ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 14/03/2017

חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 35), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 12

מישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הכנסת ושל ועדת החוקה, חוק ומשפטלדיון בהצ"ח מימון מפלגות

יום שלישי, ט"ז באדר התשע"ז (14 במרץ 2017), שעה 14:15
סדר היום
הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 34) (גוף פעיל בבחירות), התשע"ז-2017
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר

ישראל אייכלר

רוברט אילטוב

דוד ביטן

יואב בן צור

ענת ברקו

יעל גרמן

יואל חסון

אורי מקלב

איילת נחמיאס ורבין

רויטל סויד

אוסאמה סעדי

רועי פולקמן
חברי הכנסת
אמיר אוחנה

עמר בר-לב

מסעוד גנאים

עבד אל חכים חאג' יחיא

אכרם חסון

חיים ילין

אברהם נאגוסה

איילת נחמיאס ורבין

עיסאווי פריג'
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהל/ת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
לאה קיקיון

הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 34) (גוף פעיל בבחירות), התשע"ז-2017, פ/2785/20 כ/678, הצעת ח"כ יואב קיש
היו"ר יואב קיש
אני מתכבד לפתוח את הישיבה. אנחנו דנים בהצבעות על הצעת חוק - מימון מפלגות (תיקון מס' 34) (גוף פעיל בבחירות), התשע"ז-2017, פ/2785/20 כ/678. לא נקריא את ההסתייגויות, יש את המסמך בפניכם. אנחנו בעמוד 12 למסמך.
ארבל אסטרחן
מונח בפניכם נוסח נקי של הצעת החוק עם כל ההסתייגויות שהתקבלו בכתב, כפי שנדרש. בעמוד 12 הפרדתי 4 עניינים שהיו בהסכמה בישיבה הקודמת, ובגלל שהוחלט לא להכין נוסח חדש לא שילבתי את זה בנוסח אלא רשמתי את זה בנפרד. אומר מה הם אותם דברים.
היו"ר יואב קיש
לא, לא. אנחנו מצביעים.
ארבל אסטרחן
האמת היא שהיות ואלה היו דברים בהסכמה אתה יכול להצביע עליהם ביחד.
היו"ר יואב קיש
סעיף 1 – אנחנו מדברים על הגדרת "פעילות בחירות" בפסקה (1). בסופה יבוא: "שלא לשם מכירתו למפלגה". הגענו להסכמה שזה נכון וראוי.

מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 9

נגד – 4

נמנעים – אין

ההצעה נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אני מבקש התייעצות סיעתית.
היו"ר יואב קיש
אתה לא יכול. אלה הצבעות בלבד. אין פה התייעצות סיעתית.

אנחנו עוברים לסעיף 2, אותו מחליפים בנוסח שהתקבל בין חברת הכנסת גרמן לחבר הכנסת אורי מקלב. לכן נצביע, הקואליציה תצביע נגד.
ארבל אסטרחן
תשים את זה בצד, כי אם כל פסקה (4) תוחלף - - -
היו"ר יואב קיש
אנחנו נצביע על זה עכשיו ואם זה יתקבל זה יתקבל.

מי בעד סעיף (2)? אנחנו שמים את הנוסח כפי שהראיתי לך, זה בא להחליף את הנוסח הזה. זה לא הנוסח של חבר הכנסת מקלב. אנחנו נשים את הנוסח של אורי מקלב כפי שהוצג לך וכפי שהוצג לאורי מקלב.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
אני לא ראיתי שום נוסח.
היו"ר יואב קיש
עמוד 12, סעיף 2. יש במקום זה סעיף אחר, שהעביר אורי מקלב.
ארבל אסטרחן
אז אל תצביע על זה כי אנחנו נחליף - - -
היו"ר יואב קיש
טוב, אז נצביע על זה אחר כך.

