פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 384

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, כ"ב באדר התשע"ז (20 במרץ 2017), שעה 12:45
סדר היום
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 109), התשע"ו-2016 (מ/1074) – הכנה לקריאה שנייה ושלישית
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

זאב בנימין בגין – מ"מ היו"ר

עבדאללה אבו מערוף

זוהיר בהלול

יואב בן צור

תמר זנדברג

בצלאל סמוטריץ'
חברי הכנסת
דוד ביטן

איתן ברושי

יוסף ג'בארין

עבד אל חכים חאג' יחיא

יעל כהן-פארן

אוסאמה סעדי
מוזמנים
אורי דביר - רפרנט תכנון והגנת הסביבה, אגף התקציבים, משרד האוצר

יוחאי אלבס - מנהל תחום אכיפה מחוז ירושלים, יחידה ארצית לאכיפה, משרד האוצר

אלעד פישר - עו"ד, לשכה משפטית, מינהל התכנון, משרד האוצר

ארז קמיניץ - המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, משרד המשפטים

דוד פרוינד - מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

בת-אור כהנוביץ' - מנהלת המחלקה להנחיית התובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה בפרקליטות המדינה, משרד המשפטים

עמית אופק - פרקליט, המחלקה להנחיית תובעים, משרד המשפטים

אשר זליגר - פרקליט, המחלקה להנחיית תובעים, משרד המשפטים

עדן ממן - מתמחה, אכיפת דיני מקרקעין, פרקליטות המדינה, משרד המשפטים

יואל הדר - היועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

חיים אמיגה - ע' יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

גנ"מ אילן טביב - רמ"ח אבטחה, שב"ס, המשרד לביטחון פנים

כלאי בן ציון - ראש תחום חקיקה, שב"ס, המשרד לביטחון פנים

רפ"ק אמיר ליפשיץ פרקש - קמ"ד תכנון, אג"ת, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

סנ"צ סיגלית יאמין - יועמ"ש מתפ"א, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

מיכל שפיגל - ראש מערכת תכנון מקרקעין, משרד הביטחון

צביקה קרמן - ראש חטיבת התכנון, משרד הביטחון

שלומי מלכה - עו"ד לענייני מקרקעין, משרד הביטחון

יעקב לאנין - ראש תחום תכנון, משרד הביטחון

סא"ל רוית דנינו מויאל - רע"ן חקיקה, הפרקליטות הצבאית, צה"ל, משרד הביטחון

עירית רון - רע"ן תו"פ, משרד הביטחון

טלי - משרד הביטחון

אילן טייכמן - מנהל תחום תכנון ובינוי עירוני, משרד הבינוי והשיכון

עמיר שקד - עו"ד, סגן יועמ"ש, רשות מקרקעי ישראל

מודר יונס - ראש מועצת ערערה, מרכז השלטון המקומי

מחמוד עיסה - ערערה

מיכה דרורי - יועמ"ש, התנועה הקיבוצית

ציפי איסר איציק - לשכה משפטית, חברת מקורות

מירב מגל - מנהלת יחידה, חברת מקורות

הילי פרייס - חברת ועדת תכנון ובנייה, לשכת עורכי-הדין

חלד דגש - לשכת עורכי-הדין

אוריין לביא - ממונה חקיקה, לשכת עורכי-הדין

ג'עפר פרח - מנהל, מרכז מוסאוא

רימא עיילבונה - מתנדבת, מרכז מוסאוא

אחמד מלחם - יו"ר הוועד הציבורי ודי ערה

פאחירה האלון - חוקרת אקדמאית, ספר לניתוח ופתרון סכסוכים

דבי גילד-חיו - האגודה לזכויות האזרח

מאיר דויטש - עמותת רגבים

שרה חג'בי - פעילה, המשמר החברתי

רחל וידל - שדלן/ית
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

לירון אדלר

רוני טיסר
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבת

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 109), התשע"ו-2016 (מ/1074)
היו"ר דוד אמסלם
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בנושא הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 109), התשע"ו-2016, מ/1074 – הכנה לקריאה שנייה ושלישית.

הייתה החלטה בישיבה הקודמת לפצל סעיף מסוים. היות וכרגע יש לחץ בתוך המליאה לגבי הנושא הזה לכן במסגרת הרביזיה, שאקבע אותה לעוד חצי שעה, נעלה שוב את סוגיית הפיצול, נבטל אותו ונוריד את הסעיף. אם הממשלה תרצה, היא תעלה אותו מחדש בסעיף אחר כאשר היא תרצה.
תומר רוזנר
זה סעיף שקשור לחוק ההוצאה לפועל.
היו"ר דוד אמסלם
זה לא קשור לחוק הזה.
תומר רוזנר
החלטתם לפצל את זה, שזה לא יידון במסגרת הדיון הנוכחי.
היו"ר דוד אמסלם
אני מקבל את זה. מה שנעשה, החלטנו שאנחנו לא דנים בזה עכשיו. היות ורציתי לפצל את זה כדי שהממשלה לא תצטרך להביא את זה פעם נוספת, והיות ויש שם למעלה "פקק", אז אמרתי: אין בעיה, אנחנו נוריד את הסעיף הזה. אם תרצה הממשלה, תגיש אותו מחדש בפעם אחרת. בסדר? זה לא יעלה.
תומר רוזנר
אדוני היושב-ראש, בעקבות הדיון הקודם אנחנו רוצים להציג מספר תיקונים נוספים אחרונים.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
כבוד היושב-ראש, נודע לנו מנציגי הרשימה המשותפת בוועדה שהיה סיכום ביניכם שהצעת החוק הזאת לא תעלה להצבעה היום בוועדה.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא מכיר דבר כזה. אני יודע שהצעת החוק הזאת לא אמורה לעלות במליאה, אבל לא דובר על הוועדה. אני גומר בוועדה הכול, הקדשנו לנושא הזה שעתיים, אתם תדברו על ההסתייגויות שלכם במסגרת הזמן הזה. אולי ארחיב את הזמן קצת, כפי שהתחייבתי. הישיבה תימשך עד שעה 14:30.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אתה עושה באמצע הפסקה למשהו אחר?
היו"ר דוד אמסלם
לא הפסקה, זה דבר שמופיע בהצעת החוק זאת.

אנחנו נעשה הצבעה. אני חוזר על הדברים. בישיבה הקודמת עשינו פיצול של סעיף. היינו צריכים להעלות את עניין הפיצול עכשיו למליאה להצבעה. להם יש "פקק תנועה". אז אמרנו: בסדר, נוריד את הסעיף. לא נפצל אלא נוריד אותו, וזהו. אם תרצה הממשלה לדון – תעלה את הסעיף אחרי כן מחדש. בסדר?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אתה מצהיר שזה לא יעלה למליאה השבוע?
היו"ר דוד אמסלם
זה לא יעלה למליאה השבוע. זה כבר סיפור אחר, של חבר הכנסת ביטן, לא שלי, אז אני מכבד אותו. אני לא ב-loop, אני קבלן ביצוע לפרק שלי. מה עושים אחרי זה – הסיכום שלו אתכם הוא שזה יעלה במושב הבא להצבעה במליאה, וזה כפוף לכך שכנראה אתם אמורים – לא חשוב. אני לא יודע, אני לא בקטע הזה, אני לא מתערב בעבודתו של חבר הכנסת ביטן בכל הקשור למליאה.
קריאה
על מה התקזזתם?
היו"ר דוד אמסלם
על זמן דיבור. אני מתנהל אחרת. מצדי, תדברו שבועיים, רק תדברו.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב-ראש, ביום חמישי שעבר היינו כאן ודנו בהצעת החוק וניסחנו מה שניסחנו והגענו למצב הקיים עכשיו. הצגנו את ההסתייגויות כולן אתמול עד שעה 10, עד 2 דקות לפני 10, לפי מה שהתבקש, לפי תקנון הכנסת. עכשיו אנחנו מתחילים, אין בכלל אף הסכמה ואין אף פשרה בקשר להסתייגויות – כמה שעות נדבר בכנסת, כמה שעות נדבר במליאה.

היו התניות בעניין הזה – חברת הכנסת תמר זנדברג אמרה את זה – של שלוש הסתייגויות חשובות ביותר: דמי שימוש שיחולו גם מאפס מאז כניסת החוק על מבנים חדשים; אין כפל קנסות; ואין קנסות נוספים. אלה שלוש ההסתייגויות העיקריות. בבקשה, על זה אנחנו מוכנים ללכת. פרט לזה, אין לנו פשרות בכלל. נדבר על זה 10 שנים, 10 חודשים, 200 שעות, עם כל ההסתייגויות שיש כאן. אחרת, אין לי כלום.

מדיניות האכיפה של משרד האוצר ומשרד המשפטים – אנחנו בעד, אבל בלי שאנחנו ניכנס לעובי הקורה ואכן יהיה כתוב – אפילו נתפשר על שעתיים – עניין הקנסות רטרואקטיבית על דמי שימוש, אבל פרט לכך לא. אמרתי את זה מלכתחילה. אפשר לחוקק כל חוק שאתם רוצים, יש אופוזיציה ויש קואליציה, 67 חברי כנסת ירימו את האצבע בלי מצפון, סליחה, לא כולם, רובם, ולכן זאת הבקשה. אבל אנחנו עדיין לא הסכמנו על כלום ולא התפשרנו על כלום.

אמרתי למר קמיניץ המכובד ולכבוד היושב-ראש, תודה רבה שאכן החוק מתחיל רק על מבנים חדשים. זה מבורך וטוב, קיבלנו את זה, אבל נשארו לנו שתי הסתייגויות קטנות מאוד. דמי השימוש שנקבעו הם דרקוניים, 700 שקל ליום, אפשר לקבוע דמי שימוש לחודש, בבקשה, לא 700 שקל ליום, אפשר, אבל אם תישאר הצעת החוק במתכונתה הזו אנחנו מסרבים לה, אפילו עם כל ההסכמה שישנה.
קריאה
לחודש זה 20,000 שקל.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
צריך שזה יהיה ברור, כבוד היושב-ראש, אנחנו כאן לא מתפשרים, אני אישית לא מתפשר. מלכתחילה זו הייתה העמדה שלי. הלכתם לקראתנו, בבקשה, אנחנו גם הולכים לקראתכם, ואתם יודעים את זה, אבל לא במתכונת הזאת של הצעת החוק. לכן ההסתייגויות ישנן, אלפי הסתייגויות, ואנחנו נדבר על זה כמה שאפשר, נילחם על זה, להשיג כמה שאפשר, לא לטובתו ולא לטובתו. לטובת הציבור. זה מה שצריך מבחינה מצפונית חוקית, זה השוויון והצדק וזה מה שהגון. פרט לכך, אנחנו לא מתפשרים על כלום.

מסגרת הזמן לא תאפשר לנו להציג את כל ההסתייגויות. אנחנו רוצים להציג את ההסתייגויות.
היו"ר דוד אמסלם
לרוב דיברתם כבר על ההסתייגויות. אנחנו מצביעים על ההסתייגויות.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
בינתיים היו שינויים. אבל אם זה כך, נמשיך בהסתייגויות.
היו"ר דוד אמסלם
בגדול, אנחנו מנהלים יותר מ-10 דיונים על הנושא הזה, עשרות שעות הקדשנו לו.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
מצדי אפשר שהצעת החוק תעלה מחר למליאת הכנסת, בבקשה.
היו"ר דוד אמסלם
כל ההסתייגויות של כל אחד מכם נדונו, וכל אחד נימק אותן, כל הסתייגות. כמה דקות להסתייגות – רשמנו. במקביל עשיתי עוד עבודה קשה מאוד מול משרד המשפטים. אלה דברים שאתם אפילו לא יודעים. חלקם זה מדיניות האכיפה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אמרנו שזה מבורך.
היו"ר דוד אמסלם
אני מבין אותך, יוסף ג'בארין. אני לא משחק את המשחק הזה, אני עושה את מה שאני מאמין בו, זה ההבדל. סוגיית ההסתייגויות כבר דנו בה, הרי כל דבר שמעתי. בעקבות חלק מן ההערות גם שינינו המון דברים מפני שיש דברים שאמרו והיה בהם טעם.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
ריחמתם עלינו בכמה דברים.
היו"ר דוד אמסלם
זה גם לא "עלינו". זה חוק של מדינת ישראל. אני רוצה לספר לך שהבוקר פתחתי פה דיון, שאני מניח שאם היה מדובר בערבים כולכם הייתם פה, ולא רק הייתם פה אלא הייתם צועקים עד לב השמים. על מה מדובר? על אנשים שהולכים לפנות אותם אחרי שבעים שנים שהם גרים בבית דגן. החוק הזה תופס גם לגביהם. שם קוראים להם פולשים.
קריאה
זה לא קרקע שלהם.
תמר זנדברג (מרצ)
אנחנו נגד גם זה וגם זה.
היו"ר דוד אמסלם
ישבתי פה שעות על גבי שעות כדי לרכך את העניין.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אבל כאן עושים דמוניזציה. אנחנו לא מתעסקים רק עם זכויות של ערבים. הייתי בוועדה שדנה בעניין פליטים.
היו"ר דוד אמסלם
זה מה שאני מנסה להסביר. כל הראייה שלי כאן היא לא בסוגיה של ערבים, יהודים, צ'רקסים או נוצרים, אני בכלל לא שם בראש שלי. אמרתי לכם, כל אחד רואה תמונה ממקום מגוריו או מן המקום שבו הוא גדל. כשאנחנו מדברים על הפקח והסמכות וכולי, לך עולה בראש התמונה של השכן שלך, לי עולה בראש התמונה של השכן שלי. זה אותו דבר, רק אני רואה סיטואציה שונה, אבל אנחנו פחות או יותר רואים את אותן תמונות. אני רואה מה טוב למדינת ישראל, לאזרחים, ולאן צריך ללכת. לכן ניסינו לאזן כאן.

עשינו פה המון דברים, כולל המסמך של מדיניות האכיפה, שאחלק לכם עוד מעט.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
אבל הוא לא חלק מן החוק.
היו"ר דוד אמסלם
אני מסביר, הורדנו, עשינו כאן המון דברים. חבר הכנסת ביטן סיכם שיישמעו הנמקות במשך שעתיים. אם לא, הייתי נותן לכם בדיוק את אותן שעתיים בגלל שזה משך הישיבה, בגלל שאנחנו דיברנו על כל ההסתייגויות האלה לדעתי כמעט 50 שעות. הלכתי עכשיו לקראת הנושא הזה, הקדשתי לו את הזמן, כמעט יותר מכל אחד אחר.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שזה לא מגיע למליאה, וכנראה זה לא יגיע, גם בשל מגבלת הזמן של הקואליציה, ויש לנו זמן כל-כך מצומצם להסתייגויות, אז למה אנחנו צריכים למהר? מה בוער? נחכה.
היו"ר דוד אמסלם
שקלתי את כל השיקולים. הסברתי, אני מנהל כאן את הדיון. אני לא מתערב כרגע במה שקורה במליאה. אם הייתי מנהל את המליאה כנראה הכללים במליאה היו אחרים. אני מנהל את הוועדה. אני לא אומר לאחרים מה לעשות, לטוב ולרע. החלטתי שהיום נצביע כאן בוועדה. הסיכום בחדר הזה היה שבמשך שעתיים תדברו פה בוועדה על ההסתייגויות, רק בגלל שאני מכבד אתכם הסכמתי בגלל שהסברתי גם לאחמד טיבי וגם לאחרים שאתם דיברתם כבר יותר מ-20 שעות, אבל אמרתי: בסדר, אני מכבד את החבר'ה, יאללה. אז בואו נתחיל. אבל כבר בזבזנו חצי שעה סתם. בבקשה.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
חבר הוועדה מטעם הרשימה המשותפת הוא ד"ר עבדאללה אבו מערוף. הוא יחליט. תהיה החלטה שלנו אם ללכת על כל ההסתייגויות ולהצביע על כל אחת.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אמרתי את העמדה שלי. אתי לא הייתה הסכמה. אמרתי שאני מסכים והם לא קיבלו את ההצעה שלי. סליחה, אני מצטער מאוד, כבוד היושב-ראש.
היו"ר דוד אמסלם
נתתי לך את זכות הדיבור קודם, דיברת. אני רוצה להבין. מה אתה רוצה להגיד?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
להגיד שזה לא מוסכם אתי.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה. לא מוסכם עם אף אחד. דרך אגב, אני לא צריך להסכים אתכם. אתם תצביעו נגד היכן שאתם רוצים. דרך אגב, אני יכול להחזיר בחזרה את כל הצעת החוק לבסיס, על אף כל ההסכמות שהגענו אליהן, כולל להוריד את מדיניות האכיפה. אני יכול לעשות הכול.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
נכון, אנחנו יודעים.
היו"ר דוד אמסלם
יפה. עכשיו אני מקדיש את הזמן. עבדאללה אבו מערוף רוצה להגיד שהוא לא מסכים. בסדר, גם אתה אל תסכים. לא ביקשתי ממך להסכים. אחרי זה תתלוננו עלי איפה שאתם רוצים, גם מבחינת לוחות הזמנים. אני מביא עכשיו את ההסתייגויות להצבעה. אמרתי בדיונים הקודמים שהישיבה הזאת היא להצבעות בלבד על כל ההסתייגויות. נכון?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
בסדר.
היו"ר דוד אמסלם
במליאה תדברו כמה שאתם רוצים, תסכמו עם חבר הכנסת ביטן כמה שעות, לא אכפת לי. כאן אני רוצה להתקדם. אני לא מבזבז כאן זמן. גם אם רוצים לבזבז לי את הזמן, הזמן שלי יקר.

