ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 20/03/2017

חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 115), התשע"ז-2017, הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - שיפוי בגין תביעות פיצויים), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 383

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, כ"ב באדר התשע"ז (20 במרץ 2017), שעה 10:00
סדר היום
1. הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 114), התשע"ז-2017 (מ/1119) – הכנה לקריאה שנייה ושלישית.

2. הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - שיפוי בגין תביעות פיצויים), התשע"ז-2017 (פ/3928/20), של חבר הכנסת דוד אמסלם – הכנה לקריאה ראשונה.
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

עבדאללה אבו מערוף – מ"מ היו"ר

אכרם חסון – מ"מ היו"ר

טלב אבו עראר

נאוה בוקר

יעל גרמן

תמר זנדברג

רויטל סויד
חברי הכנסת
איתן ברושי

אוסאמה סעדי

יואב קיש
מוזמנים
המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (אזרחי), משרד המשפטים - ארז קמיניץ

מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - כרמית יוליס

עוזר ראשי, מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - רוסלאן עותמאן

היועץ המשפטי, משרד הפנים - יהודה זמרת

סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר - אודי אדירי

סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר - ערן ניצן

רפרנטית חקלאות, אגף התקציבים, משרד האוצר - מעיין יפה נשר

רפרנט ממ"י, אגף התקציבים, משרד האוצר - דור בלוך

לשכה משפטית, מינהל התכנון, משרד האוצר - בנימין ארביב

לשכה משפטית, משרד האוצר - עמית שטאובר

סמנכ"ל מטה הדיור הלאומי, משרד האוצר - מירי כהן

מנהל תחום תכנון ובינוי עירוני, משרד הבינוי והשיכון - אילן טייכמן

סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - יעקב בליטשטיין

מנהלת אגף תשתיות תחבורתיות, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - עירית שפרבר

לשכת היועמ"ש, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - רון חלפון

יושב-ראש, מרכז השלטון המקומי - חיים ביבס

מנכ"ל, מרכז השלטון המקומי - שלמה דולברג

יועמ"ש, מרכז השלטון המקומי - מרים סלומון

יועמ"ש, מרכז השלטון המקומי - שלום זינגר

מנכ"ל פורום ה-15, מרכז השלטון המקומי - איתן אטיה

ראש מועצה אזורית דרום השרון, נציג מרכז המועצות האזוריות - ד"ר מרדכי מוטי דלג'ו

ראש תחום תכנון וקרקעות, מרכז המועצות האזוריות - מילכה כרמל

קשרי כנסת שלטון מקומי, מרכז השלטון המקומי - פנחס קבלו

השמאית העירונית, עיריית ירושלים - קרן ג'רסי

מתמחה, עיריית ירושלים - ינון נסימיאן

שמאית עירונית, עיריית כפר סבא - טל שר

רכבת ישראל - טל סלע

מנכ"ל, התאחדות בוני הארץ, התאחדות הקבלנים - אליאב בן שמעון

סגן נשיא ויושב-ראש, אגף יזמות ובניה, התאחדות בוני הארץ - חיים פייגלין

יועץ משפטי, התאחדות בוני הארץ - אייל מאמו

ועדת התחדשות עירונית, התאחדות בוני הארץ - עומר גוגנהיים

יועמ"ש, כביש חוצה ישראל - תמר מגדל

יועמ"ש, כביש חוצה ישראל - מורן סגל

מוזמנת - אתי ירדן

מתמחה, הלשכה המשפטית, הכנסת - שחר שושן

שדלן/ית (גורן עמיר יועצים בע"מ ), מייצג/ת את פורום ה-15 הערים העצמאיות - יהושע שלמה זוהר

שדלן/ית (פוליסי בע"מ), מייצג/ת את התאחדות בוני הארץ - עדן קנובסקי

שדלן/ית (גורן עמיר יועצים בע"מ ), מייצג/ת את רכבת ישראל (לקוחות קבועים נוספים שנושא הישיבה נוגע אליהם באופן ישיר: פורום ה-15 הערים העצמאיות) - ליאור שובכר פרי
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

רוני טיסר

גלעד קרן
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
טלי רם

1. הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 114), התשע"ז-2017 (מ/1119) – הכנה לקריאה שנייה ושלישית

2. הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - שיפוי בגין תביעות פיצויים), התשע"ז-2017 (פ/3928/20), של חבר הכנסת דוד אמסלם – הכנה לקריאה ראשונה
היו"ר דוד אמסלם
רבותי, בוקר טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 114), התשע"ז-2017 (מ/1119); הכנה לקריאה שנייה ושלישית. אני מבקש למזג בין ההצעה הממשלתית לבין ההצעה הפרטית שלי, לפי סעיף 84(ד) לתקנון. מספר ההצעה שלי (פ/3928/20), הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – שיפוי בגין תביעות פיצויים), התשע"ז-2017. מי בעד המיזוג, שירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה למיזוג הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 114), התשע"ז-2017 והצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – שיפוי בגין תביעות פיצויים), התשע"ז-2017, נתקבלה.
לאה קריכלי
ארבעה בעד.
היו"ר דוד אמסלם
אין מתנגדים. אני קובע שהמיזוג אושר. זה יעבור לוועדת הכנסת לאישור. ועכשיו אני בא לתיקון מס' 114, כפי שהצגנו אותו. הנוסח מופיע בטבלטים. אני מעביר את רשות הדיבור ליועץ המשפטי כדי שנתחיל להתקדם בדיון. בבקשה, תומר.
תומר רוזנר
בוקר טוב, חברי הוועדה, אורחים נכבדים. התיקון כפי שמופיע בפניכם כולל מספר שינויים משמעותיים לעומת ההצעה הממשלתית, שנובעים בעצם מהדיון שהתקיים בוועדה בישיבה הקודמת בהצעת החוק הזאת.

למעשה, מסר לי יושב-ראש הוועדה לפני הדיון שגם הנוסח שכרגע מונח בפניכם אינו מעודכן ומשקף את הבקשות שסוכמו עם נציגי הממשלה, ולכן אנחנו נתחיל לפי סדר הסעיפים.

סעיף 119ד, עניינו שיפוי בתוכניות דרך. כרגע מופיע בפניכם נוסח, כפי שנמסר לי סוכם לגביו סיכום אחר, אז אני אציג את הסיכום ותתקנו אותי אם אני אומר דברים שאינם מדויקים.
היו"ר דוד אמסלם
לפני כן. ערן, ההצעה שלכם כתובה?
ערן ניצן
כן.
היו"ר דוד אמסלם
תעבירו לי אותה כתובה.
ערן ניצן
תן לתומר רגע להציג.
היו"ר דוד אמסלם
אתה רוצה להחליף אותי, בבקשה. אם לא, תן לי את זה כתוב. אם יש לכם את זה כתוב, תעבירו לנו את זה כתוב. בינתיים אתה יכול להמשיך לדבר על העקרונות.
תומר רוזנר
העקרונות הם שבתוכניות דרך שבתחום מועצה אזורית, בעצם השיפוי יכול שיהיה בין 70% ל-100%, לפי החלטה של ועדה מקצועית שתחליט בעניין תוך 30 יום ממועד פניית המועצה האזורית אליה, ובהתחשב בחוסנה של המועצה ובתועלת הכלכלית שיש לה בתוכנית.
ערן ניצן
גובה השיפוי.
תומר רוזנר
ומה עוד אתם רוצים?
ערן ניצן
בגובה האירוע.
תומר רוזנר
בהיקף התוכנית.
היו"ר דוד אמסלם
גובה האירוע הוא לא חשוב. גובה השיפוי לא חשוב, זה לא רלוונטי.
תומר רוזנר
אז בבקשה, מה ההצעה? אם יש להם הצעה כתובה.
היו"ר דוד אמסלם
מוטי, תקשיב. אני אעשה את זה קצר.
מוטי דלג'ו
אנחנו מתנגדים לזה.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה. להיפך. אני עוזר לך, אתה מתנגד, אבל לא משנה. אז אם אתה מתנגד לא יהיה כלום, אבל בוא נתקדם.

אתמול היה לי איתם שיג ושיח לתוך הלילה. הטענה הבסיסית של האוצר, מדינה – אני רק מספר לך, לא משנה אם אני מקבל, כן או לא – אבל הם אומרים שבסופו של דבר הדברים האלה גם מביאים השבחות עתידיות למועצות וכו', ויש תועלות בדברים האלה.

לכן, מה שסיכמתי איתם וזו בעצם הפשרה שעשינו איתם זה שאנחנו נקים ועדה – תוך כדי הדיון אנחנו כבר נקבע מה הרכב הוועדה של שלושה אנשים שאתם תהיו חלק מהנציגות שבה, לפחות הנציגות של המועצות האזוריות. אנחנו גם נקבע מי זה יהיה, ברמת התפקיד, או מישהו מטעמו. בסופו של דבר, שבכל פרויקט כזה שתהיה תביעה בין ה-70% ל-100%, שתהיה תביעה למועצה, הוועדה הזאת תשב, תשמע את ההשגה של אותה מועצה. דרך אגב, שתיקח בחשבון את התועלות העתידיות; קודם כול את מצבה הכלכלי של המועצה. אם יש מועצות שהן גם ככה מאוזנות בקושי, גם אם יש להן תועלות עתידיות אז בסופו של דבר זה יילקח בחשבון ולא יושת עליהן העסק הזה. כמובן, התרומה של אותו פרויקט כפי שאמרתי, להשבחות העתידיות.
תומר רוזנר
התועלת הכלכלית.
היו"ר דוד אמסלם
נקרא לזה התועלת הכלכלית שבאה לידי ביטוי בעיקר בהשבחות, לא בארנונה, הארנונה זה דבר שהוא בכלל לא מתקבל על הדעת בסיפור הזה.
תומר רוזנר
אם זה רק זה אז התועלת זה בהשבחה.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי. הרי אתה בא באותו מגרש.
תומר רוזנר
השבחה במקרקעין.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי, הרי אתה לא בא באכלוס, באכלוס זה משהו אחר לגמרי. אנחנו באים מזווית ההשבחה, לא מזווית האכלוס. יש עוד פרמטר שהכנסנו?
ערן ניצן
אני חשבתי שזה יהיה במקרים, לא על איזה 100,000 שקל.
היו"ר דוד אמסלם
לא קשור. ב-100,000 תוותר לו, אז לא צריך. זה לא קשור להיקף התוכנית בכלל.
ערן ניצן
אבל זה פרוצדורה, זה ביורוקרטיה.
היו"ר דוד אמסלם
לא חשוב. הוא עכשיו בא עם פרוצדורה, אז תעשה את ההנחה לצד השני.
תומר רוזנר
רק החוסן הכלכלי והתועלת הכלכלית.
היו"ר דוד אמסלם
החוסן הכלכלי והתועלת בהשבחה העתידית. אלה הפרמטרים שיילקחו בחשבון. הרכב הוועדה יהיה: נציג משרד האוצר כיושב-ראש.
תומר רוזנר
מה זה משרד האוצר? נציג שר האוצר?
דור בלוך
נציג אגף התקציבים.
ערן ניצן
הממונה על התקציבים או נציגו. אוקיי.
היו"ר דוד אמסלם
הממונה על התקציבים או נציגו, נציג יושב-ראש המועצות האזוריות.
תומר רוזנר
הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של מועצות אזוריות.
דור בלוך
אדוני היושב-ראש, אנחנו מציעים: נציג הממונה על התקציבים, נציג מנכ"ל משרד התחבורה, נציג מנכ"ל משרד המשפטים, שמאי ונציג השלטון המקומי.
היו"ר דוד אמסלם
אתה הפרזת בגדול. אני אומר שיהיה כאן נציג המועצות האזוריות – מה שאמרת עכשיו.
תומר רוזנר
הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של מועצות אזוריות.
היו"ר דוד אמסלם
איך זה?
תומר רוזנר
ככה כותבים. כיום, לפי מיטב הבנתנו זה מרכז המועצות האזוריות.
היו"ר דוד אמסלם
ונציג משרד התחבורה.
יהודה זמרת
הרי נציג משרד האוצר ונציג משרד התחבורה כנראה כחזקה לא יתמכו בלעגן את החבות על המדינה.
היו"ר דוד אמסלם
ונציג משרד הפנים.
ערן ניצן
אז אנחנו מציעים להוסיף גם את משפטים.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא.
ערן ניצן
חשוב שיהיה.
היו"ר דוד אמסלם
זו תהיה ועדה מאוזנת, אני מסכים עם מה שאתה אמרת. יהודה, אני התכוונתי לאזן אותה בהמשך.
ערן ניצן
משפטים הם דרך אגב ניטרליים.
היו"ר דוד אמסלם
לגבי הנושא הזה של ייעוץ משפטי אתם סוברנים להביא את היועץ המשפטי שלכם אם אתם רוצים, אין לנו בעיה עם זה, אבל זו תהיה הוועדה.
תומר רוזנר
המספר הוא זוגי.
ערן ניצן
זה היושב-ראש עם קול כפול.
היו"ר דוד אמסלם
אם תהיה מחלוקת בעניין זה יבוא להכרעת שר האוצר ושר הפנים.
תומר רוזנר
החלטה תוך כמה זמן?
היו"ר דוד אמסלם
החלטה מהרגע של הבקשה.
תומר רוזנר
הפנייה של המועצה.
היו"ר דוד אמסלם
לפעמים הוא צריך להוציא שמאי, פה ושם, אני מניח 60 יום זה מספיק.
תומר רוזנר
60 יום. אוקיי.
יהודה זמרת
הכוונה היא שכבר בשלב כתב השיפוי, עם אישור התוכנית תהיה ההכרעה או שכל תביעת פיצויים - - -
תומר רוזנר
לא. עם אישור התוכנית.
היו"ר דוד אמסלם
עם אישור התוכנית, בוודאי. בעצם יושב-ראש הוועדה זה יושב-ראש כפי שאמרתי - - -
תומר רוזנר
הממונה על התקציבים או נציגו.
היו"ר דוד אמסלם
אז אליו מוגשת הבקשה?
תומר רוזנר
כן. הבקשה של המועצה האזורית.
היו"ר דוד אמסלם
הבקשה תוגש ליושב-ראש הוועדה. הערות לסעיף זה. מוטי, בבקשה.
מוטי דלג'ו
אדוני היושב-ראש, אנחנו בסרט הזה היינו. הייתה ועדה שקבע היועץ המשפטי לממשלה, ולא הצלחנו לזמן את הוועדה.
היו"ר דוד אמסלם
גובה השיפוי יכול לנוע בעצם בין 70% ל-100%. תומר, תרשום.
תומר רוזנר
כן, כתבנו. בין 70% ל-100%.
היו"ר דוד אמסלם
אוקיי. זאת אומרת, בין אפס ל-30.
מוטי דלג'ו
אנחנו ניסינו לזמן את הוועדה הזו, כל הניסיונות שלנו לא צלחו. צפצפו עלינו.
היו"ר דוד אמסלם
מוטי, הבנתי.
מוטי דלג'ו
אבל אני רוצה להציע משהו. אני רוצה להציע בדיוק את ההפוך מהעניין הזה. כלומר, זה יהיה אפס אלא אם אותה ועדה תקבע שצריך לשלם. זה הדבר היחידי שאני מציע.
היו"ר דוד אמסלם
זה בדיוק מה שאני אז הצעתי אבל בסופו של דבר אני אומר, אם הוועדה לא תתכנס תוך 60 יום אז זה יהיה בעצם אפס.
דור בלוך
היא מחויבת להתכנס, אנחנו מכבדים את החוק. היא מחויבת להתכנס.
ערן ניצן
אי-אפשר, דודי. נציג המועצות האזוריות ומשרד הפנים לא יגיעו, וזהו?
היו"ר דוד אמסלם
לא אמרתי. הקוורום לפתיחת הוועדה יהיה שני אנשים.
ערן ניצן
אוקיי.
היו"ר דוד אמסלם
אני כיוונתי לדעת גדולים. בהתחלה אני חשבתי בדיוק הפוך, שזה יהיה אפס כמו שאתה אמרת, אבל זה הוויכוח שלי איתם במהלך הלילה – לא אלאה אותך.
תומר רוזנר
מניין חוקי, שני חברים.
עמית שטאובר
ובלבד שאחד מהם הוא נציג אוצר כמובן.
ערן ניצן
יושב-ראש וחבר.
היו"ר דוד אמסלם
היושב-ראש זה שני חברים, ובלבד שבעצם יהיה נציג האוצר אחד מהם ואחד מהאחרים, זה לא משנה.
ערן ניצן
מקובל.
היו"ר דוד אמסלם
היושב-ראש, בלעדיו אי-אפשר לכנס את הוועדה.
תומר רוזנר
והדבר השני שאנחנו מוסיפים, שאם לא מתקבלת החלטה תוך 60 יום, השיפוי הוא מאה אחוז.
היו"ר דוד אמסלם
אם לא מתקבלת החלטה תוך 60 יום בוועדה, ואם הוועדה ברוב קולות לא מחליטה גם לדחות, רוצה אורכה, נניח יש איזושהי סוגיה שתוך 60 יום - - -
תומר רוזנר
היא יכולה להאריך את המועד ברוב דעות לכמה?
היו"ר דוד אמסלם
לעוד 60 יום.
תומר רוזנר
לעוד 60 יום. אם בסוף התקופה לא מתקבלת החלטה, אז השיפוי הוא מאה אחוז.
היו"ר דוד אמסלם
השיפוי הוא אפס.
תומר רוזנר
השיפוי הוא מאה אחוז.
היו"ר דוד אמסלם
מאה אחוז של המדינה.
תומר רוזנר
כן, על זה אנחנו מדברים.
היו"ר דוד אמסלם
בדיוק. בבקשה, מוטי.
מוטי דלג'ו
אני גם רוצה להתייחס לתבחינים. מה הקשר אם הרשות לפי משרד הפנים, הסוציואקונומי שלה או התקציב שלה מאוזן, ואין לה בכלל שום הנאה מהתוכנית הזאת, למה הקשר הזה בכלל? את זה צריך לנטרל.
היו"ר דוד אמסלם
מוטי, אתה מחמיר את העניין.
מוטי דלג'ו
אני לא מחמיר.
היו"ר דוד אמסלם
אני מבקש פה שני קריטריונים. הקריטריון הראשון, שיש בעצם רווחים לרשות בסעיף ההשבחות העתידיות.
מוטי דלג'ו
מקובל.
היו"ר דוד אמסלם
יפה. דבר שני, הנחת מפקד, הנחת יושב-ראש הוועדה, אם אתה גם עני אז נוותר לך גם על זה. אז איפה הבעיה?
מוטי דלג'ו
מקובל, אבל לא אם אתה במצב טוב. שלא יגעו בו אם הוא במצב טוב.
היו"ר דוד אמסלם
אמרתי. אתה עכשיו מתלונן למה החרגנו גם את העניים.
מוטי דלג'ו
לא, חס וחלילה.
היו"ר דוד אמסלם
אז תמשיך.
מוטי דלג'ו
לא, לא. זה מקובל. אם זה הנוסח, מקובל.
היו"ר דוד אמסלם
זה הנוסח. יש הערות?
קובי בליטשטיין
כן, יש הערות. קובי בליטשטיין, משרד התחבורה. אנחנו חושבים שהנושא הזה הוא נושא חדש לחלוטין. אנחנו מתנגדים להצעה.
היו"ר דוד אמסלם
אם אתה מתנגד אני אביא את כל ההצעה למעלה.
קובי בליטשטיין
אז אנחנו מתנגדים להצעה.
היו"ר דוד אמסלם
אז אני לא מקבל את הסיכום. אני מבקש להביא עכשיו את ההצעה המקורית.
דור בלוך
היושב-ראש, אני מבקש שנעשה התייעצות ממשלתית בנושא הזה.
היו"ר דוד אמסלם
תלכו תעשו התייעצות חמש דקות ותבואו. בפעם הבאה אני מבקש להגיע לסיכומים פה אתנו, לא לבלבל לי את המוח עד שתים-עשרה בלילה ולשמוע אותו עכשיו אומר נושא חדש.
תומר רוזנר
בוא נעבור בינתיים לנושא הבא.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו עוברים לנושא הבא.
תומר רוזנר
הנושא הבא הוא בעצם הסעיף המרכזי של הצעת החוק, שעוסק בכתבי השיפוי. מונח בפניכם נוסח מעודכן של ההצעה שסוכם על דעת משרדי הממשלה בישיבה שקיימנו איתם. אני מבקש שגלעד יקריא אותו ואנחנו תכף נסביר את השינויים.
גלעד קרן
אני מקריא את סעיף 2 לנוסח שמונח בפניכם.

