ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 14/03/2017

תקנות הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 387

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שלישי, ט"ז באדר התשע"ז (14 במרץ 2017), שעה 10:30
סדר היום
תקנות הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

חיים ילין
מוזמנים
שמעון אבני - מנהל אגף הסעות והצטיידות, משרד החינוך

חיה הראל - מדריכה ארצית באגף חינוך מיוחד, משרד החינוך

אילן שי - עוזר ליועצת המשפטית, משרד החינוך

דודי מזרחי - מנהל אגף תקציבים, משרד החינוך

ערן טמיר - ממונה משפטי, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים

אמיתי שוחט - מנהל תחום שילוב בחינוך, נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים

נטלי מופסיק - משרד הרווחה והשירותים החברתיים

שאול קירשנבום - רפרנט חינוך, משרד האוצר

הדר ירדני - מנהלת המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו, משרד הבריאות

מירה סלומון - לשכה משפטית, מרכז השלטון המקומי

איתן עמרם - פורום נגישות ומבעלי מוגבלויות, לשכת עורכי הדין

רחלי הכהן - עו"ד, המועצה לשלום הילד

אביבית ברקאי - אהרונוף - עו"ד, בזכות

זהר פילבר - מנהלת המרכז לנסיעה בטוחה, בית חולים 'אלין'

ולרי זילכה - רכזת פורום ארגונים והורים למען ילדים עם, עמותות וארגונים למען אנשים עם מוגבלות

רויטל לן כהן - הנהגת הקואליציה, עמותות וארגונים למען אנשים עם מוגבלות

הניה מרמורשטיין - מנהלת מעונות, עמותות וארגונים למען אנשים עם מוגבלות

אסתר קרמר - חברת קואליציה, עמותות וארגונים למען אנשים עם מוגבלות

נעמה אריעם ענתבי - אגף לקידום זכויות, אלו"ט

איילת דיין - האגף לקידום זכויות, אלו"ט

מיכאל קרפלוס - יו"ר הפורום לקידום ילדים עם צרכים מיוחדים במגזר הבדואי בנגב

דניאל זלקוביץ' - סגן יו"ר מועצת התלמידים והנוער הארצית

ראשד פתחי - נציג מועצת התלמידים והנוער הארצית

מוטי אדרי - הורה

סארי ג'בארה - עורך דין, מייצג את ארגון קש"ר

מאיר אסרף - שדלן/ית, מייצג את הסתדרות המורים

מתן צדיק - שדלן/ית
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
סמדר לביא, חבר המתרגמים

תקנות הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו מתחילים. אילן, תעדכן אותנו מה התיקונים שערכת מהדיון הקודם. אני אפתח את הישיבה. שלום לכולם. אני מתכבד לפתוח ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, 14 במרץ 2017, ט"ז באדר תשע"ז, הנושא תקנות הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות. בבקשה, אילן.
אילן שי
הכנסנו את השינויים שהוועדה ביקשה לגבי נוסח. ביחס לדיון שאנחנו צריכים לקיים עם משרד הרווחה על הנוסח של סוגי מוגבלויות שונות, השם של סוגי מוגבלויות שונות, הדיון נקבע ל-3 באפריל. היה קשה לנו מאוד לתאם, יש הרבה מאוד משתתפים בפגישה הזו, גם ממשרד החינוך, גם ממשרד הרווחה, היומנים לא אפשרו לנו מועד יותר מאוחר.
מירב ישראלי
איך תספיקו להגיש בזמן לפי החוק? יש שלושה חודשים.
אילן שי
והתקיים דיון עקרוני גם בנושא של - - -
הדר ירדני
לא צריך גם את משרד הבריאות לישיבה הזו?
אילן שי
נזמן גם אתכם, אין לנו - - - נקווה שתוכלו להגיע לישיבה הזו כי - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא לקחת בחשבון ש-80% מהישיבות של משרדי הממשלה שנקבעות נדחות, ואז נגלוש לפסח ופגרת פסח ו - - -
אילן שי
מאוד מאוד השתדלנו שזה יהיה לפני פסח.
היו"ר יעקב מרגי
כן, השאלה אם זה לא יידחה. אוקיי, בואו נתקדם.
אילן שי
היה לנו גם דיון שנערך אתמול אצל הסמנכ"ל של משרד החינוך, אריאל לוי, יחד עם משרד האוצר והשלטון המקומי והפרקליטות, ברקע גם הבג"צ ואנחנו ככל הנראה נצטרך דיון המשך עם המנכ"ל החדש, אז זה עדיין לא הסתיים.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי. אז פחות או יותר ההבטחות שנתן לנו שמעון כאן בדיון הקודם, אנחנו עומדים מאחוריהם, נכון?
אילן שי
לגבי הנושא של משך ההסעה, שמעון ידבר על זה.
היו"ר יעקב מרגי
למה סוגיית הבג"צ בכלל, למה זה רלוונטי לדיון היום?
אילן שי
זה קשור לנושא של - - -
היו"ר יעקב מרגי
ילדים בשילוב? המשולבים?
אילן שי
כן.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר, בשוליים, נוגע בקצה, אבל יכול להיות שבדיון על התקנות נייתר את ההכרעה של בג"צ, כי כנראה תצטרכו לאמץ חלק מה - - - אוקיי, אמרתי משהו לא טוב, שמעון?
שמעון אבני
לא, אני מקשיב בעיון רב.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו כפופים לסוביודיצה, אנחנו לא מתערבים בדיונים בבית המשפט. בבקשה, אילן.
אילן שי
התיקון הראשון בסעיף 2, הייתה הפניה לא נכונה לתקנה בתוך התקנות האלה, בסעיף 2(א)(2), 'הוכח להנחת דעתו של המנהל, בעקבות פניית הרשות המקומית כי מפאת מגבלה בכושרו הגופני, השכלי, הנפשי או ההתנהגותי הוא אינו מסוגל להגיע בכוחות עצמו לבית הספר אליו שובץ, בכפוף לאמור בתקנות 2(ב) ו-2(ג) והוא נזקק להסעה, הזכאות היא למשך קיומה של המגבלה. בנוסח הקודם היה כתוב בתקנות 2(ג) ו-2(ד), זה צריך להיות 2(ב) ו-2(ג).