בבקשה, חבר הכנסת בגין.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אני מברך את היושב-ראש על הסיכום שהגיע אליו עם הממשלה לגבי מסמך מדיניות האכיפה. קיבלנו את המסמך הבוקר. אני רואה במסמך הזה מסמך חשוב, ממצה, ואני פונה לחברי המודאגים, לאחר שתקראו את המסמך הזה, אני חושב שיש ביכולתו של המסמך והעומדים מאחוריו להפיג חלק ניכר מן החששות ומן הדאגות שאתם מביעים כאן. אמרנו במהלך הדיונים פעמים אחדות לגבי נושאים אחדים שפתרון לשאלה הזו שהועלתה יימצא במדיניות האכיפה. קיבלנו מסמך רשמי מפורט. אני מברך עליו. יש לי בקשה מהיושב-ראש, גם בתשובה להערתו של חברי חבר הכנסת ג'בארין. אדוני היושב-ראש, זה תלוי בך, אם תאשר, על-פי אישורך המסמך של מדיניות האכיפה יצורף לפרוטוקול. מחלקת הפרוטוקולים של הכנסת צריכה לקבל את אישורך לכך.
היו"ר דוד אמסלם
ברור לך שמדיניות האכיפה לא נכתבה סתם. שום דבר כאן לא קרה סתם. אז בואו נתקדם.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אני מבקש את אישורך. היושב-ראש אישר. אני מוסיף, למעלה מן הדרוש, כפי שאומרים המשפטנים, זה מאושר לצירוף לפרוטוקול.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אתה יודע שזה לא נותן להנחיות שום מעמד משפטי.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
זה נותן להן מעמד ציבורי חשוב מאוד, ומי יודע, יום אחד ייתכן שיהיה להן גם מעמד משפטי כאשר פלוני יעתור ויביא את המסמך, כפי שבית-המשפט העליון לעתים קורא פרוטוקולים כדי לעמוד על כוונת המחוקק.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
למי הופץ המסמך הזה?
זאב בנימין בגין (הליכוד)
הוא הופץ לחברי הוועדה בסביבות שעה 10 או 11.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אפשר לקבל אותו?
זאב בנימין בגין (הליכוד)
כן, אשלח לך.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
בשביל יעילות הדיון, אנחנו נדבר בצורה אובייקטיבית והוגנת. אני מצטרף לדבריו של חבר הכנסת בני בגין. באמת עשינו דרך ארוכה וקשה מאוד. העמל שעשה כבוד היושב-ראש כשטרח במשך שעות, עד 12 בלילה, עד 1 בלילה. נשארו לנו רק קצת – לא מחלוקות. אנחנו יכולים לגמור את העניין ב-5 דקות, אפילו ב-2 דקות. אני חושב שזה יהיה מקובל. גם כבוד המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ארז קמיניץ נמצא פה וגם כבוד היושב-ראש. הכיוון הכללי הוא חיובי, אז בבקשה. נשאר לנו רק לגמור את הדיון בוועדה הזאת, נסגור את חילוקי הדעות בתוך 2 דקות, בתוך דקה וחצי.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
סלח לי, יש גם הסתייגויות אחרות. אל תסכם את החלטות הוועדה. אתה חושב שהכול זה רק אתם? יש פה עוד כמה בעיות.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אני לא מסכם. זו הדעה שלי. אני לא גוזל ממך, חבר הכנסת ברושי, אתה יודע טוב מאוד.
היו"ר דוד אמסלם
קודם כול, עבדאללה אבו מערוף אומר את עמדתו. מה השאלה?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
ההסתייגויות שלנו בעניין דמי שימוש, קנסות נוספים וכפל קנסות. צריך להבהיר את הדברים.
היו"ר דוד אמסלם
אתה חוזר על עצמך.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אני רוצה לשמוע מה הפתרון, מה העמדה שלהם.
היו"ר דוד אמסלם
העלית את מה שהעלית. ארז קמיניץ, אני מבקש שמישהו מכם ייצא עם עבדאללה אבו מערוף כדי להבין קצת יותר את הבקשות שלו ואחרי כן תתייחסו לעניין.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
בבקשה. תודה.
תומר רוזנר
אדוני היושב-ראש, בעקבות הדיונים שהיו בשבוע שעבר ובעקבות בירורים נוספים שנערכו במהלך סוף השבוע גובשו מספר תיקונים מינוריים, אני סבור, שהם על הגבול שבין מהותי לניסוחי, אבל למען הסר ספק אנחנו רוצים להביא אותם בפני הוועדה כדי לקבל את ברכתה לאותם תיקונים.

התיקון הראשון הוא בסעיף 203, בהגדרת "מפקח מיוחד". אנחנו מבהירים שם שהוא צריך לקבל הכשרה לגבי הסמכויות שיש לו לפי הוראות כל דין ולאו דווקא לפי חוק זה, מכיוון שלמשל נוספו לו סמכויות לפי חוק העבירות המנהליות ואנחנו רוצים להבהיר שהוא צריך לקבל הכשרה גם לגבי אותן עבירות לפי חוק העבירות המנהליות שהוא יצטרך לאכוף, אם וככל שייקבעו עבירות מנהליות כאלה.

הנושא השני שבו אנחנו רוצים לבקש את ברכת הוועדה הוא נושא התחולה על מערכת הביטחון. למרבה השמחה, אני יכול לבשר שהגענו להבנה עם גורמי מערכת הביטחון השונים לגבי המודל שיחול על פיקוח במערכת הביטחון. המודל הזה הוקרא בשבוע שעבר לגבי כל הגופים ואנחנו מבקשים להציע, בהסכמה עם גורמי הממשלה, מספר שינויים, שרוני טיסר תציג אותם.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
זה חל גם על תשתיות לאומיות אחרות, למשל גז, "מקורות" וחברת החשמל?
תומר רוזנר
לא.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
למה?
תומר רוזנר
הם לא גופים ביטחוניים, עד כמה שידוע לי.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אם כבר דנים בנושאים של תשתיות לאומיות- - -
תומר רוזנר
זה לא קשור לתשתיות לאומיות.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
שאלתי, ניצלתי הזדמנות. יש התחשבות בתשתיות לאומיות?
זאב בנימין בגין (הליכוד)
במדיניות האכיפה זה מופיע גבוה בסדר העדיפויות.
ארז קמיניץ
באיזה כיוון אתה רוצה שיתחשבו?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני בא מן הצד החיובי. אחר-כך ארצה את זה גם אצלנו.
ארז קמיניץ
אנחנו מגנים על תשתיות לאומיות.
מירב מגל
בעניין הזה יש הסכמות.

(הישיבה נפסקה בשעה 13:07 ונתחדשה בשעה 13:08.)

(היו"ר זאב בנימין בגין)
היו"ר זאב בנימין בגין
אנחנו מחדשים את הדיון.
תומר רוזנר
בסעיף 257ג12, שמופיע בעמוד 11, מדובר על מסמכים וחפצים בעלי רגישות, שהיה כתוב בהצעת החוק "מיוחדת". לבקשת מערכת הביטחון, אנחנו משנים את המילה "מיוחדת" למילה "גבוהה" כי לטענתם מדובר בסיווג ברור יותר של אותה רגישות ביטחונית. לכן אנחנו מציעים שבמקום "רגישות מיוחדת" יבוא "רגישות גבוהה".

רוני טלמור תציג את השינויים הנוספים.
רוני טלמור
שינוי נוסף הוא לגבי קביעת הנוהל לגבי מתקן ביטחוני סודי.
תומר רוזנר
סעיף שהוקרא והיה מונח בפני חברי הוועדה בנוסח נפרד, מדובר בתחולה.
רוני טלמור
בעמודים 22 ו-25 בנוסח שנמצא לפניכם, לגבי צו להריסת תוספת בנייה וצו לסגירת מקום – אנחנו נוסיף סעיף, בדומה לצווים האחרים, לגבי פרטים שיופיעו בצו: הזכות לבקש ביטול וכדומה.

בעמוד 26, בסעיף 206(ד), לגבי צו הריסה מנהלי – בסעיף שמדבר על הריסה של עבודה שנבנתה הושמטה בטעות התייחסות לגבי עבודה אסורה שבוצעה לאחר שהוצא הצו. נחזיר את זה ונחיל את אותן הוראות שקבועות בסעיף.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני לא מבין את השיטה. אלה יצאו החוצה לסכם דברים בלי לשתף אותנו. למה לא לעבור סעיף-סעיף? יש לנו מה להגיד גם על סעיף 206. זה לא יכול להיות. יש לנו מה להגיד על חלק מן הסעיפים. עכשיו נתחיל הכול מהתחלה? בואו נעבור סעיף-סעיף.
היו"ר זאב בנימין בגין
אנחנו קודם כול מעדכנים. ביום חמישי דנו בנושא, ישבנו עד 5. הבירור היה חשוב והיו דיונים לאורך כל היום.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אם יש לנו הסתייגויות לפי ההנחיות על סעיף 206, מתי מעלים אותן?
היו"ר זאב בנימין בגין
יש לנו זמן. על-פי התוכנית של היושב-ראש האמיתי של הוועדה יש זמן להעלות את ההסתייגויות. אני לא יודע מתי הוא רושם את זמן ההתחלה, מתי שעון העצר מופעל. בינתיים הצוות המשפטי שלנו מעדכן את האורחים ואותנו בדבר הסכמות שהושגו ונוסח חדש.
תומר רוזנר
שינויים של דברים שהושמטו בטעות.
היו"ר זאב בנימין בגין
או הושמטו בטעות, או טעויות סופר.
תמר זנדברג (מרצ)
אני חייבת להגיד לפרוטוקול שזה הופך להיות נוהג קבוע בוועדה הזאת, שכל פעם יש הפסקה. אני אומרת לך, אני חברה בוועדה.
היו"ר זאב בנימין בגין
אם זה נוהל קבוע, נא לא לפנות אליי אלא להמתין ליושב-ראש הקבוע.
תמר זנדברג (מרצ)
זה בדיוק המחאה שלי, כי עם כל הכבוד, יושבים כאן חברי ועדה, ציבור שלם, מוזמנים, משרדי ממשלה. פעם אחר פעם היושב-ראש הקבוע של הוועדה מפסיק את הדיון, הולך לסכם דברים פוליטיים, ציבוריים, איננו יודעים מה, ואנחנו יושבים פה ומחכים. עם כל הכבוד, אנחנו לא קהל להפסקות החוזרות ונשנות של יושב-ראש הוועדה. אני מבקשת שהוועדה תודיע לנו כאשר יתקיים דיון רציני.
היו"ר זאב בנימין בגין
חברת הכנסת זנדברג, את הרי מתעניינת בחוקים האלה, את חברה נאמנה בוועדה.
תמר זנדברג (מרצ)
נכון, בדיוק בגלל זה אני מביעה מחאה.
היו"ר זאב בנימין בגין
לפני שאת פורשת, בינתיים אנחנו מתקדמים, כפי שאת רואה.
תמר זנדברג (מרצ)
לאן אתם מתקדמים?
היו"ר זאב בנימין בגין
דבר שני, הרשי לי להביע את דעתי- - -
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
שיירשם בפרוטוקול שאנחנו יוצאים במחאה.
היו"ר זאב בנימין בגין
תרשי לי להביע את דעתי, שההסכמות האלה שהיושב-ראש מנסה להגיע אליהן עם חברי כנסת אחדים או עם קבוצות הן הסכמות שיתרמו רבות לחקיקה ולמשמעותה הציבורית.
תמר זנדברג (מרצ)
רק למען הסר ספק, אני בטוחה שמה שאתה אומר נכון, להיפך, אני מלאת הערכה גם לכוונות הטובות של יושב-ראש הוועדה ולהידברות עם חברי הכנסת שבאים לכאן והדבר ממש-ממש בנפשם. אני מביעה מחאה על דרך ההתנהלות הזו, שהופכת לדפוס קבוע פה בוועדה, דרך שלא מכבדת, לא את חברי הוועדה ולא את המוזמנים. אני גם באופן אישי לא אשב כאן ואבזבז את הזמן שלי במקום להשתתף בדיון ולהתבטא.
היו"ר זאב בנימין בגין
חברת הכנסת זנדברג, הייתי בכמה דיונים, עם כל הכבוד, שבהם הייתי הנציג היחיד, פרט ליושב-ראש, של המגזר היהודי. כל אחד עושה כמיטב יכולתו.
תמר זנדברג (מרצ)
הקול שלי לא נשמע פה.
היו"ר זאב בנימין בגין
חברים, אנחנו ממשיכים.
רוני טלמור
בעמוד 39 בסעיף 216 נוסיף, כי ניתן לאצול את הסמכות של מנהל היחידה הארצית רק למשנה מנהל היחידה גם לעניין צו סגירת מקום.

לגבי סעיף 209, שנמצא אצלכם בעמוד 29, לגבי הגדרת "בית-המשפט המוסמך", נעשה הפניה לסעיף זה ולהגדרה המצויה בו גם לעניין בקשת ארכה של הרשות האוכפת וגם לגבי צווים שיפוטיים.

כמו כן נתקן לעניין בית-משפט השלום, ייכתב: "בבית-המשפט הקרוב" ולא "בית-המשפט הקרוב ביותר" על מנת למנוע התדיינויות משפטיות.
היו"ר זאב בנימין בגין
"בית-משפט הקרוב" או "בית-משפט קרוב"? מוסיפים ה"א הידיעה?
תומר רוזנר
לפני כן נכתב "הקרוב ביותר" ועכשיו זה "הקרוב למקרקעין".
היו"ר זאב בנימין בגין
הם ביקשו: על-פי מקום מושבו של הנתבע או של התובע.
תומר רוזנר
זה הדין הכללי, אבל ביקשו, כדי למנוע "מסע קניות", מוצע להבהיר שמדובר בבית-המשפט השלום הקרוב למקרקעין. בנוסח שהיה במקור היה כתוב "בית-המשפט הקרוב ביותר למקרקעין". ביקשה הממשלה לבטל את המילה "ביותר" כדי למנוע התדיינויות בשאלה אם זה מרחק של 30 סנטימטר קרוב יותר מבית-המשפט השלום בכפר סבא או מבית-המשפט השלום בנתניה, כלומר שלא צריך לבוא עם סרגל.
היו"ר זאב בנימין בגין
סבלנו מזה בעדיפויות לאומיות לגבי כמה ישובים שלא היה ברור מה הוא מרכז העניין שלהם ומקום המועצה, מה ריחוקם מן הגבול.
רוני טלמור
בעמוד 35, סעיף 217א, לגבי איסור מינהלי על שימוש ברכב וציוד, הסעיף מפנה לפקודת התעבורה ואנחנו רוצים לעשות התאמה ולקבוע במפורש שהסמכויות המוקנות בפקודת התעבורה לקצין משטרה יהיו מוקנות בענייננו למנהל היחידה הארצית לאכיפה.

בעמוד 38, סעיף 219 וסעיף 220, לעניין צווים מנהליים שניתן להוציא אחרי הפרת צו שיפוטי, נבצע החלה של הסעיפים שקשורים להמצאה, אצילת סמכות של מנהל היחידה הארצית לאכיפה ולגבי הבקשה לביטול שקבועה בסעיף 210.

בעמוד 43, סעיף 246, אנחנו רוצים להבהיר כי מי שיכול לבקש בקשה לביטול של צו הריסה ללא הרשאה יהיה מי שלא היה צד להליך, מכיוון שמי שהיה צד להליך למעשה יכול להגיש ערעור.

נקודה שלא סיימתי קודם, לעניין מערכת הביטחון.
תומר רוזנר
אנחנו חוזרים למערכת הביטחון. ביום חמישי הוקרא סעיף שלא היה בנוסח המלא של המסמך שהיה בפניכם. אני מציע שנקרא את הסעיף כולו כעת. הסעיף הזה אומר, בגדול, שיש לנו שלוש שכבות של אכיפה: שכבה אחת שתתבצע על-ידי מפקחים "רגילים", במירכאות, שכמובן עברו סיווג ביטחוני, במתקנים רגילים של מערכת הביטחון; שכבה שנייה שמתייחסת למתקנים סודיים, או שהוקמו בדחיפות או שהם בעלי צורך מבצעי, שבהם הפיקוח יבוצע על-ידי עובדים של הגופים הביטחוניים, תוך דיווח למנהל היחידה הארצית לאכיפה; ושכבה שלישית של מתקנים סודיים ביותר, שלגביה תבוצע האכיפה והפיקוח על-ידי עובדים של מערכת הביטחון ללא צורך בחובת דיווח למנהל היחידה. אני מציע שרוני טיסר תקרא את ההסכמה הזאת.

