ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 16/03/2017

חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 49), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 159

מישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי

יום חמישי, י"ח באדר התשע"ז (16 במרץ 2017), שעה 9:00
סדר היום
הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 49) (זכאות לגמלה למי ששוהה במקלט לנשים מוכות), התשע"ז-2017 (פ/62/20) (כ/691), של חה"כ זהבה גלאון, חה"כ עליזה לביא, חה"כ אורלי לוי אבקסיס, חה"כ דב חנין, חה"כ מיקי לוי, חה"כ קארין אלהרר
נכחו
חברי הוועדה: עאידה תומא סלימאן – היו"ר
חברי הכנסת
זהבה גלאון
מוזמנים
שי סומך - משרד המשפטים

מהא מראענה - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

מוחמד מסאלחה - עו"ד, המשרד לשוויון חברתי

רחלי סונגו - עו"ד, לשכה משפטית, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מיכל חנוך אחדות - מפקחת ארצית אלימות במשפחה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

אורנה וורקוביצקי - סגנית סמנכ"ל גמלאות, המוסד לביטוח לאומי

עירית עמיאל - אגף הבטחת הכנסה, המוסד לביטוח לאומי

שרית דמרי-דבוש - עו"ד, לשכה משפטית, המוסד לביטוח לאומי

רחל זיו - יו"ר פורום מנהלות מקלטים, מנהלת מקלט "מעון חירום לנשים"

ענבל אביב - ויצ"ו

עלוה קולן - עוזרת פרלמנטרית, זהבה גלאון
ייעוץ משפטי
ענת מימון
מנהל/ת הוועדה
דלית אזולאי
רישום פרלמנטרי
חבר המתרגמים

הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 49) (זכאות לגמלה למי ששוהה במקלט לנשים מוכות), התשע"ז-2017 (פ/62/20) (כ/691), של חה"כ זהבה גלאון, חה"כ עליזה לביא, חה"כ אורלי לוי אבקסיס, חה"כ דב חנין, חה"כ מיקי לוי, חה"כ קארין אלהרר
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני פותחת את הישיבה של הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, היום ה-16 במרץ 2017. והדיון שלנו יתמקד בהצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 49) (זכאות לגמלה למי ששוהה במקלט לנשים מוכות), כמובן של חברת הכנסת זהבה גלאון, חברת הכנסת עליזה לביא, אורלי לוי אבקסיס, דב חנין, מיקי לוי, קארין אלהרר. ואנחנו מכינות את ההצעה לקריאה שנייה ושלישית.

מיותר כמובן להגיד עד כמה אני שמחה דווקא לטפל ולהכין הצעת חוק חשובה כל כך, כמי ש-24 שנים ליוותה נשים בתוך המקלטים, ואני יודעת את הקשיים גם של מנהלות המקלטים, גם של צוותי המקלטים והעמותות שעומדות מאחוריהן. אנחנו כמובן מודות לך, חברת הכנסת זהבה גלאון, ולכל שאר חברי הכנסת ששמו לב למצוקה הזו. אני בטוחה שגם כן העבודה האינטנסיבית של העמותות וכל מנהלות המקלטים הסבו את תשומת לבך לעניין. ואני נותנת לך זכות דיבור, כמובן, לפתוח.
זהבה גלאון (מרצ)
תודה רבה, גברתי. אני רוצה להעיר שתי הערות. קודם כול, אני ממש שמחה שהחוק הזה נדון פה. כלומר, זה לא רק שהוא נדון בוועדה למעמד האישה, הוא נדון בוועדה למעמד האישה בראשותך, מסיבות שאמרת, נראה לי צדק פואטי במובן הזה. באמת, אני ממש שמחה.

מרבית הדברים שלי מתכוונים להיות מה שנקרא בפרק התודות. באמת. ואני שמחה ומודה לכולם שהגיעו, שאת עושה את הישיבה הזאת שלא מן המניין, ביום שהוא לא יום כנסת פורמלי, כדי שנוכל להעביר את זה בשבוע הבא, שזה השבוע האחרון למושב הכנסת, כדי שהחוק יוכל להיכנס לתוקף, תיכף נדבר גם על לוחות זמנים.

אז קודם כול, אני רוצה להודות לויצ"ו שניסחו עבורנו את הצעת החוק, ולעמותות ולפורום המקלטים. הצעת החוק הזו היא תולדה של תיקון לחוק קודם שחוקקתי, גם עליזה לביא חברתי, שהבנו שיש מצוקה לנשים שנאלצות בעצם לוותר על הבטחת ההכנסה שלהן. אחר כך ראינו שהחוק הזה, שהיו לנו כוונות טובות לגביו, בעצם לא משרת את המטרה שלשמה נתכנסנו, החוק הזה לא תיקון את העיוותים.

