ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 22/03/2017

תקנות הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה), התשע"ז - 2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 22

מישיבת הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט, לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת המדע והטכנולוגיה

בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיכוי ובמאגרי מידע התש"ע-2009

יום רביעי, כ"ד באדר התשע"ז (22 במרץ 2017), שעה 16:15
סדר היום
תקנות הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה), התשע"ז-2017
נכחו
חברי הוועדה: אורי מקלב – היו"ר

דוד אמסלם – יו"ר ועדת הפנים

נורית קורן
חברי הכנסת
יגאל גואטה

יעל כהן-פארן

אברהם נגוסה
מוזמנים
משה ארבל - ראש מטה שר הפנים, משרד הפנים

קרן בהט - הלשכה המשפטית, משרד הפנים

עירית ויסבלום - הלשכה המשפטית, רשות האוכלוסין

מאיר גופשטיין - מנהל אגף, הרשות לניהול המאגר הביומטרי

אביטל שטרנברג - מח' ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

סנ"צ גלעד בהט - רמ"ד חקירות אח"מ, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים
ייעוץ משפטי
נירה לאמעי-רכלבסקי
מנהל הוועדה
אסף פרידמן
רישום פרלמנטרי
אור שושני

תקנות הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה), התשע"ז-2017
היו"ר אורי מקלב
היום כ"ה באדר התשע"ז, 22 במרץ 2017, אנחנו פותחים את ישיבת הוועדה בעניין התקנון.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
אנחנו מביאים את זה להצבעה בפגרה?
היו"ר אורי מקלב
לא, לא צריך מליאה. זה תקנון על חוק. אני מבקש לתת ליועצת המשפטית לסכם את הדברים שאולי לא ברורים עד עכשיו.
נירה לאמעי-רכלבסקי
בסעיף 3 לתקנות, לגבי הוספת תקנה 9א בעמוד 3, הוספנו כאן בסוף התקנה משהו שהמליץ עליו נציג של רשות הסייבר: שפעולות כאמור ייעשו תוך שמירה על כללים הנוגעים לאבטחת מידע ושמירה על הפרטיות הנוהגים בלשכות רשות האוכלוסין, בדגש על ההיבטים המיוחדים הקשורים במיכון. זה לגבי הקיוסקים של רשות האוכלוסין. לעניין זה תחול תקנה 12 בשינויים המחויבים.
היו"ר אורי מקלב
זה מקובל?
נירה לאמעי-רכלבסקי
כן.
היו"ר אורי מקלב
כל מה שאת אומרת עכשיו מקובל?
נירה לאמעי-רכלבסקי
כן.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
את יכולה לחזור על זה?
היו"ר אורי מקלב
חידדנו את הנושא של אבטחה ומיכון בקיוסקים. שיקפנו את מה שנאמר כאן בוועדה. מדובר באותם מחשבים ובאותו דפוס פעולה כמו שיש שני מטר ליד זה אצל הפקיד, רק שזה נמצא בתוך קיוסק.
נירה לאמעי-רכלבסקי
גם נאמר לי שבקיוסקים שמופיעים בחוק, הקיוסקים של משרדים ממשלתיים והקיוסקים שהם לא של רשות האוכלוסין, כן יובאו בתקנות בעתיד הוראות יותר מפורטות לגבי אבטחה, נטילה וכדומה. כאן יש את המעטפת של רשות האוכלוסין.
היו"ר אורי מקלב
זה רק אותם קיוסקים שנמצאים בתוך הלשכות?
עירית ויסבלום
לשכות ומעברי גבול.
היו"ר אורי מקלב
כן, התכוונתי ל-בתוך מבנים שיש בהם פעילות קבועה. בעיניי זה ברור, אבל הוספנו בכל זאת.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כלומר, אין עדיין תקנות שמגדירות את הקיוסקים, אבל הם כן יוכלו להתקיים.
נירה לאמעי-רכלבסקי
לא, אלה רק של רשות האוכלוסין, בעוד שהחוק דיבר על קיוסקים גם בקופות חולים ומשרדים ממשלתיים.
היו"ר אורי מקלב
שם תהיה אבטחת יתר, בעוד שכאן, כמו שחידדנו, מדובר באותו דפוס של אבטחה שיש בלשכה עצמה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
בתקנה 5 תיקנו את יום התחילה כך שהוא יהיה ז' בסיוון התשע"ז, שזה 1 ביוני 2017.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אז למה יש פה כזה לחץ להעביר את זה? יש פה לחץ שהוא לא ברור.
היו"ר אורי מקלב
זה לא לחץ, אני לא בלחץ.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אתה לא בלחץ, אבל הם כן בלחץ. דנים בזה בשמונה בערב.
היו"ר אורי מקלב
אני לא מרגיש שאני דן בזה בלחץ, אצלי זה עדיין יום עבודה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
תקנה 3א, שזה בסעיף 6 בהוראת השעה, לגבי מידע לתושבים – קיבלנו כאן את השינויים שהוחלט שיוכנסו, שזה אומר כך:

משרד הפנים יקיים מערך הסברה שמטרתו יידוע התושב כי העברת תמונות טביעות האצבעות ונתוני הזהות הביומטריים שהופקו מהן לצורך הכללתם במאגר הביומטרי איננה חובה ומותנית במתן הסכמתו. ההסברה תכלול בין היתר הקרנת סרטוני הדרכה, הצבת שילוט ועלוני הסבר שיהיו זמינים באופן קבע, בשפה פשוטה ובהירה ובמקום נגיש ונראה לעין בלשכות רשות האוכלוסין, פרסום באתר האינטרנט במקום בולט, באמצעי תקשורת מרכזיים, ובדרכי פרסום אחרות; מערך ההסברה ייתן מענה לדוברי השפות עברית, ערבית, רוסית, אמהרית, אנגלית וצרפתית.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
מתוך כל הדברים הנוספים לא קיבלו כלום?
נירה לאמעי-רכלבסקי
לא, בעצם התקבל רק העניין של העלון, ש"ההסברה תכלול הסבר כתוב".

אני הבנתי איכשהו שכן נכלל העניין הזה שזה צריך להיות מנוסח באופן אובייקטיבי, אבל עכשיו נאמר לי שהוחלט שלא.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
גם "ההסברה תכלול הסבר כתוב" לא מופיע פה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
זה נמצא.

"בו יפורט בין היתר מהו מאגר ביומטרי ומהם אמצעים ביומטריים", ונתבקשתי להסיר את "נתוני זיהוי ביומטריים", כי לדעתם יהיה קשה להסביר מה זה.
עירית ויסבלום
יהיה קשה להסביר את זה בשפה פשוטה וקלה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אני בטוחה שמי שיודע לכתוב עלוני הסברה לאנשים יודע להסביר בשפה פשוטה - - -
היו"ר אורי מקלב
אני גם מקבל את זה. המטרה שלנו היא שידעו מהו מאגר ביומטרי, ולכן מספיק שיהיה "מהו מאגר ביומטרי ומהם אמצעים ביומטריים". אני לא הולך להיות עכשיו אוניברסיטה דרך דפי ההסברה, אלא צריך לתת מידע בסיסי, שמי שירצה יוכל לדעת.