סעיף 3- אנחנו מדברים על הנושא של חשב הכנסת. דילגתי על 2, ונגיע לזה אחר כך.
יעל גרמן (יש עתיד)
רגע, זה לא שדעותיהם - - -
היו"ר יואב קיש
תהיו אתנו כדי שתבינו על מה מציעים.
ארבל אסטרחן
עמוד 12 סעיף 3 – איך יועברו כספים לאוצר המדינה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
חבל שיש פה חברי ועדה מהקואליציה שמגיעים להצביע והם לא יודעים על מה הם מצביעים. חבל מאוד. לא הייתם אפילו בדיון אחד.
עיסאווי פריג' (מרצ)
זה דבר חדש?
יואל חסון (המחנה הציוני)
חברת הכנסת ברקו, חבר הכנסת - - - לא הייתם בדיון אחד - -
ענת ברקו (הליכוד)
איפה אתה היית, היית בחו"ל? איפה אתה היית, יואל?
יואל חסון (המחנה הציוני)
- - ואתם מצביעים על חוק משמעותי לדמוקרטיה הישראלית. תתביישו לכם. לא הייתם פה יום אחד. תתביישו לכם.
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
אנחנו עוברים להצביע בסעיף 3- סעיף (8), לאוצר המדינה באמצעות חשב הכנסת. מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 9

נגד – 5

נמנעים – אין

סעיף 3(8) נתקבל.
היו"ר יואב קיש
תודה, הסעיף התקבל.
יואל חסון (המחנה הציוני)
מבקש רביזיה על ההסתייגות הזו.
היו"ר יואב קיש
נא לסמן רביזיה.

אנחנו עוברים לסעיף 4, שגם הוא היה בהסכמות.
ארבל אסטרחן
שהתחילה תדחה בחצי שנה.
היו"ר יואב קיש
מי בעד סעיף 4? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 10

נגד – 5

נמנעים – אין

סעיף 4 נתקבל.
היו"ר יואב קיש
התקבל.

אנחנו עוברים לסעיף 1 בעמוד 13.

בהתאם לייעוץ המשפטי מבקשים להוריד תוספת שהכנסנו אותה בשביל הייעוץ המשפטי ולכן הם החליטו בסופו של דבר שנכון להוריד אותה. אני מקבל את דעתו של היועץ המשפטי, ולכן העליתי את ההסתייגות הזו.

מי בעד סעיף 1? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 10

נגד – 4

נמנעים – אין

סעיף 1 נתקבל.
היו"ר יואב קיש
סעיף 1 התקבל.

עוברים להסתייגות 2. בהגדרת "פעילות טרור" , בפסקה (1), המילים "עמדותיהם הפוליטיות או" – יימחקו.

מי בעד הסתייגות 2 לסעיף (1)?

הצבעה

בעד – 13

נגד – אין

נמנעים – אין

הסתייגות 2 לסעיף (1) נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההסתייגות התקבלה.

עוברים להסתייגות 3 בעמוד 13 של חברת הכנסת גרמן ונוספים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני מבקש לטעון נושא חדש.
היו"ר יואב קיש
בהצבעות אתה לא יכול.
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
אנחנו נמשיך בהצבעות, אחרי ההצבעות - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
- - -
יואל חסון (המחנה הציוני)
אני מבקש את התקנון. תביאו לי את התקנון.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני מבקש על סעיף 2 בלבד.
היו"ר יואב קיש
קראנו את החוק. שלוש פעמים קראנו אותו.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
היה דיון עקרוני - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
- - -
היו"ר יואב קיש
אנחנו נצביע.
עיסאווי פריג' (מרצ)
למה? למה? אתה לא יכול להצביע. איפה היועצת המשפטית?
יואל חסון (המחנה הציוני)
יש פה תקנון ויש פה נהלים. הדיון הזה ייבחן אם הוא התנהל בצורה תקינה או לא.
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
אנחנו עושים ככה – את הסעיף הזה, לא נצביע עליו. נרכז את כל הנושאים החדשים.
ארבל אסטרחן
זה גם הסתייגות של הרשימה המשותפת, הנושא הזה. הרשימה המשותפת מבקשת להכניס נוא חדש ועכשיו טוענת שזה נושא חדש.
היו"ר יואב קיש
זה לא ניצול לרעה של התקנון?
יואל חסון (המחנה הציוני)
אני טוען שזה נושא חדש.
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
הסתייגות 4. מי בעד? ירים את ידו. מי נגד? עמוד 16 זה נוסח שהסכמנו עליו. סעיף 21 זה הנוסח שייכנס במקום סעיף 4. מי בעד הסתייגות 4?