הדבר השני שעליו הוסכם, שנוהל העבודה ונוהל היישום ייקבע בשכבה הראשונה על-ידי שר האוצר בהסכמת שר הביטחון, ובשכבה השנייה על-ידי שר הביטחון בהסכמת שר האוצר, כלומר הופכים את הסדר.
היו"ר זאב בנימין בגין
שר הביטחון מייצג לצורך זה גם גופים ביטחוניים אחרים?
תומר רוזנר
נכון, אדוני צודק. הכוונה לשר הממונה, לפי העניין של אותו גוף ביטחוני, והנוהל יכול להיות פרטני לפי גופים, כלומר יכול להיות נוהל שונה בגופי משרד הביטחון ונוהל שונה בגופים אחרים.
היו"ר זאב בנימין בגין
רציתי רק להפגין ערנות בשעה הזאת של היום, זה הכול...
תומר רוזנר
לגבי מנגנון ההכרעה במקרה שאין הסכמה בין השרים, הוסכם שההכרעה תובא בפני היועץ המשפטי לממשלה, אשר יחווה דעתו בתוך 3 חודשים בעניין, ואם גם אז לא תושג הסכמה יכריע בעניין ראש הממשלה בתוך חודש ימים.
היו"ר זאב בנימין בגין
אנחנו למודי ניסיון בעניין הזה, ניסיון לא טוב, למי שאיננו מכיר את החומר. נקבע משך זמן מסוים ובמשך שנים לא הושגה הסכמה וראש הממשלה לא הפעיל את סמכותו על-פי החוק.
תומר רוזנר
אנחנו מקווים- - -
היו"ר זאב בנימין בגין
מה אנחנו מקווים? על יסוד מה אנחנו מקווים? אנחנו רוצים לחוקק ברצינות.
תומר רוזנר
באותו מקרה שאדוני מציין לגבי הנוהל בנושא של אכיפה סביבתית, בעצם מה שהביא בסופו של דבר להכרעה הוא קביעה של היועץ המשפטי לממשלה, שאמנם התעכבה זמן ממושך אבל בסופו של דבר הוא שקיבל את ההכרעה. לכן אנחנו מקווים שאם אנחנו נטיל- - -
היו"ר זאב בנימין בגין
זה יהיה רשום? הוא בעל הסמכות בסופו של דבר להחליט?
תומר רוזנר
כן, ואם הם לא מגיעים להסכמה אצלו אז הולכים לראש הממשלה. אבל אנחנו מקווים שכבר בשלב שמגיעים אל היועץ המשפטי לממשלה יגיעו להסכמה, כפי שנעשה במקרה של הנהלים הקודמים. אני חושב שזה לא מנגנון מיטבי אבל זה מה שהצלחנו לייצר בזמן שהיה לנו לחשוב על פתרונות בעניין וגם להגיע להסכמה בעניין הזה עם נציגי הממשלה.
היו"ר זאב בנימין בגין
הנקודה הזאת וגם אחרות מוכיחות את העובדה שהעמדה שלי לא מופרכת כשהצעתי בהסתייגות – אני מוכן להסיר אותה לאחר שהגעתם עם הסכמות – למחוק את כל הסימן הזה שנוגע לנהלי עבודה בין משרדי הממשלה ולהסתפק בהערה כללית, שיגיעו לסיכומים, אם בתקנות ואם בחילופי מכתבים. מאוד-מאוד לא אסתטי לחוקק כך חקיקה ראשית. אני לא רוצה להכביד ואנחנו מגיעים לקצה תהליך החקיקה הארוך והמייגע הזה, אבל תבינו, אנחנו מחוקקים מתוך הנחה שזה עלול לקחת יותר זמן, בחודש או חודשיים. תן לי רק להבין את זה, אולי כדאי שנבין. כל עוד אין הסכמות, מה יהיה בתוקף?
תומר רוזנר
למעשה כל עוד אין הסכמות להבנתנו לא ניתן לבצע עבודת אכיפה ופיקוח במערכת הביטחון.
היו"ר זאב בנימין בגין
בזה אנחנו מטיבים, מרעים או לא משנים את המצב מבחינת רשויות האכיפה?
עמית אופק
אנחנו לא באמת משנים.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אדוני היושב-ראש, אני האחרון שנמצא כאן. הוועדה הזאת היא פורמלית. מה שקורה – קורה בחוץ. אז גם אני יוצא בתור מחאה.
רוני טלמור
אקרא את סעיף 257ג12: פיקוח ואכיפה לגבי מתקן ביטחוני סודי

"(א) השר הממונה רשאי לקבוע לעניין סימן זה כי מתקן ביטחוני, כהגדרתו בפרק ו', שהתקיים לגביו אחד מאלה הוא מתקן ביטחוני סודי:

(1) מתקן ביטחוני שמתקיימת בו פעילות סודית;

(2) מתקן ביטחוני אשר קיים צורך דחוף להקמתו;

(3) מתקן ביטחוני אשר נועד לצורך פעילות מבצעית.

(ב) קבע השר הממונה כי מתקן מסוים הוא מתקן ביטחוני סודי, יופעלו סמכויות הפיקוח והאכיפה לפי סימן זה לעניין אותו מתקן על-ידי מפקח שהוא עובד משרדו של השר הממונה על אותו מתקן או המשרת בגוף ביטחוני שהוסמך לפי סימן זה.

(ג) השר הממונה, בהסכמת שר האוצר, יורה בנוהל על אופן הפיקוח והאכיפה על יישום ההוראות לפי חוק זה במתקן ביטחוני סודי, ובכלל זה על אופן הפעלת הסמכויות לפי סימן זה במתקן ביטחוני סודי; נוהל כאמור יכול שייקבע באופן פרטני עבור כל אחד מן הגופים הביטחוניים הנזכרים בסימן זה. קיבל השר הממונה על הסכמת שר האוצר לנוהל כאמור בפסקה (1) או ביקש לתקן נוהל קיים, יובא הנוהל, או תיקונו, לפי העניין, לידיעת ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת.

(ד) מפקח וגוף ביטחוני שהוסמך לפי סעיף זה ידווח- -"

כאן זה תיקון שלא הסברתי. במקור היה דיווח אחת ל-3 חודשים. כאן נשנה את זה לאחת לחצי שנה.

"(ד) מפקח וגוף ביטחוני שהוסמך לפי סעיף זה ידווח למנהל היחידה הארצית לאכיפה או למנהל היחידה לאכיפת דיני מקרקעין, בהתאם לכללי אבטחת המידע של הגוף הביטחוני, על פעולות הפיקוח והאכיפה שקיים במתקנים ביטחוניים סודיים של אותו גוף ביטחוני.

(ה) על אף האמור, הוראות סימן זה לא יחולו לגבי מתקן ביטחוני סודי שהשר הממונה קבע לגביו כי קיימים טעמים של סודיות מיוחדת המונעים מסירת דיווח כאמור באותו סעיף קטן."
תומר רוזנר
בהוראות הסעיף הקטן הקודם.
היו"ר זאב בנימין בגין
"מיוחדת" או "גבוהה"?
רוני טלמור
"סודיות מיוחדת".
רוית דנינו
הקראת לפני כן את השינוי מ"מיוחדת" ל"גבוהה".
תומר רוזנר
הוא מופיע בסעיף אחר.
היו"ר זאב בנימין בגין
אבל אם זה סעיף אחר, מה ההבדל העקרוני?
תומר רוזנר
שם מדובר על רגישות של מסמכים וחפצים ופה מדובר על סיווג של מקרקעין שבהם מדובר על סודיות מיוחדת.
היו"ר זאב בנימין בגין
למען ההרמוניה, המינוח שונה באופן מהותי בין סעיף לסעיף? למה לנו לבלבל? אלא אם כן זה באמת נועד במתקנים ביטחוניים לבלבל את האויב... אבל למה לנו לבלבל את עצמנו?
תומר רוזנר
הטענה של מערכת הביטחון היא שלגבי מסמכים וחפצים יש עניין של רגישות גבוהה ולאו דווקא רגישות מיוחדת. אנחנו הצענו מלכתחילה בשני המקרים לדבר על רגישות מיוחדת וסמכות מיוחדת. ביקשה מערכת הביטחון לגבי המסמכים לדבר על "רגישות גבוהה" ולהשאיר את "הסודיות המיוחדת" לעניין המקרקעין.
היו"ר זאב בנימין בגין
לא הבנתי. מכיוון שזה הז'רגון הנוהג במלמ"ב? איפה נוהג הז'רגון הזה? למה שלא יהיה להיפך, שאנחנו נחוקק באופן אחיד והגופים הנוגעים בדבר ישנו את ההרגלים שלהם? חברים, זה לא כל-כך חשוב אבל אני מציע שגם נשים לב לפן אסתטי של אחידות בחקיקה.
דבי גילד-חיו
אני מן האגודה לזכויות האזרח. רק רציתי לשאול, יש נוסח לדיון עם כל התיקונים האלה שאפשר לראות אותו?
תומר רוזנר
כפי שהסברתי, הסעיף הזה לא היה במסגרת המסמך שהונח בפניכם. הוא הוקרא במהלך הדיון בוועדה ביום חמישי וחולק לחברי הכנסת.
רוני טלמור
פרט למה שציינתי. בעצם יש ארבעה תיקונים. אולי אבהיר את התיקונים, מעבר לנוסח שהוקרא.

התיקון הראשון, לעניין רגישות ביטחונית מיוחדת, כפי שאמרנו, במקום "רגישות ביטחונית מיוחדת" יבוא "רגישות ביטחונית גבוהה".
תומר רוזנר
היושב-ראש מבקש לא לתקן את זה, אלא אם כן מערכת הביטחון תשכנע אותו.
היו"ר זאב בנימין בגין
אני שואל עכשיו לגמרי באופן פורמלי. ההפרש בלשון הזאת חשוב?
קריאה
כן, זה שפה מקצועית לגמרי.
היו"ר זאב בנימין בגין
אני מקבל את ההדגשה שלך. בסדר, אם ההבדל חשוב אז זה יישאר כך כהבדל חשוב. ביום מן הימים, ממש לפני עזיבתי את הכנסת, שאני לא יודע מתי זה יהיה, תסבירו לי. בסדר? שלא אצא לגמלאות כסיל.
רוני טלמור
תיקון נוסף, בנוסח שהוקרא נקבע שקביעת הנוהל לגבי מתקן ביטחוני סודי תיעשה על-ידי שר האוצר בהסכמת השר הממונה. שינינו את סדר הדברים ואמרנו שקביעת הנוהל תיעשה על-ידי השר הממונה בהסכמת שר האוצר.

תיקון נוסף, לגבי הדיווח של מפקח בגוף ביטחוני ליחידה הארצית לאכיפה על פעולות הפיקוח. בנוסח שהוקרא נקבע שזה יהיה אחת ל-3 חודשים, תיקנו שזה ייעשה אחת ל-6 חודשים.

והתיקון האחרון, לגבי מנגנון ההכרעה, כפי שהוסבר פה בפרוטרוט, הנושא יועבר להכרעת היועץ המשפטי לממשלה בתוך 3 חודשים, וככל שלא הכריע בכך היועץ המשפטי לממשלה בתקופה הזאת יכריע בכך ראש הממשלה בתוך 30 ימים.
תומר רוזנר
אני רק מבהיר לגבי הסעיף שהוקרא קודם על המתקנים הסודיים ביותר, ההוראות שלא יחולו לגביהם הן הוראות הסעיף הקטן שמתייחס לדיווח בלבד. שאר ההוראות יחולו, כלומר שמדובר במפקחים פנימיים של מערכת הביטחון אבל ללא חובת דיווח.
רוני טלמור
כמו כן, תיקון נוסף בסעיף הזה, שלגבי מתקן סודי מיוחד, בסודיות מיוחדת, תיקבע על-ידי מנהל המתקן או על-ידי ראש הגוף הביטחוני המתאים תוכנית אכיפה פנימית, וזאת בהתבסס על ההנחיות המקצועיות של יחידת האכיפה הארצית בהתאם לנוהל העבודה.
היו"ר זאב בנימין בגין
רק למען הפרוטוקול אני מבקש לשאול, כמה שעות השקעתם באפשרות להגיע להסכמה הזאת, הן ביום חמישי והן ביום ראשון?
תומר רוזנר
אנחנו מבקשים חיסיון מפני הפללה עצמית בעניין הזה...
היו"ר זאב בנימין בגין
אני מבקש שיירשם בפרוטוקול כי שואלים אתכם בבית איפה הייתם ומה עשיתם כל היום... זה היה עד 11 או 12 בלילה.
תומר רוזנר
שעות רבות.
היו"ר זאב בנימין בגין
אני מבקש שיירשם בפרוטוקול.
לירון אדלר
היה חושך במסדרונות.
היו"ר זאב בנימין בגין
אני שואל על שעה. כמעט עד חצות?
תומר רוזנר
כמעט עד חצות.
היו"ר זאב בנימין בגין
והבוקר עוד המשכתם?
תומר רוזנר
אכן כן.
צביקה קרמן
זה עונה לתנאים של סודיות מיוחדת...
היו"ר זאב בנימין בגין
אני מסתפק בהערה הזאת. דעתי לא נחה מכל הפרק הזה ומן הצורך המוזר בו, לארגן בחקיקה יחסים בין משרדי ממשלה. זה נראה לי ממש מוזר ולא רצוי, אבל יש עוד כמה הליכים אצלנו שאינם רצויים ומעבר לכוחותיי לתקן אותם בשלב זה. יש לי עוד כמה שנים אבל זה לא בסדר העדיפויות הגבוה.
תומר רוזנר
הנושא האחרון, והוא החשוב ביותר לדעתנו בהקשר הזה, ופה אנחנו צריכים את תשומת לבכם, הוא לגבי סעיף התחולה של החוק כולו. ביקשה הממשלה ביום חמישי להציע – דיבר בשמה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה עו"ד קמיניץ – לגבי סעיף התחולה, להכניס מספר הבהרות: מתי החוק יחול ומתי לא, ואילו חלקים בחוק יחולו ואילו לא. אני מבקש מנציגי הממשלה להציג את הדברים. אני מבקש שקודם תסבירו את התיקון ואחר-כך תקראו את הסעיף.
אשר זליגר
העיקרון הוא שהחוק ייכנס לתוקף 6 חודשים מיום פרסומו. זה הכלל. ממנו נגזר, כמו ברוב החקיקה, שהוא יחול רק על בנייה ועבירות שחלות מיום הכניסה לתוקף, דהיינו 6 חודשים אחרי פרסומו ואילך. העבירות והמבנים שנעברו או בוצעו לפני כן יחול עליהם החוק הישן. זה העיקרון המרכזי.

לכלל הזה יש שני חריגים. חריג ראשון מדבר על צו הריסה ללא הרשעה, שיחול כאמור בהתאם לכלל שאמרתי אלא אם מדובר במבנה שנבנה בשטחים חיוניים.
עמית אופק
בנסיבות מיוחדות. שטחים שהוגדרו כנסיבות מיוחדות.
אשר זליגר
החריג השני מדבר על שימוש למגורים.
היו"ר זאב בנימין בגין
קבענו שהביטוי "נסיבות מיוחדות" לא יחול על המקרקעין אלא יחול על נסיבות העבירה והעבריין. נכון? כך תיקנו באותו סעיף.
לירון אדלר
זה מפנה לרשימה הזאת.
אשר זליגר
העיקרון הוא, שוב, לשמור על אותם שטחים חיוניים של תשתיות, דברים כאלה.
היו"ר זאב בנימין בגין
זה מופיע במסמך החשוב של מדיניות האכיפה שקיבלנו הבוקר.
אשר זליגר
החריג השני מדבר על שימוש קיים היום למגורים שנעשה בבנייה או במבנה שבנייתו הושלמה לפני 5 שנים, כלומר שעבירת הבנייה התיישנה. אם גרים בו כבר כעת נחיל עליו בשנתיים הקרובות את הדין הישן. הדין החדש יוחל שנתיים לאחר כניסת החוק לתוקפו.
תומר רוזנר
זה קצת מוזר. מה יקרה בעוד שנתיים? יוציאו לו צווים?
אשר זליגר
לא. הייתה אמירה של חברי הוועדה שהם חוששים, או מבקשים לתת זמן התארגנות לעניין השימוש. בניגוד לבנייה שאולי מתחילים אותה, או יכול אדם להחליט אם הוא מתחיל לבנות אותה מחר, כן או לא, הייתה טענה ששימוש למגורים, אמנם זה עבירה מתחדשת אבל אדם כבר גר בביתו ולכן אולי טבעי שהוא ימשיך לגור שם. את החשש הזה ביקשנו להפיג, במובן הזה שנותנים שנתיים נוספות מיוחדות בתקופה שבה ימשיך החוק הישן. אנחנו מזכירים שגם בהתאם לחוק החדש השימוש לא חוקי, גם הוא עבירה, גם נגדו יש סנקציות וכלים, ובכל זאת זה דבר שהתבקשנו לעשות כדי להפיג חששות.
עמית אופק
יש גם ניסיון למצות את ההליך התכנוני. הרי יש עכשיו תהליך תכנוני משמעותי. יש הערכה שבתקופה של שנתיים אפשר לצפות שהוא כן יגיע לאיזה מיצוי.
היו"ר זאב בנימין בגין
אני חושב שזה חיובי אבל אני מבקש להבין באופן מעשי. אני חושב שזה משליך גם על הדיון בירכתי החדר. מה המשמעות? בואו נדבר קלנדרית. הפרסום יהיה באוגוסט 2017.
אשר זליגר
לצערנו אתה לא טועה.
היו"ר זאב בנימין בגין
באיזה מבנה יחידת האכיפה תתעסק, זה שגם נבנה אחורנית עד 2012 או זה ש-5 שנים, מ-2019 וחזרה?
עמית אופק
המבנה שבנייתו הושלמה לפני 2012 החוק החדש בעניין עבירת השימוש לא יחול עליו.
היו"ר זאב בנימין בגין
עדיין הרטרואקטיביות למעשה הולכת עד 2012. בסדר, תרצה לאכוף מ-2012, אלא אם כן זה הוסדר בתוכנית.