איפה אנחנו עכשיו?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
רק שנייה, אני רוצה לשאול לגבי הטופס.
נירה לאמעי-רכלבסקי
הייתה כאן שאלה לגבי תיקון של הטופס, אם הוא צריך להופיע כאן, בסעיף (ג), בהסברה בכתב.
היו"ר אורי מקלב
לא הבנתי מה השאלה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בסעיף של הטופס יש "ידוע לי שבאפשרותי לקבל הסבר על המשמעות של שמירת תמונות טביעות האצבע והנתונים שיופקו מהן במאגר הביומטרי, לרבות השימוש שניתן לעשות בהן". אז אמרתי שאם אתם כותבים דבר כזה בטופס, אז שיהיה באופן ברור שדפי ההסבר צריכים לכלול את המידע הזה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
זה שונה ל"ידוע לי שביכולתי לבקש הסבר על המשמעות של שמירת תמונות טביעות האצבע, לרבות השימוש שניתן לעשות בהן, כמפורט בעלוני ההסבר". הבקשה כאן הייתה שזה ייכתב רק בטופס ולא יופיע בתקנות עצמן.
עירית ויסבלום
זה מה שדיברנו עליו היום בוועדה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
גם אני הבנתי שהעניין הזה יכול להיכנס פשוט לעלון ההסברה, שבו כותבים מהם אמצעים... הרי ממילא כבר כתוב כאן שיהיה עלון הסבר כזה. כלומר, אם יש לנו כבר סעיף שאומר מה יכלול ההסבר אז למה לא לכתוב את זה שם?
היו"ר אורי מקלב
אבל מה זה משנה?
עירית ויסבלום
אבל אנחנו לא כותבים את כל עלון ההסבר בתקנות.
היו"ר אורי מקלב
למה עוד פעם לכתוב את זה?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אבל את המשמעות לא כתוב לך בדפי ההסבר. תאמין לי שאם לא נתעקש על זה, לא יתייחסו לזה בכלל. כך אני מרגישה.
עירית ויסבלום
אם בטופס אנחנו כותבים "כמפורט בעלוני ההסבר", אז חזקה עלינו שנפרט את זה בעלוני ההסבר.
היו"ר אורי מקלב
איך יכול להיות שהם לא יפרטו את זה? הרי הטופס הכי בסיסי הוא הטופס של ההסכמה, ובו כתוב שאפשר לבקש "כמפורט בעלוני ההסבר". כך שזה גם נותן פה הנחיה לחפש את עלוני ההסבר. זה הכי ברור, כי אתה כותב לו שיש לו עלוני הסבר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל אפשר לעשות את זה יותר קל, אפשר לכתוב - - -
היו"ר אורי מקלב
איפה? בתקנות או בטופס?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בטופס.
משה ארבל
היתרון של הטופס זה שהוא מגיע לכל אזרח.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
במקום שנכתוב "ידוע לי שבאפשרותי לבקש הסבר על המשמעות, כמפורט בעלוני ההסבר", נכתוב שניתן בזה הסבר על המשמעות, כמפורט בעלוני ההסבר. כלומר, לא שהוא יבקש, אלא שייתנו לו את דף ההסבר, את הטופס. מה הבעיה?
היו"ר אורי מקלב
זאת חוברת.
עירית ויסבלום
אמרנו שזה יהיה במקום נגיש, נראה לעין, והוא יוכל לקחת את זה - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל יכול להיות שהוא לא ידע איפה זה. אז אני אומר שאם אזרח בא לפקיד, הפקיד נותן לו את הטופס.
היו"ר אורי מקלב
אתה רוצה שייתן טופס וחוברת?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
טופס.
היו"ר אורי מקלב
טופס?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
עלון ההסבר.
היו"ר אורי מקלב
העלון יכול להיות בכזה עובי, בכמה שפות - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל מה שאתה אומר עכשיו, "ידוע לי שבאפשרותי לבקש הסבר - - -
היו"ר אורי מקלב
אני אגיד לך מה - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הרי אף אחד לא קורא את הטופס הזה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אבל הוא חותם עליו.
היו"ר אורי מקלב
מי שלא קורא את הטופס לא יקרא שום דבר. אבל לגבי העלונים, הם יכולים להיות בכמה שפות, וגם אם קוראים את זה, כדי לקבל הסבר הוא רוצה בשפה יותר קלה, בשפת האם שלו. ולכן זו דקדקנות שאני לא חושב ש... אני אכתוב בתקנות "תחברו את עלון ההסבר עם הטופס" - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אין לי בעיה שיישאר ככה: ידוע לי שבאפשרותי לבקש הסבר על המשמעות בשפת האם שלי. כי יכול להיות שמישהו ילך ללשכה ולא יהיה עלון בשפה שלו.
נירה לאמעי-רכלבסקי
לא, לא, "כל השפות" לא אומר שכל אמצעי ההסברה יהיו בכל השפות. הטפסים יהיו בכל השפות?
משה ארבל
עלוני ההסבר יהיו בכל השפות.
נירה לאמעי-רכלבסקי
והטפסים?
עירית ויסבלום
לא, את הטפסים לא מתרגמים לכל השפות. אבל בן אדם שמבין אמהרית יקבל עלון של ההסבר בשפה אמהרית - - -
נירה לאמעי-רכלבסקי
אבל הוא יחתום על טופס בעברית.
היו"ר אורי מקלב
אז מה? אז שהטפסים יהיו בחמש שפות? אנחנו מדינת ישראל, אנחנו עדיין לא צרפת. העולים החדשים, אל תעשו אותם כאלה פרימיטיביים. אני רוצה לקבל את מה שאומר חבר הכנסת אוסאמה, שעלוני ההסבר - - -
דובר
בשפת האם שלו.
היו"ר אורי מקלב
לא, אני לא מתחייב לשפת האם, כי מה אם הוא הונגרי?
משה ארבל
אבל בתקנות אתה מחייב את הרשות בשש שפות.
היו"ר אורי מקלב
נכון, אז אני כותב "כמפורט בעלוני ההסבר, שמודפסים בכמה שפות".
נירה לאמעי-רכלבסקי
את זה באמת לא חייבים לכתוב, אם אתה כבר שואל.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל מה שחשוב לי בטופס הזה זה למה מחקו את "ידוע לי כי משרד הפנים יהיה רשאי - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כי העבירו את זה למעלה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
רק בגלל זה?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כן. דווקא הקדימו את זה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ומה זה "הנסיבות המסוימות"?
עירית ויסבלום
בחוק יש הוראות מתי המשטרה יכולה לבקש מידע.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז לכתוב את זה כך, "בנסיבות מסוימות כפי שמגדיר החוק".
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
היא דווקא קיצרה כדי שזה יהיה יותר קל לקרוא ומובן.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל יעל, מה זה "בנסיבות מיוחדות"?
היו"ר אורי מקלב
כל אחד מסתכל על זה אחרת. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה, חבר הכנסת אוסאמה, שכמה שהטופס יהיה יותר פשוט ופחות מסובך, ככה אדם יקרא את זה וככה הוא יבין. ככל שנסבך אותו יותר ונוסיף פרטים...
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בסדר.
היו"ר אורי מקלב
נעבור לשלוש - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
רגע, אני רוצה לוודא מה הנוסח. אחרי "ידוע לי שביכולתי לבקש", האם מתייחסים לדפי ההסבר?
נירה לאמעי-רכלבסקי
כן, זה מופיע בחדש.
היו"ר אורי מקלב
"כמפורט בעלוני ההסבר".
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לא הסכמתם להכניס את המשפט שאומר שקראתי את עלון ההסבר והבנתי על מה אני חותם?
עירית ויסבלום
לא, אני לא יכולה לחייב אותו לקרוא, ואם הוא יחתום על זה שהוא קרא אבל הוא לא באמת קרא, אז מה...
אברהם נגוסה (הליכוד)
דווקא לא כדאי, מכיוון שהטופס שהוא חותם עליו לא תורגם לשפה שלו.
היו"ר אורי מקלב
כדי להוריד קצת את המתח אני אזכיר שאנחנו לא מדברים כאן על חברה פרטית שהולכת לשווק משהו, אלא מדובר על משרד ממשלתי. אם אני לא אאמין למשרד ממשלתי אז לאיפה הגענו, בואו נסגור את הבסטה. אנחנו צריכים לתת אמון מינימלי לעובדי ציבור ולמשרד ממשלתי. אנחנו גם לא הולכים הביתה; אם זה לא יהיה טוב אז יש כאן שולחן שדנים בו, יש ביקורת ציבורית, זה לא איזה חברה פרטית שאנחנו לא מכירים.

