ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 21/03/2017

חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ-ישראל (תיקון מס' 3), התשע"ז-2017, הצעת חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ-ישראל (תיקון - התקשרות למימוש מטרות ציבוריות), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 390

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שלישי, כ"ג באדר התשע"ז (21 במרץ 2017), שעה 16:30
סדר היום
1. הצעת חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ-ישראל (תיקון מס' 3) (התקשרות למימוש מטרות ציבוריות), התשע"ז-2017 (פ/3926/20) (כ/704), של חברי הכנסת חמן שי ודוד ביטן

2. הצעת חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ-ישראל (תיקון – התקשרות למימוש מטרות ציבוריות), התשע"ז-2017 (פ/3927/20), של חבר הכנסת דוד ביטן
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

נאוה בוקר

יואב בן צור

יעל גרמן

בצלאל סמוטריץ'
חברי הכנסת
דוד ביטן

נחמן שי
מוזמנים
אורן פונו - ממונה בכיר ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

אורי קויתי - מחלקת ייעוץ וחקיקה – ייעוץ, משרד המשפטים

יובל רז - סגן בכיר לחשב הכללי, משרד האוצר

עמית וסאל - אגף החשכ"ל, משרד האוצר

ברוך לוברט - סגן היועץ המשפטי, משרד האוצר

ירון גולן - לשכה משפטית, משרד האוצר

ג'וש שוורץ - מזכ"ל ואחראי על קשרי ממשל, הסוכנות היהודית

סיון פלג - עןזרת מזכ"ל, הסוכנות היהודית

ראובן שלום - מזכיר ההנהלה, ההסתדרות הציונית

יעקב אהרוני - מנהל המחלקה לישראל, ההסתדרות הציונית העולמית

דוד דהאן - יו"ר ודובר, הארגונים החברתיים בכנסת
ייעוץ משפטי
אלעזר שטרן

גור בליי
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבת

הצעת חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ-ישראל (תיקון מס' 3) (התקשרות למימוש מטרות ציבוריות), התשע"ז-2017 (פ/3926/20) (כ/704)

הצעת חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ-ישראל (תיקון – התקשרות למימוש מטרות ציבוריות), התשע"ז-2017 (פ/3927/20)
היו"ר דוד אמסלם
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא הצעת חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ-ישראל (תיקון מס' 3) (התקשרות למימוש מטרות ציבוריות), התשע"ז-2017 (פ/3629/20) (כ/704) של חברי הכנסת נחמן שי ודוד ביטן.