הצבעה

בעד – 6

נגד – 9

נמנעים – אין

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההסתייגות לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אני טוען על זה נושא חדש.
היו"ר יואב קיש
אחרי ההצבעה אתה לא יכול.

סעיף 5.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אני טוען על זה נושא חדש.
היו"ר יואב קיש
יש מחיקת מילים, אין נושא חדש. אתה רוצה שאני אתייחס אליכם ברצינות או לא? תמצא דברים הגיוניים, בבקשה.

סעיף 5 מי בעד?

הצבעה

בעד – אין

נגד – 9

נמנעים – אין

סעיף 5 לא נתקבל.
היו"ר יואב קיש
סעיף 5 לא התקבל.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
הוצאתם את המילים "לרבות עם עמדותיהם הפוליטיות", ואישרנו את זה.
היו"ר יואב קיש
כי אין נטיות פוליטיות.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
עכשיו הפלת את זה. סעיף 2 תיקנת, כפי שרצתה חברת הכנסת גרמן.
היו"ר יואב קיש
אנחנו נמשיך על זה אחר כך. כל ההסתייגויות נופלות, כולן, גם של כל חברי הקואליציה, זה מה שיהיה פה עכשיו. יהיו רביזיות - - -
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
אבל - - - "לרבות" לא יהיה בחוק, נכון?
ארבל אסטרחן
יהיה, כי ההסתייגות שלך לא התקבלה.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
אבל ההסתייגות הקודמת התקבלה.
היו"ר יואב קיש
"דעות פוליטיות" – ירד.
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
עמוד 14 סעיף 6- מי בעד?

הצבעה

בעד – 6

נגד – 9

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 6 נתקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות מספר 7. מי בעד?

הצבעה

בעד – 6

נגד – 9

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 7 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות 7 לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה על 7.

מי בעד הסתייגות מספר 8? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 6

נגד – 8

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 8 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות מספר 8 לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות לחלופין 8? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 6

נגד – 8

נמנעים – אין

הסתייגות לחלופין להסתייגות מספר 8 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות לחלופין לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות 9?

הצבעה

בעד – 5

נגד – 7

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 9 לא נתקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה.
היו"ר יואב קיש
בסוף לא ניתן לך את הדיל שלך אם אתה ממשיך ככה. אני לא מוכן. חלק מהעניין זה שתפסיקו להתנהל ככה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
לא, תציע הצעה נורמלית.
היו"ר יואב קיש
אז אין הצעה ואנחנו נדרוס את כל ההסתייגויות. הסתייגות לחילופין של 9. מי בעד?

הצבעה

בעד – 5

נגד – 8

נמנעים – אין

הסתייגות לחלופין להסתייגות מספר 9 לא נתקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה.
היו"ר יואב קיש
עוברים להסתייגות מספר 10

הצבעה

בעד – 5

נגד – 9

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 10 לא נתקבלה.

מצביעים על כל הלחילופין של סעיף 10. מי בעד הסתייגות לחליפוין 10 א ו-ב? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 4

נגד – 9

נמנעים – אין

הסתייגות לחלופין א ו-ב לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות לחלופין א ו-ב לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה.
היו"ר יואב קיש
עמוד 15 – מי בעד הסתייגות 11 בעמוד 15?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 8

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 11 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות מספר 11 לא התקבלה. מי בעד הסתייגות 12?

הצבעה

בעד – 5

נגד – 8

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 12 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות מספר 12 לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה.
היו"ר יואב קיש
12- רביזיה. מי בעד הסתייגות מספר 13? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 5

נגד – 8

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 13 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות מספר 13 לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה.
היו"ר יואב קיש
אני עושה רביזיה על הכל. אתה לא צריך להגיד "רביזיה". מצביעים על לחילופין, הסתייגות מספר 13. מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 6

נגד – 9

נמנעים – אין

הסתייגות לחלופין להסתייגות מספר 13 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
לא התקבלה. הרשימה המשותפת ומרצ – הסתייגות מספר 14. מי בעד?

