פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 394

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום ראשון, ו' בניסן התשע"ז (02 באפריל 2017), שעה 11:30
סדר היום
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 109), התשע"ו-2016 (מ/1074) - הכנה לקריאה שנייה ושלישית, דיון והצבעות
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

עבדאללה אבו מערוף

נאוה בוקר

תמר זנדברג

בצלאל סמוטריץ
חברי הכנסת
ג'מעה אזברגה

טלב אבו עראר

דוד ביטן

איתן ברושי

מנחם אליעזר מוזס

מיכאל מלכיאלי

אברהם נגוסה

אוסאמה סעדי

רועי פולקמן
מוזמנים
רמ"ט מנכ"ל, משרד ראש הממשלה - אורן כהן

לשכה משפטית מינהל התכנון, משרד האוצר - אלעד פישר

מנהל תחום אכיפה, משרד האוצר - יוחאי אלבס

משנה ליועץ המשפטי לממשלה-אזרחי, משרד המשפטים - ארז קמיניץ

פרקליט, משרד המשפטים - עמית אופק

פרקליט, משרד המשפטים - אשר זליגר

מנהלת המחלקה, משרד המשפטים - בת-אור כהנוביץ

משרד המשפטים - דוד פרוינד

מנהל תחום תכנון ובינוי עירוני, משרד הבינוי והשיכון - אילן טייכמן

רמ"ח אבטחה שב"ס, המשרד לביטחון הפנים - אילן טביב

יועצת משפטית מתפ"א, המשרד לביטחון הפנים - סיגלית יאמין

יועמ"ש אג"ת, המשרד לביטחון הפנים - אמיר ליפשיץ

ראש תחום חקיקה שב"ס, המשרד לביטחון הפנים - בן ציון

ע' רמ"ד חקיקה, משרד הביטחון - ליאור גרוסמן

ראש תחום תכנון תו"פ, משרד הביטחון - יעקב לנין

ראש מערכת תכנון מקרקעין, משרד הביטחון - מיכל שפיגל

עו"ד, רשות הטבע והגנים הלאומיים - נירית אהרון

מנהל חטיבת אכיפת חוק, איכות הסביבה - רון מלכא

מחלקה משפטית, חברת מקורות - ציפי איסר איציק

מתנדב, מרכז מוסאוא - אברהים בדויה

מתנדב, מרכז מוסאוא - נאיף אבו סויס

מוזמן - אחמד מלחם

מוזמן - אחמד סאלח

מוזמן - פהמי חלבי

מוזמן - חליל חלבי

שדלן/ית (גורן עמיר יועצים בע"מ), מייצג/ת את מקורות חברת המים הלאומית - יהושע שלמה זוהר
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

לירון אדלר מינקה

רוני טיסר
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
קצרנית פרלמנטרית
אושרה עצידה

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 109), התשע"ו-2016 (מ/1074) - הכנה לקריאה שנייה ושלישית, דיון והצבעות
היו"ר דוד אמסלם
רבותי, בוקר טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את ועדת הפנים והגנת הסביבה הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 109), התשע"ו-2016, (מ/1074) - הכנה לקריאה שנייה ושלישית,

כדי להיכנס לקונטקסט של הדיון, אנחנו בסופו של דבר כבר דיברנו על כל ההסתייגויות וכו'. אני אאפשר רק לח"כים לומר כמה מילים, ובסופו של דבר נעבור להצבעות כי בסך הכול בנושא הזה אנחנו דנים כבר למעלה מחודש וחצי. בכל מקרה בגלל שבישיבה האחרונה לא הגענו להבנות והזמן כבר חלף לו, החלטתי לקיים דיון בפגרה עצמה בגלל שיש בכוונתנו לסיים את הסיפור הזה כבר בשבוע הזה.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
אני לא מבין. מה היה דחוף? אין לכם סבלנות?
היו"ר דוד אמסלם
לא חשוב, בוא נתקדם.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
היתה מלחמה? אם היתה מלחמה באמת כולנו - - - להגיע לכאן.
היו"ר דוד אמסלם
טלב, התגעגעתי אליך. לא ידעתי איך להביא אותך. אמרתי - בוא נביא אותך דרך הדיון.

אני אתן לתומר כמה מילים, אחרי זה אעביר את רשות הדיבור לטלב, לאוסאמה ולעבדאללה. לאחר מכן נעבור ישר להצבעות.

בבקשה.
תומר רוזנר
בוקר טוב, חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש. בתום הדיון שהתקיים פה בפעם הקודמת לפני שהוצגו ההסתייגויות הנוספות, אנחנו הצגנו בפניכם מספר תיקונים קטנים שצריך היה להציג אותם, וקיבלנו את אישורכם להטמיע אותם בנוסח. הנוסח שמופיע בפניכם, הנוסח להצבעות, מופיע בפניכם עם התיקונים הללו.

לאחר שקראנו שוב את הצעת החוק באופן דקדקני נמצא שיש עוד לבצע מספר תיקונים קטנים ואנחנו מבקשים את אישורכם כמובן לאותם תיקונים. תיכף הם יוצגו על-ידי לירון או רוני בצורה מסודרת ותקבלו החלטה לגביהם.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה שינוים טכניים, מהותיים? מה זה?
היו"ר דוד אמסלם
בוא נשמע.
לירון אדלר מינקה
עמ' 4 בהגדרה של "שימוש אסור" - זה מסומן בצהוב - אנחנו עושים הבהרה להגדרה בפסקה (2): "שימוש במקרקעין הטעון היתר שנעשה ללא היתר או בניגוד לתנאי היתר או שימוש במקרקעין בניגוד לתוכנית.".
היו"ר דוד אמסלם
לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה לקדם פה בברכה חבר הכנסת חדש - ג'מעה אזברגה. באמת, ברוך הבא. אנחנו מאחלים לך בהצלחה.
ג'מעה אזברגה (הרשימה המשותפת)
תודה רבה.
תומר רוזנר
אסביר במילה אחת את השינוי. השינוי הזה נועד להבהיר ששימוש אסור, לעיתים שימוש במקרקעין לגבי חוק התכנון והבנייה, אינו טעון היתר. אם זה שימוש חורג כמובן שצריך לקבל היתר. אבל לעיתים החלפת שימושים במקרקעין לא חייבת להיות טעונה היתר אם התוכנית מתירה או שאי-אפשר לקבל שימוש חורג, למשל, אם זה סטייה ניכרת. למשל, שימוש בקרקע מסוימת למטרה שהתוכנית קובעת אותה כסטייה ניכרת, אי-אפשר לקבל לגביה שימוש חורג. לכן, הסיפא שהייתה המתייחסת רק לשימוש הטעון היתר היא לא נכונה. לכן, הבהרנו שגם שימוש במקרקעין בניגוד לתוכנית לאו דווקא טעון היתר, יהיה אסור.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב-ראש, יש פה הרחבה. יש פה הרחבה עוד פעם.
תומר רוזנר
דיברנו על זה, אנחנו מבהירים את זה בנוסח.
לירון אדלר מינקה
זה הבהרה של הסעיף.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
תומר, זה לא הבהרה, עם כל הכבוד. מכניסים פה שינוי מהותי. אנחנו דיברנו על זה כבר. היתה הגדרה של: כל שימוש במקרקעין שנעשה שלא בהתאם להוראות לפי חוק זה, ובכלל זה כל שימוש בעבודה אסורה, שימוש במקרקעין הטעון היתר.
עכשיו אתם באים ומוסיפים
שימוש במקרקעין בניגוד לתוכנית. איזה תוכנית? תוכנית מפורטת? תוכנית כללית? כל תוכנית?
תומר רוזנר
כל תוכנית.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה לא קיים, נכון?
בת-אור כהנוביץ
זה היה קודם, זה קיים.
תומר רוזנר
קיים, אפשר להקריא לך מהנוסח הכחול.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בחוק הקיים?
עמית אופק
כן.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז למה אתם משנים את זה?
תומר רוזנר
מבהירים את הנוסח.
היו"ר דוד אמסלם
אוסאמה, תן לנו להתקדם. זה לא במהות.

תתקדם.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אגב, אין פה מחשבים להבין על מה מדובר? אני מבין שאנחנו קוראים את הנוסח הכחול כמו שדובר כאן לפני שבועיים?
היו"ר דוד אמסלם
לא, אנחנו חוזרים כרגע לנוסח שדנו עליו קודם, שעשינו עליו את הדיון.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
הסיכום שאתה אמרת, אדוני היושב-ראש - - -
היו"ר דוד אמסלם
שיניתי את הסיכום.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אתה וביטן ישבתם פה שניכם, אמרתם חד משמעית: חוזרים לכחול.
היו"ר דוד אמסלם
בצלאל, אני הסברתי לך. אנחנו חוזרים חזרה לדיון האחרון שהיינו, מהנקודה הזו.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא, לא הבנתי. אני באמת לא מבין. עושים צחוק מאתנו?
היו"ר דוד אמסלם
מי זה עושים צחוק?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני לא יודע.
היו"ר דוד אמסלם
מי זה עושים? לא הבנתי. בצלאל, אני החלטתי עכשיו לכנסת את הוועדה עכשיו ולהמשיך מהנקודה שסיימנו בה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מה זה הנקודה שסיימנו?
היו"ר דוד אמסלם
בנוסח האחרון שהופץ. הנה, פתח את המחשב. מה שמופיע לך במחשב.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אין לי מחשב. אם יתנו לי אוכל להסתכל.
היו"ר דוד אמסלם
אם הייתי עוקב אחרי כל הדיונים היית יודע במה מדובר.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
עקבתי אחרי כל הדיונים.
היו"ר דוד אמסלם
לא היית פה כמעט.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אצלך בחדר זה גם נקרא?
היו"ר דוד אמסלם
זה משהו אחר, לא קשור. אבל לא חשוב, עזוב. זה גם הופץ.

בוא, תתקדם.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני לא מצליח להבין. האופוזיציה יצביעו בעד?
תומר רוזנר
אני רק אבהיר לחבר הכנסת סעדי שהנוסח הזה משקף גם את החוק הקיים וגם את הנוסח הכחול המקורי שהיה בנוסח הכחול של הצעת החוק, וגם את הכוונה של חברי הוועדה בדיונים הקודמים. פשוט זה הבהרה נוסח.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אם זה היה בחוק הקיים לא היה צריך לשנות את זה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
יש לי שני את שני הנוסחים. זה היה כך: שימוש במקרקעין הטעון היתר שנעשה ללא - - -, בניגוד לתנאי היתר. אמרנו: למטרות בנייה.
תומר רוזנר
זה היה ההסתייגויות שלך. זה בסדר, היא נשארת.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
כן, בסדר – אוקי.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות נשארת, אבל היא לא מתקבל.

בבקשה, נתקדם.
לירון אדלר מינקה
עמ' 7, סעיף 257ב(א)(3), בנושא של "לערוך בדיקות ומדידות". הסעיף השגרתי בכל החוקים הוא: "לערוך בדיקות ומדידות או ליטול דוגמאות לשם בדיקה, וכן להורות על מסירת דוגמאות לבדיקת מעבדה או על שמירתן לתקופה שיורה או ינהוג בהן בדרך אחרת.". אנחנו התאמנו את הנוסח לנוסחים השגרתיים שקיימים בדרך כלל בחקיקה.

אני מפנה את תשומת הלב, התיקון מסומן בצהוב.
היו"ר דוד אמסלם
זה תיקון טכני.

הלאה.
לירון אדלר מינקה
עמ' 14 בנושא של מערכת הביטחון. כאן זה לא מסומן בצהוב. זה סעיף 257ג5(א) (3) בנושא הסייג לגבי זכות כניסה למפקחים במערכת הביטחון. המשרד לביטחון הפנים בדיונים הקודמים ביקשו להוסיף כאן שזכות הכניסה תוגבל גם כשיש פעילות שהמפקח אינו רשאי להיחשף להם מטעמים של הגנה על שלום הציבור וביטחונו. זה נשמט בטעות בנוסח האחרון ואנחנו נוסיף את זה כאן. ב-(3) יתווסף גם שהוא אינו רשאי להיחשף להם מטעמים של הגנה על שלום הציבור ובטחונו.
היו"ר דוד אמסלם
אוקי.
לירון אדלר מינקה
עמ' 17, 257ג12(ב) - גם קשור למערכת הביטחון. זה גם הבהרת נוסח, זה מסומן בצהוב. זה המילה האחרונה בעמוד. ההסמכה של המפקחים במתקן ביטחוני סודי זה לא לפי הוראות סימן זה, אלא לפי הוראות סימן ב'. זאת אומרת, ההסמכה של המפקחים היא שר האוצר מסמיך אותם בהסכמת השר הממונה - זה המשמעות.
היו"ר דוד אמסלם
טוב.
לירון אדלר מינקה
עמ' 19 - כאן אני אקריא. זה סעיף 257ג13 - מסומן בצהוב. זה גם מערכת הביטחון. הנוסח יהיה כזה: "קבע השר הממונה כי מתקיימים במתקן ביטחוני סודי טעמים של סודיות מיוחדת המונעים מסירת דיווח כאמור בסעיף קטן 257ג12(ד) (בסעיף קטן זה – מיתקן ביטחוני סודי מיוחד), יופעלו סמכויות הפיקוח והאכיפה לפי סימן ב' בכפוף לסייגים שבסימן זה לעניין אותו מתקן על-ידי מפקח שהוא עובד משרדו של השר הממונה על אותו מתקן או שהוא משרת בגוף הביטחוני האחראי על אותו מתקן שהוסמך על-ידי השר הממונה. (ב) מנהל המיתקן הביטחוני הסודי המיוחד או ראש הגוף הביטחוני האחראי על המיתקן יורה בנוהל על אופן הפיקוח והאכיפה על יישום ההוראות לפי חוק זה באותו מתקן, בהתבסס על הנוהל שנקבע לפי הוראות סעיף 257ג11.".
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
זה חדש, זה לא היה.
לירון אדלר מינקה
זה היה מנוסח קצת אחרת, אנחנו הבהרנו את הנוסח.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
כן, בסדר.
תומר רוזנר
זו הבהרת נוסח לגבי המתקנים המיוחדים הסודיים במיוחד שלגביהם יהיו פקחים פנימיים של המשרד הרלוונטי.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר גמור.

הלאה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
רק אחר כך שנדע. כאן כתוב שמונה חודשים למערכת הביטחון, - - - שישה חודשים.
תומר רוזנר
לא, זה רק לאישור הנוהל.
לירון אדלר מינקה
זה לקביעת הנהלים שלהם.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
בסדר - אוקי, טוב.
לירון אדלר מינקה
עמ' 25, סעיף 205(ב) בנושא של מועד הביצוע של צו הריסת תוספת בנייה. היה כתוב 14, אנחנו איחדנו את זה והפכנו את זה ל-21 יום כמו שמופיע בשאר הסעיפים.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אנחנו ביקשנו 60.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא. לא חשוב.
תומר רוזנר
כיוון שבצווים השיפוטיים נקבע 21 ימים, חשבנו שגם בצווים המינהליים זה נכון.
היו"ר דוד אמסלם
כן, כן. הבנתי, הבאנו את זה לאחידות.
תומר רוזנר
אני מבקש, אני רוצה להביא את זה לאחידות בכל הצווים המינהליים שבוטל ביצועם על מי ש - - -
היו"ר דוד אמסלם
טוב. עמית, מקובל עליכם?
עמית אופק
כן, אנחנו - - -
היו"ר דוד אמסלם
טוב, הלאה.
לירון אדלר מינקה
עמ' 28, סעיף 205ב סעיף קטן (ג). שוב מופיע 21 יום – זה מסומן בצהוב.

בסעיף קטן (ד) אנחנו הוספנו כאן עוד שינוי קטן לגבי הנושא של מועד הביצוע. כשהבן-אדם בעצמו לא מבצע את הצו והרשות האוכפת הולכת לבצע את הצו, הוספנו כאן איזושהי הגבלה על מועד הביצוע. מדובר על צו לסגירת מקום. היא תהיה רשאית לסגור את המקום מיום שהסתיימה התקופה האמורה בסעיף קטן (ג) ועד לתום התקופה האמורה שנקבעה בצו האמור בסעיף קטן (א). זאת אומרת, אם אותו בן-אדם לא ביצע תוך 21 יום, אז מתום ה-21 יום - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
כל דבר אפשר לסגור בצו הזה בלי בית-משפט בלי כלום?
תומר רוזנר
לא, לא. קודם כל, אנחנו מדברים על תנאים מאוד מאוד מאוד - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
זה יותר קשה מהתאגיד מה שאתם עושים כאן.
היו"ר דוד אמסלם
שניה, דקה. ברושי, אנחנו לא מתחילים עכשיו את הדיון מלפני חודש וחצי.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
עושים כבר התיקונים.
היו"ר דוד אמסלם
אני מסביר. אתה אפילו לא יודע במה מדובר פה.

תתקדם.
תומר רוזנר
בדיוק מהסיבה הזו, בין היתר, אנחנו מגבילים כאן את הרשות, את היכולת של הרשות האוכפת לפעול לתקופה מאוד מוגדרת. כמובן שמדובר בצו שהוא צו שני אחרי שהופר צו קודם שהיה אפשר לתקוף אותו כמובן בבית-משפט. גם לצו הזה אפשר ללכת לבית-משפט.
היו"ר דוד אמסלם
גם את זה יכול לבית-משפט תמיד.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מה זה התקופה שאמורה בסעיף קטן (א)? מאחרי 21 יום?
תומר רוזנר
עד 60 יום.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
שזה מה?
תומר רוזנר
סגירת מקום אם אתה משתמש בו שלא כדין.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
ומה קורה אחרי 60 יום האלה?
תומר רוזנר
אם הרשות האוכפת רוצה שזה יהיה סגירה יותר ארוכה היא צריכה פנייה לבית-המשפט.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא הבנתי. לפני התיקון הזה אז יכול היה להיות בלתי מוגבל?
בת-אור כהנוביץ
לא היה.
קריאה
הכלי הזה לא היה קיים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא, לפני התיקון שעשינו היום.
תומר רוזנר
בהצעה לפני היום לא היה ברור לאיזה תקופה יכולה לסגור הרשות את המקום. לכן, יש פה הבהרה ש- - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
זה לא הבהרה, זה שינוי משמעותי. למה החלטתם תקופה של 60 יום?
בת-אור כהנוביץ
לא, לא לאיזה תקופה. התקופה היא עדיין אותה תקופה. לא היה ברור מתי היא מתחילה לעשות את זה. הרשות היתה יכולה בעוד שנה לבוא ולסגור ל-60 יום ובדבר הזה אין שום תועלת. הרעיון זה שהרשות, ברגע שהבן-אדם לא מבצע את זה, תפעל בהקדם לבצע את זה במקומו שאם לא כן היא מפסידה ימים.
תומר רוזנר
או שהיא תלך לבית-משפט אם היא חושבת - - -
היו"ר דוד אמסלם
הלאה.
לירון אדלר מינקה
עמ' 29, סעיף 206(ד)(1) - קודם כל, יש כאן הבהרה שהיא כרגע לא כתובה בנוסח. זאת אומרת, היא כתובה אבל אנחנו נבהיר את זה. אם ניתן צו הריסה מינהלי ובן-אדם המשיך לבנות לאחר מתן הצו ועוד לא בוצע הצו, אפשר יהיה לבצע גם את מה שהוא בנה לאחר מתן הצו.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בלי שיפנו עוד פעם.
לירון אדלר מינקה
זה אותו צו שכבר ניתן.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כן, אבל הצו בוצע והבניין - - -
לירון אדלר מינקה
לא בוצע. אם הצו עוד לא בוצע - - -
היו"ר דוד אמסלם
הבן-אדם קיבל צו הריסה, לא מבצע ותוך כדי זה הוא גם ממשיך לבנות. אז ברור - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה אותו צו.
היו"ר דוד אמסלם
כן, זה אותו צו.
תומר רוזנר
כמובן שזה יהיה במסגרת אותם 60 יום שיש לרשות - - -
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי, בוודאי.

הלאה.
לירון אדלר מינקה
עוד תיקון שמופיע פה בסעיף (2) ומסומן בצהוב: "הוראה להריסה לפי סעיף קטן זה תבוצע בתוך 60 ימים מיום מתן ההוראה, והוראות סעיף 207(ב) יחולו בשינויים המחויבים.".

יש שם הוראות על ה-60 יום, מתי ה-60 יום חלים אם ביקשו עיכוב ביצוע, אם בית-משפט נתן עיכוב ביצוע, לא נתן עיכוב ביצוע. כל ההוראות האלה יחולו גם על המקרה הזה.

עמ' 32, סעיף 209 - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
יש לך את 31 קודם.
לירון אדלר מינקה
הדברים שמסומנים בצהוב ואני לא קוראת הם דברים שסוכמו קודם בוועדה והוקראו כבר או שזה שינויי נוסח.

