ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 22/03/2017

חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 51), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 483

מישיבת ועדת הכלכלה

יום רביעי, כ"ד באדר התשע"ז (22 במרץ 2017), שעה 10:30
סדר היום
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 50) (חובת עוסק להציב מכשיר שקילה במכר טובין לפי משקל), התשע"ז- 2017, (פ/3144/20) (כ/682), של חה"כ יעקב אשר, משה גפני, אורי מקלב - בקשה לדיון מחדש מאת חה"כ איתן כבל ויעקב אשר, ודיון מחדש
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר

יעקב אשר

עבד אל חכים חאג' יחיא

איילת נחמיאס ורבין

יעקב פרי
מוזמנים
חנה וינשטוק טירי - יועמ"ש, הרשות להגנת הצרכן, משרד הכלכלה והתעשייה

אגם דניאל - הלשכה המשפטית, הרשות להגנת הצרכן, משרד הכלכלה והתעשייה

יצחק קמחי - המפקח על משקולות מידות וסטנדרטים, משרד הכלכלה והתעשייה

דפנה פלס - רכזת המשמר החברתי
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטרית
אושרה עצידה

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 50) (חובת עוסק להציב מכשיר שקילה במכר טובין לפי משקל), התשע"ז- 2017, (פ/3144/20) (כ/682), של חה"כ יעקב אשר, משה גפני, אורי מקלב - בקשה לדיון מחדש מאת חה"כ איתן כבל ויעקב אשר, ודיון מחדש
היו"ר איתן כבל
אנחנו פותחים ישיבה, מתחילים דיון חדש. יקיריי ויקירותי, אני מבקש להתחיל את הישיבה הבאה - רביזיה. על סדר היום: הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 50) (חובת עוסק להציב מכשיר שקילה במכר טובין לפי משקל), התשע"ז-2017, של חברי הכנסת הליטאיים: יעקב אשר, משה גפני ואורי מקלב - בקשה לדיון מחדש מאת חברי הכנסת: איתן כבל ויעקב אשר, ודיון מחדש.

ברשותכם, מי בעד הפתיחה של הדיון? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד

הבקשה לדיון מחדש אושרה.
היו"ר איתן כבל
הבקשה אושרה, הכול בסדר.
לאה ורון
הבקשה אושרה. הבקשה לדיון מחדש אושרה.
היו"ר איתן כבל
כן, תודה.

אני רוצה להזכיר את הדבר הבא. אתמול התקיים דיון באמת על כאילו כלום. חשבנו שהוא - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
רבע שעה.
היו"ר איתן כבל
בעולם בכלל, ובחקיקה בפרט, כשאומרים לי: זה דקה, זה שלוש דקות, רבע שעה, זה הכול נגמר. זה נכון, על פניו נראה שזה - - -

לא כל מה שנראה 14 עמודים הוא בעיה, ולא כל מה שנראה שהוא שורה אחת הוא קל. זה חוזר על עצמו פעם אחר פעם. גם כאן בוועדה לפעמים אתה על שורה נתקע ימים, וחודשים אפילו, ועל חוברת של 40 יום אתה מסיים אותה בהקראה כמעט לפעמים אחת אם העקרונות מוסכמים. זה מצבנו.

בסך הכול, הצעת החוק הזו היא הצעת חוק חשובה. היא צרכנית מן המדרגה העליונה. היא באה לתת מענה, בעיקר במקומות שבהם גם אנשים רוצים לדעת בדיוק. היא גם הצעת חוק חברתית במובן הזה שאנשים באים במקומות מסוימים ולא נעים להם, לא נעים להם ממש גם כשהם מגיעים לקופה והם צריכים שם להוריד את ה - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
ובסוף לוקחים את מה שהם צריכים ולא מה שהם לא צריכים.
היו"ר איתן כבל
בדיוק, בדיוק.

אתמול הובאה לכאן ההצעה של יעקב אשר המוסכמת שהתקבלה בקריאה ראשונה. חאג' יחיא ואנוכי נתנו את ההערות שלנו לתוך התהליך הזה, לא כי אנחנו לא חושבים שהצעת החוק איננה ראויה ואיננה מתאימה ואיננה נכונה, נהפוך הוא - אלא ביקשנו שיהיה fine tunings. זאת אומרת שהתמונה תהיה יותר נכונה.

אני מבין את משרד הכלכלה שרוצה גם להראות, בוודאי תחת הנהגתו של השר החדש של טיפול בקונגלומרטים, בגופים הגדולים והחזקים, מחד, ושמירה עד כמה שניתן על מה שאנחנו קוראים העסקים הקטנים והבינוניים, וזה בסדר גמור. אני גם תומך בו בעניין הזה. אנחנו מנסים גם לתת כוועדה את הדברים בצורה מאוד ברורה.

