ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 27/03/2017

הוראות ליישום משטר כושר פירעון כלכלי של חברת ביטוח מבוסס Solvency II בהתאם לסעיף 35 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א - 1981

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 684

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, כ"ט באדר התשע"ז (27 במרץ 2017), שעה 12:10
סדר היום
1. הוראות ליישום משטר כושר פירעון כלכלי של חברת ביטוח מבוסס Solvency II בהתאם לסעיף 35 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981

2. קביעת סכום ההשתתפות המיוחד בהוצאות התקציב של המועצות הדתיות בהתאם לסעיף 11ב לחוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב), התשל"א-1971 (אמות המידה) – לשנת 2017
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

דוד ביטן

אורן אסף חזן

מנחם אליעזר מוזס
חברי הכנסת
מיכאל מלכיאלי

סתיו שפיר
מוזמנים
הלשכה המשפטית, משרד האוצר - איה שוורץ

ח"מ "סולבנסי", משרד האוצר - רמי לוי

הלשכה המשפטית, משרד האוצר - אייל בן ישעיה

עוזר לממונה על שוק ההון, משרד האוצר - עבד חסדייה

סגן הממונה על התקציבים באוצר, אגף התקציבים, משרד האוצר - ערן ניצן

מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - יגאל-עם פז

מנכ"ל, המשרד לשירותי דת - עודד פלוס

מנכ"ל, איגוד חברות הביטוח - גיא רוטקופף

יו"ר חברת הביטוח מגדל - יוחנן דנינו

מנהל כספים, חברת הביטוח מגדל - ערן צרנינסקי

מנהלת סיכונים, חברת הביטוח מגדל - מיכל גור כגן

יועמ"ש, מרכז השלטון המקומי - מרים סלומון

כלכלנית, מרכז השלטון המקומי - הילה זהבי

קשרי כנסת, מרכז השלטון המקומי - פיני קבלו

ראש המועצה המקומית קדימה צורן - שביט מס

ראש המועצה המקומית מטולה - דוד אזולאי
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