עירית, בבקשה להמשיך מאיפה שסיימת בצהריים.
עירית ויסבלום
את 3ג קראנו, אבל יש עכשיו תיקון שמופיע בנוסחים שלפניכם. ב-3ג, פסקה (א), בסיפה נכנס שינוי שהמטרה שלו להבהיר את הכוונה: "מסמכי זיהוי שהיו בתוקף במועד הגשת הבקשה יבוטלו עם הגשת הבקשה למחיקה". זאת אומרת, חוץ מזה שיש חובה להחזיר את מסמכי הזיהוי לרשות האוכלוסין, אז גם אם התושב לא החזיר אותם מכיוון שהם אבדו או נגנבו והם לא ברשותו, הם יבוטלו בכל מקרה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
עכשיו הגענו לנקודה שבה נעצרנו, 3ג(ד). דיברנו על נסיבות מיוחדות שבגינן למרות שבן אדם הגיש בקשה, אי אפשר למחוק לו; יש איזושהי בעיה, וראש הרשות יכול להאריך את זה ב-14 ימים. היה כאן דיון בשאלה מהן הנסיבות המיוחדות ואיך ננסח את זה. אני ניגשתי לנסחית ונעזרתי בה, והיא הציעה נוסח. הסברתי לה מה שנאמר כאן בוועדה, שהכוונה היא למקרים שאין כוח אדם שיכול למחוק וכו'. אני אקריא את זה:

תמחק הרשות מהמאגר הביומטרי את תמונות טביעות האצבע של המבקש והנתונים שהופקו מהן בתוך 48 שעות מהמועד שבו קיבלה הרשות את הבקשה; ואולם ראש הרשות רשאי, בהחלטה מנומקת בכתב, להאריך את התקופה האמורה בתקופה נוספת שלא תעלה על 14 ימים, ובלבד שהתקיימו נסיבות חריגות שבשלהן אין כל אפשרות לבצע את המחיקה בתקופה האמורה.
היו"ר אורי מקלב
"אין אפשרות". למה "אין כל אפשרות"?
נירה לאמעי-רכלבסקי
כי הנסחית דווקא מצאה בחוקים רבים שכאשר אין היתכנות כותבים "אין כל אפשרות". היא דווקא אמרה לי לא למחוק את המילה "כל", כי הכוונה היא... אני רוצה להציע פשרה - - -
היו"ר אורי מקלב
בואי נשמע אותם, אולי הם מסכימים.
קרן בהט
אנחנו מתנגדים למילה "כל". נכתב כבר שמדובר בנסיבות חריגות ושראש הרשות יצטרך לנמק את ההחלטה שלו בכתב, ולכן אין כל צורך להוסיף את המילה "כל". משרד הפנים מתנגד למילה הזאת.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אז אני רוצה להציע פשרה בעניין הזה. הכוונה כאן היא שבאמת אין היתכנות פיזית למחיקה, ולא בגלל שפתאום פנה איזה גוף ביטחון ואמר שהוא רוצה את כל טביעות האצבע של גברים בני 18 עד 24 – שאת זה אנחנו לא רוצים לאפשר. ולכן אולי אפשר לכתוב "אין אפשרות סבירה".
היו"ר אורי מקלב
אני חושב שזה בסדר.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אז שכבר יהיה "אין אפשרות".
נירה לאמעי-רכלבסקי
לא, הכוונה של "אין אפשרות סבירה" היא שבאמת אין היתכנות פיזית למחיקה.
קרן בהט
אני מבקשת להתייעץ ולחזור בעניין הזה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
כשאת אומרת "אין אפשרות" אז זה "מצטערים, אין אפשרות למחוק - - -
היו"ר אורי מקלב
בסדר, קיבלת. עשית את היומית שלך כבר פעמיים היום, יש שכר לעמלך.
נירה לאמעי-רכלבסקי
תודה רבה.

עכשיו אנחנו עוברים לסעיף (ה), שזה העניין של המחיקה מהגיבויים, שזו מחיקה של תקופה ארוכה יותר, ולגבי זה צריך לקבל הסבר.
היו"ר אורי מקלב
אבל צריך להקריא קודם.
נירה לאמעי-רכלבסקי
(ה) על אף האמור בתקנת משנה (ד), הרשות תמחק את תמונות טביעות האצבע של המבקש והנתונים שהופקו מהן מכלל הגיבויים בתוך 90 ימים ממועד קבלת בקשת המחיקה ברשות; ואולם ראה ראש הרשות כי במקרה מסוים מתקיימות נסיבות מיוחדות שלא אפשרו את המחיקה במועד האמור, רשאי הוא בהחלטה מנומקת בכתב ובאישור השר להאריך את התקופה בתקופה נוספת שלא תעלה על 60 ימים מתום 90 הימים האמורים.

(ו) במניין הימים לעניין תקנה זו יובאו בחשבון ימי עבודה בלבד.

