ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 27/03/2017

קביעת סכום ההשתתפות המיוחד בהוצאות התקציב של המועצות הדתיות בהתאם לסעיף 11ב לחוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב), התשל"א-1971 (אמות המידה) – לשנת 2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 683

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, כ"ט באדר התשע"ז (27 במרץ 2017), שעה 11:55
סדר היום
1. קביעת סכום ההשתתפות המיוחד בהוצאות התקציב של המועצות הדתיות בהתאם לסעיף 11ב לחוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב), התשל"א-1971 (אמות המידה) – לשנת 2017

2. שינויים בתקציב לשנת 2017 – רביזיה של חברת הכנסת סתיו שפיר
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

דוד ביטן

איתן ברושי

אורן אסף חזן

מנחם אליעזר מוזס

בצלאל סמוטריץ

סתיו שפיר
חברי הכנסת
מיכאל מלכיאלי

סתיו שפיר
מוזמנים
מנכ"ל המשרד לשירותי דת - עודד פלוס

הלשכה המשפטית, משרד האוצר - אייל בן ישעיה

מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - יגאל-עם פז

יועמ"ש, מרכז השלטון המקומי - מרים סלומון

כלכלנית, מרכז השלטון המקומי - הילה זהבי

קשרי כנסת, מרכז השלטון המקומי - פיני קבלו

ראש המועצה המקומית קדימה צורן - שביט מס

ראש המועצה המקומית מטולה - דוד אזולאי

שדלן/ית (גורן עמיר יועצים בע"מ), מייצג/ת את פורום ה-15, הערים העצמאיות - יהושע שלמה זוהר
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

שיר שפר (עוזרת ליועצת המשפטית)
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אור שושני