תקנה 4(ג), בעקבות הערה של היועצת המשפטית של הוועדה, 'הרשות המקומית או נותן שירות של הרשות המקומית לא יחליפו את המלווה במהלך כל שנת הלימודים, אלא אם כן ישנן נסיבות שאינן מאפשרות ליווי של אותו מלווה במהלך כל שנת הלימודים'.
היו"ר יעקב מרגי
וזה לא תואם את הנוסח שיש לי היום.
חיה הראל
זה הנוסח החדש.
איתן עמרם
כן, הנה, עמוד 5, סעיף (ג).
היו"ר יעקב מרגי
אמרת סעיף 4, נכון?
אילן שי
סעיף 4(ג).
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי, טעות שלי. מאה אחוז, הנוסח תואם.
אילן שי
בתקנה 5(א)(4), 'יש ברשותו אישור שעבר בשנתיים האחרונות קורס עזרה ראשונה, לרבות בנושא החייאת ילדים, שנערך על ידי רשות מקומית או מי מטעמה'.
היו"ר יעקב מרגי
אני מתעקש שתחזור ל-4(ג). תקריא אותו, בבקשה.
אילן שי
'הרשות המקומית או נותן שירות של הרשות המקומית לא יחליפו את המלווה במהלך כל שנת הלימודים, אלא אם כן ישנן נסיבות שאינן מאפשרות ליווי של אותו מלווה במהלך כל שנת הלימודים'.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי, בסדר.
אילן שי
5(א)(4), 'יש ברשותו אישור שעבר בשנתיים האחרונות קורס עזרה ראשונה, לרבות בנושא החייאת ילדים, שנערך על ידי רשות מקומית או מי מטעמה'.
מירב ישראלי
מי קובע את תוכן הקורס?
אילן שי
בתקנות של משרד הרווחה קבעו שמשרד הבריאות יקבע את - - -
מירב ישראלי
אנחנו קובעים בתקנות בדרך כלל מי זה שקובע את תוכן ההכשרה.
היו"ר יעקב מרגי
מאחר שאנחנו רוצים שמשרד הבריאות, שאמון על כל מערכת הבריאות הוא יקבע את ה - - -
אילן שי
בתקנות של משרד הרווחה כך נקבע, שמשרד הבריאות יקבע את זה.
היו"ר יעקב מרגי
ובתקנות של משרד החינוך מה נקבע? לא קבעתם, אז בוא נקבע.
אילן שי
בסדר, משרד הבריאות. אז לפי דרישות משרד הבריאות.
איתן עמרם
בכפוף, כן.
מירב ישראלי
לא, זה לא לפי דרישות, מישהו צריך לקבוע את זה. בסדר, זה עניין של ניסוח. אז משרד בריאות מבחינה מהותית?
מירב ישראלי
בסדר, נבדוק את זה.
היו"ר יעקב מרגי
למשרד הבריאות יש מערך הדרכה?
קריאה
לא מערך הדרכה, הוא מפנה למד"א ולחברות - - -
היו"ר יעקב מרגי
אין דיון עכשיו.
מירה סלומון
אני - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, אנחנו לא פותחים דיון, הוא מדווח לוועדה על התיקונים שהתבקשו בדיון הקודם.
מירה סלומון
בדיון הקודם - - -
קריאה
לא, יש הערה לגבי ה - - - אני הייתי גם בדיון הקודם.
היו"ר יעקב מרגי
לא, אחר כך, תרשום לך. אם יהיה לנו זמן ללוקסוס, נחזור לזה. אנחנו לא כל שיעור נחזור על מהלך השיעור הקודם.
קריאה
אבל יש כאן הערה ש - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני כרגע לא מדבר, כרגע אילן מדווח לנו, לאחר מכן, אם לפני שנקרא תרצו התייחסות ספציפית נעשה, לא נפתח דיון.
רויטל לן כהן
אפשר רק לדעת מטעם מי הלוביסט?
היו"ר יעקב מרגי
הוא לא לוביסט, הוא נציג - - - הוא יחסית שומר על כללי מינהל תקין והוא הסתדרות המורים.
רויטל לן כהן
אתה הולך פשוט עם כתום, לוביסטים הולכים עם כזה כתום - - -
יהודית גידלי
הוא אכן לוביסט.
מאיר אסרף
אני מודה, אני לוביסט גם. זה לא מילה גסה.
רויטל לן כהן
לא, זה לא מילה גסה, בגלל זה אני רוצה לדעת מטעם מי.
מאיר אסרף
זה מקצוע מוכר בחוק.
רויטל לן כהן
את מי אתה מייצג?
היו"ר יעקב מרגי
אמרתי, הסתדרות המורים, את לא מקשיבה. בבקשה, אילן, תמשיך.
אילן שי
בסעיף 6(א)(ג), אצלי זה בעמוד 8, 'הנהג יחזיק לפני תחילת ההסעה רשימה של כל הילדים עם מוגבלות שאמורים לנסוע בה, פרטי יצירת קשר עם האחראים על הילדים עם מוגבלות בהסעה ואת תיאור מסלול הנסיעה', שזה מקביל לדרישה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי. הלאה.
אילן שי
בסעיף 7(ב), 'הרשות המקומית לא תחליף נהג במסלול הסעה במשך כל שנת הלימודים, אלא אם כן ישנן נסיבות שאינן מאפשרות הסעה על ידי אותו נהג במהלך כל שנת הלימודים'.
קריאה
אפשר שאלה?
היו"ר יעקב מרגי
אחר כך, אנחנו עכשיו בניסוחים.
אילן שי
השינוי הבא הוא בסעיף הבא, סעיף 8, 'בסוף יום הלימודים ילד עם מוגבלות יגיע לרכב מלווה באיש צוות של מוסד החינוך שקבע מנהל מוסד החינוך'.

