ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 23/05/2017

חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון מס' 5), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 503

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, כ"ז באייר התשע"ז (23 במאי 2017), שעה 12:30
סדר היום
הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון מס' 4), התשע"ה-2014 (פ/1749/20) (כ/570) – של חה"כ רוברט אילטוב, יעקב מרגי, אורלי לוי אבקסיס
נכחו
חברי הוועדה: חמד עמאר – מ"מ היו"ר

עבד אל חכים חאג' יחיא
חברי הכנסת
רוברט אילטוב
מוזמנים
מתמחה ייעוץ וחקיקה חוקתי ציבורי, משרד המשפטים - לאה לאורה בנימינוב

עו"ד במח' ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - ליאת בן מאיר

מפקדת נציבות ירושלים, שב"ס, המשרד לביטחון הפנים - רב כלאי יולנד אלחדד

עוזר יועמ"ש המשרד לביטחון הפנים - איילה ויינשטיין

סמנכ"ל קהילה, מגן דוד אדום - מגן ד"ר אלי יפה

ראש ענף משאבי אנוש, כבאות והצלה - שמעון לייני
ייעוץ משפטי
אביגל כספי
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
ירון קוונשטוק

הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון מס' 4), התשע"ה-2014 (פ/1749/20) (כ/570) – של חה"כ רוברט אילטוב, יעקב מרגי, אורלי לוי אבקסיס
היו"ר חמד עמאר
בוקר טוב לכולם – אצלנו עד 12:00 אומרים בוקר טוב – אני פותח את ועדת הכלכלה בנושא הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון מס' 4), התשע"ה-2014, של חבר הכנסת רוברט אילטוב, חבר הכנסת יעקב מרגי וחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. בהתחלה אני רוצה לתת לחבר הכנסת רוברט אילטוב, שהוביל את החוק, הביא את החוק, שיציג את החוק.
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
תודה, כבוד היושב-ראש, ותודה שהצלחת להגיע היום עם כל המורכבויות של הימים האחרונים. ונעלה את הצעת החוק. והצעת החוק קיבלה המשך דיון מהקדנציה הקודמת. כשאני רואה פה את חברי הכנסת מהקדנציה הקודמת שחתמו על הצעת החוק, רובם לא נמצאים היום בכנסת, אבל ראיתי לנכון וחשיבות רבה להמשיך לקדם את הצעת החוק, כי אני חושב שבמדינת ישראל אין מקום לאפליה של ציבור לובשי מדים וכוחות הביטחון בשום דרך שהיא, אם זה בכניסה למקומות ציבוריים, אם זה בכניסה או נוכחות במבחנים באוניברסיטה, ואם זה מקומות בילוי או כל דבר אחר שקשור למרחב הציבורי.

אני חושב שמדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה שום אפליה בשום דרך כלפי אף אחד מאותם האנשים שלובשים מדים. ואם הם לובשים מדים בצה"ל, במשטרה, בכבאות או בכל מקום אחר. אני חושב שאנחנו צריכים לא רק לאפשר להם, אלא גם לתת להם את הכבוד המגיע להם כשהם מגיעים למקומות האלה.

הצעת החוק הזאת הוכנה בקדנציה הקודמת לקריאה שנייה ושלישית, וגם לא היו הסתייגויות. יש תמיכת הממשלה בהצעת החוק. וחבל לי שהצעת החוק הזאת לא עברה עוד בקדנציה הקודמת, ואעשה הכול כדי שהיא תעבור כמה שיותר מהר בקדנציה הזאת. תודה.
היו"ר חמד עמאר
תודה לך. מישהו רוצה להוסיף עוד משהו? אז בואו נתחיל להקריא את הצעת החוק.
אביגל כספי
1.

בחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס״א-2000 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2(א), לפני ההגדרה ״מעמד אישי״ יבוא: ״״כוחות הביטחון וההצלה״ – כל אחד מאלה:
(1) צבא הגנה לישראל;
(2) משטרת ישראל;
(3) שירות בתי הסוהר;
(4) אגודת מגן דוד אדום בישראל שהוקמה בחוק מגן דוד-אדום, התש״י–1950;
(5) הרשות הארצית לכבאות והצלה;״.

זה הסעיף הראשון.
היו"ר חמד עמאר
את יכולה להסביר קצת את הסעיף?
אביגל כספי
כן. בעצם התיקון הזה הוא לסעיף 2, שבו מצויות ההגדרות, ורוצים להגדיר מהם כוחות הביטחון וההצלה, כדי שמאוחר יותר, כשנגיע לעדכון לסעיף 3, נוכל לקבוע הלכת הפליה חדשה, שהיא לבישת מדי כוחות הביטחון וההצלה. כלומר, נדרש להגדיר מיהם כוחות הביטחון, כדי שיידעו את מי אסור להפלות, את מי שלובש אלו מדים.