הצבעה

בעד – 6

נגד – 9

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 14 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות מספר 14 לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה.
היו"ר יואב קיש
רביזיה על הסתייגות 14. הסתייגות 15. מי בעד?

הצבעה

בעד – 5

נגד – 9

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 15 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות מספר 15 לא התקבלה. אנחנו מצביעים על לחילופין של הסתייגות 15. מי בעד?

הצבעה

בעד – 6

נגד – 9

נמנעים – אין

הסתייגות לחלופין מספר 15 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההסתייגות לחלופין לא התקבלה. סעיף 16 מי בעד ההסתייגות?

הצבעה

בעד – 5

נגד – 9

נמנעים – אין

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות מספר 16 לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה.
היו"ר יואב קיש
רביזיה על סעיף 16. הסתייגות 16 לחילופין. מי בעד?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 9

נמנעים – אין

הסתייגות לחלופין של הסתייגות 16 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות 16 לחלופין לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מספר 17? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 5

נגד – 9

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 17 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות לחילופין 17? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 5

נגד – 9

נמנעים – אין

הסתייגות לחלופין של הסתייגות 17 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות לחלופין של הסתייגות 17 לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה.
היו"ר יואב קיש
אנחנו בהסתייגות 18.
יואל חסון (המחנה הציוני)
מבקש נושא חדש.

לחלופין - הסעיף יימחק. 18 לחלופין. מי בעד?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 9

נמנעים – אין

הסתייגות לחלופין של הסתייגות 18 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות לחלופין של הסתייגות 18 לא התקבלה.

עוברים להסתייגות 19.
יואל חסון (המחנה הציוני)
נושא חדש.
היו"ר יואב קיש
עוברים להסתייגות 20. מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – אין

נגד – 7

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 20 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההסתייגות לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה.
היו"ר יואב קיש
רביזיה על 20. סעיף 21 – זה הסעיף שהגענו להסכמות. אני מקריא את הסתייגות 21: "בהגדרת "פעילות בחירות", במקום פסקה (4) יבוא:

"(4) תעמולה באמצעות מודעות פרסום שמטרתה להשפיע על בוחרים להצביע בעד רשימת מועמדים מסוימת או נגד רשימת מועמדים מסוימת".

מי בעד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הסתייגות 21 נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
התקבל פה אחד.
ארבל אסטרחן
אם זה נכנס עכשיו לנוסח, האם הסתייגויותיכם הקודמות לסעיף (4) נשארות?
היו"ר יואב קיש
מה שהיה בהתחלה. לא רלבנטי כבר.
קריאה
- - -
היו"ר יואב קיש
אנחנו מצביעים על סעיף 2 – עמוד 12.
ארבל אסטרחן
זה לא רלבנטי.
היו"ר יואב קיש
זה לא רלבנטי, סליחה. אנחנו עכשיו בעמוד 17.
יעל גרמן (יש עתיד)
אנחנו למעשה משנים את סעיף 1(4) ובמקומו זה מה שיבוא.
ארבל אסטרחן
נכון.
היו"ר יואב קיש
אנחנו בעמוד 17, סעיף 2, מדברים על הסתייגות מספר 22. מי בעד ההסתייגות?

הצבעה

בעד – 6

נגד – 9

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 22 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מספר 23. מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 6

נגד – 9

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 23 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות מספר 23 לא התקבלה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
רביזיה.
היו"ר יואב קיש
חבר הכנסת אוסאמה סעדי ביקש רביזיה.

אנחנו עוברים להסתייגות 24. מי בעד ההסתייגות?

הצבעה

בעד – 5

נגד – 9

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 24 לא נתקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה.

על סעיף 25 אני מבקש נושא חדש.
היו"ר יואב קיש
עוברים להצביע על הסתייגות מספר 26. מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 2

נגד – 7

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 26 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות מספר 26 לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה בבקשה.
היו"ר יואב קיש
מי בעד הסתייגות 27?

הצבעה

בעד – 6

נגד – 9

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 27 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות מספר 27 לא התקבלה. אנחנו עוברים להסתייגות מספר 28. מי בעד ההסתייגות?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 9

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 28 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות מספר 28 לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות 29 מי בעד?