"2. תיקון סעיף 197

אחרי סעיף 197 לחוק העיקרי יבוא:

"התניית הליכי תכנון בכתב שיפוי

197א(א) מוסד תכנון הדן בתכנית רשאי להתנות את הפקדת התכנית, או את אישורה, בהפקדת כתב שיפוי

מלא או חלקי מפני תביעות לפי סעיף 197, בשים לב, בין היתר, למהות התכנית והיקפה, למידת

תרומתה לצרכי ציבור ולזהות הנהנים ממנה; מוסד תכנון רשאי להתנות מתן היתר בהפקדת כתב

שיפוי כאמור אם נקבעה הוראה המתירה זאת בתכנית שאושרה לפני יום ט"ו בכסלו התשע"ז (15

בדצמבר 2016) (להלן – המועד הקובע).

(ב) הסמכות לדרוש הפקדת כתב שיפוי כאמור בסעיף קטן (א) תהיה נתונה גם לוועדה מקומית הדנה

בבקשה למתן היתר מכוח תכנית שבה נדרש אישור מוסד תכנון שאינו רשות רישוי לפי שיקול

דעתו, כתנאי למתן ההיתר, אם נקבעה בתכנית הוראה המתירה זאת, וזאת לגבי החלק בבקשה

להיתר שנדרש לאישור כאמור; לעניין תכנית כאמור בסעיף קטן זה שאושרה לפני המועד הקובע,

תהיה רשאית הוועדה המקומית לדרוש כתב שיפוי כאמור, אף אם לא נקבעה באותה תכנית

הוראה המתירה זאת.

(ג) שר האוצר יקבע נוסח אחיד לכתב שיפוי כאמור בסעיף זה, ויכול שיקבע מספר נוסחים כאמור

לעניין סוגים שונים של תכניות.

(ד) שר האוצר רשאי לקבוע הוראות לעניין התחשבנות של הוועדה המקומית עם מי שהפקיד כתב

שיפוי לפי סעיף זה, לגבי היטל השבחה שחויב בו ופיצויים ששילם לפי כתב שיפוי כאמור."
היו"ר דוד אמסלם
לגבי נושא הסעיף, הסיפור של ההשבחה. דיברו אתי גם אתמול מהשלטון המקומי.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אנחנו לא הגענו להשפעה.
היו"ר דוד אמסלם
לא. לגבי סעיף (ד). הרי היום זה לא כלול בעניין, למרות שאם אתם שואלים אותי ברמת הבסיס אין בזה היגיון, אנחנו מדברים על הקרקע. אני לא רוצה להתערב בהליכי התחשבנות שהיו מהעבר בנושא הזה, לכן אתמול דיברתי עם השלטון המקומי ובסופו של דבר אני מבקש לגבי הסעיף הזה שאנחנו נכניס את זה כתקנות.
תומר רוזנר
זה מה שכתוב.
היו"ר דוד אמסלם
זה תקנות? אוקיי.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
למה לא להשמיט את זה?
יהודה זמרת
אם זה תקנות המצב הוא - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני אסביר. כרגע המצב נשאר כמו שהוא היום. שר האוצר - - -
תומר רוזנר
רשאי לקבוע.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה לאפשר לשר האוצר לתת לו שיקול דעת. צריך להתנהל כאן דו-שיח אמיתי, ענייני, לדעתי בין השלטון המקומי משרד הפנים לבין משרד האוצר בסוגיה הזאת.

זה לא עלה מהרמה האוצרית, זה עלה ממני. מדוע? כי אני סברתי ועדיין סובר שסוגיית ההשבחה היא על הקרקע. אנחנו מדברים על הקרקע. שווי הקרקע הוא פונקציה של ההשבחה, זה הזכויות של הקרקע.

לכן, ההשבחה היא חלק מהסיפור, העלות של הקרקע, ככה אני רואה את זה. לכן אני חושב שזה חלק מהעניין. נניח יש שיפוי – אם על הקרקע יש חובות כאלה ואחרים, אז ברור שזה מוריד את ההשבחה. זה הרציונל שלי, אבל היות ואמרו לי, בעבר לא התחשבו בזה, אמרתי, אתה יודע מה - - -
יהודה זמרת
לא סתם לא התחשבו.
היו"ר דוד אמסלם
למה לא? תסביר לי, יהודה. תסביר לי למה לא סתם.
יהודה זמרת
הסוגיה הזאת עמדה בפני בית-המשפט העליון לאחרונה, בעבר גם לא התחשבו בזה. למה לא התחשבו?
היו"ר דוד אמסלם
עוד פעם עכשיו בית-המשפט.
יהודה זמרת
אני לא מסתכל למה בית-המשפט העליון בהלכה, אנחנו רק משנים מצב.
היו"ר דוד אמסלם
כל החוק הזה זה בגלל בית-המשפט העליון. אם הוא לא היה מתערב, לא היה חוק.
יהודה זמרת
המטרה של החקיקה הייתה לשקף את המצב הקיים ולשמור אותו, בעצם לחזור למה שהיה ערב חקיקת פסק הדין.
היו"ר דוד אמסלם
זו המטרה של החוק הזה?
יהודה זמרת
נכון. המטרה הייתה בעצם להחזיר את המצב שקיים כדי לתת את הוודאות ולהחזיר את המצב למה שהוא היה.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא. אני אסביר לך איפה הטעות בנקודת המוצא שלך. זה הטריגר שלי לדיון, הצעת החוק, אבל על הדרך אני בדרך כלל מתקן את הכול. דרך אגב, אתה שם לב על החוק הראשי כמה אנחנו מתקנים עוד.
יהודה זמרת
חוק שנכנס זה לא חוק שיוצא.
היו"ר דוד אמסלם
אתה למדת להכיר אותי. אני אומר, היות וכאן יש לזה משמעויות – גם ברמת הרשויות, גם ברמת האוצר – אני עכשיו לא נכנס לסוגיית ההשבחה, כמה גובים. לא נכנס לזה. אני רק אומר שלדעתי זאת נקודה לעשות סדר כי העסק הוא מעוות.

למה הדבר דומה? אני אתן לך דוגמה. בוא נניח שיש שתי קרקעות כמעט זהות. אחת יש לה תביעה. נניח עכשיו של המדינה, הם רוצים לשווק אותן – המדינה, המינהל – ואז בעצם יוצאים למכרז.

אני עכשיו רוצה להשתתף במכרז, אני קבלן. אני שואל מה זכויות הבנייה. נניח שלשתיהן יש אותן זכויות בנייה, הכול בסדר, כל הפרמטרים זהים. רק מה? על הקרקע הזאת יש תביעה.
קריאה
זה לא על הקרקע.
יהודה זמרת
אני אנסה להסביר למה הרציונל. כשמגיע קונה וקונה, הוא מבחינתו, כתב השיפוי לא נחשב. למה הוא לא נחשב? כי מי שמשלם את כתב השיפוי זה לא הקרקע, זה הבעלים שלה. ולכן, אם הבעלים משלם אותה - - -
היו"ר דוד אמסלם
הבעלים משלם גם על הקרקע.
יהודה זמרת
לא.
היו"ר דוד אמסלם
הקרקע, אין לה כסף. אין לה ארנק.
יהודה זמרת
ניקח שני דונם בתל-אביב, שני דונם אחד ליד השני. מסיבות אלה ואחרות, לאחת יש כתב שיפוי, לשנייה אין כתב שיפוי. מבחינת הקונה, מחיר הקרקע זהה פה ושם.
היו"ר דוד אמסלם
אתה טועה.
יהודה זמרת
לא.
היו"ר דוד אמסלם
אם הוא רוצה לגדל נענע, אתה צודק.
יהודה זמרת
לא. כי הוא לא יכול לגלגל את העלות. מה שנקרא, יש שני מתחרים. העלות באה ואומרת שהקרקע נמכרת אותו דבר.
היו"ר דוד אמסלם
תקשיב לי עכשיו קצת, תפתח שנייה את המדף, את הפריסקופ, תעלה קצת היגיון איך זה עובד. יש שתי קרקעות זהות, נניח שהן באותם מחירים, צמודות, אותן זכויות בנייה. אני עכשיו רוצה להשתתף במכרז, אני קבלן. אני בודק כמה אני מוכר כאן, מה יוצא לי מהקרקע הזאת ומה יוצא לי מזאת, זה מה שמעניין אותי.
יהודה זמרת
כבר אחרי התכנון. זה השבחה.
היו"ר דוד אמסלם
אני מגיע לעניין הזה, אני שואל, הקרקע הזאת, מה הסיפור שלה? יש לה תביעות? אומרים לי, כן. פה, יכול להיות שהסביבה יתבעו אותך. אני שואל, כמה יתבעו אותי?
יהודה זמרת
אותך לא יתבעו. יתבעו את מי שמכר לך.
היו"ר דוד אמסלם
עכשיו זה המדינה, היא מוכרת לי את הקרקע as is.
תומר רוזנר
עם הכתב שיפוי.
היו"ר דוד אמסלם
היא אומרת לי: זאת הקרקע, אתה רוצה תקנה, אתה לא רוצה, זה מה יש. אתה מסתדר עם כל העולם. אנחנו עוד לא הגשנו תכנון, תגיש את זה אתה.

אני עכשיו שואל את עצמי מה החובות של הקרקע, הפוטנציאליים. אני עושה הערכה. ואז על הקרקע הזאת אני נותן מחיר X ועל השנייה Y. ככה זה עובד בפועל.
יהודה זמרת
לא, אבל אני מנסה להסביר דבר אחד. מה שקורה, מפחיתים לך. זה לא סתם. אנחנו מבחינתנו, כשאתה קונה את הקרקע, אם יש עליה מה שנקרא – על הקרקע עצמה יש בעיה קניינית, זאת או אחרת. דיירים פולשים, אתה מקבל אותה עם הזכויות האלה ולכן אתה באמת מתמחר אותה בסכום לקונה. מבחינת כתב שיפוי, אתה מקבל את זה עם תוכנית מאושרת. זה שהוא היה צריך לשאת בעלויות – מתכננים וכו' וכו' – זה כל ההוצאות שהוא עשה כדי להשיא את המכר שלו ולמכור אותו, אבל מבחינתך אם יש כתב שיפוי או אין כתב שיפוי, זה לא מגולגל אליך. מי שיישא בזה זה יהיה היזם שהתחיל את דרכו.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
מדובר כאן להיטיב עם הקבלן. כן? זה מה שהוא מחפש. להיטיב עם הקבלנים.
היו"ר דוד אמסלם
מה אתה אומר?
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
הוא מתכוון להיטיב עם הקבלן.
יהודה זמרת
אני לא. דווקא אני רוצה להיטיב עם הרשויות. אני חושב שההצעה הזאת, היא תיטיב עם הקבלנים.
היו"ר דוד אמסלם
יהודה, תקשיב. אני בא מזווית הקרקע. יש קרקע שיש עליה כרגע פוטנציאל תביעות ויש קרקע שאין עליה פוטנציאל תביעות. לכן, ברור לך לחלוטין שהקרקע הזאת שווה פחות מזאת.
בנימין ארביב
זה לא נכון.
יהודה זמרת
היא לא שווה, שתיהן שוות. מה שקורה, שיכול לבוא בן אדם ולהגיד: היטל ההשבחה ישולם עליך, כתב השיפוי עלי, אבל זה במחיר הקרקע. הקרקע שווה אותו מחיר, אין לה מחירים שונים. אלה קרקעות זהות.
שלום זינגר
חבר הכנסת אמסלם, אנחנו נשמח גם להסביר את זה.
היו"ר דוד אמסלם
אכרם, תחליף אותי בבקשה.

(היו"ר אכרם חסון, 10:40)
היו"ר אכרם חסון
חברים, בואו נמשיך. עורך-דין זמרת, סיימת?
יהודה זמרת
כן. עיקרי הדברים נאמרו.
שלום זינגר
שלום, אדוני. שלום זינגר, מטעם השלטון המקומי. אני רוצה לומר את ההסתייגויות שיש לנו מהנוסח העכשווי, כמה דברים. הראשון, סעיף 197א, הוסף פה עכשיו בניגוד למה שאנחנו לפחות הבנו בישיבה הקודמת, הוסף פה תחימת שיקול הדעת על מה אפשר לתת כתב שיפוי ומה לא.

הבעיה היא, מה שקבוע בחוק כיום הוא שבכל תוכנית יהיה פקטור זמן של עוד חצי שנה של ויכוח האם עומד בכתב השיפוי או לא עומד בכתב השיפוי. אני חושב שמי שרוצה לעשות את החוק הזה כדי לאפשר את הזרימה של התוכניות, תחימת שיקול הדעת כפי שהיא כתובה פה מוסיפה פקטור של חצי שנה לפחות, ואחר כך תהיה פסיקה של בית-המשפט – מי שזוכר את וינטר, תהיה שאלה מה הסיפור ויהיו עוד פסיקות, שלוש שנים עד שנגיע לפסיקה שנוכל לפרש אותה.

ולכן, אני חושב שאין בה צורך. אם זה נעשה במוסד תכנון, מי שלא מוצא חן בעיניו, במסגרת הערעור או הערר על התוכנית, יאמר – שיקול הדעת הופעל לא נכון. תחימת שיקול הדעת, כל מילה פה תהיה סכסוך משפטי שיהיה בתוך הדיון בתוכנית. אתם מכניסים עוד אי ודאות בתוך התוכנית.

אני אומַר דבר נוסף למי שעוסקים בתחום. אני לא מכיר הרבה סעיפים אחרים בתכנון ובנייה שכל כולו שיקול דעת, שתוחם את שיקול הדעת. לא אומרים לנו מתי לעשות שלוש קומות ומתי לעשות ארבע קומות ומתי לעשות שמונה ומתי לעשות שצ"פ, זה חלק מהשיח והשיג התכנוני ולכן אין בו טעם.
היו"ר אכרם חסון
חברים, אתם עוקבים?
שלום זינגר
אתם איתי? אנשי הממשלה לפחות. אני רוצה גם להתייחס לסעיף קטן (ד) ואני חושב שסעיף קטן (ד) הוא בעייתי ממש. הוא בעייתי, דבר ראשון בזה שמעבירים לשר האוצר שיקול דעת פתוח לקבוע פטורים בהיתר.

אני זוכר שבדיון שעבר אמר היועץ המשפטי שיש לו בעיה עם שיקול הדעת הזה. אני חושב ששיקול דעת ליצור פטור הוא בעייתי מאוד, בטח לא ככה.

דבר נוסף, בית-המשפט קבע – ואני אולי אסביר למי ששמע קודם את שאלות היושב-ראש ולא קיבל תשובה – מה אמר פסק דין אברמוביץ. פסק דין אברמוביץ אמר שבהיטל השבחה אין כללים, אין כללים מה מפחיתים ומה לא מפחיתים. מה שהשוק מפחית, הוא מפחית; מה שהשוק לא מפחית, הוא לא מפחית.

ואיפה הייתה הטעות בשאלת היושב-ראש? אם יש קרקע עם משכנתה או קרקע בלי משכנתה, שתיהן שוות אותו דבר, רק בתחשיב שלי מה עושים עם הכסף אני כקונה משלם אותו כסף. המוכר, פעם אחת ייקח את הכסף הביתה ואם יש לו משכנתה, ייקח את הכסף וישלם את המשכנתה.

מחיר הקרקע הוא אותו מחיר. לכן השמאים תמיד קבעו שלא מפחיתים כתב השיפוי בהיטל השבחה, ובית-המשפט אמר ככה, ולכן גם בית-המשפט אמר, אני לא מחדש שום דבר. אין חידוש בהלכת אברמוביץ, אתם באמת טועים ומטעים בעניין הזה. הלכת אברמוביץ קיבעה את מה שהיה נהוג והיא אומרת את זה – מה שהשמאים עשו. הם לא יצרו. מה שעשה בית-המשפט המחוזי, הוא באיזשהו מקום אמר שיקולי צדק, ובית-המשפט העליון אמר אין שיקולי צדק בהיטל השבחה. אם זה העלה את ערך הקרקע, העלה את ערך הקרקע; אם זה מפחית את ערך הקרקע, זה מפחית אותה.

אין עקרונות. העקרונות היחידים, אומר בית-המשפט באברמוביץ, הם עקרונות שמאיים, וזה הסיפור ולכן הולכים לפי השמאות.