סעיף 209, עמ' 32, סעיף קטן (ד) - בעקבות ההערות שנשמעו כאן בוועדה לגבי הנושא של שימוע ועיון חוזר והבקשה שיהיה שימוע, אבל שלא יתווספו כאן עוד ועוד הליכים, אנחנו כתבנו כאן את סעיף קטן (ד): "אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע ממי שרואה עצמו נפגע מצו מינהלי שניתן לפי הוראות פרק זה לפנות לנותן הצו ולהביא בפניו את טענותיו.".
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
זה מה שביקשנו.
היו"ר דוד אמסלם
כן.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא הבנתי איך זה פותר את הבעיה. יש כאן עוד הליך עליו אפשר לעתור בנפרד.
תומר רוזנר
לא.
בת-אור כהנוביץ
זה לא מייצר הליך, זה פשוט מאפשר פנייה לגורם, לשמוע אותו. זה כתוב כאן.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
למה צריך לכתוב את זה?
לירון אדלר מינקה
זו היתה בקשת הוועדה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא, אבל אני שואל עוד פעם.
היו"ר דוד אמסלם
מה השאלה?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
דודי, קצת נחת. לא נעים לי ככה לנהל דיון.
היו"ר דוד אמסלם
למה? אני שואל מה השאלה?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אתה עצבני על הבוקר.
היו"ר דוד אמסלם
לא עצבני.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
- - - תן לנו. אני מבין שאתה אמור להיות עצבני כי אתה בבת אחת עושה פה פליק-פלאק מכל הסיפור - - -
היו"ר דוד אמסלם
דקה, אל תחלק לי ציונים. אני בגדול מקדיש לנושא הזה חודש וחצי. עברנו על הכול כבר.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
היה סיכום בישיבה האחרונה. להביא לך סרטון? להראות לך אותך ואת וביטן מדברים?
היו"ר דוד אמסלם
בצלאל, אני לא עובד אצלך, ואני לא צריך להתנצל בפניך על שום דבר שאני עושה וגם לא לבקש את האישור שלך.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אבל יש גם איך מנהלים קואליציה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אגב, אני מצטער שנתתי לך להיכנס לחדר שלי. להבא אתה גם לא תיכנס.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא אכנס.
היו"ר דוד אמסלם
בגדול, אני מנהל דברים מחוץ לקלעים כדי להביא איזשהם הסכמות ואני לא צריך אותך בשביל זה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
חיפשתי אותך. אתה צריך את האצבע שלי.
היו"ר דוד אמסלם
תעשה מה שאתה רוצה. אתה שואל אותי, ולכן אני אומר לך שאנחנו דנו. אני קבעתי את הישיבה הזו כדי להצביע על ההסתייגויות כי דיברנו עליהן כבר.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אתה מוכן להסביר לי מה קרה מהישיבה האחרונה עד עכשיו?
היו"ר דוד אמסלם
הסברתי. אני בסופו של דבר קיבלתי החלטה ביחד עם יושב-ראש הקואליציה שאנחנו נעשה את הדיון היום במקום לעשות אותו בעוד חודש וחצי ונביא את זה ביום רביעי, בעזרת השם. נסיים את העניין.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא, אבל גם קיבלת החלטה לחזור בך מהדברים שסוכמו.
היו"ר דוד אמסלם
אבל לא הבנת. אתה יודע, אני בן-אדם גמיש.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אין בעיה, אבל צריך לתאם את זה עם הקואליציה. יש עוד הרבה אנשים ששותפים פה. חיפשתי. אתה יודע יפה מאוד שמהרגע - - -
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
אני לא מבין מה הוא רוצה. הוא בא לעשות בלגן וזהו.
היו"ר דוד אמסלם
טלב, תן לי.

בצלאל, בצלאל, אני לא הבאתי שום דבר פה להצבעה, ולכן לא הייתי צריך לעדכן אותך. יש דברים שאני עושה תוך כדי תנועה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
חיפשתי אותך.
היו"ר דוד אמסלם
אם אתה רוצה כחבר, אין לי בעיה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
דודו, לא כחבר, כחבר ועדה. עזוב כחבר.
היו"ר דוד אמסלם
לא קשור. אני לא מעדכן את כל מי שחבר בוועדה במה שאני - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אבל חיפשתי אותך, נכון? ברגע שזימנת, חיפשתי אותך.
היו"ר דוד אמסלם
לא ראיתי את זה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני אראה לך, גם בטלפון וגם בהודעות.
היו"ר דוד אמסלם
אוקי, ו-?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
עכשיו אתה מפתיע. אתה הולך 180 מעלות מהסיכום הקודם שאני מכיר כקואליציה. ולא רק אני, עוד חברי קואליציה. אם אתה חוזר בך מהכול, תדחה את ההצבעה למחר. תן לי להביא לפה את חברי הקואליציה האחרים ונראה אם זה יעבור או לא.
היו"ר דוד אמסלם
לא. בצלאל, אני החלטתי שאנחנו מקיימים את הדיון היום.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אבל הבעיה היא לא מתי הדיון, הבעיה שלי על מה אתה מקיים את הדיון.
היו"ר דוד אמסלם
אמרתי שאני החלטתי את הדיון בדיוק כמו שהיה שבוע שעבר.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
בניגוד למה שאתה וביטן - - -
היו"ר דוד אמסלם
בצלאל, אתה מפריע לי עכשיו בישיבה. אתה שואל: למה אני עצבני? אני לא חייב לך כלום.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אתה לא חייב לי, אתה חייב - - -
היו"ר דוד אמסלם
יפה. לא חייב לך שום דבר. אתה תצביע פה מה שאתה רוצה, בסדר?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
דודי, אתה חייב לקואליציה. אל תכעס עליי - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני כרגע היושב-ראש. בצלאל, מה שאתה מדבר בחדר שלך או מה שעושה - - - בחדר שלו, זה לא מעניין אותי.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני לא מבין מה שאתה אומר, תסלח לי.
היו"ר דוד אמסלם
איזה סיכום יש? עם מי? היה איתך סיכום? היה איתך סיכום?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
היה סיכום כאן - - -
היו"ר דוד אמסלם
איתך? עם מי היה הסיכום?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
היה סיכום פה עם כל חברי הקואליציה שחוזרים חזרה לנוסח הכחול - - -
היו"ר דוד אמסלם
זה אני, אני. דרך אגב, זה לא סיכום. אני לא הבאתי את זה להצבעה, לא כלום. אני רק הודעתי להם. אתה היית כאן, שמעת. הודעתי, ועכשיו אחרי זה החלטתי שאני חוזר בי. אז אני צריך לבקש את האישור שלך?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אתה לא צריך לבקש אישור, אתה צריך לנהל דיאלוג עם החברים שלך בקואליציה.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא מנהל. בצלאל, הסברתי לך. תציע להחליף אותי כאן ואתה תנהל דיאלוג עם מי שאתה רוצה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
- - - להחליף אותך, אבל אני חושב שככה לא - - -
היו"ר דוד אמסלם
אתה כבר עשר דקות עכשיו מפריע לי בדיון הזה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
דודי, אני רק אומר לך שאם דברים לא יהיו בהבנות בסופו של דבר אתה תביא את זה, הם הרי יצביעו נגד. לא יהיה לך רוב, לא פה ולא במליאה - זה הכול.
היו"ר דוד אמסלם
אז שלא יהיה, בסדר? תצביעו מה שאתם רוצים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא יהיה רוב - - -
היו"ר דוד אמסלם
אין שום בעיה. יש לנו ועדות שאתם מנהלים, הכול בסדר. אני אמרתי לך איך להצביע, בצלאל?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני חוזר לסעיף הזה. החשש שהעלינו בדיונים הקודמים היה שהעובדה שאנחנו מייצרים כאן עכשיו זכות טיעון - - -
היו"ר דוד אמסלם
וואלה, יופי - אנחנו עובדים אצלכם.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אתם לא עובדים אצלנו.
היו"ר דוד אמסלם
ככה זה נראה, ככה זה נראה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
עובד אצל הקואליציה.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא. אתה חושב שאנחנו עובדים אצלך ואצל בנט.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא, ממש לא. אתה עובד אצלו - - -
היו"ר דוד אמסלם
אז תפסיקו, תירגעו. תהיו קצת צנועים ותנו לנו גם לנהל את הדברים כמו שאנחנו מבינים. קצת, לא הרבה. טיפ טיפה - קצת.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מה אתה רוצה? שנעמוד דום?
היו"ר דוד אמסלם
לא. אדוני, תעיר את ההערה שלך. אין שום בעיה, תצביע איך שאתה רוצה. אל תגיד לי מה לעשות.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני חוזר לסעיף הזה. החשש שעלה היה שקביעת זכות טיעון או חובת שימוע ספציפית בהליכים האלה המינהליים, מעבר למה שקיים ממילא כי זה כללי הצדק הטבעיים, תייצר עוד הליך. אפשר יהיה לעתור רק עליו בבית-משפט. אפשר יהיה ללכת לבית-משפט רק על זה שלא קוימה זכות הטיעון הזו או חובת השימוע הזו. את זה רצינו למנוע, ואני לא חושב שהנוסח הזה עושה את זה.
היו"ר דוד אמסלם
זה ההסתייגות שלך?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
זו לא הסתייגות, זו שאלת הבהרה.
היו"ר דוד אמסלם
אבל אני אמרתי, אני ביקשתי את זה בגלל שלא היית בדיונים הקודמים. אני יודע מה שאני אומר.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני יודע מה שביקשת - - -
היו"ר דוד אמסלם
הרי למה אני מתעצבן? הרי מתוך 150 שעות שאני מקדיש לזה, אולי באת שעה וחצי, ועכשיו אתה רוצה להחזיר אותנו. הרי זה היה הדיון בוועדה לפני שלושה שבועות.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
למה אתה משנה עכשיו את הנוסח?
היו"ר דוד אמסלם
בגלל שאני החלטתי.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אם אתה החלטת, אפשר לסגור את הוועדה.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנת? בגלל שאני החלטתי אז וזה היה מקובל על הממשלה. שכחו לשאול את סמוטריץ אם הוא מסכים. אתה צודק.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
זה לא נכון. דודי, זה לא נכון. היה לך נוסח אחר שרציתם להביא - - -
היו"ר דוד אמסלם
בצלאל, אני דיברתי עכשיו מילה? שמעת אותי? הרי הם הדפיסו את זה, נכון? אני באתי עכשיו. אתה חושב שישבתי איתם בבוקר?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני אומר, היה סיכום על נוסח אחר - - -
היו"ר דוד אמסלם
אתה חוזר עכשיו לטענה מה קרה בשעה האחרונה ביום רביעי.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא, אני מדבר עכשיו רק על הסעיף הזה.
היו"ר דוד אמסלם
הסעיף הזה לא עלה בכלל עכשיו. הוא עלה לפני שבועיים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
ואחר כך היו שיחות עם ארז ואיתך - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא על זה, לא על זה. אני מודיע לך, לא על זה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
גם על זה.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
בת-אור כהנוביץ
הסעיף הזה כמו שהוא מנוסח כרגע כסעיף קטן נותן בעינינו מענה מלא ונכון, מצד אחד, כדי לאפשר לבן-אדם עוד לפני שהוא רץ לבית-המשפט אם יש לו עובדות פשוטות שהוא יכול להבהיר לנותן הצו, להביא את זה בפניו. מצד שני, זה לא יוצר הליך חדש בעינינו. העובדה שזה נמצא כאן, העובדה שזה כתוב שזה לא מונע ממנו, אופן הניסוח לא יוצר הליך נוסף אלא להיפך. זה מאפשר גם למי שנתן את הצו לראות שלא ייעשה טעות חלילה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה.
תומר רוזנר
אני רק אבהיר עוד דבר.
היו"ר דוד אמסלם
לא צריך להבהיר. בואו, תתקדמו.
לירון אדלר מינקה
בעמ' 35, סעיף 214 - זה רק תיקונים טכניים. בעקבות הסיכומים שהיו כאן בוועדה שגם יושב-ראש ועדה מחוזית ויושב-ראש ועדה מקומית יוכל להוציא צו, הוספנו אותם כאן, שכשהם מוציאים את הצו הם צריכים כמובן להתייעץ עם התובע הרלוונטי לפני שהם מוציאים את הצו. זה התיקון.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
סליחה, לא הבנתי עוד פעם את התיקון הזה.
לירון אדלר מינקה
סעיף 214 קובע שלפני שנותנים צו צריך להתייעץ עם תובע, בהתאם למי שמוציא את הצו עם התובע הרלוונטי לעניין. בנוסחים הקודמים ההתייחסות היתה רק למהנדס או למתכנן כי זה מי שיכול היה להוציא את הצו. בעקבות הסיכומים בוועדה שגם יושב-ראש ועדה מחוזית יוכל להוציא את הצו, הוספנו אותו כאן לגבי חובת ההיוועצות.
היו"ר דוד אמסלם
אגב, היתה לך הערה כזו אם אני לא טועה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
כן, מדי פעם.
היו"ר דוד אמסלם
בגלל זה גם תיקנו. סליחה, אנחנו מתנצלים. אבל תיקנו את זה ל ההערה שלך. באמת מתנצלים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני שמח שמדי פעם אני מעיר גם הערות מחכימות. אתה יודע, מדי פעם.
היו"ר דוד אמסלם
לא באתי בבוקר, שיניתי את זה. הערת לפני שלושה שבועות.

סמוטריץ, עשה לי טובה. אני לא צריך פה משגיח כשרות על החוק הזה. תוריד את ה-PSI.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא משגיח - - -, היה סיכום ואתם הפכתם אותו ב-180. תאמין לי, רק מה שאני צריך לעשות זה להראות לך סרטון שביטן יושב לידך ואתם בנחרצות מבהירים - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני לא מבין, אתה מקליט אותם? מה זה השטויות האלה? ביטן, תגיד מילה.
היו"ר דוד אמסלם
בצלאל, מספיק.
לירון אדלר מינקה
עמ' 38, סעיף 217(א) לגבי הנושא של תפיסת כלים, בפסקה (2) - זה מסומן בצהוב. אנחנו כתבנו בנוסח שבית-המשפט שיוכל לדון בנושא של תפיסת כלים יהיה בית-משפט שלום הקרוב למקרקעין שבהם בוצעה העבודה האסורה.

לאחר מחשבה נוספת אנחנו מבקשים לבטל את הנושא הזה של "הקרוב למקרקעין", ותפיסת כלים כמו כל תפיסת כלים אחרת ושיש גם בחוקים אחרים, אפשר יהיה לדון בה בבית-משפט שלום.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
כל בית-משפט שלום?
תומר רוזנר
במחוז.
לירון אדלר מינקה
באותו מחוז.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אז למה לוותר על "הקרוב למקרקעין"?
היו"ר דוד אמסלם
זה חשוב לך?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
כן, אני שואל - - -
היו"ר דוד אמסלם
בגלל שכנראה המדינה ביקשה את הגמישות, בגלל שאם השופט יצא לחופש יש בעיה. הבנת?
בת-אור כהנוביץ
בגלל שזה רק מכביד.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא, אין בעיה. אם זה - - -
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, מותר לבוא לבית-משפט קרוב למקרקעין, מותר.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא. החשש שלי הוא שהעבריין ימשוך את זה לבית-משפט רחוק ועכשיו הפקח צריך - - -
היו"ר דוד אמסלם
העבריין לא מחליט לאן לשלוח את זה. זה המדינה מחליטה איפה להגיש.
תומר רוזנר
לא - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא נכון, מה פתאום? אם אתה לא קובע בחוק אז הוא יכול להגיש בקשה לשינוי מקום. מה פתאום? אני שואל, למה אתם רוצים שזה יהיה במקום של היחידה אוכפת?
היו"ר דוד אמסלם
אבל הם ענו לך. הם רוצים במחוז כדי לתת להם גמישות.
עמית אופק
באותו מחוז.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
באותו מחוז. זה מה שנוח לכם?
קריאה
כן, כן.
לירון אדלר מינקה
עמ' 41, סעיף 219(ב) - זה דומה כאן למה שעשינו בצו סגירת מקום המינהלי, הגבלת הזמן שבו הרשות האוכפת יכולה לבצע את הצו אם הוא לא בוצע. היא תוכל לבצע את סגירת הבניין רק מיום שהסתיימה התקופה האמורה בסעיף קטן (א2) ועד לתום התקופה שנקבעה בצו כאמור בסעיף 218(א).
בת-אור כהנוביץ
ככל שנקבעה.
תומר רוזנר
הבהרנו את זה קודם. זה מגביל את הרשות כדי שלא תבוא אחרי תקופה, מתי היא יכולה לבצע את הצו. זה פשוט מגביל את הרשות לתקופה מאוד מוגדרת שבה היא יכולה לסגור את המקום.
לירון אדלר מינקה
עמ' 43, סעיף 220(ה) - זה אותו דבר, אותו רעיון. אם יש צו הפסקה שיפוטי שאחריו סוגרים בניין, גם כאן סגירת הבניין מיום שהסתימה התקופה האמורה בסעיף קטן (ד2) ועד לתום התקופה שנקבעה בצו כאמור בסעיף 220(א).

ב-220(א) לא כתוב שחייבים להגביל את הצו בזמן, ולכן אנחנו נוסיף כאן: עד לתום התקופה שנקבעה בצו כאמור בסעיף 220(א) אם נקבעה תקופה, ככל שנקבעה - בסדר?

עמ' 48, סעיף 222(ג1) – זה לא מסומן. כתוב כאן: העושה שימוש אסור, דינו - מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3). זה טעות דפוס, זה צריך להיות 61(א)(4).
תומר רוזנר
בדומה לשאר הסעיפים שבהם נקבעו הקנסות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ומה זה: וקנס נוסף על כל עבירה נמשכת?
תומר רוזנר
זה היה במקור. על כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שניתן לו הצו.
לירון אדלר מינקה
זה הקנס המתמשך, מה שהפרדנו פה למגורים ושלא למגורים.
תומר רוזנר
מדובר כמובן בקנס יותר גבוה ממה שהיה במקור בנוסח המקורי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה הסכום עכשיו?
תומר רוזנר
(א)(4) זה כ-230 אלף שקלים. אבל זה רק טעות דפוס.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
זה יותר גבוה.
לירון אדלר מינקה
כן, זה טעות דפוס. זה הופיע בכחול ככה, זה היה כל הזמן ככה.

עמ' 52, רק הבהרה לגבי סעיף 229. סעיף 229 מדבר על בטלות היתר שניתן בהליך רישוי מקוצר. הסעיף הזה נשאר כאן. היה סעיף נוסף בדיונים הקודמים שדיבר על האפשרות של ביטול היתר בשל מסירת פרטים לא נכונים לא בכוונה להטעות אלא בתום לב. אנחנו בסופו של דבר לאחר מחשבה הורדנו את הסעיף הזה של ביטול ההיתר. מציעים להוריד את הסעיף הזה ולהשאיר רק את הסעיפים של מסירה ידיעה כוזבת או מטעה, והנושא של ביטול היתר שניתן בהליך רישוי בדרך מקוצרת.
תומר רוזנר
כאשר הכוונה של כולנו היא שימשיכו לחול כללי המשפט המינהלי הרגילים שבהם מוסד התכנון, אם יתברר לו שהוא נתן היתר על יסוד פרטים בלתי נכונים או כמו כל החלטה מוטעית אחרת מבחינה מינהלית, הוא יוכל לפעול במישור המינהלי הרגיל ולבדוק אם אפשר לבטל את ההחלטה או מה אפשר לעשות איתה. אין צורך בהוראה מפורשת בחוק הזה לעניין הזה.
היו"ר דוד אמסלם
בת אור, מה העמדה שלכם?
בת-אור כהנוביץ
אנחנו לא זכרנו סיכום כזה.
תומר רוזנר
מה שארז ביקש.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אני חושב שכן. דיברנו אז.
היו"ר דוד אמסלם
דיברנו אז שאם בן-אדם קיבל היתר לא על בסיס הצהרה שלו שקרית אלא כנראה שהיתה איזושהי בעיה, אז הוא לכאורה לא אשם בעניין.
בת-אור כהנוביץ
לא, אבל פה זה כן על בסיס המידע שלו.
עמית אופק
לא, מדברים על זה או ההצהרה השקרית?
היו"ר דוד אמסלם
לא. הצהרה שקרית - בוודאי.
לירון אדלר מינקה
ההצהרה השקרית נשאר. ההצהרה השקרית זה - - -
היו"ר דוד אמסלם
זה נשאר, בוודאי. בן אדם שקרן, מה? אלא אם נתנו למישהו היתר, ההוא לא יודע. הם טעו.
לירון אדלר מינקה
עמית, נשאר מידע הכוזב ונשאר מי שנתן - - -
עמית אופק
אבל עברנו למקום אחר.
תומר רוזנר
לא, לא.
רוני טיסר
זה נמחק, לא נשאר במקום אחר.
לירון אדלר מינקה
הסעיף שהיה 216 הפרטים בלתי נכונים שזה טעות או תום לב או טעות של הרשות, אנחנו לאחר הדיונים גם אתכם בסופו של דבר אמרנו שיחולו כללי המשפט המינהלי הרגיל. אם יש טעות, הרשות תוכל לשקול את הדברים.
תומר רוזנר
זו היתה בקשה של ארז.
היו"ר דוד אמסלם
תשאירו את זה ככה כמו כל טעות רגילה. לא צריך להטיל משהו ספציפי לעניין הזה.
תומר רוזנר
כן, בדיוק.
לירון אדלר מינקה
עמ' 55, סעיף 235 - זה לא כתוב בנוסח. אנחנו רק נבהיר כאן את הנושא שאפשר לדחות ביצוע צו אם הבנייה שעליה חל הצו אינה מסכנת את שלום הציבור. אנחנו נוסיף כאן שגם השימוש כמובן. הבנייה או השימוש שעליהם חלים הצו אינם מסכנים את שלום הציבור ובטיחותו.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי. דיברנו על זה גם - כן.
לירון אדלר מינקה
עמ' 57, סעיף 238 - הנושא של הפעלת כוח בביצוע צו. בעקבות הדיונים שהיו בוועדה כתבנו שיהיה כתוב כך: "הוטל צו לפי פרק זה, רשאי מפקח מטעם הרשות האוכפת להיכנס למקום שהצו חל עליו לשם ביצוע הצו, להרחיק ממנו כל אדם וחפץ ולנקוט אמצעים סבירים, לרבות שימוש בכוח סביר כלפי רכוש כדי להבטיח את ביצוע הצו, ובלבד שהזדהה כאמור בסעיף 257ג(א), ורשאי שוטר לסייע בביצוע הצו, לרבות באמצעות שימוש בכוח סביר כלפי רכוש וכלפי אדם.".
תומר רוזנר
רק שוטר יכול ל- - -
היו"ר דוד אמסלם
כן, כן.