הייעוץ המשפטי, בבקשה.
גור בליי
מה שמופיע כאן הוא הנוסח שאושר בוועדה אתמול ועבר שינויי נוסח, ואחר-כך אושר בלילה בקריאה הראשונה. הבנו שהבוקר המציעים ישבו עם נציגי הממשלה וגיבשו כמה שינויים קטנים המגבילים את המטרות. יכול להיות שעדיף שהמציעים יתייחסו לזה. כפי שאמרתי, הנוסח שנמצא בפניכם ומונח על השולחן הוא הנוסח שעבר בלילה בקריאה הראשונה, עם שינויים קטנים לגבי המטרות הציבוריות המוגדרות פה. ככל שאנחנו מבינים השינויים האלה נעשו בסיכום בין המציעים לבין נציגי משרד האוצר. אולי כדאי שהמציעים או נציגי משרד האוצר או משרד המשפטים יתייחסו לכך.
היו"ר דוד אמסלם
ממשרדי הממשלה מי רוצה להתייחס לעניין?
ברוך לוברט
אני סגן היועץ המשפטי במשרד האוצר. נפגשנו עם חבר הכנסת ביטן. בהמשך להערות שלנו מהדיון אתמול ביקשנו מלכתחילה להעביר את ההסדרה הזאת לתקנות. אנחנו מבינים שהנושא הזה לא עומד על הפרק.
היו"ר דוד אמסלם
דיברנו על זה אתמול.
ברוך לוברט
אנחנו לפחות הצענו מספר שינויים בנוסח המוצע. לגבי המטרות, ביקשנו לחדד בהקשר של תרבות שיהיה מדובר בתרבות יהודית בתפוצות, וגם לגבי העצמת הזהות היהודית שיהיה מדובר עבור יהדות התפוצות. לבקשת הסוכנות את נושא המורשת אנחנו מציעים להעלות למיקום אחר ולהדגיש שגם תכלית של העמקת המורשת תיכנס במסגרת הזאת.
ג'וש שוורץ
לבקשת ההסתדרות הציונית, לא הסוכנות.
ברוך לוברט
ההסתדרות הציונית.
היו"ר דוד אמסלם
מה ביקשו אנשי ההסתדרות הציונית?
ברוך לוברט
יש איזה רצף בסעיף בין תרבות למורשת. כיוון שתרבות אנחנו מגבילים לתרבות יהודית בתפוצות אז הם ביקשו שיהיה ברור שהעמקת המורשת באה בצורה נפרדת.
היו"ר דוד אמסלם
מה הכוונה שלכם כשאתם אומרים "בתפוצות"? שהפעילות מתבצעת בתפוצות או שהאדם שעליו נעשית הפעילות הוא מן התפוצות?
ברוך לוברט
לגבי העצמת הזהות היהודית הנוסח הוא עבור יהדות התפוצות.
היו"ר דוד אמסלם
כלומר, יכול להיות שזה גם בישראל.
ברוך לוברט
לגבי העמקת המורשת – זה יכול להיות גם בישראל עבור יהדות התפוצות. לגבי תרבות – אנחנו מדברים על תרבות יהודית בתפוצות. פה הכוונה היא לתפוצות.
היו"ר דוד אמסלם
מה הייתה הבעיה באופן כללי עם הבקשה של חבר הכנסת יואב בן צור?
יואב בן צור (ש"ס)
ביקשתי שיהיה כתוב "מורשת ותרבות בארץ ובתפוצות".
היו"ר דוד אמסלם
מה הייתה הבעיה לגבי התרבות בארץ? אם אנחנו באים לנושא ולא למקום זהותו של מקבל השירות אז זה יכול להיות גם בארץ. אנחנו נקבל את זה בארץ.
אורן פונו
תחום התרבות מוסדר בעיקר על-ידי תמיכות.
יואב בן צור (ש"ס)
זה לא תמיכה אלא פעולה. הסוכנות מבצעת פעולה, לא תמיכה.
אורן פונו
המוסדות על-פי מבנה תחום התרבות בישראל הם בעיקר בענייני תמיכות, מבחני תמיכות. אני מניח שחלק מן הנוכחים מכירים את זה. אם הכוונה לתרבות בישראל, פשוט לא חשבנו שזה רלוונטי. הבנו שהכוונה היא לגבי תרבות בתפוצות.
היו"ר דוד אמסלם
תרבות בתפוצות מקובל?
אורן פונו
כן.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
כי שם אין מבחני תמיכה.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להבין את הכוונה. נניח שאנחנו רוצים לעשות מסיבת חנוכה באקוודור, לזה הכוונה בתרבות בתפוצות, זה בסדר, ואם אנחנו רוצים לעשות אותה בדימונה זה בעייתי?
דוד ביטן (הליכוד)
מבחינת הסוכנות, כן.
היו"ר דוד אמסלם
אני כרגע לא שואל מי עושה. אני מדבר כרגע מבחינת החשיבה.
אורן פונו
השאלה גם מי עושה את הפעילות. בארץ מבחינת מוסדות התרבות, הדרך היא לא בעניין של תקצוב כמו ספק שעושה איזו פעילות אלא בדרך של העברת תמיכה, שמבוצעת על-פי מבחני תמיכה לעמותות.
היו"ר דוד אמסלם
אגיד לך מה מפריע לי. מבחן התמיכה מדבר על התקציב, לא איך מבצעים את הפעילות.
דוד ביטן (הליכוד)
מבחן תמיכה הוא בגין פעילות.
אורן פונו
הפעילות, לדוגמה, כשתומכים בתיאטראות או במוסדות.
היו"ר דוד אמסלם
למשל משרד התרבות רוצה לעשות פעולה בעיר מסוימת אז הוא עושה את זה דרך העירייה, העירייה מציגה את התוכנית ולפי זה המשרד מתקצב אותה, הוא מעביר את הכסף ואז העירייה עושה כבר את המכרז שלה, או לא מכרז, דרך המתנ"ס או לא דרך המתנ"ס וכולי. השאלה אם יש קשר בין התקצוב לבין הגוף שמבצע.
אורן פונו
השאלה היא מה העדיפות של המוסדות האלה בפעילויות תרבות בתוך ישראל.
היו"ר דוד אמסלם
אתה אומר בעצם שהיתרון היחסי שלהם מעצם הגדרתם הוא בעיקר בנושא התפוצות.
אורן פונו
כן.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. הבנת את זה, יואב בן צור?
יואב בן צור (ש"ס)
לא. שמעתי מה הוא אמר אבל אני חושב שעדיין לחשב משרד, לוועדת מכרזים יש שיקול דעת לומר: "במקרה הזה אין עדיפות להסתדרות הציונית". אבל למה להוציא אותה מהסיפור הזה? היא בדיוק כמו גוף אחר שיכול לבצע את פעילות התרבות הזאת. איפה הבעיה שלכם בזה?
אורן פונו
אם היא בדיוק כמו כל גוף אחר אז היא לא צריכה לקבל פטור.
היו"ר דוד אמסלם
הוא אומר: אם היא כמו כל גוף בארץ אז שתהיה כמו כל גוף בארץ.
יואב בן צור (ש"ס)
יש פעולות ייחודיות שההסתדרות הציונית יודעת לעשות וגופים אחרים לא יודעים. לכן ביקשנו לתת את הפטור הזה. יש לזה הוכחות מפעולות שכבר בוצעו בשנה הקודמת בהצלחה רבה. לא סתם אני אומר את הדברים. עשו שיתופי פעולה עם משרדי ממשלה ועשו פעולות תרבות לתפארת, שכללו גם יהדות תפוצות, עולים חדשים וכן הלאה, וגם ציבורים אחרים שעשו עבורם פעולות תרבות.
דוד ביטן (הליכוד)
אני רוצה להסביר. הפטור ניתן להסתדרות הציונית לגבי המטרות שכתובות באמנה. מכיוון שניתנה פרשנות מצמצמת לאמנה והאמנה לא התעדכנה לאור הפעולות שהיום ההסתדרות הציונית עושה, היינו צריכים לעשות תיקון לחוק. בנושא של פעילות תרבות בארץ, למשל של עיריות, משרדי ממשלה, עושים מכרזים או מוציאים קול קורא ומבצעים את הפעילות באופן רגיל. ההסתדרות הציונית לא צריכה להיכנס לעניין הזה. היא יכולה להיכנס אם עושים פעילות תרבות למשל לעולים שמגיעים מחוץ לארץ או איזה משהו ייחודי, אבל בשביל זה לא צריך את החוק, תוגש הבקשה לוועדה והיא תאשר את זה. לכן אני אומר, אם נגזים פה, וגם אישרנו לממשלה פה לפתוח את העניין, לא צריך פה עכשיו לשנות כי אז תהיה לי את ועדת השרים על הראש. הם ויתרו לי על ועדת השרים. אני לא רוצה לעכב את החוק בגלל ויכוח שלא צריך לעורר.
היו"ר דוד אמסלם
חבר הכנסת דוד ביטן אומר, בגדול, שההצדקה מבחינתם להצעת החוק הזאת בכל הנוגע לתפוצות היא שהסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית יש להן התמחות בנושאים האלה. דרך אגב, לשם זה הן קמו. אני מבין את מה שהוא אומר. יש פה איזו בעיה אם נפתח את זה יותר מדי.
יואב בן צור (ש"ס)
מה קרה מאתמול ועד היום? אתמול הסכמת לזה ופתאום אתה לא מסכים לזה. מה קרה?
דוד ביטן (הליכוד)
אתמול בנוסח שיצא לקריאה הראשונה נכתב "תרבות", ולא כתבנו "בארץ או בחוץ לארץ". נפגשתי עם אנשי משרד המשפטים ומשרד האוצר. לא אעכב את כל החוק בגלל ויכוח כזה. אם יש הסכמה על מלוא הצעת החוק ולא צריך לעבור את ועדת השרים לענייני חקיקה ולעכב אז נאשר.
יואב בן צור (ש"ס)
כלומר, אם זה מספק את הרצונות שלך זה בסדר?
דוד ביטן (הליכוד)
זה לא קשור לרצונות שלי. עם כל הכבוד, זה הצעת חוק שלי. אני הולך אתך תמיד בהצעות החוק. במקרה הזה אני מציע לך לאמץ את שיקול דעתי, שכדאי פה ללכת בשיטה הזאת ולא בשיטה אחרת, זה הכול.
היו"ר דוד אמסלם
מתי אנחנו רוצים להעלות את הצעת החוק הזאת למליאה?
דוד ביטן (הליכוד)
מחר.
היו"ר דוד אמסלם
אני מציע שקודם כול נצביע עכשיו על הצעת החוק כפי שהיא. זה הצעת חוק שיזמו אותה דוד ביטן ונחמן שי. מחר היא עולה.
דוד ביטן (הליכוד)
אולי הצעת החוק תגיע היום לנסח אז נביא את זה היום.
היו"ר דוד אמסלם
נסכם שמחר זה יעלה. הרי אין פה הסתייגויות. זה הצעת חוק קצרה.
יעל גרמן (יש עתיד)
לי יש הסתייגויות.
היו"ר דוד אמסלם
רק לך. מחר תדבר חברת הכנסת גרמן במשך מספר דקות ונגמור את העניין.