זה אומר שכל התקופות של 14 ב-90 בעצם גדלות ב - - -
היו"ר אורי מקלב
כמו שאנחנו רגילים ב-14 יום. זה לא חוץ מימי עבודה?
נירה לאמעי-רכלבסקי
לא, בדרך כלל לא.
היו"ר אורי מקלב
ו-14 הימים שקודם דיברנו עליהם?
נירה לאמעי-רכלבסקי
גם לא. זה אומר ש-14 זה 21. זה אומר ש-90 הימים יוצאים כמה חודשים.
היו"ר אורי מקלב
אבל אני אגיד לך איפה ההבדל. כשנותנים למישהו להבהיר משהו, אנחנו סופרים את הכול. אבל מכיוון שכאן זה באמת ימי עבודה... הרי כאן זה נסיבות עבודה - - -
קריאה
טכנולוגיות.
היו"ר אורי מקלב
הימים שאנחנו נותנים זה בגלל נסיבות עבודה.
מאיר גופשטיין
אני אפרט בקצרה. ההבדל בין הגיבויים כאן לבין הסעיף שלפניו הוא בשל העובדה שבסעיף המחיקה מהמאגר מדובר על המאגר החי, המאגר שפועל ועובד, שבו המחיקה הרבה יותר מהירה, כי אנחנו עושים את זה מידית. אבל ברגע שאנחנו מדברים על הגיבויים אנחנו בעצם מדברים על קלטות שבהן שמור המידע, וצריך לגשת לאותן קלטות ולטעון אותן במערכת חלופית שנמצאת באתר גיבוי. זה תהליך מאוד מורכב, שבו צריך לפתוח את המידע ולגשת בקשה-בקשה, לאתר את אותן בקשות מחיקה ולבצע את זה באופן ידני, על ידי שני אנשים מורשי גישה, כמו שהחוק קובע. זה תהליך מאוד מורכב וצריך לעשות אותו בזהירות, על מנת לא לעשות טעויות, מכיוון שהגיבויים הם בעצם - - -
היו"ר אורי מקלב
הגיבויים הם המקום הכי שמור.
מאיר גופשטיין
והכי רגיש. והוא לא נגיש. הרי זה מנוגד לדנ"א של שיקוף טכנולוגי - - -
היו"ר אורי מקלב
מאיר, אין לי מחשבה שאתה רוצה להרוויח עוד כמה ימים שיהיה לך את המאגר - -
מאיר גופשטיין
בדיוק.
היו"ר אורי מקלב
- - אלא אנחנו מדברים על זה שיהיו לך מספיק ימים. צריך לתת לכם את זה.
מאיר גופשטיין
אני גם אזכיר שבחוק המקורי - - -
נירה לאמעי-רכלבסקי
העניין של ימי עבודה לא מופיע בדרך כלל בחקיקה - - -
אביטל שטרנברג
יש שכן ויש שלא, אין כללים בעניין הזה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
ברוב החוקים לא מופיע העניין של ימי עבודה.
אביטל שטרנברג
לא הייתי אומרת שברוב; יש כך ויש כך.
היו"ר אורי מקלב
אבל אני הסברתי מדוע כאן כן. כי מדובר באמת בימי עבודה. יש מקומות שאתה נותן שבועיים כדי לתת לבן אדם להתארגן, והוא לא צריך דווקא ימי עבודה בשביל זה. אלא שכאן הסיבה שאנחנו מבקשים את הימים האלה היא מכיוון שהוא צריך ימי עבודה בשביל לחפש את זה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זה המון. בעצם זה הופך להיות אפשרות ל-90 פלוס 60 נגיד, שזה 150, שזה כמעט שנה בימי עבודה.
היו"ר אורי מקלב
אני מאוד מעריך אותך, חברת הכנסת כהן-פארן, אבל את יודעת שה-60 יום שהוספנו עכשיו זה במקרים מאוד-מאוד נדירים. אז אם כבר צריך לקחת את ה-90 יום כשטוענים שזה הרבה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לא, אבל 90 הימים זה נתון בתקנות, זה הבסיס.
היו"ר אורי מקלב
כן, אבל את אומרת שיכולים להיות מקרים של 150 יום בשנה, אבל מדובר במקרים - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אבל 90 יום לבדם זה קרוב לחמישה חודשים.
אביטל שטרנברג
90 יום זה שלושה חודשים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לא, בימי עבודה זה יותר.
נירה לאמעי-רכלבסקי
עשיתי את החישוב; זה שישה ומשהו חודשים.
היו"ר אורי מקלב
אז מה אתם רוצים, 80 יום?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
שזה לא יהיה ימי עבודה. זה נשמע לא סביר, אפילו אם זה תהליך מאוד מורכב.
מאיר גופשטיין
אבל זה לא רק התהליך. השאיפה היא לגעת בגיבויים - - -
היו"ר אורי מקלב
מאיר, כשאתם אמרתם 90 האם התכוונתם שנוריד לכם או שהתכוונתם באמת ל-90?
מאיר גופשטיין
לא, לא, לא. אם תשאל כל גוף שעוסק ב-IT, כל גוף שעוסק בטכנולוגיה, המתודולוגיה היא לא לגעת בגיבויים, לא להתעסק בגיבויים, לא למחוק מהגיבויים. זה משהו שהוא מנוגד לדנ"א של גוף טכנולוגי. אלא שפה, בגלל החקיקה, יש צורך לפתוח את הגיבויים האלה ולמחוק מתוכם. עכשיו, אם הדבר ייעשה בתדירות של חודש, זה פתח לתקלות ולצרות. השאיפה היא תמיד לשמור את הגיבויים ולא לגעת בהם עד כמה שאפשר. אם מה שמטריד הוא הגישה - - -
היו"ר אורי מקלב
כלומר, יותר קל לך לעשות ביחד בשביל כמה?
משה ארבל
זאת המטרה.
היו"ר אורי מקלב
כלומר, לעשות כמה במרוכז?
מאיר גופשטיין
בוודאי. לגעת בגיבויים האלה כמה שפחות. הגיבויים האלה הם ההיסטוריה של קבלת ההחלטות.
היו"ר אורי מקלב
מאיר, תודה. 3ד.
נירה לאמעי-רכלבסקי
רגע, לפני כן יש הערה לגבי משהו שלא נכנס כרגע לתקנות. לגבי השימושים. אנחנו סברנו וגם סיכמנו ודיברנו על זה בישיבה המקדמית, שבתקופה הזאת שבה אדם שיש לו זכות למחיקה, מטעמים כלשהם שלא תלויים בו אלא במערכת, טביעות האצבע שלו אינן נמחקות – כוונתנו אינה שבזמן הזה יהיה שימוש בטביעות האצבע. אני חשבתי שכאן ראוי להכניס איזשהו סעיף לגבי זה, ונאמר לי שמסכימים איתי באופן עקרוני אבל לא זאת האכסניה.
משה ארבל
יהיו תקנות בנוגע לשימושים.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אבל חשוב להגיד את זה לפרוטוקול, כי הכוונה שלנו היא לא שבזמן שהמערכת מתעכבת - - -
היו"ר אורי מקלב
זה רק להאריך את האפשרות למחוק, אבל לא להאריך את השימוש. כלומר, לתת יותר זמן למחוק, אבל לא יותר זמן לשימוש.
נירה לאמעי-רכלבסקי
בדיוק. שבתקופה הזאת לא יהיה שימוש, כי האדם כבר ביקש מחיקה.
היו"ר אורי מקלב
אז זה כתוב בפרוטוקול.
נירה לאמעי-רכלבסקי
הטענה כאן היא שכשיגיעו התקנות של המשטרה זה יהיה צריך להיות כתוב בהן.
היו"ר אורי מקלב
אנחנו הצהרנו עכשיו שאין ספק שאנחנו לא התכוונו עכשיו להאריך את זמן השימוש במאגר, אלא רק כדי לתת יותר זמן למחוק את זה, וממילא בתקופה הזאת אין שום סיבה להשתמש בנתונים האלה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
לא, סליחה, כנראה לא הסברתי נכון. הכוונה היא למקרה שאדם ביקש מחיקה. לכאורה תוך יומיים צריך היה למחוק את טביעות האצבע שלו. אלא שטביעות האצבע נמצאות שלושה שבועות נוספים במאגר - -
היו"ר אורי מקלב
בנסיבות מיוחדות.
נירה לאמעי-רכלבסקי
- - ובשלושת השבועות האלה המשטרה מגישה בקשה להשתמש בטביעות האצבע.
היו"ר אורי מקלב
אסור לה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
בדיוק, כי הוא כבר ביקש מחיקה.
היו"ר אורי מקלב
הבנו, הבנו.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אז נאמר לי שיש מקום לכתוב את זה, אבל לא כאן, אלא כשיגיעו התקנות של המשטרה.
היו"ר אורי מקלב
נכון. אז זה נאמר לפרוטוקול.
קרן בהט
אדוני, אנחנו מסכימים ל"אפשרות סבירה".
משה ארבל
לגבי הנוסח שהוצע בסעיף הקודם.
נירה לאמעי-רכלבסקי
הוא כבר קיבל את זה.
היו"ר אורי מקלב
כבר קיבלתי את זה.