הצבעה

בעד – 6

נגד – 9

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 29 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות מספר 29 לא התקבלה.

רביזיה על החילופין של 29? אוסאמה סעדי ביקש רביזיה. מי בעד הסתייגות מספר 30? שירים את ידו.

הצבעה

בעד – 4

נגד – 8

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 30 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות לחלופין 30? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 4

נגד – 8

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 30 לחלופין לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה. נושא חדש 31.
היו"ר יואב קיש
אנחנו עוברים לעמוד 19- לחלופין 31. מי בעד?

הצבעה

בעד – 5

נגד – 8

נמנעים – אין

הסתייגות לחלופין להסתייגות 31 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות לחלופין לא התקבלה. אנחנו עוברים להסתייגות 32.

הצבעה

בעד – 4

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 32 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות מספר 32 לא הקבלה.

סעיף 33 – הסתייגות מספר 33. מי בעד?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 33 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
תודה, הסתייגות 33 לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה.
היו"ר יואב קיש
רביזיה על 33. הסתייגות 34 מי בעד?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 7

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 34 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות 34 לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה.
היו"ר יואב קיש
רביזיה על הסתייגות 34. הסתייגות 35. מי בעד?

הצבעה

בעד – 5

נגד – 7

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 35 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות מספר 35 לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה .
היו"ר יואב קיש
רביזיה על 35. הסתייגות 36. מי בעד ההסתייגות?

הצבעה

בעד – 6

נגד – 8

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 36 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו עוברים להסתייגות 37. מי בעד?
יואל חסון (המחנה הציוני)
נושא חדש.
היו"ר יואב קיש
כבר אמרתי להצביע. תעשה בפעם הבאה. מי בעד?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 8

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 37 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההסתייגות לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
38 נושא חדש.
היו"ר יואב קיש
38 נושא חדש. אנחנו עוברים לעמוד 20. הסתייגות 39.

הצבעה

בעד – 4

נגד – 8

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 39 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההסתייגות לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה.
היו"ר יואב קיש
רביזיה. עוברים להצביע על לחילופין.

הצבעה

בעד – 3

נגד – 8

נמנעים – אין

הסתייגות לחלופין של הסתייגות מספר 39 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההסתייגות לחלופין לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות 40. מי בעד?

הצבעה

בעד – 3

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 40 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות 40 לא התקבלה.

הסתייגות 41 – מי בעד?

הצבעה

בעד – 5

נגד – 8

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 41 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות 41 לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה.
היו"ר יואב קיש
רביזיה על 41. עוברים להסתייגות 42. מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 5

נגד – 8

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 42 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות 42 לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה.
היו"ר יואב קיש
רביזיה על 42. עוברים להצביע על הסתייגות 43. מי בעד?

הצבעה

בעד – 6

נגד – 8

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 43 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההסתייגות לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה על 43. נושא חדש – 44.
היו"ר יואב קיש
אנחנו מצביעים על לחלופין של הסתייגות 44 .

הצבעה

בעד – 6

נגד – 7

נמנעים – אין

הסתייגות לחלופין של הסתייגות מספר 44 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההסתייגות לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה. הסתייגות 45 נושא חדש.
היו"ר יואב קיש
מי בעד הסתייגות 46? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 6

נגד – 7

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 46 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההסתייגות לא התקבלה. מצביעים על לחלופין 46. מי בעד?

הצבעה

בעד – 5

נגד – 7

נמנעים – אין

הסתייגות לחלופין של הסתייגות מספר 46 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההסתייגות לחלופין לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה.
היו"ר יואב קיש
רביזיה לחלופין של 46.

מי בעד הסתייגות 47? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 3

נגד – 7

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 47 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות מספר 47 לא התקבלה.

עוברים להצביע על הסתייגות 48. מי בעד?

הצבעה

בעד – 5

נגד – 8

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 48 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות מספר 48 לא התקבלה. הסתייגות מספר 49, מי בעד?