אייל לב-ארי

שיר שפר
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אור שושני

הוראות ליישום משטר כושר פירעון כלכלי של חברת ביטוח מבוסס Solvency II בהתאם לסעיף 35 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981
היו"ר משה גפני
הוראות ליישום משטר כושר פירעון כלכלי של חברת הביטוח. בבקשה.
דוד ביטן (הליכוד)
רגע, כבוד היו"ר, גם פולקמן ומיקי זוהר רוצים להיות כאן, תן הודעה לאנשים להגיע.
אורן אסף חזן (הליכוד)
היה אס-אם-אס להיות פה ב-12:15, אז שיבואו.
היו"ר משה גפני
יש השגות של כמה חברים בעניין הזה, ואנחנו נצטרך להחליט בסוף הדיון הזה האם אנחנו מקיימים את הדיון או לא. לפי החוק הקיים, ברגע שמתקבלות השגות על מה שעשתה הממונה על שוק ההון, אנחנו צריכים להצביע, ואז יש לנו 30 יום לקיים את הדיון. אבל אני רוצה להגיד משהו: אם אנחנו הולכים להצביע עכשיו - - -
דוד ביטן (הליכוד)
- - - אני צריך ללכת לערוץ הכנסת.
אורן אסף חזן (הליכוד)
הבנתי שעכשיו יש ועדה מיוחדת לשינוי השם ל"ערוץ ביטן".
היו"ר משה גפני
אני לא מבין, יש פה ישיבה? אז למה אתה מפריע?
אורן אסף חזן (הליכוד)
אני מפריע? אתה לא בסדר, כי על כל מה שאתה מבקש אני אומר בסדר, אבל כשיש לך את מי להאשים אתה בא אליי.
היו"ר משה גפני
צודק, לכן אני בא אליך, בגלל שאצלך אני מקבל - - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
היא, כשביקשת ממנה משהו, היא אמרה לך כן? פעם אחת היא לא אמרה לך כן.
היו"ר משה גפני
אחרי זה אני אדבר איתך.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אתה כמו הספרדים - - -
היו"ר משה גפני
נכון, אני מאוֹפקים.
אורן אסף חזן (הליכוד)
מכים אתכם ואתם - - -
היו"ר משה גפני
רגע, אורן, תקשיב לי רגע. אמרה הממונה על שוק ההון, שלא נמצאת בארץ, שהיא לא יכולה לבוא לדיון. יש לנו בעיה, אם אנחנו מצביעים עכשיו – ואנחנו נצביע עכשיו – ה-30 יום יהיו בסביבות פסח, ולכן אי אפשר יהיה לקיים את הדיון כמו שצריך. ולכן היא הסכימה שזה יהיה עוד כמה ימים. יש בעיה עם זה?
אורן אסף חזן (הליכוד)
היושב-ראש, מצד שני, לפי החוק יש פה משהו אחר. אם זה לא יהיה עכשיו, לפי החוק אתה תפספס את ה-30 יום - - -
היו"ר משה גפני
נכון, אבל - - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
יש פה בעיה, אולי היא עושה לנו תרגיל.
היו"ר משה גפני
נכון, אבל יש לי עוד מספיק זמן. אדוני, בבקשה.
עבד חסדייה
אין לנו התנגדות לדחייה - - -
היו"ר משה גפני
בסדר.
אורן אסף חזן (הליכוד)
להפך, אנחנו רוצים לקיים.
היו"ר משה גפני
רבותיי משיגי ההשגות, אתם רוצים לנמק? דוד, אתה רוצה לנמק למה אתה רוצה דיון?
דוד ביטן (הליכוד)
אני לא הגשתי ערר, אבל בגדול - - -
שגית אפיק
אני רק רוצה להגיד את המסגרת הפרוצדורלית לחוק. החוק בעצם אומר כך: "הוגשה דרישה להשגה, תדון בה ועדת הכספים של הכנסת ותחליט אם לקבלה או לדחותה בתוך 30 ימים מיום שהוגשה", שזה בעצם היום. כלומר, אנחנו נמצאים בתוך 30 הימים והם מסתיימים, נדמה לי, ב-8 באפריל. "קיבלה ועדת הכספים של הכנסת את הדרישה להשגה" – כלומר, אם היום תצביעו בעד קבלת ההשגה – "תדון בהשגה בתוך 30 ימים ובתום הדיון תחליט אם לאשר את ההשגה או לדחותה". זאת אומרת שאחרי שמצביעים היום, אם מצביעים לקבל את ההשגה, יש לכם עוד 30 ימים - - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
זה כמו לאשר רביזיה ואז להצביע על התוכן.
שגית אפיק
נכון, בדיוק.
דוד ביטן (הליכוד)
כבוד הרב, אני חושב שההשגות מעלות עניין מאוד מהותי. ראש רשות ההון בעצם לא התייחסה לעניין המהותי: שמדובר בחברה, "מגדל", שמחזיקה את כל השוק כמעט. רוב השוק הוא אצלה, ולכן ההבנות שהנוהל שהיא התייחסה אליו... היא בעצם לא התייחסה לעניין הזה. ולכן אני חושב שכן צריך לקיים את הדיון הזה. לא צריך עכשיו לדבר יותר מדי; מכיוון שיש לנו דיון ענייני ומהותי, אפשר להצביע על כך שכן נקיים את הדיון, ואז נשמע גם את הח"כים שערערו ונשמע גם את החברה ואת שוק ההון ואת ראש המינהל. לכן אני כן מציע שנעשה דיון קצר ונסיים את העניין. במיוחד שב-12:30 אני צריך לרדת לערוץ הכנסת.
היו"ר משה גפני
אתה נהיית כוכב תקשורת.
דוד ביטן (הליכוד)
לא, לא נעים לי להגיד להם לא.
היו"ר משה גפני
מתוך נימוס.
דוד ביטן (הליכוד)
כן, מנימוס. אני אגיד לך למה. מכיוון שערוץ הכנסת, כשאנחנו הגענו כח"כים חדשים, הוא נתן לנו צ'אנס. אף אחד לא רצה לראיין אותנו, לא ערוץ 10 ולא אף אחד; היחיד שנתן לנו צ'אנס זה ערוץ הכנסת, ואני חושב שאנחנו צריכים להכיר להם תודה על העניין הזה. ולכן אנחנו כן צריכים להופיע בערוץ הכנסת, גם אם דורשים אותנו בערוצים אחרים.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אורן חזן, בבקשה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
היושב-ראש, אני חושב שצריך לאשר דיון בהשגות האלה, מסיבה מאוד פשוטה; יש מוטיב חוזר, לא יודע להגיד אם בשירות הציבורי או בשליחות הציבורית, והוא שפעם אחר פעם משנים את הכללים תוך כדי תנועה מבלי להתחשב בכל הגורמים. אף אחד לא יודע, גם לא מתוך חברי הכנסת, ואני בטוח שאולי בחלקים כאלה ואחרים בפקידות לא לקחו בחשבון את ההשלכות המידיות על השוק, בין אם זה הרעיון שבו בסופו של תהליך הם יצטרכו לגייס מיליארדים מהיום למחר, שהמשמעות של הדבר הזה - - -
היו"ר משה גפני
דוד, אתה ומוזס זה משהו בעייתי, אתם מפריעים לאורן חזן.
אורן אסף חזן (הליכוד)
הוא עכשיו עושה לו את הפסוק היומי, זה בסדר, תיתן לו.
היו"ר משה גפני
בבקשה, אורן.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אני אומר עוד פעם, מבלי להיכנס לדיון המעמיק, הסיפור הזה הוא שמחר בבוקר השינוי הזה ייפול על הצרכן הישראלי, על הלקוחות. פעם אחת מהמקום שבו יצטרכו למכור אג"חים ולשנות את כל ה... ופעם שנייה, שהמחיר של המוצרים יעלה ככל הנראה. אנחנו מנסים להילחם פה ביוקר המחיה חדשות לבקרים, אבל דווקא במשהו שאנחנו מנסים לחנך את הציבור שיהפוך לחלק בלתי נפרד מחייו, אנחנו רוצים להכניס לו בבטן הרכה ולהעלות לו את המחירים.