האם יש לכם נתונים שתוכלו להביא לידיעתנו, כי מדובר בסלע מחלוקת, על כמה מבנים מדובר? האם באמת חשוב לקבוע את התאריך מ-2012 או ניתן להסתפק ב-2014? אם מדובר בעשרות מבנים –הוויכוח לא מכריע. אם מדובר באלפי מבנים – בוודאי הוא חשוב. אם מדובר במאות – תסבירו לנו.
אשר זליגר
אסביר מאין הגענו ל-2012. הרעיון של 5 שנים הוא מכיוון שעבירת הבנייה מתיישנת 5 שנים אחרי השלמתה. הרעיון היה ליצור מצב שבו שימוש בבנייה שעבירת הבנייה שלו התיישנה אנחנו כאמור, לפחות בשלב הראשון, לא נאכוף על-פי החוק החדש. מכאן נולד התאריך ולא מספרית. לצערי כמותית קשה להצביע. זה אחת הסיבות שהחוק דורש לעשות סקרים כדי שאפשר יהיה בתוך זמן סביר למפות את מספר העבירות בצורה מדויקת. יש הערכות.
היו"ר זאב בנימין בגין
אתה מקשה עלינו. אני אומר את זה בישיבות רבות: בלי נתונים קשה לעבוד. שאלתי על נתונים בחודש האחרון באחת הוועדות. שאלתי: כמה, אמרו לי: הרבה. שאלתי: אבל כמה? אמרו לי: הרבה מאוד. אבל מתוך כמה? המון. בין הרבה מאוד להמון – אני מתקשה כך. לכן בכל זאת צריך לשכנע שיש הבדל מכריע. דרך אגב, גם את השאלה הזאת אפשר לכלול במדיניות האכיפה. דעתי תנוח אם זה ייכלל במדיניות האכיפה.
עמית אופק
חייבים לקרוא את הסעיף הזה ביחד עם מדיניות האכיפה שהופצה. המשמעות היא מתי יתועדף מבנה למגורים שנמצא בתוך תחומי תוכנית.
דבי גילד-חיו
מדיניות אכיפה אפשר גם מחר לשנות.
עמית אופק
היא לא שונתה כבר שנים רבות.
היו"ר זאב בנימין בגין
זה לא יהיה פשוט. אומרים לי את זה לעתים גם כשאנחנו מבקשים לדעת לגבי דבר חקיקה מסוים מה יהיו הנחיות היועץ המשפטי לממשלה.
דבי גילד-חיו
יבוא שר חדש שירצה מדיניות חדשה, אז הוא יוציא מסמך מדיניות חדש. מה הקשר? זה לא בחוק, זה לא מצריך הליך חקיקה, זה מסמך מדיניות.
היו"ר זאב בנימין בגין
אנחנו מנסים קודם כול לברר מה ניתן לקבוע בחוק באופן סביר. חלק מן העניין יכול להיות שיוכרע בהסכמות אחרות. כשאומרים עליהן פוליטיות יש בכך ניחוח של גנאי אבל הן הסכמות ציבוריות שביסודן הן חיוביות. אנחנו לא רוצים רק לחוקק. אנחנו רוצים לחוקק מתוך ההסכמה הציבורית הרחבה ביותר שניתן להגיע אליה בתנאים שבהם אנחנו עומדים. אזכיר שבמסמך מדיניות האכיפה שני האזורים שהם בעדיפות גבוהה מאוד הם מושבים וקו החוף. צריך להרגיע חלק מן הציבור שאיננו רגוע. לכן מה שנוכל – נוכל, מה שלא – אני לא רואה פסול. זה כאילו שאמרנו – והיית בדיון כזה, היינו ביחד בדיונים לא מעטים כאלה בחדר הסמוך, בוועדת החוקה, חוק ומשפט שבהם השתתפנו, קיבלנו טיוטה של הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, היו לנו הערות לגבי הטיוטה אבל אפשר היה לומר: מה זה חשוב, תמיד אפשר לשנות. אבל מסתבר שלא במהירות משנים. לפני שעה קיבלנו את הסכמת יושב-ראש הוועדה הקבוע, האמיתי, לכך שמסמך מדיניות האכיפה ייכלל בפרוטוקול. אני חושב שיש לזה משמעות ציבורית ניכרת מאוד, וייתכן שאף משפטית.
דבי גילד-חיו
אני רוצה לשאול על הסעיף הזה. רציתי להגיד שלושה דברים.

ראשית כהערה כללית, אני חושבת שלא בסדר שיש דיון על תיקונים והסכמות שהתקבלו בין הייעוץ המשפטי, היושב-ראש, המדינה, מי שיהיה, ועכשיו דנים בהם ולא היה נוסח עם ההערות, כדי שלמשל אנחנו נוכל לראות מראש ולהתייחס, אולי להגיש פנייה.
אשר זליגר
הסיכום הזה הוצג ביום חמישי.
דבי גילד-חיו
בכל אופן, אני לא ראיתי את הנוסח עם כל התיקונים שהסבירו עכשיו.
תומר רוזנר
התיקונים שהוסברו עכשיו, למשל להחליף "מיוחדת" ב"גבוהה", נכון, לא היו בנוסח שהיה לכם. לא תוקנו פה תיקונים מהותיים, רק מילה זו או אחרת.
דבי גילד-חיו
אני אומרת הערה בעיקרון. כשאומרים בדיון חקיקה שיש כל מיני תיקונים לסעיפים ראוי לפרסם מראש נוסח להתייחסות הציבור. לא משנה, אולי לא הייתי ביום חמישי, אולי כן הייתי, אני לא יודעת מה.

לגבי התחולה רציתי לשאול שני דברים. כל הרעיון, שאומרים שזה יחול על בנייה חדשה, היה בהתחשב במצב התכנוני או בהיעדרו או בקשיים במצב התכנוני. כאשר כוללים 5 שנים אחורה עולות פה שתי שאלות. אחת, האם אפשר להחיל רטרואקטיבית שינויים בחקיקה, ובמיוחד החמרה באכיפה על עבירות בנייה?
היו"ר זאב בנימין בגין
העבירה היא נמשכת, כפי שהסבירו לי המומחים. עבירת השימוש במבנה נמשכת.
דבי גילד-חיו
אני מבינה שהעבירה נמשכת.
אשר זליגר
כמובן שהחוק חל אך ורק על עבירות חדשות. אם לא היינו מתייחסים לכך אז בנייה שהושלמה עד שהחוק ייכנס לתוקף יחול עליה החוק הישן, על בנייה חדשה יחול החוק החדש. אותו דבר לגבי שימוש. שימוש שנעשה עד יום הכניסה של החוק לתוקף יחול עליו החוק הישן, שימוש מיום כניסת החוק לתוקף והלאה יחול עליו החוק החדש. כל יום שלאחר כניסת החוק לתוקף, כשאתה קם בבוקר ובוחר להשתמש במבנה לא חוקי, או שימוש חורג, זה עבירה חדשה ועל כן חל עליה על אותם הימים החוק החדש. זה הדינים הכלליים.

עכשיו הצגנו משהו מיטיב, לא מרע. ההצעה מיטיבה עם הדין הכללי. היא אומרת שעל אף שכאמור במצב הרגיל השימוש יום למחרת כניסת החוק לתוקף היה צריך לחול עליו הדין החדש, אמרנו שעל שימוש קיים, שימוש שהחל כבר לפני כניסת החוק לתוקף, לא נאכוף את החוק החדש בשנתיים הקרובות. נתנו עוד "גרייס". זה העניין.

(היו"ר דוד אמסלם)
תומר רוזנר
אני מציע שתקרא את נוסח הסעיף.
אשר זליגר
סעיף 13 – תחילה ותחולה והוראות מעבר

"(א) תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה).

(ב) הוראות סימנים ג' (אכיפה מינהלית), ד' (צווים שיפוטיים + הריסה ללא הרשעה), ו' (אמצעי אכיפה נוספים) ו-ז' (עיכוב ביצוע) בפרק י' לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה, יחולו על צווים שניתנו מכוח הסימנים האמורים מיום התחילה ואילך.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), על צו הריסה ללא הרשעה שניתן לפי סימן ד' לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף ... לחוק זה, לאחר יום התחילה, לעניין עבודה אסורה שבוצעה לפני יום התחילה, יחולו הוראות פרק י', הנוגעות לעניין, כנוסחן ערב יום התחילה, ובלבד שהעבודה האסורה לא בוצעה במקרקעין המנויים בסעיף 222(א) או בשטח המיועד בתכנית למבני ציבור.

(ד) על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), בתקופה שמיום התחילה ועד תום שנתיים מהמועד האמור, יחולו הוראות פרק י' כנוסחן ערב יום התחילה על שימוש אסור שהוא שימוש למגורים, אשר החל קודם ליום התחילה, בעבודה אסורה שהושלמה חמש שנים ויותר לפני יום תחילתו של חוק זה."
תומר רוזנר
סיימנו את ההשלמות.
היו"ר דוד אמסלם
אערוך הצבעה על הרביזיה לגבי הפיצול.
תומר רוזנר
הוועדה החליטה בשבוע שעבר לפצל את הסעיף הנוגע לתיקון עקיף בחוק ההוצאה לפועל. אני מבין שאדוני מבקש דיון מחדש בנושא הזה.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להציע את ההצעה הבאה, ברשותך. היות וסוכם כרגע שאם לא תהיה הבנה עכשיו – אני רוצה להתייעץ.
תומר רוזנר
אתה צודק, אם תהיה הבנה וזה יכול להיות במושב הבא, אז אפשר לעשות פיצול של הסעיף. יש רביזיה תלויה ועומדת.
היו"ר דוד אמסלם
יש לנו פרק מסוים שאנחנו רוצים לפצל מהצעת החוק. ברגע שאני מפצל פה זה חייב לעבור לאישור המליאה היום. אתה מביא את זה כפיצול?
דוד ביטן (הליכוד)
כן. אבל תעבירו את זה מהר.
לאה קריכלי
העברנו כבר בבוקר.
דוד ביטן (הליכוד)
זה לא עבר בנשיאות. נראה מה נוכל לעשות. תשלחי בקשה למזכירות בקשה לפיצול הפרק.
לאה קריכלי
העברתי את זה לנשיאות הבוקר אבל הם לא הסכימו, הקואליציה לא הסכימה. ביקשנו פיצול.
תומר רוזנר
אז אין רביזיה.
היו"ר דוד אמסלם
בהתאם לסיכום שלהם עכשיו, עוד 20 דקות נשמע אותם ולפי זה נחליט איך אנחנו מתקדמים.

בעניין ההסתייגויות, אנחנו צריכים לעבור הסתייגות-הסתייגות או שאני יכול ב"קומפלט"?
תומר רוזנר
זה החלטה שלהם. יש 300 הסתייגויות.
היו"ר דוד אמסלם
נתחיל את ההצבעות בשעה 14:30.
תומר רוזנר
לפני שאדוני מתחיל, אני רוצה להפנות את תשומת לבך להנחייתו של היועץ המשפטי לכנסת, שלפיה אין לקיים ישיבות ועדה בזמן ישיבות הסיעות. מכיוון שישיבות הסיעות מתחילות בשעה 14:00 אז כאילו לא ניתן לקיים ישיבה.
היו"ר דוד אמסלם
אני מבקש לדבר עם היועץ המשפטי לכנסת, שבגלל שזה השבוע האחרון לפני הפגרה אנחנו מבקשים שהוא ינחה, כפי שהיה בנשיאות, שכל ההצעות עוברות היום ועולות, שנוכל לקיים הצבעות גם בעת ישיבות הסיעות. בסדר?

בבקשה, רצית לומר משהו.
מיכה דרורי
שלום, אני מן התנועה הקיבוצית. באחת הישיבות לפני שבוע חשבנו שיש סיכום לגבי סעיף 222(א)(3), שם נקבע שיש עבירה מוגברת, שעכשיו מוצאת את ביטויה גם בהמשך החוק, לגבי מקרקעין שהוכרזו כקרקע חקלאית. ההכרזה הזאת מיושנת, היא לא רלוונטית והנוסח הזה לא מתאים. זאת אומרת, אם יש שטחים מוגנים הנוסח הזה לא תקף. מסר לי אחד מחברי הכנסת שזה טופל ואני רואה שזה לא תוקן. זה פשוט תקלה בחוק כי יש לאנשים בתים בתוך קרקעות שהוכרזו כמוכרזות, זה לא שטחים פתוחים בכלל. זה משהו היסטורי שבמשך שנים לא נגעו בו.
עמית אופק
אין מניעה. התוספת הראשונה לחוק התכנון והבנייה קובעת את ההכרזה על שטחים חקלאיים כשטחים חקלאיים מוכרזים. השינוי של הייעוד שלהם דורש אישור של ועדה ברמה ארצית, שנקראת הוולקחש"פ, הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים. יכול להיות שהוועדה נתנה אישור לשינוי ייעוד, אבל אי אפשר להגיד שנושא ההכרזה על שטחים חקלאיים כשטחים חקלאיים מוכרזים הוא דבר שאין לו רלוונטיות. בוודאי יש לו רלוונטיות.
מיכה דרורי
אסביר כי כנראה אתם לא לגמרי מכירים את הדקויות. לוועדה לפי התוספת הראשונה יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת היא לבטל את ההכרזה, כלומר אם תכננת שכונת מגורים הוועדה יכולה לבטל את ההכרזה. במקרה הזה הקרקע היא כבר לא חקלאית מוכרזת ואין שום בעיה. המסלול השני, שהשתמשו בו פעמים רבות, הם אישרו בנייה על קרקע חקלאית מוכרזת.
עמית אופק
אם הם אישרו אז אין עבירה.
מיכה דרורי
אבל אם אותו אדם שגר על קרקע חקלאית מוכרזת שלא בוטלה, כלומר שהיה היתר בנייה, עכשיו סגר מרפסת- - -
עמית אופק
אז שיפעל לביטול ההכרזה.
מיכה דרורי
המנגנון הזה לא עובד.
עמית אופק
אז מה לעשות?
מיכה דרורי
אז שיכתבו "שטחים פתוחים".
עמית אופק
לא, אבל שטחים חקלאיים מוכרזים הם שטחים שנמצאים בהחלט בעדיפות גבוהה. אלה השטחים הפתוחים, ואם יש כמה חריגות אז צריך לטפל בהן בביטול ההכרזה.
מיכה דרורי
אבל לא עשו את זה 40-50 שנים. זה לא תואם את מדיניות האכיפה שלכם. אם מדיניות האכיפה שלכם היא שמירה על שטחים פתוחים- - -
היו"ר דוד אמסלם
תסביר לי שוב, לא הבנתי כל-כך.
מיכה דרורי
אני מבין שהמדיניות, מתכוונים פה שתהיה הגנה מוגברת על שטחים פתוחים.
היו"ר דוד אמסלם
לפני המדיניות, תספר לי מה הבעיה בסעיף.
מיכה דרורי
מדובר על סעיף 222(א). הוא קובע: "המבצע עבודה אסורה במקרקעין המפורטים להלן, דינו – מאסר שנתיים או כפל קנס" אם הוא מבצע אותה באחד מן השטחים הבאים: "(1) מקרקעין המיועדים בתוכנית לתכליות המפורטות בהגדרת 'תשתיות לאומיות' שבסעיף 1" – בסדר; "(2) מקרקעין המצויים בסביבה החופית" – בסדר; "(3) מקרקעין שהוכרזו כקרקע חקלאית על-פי התוספת הראשונה לחוק". בתוך ההכרזה הזאת יש המון שטחים שלהבנתי כל מי שיושב כאן יודע שהם לא מוגנים, הם כלום. אני מציע למחוק את זה, או להחליף את זה ב"שטחים פתוחים".
היו"ר דוד אמסלם
אתה אומר שיש קרקעות חקלאיות, שהיום מוגדרות כחקלאיות, ועליהן יש ישובים. בזמנו לא החריגו את הישוב מסך כל הקרקע החקלאית. זה מה שאתה אומר?
מיכה דרורי
כן.
עמית אופק
הוא מדבר על קרקע חקלאית מוכרזת.
היו"ר דוד אמסלם
ואיך נתנו להם היתר? או שזו הייתה אז בנייה ללא היתר?
מיכה דרורי
ההכרזה לא בוטלה, פשוט זה הגיע לוועדה ונתנו היתר.
תומר רוזנר
אם ניתן היתר אז זה חוקי.
מיכה דרורי
נכון, אבל אדם שבנה בית בשטח שהוא עדיין חקלאי מוכרז ועכשיו סגר מרפסת, זה עבירה מוגברת עם כפל קנס. למה? כי לא ביטלו את ההכרזה על הבית שלו. אף אחד לא ידע שזה מה שהולך לקרות.
עמית אופק
אם יש את הבתים שהוא מדבר עליהם, בית-משפט יראה את הנסיבות וייתן עונש מינימלי.
מיכה דרורי
אם קבלן בנתניה בנה- - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
באמת? למה להביא אותו לבית-משפט?
עמית אופק
כי הוא עבר עבירה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
תעשה כמו לכפרים הערבים. הם גרים שם כבר עשרות שנים. הוא גר שם 20 שנים.
עמית אופק
הוויכוח הוא לא אם זה עבירה או לא עבירה.