סעיף 3, אסביר בהמשך, זה בעצם הסעיף המרכזי בחוק איסור הפליה, שהוא קובע את איסור ההפליה והוא קובע מהן מילות ההפליה. והצעת החוק הזאת מבקשת להוסיף עילה חדשה של לבישת מדי כוחות הביטחון, ולכן נדרש להגדיר מהם כוחות הביטחון.
היו"ר חמד עמאר
יש הערות לסעיף?
אביגל כספי
רק הערה אחת. בפעם הקודמת שהגענו בהצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית, הוצע להוסיף גופים שהם כמו זק"א, שמוגדרים בחוק שירות לאומי-אזרחי כגופים בפריסה ארצית שעיקר עיסוקם בהצלת חיי אדם, וגופים שעזרתם נדרשת באופן מיידי לזיהוי קורבנות אסון, שקבע שר בצו באישור הוועדה. הוועדה בעצם צריכה להכריע אם רוצים להכניס את הגופים האלה, או שההגדרה של כוחות הביטחון וההצלה תהיה מצומצמת יותר, כמו בנוסח לקריאה הראשונה שהקראתי.
היו"ר חמד עמאר
לא, להיפך, אני דווקא רוצה להרחיב. כל מי שעוסק בהצלה ובכוחות הביטחון, שייכנס לתוך החוק, שלא יופלה בגלל לבישת מדים.
קריאה
אחרת - - - מי מותר או מי אסור.
קריאה
אין להם מדים.
ליאת בן מאיר שלום
יש להם מדים, לזק"א?
קריאה
יש להם מדים.
קריאה
אין להם מדים, יש להם אפודים.
היו"ר חמד עמאר
אנחנו לא מדברים על זק"א כזק"א. וכאן לא מוזכרת זק"א, מוזכר באופן ברור כל מי שעוסק בהצלה וביטחון, בגלל המדים שלו לא יאסרו את כניסתו. ויש לו מדים. אחד בלי מדים, אף אחד לא ישאל אותו. אנחנו לא מדברים על מישהו שהוא אומר: אני מזק"א, ואז מפלים אותו מלהיכנס. אנחנו מדברים על מישהו שנכנס עם מדים של כוחות הביטחון, איזשהם כוחות ביטחון והצלה, ואוסרים עליו להיכנס.
אביגל כספי
זה בעצם גם יכול להיות או מדים או סמלים, כי הצעת החוק מדברת על לבישת מדי כוחות הביטחון וההצלה או ענידת סמליהם. מספיק שיש סמל והוא מופיע באיזשהו אופן על - - -
היו"ר חמד עמאר
כן, כן, בסדר.
אביגל כספי
זה גם בעצם הסתכלות קדימה, אם יקומו בעתיד ארגונים נוספים, אם השר יקבע - - -
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
כל עוד הוא מוגדר כגוף הצלה - - -
היו"ר חמד עמאר
כן, הצלה וביטחון. מישהו רוצה להוסיף עוד משהו?
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
לי כיוזם החוק אין - - -
היו"ר חמד עמאר
אז אני מעמיד את זה להצבעה. מי בעד?
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
אני לא יכול. אתה חבר.
לאה ורון
לא, אתה לא - - -
היו"ר חמד עמאר
כן, אני חבר. מי נגד?
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אני.