הלאה.
לירון אדלר מינקה
עמ' 59, סעיף 211(ה) - זה לא כתוב כרגע בנוסח. הסעיף מדבר על זה שבצווי הפסקה אי-אפשר יהיה לעכב את הביצוע, אבל בית-משפט יהיה חייב לקיים דיון מהיר תוך 30 יום. אנחנו רוצים להבהיר כאן שגם בערעור על צווי הפסקה. זה אותו עניין. אם מעכבים צו הפסקה אז כל צו ההפסקה מבוטל. אי-אפשר לעכב אותו, אבל חייבים לדון בו בצורה מהירה, גם בערעור.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני רוצה לשאול פה שאלה. למה אנחנו לא דורשים כדי למנוע פניות שווא - רק ידחו, הרי יעצרו את המבצע ו- - - את הכלים ו-700 שוטרים מחכים - למה לא לדרוש הפקדת ערובה?
בת-אור כהנוביץ
יש הוראה כזו.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
פה לא כתוב, פה כתוב: "רשאי להתנות". אני רוצה אין, אין עיכוב ביצוע בלי שהופקד 50,000 שקל שמחולטים ככל ש - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל לפעמים נותנים יותר. יש לך סמכות, מה אתה רוצה? נותנים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא, לא נותנים. בפועל זה אחת המכשלות היותר גדולות, אתם יודעים את זה טוב ממני, במבצעי אכיפה. להתנות, כמו שעושים בערעור - חייב, אלא אם כן יש לו סיבות אחרות.
היו"ר דוד אמסלם
זה רשאי, נכון?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
- - - תהיה שבית-המשפט דורש, הוא יכול לפטור מטעמים מיוחדים שיירשמו כמו בערעורים. ככה זה בערעורים.
היו"ר דוד אמסלם
בצלאל, בגדול המדינה יכולה לבקש את זה. אין שום בעיה. אני לא רואה את זה - להיפך.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא, אבל במעמד צד אחד המדינה לא יכולה לבקש.
היו"ר דוד אמסלם
אני מסביר. המדינה יכולה לבקש את זה. אם במקומות מסוימים יחליטו שכן אז אין בעיה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
המדינה לא יכולה לבקש את זה. העבריין פונה לבית-משפט, המדינה לא פה. אנחנו מדברים עכשיו על מעמד צד אחד. הוא מחכה וחצי שעה לפני הפינוי הוא רץ לבית-המשפט. הוא הרי תמיד עושה את זה, הוא לא ילך ברגע שהוא קיבל את הצו. הוא יחכה לדקה ה-90. באותה שניה הוא בא לבית-המשפט ועכשיו הוא קיבל צו במעמד צד אחד. עכשיו המבצע הלך, צריך להתחיל אותו מחדש. אני רוצה שבית-המשפט יגיד לו: אדוני, תנאי לקבל צו כזה: תפקיד, בבקשה, ערובה 50,000 שקל שאם מתברר שזו בקשת סרק היא מחולטת. עכשיו הבן-אדם יחשוב חמש פעמים. אם יש לו טיעון אינטליגנטי רציני משפטית - סבבה, אני רוצה לתת לו. לא רוצה למנוע ממנו זכות גישה לערכאות. אבל אם הוא מגיש תביעת סרק רק כדי לטרפד את מהלכי האכיפה, זה יעלה לו הרבה כסף.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
בבקשה, תדעו שסמוטריץ יביא עוד מנדט לבית היהודי על בקשה כזו.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
נראה לי טריוויאלי לחלוטין. תשוו את הנוסח למה שקורה בערעורים. אני מגיש ערעור לבית-משפט, אני חייב בערובה. בית-משפט יכול לפטור אותי מטעמים מיוחדים שיירשמו.
עמית אופק
יש פה שני עניינים: אחד, אנחנו היום קובעים שבית-משפט יחליט רק אחרי שהוא קיבל את התגובה של הצד האוכף. תסתכל על סעיף 211(ב) בעמ' 58. הוא חייב להחליט.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אבל ב-(ג) אתה נותן לו סמכות.
עמית אופק
לא, ב-(2), (ב)(2). (ב)(2) הוא יכול לתת במעמד צד אחד, אבל הצד השני חייב להצהיר בפניו, בפני בית-המשפט שהוא העביר לנו ולא קיבל תגובה. הוא העביר את הבקשה לעיכוב ביצוע. הרי בית-המשפט יכול לתת עיכוב ביצוע זמני רק אחרי שהוא קיבל את תגובת המדינה או הרשות המקומית. הוא יכול לתת גם בלי שהוא קיבל את התגובה, רק בתנאי שמי שמבקש את עיכוב הביצוע מצהיר: העברתי להם את הבקשה והם לא נתנו לי תגובה. זאת אומרת, בכל מקרה אנחנו היום מצמצמים את המקרים שבהם לא תהיה תגובה של הרשות האוכפת.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אין כבר, גמרנו כבר עם בקשה למעמד צד אחד שמגישים חצי שעה לפני.
עמית אופק
עדיין זה יהיה, אבל הוא יצטרך להצהיר שהוא פנה אלינו ואנחנו לא נתנו תגובה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא, אבל תוך חצי שעה אתה לא אמור לתת תגובה.
עמית אופק
אני צריך לתת. אם אני יכול, אני צריך לתת תגובה מידית, למשל, לבקש ערובה.
בת-אור כהנוביץ
אנחנו יודעים לעשות גם את זה כשצריך.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא, בסדר.
עמית אופק
מעבר לזה, אם אתה רוצה לחייב בית-משפט בהפקדת ערובה אתה צריך לקבוע אמות מידה שזה נכנסים כאן לשאלה - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, אני לא רוצה להיכנס לזה. יש גם אנשים שאני לא רוצה שיבקשו מהם ערובה וכו'. אבל עזוב.

טלב, מה רצית?
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
חבר הכנסת סמוטריץ, כמה שהוא כל כך תפס את ה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל הוא לא הנושא עכשיו, עזוב.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
כמה שהוא יהיה יפה בציבור, הוא יביא עוד מנדטים לפי הסקרים – זו הכוונה.
תמר זנדברג (מרצ)
בסוף ביבי גונב לו את המנדטים של הקיצוניים, אל תדאג.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
בדיוק. סמוטריץ, תירגע. תירגע, יא בצלאל. אתה יושב גם בבית לא חוקי. הוא יושב בבית לא חוקי גם - סמוטריץ.
היו"ר דוד אמסלם
נשאר לנו סעיף התחולה.

ברשותכם, אני רוצה לעשות הפסקה של חמש דקות. אני רוצה לסגור את הפינה ולחזור.

(הישיבה נפסקה בשעה 12:15 ונתחדשה בשעה 12:20.)
היו"ר דוד אמסלם
רבותי, אני ממשיך את הישיבה.

לירון, תגמרי את זה.
לירון אדלר מינקה
אנחנו בעמ' 77, סעיף 13(ג). אקרא את כל סעיף 13 מהתחלה: "סעיף 13(א) תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו ( להלן – יום התחילה).

(ב) הוראות סימנים (ג) אכיפה מינהלית, (ד) צווים שיפוטיים והריסה ללא הרשאה, (ו) אמצעי אכיפה נוספים ו-(ז) עיכוב ביצוע, בפרק י' לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה יחולו על צווים שניתנו מכוח הסימנים האמורים מיום תחילה ואילך.".
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
זה מחוק.
לירון אדלר מינקה
עכשיו (ג) הלא מחוק למטה: "על אף האמור בסעיף קטן (ב) הוראות סעיף 245 לחוק העיקרי ויתר הוראות פרק י' לחוק העיקרי הנוגעות לצו הניתן לפי הסעיף האמור כנוסחן בסעיף 4 לחוק זה, לא יחולו לעניין עבודה אסורה שבוצעה לפני יום התחילה, ובלבד שעבודה אסורה לא בוצעה במקרקעין המנויים בסעיף 222(א) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה או בשטח המיועד בתוכנית למבנה ציבור. על עבודה אסורה כאמור יוסיפו לחול הוראות סעיף 212 לחוק העיקרי ויתר הוראות פרק י' לחוק העיקרי הנוגעות לצו הניתן לפי הסעיף האמור כנוסחן ערב יום תחילתו של חוק זה.".
תומר רוזנר
בסעיף הזה אנחנו מבקשים רק בקשה אחת. זו בקשה של גם הנסחית שלנו וגם - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מדברים פה על שנתיים וחצי?
תומר רוזנר
רגע, זה לא זה. זה הסעיף הבא.

לגבי זה אנחנו שוקלים להפנות לסעיפים ספציפיים של פרק י' בחוק הקודם שחלים על צו, מה שנקרא צו הריסה ללא הרשאה, כדי ליצור קצת יותר ודאות לנושא של צווים מהסוג הזה. אנחנו מבקשים את רשותכם להפנות לסעיפים הספציפיים. למיטב זכרוני, זה סעיפים שנוגעים לערעור וסעיפים שנוגעים לנושא הביצוע.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר גמור.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
למה כתוב: על אף האמור בסעיף קטן (ב) ולא על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב)?
תומר רוזנר
כי זה רק לגבי צווים. כדי להבהיר שצו ישן - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא רק צווים. אנחנו דיברנו בכלל על עבודה רק חדשה, לא על עבודה ישנה. לכן, אני רוצה גם - - -
תומר רוזנר
לגבי מה? אם זה עבודה ישנה לגבי עבירה פלילית עצמה, ברור שאי-אפשר להעמיד לדין לפי העבירה החדשה.
לירון אדלר מינקה
ההתייחסות היא ליום התחילה, זה בסדר.
תומר רוזנר
זה הוראות הדין הכללי. אי-אפשר להעמיד אדם לדין באופן - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
סעיף קטן (א) מדבר על יום התחילה, סעיף קטן (ב) מדבר על תחילה של צווים חדשים. (ג) - אתם פה מחריגים את העניין הזה של עבודה ישנה, אתם אומרים עבודה חדשה.
תומר רוזנר
נכון.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז צריך להיות: על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב).
לירון אדלר מינקה
אבל סעיף (ג) מפנה ליום התחילה. זאת אומרת, ההתייחסות לעבודה חדשה היא רק אחרי יום התחילה. מה שבוצע לפני יום התחילה שכתוב בסעיף קטן (א) - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, זה לא היה ברור. לכן, אנחנו ביקשנו להחריג את זה. הכוונה היתה שזה יחול על כל המבנים, גם בנייה ישנה. אנחנו הוצאנו ואמרנו: אנחנו עכשיו רק מתחילים על עבודה חדשה. לכן, צריך להיות שזה על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב). זה כל מה שאני מבקש.
תומר רוזנר
זה עניין של נוסח.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
נכון, אבל ליתר בהירות אני חושב שזה מוסכם - - -
תומר רוזנר
אין ויכוח מהותי בינינו לעניין הזה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אם אין ויכוח מהותי, תכניס את זה.
לירון אדלר מינקה
ההפניה פה היא ליום התחילה, זה בסדר.
תומר רוזנר
אפשר להפנות גם ל-(א).
לירון אדלר מינקה
עכשיו (ד)?
תומר רוזנר
זה הסעיף שעליו דיברתם, זה הסעיף שלגבי עבירות שימוש מתמשכות.
לירון אדלר מינקה
אני אקרא את סעיף קטן (ד): "על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) בתקופה שמיום התחילה ועד יום שנתיים מהמועד האמור על שימוש אסור שהוא שימוש למגורים אשר החל לפני יום ה-21.3.2017 בעבודה אסורה שהיא בניין שבנייתו הושלמה שנתיים לפני יום פרסומו של חוק זה, לא יחולו הוראות פרק י' לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 4 לחוק הזה, ויוסיפו לחול על שימוש אסור כאמור הוראות פרק י' לחוק העיקרי כנוסחן ערב יום תחילתו של חוק זה.".
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה זה ה-21.3? למה הכנסתם את ה-21.3?
תומר רוזנר
זה יום הדיון בוועדה שהיה.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו דיברנו על זה כבר, תתקדם. דיברנו מהיום, מאותו יום - שלא מחר בבוקר יתחילו. אתה זוכר את זה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז שני לרביעי.
היו"ר דוד אמסלם
אתה התשת אותי. תתקדמי.
לירון אדלר מינקה
"(ה) בסעיף זה עבודה אסורה בשימוש אסור כהגדרתם בסעיף 203 לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה."

(ו) - הקראנו את זה אבל אני אקריא שוב. זה על מערכת הביטחון: "תחילתו של סימן ב'1 לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה - שנה מיום פרסומו של חוק זה והוא יחול על עבודה אסורה ושימוש אסור שבוצעו החל ביום ז' בניסן תשס"ט (1 באפריל 2009) ואילך.".
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מה זה אומר?
תומר רוזנר
זה תחולה לגבי מערכת הביטחון.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה - אנחנו לא מסכימים. באמת, 21 למרץ. בוא, תעשה תאריך עגול. אני לא סתם אמרתי בצחוק. ארז, תעשה ראשון באפריל – נו.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אפשר לעשות הראשון במרץ, זה תאריך עגול.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בצלאל, בחשבונאות אם זה מעל 15, אתה יודע שתמיד הולכים לסוף. לא פחות.
היו"ר דוד אמסלם
טוב, בסדר. תתקדם.
תמר זנדברג (מרצ)
ואז זה חוקים רטרואקטיביים. רק כך הם יודעים לחוקק.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כן, הכול רטרואקטיבי אצלם. רק על הבית שלו אני לא יודע איזה חוק יחול. אין חוק, אה?
תומר רוזנר
דבר אחרון אחרון חביב - זה בקשת הנסחית שלנו. כיוון שלפי פקודת סדרי השלטון והמשפט חוק צריך להתפרסם תוך עשרה ימים מיום שהוא התקבל בכנסת ואם הוא יאושר בכנסת ביום רביעי הקרוב העשרה ימים האלה - - -
ארז קמיניץ
מה זה "אם"?
היו"ר דוד אמסלם
לכש-.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ארז, זה הדמוקרטיה. מלאכתם של צדיקים נעשית בידי אחרים. אתה רואה?
היו"ר דוד אמסלם
רק תסביר לי מי הצדיקים פה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
כרגע אני לא רואה שיש רוב לזה. - - - לא יצביעו בעד, אנחנו בבעיה.
תומר רוזנר
העשרה ימים האלה נופלים בחול המועד פסח, אנחנו מבקשים שהחוק יקבע שהחוק יתפרסם ברשומות תוך 30 יום מיום קבלתו בכנסת.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה ההבדל?
תומר רוזנר
לפי החוק צריך לפרסם תוך עשרה ימים. זה לא מספיק.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אז תעשה 15 יום.
קריאה
מה עם המימונה?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אין בעיה, 16 יום.
תומר רוזנר
זה מה שהם ביקשו.
היו"ר דוד אמסלם
מי ביקש את זה?
תומר רוזנר
מחלקת נוסח החוק אצלנו - - -, הם לא עובדים בחול המועד.
ארז קמיניץ
אז לפחות האחד במאי. זה חג הפועלים.
תומר רוזנר
עד יום האחד במאי אפשר לכתוב.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה, תרשום.
תומר רוזנר
זה 30 יום, אבל לא חשוב.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר, לא נראה לי במהות.
תומר רוזנר
בת-אור רוצה להבהיר לנו עניין לגבי סיכום שהיה לנו עם פיקוד העורף.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה, בת-אור.
בת-אור כהנוביץ
נוכח העובדה שירדה הסמכות של פיקוד העורף להוציא צו הפסקה מינהלי לעניין של בניית ממ"דים, הסיכום שלנו עם גורמי פיקוד העורף הוא שבמקרה הצורך הם יפנו ליחידה הארצית והיא תטפל בזה על פי סמכויותיה.
ארז קמיניץ
ברשותך, עוד הוראת מעבר אחת. כרגע אין יועץ משפטי בהגדרה ליחידת האכיפה. אני מבקש שבהוראת המעבר ייכתב שעד יום מינוי יועץ משפטי ליחידת האכיפה יהיה היועץ המשפטי, כי זה חשוב לצווים שמתייעצים איתם, היועץ המשפטי למשרד האוצר או מי שימנה לצורך זה, בסדר?
תומר רוזנר
לא, לא היועץ המשפטי של משרד האוצר.
ארז קמיניץ
אז מי אתה רוצה? היועץ המשפטי לממשלה או מי שימנה?
תומר רוזנר
המחלקה.
בת-אור כהנוביץ
המחלקה, בסדר.
היו"ר דוד אמסלם
יש עוד הערות פה לממשלה?