יש דוגמה קונקרטית של תיק כזה בבית-משפט?
מיכה דרורי
עד עכשיו זה לא היה אבל עכשיו יהיה.
עמית אופק
גם היום אנחנו יכולים להגיש כתב אישום כזה. ראית תיק אחד כזה?
מיכה דרורי
אני לא מכיר אישית אבל מאוד יכול להיות, כפי שיש עברייני בנייה בתוך העיר, שיש עברייני בנייה בקרקע חקלאית מוכרזת.
היו"ר דוד אמסלם
הוא שואל דבר פשוט. אני הבנתי ממנו שזה המצב, שבזמנו הקימו ישובים, בקום המדינה, כאשר לא היה כל-כך סדר.
עמית אופק
לא, אדוני. יש מנגנון מסוים של הכרזה על קרקע כקרקע חקלאית מוכרזת. זה מנגנון שקבוע בחוק התכנון והבנייה. הוא אומר שיש מבנים שניתן להם היתר בנייה למרות שהייתה שם הכרזה וההכרזה לא בוטלה. עכשיו אותו אדם שניתן לו היתר בנייה בנה תוספת לא חוקית. הוא אומר: על זה יהיה עונש מוגבר? אני אומר: אדוני, אל"ף, אי אפשר להראות פה דוגמה קונקרטית אפילו לכתב אישום אחד.
תומר רוזנר
עזוב כתב אישום. שייתן לנו דוגמה של ישוב כזה.
עמית אופק
דוגמה ליישוב כזה, וממילא בית-המשפט לא ייתן עונש חמור במקרה כזה.
היו"ר דוד אמסלם
השאלה של מיכה דרורי קצת מתחכמת אבל אלך איתה קצת, למרות שזה לא חשוב, ברמת הבסיס זה לא חשוב, הוא יבוא לבית-המשפט ואז בית-המשפט ישאל אותו. הרי הרעיון של החוק הזה, בגדול, בתפיסה הנקייה והמזוקקת, שיבוא אדם, יבנה עכשיו בקרקע חקלאית את הבית שלו. יש לו פרדס – הוא אוהב לגור במקום שבו יש ריח של תפוזים, החליט להזמין משאית, להזמין קבלן: תבנה לי פה. זה הסיפור של העבירה המוגברת. אתה מצייר תמונת מצב כזאת, שיש כנראה בתים – בשביל הציוריות וההמחשה – שנבנו על שטח שפעם הוכרז כחקלאי. באה המדינה ואמרה: אתם יודעים מה, תבנו פה כמה בתים, מותר, תוציאו היתר. אתם הוצאתם היתר ואף אחד לא בדק.
מיכה דרורי
היה היתר כדין.
היו"ר דוד אמסלם
התכוונתי שאף אחד לא בדק את עניין ההכרזה על קרקע חקלאית.
מיכה דרורי
מישהו בדק ואישר.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר, לא משנה. המציאות היא שכאילו לכאורה היום יש מבנים על קרקע שמוכרזת כחקלאית והם בהיתר. אחלה, יש דברים כאלה גם. עד עכשיו בסדר? בא עכשיו אדם, נהיה לו חם בבית, רוצה לבנות מרפסת כדי להתאוורר, כדי להריח את התפוזים שדיברנו עליהם. בקיצור, הבחור התחיל להקים את הגזוזטרה של המרפסת, טוב לו. אמרו לו: מה זה? הגישו נגדו כתב אישום. הרי אין לך היתר. אז אתה אומר על אותו אחד: למה ניתן לו עכשיו קנס מוגבר? הרי לכאורה זה על שטח חקלאי בתוספת שהוא בנה. אתה צודק, אבל זה לא כל-כך חשוב. הוא יבוא לשופט, השופט יבין את הסיטואציה. הרי בסוף הוא צריך להגיע לאיזה שופט. השופט מבין שאם הוא בנה מרפסת לבית כפי שאני בונה לבית שלי, זה רוח הדברים, אז הוא יגיד לו: אתה יודע מה, נתייחס אליך כאילו המבנה שלך לא חקלאי, זה עבירה רגילה, בלי עניין החקלאות. אבל אם זה יהיה דבר אחר, שהוא בנה לעצמו בית בשטח החקלאי – לשם אנחנו מכוונים. זה קנס מוגבר. הרי אם אני שופט ואני מבין את הסיפור אז אני אומר: הרי מה ההבדל בין האדם הזה, שבנה ללא היתר, לאדם שבנה בירושלים או במקום אחר בתוך המושב ללא היתר? בגלל שזה פעם הוכרז? עזוב. אנחנו באים למהות, לא לפרוצדורה.
מיכה דרורי
הבעיה היא שאחרי זה עושים גם הפניות לכאן.
היו"ר דוד אמסלם
לא חשוב, בואו נתקדם, עזוב. אנחנו הבנו את הרעיון. אני לא רואה בזה דבר דרמטי. אני גם לא רואה הרבה מבנים כאלה, אני לא רואה אותם כל הזמן בונים מרפסות כאלה. עזוב, אנחנו לא שם.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
האם אפשר להסיר ספק בעניין הזה?
אשר זליגר
קשה מאוד לנסח את זה כך שאנחנו נחריג. נגיד לפרוטוקול שלא לזה התכוונו.
היו"ר דוד אמסלם
אגיד לפרוטוקול שלא זאת הייתה כוונת המחוקק. אם יגיע לבית-המשפט אירוע של בית שנבנה עם היתר על קרקע חקלאית מוכרזת בזמנו וכיום הוא עשה תוספת שהיא לא חוקית, אז דינה של אותה תוספת יהיה כדינה של תוספת שמתבצעת על קרקע בעיר.
מיכה דרורי
יש לי הצעה שחשבתי עליה כרגע. אני מציע לכתוב: "מקרקעין שהוכרזו כקרקע חקלאית על-פי התוספת הראשונה לחוק ומיועדים לחקלאות על פי תוכנית".
אשר זליגר
הם מיועדים לחקלאות, אז זה לא למגורים.
מיכה דרורי
הנה תפסת את העבריין, מצאתי לך את הרשת המדויקת. אני מסביר עוד פעם, אולי אני לא ברור. מותר לי לשנות ייעוד של שטח למגורים. אני מגיע לוולקחש"פ והוולקחש"פ מאשרת את שינוי הייעוד אבל לא מבטלת את ההכרזה. יש לי עכשיו שטח צהוב למגורים כדין מוכרז. על מנת לפתור את זה מצאתי לך רעיון שעלה לי בראש עכשיו: אם יש לך שני תנאים מצטברים, שזה גם מוכרז וגם מיועד על-פי תוכנית לחקלאות. בסדר? הוצאתי החוצה את מה שלא מיועד לחקלאות.
אשר זליגר
בגלל המקרה המאוד חריג ומיוחד הזה- - -
עמית אופק
כמה מקרים כאלה יש בכלל?
מיכה דרורי
לדעתי מאות רבות. לצערי לא ביקשו ממנו את המידע.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
ביקשתי נתונים בסעיף אחר, אמרתם: אין נתונים, נעבוד בלי נתונים. עכשיו אתה דורש ממנו נתונים. אנחנו עובדים בלי נתונים, זו ההנחה. אני ביקשתי גם אסתטיקה בחקיקה אבל גם עקביות.
אשר זליגר
השאלה כמה תיקים כאלה יש.
מיכה דרורי
לדעתי המון.
אשר זליגר
כמה תיקים הוגשו?
מיכה דרורי
אין לי מושג.
עמית אופק
כי זה לא קורה.
מיכה דרורי
עד עכשיו לא הייתה חקיקה. יכול מאוד להיות שהוגשו עשרות ומאות תיקים אולם העבירה הזאת לא הייתה קיימת.
עמית אופק
לא הוגשו עשרות או מאות תיקים. אנחנו מכירים כמה מגרשים בתחומי קיבוצים שמעניינים אותך ובתחומי מושבים על בנייה- - -
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אתה אומר שאתם מכירים. תן לנו הערכה, סדר גודל: עשרות, מאות, אלפים?
בת-אור כהנוביץ'
מקרים כאלה לא מוכרים.
עמית אופק
בטווח זמן של השנה האחרונה?
היו"ר זאב בנימין בגין
אתה תגיד, של 10 השנים האחרונות, 5 השנים האחרונות, מזמן שהגעת לתפקידך.
עמית אופק
מקרים בודדים.
בת-אור כהנוביץ'
בסופו של דבר הסעיף הזה בא להגן על קרקע חקלאית מוכרזת כי זה דבר שהחוק מכיר בו. אם צריך לבטל את ההכרזה- - -
עמית אופק
זה בסדר גודל גבוה מאוד. הרי מה קורה בתיקים האלה? אלה תיקים בבנייה שהתיישנה, לא בבנייה חדשה, ואז מגישים כתב אישום על שימוש. יש הנחיה שלנו, שבמקרים כאלה צריכים לקבל אישור כדי להגיש כתב אישום. מדובר על תיקים עם היקף של תוספות של 150-200 מטר.
מיכה דרורי
לדעתי הייתה לי הצעה סבירה, אבל לא קיבלו אותה.
הילי פרייס
אני נמצאת כאן מטעם לשכת עורכי-הדין. אני רוצה להשתמש בדוגמה האנקדוטלית ששמענו זה עתה כדי לבטא את העמדה הכללית של לשכת עורכי-הדין. לשכת עורכי-הדין מתנגדת להגבלה והבניה של שיקול הדעת השיפוטי. זו דוגמה שממחישה איך- - -
היו"ר דוד אמסלם
אני חושב שאמרת את זה כבר.
הילי פרייס
את זה לא, אבל תודה רבה על ההקשבה.
היו"ר דוד אמסלם
נצא להפסקה בדיון.

(הישיבה נפסקה בשעה 14:06 ונתחדשה בשעה 14:09.)
היו"ר דוד אמסלם
אני מחדש את הישיבה. אדוני היועץ המשפטי לוועדה, זה שהם לא נמצאים כאן – הם לא נמצאים כאן. אתם רוצים להתקשר לעבדאללה אבו מערוף?
תומר רוזנר
בינתיים שחבר הכנסת סמוטריץ' יציג את ההסתייגויות שלו.
היו"ר דוד אמסלם
אני מבקש לומר לגבי סדרי ההתנהלות שלנו בהמשך, בגדול, מחר נערוך הצבעות על ההסתייגויות בלבד. כעת כל מי שיש לו הסתייגויות ורשם אותן ורוצה לנמק אותן – זה הזמן. מחר לא ינמקו הסתייגויות. מחר אנחנו נביא את הדברים ישר להצבעות.
תומר רוזנר
חבר הכנסת בגין עומד על הסתייגותו?
זאב בנימין בגין (הליכוד)
ויתרתי.
תומר רוזנר
חבר הכנסת בגין מוותר על ההסתייגות.
היו"ר דוד אמסלם
בצלאל סמוטריץ', אתה רוצה לנמק את ההסתייגויות שלך?

חבר הכנסת בגין, אני מבקש שתחליף אותי כעת. יש עכשיו כבר דיון חדש בחדר שלי. אתה תשמע אותם, אתה רק שומע. מחר נצביע על הכול. אתה על תקן שומע.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
שמעתם עד כמה הוגבלתי בסמכויותיי.
היו"ר דוד אמסלם
אתה יכול לענות גם.

(היו"ר זאב בנימין בגין)
היו"ר זאב בנימין בגין
אני רק שומע. אבל אני גם מחלק רשות דיבור?...

חבר הכנסת סמוטריץ', לפי הנחיית יושב-ראש הוועדה, כולי אוזן, אני שומע.
בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי)
הסתייגות ראשונה, לסעיף 257ב(ב)(4), אני מבקש למחוק את המילים "כלפי רכוש". בנוסח המקורי פקחי הוועדה היו מוסמכים להפעיל כוח כדי לבצע את הצו גם אל מול רכוש וגם אל מול אנשים. הסיבה היא שאנחנו רואים לאורך השנים שאחד החסמים הגדולים ביכולת מימוש פעולות אכיפה הוא שלא מתקבל סיוע משטרתי. במצב המשפטי הנוכחי היום רק שוטרים מוסמכים להפעיל כוח כנגד בני אדם ולכן, גם כאשר המערכת מאוד-מאוד רוצה לממש צווים היא מנועה מלעשות את זה מכיוון שהיא זקוקה לסיוע משטרתי, ושם יש תירוצים בכל בוקר למה זה לא מתאים בדיוק היום, ועכשיו יש הערכת מצב כזאת, ומחר יש איזה חג, ושלשום היה חג, אז המשטרה לא נותנת מענה. לכן הממשלה ביקשה, בצדק, להסמיך את הפקחים להפעיל כוח, כמובן סביר, כפי ששוטר מוסמך, כדי לבצע את הצו. במהלך הדיונים כאן בנוסח שהופץ בפנינו תחמו את היכולת להפעיל כוח סביר רק כנגד רכוש, כדי לשבור מנעול או משהו כזה, ולא נתנו אפשרות להפעיל כוח סביר כנגד אדם. בעיניי זה מחזיר אותנו אחורה למצב הנוכחי היום.
עמית אופק
זה לא לביצוע צו. יש סעיף אחר על ביצוע צו, שהוא לא מוגבל.
בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי)
גם לביצוע צו. לצערי. אני אתך. לכן אני חושב שאתה אמור להתנגד. עמית אופק, אתה אמור לתמוך בהסתייגות שלי. אתה צודק מאוד, אין שום היגיון בכך שאנחנו בונים עכשיו מערכת ולא נותנים לה סמכויות וכולנו משועבדים עכשיו לסדרי העדיפויות ולשיקולים של משטרת ישראל, שאיפשהו שמה את אכיפת דיני התכנון והבנייה במקום לא גבוה בסדרי העדיפויות שלה.
היו"ר זאב בנימין בגין
נציגי הממשלה, אנחנו רוצים להמשיך. חבר הכנסת סמוטריץ' מבקש לשכנע אתכם. הוא הצליח לשכנע גם את יושב-ראש הוועדה.
בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי)
עמית אופק כבר אתי, הוא צריך לעבוד קשה, ונדמה לי שגם אנשי המקצוע אתי, וגם יושב-ראש הוועדה. לכן אני מבקש להעלות את זה כהסתייגות.

אני אומר עוד פעם, משטרת ישראל סדרי העדיפויות שלה שונים. היא ממקמת תמיד את אכיפת דיני התכנון והבנייה בתחתית סולם העדיפויות, זה הכי פחות מעניין אותה. אני אומר את זה בעקבות מעקב אחר הסוגיה הזאת. לכן צריך לאפשר למערכת שאמורה לאכוף את דיני התכנון והבנייה לקבל את הכוח הסביר שדרוש לה כדי להצליח לבצע את עבודתה.

סעיף 257ד(א)(1) – את ההסתייגות הזאת אני דווקא לא מנמק.
תומר רוזנר
אתה מוותר או שאתה לא מנמק?
בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי)
עוד רגע אחשוב על זה. אני מוותר. אפשר למחוק את הסתייגות מספר 2.