3ד, עירית, בבקשה.
עירית ויסבלום
3ד. (א) הכללת תמונות טביעות האצבעות של קטין שמלאו לו 16 שנים או נתוני הזיהוי הביומטריים שהופקו מהן במאגר הביומטרי, מותנית בהסכמת הקטין ונציגו באמצעות הסכמתם בכתב לפי טופס 2 בתוספת השנייה וזאת לאחר שיינתן לקטין הסבר בכתב.
נירה לאמעי-רכלבסקי
כמו שאתם רואים, אני הצעתי איזושהי תוספת - - -
קריאות
- - -
נירה לאמעי-רכלבסקי
אתה רוצה להתייחס לתוספת שהצעתי לגבי קטינים?
היו"ר אורי מקלב
היא לא גמרה. אני מקריא: "ויציין כי במלאת לו 18 שנים יוכל לבקש את מחיקת טביעות האצבע כאמור בסעיף קטן זה". מה את מבקשת להוסיף?
נירה לאמעי-רכלבסקי
כל מה שמופיע כאן באדום זה משהו שחשבתי שאפשר לדון בו לגבי קטינים. שלגבי קטינים כן יהיה איזשהו הסבר בעל-פה שאין להם חובה להכליל את טביעות האצבע; ושהפקיד יפנה אותם לקיומם של חומרי הסברה, וגם שיגיד להם שכשהם יהיו בני 18 הם יוכלו למחוק את טביעות האצבע.
היו"ר אורי מקלב
בואי נסביר. מה שונה נער קטין בן 16 ממישהו בן 18? איפה ההבדל? אתם מבקשים לעשות שוני - - -
נירה לאמעי-רכלבסקי
לא הם, אני.
היו"ר אורי מקלב
הסעיף כן מבקש לשנות.
עירית ויסבלום
קודם כול אני רוצה לציין שכל סעיף 3ד נוסח בתיאום מלא עם משרד המשפטים, עם רפרנטים שכל התפקיד שלהם זה לדאוג לטובתם של הקטינים. ההבדל המרכזי הוא שבעוד שלאדם בגיר יש עלוני הסבר וחומרים שאם ירצה יעיין בהם ואם לא אז לא, הרי שפה הסיכום שלנו עם משרד המשפטים הוא שיינתן לקטין דף הסבר. אנחנו לא נפנה אותו, נשאל אותו, נמליץ לו ללכת לקרוא, אלא יינתן לו דף הסבר.
היו"ר אורי מקלב
דהיינו, צמוד לטופס ההסכמה יינתן עוד דף הסבר שמסביר.
עירית ויסבלום
נכון. וזה בניגוד למבוגר, שאם ירצה ייקח, ואם לא ירצה לא יסתכל. בהסכמה של משרד המשפטים הגענו לזה שזה יהיה הסבר בכתב. שוב, אנחנו מדברים על זה שפקיד שיסביר בעל-פה, יכול להיות שהוא ירחיב, יכול להיות שהוא יקצר, יכול להיות שלא יהיה לו זמן וזה לא יהיה ברור, ולכן אנחנו מעדיפים שיהיה טופס הסבר, כשהסיכום עם משרד המשפטים היה שזה יתאים להבנה של קטין.
היו"ר אורי מקלב
אני אעשה פשרה באמצע: שהפקיד יגיד לו שיש לו טופס הסברה.
עירית ויסבלום
אבל הוא נותן לו את זה.
היו"ר אורי מקלב
כשהוא נותן לו הוא אומר לו "זה טופס ההסכמה ויש לך דף הסבר מוצמד לזה", לא מעבר לזה.
עירית ויסבלום
אבל יטענו שזו פעולה שלא כדין - - -
היו"ר אורי מקלב
תראי, הרי כשמדובר על גיל 16 אז אתם מטפלים בו פרטני יותר ובפינצטה יותר, אתם נותנים לו טופס אחר, כך שהוא כבר יודע. אז שיגיד לו שיש לו... שיעשה כל מאמץ... אני חושב שזה בסדר. בלי שהוא מסביר לו.
עירית ויסבלום
בכל הנושא של ניירות של פקידים, בעיקרון מנחים אותם להגיד. אבל אם יקרה מצב שפקיד לא יגיד, יבואו ויגידו שזו פעולה שלא כדין, שההסכמה של הקטין ניתנה שלא כדין, ולכן כל הפעולה בטלה, "תבטלו את כל ההסכמות שלו" וכו'.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אבל מי יגיד את זה, עירית? הכוונה היא להתוות לכם דרך פעולה של קטינים. אנחנו מבקשים שכן תעשו את זה.
היו"ר אורי מקלב
אני הצעתי הצעת פשרה. הייתה כאן בקשה שזה יהיה בעל-פה, מכיוון שמדובר בנער קטין בן 16 - - -
משה ארבל
אני היום שמעתי הסבר מכבוד יו"ר הוועדה שהנערים של היום חכמים כל כך - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לא כולם. הלוואי שכולם היו.
היו"ר אורי מקלב
אני אמרתי שלא צריך בעל-פה שום הסבר, אבל, מכיוון שזה טופס הסכמה שמוצמד לו טופס הסבר, אז שהפקיד בסך הכול יגיד לו שמוצמד להסכמה גם הסברה, לא יותר מזה. אלא שעירית אומרת שאולי הוא ישכח להגיד את זה.
עירית ויסבלום
פקידים זה משהו שנשחק עם הזמן, ועם הזמן ישכחו להגיד ואז זה יאיין את כל - - -
משה ארבל
טופס הסכמה לקטין הוא ייחודי?
היו"ר אורי מקלב
כן. אבל גם הטיפול בו הוא ייחודי.
משה ארבל
אבל יש לו נוסח שמסביר לו באופן ייחודי, בגלל שהוא קטין - - -
היו"ר אורי מקלב
עירית, את לא יכולה להגיד לנו בהרבה דברים "יש לנו פקידים, אנחנו מנחים אותם" ולבקש מאיתנו להסתמך על זה, אבל כאן כשזה מגיע להנחיה, אז פתאום לא. אם יינתן נוסח אחר, שלא פוסל את כל הדבר, גם אין לי בעיה עם זה. "הפקיד יפנה".
עירית ויסבלום
אבל הוא נותן לו דף הסבר.
היו"ר אורי מקלב
הוא נותן לו שני טפסים מהודקים, הוא לא יודע מה זה, הוא אומר לו "תחתום פה".
משה ארבל
אדוני היושב-ראש, המחוקק הכיר בשונות של קטין בחוק עצמו - - -
היו"ר אורי מקלב
יושב-ראש ועדת הפנים, מה דעתך?
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
אני מסכים עם מה שהיא אמרה. בסופו של דבר הפקיד בא בשמונה בבוקר, יש לו הרבה עיסוקים, הוא לא יכול להגיד כל שנייה... לכן אני חושב שצריך להיות שלט בתוך הלשכה שמסביר - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זה ברור.
היו"ר אורי מקלב
אבל כאן זה ייחודי מאוד, זה בין 16 ל-18.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
הבן שלי, כשהיה בן 16, היה הולך ומברר ויודע את הזכויות שלו. אי אפשר לעשות לכל אחד הרצאה מודרכת, אני חושב שמה שהם מציעים זה סביר.
היו"ר אורי מקלב
חבריי לא מסכימים, אז אני מקבל את מה שאתם אומרים. הלאה. אני לא מתעקש על הצעה - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
רגע, יש פה את התוספות ולא הבנתי אם זה נכנס.
היו"ר אורי מקלב
על זה הדיון עכשיו. אני הצעתי פשרה אבל גם עליה החברים לא מסכימים, אין לי רוב לזה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אתם לא מוכנים שהוא יפנה אותו לדברי הסברה?
עירית ויסבלום
אבל הוא נותן לו ביד טופס הסבר. מה יותר "להפנות" מזה? הוא נותן לו את ההסבר ביד.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
איפה כתוב שהוא נותן לו את ההסבר ביד?
נירה לאמעי-רכלבסקי
"יינתן לקטין הסבר בכתב".
עירית ויסבלום
רק שהוא לא יגיד לו בעל-פה דברים. הכול כתוב בטופס, והוא נותן לו את הטופס.
היו"ר אורי מקלב
איך שאני מכיר את הדברים, אני חושב שזה גם חיסרון. אני לא הייתי מחליט ככה, אבל ככה רציתם. מדוע? אני מכיר אנשים, גם אם הוא לא בן 16, גם אם הוא בן 20, שאומרים לו "יש לך כאן טופס, תחתום", והוא יראה שיש טופס הסבר, הוא יגיד "רגע, רגע, אני רוצה לקרוא את זה", והוא יקרא את זה אחרי שהוא חיכה שעתיים בתור... אבל אני רוצה לצאת מנקודת הנחה שגם בן 16 יסתכל במסכים שיש וידע.