אני מציע ליואב בן צור, עד מחר תדון איתם, עד שעה 10:00 בבוקר. אם תגיע איתם להבנה אעלה למליאה ואבקש למשוך את הצעת החוק לכאן. אם תהיה הסכמה, נתקן את ההצעה ונעלה אותה שוב. זה זמן שנותר לך עדיין לשבת איתם. בסדר?
נחמן שי (המחנה הציוני)
אני רוצה להבין יותר את נושא התרבות.
היו"ר דוד אמסלם
או לחילופין יש לי רעיון טוב יותר: אתה תעלה את זה כהסתייגות עכשיו ואנחנו נפיל אותה.
דוד ביטן (הליכוד)
אז אני מוותר על הצעת החוק. אם ש"ס מתעקשים שהכול יהיה לפי מה שהם רוצים אז לא. הם מתנהגים לא יפה. בגלל שאמר לו מישהו להכניס את התרבות בארץ, אני לא נותן לו את זה. מצדי תעשה מה שאתה רוצה. זה לא מקובל.
היו"ר דוד אמסלם
תשמע עד הסוף את ההצעה שלי.
נחמן שי (המחנה הציוני)
יש לנו הצבעות למעלה.
היו"ר דוד אמסלם
תן ליואב בן צור להעלות את זה כהסתייגות ונפיל אותה. עד מחר יהיה לו זמן לנסות לשכנע אותם ואותך. אם תקבלו את ההצעה שלו אז אנחנו נצביע על ההסתייגות בכנסת ונקבל אותה, ואם לא אז הוא ימשוך את ההסתייגות שלו. זהו. תן לו צ'אנס להיפגש אתך ואתכם עוד כמה שעות, אולי הוא ישכנע. דוד ביטן, אני לא מבין למה אתה מתנהג כך, אני לא מבין את הגישה שלך.
דוד ביטן (הליכוד)
אני לא סומך עליו.
היו"ר דוד אמסלם
עזוב, אז אנחנו ננסה כך: יואב בן צור ינסה לשכנע אותם עד מחר. אם לא ישתכנעו אז לא קרה כלום, לא נצביע על ההסתייגות שלו וזהו, הוא ימשוך אותה ונגמר. ואם תקבלו אותה אז יצביעו על ההסתייגות במליאה ויקבלו אותה. זה פשוט.