וההצעה הזו עכשיו בעצם באה לומר, שנשים שנמצאות במקלטים לנשים מוכות, בלי קשר אם הייתה להן קודם לכן הבטחת הכנסה או זכו קודם לכן להבטחת הכנסה, תקבלנה את הסכום הכסף הזה, שלהן הוא משמעותי ולמדינה הוא - - -
קריאה
- - -
זהבה גלאון (מרצ)
בסדר, תעשו fine-tuning לזה, אבל בגדול לא יצטרכו לעשות את המבחן הזה. ואני חושבת שזה נכון. זה גם מקל על המקלטים, הן לא צריכות לגבות את הכסף, כל מיני דברים. אנחנו רוצים לשמור על המקלטים, ושלא יתעסקו בדברים שהם לא צריכים להתעסק אלא באמת בהגנה על רווחת הנשים והילדים שלהן.

ואני רוצה להודות אחרונים באמת למאמץ משותף שנעשה כאן, שזה גם משרד הרווחה וגם הביטוח הלאומי, מתוך איזו הבנה מקצועית אמיתית של המטרייה. ובסוף בסוף אני גם רוצה להודות לאוצר. זה לקח זמן, זה לא היה קל. כן, כולנו יודעים, יודעות, על מה מדובר, זה לא היה קל. ואני שמחה שהאוצר זורם אתנו בעניין הזה. זה באמת למדינה כסף קטן, ולנשים כל סכום כזה זה משמעותי. ושוב, תודה לך, ונצא לדרך.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
טוב. נצא לדרך. אבל הבנתי שקודם כול ניתן ליועצת המשפטית עורכת-דין ענת מימון להסביר איפה אנחנו עומדים, אם יש עדיין סוגיות שצריך למצוא פתרונות להן. בבקשה.
ענת מימון
טוב, אז למעשה הנוסח המתוקן נמצא בפניכן – לא קיבלתן?
היו"ר עאידה תומא סלימאן
הוא לא נמצא בפניכן.
ענת מימון
אז לא, אציג את הנוסח. כולנו מכירות את ההצעה. למעשה, מה שאנחנו עושים, אנחנו נכנסים לתוך חוק הבטחת הכנסה, לסעיף 2 שקובע מי זכאי לקבל גמלה. כיום פסקה (9) קובעת שאישה ששוהה במקלט לנשים מוכות, באישור לשכת הסעד או משרד הרווחה והשירותים החברתיים, תקופה העולה על 30 ימים, ושבחודש שקדם לשהייתה במקלט כאמור הייתה זכאית לגמלה, היא תהיה זכאית גם לגמלה.

בהצעת החוק בעצם אנחנו מבקשים להוריד את התנאי שקובע שבחודש שקדם לשהייתה במקלט כאמור היא הייתה זכאית לגמלה, כלומר כבר לא נבחן את הזכאות שלה ערב כניסתה למקלט, אלא מעצם כניסתה למקלט זה הופך אותה להיות זכאית לגמלה.
קריאה
שתיבחן זכאותה.
ענת מימון
ברור, לפי המבחנים הרגילים.

אבל בנוסף, בקריאה הראשונה, בנוסח שהיה בכחול ועבר בקריאה הראשונה, הורדנו את התקופה שעולה על 30 ימים ואמרנו שלגבי מחצית חודש קלנדרי שהיא שהתה היא תהיה זכאית באותו החודש. וכעת, בנוסח שעובר לשנייה ושלישית, אנחנו חוזרים לנוסח המקורי, ואנחנו חוזרים לזה שהדרישה היא שהיא שהתה תקופה שעולה על 30 ימים. בסדר?
קריאה
אין בעיה - - -
ענת מימון
נכון. ולכן אני מציגה, וזו תהיה תקופה שעולה על 30 ימים.

בנוסף, אנחנו עושים תיקון מקביל גם בתוספת הראשונה, שהתוספת הראשונה קובעת זכאות לגבי מי שטרם מלאו לו 25 שנה. עושים פשוט תיקון זהה לחלוטין, מורידים את הדרישה שהייתה בחודש שקדם, ומשאירים את העניין שמעל 30 ימים.

והדבר האחרון, שזה אני כן רוצה לשמוע התייחסות, זה הנושא של התחילה. אנחנו בנוסח שעבר דיברנו על זה שזה יהיה 30 יום מיום הפרסום. מכיוון שבמטרייה של ביטוח לאומי ומכיוון שמדובר על זכאות לקצבאות חודשיות, אנחנו רוצים שזה יהיה ב-1 בחודש – ההתחלה, ולא במהלך חודש.