אבל אני חוזר בי בעניין הזה; זה גם לא אפקטיבי. הרי גם אם יגידו לו שיש טופס הסבר, אבל עומד תור מאחורה, הוא יגיד "בוא עכשיו נגמור לקרוא"... בתוך עמנו אנו חיים. אני כמבוגר, מבחינתי טפסים, אני אומר "אני חותם"...

נקסט.
עירית ויסבלום
מכיוון שהתחייבנו לחמש שפות והיום כבר הסכמנו לשפה שישית, סיכמנו עם משרד המשפטים שלא שנעשה טופס מיוחד לקטינים ואותו נעשה בחמש/שש שפות וטופס מיוחד למבוגרים בחמש/שש שפות, אלא כל ההסברים ייעשו בצורה כזאת שאנשים מגיל 16 יבינו אותם ואז יהיה טופס אחיד לכולם, והוא יתורגם לשש שפות, ואנחנו פשוט נדאג שהקטין יקבל את זה ליד ולא נסמוך על זה שהוא ילך לחפש את זה ולבקש את זה.

נירה, את הוספת "יציין כי במלאת 18 שנים יוכל לבקש את מחיקת טביעות האצבע". אני מזכירה שאפשר לבקש בכל עת, זה לא שהוא צריך לחכות לגיל 18 ולבקש מחיקה. העניין הוא שאנחנו נפנה אליו לקראת גיל 18 כדי לתזכר אותו שאפשר למחוק, למרות שאפשר למחוק בכל עת.
היו"ר אורי מקלב
אני עדיין מאוד מודאג מה יהיה בכל אותם קיוסקים ניידים, שיהיו גם בבתי ספר. מה יהיה בבתי ספר שלא יהיה הסכמה של הורים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אבל בבתי ספר הם לא יוכלו, כי צריך הסכמה של הורים.
עירית ויסבלום
אני אסביר. אם יגיע הורה עם הילד, הוא יוכל לתת הסכמה.
היו"ר אורי מקלב
הוא לא יגיע, חבל על הזמן.
עירית ויסבלום
אם הוא לא יגיע אז הילד יקבל מסמך זיהוי לחמש שנים, כמו בכל העיקרון של החוק, שמי שלא מסכים - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אז את המסמך הביומטרי של חמש שנים כן תוכלו לתת בבתי ספר?
עירית ויסבלום
כן, כי לא צריך הסכמת הורה לחמש שנים.
היו"ר אורי מקלב
זה מה שחשוב. אם לא, יהיה מצב – ואני בטוח שאני צודק במקרה הזה – ש-85% מבני הנוער לא יעשו את תעודת הזהות. אם צריך לבוא עם ההורים... הרי בתוך עמנו אנחנו יושבים. אז זה יהיה חמש שנים.
עירית ויסבלום
(ב) משרד הפנים יפנה בהודעה לקטין שתמונות טביעות האצבע שלו או נתוני הזיהוי הביומטריים שהופקו מהן הוכללו במאגר הביומטרי, לקראת הגיעו לגיל 18 (להלן – קטין שבגר), ויידע אותו על אפשרותו לבקש את מחיקת תמונות טביעות האצבע שלו או נתוני הזיהוי הביומטריים שהופקו מהן, מהמאגר הביומטרי; היו בידי קטין שבגר מסמכי זיהוי בתוקף, יחזירם לעובד רשות האוכלוסין; מסמכי זיהוי שהיו בתוקף במועד הבקשה יבוטלו.

(ג) הכללת תמונות טביעות האצבעות של אדם שמונה לו אפוטרופוס, או נתוני הזיהוי הביומטריים שהופקו מהן במאגר הביומטרי מותנית בהסכמת נציגו באמצעות הסכמתו בכתב לפי טופס הסכמה כאמור בתקנת משנה (א) וכן, אם אותו אדם מסוגל להבין בדבר גם בהסכמתו בכתב של אותו אדם.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
יש לי שאלה על (ב). נדמה לי שהשמטת את "ואלה יבוטלו עם הגשת הבקשה למחיקה כאמור". כלומר, הגשת הבקשה למחיקה לא מופיעה בניסוח.
עירית ויסבלום
נכון, צריך להשאיר את "עם הגשת בקשה כאמור". "מסמכי זיהוי שהיו בתוקף במועד הבקשה יבוטלו עם הגשת הבקשה למחיקה". תודה.
היו"ר אורי מקלב
אני שאלתי איך אותו אדם מסוגל לסמוך עליכם.
עירית ויסבלום
במשרד המשפטים ישבנו והיא הסבירה לנו שברגע שרואים שהבן אדם בעניינים והוא מבין, אז - - -
היו"ר אורי מקלב
נכון, בשביל זה האנשים האלה הם עובדי ציבור. באמת החמרנו והוספנו הרבה מסמכים, אני לא חושב שאנחנו ברחנו מהעניין הזה. הלאה.
עירית ויסבלום
(ד) בקשה למחוק את תמונות טביעות האצבעות של קטין או אדם שמונה לו אפוטרופוס ואת נתוני הזיהוי הביומטריים שהופקו מהן מהמאגר הביומטרי תתקבל בטופס הערוך לפי הנוסח בתוספת השלישית באישור בכתב של הקטין או נציגו או של האדם שמונה לו אפוטרופוס, או נציגו, לפי העניין, ויחולו הוראות תקנה 3ג.