נצביע קודם כול על ההסתייגות של יואב בן צור.
יעל גרמן (יש עתיד)
עדיין לא הצגתי את ההסתייגויות שלי.
היו"ר דוד אמסלם
ניתן גם לך.
נחמן שי (המחנה הציוני)
בהמשך לדיון שהיה הבוקר אני רוצה להבהיר שכאשר אנחנו מציינים מורשת – כתבנו "העמקת המורשת בארץ ובתפוצות" כי יש פה קשר.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנת. זה בדיוק הוויכוח כאן.
ראובן שלום
על המורשת אין ויכוח. הוויכוח היה על התרבות.
היו"ר דוד אמסלם
נחמן שי אומר שהמורשת זה בארץ ובחוץ לארץ. יש לכם בעיה עם זה?
ראובן שלום
בישראל ובתפוצות. בסדר.
יואב בן צור (ש"ס)
אני מקבל, מורשת בישראל ובתפוצות.
היו"ר דוד אמסלם
דוד ביטן, אני לא מוכן לזה. אתה מפריע כאן בכל הישיבות.
היו"ר דוד אמסלם
מקובל עליך, יואב בן צור?
יואב בן צור (ש"ס)
כן.
היו"ר דוד אמסלם
יופי, מצוין. נחמן שי, תודה רבה, עזרת לנו גם עם יואב בן צור.