ולכן, 1 בחודש שלאחר יום פרסומו הבנתי שזה מוקדם, כי ככל הנראה, אם הדברים יתקדמו כמו שצריך, זה יהיה 1 באפריל, וזה טיפה מוקדם. ולכן ביקשו ממני פה מהביטוח הלאומי שזה יהיה ב-1 במאי 2016. הבנתי שיש עוד בקשות - - -
קריאה
2017.
ענת מימון
17', סליחה. ונשמע לגבי התחילה. אבל זה לגבי הנוסח.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
ההצעה שלנו היא ב-1 במאי. אם יש למישהו משהו אחר להעלות, נשמע מהם.
ענת מימון
בסדר.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אוקיי, תודה רבה.
ענת מימון
אקריא את זה לפני ההצבעה פשוט, רק את הנוסח ממש.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כן, ברור. תודה. רחל זיו, יו"ר פורום מנהלות מקלטים – בבקשה, גברתי.
רחל זיו
תודה. מצאתי את עצמי שואלת ב-04:45 בבוקר: למה בעצם אני נוסעת לוועדה בכנסת?
זהבה גלאון (מרצ)
למה לא צלצלת אלי בשעה הזאת?
היו"ר עאידה תומא סלימאן
חשבתי שתגידי: תודה שלא צלצלת.
רחל זיו
והתשובה שנתתי לעצמי הייתה: כדי בעצם עוד פעם להודות, כמו בפעם הקודמת שמצאתי את עצמי מופתעת ומודה, הרגשת אז לא טוב ולא היית בעונג הזה שחלקנו, באמת להודות ולברך על העבודה, על שיתוף הפעולה של כל הגורמים, כדי להוציא לפועל את החלום הזה שלנו שרקמנו. אז אני מבינה שזה הולך להתממש מאוד מהר, ובשם הנשים, ברכות.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תודה. עורך-דין שי סומך, משרד המשפטים.
שי סומך
אנחנו מברכים על החוק הזה, עבדנו ביחד עם משרדי הממשלה כדי לקדם אותו. כבר אז בחוק הקודם אמרנו שלא הבנו את ההבחנה בין מישהי שקיבלה לפני כן הבטחת הכנסה לבין מי שלא קיבלה לפני כן, ואנחנו שמחים שהעוול הזה תוקן – יתוקן.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תודה. למה כל ישיבות הכנסת הן באווירה חגיגית?
קריאה
יש לך את הכבוד. אנחנו כבר הרבה שנים יושבים פה. יש לך את הכבוד.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כן. טוב, גברת מיכל חנוך אחדות, משרד העבודה והרווחה. גם ארצה שתתייחסי לכל הנושא של הנוהל, איך זה יוחדר.
מיכל חנוך אחדות
תראו, הרכבת נוסעת, ויש התקדמות. יש טיוטה של נוהל, שכשהחוק יהיה, איך בדיוק זה יקרה. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה כבר הרבה מאוד שנים עם הביטוח הלאומי, זה לא נולד מהיום. אז נגבש אותו, אנחנו צריכים קצת לתקן כתוצאה ממה שקרה. מהלך נוסף פנים משרדי שצריך להיות זה איזשהו שינוי תעריף. שוב, זה משהו פרוצדורלי בירוקרטי, אבל הרכבת נוסעת.

