ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 15/05/2017

הצעת חוק לתיקון פקודת העתונות (ביטול הפקודה), התשע"ז-2017, חוק לביטול פקודת העיתונות, התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 498

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, י"ט באייר התשע"ז (15 במאי 2017), שעה 13:30
סדר היום
1. הצעת חוק לביטול פקודת העתונות, התשע"ז-2017 (מ/1115)

2. הצעת חוק לתיקון פקודת העתונות (ביטול הפקודה), התשע"ז-2017 (פ/3750/20) של חה"כ דב חנין, איימן עודה, עאידה תומא סלימאן, יוסף ג'בארין, עבדאללה אבו מערוף
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר
חברי הכנסת
נחמן שי
מוזמנים
מרגלית לוי - עורכת דין, משרד הפנים

גאל אזריאל - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

זיו מאור - מנכ"ל, האגודה לזכות הציבור לדעת

דבי גילד-חיו - מקדמת מדיניות וחקיקה, האגודה לזכויות האזרח

משה רייניש רונן - אחראי חופש העיתונות, תאגיד השידור הישראלי
ייעוץ משפטי
מירב תורג'מן
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
לאה קיקיון

הצעת חוק לביטול פקודת העתונות, התשע"ז-2017 (מ/1115)

הצעת חוק לתיקון פקודת העתונות (ביטול הפקודה), התשע"ז-2017 (פ/3750/20) של חה"כ דב חנין, איימן עודה, עאידה תומא סלימאן, יוסף ג'בארין, עבדאללה אבו מערוף
היו"ר איתן כבל
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר היום – הצעת חוק לתיקון פקודת העיתונות (ביטול הפקודה), התשע"ז-2017, וההצעה של חברי הכנסת דב חנין, איימן עודה וחברי כנסת אחרים. הוא ביקש ממני לצרף את ההצעה - - -
לאה ורון
עורכת הדין תורג'מן בודקת ברגע זה אם ההליך הוא בסדר.
מירב תורג'מן
הוועדה רשאית למזג הצעות חוק שהועברו אליה. שתיהן הועברו לוועדת הכלכלה, נכון? שתיהן מונחות על שולחן הוועדה, אני לא רואה מניעה למזג אותן.
היו"ר איתן כבל
בסדר. אני גם רוצה לומר שאנחנו הזדרזנו עד כמה שניתן להניח את הצעת החוק. יש בג"צ שמונח ואנחנו גם נתנו את ההתחייבות שאנחנו נדון - - -
נחמן שי (המחנה הציוני)
גם על זה יש בג"ץ? של מי?
היו"ר איתן כבל
האגודה, אני מניח. תיכף תהיה התייחסות. ברשותכם, נתחיל את הדיון. אני מציע שקודם כל נצביע על המיזוג.
מירב תורג'מן
אז בהתאם לסעיף 84ד' לתקנון הכנסת ועדה רשאית באישור ועדת הכנסת, כאמור, למזג את הצעת החוק שהועברה אליה אחרי הקריאה הראשונה יחד עם הצעת חוק שהועברה אליה אחרי הדיון המוקדם. הצעת החוק של דב חנין עברה בדיון מוקדם ומשכך אתה יכול להעלות את זה להצבעה.
היו"ר איתן כבל
אוקיי. מי בעד?
לאה ורון
חבר הכנסת נחמן שי מצביע במקום חבר הכנסת יוסי יונה.