נקרא עכשיו את הצעת החוק ואחרי כן נשמע את ההסתייגויות של חברת הכנסת גרמן. בבקשה.
אלעזר שטרן
הצעת חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ-ישראל(תיקון מס' 3) (התקשרות למימוש מטרות ציבוריות), התשע"ז–2017

"הוספת סעיף 11א

1.

בחוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ-ישראל, התשי"ג–1952, אחרי סעיף 11 יבוא:

"התקשרות למימוש מטרות ציבוריות

11א.

(א) בסעיף זה –

"אמנות" – האמנה שנכרתה בין ממשלת ישראל לבין ההסתדרות הציונית העולמית ביום ג' בתמוז התשל"ט (28 ביוני 1979) והאמנה שנכרתה בין ממשלת ישראל לבין הסוכנות היהודית לארץ-ישראל באותו היום, לפי סעיף 7;
"דיני המכרזים" – כל אחד מאלה
(1) חוק חובת המכרזים, התשנ"ב–1992;

(2) תקנה 3(19) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג–1993, לעניין ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית לארץ-ישראל וקרנות ומוסדות הנשלטים בלעדית על ידן;

(3) תקנה 3(20)(א) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות מערכת הביטחון), התשנ"ג–1993;

(4) תקנה 3(16) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע–2010, לעניין ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית לארץ-ישראל וקרנות ומוסדות הנשלטים בלעדית על ידן.
(ב) לעניין תחולת דיני המכרזים על התקשרויות של משרדי הממשלה, יחידות הסמך שלהם או מוסדות להשכלה גבוהה עם ההסתדרות הציונית העולמית או הסוכנות היהודית לארץ-ישראל, יראו כמטרות ציבוריות כל אחד מאלה:

(1) התפקידים המנויים באמנות כתפקידי ההסתדרות הציונית העולמית או הסוכנות היהודית לארץ-ישראל, לפי העניין;

(2) עידוד עלייה, העצמת הזהות היהודית עבור יהדות התפוצות, העמקת המורשת בישראל ובתפוצות, תכניות ביקור בישראל, שליחות בתפוצות, שותפויות בין יהדות התפוצות וישראל, חינוך בתפוצות והנחלת השפה העברית, התמודדות עם אנטישמיות ושנאה לישראל וטיפוח תרבות יהודית בתפוצות;

(3) מטרות נוספות שקבעה הממשלה, באישור ועדת העלייה הקליטה והתפוצות של הכנסת.