ואני מקווה מאוד שב-1 במאי – איך אומרים, אני גם רוצה להודות, ואני שמחה, וגם לי בתור אחת שקמה בבוקר וחושבת איך לעשות יותר טוב, גם לי זה לא מובן מאליו. ובאמת יושבים פה אנשים, שכולם שיתפו פעולה בצורה נהדרת ולמען הנשים. וזה היה אבסורד הרבה מאוד שנים, וזה בהחלט חגיגי לבוא הנה היום ולקבל את החידוש הזה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
יפה.
רחלי סונגו
רק אסביר, סליחה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
בדיוק רציתי להגיד לך, ראיתי שביקשת זכות דיבור, עורכת-דין רחלי - - -
רחלי סונגו
סונגו ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים. אסביר. מה שבעצם מיכל אומרת, הרי יש את הבעיה הנוספת של העניין שהמקלטים צריכים לגבות את ה-25%.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כן.
רחלי סונגו
ואת זה פתרנו אצלנו. נשנה את התעריף, כלומר שהמקלטים יקבלו את זה, כבר לא יהיה את הגבייה הזאת.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
זה חשוב מאוד.
זהבה גלאון (מרצ)
מאוד משמעותי.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
מאוד משמעותי. זה היה שם – כמעט אמרתי אותנו – שם את המקלטים מול הנשים בין קונפליקט כזה.
זהבה גלאון (מרצ)
נכון, נכון.
רחלי סונגו
נכון. עכשיו, ודעת התעריפים היא פרוצדורה - - - בה הרבה גורמים. שוחחתי עם התקציבן אצלנו, ואנחנו לא יכולים להתחייב על פחות משלושה חודשים. כלומר, זה יהיה עד שלושה חודשים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
מה זאת אומרת שלושה חודשים?
זהבה גלאון (מרצ)
זאת אומרת, יוני הם רוצים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תחילת אוגוסט או תחילת יולי?
רחלי סונגו
תחילת יולי. החוק יכול לעבור, אבל העניין של הקיזוז, של ה-25%, זה יהיה רק אחרי ועדת התעריפים אצלנו.
זהבה גלאון (מרצ)
זה נורא רחוק. אז בינתיים מה יהיה?
קריאה
אז נקזז מכולן?
קריאה
לא, הן לא יהיו זכאיות.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אז מה אתן מציעות, מציעים?
רחלי סונגו
אנחנו מציעים שזה יהיה ה-1 ביולי.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
קודם כול, אני חושבת שכדאי לבדוק, שלושה חודשים, אם אפשר אפילו חודשיים.
רחלי סונגו
ניסיתי.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אוקיי. אז אולי תתחייבו גם רטרואקטיבית מכניסת - - -
זהבה גלאון (מרצ)
- - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
לא, לא, לא. כלומר, ניתן להם להתארגן, אבל כניסת החוק לתוקף תהיה נגיד ביוני, ואז הביצוע ייעשה - - -
אורנה וורקוביצקי
אפתור לכם את הבעיה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
גברתי, כן, בבקשה.
אורנה וורקוביצקי
אורנה וורקוביצקי מביטוח לאומי. העניין של ה-25% לא קשור בכלל לחקיקה. לדעתי החוק יכול לעבור עם תחולה של ה-1 במאי, ואת העניין של ה-25%, מתי שוועדת תעריפים תאשר אז נצא לדרך. לא קשור. למה אישה שלא - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
שנייה.
אורנה וורקוביצקי
אבל המשמעות לדחות את זה זה שביוני אישה שלא קיבלה קודם הבטחת הכנסה, לא תוכל לקבל הבטחת הכנסה אלא רק ביולי-אוגוסט. אז חבל.
ענבל אביב
אנחנו רוצות כמה שיותר מוקדם.
אורנה וורקוביצקי
אוקיי. אז זה מה שאני אומרת. לדעתי זה לא קשור אחד לשני, אפשר להשאיר את מועד התחולה ה-1 במאי, ואת העניין של הגבייה והתעריפים – מתי שיהיה מוכן, יהיה מוכן.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
שנייה. אז את אומרת שתישאר ב-1 במאי תחולת החוק, אבל - - -
קריאות
- - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
סליחה, אנחנו מנסות למצוא פתרון. אז אם יש למישהו הצעה. בבקשה, עלוה.
עלוה קולן
אם החוק ייכנס לתוקף ב-1 במאי, זה אומר בעצם שכל אישה שתהיה זכאית לקבל את הגמלה כבר מה-1 במאי, שאנחנו בעד. אבל זה גם אומר, שהתקציב של משרד הרווחה יעביר למקלטים יהיה תקציב מופחת. זה אומר שבעצם המקלטים יישאו במהלך חודשיים נניח, עד הכניסה לתוקף, את העלות של החוק.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כן.
עלוה קולן
זה לא טוב.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
ברור.
עלוה קולן
אני חושבת שעדיף לנו שהמשרדים יעשו את העבודה שלהם כמה שיותר מהר, כמובן, אבל שבשום פנים ואופן המקלטים לא יישאו עליהם, גם אם זה ייכנס לתוקף עוד שלושה חודשים. עדיף שלא - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני לא מבינה. למה אי-אפשר?
קריאה
על מי חושבים, על האישה או על המקלט?
היו"ר עאידה תומא סלימאן
גם וגם. את לא רוצה - - -
קריאה
- - - לא תוכל לקבל.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
שנייה. המקלט גם כן נמצא כדי לארח ולתת הגנה לעוד ועוד נשים. אנחנו לא רוצים שהם יספגו.
זהבה גלאון (מרצ)
אני מציעה שהם יספגו את החודש הזה, שזה יהיה ה-1 ביוני. אנחנו רוצות לרבע את המעגל, אנחנו דואגות לנשים, מצד שני אנחנו לא רוצות שהמקלטים יקרסו בתקופת הזמן הזו. אנחנו רואים את התמונה הכוללת. אז במצב כזה, אז הגוף החזק, דהיינו המשרד, יצטרך לראות איך הוא מתמרן בתקופה הזאת את החודש הזה. כי מה קורה? תראי, נוצר כאן איזה מצב - - -
קריאה
זה פשרה.
זהבה גלאון (מרצ)
אוקיי. זה פשרה טובה. למה? אני רוצה להגיד משהו בתחום הפסיכולוגיה בגרוש, ברשותכן, שלא קשור לחקיקה. אנחנו מעבירות את החוק הזה בשבוע הבא בכנסת. ואני מכירה את התחושה הזאת, כבר עמדנו בזה, שאז נשים מתחילות לצלצל, כי הן ממתינות לכסף הזה, והן לא מבינות, ובצדק, את הפרוצדורות ואת הנהלים. ואז הן ממתינות לזה, והמקלטים ממתינים לזה, והם יודעים שהחוק עבר. אז בואו נמצא כאן איזה פשרה שכולם יעשו איזה קווץ', ושגם המקלטים לא יינזקו וגם הנשים תוכלנה לקבל את הכסף.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
זה מה שאמרתי מהתחלה.
רחלי סונגו
נעשה באמת הכול, אני ומיכל, להעביר את זה לפי המועד. אבל עוד פעם, זה לא תלוי בנו, אם זה היה תלוי בנו זה היה מחר. זה ועדת תעריפים, זה מה שהתקציבן אמר לי, שאנחנו לא יכולים להתחייב לפחות משלושה חודשים, שזה ייאמר לפרוטוקול. זאת אומרת, עד שלושה חודשים זה בטוח יהיה.
זהבה גלאון (מרצ)
חודשיים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני חושבת שללכת על חודשיים, ואני בטוחה שאתן תיקחו על עצמכן ללחוץ ולקדם את זה כמה שיותר מהר, בכדי שאף גורם, לא האישה ולא המקלט ייצאו מופסדים מזה. ואני חושבת, גם למשרד העבודה והרווחה, יש לו את האינטרס גם כן לדבר על דברים טובים שהוא עושה. אז אנחנו מדברים על ה-1 ביוני. זה חודשיים וחצי, ויתרתם על חצי חודש בעצם. ואני חושבת שאפשר בפחות מחצי חודש לקדם את זה. אז זהו?
ענבל אביב
לי יש הערה אחרונה רק לפרוטוקול, ענבל מוויצ"ו. אין לי הערות לנוסח ואני מצטרפת לברכות, לא נאריך בזה. רק חשוב להדגיש, שבחודש הראשון, שנשים שאינן זכאיות לגמלה, לפני הכניסה שלהן לגמלה, שהן ימשיכו להיות זכאיות לדמי קיום עד שתיבחן הזכאות שלהן.
רחלי סונגו
כן, זה לא סותר.
ענבל אביב
זה לא סותר. בסדר גמור.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אוקיי, מצוין. אז עכשיו נקריא את הנוסח הסופי.
ענת מימון
חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 49), התשע"ז–2017.