בבקשה, חבר הכנסת סמוטריץ.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
בהינתן השינויים הדרמטיים שאירעו כאן פתאום משבוע שעבר להיום, אני מבקש שתיפתח לנו אפשרות להגיש הסתייגויות נוספות. אפילו עכשיו במקום אני מוכן עם כמה הסתייגויות.
היו"ר דוד אמסלם
תגיש. אגב, לא נהוג שקואליציה מגישה הסתייגויות, אבל תגיש.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
דודי, לא נהוג שהקואליציה מגישה הסתייגויות. אם היא חלק מהתהליך, אם היא משותפת, - - - אם מפתיעים אותה בפליק-פלאק מהרגע להרגע, זה - - -
היו"ר דוד אמסלם
בצלאל, לא מתנהגים כך. אבל בסדר. אני אוהב אותך, אתה יודע. אני מת עליך, אבל לא מתנהלים ככה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא מתנהגים ככה? לא מתנהלים ככה, דודי? אני שואל אותך ברצינות. מי היה לא בסדר? אתה רוצה לצאת שניה לחדר האחורי?
היו"ר דוד אמסלם
אני מסביר. בצלאל, אני חושב שלא מתנהלים ככה, וזה לא בסדר. אבל בסדר, אני מכבד אותך.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני לא מבין. לא מתנהלים איך?
היו"ר דוד אמסלם
אתה לא מגיש הסתייגויות אצלי. אתה יכול לדבר איתי ואם אני לא מקבל, גם מתקדמים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אבל אני מדבר אותך ואתה עושה מאה שמונים מעלות ממה ש - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנת. בצלאל, אתה פה לוקח את העסק למקום לא נכון. אחרי זה אני אדבר איתך. זה לא שיחה בפורום הזה. אבל אני דן פה בסיפור הזה כבר למעלה משנה. ישבתי עם כל ראשי הסיעות בעניין הזה וכו' וכו'. יש לי משימה. יש את הגמישויות שאנחנו לוקחים לעצמנו. לפעמים אנחנו מתגמשים טיפה במקום כזה כדי לקדם שם. אבל בסדר, עזוב. זה הטקטיקה שקורית כאן ביום יום. אני מכבד אותך. אתה עכשיו מגיש הסתייגויות ואני מבין שעברת לאופוזיציה – בסדר.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא, ממש לא.
היו"ר דוד אמסלם
בגלל שבקואליציה לא מגישים הסתייגויות.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אבל בקואליציה מתאמים.
היו"ר דוד אמסלם
אבל לא מתאמים כל דבר.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
זה נקרא "כל דבר"? - - -
היו"ר דוד אמסלם
כשהייתי בכנסת שבוע, הייתי בוועדת חוקה. לא הכרתי את הכללים ואמרתי כמוך ואמרתי: אני מגיש הסתייגות. אמר לי יושב-ראש ועדת חוקה: דודי, לא מגישים. אמרתי לו: אתה יודע מה? אתה צודק - מושך. אני אשכנע אותך. דיברתי אתו והוא אמר לי שהוא לא משתכנע. אמרתי לו: בסדר.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אדוני, אתה צודק. הכול טוב ויפה. רק סיימנו את המושב שבסיכום שחוזרים לנוסח הכחול, ואני בא לפה הבוקר ויש משהו שונה לחלוטין.
היו"ר דוד אמסלם
סמוטריץ, לא הבנת. הרעיון הוא: אין פה אידאולוגיה. הרי אנחנו רצינו לקדם את העניין. אנחנו הגענו כנראה למסקנה שאנחנו יכולים לקדם אותו, ויפה שעה אחת קודם. אני יודע מה יקרה עוד חודשיים? אז זהו. עזוב, מספיק. אין בזה מהות.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אין מהות בהבדלים בין הנוסח הכחול לנוסח הזה?
היו"ר דוד אמסלם
לא, אנחנו כבר כשהגענו - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
הם חזרו בהם מההסכמה שלהם.
קריאה
לא חזרנו משום דבר.
היו"ר דוד אמסלם
אין שינוי אפילו בפסיק מאז שסיכמנו את מה שסיכמנו באותו יום, ביום שני.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
חוץ מזה שהסיכום היה על דעת זה שזה עובר - - -
היו"ר דוד אמסלם
רק שניה. אז זהו, אין מהות. יש רק שאלה של זמנים. עבר שבוע. אם היה עובר חודשיים, אתה צודק. עזוב.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני מקווה שאתה הולך עם ברכיות שלא ייקרעו לך המכנסיים מהירידה על הברכיים כל הזמן בשבילם – באמת.
היו"ר דוד אמסלם
בצלאל, אתה יודע שאני אוהב אותך. אבל יש דברים שאתה יודע - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני אגיש כמה הסתייגויות שנוכל למשוך את הזמן קצת במליאה.
היו"ר דוד אמסלם
תגיש אותן עכשיו, בבקשה. אתה לא יכול, אתה יודע, הסיפור של העקרב והצב. הרי אתה לא יכול בלי זה. אז בבקשה – יאללה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
תספר את הסיפור, אני באמת לא מכיר.
היו"ר דוד אמסלם
לא חשוב, לא חשוב. גם על זה תעשה לי הסתייגות. אז יאללה, תבוא ישר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
עכשיו אתם עושים פיליבסטר או אנחנו? אני לא מבין. מי עושה פה, ארז?
היו"ר דוד אמסלם
אתה מבין מה קורה לי פה? בשנות השבעים הייתי רואה כל משחק כדורסל. היה שחקן רכש במכבי תל-אביב ובמשחק הראשון הוא טעה בסל והוא שם את הכדור בסל של מכבי. זה מה שקורה לנו עכשיו.

בבקשה. תרשמי את ההסתייגויות.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני מבקש למחוק את סעיף 209(ד), בעמ' 32. אגב, הכול בנוסף להסתייגויות הקודמות שלי.

בעמ' 55, סעיף 235(א) - אני מבקש לחזור לשישה חודשים. למחוק את המילים "שנים עשר חודשים", ולחזור לשישה חודשים - הנוסח שהיה במקור.

עמ' 57, סעיף 238(א) - למחוק את המילים "כלפי רכוש" ואת כל התוספת שהוספנו עכשיו בצבע הצהוב.

עמ' 59, סעיף קטן (ג) - אתם תעזרו לי אחר כך בניסוח, היועצים המשפטיים - אני מבקש את מה שדיברנו קודם. אני רוצה שברירת המחדל תהיה שבית-המשפט לא ייתן צו במעמד צד אחד, אלא אם כן הופקדה ערובה בסכום של 30,000 שקלים.
היו"ר דוד אמסלם
איך הגעת ל-30,000?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
זה מה שמקובל היום בערעורים אזרחיים. בית-המשפט יוכל לפטור מהפקדת ערובה מטעמים מיוחדים שיירשמו. צריך להקפיד, הערובה הזו תחולט ככל שיתברר שמדובר בבקשת סרק.
תומר רוזנר
את זה לא צריך לכתוב כי זו מהותה של ערובה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
בסדר. עכשיו אני הולך לסוף, סעיף התחולה. עמ' 78, סעיף קטן (ד) - אני מבקש לחזור לתום חמש שנים מהמועד האמור.
תומר רוזנר
במקום שנתיים, חמש שנים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אתה יודע מה? ארבע וחצי. עוד חצי שנה ליום התחולה, אז ארבע וחצי.
היו"ר דוד אמסלם
ארבע וחצי בול?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
ארבע וחצי. לא, סך הכול ל - - -
היו"ר דוד אמסלם
ובשנה מעוברת מה קורה?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
עוד דבר אחד. אני לא מוצא את זה כרגע, תיכף יגידו לי איפה זה. היכולת לממש צו - היינו בהתחלה עם שלושה ימים. הפכנו את זה לארבעה ושבעה. ארבעה בבניין לא גמור, שבעה. אני מבקש שזה יהיה ארבעה גם בבניין גמור. זה סעיף 206. בבקשה, לחזור לארבעה ימים. תוך - - - ימים, אין שום בעיה לאכלס בית. ברגע שהבית אוכלס אפשר - - -. לדעתי, מי שמתעקש על זה יודע למה הוא עשה את זה.
היו"ר דוד אמסלם
מקורות, בבקשה. רשמת לי פתק. בואי תגידי לי מה רצית.
ציפי איסר איציק
- - - אני מוותרת - - -
היו"ר דוד אמסלם
מוותרת? סגרת את זה איתם? מצוין - אחלה.

חברי הכנסת, בבקשה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אנחנו יותר כבר מחודש וחצי דנים בחוק הגרוע הזה, וגם עם כל התיקונים והשינויים והתוספות שהכנסתם וחלקם היו הסתייגויות שלנו, והכנסתם את זה לתוך החוק, אבל בכל זאת עדיין מדובר בחוק קשה במיוחד, ובמיוחד שהוא מופנה למגזר הערבי. נכון שאתם אומרים שזה חוק כלפי כולם ו- - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אוסאמה, יש לי הצעה. אני מציע להחיל אותו גם ביהודה ושומרון, בשטחי C. אני מציע שנעשה סעיף תחולה. ארז, מה אתה אומר? אני בעד להחיל את החוק הזה עכשיו ולקבוע שהוא יחול ביהודה ושומרון, בשטחי C.
ארז קמיניץ
אי-אפשר, החוק שונה.
היו"ר דוד אמסלם
זה הסתייגות?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
כן, תוסיף את זה כהסתייגות.
היו"ר דוד אמסלם
רשות הדיבור שלך כבר ניתנה לך באריכות, ועכשיו היא של אוסאמה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ארז, הרי במושב הבא הוא יבוא ויעשה להחיל תיקון - - -

מדובר בחוק שהוא חוק גרוע ולא ייפייף אותו כל התיקונים שהכנסנו. בכל זאת החוק נשאר גרוע. אם באמת הממשלה רוצה להסדיר את העניין של עשרות אלפי בתים שנבנו ללא רישיון היא היתה קודם כל נכנסת לעובי הקורה. היתה מטילה תקופה קצובה של לאשר את כל תוכניות המתאר, תוכניות פרטניות, ואחרי זה אומרים: מהיום והלאה. אנחנו אישרנו תוכניות מתאר, אישרנו תוכניות מפורטות, מהיום והלאה אני מתחיל לאכוף את החוק.
היו"ר דוד אמסלם
כן, אבל יש לנו את מדיניות האכיפה. זה בדיוק מה שהתכוונו.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
תיכף נגיע למדיניות האכיפה. אני אומר, עוד לפני שמדברים. הרי החוק הזה במהותו הוא חוק בשני ראשים: הראש הראשון זה להגביל וכמעט לשלול את שיקול הדעת של בתי-המשפט. שמענו פה וגם דנו בזה והגשנו הסתייגויות על זה אם בית-משפט רשאי או בית-משפט לא יעכב, וכמעט לא נשאר שום דבר משיקול הדעת של בית-המשפט. אנחנו מתרעמים על זה. קודם כל, שאפילו מערכת בתי-משפט שיש לנו ביקורת קשה עליה, אתם באים ואומרים: עכשיו בית-המשפט - הוא אשם בכל התופעה של הבתים שנבנו ללא רישיון במגזר הערבי.

לכן, היה מן הנכון, אדוני היושב-ראש, שקודם כל, גם לפי המלצות צוות 120 שמדברים על הסדרת המצב הקיים, על אישור תוכניות המתאר, וראינו גם לפי הטבלה שהוגשה לוועדה עצמה שכמעט 40 - 50 ישובים עדיין ללא תוכנית מתאר כלשהי, חלק גדול ללא תוכניות מתאר מאושרות. אז מה אתם רוצים מהציבור הערבי? מה אתם רוצים? באמת. יכולנו ללכת יד ביד אתכם אם באמת הכוונה היתה לבוא, להסדיר, לתכנן, לאשר תוכניות, ואחרי זה היינו הולכים אתכם כמו שגם עשינו בכמה ישובים עם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה שבחלק מהיישובים שהתוכניות הוגשו לוותמ"ל ובתכנון מהיר. הלכנו עם ראשי הערים וראשי הערים עומדים כחומה בצורה בפני כל בנייה שהיא, ואפילו אם יש יסודות הולכים והורסים את היסודות האלה. ואם יש בנייה בקרקע ציבורית, כמובן שכן.
קריאה
יש ויש - לא כולם.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יש ויש. כשאתם נותנים פתרונות, אתם נותנים פתח ותקווה. תאמין לי, אף אחד - לא אזרח ולא ראש עיר - רוצה לחלום כל הזמן מתי הורסים אצלו ביישוב. לכן, יש ויש. אז תנו.

הראש השני זה עוד ועוד עונשים ועוד מאסרים. לא נשאר סוג של קנס בעולם שאין פה, מקנס מתמשך לכפל קנס, לאגרה, להיטלים, להשבחה. כמה? אדם שבונה בית של מאה מטר על מנת לגור בו, כמה קנסות אתם רוצים לתת לו? בסוף הוא יבנה כי הוא חייב לבנות. איפה הוא יגור? אתם לא נותנים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אוסאמה, אתה יודע שזה כל כך רחוק מהמציאות. אף אחד לא בונה מאה מטר - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אתה קודם כל תדבר על הבית שלך שהוא בלי היתר. אתם מהתנועה שלכם רצים כל שני וחמישי ומצלמים את הבית של חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. לפחות זה על הקרקע שלו ויש תוכנית מתאר שם. איפה אתה? הקרקע לא שלך, ולכן צריך חוק הסדרה.
היו"ר דוד אמסלם
אוסאמה. בצלאל, אל תפריע לו.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אם נחזור לנוסח הכחול אני אפסיק.
היו"ר דוד אמסלם
אל תפריע לו.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לכן, אדוני היושב-ראש, אנחנו הגשנו אלפי הסתייגויות. אנחנו עומדים על הסתייגויות אבל באמת, ואמרתי גם ביום שלישי שעבר, כל הכבוד לך שבאמת קלטת חלק מההסתייגויות שלנו והכנסת אותן לתוך הצעת החוק המעודכנת, במיוחד בכל הקשור לעניין התחולה שבאמת מדובר על בנייה חדשה, לא על בנייה ישנה. זו היתה חקיקה רטרואקטיבית שאני לא יודע אם היא היתה עוברת בבית-משפט. גם על עניין השימוש - אנחנו היינו מצפים שגם השימוש, ארז, יהיה מהיום והלאה. אתם קבעתם חמש שנים. ירדתם לשנתיים מיום ה- - -

אבל אני רוצה גם לעניין מדיניות האכיפה - המכתב ששלחו לנו. אני רוצה גם להדגיש שזה חלק מהדיון פה של הוועדה.
היו"ר דוד אמסלם
אני אדגיש את זה בסוף.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
וגם תיקון שהכנסנו אותו בהסכמה שבנייה ושימוש מחוץ למקרקעין אשר כלולה בתוכנית כוללנית שאושרה או שהופקדה או שנקלטה - - -
קריאה
במוסד?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה שסיכמנו, ארז. על-ידי גורם מוסמך.
ארז קמיניץ
זאת אומרת, שמינהל התכנון עומד מאחורי התכנון.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי, בוודאי.
ארז קמיניץ
לא, לא כל מוסד תכנון.
היו"ר דוד אמסלם
אמרנו מוסד תכנון - מחוזי זה היה? מה זה היה?
ארז קמיניץ
ועדה מחוזית על תוכנית כוללנית.
היו"ר דוד אמסלם
כן. תוכנית כוללנית, מה שדיברנו.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בסדר?
קריאה
כן.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
דבר אחרון - אני יודע, ונפגשנו בימים האחרונים עם הרבה ראשי מועצות וראשי עיריות שהם כבר היו כמה פעמים אצל כבוד נשיא המדינה. הבנו שהם הגישו גם מסמך מדיניות.
ארז קמיניץ
לא ראיתי אותו, רק שמעתי עליו.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
על מנת שלא נסגור או נחסום את עצמנו, אני אומר שכל סיכום שיגיעו אליו ראשי היישובים עם נשיא המדינה, עם הגורמים המוסמכים, כמובן זה חלק מה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני מכבד את נשיא המדינה, אבל לדעתי הם טעו במונית. היו צריכים ללכת לארז. מה נשיא המדינה?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא יודע. אני יודע שזה עם נשיא המדינה, זה עם שר האוצר.
היו"ר דוד אמסלם
עזוב. נשיא המדינה – כבודו במקומו מונח. לא חושב שאנחנו צריכים להכניס אותו. אבל בסדר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ברגע שיגיעו להסכמות - נשיא המדינה או זה - לא יעשו הסכמות בלי היועץ המשפטי לממשלה. אם תהיינה עוד הסכמות מעבר למה שיש פה במסמך של מדיניות האכיפה, אנחנו מבקשים שזה חלק מהפרוטוקול של - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא. אני אסביר. מדיניות האכיפה היא כבר ברורה לנו והיא נמצאת כאן. לגבי הסיפור של נשיא המדינה - כבודו במקומו מונח, אמרתי לך. אבל אני מניח - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני אומר, אם תהיינה הסכמות.
ארז קמיניץ
- - - אם יהיו הסכמות עם היועץ המשפטי לממשלה.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי, נו.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני לא רוצה לחסום כי אמרו לנו שכבר שלחו מכתב והם מחכים לתשובה, אז שימשיכו במאמצים שלהם.
פהמי חלבי
עם כל הכבוד, מה שחשוב זה התוכן ולא חשוב נשיא המדינה. קצת סבלנות לא תזיק.
היו"ר דוד אמסלם
פהמי, אתה זוכר. אני כבר לא שם. אני עם המון סבלנות. אבל אתה יודע, איפה שלא צריך סבלנות לא צריך סבלנות.
קריאה
לא אנחנו עושים לך בעיות, החבר'ה שעושים לך שם.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא. הישיבה הזו היא בדיוק כרגע רק בסיפור של החבר'ה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לעניין סדרי הדיון - כיוון שבצלאל עכשיו הכול מחדש והגיש הסתייגויות אז אנחנו פותחים הכול מחדש. אנחנו נגיד לכם.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה, תתקדם.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אתם יכולים לפתוח הכול מחדש. גם אם הוא יגיד לכם עכשיו שהוא חוזר לכחול, הוא לא יקיים את זה. מחר הוא ירד עוד פעם על הברכיים ובשביל שתסכימו עוד פעם הוא ייתן לכם כל מה שאתם רוצים. אתה יכול לשחק כמה שאתה רוצה. אוסאמה, אתם מבינים את היהודים מצוין.
היו"ר דוד אמסלם
בצלאל, אתה כבר מעליב אותי פעם שלישית ואני שותק.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אנחנו נגיד ליועץ המשפטי על איזה הסתייגויות אנחנו רוצים להצביע, בסדר?
היו"ר דוד אמסלם
כן, כן.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל את כל ההסתייגויות מעבירים למליאה.
תומר רוזנר
לא, לא. אין דבר כזה. אנחנו - - -
היו"ר דוד אמסלם
אין דברים כאלה. בסופו של דבר, הוא צריך לעבוד עליהם. אתם הגשתם כמאתיים ומשהו הסתייגויות. רובן המוחלט זה הסתייגויות סרק ואתה יודע את זה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני יכול להצטרף להסתייגויות שלהם?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כן, אתה יכול.
היו"ר דוד אמסלם
תתמקדו עכשיו במהותיות שלכם.
תומר רוזנר
הסתייגויות שלא תוצבענה בוועדה לא יבואו למליאה.
היו"ר דוד אמסלם
תאמין לי שגם ככה יש לכם מספיק. אני אומר לך שאין הרבה הסתייגויות מהותיות שלכם גם.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יש.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
תומר, מה זה עושה אם אני מצטרף להסתייגויות שלהם? אני מצטרף לכל ההסתייגויות שלהם ואני לא מוותר עליהן.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר, תצטרף.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יש לך זכות דיבור שבוע.
תומר רוזנר
לא. אם הם מוותרים אתה לא יכול להצטרף להסתייגות.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אה, אם הם מוותרים אי-אפשר? למה? אם אני הצטרפתי זה לא הופך להיות גם שלי?
תומר רוזנר
- - - אתה מצטרף.
היו"ר דוד אמסלם
ברגע שהוא מוריד - - -, שיירשום אותן.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אפשר להגיש את כל ההסתייגויות האלה?
היו"ר דוד אמסלם
כן, כן, כן.

טלב, בבקשה.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
תודה, מכובדי היושב-ראש. אני רוצה לשאול באמת לאן אתם חותרים ולא רק בחוק הזה, אלא בכלל? אתם אולי חושבים שבאחד הימים אנחנו נעזוב את הארץ ונעבור לארץ אחרת? זה לא יתכן.
היו"ר דוד אמסלם
אתה תעזוב אותנו? אני אתן לך לעזוב אותנו?
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
אנחנו לא נוותר על המולדת שלנו.
היו"ר דוד אמסלם
אתה אזרח ישראלי, נכון?
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
אני אזרח ערבי-פלסטיני שמתגורר וחי - - -
היו"ר דוד אמסלם
אתה אזרח ישראלי חבר כנסת.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
תקשיב לי שניה, תן לי להגיד לך למה אני מתכוון. הרי למה כל החוקים? כל החוקים מתכוונים או מבקשים כאילו רק להרוס. האם היתה תוכנית לממשלה הזו שהיא הכי הגרועה שיש בין כל הממשלות, להביא הצעת חוק שתתאים לאוכלוסייה הערבית לפתח ישובים או שכונות או להרחיב תחומי שיפוט של היישובים שכמעט נהפכו למחנות פליטים? אין תוכנית כזאת - רק להרוס.