הצבעה

בעד סעיף 1 – 1

נגד – 1

נמנעים – אין

סעיף 1 לא נתקבל.
היו"ר חמד עמאר
אתה נגד? שאלתי אם יש הערות, מישהו רוצה להוסיף משהו.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
שאלת מי בעד ומי נגד.
היו"ר חמד עמאר
עכשיו אני חוזר אחורה צעד אחד.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
- - - הצבעה.
היו"ר חמד עמאר
אני עכשיו חוזר צעד אחד אחורה, ואני רוצה לפתוח את הנושא.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
זה לא מה שהיה על סדר-היום, לא?
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
לא, אני רוצה להגיש רוויזיה. אוקיי? מגיש רוויזיה.
לאה ורון
לא, זה מה שמופיע על סדר-היום, אדוני.
היו"ר חמד עמאר
אז התבלבלת על מה מצביעים?
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
לא, כי פה מופיע לי משהו אחר.
לאה ורון
ככה נקראת הצעת החוק.
היו"ר חמד עמאר
לא היית מהתחלה, בוא נחזור צעד אחד אחורה, לא נגיש רוויזיה, רק נשמע בדיוק – חבר הכנסת התבלבל, הוא לא יודע על איזה חוק אנחנו מדברים. לכן את יכולה - - -
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
זה הכניסה למקומות - - -
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
אני חושב שהוא לא התבלבל.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
לא התבלבלתי.
לאה ורון
זה לא הנושא של איסור או הפליה בכניסה, אלא הצעת החוק הזו מתייחסת להפליה כנגד מי שלובש מדים של כוחות הביטחון או כוחות ההצלה.
היו"ר חמד עמאר
אנחנו מדברים על מישהו ממד"א לדוגמה או חייל צה"ל, שרוצה להיכנס להרצאה באוניברסיטה, ואוסרים עליו להיכנס להרצאה או למסעדה או לכל מקום בילוי שהוא ציבורי, ואומרים לו: בגלל שאתה לובש מדים אתה לא יכול להיכנס.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
כן, אז אני מתנגד.
היו"ר חמד עמאר
בסדר.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
שיבוא ב-civil, כי הוא לא בתפקיד באותו רגע, ושילבש כמו כל אחד שנמצא שם. אני לא צריך, אם אני נכנס למקום כזה - - -
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
מבחינתו גם שלא יהיו מדים בכלל במדינת ישראל - - -
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אז אתה לא צריך לפרשן אותי, תאמין לי שאני - - -
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
אני רוצה להגיש רוויזיה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אני יודע להתבטא.
היו"ר חמד עמאר
בסדר, נגיש על הסעיף. בואו נמשיך על הסעיף השני.
אלי יפה
אני יכול להגיד משהו?
היו"ר חמד עמאר
כן.
אלי יפה
ברשותך, זאת אומרת, הם לפעמים כן נכנסים אפילו תוך כדי משמרת, הם אוכלים.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
תוך כדי משמרת זה משהו אחר. הוא בזמן המשמרת הולך לבילוי?
אלי יפה
לא הולך לבילוי, הולך לאכול.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
זה המקום שאנחנו מדברים עליו.
אלי יפה
לא רק מקומות בילוי.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
- - - להיכנס לכל מקום, אבל מדברים על בילוי.
אלי יפה
אנחנו מדברים גם על מקומות של מסעדה או אוכל.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
גם בילוי רשום פה.
לאה ורון
גם, אבל לא רק.
היו"ר חמד עמאר
בסדר, הוגשה רוויזיה לסעיף.
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
מבחינתו כל מי שנוסע הביתה לא יכול להיכנס - - -
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
בסדר, הוגשה רוויזיה לחוק, אז בעוד חצי שעה נדון ברוויזיה. בואו נמשיך לסעיף השני.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
לא, אני שואל שאלה חשובה: מישהו מונע מחייל להיכנס לבית קפה היום?
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
מנעו, כן.
היו"ר חמד עמאר
מנעו מחייל להיכנס לבית קפה. החוק נולד אחרי שחייל מילואים נכנס לאיזושהי הרצאה באוניברסיטה, והמרצה לא הסכים להכניס אותו.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
הרצאה זה משהו אחר.
היו"ר חמד עמאר
אני חושב שחיי צה"ל – אנחנו צריכים להתגאות במדים. לכן אני אומר: החוק הזה חייב לעבור.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אני מתנגד.
היו"ר חמד עמאר
והוא הגיש רוויזיה, חבר הכנסת אילטוב, בעוד חצי שעה נדון ברוויזיה. בואו נמשיך להסביר את הסעיף השני. בבקשה.
אביגל כספי
כן, אני קוראת את סעיף 2.

2.

בסעיף 3(א) לחוק העיקרי, במקום ״או הורות״ יבוא ״הורות או לבישת מדי כוחות הביטחון וההצלה או ענידת סמליהם״.

בעצם כמו שאמרתי מקודם - - -
היו"ר חמד עמאר
כן, כבר הסברת את הסעיף. יש הערות לסעיף מס' 2? אין הערות. בוא נמשיך לסעיף 3.
אביגל כספי
זהו.
היו"ר חמד עמאר
שני סעיפים. אז אם אין הערות, נתכנס בעוד חצי שעה להצבעה על רוויזיה.
לאה ורון
לא, אדוני, אני מציעה לחשוב מתי אתם מבקשים את הרוויזיה, וחבר הכנסת רוברט אילטוב ואתה תודיעו לי מתי אתם מבקשים את הרוויזיה.
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
אתה כיו"ר ועדה תודיע מתי אתה רוצה.
היו"ר חמד עמאר
אז אנחנו לא חייבים להצביע תוך חצי שעה.
לאה ורון
אפשר לקבוע רוויזיה גם לשבוע הבא או עוד שבועיים.
היו"ר חמד עמאר
נודיע לך מתי בדיוק תהיה הרוויזיה, בסדר?
לאה ורון
בסדר גמור. כמובן נוציא סדר-יום, נפרסם לכל חברי הוועדה וכו'.
היו"ר חמד עמאר
תודה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:41.

קוד המקור של הנתונים