מה שאתם מכניסים פה הוא בוקה ומבולקה כי הנושא הזה שאנחנו מכניסים על ההשבחה פקטורים אחרים – אגב, גם ברשויות המקומיות. אני אתן לכם דוגמה, בעיקר לאנשי הממשלה. היה ויכוח גדול אם כופר חניה, מורידים או לא.
היו"ר אכרם חסון
יש לך עוד חצי דקה, אדוני. בבקשה.
שלום זינגר
בסדר גמור. ולכן, מה שקרה, פסק הדין אמר – אין עקרונות בהיטל השבחה. זאת שאלה שמאית נטו, זאת שאלה שמאית – כתב שיפוי לא מפחית את ערך הקרקע.
היו"ר אכרם חסון
מנכ"ל מרכז השלטון המקומי, בבקשה.
שלמה דולברג
אני רוצה להשלים את מה שאמר עורך-דין זינגר. תיקון סעיף 197 הוא חיפזון שלא במועדו. אין שום חיפזון בתיקון הזה.
קריאות
- - -
היו"ר אכרם חסון
חברים, למה אתם מפריעים?
שלמה דולברג
סלח לי, אני קיבלתי רשות דיבור.
ערן ניצן
דולברג, אפילו יו"ר שלטון מקומי לא אומר את זה. גם יו"ר שלטון מקומי הדגיש את החשיבות לגבי 197.
שלמה דולברג
אנחנו לא אומרים שלא צריך לתקן, אבל לא לעשות את זה בחיפזון באישון לילה. יש לנו זמן.
שלום זינגר
הוא מדבר על סעיף קטן (ד).
שלמה דולברג
בוודאי. סעיף קטן (ד), ניתן להוריד אותו כרגע ולעשות חקיקה ממשלתית מסודרת בעניין הזה. שום דבר לא בוער.
היו"ר אכרם חסון
רשמנו את ההסתייגות. סגן נשיא התאחדות בוני הארץ, בבקשה. שתי דקות.
חיים פייגלין
חיים פייגלין. אני רוצה להזכיר שבדיון הקודם האדון היושב-ראש קיבל את דעתי, קיבל את דעתנו, שבעצם כתבי השיפוי או הוצאות מכוח סעיף 197, כפי שנפסקות, צריכות בעצם להיות מופחתות מהיטל ההשבחה משום ששני הדברים האלה הולכים יחד, והיטל ההשבחה צריך להיות משולם מההיטל נטו ולא ברוטו, מההיטל בפועל. ולכן, קיבל היושב-ראש את דעתנו ונקבע שהדבר הזה יקוזז מהיטל השבחה.
קריאה
הוא אמר שהוא שינה את דעתו.
חיים פייגלין
פה המחוקק נוהג בצורה שאנחנו לא יכולים להבין אותה. כאשר מטילים חיוב על האזרח, מטילים אותו בצורה מאוד מפורשת, מאוד ודאית, מאוד ברורה. כאשר מטילים או מזכים, או צריך לזכות את האזרח, אז מזכים אותו בצורה שהיא אולי, מעבירים את הרשות – רשאי שר האוצר ואם הוא לא יעשה אז הוא רק רשאי, הוא לא חייב.

אני חושב שבסך הכול העסק הזה מעורר אי-אמון רב בכל החקיקה הזאת. אני חושב שהמחוקק צריך להיות הוגן כלפי האזרח גם אם לאזרח הזה קוראים יזם וגם אם לאזרח הזה קוראים במקרה, בעוונותיו, "בוני הארץ".
היו"ר אכרם חסון
תודה רבה. בבקשה.
בנימין ארביב
בני, מינהל התכנון. אני רוצה להבהיר. קודם כול, מבחינה מהותית מה שנאמר פה, נכון. זה נקבע בפסיקת בית-המשפט העליון – כתבי השיפוי לא משפיעים על ההשבחה.

לכן, הנוסח כפי שמונח כעת בפני הוועדה לא מדויק. הבקשה שלנו, לפחות להבהיר שעד שייקבעו תקנות, תישאר הלכת אברמוביץ על מכונה.

(היו"ר דוד אמסלם, 10:47)
היו"ר דוד אמסלם
רבותי, אנחנו ממשיכים. אני רוצה להמשיך לגבי הנושא הזה. עזוב, לא הבנת – לא הבנת. תבוא אלי אחרי כן, אני אסביר לך.
יהודה זמרת
גם איגוד השמאים, גם השלטון המקומי, ניסה להסדיר במהלך הזמן את המשמעות. אין לכתב שיפוי משמעות על ערך הקרקע, כלומר מבחינה שמאית. אנחנו יכולים להביא את השמאים והם יסדירו את הדבר. אנחנו לא אנשי המקצוע בלבד כמשפטנים. מבחינה מקצועית, בגלל מה שהסברנו, אין לכתב שיפוי שמוטל על המוכר ולא על הקונה, משמעות למחיר הקרקע.
קריאה
אבל זה פשוט לא נכון.
היו"ר דוד אמסלם
לא חשוב, בואו נתקדם. דיבר איתי אתמול יושב-ראש השלטון המקומי, אמרתי לו שאני לא אקדם את זה במובן זה, אנחנו נשאיר את זה לשר האוצר והשלטון המקומי ביחד לקבוע את הכללים, וזה יהיה כמו היום.
ערן ניצן
רק תוודא שההטלה הזאת של המטלה על שר האוצר לא תתקע את המהלך, תומר.
כרמית יוליס
לא, זה רק רשאי.
תומר רוזנר
רשאי לקבוע.
היו"ר דוד אמסלם
רשאי. לא חייב.
חיים ביבס
אנחנו לא מדברים על תקנות.
תומר רוזנר
תקנות. תקנות.
חיים ביבס
לא תקנות.
תומר רוזנר
תקנות. אין דרך אחרת. אין דרך אחרת.
חיים ביבס
עם כל הכבוד, תומר. סליחה.
היו"ר דוד אמסלם
אז איך אתה רוצה שיהיה?
חיים ביבס
לא בתקנות כי המשמעות היא בסופו של דבר שאנחנו נחזור למלחמה הזאת מחדש.
תומר רוזנר
אין דרך אחרת.
היו"ר דוד אמסלם
לא. הוא רשאי. הוא לא רוצה, שלא יעשה. זה לא חובה.
חיים ביבס
לא, אבל עוד פעם.
היו"ר דוד אמסלם
אז איך אתה רוצה שיקבע?
חיים ביבס
הוא לא צריך לקבוע, קודם כול.
היו"ר דוד אמסלם
מה אתה רוצה שייקבע? מה אתה רוצה שנכתוב?
חיים ביבס
אני חושב שבנושא הזה, עם כל הכבוד, בן אדם תבע, יש שיפוי. השיפוי, עם כל הכבוד, יינתן. יינתן השיפוי. לא יהיה מצב שאנחנו נבוא ונקזז לו עכשיו. השביח את הנכס, המשמעות שאנחנו - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני אסביר, אולי לא הבנתי נכון. בן אדם שקנה קרקע – אתה מגיע כרגע למי משלם ואיך משלם. אתה יודע מה, לא קניתי קרקע. שלי. יש לי שתי קרקעות שלי. אני גם בונה אותן. בקרקע אחת יש תביעה, פוטנציאלי, מול הוועדה, על השיפוי. אחד, אני מסתיר לו כנראה איזה נוף, השני לא.

מבחינתי, אני – אולי לא אתה; אני – אחת הקרקעות יותר יקרה לי. למה? שם כנראה אני לא אשלם.
יהודה זמרת
המוכר ירוויח פחות אבל מחיר הקרקע יהיה אותו מחיר, דונם לדונם.
היו"ר דוד אמסלם
אין מוכר. כדי להמחיש לבן אדם שלא מבין משהו שהוא מורכב אז אני מספר לו שאני הבן אדם היחיד על פני האדמות, והקרקע שלי ורק אני בונה. אני עושה את הכול שלי, אני לא מוכר. לא קניתי, לא מכרתי. ירשתי. אני עושה לך את הכול פשוט.

עכשיו מבקשים ממני השבחה על הקרקע. ההשבחה היא בסוף מה ערך הקרקע לפני ההשבחה, ומה אחרי. ערך הקרקע הוא פונקציה גם של איזה בעיות הקרקע מייצרת.
יעל גרמן (יש עתיד)
לא. אין קשר.
קריאות
- - -
חיים ביבס
לא, לא. לא הסבירו לך נכון. זה סעיף עם פתח לשחיתות.
יעל גרמן (יש עתיד)
דוד, מה שקורה זה שיש לך קרקע, אתה רכשת קרקע. הקרקע הייתה שם 20 שנה. במשך ה-20 שנה הרשות בנתה לך פארק על יד הבית. הקרקע הושבחה? או להיפך. הרשות בנתה לך שם בניין של דיור מוגן או מכון טיהור. הקרקע פחות שווה? זה הסיפור של ההשבחה, זה לא משנה אם יש לך בעיות.
עומר גוגנהיים
מקרקעין הושבחו, יש עליהם תוכנית - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא צריך להפריע לי. מי כבודו?
עומר גוגנהיים
עומר גוגנהיים, אני שמאי מקרקעין ואני - - -
היו"ר דוד אמסלם
אם עוד פעם תצעק משם אני אוציא אותך החוצה. ההשבחה, היא לוקחת את ערך הקרקע הנוכחי.
יעל גרמן (יש עתיד)
לעומת מה שאתה קנית.
היו"ר דוד אמסלם
לעומת מחיר הקרקע אחר ההשבחה, והדלתא זה ההשבחה. מה זה ערך הקרקע הנוכחי? מה שווה הקרקע היום. הקרקע נטו.
יעל גרמן (יש עתיד)
זה שיש שם בעיות זה לא מעניין את אף אחד – זה שיש לך חובות, זה שלקחת הלוואה.
היו"ר דוד אמסלם
את לא איתי. אני כנראה לא ברור מספיק, אבל זה ההיגיון שלי.
חיים ביבס
אפשר בבקשה?
היו"ר דוד אמסלם
אבל אני רוצה להתקדם.
חיים ביבס
לא. זה מסוג הדברים שמנסים להכשיל אותך, אני האחרון שאתן להכשיל אותך. כל הרעיון פה, בן אדם לקח קרקע, השביח אותה לבנייה. בסדר גמור. בסוף מישהו תבע על שיפוי - עם כל הכבוד, הקרקע לפני כן לא הייתה קרקע לבנייה. זה לא קרקע שמראש ידעו והוא לא יכול לתבוע.

עכשיו בן אדם בא, יש כתב שיפוי והוא רוצה שעל ההשבחה שהוא השביח אנחנו גם נביא את היתרה.

מה שזה אומר, זה אומר דבר אחד. אני אומר לך שהסעיף הזה כמו שהוא בנוי – תסלח לי, תומר, אני אמרתי לו את זה ואני אומר את זה בצורה ברורה – זה פתח לשחיתות. היום יש שר אוצר מצוין, אני אוהב אותו, הוא איש ישר, הגון, הכול טוב ויפה. אתה לא יכול להשאיר את זה מה שנקרא להחלטה.
תומר רוזנר
תקנות.
חיים ביבס
צריך להינעל, ולכן אני אומר, גם לא בתקנות. לכן אני אומר, הדבר הנכון, אדוני היושב-ראש, זה להעביר לדיון נפרד את הנושא הזה, שנדון בזה, נלבן את זה יחד עם ועדת הדיור, יחד עם שר האוצר, יחד אתך, יחד עם כולם, כי הנושא הזה הוא נושא בעייתי כמו שהוא מוגדר פה.
היו"ר דוד אמסלם
אתה מבקש למחוק את הסעיף.
חיים ביבס
כן.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. בבקשה.
קרן ג'רסי
קרן ג'רסי, השמאית העירונית, עיריית ירושלים. קודם כול - יהודה ניסה לחדד – לגבי השבחה, לגבי שווי של המקרקעין, הוא נגזר מהמאפיינים של אותם המקרקעין באותו קו כחול. נושא של 197 הוא חיצוני לקו הכחול, ולכן הניתוק בין ההשבחה לבין ה-197 הוא בוודאי טבוע בעובדה שהשבחה היא אך ורק מה שבתוך השפעות התוכנית על אותם המקרקעין.
היו"ר דוד אמסלם
קרן, אני הבנתי את זה. אני שואל. זה המצב שהיה עד היום, זה מה שלמדתם בקורס השבחה.
קרן ג'רסי
לא, לא רק בקורס השבחה. ברשותך, אני אשלים עוד כמה דברים. נושא של כתב השיפוי בכלל, כל ועדה מקומית צריכה הרי לשקול את התוכנית לפני שהיא מאשרת אותה – אם התוכנית עצמה היא מיטיבה, אם היא פוגעת, יש שיקולים שוועדה מקומית שוקלת את התוכנית בהיבט רחב – יכול להיות שיש לה אינטרסים כלכליים רחבים יותר ולכן היא מסוגלת לספוג גם אולי פגיעה מסוימת בציבור.

כאשר יזם מקדם תוכנית אנחנו רוצים לקוות שאותו יזם ישקול את כל השיקולים של אפשרות פגיעה של התוכנית שלו גם בציבור הרחב.

הנושא של לקזז מהיטל השבחה הרי יוצר מצב שהיטל השבחה שנועד הרי לממן בחזרה, לחזור לציבור, אנחנו אומרים – לא. אתה תקדם תוכנית, אולי תבוא ותגיד שיכול להיות שהיא יוצרת נזקים לכלל, תגיד מה אכפת לי כי בסוף הכסף הזה, גם אם אני פוגע בכלל, יחזירו לי את זה מתוך היטל ההשבחה.
היו"ר דוד אמסלם
לא. אבל השבחה אתה משלם 50%. בכל מקרה זה עליך.
קרן ג'רסי
אבל את ה-197, שזה מאה אחוז ירידת ערך, אתה לוקח מהיטל השבחה של הקופה הציבורית.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא.
קרן ג'רסי
זה הכלל. זה בעצם מה שקבוע כאן. 197 זה מאה אחוז ירידת ערך אל מול השבחה, שהיא רק 50%. יכולה להיות תוכנית שהיא גם לא בהכרח משביחה כמו שאנחנו רוצים, אבל מצד שני השפעות הרוחב שלה יכולות להיות הרבה יותר משמעותיות.

ברגע שאנחנו משחררים פה את הרסן ואומרים ליזמים – חבר'ה, אתם יכולים לקזז את זה, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בתוכניות שהם יגידו, אנחנו אדישים לפגיעה גם בכלל ובסוף זה חוזר לקופה הציבורית שצריכה לממן את זה, מתוך מה? מאותם כספי ציבור שנועדו לממן את תועלות התוכנית או את עלויות התוכנית. זה דבר אחד.

הדבר השני, שאני לא בטוחה שגם בוני הארץ נתנו דעתם על זה – דיבר על זה זינגר בקצרה – אבל המשמעות של ה-197, הרי אם אני יזם ואתם נותנים לי כרגע את הפריבילגיה הזו לבוא ולקזז, המשמעות היא שאני מעדיפה לחכות עם הפרויקט ולדחות את הפרויקטים שלי מבחינת מימוש. שווה לי קודם כול לחכות את השלוש שנים, לראות בכלל אם יתבעו. אחרי שיתבעו, שווה לי לנהל את כל ההליכים כדי שאני אוכל לקזז את זה בסוף. המשמעות היא מבחינת פרויקטים שיזם בסיטואציה הזו גם דוחה את הפרויקט.

אם זה האינטרס שלנו היום לבוא ולתקוע פרויקטים בגלל סיכונים, סיכויים כאלה ולקזז מהיטל ההשבחה, לא נראה לי שזה משהו שאנחנו רוצים לקדם אותו.
היו"ר דוד אמסלם
תודה, קרן. פייגלין, בבקשה.
חיים פייגלין
אדוני הסכים איתי בדיון הקודם שהיטל ההשבחה וכתבי השיפוי והוצאות מכוח 197 הם תאומים סיאמיים שהולכים יחד, וההיגיון הישר של אדוני – אני כל פעם מופתע איך כל השולחן הזה מסביב מנסה לערער את השכל הישר של אדוני.

אני חושב שפשוט ברור פה שהקרקע שמשביחים אותה צריכה לשלם היטל השבחה נטו מעליית הערך שלה, בניכוי הפגיעה שהיא פוגעת. זה כל הסיפור, ואני לא מבין. אין פה עניין של מתי לשלם, אדוני אפילו אמר שלא ראוי שוועדה מקומית שהיא גוף שלטוני, יברח בעצם ולא ישלם בבוא היום. אנחנו לא נדחה פרויקטים, אנחנו נקדם פרויקטים, בסך הכול אנחנו רק רוצים ודאות שאם בבוא היום, בסופו של יום, ייפסק הוצאות מכוח 197, הן יכוסו ויקוזזו מתוך היטל השבחה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה.
בנימין ארביב
בני ארביב, מינהל התכנון. קודם כול, אנחנו מסכימים עם מה שנאמר שזה לא קשור להשבחה, פסק הדין של בית-המשפט העליון מהפרקטיקה השמאית מאוד ברור.

הצעת החוק בעצם מבקשת לקבוע שהיטל ההשבחה יהיה פחות ממחצית ההשבחה בלהכיר בהוצאות. זאת המשמעות האמיתית של הצעת החוק. צריך להגיד את זה כי זו המשמעות האמיתית, עם זה אי-אפשר להתווכח. אפשר פה להסביר אבל הדברים כבר נאמרו.

לפחות חשוב לנו שיהיה ברור מהנוסח, אם יוחלט – אם אדוני יחליט שזה ייקבע בתקנות, שעד שייקבעו תקנות, הלכת אברמוביץ תישאר על כנה.
היו"ר דוד אמסלם
ודאי.
בנימין ארביב
שלא תהיה פרשנות - - -
היו"ר דוד אמסלם
ודאי.
בנימין ארביב
אני אסביר.
יהודה זמרת
בית-המשפט ייתן הנחיה, ואנחנו הרי יודעים - - -
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו כותבים, כתבנו כאן שהוא רשאי. הוא לא חייב.
יהודה זמרת
אנחנו כבר מכירים את העתירה שתוגש - - -
היו"ר דוד אמסלם
יש לך איזה ניסוח יותר טוב, שזה יהיה רשאי רק אם בא לו?
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
אתה רוצה שנכתוב לא רשאי, אז אולי יחשבו שהוא רשאי?
כרמית יוליס
בהמשך להערה של בני, זה גם יכול להיות מקור פרשנות שכשאתם תחליטו לחוקק את המונח "רשאי לקבוע" אז עד שלא נקבעו תקנות כאמור יחול הדין הקיים.
היו"ר דוד אמסלם
בהגדרות. בהגדרות כאן? מה שהיא אומרת, תומר, שבהגדרות שלנו לחוק הזה נוסיף הגדרה שיהיה רשום בחוק הזה, רשאי, לא חייב. זה מה שאת רוצה?
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
זה מתאים לכם? לעניין חוק זה. אני אכתוב בפירוש: רשאי אך לא חייב.
יהודה זמרת
ועדיין, אנחנו מכירים את הפסיקה.
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
אתם רוצים התייעצות בעניין הזה כמה דקות? אני רוצה לעשות הפסקה בדיון.
תומר רוזנר
יש לנו כבר את הנוסח של הסעיף הקודם, אני אקריא אותו.
היו"ר דוד אמסלם
עבדאללה יחליף אותי.