סעיף 10(ב), בעמוד 11, 'מנהל מוסד חינוך יחליט על אופן הצגת כרטיס נוסע לפי תקנת משנה (א) בהתייעצות עם האחראים על הילד עם מוגבלות ואם ניתן גם בהתייעצות עם הילד עם המוגבלות'.

הסעיף הבא זה סעיף 11(א) ,'ילד עם מוגבלות יוסע ברכב שנוסעים בו ילדים עם מוגבלות, אלא אם כן ישנן נסיבות מיוחדות להסעת ילד עם מוגבלות ברכב שנוסעים בו גם ילדים ללא מוגבלות'.

הסעיף הבא זה 11(ב), 'הרשות המקומית תסיע ילדים עם מוגבלות הזכאים להסעה בשתי קבוצות גיל, 3 עד 9 ו-10 עד 21, אלא אם כן ישנן נסיבות מיוחדות להסעה של ילדים עם מוגבלות בהסעה הכוללת ילדים משתי קבוצות הגיל'.
ערן טמיר
ב-11(א) מי קובע את הנסיבות?
היו"ר יעקב מרגי
תרשמו לכם את השאלות.
אילן שי
12, תפקידי הרשות המקומית, 12(א)(2), 'הרשות המקומית תוודא כי ההסעה נערכת ברכב בטיחותי בהתאם להוראות תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (מפרטי רכב בטיחותי), התשנ"ה-1995'.
היו"ר יעקב מרגי
כן, (5).
אילן שי
כאן אני מעביר את רשות הדיבור לשמעון.
שמעון אבני
אני רוצה להגיד משהו על הסעיף הזה. אנחנו שינינו את הסעיף ביחס ל- - -
היו"ר יעקב מרגי
תציג את עצמך, גם לפרוטוקול.
שמעון אבני
אנשים קבועים בדרך כלל.
היו"ר יעקב מרגי
לא, יש כאלה שלא.
מירב ישראלי
אבל יש פרוטוקול.
שמעון אבני
שמעון אבני, מנהל אגף הסעות במשרד החינוך. אנחנו עשינו שינוי בסעיף (5) כאשר - - -
היו"ר יעקב מרגי
עמוד 12.
מירב ישראלי
פסקה (5).
שמעון אבני
סעיף קטן (5) ושם אני עשיתי תיקון שמדבר על שעה וחצי נסיעה. זה היה שעה וחצי, בין רשויות, שעה וחצי נסיעה בתוך רשויות. גם כאן אני אומר אנחנו מקיימים דיונים כרגע, כי הסוגיה היא תקציבית. בשורה התחתונה הסוגיה היא תקציבית ופה אנחנו מרכזים את הנתונים בשלב הזה כדי לראות באמת באיזה משמעויות - - -
היו"ר יעקב מרגי
בקיצור, אתה בוחן - - -
שמעון אבני
זה בבחינה, כמו - - -
היו"ר יעקב מרגי
שמעת את הקולות בדיון הקודם ואתה בוחן את הסוגיה הזו.
שמעון אבני
כן.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי, אז בוא נראה את הנוסח.
אילן שי
'המשך המתוכנן של נסיעה של תלמיד עם מוגבלות אל וממוסד חינוך לא יעלה בתוך הרשות המקומית, על שעה וחצי, למעט בשל אירועים חריגים או במקרים בהם הדבר נעשה לבקשת האחראי על התלמיד עם המוגבלות ובאישור מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית, או כאשר זמן הנסיעה הישיר בין מקום מגוריו של התלמיד עם המוגבלות אל מוסד החינוך עולה על שעה וחצי'.