(ג) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מתוקפה של התקשרות שנעשתה ערב פרסומו של חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ-ישראל (תיקון מס' 3) (התקשרות למימוש מטרות ציבוריות), התשע"ז–2017.""
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. חברת הכנסת גרמן, ההסתייגויות שלך, בבקשה.
יעל גרמן (יש עתיד)
בסעיף 11א(ב), אחרי המילים "ארץ ישראל": "לעניין תחולת דיני המכרזים על התקשרויות של משרדי הממשלה, יחידות הסמך שלהם או מוסדות להשכלה גבוהה עם ההסתדרות הציונית העולמית או הסוכנות היהודית לארץ-ישראל," בסיפה יבוא: "שנעשתה לפי החלטה של ועדת המכרזים ואושרה בידי ועדת הפטור ולאחר שהוחלט מטעמים שיירשמו וקבלת חוות דעת כל הגורמים הרלוונטיים כי ההתקשרות עדיפה על פני יציאה למכרז."
היו"ר דוד אמסלם
לאחר הישיבה תעבירי לנו את זה בכתב.
יעל גרמן (יש עתיד)
אעביר לכם. אני רק רוצה להסביר ולנמק. מה שהדאיג אותי אתמול בהצעת החוק הזו הוא החשש שלי שיימנעו מהליך המכרזים. גם בפטור ממכרז יש הליך מכרזי.
אלעזר שטרן
הדבר הזה ירד. ההצעה שעלתה אתמול פשוט לא נכנסה. זה אומר שזה כן ייכנס למסלול הרגיל של ועדת המכרזים וועדת הפטור.
נחמן שי (המחנה הציוני)
יעל גרמן רק רצתה לדעת שזה מסודר.
דוד ביטן (הליכוד)
זה מה שהסדרתי איתם.
היו"ר דוד אמסלם
אני רגוע מהבוקר. תמשיכי.
יעל גרמן (יש עתיד)
בסעיף קטן (ב), פסקה (3): "מטרות נוספות שקבעה הממשלה", אני מבקשת למחוק את הפסקה, או לחילופין, אחרי המילה "הממשלה" יבוא: "בהחלטת הממשלה" ובמקום "ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות" אני ממליצה על "ועדת הפנים והגנת הסביבה". אני לא רואה מה נפקא מינא לוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות במקרה הזה.

לאחר סעיף קטן (ג) אני מבקשת להוסיף את סעיף קטן (ד), שבו ייאמר: "התקשרות לביצוע מטרות ציבוריות כאמור בסעיף קטן (ב) תעמוד לבקרתו של מבקר המדינה ויחולו עליה הוראות חוק חופש המידע, 1998".
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. נצביע קודם על ההסתייגויות של חברת הכנסת גרמן.
נחמן שי (המחנה הציוני)
למה את מציעה להעביר את זה לוועדת הפנים והגנת הסביבה?
דוד ביטן (הליכוד)
לוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות.
היו"ר דוד אמסלם
כך החלטנו.

חברת הכנסת גרמן, את רוצה שנצביע על כל הסתייגות בנפרד או על כל ההסתייגויות שלך ביחד?
יעל גרמן (יש עתיד)
על כל הסתייגות בנפרד.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגות הראשונה של חברת הכנסת גרמן? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 1

נגד – 6

נמנעים – אין

ההסתייגות הראשונה של חברת הכנסת יעל גרמן לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא נתקבלה.