בסעיף 204(א), אחרי המילים "מנהל היחידה הארצית לאכיפה" להוסיף את המילים: "או מי שהוסמך לכך". אה, זה כבר קיים. למה אני צריך להוסיף את זה? אבל זה לא קיים בחוק היום. נכון להיום כתוב: "מנהל היחידה הארצית לאכיפה". אני רוצה שיהיה כתוב: "או מי שהוא הסמיך במקומו" כדי שיוכל להסמיך את המנהלים.
בת-אור כהנוביץ'
מה שאתה מדבר עליו נמצא בסעיף של הצו המנהלי, בסעיף ההגדרות.
בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי)
אני רוצה שמנהל היחידה הארצית לא יצטרך- - -
תומר רוזנר
להסמיך אנשים לתת צווים? יש סעיף- - -
בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי)
אני רוצה לוודא שלא רק מנהל היחידה הארצית צריך לחתום על כל צו בעצמו אלא הוא יכול לאצול סמכויות לפקחים שלו.
תומר רוזנר
שים לב, אם יש לך את הנוסח כולו, סעיף 216 חל על כל הצווים ומאפשר למנהל היחידה הארצית לאצול את סמכויותיו למפקחים ולמפקחים מיוחדים.
בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי)
הבנתי. אז אני מוותר גם על ההסתייגות הזאת. מה ההבדל בין הסתייגות 3 ל-4?
תומר רוזנר
אלה שני צווים שונים.
בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי)
הבנתי, אבל סעיף 216 פותר את הבעיה בשלוש ההסתייגויות. אז אני מוותר על הסתייגויות מספר 3, 4 ו-5.
תומר רוזנר
הדבר היחיד שזה לא פותר, הסמכות למהנדס הוועדה המקומית, שם אין אפשרות לאצול סמכויות.
בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי)
נכון להיום זה יושב-ראש הוועדה, ובחוק הזה קבענו: יושב-ראש הוועדה ומהנדס הוועדה, ואי אפשר לאצול סמכויות.
תומר רוזנר
אתה ביקשת לאצול.
בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי)
נכון. את זה אני מבקש להשאיר. זה חלק מן ההסתייגות שלי ב-3 ו-4. לא בהסתייגות 5 שעוסקת רק במנהל היחידה הארצית לאכיפה. בהסתייגויות 3 ו-4 אני מבקש לאפשר למהנדס הוועדה המקומית לאצול את סמכויותיו. תודה רבה על העזרה.

סעיף 6 הוא סעיף חשוב מאוד. אתם נכון להיום נתתם 4 ימים למימוש צו הריסה מנהלי שלא הושלמה העבודה, ו-7 ימים כאשר היא הושלמה, כאשר במצב הנוכחי זה 24 שעות. זה נזק גדול מאוד-מאוד ליכולת המימוש של הצו הזה, מי כמונו יודע, בטח אם אני עושה עכשיו אחד ועוד אחד ומצרף את זה לסוגיית הסיוע המשטרתי וליכולת לייצר עכשיו תהליך עם כל ועדת המעקב, את כל זה להביא לשם עכשיו. אם אתה בא, "עוקץ" מהר, תוך 24 שעות, נתת צו והרסת – עכשיו יש לו זמן, הוא הרי יחכה ליום השביעי, הרי הוא לא יגיש את העתירה ברגע שהוא יקבל את הצו, הוא יחכה ליום השביעי בין הערביים, סמוך לשקיעת החמה. אני מדבר על הסתייגות מספר 6 אצלי, בסעיף 207(ג). המצב המשפטי נכון להיום מאפשר לממש צו הריסה מנהלי בתוך 24 שעות. בחוק הזה רוצים עכשיו להאריך את המועדים ל-4 ימים על עבודה שלא נסתיימה ו-7 ימים למבנה שבנייתו הסתיימה. המשמעות של הדבר הזה – ושוב, אני מדבר מניסיון החיים – העבריינים יקבלו את הצו, ילכו במשך שבוע לוועדת המעקב ולעוד כל מיני גופים ויכינו ביצורים וכל מה שצריך.
אחמד מלחם
איזה מעקב? זה כולל אותך?
בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי)
אני לא יודע מי אתה. אני לא מפריע לך. אל תפריע לי בבקשה.

הם יחכו ליום השביעי והם לא יקומו מוקדם בבוקר, הם יחכו לבין הערביים סמוך לשקיעת החמה של היום השביעי ואז ירוצו להוציא צו מניעה במעמד צד אחד, כי כמובן הריסת בית היא צעד בלתי הפיך ואז בית-המשפט כמובן יוציא צו. המשמעות היא שהוא ייערך. אנחנו הרי מכירים שעושים שימוש לרעה בהליכים משפטיים. לצערנו הרב, המערכת הרי לא עושה את זה לבד, אז המשמעות היא שיכינו עכשיו מבצע הריסה שלם, יביאו שלושה גדודים, טרקטורים, יעלה לכולם 100,000 שקל לשכור את הקבלנים, כולם יעמדו הכן ביום השביעי כי יאמרו: חיכינו יום אחד, יום שני, יום שלישי, אף אחד לא הלך לבית-המשפט, אף אחד לא עשה כלום, יחכו לבין הערביים ואז יקבלו צו מניעה זמני במעמד צד אחד מבית-המשפט המחוזי בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים. אגב, בצדק מבחינת השופט כי הריסה היא תמיד צעד בלתי הפיך ואז כשבאים אליו הוא נותן צו במעמד צד אחד. נגמר המבצע. מפקד מחוז נורמלי במשטרה לא חוזר על השטות הזאת יותר מפעמיים. בפעם השלישית הוא כבר לא נותן לארז קמיניץ כוח אדם, הוא כבר מקבל מכתבים מאוד-מאוד חריפים – יש פשוט תיק ספציפי והמשטרה פשוט לא נותנת סיוע, ואגב, בצדק מבחינתה כי יש גבול כמה אפשר לעזוב משימות אחרות של שיטור ולתת כוח לדבר הזה.
היו"ר זאב בנימין בגין
חבר הכנסת סמוטריץ', נתבקשתי על-ידי היושב-ראש רק לשמוע, הוא לא ביקש ממני להבין את מה שהחברים מדברים. אבל בכל זאת, לפנים משורת הדין, אני שואל אותך. דיברת על הטרקטורים, על הכוח הנערך, לכן שאלתי לגבי דבריך – אני לא מזלזל בתוקפם – בכל זאת לְמה ניתן לצפות אם המגבלה תהיה 24 שעות מבחינת ההיערכות הלוגיסטית של הכוחות ההורסים? זה לא מגבלה?
בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי)
אדוני היושב-ראש, אסביר. כל הרעיון של צו מנהלי, הרי דרך המלך היא ההליך הפלילי – הולכים לבית-משפט.
היו"ר זאב בנימין בגין
שאלתי באופן מעשי.
בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי)
הליך מנהלי נועד לאפשר ביצוע מהיר, יעיל, שמונע קביעת עובדות בשטח, זה בדרך כלל העניין. צריך לאפשר לו את אותה גמישות ואת אותה זריזות ואת אותה יעילות כדי לעשות את העבודה שלו. אם אנחנו, מצד אחד, נותנים כלי כזה, ומצד שני מסרסים אותו באותו משפט, כי נותנים עכשיו 7 ימים, וזה המון – כל הרעיון הוא שאתה יכול לבוא ו"לעקוץ", "לעקוץ" זאת אמנם לא מילה יפה אבל זה דבר נכון. אתה בא, "עוקץ" והולך, עשית את העבודה שלך. להכניס אותך עכשיו ל-7 ימים של היערכות ולתת לצד השני 7 ימים להיערך ולתת לו להיערך? תוסיף לפחות שהוא חייב ללכת לבית-המשפט תוך 48 שעות, הוא לא יכול לחכות לדקה התשעים, הוא לא יכול לעשות שימוש לרעה בהליכי משפט, לתת לכל המערכת להתארגן, להשקיע את הכסף, את כוח האדם, את המשאבים, שאי אפשר להקצות אותם בכל יום, ובשנייה האחרונה לתקוע סיכה בבלון ולעשות צחוק מכולם. שוב, אלה מעשים שבכל יום, אני לא ממציא את הגלגל.
היו"ר זאב בנימין בגין
בתשובה לכך, בשאלה הלוגיסטית, שנראית לי מגבלה על הצעתו של חבר הכנסת סמוטריץ', רק כדי להיות בצד המעשי של החיים, על-פי ניסיונכם, בחוק הקודם אתם יכולים בתוך 24 שעות להיערך? אני אומר, אפילו ללא משטרה, לשיטתך, רק טרקטורים והציוד הדרוש. אני לא מכיר את האופרציה.
בת-אור כהנוביץ'
ביצוע הריסות אפשר להתארגן אליו בלוח הזמנים הזה, אבל גם בלוח הזמנים של 24 שעות. זה זמן שבו אנשים יכולים להגיע לבית-המשפט ולקבל את אותו עיכוב ביצוע זמני. לכן לא בזה אנחנו רואים את הקושי.
בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי)
למה לשנות מן המצב הקיים היום? היום זה 24 שעות. למה לתת עכשיו 4 ימים ו-7 ימים? מאיפה זה בא?
אשר זליגר
הרחיבו את כל צו ההריסה המנהלי. היום צו הריסה מנהלי אפשר לבצע תוך 30 ימים, בהצעת החוק החדשה זה יהיה תוך 60 ימים; היום צו ההריסה המנהלי רלוונטי לבנייה שהסתיימה ב-30 הימים האחרונים, בהצעת החוק זה יהיה 6 חודשים. כלומר, צו ההריסה המנהלי הרחבנו את כולו. על כן חשבנו שנכון בהתאמה גם להאריך את המועד שאנחנו מנועים מלבצע את הצו מ-24 שעות, בהצעת החוק הממשלתית העלינו את זה מעט יותר. פה בעקבות דיונים והערות, לאחר שנטען שהמועדים הם עדיין קצרים, הארכנו אותם יותר. אנחנו חושבים שלאור זה שכאמור כל המועד לביצוע הצו הוכפל אנחנו נוכל להתמודד גם עם המועדים החדשים.
בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי)
למרות שהיום אנחנו מתמודדים איתם בערבון מאוד מוגבל בגלל כל השימוש לרעה שעושים בהליכים המשפטיים.
בת-אור כהנוביץ'
הנושא של שימוש לרעה בהליכים משפטיים ניתן לו מענה במסגרת הצעת החוק בפרק של עיכובי הביצוע והמגבלות על הגשת הליכים כאלה.
ארז קמיניץ
אדוני היושב-ראש, ההסתייגות הראשונה של חבר הכנסת סמוטריץ', לאיזה סעיף היא הייתה?
בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי)
את הסתייגות 8 לכאורה אני לא צריך כיוון שזה אותו דבר. הסתייגות 8 היא גם לסעיף 216. ההסתייגות על שימוש בכוח הייתה לסעיף 257ב(ב)(4).
ארז קמיניץ
על החקירה?
בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי)
גם וגם. אתם מחקתם בשניהם.
בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי)
סעיף 238 זה משהו אחר, זה ביצוע צו.
תומר רוזנר
אין לו הסתייגות לסעיף הזה.
בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי)
זה לא היה בנוסח אז אגיש את זה עכשיו.
לירון אדלר
זה סוכם בעל-פה בוועדה.
בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי)
מבחינתי זה אותו דבר, תוסיף את זה. אני רוצה את המימוש. אני מוכן לקבל שבחקירה- - -
תומר רוזנר
אתה רוצה בעצם שההסתייגות שלך לא תהיה לסעיף 257(ג).
בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי)
אני רוצה גם וגם. אם הם יסכימו לאחד מהם – אני חושב שזה צריך להיות בשניהם.
ארז קמיניץ
אצטרך לבדוק.
אחמד מלחם
היושב-ראש אמר שהחוק הזה כללי. חבר הכנסת סמוטריץ' בא לחזק את הטענות שלנו שאכן החוק הזה בא לפעול נגד האוכלוסייה הערבית.
בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי)
נסביר לו כמה מתנחלים הולכים לבג"ץ בדקה התשעים.
אחמד מלחם
אני מבקש שיתנצל, או אולי לא צריך את ההתנצלות שלו, כי הוא תקף גם את ועדת המעקב כאילו יש לה צבא משלה בכדי למנוע את ביצוע החוק. לכן, אדוני היושב-ראש, אנחנו אומרים את מה שצריך להגיד. אכן החוק הזה בא נגד האוכלוסייה הערבית, ותו לא. שמענו את הדברים. אני מקווה שמה שיחול על כל אחד מאזרחי המדינה יחול קודם כול על הבית שלו כי גם הוא פולש.
היו"ר זאב בנימין בגין
דיונים מסוג זה תמו לפני 3-4 ישיבות. אנחנו כבר בשלב ההסתייגויות. חשבתי שיש לך הערה עניינית טכנית להסתייגות. אני מבקש כך להקפיד גם להבא.

נתבקשתי בשעה 14:30 להפסיק את הישיבה למשך חצי שעה. יש שתי סיעות, המחנה הציוני והרשימה המשותפת, שרוצות להתייעץ לגבי הצעת החוק. עוד מישהו רוצה להעיר בשתי הדקות הקרובות?

אפסיק את הישיבה עד שעה 15:00 לפי מצוות היושב-ראש חבר הכנסת אמסלם ולאחר מכן נמשיך בדיון בהסתייגויות.

(הישיבה נפסקה בשעה 14:30 ונתחדשה בשעה 15:15.)

(היו"ר דוד אמסלם)
היו"ר דוד אמסלם
אני מחדש את הישיבה בנושא הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 109), התשע"ו-2016 (מ/1074) – הכנה לקריאה שנייה ושלישית. ביקשתי לשמוע את ההסתייגויות. מחר נערוך רק הצבעות בשעה 13:00. היום ידבר כל מי שרוצה לדבר ולנמק את ההסתייגות שלו, בבקשה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב-ראש, בהמשך למה שהיה בבוקר, אנחנו בעיצומה של ישיבת סיעה של הרשימה המשותפת ואנחנו בוחנים את ההצעות שעלו, וגם בהמשך לפגישה שהייתה אצלך עם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ועם נציגי משרד המשפטים. עוד לא החלטנו בדיוק, תיכף תסתיים הישיבה ואז אנחנו נדע מה ההחלטה של הסיעה שלנו, אם ללכת על הסיכום שיש לנו עם יושב-ראש הקואליציה וגם מה שסיכמנו אתך, שמחר נקיים את ההצבעות ונדחה את ההצבעה במליאה למושב הבא, או שאנחנו נלך לסיכום שיש לנו עם ארז קמיניץ, אם נקבל את ההצעות שהוצעו לנו ואז נסכים להעלות את זה לקריאה שנייה ושלישית במושב הזה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אם תשמע ממני – תקבלו.
היו"ר דוד אמסלם
תדבר על ההסתייגויות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הגשנו מאות הסתייגויות אבל אני רוצה להתחיל בדברים שיעזרו לנו – כפי שאמר בני בגין חברי: תשמע ממני. יש כמה דברים שאנחנו חייבים לברר ולהעלות, שהם בשבילנו ייהרג ובל יעבור, הם קווים אדומים.

אתחיל מסעיף התחולה והתחילה של החוק, סעיף 13. הסיכום המוצע הוא שתחילת החוק- - -
היו"ר דוד אמסלם
אוסאמה סעדי, אתן לך כ-10 דקות להציג את ההסתייגויות שלך. אם תרצה עוד כמה דקות אחרי כן – אתן לך, אבל בוא תתחיל.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
התחלתי. אני מדבר על התחילה והתחולה. אדוני היושב-ראש, בעניין התחילה, דיברנו בכל הישיבות שהיו אתך וגם עם מינהל התכנון שאנחנו צריכים פרק זמן לאשר את תוכניות המתאר, ועכשיו אמרו שב-65 ישובים נמצאים כבר בהליך של אישור תוכניות מתאר, אולם בחלק עוד לא התחילו. אם אנחנו רוצים באמת שהחוק יתחיל אחרי שכבר ניתן אפשרות לאישור תוכניות מתאר אני חושב שהתחילה של החוק צריכה להיות לפחות עוד שנתיים. היו הצעות על 5 שנים, על 7 שנים. אני עכשיו מדבר באמת, אדוני, על מנת לנסות לשכנע ולא סתם למשוך זמן או להציע הצעות שאין להן שום סיכוי.

אם אנחנו מדברים על תוכניות מתאר שצריך לאשר, זה לוקח זמן, אנחנו רוצים אינשאללה שבעזרת הוותמ"ל וגם בעזרתך, מצדנו שתוכניות המתאר יאושרו בתוך שנה ואז אין לנו בעיה שהתחילה תהיה בתוך שנתיים.

לגבי התחולה והרטרואקטיביות אנחנו מברכים על השינוי, שזה יחול אך ורק על מבנים חדשים. באמת, אדוני היושב-ראש, כל הכבוד לך, שבעזרתך הצלחנו להגיע לכך שזה יחול אך ורק על בנייה חדשה.

לגבי שימוש – היה שינוי גם בכיוון הזה. היה 5 שנים, היום הוצע שזה יהיה שנתיים וחצי. זה יעזור לנו להתקדם באופציה השנייה, לסיים את זה במושב הזה, אם באמת נגיע להבנה שהתחולה גם לגבי מבנים וגם לגבי שימוש תתחיל ביום תחילתו של החוק ופרסומו ברשומות. זה חשוב מאוד. גם אדם שבנה בית לפני שנתיים או 3 שנים, הוא לא יוצא פטור בלא כלום, הוא יקבל עונשים על-פי החוק הקיים, קנסות, צווים מנהליים. ההצעה הזאת באה להחמיר. אדם כזה שבאותה נקודת זמן שבנה את הבית – אנחנו עכשיו לא רוצים לחזור לכל הוויכוח. הוא עבריין בעל כורחו כי לא נתנו לו הזדמנות לבנות עם היתר. למה, מו, מה, הסיבות האלה – המשפט הפלילי לא מעניין אותו, וגם קבענו שזה אחריות קפידה, אפילו לא נכנסים ליסוד הנפשי.