(היו"ר עבדאללה אבו מערוף, 11:01)
תומר רוזנר
אנחנו נחזור לתיקון סעיף 119ד רבתי בעקבות הסיכומים שהיו כאן בוועדה. זה לא מופיע בפניכם כי זה נוסח תוך כדי הדיון. גלעד יקריא את הנוסח המוצע באטיות כדי שתשמעו ותעירו את ההערות.
דור בלוך
יש נוסח שעבדנו עליו יחד עם משרד התחבורה. אנחנו מבקשים להגיש אותו.
תומר רוזנר
עכשיו זה מאוחר מדי, מצטער. ביקשו מכם את זה לפני חצי שעה, עכשיו יש נוסח.
דור בלוך
משרד התחבורה יצטרך להגיד את דברו בעניין הזה. אנחנו מבקשים שוב מהוועדה לתת לנו עוד כמה דקות להגיע להחלטה מוסכמת ומיטבית. זה חוק מאוד משמעותי, עם עלויות תקציביות מאוד ניכרות.
תומר רוזנר
בסדר, אנחנו מקריאים את הנוסח לפי הסיכומים שהיו בוועדה. תקריא בבקשה.
גלעד קרן
אנחנו מציעים להוסיף בסעיף 119ד סעיף קטן (א)(1): על אף האמור בסעיף קטן (א) - - -
תמר זנדברג (מרצ)
איזה סעיף זה?
תומר רוזנר
זה לא מופיע.
תמר זנדברג (מרצ)
אני מבינה אבל איפה זה נכנס? זה במקום מה שכתוב? במקום הכחול?
תומר רוזנר
אין בכחול. במקום מה שיש לכם בטבלטים.
קריאה
פה זה בכחול כי זה הכול אחר שינויים.
יהודה זמרת
לא, בנוסח שהפצתם אתמול זה בכחול.
תומר רוזנר
הסעיף הזה נזנח כמו שהוא.
תמר זנדברג (מרצ)
אז מה שאתה מקריא עכשיו זה במקום זה.
תומר רוזנר
במקום זה, בדיוק.
גלעד קרן
בסעיף 119ד, אחרי סעיף קטן (א) יבוא (א)(1): על אף האמור - - -
היו"ר עבדאללה אבו מערוף
אז זה לא במקום. זה בנוסף.
קריאות
לא. זה במקום.
היו"ר עבדאללה אבו מערוף
אז למה (א)(1)? זה (1).
תומר רוזנר
במקום הנוסח הקיים, מוסיפים סעיף חדש לסעיף שיש בחוק הקיים.
תמר זנדברג (מרצ)
כיום יש 119ד?
תומר רוזנר
הסעיף הזה מדבר על כך שבתוכניות דרך תשפה המדינה את הוועדה המקומית בשיעור של 70%. עכשיו מבקשים לקבוע הסדר שהוא שונה לגבי מועצות אזוריות. זו הבקשה של הוועדה.
היו"ר עבדאללה אבו מערוף
בבקשה, תקרא.
גלעד קרן
על אף האמור בסעיף קטן (א), חויבה ועדה מקומית שבתחומה מועצה אזורית בפיצויים כאמור באותו סעיף קטן, רשאית היא לפנות לוועדה כאמור בסעיף קטן (א)(2) בבקשה להגדלת שיעור השיפוי הקבוע בסעיף קטן (א), בהתחשב בחוסנה של הוועדה המקומית והתועלת הכלכלית הנובעת מהשבחה עתידית.
יהודה זמרת
בין היתר.
גלעד קרן
לא אמרתי בין היתר.
היו"ר עבדאללה אבו מערוף
תנו לו לקרוא את הכול ולאט לאט לחזור על זה, אחרת אנחנו לא נצא מזה.
גלעד קרן
(א)(2)(1) תוקם ועדה לבירור פניות לפי סעיף קטן (א)(1) שחבריה הם: 1. הממונה על התקציבים או נציגו והוא יהיה היושב-ראש; 2. נציג שר התחבורה; 3. נציג שר הפנים; 4. נציג הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של המועצות האזוריות.
דור בלוך
זה שני נציגים של השלטון המקומי, אנחנו סבורים שצריך להיות אחד.
גלעד קרן
נציג שר הפנים הוא נציג של הממשלה ולא של השלטון המקומי.
דור בלוך
אתם רוצים שנעיר את כל ההערות בסוף? אתם רוצים תוך כדי?
היו"ר עבדאללה אבו מערוף
כל ההערות בסוף בבקשה, לא עכשיו.
תומר רוזנר
תרשמו לכם כי זה חשוב.
דור בלוך
עכשיו נכנסו נציגי משרד התחבורה, בואו נתחיל מהתחלה שנוכל לעשות את זה בצורה מסודרת, על אף שהוועדה לא רצתה לעשות את זה בצורה מסודרת.
תומר רוזנר
נקריא שוב.
היו"ר עבדאללה אבו מערוף
לא, אנחנו עושים את זה בצורה מסודרת. בבקשה, אבל תיאזרו בסבלנות ונעשה את זה בצורה יותר מסודרת. זו פעם אחרונה שמקריאים מהתחלה את הכול. בבקשה, תשמעו ותרשמו את ההערות.
גלעד קרן
בסעיף 119ד לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(א)(1). על אף האמור בסעיף קטן (א), חויבה ועדה מקומית שבתחומה מועצה אזורית בפיצויים כאמור באותו סעיף קטן, רשאית היא לפנות לוועדה כאמור בסעיף קטן (א)(2) בבקשה להגדלת שיעור השיפוי הקבוע בסעיף קטן (א), בהתחשב בחוסנה של הוועדה המקומית ובתועלת הכלכלית הנובעת מהשבחה עתידית.

(א)(2)(1): תוקם ועדה לבירור פניות לפי סעיף קטן (א)(1) שחבריה הם: 1. הממונה על התקציבים או נציגו והוא יהיה היושב-ראש; 2. נציג שר התחבורה; 3. נציג שר הפנים; 4. נציג הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של מועצות אזוריות.
קריאה
זה מרכז המועצות האזוריות.
יהודה זמרת
ההגדרה המשפטית.
גלעד קרן
(2) מניין חוקי לקיום ישיבות הוועדה הוא שני חברים לפחות.
קריאה
שאחד מהם הוא היושב-ראש.
גלעד קרן
זה בהכרח. לא יכולים לכנס את הישיבה בלעדיו.
דור בלוך
זה נאמר שאי-אפשר לכנס?
תומר רוזנר
אי-אפשר לכנס ללא היושב-ראש.
גלעד קרן
(א)(3): הוועדה כאמור בסעיף קטן (א)(2) תכריע בפנייה כאמור בסעיף קטן (א)(1) בתוך 60 ימים מיום שהוגשה לה, ורשאית היא להאריך את המועד האמור ב-60 ימים נוספים; היו הקולות בוועדה שקולים, תועבר הפנייה להכרעת שר האוצר ושר הפנים, שיכריעו בבקשה בתוך 60 ימים מיום העברת הפנייה אליהם.

(א)(4): לא החליטה הוועדה או השרים האמורים במועדים האמורים בסעיף קטן (א)(3), ישפה מגיש התוכנית את הוועדה המקומית במלוא סכום הפיצויים.
כרמית יוליס
אפשר שאלה?
תומר רוזנר
אנחנו רק את סעיף קטן (א)(1) נבהיר בעקבות שאלתו של היועץ המשפטי של משרד הפנים. הכוונה היא שזה לא יהיה פרטני, זאת אומרת הפנייה - - -
יהודה זמרת
מייד אחרי אישור התוכנית?
תומר רוזנר
כי המשתמע מהניסוח - - -
עמית שטאובר
לא מייד עם אישור התוכנית. זה לא המצב הקיים.
היו"ר עבדאללה אבו מערוף
בבקשה, קצת סדר. אם נפריע אחד לשני, לא נבין.
כרמית יוליס
אולי יש קושי עם זה שזה רק כאשר הוועדה כבר חויבה. אם יש אדם שכבר ממתין לקבל את הפיצויים ופתאום יש - - -
תומר רוזנר
לכן אנחנו רוצים לשנות את הנוסח הזה כדי להבהיר. אנחנו נכתוב שאושרה תוכנית דרך, על אף האמור בסעיף קטן (א), אושרה תוכנית דרך או כתנאי לאישורה של תכנית דרך - - -
דור בלוך
אנחנו מתנגדים לזה לחלוטין.
היו"ר עבדאללה אבו מערוף
אני מאוד מבקש לא לדבר בלי רשות.
תומר רוזנר
הכוונה היא, והניסוח ישקף את הכוונה כפי שסיכם אותה יושב-ראש הוועדה, הכוונה היא שהתחייבות השיפוי היא כמו כתב שיפוי לצורך העניין שקבועה בחוק למעשה. בעצם היא לא פרטנית פר תביעת פיצויים אלא היא נקבעת מראש לגבי תוכנית פלונית.
קריאה
אבל איפה זה המועצה האזורית?
תומר רוזנר
אני אסביר שוב. הכוונה היא, בדומה לכתב שיפוי שניתן בזמן אישורה של תוכנית - זה לא לכל תביעה פרטנית – השיעור שייקבע לשיפוי במקרה של תוכנית דרך יהיה השיעור שייקבע על-ידי הוועדה הזאת או השרים לגבי התוכנית ולא פר תביעת פיצויים. לא לכל תביעת פיצויים בנפרד.
דור בלוך
אתה תוקע את כל ההליך התכנוני במדינת ישראל.
היו"ר עבדאללה אבו מערוף
גמרנו לקרוא?
תומר רוזנר
כן.
היו"ר עבדאללה אבו מערוף
חברת הכנסת תמר זנדברג, בבקשה.
תמר זנדברג (מרצ)
אדוני היושב-ראש, נוצר כאן מצב קצת מוזר. פה מחוץ לחדר יש דיל פוליטי על סעיף אחד, אנחנו כאן מקריאים סעיף שאנחנו לא יודעים למה הוא נכתב, ואיכשהו משום מה עושה הבדל – שאת האמת, את העובדות שלו אני עדיין לא הצלחתי להבין, מה ההבדל בין מועצה אזורית למועצה מקומית - - -
מוטי דלג'ו
לא היית בישיבה הקודמת, גברתי.
תמר זנדברג (מרצ)
עם כל הכבוד, אל תחלק לי ציונים, בבקשה.
היו"ר עבדאללה אבו מערוף
אפשר בבקשה לא להפריע?
תמר זנדברג (מרצ)
אז אני לא יודעת. או שנעשה הפסקה ונשמע תשובות, אני למשל רוצה לדעת מה ההבדל בין מועצה אזורית למועצה מקומית רגילה בהקשר של כתב שיפוי.
תומר רוזנר
שיפוי מהמדינה.
תמר זנדברג (מרצ)
כן, מהמדינה. אם מישהו יכול לתת הסבר לזה, אז נשמח. נאמר כאן, ובסדר גמור, ליושב-ראש הוועדה יש פררוגטיבה לעשות את זה, אבל אני בתור חברת כנסת רוצה לדעת. משרדי הממשלה לא יודעים, צוות הוועדה לא יודע, אנחנו לא יודעים.
תומר רוזנר
צוות הוועדה יודע כי זה היה בדיון.
היו"ר עבדאללה אבו מערוף
בבקשה, מוטי, תציג את עצמך ותסביר למה אתה הצעת ולמה הוועדה קיבלה.
מוטי דלג'ו
מוטי דלג'ו, נציג המועצות האזוריות וראש המועצה האזורית דרום השרון. אנחנו בישיבה הקודמת העלינו בהרחבה את הבקשה שלנו שהמועצות האזוריות יקבלו במקרים של תשתיות לאומיות פטור ממתן שיפוי, וזאת מהסיבה הבאה.

במקרה של תשתית לאומית שעוברת בתחום של מועצה אזורית, לא רק שאין השבחה אלא יש פגיעה. מאידך, חברי פה יודעים שכאשר זה עובר בתחום של שטח עירוני, מיד ליד קמים וצצים בניינים ושם יש גם היטלי השבחה, שזה מי שמשלם את ה-197. זה אחד.
תמר זנדברג (מרצ)
סליחה שאני מפסיקה אותך, רק להבין עובדתית. כלומר, אתה טוען שמכיוון שבמועצה אזורית אותה תשתית היא בשטח פתוח ואין מגורים ליד זה - - -
מוטי דלג'ו
אין היטל השבחה ואין שום דבר.
תמר זנדברג (מרצ)
אין היטל השבחה.
היו"ר עבדאללה אבו מערוף
לא רק שאין מגורים – אני אתערב קצת, דנו על זה בישיבה הקודמת – הפרויקט שעושים, אולי אפילו ישפיע לרעה, מחלוף או משהו, אפילו בכניסה לאזור שלהם. מהשיקולים האלה זה היה חשוב מאוד לכנס את התיקונים האלה.
תמר זנדברג (מרצ)
אבל אם יש תשתית ביישוב עירוני, וביישוב עירוני יש מגורים ליד, ואותו פרויקט תשתית כביכול, בסוף בכל מקרה, בין אם זה בשטח עירוני ובין אם זה במועצה אזורית, הוא אמור להיות לטובת הציבור.
מוטי דלג'ו
אני אתן לך דוגמה, גברתי. אם ניקח, לצורך העניין – אני פחות או יותר יודע איפה את גרה בארץ.
תמר זנדברג (מרצ)
אני גרה בתל-אביב.
מוטי דלג'ו
ניקח באזור המרכז את כביש 531. הוא נתן תרומה אדירה לרשויות העירוניות מבחינת בינוי ומבחינת פיתוח. מאידך, בתחום המועצות האזוריות זה רק עשה נזק לאותם היישובים שגם נתנו את הקרקע וגם הכביש הזה עובר לידם.
תמר זנדברג (מרצ)
גם ביישובים העירוניים זה עשה נזק כי זה מה שמדרדר את התחבורה הציבורית במדינת ישראל. בעוד כמה שנים הכביש הזה יהיה פקוק בדיוק כמו הכבישים הקודמים.
מוטי דלג'ו
כן, אבל זה כבר דיון אחר.
תומר רוזנר
אבל הם לא מחויבים בשיפוי, הרשויות העירוניות, כי זה לא עובר בתחומן.
תמר זנדברג (מרצ)
לא. מה זאת אומרת.
תומר רוזנר
הם לא מחויבים בשיפוי.
תמר זנדברג (מרצ)
אם זה עובר בתחומן.
תומר רוזנר
אם זה עובר בתחומן.
היו"ר עבדאללה אבו מערוף
זה דוגמה ספציפית.
תמר זנדברג (מרצ)
531, בתחום איזה רשויות הוא עובר?
מוטי דלג'ו
אני אסביר. כאשר משרד התחבורה מתכנן תשתית לאומית, הגיוני – למרות שאנחנו לא מקבלים את זה – הגיוני שהוא מתכנן את זה על שטחים פתוחים ולא על שטחים עירוניים כי הוא יודע מה הפיצויים שהוא ישלם בגין תפיסה של שטח שהוא היה נניח לבנייה. מאידך, על שטח פתוח הפיצויים הם נמוכים. התוכנית הזאת שעוברת בתחום המועצה האזורית אינה משביחה. זה אחד.

שניים, העלינו נימוק נוסף שעם ביטול השיפוי הזה וקבלת השיפוי של המאה אחוז, ולא השתתפות של 30%, זה יוריד גם את הסף של הוועדות המקומיות להתנגד לתוכניות לאומיות, דבר שיוכל לקדם תוכניות לאומיות. כי מה שקורה היום, כאשר מביאים תוכנית לאומית, לא רק שאנחנו צריכים לתת קרקעות, אנחנו צריכים גם לשלם עבור זה בלי ליהנות מכך בכלל. התושבים סובלים מכך.
תמר זנדברג (מרצ)
כביש 531 למשל, באיזה רשויות הוא עובר?
מוטי דלג'ו
הוא עובר בתחום המועצה האזורית דרום השרון, מעט בהרצליה, קצת הוד השרון. אם תרצי, אתן לך דוגמה. למשל, אחת העיריות – בלי לנקוב בשמה – הכביש הזה גרם לכך שהיא תקבל היטלי השבחה של מאות מיליוני שקלים כי זה עבר על שטח פתוח אצלה, ועכשיו עושים שם בניינים, כמעט 10,000 יחידות דיור. בתחום אותה מועצה אזורית שהכביש הזה עבר, יחידת דיור נוספת לא אפשרו לה, מטר רבוע של עסקים לא אפשרו לה ועוד היא הייתה צריכה לשלם פיצויים, לפי 197.

(היו"ר דוד אמסלם, 11:15)
תמר זנדברג (מרצ)
יש פה בעיה יותר תשתיתית ממה שאתה מציע.
קריאות
- - -
תומר רוזנר
רק נגיד את השינוי כפי שהבהרתי אותו בעל-פה, נבהיר אותו בכתב, את הסעיף לגבי השיפוי בתקנות תוכניות דרך. כדי להבהיר שמדובר בשיפוי שיינתן בשלב התוכנית, אנחנו שינינו את הנוסח מעט, וגלעד יקריא.
קובי בליטשטיין
סליחה, אבל אנחנו הכרזנו על זה שזה נושא חדש.
תומר רוזנר
הכרזה שזה נושא חדש לא מונעת מהוועדה להמשיך לדון בעניין.
עמית שטאובר
אולי נסביר מה הבעייתיות של שלב התוכנית.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, רק שתדע את הפרוצדורה. אתה רוצה נושא חדש, תביא קודם כול מהשר שלך מכתב שהוא מגדיר נושא חדש, לא אתה. זה אחד. שנית, אני אעביר את זה לוועדת הכנסת, אני אדלג על זה בשתי דקות ורבע ואני אקח את הנוסח הישן. אז לכן, אל תתחכם איתי יותר מדי בעניין הזה.
קובי בליטשטיין
אז אני מציע, בואו נעשה הפסקה קטנה.
היו"ר דוד אמסלם
יופי. אז אני יצאתי, שמעתי, אמרתי בסדר.
אודי אדירי
הוא מחדד, דודי, את מה שבמחלוקת.
היו"ר דוד אמסלם
הוא אמר לי, הגענו להבנות. בסדר, אני הרי לא פה כדי לריב אתך.
תומר רוזנר
אנחנו נקריא ואז הם יוכלו.
אודי אדירי
אבל בשביל מה, תומר?
היו"ר דוד אמסלם
מה אתה מציע?
אודי אדירי
אני חושב שיש פערים, הם לא ענקיים. אני מציע שנצא לעשר דקות בצד, אני חושב שצריך גם את הייעוץ המשפטי וגם אולי אותך, דודי. עשר דקות, ננסה לראות אם מגיעים להסכמה ואז יכריעו. משרד התחבורה ירצה להכריז נושא חדש יהיה נושא חדש, אבל אם נגיע למשהו סביר, נחסוך את זה עכשיו.
תומר רוזנר
שיגידו את ההערות שלהם, אני לא מבין. זה הסדר של הוועדה. מה ההערות שלהם.
אודי אדירי
תומר, כי זה לא יקדם.
תומר רוזנר
יגידו מה ההערות שלהם, נשמע.
היו"ר דוד אמסלם
אתה מבקש שנעשה הפסקה קטנה, חמש דקות?
אודי אדירי
חמש דקות, אנחנו ביחד.
היו"ר דוד אמסלם
בואו נצא לחמש דקות הפסקה בדיון.