הצבעה

בעד המיזוג – 2

נגד – אין

נמנעים –אין

המיזוג אושר.
היו"ר איתן כבל
תודה, המיזוג אושר. מי מציג בפנינו את החוק?
מרגלית לוי
למעשה הצעת החוק מבקשת לבטל את פקודת העיתונות וזאת בשל הפגיעה הקשה בזכויות חוקתיות - חופש הביטוי וחופש העיסוק, ובעצם אנחנו מבקשים לבטל את כל פקודת העיתונות יחד עם ביטול סעיפים עקיפים לפקודה. מדובר, בעצם, בפקודה מנדטורית מ-1933, וההסדרים שקבועים בה לא תואמים את המצב כיום, ולכן זו בעצם הצעת החוק.
היו"ר איתן כבל
את יכולה לחזור? אני מתנצל.
מרגלית לוי
אנחנו מדברים על ביטול פקודת העיתונות שהיא משנת 1933. זו פקודה ארכאית, שלא מתאימה לזמננו - - -
היו"ר איתן כבל
פוגענית, בחלק מה - - -
מרגלית לוי
פוגעת בצורה מאוד קשה בזכויות חוקתיות - חופש הביטוי וחופש העיסוק, ובעצם אנחנו מבטלים את כל הפקודה וזאת בשונה מההצעה שהוצעה על ידי האגודה לזכויות האזרח שהם ביקשו לבחון ביטול היבטים אחרים שנוגעים לנושא של רישוי. אז אנחנו בעצם הלכנו רחוק מדי וביקשנו לבטל את כל הפקודה.
היו"ר איתן כבל
כל הכבוד, זה לא קורה כל יום. מי רוצה להתייחס?
משה רייניש רונן
אני מארגון העיתונאים שמסונף להסתדרות. החוק הזה קיים כבר עשרות שנים ובמשך עשרות שנים הייתי חבר בכל מיני גופים – אגודת העיתונאים בתל אביב, האיגוד הארצי של עיתוני ישראל, מועצת העיתונות – ותמיד רצינו לבוא ולהגיד שהחוק הזה מיותר, ארכאי, לא נחוץ ופוגע בזכויות של חופש הביטוי וחופש העיתונות. בין השאר החוק מחייב עורך עיתון להיות בעל תעודת בגרות. דברים כאלה. אבל תמיד פחדנו להציע את זה כי תמיד אמרנו – אם נבקש את זה מהכנסת, מי יודע מה ייצא, מה חברי הכנסת יעשו מהחוק הזה, ואם את החוק הזה לא מקיימים, אז חוק חדש יהיה יותר גרוע. הופתענו לראות שדווקא הממשלה באה ומבקשת לבטל את הפקודה הזו מעיקרה, וטוב שכך. אני רוצה לשים כיפה וירטואלית על הראש ולברך – שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
זיו מאור
אני מהאגודה לזכות הציבור לדעת. לא כל יום הבית הזה בא לבטל חוק, למחוק חוק מספר החוקים, וכל יום שכזה הוא חג לדמוקרטיה, כל חוק שנמחק הוא אות חירות לאזרחים בלי קשר לתוכן שלו. על הדבר הזה לבדו צריך לברך. ספציפית לגבי החוק הזה צריך להבין שהפילוסופיה שהביאה את המנדט לתקן את הפקודה הזו מלכתחילה היא פילוסופיה שלפיה שלטון צריך לפחד מאזרחים, שלטון צריך לפחד מחופש ביטוי, מאחר שביטוי חופשי מאיים על השלטון. הממשלה הזו, כמו רבות לפניה שלא השתמשו בסמכויות שהחוק הזה הקנה להן, הבינה שזה לא צריך להיות כך. הצעד הבא והמתבקש הוא שעוד מגוון חוקים, במסגרתם הממשלה באמצעים כאלה ואחרים שולחת את טפריה לחופש הביטוי – בין אם מדובר בחוק הרשות השנייה, בין אם מדובר בסמכויות של מועצת הכבלים והלוויין ובין אם מדובר בשידור הציבורי לסוגיו – כולם פגיעה מהותית בחופש הביטוי, וההמשך המתבקש של הביטול החשוב של הפקודה הזו הוא ביטול הסמכויות והחוקים הללו.
מרגלית לוי
אני רוצה להוסיף באותה רוח – היו הסדרים נוספים בתחום העיתונות, שזה תקנות 94 עד 96 לתקנות ההגנה לשעת חירום, שגם הן בוטלו. זה בנוסף להחלטה שלנו לבטל את הפקודה.
דבי גילד-חיו
אני מהאגודה לזכויות האזרח ואני מצטרפת לדברים שנאמרו קודם. באתי לדיון לברך על הצעת החוק הזו. כמו שנאמר פה קודם באמת הצעת החוק היא תולדה של מהלך שהתחיל בעתירות שהגישה האגודה. האגודה באמת במהלך ה-20 השנה האחרונות הגישה 3 עתירות שונות. באחת מהן, נדמה לי שהשנייה, הובטח כבר על ידי משרד המשפטים בזמנו שתובא הצעת חוק שתחליף, וזה התעכב והתעכב. בסוף עכשיו אנחנו מקבלים את ההצעה הזו לביטול הפקודה, וזה באמת מאוד חשוב.