הצבעה

בעד – 5

נגד – 7

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 49 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה ל-49 ונושא חדש להסתייגות 50.
היו"ר יואב קיש
רביזיה מספר 51. מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 4

נגד – 8

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 51 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה.
היו"ר יואב קיש
רביזיה על הסתייגות 51. הסתייגות מספר 52. מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 5

נגד – 8

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 52 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות מספר 52 לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות מספר 53 מי בעד?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 7

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 53 לא נתקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה ונושא חדש ל-54.
היו"ר יואב קיש
אנחנו עוברים להסתייגות 55. מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 4

נגד – 8

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 55 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההסתייגות לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
56 נושא חדש.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות מספר 57. מי בעד?

הצבעה

בעד – 3

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 57 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות 57 לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
57 רביזיה.
היו"ר יואב קיש
מי בעד הסתייגות 58 בעמוד 22? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 3

נגד –7

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 58 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההסתייגות לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
נושא חדש 59.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות מספר 60. מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 3

נגד – 7

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 60 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההסתייגות לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה.
היו"ר יואב קיש
נושא חדש, הסתייגות מספר 60.
יואל חסון (המחנה הציוני)
נושא חדש להסתייגות מספר 61.
היו"ר יואב קיש
נושא חדש.
יואל חסון (המחנה הציוני)
לא, לא ל-61.
היו"ר יואב קיש
מי בעד הסתייגות מספר 61? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 3

נגד – 7

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 61 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות 61 לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות מספר 62. מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 1

נגד – 7

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 62 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההסתייגות לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה. נושא חדש 63.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות 64. מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 2

נגד – 9

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 64 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
אנחנו מצביעים על הסתייגות 63 לחלופין. מי בעד?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 8

נמנעים – אין

הסתייגות לחלופין של 63 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות לחלופין לא התקבל. הצבענו על 64. מי בעד הסתייגות לחלופין 64?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 8

נמנעים – אין

הסתייגות לחלופין של 64 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההסתייגות לחלופין לא התקבלה.

אנחנו עוברים לעמוד 23 הסתייגות 65. מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 3

נגד – 7

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 65 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה.
היו"ר יואב קיש
אנחנו בהסתייגות 66. מי בעד?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 9

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 66 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההסתייגות לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה.

לחלופין – נושא חדש.
היו"ר יואב קיש
אנחנו עוברים להסתייגות מספר 67. מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 4

נגד – 8

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 67 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 67 לחלופין. מי בעד?

הצבעה

בעד – 5

נגד – 8

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 67 לחלופין לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
לחלופין לא התקבל.

הסתייגות מספר 68. מי בעד?

הצבעה

בעד – 3

נגד – 9

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 68 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות מספר 68 לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
נושא חדש.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות 69 נושא חדש. לחלופין 69 מי בעד?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 8

נמנעים – אין

הסתייגות לחלופין של הסתייגות 69 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההסתייגות לחלופין לא התקבלה.

אנחנו עוברים להסתייגות 70. מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 5

נגד – 8

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 70 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות מספר 70 לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה, ונושא חדש 71.
היו"ר יואב קיש
71 נושא חדש. מי בעד לחלופין של 71?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 8

נמנעים – אין

הסתייגות לחלופין של מספר 71 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההסתייגות לחלופין לא התקבלה.

סעיף 72 עמוד 24. הסתייגות 72. מי בעד?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 8

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 72 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
לחלופין נושא חדש, ורביזיה על 72.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות 73. מי בעד?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 8

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 73 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות 73 לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה.
היו"ר יואב קיש
לחלופין. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 3

נגד – 8

נמנעים – אין

ההסתייגות לחלופין של הסתייגות מספר 73 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
לא התקבל.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה.
היו"ר יואב קיש
74 מי בעד?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 9

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 74 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההסתייגות לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה. נושא חדש לחלופין.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות 75 . מי בעד?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 9

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 75 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות מספר 75 לא התקבלה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני מקוזז עם דוד ביטן.
אמיר אוחנה (הליכוד)
אני במקום ביטן.
עיסאווי פריג' (מרצ)
יש לנו ועידת מרצ עוד מעט.
היו"ר יואב קיש
אני ממשיך – הסתייגות 76. מי בעד?