(הישיבה נפסקה בשעה 11:17 ונתחדשה בשעה 11:30.)
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו חוזרים חזרה ל-119ד.
תומר רוזנר
אנחנו עכשיו נציג נוסח שלישי שמסכם את הסיכום שנעשה בהפסקה, שבעצם מדבר על כך שההכרעה תהיה לפי תביעת הפיצויים הראשונה שהוגשה, לאחר שהוגשה תביעת הפיצויים הראשונה. לאחר שחויבה בפיצויים בתביעת הפיצויים הראשונה.
יהודה זמרת
הרשות המקומית תוכל להגיש את הבקשה לוועדה - - -
תומר רוזנר
לאחר שחויבה בתביעת הפיצויים הראשונה.
מוטי דלג'ו
אדוני היושב-ראש, זה שלוש שנים אחרי אישור התוכנית.
היו"ר דוד אמסלם
הכול בסדר, מוטי. תתקדמו. עד היום לא היה לך כלום.
מוטי דלג'ו
מה לא היה כלום? שילמנו.
היו"ר דוד אמסלם
יפה. עד היום שילמת.
קריאה
היום אולי תקבל החזר.
היו"ר דוד אמסלם
ולא התלוננת. אנחנו באים לשנות עכשיו, אז מתי אתה רוצה? ברגע שאתה משלם את הכסף. או שאתה רוצה לקבל את זה מראש גם?
תומר רוזנר
אנחנו מקריאים.
גלעד קרן
"על אף האמור בסעיף קטן (א), חויבה ועדה מקומית שבתחומה מועצה אזורית בפיצויים כאמור באותו סעיף קטן - -
תומר רוזנר
לראשונה.
גלעד קרן
- - לראשונה לעניין אותה תוכנית, רשאית היא לפנות לוועדה כאמור בסעיף קטן (א)(2) בבקשה להגדלת שיעור השיפוי הקבוע בסעיף קטן (א) - -
תומר רוזנר
שיחול בתביעות פיצויים לעניין אותה תוכנית.
גלעד קרן
בהתחשב בחוסנה של הוועדה המקומית ובתועלת הכלכלית הנובעת מהשבחה עתידית.
מוטי דלג'ו
הסוגיה של "חוסנה", דיברנו אך ורק לגבי מועצות חלשות. הם יתרגמו את זה גם לגבי מועצות שאין שום קשר.
היו"ר דוד אמסלם
אתה חוזר חזרה על עצמך בלי טעם.
מוטי דלג'ו
לא, קיבלתי את העמדה שלך.
היו"ר דוד אמסלם
אני אסביר. החוסן הוא לא למעלה, הוא ללמטה.
מוטי דלג'ו
לא, הם לא מתרגמים את זה כך. אני עובד איתם.
היו"ר דוד אמסלם
אז תקשיב טוב מה אני מסביר לך. הרעיון הבסיסי הנכון זה לקשור בין ההשבחה העתידית לבין התוכנית.
מוטי דלג'ו
מקובל.
היו"ר דוד אמסלם
מה שנקרא לא קשור אליך – אתה עשיר, אבל יש עניים, יש גם מועצות שהן חלשות. אז בואו תכניסו גם את מצבה הכספי.
מוטי דלג'ו
מקבל.
היו"ר דוד אמסלם
אם מצבך הכספי מצוין, זה לא רלוונטי סעיף זה מבחינתך ודנים רק על ההשבחה, איך היא משפיעה עליך, איך הפרויקט משפיע על השבחה עתידית. אם אתה גם עני, אז לוקחים בחשבון גם את זה שאתה עני.
תומר רוזנר
לא. לפי הנוסח הזה - -
מוטי דלג'ו
אבל זה לא מנוסח כך, אדוני היושב-ראש.
תומר רוזנר
- - אתה יכול להתחשב גם בזה שהיא חזקה ולא לתת לה.
היו"ר דוד אמסלם
אבל הסברתי. אתם תנסחו את זה. הרעיון בגדול שהסעיף הראשון הוא הרלוונטי, זה ההשבחה העתידית. לאחר בדיקת השבחה עתידית, במידה ומדובר ברשות חלשה, יילקח בחשבון – לעניין ההורדה, לא ההוספה, ברור - הסיפור הכלכלי.
תומר רוזנר
אז אנחנו לא נכתוב חוסנה של המועצה האזורית אלא שיוכה של המועצה האזורית לאשכולות 1 - - -
יהודה זמרת
לא, זה עוד יותר - - -
עמית שטאובר
זה יוצר עיוותים.
דור בלוך
אני חושב שמה שפותר וזה טוב לכולם, וגם הסכימו לזה המועצות האזוריות, פשוט להגיד שזה בין השאר והדברים הרלוונטיים יישקלו, יש להם נציג שם. פשוט להגיד "בין השאר".
היו"ר דוד אמסלם
אתה תרשום כפי שניסחנו, אני חושב שזה מה שנכון.
תומר רוזנר
חוסנה הכלכלי?
היו"ר דוד אמסלם
חוסנה הכלכלי. תעשה את סדר העדיפות בניסוח. לאחר שיבדקו את ההשבחה, ואז אנחנו מכירים את הסיפור, הסכום יילקח בחשבון לעניין גובה הפיצוי. תנסח את זה כמו שהבנו. תודה.
תומר רוזנר
האם משרד התחבורה עומד על טענת נושא חדש?
קריאה
- - -
תומר רוזנר
טען, טען, והכריז פעמיים.
קריאה
אמר את זה דרך אגב, לא?
תומר רוזנר
לא, ממש לא. מה התשובה?
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי. אתם עדיין מתייעצים?
קריאות
- - -
דור בלוך
זה גם מה שסיכמנו. פסק דין סופי, בוודאי.
כרמית יוליס
ברישה צריך להגיד שהחיוב הוא חלוט - - -
קריאה
לא, לא.
דור בלוך
זה מה שסיכמנו, בוודאי. זה גם המצב הקיים לפי ההנחיה.
תומר רוזנר
עכשיו יחכו עשר שנים עד שיהיה פסק דין חלוט?
דור בלוך
תומר, אנחנו אומרים, אבל זה לא הגון.
היו"ר דוד אמסלם
אתה פה לא בחדר. אני עכשיו בדיון ועדה, אתה מדבר רק כשאני מאשר לך. בגדול, הרי בסופו של דבר חשוב לשפות את הרשות ברגע שהיא מוציאה עצמה את הכסף.
תומר רוזנר
לכן אני אומר. אם אתה תחכה – אני אתן לך את הסצנריו הפשוט ביותר. יש תביעת פיצויים אחת שהוגשה ועכשיו היא מתגלגלת בוועדת ערר ובבית-המשפט, יש לה שלוש ערכאות או שתי ערכאות, לא משנה, זה לוקח עשר שנים.
היו"ר דוד אמסלם
עשר שנים. יופי.
תומר רוזנר
בינתיים, הוגשו תביעות נוספות.
היו"ר דוד אמסלם
הוגשו.
תומר רוזנר
ואין עליהן ערר או ערעור, הן יסתיימו הרבה לפני. אז מה עושים? הראשונה מתגלגלת.
עמית שטאובר
אם לא הוגש ערר זה אומר שהיא סופית, כבוד היושב-ראש.
קריאה
זו הראשונה שהיא סופית.
קריאות
- - -
תומר רוזנר
הראשונה שהיא סופית? בסדר. פתרנו את הבעיה.
עמית שטאובר
לא חייבים להעמיס על בתי-המשפט.
היו"ר דוד אמסלם
פתרנו את הבעיה. בסוף אנחנו פותרים. יפה. משרד התחבורה, יש לכם עדיין טענה של נושא חדש?
קובי בליטשטיין
אני מבקש רק לשמוע עוד פעם את חברי הוועדה.
קריאה
איזה חברי ועדה? ועדה שמקימים.
היו"ר דוד אמסלם
הרכב הוועדה כפי שקבענו אותו: היושב-ראש יהיה הממונה על התקציבים; נציג שר התחבורה – יכול להיות גם אתה; נציג שר הפנים; ונציג המועצות האזוריות.
ערן ניצן
אולי משפטים?
קובי בליטשטיין
אנחנו מבקשים להוסיף חבר נוסף, את נציג שר המשפטים.
היו"ר דוד אמסלם
אתה אמרת לי, אני לא קיבלתי את העמדה. מתקדמים.
ערן ניצן
שים משקיף, היושב-ראש.
היו"ר דוד אמסלם
משקיף, אין בעיה.
ערן ניצן
משקיף משפטי.
היו"ר דוד אמסלם
משקיף מטעם משרד המשפטים.
מוטי דלג'ו
אני מבקש משקיף ממשרד הגמלאים. נו באמת.
היו"ר דוד אמסלם
מוטי, אנחנו לא ב-auction פה. הוא אמר משהו, אני מקבל את העניין הזה שצריך להיות שם משקיף מטעם משרד המשפטים. גם ככה הוא יכול להביא אותו בלי לשאול אף אחד וזה בסדר. הוא בעל דעה מייעצת, אין בעיה בעניין. במידה ולא תהיה הסכמה, שר הפנים ושר האוצר - - -
דור בלוך
ושר התחבורה, נכון?
ערן ניצן
לא, זה ועדה מקצועית. לא מוכן לזה.
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
ועדה מקצועית. יש 60 יום.
דור בלוך
לא, אי-אפשר, חייבים מנגנון הכרעה.
קריאה
ערן, זה יהיה שניים-שניים בהגדרה - - -
קריאות
- - -
קריאה
אם תעלה לשרים זה לא ייפתר.
היו"ר דוד אמסלם
בסופו של עניין אני מציע לכם שזאת תהיה הוועדה. במידה ותהיה מחלוקת שלא תהיה פתירה מבחינת הוועדה, אז בסוף נצטרך שמישהו יחתוך את זה – שני השרים, זהו.
ערן ניצן
אבל קבעת משהו יותר רדיקלי.
היו"ר דוד אמסלם
60 יום.
ערן ניצן
רצית 60 פלוס 60. אחרת זה מאה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני מקבל את העמדה של ערן בעניין הזה. הממשלה פה בלחץ לקבל את ההחלטה. אם לא, היא תשלם מאה אחוז, כמו שאמרנו.
יהודה זמרת
שני השרים לא יגיעו להסכמה - - -
היו"ר דוד אמסלם
חבר'ה, זה לא חשוב. יש הלכה למעשה.
תומר רוזנר
שרים זה רק אם הקולות שקולים.
היו"ר דוד אמסלם
אמרתי. אם בסוף יהיו הקולות שקולים אז אנחנו מביאים את זה לעוד אינסטנציה אם אפשרי, אבל זה כפוף ל-60 ועוד 60.
גלעד קרן
זה רק אם יש תיקו.
ערן ניצן
תעשה חמישה.
דור בלוך
אפשר לאפשר לנציג משפטים שהוא משקיף להכריע במידה ויש תיקו?
היו"ר דוד אמסלם
חבר'ה, אני רוצה להתקדם. זאת הוועדה.
דור בלוך
אדוני היושב-ראש, אני מתנצל. הבעיה שלנו עם זה היא שיש שני נציגים בוועדה הזאת שרואים את עניינו של השלטון המקומי - - -
היו"ר דוד אמסלם
אתה חושב שאני לא מבין? אתה חידשת לי משהו עכשיו?
דור בלוך
אני לא חושב שאני יכול לחדש לך.
היו"ר דוד אמסלם
לא, אתה יכול לחדש לי בהרבה דברים, לא בזה.
דור בלוך
מסכים.
היו"ר דוד אמסלם
הרי יש ארבעה נציגים. לא לחינם בחרנו את הארבעה האלה הספציפיים. רצינו לאזן את האינטרסים בתוך הוועדה. אני גם יודע לאן ימשכו מהתחלה אלה ולאן אלה. אז חזקה עליך שהפעלתי, לא זרקתי קוביות, יצא משרד התחבורה, אמרתי משרד התחבורה, אבל אני רוצה להתקדם.
דור בלוך
אני יכול להוסיף? הבעיה עם זה היא - - -
ערן ניצן
אתה יוצר פה בעיה קשה, היושב-ראש. זה אפילו לא אתה מעלה את זה לשר. אתה יודע מה, היית מעלה לשר. אתה יודע מה זה להעלות לשני שרים?
דור בלוך
ובמצב של תיקו זה מאה אחוז. זה הקושי. אתה אומר איזון, אתה צודק, אבל אין פה איזון. זה הולך הכול לטובת השלטון המקומי.
קריאות
- - -
יהודה זמרת
המנגנון של הכרעה בין שני השרים קיים כבר היום ב-119.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו נשאיר את זה ככה ואני רוצה להתקדם.
תומר רוזנר
מה עם טענת נושא חדש?
היו"ר דוד אמסלם
טענת נושא חדש. אם כן, לך תביא מכתב מהשר. אני רוצה להבין.
קובי בליטשטיין
תסמוך עלי שאני יכול להביא מכתב מהשר.
היו"ר דוד אמסלם
אמרתי לך שלא?
קובי בליטשטיין
יפה.
היו"ר דוד אמסלם
אם הנוסח טוב, חבל להביא.
קובי בליטשטיין
בוא רק נחדד. אתה יודע, שווה לשקול את זה עוד שנייה אחת בנושא הזה של האיזון בתוך הוועדה. למעשה, הוועדה היא לא ממש ממש מאוזנת, ואני חושב שהחשיבות של להכניס פנימה את שר המשפטים, או לחלופין, שזה יעלה לשלושה שרים – שר התחבורה, שר הפנים ושר ה - - -
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. עדיין, אתם בטענה?
קובי בליטשטיין
אתה איתי או לא?
היו"ר דוד אמסלם
אני כל הזמן אתך. אני רוצה להתקדם. ברצינות, עכשיו רציני קצת. העסק קצת יותר רציני מאשר בזבוז הזמן האחרון. אתה עדיין בעמדת נושא חדש או לא?
קובי בליטשטיין
דקה אחת.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא, אין דקה. אני רוצה להמשיך. חבר'ה, עד עכשיו עצרתי את הכול דקות. אולי אתם מורגלים לבוא לוועדת הכלכלה, אצלי אין דברים כאלה. אני רק מפאת כבודם של האנשים.
קובי בליטשטיין
היושב-ראש, מבחינתנו זה נושא חדש.
היו"ר דוד אמסלם
נושא חדש.
קריאה
אתה שומר על זכותך או שזה נושא חדש?
היו"ר דוד אמסלם
אני עכשיו החלטתי, אנחנו חוזרים לנושא הקודם. אני מבקש, אין יותר. תקריא את הנוסח המקורי.
קריאה
אבל שנייה - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא, לא. תקריא את הנוסח המקורי.
קריאה
- - -
היו"ר דוד אמסלם
לא רוצה. תקריא את הנוסח המקורי. תכתבו עכשיו מכתב לוועדת הכנסת שאנחנו מבקשים לכנס אותה לדיון בנושא.
יואב קיש (הליכוד)
מתי, דודי?
תומר רוזנר
עוד רבע שעה.
היו"ר דוד אמסלם
רבע שעה.
תומר רוזנר
חצי שעה.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה, תקריא את הנוסח המקורי.
קריאה
- - - מכתב. אתה אמרת - - -
היו"ר דוד אמסלם
אדוני, אני רוצה לעבור לנוסח המקורי. תקריא את הנוסח.
קריאה
על שלוש שנים טענת נושא חדש, אמרת לי תביא מכתב, לא עשית כלום עד אז. תן לו להביא מכתב, אנחנו נעבוד על זה. מה, לא קרה כלום.
קריאה
ישמור על זכותו.
קריאה
הוא שומר על זכותו - - -
היו"ר דוד אמסלם
אין לי זמן. חבר'ה, הוא טען נושא חדש. תקריא.
ערן ניצן
הוא לא טען נושא חדש - - -
דור בלוך
הוא לא טען נושא חדש. שומר על זכותו לטעון נושא חדש, הנושא הזה לא ייפתר עד - - -
היו"ר דוד אמסלם
קיבלת את רשות הדיבור? אני אוציא אותך. דור, אני אוציא אותך.
קובי בליטשטיין
היושב-ראש, אני משנה. אני שומר על זכותי.
תומר רוזנר
אין דבר כזה.
היו"ר דוד אמסלם
אין דבר כזה. עזוב. אתה טענת נושא חדש. אני יכול להגיד לך, לך תביא מכתב מהשר שלך אבל אני מתעקש לא להגיד לך את זה. אתה חוזר בך או שאני מקריא את הסעיף החדש? ואז תלך תביא את המכתב.
קובי בליטשטיין
חצי דקה.
היו"ר דוד אמסלם
חוצפה. אתם מבזבזים את הזמן של הוועדה כל הזמן, מה קרה לכם. חבר'ה, אני רוצה להמשיך ולהתקדם.
ערן ניצן
שאלה אחת. בנוסח כמו שכתבתם, אם הוועדה בשניים-שניים - - -
היו"ר דוד אמסלם
בפעם הבאה אני לא אשמע אתכם. אני אומר לך את האמת, בפעם הבאה – אני מודיע לך – אל תבוא אלי. תטען מה שאתה רוצה מהתחלה, תלך על הפרוצדורות של הכנסת ונחתוך את זה שם. אל תדבר איתי בלילה ואל תתקשר אלי.
ערן ניצן
אבל בשניים-שניים אם אין הכרעה, זה אפס או לא?
היו"ר דוד אמסלם
אמרתי. זה עולה לשרים באופן מיידי.
ערן ניצן
ואז אם הם לא מכריעים?
היו"ר דוד אמסלם
אז יש להם את ה-60, 60, ואם לא זה אפס.
קריאה
ואם לא, זה מאה אחוז.
היו"ר דוד אמסלם
ברור? אם השרים גם הם יריבו כל הזמן, כן, מישהו בסוף צריך להכריע.
ערן ניצן
צריך לעשות את זה חמישה, היושב-ראש. תחשוב על מישהו להביא את החמישי.
היו"ר דוד אמסלם
אתה חוזר עוד פעם?
ערן ניצן
לא, לא למשפטים.
היו"ר דוד אמסלם
החלטתי שלא. אתה רוצה, אני מוכן – אם זה מצד הרשויות אין לי בעיה. אם אתה רוצה שאני אצרף גם את היועץ המשפטי של משרד הפנים מעבר לזה, אין בעיה. נציג השר והיועץ המשפטי של משרד הפנים.
מירי כהן
שים גורם מקצועי – שמאי, איזשהו גורם מקצועי.
קריאה
השמאי הממשלתי - - -
יהודה זמרת
השאלה היא לא גובה הפגיעה כי זה כבר יהיה פסק דין.
ערן ניצן
נציג לשכת השמאים.
דור בלוך
איש מקצוע.
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
דור, אתה כל הזמן צועק לי משם ואני מכבד אותך. אתה מפריע לי כבר פעם שלישית.
מירי כהן
היושב-ראש, בואו נוסיף איזשהו גורם מקצועי שהוא יהיה החמישי שיכריע. לא ממשלה, לא - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להתקדם. עד סוף הדיון אני אחליט על זה, ובואו נתקדם. אבל אני לא מוכן להתנהלות הזאת יותר. תקשיב, לפעמים אתה מרוויח את הפרוטות, אתה מפסיד את השטרות. תקשיב טוב.
ערן ניצן
כל הלילה לא ישנתי בגלל ההצעה הזאת.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בגלל זה או בגלל התאגיד?
היו"ר דוד אמסלם
תבינו. זה לימד אותי לקח מה שקרה פה. אני מודיע לך, יותר לא יהיה דיון כזה. לא אצלי. לא יהיו התייעצויות, לא תעצור את הישיבה, לא כלום. אתם תבואו בנוסח שלכם, תטענו מה שתטענו, אנחנו נמשיך בשלנו ובזה נגמר העניין. לא יכול להיות שהוא עוצר אותי כל שתי דקות לאיזה התייעצות סיעתית פה. בבקשה.
תומר רוזנר
יש הערות נוספות ל-197א? אנחנו יכולים להמשיך? אני אחזור. יש שתי הערות לגבי סעיף 197א, שתי הערות מרכזיות. אחת, לגבי סעיף קטן (ד), ההתחשבנות לגבי היטל השבחה מול כתב השיפוי, והשלטון המקומי ביקש להשמיט את הסעיף.
היו"ר דוד אמסלם
הם דיברו איתי על הנושא הזה כרגע בחוץ. זה הסיכום שלי איתם. הסעיף הזה דורש ליבון מבחינתנו.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
גם מבחינתי.
היו"ר דוד אמסלם
לכן, אני מקבל את העמדה שלהם בעניין הזה.
תומר רוזנר
אתה מבקש להשמיט?
היו"ר דוד אמסלם
אני מבקש להשמיט אותו. אנחנו נקיים על זה דיון. אני מבטיח, אני אעשה על זה דיון.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה זה? על ההשבחה?
תומר רוזנר
ההתחשבנות.
היו"ר דוד אמסלם
אתה מתנגד על דבר שאתה עוד לא יודע מה זה, אבל לא חשוב. חיים, אני אקיים דיון על זה ואני אעלה את זה – כבר אני מודיע להם – באחד מתיקוני החוק בתכנון ובנייה כזה ואחר. כל חודש יש לי אחד אחר כזה, שם אנחנו נכניס את זה.
ערן ניצן
כאילו, אתה מציע לנו לא ליזום יותר תיקונים בחוק.
היו"ר דוד אמסלם
אני מציע להם לבוא בדיון קונסטרוקטיבי. זה לא שהרכבת יצאה וזה לא חוזר. בגלל שאמרתי, ההערה שלך עושה שכל, והתפקיד שלנו כרגע הוא לסדר את השכל הזה.
תומר רוזנר
אז אנחנו מוחקים את סעיף קטן (ד).
היו"ר דוד אמסלם
כן.
תומר רוזנר
לגבי סעיף קטן (א), הייתה להם הערה לגבי התבחינים שנקבעו בהצעת החוק – כמו שאמרת קודם, התחשבות בחוסן הכלכלי וכו' – אז פה נקבעו התבחינים מתי אפשר לקבוע כתבי שיפוי.
היו"ר דוד אמסלם
שלום, מה ההערה שלך בעניין?
שלום זינגר
ההערה שלנו היא שמה שיקרה, שבכל דיון על כל תוכנית ייווצר מאבק על הדבר הזה שהוא בין כה וכה מובנה היום בשיקול הדעת. כל תוכנית תיקח עוד חצי שנה לפחות.
גלעד קרן
הוא סותר את עצמו.
תומר רוזנר
הוא סותר את עצמו.
היו"ר דוד אמסלם
אני אגיד לך מה הבעיה. כל חוק שאני מנסח כאן – אני מספר לכם – הם רוצים שלא נכתוב כלום.
תומר רוזנר
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
זה החוק, אל תכתוב כלום. למה? אם נכתוב את ה-ו', אז ההוא יטען ככה. אני כבר לא יודע מה לעשות.
ערן ניצן
לא בוועדת תכנון. מתנגדים ייתפסו על כל מילה.
חיים ביבס
זה יהרוג את הפרויקט.
היו"ר דוד אמסלם
מה שכן, אני מוכן שיירשם שם – הרי אנחנו סיכמנו שכתבי השיפוי בעצם, משרד המשפטים, הוא יקבע - -
תומר רוזנר
את הנוסח האחיד.
היו"ר דוד אמסלם
- - את הנוסח האחיד הארצי. אז אולי נרשום את זה.
ערן ניצן
בסדר.
כרמית יוליס
כאן כתוב שר האוצר. בנוסח כתוב שר האוצר. אפשר שר האוצר ביחד עם שר המשפטים.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר, אוקיי.
ערן ניצן
אפשר רק שר המשפטים, יותר הגיוני.
היו"ר דוד אמסלם
אתם רוצים רק שר המשפטים?
קריאות
- - -
עמית שטאובר
שר המשפטים בהסכמת שר האוצר.
תומר רוזנר
שר המשפטים. אין בעיה, אנחנו נכתוב שר המשפטים.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה.
עמית שטאובר
זה שר המשפטים בהסכמת שר האוצר.
היו"ר דוד אמסלם
ובהתייעצות עם שר האוצר. בלי הסכמה.
עמית שטאובר
לא, לא התייעצות.
תומר רוזנר
לאחר התייעצות עם שר האוצר.
היו"ר דוד אמסלם
לאחר התייעצות. עזוב, לא צריך חסמים פה. אתם רוצים בהסכמה? בהתייעצות?
עמית שטאובר
גם משרד המשפטים רוצה בהסכמה כי כך נהוג במקרים אחרים.
היו"ר דוד אמסלם
בהסכמה. בסדר.
תומר רוזנר
שר המשפטים, בהסכמת שר האוצר.
כרמית יוליס
אפשר הערה נוספת על הסעיף הזה? הרישה מדברת על השר שיקבע נוסח אחיד, ואנחנו חושבים שצריך להיות שהוא רשאי לקבוע נוסח אחיד.
תומר רוזנר
לא, לא.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא.
כרמית יוליס
אבל רק כדי להבין. החוק הזה צריך להיכנס לתוקף מבחינת הממשלה - - -
גלעד קרן
כתבנו הוראת מעבר.
כרמית יוליס
זאת אומרת, זה לא מתנה את הכניסה.
תומר רוזנר
כתבנו הוראת מעבר.
היו"ר דוד אמסלם
כתבנו הוראת מעבר וזה לא יהיה רשאי. יהיה חובה.
תומר רוזנר
תסתכלי בסעיף הוראת המעבר.
קריאות
- - -
ערן ניצן
מבקשים אוצר, בהסכמת משפטים.
תומר רוזנר
תחליטו. אי אפשר.
היו"ר דוד אמסלם
מה אתם רוצים?
מירי כהן
אוצר, בהתייעצות עם משפטים.
היו"ר דוד אמסלם
טוב. תרשום. חבר'ה, כבר נגמר לנו העט רק מהמחיקות שלכם.
תומר רוזנר
מה לכתוב?
כרמית יוליס
שיהיה שני השרים.
מירי כהן
שר האוצר, בהסכמת שר המשפטים.
כרמית יוליס
לא אכפת לי.
קריאות
- - -
תומר רוזנר
שר האוצר, בהסכמת שר המשפטים. סיכמנו.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר.
כרמית יוליס
הוראת המעבר היא שבעצם התקנות האלה צריכות להיות בתוקף תוך שישה חודשים, אבל החוק נכנס לתוקף גם בלעדיהן.
תומר רוזנר
לגבי התבחינים, מה ההחלטה? אני אגיד לך את עמדתנו. עמדתנו, שמכיוון שמדובר בהסדר ראשוני, וגם נקבע לגביו שהוא דמוי מס, ככל שלא יתקבלו הקריטריונים יהיה קשה מאוד להגן על ההסדר כהסדר ראשוני שהוא פתוח לחלוטין, ולכן חשוב מאוד לקבוע את הקריטריונים, וממילא, כפי שנאמר גם על-ידי נציגי השלטון המקומי, יש פה שיקול דעת. אז השיקול דעת את זה יתקף בכל מקרה גם היום.
היו"ר דוד אמסלם
אתה מציע להשאיר את זה ככה?
תומר רוזנר
כן, אני מציע להשאיר את זה ככה.
היו"ר דוד אמסלם
זינגר.
שלום זינגר
אני חושב שאין שום בעיה עם חוקתיות בעניין הזה. כל חוק התכנון והבנייה בנוי על שיקול דעת - - -
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה, הבנתי. הבנתי.
מירה סלומון
זה גם לא דמוי מס.
שלום זינגר
אדוני, רק עוד מילה אחת. זה יוסיף חצי שנה לפחות.
היו"ר דוד אמסלם
שלום, הבנתי. אני לא רואה את זה במהות, אבל הבנתי. אני מקבל את העמדה של תומר.
ערן ניצן
היושב-ראש, הנה אני, גם פרקטיקה. מתנגדים? כשמישהו מתנגד לתוכנית הוא מסתכל עליך באיזה שעה התחלת את הדיון, מה הקוורום והוא גם ייתפס על כל מילה.
היו"ר דוד אמסלם
אבל אני הסברתי. אני אסביר את העניין. זה הנוסח שקובע את הכללים. הרי מה קרה?
ערן ניצן
בין היתר, לא קובע את הכללים, היושב-ראש.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו נכנסנו לאירוע הזה בכלל בגלל עיר, כנראה ראשון לציון ביקשה משהו מוגזם. הבן אדם הלך לבית-המשפט, ומזה נכנסנו לאירוע.