בעמוד 15, תקנה 12(ב)(6), 'הממונה ירכז, יבדוק ויטפל בדיווחים ותלונות המתקבלים לעניין ההסעה, הממונה ידווח לאחראי על הילד על כל אירוע חריג הקשור לשלומו של הילד עם מוגבלות שהתרחש בהסעה והגיע לידיעתו מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מ-12 שעות ממועד קבלת המידע'.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי, התייחסנו לזה בדיון הקודם.
אילן שי
תקנה 13 עוד לא - - -
מירב ישראלי
עוד לא הקראנו.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי, לפני שנקרא את 13 אלה תיקוני הנוסח כפי שעלו בדיון הקודם. שאלה, אני נותן עדיפות ראשונה קודם כל להתייחסות, האם יש למישהו השגות וחושב שזה לא מה שעלה מהדיון הקודם?
מירב ישראלי
היה את העניין של ההסעות המשותפות.
היו"ר יעקב מרגי
נגיע לזה. בבקשה, כל מי שמדבר יפנה אותנו לסעיף ולתקנה. בבקשה.
ולרי זילכה
עורכת דין ולרי זילכה, פורום ארגונים והורים למען ילדים עם מוגבלות, מבית איזי שפירא, אני מדברת בשם עורכת דין אביבית ברקאי-אהרונוף שקולה נדם בשלב זה.
ערן טמיר
זה נשמע לפרוטוקול הרבה יותר דרמטי ממה שזה.
ולרי זילכה
וטוב שכך.
רויטל לן כהן
שהיא צרודה.
ולרי זילכה
לגבי מסגרות המשך בסעיף ההגדרות עורכת דין ישראלי הציעה בישיבה הקודמת נוסח שמאפשר למשרד החינוך להכניס מסגרות נוספות.
היו"ר יעקב מרגי
את מחזירה אותי לדיון, לא הקודם, טרום הקודם.
ולרי זילכה
לא, לגבי ההערות מהישיבה האחרונה.
מירב ישראלי
היה ככה, 'מסגרת נוספת שהכיר בה המנהל', כדי שאפשר יהיה - - -
היו"ר יעקב מרגי
איפה?
מירב ישראלי
זה הגדרת מסגרת המשך. הסכמנו על זה. גם זה וגם ועדת חריגים.
היו"ר יעקב מרגי
שמעון, זוכר?
אילן שי
אני זוכר שזה היה לא בדיון הקודם, בדיון לפניו.
מירב ישראלי
בדיון הקודם הסכמנו על זה.
היו"ר יעקב מרגי
בדיון לפניו נגענו בסוגיה הזו ודיברנו והתלבטנו בקטע הזה, כשמגדירים מסגרות אנחנו מצמצמים וכשלא מגדירים חשוב שתהיה סמכות ואם מגדירים חשוב שתהיה סמכות למנהל, לצורך העניין לפונקציה במשרד החינוך, כי מסתמא יצוצו צרכים שהיום אנחנו לא מכירים.
שמעון אבני
נכון, אמרנו שזה לא יהיה אוטומטי ואנחנו נדון בכל צורך חדש שיהיה.
היו"ר יעקב מרגי
אבל צריך להגדיר בתקנות. אם אנחנו לא ננסח את זה כפי שהיועצת המשפטית מבקשת לא תהיה לך סמכות ל - - -
שמעון אבני
אני לא זוכר שפספסנו.
אילן שי
מה שאני זוכר זה שאנחנו אמרנו שאם יהיו מסגרות אז אנחנו נתקן את התקנות, לא שיהיה מנגנון - - -
מירב ישראלי
לא, זה לא מה שסוכם.
שמעון אבני
מה? אז תזכירי לנו, אני לא זוכר פשוט.
מירב ישראלי
סוכם שכבר בתקנות האלה כדי שזאת לא תהיה רשימה סגורה ולא תצטרכו להביא תיקון תקנות כל פעם שיש מסגרת המשך אז נוסיף לא משהו אוטומטי, אלא מסגרת נוספת שהמנהל הכללי הכיר בה.
אילן שי
אנחנו צריכים לדון בזה במשרד.
מירב ישראלי
בסדר.
היו"ר יעקב מרגי
אז אני מבקש לרשום את זה, כי גם בפעם שעברה סיכמנו את זה.
אילן שי
אני גם לא זכרתי.
היו"ר יעקב מרגי