הניסוח כפי היה, הוא היה ייקוב הדין את ההר. זאת אומרת, לא משנה מה, לא משנה איך, העיקר שיהיה כתוב. בשורה התחתונה אנחנו העברנו את זה בנוסח שמדבר שמה שקובע פה במקרה הזה זה באמת הגודל יקבע - שגודלו של המרכול הוא זה שיקבע - שטח המכירה - אם יהיה עוד משקל או לא יהיה משקל.

אבל אנחנו רוצים לבוא לעניין הזה בהסכמה. הגענו לאיזו הסכמה שמסדרת את הדברים מכאן ומכאן. כי השר בא ואומר: למרות שאני יודע שעלולה להיות כאן הבחנה, אני לא רוצה לייצר מצב שאני מעמיס שלא במתכוון יתר על המידה, גם אם מדובר ב-300 מטר, אם זו חנות בירוחם שזה הדבר היחיד שיש, והדבר היחיד שיש לו. ואם זה מעמיס עליו יותר ממה שנדרש אז - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
הוא בהגדרה של עסק בינוני.
היו"ר איתן כבל
נכון. לכן, ההצעה שלנו - חאג', חשוב לי שתהיה אתי כי היית בדיון - שאנחנו נשאיר את ההצעה של שטח מכירה של 300 עם התוספת, עם ההגדרה של קמעונאי גדול. אלא שהשר מתחייב להתקין תקנות בתוך חצי שנה, ואת כל הגופים שהם לא הגדולים, וכך אנחנו נמצא את האיזון.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
חבר הכנסת אשר עדכן אותי.
יעקב אשר (יהדות התורה)
כן, עדכנתי אותו אחרי ה - - -
היו"ר איתן כבל
כן.

אני אאפשר לך.
יעקב אשר (יהדות התורה)
כן, השר אמר, ואני רוצה לדייק ותיכף היא גם תגיד את זה בשם. אני אגיד את שנאמר ונראה שאנחנו מדברים על אותו דבר, הוא אמר שקודם כל הוא מתחייב להביא את התקנות. כי יש עוד סיבות להביא את התקנות גם בשביל - - -
היו"ר איתן כבל
ברור, ברור.
איתי עצמון
לא, לא. אני לא בטוח.
היו"ר איתן כבל
לא, לא. אתה טועה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
יש לו גם עוד סיבות. אבל גם אם לא - -
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
הוא התחייב. מה שמעניין אותי זה שהוא התחייב.
יעקב אשר (יהדות התורה)
- - גם אם לא, הוא התחייב להביא את התקנות תוך חצי שנה.
איתי עצמון
מה, לגבי הרחבת החובה?
יעקב אשר (יהדות התורה)
לגבי כל הסמכות שיש לו בתקנות.
היו"ר איתן כבל
בדיוק - הסמכות שיש לו האם גם ייכנסו ה- - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
הוא יכול להכניס גופים אחרים - -
היו"ר איתן כבל
כן, כן - זה הכול.
יעקב אשר (יהדות התורה)
- - רק הוא אמר שלצורך זה הוא עושה בדיקה. הוא יתחיל להריץ בדיקה עכשיו, ואם זה הוא - - -
היו"ר איתן כבל
תודה, יעקב.

כן, חנה.
חנה וינשטוק טירי
אני רק רוצה לדייק. התקנות מאפשרות לקבוע הוראות לגבי סוגי מכשירי שקילה, וזה הוא חייב לקבוע, בסדר?
היו"ר איתן כבל
לא.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא. חוץ מזה אבל - - -
חנה וינשטוק טירי
לא - בסדר. רגע, שניה. אני אסיים.
היו"ר איתן כבל
לא, חנה. התחלת רע.
חנה וינשטוק טירי
למה התחלתי רע?
היו"ר איתן כבל
כיוון שאת עדיין בקודם. אנחנו קבענו. הרי מה אמרנו? רק כדי להכניס אותך לתוך הלופ. הנוסח הקודם שהוא בסדר, המשקולן הראשי פה, ואז אמרנו לו את הדבר הבא: אנחנו עלולים שלא בטובתנו לגרום לאנשים - - -