מכובדי היושב-ראש, אתמול התקשרו אליי אנשים שמתגוררים ביישוב והם מנהלים משא-ומתן עם המדינה לעבור ליישוב מוכר. אין למדינה סבלנות לתת להם כמה ימים. לא, בואו נעביר אתכם למקום זמני ואחר כך למקום הקבוע. מה קרה? זה מזכיר לי בדיוק את הישיבה שלך היום. מה דחוף בכך שאתה מזמן אותה להיום? אם לשכת היועץ המשפטי מתנהגת ככה גם ונותנת לכם ולממשלה, אז על מי לבנות את התקווה, באמת? אם היועץ המשפטי הוא שבאמת - - -
היו"ר דוד אמסלם
טלב, אתה אומר: מה שנוכל לעשות מחר למה נעשה היום?
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
אבל סוכם. בכך אני חושב שזה רמאות. אם סוכם שנביא את זה אחרי הפגרה - - -
היו"ר דוד אמסלם
מי סיכם?
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
זה לא סוכם?
היו"ר דוד אמסלם
עם מי?
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
איתי - אתה.
היו"ר דוד אמסלם
אני סיכמתי איתך?
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
נכון מאוד, ועם אוסאמה ועם עבדאללה ועם כולנו שהחוק הזה הולך אחרי הפגרה - כך הבנתי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יש בחירות.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
יש בחירות, ההר הוליד עכבר.
היו"ר דוד אמסלם
תעדכנו אותו.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
לכן, אדוני היושב-ראש, מה שלא בא בכוח, בא ביותר כוח. ביבי נתניהו אמר את זה. עם מי מתחרה ביבי נתניהו?
היו"ר דוד אמסלם
מתי הוא אמר את זה? לי אמרו את זה כשהייתי בסדיר בצבא.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
הוא אמר את זה גם. ביבי מתחרה עם בצלאל סמוטריץ. יש אלפי בתים של יהודים שלא הורסים. אני בטוח שהחוק הזה לא יחול עליהם במיליון אחוז.
קריאה
בטח שכן.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
הוא יחול רק על האוכלוסייה שנקראת האוכלוסייה הערבית. זה המצב.
היו"ר דוד אמסלם
טלב, אני רוצה שאענה לך ברצינות. אם אתה מדבר לחבר'ה, אני שותק. אם אתה רוצה תשובה רצינית, אין בעיה. אני אתן לך.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
תן לי תשובה רצינית.
קריאה
אמסלם, אל תזלזל בנו.
היו"ר דוד אמסלם
פהמי, שמעת שאני מזלזל בכם?
קריאה
אבל שתהיה רצינית. מדובר ב-200,000 צווי הריסה בכל הארץ, 200,000. מהם 4,000 אצל הערבים.
היו"ר דוד אמסלם
תמשיך.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
לכן, אני לא חושב שזה בכלל חוק דמוקרטי. זה אנטי דמוקרטי, זה אנטי חוקתי. זה חוק פוגעני, רק מופנה ומכוון לאוכלוסייה מסוימת. זה חוק שנקרא חוק לטיהור אתני. זה ממש כך, בדיוק. לכן, אנחנו נמשיך איך שאנחנו רגילים לעשות. כמה שתחמירו בענישה, אנחנו לפי הצורך נקים ונבנה בתים רגיל. לא יעצור אותנו שום דבר, אלא להרחיב, להתחיל לחשוב בכיוון אחר. במקום להחמיר בענישה, לחשוב איך באמת להרחיב את היישובים הקיימים. אין, אין לנו אופק. אני גר בישוב ערערה בנגב, ואין מגרש אחד ריק. מה תגידו? קמיניץ, תענה לי, בבקשה, האם זה כלול בחוק הזה?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
איפה? איפה?
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
בערערה בנגב. מה, אתה שר? אתה שואל אותי איפה? אתה יושב בבית לא חוקי. למה לא הורסים לו את הבית? אני שואל כבוד היושב-ראש, למה לא הורסים לו את הבית?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אתה יודע שאצלך הרי כל אחד שמגיע לגיל 18 מקבל - - - מדינת ישראל, עם פיתוח, עם תשתיות, מה שבחור באופקים לא יכול לחלום על קומה רביעית בשיכון מתקלף מבחוץ.
היו"ר דוד אמסלם
בצלאל, אני לא רוצה להוציא אותך. אתה לא בזכות דיבור.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אתה נותן להם ככה דמגוגיה?
היו"ר דוד אמסלם
עכשיו טלב. תכבד אותו, תן לו להגיד מה שהוא רוצה.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
אם בדווי או ערבי היה גר במקומו של סמוטריץ בבית לא חוקי, היו הורסים לו את הבית ונותנים לו להרגיש ממש כמו מלך? באמת, אני שואל. תענה לי. אתה מדבר בשמו של היועץ המשפטי לממשלה. יושב פה חבר כנסת שגר בבית לא חוקי. האם מותר לו בגלל שהוא יהודי? האם אתה יכול לענות מה היה קורה אם היה במקומו ערבי?
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא. אין זכות דיבור. אין תשובה.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
אין לו תשובה.
ארז קמיניץ
התשובה ברורה, אבל - - -
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
נתניהו אומר: אין לי איפה ואיפה – כל העולם ידע. זה שקר וכזב. שקרן ראש הממשלה אם הוא אומר את זה, באמת. יש איפה ואיפה, יש.
היו"ר דוד אמסלם
אני חושב שהביטוי הוא חריף. אתה לא צריך להתבטא כך.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
אז הוא לא דובר אמת. בסדר, נגיד כך?
היו"ר דוד אמסלם
ראשית, זה יותר טוב.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
הכי גזען בעולם - נתניהו.
היו"ר דוד אמסלם
אבל בשביל מה? בשביל מה?
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
לא, באמת - אין איפה ואיפה, וכנגד הערבים כן הורסים ממש בכל העוצמה. אצל היהודים אפילו צו אחד לא אוכפים - בושה וחרפה.
ארז קמיניץ
זה לא נכון.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
זעקת הקוזק הנגזל, כך קוראים לזה.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
אתה מחפש - - -
היו"ר דוד אמסלם
טלב, אני אענה לך עכשיו ברצינות ואני לא רוצה להיכנס לוויכוח. אמרתי את זה בתחילת הדיון לפני חודש וחצי. אני בא מהתחום המוניציפאלי. אני אומר לך שרוב ההריסות שעשינו בירושלים היו נגד יהודים, ורוב ההריסות היום במדינת ישראל מתבצעות נגד יהודים. יש פה שני עולמות, ואני לא נכנס כרגע למה זה קורה. כשיהודי בונה מרפסת קטנה, הבאגר הורס לו את זה למחרת.
קריאה
אבל יש לו תוכנית מפורטת ולנו אין.
היו"ר דוד אמסלם
לא ביקשת ממך. אם תדבר עוד פעם, אתה תצא לבד.

לכן, אני לא רוצה להיכנס לזה. אתה לוקח את זה וזה נוח לך תמיד ואתה עושה את זה תמיד. אני מכבד אותך בגלל שאני באמת מכבד אותך. זה לא יהודים ולא נגד ערבים. מי שסובל מהסיפור הזה זה בעיקר יהודים. בגדול, בגלל שרוב עבירות הבנייה מתבצעות שם. במגזר הערבי מתבצעות הריסה במדגם, ואתה מכיר אותם. אני יכול להראות לך כמה מתבצעות פה על בסיס יומי. אבל אף אחד לא מדבר על זה. למה? זה לא קשור. בן-אדם עבר על החוק, מטפלים בו. אגב, אני מסכים. שכן של אימא שלי בנה, אני מסכים שיהרסו לו - בוודאי. אני לא בא ואומר: מה פתאום? מה אתם הורסים לו? מה, השתגעתם? אתם נגד יהודים. אדוני, זה מדינת חוק, וחוק זה חוק. אבל אצלכם יש שתי מערכות חוקים: חוקים ליהודים, צריך להרוס להם הכול, וחוקים לערבים שמה פתאום?
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
אז שהחוק יחול, קודם כל, על סמוטריץ. להרוס לו את הבית היום.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר, לא משנה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
טלב, תצביעו איתי על ההסתייגות להפיל את זה היום - יאללה, נו.
היו"ר דוד אמסלם
טלב, לכן שאלתי. אם אתה מדבר לחבר'ה - אחלה, אני שותק. החבר'ה צריכים לשמוע מה שאתה אומר. אבל אם אתה רוצה להגיד מה האמת אז אענה לך. בגדול, זו המציאות של החיים שלנו היום. אני מסכים, ובגלל זה נולדה מדיניות האכיפה וכו', שלמדינת ישראל כמדינה יש גם כן אשמה בעניין של ההתפתחות הזו - בוודאי. בגלל זה אנחנו נמצאים כאן ובגלל זה ישבנו ושינינו ובגלל זה מדיניות האכיפה - בוודאי. אבל אתה כחבר כנסת שאני מכבד אותו מאוד מאוד, ורואים אותו בטלוויזיה עכשיו ילדים בני 6, 7, 8, הם לא מבינים כל כך את המורכבות והם לוקחים את זה למקום לא טוב. הם אומרים: יש עכשיו חבר כנסת שאומר שצריך לעבור על החוק.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
אבל אין לי פתרון אחר. אין פתרון אחר.
היו"ר דוד אמסלם
טלב, לא מדברים ככה. אומרים: אנחנו נסדיר. תבין, אתה איש ציבור. אתה לא עוד איזה מישהו. אנשים שומעים אותך. אחד שהוא חכם מבין את מה שאתה אומר, אבל אחד שהוא פחות הוא לוקח את זה כמו שאתה מדבר. הוא לוקח את זה למקום אחר. לכן, יש זהירות במה שאנחנו אומרים. תודה רבה.

בבקשה.
ג'מעה אזברגה (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב-ראש, קודם כל, אני לא חבר בוועדה.
היו"ר דוד אמסלם
מותר לך לדבר הכול, זה בסדר.
ג'מעה אזברגה (הרשימה המשותפת)
אני לא חבר, מותר לי רק לדבר ולהסתייג. העבודה שעשו ד"ר עבדאללה ואוסאמה היא עבודה יפה, ואני מברך אותם על זה. אבל אני באמת רוצה לשאול את השאלות. זו אולי פעם ראשונה שאני מדבר בוועדה כחבר כנסת. כאיש ציבור וקהילה פעיל דיברתי הרבה. אני רוצה לשאול על האחריות לגבי כל מה שנקרא היום במגזר הערבי בין 55,000 ל-70,000 בתים שאמורים להיהרס. האם אתם באמת חושבים ללכת ולעשות את זה ולהשאיר חצי מיליון בני אדם מתחת לכיפת השמיים?
היו"ר דוד אמסלם
ג'מעה, מה אתה חושב? אתה איש ציבור, אתה חבר כנסת. אתה חושב שזה מה שיקרה?
ג'מעה אזברגה (הרשימה המשותפת)
אני חושב שצריך להיות מטורף בשביל זה. אני חושב שלא משנה איזה לאום או דת, להשאיר חצי מיליון בני אדם מתחת לכיפת השמיים,\ זה צריך להיות - - -
היו"ר דוד אמסלם
זו לא הכוונה שלנו, זו לא הכוונה שלנו - ברור.
ג'מעה אזברגה (הרשימה המשותפת)
אוקי. אני לא רואה בדבר מתמטיקה. זה לא אחד ועוד אחד שווה שניים. אני חושב שלממשלות ישראל העוקבות היה אשם גדול בעניין הזה שאין הרחבות של תוכניות מתאר, עניין של הפשרות קרקעות לטובת העניין. יש בזה הרבה אשם. אבל בוא נודה באמת. בנצרת אולי 60 שנה לא הרחיבו את תוכנית המתאר. 68 שנים לא הוקמו יישובים במגזר הערבי, חוץ משבעה הריכוזים בנגב שהם ללא תשתיות. אבל זה דיון נפרד. אבל אחרי 40 שנה לבוא ולהאשים ולהעניש את הקורבן? היו חייבים לבנות. הבן שלי הולך להתחתן, אני לא יכול לעשות לו, חוץ מאשר לבנות בלתי חוקי. אני מבקש 20 שנה רישיון ולא נותנים לו. בשביל לתת יש שני צדדים. אני חושב שהדבר הזה הוא לא מתמטיקה. צריך לחשוב בהיגיון. בוא נתחיל לדבר על הלבנת הבתים הקיימים, ומהיום והלאה תרחיבו את תוכנית המתאר, תלבינו את הבית שקיים. אחרי שעושים את התנאים האלה תהרוס. אבל זה כשיש לו אופציה, לא כשאין אופציה. אחרי 40 שנה של סירוב מצד הממשלה לתת לאנשים רישיונות, בא עונש על הקורבן ולא על זה שעשה את העוול. אז העניין הוא לא מתמטיקה. יש הרבה מה לעשות, ואפשר לעשות - תאמין לי. אבל זה אם יש כוונות טובות. אמרתי שתמיד אפשר אם יש כוונות טובות. אבל ברגע שאין כוונות טובות - ועם כל הכבוד לבצלאל סמוטריץ שהוא חושב שכולם משתלטים על קרקעות המדינה, וזה לא נכון. הוא פשוט מסלף את ההיסטוריה. אני אמרתי לו את זה בתוכנית עם יהורם גאון, ואני אומר לו את זה גם פה. העניין - אנחנו לא צריכים להיגרר לראש של אנשים כמו בצלאל סמוטריץ. עם כל הכבוד, יש לנו פה מיליון וחצי תושבים, וגם תושבים ילידים.

אני חושב שאפשר. אחד היסודות של הדמוקרטיה זה לא הרוב. אנחנו יכולים להצביע עכשיו לשחוט אותי ולשים אותו על האש ולאכול אותי סטייקים. אחד היסודות של הדמוקרטיה זה שמירה על זכויות המיעוט דווקא, לא על זכויות הרוב. בזכות הרוב אתה לא יכול לשחוט אותי, סליחה. תודה.
היו"ר דוד אמסלם
ג'מעה, תודה רבה. לא עצרתי אותך כי אני מכבד אותך באמת גם כחבר כנסת. אבל ככה פתחנו את הדיונים. אני מסכים עם רוב הדברים שאמרת. ככה גם התפיסה של הממשלה וגם בכל נושא החקיקה. הראייה החקיקתית וגם באופן מעשי זה להחיל את הבנייה, לא זה.
ג'מעה אזברגה (הרשימה המשותפת)
להרוס זה הכי קל, הכי פשוט.
היו"ר דוד אמסלם
ג'מעה, עשינו פה הרבה ישיבות, כולל מינהל תכנון, עברנו את היישובים. אני לא אלאה אותך. בגדול, זה הכוונה. בדיוק כפי שהצגת את הדברים, זה גם הראייה של הממשלה בעניין.

בבקשה, איתן ברושי.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, וארז, אני גם פונה אליך, בכותרות יש פה חלוקה בין המגזר הלא יהודי שעיקר הבעיה שלו היא המגורים, והמגזר ההתיישבותי והכפרי שעיקר הבעיות שלו הוא דווקא בשימושים שאינם מגורים. כידוע לך, יש ועדות שעוסקות בזה גם במינהל, ברשות מקרקעי ישראל. גם היושב-ראש הלך לקראת הערבים בנושא המגורים ואני רוצה שתהיה הליכה מקבילה למה שלא מגורים. אני רוצה פה שוויון זכויות במירכאות.

צריך להבין שעיקר הקושי של ההתיישבות, ואני מנסה לייצג אותם בקצרה, זה בעיקר בנושאים שהם לא מגורים. יש בהחלט מקום לתת שנתיים גם. יודע ארז קמיניץ שיש ועדות מיוחדות ברשות מקרקעי ישראל שעסקו ועוסקות בהסדרת השימושים הלא חקלאיים. אני חושב שחסר פה הבנה וגמישות והשוואה. אני פונה אליך, ארז, גם כי אתה מכיר את הדברים מזוויות אחרות. יש פה רגישות. יש פה קרקע שהוכרזה כקרקע חקלאית כשהיום חלק גדול כבר לא חקלאות ויש דברים שהם לא להריסה מחר בהתיישבות.

ארז, אני מבקש למנוע פה מצב שיש זכות וטו למינהל. צריך להשאיר את הזכות לתכנון. יש לנו בעיה עם הסעיף הזה, בסעיף 145. אני לא רוצה להעיר הסתייגויות, אני מסתפק בהערה הכללית שאנחנו רוצים כמו עם הערבים שיתנו לנו שנתיים להסתגלות.
היו"ר דוד אמסלם
איתן, זה לא "כמו". אין ערבים-יהודים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אתה נענית לבקשה של הערבים.
היו"ר דוד אמסלם
אז גם אתה, זה החוק.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
רק למגורים תיקנתם.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו תיקנו את זה למגורים בגלל שלא רצינו לתקן - - -
ארז קמיניץ
מגורים זה מגורים של אדם.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי. לא רצינו לעשות את זה למסחרי. רצית לעשות את זה למסחרי?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אז אני אומר, אותו דבר בהתיישבות.
היו"ר דוד אמסלם
בהתיישבות יש מישהו שלקח עכשיו את הלול שלו ופתח אולם חתונות.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מדבר אחורה.
היו"ר דוד אמסלם
אני שואל אותך, על זה אנחנו מדברים. מישהו לקח את הקרקע החקלאית שלו ובנה אולם. האם אנחנו ניתן לו? אנחנו לא מדברים עכשיו על חקלאי שהיה לו בית - - - לפני שלושים שנה והוא ממשיך להפעיל אותו. אנחנו מדברים על נושאים מסחריים, גם בהתיישבות, שאנשים לוקחים את מה שנתנו להם למסחר שבכלל לא קשור.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אבל נתת שנתיים הסתגלות?
היו"ר דוד אמסלם
לא - למגורים. לפי תפיסתנו, יש הבדל בין אדם שבנה לא חוקי בית לגור בו ושהוא לא מרוויח לבין אדם שבנה אולם חתונות והוא משכיר אותו.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא. אדם שבנה לול כשזרקו אותו בלילה באיזה מקום ועכשיו הוא הופך את זה לצימר, אז מה? רוצים לחסל אותו?
ארז קמיניץ
לא. אם אפשר בפל"ח אז הוא הולך ומסדיר.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אתה יודע שזה לא עובד.
היו"ר דוד אמסלם
עצרת לי את הדמעות שניה. נשבר לי הלב: איך הלול שהוא הפך אותו לצימר, אתה לא מאשר לו?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
יש מקום שאתה יכול להזיל דמעות. קודם כל, זה לא מצחיק.
היו"ר דוד אמסלם
מה זה "לא מצחיק"? אתה הורג אותו מצחוק.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני לא צוחק.
היו"ר דוד אמסלם
ברושי, כחבר כנסת אתה מקבל את זה שאדם שקיבל לעשות לול, למשל, הולך ומשכיר את זה עכשיו למחסן? זה נשמע לך הגיוני?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אבל אנחנו בתוך תהליך הסדרה.
היו"ר דוד אמסלם
הרי בסופו של דבר זה ליד העיר, ובעיר יש אדם שבנה את המחסנים ושילם כסף ואף אחד לא משכיר ממנו את המחסנים כי אומרים לו שיש שם לול.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
דודי, כשתבוא איתי לתענכים ולגליל ולמטה יהודה, תדבר אחרת.
היו"ר דוד אמסלם
אני כל היום מסתובב במטה יהודה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
תן לארז לענות. יש הסדרה במקביל. בניגוד למקום שלא היה כלום, יש תהליך של הסדרה.
ארז קמיניץ
אבל ההסדרה הקניינית כפופה, וזה נאמר בכל החלטות מועצת מקרקעי ישראל, ואתה מכיר את זה, להסדרה תכנונית. אז אם אפשר ואם מוסד התכנון מאפשר את זה - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא יהיה זמן.
ארז קמיניץ
מה זה "לא יהיה זמן"? תמיד יש זמן.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
למה לא לתת יותר ארכה? אנחנו בתוך תהליך, כולל עם מליאה של החלטות מינהל. הקימו ועדת - - -
ארז קמיניץ
זה לא שאלה של תהליך.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
למה אתם קופצים? למה הלחץ הזה?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
ארז, יש פה שגיאה בדיון. ההיפך - מבחינה מסוימת עדיף לך ללכת החדש ולא להישאר בחוק הקיים.
היו"ר דוד אמסלם
בחלק מהמקרים זה המצב, בדיוק.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני לא אמרתי שאני לא הולך, אמרתי שחסרה גמישות.
ארז קמיניץ
חבר הכנסת ברושי, אנחנו יותר טולרנטים למגורים כמשרד היועץ המשפטי הממשלה. היתה פה בקשה של הכנסת. אנחנו בהחלט יותר טולרנטיים למגורים מאשר למי שמייצר רווח מעסק. כל הליכי ההסדרה, הסדרה של שימושי פל"ח או הסדרה כזו או אחרת שנעשית לפי החלטות מועצת מקרקעי ישראל, היא כפופה לתכנון. גם היום יש עבירת שימוש, גם היום אפשר להעמיד על אותו דבר בדיוק לדין. אם הסדרת הפל"ח מסתדרת, אז הכול מסתדר. ואם לא - אז לא.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אבל תיתן טיפה יותר זמן.
ארז קמיניץ
זה לא קשור לזמן. גם היום אתה צריך את הזמן הזה, בלי קשר לחוק החדש.
היו"ר דוד אמסלם
ברושי, תתקדם.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני לא עובר הסתייגות, רק את העניין העקרוני.
היו"ר דוד אמסלם
לא מקבל, תתקדם.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
סיימתי.
היו"ר דוד אמסלם
סיימת, יופי.

מוזס, אל תלך. אני צריך אותך פה, ב-13:30 תהיה כאן.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
שלום לך. מה זה? זה ערב פסח. מה קורה לנו?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
דודי, הוא ויזניצר. הוא מצביע איתי, אנחנו מאותה חסידות. תישאר פה. אתה מצביע איתי.
היו"ר דוד אמסלם
אתה יודע, הוא לא מספר את זה לכולם. אתה מספר לכולם שאתם מאותה חסידות, הוא לא?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
ארז, אני מצפה ממך ליותר - - - אתנו. תוריד את המילה: לא למגורים.
ארז קמיניץ
ראשית, אתה לא צריך את זה - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא. ברושי, מספיק. ברושי, יש לזה השלכות - לא. אחרי זה אסביר לך גם למה.

לירון או רוני, מבחינתי, אתם יכולים לצאת שניה עם עבדאללה ולסכם אתו.