אני דן לכף זכות בישיבה הזו, בגלל הבלבול בתקנות שהיו, אבל אני אומר לך, דיברנו על כך ואני חושב שזה טובת המשרד. אני כיו"ר ועדה, אדרבא, הייתי דורש כל פתיחה של התקנות לבוא לכאן, אבל זו פרוצדורה על גב הילדים, זה לא נכון שיהיה כך. אני חושב שצריך לתת סמכות למנהל במקרה הזה - - -
אילן שי
רשמתי.
היו"ר יעקב מרגי
סמכות לכם. מחר-מחרתיים האנשים שלכם בשטח ייתקלו בצורך למסגרות נוספות, אחרות.
מירב ישראלי
זה לא אוטומט.
אילן שי
בסדר.
היו"ר יעקב מרגי
אין לי בעיה להוסיף או לגרוע, אם כבר לא רלוונטי, אבל אל תכתוב 'לגרוע' כי אחר כך אנחנו פה ניכנס לדיון של שעה וחצי.
ולרי זילכה
הערה נוספת, אדוני, בסעיף 5(א)(4), נמחק פה 'הכשרה מקצועית לפי דרישות משרד החינוך', אבל דובר על כך שכן תהיה קביעה לגבי ההכשרה למלווים. הנוסח הזה נמחק, נדמה לי בהנחיית היועצת המשפטית, כי היא אמרה שאי אפשר להשאיר את הנוסח הזה, אבל צריך היה להכניס נוסח אחר.
אילן שי
זה מה שאמרנו שזה יהיה לפי משרד הבריאות.
מירב ישראלי
לא, לא.
ולרי זילכה
פה ההתייחסות שכתובה היא לגבי העזרה הראשונה, אנחנו מדברים על הכשרה מקצועית.
אילן שי
ההוראה ב-5(א)(4) הייתה לגבי עזרה ראשונה, לא לגבי הכשרה מקצועית.
היו"ר יעקב מרגי
לכן זה נמחק.
אילן שי
לכן זה נמחק, כי זה - - - כתבנו שזה - - -
מירב ישראלי
לא, מה שסיכמנו להוסיף, בעקבות הערה של אביבית, נדמה לי, זה שהנושא של התעבורה יהיה גם בהכשרה, שתהיה הכשרה שקבע השר למלווה וחלק מזה יהיה ב - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, בואו נעשה סדר, סליחה. זה שאביבית העירה, זה לא אומר שקיבלנו את זה.
מירב ישראלי
לא, סיכמנו את זה.
היו"ר יעקב מרגי
לא, מה שסיכמנו זה דבר כזה - - -
מירב ישראלי
לפי הפרוטוקול.
היו"ר יעקב מרגי
מה שסיכמנו, ואמרת והתייחסת, שמעון, והייתה פה מיכל, השלטון המקומי, ואמרה שיש תהליך של הדרכה, כל שנה מרכזים, כרגע הסעיף הזה, אם אני הבנתי, צריך להתמקד בעזרה ראשונה בלבד.
שמעון אבני
כן, הוא מתמקד בעזרה ראשונה.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא מבין מה - - -
מירב ישראלי
אני אסביר. אמרנו שבנוסף על העזרה הראשונה יש עוד דברים שמלווה צריך לדעת. מה שמיכל אמרה, שמי שאחראי על זה, אני רשמתי לעצמי את זה, זה מנהל אגף החינוך ברשות המקומית, אבל אמרנו שמישהו צריך לקבוע מה תוכן ההכשרה שמלווה צריך לעבור. אני רשמתי לעצמי, אחר כך אפשר לראות, שהשר או מישהו במשרד החינוך אמור לקבוע מה תוכן ההכשרה ואמרנו שחלק מההכשרה יהיה גם, אתה זוכר, שהוא קם, מתי הוא קם ומתי צריך לעצור את הרכב.
היו"ר יעקב מרגי
למה זה תקוע פה באמצע בתוך עזרה ראשונה?
מירב ישראלי
לא, זה סעיף של כישורי המלווה ותפקידיו.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, לא, אנחנו עדיין - - - אחרי זה ב-(5) יש 'מלווה יעבור רענון קורס עזרה ראשונה אחת לשנתיים', אנחנו עדיין בעזרה ראשונה ונכנס לי פה - - - אני לא שולל את זה כרגע, כרגע גם אם נחליט שנכניס את זה, זה לא המקום.