גם אם עושים שינוי, צריך להתחשב בכל הגורמים. מפחיד אותי לחשוב שיש פה אינטרס אישי, פרסונלי, של חלקים... אני אומר את זה בצורה ברורה ואני אנמק את הדברים. מכיוון שלא כולם נמצאים כאן אני לא אדבר - - -
היו"ר משה גפני
זה לא הדיון עצמו.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אני לא אגיד את שמם, אבל כשיהיה דיון אני אגיד את הכול. אבל מפחיד אותי לחשוב... אני כבר המון זמן מדבר על העובדה שאנשים שיושבים בפקידות לוקחים החלטות שמבטיחות להם ביום שאחרי תפקידים בכירים בכל מיני חברות פרטיות. מפחיד שזה הסיפור גם כאן. אם אנחנו לא נביא את זה לדיון מעמיק ונעשה שינוי, גם אם אנחנו רוצים להשוות את עצמנו לאירופה, התהליך צריך להיות לפחות זהה, ולכן יש צורך הכרחי לקיים דיון על ההשגות האלה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אני גם טוען שצריך לקבל אותן, אבל על זה נדבר בדיון.
היו"ר משה גפני
מי משיב?
עבד חסדייה
אני עבד, מרשות שוק ההון. אם, כמו שאמרה היועצת המשפטית של הוועדה, רוצים לאפשר את קיום הדיון המקצועי וההשגות, לרשות שוק ההון אין מניעה לאשר כרגע את קבלת ההשגות ולקיים דיון מקצועי אחר כך, שבמסגרתו אנחנו נסדיר את - - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
אולי גם לא תהיה לכם מניעה לקבל את ההשגות. אולי.
עבד חסדייה
או להציג את עמדתנו, ואולי חברי הכנסת ישתכנעו שאנחנו - - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
פחות.
עבד חסדייה
יכול להיות.
דוד ביטן (הליכוד)
הנה, הם מסכימים, אז בואו נעשה דיון קצר.
היו"ר משה גפני
קודם כול תמסור בשמי את תודתי לממונה על שוק ההון, שהיא מסכימה, היות ש-30 הימים מסתיימים בתוך פסח... הבעיה שנפלנו לתוך הפגרה עם כל העניין הזה, ולכן הדיון יתקיים אחרי פסח, בהסכמה שלכם.
אורן אסף חזן (הליכוד)
יש לי רק שאלה טכנית ליועצת המשפטית. בהנחה שאנחנו עושים את ה-30 יום, האם הם נספרים מהיום או מ-8 באפריל, בתום פרק - - - ?
היו"ר משה גפני
מהיום. אבל לא משנה, יש הסכמה - - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
רגע, קודם שהיא תענה על זה. והשלב הבא – ובאמת מפחיד אותי שזה מה שיקרה – שהיום שבו אנחנו נתכנס שוב מיד אחרי פסח יהיה יותר 30 יום מהיום, ואז יתחיל ויכוח – אני יודע שאני צודק, אני לא סתם אומר את הדברים – האם סופרים שבתות, האם סופרים חגים וכו'.
היו"ר משה גפני
בסדר, אבל קודם בוא נמצא לעניין פתרון.
אורן אסף חזן (הליכוד)
שאנחנו לא ניפול על עניין טכני בנושא הזה.
היו"ר משה גפני
אנחנו לא ניפול על עניין טכני.