חברת הכנסת זנדברג, בבקשה.
תמר זנדברג (מרצ)
דודי, תודה. אני רוצה רגע להפריד בין העבודה המקצועית שנעשתה פה בכל הדרגים: קודם כל, על-ידי הצוות של משרד המשפטים בראשות ארז קמיניץ. אין לי ספק שהכוונות שלכם היו טובות ולעשות סדר ולעשות גם איזושהי האחדה. במידה מסוימת, לא אשמתכם הגלימה הפוליטית שנתפרה למהלך הזה. כמו כן, כולל העבודה שנעשתה בהובלתך, אדוני יושב-ראש הוועדה, יחד עם צוות הייעוץ המשפטי וחברי הכנסת מהאופוזיציה. בהחלט ניכר שנעשתה כאן עבודה שהיה רצון להגיע לאיזשהו עמק שווה ושלא תהיה תחושה לעומתית ושלא תהיה תחושה שיש איזושהי כוונה נסתרת או פוליטית מאחורי החוק הזה.

אני רוצה להפריד בין המהלך הזה שאני חושבת שהוא ראוי גם לכנסת שבהחלט מתחשבת גם באופוזיציה ובדברים שחשובים לחבריה, ובטח ובטח שהם מייצגים פה מיעוט לאומי שהוא מופלה באופן ארוך שנים, לבין המהלך הפוליטי שנעשה פה, כולל בימים ובשבועות האחרונים. אני חייבת להגיד שאחרי שהיה פה סיכום לדחות את החוק הזה לאחרי הפגרה, פתאום שמענו, ואני רוצה להאמין שזה רק שמועות, אבל לצערי הניסיון שלנו מראה שהדברים האלה זה לא רק שמועות, על לחצים מכיוון ראש הממשלה, לשכת ראש הממשלה. ראינו כבר כאן על הלחצים על חבר הכנסת סמוטריץ שעושה את הדבר האידאולוגי מבחינתו. במובן הזה אני חייבת לציין שאני מזהה פה תהליך שדומה מאוד לחוק המואזין שיש איזה כוונה פוליטית לדחוף ולהביא את זה. לא מצדכם, אני בכוונה מפרידה בין הצד המקצועי לצד הפוליטי. אלה בדיוק הדברים, מעבר לשאלה האם נעשתה פה לגופו של עניין עבודה טובה או לא, שמביאים לתחושה שהדברים האלה נדחפים מכוונה פוליטית שהיא לא כוונה טובה.

אני חייבת להקביל את זה. הצטרף כאן חבר הכנסת סמוטריץ שעושה פה מירי רגב בדיוק כמו שקרה בדיון בממשלה - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
למה את מעליבה?
תמר זנדברג (מרצ)
אתה תבחר אם להיעלב או להיות מוחמא. באותו אופן שבו היה דיון בממשלה על תוכנית היסטורית להזרים תקציבים ולסייע בתשתיות ובתוכניות מתאר וכו' שזה במידה רבה מה שעומד כאן ברקע שיכול להיות שאם מראש היינו מתכננים תוכניות מתאר לא היה צריך לבוא ולהביא חוק הריסות. אז כשכבר עשו מהלך כזה בממשלה קפצו השרים מימין: מה פתאום נותנים לערבים? כי אם עושים משהו, חס וחלילה, לטובת הערבים יקומו אלה מהימין, ובמקום איזשהו מהלך של win-win שיהיה לטובת כל אזרחי ותושבי מדינת ישראל אז השרים מהימין לא יתנו לזה לעבור ויתנו מקלות בצד השני. זה בדיוק מה שאתה עושה כאן, חבר הכנסת סמוטריץ. אני ממש אומרת את זה בצער.

אני חושבת שהיה אפשר כאן להתכנס בגדול. ממשלת ישראל יחד עם הכנסת יכלה בגדול להתכנס לאיזשהו מהלך שאומר: אנחנו מבינים את הצורך בתוכניות מתאר, בתשתיות וכו'. ובצד זה, את הצורך באכיפה ברגע שזה לא מתקיים. אני בטוחה שכולנו היינו מתכנסים אם זה היה המהלך. אבל הצבע הפוליטי שנצבע כאן כל המהלך המדינתי הזה שלצערי שותפים לו כל זרועות המדינה, מראש הממשלה ומטה דרך הזרועות המקצועיות והפוליטיות, נותן תחושה של שלטון שנלחם באזרחים שלו, נלחם באזרחי המיעוט שלו שהם גם כך מופלים לרעה, והריסות הבתים. ראינו את הכותרות: כוחותינו פועלים בשעה זו נגד אזרחנו, ראינו את אום אל חירן. כל הדברים האלה מצטרפים למשבר אמון מאוד מאוד גדול שהחוק הזה לא מוסיף לו, לצערי, הוא רק מחריף אותו, וזה למרות כל הכוונות הטובות.

לכן, ארז וחברים, אם אתם רוצים לשאול: למה זה נראה ככה? תסתכלו לכיוון הזה. תודה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. אענה לך בקצרה. אני מקווה שאת מאמינה. לי יש כלל בחיים. אני מעולם לא משקר אף פעם בשום נושא.
תמר זנדברג (מרצ)
לא, לא האשמתי.
היו"ר דוד אמסלם
אני מוביל את החוק הזה בלי קשר ליהודים-ערבים, ואלוהים עדי. אני חושב שזה חוק חשוב למדינת ישראל. אני טוען גם באחריות - רוב האנשים שלכאורה החוק הזה יבוא וייטפל אליהם, כך נקרא לזה, זה דווקא היהודים. זה בסדר, מבחינתי. חוק זה חוק. מצד שני, הקדשנו לזה המון שעות, מאות שעות, בדיוני הוועדה. אנחנו גם הבנו את העניין שצריך, מצד שני, גם לארגן את תוכניות המתאר וכו' וכו' כדי לאפשר. אני באמת מאמין שאזרח ישראל, לא משנה אם יהודי או ערבי, לרוב הוא איש שומר חוק. הוא לא קם בבוקר ואומר: היום אני חייב לעבור על החוקים. לרוב כשהוא נתקל בבעיה והוא מרגיש מצוקה ואין לו ברירה אז הוא עובר. אבל אם אתה מאפשר לו את הכול אז הוא בסדר. אין שום סיבה שאזרח קם בבוקר ומחליט שהוא עובר על החוק. בוודאי שיש לנו כאן את מינהל התכנון ואנחנו מקדמים תכנון. כל מדיניות האכיפה שהיתה פה באה לענות על הנושא הזה בדיוק.

מה קרה? אנחנו רצינו לגמור את החוק הזה בגלל שהתעייפתי. אנחנו כבר חודשיים. אתה עוד לא היית כאן.
ג'מעה אזברגה (הרשימה המשותפת)
אתה אומר: "התעייפנו". התעייפת – בסדר, אפשר לנוח. אבל לחרוץ גורל של אדם- - - השמים, זה לא מעייף? ברצינות, אתה מפתיע.
היו"ר דוד אמסלם
ג'מעה, אני רוצה להתקדם. תן לי להתקדם. אנחנו כבר חודשיים יושבים על החוק והתעייפתי מזה. אנחנו גם הבנו את מה שהבנו. מה שקיבלנו - קיבלנו. השתדלנו, עשינו את ההתאמות המתאימות. איפה שזה היה אפשרי, איפה שהמדינה קיבלה את זה, איפה שאני חשבתי שזה נכון, התקדמנו. מה שקרה הוא שניסו לעשות לנו איזה פיליבסטר בגלל סיבות שאני לא רוצה להיכנס לזה. לכן, החלטנו אחרי שבוע שזה אפשרי, אז נקדם את זה - זה הסיפור. אין פה כלום, אף אחד לא דיבר איתי. אני דיברתי עם ארז ואיתם, זה היה וקטור. מותר לקחת את זה מפה להרבה סיפורים. אני רואה הרבה אגדות. כשהייתי ילד היו קוראים לי כל ערב אגדות. זה אפשרי, אבל אני אספר לך מה קרה.
תמר זנדברג (מרצ)
לצערי, האגדות - - - במדינה הזו מתבררות כאמת.
היו"ר דוד אמסלם
לכן, אני אומר לך את האמת של מה שקרה. זה לא זה ולא ההוא ולא כן ההוא. הגענו להבנות מסוימות כפוף למה שיכולנו להגיע איתם, ובזה אנחנו מתקדמים - זה הסיפור. יכולנו לעשות את זה עוד חודשיים. לא היה קורה כלום, רק היינו מתעכבים חודשיים. אני בעמדה, וגם הממשלה, שמה אפשר לגמור היום, למה לדחות למחר? ומה שלדחות למחר, למה לדחות למחרתיים?
תמר זנדברג (מרצ)
אי-אפשר לדעת איזה טרפת תתהפך עלינו מחר.
היו"ר דוד אמסלם
כן. מי שדוחה - לא אכפת לו החודש. הוא אומר: אם נדחה בחודש, אולי הכול ילך - לך תדע. לא יודע מה יקרה - או הפריץ ימות, או הכלב ימות, או משהו יקרה. אבל אני מאמין בזה, אני מאמין שזה חוק טוב למדינת ישראל, לאוכלוסייה היהודית והערבית השומרת חוק בכלל. אני אומר לך באחריות, תבוא גם ההסדרה. המדינה שמה הרבה כסף כדי להסדיר דווקא את הבנייה במגזר הערבי, כל תוכניות המתאר. ההנחיות שלהם זה להחיל את המקסימום שאפשר. יש גם את כל המצב הקיים ויש שם בתוכניות גם לצרף קרקעות לגידול של היישובים. אני חושב שהכיוונים הם טובים ומצוינים.
ג'מעה אזברגה (הרשימה המשותפת)
מרחיבים קודם את התוכניות ואחר כך את - - -
היו"ר דוד אמסלם
ג'מעה, אתה כאילו עכשיו ממציא לנו את הגלגל. הסברתי לך. אם איך קוראים לו היה מתפטר לפני שלושה חודשים לא היית שואל את השאלה עכשיו בגלל שככה התחלנו את הדיונים. לכן, אני מסביר לך. אנחנו לא שם. אתה פשוט לא יודע מה עשינו כאן ואתה לא יודע מה הראש שלנו בכל הסיפור הזה. אנחנו מסכימים איתך, אנחנו שם. תזמין את מינהל התכנון לפגישה והם יסבירו לך מה שעשינו כאן. עברנו את היישובים, ראינו את - - -. אני ישבתי איתם, הבנתי את ראשי הערים. עשינו פה עבודה. אתה יכול לקבל את הנתונים שחברי הוועדה קיבלו. תבקש את החומר, תראה. תודה רבה.

לא, זה מיועד רק לחברי כנסת.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אין לך אף אחד, אתה חייב ל - - -
תמר זנדברג (מרצ)
לא נשארו לך חברים.
היו"ר דוד אמסלם
גם אם אין לי אף אחד, אני יכול לעשות הפסקה. סמוטריץ, אתה מכיר את זה.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
אחמד מלחם
מה שדיברת הוא יפה מבחינה תיאורטית.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אם זה לא ח"כים עכשיו אז יש פה גם נציג של רגבים. אולי אפשר לתת לו לדבר. הוא כן היה פה חודשיים והוא לא דיבר כל הדיונים. לא נותנים לדבר, נותנים רק ל- - -
אחמד מלחם
אתה מייצג טוב מאוד את רגבים.
היו"ר דוד אמסלם
אני אתן לך זכות דיבור. האמת, משפט כי אני מכבד אותך. אבל אתה כבר דיברת, נתתי לך בעבר. זה לא דיון, אני לא פותח את זה. אנחנו לא פותחים שום דבר לדיון. אתה יכול לומר משהו לאומה אם אתה רוצה פעם להיבחר לחבר כנסת.
אחמד מלחם
לא, עוד לא.
היו"ר דוד אמסלם
אז חבל לך על הזמן, עזוב.
אחמד מלחם
רק מסר.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
אחמד מלחם
לא במקרה רק ראשי הרשויות הערביים באים לכאן להביע את עמדתם וראשי הרשויות היהודיות לא באים.
היו"ר דוד אמסלם
אני אתקן אותך. ראשית, התנועה הקיבוצית גם הגיעה, חברת חשמל ומקורות. אבל כשאנחנו רוצים לפתור נושאים של אנשים שעוברים על החוק, בדרך כלל המערכות לא מתארגנות כדי להגיד: אנחנו רוצים לעבור על החוק. אין דברים כאלה במדינה. אצל היהודים זה לא עובד ככה.
אחמד מלחם
אוקי, אני יודע.
היו"ר דוד אמסלם
גם אם אנחנו רוצים עכשיו להעלות את הקנסות על המהירות, היהודים לא באים ואומרים: למה אתה דופקים אותנו? זה יותר מתאים לערבים.
אחמד מלחם
יפה מאוד, כי בכל היישובים היהודיים יש תוכניות מתאר ויש תוכניות מפורטות. לערבים אין, כמעט ואין.
היו"ר דוד אמסלם
דיברנו על זה, היית בדיונים.
אחמד מלחם
אמרת: החוק הזה טוב לערבים.
היו"ר דוד אמסלם
אני אסביר, ובזה אני גומר. ישבנו כאן עם מינהל התכנון וביקשתי נתונים. המדינה גם שמה הרבה מאוד כסף, גם כתוצאה מלחץ שלנו, ואם יהיה חסר האוצר אמר שיביא, כדי לגמור את תוכניות המתאר בכל היישובים הערביים, ואמרתי, כולל אופק ל-15 - 20 שנה. אבל עזוב, לא צריך יותר. הבנו את ההצהרה שלך, תודה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
דודי, אני אצביע בעד החוק הזה מכיוון שאני חושב - - -
היו"ר דוד אמסלם
חסר לך שלא גם.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
רגע, רגע. אתה צודק, חסר לי כמה דברים. תיכף נדבר על כמה מהם.
היו"ר דוד אמסלם
אמרתי: חסר לך שלא.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני אצביע בעד כי אני חושב שבסופו של דבר ב-take it or leave it, אז זה בוודאי take it , והחוק הזה הוא יותר טוב מהמצב הקיים, למרות, ואני אומר את האמת, שאני לא כל כך מבין עד הסוף את ההיסטריה של החברים ברשימה המשותפת. לא היתה אכיפה כנגד ערביי ישראל, אין אכיפה כנגד ערביי ישראל. ככל הנראה גם לא תהיה אכיפה בעקבות החוק הזה כי גם החוק במתכונת הקודמת שלו נתן כלים, ומי שלא רצה להשתמש לא השתמש. גם החוק הנוכחי נותן כלים, ומי שלא ירצה להשתמש בכלים האלה לא ישתמש בהם.
היו"ר דוד אמסלם
אז מה אתה אומר להם? בשפה שלך: שימשיכו לבנות? זה מה שאתה אומר להם.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להבין מה אתה אומר להם.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
תן רגע לדבר. אני אומר להם ש- - -
ארז קמיניץ
זה גם לא המדיניות.
היו"ר דוד אמסלם
נכון, עזוב אותך. אתה טועה גם בזה, אבל לא משנה. ארז, אני אתן לך לענות לו.
ארז קמיניץ
זה נורא חשוב.
היו"ר דוד אמסלם
נכון. אבל בוא תמשיך.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני הרי לא דיברתי עליך. מכיר את המכתבים שלך, מכיר את - - -
היו"ר דוד אמסלם
הוא לא מדבר עליך, הוא לא מדבר על יחידת האכיפה. הוא לא מדבר על כלום.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
כן, בגלל זה לא נשארו כל כך הרבה כנראה.

- - - אל מול המשטרה, אל מול גורמים אחרים שנדרשים כדי שמערכת האכיפה תוכל לעבוד, וכנראה לא כל כך עובדת. אז הלוואי, אני בעד שהחוק הזה ייתן כלים. אני רק לא בטוח שהם צריכים להיות - - -

דודי, אני כן רוצה לומר נקודה אחת מרכזית. אני אמרתי קודם שאני אתמוך עכשיו בחוק הזה, אבל אני מודיע שאני מיד בתחילת המושב אגיש - - -
תמר זנדברג (מרצ)
מה ראש מטה גרונר הבטיח לך? היית פה כל כך נחרץ. באו ללחוש על אוזנך, יצאת, חזרת. פתאום אתה תומך בחוק. גילוי נאות - תניח את ההסכמים הקואליציוניים על השולחן. תגלה לנו.
היו"ר דוד אמסלם
הוא עשה את זה בגללי, בגללי. הוא רצה להרגיז אותי טיפה, אבל בסדר.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
גם זה לא - - -
היו"ר דוד אמסלם
גבית ממני מחיר כבד, הרגזת אותי באמת. עכשיו תתקדם.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני אתמוך בחוק בגלל שאני חושב שבסוף בוודאי הוא יותר טוב מאשר שלא יהיה בכלל. אם אני אתקע אותו עכשיו הוא עלול לא להיות בכלל. אבל אני מודיע שאני מיד בתחילת המושב אגיש כהצעת חוק פרטית כמה תיקונים לחוק הזה שלדעתי כל מיני פשרות שנעשו כאן ולא היו צריכים להיעשות. אני תקווה שאני אצליח להשיג תמיכה בממשלה ואיפה שצריך כדי לעשות את התיקונים האלה. לכן, זו לא המילה האחרונה.

אני רוצה להתייחס בכמה מילים למה שנאמר פה. תראו, יש גבול כמה אפשר לפתח נרטיב שקרי ולהפוך אותו לאמת. יש ביטוי כזה שכאשר חוזרים על שקר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בסוף הוא הופך לאמת. בכל היישובים הערבים, למעט אחד - אני אומר את זה באחריות - יש תוכניות מתאר, דודי, בתוקף שמתוכננים לקיבולת אוכלוסייה עד אחרי 2030 לפי נתוני הלמ"ס.
קריאה
אתה מבין אפס בדבר הזה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
חסר תוכניות מפורטות, לא תוכניות מתאר. יש לנו על זה דוח מסודר שעשינו. אני מתכנן להביא מסודר. חד משמעית ישנן - - -
היו"ר דוד אמסלם
ברמת העובדות זה לא נכון כי ישבתי עם מינהל התכנון. אני אביא לך את הנתונים.
ג'מעה אזברגה (הרשימה המשותפת)
זה לא נכון, זה סילוף.
היו"ר דוד אמסלם
חבר'ה, לא חשוב. אני רוצה לומר משהו לחברים. חבר'ה, אני, ברשותכם, רוצה לבקש מכם בקשה אחת. כל אחד מדבר לקהל שלו. לכן, לא להתערב. כשאתם אומרים משהו אני שותק למרות שלא בהכרח אני מסכים. גם אם אתם לא מסכימים עם בצלאל, תשתקו.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מי שאשם ואחראי לזה שבמשך הרבה מאוד שנים אין תוכניות מפורטות זאת לא המדינה - למדינה יש אולי את החלק הקטן בעניין הזה - זה המגזר הערבי. אני רוצה לגלות לכם סוד. בשום מקום מדינת ישראל לא מתכננת. מי שמתכנן תוכניות מפורטות בתל-אביב זו עיריית תל-אביב או יזמים פרטיים שיש להם אינטרס. המקום הכמעט יחידי שמדינת ישראל משקיעה ועושה תוכניות מפורטות מכספה אלה היישובים הערביים בגלל שלא גובים ארנונה ולכן אין כסף. וזו גם שאלה למה הם לא משלמים ארנונה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה "לא גובים ארנונה"? 85% גובים ארנונה, תשאל. תפסיק עם הדמגוגיה הזאת.
היו"ר דוד אמסלם
אוסאמה, ביקשתי. קודם כל, שב. ביקשתי שגם אם אתה לא מסכים עם בצלאל, אל תתווכח אתו. עזוב, אני רוצה להתקדם.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
הסיבה שאין תכנון מפורט בחלק מהיישובים הערביים זה בגלל סרבנות של היישובים עצמם שלא מוכנים לבנות לגובה, ומאחר ויש קרקעות פרטיות לא מוכנים להקצות שטח לצורכי ציבור, בשונה מפתח-תקווה שאף אחד לא שואל את חמי אם בא לו או לא בא לו. פשוט לוקחים לו שליש מהמגרש כי רוצים מדרכה. לאף אחד אין אומץ במדינה לעשות לערבים - - -
היו"ר דוד אמסלם
חמך גר בפתח-תקווה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
כן, אני נותן את זה כדוגמה. הפקיעו לו איזה 30% לא מזמן. יש לו חנות שם, לא משנה. בקיצור, המבנה הערבי הוא הרבה פעמים מבנה חמולתי ונבחר עכשיו ראש רשות שדואג שכל שטחי הציבור יהיו מהחמולה השנייה. אחר כך כשנבחר אחר כך מישהו אחר - - -
היו"ר דוד אמסלם
תגיד לי, לאן אתה מושך? לאן?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
דודי, אני לא מוכן שיאשימו כאן את המדינה ויוציאו את דיבתה רעה. המדינה לא אשמה. האמירה הזאת שאין איפה לבנות, היא אמירה לא נכונה. אם המגזר הערבי ירצה ויהיה פרודוקטיבי בעניין הזה, הוא יכול מחר בבוקר ברוב היישובים לקבל. אני מכיר לא אחד, לא שניים, ולא עשרה מקרים שהמדינה אישרה. קחו את דלית אל כרמל. אושרה שם תוכנית מתאר מסודרת, אושרו תוכניות מפורטות. הכול, הכול אושר. יום אחרי שאושרה התוכנית התחילה בנייה מטורפת בשטח שמחוץ לתוכנית, בשטח ירוק, שאמור לתווך בין היישוב לבין שמורת הטבע שם של הכרמל. אין ספור מקרים כאלה. זה שקר. באים פה אנשים ומשקרים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. מציגים את עצמם כמסכנים, מציגים את עצמם כמי שהם נורא רוצים לבנות חוקי והמדינה מתעללת בהם, מתאכזרת אליהם.
קריאות
הוא לא מדבר אמת. אני מדלית אל כרמל. מי שהוא חבר כנסת מכובד אומר דברים שהם - - -, הוא משקר ככה. הוא מעליל.