ולרי זילכה
אבל אני אומר לאדוני, אומרת פה מירב ישראלי, הסעיף אומר כך 'לא יהיה אדם מלווה אלא אם כן התקיימו בו אלה', אז בתוך 'אלה' יכול להיות - - -
היו"ר יעקב מרגי
בסדר, אבל למה באמצע? אם כן, בואו נראה איפה. אני זוכר שדיברנו על הקטע הזה של ההדרכה של הצוות, גם של המלווה וגם של הנהגים.
מירב ישראלי
נכון, זה צריך להיות בפסקה (7), להכניס פסקה (7).
ולרי זילכה
5(א)(7).
מירב ישראלי
נכון. כשייצא הפרוטוקול אני אוכל לשלוח לכם את כל הדברים מסומנים, פשוט עוד לא יצא פרוטוקול.
יהודית גידלי
בכלל את קורס עזרה ראשונה צריך לעשות (1), (2) ו - - -
מירב ישראלי
בסדר, על ניסוח אני אעיר להם כשהם יגישו את התקנות.
היו"ר יעקב מרגי
אילן, מה אתה - - - רשמת להכניס את זה במקום הנכון?
אילן שי
כן.
ולרי זילכה
עוד סביב תפקידי המלווה, נאמר שיוכנס סעיף שכשיש מלווה אישי הוא לא יכול להיות מלווה כללי של ההסעה.
היו"ר יעקב מרגי
זה מובן, למה צריך להיות בתקנות?
אילן שי
העליתם את זה ולא סיכמנו.
היו"ר יעקב מרגי
הוא אומר לך במפורש שכך זה מתקיים, אין סיכוי, הוא מלווה אישי בהגדרה שלו, אם יהיה ניצול לרעה, נתפוס את משרד החינוך. כרגע אי אפשר לעשות תקנות כדי ל - - -
אביבית ברקאי - אהרונוף
אם אפשר בפרוטוקול - - -
היו"ר יעקב מרגי
זה לא קיים. זה נאמר לפרוטוקול והייתה התחייבות של המשרד לפרוטוקול. מלווה אישית היא מלווה אישית, כל התקנות זה הסדרה. למה? יעלה על הדעת שנמשיך להתנהל כמו שאנחנו? אנחנו מסדירים זאת, מלווה אישי הוא מלווה אישי, היא מלווה אישית, זה לא שייך לליווי של ההסעה, לכל הסעה יש את הליווי שלה.
רויטל לן כהן
אדוני, אפשר לבדוק את זה בפרוטוקול?
היו"ר יעקב מרגי
ואני אזכיר לך, ואז עלה מונית, שזה - - -
קריאה
לא, מונית עלה בהקשר של נהג הסעות.
רויטל לן כהן
אם אפשר יהיה לבחון את זה בפרוטוקול, כי אנחנו זוכרים דבר אחר.
היו"ר יעקב מרגי
תבחני את זה אחר כך. כשייצא הפרוטוקול, תבחני ותעירי את תשומת לבי.
ולרי זילכה
בסדר. אדוני, הערה אחרונה אפשר?
היו"ר יעקב מרגי
כן.
ולרי זילכה
בסעיף 3(ו), שמעון העיר לגבי העניין שהם רוצים לבחון את משך ההסעה ואני מברכת על זה. אחד הדברים שדיברנו לגבי משך ההסעה זה העניין של לבחון את נושא כמות הילדים בהסעה, שזה ישליך באופן ישיר. נאמר שהם יעשו בדיקה סביב העניין הזה סביב המשרד - - -
שמעון אבני
כל זה הבחינה, כל הכמות ומשך ההסעה.
ולרי זילכה
בסדר, אבל בפתיחה שלך - - -
שמעון אבני
אני לא יכול לענות על זה עכשיו.
אילן שי
גם אמרו לנו במשרד התחבורה - - -
ולרי זילכה
אילן, שנייה, תן לי לסיים את המשפט. בפתיחה של הדברים, כשאמרת אילו דברים בבדיקה לא ציינת את זה, אז - - -
היו"ר יעקב מרגי
אז הנה, עכשיו הוא הוסיף לך את זה.
ולרי זילכה
בדיוק, זה מה שאני רוצה לדעת.
היו"ר יעקב מרגי
שמעת, שמעון?
שמעון אבני
שמעתי.
אילן שי
גם כשדיברנו עם משרד התחבורה הם אמרו לנו שהם עובדים בתקנות שלהם על עדכון ועל ניסוח, כולל הישענות על התקן האירופי, שזה גם - - -
היו"ר יעקב מרגי