כאן השינוי הוא שבעוד שלגבי הסכמה צריכה להיות הסכמה כפולה – גם של הקטין וגם של ההורה; או גם הסכמת החסוי, אם הוא מבין, וגם הנציג – הרי שלגבי מחיקה מספיק שאחד מהצדדים יבקש מחיקה כדי לאיין את ההסכמה. כלומר, לא צריך חתימה כפולה על מחיקה.
היו"ר אורי מקלב
טוב, את הטפסים אנחנו כבר עברנו - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לא על הטופס של הקטין.
עירית ויסבלום
הטופס של הקטין הוא אותו דבר, רק שאחריו יש את החלק שגם הנציג חותם.
היו"ר אורי מקלב
אז מה נשאר לנו? הוראות המעבר.
עירית ויסבלום
רגע, כל השינויים שעשינו - - -
היו"ר אורי מקלב
דיברנו על זה כבר.
עירית ויסבלום
נירה, לגבי התוספת השלישית, מה שדיברנו קודם - - -
נירה לאמעי-רכלבסקי
בסדר, זה טכני. בתוספת השלישית, בבקשה למחיקה, עשינו איזשהו שינוי טכני.
עירית ויסבלום
אז לעבור להוראת המעבר?
היו"ר אורי מקלב
כן.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
יש לי שאלה לגבי כל הטפסים. האם מופיע בהם שידוע לי שאני יכול לבטל את ההרשאה לתת את - - -
נירה לאמעי-רכלבסקי
שאני יכול למחוק?
עירית ויסבלום
כן, זה בפסקה השנייה בטופס הראשון.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אני הייתי מוסיפה "לחזור בי מהסכמתי ולמחוק את טביעות האצבע", כי זה לא ברור.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
גם הייתי מוסיפה, כדי שלאנשים יהיו ברור כשהם נותנים את האישור... אתם יודעים, אנשים ייתנו את האישור, יגידו "טוב, בגלל שאני יכול למחוק, אני אחשוב על זה קצת ובינתיים אתן את האישור". לכן צריך לוודא שהם יודעים שברגע שהם ימחקו תבוטל התעודה הביומטרית שהם קיבלו והם יצטרכו לעשות חדשה, והיא תקוצר לחמש שנים, ותהיה לזה עלות כספית. ברגע שהם חותמים הם צריכים לדעת את זה, זה חשוב.
נירה לאמעי-רכלבסקי
צריך לחבר את זה. זה כתוב, אבל זה לא מחובר לחזרה מההסכמה. קודם כול, ב"אוכל לחזור בי מהסכמתי" צריך להבהיר שיש דבר כזה למחוק את טביעות האצבע, וצריך לקשר את זה - - -
דוברת
זה כמו בקשות - - -
נירה לאמעי-רכלבסקי
לא ברור מה זה "לחזור בו מהסכמתו".
עירית ויסבלום
אבל כתוב בהמשך על העניין של החמש שנים. תסתכלי בפסקה השלישית.
נירה לאמעי-רכלבסקי
נכון, אבל זה לא מחובר למחיקה.
עירית ויסבלום
כרגע זה מחובר.
משה ארבל
אפשר להוסיף "על ידי בקשת מחיקה שתוגש ברשות האוכלוסין".
נירה לאמעי-רכלבסקי
אבל חברת הכנסת פארן אומרת משהו אחר.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אם אני באה למחוק, באותו רגע אני צריכה להחזיר את התעודה שהפקתי לעשר שנים ויפיקו לי תעודה חדשה לחמש שנים - - -
עירית ויסבלום
- - -
נירה לאמעי-רכלבסקי
אבל זה לא מחובר למחיקה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בן אדם צריך לדעת שיש מחיר למחיקה שלו; זה יעלה לו כסף, 150 שקל או משהו כזה בעבור תעודה חדשה - - -
עירית ויסבלום
את זה כתבנו בתוספת השלישית - - -
נירה לאמעי-רכלבסקי
אבל צריך לחבר את זה. צריך לעשות שני דברים. אחד, לכתוב "אוכל לחזור בי מהסכמתי ולבקש את מחיקת טביעות האצבע", ודבר שני, לחבר את זה לפסקה שאומרת - - -
קריאות
- - -
נירה לאמעי-רכלבסקי
עירית, זאת לא בעיה שננסח את זה, זה בסך הכול להוסיף מילה שתחבר בין הפסקאות האלה.
היו"ר אורי מקלב
רבותיי, סעיף אחרון ואנחנו גומרים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אז מה הוסכם?
נירה לאמעי-רכלבסקי
אנחנו נחבר את זה. נכתוב "לחזור בי מהסכמתי ולמחוק את טביעות האצבע", ונחבר את זה לפסקה שאומרת שברגע שאני אמחק - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
"אני אצטרך להפיק תעודה חדשה, וידוע לי שזה - - -
היו"ר אורי מקלב
עירית, אפשר להתחיל את סעיף 7(א)?
עירית ויסבלום
7(א) תושב שתמונות טביעות האצבעות שלו ונתוני הזיהוי הביומטריים שהופקו מהן, הוכללו בהסכמתו במאגר הביומטרי בתקופת המבחן שלפי סעיף 41 לחוק, יוכל לבקש את מחיקת התמונות והנתונים כאמור מהמאגר הביומטרי מיום י"א בתשרי התשע"ח (1 באוקטובר 2017) עד יום כ"ה באדר ב' התשע"ט (1 באפריל 2019) באמצעות חתימה על בקשה לפי הנוסח שבתוספת השלישית לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 6(3) לתקנות אלה; עד לתום התקופה האמורה לא יחולו לעניין התמונות והנתונים כאמור הוראות סעיפים 16 עד 18 ו-21 לחוק.

עכשיו עשינו איזו מחיקה - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
רגע, זה לא מופיע פה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אנחנו פשוט שינינו וזה לא מופיע בנוסח - - -
היו"ר אורי מקלב
קודם תקריאי.
עירית ויסבלום
על בקשת המחיקה כאמור יחולו הוראות תקנות 3ג ו-3ד(ד) האמורות; לאחר התקופה האמורה יוכל תושב כאמור לבקש את מחיקת התמונות מהנתונים כאמור ויחולו הוראות התקנות האמורות לעיל.
היו"ר אורי מקלב
הלאה, (ב).
נירה לאמעי-רכלבסקי
רגע, (ב) זה נושא אחר לגמרי.
משה ארבל
אולי שתסיים להקריא קודם.
היו"ר אורי מקלב
אוקיי.
עירית ויסבלום
(ב) (1) תמונות טביעות האצבעות ונתוני הזיהוי הביומטריים שהופקו מהן, של קטין שביום התחילה טרם מלאו לו 16 שנים, אשר הוכללו במאגר הביומטרי בהסכמתו, בתקופת המבחן לפי סעיף 41(1) לחוק, יימחקו מן המאגר הביומטרי בתוך 90 ימים מיום התחילה ובתוך 180 ימים מכלל הגיבויים.