פהמי חלבי

אני מרים ידיים.
היו"ר דוד אמסלם
פהמי, אתה יכול להוריד את הידיים. אני בשביל זה פה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
דודי, אתה יודע מצוין ש-99% מהליכי האכיפה שמנוהלים במדינת ישראל מנוהלים כנגד המגזר היהודי. אתה אמרת את זה נכון. מי שמעז לבנות מרפסת, פרגולה, בניגוד לחוק, הולכים ומורידים לו, ואצל הערבים, כל אחד הולך ועושה מה שהוא רוצה - מערב פרוע. שוב, כי הם הצליחו לייצר במשך הרבה שנים דה-לגיטימציה למערכות האכיפה כי הטענה השקרית שלהם זה: אין איפה לבנות, אז אין ברירה, צריך להיות לא חוקי.

אני אראה לך כמה מקומות יש לבנות חוקי ואנשים בוחרים בכוונה לצאת מחוץ לתוכנית ולבנות במקומות לא חוקיים כי לא מוצא חן בעיניהם לבנות חוקי. כי לבנות חוקי זה עולה כסף, צריך להביא מהנדס. צריך היתר בנייה, צריך לשלם אגרת בנייה וארנונה אחר כך. צריך לבנות בגבולות מגרש, אי-אפשר לבנות אלף מטר כמה שאתה רק יוצר. הרבה יותר כייף לבנות לא חוקי ואחר כך לבוא ולצעוק שהמדינה אשמה, בונים לא חוקי כי אין איפה לבנות חוקי. עוד פעם, זה נכון. חסרות תוכניות מפורטות.
תמר זנדברג (מרצ)
נאום הגזענות הזה הולך להימשך עוד הרבה זמן?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
למה גזענות? לא הבנתי מה הגזענות. לדבר על מתנחלים זה בסדר ועל ערבים זה לא בסדר? בנגב המדינה לא - - -
היו"ר דוד אמסלם
בצלאל, תודה רבה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
דיברו פה אנשים מהנגב, במה המדינה לא באה לקראתם?
היו"ר דוד אמסלם
בצלאל, תודה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
המדינה באה לקראתם - - -, אי-אפשר כל היום להאשים את המדינה.
היו"ר דוד אמסלם
בצלאל סמוטריץ, תודה רבה.
פהמי חלבי
אפשר? באמת דקה.
היו"ר דוד אמסלם
פהמי, לא, לא.

אני רק אומר דבר מאוד פשוט לגבי הנושא הזה של הנתונים שאמרת. אל תענה לי כי זה לא דו-השיח הזה. אנחנו ישבנו עם הגורמים המוסמכים - עבדך הנאמן, וגם חלק מחברי הוועדה - עם מינהל התכנון. עברנו ישוב, ישוב. אני מספר לך שיש חלק לא מבוטל מהיישובים שעדיין אין בהם תוכניות מתאר מעודכנות בכלל.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מה זה "מעודכנות"?
היו"ר דוד אמסלם
מתאימות לפני 60 שנה, בסדר? בגדול, לפחות 30% אני מספר לך אין בכלל, ועוד 30% אני אומר לך שאין מעודכנות. לכן, זה גם בעיה. יש פה גם את בעיית המדינה בעניין הזה. לכן, אנחנו מביאים אנחנו פה איזה פשרה בסך הכול.

בגדול, כדודי אמסלם אני לא רואה את האזרח הערבי אויב המדינה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
ודאי שלא.
היו"ר דוד אמסלם
אני רואה אותו אזרח בדיוק כמוני, ואני חושב שהבן שלו צריך לגור בדיוק כמו הבן שלי.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
חד-משמעית. אבל בבניין, לא רק בצמוד קרקע.
היו"ר דוד אמסלם
כן. אני שמח בחוק. החשיבות של החוק היא בתודעה קודם כל. החשיבות הכי חשובה פה זה שהחבר'ה, גם באוכלוסייה היהודית וגם בערבית, אבל בעיקר באוכלוסייה הערבית, מבינים שהמדינה מתכוונת לפעול עכשיו כמדינת חוק כמו כל נושא אחר וכמו כל מדינה אחרת. מצד שני, צריך לסייע שם, ועמדנו על זה שזה גם באמצעים, וזה נכון. זה נכון שחלק מהערים באמת מובילות את תוכניות המתאר שלהן, והעניות שבהן לא מובילות תוכניות מתאר. אני מספר לך שהמדינה גם מתערבת בזה. לכן, גם פה. היות והיישובים הערביים נמצאים בסוציו נמוך - ואני לא נכנס גם למה, זה לא חשוב - סיכמנו עם מינהל התכנון ועם האוצר שגם אם יהיה חסר הם יביאו את זה כדי להסדיר את תוכניות המתאר, בוודאי. בגדול, כולנו רואים את זה עין בעין, ולדעתי אפילו גם הח"כים. הם מסתכלים על אחורה, לא על קדימה. בגדול, אנחנו רוצים להביא אחת ולתמיד את כל המערכות למצב שאנחנו רוצים לעבוד כמו מדינת חוק. להסתכל קדימה, להחיל את מי שאנחנו יכולים היום. אני אומר לך באחריות שאין אינטרס היום למדינת ישראל להרוס את הבנייה הזו, בוודאי שלא.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
תלוי איפה. איפה שאפשר להסדיר - - -, סבבה, ואיפה שלא - - -
היו"ר דוד אמסלם
נכון. אנחנו גם ביקשנו ממינהל התכנון להגמיש את הסיפור עד המקסימום. להחיל את הכול, ומה שאין ברירה אז אין ברירה. בגדול, אם אחד בנה במרכז הפרדס שלו וצפצף על כולם ועשרה ק"מ מהזה - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
או על מה שמתוכנן לכביש.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי, על זה אין מחלוקת. ועל תשתיות לאומיות, אז בוודאי. על זה אנחנו לא מדברים.
פהמי חלבי
תן לי חצי דקה. אני לא מדבר הרבה, שני משפטים.
היו"ר דוד אמסלם
שניה, דקה.
פהמי חלבי
אני רוצה להגיד ככה לחבר הכנסת - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא. עוד לא אמרת.
פהמי חלבי
- - אנחנו, קודם כל, אוהבים את המדינה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מה זה קשור?
היו"ר דוד אמסלם
פהמי, לא, לא. עוד לא אמרת.
פהמי חלבי
אתה אומר: המדינה. אני בא להגן על המדינה יותר ממך.
היו"ר דוד אמסלם
פהמי, פהמי.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
טוב מאוד. לא יותר ממך, אנחנו ביחד.
היו"ר דוד אמסלם
בצלאל. פהמי, פהמי. אני מבקש להוציא אותו. תוציא אותו.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא, אל תוציא אותו.
היו"ר דוד אמסלם
פהמי, לא, לא. כשאני אומר לך לא אז לא. יש פה עוד שישה דוברים שביקשו לפניך. אני אומר לך לא ואתה ממשיך לדבר אתו. אז כאילו אני פה עציץ, בכלל קרטון.
פהמי חלבי
חאלס, אני לא מדבר יותר. אני מכבד אותך מאוד.
היו"ר דוד אמסלם
דחילאק, עזוב. אל תענה לו. תאמין לי, אתה תענה לו, הוא יענה לך. אתה תענה לו, הוא יענה לך, ורק תתרגז יותר.

אף אחד לא מדבר כאן יותר. ברושי, יש לך משהו לומר? לא חייב.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אמרתי שאנחנו זקוקים לפסק זמן. לכן, עד שלא יסבירו לי אחרת אני מבקש להוסיף שזה לא רק למגורים.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי.

ארז, בבקשה.
ארז קמיניץ
אדוני, אני רוצה להתייחס לדברים שנאמרו פה על-ידי חבר הכנסת סמוטריץ, וכמובן על-ידך אדוני. אנחנו לא מקלים ראש במהלך החקיקתי שנעשה פה בוועדה שבראשותך, אדוני. אנחנו נמצאים בעיצומו. להבנתי, כמי שחי לא מעט רפורמות שעושה הממשלה בשנים האחרונות, אנחנו נמצאים בעיצומו של רצון לשנות מציאות. למעשה, אנחנו התחלנו את שינוי המציאות הזה בעבודה תכנונית שנעשתה במינהל התכנון והמשיכה אחר כך בצוות 120 הימים, וגם חלק מהדברים הועברו לחקיקה על-ידך אדוני. זה שינוי מציאות תכנוני.

אני לא רוצה להיכנס לנרטיבים. ברור שהיתה בעיה במגזר הערבי בכל מה שקשור לתכנון, אבל המדינה בהחלט שינתה ומשנה את המציאות הזאת יום יום, בין היתר, בין הדברים שנאמרו, בהשקעת כספים אפילו בתכנון מפורט. הדברים האלה אכן לוקחים זמן, אבל יש התפתחות, והתפתחות משמעותית כמו תוכנית as is בדלית אל כרמל או תוכניות בחורפיש או ותמ"ל בטייבה , בערערה, ותמ"ל בטייבה בשמונה או עשרה יחידות דיור לדונם. זה בנייה לגובה. יש שינוי מציאות בשטח, שינוי מציאות תכנוני, שינוי מציאות בהקצאת משאבים לענייני תכנון.

לצד זאת, אדוני היושב-ראש, אין לנו מנוס אלא לשנות מציאות, ופה אנחנו לוקחים את הדברים על עצמנו. כמשרד משפטים אנחנו הרעים פה לכאורה בסיפור, אבל אנחנו לא חושבים שיש דרך אחרת להתנהל, אלא בדרך של שינוי מציאות גם בהיבט האכיפתי. זה חשוב לנו כמדינה, זה חשוב לשלטון החוק. זה חשוב לתכנון, וזה אולי אחד הדברים המרכזיים. זה חשוב לתכנון. אם לא נעמוד על שלטון החוק התכנון יקרוס כי מי שבונה על כביש הורס תכנון. מי שבונה על בית-ספר, אין בית-ספר. איפה ילמדו התלמידים? בסופו של דבר, זה חשוב לאיכות החיים של כולם, וגם של מי שהיום אולי בראייה קצרת טווח חושש מה יקרה לבית שלו.

אדוני, בעזרתך ובעזרת החוק הזה אנחנו חושבים שנצליח להגיע טוב יותר לשינוי מציאות בעולם האכיפתי. אנחנו לא צריכים על כל הריסה לגייס גדוד של שוטרים כדי להרוס. אנחנו חושבים שיש כלים מינהליים לדאוג לזה. אנחנו חושבים שצריך לדאוג להריסה כבר בשלב היסודות. אנחנו חושבים שגם ענישה כלכלית תעזור כאן - לא רק במגזר הערבי, במגזרים אחרים. החוק הזה הוא חוק שחל על כל המגזרים. שינוי המציאות האכיפתית בהחלט הכרחי - יותר במגזרים מסוימים וגם במגזר הערבי.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
חותם על כל מילה.
היו"ר דוד אמסלם
כן, בוודאי. אני גם הדגשתי את זה גם בתחילת החקיקה. אני מאמין באמונה שלמה שבמקומות שבהם אין תכנון, אין איכות חיים. אמרתי את זה כמעט בכל ישוב ערבי אליו הגעתי. יש בעיה. החבר'ה הצעירים בעוד 10, 15, 20 שנה לא יהיו מוכנים לגור כך. אין להם פארקים או קניונים, אין להם חיים מודרניים. אין להם כלום, אין להם אפילו כבישים נורמליים. הכול שם צפוף, ובית ועוד בית ועוד בית. ככה לא יכולים לחיות במאה ה-21. זה היה נכון לפני 100 שנה. לכן, התכנון הוא מתבקש, הוא מתבקש. אני מסכים עם מה שאמר ארז. בסופו של דבר, גם האוכלוסייה הערבית תצטרך לעשות שינוי בהרגלים שלה גם במובן של בנייה לגובה כי יש לזה גם משמעויות כלכליות. זה מייצר גם קרקע למטה. בסופו של דבר, אם בעיר כל אחד היה גר בבית צמוד קרקע, ברור לכם לחלוטין שלא היה כלום. לא היו גינות, לא היו כבישים כמעט. זה היה נראה בדיוק כמו אצלכם. בחיים המודרניים זה לא קורה.

נסעתי למרוקו, ההורים שלי נולדו שם. זה בדיוק כמו פה. לא ראיתי שכולם שם גרים בצמודי קרקע. יש גינות, כבישים, שדרות וקניונים בכל עיר שם. דרך אגב, הם ערבים.
קריאה
גם יש להם מדינה.
היו"ר דוד אמסלם
לא קשור, הם ערבים. אבל הם הבינו מזמן שאם הם ימשיכו לחיות כך אז כלום לא יהיה להם. לפעמים חלק מהאנשים מושכים לכיוון הכאוס כאילו מה פתאום, הורסים. אני אומר, הכול הפוך. בהתחלה יש איזשהו שלב עד שהאנשים מפנימים את זה, אבל בסופו של עניין זה בוודאי ובוודאי ישפר את כל מערך החיים באוכלוסייה הערבית כי שם אני רואה את עיקר הבעיה התכנונית.

הייתי בטייבה. אמרתי שלפני שעשיתי את הדיון כאן, בניגוד להרבה אחרים, עשיתי חמישה סיורים, כולל אחד במסוק. שכחתי לדווח לטלב. הוא התרגז למה לא אמרתי לו. אני מכיר את המגזר כי אני אוהב להסתובב שם. יש לי גם אנשים שאני מכיר ואני הולך לבקר אותם מדי פעם. כמעט כל הכפרים זה אותו דבר. החיים שם לא חיים מודרניים בגלל שאין כל כך תכנון. הכול צפוף מאוד שם, כולם חיים בצפיפות מאוד גדולה. כל מבני הציבור נמצאים בחסר. בדרך כלל הכבישים הם מאוד צרים. הגענו לטמרה לפני חודש ונפגשנו שם עם ראש העיר. כדי להגיע למקום, אחד מטמרה לא ידע להוביל אותי לשם. הסתובבנו, חזרנו. כבישים בשיפוע של כמעט 45 מעלות. לא ידעתי איך נוסעים שם בכלל. מסוכן, חבל על הזמן. אני מניח שאם היה תכנון מסודר זה לא היה קורה ואף אחד לא היה נותן לזה לקרות. כמובן שאנחנו לא מדברים כרגע על להוריד את מרכז הכפר, אבל בוודאי כשאתה בונה עכשיו שכונות חדשות ומקומות חדשים אז אתה צריך בוודאי להביא אותם בסטנדרטים של המאה ה-21. כמו שאמרתי, לילד ערבי מגיע בדיוק כמו לילד יהודי. היום ילד ערבי בגיל 14 - 15, לא יסכים לחיות כך יותר בעוד 15 או 20 שנה. כמובן שיש עוד בעיות אחרות שאני לא רוצה להיכנס אליהן כאן, במהלך הדיונים דיברנו על זה, גם הנושא של בעלויות קרקע, גם זה שאתם לא מוכרים קרקעות לחבר'ה האחרים שגרים שם. יש מצוקה בקרב אנשים שאין להם קרקע בתוך היישוב בשאלה מה הם עושים עם הילדים שלהם. כל זה לעומת אותו אחד שיש לו הרבה קרקעות והוא לא רוצה למכור לשכנים שלו. זה גם שאלה תרבותית, אבל בסוף זה כל המכלול הזה.

צריך להבין, ואני אומר את זה כל הזמן, לא הורסים בית של ערבי כדי להביא יהודי לשם - זה ברור. בסוף זה לטובת הכלל שגר ביישוב.
קריאה
יש עובדה.
היו"ר דוד אמסלם
אתה כל הזמן עושה לי פנטומימה. אצלי יש עובדות אחרות.

כשמדיניות האכיפה באה לפתור הבעיות האלה היא באה לפתור את הבעיות בתוך היישוב ולתת ליישוב את אופק התכנון שלו. בוודאי שאחד שבונה על תשתיות, על כביש או מחליט לבנות על בתי-ספר אז אין בית-ספר ביישוב. לא אוכפים עליו את זה כי ראש המועצה מכיר אותו - לא נעים, כן נעים. הוא אומר: שלי, קשה לו. בסוף אין בתי-ספר, אין גינות, ואין כלום. זה המציאות החיה היום.

ארז, אני אמרתי חד-משמעית שכשאתה מחוקק חוק יש לך בסוף את השאלה איך אתה מממש את החוק. ישנו עניין האכיפה של החוק. אם לא מימשת אותו זה יותר גרוע והיה עדיף שלא תעשה אותו. לכן, גם ישבתי גם עם הממשלה על נושא האמצעים. לתפיסתי, צריך להיות ברור - אני אולי אתחבר למה שאמר סמוטריץ ויכול להיות שאני אקדם את זה בהמשך - לראש עיר יש אחריות. המדינה נתנה לו את הסמכות, ואם הוא לא פועל בסמכויות שלו צריך להדיח אותו. לא יכול להיות שראש עיר לא יהרוס את עבירות הבנייה שישנן. אני רוצה לספר לכם שמי שמטפל בכל עבירות הבנייה בערים היהודיות זה ראש העיר. הוא לא יושב ככה ומחכים למישהו מהיחידה הארצית שיבוא. אתם אמרתם שבסופו דבר שכשמתחילים את ההריסה בשלב היסודות זה הכי נכון, כי כבר כשעומד הבית מתחילים להיות שם סיפורים הרבה יותר גבוהים. מי רואה את זה? ראש העיר כי מהר מאוד בשלב קידוח היסודות הוא יודע. ישנם הפקחים שמסתובבים ורואים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
יש כמה ראשי ערים שלא ראו הכול. עכשיו הם רואים את זה אחרת.
היו"ר דוד אמסלם
אני סבור שראש עיר זה לא רק לבוא לבמה בחג העצמאות או בכל חג אחר לנאום ולקבל את הכבוד וכפיים. ראש עיר צריך לממש את האחריות שיש לו. אם הוא לא ממש את זה, צריך להדיח אותו, לדעתי. יכול להיות שאנחנו נגיש הצעת חוק שראש עירייה שלא מממש את הסמכויות בנושא הבנייה יודח מתפקידו ויבוא מישהו אחר. אני מניח שאם הוא יצטרך לשלם בראש שלו אז הוא יעשה את העבודה. זו העבודה שלו, מה לעשות? אבל היום המצב שם הוא לא כל כך טוב בגלל הדברים האלה. אתם מכירים את זה, אני לא צריך לספר לכם. אני מדבר בתרבות, אני מסתכל קדימה עכשיו.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ארז, מי עושה פיליבסטר?
קריאה
אתה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני?
ארז קמיניץ
תומר, אולי נעלה את שאלת השימוש, זה ייצר לנו בעיות. בשימוש בשבעה ימים של ההריסה, הארבע-שבע, יש לנו את השאלה של- - -
קריאה
יום רביעי בבוקר.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא - עכשיו.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מתי אתה מסיים?
היו"ר דוד אמסלם
עכשיו אני עושה את ההצבעות. מה אתה? אתה מצביע איתנו או עם הערבים?
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
ככה אתה אומר? למה ככה?
היו"ר דוד אמסלם
תן לו. אני יודע למה אני שואל.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
תן לי הסתייגות אחת.
היו"ר דוד אמסלם
מה זה "תן לי"?

אני עושה הפסקה של שלוש דקות כי החבר'ה פה צריכים שירותים.

(הישיבה נפסקה בשעה 13:40 ונתחדשה בשעה 13:45.)
היו"ר דוד אמסלם
נאוה בוקר, את מאחרת ב-13 דקות ומעכבת את כל הוועדה ב-13 דקות. שבי.

אנחנו רק נקריא עכשיו מי רשאי להצביע - בבקשה.
לאה קריכלי
חבר הכנסת דוד אמסלם, חברת הכנסת נאה בוקר, חבר הכנסת אברהם נגוסה, חבר הכנסת טלב אבו עראר, חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף, חבר הכנסת רועי פולקמן, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, חבר הכנסת מנחם מוזס, חברת הכנסת תמר זנדברג, חבר הכנסת איתן ברושי.
היו"ר דוד אמסלם
אלה האנשים שמצביעים.

לפני שאנחנו עוברים להצבעה, הממשלה כתבה לנו את מדיניות האכיפה והיא חלק מכל ההצעה הזו. היא נספח לחוק הזה.
ארז קמיניץ
תוצמד לפרוטוקול.
היו"ר דוד אמסלם
כן. זה יצורף לפרוטוקול, כפוף לתיקון שעשינו קודם.