עוד דברים שנאמרו פה קודם – יש בפקודה המנדטורית שקיימת עכשיו פגיעות מאוד חמורות בחופש הביטוי, בין השאר: סמכויות של שר הפנים לדרוש רישיון, לסגור עיתון, דברים מהסוג הזה. אנחנו מברכים על הצעת החוק, זו נראית לנו חקיקה מאוד חשובה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אני שמח שאני יכול להיות פה בלוויה של החוק הזה. היתה לוויה אחרת, בשבוע שעבר, פחות משמחת. אני בחרתי להיות עיתונאי לפני הרבה שנים ולאורך עבודתנו תמיד הוזכר החוק הזה כמשהו שהולך ומתייתר עם הזמן אך כמו ריחיים מונח על הצוואר ומכביד. אז החיים השתנו והמציאות היום שונה, ועיתון בנוסח שמופיע פה הוא כבר דבר שכמעט שלא מן העולם. נכנסו עולמות תוכן חדשים, כולל אינטרנט וכו'. לכן, המהלך שעשה משרד הפנים בעניין הזה הוא מהלך נכון. במדינה עצמאית, אם כבר היה צריך לחוקק חוק מחדש, אבל בוודאי לא לשאת על הגב. אנחנו יודעים שתהליך השינוי הוא חלק משינוי פקודת הטרור שלאט לאט אנחנו נזכרים - - - ברגע שנגמור עם הדבורים והדבש אני אדע שהגענו למטרה שלנו, אבל הדבורים והדבש עוד שם. אז טוב שהחוק הזה נעלם. הלוואי שגם היתה מאחוריו מסתתרת בשורה שהוא מחזק את חופש הביטוי, וכו', במדינת ישראל – זה אני לא בטוח כי במקומו באות דרכים אחרות, חלקן מעוגנות בחוק וחלקן – באיזה שהיא רוח שנושבת סביבו. לכן אני לא חוגג חגיגה מלאה כי אני יודע שהביטול הפורמלי הזה הוא עדיין לא מבשר את מה שאני מצפה בחופש הביטוי במדינת ישראל.

אני רוצה בהזדמנות הזאת רק לחזור ולהציע לבטל את הצנזורה הצבאית שגם היא מעוגנת באותם עוגנים היסטוריים – החל בשלטון המנדטורי ובתקנות ההגנה לשעת חירום. הצנזורה הצבאית במתכונתה הנוכחית היא גם כן מסוג תיאטרון האבסורד. עוצרים ובולמים באיזה ערוץ אחד פרסומים שעה שמסביב שוצפים נהרות אין קץ של זרימת מידע בכל מיני צעצועים כאלה ואחרים, הכל פתוח ואין אפשרות להגביל את זה. אז גם זה נשאר בתור מצודה ישנה נושנה בקווים שכבר עברנו מזמן. אני מציע, אם משרד הפנים עקבי בדרכו, שיבחון גם את מעמדה של הצנזורה הצבאית כי היא הולכת אחורה לאותה תקופת זמן שחוקקו את החוק הזה. צריך אומץ בשביל זה, אני מקווה שלשר הפנים יהיה אומץ להתמודד גם עם הסוגייה הזו, שילך לשר הביטחון ויחשבו ביחד. זו תהיה בשורה אמיתית – לבטל את הצנזורה ולחשוב על איזה שהוא מתכון של שמירת סודות – אני לא אומר שאין סודות לאומיים במדינת ישראל שצריך לשמור עליהם, אבל הצנזורה במתכונתה מתה והאחרונים שיודעים על זה זה אנשי הצנזורה עצמם.
משה רייניש רונן
זה שר הפנים שביטל את הצנזורה על סרטים ומחזות, גם. .
מרגלית לוי
אני רוצה רק לתקן שהסמכות לגבי צנזורה היא לא בידי שר הפנים.
גאל אזריאל
לגבי הכרזה על מצב חירום אדוני יודע שהממשלה והכנסת יחד מובילים מהללך מאוד גדול של ביטול ההכרזה. אנחנו מאוד מתקרבים ואני מאוד מקווה שבשנים המעטות הקרובות נבטל את ההכרזה. לגבי הצנזורה על מחזות – היא כבר לא קיימת. יש רק צנזורה על סרטים.
היו"ר איתן כבל
מי קורא?
מרגלית לוי
אני קוראת:

ביטול פקודת העתונות 1. פקודת העתונות‏– בטלה.

תיקון פקודת הנזיקין 2. בפקודת הנזיקין [נוסח חדש]‏, סעיף 87 – בטל.

מדובר על סעיף פיצויים של לשון הרע בעיתון ובמקרה הזה, תובע שזכה במשפט נגד עיתון בשל פרסום לשון הרע – מפנה החוק לפקודת העיתונות, והיא לא רלבנטית מהרגע שאנחנו מבטלים את פקודת העיתונות ולכן גם הסוגייה של פקודת העיתונות וההוראה על מימוש הערובה שניתנת לפי פקודת העיתונות איננה רלבנטית והיא בטלה.

אני ממשיכה בקריאה:

תיקון חוק רשות השידור 3. בחוק רשות השידור, התשכ"ה–1965‏, בסעיף 39, סעיף קטן (ג) – בטל.