אני מבקש להצביע על ההשגות - - -
טמיר כהן
קודם צריך להביא אותן.
קריאות
- - -
היו"ר משה גפני
מי בעד ההשגה של חברת הכנסת נאוה בוקר?
אורן אסף חזן (הליכוד)
אפשר לראות את ההשגות שלהם?
דוד ביטן (הליכוד)
תעשה על כל ההשגות.
היו"ר משה גפני
לא, על כל אחת בנפרד. מי בעד ההשגה? מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד קבלת ההשגה – פה אחד

ההשגה הראשונה של חברת הכנסת נאוה בוקר נתקבלה.
היו"ר משה גפני
תתקיים השגה... מה הבאת לי?
טמיר כהן
יש לה חמש השגות.
היו"ר משה גפני
מי בעד ההשגה השנייה של נאוה בוקר? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד קבלת ההשגה – פה אחד

ההשגה השנייה של חברת הכנסת נאוה בוקר נתקבלה.
היו"ר משה גפני
התקבלה. ההשגה השלישית של נאוה בוקר, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד קבלת ההשגה – פה אחד

ההשגה השלישית של חברת הכנסת נאוה בוקר נתקבלה.
היו"ר משה גפני
נאוה בוקר, השגה רביעית, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד קבלת ההשגה – פה אחד

ההשגה הרביעית של חברת הכנסת נאוה בוקר נתקבלה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אני חושב שצריך לשנות את תקנון הכנסת כך שמי שמשיג השגות צריך להיות בדיון.
היו"ר משה גפני
את התקנון תשנה אחרי פסח.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אני מדבר ברצינות.
היו"ר משה גפני
נאוה בוקר, השגה חמישית, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד קבלת ההשגה – פה אחד

ההשגה החמישית של חברת הכנסת נאוה בוקר נתקבלה.
היו"ר משה גפני
ההשגה התקבלה. אורן אסף חזן, מי בעד ההשגה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד קבלת ההשגה – פה אחד

ההשגה הראשונה של חבר הכנסת אורן אסף חזן נתקבלה.
היו"ר משה גפני
ההשגה התקבלה. מי בעד השנייה? מי נמנע?