תיקון סעיף 2

1.

בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980‏ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2(א)(9), המילים "ושבחודש שקדם לשהייתה במקלט כאמור הייתה זכאית לגמלה" – יימחקו.

תיקון התוספת הראשונה

2.

בתוספת הראשונה לחוק העיקרי, בפרט (26), המילים "ושבחודש שקדם לשהייתה במקלט כאמור הייתה זכאית לגמלה" – יימחקו.

תחילה

3.

תחילתו של חוק זה ב-1 ביוני 2017.
זהבה גלאון (מרצ)
תודה רבה רבה לכולם.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
יופי. אז נצביע?
זהבה גלאון (מרצ)
כן.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אוקיי. אז מה דעתך, את בעד?
זהבה גלאון (מרצ)
שוקלת את זה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
את שוקלת את זה.

הצבעה

בעד הצעת החוק – פה אחד

הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 49) (זכאות לגמלה למי ששוהה במקלט לנשים מוכות), התשע"ז-2017, נתקבלה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אוקיי, אז מצביעים בעד. ונכין אותו לשבוע הבא.
זהבה גלאון (מרצ)
תודה רבה. מרגש.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
וזאת תהיה שעה טובה גם לנשים, גם למקלטים וגם לארגונים שעבדו קשה. מברוק, זהבה.

יאללה, נעלתי את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:26.

קוד המקור של הנתונים