תקנות של משרד התחבורה זה לחוד ו - - -
אילן שי
זה התקנות שהפנינו אליהן עכשיו.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר, התקנות של משרד החינוך זה לחוד.
אילן שי
כן, אבל יש ביניהן - - -
היו"ר יעקב מרגי
בסדר, ודאי שלא יכולה תקנה שתעקור תקנה אחרת שהיא קשורה לבטיחות, אבל לצרכים של אותם ילדים צריכים התייחסות מיוחדת בתקנות האלה. תבחנו את זה, תודה.
ולרי זילכה
הערה אחרונה לסעיף הזה. דובר על כשיש הסעה של רשויות סמוכות, אז כתוב 'ובלבד שהסעה כאמור לא תגרום להארכת משך ההסעה באורח בלתי סביר'. צריך שיהיה ברור שזה לא מעבר לשעה וחצי שנקבע ב - - -
היו"ר יעקב מרגי
אין מציאות שאחרי שתיקבע השעה, ככה אני מבין זאת, זו תקנה - - -
ולרי זילכה
אבל אז לכאורה יש התנגשות, אדוני, בין ה - - -
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, הפוך, אני בא ואומר, לא יעלה על הדעת שהתקנות מאפשרות שילוב של הסעה, שיתוף של הסעה כזו או אחרת, שזה יעקור את התקנה שלא יעלה על שעה או שעה וחצי, כפי שייקבע.
ולרי זילכה
אז שיהיה כתוב פה, במקום 'באורח בלתי סביר', 'משך שעה וחצי'.
היו"ר יעקב מרגי
לא צריך לכתוב תקנה נפרדת שהצבע של המנורה אדום, כי אנחנו רואים שהיא אדומה.
ולרי זילכה
אבל, אדוני, מבחינה משפטית יכול להיות שכתוב 'באורח בלתי סביר' ו - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, התקנה אומרת שמקסימום שעה וחצי. אני לא מבין למה החשיבה של המשפטנים היא בברית המחדל לסבך את מה שפשוט.
ולרי זילכה
אבל, אדוני - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, התקנה היא שעה וחצי, זה שנתנו לו את הפריבילגיה לשתף הסעה במידה שזה אפשרי, בוודאי שלא יעלה. לאור זה הייתי מוחק שם בכלל, איפה שיש אפשרות לשתף הסעות, את ההתייחסות לאורך הנסיעה, כי יש לי תקנה חד משמעית לגבי אורך זמן הנסיעה.
אילן שי
למחוק ב-(ו) את 'באורח בלתי סביר'.
היו"ר יעקב מרגי
כן, למה אתה אומר לי את זה? מה, אתה רוצה פתח? אתה סתם פותח מקום לחששות.
רויטל לן כהן
כי, אדוני, ברגע שזה מופיע בסעיף אחר הפרשנות המשפטית יכולה להיות שזה דבר נפרד ולכן זה חשוב.
מירב ישראלי
בואו נסכם על המהות, הניסוח אחרי זה - - - מוסכם שזה לא - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, עם כל הכבוד. לא, לא, לא.
מירב ישראלי
לא, כי הם צריכים - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, סליחה, אני רוצה לגמור את הניסוחים. חוק וינגייט הוכיח לי שכשאני משאיר לאחרים לנסח אני מקבל דברים אחרים.
מירב ישראלי
בוודאי, אבל מכיוון שהתקנות עוד לא אושרו.
היו"ר יעקב מרגי
אבל חשוב לי שייאמר כבר כאן.
מירב ישראלי
בסדר, חד משמעית. אבל אני אומרת מכיוון שהתקנות עוד לא הוגשו באופן רשמי אני עוד שומרת לעצמי את הזכות להעיר להם גם ניסוחית.
היו"ר יעקב מרגי
בוודאי, בסדר. אבל אני חייב לגעת בזה, לא רוצה לפתוח את זה לדיון עוד פעם.
מירב ישראלי