חנה, תקשיבי. אני אגיד לך בשניה. אמרנו שאם אנחנו משאירים את זה פתוח אנחנו חס וחלילה עלולים לגרום לכך שאם אנשים לא ירכשו בתום התקופה הזו את המכשירים, הם עלולים להיות עבריינים. מצד שני, יכול לבוא ה- - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
או שהם ירכשו ויצטרכו להחליף.
היו"ר איתן כבל
כן. ואז יבואו התקנות ואז יצטרכו להחליף הכול. אנחנו אחרי.
חנה וינשטוק טירי
מאה אחוז, סליחה - בסדר גמור. אבל אני רק רוצה לדייק, ואני דיברתי גם נעמי. אנחנו כמובן מתחייבים לעשות בדיקה. אנחנו נעשה בדיקה בתוך חצי שנה ונראה באמת מי הגופים שלא נכנסים למסגרת החוק, מה המשמעות של גודל החנות, של בית העסק וכו'. השר לא יכול להתחייב על תקנות כי זה תלוי מה יהיו ממצאי הבדיקה. זה מה שסוכם עם השר. לא יהיה חובת תקנות כי יכול להיות שבסופו של דבר השר יחליט ש - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
אנחנו לא מכניסים בחוק חובת תקנות, זה בפרוטוקול.
היו"ר איתן כבל
חנה, אני רוצה לומר לך את הדבר הבא. אני לגמרי עוצם עין בלתי מכוונת ומטשטש גם את העין המכוונת, בסדר? עזבי. מה שהפריע לי זה לא ה-300 מטר שיש הסכמה פה סביב השולחן. אין מחלוקת סביב העניין הזה. כל הנקודה היא ההוספה של כניסה לכיסם שאין לזה דבר וחצי דבר עם המשקולת שתהיה או לא תהיה, אוקי? אבל בואי - איך אומרים? נתנו את ההסכמה. עד סין הרחוקה נלך על העניין הזה.
חנה וינשטוק טירי
בכל מקרה, אנחנו מתחייבים לבדוק באמת כאלה שהם לא קמעונאי גדול ובאמת שטח הרצפה הוא יותר מ-300 - - -
היו"ר איתן כבל
בסדר גמור, מקובל.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא, כי יכול להיות מאוד ש - - -
היו"ר איתן כבל
יעקב, אתה עכשיו מבלבל את המוח - סליחה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אתה צודק.
חנה וינשטוק טירי
אנחנו כרשות להגנת הצרכן חושבים שהחוק הוא חשוב. אנחנו בהחלט נעשה בדיקה רצינית.
היו"ר איתן כבל
תודה, גברתי.
לאה ורון
יופי, מוקדם ככל האפשר.
היו"ר איתן כבל
אדוני יקריא.
איתי עצמון
אם כך, בסעיף 17ח המוצע, בסעיף קטן (א) ייכתב כך: עוסק שהוא קמעונאי גדול ומציע למכירה טובין לפי משקל שלא ניתן לגביהם שירות שקילה לפני התשלום בעדם, יציב - וכאן במקום התיבה: "במקום עסקו" - יציב בחנות ששטח המכירה שלה הוא 300 מטרים רבועים לפחות מכשיר שקילה תקין אחד לפחות.

אנחנו נגדיר מכשיר שקילה כפי שסוכם אתמול בדיון: מכשיר שקילה אלקטרוני שניתן לגביו אישור דגם בהתאם להוראות לפי פקודת המידות והמשקולות, כשאנחנו מכוונים בעצם לתקנות לפי פקודת המידות והמשקולות.
היו"ר איתן כבל
אוקי. תודה.
חנה וינשטוק טירי
זה רק אישור, אדוני?
קריאה
כן.
היו"ר איתן כבל
מי בעד? ירים את ידו.
לאה ורון
רגע. עו"ד עצמון לא סיים להקריא את פסקה (1): "מכשיר השקילה יוצב במקום גלוי ונגיש לצרכן - - -"
היו"ר איתן כבל
בגלל שיש הסכמה, אושר. אין לנו - - -
איתי עצמון
זה אושר כפי שהיה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
גם התוקף, ה- - -
היו"ר איתן כבל
כן, הכול נשאר אותו דבר. אישרנו את זה.
איתי עצמון
כל שאר הנושאים כפי שאושרו אתמול בוועדה.
היו"ר איתן כבל
מי בעד? ירים את ידו עם התוספת והשינויים.

הצבעה

בעד – פה אחד

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 50) (חובת עוסק להציב מכשיר שקילה במכר טובין לפי משקל), התשע"ז-2017, אושרה.
היו"ר איתן כבל
תודה רבה. הצעת החוק אושרה לקריאה שנייה ושלישית.

בהצלחה, אדוני.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אפשר מילה?
היו"ר איתן כבל
בבקשה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מילה אחת, תודה.
היו"ר איתן כבל
תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:40.

קוד המקור של הנתונים