הצבעה

בעד קבלת ההשגה – פה אחד

ההשגה השנייה של חבר הכנסת אורן אסף חזן נתקבלה.
היו"ר משה גפני
ההשגה התקבלה. עודד פורר, מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד קבלת ההשגה – פה אחד

ההשגה של חבר הכנסת עודד פורר נתקבלה.
היו"ר משה גפני
ההשגה התקבלה. יש עוד?
שגית אפיק
לא.
היו"ר משה גפני
טוב, אז ההסתייגויות התקבלו, וכדי לא להיתקל בבעיות אני מגיש רביזיה על ההחלטה הזאת. אם תתקיים ישיבה של הוועדה ביום רביעי הבא, שזה עדיין בתוך ה-30 יום... קודם כול, אני מקבל את מה שעשתה הממונה על שוק ההון - - -
דוד ביטן (הליכוד)
על מה הרביזיה, לא הבנתי.
אורן אסף חזן (הליכוד)
כדי שהוא יוכל להרוויח את השבוע הזה, כדי שיהיה 30 יום אחרי פסח.
היו"ר משה גפני
אני אצביע פעם נוספת אחרי פסח - - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
רק צריך לוודא שיהיו פה אנשים.
היו"ר משה גפני
לא, הרי מי נגד? זה בהסכמה איתם. רבותיי, תודה רבה, הישיבה - - -
קריאות
- - -