כמובן – אני מבינה שזה צו על תנאי – ככל שיתבטל חוק רשות השידור, אז הבקשה שלנו לביטול סעיף עקיף לא רלבנטי כאן.
מירב תורג'מן
חוק רשות השידור כבר בוטל. אז ככל שנמצא לנכון, בהתאם להחלטת בג"ץ בעניין הזה, אז אם תרשה לנו למחוק את הסעיף הזה אחר כך, מהנוסח.
גאל אזריאל
תיקון מספר 8 לא משליך, להבנתי, על ביטול חוק רשות השידור. בכל מקרה רשות השידור בטלה, ולדעתי צריך לבטל את הסעיף.
היו"ר איתן כבל
גברתי צודקת.
מרגלית לוי
אני ממשיכה בקריאה:

תיקון חוק איסור לשון הרע 4. בחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה–1965‏ –

(1) בסעיף 11(ג), בהגדרה "אמצעי תקשורת", המילים "כמשמעותו בפקודת העתונות (להלן – עתון)" – יימחקו;

(2) בסעיף 12, המילים "המוצא לאור על פי רשיון בעל תוקף" ו"כמשמעותו בפקודת העתונות" – יימחקו.

למעשה, בחוק לשון הרע בסעיף 4 ו-6 ההפניות שמפנות שם לפקודת העיתונות אינן רלבנטיות מרגע שאנחנו מבטלים את פקודת העיתונות ואנחנו בעצם מותירים באחד הסעיפים של המשמעות המילולית של זה, "עיתונות" ללא פירוט של ההגדרה.
מירב תורג'מן
אתם מסירים את ההגדרה וגם את ההפניות לחוק.
מרגלית לוי
נכון. אני ממשיכה: תיקון חוק הספריות הציבוריות 5. בחוק הספריות הציבוריות, התשל"ה–1975‏, בסעיף 1, ההגדרה "עיתון" – תימחק.

בעצם, אנחנו מדברים כאן על המונח "עיתון" ולכן, לאור ההצעה לבטל את הפקודה אנחנו מבטלים את ההגדרה ולכן הסעיף הזה מוצא לביטול. מותירים את המשמעות המילולית של המילה "עיתון".
ממשיכה בקריאה
תיקון חוק הגנת הפרטיות 6. בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981‏ –

(1) בסעיף 30(א), המילים "כמשמעותו בפקודת העתונות (להלן – עיתון)" – יימחקו;

(2) בסעיף 31 המילים "המוצא לאור על פי רשיון תקף" ו"כמשמעותו בפקודת העתונות" – יימחקו.

בעצם אנחנו שוב מדברים על ההפניה בחוקים האלה וההפניה לפקודת העיתונות אינה רלבנטית. שוב – מותירים את המונח "עיתון" ללא הגדרה.
ממשיכה בקריאה
תיקון חוק הספרים (חובת מסירה וציון הפרטים) 7. בחוק הספרים (חובת מסירה וציון הפרטים), התשס"א–2000‏, בסעיף 1, ההגדרה "עיתון" – תימחק.

בעצם אנחנו נכנסים להגדרה "עיתון" מכוח פקודת - - -
לאה ורון
סרקתם את החקיקה ומחקתם.
מרגלית לוי
נכון. איפה שהיה נכון להשאיר את המילה "עיתון" ולהשאיר אותה במשמעות מילולית – כי בעצם לא היה צורך בהפניה לפקודת העיתונות.
מירב תורג'מן
ולגבי סעיף תחילה- גם כאן אתם משאירים את זה כתחילה מידית, כי עם הפרסום ברשומות הפקודה כבר בטלה.
היו"ר איתן כבל
אני יכול להצביע? אני מעלה להצבעה את הצעת החוק כפי שהיא. מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת החוק אושרה.
היו"ר איתן כבל
תודה, הצעת החוק אושרה לקריאה שנייה ושלישית.
מירב תורג'מן
כמובן, כאמור – בכפוף למיזוג הצעות החוק.
היו"ר איתן כבל
בכל מקרה תודה למשרד הפנים על מהלך חשוב, אמיץ – אני לא יודע, כי את זה היה צריך לעשות מזמן, אבל ודאי חשוב. תודה לכם, דבי, על העבודה החשובה שאתם עושים. פעם ב-20 שנה מותר שתהיה לכם באגודה סיבה טובה להתרווח ולחייך שעשיתם את זה. אני חושב שזה וואו, זה באמת וואו. אני לא אומר את זה ככה, בלשון מליצה, זה באמת וואו לשר שלקח את זה על עצמו את העניין הזה ווואו לכם שלא הפסקתם לרגע אחד להעלות את זה פעם אחר פעם. אני תמיד אומר שאסור להתייאש – בסוף מגיע הרגע הזה שזה קורה, ואתה לא מבין למה זה לא קרה עד אז.

תודה רבה לכם, שיהיה בהצלחה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:53.

קוד המקור של הנתונים