קביעת סכום ההשתתפות המיוחד בהוצאות התקציב של המועצות הדתיות בהתאם לסעיף 11ב לחוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב), התשל"א-1971 (אמות המידה) – לשנת 2017
היו"ר משה גפני
אני עובר לנושא הבא. מי נמצא כאן מהאוצר? מי נמצא מהאוצר? אני לא מקיים את הדיון.
קריאות
- - -
היו"ר משה גפני
אדוני המנכ"ל - - -
שגית אפיק
ערן ניצן מסתובב פה.
היו"ר משה גפני
אפשר להתקשר אליו שיבוא?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
הוא היה פה אבל הלך.
היו"ר משה גפני
אז אני לא מקיים על זה דיון.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
רגע, אולי הוא פה.
היו"ר משה גפני
בסדר, תבררי אם הוא נמצא. משרד האוצר משניא את שירותי הדת על - - -
קריאות
- - -
היו"ר משה גפני
רבותיי, די כבר. משרד האוצר משניא את שירותי הדת על הרשויות המקומיות, פשוט משניא אותם. דיברנו כבר לפני חמש שנים על זה שההעברה של הרשויות המקומיות לשירותי הדת תהיה כמו בחינוך, כמו ברווחה, כמו בתחבורה, ולא שייתנו 60\40, או כמו שעכשיו, לפי הקריטריונים, 75\25, שזה בדיוק הפוך ממה שבחינוך. זאת אומרת, ראש רשות יודע שבחינוך הוא צריך לתת רק 25%, בתחבורה הוא צריך לתת לפעמים רק 10%, ברווחה 25%, אבל בשירותי דת הוא צריך לתת 75%. ואז באים אליו ואומרים לו שיש בעיות דתיות, הוא אומר "מה, אני נותן 75% לשירותי דת". התחייבו לי ממשרד האוצר שהם ישנו את זה ויעשו את אותם אחוזי השתתפות של השירותים האחרים.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל למה באמצע השנה?
היו"ר משה גפני
איזה אמצע השנה? אני מדבר איתם כבר חמש שנים.
קריאה
אתם כל כך מנותקים. התקציב כבר אושר, אני לא יודע איך אפשר לחייב אותנו.
קריאה
כבר חמש שנים אתה אומר להם את זה והם ממשיכים. אז אל תאשר להם.
דוד ביטן (הליכוד)
גפני, התקציב כבר אושר ברשויות, אז מה הבעיה?
היו"ר משה גפני
דוד, אתה מבין מה שקורה? חמש שנים מביאים לי אמות מידה לקריטריונים - - -
דוד ביטן (הליכוד)
אבל איך הרשויות יתקנו את זה עכשיו? הרי התקציב כבר אושר.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אתה יכול רק עתידי אולי.
קריאה
ההפך, הרשויות ירוויחו מזה.
קריאות
לא, הרשויות מפסידות מזה, איזה רווח יש לרשויות? אנחנו רק מפסידים.
היו"ר משה גפני
אני אוציא החוצה.
דוד ביטן (הליכוד)
אנחנו לא נגד, אבל באמצע שנה זה קצת בעיה.
היו"ר משה גפני
דוד, המצב הוא כזה: בחינוך הממשלה נותנת 75% והרשות המקומית 25%, בדברים שיש השתתפות. בשירותי הדת זה בדיוק הפוך – הרשות צריכה לתת 75% והממשלה 25%. הממשלה לא דואגת לשירותי הדת, הם רוצים שהרשויות המקומיות ידאגו לשירותי הדת. ביקשתי כבר לפני חמש שנים, והאוצר התחייב, שהרשויות ייתנו פחות והממשלה תיתן יותר.
דוד ביטן (הליכוד)
ואם הם נותנים פחות אז מה הבעיה - - -
קריאות
אבל הבעיה הפוכה עכשיו - - -
קריאה
מי נותן היום 30%? מבקשים שייתנו 50%. מאיפה?
קריאות
- - -
פיני קבלו
מר גפני, אני מלווה את הוועדה חמש שנים, ואתה צודק. כל פעם אתה אומר להם שזו פעם אחרונה אבל הם ממשיכים בשיטה. לכן אני חושב שהגיע הזמן להפסיק להעביר להם, לעצור את זה.
היו"ר משה גפני
אבל אתה יודע מה יקרה אם לא נאשר? אם לא נאשר יהיה 60\40 בכל המקומות.
דוד ביטן (הליכוד)
מה הבעיה? יביאו לנו עוד העברות, לא נאשר אותן.
פיני קבלו
לעיר כמו בית שאן זה עוד 300,000 שקל, מאיפה היא תיקח את התקציב הזה?
דוד ביטן (הליכוד)
אנחנו, המפתח שלנו על השיבר הוא יותר גדול מהם. אם אנחנו לא נאשר להם אז הם יהיו חייבים - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מאיפה היה הכסף בשנה שעברה?
קריאה
המדינה נתנה יותר כסף.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אז בעצם המדינה עכשיו רוצה לתת יותר - - -
היו"ר משה גפני
לא, המדינה נותנת פחות והרשויות נותנות יותר. פשוט מאוד.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
שאלה אחת: למה? שאלה שנייה: למה זה בא עכשיו ולא בתחילת השנה בתקציב?
היו"ר משה גפני
בגלל שזה אמות מידה, זה אמות... עודד, בבקשה. מנכ"ל המשרד לשירותי דת, עודד פלוס, בבקשה.
עודד פלוס
אני רוצה להתייחס לשאלה של היושב-ראש ואחרי זה לשאלה של חבר הכנסת סמוטריץ. האינטרס של המשרד שלנו הוא שתקציב המועצות הדתיות יגדל. אני חייב לומר שהתמהיל, החלוקה, בינינו לבין הרשויות הוא שאלה שהיושב-ראש אכן מעלה כל שנה, שאלה שמופנית לאוצר, ואני הייתי מאוד רוצה שאם האוצר מוכן לתת תוספת תקציב, התקציב הזה ילך למועצות דתיות ולא לרשויות המקומיות. כלומר, לא לשנות את הדיפרנציאציה בינינו לבין הרשויות המקומיות, אלא שהמועצות הדתיות ייהנו מתקציב יותר גבוה, כדי שהן יוכלו לעשות פעילויות מעבר לתשלום שכר.