קביעת סכום ההשתתפות המיוחד בהוצאות התקציב של המועצות הדתיות בהתאם לסעיף 11ב לחוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב), התשל"א-1971 (אמות המידה) – לשנת 2017
היו"ר משה גפני
רבותיי, הייתה התחייבות של משרד האוצר שבשירותי הדת החלוקה בין הרשויות המקומיות לבין הממשלה תהיה אותו דבר: 75% ממשלה ו-25% רשות מקומיות. אתם חמש שנים מבטיחים את זה. מה לעשות עכשיו? אתם משניאים את שירותי הדת. ערן, תשובה בבקשה.
ערן ניצן
אדוני היושב-ראש, בחוק התקציב אושר תקציב של 174 מיליון לשירותי הדת, ויש הוראות שמחלקות את זה ומסמיכות את הוועדה לאשר את התקצוב הדיפרנציאלי, כך שאין דבר חדש פה. מה שאנחנו מבקשים זה – בדיוק כמו שנה שעברה, אגב, אחרי בג"ץ שבחן שוב ושוב, גם לקראת סוף 2016 נדמה לי – לתקף את החלוקה גם בשנת 2017. יש רשויות - - -
היו"ר משה גפני
שאלתי למה אתם לא שיניתם את הקריטריון כמו במשרד החינוך וכמו ב - - - ?
ערן ניצן
המשמעות של שינוי הקריטריון, היושב-ראש, זה תקציב. על זה הדיון?
היו"ר משה גפני
למה אתם נותנים לחינוך כל כך הרבה? למה שירותי דת לא?
ערן ניצן
השאלה היא אם אתה פותח עכשיו דיון על התקציב. בספר התקציב יש 174 מיליון - - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
לא, השאלה הייתה למה הבטחה של חמש שנים לא מקוימת. בוא תענה על השאלה.
ערן ניצן
אני לא יודע הבטחה, מה ומי. אני אומר לך ש - - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
מה זאת אומרת אתה לא יודע? רק על זה אני הייתי מפיל להם את הדבר הזה.
ערן ניצן
היושב-ראש, הדיון הוא שהממשלה מביאה 174 מיליון; זה הדיון התקציבי, עברנו אותו.
היו"ר משה גפני
לא זה מה שאני שואל, הדיון התקציבי ברור לי. יש 174 מיליון, הבנתי. אבל אני שואל: הייתה התחייבות של משרד האוצר לפני חמש שנים והייתה התחייבות לפני שנה, שישנו את הנושא של השתתפות הממשלה. למה לא שיניתם? למה בתקציב לא שיניתם?
ערן ניצן
אדוני היושב-ראש, אני לא רוצה להישמע כאילו אני מתעמת איתך - - -
היו"ר משה גפני
לא, אתה לא מתעמת, רק תגיד לי למה אתם לא מקיימים את זה. אתם פשוט משניאים את שירותי הדת על ראשי הרשויות. אומר לי ראש הרשות: אני, למערכת החינוך נותן 25%, לתחבורה אני נותן 10%, ולשירותי הדת אני צריך לתת 75%. למה?
ערן ניצן
אבל זה תלוי. אם הוא נותן 75% אז זאת רשות מאוד חזקה, נכון?
היו"ר משה גפני
כן. אבל לחינוך היא נותנת 25%, הרשות החזקה הזאת.
ערן ניצן
אני מבין, היושב-ראש, אבל למה הדיון הזה לא התקיים ולא התמצה כשעשינו את חוק התקציב?
אורן אסף חזן (הליכוד)
זה גם מה שאנחנו שואלים.
ערן ניצן
כדי לשנות ל-60\40, כמו שאתה מציע, מדובר במיליונים.
היו"ר משה גפני
אתה צודק. אתה צודק. אתה יכול - - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
תמצא פתרון להפריד את הרשויות הקטנות והכול יהיה בסדר. הם צריכים למצוא דרך להחריג את הרשויות הקטנות, ויש לכם כסף לזה, לא חסר לכם כסף. אתם עושים פה נזק כפול: גם פוגעים ברשויות וגם יוצרים שנאת חינם בחברה הישראלית. זה משהו לא נורמלי.
ערן ניצן
אין פה שום דבר חדש - - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
זה שאין שום דבר חדש זה לא אומר שזה לא פסול. עודד, אני מנסה לעזור לך שהוא יביא עוד כסף - - -
עודד פלוס
בסדר, אני רק אומר לך, אתה יודע מה שיעור ההשתתפות? יש רשויות מקומיות שמשתתפות בפחות מ-0.9 מהתקציב.
אורן אסף חזן (הליכוד)
בסדר, אני לא אומר שלא, אבל יש רשויות שבשבילן 5% זה משהו שמפרק להן את כל התקציב.
ערן ניצן
אבל על מה אנחנו מדברים? הרי זה שירות לתושבים של הרשות בסופו של דבר. מה, אנחנו מטילים איזשהו עול על הרשות?
אורן אסף חזן (הליכוד)
אבל יש משהו מעוות בתהליך - - -
עודד פלוס
חבר הכנסת חזן, אני אמרתי קודם - - -
קריאה
אתה שוכח שאנחנו אישרנו תקציבים. כל הרשויות המקומיות כבר אישרו תקציב, ואז אתה בא באמצע השנה - - -
ערן ניצן
אבל לא שינינו באמצע השנה.
קריאה