לכן אנחנו כן מבקשים ממשרד המשפטים, אם תעשו בעניין הזה עוד משיכה קטנה, זה הגיוני, את מחייכת אבל זה חשוב מאוד בשביל אלפי אנשים שבנו את הבית שלהם לפני שנתיים ולפני 3 שנים ועכשיו תגידו להם: אנחנו מחילים עליכם חוק שנחקק היום, רטרואקטיבית על השימוש. למה אתה אומר לא? על השימוש האסור אתם רוצים להחיל את זה רטרואקטיבית.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אין אלפי אנשים כאלה שבתיהם מיועדים להריסה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני לא מדבר על בתים שמיועדים להריסה.
היו"ר דוד אמסלם
התשובה אחרת. קודם כול, בסדר מה שאוסאמה סעדי מבקש, הבנו. אני רוצה לחדד את העניין. בעניין השימוש אנחנו מדברים מתקופת הבנייה, מתקופת העבירה. בסופו של דבר מדברים על בית שנבנה באופן לא חוקי. נניח שארז קמיניץ יקבל שזה יהיה שנתיים וחצי. שנתיים וחצי זה מהבנייה, מהעבירה. כלומר, הוא בנה את הבית במשך כשנה וחצי עד שנכנס לגור בו. כלומר, השימוש הוא בערך שנה בפועל באופן אפקטיבי. אני לא מתערב בקטע הזה של ארז קמיניץ בגלל שאני מכבד אותו. בהתחלה זה היה 50 שנים. אני צמצמתי את זה ל-5 שנים. אתם עכשיו נפגשתם אתו והוא שוקל שזה יהיה שנתיים וחצי. אחלה. מבחינתי כל החלטה שלו מצוינת. אני חושש שאם נצעד עוד טיפה זה יפרק הכול אחורה. אז בואו נשאיר כך.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
מדברים על שנתיים וחצי מיום תחילת הבנייה?
היו"ר דוד אמסלם
הרי אנחנו מדברים על עבירת שימוש במבנה לא חוקי. לקחנו את תקופת העבירה. הרי לכאורה מה קורה? עבירת השימוש היא עבירה מתמשכת. זו הייתה הבעיה שלנו כאן. בבנייה אמרנו: מכאן ולהבא. מה שהיה אחורה נכנס בתחולה הישנה.
רוני טלמור
כרגע סופרים מרגע השלמת הבנייה.
לירון אדלר
מדובר על בנייה שהסתיימה עד שנתיים וחצי לפני תחילת החוק.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר, אני לא נכנס לזה. אז שנתיים וחצי.
עמית אופק
מדובר רק על עבירת השימוש.
לירון אדלר
שימוש בבנייה שהסתיימה עד שנתיים וחצי לפני תחילת החוק.
אשר זליגר
כרגע דיברנו על 5 שנים. זה בעבודה אסורה שהושלמה.
בת-אור כהנוביץ'
היא הושלמה כי גם התחילו להשתמש לפני תחילת החוק.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי, אז באופן מעשי אתה צודק. אתה רוצה שנעשה להם עוד איזה קווץ'.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא רק לעשות מעין מחווה. אני מדבר על העיקרון. גם אם השימוש הוא עבירה נמשכת, מדברים גם על ענישה פלילית. בתיקון 114 נכנסנו לתיקון רטרואקטיבי ואמרנו שזה חריג.
היו"ר דוד אמסלם
אענה לך תשובה. גם אני לא חושב שאדם שעשה עבירת בנייה צריך להיכנס לבית-סוהר, ובאמת דנו איתם.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל מכניסים.
היו"ר דוד אמסלם
הם אמרו לי: זה החוק הקיים. אני לא בא לשנות עכשיו את החקיקה הקיימת.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לכן אני מסכים אתך.
היו"ר דוד אמסלם
לכן אמרתי: טוב, אנחנו לא מחמירים אבל בוודאי לא מקלים. הם אומרים: בפועל האדם לא נכנס לכלא. אמרתי: אז בואו נקל. אמרו לי: יש את רוח הדברים בבתי-המשפט. השופט מבין שאם הלכנו לצעד מקל אז כאילו אנחנו חושבים שזה פחות חמור. לכן בסופו של דבר סיכמתי איתם: מה שהיה הוא שיהיה. אני לא בא עכשיו לתקן את כל העולם.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני לא רוצה לתקן את העולם ואנחנו לא מתקנים עכשיו את כל מה שיש. יש חוק קיים.
ג'עפר פרח
למה לא? כן נתקן. למה שאדם ייכנס לכלא? אדם בן 70 נכנס לכלא ל-6 חודשים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל זה קיים. זה מופיע בחוק הקיים. אנחנו לא מתקנים את זה.
היו"ר דוד אמסלם
זה החוק הקיים. דרך אגב, זה החוק הקיים לכל מדינת ישראל, לא רק לערבים. יש פה עוד כמה יהודים שחיים ואנחנו רוצים לטפל בהם, לא בכם. הבנו שלערבים לא הורסים אבל אנחנו רוצים להרוס ליהודים.
ג'עפר פרח
אנחנו רוצים להסדיר, לא רוצים להרוס לאף אחד.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להתקדם. אנחנו מדינת חוק ורוצים שישמרו על החוק. אני מודע לעניין, תסמוך עליי. למה הקדשתי לזה שעות? כי הבנתי את האבולוציה. אני חוזר בחזרה לתחילת הדיונים. לכן אנחנו רוצים להחיל את המקסימום על המצב הקיים.
אחמד מלחם
מי שפולש – כן להרוס.
היו"ר דוד אמסלם
אתה מדבר על פולשים, אבל יש מי שלא פולשים וכל הזמן עוברים עבירות. דרך אגב, אני רוצה להגיד לך שרוב הריסות הבנייה בירושלים הן לא בשל פלישות. שכן שלי בנה מדרגות בבית שלו. הרסו לו אותן אצלו בבית שרשום על שמו בטאבו. ברוב עבירות הבנייה שהורסים לא מדברים על פלישה. יהודי לא פולש, בתודעה שלו הוא לא פולש. הוא בונה בבית שלו ועושה עבירה, למשל הוא סוגר מרפסת, עושה לעצמו איזו פרגולה, מה שאתם לא חושבים בכלל להוציא היתר, אבל כאן הורסים לו את זה.
ג'עפר פרח
אני תקוע כבר שנה עם פרגולה בחיפה. חשבתי להוציא היתר.
היו"ר דוד אמסלם
תעבור לכפר ושם תבנה מה שאתה רוצה, תבנה גם עוד קומה.
ג'עפר פרח
זה לא נכון. תראה את המציאות.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה לקדם את הדיון. כבר הסתיים הדיון אבל הרשיתי לך. אנחנו בזמן הדיבור של אוסאמה סעדי לנימוק ההסתייגויות. קח עוד 3 דקות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב-ראש, לעניין הזה, אנחנו לא רוצים להקל או להחמיר, אני רוצה להשאיר את המצב הקיים ביום ביצוע העבירה. לכן מה שמבקשים, ותעזרו לנו בעניין הזה, באמת אני פונה אליכם כי יש אצלנו ויכוח. אנחנו מתנגדים לחוק ונמשיך להתנגד לו, זה ברור, אבל אולי אתם רוצים לסיים את זה במושב הזה אז בואו תעזרו לנו שנסיים את זה במושב הזה. מה שאנחנו מבקשים זה לא דברים קשים. אני לא אומר: תבטלו את החוק, אני יודע שזה לא יעבור, אבל דברים כאלה. שמעתי גם מראשי המועצות שהשתתפו אתנו בישיבת הסיעה שהם היו בפגישה אצל נשיא המדינה וגם נפגשו עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה ודיברו על זה שתחילת החוק תהיה בעוד שנתיים. גם ארז קמיניץ, כאשר דיברנו על עניין השימוש, דיבר על שנתיים.
בת-אור כהנוביץ'
זה נכנס פנימה. לא בסעיף התחולה.
היו"ר דוד אמסלם
הוא קצת טועה. דיברנו בזמנו על מדיניות האכיפה. זה לא קשור לחוק. תחולת החוק נכנסת מרגע שהחוק נחקק.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
סיכמנו על חצי שנה.
היו"ר דוד אמסלם
חצי שנה, בסדר. הם ביקשו זמן להיערך, המערכות צריכות להתארגן.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אתה מדבר על מדיניות האכיפה.
היו"ר דוד אמסלם
במדיניות האכיפה הכנסנו, אני "זרקתי" שנתיים. אין לזה משמעות משום שבסופו של דבר כל ישוב שיהיה לו הקו הכחול שלו ייכנס באופן אוטומטי לכל האכיפה. זה מה שסיכמנו. אני הצבעתי על שנתיים כדי לתת למינהל התכנון איזה מרווח שאליו אנחנו מושכים, שתוך שנתיים יסיימו את הכול.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בזמן שנותר לי אמשיך בעניין מדיניות האכיפה. למען האמת עוד לא התעמקתי במסמך הזה. בטח עבדו על זה קשה מאוד, בטח בחרו כל מילה ומילה וכל פסיק ופסיק.
היו"ר דוד אמסלם
תעבור על זה עד מחר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל אני כבר אומר, לא ראיתי את כל מה שאמרת פה על הקו הכחול בתוכנית מאושרת ושאם יש תוכנית מוצעת אז יראו את הקו הכחול בתוכנית המוצעת. לא ראיתי את זה בכתובים. מה שאמרת לי – אמרת. בינתיים עברתי על המסמך ברפרוף, לא ראיתי, וגם את עניין השנתיים. זה חשוב לנו מאוד.
היו"ר דוד אמסלם
תעבור על המסמך, תראה מה כתוב בו ואם יהיו לך הערות תגיד לי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ונקודה אחרונה, אני מבקש מכם גם בעניין הגבלת שיקול הדעת השיפוטי, ואני פונה אליכם וגם לחברי בני בגין, הרי בנוסח הכחול הממשלתי היה כתוב שבית-משפט רשאי לא לעכב, רשאי לתת. עכשיו אתם אומרים שבית-משפט לא יעכב. זה לא רק הבדל בניסוח.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
זה משמעותי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה הנוסח שלכם. אני מבקש לחזור לנוסח הכחול. זה הכול.
בת-אור כהנוביץ'
הוועדה תחליט את אשר היא תחליט אבל הנוסח הכחול מחמיר יותר. הוכנסו שינויים בעקבות ההערות שעלו פה בדיונים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני מסכים עם השינויים. אני מדבר על הרישה של המשפט: "בית-משפט לא יעכב". בנוסח הממשלתי היה כתוב: "בית-משפט רשאי". זה הכול. שיקול הדעת כאן מסוּר לבית-המשפט.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
על-פי הצעת החוק אין שיקול דעת לשופט.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב-ראש, זה היה בנוסח הכחול הממשלתי. אני לא מציע משהו מעצמי.
היו"ר דוד אמסלם
דיברנו על זה וכבר הסברנו בדיון הקודם. אני לא רוצה להיכנס לעניין. אתה הסברת את ההסתייגות שלך. אנחנו לא מקבלים אותה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב-ראש, הגשנו המון הסתייגויות. בחרתי שלוש נקודות שבשבילנו הן חשובות. אם תבוא לקראתי אז יכול להיות שאנחנו- - -
היו"ר דוד אמסלם
לגבי נושא הזמנים, מה שתסכמו עם הממשלה עד מחר מקובל עלינו, אנחנו לא מתערבים. בסך הכול זאת הצעה ממשלתית. מה שהממשלה מחליטה אהלן וסהלן, אני לא צד בעניין. לגבי לוחות הזמנים, תשב איתם, באשר לעניין השימוש אם ירצו שנתיים וחצי או פחות, מסיום הבנייה, מתחילת הבנייה – מה שתחליטו מקובל עליי.

לגבי נושא שיקול הדעת שדיברת עליו, זה ליבת החוק. הרי מה קרה פה? בגלל הליכים פרוצדורליים ששופטים טובי-לב כל הזמן עשו אז האדם עבר את כל הערכאות ואחרי זה הגיש ערעור ועוד פעם החזירו אותו.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
קיבלנו את זה שאם הוא ירצה לחזור אז הוא ייצא לבית-המשפט האחרון. הכנסנו דברים. אני לא אומר שתבטל את הכול.
היו"ר דוד אמסלם
והשופט פתאום יצא לחופש וכאב לו הראש ויש לו 5,000 תיקים, הכול נכון. פתאום אנחנו מוצאים את עצמנו שהאדם רק התחתן ובנה את הבית, כי אין לו איפה לבנות, ואנחנו מגיעים אליו אחרי 20 שנים כאשר כבר הבן שלו מתחתן והוא אומר: מה, עכשיו אתם רוצים להרוס לי? אחרי 20 שנים שאני גר כאן? הייתם באים בהתחלה. לכן, בגדול, זה ליבת העניין. אנחנו רוצים וקטורים קצרים. חלק מן הבעיה זה בתי-המשפט.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אמרתי שאני רוצה לחזור להצעה הממשלתית מבחינת הנוסח. לא באתי עכשיו לפתוח את כל עניין התקופות ועניין בית-משפט אחרון. בעניין הזה "זרמנו".
היו"ר דוד אמסלם
אני מציע שתיפגש איתם. לא רק על בית-המשפט האחרון אלא על כל הסעיפים. הרי אנחנו התאהבנו בהרבה סעיפים, לא רק בעניין בית-המשפט האחרון. ניסינו להגביל במקומות מסוימים. אם הייתי יכול אפילו להביא את זה לבית-המשפט מבחינת לוחות הזמנים היינו מביאים להם את זה, אבל עזוב. אנחנו רוצים לרוץ בעניין הזה למקומות שהם פחות דרמטיים.

למרות שבסך הכול המערכת המשפטית בכל שלב נמצאת בתמונה, האדם תמיד רשאי לבוא לבית-המשפט ולבקש סיוע. דאגתי שבכל שלב יהיו לוחות זמנים מספיק סבירים, שהאדם יוכל להגיד: הפקיד "דפק" אותי, אני רוצה ללכת לבית-משפט. בבקשה, בוודאי. מה, אנחנו מונעים ממישהו ללכת לבית-המשפט? תראה לי סעיף אחד שאנחנו לא מאפשרים לאדם להגיע לבית-המשפט. אין דברים כאלה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא ירדת לסוף דעתי. אנחנו נתנו את זכות הגישה לבית-המשפט אבל ברגע שאתה פותח את הסעיף ואומר: "בית-משפט לא יעכב", במקום מה שהיה כתוב בהצעה הממשלתית: "בית-משפט רשאי" – זה מה שאני אומר. זה הכול.
היו"ר דוד אמסלם
תשקלו את הדברים של אוסאמה סעדי. תודה רבה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
הערה אחת. כולנו, במשמעות של כולנו, כל אזרחי ישראל צריכים להיות מעוניינים בפינוי יעיל של מבנים בלתי חוקיים על שטחים המיועדים לפעולות ציבוריות כלליות. ככל שזה יהיה יותר יעיל אז כולם ייהנו, בישובים של יהודים, בישובים של ערבים. זה לאו דווקא אינטרס של משרד האוצר.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אנחנו מסכימים על האינטרס הזה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
זה חלק מן המגמה. אני שמח מאוד על מה שאתם אומרים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אנחנו מסכימים.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אז נעשה את זה יעיל.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לא אנמק את כל ההסתייגויות שהגשנו בכתב. אתייחס רק לכמה נקודתיות.
היו"ר דוד אמסלם
יש לרשותך 5 דקות להציג את ההסתייגויות.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אעשה את זה אפילו בזמן קצר יותר.

את הדברים הכלליים אמרנו לאורך כל הדיונים. אהיה נקודתית.

סעיף 208, ששומר את האחריות הפלילית, שקובע כי אין בביצוע צו מנהלי כלשהו כדי לפטור מאחריות פלילית של אדם על ביצוע העבירה – אנחנו סבורים שיש בו פגם. זה סעיף בעייתי מאוד, שאחד הנימוקים במעבר לזירה מנהלית הוא כדי להוריד את הכתם הפלילי למי שבנה ללא היתר. לכן אנחנו מבקשים לבטל את סעיף 208; או לחילופין, זה תיקון נוסח שאני מקווה שיתיישב עם הנוסח העדכני של הוועדה, שבמקום המילה "אין ב..." יבוא "יש ב...". במקום "אין בביצוע" יבוא "יש בביצוע".

הנושא השני שרציתי להדגיש הוא לגבי סעיף 222, שעוסק בבנייה אסורה ושימוש אסור. ראיתי שהסעיף שוּנה. ובכל זאת אני רוצה לבקש שבכל מקום שמופיעה בו המילה "שנתיים" – מדובר על שנתיים מאסר – זה יוחלף במילה "שנה", להפחית את רף הענישה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
מ-3 שנים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זה ירד כבר מ-3 שנים לשנתיים, אבל נשאר שנתיים גם בהמשך ואני רוצה להפחית את זה לשנה.

ובכל מקום שמופיע כפל, המילה "כפל" תימחק, מתוך כוונה להוריד את כפל הקנס.

יש עוד לא מעט הערות.