מה אני אומר? גם אם יהיה ויכוח זה יהיה ויכוח פעם אחת. מדוע? כי יהיו כתבי שיפוי שמשרד המשפטים יחליט עליהם בכל הארץ. אז פעם אחת יבואו ויתווכחו, פעם אחת. מישהו יבוא, כן יעתור, לא יעתור, ייגמר העניין, יהיה הנוסח ובזה ייגמר הסיפור. זה הנוסח הארצי.
ערן ניצן
זה לא מה שכתוב.
קריאות
- - -
חיים ביבס
מה שיקרה, הכול יתעכב בגלל הסיפור הזה.
היו"ר דוד אמסלם
אני אסביר. הסעיף הזה מיועד למשרד המשפטים שאמור לנסח.
ערן ניצן
אז תחשוב על זה ככה.
חיים ביבס
מה שאתה אומר, אני אתך - - -
היו"ר דוד אמסלם
דקה, חיים. הרי אם בסוף יש נוסח אחד ארצי – נוסחים; דרך אגב, אפשר מספר נוסחים.
תומר רוזנר
כן, אמרנו.
היו"ר דוד אמסלם
לפי כל מיני קטגוריות. בלי זה העסק לא יוצא לביצוע.
ערן ניצן
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
משרד המשפטים אמרו, ננסח. עכשיו בא בית-המשפט ואומר: מה, שרירותית? אומרים: לא, החוק קובע גם פחות או יותר על מה מדובר.
ערן ניצן
נכון.
בנימין ארביב
לא. יש פה טעות.
היו"ר דוד אמסלם
יש פה מסגרות.
ערן ניצן
אבל כתבת "מוסד תכנון".
חיים ביבס
"מוסד תכנון" רשמת. תראה מה רשום פה.
ערן ניצן
197א(א).
בנימין ארביב
אין שום קשר בין נוסח כתבי השיפוי לבין - - -
כרמית יוליס
אני רק רוצה להסביר. הנוסח - - -
חיים ביבס
אתם מדברים ביחד.
בנימין ארביב
הנוסח של כתבי השיפוי זה נוסח על מה ניתן לתבוע שיפוי. על 197 ולא תביעות נזיקין, הליכים וכו'. זאת הכוונה במה שנכתב. אמות המידה מתי לדרוש כתב שיפוי ומתי לא לדרוש, הן לא קשורות בכלל לנוסחים שייקבעו בתקנות.
כרמית יוליס
הנוסח זה פשוט טופס, על מה בסוף מחתימים את מי שנותן כתב שיפוי. יהיו כמה טפסים.
היו"ר דוד אמסלם
זה בדיוק מה שאני אומר.
כרמית יוליס
זה לא נוגע לשיקול הדעת.
היו"ר דוד אמסלם
לא. הנוסח יהיה כתוב כך ששיקול הדעת יצומצם לנוסח, מה כתוב. הרי מה קרה עד היום? בסופו של דבר אנחנו הגענו לאן שהגענו בגלל שאין מסגרת. זה הסיפור שלנו פה.

תבוא ועדה אחרת, תכתוב - אתם תכתבו את הנימוקים - אנחנו רוצים קיוסק בכניסה לעיר. למה? כי בא לנו שם, בן אדם שרוצה להגיע הביתה, שלא יהיה צמא עד הבית, שיבנה לו את הקיוסק.

אין קשר בין זה לתוכנית אבל היות ואין לו מסגרת, בעצם קחו את הנוסח הזה ותפרשו להם מה המסגרות של שיקול הדעת שלהם. זו הכוונה שלנו.
תומר רוזנר
בדיוק.
כרמית יוליס
הנוסח בוודאי יגיד שכל השיפוי הוא רק מכוח תביעה – זה לפי 197, שתקום מהתוכנית, אבל השאלה האם סביר בתוכנית כזאת לדרוש או לא לדרוש, זה לא יבוא לידי ביטוי.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
זה גם תלוי בתוכנית עצמה, היקף התוכנית.
בנימין ארביב
זה לא קשור לנוסח.
היו"ר דוד אמסלם
הוא יגיד לך מה הכוונה ואז תיכנסי איתו יותר לפירוט.
יהודה זמרת
שלב ראשון, אתה מקבל החלטה אם צריך כתב שיפוי. אם עברת את שיקול הדעת אז מחתימים אותך על כתב שיפוי בנוסח קבוע. זה שני שלבים.
כרמית יוליס
זה בעצם בא להבטיח מה שאדוני אומר, שבסוף כשמחתימים את היזם על כתב שיפוי, שלא ייכנסו שם כל מיני דברים בדלתיים האחוריות. ברור שכתב השיפוי יתייחס רק לתביעת הפיצויים מכוח התוכנית, אבל הוא לא יתייחס ללב שיקול הדעת ולסבירות האם בתוכנית כזאת מתאים או לא מתאים - - -
היו"ר דוד אמסלם
לכן אני אומר, כרמית, אני חושב שבניסוח של הטופס צריך להיות כתוב מה בעצם הוועדה יכולה לקחת בחשבון מבחינתה.
בנימין ארביב
זה משהו אחר לגמרי.
היו"ר דוד אמסלם
זה הניסוח שאנחנו מתכוונים.
כרמית יוליס
זה תקנות על קריטריונים.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
מה שקשור לתוכנית עצמה.
קריאה
זה יעכב קבלת החלטות - - -
קריאות
- - -
חיים ביבס
אז בוא תסביר.
היו"ר דוד אמסלם
תומר, בבקשה. אני רוצה להתקדם.
חיים ביבס
המטרה שלנו היא לקדם, לא לתקוע.
תומר רוזנר
כפי שנאמר, הנוסח בעצם לא מתייחס לשיקול הדעת כמה שיפוי לתבוע, האם לתבוע 100% שיפוי, האם לתבוע 50%.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי שלא.
תומר רוזנר
האם לתבוע מהיזם על כל שטח התוכנית, האם לתבוע - - -
כרמית יוליס
נכון. האם זה סביר בתוכנית הזאת, האם זה לא סביר.
תומר רוזנר
זה לא בנוסח שהם יקבעו. לכן זה משהו שמוסד התכנון צריך לשקול אותו, ולכן כתבנו שהוא צריך להתחשב בדברים האלה כי זה המסגרת, אחרת אם לא תהיה מסגרת, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה.
היו"ר דוד אמסלם
כרמית, יהיה כתוב, בוודאי שיש שיקול דעת. הרי כל תוכנית היא שונה. אם היה משהו חד חד ערכי במדינה, אז היינו מכניסים את זה כאן.
כרמית יוליס
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
כל תוכנית היא שונה אבל אנחנו אומרים לוועדה – כשאתה שוקל, תיקח בין היתר את התוכנית והיקפה, מידת התרומה של צורכי הציבור. הרי אל תבקש סתם צורכי ציבור.
כרמית יוליס
בסדר גמור. עלינו הנוסח הזה מקובל.
מירי כהן
אנחנו מקבלים את הנוסח.
היו"ר דוד אמסלם
זה מה שאמר היועץ המשפטי לממשלה, שממנו צריך לשקול.
כרמית יוליס
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
הרי הם העתיקו את זה משם.
כרמית יוליס
זה מנחה את שיקול הדעת באופן כללי ועדיין בכל תוכנית יפעילו - - -
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי. אנחנו נותנים קונטור. בנוסף לזה, יש לה עוד שיקול דעת שלא כתוב כאן, שהיא יכולה לנמק אותו. אין בעיה. הרי מדובר בסוף באנשים שאתה צריך לכוון אותם לאיזשהו כיוון, אחרת הם מתפרעים לכל הכיוונים.
עמית שטאובר
זה או שכבוד היושב-ראש יקבע או שבית-המשפט העליון יקבע.
היו"ר דוד אמסלם
הלאה, אני ממשיך. תומר, אני רוצה להתקדם.
תומר רוזנר
יש לנו עוד שלושה סעיפים לקרוא.
היו"ר דוד אמסלם
תקריא את שאר הסעיפים, בבקשה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל ביקשתי, אתה לא נותן לי רשות דיבור?
תומר רוזנר
אני מבקש מנציגי הממשלה להגיד מה הנוסח שהם רוצים לגבי תמ"א 38, אנחנו תכף נדלג על זה כרגע.
היו"ר דוד אמסלם
לגבי תמ"א 38, מה שסיכמתי גם עם התאחדות בוני הארץ וגם עם הממשלה, אנחנו נלך כפי שציינו לקומה האחרונה.
ערן ניצן
תמ"א 38/2.
היו"ר דוד אמסלם
ואנחנו מדברים על כך ששם ההשבחה תהיה עד 30%.
ערן ניצן
תעשה את זה 25%, היושב-ראש.
היו"ר דוד אמסלם
אמרתי.
ערן ניצן
יש לי את זה בעוד חוק.
היו"ר דוד אמסלם
איפה?
ערן ניצן
רשות להתחדשות עירונית.
היו"ר דוד אמסלם
מה יש שם?
ערן ניצן
25%.
גלעד קרן
רבע השבחה, זה חצי מההשבחה.
אליאב בן שמעון
עד 25% מהיטל ההשבחה.
תומר רוזנר
25% מההשבחה.
אליאב בן שמעון
מהיטל ההשבחה.
תומר רוזנר
מההשבחה או מההיטל?
אליאב בן שמעון
זה לא מה שכתוב שם.
תומר רוזנר
רבע השבחה.
אליאב בן שמעון
מהיטל ההשבחה.
תומר רוזנר
לא.
קריאה
30% מההיטל.
היו"ר דוד אמסלם
תיקח את זה מההשבחה. רבע השבחה.
תומר רוזנר
אתה אומר על הזכויות שהיו קודם נשאר הפטור. על הזכויות - - -
היו"ר דוד אמסלם
התוספות האחרונות בתיקון התיקון האחרון של הקומה האחרונה – תנסח את זה כבר אתה - - -
אליאב בן שמעון
רק להעביר לנו נוסח.
תומר רוזנר
רק רגע.
היו"ר דוד אמסלם
נצביע עכשיו, אין נוסח. זה הנוסח, מה שראית אצלך, אנחנו עושים את זה 25%. אם לא, זה יישאר 50%.
מירי כהן
אני רוצה להסביר. היושב-ראש, הנוסח שיש היום הוא נוסח גרוע מאוד, הוא פתח ל-20,000 עתירות כי לאף אחד לא ברור מה היה לפני, זה הוויכוח. היושב-ראש, אני ממש מבקשת ממך כי עם הנוסח הזה אנחנו לא יכולים לחיות.
היו"ר דוד אמסלם
עם מה אתם יכולים לחיות, תגידו לי.
מירי כהן
אז אנחנו הבאנו הצעה.
תומר רוזנר
תגידו לנו את ההצעה.
היו"ר דוד אמסלם
תקריאי את ההצעה. תקריאי את הנוסח.
מירי כהן
אנחנו רוצים, או שנפנה להגדרות של התמ"א.
היו"ר דוד אמסלם
תקריאו מה שאתם רוצים. מירי, תקריאי מה את רוצה. לא להגיד לי מה לא. מה כן.
בנימין ארביב
אני רוצה להסביר. תמ"א 38 במסלול הריסה בתיקון 3א' צמצמה זכויות במבנים נמוכים והוסיפה זכויות במבנים גבוהים. עד תיקון 3א' ניתן היה לקבל מבחינת מספר קומות – זה מורכב, אני לא יכול להסביר את זה, הייתה הרחבה ותוספת קומות – עד תיקון 3א', תוספת הקומות המקסימלית הייתה 2.5 קומות. לא מדבר על קומת עמודים, לא מדבר על תת-הקרקע ולא מדבר על הרחבות, אני מדבר רק על הקומות העליונות.
אליאב בן שמעון
גם את זה צריך להבהיר בהחלטה.
בנימין ארביב
שנייה, אני רק מסביר מה תיקון 3א' עשה. תיקון 3א', אפשרו במבנים גבוהים בני שלוש קומות או ארבע קומות, להוסיף חצי קומה או קומה. זאת אומרת, במקום 2.5 קומות לגובה – שלוש או שלוש וחצי. זה מה שנעשה מבחינת תוספת הקומות בגובה, הן מבחינת זכויות בנייה והן מבחינת תוספת קומות.