מי בעד ההסתייגות השנייה של חברת הכנסת גרמן? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 1

נגד – 6

נמנעים – אין

ההסתייגות השנייה של חברת הכנסת יעל גרמן לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא נתקבלה.
דוד ביטן (הליכוד)
את ההסתייגות הראשונה היא מחקה. לא צריך להצביע עליה.
גור בליי
חברת הכנסת גרמן, הורדת את ההסתייגות הראשונה?
יעל גרמן (יש עתיד)
אם נאמר לי שהכול על-פי הליך של מכרזים אז זה בסדר. לא ידעתי מה יהיה בסוף כי אתמול הועלו כאן כל מיני רעיונות.
היו"ר דוד אמסלם
אז הצבענו עבור ההסתייגות השנייה שלך. ההסתייגות הראשונה ממילא ירדה.

מי בעד ההסתייגות השלישית של חברת הכנסת גרמן? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?
יעל גרמן (יש עתיד)
זה ביקורת של מבקר המדינה על העסקאות האלה ויחולו עליה הוראות חוק חופש המידע.

הצבעה

בעד – 1

נגד – 5

נמנעים – אין

ההסתייגות השלישית של חברת הכנסת יעל גרמן לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא נתקבלה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אני רוצה להבין דבר אחד בעניין מבקר המדינה, זה חשוב לי מאוד. בצד של הממשלה הכול מבוקר. נכון? בצד של המוסדות הציוניים – הם לא מבוקרים כרגע. זה ויכוח ארוך שנוגע גם לקרן הקיימת לישראל. אז בצד של המדינה ההסתייגות הזאת אין לה משמעות. בצד של המוסדות – נכון שזה המצב הקיים, שהמבקר בוחן כל התקשרות?
אורן פונו
כן.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אז זה מיותר. רציתי ללבן את הדברים.
היו"ר דוד אמסלם
ברור שאם זה התקשרות של המדינה אז יש את מבקר המדינה בצד השני. אז לא חידשת לנו שום דבר. תגיד אם אתה בעד, נגד או נמנע.
נחמן שי (המחנה הציוני)
לא צריך. אני נגד.
היו"ר דוד אמסלם
לגבי ההצעה לחילופין להסתייגות השלישית, שמטרות נוספות יהיו באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, מי בעד? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2

נגד – 5

נמנעים – אין

ההצעה לחילופין להסתייגות השלישית של חברת הכנסת יעל גרמן לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא נתקבלה.

בסך הכול ההסתייגויות לא התקבלו.

אם כך, אני מביא להצבעה את הצעת החוק.
נחמן שי (המחנה הציוני)
יש פה עוד הערה אחת. בשיחה עם החברים פה הסבו את תשומת לבי שהם יצטרכו – הרי בסופו של דבר מי שיאשר את הפטור זה האנשים שיושבים כאן משמאל. תגיד לנו את הנוסח שהצעת.
ירון גולן
הנוסח עכשיו הוא "העמקת המורשת בישראל ובתפוצות". אנחנו הצענו: "העמקת המורשת ליהדות התפוצות בישראל ובתפוצות".
יואב בן צור (ש"ס)
לא.
ראובן שלום
מורשת הרצל למשל היא לא ליהדות התפוצות, היא גם לישראלים. אנחנו חושבים שההסתדרות הציונית אמונה גם על מורשת הרצל בישראל עבור ישראלים בעיקר.
היו"ר דוד אמסלם
לא נשנה שום דבר מן הנוסח שבפנינו. אני רוצה להביא להצבעה את הצעת החוק. עזוב, אל תנהל עכשיו משא ומתן איתם.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אני לא מנהל. אני רוצה למנוע פרצות.
היו"ר דוד אמסלם
אל תמנע כלום עכשיו.

נביא להצבעה את הצעת החוק כפי שהקראנו. מי בעד הצעת החוק, כפי שקראנו, כולל כל השינויים שהכנסנו? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 6

נגד – 1

נמנעים – אין

הצעת חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ-ישראל (תיקון מס' 3) (התקשרות למימוש מטרות ציבוריות), התשע"ז-2017, עם התיקונים שהוכנסו בה, נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הצעת החוק עברה ברוב של 6 תומכים מול מתנגדת אחת, אין נמנעים.

תודה רבה לכולם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 17:00.

קוד המקור של הנתונים