ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 21/03/2017

חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 115), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 392

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שלישי, כ"ג באדר התשע"ז (21 במרץ 2017), שעה 17:50
סדר היום
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 114), התשע"ז-2017 (מ/1119) – בקשה לדיון מחדש על-פי סעיף 115
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

עבדאללה אבו מערוף

זאב בנימין בגין

בצלאל סמוטריץ'
מוזמנים
יהודה זמרת - היועץ המשפטי, משרד הפנים

ארז קמיניץ - המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, משרד המשפטים

רוסלן עותמאן - עוזר ראשי, מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

בני ארביב - מינהל התכנון, משרד האוצר

אורי דביר - רפרנט בינוי ותכנון, אגף התקציבים, משרד האוצר

דוד דהאן - יו"ר ודובר, הארגונים החברתיים בכנסת

יאיר חזן
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

גלעד קרן
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבת

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 114), התשע"ז-2017 ( מ/1119)

בקשה לדיון מחדש על-פי סעיף 115
היו"ר דוד אמסלם
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 114), התשע"ז-2017 (מ/1119) – בקשה לדיון מחדש על-פי סעיף 115. ביקשתי רביזיה על הצעת החוק. חשבתי על העניין, אני לא פותח ברביזיה את כל הצעת החוק לדיון אלא את סעיף התחולה והוראות המעבר. מה הייתה הבקשה?
ארז קמיניץ
אני מבין שמינהל התכנון מבקש שהתחולה של הפטור- - -
היו"ר דוד אמסלם
רגע, לפני כן נצביע על הרביזיה. מי בעד פתיחת הדיון מחדש? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 5

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה לפתוח לדיון מחדש את סעיף התחולה והוראות המעבר בהצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 114), התשע"ז-2017 נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
5 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע שאפשר לפתוח את הדיון מחדש. בבקשה.
ארז קמיניץ
אני מבין שהבקשה של מינהל התכנון היא לומר שהסעיף החדש שהוחלט עליו לעניין חיוב בהיטל השבחה ו-25% על הקומה השלישית, כפי שזה נוּסח, יחול מכאן ואילך ולא יחול על בקשות שכבר הוגשו לוועדה המקומית לפי תיקון 3א' עד ליום תחילת החוק. זאת הבקשה?
בני ארביב
בקשות שהוגשו עד ליום התחילה.
היו"ר דוד אמסלם
ברציונל, בסופו של דבר היו אנשים שהגישו את הבקשה לעירייה על בסיס המצב הישן, והם פטורים. זה התחשיב הכלכלי שלו וכולי. אנחנו שינינו כעת. אנחנו אומרים כאן שאנחנו משנים קדימה, לא אחורה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
זה לטובת האזרחים.
היו"ר דוד אמסלם
לכן אנחנו מקבלים את הבקשה.
גלעד קרן
זה לגבי בקשות שהוגשו עד היום.
יהודה זמרת
עד היום, כדי שלא יהיה לנו עכשיו מבול של בקשות.
היו"ר דוד אמסלם
עד היום בגלל שהם לא ידעו שעשינו את השינוי, וגם כשעשינו את השינוי הם לא יודעים שעכשיו אנחנו משנים את השינוי. לכן זה יהיה עד היום.
יהודה זמרת
שלא תהיה הגשה טכנית רק כדי לצפות פני העתיד.
היו"ר דוד אמסלם
שלא מחר אדם ישמע על זה ויתחיל לרוץ. אז עד היום. בסדר?
ארז קמיניץ
בסדר.

תומר רוזנר, אני לא יודע איך ניסחתם את זה. הגשה של בקשה להפטר לפי התמ"א החדשה?
תומר רוזנר
כן.
יהודה זמרת
לא לבקשות ישנות שהן לפי הפרשנות הקודמת.
היו"ר דוד אמסלם
גלעד קרן יקרא את הנוסח.
גלעד קרן
"הוראות סעיף 19(ב)(10) ו-(ב)(2) לתוספת השלישית לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, יחולו על היתר שהבקשה לקבלו הוגשה אחרי יום 21 במרץ 2017."
ארז קמיניץ
זה כאילו מפנה לכל הסעיף הקטן החדש.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
זה אפשרי?
היו"ר דוד אמסלם
כן. אין בעיה.

מי בעד הסעיף כפי שהוקרא? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף התחולה והוראות המעבר, כפי שהוקרא, בהצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 114), התשע"ז-2017 נתקבל.
היו"ר דוד אמסלם
הסעיף התקבל.

תודה רבה לכולם. אני נועל את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 18:00.

קוד המקור של הנתונים