יש עוד מרכיבים בתיקון 3א' – בתת-הקרקע, בהרחבת הקומות, בקומת העמודים – אז צריך לדייק בדיוק על מה יחול הפטור ועל מה לא יחול הפטור.
מירי כהן
ומה שאנחנו רוצים להציע זה שעל הקומה מעל ה-2.5 קומות, שבעצם הוספנו אותה בתמ"א 38, עליה תחול ההשבחה.
ערן ניצן
תסבירי שוב.
היו"ר דוד אמסלם
אתם הבנתם את הרעיון? תנסחו. בבקשה, נכתוב.
תומר רוזנר
בואו נמשיך הלאה בינתיים.
היו"ר דוד אמסלם
אתם אחרי כן תגמרו איתם.
מירי כהן
ככל שהיועץ המשפטי של הוועדה מוכן שאנחנו נפנה להגדרות התמ"א, אז הבעיה היא פשוטה, הנוסח יהיה פשוט.
תומר רוזנר
אז תציעו את הנוסח, נשמע.
היו"ר דוד אמסלם
אין לי בעיה. אני בא לעיקרון. אתם הבנתם את העיקרון?
מירי כהן
כן.
היו"ר דוד אמסלם
יופי, עכשיו תתרגמו את זה איך שאתם מבינים, אני אדיש לעניין. רק תביאו את ההצעה עד סוף הדיון, אני הולך להצביע עליה.
איתן אטיה
סליחה, אדוני היושב-ראש, אני רוצה בשם פורום ה-15 וגם מרכז השלטון המקומי. אנחנו מתנגדים לפשרה הזאת שהוצעה. מבחינתנו, על התוספת של תיקון 3א' בתמ"א 38 צריך לבטל לחלוטין את הפטור מהיטל השבחה, לחלוטין.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי.
איתן אטיה
לא 50%, לא 25%.
היו"ר דוד אמסלם
מאה אחוז. תודה רבה.
איתן אטיה
יש לנו גם עתירה לבג"ץ בעניין הזה.
היו"ר דוד אמסלם
זה נכתב בפרוטוקול, מצוין.
אליאב בן שמעון
יש לך כבר עתירה אחת. עוד אחת יש?
איתן אטיה
יש לנו עתירה בעניין - - -
היו"ר דוד אמסלם
חבר'ה, לא צריך.
איתן אטיה
גם דובר על זה בדיון הקודם.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. הבנתי. תודה רבה, הבנתי. איפה אנחנו פתוחים עוד?
תומר רוזנר
בואו נמשיך לקרוא את הסעיפים הבאים.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
סליחה. קראנו כבר את סעיף 3?
תומר רוזנר
לא, דילגנו עליו.
גלעד קרן
"4. תקנות ראשונות

תקנות ראשונות לפי סעיף 197(א)(ג) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, יותקנו בתוך 6 חודשים ממועד פרסומו של חוק זה."

הכוונה היא לנוסחים האחידים שדיברנו עליהם קודם.
כרמית יוליס
זה ברור שזה נכנס לתוקף באופן מיידי?
עמית שטאובר
וניתן לדרוש מכוחו כתבי שיפוי.
כרמית יוליס
זה לא כל כך ברור.
גלעד קרן
החוק נכנס לתוקף באופן מיידי.
יהודה זמרת
זה לא כל כך ברור. אם אין תקנות, אי-אפשר להפעיל את זה.
עמית שטאובר
זה חשוב. זו נקודה חשובה.
היו"ר דוד אמסלם
אז אנחנו נרשום בפירוש. אני מבקש לרשום בפירוש.
עמית שטאובר
אין בהתקנת התקנות כדי - - -
היו"ר דוד אמסלם
שנייה. סעיף (א), אתה רושם את ההערה, נגיד יהיה 4(א).
תומר רוזנר
לא משנה המספר.
היו"ר דוד אמסלם
שעד להתקנת התקנות, שיותקנו בתוך שישה חודשים, עד להתקנתן יחול בעצם ההסדר שנקבע בחוק.
עמית שטאובר
אין בהתקנת התקנות כדי למנוע דרישה לכתב שיפוי.
היו"ר דוד אמסלם
בדיוק. מצוין.
גלעד קרן
"5. תחולה

דרישה להפקדת כתב שיפוי מלא או חלקי מפני תביעות לפי סעיף 197 לחוק העיקרי, שניתנה לפני יום ט"ו בכסלו התשע"ז (15 בדצמבר 2016), יראו אותה כאילו ניתנה בסמכות; כמו כן יראו כתב שיפוי מפני תביעות לפי סעיף 197 לחוק העיקרי שהופקד לפני היום הקובע כאילו הופקד מכוח דרישה בסמכות."
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, אנחנו בעצם פרמלנו את כל מה שהיה בעבר.
כרמית יוליס
כן.
תומר רוזנר
שני דברים אני רוצה לומר על הסעיף הזה. הסעיף הזה הוא סעיף של רטרואקטיביות, הוא סעיף נדיר בחקיקה, אבל יחד עם זאת במקרה הספציפי הזה, כיוון שמדובר בעיגון של נוהג רווח רב-שנים, שבעצם הוכר למעשה גם בפסיקת בית-המשפט העליון וגם בחקיקה עצמה, אנחנו חושבים שאפשר לעמוד מאחורי הוראת התשריר הזאת, שבעצם מעגנת רטרואקטיבית את הסדר השיפוי שהיה נוהג עד כה.

יחד עם זאת, אנחנו מבקשים להוסיף בסיפה את הסעיף שאין בהוראה זו כשלעצמה כדי לגרוע מטענה כלשהי שיש לגבי אופן הפעלת הסמכות, שלא ישתמע מהסעיף הזה שאנחנו נותנים הגנה למצבים שבהם הסמכות הופעלה באופן שרירותי או שלא בצורה תקינה.
קריאה
מקרים נקודתיים.
תומר רוזנר
וכמובן, במקרה נקודתי, אם מישהו ירצה, שהוא יוכל להמשיך ללכת לבית-המשפט ולבקש סעד.
היו"ר דוד אמסלם
ברור. תמיד אפשר ללכת לבית-המשפט, הכול בסדר. בבקשה, אוסאמה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אדוני, העניין הזה של השימוש האסור.
היו"ר דוד אמסלם
לא, אני לא שם.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אנחנו לא שם?
היו"ר דוד אמסלם
לא, מה פתאום.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
חשבתי. לא, זה בצחוק.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
סימן שצריך להזדרז.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו כבר גולשים תשע דקות. בבקשה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני רציתי להעלות את הנקודה של התחולה. לעניין התחולה, תומר, אתה לקחת לי את המלים כי בדיוק מה שרציתי להגיד, שזה סעיף של רטרואקטיביות מובהקת.
היו"ר דוד אמסלם
מה נעשה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז אני אומר. לאור הפסק דין שגם היה, אני מבין שאנחנו רוצים לפרמל הוראה.
היו"ר דוד אמסלם
כל מה שהיה. ואף אחד לא התלונן גם.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל אני בדיוק רציתי להוסיף את התוספת הזאת. נגיד שיש מקרה - - -
היו"ר דוד אמסלם
זה תמיד.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, אבל ברגע שאתה כותב את זה בלי הסיפה הזה שהוא מציע אותו, ולכן אני מצטרף, זה בדיוק מה שרציתי להגיד.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר גמור.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
קלעתי לדעת גדולים.
היו"ר דוד אמסלם
אני רק מבקש, פעם הבאה אתה תגיד ואנחנו נצטרף אליך.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל אני כבר חצי שעה מבקש להציע את זה, תומר לקח לי את זה.
היו"ר דוד אמסלם
אתה צודק. אני אשם.
עמית שטאובר
רק סעיף אחד שלא הוקרא, כבוד היושב-ראש, מתואם אתך וגם עם הלשכה המשפטית. לגבי 119ד, אנחנו מבקשים שיהיה כתוב שהוראות סעיף 119ד(א)(1) יחולו על תביעות בגין תוכנית שאושרה לאחר מועד כניסתו לתוקף של חוק זה. שהוועדה תפעל באמת לגבי תביעות חדשות - - -
תומר רוזנר
תוכנית שהוגשה.
קריאות
- - -
דור בלוך
אושרה.
עמית שטאובר
אושרה. זה מה שסוכם עם היושב-ראש.
קריאה
הוגשה.
עמית שטאובר
אתם יכולים להציע נוסח אחר אבל זה מה שסוכם עם היושב-ראש. לא ביקשתי להוסיף נציג.
היו"ר דוד אמסלם
אני קיבלתי את זה שאנחנו באים לתקן את המצב מכאן ולהבא.
תומר רוזנר
אבל לגבי איזה תוכניות? תוכניות שבצנרת או תוכניות שכבר אושרו? שיאושרו?
היו"ר דוד אמסלם
תוכניות שיאושרו. הרי מה זה תוכנית? תוכנית היא לא מאושרת, אז היא לא תוכנית. ברור.
תומר רוזנר
בסדר. תוכנית שאושרה.
היו"ר דוד אמסלם
כן.
תומר רוזנר
לגבי טענת נושא חדש, מה הטענה?
דור בלוך
היושב-ראש אמר ש - - -
קריאה
נציג השמאים.
גלעד קרן
הייתה לך עוד הערה.
קריאה
מחכים לנציג החמישי.
דור בלוך
אנחנו מחכים להחלטה של היושב-ראש.
היו"ר דוד אמסלם
אני אמרתי. זו העמדה שלי בעניין. אני משאיר את זה כפי שניסחנו את זה. אני חושב שזה נכון.
ערן ניצן
אמרת שתחשוב עד סוף הדיון.
דור בלוך
אמרת שתחליט עד סוף הדיון.
היו"ר דוד אמסלם
אז חשבתי. דור, תקשיבו, אתכם לימדו כנראה שאם אתם לא מקבלים תשובה שאתם רוצים אתם ממשיכים לשאול את אותה שאלה.
דור בלוך
לא, אמרת שתיתן תשובה.
היו"ר דוד אמסלם
אמרתי. כרגע אני שקלתי את העניין. אני חושב – לפחות לפי מה שאומר לי היועץ המשפטי שלי – זה עסק מאוזן. אתה מציע להכניס עוד מישהו להרכב?
תומר רוזנר
אני לא חושב.
ערן ניצן
שים נציג ניטרלי, תומר.
דור בלוך
זה לא מאוזן.
קובי בליטשטיין
תומר, אני מבקש ממך שתאזן אותו טיפה יותר.
דור בלוך
אני יכול להסביר את עמדת הממשלה, אדוני היושב-ראש?
היו"ר דוד אמסלם
אתה לא צריך להסביר. הכול ברור.
דור בלוך
אוקיי.
היו"ר דוד אמסלם
הכול ברור. מה יש לך פה להסביר? שניים נגד שניים, מי מכריע?
דור בלוך
לא. שזה לא מאוזן מאחר שברירת המחדל היא אפס למדינה. לכן זה לא מאוזן. זה מוטה לטובת השיקול של אפס.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו מבינים הכול. אל תדאג.
ערן ניצן
תוסיף חמישי.
קריאות
- - -
תומר רוזנר
אני מציע להשאיר ככה.
ערן ניצן
תומר, אנחנו רוצים נציג לשכת השמאים.
תומר רוזנר
מה פתאום. לשכת השמאים, מה הוא קשור?
ערן ניצן
נציג השמאי הממשלתי.
דור בלוך
השמאי הממשלתי. או משרד המשפטים או השמאי הממשלתי.
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
אם אתם תסכימו, אני מוכן – אני חושב שזה יהיה יותר נכון – אם אנחנו נשים את היועץ המשפטי של משרד הפנים.
יהודה זמרת
לא, אני לא - - -
דור בלוך
זה כבר שלושה נציגים.
היו"ר דוד אמסלם
אתה התחלת לפחד מעבודה או מה?
יהודה זמרת
לא. זה יוצר לי אחר כך סוגיות משפטיות.
היו"ר דוד אמסלם
אל תגיד לי מה יוצר לך או לא יוצר לך.
דור בלוך
לא ביקשנו יועץ משפטי של אוצר, גם לא יועץ משפטי של פנים.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי. הוא לא ממשלה?
דור בלוך
הוא, מתוקף תפקידו, רואה את שיקולי השלטון המקומי.
היו"ר דוד אמסלם
ומה אתה רוצה שנעשה?
דור בלוך
את משרד המשפטים שרואה את מכלול השיקולים.
ערן ניצן
אולי נציג מינהל התכנון.
קריאות
- - -
קובי בליטשטיין
כבוד היושב-ראש, משרד המשפטים אחראי על הצדק, לא? הוא יהיה הגון וצודק.
היו"ר דוד אמסלם
חבר'ה, אני רוצה לקדם את הדיון. אתם מפריעים לי.
קובי בליטשטיין
או לחלופין, לצרף לאותם שני שרים את שר התחבורה.
ערן ניצן
לא, זה לא השרים. אנחנו עדיין במקצועי.
היו"ר דוד אמסלם
אתה עוד פעם חוזר לשר שלך? בגדול, רבותי, אני מציע כפי שאמרתי – אם אתם רוצים שאני אכניס עוד גורם - - -
תומר רוזנר
אפשר להוסיף את יושב-ראש ועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה.
קריאה
אני בעד.
היו"ר דוד אמסלם
יש דבר כזה?
תומר רוזנר
השאלה אם משרד המשפטים רואה עם זה בעיה, אני לא יודע.
עמית שטאובר
אתה מוזמן לשאול אותו כי הוא לא פה.
היו"ר דוד אמסלם
איפה משרד המשפטים?
קריאה
יצאה.
ערן ניצן
תביאו אותה שנייה, לדעתי תומר העלה פה הברקה. נציג ועדת ערר לעניין פיצויים והיטל השבחה.
תומר רוזנר
יושב-ראש ועדת הערר.
קריאות
- - -
מוטי דלג'ו
יש לך פה מתוך הארבעה, שניים שמראש נגד. משרד הפנים הוא לא באופן אוטומטי רשויות מקומיות.
קריאות
- - -
תומר רוזנר
סוכם, יצורף נציג יושב-ראש ועדת הערר.
מוטי דלג'ו
שיהיה יושב-ראש השלטון המקומי.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר, אתה תכניס את יושב-ראש ועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה.
תומר רוזנר
באזור התוכנית.
היו"ר דוד אמסלם
באזור התוכנית.
קריאות
- - -
יהודה זמרת
אני אנסה להסביר. אנחנו באנו ואמרנו שאחרי התביעה הראשונה שנפסקה, אז הוועדה תתכנס. המשמעות היא שעדיין יש תביעות תלויות ועומדות שעדיין מונחות בפניו, באותו שלב. עכשיו השאלה הגדולה האם זה עצם העובדה שהוא כבר יושב - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא. אני אסביר.
תומר רוזנר
זה לא שיקול לגבי התביעה.
היו"ר דוד אמסלם
לא. יש את התביעה עצמה.
תומר רוזנר
זה לא משפיע על שיקולים - - -
היו"ר דוד אמסלם
יש את התביעה עצמה, שים אותה בצד. שאלה אחרת. הוא קובע האם הבן אדם, בכלל מגיע לו 70, 30 או 50. שנית, הוא קובע את הנזק שם.
תומר רוזנר
חלוקה פנימית.
היו"ר דוד אמסלם
החלוקה הפנימית בין הממשלה – להיפך, אני חושב שהבן אדם יכול להאיר יותר, יש לו יותר אינפורמציה.
יהודה זמרת
ברור. אני רק בא ואומר, רק מבחינת הקביעות שלו שאומרות, התביעות העתידיות - --
היו"ר דוד אמסלם
שנייה.
תומר רוזנר
הבנתי מה הוא אומר. מה שהוא אומר, שכדי לקבוע את היקף השיפוי הצפוי, הוא צריך לדעת מה התביעות העתידיות שיהיו.
יהודה זמרת
הוא קובע גם את העתיד.
תומר רוזנר
הוא אומר – אני מעריך שהתביעות יהיו מיליון שקל, שני מיליון, 20 מיליון.
דור בלוך
אבל זה לא מייצר ניגוד עניינים. להיפך. זה רלוונטי.
היו"ר דוד אמסלם
השיפוי הוא בעצם הלכה למעשה. זה השיפוי. מה שתבענו, בסוף מה שאישרו, ככה משלמים. החלוקה היא לפי מה שהם יקבעו. הוא צריך להיות שותף.
תומר רוזנר
יהודה, מי זה במועצה הארצית? יש ועדת פיצויים במועצה הארצית, נכון?
קריאה
אז שיהיה לא מהמחוז שלו.
ערן ניצן
שלא יהיה מהמחוז.
תומר רוזנר
ממחוז אחר. מצוין.
היו"ר דוד אמסלם
ממחוז אחר. בסדר.
תומר רוזנר
מאזור אחר.
היו"ר דוד אמסלם
יפה. עכשיו איך אנחנו מתקדמים?
תומר רוזנר
טענת נושא חדש.
היו"ר דוד אמסלם
משרד התחבורה, באת על סיפוקך?
קובי בליטשטיין
כן.
היו"ר דוד אמסלם
אתה רגוע? הכול בסדר?
תומר רוזנר
שיגיד שהוא חוזר בו מהטענה.
קובי בליטשטיין
אני חוזר בי מטענת נושא חדש.
תומר רוזנר
יפה. עכשיו יש לנו את הסעיף של תמ"א 38. מה מציעה הממשלה?
קריאה
אנחנו עדיין בשלבי ניסוח.
תומר רוזנר
אז אנחנו גמרנו.
קריאות
- - -
איתן אטיה
סליחה, עוד דבר לגבי תמ"א 38.
היו"ר דוד אמסלם
הערת כבר.
איתן אטיה
עוד הערה נוספת, חשובה. חשוב לזכור שכל שינוי שייעשה עכשיו הוא הרי מה-1 בדצמבר 2016, כפי שכתוב בנוסח הצעת החוק, שזה יחול גם לכל התיקונים שיהיו בעתיד.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו מדברים רק על העתיד.
איתן אטיה
אני אומר את זה כיוון שלא מדובר כאן רק על תיקון 3א'. אנחנו יודעים היום שמתבשל תיקון 4, עם הרבה מאוד זכויות נוספות בהיקפים מאוד גדולים. אלה דברים שהשלטון המקומי לא יוכל לחיות איתם ברמת פטור מלא מהיטל השבחה. לכן אני מציעים, כפי שאמרנו, שהתוספות האלה, לא יהיה הפטור מהיטל השבחה.
היו"ר דוד אמסלם
אני מדבר כרגע על התמ"א. אני משפר את המצב הקיים היום. אני שמעתי את ההערה שלך לגבי ה-50%, 25%. אני מתקדם. דרך אגב, אמרתי. הרי כל השינויים האלה הם לא סופיים. מבחינתי, גם אחרי ששינינו את החוקים, אם בסוף יסתבר שאנחנו צריכים לעשות עוד שינוי בעתיד, נמצא כבר את הפלטפורמה איך לשנות. כמו שאני משנה היום, נשנה בעוד חודשיים, שלושה, חצי שנה.