הצבעה

בעד – 1

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 76 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מספר 77. מי בעד?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 9

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 77 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההסתייגות לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה.
היו"ר יואב קיש
על 77 רביזיה. אנחנו עוברים לעמוד 25. מי בעד הסתייגות 78? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 4

נגד – 7

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 78 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההסתייגות לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה.
היו"ר יואב קיש
רביזיה ל-78. הסתייגות 79. מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 2

נגד – 8

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 79 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות מספר 79 לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות מספר 80. מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 4

נגד – 8

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 80 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות 80 לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה.
היו"ר יואב קיש
מי בעד הסתייגות מספר 81?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 7

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 81 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההסתייגות לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה, ונושא חדש להסתייגות מספר 82.
היו"ר יואב קיש
לחלופין.
יואל חסון (המחנה הציוני)
נושא חדש לחלופין, גם.
היו"ר יואב קיש
מצביעים על הסתייגות מספר 83. מי בעד?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 7

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 83 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות מספר 83 לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה, ונושא חדש להסתייגות מספר 84.
היו"ר יואב קיש
אנחנו מצביעים על לחלופין של הסתייגות מספר 84.

הצבעה

בעד – 3

נגד – 8

נמנעים – אין

הסתייגות לחלופין להסתייגות מספר 84 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההסתייגות לחלופין לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מספר 85?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 8

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 85 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות 85 נפלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה, והסתייגות 86 – נושא חדש.
היו"ר יואב קיש
אנחנו מצביעים על הסתייגות לחלופין של הסתייגות מספר 86. מי בעד?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 8

נמנעים – אין

ההסתייגות לחלופין של הסתייגות מספר 86 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההסתייגות לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה, נושא חדש ל-87.
היו"ר יואב קיש
אנחנו עוברים לחלופין של הסתייגות 87. מי בעד?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 8

נמנעים – אין

ההסתייגות לחלופין של הסתייגות מספר 87 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההסתייגות לחלופין לא התקבלה. אנחנו עוברים להצביע על הסתייגות מספר 88.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה על 87.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות מספר 88. מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 4

נגד – 8

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 88 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות מספר 88 לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה על 88.
היו"ר יואב קיש
רביזיה על 88. אנחנו מצביעים על ההסתייגות לחלופין של הסתייגות מספר 88. מי בעד?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 8

נמנעים – אין

ההסתייגות לחלופין של הסתייגות מספר 88 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
לא התקבל.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה על 88. 89 – נושא חדש.
היו"ר יואב קיש
89 נושא חדש.

מצביעים על הסתייגות לחלופין של סעיף 89. מי בעד?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 8

נמנעים – אין

ההסתייגות לחלופין להסתייגות מספר 89 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
לא התקבל.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה.
היו"ר יואב קיש
אנחנו עוברים להסתייגות מספר 90. מי בעד הסתייגות 90?

הצבעה

בעד – 3

נגד – 8

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 90 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההסתייגות לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
91 נושא חדש.
היו"ר יואב קיש
מי בעד הסתייגות 92? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 4

נגד – 5

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 92 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות מספר 92 לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה. הסתייגות מספר 93 נושא חדש.
היו"ר יואב קיש
איך אתה יכול לעשות את זה? זה ביזיון, יואל. באמת אתה מבזה אותנו.

הסתייגות מספר 93. מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 4

נגד – 8

נמנעים – אין

הסתייגות מספר 93 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההסתייגות לא התקבלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רביזיה על 93.
היו"ר יואב קיש
האם הצבענו על הכל, אם כך?
קריאה
כן.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
מבקש לרשום הסתייגות לרשות דיבור.
היו"ר יואב קיש
יש לנו רביזיות ונושא חדש. חברים, אנחנו מתכנסים בוועדת הכנסת ב-15:30 לדון בנושאים החדשים.

אני מודה לכם, ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:18.

קוד המקור של הנתונים