הנושא האחרון, לגבי תחילה ותחולה. אני חושבת שזה אולי הדבר הכי מהותי, שאם זה יוסכם אז נהיה כולנו יותר רגועים.
היו"ר דוד אמסלם
מתנהל משא ומתן על הדבר הזה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אנחנו רוצים לבקש שבסעיף קטן 13(ב), במקום "3 חודשים" יבוא "שנתיים".

לאחר סעיף קטן (ב) יבוא סעיף קטן (ג): "מיום פרסומו של חוק זה עד תחילתו יוקפאו צווי הריסה ובמקביל יקודמו תוכניות מתאר בישובים." תודה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
בזמן שנשאר אני מצטרף להסתייגויות שהגיש אוסאמה סעדי. כמובן אלה הסתייגות של הסיעה. לא אחזור על הדברים, מה שהסכמנו הסכמנו. נשארו דברים שהם אולי לא משמעותיים אם נדבר באופן יותר מקצועי.

בעניין המעורבות של אנשים שאפשר להעניש אותם, ההסתייגות נשארת. מי שמעורב בבנייה ויכול להיענש – אנחנו מבקשים להוריד את סעיפים 4 ו-6.
היו"ר דוד אמסלם
דיברנו על זה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
בקנסות נוספים, את סעיפים 2 ו-3 אנחנו מבקשים להוריד, או לחילופין לבטל את המילה "כפל".

בהמשך אמרנו שאם יש סכסוך על הקרקע אז הצווים לא מתקיימים עד שיבורר הסטטוס המשפטי.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. דרך אגב זו הזדמנות לומר, אני יושב כאן בכל הדיונים על הצעת החוק הזאת. מבחינתנו וגם מבחינתי "שאפו" לעבדאללה אבו מערוף שישב פה שעות על גבי שעות, לפעמים היינו רק הוא ואני לבד, ובא מוכן עם הנוסחים. היו לו שתי ורסיות, היינו צריכים כל פעם לעצור כדי שהוא יגיע לוורסיה הנכונה בהתאמות. באמת "שאפו" לך על כל העבודה. ישבת כאן וממש "הרגת" את עצמך על הנושא הזה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
זו העבודה שלי.
היו"ר דוד אמסלם
יש פה עוד אנשים שעושים עבודה, אבל באמת כל הכבוד על מה שעשית. דרך אגב, אני רוצה לומר שחלק גדול מאוד מן ההערות ששינינו, ששיניתי אני, כי הרי בסוף רק אני והוא היינו פה, היו כתוצאה מן ההערות של חבר הכנסת אבו מערוף.
אחמד מלחם
כמה ימים הוא לא הלך הביתה והיום אשתו באה לכאן לבקר אותו.
היו"ר דוד אמסלם
אני רק מספר. "שאפו" על כל העבודה שעשית. אני מודה לך בשם כל הציבור.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אני מודה גם לך, תודה.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, אם הייתי קצת חסר סבלנות לפעמים אז אני מתנצל בפני כולם. מרוב שעות וימים שאני יושב כאן אז לפעמים אני חסר סבלנות בגלל שהשאלות חוזרות על עצמן. רק מי שיושב פה כל הזמן מבין את זה. אז אני מתנצל אם מישהו פה נפגע ממני, מחוסר הסבלנות שלי.
ג'עפר פרח
זה מופנה במיוחד למי שזרקת מהוועדה.
היו"ר דוד אמסלם
גם, לכולם.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
גם אותי זרקת פעם.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
הוא זרק את כולם פרט לעבדאללה אבו מערוף.
היו"ר דוד אמסלם
את עבדאללה אבו מערוף אני לא יכול לזרוק.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני מבקשת להגיד באופן רשמי שהמחנה הציוני מצטרף לכל ההסתייגויות של הרשימה המשותפת.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
סליחה ששכחתי להגיד עוד דבר. יש אכיפה איפה שיש תשתיות לאומיות. אני חושב שמן הראוי שהאכיפה לתשתיות מים, חשמל וגז תהיה בתיאום עם הרגולטור של התשתיות. תנסחו את זה כפי שאתם רואים לנכון, שאם אתם עושים אכיפה היכן שיש תשתיות לפחות יש ליידע או לסכם עם הרגולטורים שם, עם חברת החשמל, עם "מקורות" וכן הלאה.
בת-אור כהנוביץ'
באופן טבעי האכיפה הזאת מתואמת עם הרגולטור.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אז בבקשה, גם זה שיהיה מתואם עם הרגולטורים עצמם.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
חשובה לי הנקודה של השימוש, שהוא מתמשך. אם מדברים על רטרואקטיביות ברור לי, ואם לא אז תתקנו אותי, אם הוא ממשיך לגור באותו בית הוא עדיין ימשיך לשלם את הקנסות, אם הבנתי נכון. אם לא, הוא ישלם קנס רק על התקופה אחורה או שהוא גם ממשיך כל עוד הוא גר באותו בית?
היו"ר דוד אמסלם
אענה תשובה. חוק התכנון והבנייה לא הומצא היום. גם היום יש קנסות על עבירות השימוש. היות ועבירת השימוש היא עבירה מתגלגלת ומתמשכת אז קבענו מתי תחולת החוק על השימוש הזה נכנסת בחוק החדש ומתי בישן. אמרנו: אם עבירת הבנייה הסתיימה עד לפני 5 שנים, קרי: האדם חי כבר בבית 5 שנים, ב-5 השנים האלה מוטל עליו קנס לפי החוק הישן, אבל מכאן ולהבא – לפי החוק החדש. אם זה היה 5 שנים ויום אז גם עכשיו קדימה ניתן לו לפי החוק הישן. זה כל הסיפור.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
כלומר, גם קדימה יהיה לפי החוק הישן.
היו"ר דוד אמסלם
כן, בוודאי. הרי בסך הכול מה המשמעות של תחולת הזמן? הרי לא באנו אליו לפני 5 שנים, אנחנו באים אליו עכשיו כדי להגיד לו: אדוני, השתמשת, אתה כבר משתמש במשך שנתיים או שלוש.
בת-אור כהנוביץ'
ההוראה הזאת תהיה למשך שנתיים.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אני מגלה סתירות.
אשר זליגר
אם עוד שנתיים הוא ימשיך לגור שם אז כבר נוכל להפעיל נגדו את החוק החדש.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
בית קיים 5 שנים וגרים בו 5 שנים. דיברו על שנתיים וחצי לאחור.
היו"ר דוד אמסלם
הוויכוח עכשיו הוא על השנתיים וחצי. אם הם יסכימו אז במקום 5 שנים יהיה שנתיים וחצי.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
הוויכוח הוא משמעותי יותר, כי לפי מה שאני שומע ממך זה קצת הקלה. לפי מה שאני שומע פה, אם האוזן שלי קלטה נכון, הם אומרים שאותו בית שנבנה לפני 5 שנים אני מחייב אותו שנתיים חצי אחורה לפי החוק הזה, במידה ויסכמו על שנתיים וחצי. ומה הלאה? לפי מה מחייבים אותו? אמרת, אבל פה שמעתי משהו אחר. אני רוצה שזה יהיה חד.
בת-אור כהנוביץ'
זה סעיף שהוקרא הבוקר.
היו"ר דוד אמסלם
הם רצו עבירת שימוש, כל עבירת שימוש, מכאן קדימה. מה שהיה היה. אם המדינה תובעת מישהו על עבירת שימוש אחורה, הוא השתמש בבית 10 שנים, היא יכולה לתבוע אותו: אדוני, אתה משתמש בבית 10 שנים ללא רישיון, אנחנו נקנוס אותך. יש את החוק הקיים, החוק הנוכחי. אני רציתי להגביל את זה בזמן, שלא יבואו למישהו שגר בבית לא חוקי כבר 20 שנים ויגידו לו: אדוני, עכשיו נקנוס אותך קדימה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
קדימה – אם השימוש התחיל לפני יותר משנתיים וחצי.
היו"ר דוד אמסלם
כרגע זה 5 שנים. אם יסכימו לקצר – יקצרו.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
גם היום אי אפשר יותר מ-5 שנים. עבירת שימוש היום זה עד 5 שנים אחורה.
היו"ר דוד אמסלם
ארז קמיניץ מסכים ללכת אתכם על שנתיים וחצי אם הכול מוסכם, אבל אם לא – זה חוזר חזרה ל-5 שנים.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
עבירת שימוש היום היא עד 5 שנים אחורה. אני שואל מעבר. לא משנה, סיכמנו שנה, שנתיים, 5 שנים, לא משנה. מי שגר לפני התקופה הזו וממשיך לגור שם להבא הוא גם לפי החוק הישן?
בת-אור כהנוביץ'
למשך השנתיים הקרובות.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אני שואל על ההמשך. היום יתחילו להפעיל את החוק החדש. אני גר באותו בית לא חוקי ואני ממשיך לגור בו. לפי איזה קנסות אשלם?
בת-אור כהנוביץ'
במשך השנתיים הקרובות סעיף התחולה אומר שיחול הדין הישן. מעבר לזה- - -
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אני שואל על השימוש בהמשך, על השימוש בשנה הבאה. לפי מה אשלם?
בת-אור כהנוביץ'
לפי הדין הישן.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
גם לשנים הבאות?
בת-אור כהנוביץ'
לא. הסעיף הזה הוא בעצם הוראת מעבר שהתוקף שלה הוא לשנתיים.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
את מדברת אתי בשפה שלא כל-כך ברורה לי.
היו"ר דוד אמסלם
אני מבקש לעצור לרגע. קודם כול, אנחנו מברכים את אשתו של עבדאללה אבו מערוף, ברוכה הבאה. תדעי לך שאני באופן אישי אוהב את בעלך כמעט יותר מאשר כל חבר כנסת אחר פה. הוא איש טוב וחרוץ. ברוכה הבאה.

הבנו, בגדול הם טוענים שקדימה זה יהיה שנתיים. כלומר, יהיו שנתיים לאדם להסדיר גם את נושא העבירה ומזה ייגזר השימוש. זה כל הסיפור. לכמה זמן תופסת עבירת השימוש, ל-5 שנים?
אשר זליגר
מאחר וזו עבירה נמשכת אנחנו יכולים לתפוס את כל התקופה ולכן ההפרדה הזאת של 5 שנים לא נכונה. הבנייה מתיישנת כעבור 5 שנים.
היו"ר דוד אמסלם
לגבי השימוש אין הגבלת זמן, נכון?
אשר זליגר
עקרונית כל עוד היא נמשכת אין הגבלת זמן.
ג'עפר פרח
כבר היום זה המצב.
בת-אור כהנוביץ'
נכון, זה לפי הדין הכללי. זה לא קשור לתכנון ובנייה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אני מחדד שוב את השאלה. אני גר באותו בית וממשיך לגור בו. זה יישאר על-פי הדין הישן?
בת-אור כהנוביץ'
על-פי הדין הישן בשנתיים הקרובות. יסדירו את הדברים, הכול יהיה תקין – לא תהיה בעיה אחרי זה.
היו"ר דוד אמסלם
חבר הכנסת ברושי, לרשותך 3 דקות, בבקשה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
קודם כול, תודה רבה. אני מדבר בשם ההתיישבות, עמדת המועצות האזוריות, המושבים והקיבוצים. חלק מן הבעיות דומות לבעיות שהוצגו פה.
היו"ר דוד אמסלם
קיבלנו את חלק מן ההערות.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
בסעיף 1, בהגדרת "שימוש אסור", במקום פסקה (1) יבוא: "שימוש בעבודה אסורה שנעשתה לאחר כניסתו לתוקף של תיקון זה ושטרם חלפו 6 חודשים מהקמתו".
היו"ר דוד אמסלם
חבר הכנסת ברושי, אתה לא צריך להקריא את הכתוב כמו תוכי. אנחנו הבנו, דנו בזה. אם יש איזו נקודה שאתה רוצה לחדד, תגיד. שמענו אותך גם בשבוע שעבר.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
זה רשום כהסתייגות.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
הייתה לך הקדמה: "החוק הזה מיועד נגד יהודים". עכשיו תמשיך... אתה לא רוצה להגיד את זה?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
למדתי שלפעמים טוב להיות ערבי בישראל.
היו"ר דוד אמסלם
מה זה "לפעמים"? תגיד לי מתי זה לא טוב.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
ערבי או חרדי, אז אתה מסודר.
היו"ר דוד אמסלם
אל תעשה עכשיו את ההשוואה בכלל.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
סעיף 205א יבוטל.

סעיף 206(ב) יבוטל.

בסעיף 206, הסיפה של סעיף קטן (א): "צו הריסה מינהלי יכול שיכלול גם הוראות בדבר הפסקת שימוש אסור" – תימחק.

אני מבקש מאוד מיושב-ראש הוועדה, כבר דיברנו על זה, שיבין שההתיישבות נמצאת בבעיה לא פשוטה עם המגבלות, כאשר חלקן הגדול של הבעיות נוצרו בתום-לב או בשל כללים שהיו בעבר, או בשל היעדר כללים. כשבנו את הציונות לא תמיד היו הכללים האלה, אבל אולי מזל שהם לא היו.

סעיף 210 יימחק.

סעיף 211, שדילג פה כמה עמודים, במקום האמור בסעיף קטן 211(א) יבוא: "הוגשה בקשה לביטול צו הריסה מינהלי רשאי בית-המשפט לתת צו לעיכוב ביצוע זמני של הצו עד למועד הדיון בבקשה לביטול הצו; אם שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין, ראה בית-המשפט כי הבקשה למתן צו עיכוב זמני מצריכה דיון במעמד הצדדים, יקבע את הדיון בבקשה בהקדם האפשרי."

במקום האמור בסעיף קטן 211(ב) יבוא: "בית-המשפט רשאי לתת צו עיכוב זמני במעמד צד אחד, ובלבד שתוקפו לא יעלה על 15 ימים".

סעיף 222(א)(3), העוסק בקרקע חקלאית מוכרזת, יימחק.

בסעיף קטן 222(ג), במקום "שנתיים" יבוא "שנה".

הסיפה המתחילה במילים "וקנס נוסף על עבירה נמשכת" ועד לסוף הסעיף, תימחק.
היו"ר דוד אמסלם
חבר הכנסת ברושי, אני חושב שאתה טועה באסטרטגיה. את כל זה הקראתם. אני מציע לך, קח 30 שניות להסביר איזו נקודה אחת במילים שלך.
לאה קריכלי
הכול יופיע בהסתייגויות גם אם לא תקרא.
היו"ר דוד אמסלם
הכול נכנס. תדבר על זה במליאה. הכול מצוין. עכשיו תאמר במילים שלך מה אתה רוצה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני רוצה גם את הגיבוי שלך ושל חברים נוספים, כפי שאני מבין שבחלק מן הדברים ניתנו גם למגזר הערבי. אני רוצה לומר את מה שאמרתי בראשית דבריי ונאמר גם בין השורות. אנחנו עדים למציאות שגם שימושים חורגים בחקלאות, שבחלק מן המקומות זה הפרנסה היחידה – ועסקת פה לא מעט בחקלאות בוועדה שאתה מנהל – וגם בבנייה, שבחלק מן המקומות נעשתה בכללים או בחוסר כללים או גם בחוסר תשומת לב ועכשיו זה הופך להיות עבירה. לכן אנחנו צריכים קצת יותר סבלנות, קצת יותר אורך נשימה ופחות התחשבנות עם העבר. זה נכון גם למגזר הערבי. צריך להפריד בין מה שהיה ובין מה שיהיה. אני מקבל במאה אחוז – והייתי ראש מועצה ועסקתי בזה – את האמירה שמכאן והלאה צריך להימנע משגיאות או מתקלות ולא לתת גיבוי, גם לא לסלוח, אבל לא יכולה להיות התחשבנות אחורה. בחלק מן המקרים היא בלתי אפשרית. יש פה קנסות, יש פה משפטים, יש פה צווים מנהליים. לא יכולים להפוך את מי שבנה את הארץ לעבריין. יש עבירות שעכשיו אסור להכיר בהן אבל אי אפשר להכריז בדיעבד על מישהו כעבריין, ויש פה דברים כאלה. לכן צריך לעשות אבחנה ברורה בין מה שהיה למה שיהיה. שנית, צריך לתת יותר מרחב נשימה, לא להתנפל עלינו. תראו את מטה יהודה, תראו את התענכים, תלכו למקומות שונים ותראו מה הן העבירות שיאשימו אותם בשימושים חורגים, כאלה שבלילה זרקו אותם עם תרנגולת בשום מקום.

אמרת שאדבר בלי נייר. הנה, דיברתי בלי נייר.
מיכה דרורי
לגבי תאגיד, לא ראיתי בסוף כמה נקבע. בזמנו ביקשנו שיעשו כפל קנס. אמרתם שסוכם פי שלוש והופיע פי ארבע.
לירון אדלר
זה יהיה פי שלוש.
היו"ר דוד אמסלם
יתוקן על-פי מה שסוכם, זה יהיה פי שלוש.

רבותי, אני נועל את הישיבה. מחר בשעה 13:00 נערוך הצבעות על ההסתייגויות ועל הצעת החוק. עכשיו אני עולה למליאה כדי לפצל את מה שסיכמנו לגבי נושא ההוצאה לפועל. אני סוגר את הישיבה ומודה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 16:00.

קוד המקור של הנתונים