אני, בניגוד להרבה אנשים פה, לא נעול אף פעם על עמדתי הראשונית. אם משכנעים אותי, אז אני משתנה. אני רוצה להתקדם. מה הנוסח, כרמית?
כרמית יוליס
בני מקריא את הנוסח.
היו"ר דוד אמסלם
בני, תקריא את הנוסח.
תומר רוזנר
אבל לאט.
בנימין ארביב
בתוספת השלישית, בסעיף 19(ב)(10), בפסקת משנה (א), בסופה יבוא: "פטור לפי פסקת משנה זו יחול על ההשבחה הנובעת מהתוכנית האמורה, למעט השבחה שמקורה בתוספת שטחי בנייה מעבר לשיעור של 2.5 קומות, כאמור בסעיף 14א(א)(2) לתוכנית האמורה, שעליה יחול חיוב בשיעור של 25% מההשבחה."
היו"ר דוד אמסלם
עד 25%.
בנימין ארביב
ברירת המחדל זה בשיעור של 25% מההשבחה, אלא אם החליטה הוועדה המקומית אחרת, לפטור גם מחלק זה, כולו או חלקו - - -
קריאה
בהחלטה שהיא קיבלה.
תומר רוזנר
בהחלטה כמו בהסדר המוצע פה בפסקאות (2) ו-(3), זאת אומרת שההחלטה היא החלטת מדיניות שמתקבלת פעם בשלוש שנים והיא תחול על כל - - -
מירי כהן
אבל למה שלוש שנים?
היו"ר דוד אמסלם
כדי שלא יקרה מצב שמישהו משנה את המדיניות בהתאם לפרויקט ספציפי.
מירי כהן
אבל אם ישתנו מחירי הדיור בשנה? מה שלוש שנים?
היו"ר דוד אמסלם
מירי.
תומר רוזנר
שלוש שנים זה מספיק.
היו"ר דוד אמסלם
ואם ישתנו בתוך יומיים? אנחנו רוצים להביא את זה לאיזושהי מסגרת הגיונית, שלא ישנו תוכנית בגלל פרויקט.
מירי כהן
אין בעיה. תקבעו פעם בשנה.
היו"ר דוד אמסלם
אני מספר לך. יש מדיניות עירונית בהרבה מקומות, שלא משנים אותה חדשות לבקרים.
כרמית יוליס
לא פעם בשנה אבל שזה לא יהיה - - -
מירי כהן
אז תקבעו פעם בשנה.
יהודה זמרת
מה עם הוודאות?
תומר רוזנר
לא, לא. שנה זה לא מספיק. אתה רצית חמש, אני מזכיר לך.
היו"ר דוד אמסלם
כן. אין בעיה שלוש שנים. במקרים חריגים – אין לי בעיה להחריג משהו באישור של מישהו כתוצאה ממשהו חריג.
תומר רוזנר
באישור שר הפנים אפשר לקצר.
היו"ר דוד אמסלם
אם היום יש משהו חריג בתוך העיר שראש העיר רוצה, שיבוא לפי החריגות ויחריג את זה, אין בעיה. אבל בסוף, אני לא רוצה להכשיל אותם. שיבואו ילחצו, יגידו: תכנס מחר את המועצה, תשנה.

יש מדיניות עירונית בכל נושא – שילוט, ארנונה, פינוי אשפה – כל דבר זה שונה.
תומר רוזנר
לא, אבל זה רק לקצר את הזמן.
יהודה זמרת
זה רק לקצר את הזמן שהם יקבלו את ההחלטה.
היו"ר דוד אמסלם
ודאי.
קריאה
לא החלטה ספציפית.
תומר רוזנר
זה דבר אחד. דבר שני לגבי מה שנאמר כאן. כברירת המחדל יש 25% מההשבחה.
אליאב בן שמעון
היטל ההשבחה.
תומר רוזנר
מההשבחה.
חיים ביבס
אני חושב שההצעה של היושב-ראש השנייה הייתה יותר נכונה.
היו"ר דוד אמסלם
אמרת לי, אין בעיה. מתקדמים.
תומר רוזנר
אני מדגיש – מההשבחה ולא מהיטל ההשבחה – כדי שלא יהיו אחר כך ויכוחים. הרשות המקומית יכולה להחליט מה? היא יכולה להחליט אפס, היא יכולה להחליט מה?
חיים ביבס
עד 50%.
בנימין ארביב
בין 25% לאפס.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, אין מדרגים. היא יכולה להחליט בין אפס ל-25.
תומר רוזנר
בין אפס ל-25 או בין אפס ל-50?
היו"ר דוד אמסלם
בין אפס ל-25.
יהודה זמרת
25 מההשבחה כמובן.
תומר רוזנר
כן. בין אפס ל-25 מההשבחה.
חיים ביבס
עמדת הממשלה רצו חצי קומה, 50%.
תומר רוזנר
מה זה? די, חיים.
היו"ר דוד אמסלם
חיים, אני רב איתם כבר חודש על זה.
היו"ר דוד אמסלם
זה הפשרה שעשינו.
תומר רוזנר
יש פה בעיה כי יכול להיווצר מצב שבו יגבו בשכונה אחת 5%, בשכונה אחת 10%.
היו"ר דוד אמסלם
בדיוק, זה מה שאני רוצה שיקרה.
תומר רוזנר
זה קצת בעייתי.
היו"ר דוד אמסלם
למה? זה המדיניות של העירייה.
תומר רוזנר
מצד אחד. מצד שני, זה מפלה בין תושבים.
היו"ר דוד אמסלם
תמיד זה מפלה. גם היום.
תומר רוזנר
לא. היום יש שיעור אחיד בכל העיר.
מירי כהן
אבל מחירי הדיור בתוך העיר הם לא שווים.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה את הדיפרנציאציה.
תומר רוזנר
אבל ההשבחה היא אותה השבחה. שיחליטו, או 25 או - - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל זה בדיוק מה שאני רוצה.
תומר רוזנר
ההשבחה היא הרי נגזרת מהשווי של הקרקע.
היו"ר דוד אמסלם
לא, אני אסביר.
חיים ביבס
תעשה דיפרנציאליות. בערים תעשה עד 50% - - -
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו משאירים להם את שיקול הדעת גם לפי אזורים וגם לפי הגובה.
תומר רוזנר
אנחנו עשינו הסדרים דומים בנושא של פינוי-בינוי וקבענו שתי מדרגות.
היו"ר דוד אמסלם
אתה רוצה שתי מדרגות?
קריאה
לא דומה.
קריאות
- - -
תומר רוזנר
שלוש מדרגות. או אפס, או 25, ומשהו באמצע.
איתן אטיה
בסדר, אנחנו אבל נשארים בהתנגדותנו. זה חשוב שיירשם בפרוטוקול, אנחנו מתנגדים.
היו"ר דוד אמסלם
אתה קיבלת את זכות הדיבור? אני שואל.
איתן אטיה
נתבקשתי להביע דעתי, אז אני אומר.
היו"ר דוד אמסלם
שאלת או שהוא נותן לך?
חיים ביבס
אני הטעיתי אותו.
היו"ר דוד אמסלם
אם הוא נותן לך, אני אביא אותו לפה.
איתן אטיה
אמרו לי להגיד, אז אני אומר.
היו"ר דוד אמסלם
כל מה שאומרים לך אתה אומר?
איתן אטיה
כמעט הכול. כמעט.
היו"ר דוד אמסלם
הוצאתי אותך פעם מהדיון שלי?
איתן אטיה
לא.
היו"ר דוד אמסלם
אף פעם?
איתן אטיה
אף פעם.
היו"ר דוד אמסלם
בוא תישאר ככה.
איתן אטיה
נישאר ככה.
תומר רוזנר
אפס, 13 או 25?
היו"ר דוד אמסלם
כן, בסדר.
תומר רוזנר
אפשר לקיים הצבעות?
היו"ר דוד אמסלם
כן.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
לא, רק רגע.
תומר רוזנר
שלוש מדרגות.
קריאות
- - -
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אנחנו עכשיו בהשבחה, נכון?
היו"ר דוד אמסלם
תשמע את עבדאללה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
תקרא מה כתוב. מה הנוסח?
תומר רוזנר
בני, תקריא בבקשה שוב את הנוסח.
בנימין ארביב
מדובר על תוספת לסעיף 19(ב)(10) בפסקת משנה (א), שבסופה יבוא: - אני מקריא שוב – "פטור לפי פסקת משנה זו יחול על ההשבחה הנובעת מהתוכנית האמורה, למעט השבחה שמקורה בתוספת שטחי בנייה מעבר לשיעור של 2.5 קומות, כאמור בסעיף 14א(א)(2) לתוכנית האמורה."
תומר רוזנר
תוספת קומות אני רוצה להגיד.
בנימין ארביב
אבל זה לא קומות, זה שטחי בנייה.
תומר רוזנר
אבל זה שטחי בנייה בקומות.
בנימין ארביב
זה שיעור של קומות. כן, כי זה השפה של התמ"א.
תומר רוזנר
כן, אבל התוספת היא בקומות, לא תוספת של מרתפים וכו'.
בנימין ארביב
אני רק אסביר. הסעיף שאני מפנה אליו - - -
תומר רוזנר
עזוב, בני, בוא נסביר. המשמעות היא – ואנחנו נדייק את הנוסח אם יהיה צורך – שהקומה השלישית הנוספת, הקומה השלישית שהיא בין 2.5 ל-3.5 קומות, היא זו שלגביה יוחל הסדר, ולא לגבי שטחי בנייה אחרים או נוספים שנסגרים - - -
בנימין ארביב
בדיוק, אני רק אדייק יותר.
תומר רוזנר
נדייק את זה יותר בנוסח.
היו"ר דוד אמסלם
תסביר. תגיד לעבדאללה, תדגיש לו שמדובר על היטל השבחה שנובע מתמ"א 38 - -
בנימין ארביב
בהחלט.
תומר רוזנר
רק מזה. רק זה.
היו"ר דוד אמסלם
- - ורק זה, ובקומה האחרונה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא היטל השבחה רגיל.
היו"ר דוד אמסלם
לא היטל השבחה רגיל.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
בסדר. תמ"א 39 אפילו, לא אכפת לי, 40.
היו"ר דוד אמסלם
לא, עוד לא הגענו ל-40.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
שלא יהיה היטל השבחה עד שאני רוצה לבנות את הדירה שלי. זה הכול.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר גמור. אל תדאג. בשביל זה אני פה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אז אמרתי לך, עליך אני סומך אבל לא על החוק.
היו"ר דוד אמסלם
אז אם אתה סומך עלי, הכול טוב. אנחנו הולכים להצבעה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
ועל תומר - - -
היו"ר דוד אמסלם
ודאי. היות ואני סומך עליו, אתה סומך עלי, זאת אומרת שאתה סומך.
תומר רוזנר
אנחנו רק נקרא את פסקאות (2) ו-(3).
חיים ביבס
אני רק רוצה לומר לפרוטוקול שאני עדיין בדעה שה-50% יותר נכון מ-25%.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להדגיש את העמדה ואני מבקש לרשום את זה לפרוטוקול – שיושב-ראש השלטון המקומי מתנגד להורדה מ-50% ל-25%.
תומר רוזנר
אנחנו צריכים לקרוא את פסקאות (2) ו-(3), הן קובעות את המנגנון לקביעת הדבר הזה.
גלעד קרן
אנחנו נגיד שהחלטה כאמור תתקבל על-ידי מועצת הרשות המקומית לפי הצעת ראש הרשות והיא תחול על כל תחום הרשות המקומית או חלק ממנו, כפי שנקבע בה; התקבלה החלטה כאמור, לא ניתן לשנותה עד תום שלוש שנים ממועד קבלתה, ופה נוסיף שאפשר באישור שר הפנים - - -
תומר רוזנר
אלא באישור שר הפנים ושר האוצר.
בנימין ארביב
צריך לדייק אם זה החלטת מועצה או החלטת ועדה.
גלעד קרן
מועצת הרשות המקומית.
מירי כהן
למה לא ועדה מקומית? כל היטל ההשבחה מתייחס לוועדה מקומית ולא למועצה. למה פתאום אתה מזכיר את המועצה?
תומר רוזנר
כי היא מקבלת את ההיטלים, מה זאת אומרת. הוועדה המקומית מעבירה לרשות המקומית את ההיטלים.
יהודה זמרת
אבל היא עדיין גובה אותו, היא זכאית לקבל אותו.
תומר רוזנר
מי מקבל את הכסף בסוף? בוועדה מרחבית, מי מקבל את הכסף בסוף?
מירי כהן
10% הוועדה המרחבית, ן-90% - - -
בנימין ארביב
אחרי ניכוי.
תומר רוזנר
יפה, אז הם המושפעים, אז הם צריכים להחליט אם הם רוצים לתת פטור או לא לתת פטור. הרשות המקומית היא זאת שמושפעת.
היו"ר דוד אמסלם
מירי, ככה החלטתי, נקודה. מתקדמים. אני הבנתי את הרעיון. מי רצית? שהוועדה המקומית תחליט? ואם היא לא קשורה לעניין? זה העיר.
מירי כהן
אבל כמעט תמיד הוועדה המקומית - - -
היו"ר דוד אמסלם
אז תמיד, אז אני רוצה שמועצת העיר תחליט. הוועדה המקומית כאן – דרך אגב, המקומית היא לפעמים - - -
תומר רוזנר
היא צינור.
היו"ר דוד אמסלם
היא צינור. לא הבנתי אותך. אני לא מצליח להבין. הרי אני בא למי שבעצם האינטרס שלו. זה העירייה.
מירי כהן
כל החוק הזה מדבר על ועדה מקומית.
ארז קמיניץ
רק להבין. עלולה להיווצר בעיה כי מה יוחלט. לכל ועדה מקומית יש שלוש, ארבע, חמש, שש מועצות.
יהודה זמרת
יכול להיות שבכל מועצה תהיה החלטה בפני עצמה.
היו"ר דוד אמסלם
כן, בוודאי. הרי זה הרעיון. הרי אנחנו עשינו את זה וולונטרית.
תומר רוזנר
היא יכולה להיות גם לפי אזורים בתוך העיר.
היו"ר דוד אמסלם
אתה יכול לשנות גם בתוך העיר אזורים. הרי זה משהו חדש, עד היום זה לא היה. אני לא רואה בזה בעיה. רבותי, אני מביא את זה להצבעה, עם כל השינויים. מי בעד הצעת החוק - -
תומר רוזנר
אין הסתייגויות.
היו"ר דוד אמסלם
- - עם כל השינויים שהוצגו בוועדה וללא הסתייגויות, שירים את ידו.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
לתמ"א 38.
היו"ר דוד אמסלם
תמ"א 38.
תומר רוזנר
לגבי כל השינויים.
היו"ר דוד אמסלם
לגבי כל השינויים שעשינו, בוודאי.

הצבעה

בעד – 4

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס'...), התשע"ז-2017, כולל השינויים, נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
אני קובע שהצעת החוק עברה. בעד – ארבעה, אין נמנעים, אין מתנגדים. אני גם מבקש רביזיה על החוק. אנחנו נעשה רביזיה מתי?
תומר רוזנר
מתי שתרצה.
היו"ר דוד אמסלם
מתי שאני ארצה.

רבותי, תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:30.

קוד המקור של הנתונים