ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 05/04/2017

חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 116), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 397

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום רביעי, ט' בניסן התשע"ז (05 באפריל 2017), שעה 9:30
סדר היום
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 116), התשע"ז- 2017 (מ/1074), בקשה לדיון מחדש של יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת דוד אמסלם ושל חבר הכנסת איתן ברושי (תיקון 109).
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

עבדאללה אבו מערוף

זאב בנימין בגין
חברי הכנסת
דוד ביטן

איתן ברושי

יעל כהן-פארן

אוסאמה סעדי
מוזמנים
מנהל תחום אכיפה, משרד האוצר - יוחאי אלבס

לשכה משפטית מינהל התכנון, משרד האוצר - אלעד פישר

מנהלת מחלקה, משרד המשפטים - בת-אור כהנוביץ

פרקליט, משרד המשפטים - אשר זליגר

עו"ד, מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - דוד אליהו פרוינד

עו"ד, מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - אריאל צבי

מרכזת בכירה פרצלציה, משרד הבינוי והשיכון - אירית המאירי

קמ"ד תכנון, משטרת ישראל - אמיר ליפשיץ

עו"ד לשכה משפטית, סגן יועמ"ש, רשות מקרקעי ישראל - עמיר שקד

עו"ד, רשות הטבע והגנים הלאומיים - נירית אהרון

יועמ"ש, התנועה הקיבוצית - מיכה דרורי
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

לירון אדלר
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
תמר פוליבוי

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 116), התשע"ז-2017 (מ/1074), בקשה לדיון מחדש של יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת דוד אמסלם ושל חבר הכנסת איתן ברושי (תיקון 109)
היו"ר דוד אמסלם
רבותי, אני מתכבד לפתוח את ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא בקשה לדיון מחדש שלי וגם של איתן ברושי בנושא של תיקון - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא הבנו על מה שלך, של ברושי – כן ושלך לא.
היו"ר דוד אמסלם
אני תמיד אומר: תמיד אני מגיש.

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 116), התשע"ז-2017 (מ/1074).
תומר רוזנר
אני רק אדגיש שההצעה במקור היתה 109, המספר המעודכן הוא 116.
היו"ר דוד אמסלם
אז אנחנו נעביר את זכות הדיבור לאיתן ברושי.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אדוני היושב ראש, חברי הכנסת, אני הגשתי את הרביזיה, בעקבות ההחלטה שדחתה את ההסתייגויות, ומתוך דאגה למגזר ולמרחב הכפרי. לאחר שבימים האחרונים התקיימו שיחות ומגעים, הגעתי למסקנה שהרביזיה הזאת לא יכולה להתקיים, ואני מסיר אותה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה, גם אני מסיר את הרביזיה שלי.

תודה רבה לכולם, אני נועל את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 9:45.

קוד המקור של הנתונים