עכשיו לשאלה של חבר הכנסת סמוטריץ. לפי החוק - - -
היו"ר משה גפני
בסוף אנחנו גם אוכלים את הדגים הסרוחים וגם עפים מהעיר. תוספת אתה לא מקבל, ואתה גם מסתכסך עם הרשויות. זה המצב.
עודד פלוס
מבחינת החוק, אנחנו אמורים לאשר את אמות המידה 90 יום לאחר תחילת שנת התקציב. זה החוק. ולכן אנחנו באים עכשיו - - -
דוד ביטן (הליכוד)
צריך לתקן את החוק, הוא לא הגיוני. בנובמבר אתה צריך לאשר את זה.
דוד אזולאי (ר"מ מטולה)
אבל אני כבר אישרתי תקציב ל-2017. מה אני עושה במקרה כזה?
היו"ר משה גפני
עוד מילה אחת ואתה בחוץ, מספיק כבר.
דוד אזולאי (ר"מ מטולה)
כבוד היושב-ראש, אני הגעתי ממטולה ואני רוצה להשמיע דברים.
היו"ר משה גפני
אתה לא תדבר בלי רשות ממני.
דוד אזולאי (ר"מ מטולה)
אני הגעתי מהקצה של המדינה ואני רוצה להשמיע דברים.
היו"ר משה גפני
אתה תדבר רק אם אני אתן לך רשות, ואם לא, אני מבקש ממך לא להתערב. עודד, בבקשה.
עודד פלוס
אני אוסיף עוד נקודה. כשאנחנו בונים את אמות המידה אנחנו מקבלים נתונים שמתקבלים בסוף שנה. נתוני פנסיה, נתוני סוציו וכל הדברים האלה, אלה נתונים שאנחנו מקבלים בסוף השנה. ואז בתקופה שבין 1 בינואר עד היום אנחנו אוספים את כל הנתונים - - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
יש פה משהו דפוק בחלוקה של התקציב שלהם, משהו לא הגיוני. אחרי שמאשרים תקציב לבוא ולהגיד להם - - -
עודד פלוס
חבר הכנסת חזן, אני רוצה להשיב לך. בגדול, אין כמעט שינויים בין שנה לשנה. דיבר פה ראש המועצה של מטולה - - -
קריאה
מיליון ושבעת-אלפים - - -
היו"ר משה גפני
לא להפריע.
עודד פלוס
ההבדל הוא 89,000 שקל.
דוד אזולאי (ר"מ מטולה)
100,000 שקל. תוספת של 12 מיליון שקל זה כל התקציב.
עודד פלוס
אני יכול להשיב?
היו"ר משה גפני
אני מבקש שתצא החוצה.
דוד אזולאי (ר"מ מטולה)
למה?
היו"ר משה גפני
בגלל שאתה לא תדבר בלי רשות.
דוד אזולאי (ר"מ מטולה)
אני הגבתי למה שהוא אמר.
אורן אסף חזן (הליכוד)
גפני, הוא איש טוב - - -
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
זה חשוב לשמוע את הדברים שלו.
היו"ר משה גפני
אבל עם כל הכבוד, מה זה הדבר הזה? איזו התנהגות זאת? מספיק כבר. עודד, בבקשה.
עודד פלוס
עוד מילה. בתור אחד שהיה 22 שנים ברשויות המקומיות אני יודע שלכל רשות מקומית יש אי-ודאות תקציבית לאורך כל השנה, ולקראת סוף השנה או באמצע השנה עושים כל מיני התאמות תקציביות: יש קריאת ארנונה שלא צפו, יש העברות שלא קיבלו, ועוד המון - - -
דוד ביטן (הליכוד)
אבל לא בערים קטנות. בערים קטנות זו בעיה.
עודד פלוס
גם ערים קטנות, כולם עושים שינויים.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל בעיר קטנה אתה משית עליה שינוי גדול מבחינתה. תראה, בראשון לציון אין בעיה, לא זה מה ש - - -
היו"ר משה גפני
ראש מועצת מטולה, רצית לדבר? בבקשה, דקה אחת ואז אני הולך לנעול את הישיבה. די, שבעתי מכל השטויות האלה.
דוד אזולאי (ר"מ מטולה)
אני הגעתי מהקצה של המדינה - - -
היו"ר משה גפני
הקצה של המדינה זה לא נורא, כי זה מקום מאוד יפה.
דוד אזולאי (ר"מ מטולה)
למי שלא מכיר, מטולה זו המושבה הצפונית ביותר במדינת ישראל. אני רוצה לומר שבשנתיים האחרונות אני נמצא בתכנית הבראה, עם עול כלכלי מאוד קשה. אני מעביר 240,000 שקל למועצה הדתית, ופתאום באמצע השנה באים ואומרים לך "בוא תעביר עוד 100,000 שקל". מאיפה? אני כראש מועצה מפריש 50% מהשכר שלי, 350,000 שקל, לקופה הציבורית. כל שנה אני עושה את זה. ופתאום קמים משום מקום, אתמול אני מקבל אימייל, "תגיע דחוף" – זה פשוט לא ייאמן. לא ייאמן מה שקורה פה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. רבותיי, אני מסיים את הדיון. אני לא הולך לאשר את זה; נציג האוצר לא פה, מסתובב במסדרון. לא מאשר את זה. יהיה 60\40. אם אני אקיים דיון בשבוע הבא - - -
קריאה
יש רשויות שמשלמות 30 - - -
היו"ר משה גפני
לא מעניין אותי, אין דיון על זה, אנחנו עוברים לסעיף הבא.

שינויים בתקציב לשנת 2017 – רביזיה של חברת הכנסת סתיו שפיר
היו"ר משה גפני
רבותיי, יש בקשה לרביזיה של חברת הכנסת סתיו שפיר. מי בעד אישור הרביזיה של סתיו?
טמיר כהן
לפניות 5 ו-6.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

הרביזיה של חברת הכנסת סתיו שפיר לפניות מס' 5 ו-6 לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
הרביזיה לא התקבלה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:10.

קוד המקור של הנתונים