איך אתם רוצים להצביע?
תומר רוזנר
לפניכם ובאייפדים מונחים שני קבצים הסתייגויות: הסתייגויות שהוצגו במהלך דיוני הוועדה והסתייגויות בכתב. נתחיל בקובץ של הסתייגויות שהוצגו במהלך דיוני הוועדה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
כבר הוספת שם את אלה שלי היום?
היו"ר דוד אמסלם
חכה, אל תדאג. לא נשאיר אותך מקופח. אתה לא תלך הביתה בלי ש - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
חשבתי - - -
היו"ר דוד אמסלם
אל תדאג, אל תדאג.
רועי פולקמן (כולנו)
רק שאלה. המדיניות זה מה שסוכם עם - - -
היו"ר דוד אמסלם
כן, עם הממשלה - הכול בסדר.
תומר רוזנר
אנחנו נתחיל עם קבוצת הרשימה המשותפת הכוללת את כל חברי הרשימה המשותפת. אני מניח שחבר הכנסת אזרבגה מצטרף גם הוא למרות שהוא לא הגיש את הסתייגות בשעתו כי הוא עוד לא היה חבר כנסת.

לגבי הסתייגויות של הרשימה המשותפת - חבר הכנסת אבו מערוף, נמסר לנו שאתה מבקש לצמצם את מספר ההסתייגויות.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
כן.
היו"ר דוד אמסלם
מה שסיכמנו.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כן, סיכמנו על 40 ומשהו הסתייגויות.
תומר רוזנר
תפרט איזה הסתייגויות אתם משאירים.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אני משאיר את ההסתייגויות שביקשתי מרוני להקריא אותם. אנחנו עומדים עליהן. רוני, בבקשה.
רוני טיסר
הסתייגות מספר 4 בנוסח שמונח לפניכם לגבי הסתייגויות שהוצגו במהלך דיונים בוועדה.
תומר רוזנר
תקריאי את כולן, רק את המספרים.
רוני טיסר
אוקי. הסתייגות מס' 4, הסתייגות מס' 11, הסתייגות מס' 14, הסתייגות מס' 19, הסתייגות מס' 25, 28, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 46, 50, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 91, 93 ו-99.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו נצביע על כל המכלול, אין טעם להיכנס אחת לאחת.
תומר רוזנר
לא. שיטת ההצבעה תהיה כך: הוועדה תצביע לדחות את כל הסתייגויות או לדון בהסתייגות פרטנית. אם חברי הוועדה יצביעו לדחות את כל ההסתייגות, לא תצטרך להתקיים הצבעה בכל הסתייגות פרטנית. אם ההצבעה תהיה בעד - - - ההסתייגות, אנחנו נצטרך להצביע פרטנית על כל הסתייגות.
היו"ר דוד אמסלם
ברור. תומר, הבנתי.

אוסאמה, אתם רוצים להצביע עבור כל הקומפלט או שאתם רוצים שאני אצביע אחד אחד? על הכול.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
למה הכול?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
למה על הכול? לא.
תמר זנדברג (מרצ)
רגע, יש לי שאלה. כמרצ אנחנו יכולים להצטרף להסתייגויות האלה שאנחנו מצביעים עליהם עכשיו של הרשימה המשותפת?
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
אפשר.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
כן, כן.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר.
תמר זנדברג (מרצ)
מצטרפת להסתייגויות שלכם.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגות, כל הקומפלט של - - -?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
לא, אנחנו לא נצביע על כל הקומפלט ביחד. תן להם להבין במה מדובר כי יש הסתייגויות חשובות.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אם היא מצטרפת אין לך - - -
היו"ר דוד אמסלם
רק שניה, תן לי. אנחנו בעצם כבר דיברנו על כל ההסתייגויות, נימקנו.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
כן, נימקנו.
היו"ר דוד אמסלם
אני יכול להעביר מי בעד ההסתייגות והמספר? אתם רוצים ככה?
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
כן.
היו"ר דוד אמסלם
תביאו לי את הרשימה.

מי בעד הסתייגות מס' 4 של הרשימה המשותפת ומרצ? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות 11? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 6

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
סליחה, בעד היו חמישה.
לאה קריכלי
לא, אין חמש. אוסאמה לא יכול. אני הקראתי מי יכול להצביע.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד הסתייגות 14? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 6

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מס' 19? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 7

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
תן לפחות הזדמנות שהיועצת המשפטית תגיד איזה הסתייגות.
היו"ר דוד אמסלם
עבדאללה, אני עכשיו - - -

הסתייגות 25 – מי בעד? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 6

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות 28? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 7

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות מס' 31 - מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 7

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.

אתה מרשה לי גם כמה הסתייגויות ביחד?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
כן.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד 32, 33, 36, 37, 40, 42, 43, 44 כולל? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 6

נמנעים – אין

ההסתייגויות לא התקבלו.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגויות לא התקבלו – עד 44, כולל.

מי בעד הסתייגויות 46, 50, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 7

נמנעים – אין

ההסתייגויות לא התקבלו.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגויות לא התקבלו.

מי בעד הסתייגויות 71, 72, 74, 75, 76? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 7

נמנעים – אין

ההסתייגויות לא התקבלו.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגויות לא התקבלו.

מי בעד הסתייגויות 81, 83, 84, 85, 87, 88, 91, 93, 99? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 4

נגד - 7

נמנעים – אין

ההסתייגויות לא התקבלו.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגויות לא התקבלו - ככלל ההסתייגויות של הרשימה המשותפת ומרצ בקובץ ההסתייגות כפי שמסרתם אותו בזה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מרצ הרשימה המשותפת והמחנה הציוני גם. אדוני היושב-ראש, תצרף את המחנה הציוני להסתייגויות.
תומר רוזנר
גם מרצ ביקשו.
היו"ר דוד אמסלם
מי ביקש להצטרף? מרצ והמחנ"צ.
תומר רוזנר
בקובץ הזה יש מעט הסתייגויות נוספות: הסתייגויות חברת הכנסת יעל גרמן מס' 83 ו-92.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגויות חברת הכנסת גרמן – מי בעד? ירים את ידו. מי נגד?

היא לא באה להצביע אתכם, למה אתם מצביעים?

הצבעה

בעד – 3

נגד – 7

נמנעים – אין

ההסתייגויות לא התקבלו.
היו"ר דוד אמסלם
לא התקבלו ההסתייגויות של חברת הכנסת גרמן.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
תומר, גרמן מצטרפת אלינו גם.
תומר רוזנר
לא, - - - להגיד בשמה.

הסתייגויות חברת הכנסת זנדברג מס' 29 ו-42.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגויות של חברת הכנסת זנדברג? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 6

נמנעים – אין

ההסתייגויות לא התקבלו.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגויות של חברת הכנסת זנדברג לא התקבלו.
תומר רוזנר
הסתייגויות חברת הכנסת יעל כהן-פארן מס' 55 ו-57.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגויות של חברת הכנסת פארן? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 4

נגד – 7

נמנעים – אין

ההסתייגויות לא התקבלו.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אנחנו מצטרפים להסתייגויות של חברת הכנסת זנדברג ויעל פארן ויעל גרמן.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר.
תומר רוזנר
הסתייגויות חברי הכנסת: יעל כהן פארן, איתן ברושי וזוהיר בהלול מס' 58 ו-62.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגויות כפי שהוקראו? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 7

נמנעים – אין

ההסתייגויות לא התקבלו.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגויות לא התקבלו.
תומר רוזנר
הסתייגויות חבר הכנסת בהלול מס' 87 ו-90.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד הסתייגויות חבר הכנסת בהלול מס' 87 ו-90? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 6

נמנעים – אין

ההסתייגויות לא התקבלו.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגויות לא התקבלו.
תומר רוזנר
הסתייגותו של חבר הכנסת אכרם חסון מס' 89.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגות של אכרם? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3

נגד – 6

נמנעים – 1

ההסתייגויות לא התקבלו.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.
רועי פולקמן (כולנו)
אני נמנע, אבל היו הסכמות על זה בנייר מדיניות.
היו"ר דוד אמסלם
אותך אני אביא בסוף.
תומר רוזנר
עד כאן הקובץ הראשון של ההסתייגויות שהוגשו במהלך דיוני הוועדה.

עכשיו יש לנו הסתייגויות בכתב שהוגשו במועד שנקבע לכך. חבר הכנסת אבו מערוף.
היו"ר דוד אמסלם
מה זאת אומרת? דיברנו עליהם כבר.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
דיברנו עליהן.
היו"ר דוד אמסלם
זה מה שדובר. אתם מורידים את ההסתייגויות האלה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
מה שהגשנו בקובץ אנחנו מורידים כי זה נכלל בהסתייגויות שהצבענו עליהן.
היו"ר דוד אמסלם
כן, כן.
תומר רוזנר
חברי הכנסת, יש לכם שני קבצים של הסתייגויות. מצאתם את הקובץ בכתב?
תמר זנדברג (מרצ)
הבנו, כן - בסדר.
תומר רוזנר
הסתייגויות חברת הכנסת גרמן שהוגשו בכתב – כלל ההסתייגויות.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד כלל ההסתייגויות של גרמן ירים את ידו? מי נגד?

הצבעה

בעד – 3

נגד – 6

נמנעים – 1

ההסתייגויות לא התקבלו.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
תשאל גם מי נמנע.
היו"ר דוד אמסלם
מי נמנע?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני.
היו"ר דוד אמסלם
למה אתה נמנע?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
כי היא לא פה, ואני לא מצביע.
היו"ר דוד אמסלם
אתה מכיר את ההסתייגויות?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לכן, אני נמנע. מה, אתה רוצה שאני אצביע?
היו"ר דוד אמסלם
היא לא באה אפילו להצביע שאתה נמנע?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לכן, אני נמנע.
היו"ר דוד אמסלם
אז אל תעשה כלום.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא, אי-אפשר לשבת פה בלי לעשות כלום.
תומר רוזנר
חבר הכנסת בני בגין הגיש שלוש הסתייגויות שמטרתן לדיבור.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגויות של בני בגין? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 1

נגד – 6

נמנעים – 1

ההסתייגויות לא התקבלו.
היו"ר דוד אמסלם
אתה בעד ההסתייגות של בני?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
כן, הוא לדיבור - בטח.
היו"ר דוד אמסלם
ברושי נמנע.

ההסתייגויות לא התקבלו.

בבקשה, הלאה.
תומר רוזנר
הסתייגויות חבר הכנסת סמוטריץ.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני מבקש להצביע עליהן אחת אחת.
היו"ר דוד אמסלם
זה האחרונות?
תומר רוזנר
לא, יש עוד. לדלג עליו?
היו"ר דוד אמסלם
תשימו את סמוטריץ בסוף – כדי שלא תלך באמצע.
תומר רוזנר
הסתייגויות חבר הכנסת ברושי והמחנה הציוני - אתה עומד על ההסתייגויות בכתב, חבר הכנסת ברושי?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
כן, כן. אנחנו לא מוותרים על שום דבר, לא קיבלנו שום דבר. נילחם כמו אריות, ניפול כמו זבובים.
תומר רוזנר
ובנוסף ההסתייגות שנאמרה היום לגבי סעיף התחולה. הסתייגויות חבר הכנסת ברושי בשם המחנה הציוני בנוסף להסתייגות שהוגשה היום בנושא סעיף התחולה.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגויות של המחנה הציוני? בבקשה. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 7

נמנעים – אין

ההסתייגויות לא התקבלו.
תומר רוזנר
הסתייגויות משותפות של המחנה הציוני וסיעת מרצ כפי שהוגשו בכתב.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגויות של המחנה הציוני וסיעת מרצ כפי שהוגשו בכתב? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 7

נמנעים – אין

ההסתייגויות לא התקבלו.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגויות לא התקבלו.

הלאה.
תומר רוזנר
נשארו הסתייגויותיו של חבר הכנסת סמוטריץ. יש לנו שני סוגי הסתייגויות בהקשר הזה: יש לנו הסתייגויות שהוגשו בכתב כפי שתוקנו במהלך הדיון, והסתייגויות - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מה שלפנינו זה מה שתוקן?
תומר רוזנר
לא, הם לא תוקנו כאן. אנחנו נגיד את התיקונים אם תרצה לעבור הסתייגות הסתייגות.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אשמח.
תומר רוזנר
ויש הסתייגויות שהוגשו היום בעל-פה.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, אתה לא מנמק. אתה רק ההסתייגות.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא, לא. רק שהם יסבירו את התיקון כי הרי זה תוקן.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו הסברנו כבר הכול. תגיד רק מה ההסתייגות שלך, את המספר. לא מדברים עכשיו.
תומר רוזנר
הסתייגות מס' 1 ללא תיקונים.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד הסתייגות מס' 1 ללא תיקונים של חבר הכנסת סמוטריץ? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 1

נגד – 9

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
כל הכבוד. סמוטריץ, וואלה, תראה איך אתה מחבר את כל הכנסת ביחד. הם מתחברים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
ממשלת אחדות.
היו"ר דוד אמסלם
חברים, מה עוד?
לירון אדלר מינקה
הסתייגות מס' 3, רק המילים: ואחרי המילים: "מהנדס הוועדה", להוסיף את המילים: או מי שהוסמך לכך על-ידי מהנדס המועצה.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגות הזו? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 1

נגד – 9

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
לא התקבל.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
סמוטריץ, צר לי אבל אין לי ברירה. אני מקווה שאתה מבין אותי.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
בסדר, אתה ויזניץ.
היו"ר דוד אמסלם
הוא אמר למרות שאתם מאותה חסידות. אמרתי לו שאתה לא מגלה את זה לכולם. הוא רק אמר תביא לו כובע של ויזניץ, הוא צריך את הכובע. הוא מהחסידות.
לירון אדלר מינקה
הסתייגות מס' 4 נשארו רק המילים: אחרי המילים: "מהנדס הוועדה", יש להוסיף את המילים: או מי שהוסמך לכך על-ידי מהנדס המועצה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני אסביר להם. זה לא מקבל מענה ב-216.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו יודעים הכול.

מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 1

נגד – 10

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.

אני אומר לך שאתה עושה ייסורי מצפון למוזס.

מה עוד?
לירון אדלר מינקה
הסתייגות מס' 6 כמו שהיא.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מס' 6 - אתה מתעקש להשאיר אותה או שאתה רוצה להוריד אותה?
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
סמוטריץ, תוריד שאני לא אצטרך - - -
היו"ר דוד אמסלם
תוריד, תוריד. אתה עושה לו - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
נוריד אותה.
היו"ר דוד אמסלם
יפה. חבר הכנסת סמוטריץ הוריד את הסעיף הזה. תרשמי: התחשב ברב מוזס. עשה לו כאב לב.

זהו? נגמר?
תומר רוזנר
הסתייגויות שנאמרו היום במהלך הדיון בעל-פה - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מה שהיום - הסתייגות אחת כבר הצבענו עליה. אחת חופפת, זה מס' 1. אבל אני רוצה למחוק את - - -
לירון אדלר מינקה
לא, זה לא חופף. זה בסעיפים אחרים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא, החלק הראשון חופף – 257. הורדנו את המילים: כלפי רכוש ואני מוריד גם את ה- - -
תומר רוזנר
לא, לא. זה לא הסעיף הזה. אתה הסתייגת מסעיף אחר.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אה, - - -
היו"ר דוד אמסלם
אתה כבר התבלבלת מההסתייגויות של עצמך.
תומר רוזנר
הסתייגותו של חבר הכנסת לסעיף 238 לגבי הפעלת כוח כלפי רכוש ואדם.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגות של סמוטריץ? בבקשה - שירים את היד. מי נגד?

הצבעה

בעד – 1

נגד – 8

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
לא התקבלה ההסתייגות.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
אני מרים חצי יד.
היו"ר דוד אמסלם
הרב מוזס, אני פוטר אותך מנקיפות המצפון.
תומר רוזנר
ההסתייגות למחוק את סעיף 209(ד) המאפשר פנייה לנותן הצו.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגות של חבר הכנסת סמוטריץ לגבי הפנייה לנותן הצו? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 1

נגד – 7

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.
תומר רוזנר
הסתייגות לסעיף 235(א) לעניין דחיית מועד ביצוע הצווים על-ידי בית-משפט, במקום שנה - שישה חודשים.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגות כפי שהוקראה? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 1

נגד – 7

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.
תומר רוזנר
הסתייגות לסעיף 211(ג) לגבי חובת הפקדת ערובה בסך 30,000 שקל על-ידי כל מי שמבקש צו במעמד צד אחד.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגות של חבר הכנסת סמוטריץ? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 1

נגד – 8

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
איך אתה נגד הדבר הזה?
היו"ר דוד אמסלם
עשית לנו פה עכשיו דבר שלא עושים – לא חשוב.
תומר רוזנר
הסתייגות לסעיף התחולה, סעיף 13 להצעת החוק – מבקש במקום שנתיים כפי שהחליטה הוועדה, ארבע וחצי שנים לפני יום הפרסום.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
זה בסך הכול חמש. חמש מהפרסום וארבע - - -
תומר רוזנר
בסך הכול חמש שנים, ארבע וחצי לפני הפרסום.
היו"ר דוד אמסלם
לא חשוב. עזוב - חמש.

מי בעד ההסתייגות של חבר הכנסת סמוטריץ? מי נגד?

הצבעה

בעד – 1

נגד – 8

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.
תומר רוזנר
הסתייגות לסעיף 206 לגבי מועד ביצוע צו – מבקש חבר הכנסת סמוטריץ לכל הצווים ארבעה ימים, צו הריסה מינהלי.
היו"ר דוד אמסלם
כן, כן.

מי בעד ההסתייגות של חבר הכנסת סמוטריץ לגבי ארבעה ימים? ירים את ידו. מי נגד? נמנעים?

הצבעה

בעד – 1

נגד – 6

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
אין נמנעים. ההסתייגות לא התקבלה.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
דודו, אל תגיד מי בעד? תגיד רק מי נגד - זהו.
תומר רוזנר
הוועדה דחתה את כל ההסתייגויות.
היו"ר דוד אמסלם
ברושי, אתה כל הזמן מנהל. אתה מאכער מקצועי, גם כשלא צריך. שב. אתה חייב כל הזמן. הוא הולך חוזר, הולך חוזר. בסוף אין כלום. העיקר הלך.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אתה לא נותן כלום.
תומר רוזנר
כיוון שהוועדה דחתה את כל ההסתייגויות ניתן להצביע על הצעת החוק בנוסח שמונח בפניכם כפי שהופץ לחברי הוועדה ביום חמישי על התיקונים שנאמרו היום.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אפשר לנסות משהו עם ארז לפני ההצבעה. מה, רק ברושי יכול?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
תאמין לי, מבחינתו תצליח. דודי יגבה אותך.
היו"ר דוד אמסלם
כדי שתקבל עוד כמה קולות, תראה מה אני מוכן עוד לעשות. תשפיל אותי, רק שתקבל עוד כמה קולות – יאללה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
דודי, אתם הולכים לחוק כזה קשה עם כל כך פערים בהסכמות. זה לא דבר רצוי. גם אם יהיה רוב של אחד לחוק הזה, ללכת למהלך כזה דרמטי במחלוקת כזו גם איתנו, זה לא הגיוני.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
- - - ברוב של אחד דחו לי את כל ההסתייגויות - - - , רוב גדול.
היו"ר דוד אמסלם
ברושי, אחרי שנגמור את הכול תבוא אליי לחדר ותסביר לי עשר דקות מה מהות החוק, בסדר?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני בא איתך מחר לחדרה.
היו"ר דוד אמסלם
תסביר לי בדרך מה הבנת בחודש וחצי האחרונים שלא היית פה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אנחנו חיים את זה יותר ממה שאתם חושבים.
היו"ר דוד אמסלם
הוועדה דחתה את כל ההסתייגויות, ואנחנו באים עכשיו להצבעה על החוק - -
תומר רוזנר
הנוסח מונח לפניכם, כולל כל התיקונים שאישרנו היום.
היו"ר דוד אמסלם
- - כפי הנוסח שמונח לפניכם, כולל כל התיקונים שאישרנו גם - כן.
תומר רוזנר
בנוסף, כמו שאמרתי, החוק יפורסם עד האחד במאי ברשומות.
היו"ר דוד אמסלם
כן.

מי בעד החוק בדיוק כולל כל ההבהרות שתומר אמר עכשיו? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 7

נגד – 4

נמנעים – אין

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 109), התשע"ו-2016 (מ/1074), אושרה להעלאה לקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר דוד אמסלם
אני קובע שהחוק בוועדה אושר ברוב של שבעה, ארבעה מתנגדים ואין נמנעים.

תודה רבה לכולם, ובאמת חג שמח.

ניפגש, בעזרת השם, ביום רביעי.

הישיבה ננעלה בשעה 14:10.

קוד המקור של הנתונים