(2) מסמכי הזיהוי שבידו של קטין כאמור בפסקה (1) לא יבוטלו.
היו"ר אורי מקלב
הסבר.
עירית ויסבלום
ההסבר לגבי 7(א) הוא שאנחנו מדברים על תקופת מעבר של שנה וחצי שבמהלכה האנשים שצורפו לתקופת המבחן ומעוניינים לבקש את מחיקת טביעות האצבע יוכלו לבקש בקשה למחיקה, ועל בקשת המחיקה יחולו כל ההוראות של תקנות 3ג ו-3ד(ד), שזה ביטול מסמכי הזיהוי וקבלת מסמכי זיהוי לחמש שנים וכו'. זה מפנה לתקנות שכבר דיברנו עליהן. בנוסף, ההוראות של מסירת מידע למשטרה, שזה 16 עד 18 ו-21, לא יחולו בכל התקופה הזאת. זאת אומרת, אדם שמבקש מחיקה עד סוף התקופה הזאת, לא יימסר מידע לגביו מהמאגר למשטרה ולרשויות הביטחון.
נירה לאמעי-רכלבסקי
צריך לשים לב שלגבי האנשים האלה של המאגר, הם לא יכולים לבקש מחיקה כל הזמן. התקופה של המחיקה שלהם מתחילה ב-1 באוקטובר 2017 ויש להם תקופה של שנה וחצי שבה הם יכולים לבקש ושגם לא ימסרו לשימוש, אבל הם לא יכולים מחר בבוקר לבקש את המחיקה, אלא רק החל מאוקטובר 2017.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
למה הם לא יכולים לבקש את המחיקה עם כניסת החוק לתוקף?
עירית ויסבלום
אני אסביר. יש קצת יותר ממיליון תושבים שהצטרפו בתקופת המבחן ונמצאים היום במאגר, ואנחנו לא יודעים אם יבואו עשרה ויבקשו מחיקה או יבואו אלף או עשרת-אלפים או יותר. אנחנו לא יכולים להגיע למצב שביום הראשון, בשבוע הראשון, כאשר המערכת עוד מנסה להתייצב בהתאם לתיקונים לחוק, יבוא המוני אנשים לבקש מחיקה. אנחנו רוצים קודם לייצב את המערכת, להיכנס למצב של יישום החוק בצורה זורמת וחלקה, ורק אז לאפשר לאנשים לבוא ולבקש מחיקה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אבל עד 1 באוקטובר כן תהיי ערוכה לקבל אלף איש או מיליון איש? זה עניין של היערכות של הלשכות?
עירית ויסבלום
זה עניין של לייצב את המערכת לתקופה מסוימת; להתחיל ליישם את החוק בלי שכמות בלתי ידועה של אנשים תבוא ותבקש מחיקה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
זה כאילו קצת מפלה אותם לרעה, כי הם באו והתנדבו - - -
היו"ר אורי מקלב
רבותיי, זה נכנס לתוקף ב-1 באוקטובר - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
רגע, רגע. אני מבינה, אתם מבקשים פה בעצם לתת את הזמן למערכת להתארגן. אבל בתקופה הזאת, בחמשת החודשים משהתקנות האלה נכנסות לתוקף ביוני ועד אוקטובר, מה כן אפשר לעשות במידע? כי זה שאי אפשר להשתמש - - -
קריאות
- - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני לא יכולה לשמוע את עצמי.
היו"ר אורי מקלב
אם נקדים את זה ל-1 בספטמבר זה יהיה סביר - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
תקשיבו שנייה, גם אני מתה ללכת הבית, כבר שמונה וחמצי - - -
היו"ר אורי מקלב
בסדר, אני רוצה לקבל את מה שאת אומרת - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אולי בכלל בכל התקופה, עד שמגיעים ל-1 באוקטובר והם יכולים להגיש את המחיקה, אסור לעשות שימוש במידע שלהם לפי סעיפים - - -
עירית ויסבלום
נכון. זה הרעיון שלא יהיו שימושי משנה - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לא יהיו בכלל?
ברוך דדון
בכלל. לא הותקנו - - -
נירה לאמעי-רכלבסקי
עד לתום התקופה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כלומר, עד לתום התקופה בכלל לא נוגעים.
נירה לאמעי-רכלבסקי
זאת אומרת שאנחנו כן צריכים להבהיר את זה. עירית, עובדה שזה לא ברור.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
רביזיה...
יגאל גואטה (ש"ס)
אני אשאיר אתכם פה עד הבוקר - - -
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
נישאר עד הבוקר וזהו.
יגאל גואטה (ש"ס)
כבר שתי דקות שאת - - -
היו"ר אורי מקלב
רבותיי, אנחנו נקדים את זה ל-1 בספטמבר, חודש קודם.
נירה לאמעי-רכלבסקי
ואנחנו נבהיר שהכוונה היא שלא ייעשה שימוש מיום התחילה של החוק ועד תום התקופה האמורה.
היו"ר אורי מקלב
אני חושב שהכול ברור עכשיו. אני מעמיד - - -
עירית ויסבלום
ואז בסוף הסעיף אנחנו מבהירים שאחרי התקופה האמורה עדיין אפשר יהיה לבקש מחיקה, אבל אז - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אז כמו הרגילים.
היו"ר אורי מקלב
כמו בהסדר הכולל. תאמינו לי, באמת הייתם מעל ומעבר, לקחנו כל כך הרבה אפשרויות - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אבל על מי שעוד לא בן 16 – מוחקים, נכון? זה לפי סעיף (ב)(1).
היו"ר אורי מקלב
טוב, אני מעמיד להצבעה את התקנות - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
רגע, רק שאלה על ה-90 יום. יש פה 90 יום להימחק מהמאגר הביומטרי, זה לא קצת הרבה?
מאיר גופשטיין
אני מזכיר, אנחנו נקבל בעצם עשרות אלפי רשומות של ילדים שהוכללו במאגר בתקופת המבחן ואנחנו נצטרך למחוק אותם אחד-אחד.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אז בגלל זה צריך את הזמן הזה?
מאיר גופשטיין
כן. זה עשרות אלפים.
היו"ר אורי מקלב
אני מודה לכולם על הסבלנות שגיליתם. אני חושב שעשינו עבודה מקיפה ויסודות. אני מעמיד להצבעה את התקנות, בהתאם לכל מה שהבהרנו, שינינו, הוספנו. ניסוחים סופיים עוד ייעשו. מי בעד התקנות כפי שהצגנו בשתי הישיבות האחרונות?

הצבעה

בעד אישור התקנות – 4

נגד – 1

תקנות הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה), התשע"ז-2017, אושרו.
היו"ר אורי מקלב
התקנות אושרו. אני מודה לכם. אני מודה על שיתוף הפעולה, אני מרגיש שעשינו עבודה יסודית. כל טוב, שבת שלום וחג שמח.
משה ארבל
אם יורשה לי, אני רוצה להודות ליושב-ראש הוועדה על העבודה המסורה וליועצת המשפטית נירה, ולכל הצוות, למנהל הוועדה, על עבודה מסורה. יישר כוח.
היו"ר אורי מקלב
תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 20:35.

קוד המקור של הנתונים