בוודאי שכן, כי שינוי האחוזים אצלנו הוא 300,000 שקל. מאיפה אני אביא - - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
בשביל רשות קטנה, לשנות לה ארבעה חודשים אחרי אישור התקציב ב-100,000 או ב-200,000 שקל, זה דבר משמעותי.
עודד פלוס
אנחנו ביררנו עכשיו עם נציג משרד הפנים ומסתבר שגם את מענקי האיזון הם עוד לא קיבלו. זאת אומרת, הם עוד לא יודעים מה גובה מענקי האיזון שהם מקבלים.
אורן אסף חזן (הליכוד)
זה רק עוד יותר מגביר את מה שאני אומר.
עודד פלוס
לא, אני אומר שיש הרבה דברים שמראש הם לא יודעים.
פיני קבלו
גפני, אני לוקח את בית שאן, שעברה עכשיו תכנית הבראה והיא צריכה עכשיו, באמצע השנה, לאחר שאושר התקציב, תוספת של עוד 300,000 שקל. אני מלווה כאן את הוועדה כבר חמש שנים, מאז הצעת החוק. אתה תמיד מבקש מהאוצר לא להמשיך בשיטה הזאת אלא להביא הצעה כמו יתר המשרדים. אנחנו נהיה מוכנים כרשויות מקומיות ללכת לקראתך בעניין הזה, אבל בתנאי שבפעם הבאה זה ייפסק, וכפי שאתה ביקשת - - -
היו"ר משה גפני
אבל זה לא ייפסק, זה לא נפסק כל הזמן.
קריאה
כבר לפני חמש שנים הבטיחו לו את זה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אפשר לעצור את זה, לעשות עכשיו "עצור". הדרך היחידה זה לסגור את זה עכשיו.
קריאות
- - -
היו"ר משה גפני
פיני, המשמעות של העניין, אם אני לא מצביע, היא שיהיו רשויות ש - - -
קריאות
- - -
פיני קבלו
אז תמצא פתרון לרשויות שבאמצע השנה צריכות להוסיף 300,000 שקל - - -
היו"ר משה גפני
רגע, פיני, דקה. עומדות בפניי שתי ברירות. ברירה אחת: לא להצביע, ואז בסוף מרץ נגמר החוק וזה יהיה 60\40. אם אני מצביע, יהיו רשויות שיצטרכו לשלם 75% ויהיו רשויות שירדו ל-35% או ל-25%. תגיד לי מה אתם מעדיפים, להצביע או לא להצביע.
שביט מס
לא להצביע. אני יכול להגיד משהו?
היו"ר משה גפני
בבקשה.
שביט מס
אני שביט מס, ראש מועצת קדימה-צורן - - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
רגע, שביט, שנייה ברשותך. אדוני היושב-ראש, אתה טועה. אתה לא יכול לבוא ולהגיד להם "אתם תחליטו אם כל הרשויות ייפגעו כדי שאתם תהיו...". אל תפיל את זה עליהם. צריך לבוא לאוצר, השאלה צריכה להיות לאוצר; או שהוא ימצא את הפתרון במסירת כסף נוסף כדי לפתור את הבעיה לרשויות הקטנות, או שאנחנו לא נצביע. שהאחריות תהיה על האוצר, שראשי רשויות מכל רחבי הארץ יבואו לאוצר ולא אליהם ולא אלינו. הם שמים אותנו בבעיה ואחרי זה אנחנו צריכים להתמודד.
עודד פלוס
חבר הכנסת חזן, אנחנו היינו מעדיפים שאם יבוא עוד כסף מהאוצר הוא ילך לשירותי הדת. היום מה עושים? אנחנו עכשיו מדברים על חלוקה בין המשרד לבין הרשויות, אוקיי? עכשיו, יש לנו כאן נתונים - - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
מה השתנה?
עודד פלוס
אם הוא נותן לי עכשיו 50 מיליון שקל ומשאירים את אותה יחסיוּת, ה-50 מיליון שקל הולכים לשירותי הדת. אם הוא נותן לי עכשיו 50 מיליון שקל כדי לשנות את היחסיות, זה הולך לרשויות, לא הולך לשירותי דת.
אורן אסף חזן (הליכוד)
תעשה שינוי. תשנה את זה אצלך, שיהיה יחס אחר בין רשות חזקה וגדולה לבין רשות קטנה.
עודד פלוס
אני אמרתי לך קודם שיש לא מעט רשויות מקומיות שאחוז ההשתתפות שלהן בתקציב שירותי הדת הוא 0.9.
אורן אסף חזן (הליכוד)
הבעיה היא לא עם אלה - - -
היו"ר משה גפני
רבותיי, אני - - -
ערן ניצן
אבל אז אתה מקבל בעיה יותר גדולה.
היו"ר משה גפני
בסדר, בעיה יותר גדולה. אני מבקש שתשב עם האוצר עד יום חמישי - - -
דוד ביטן (הליכוד)
הרשויות הבעייתיות – שהם ידאגו להן.
אורן אסף חזן (הליכוד)
שידאגו להן, ואז פתרת את הבעיה. אנחנו רוצים לעזור לך, שזה לא ירד ממך.
עודד פלוס
חבל רק שאנחנו ניסינו וזה לא הלך.
היו"ר משה גפני
ערן, עם כל הכבוד, זה שיושב פה קונילמל זה בסדר, אבל אני לא מתכוון לוותר לכם יותר, שלא תהיה לכם טעות. עכשיו אתם תוסיפו כסף כדי לעזור לרשויות החלשות ואני אכנס את הוועדה ביום חמישי ואני אאשר את זה. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:30.

קוד המקור של הנתונים