בסדר גמור. זה לא יותר משעה וחצי, נוודא את זה בניסוח.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי. בבקשה.
מירה סלומון
אני נסמכת על מה שכתבה לי מיכל, שלא יכלה להגיע לדיון היום, היא אומרת שבעניין סעיף 5(א)(4), בדיון ביקשנו שיתווסף לתקנה ההכשרה שהיא תעשה במימון המשרד. לא רק תיערך על ידי רשות מקומית או מי מטעמה, אלא במימון המשרד. זה דבר אחד. והדבר השני, לגבי אותה תקנה ב-5(א) - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, את עוברת מהר מדי. את רוצה שנתייחס להערות שלך, נכון?
מירה סלומון
כדאי.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו ב-5(א)(4)?
מירה סלומון
נכון, 5(א)(4), אנחנו ביקשנו שיובהר בתקנות שקורס העזרה הראשונה יבוצע במימון המשרד.
היו"ר יעקב מרגי
אכן כן, ככה נאמר ושמעון הנהן שכן, ודאי שהמשרד מתקצב.
שמעון אבני
רגע, רגע. קודם כל יהיה דיון בנפרד על התקצוב של התקנות האלה בתוך המשרד, דיברנו על זה.
היו"ר יעקב מרגי
זה לא הדיון.
שמעון אבני
זה לא הדיון. אני אומר, תהיה השתתפות. האחריות היא של השלטון, אנחנו לא מתכוונים לפטור את השלטון המקומי מתשלום.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, שמעון.
שמעון אבני
יהיה דיון על זה עם השלטון המקומי.
היו"ר יעקב מרגי
הבנתי אותך, קיבלתי, אני גם לא רוצה לפטור את השלטון, אני שואל שאלה עכשיו, בעקבות זה שאני לא רוצה לפטור את השלטון המקומי ואתה הבהרת מה שהבהרת, התקנות האלה משנות מצב קיים? היום מי מממן - - -
שמעון אבני
היום - - -
היו"ר יעקב מרגי
אל תסמוך על השכחה שלי, כי הזיכרון שלי יותר חזק מהשכחה.
שמעון אבני
גם הזיכרון שלי - - -
היו"ר יעקב מרגי
אז אני אומר לך, המצב נכון להיום, את ההדרכות עושות - - -
שמעון אבני
אנחנו עושים ביחד.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, את ההדרכות עושות הרשויות המקומיות?
שמעון אבני
כן.
היו"ר יעקב מרגי
במימון שלכם, בליווי שלכם?
שמעון אבני
כן. בסיוע שלנו.
היו"ר יעקב מרגי
בסיוע, באותו יחס שהיה?
שמעון אבני
באותו יחס, בדיוק. אני לא משלם את ה-100% - - -
היו"ר יעקב מרגי
איך אומרת לי עורכת הדין המלומדת, מאחר שאנחנו מתקנים, אין עורך דין שהוא לא מלומד, במיוחד אם עברת התמחות ומבחן לשכה בשנים האחרונות, בכלל - - -
שמעון אבני
בחדר הזה אין - - -
היו"ר יעקב מרגי
עכשיו אני מתחשבן עם הוותיקים, לגבי אלה שעברו לפני הרבה זמן, אני אשקול את השימוש ב'עורכת דין מלומדת', הנה ליטפתי את החדשים, כולם מתעללים בהם, אני ליטפתי אותם. ואני בא ואומר, אנחנו מתקנים תקנות ואנחנו מחילים חובה של ההכשרה, עוד לא סיכמנו איפה זה יופיע ובאחריות מי, אם כבר אנחנו מדברים, תרשום, אילן, אני מבקש שתהיה התייחסות לגבי בשיתוף, לגבי יחס התקצוב, לא יודע מה.
אילן שי
בסדר.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, אילן, חזרת בך?
אילן שי
לא, אני אומר, בדרך כלל את הנושאים של חלוקת האחריות בתקצוב בין משרד החינוך לבין הרשויות המקומיות מקובל לקבוע במסגרת, יש לנו צו שבו - - -
מירב ישראלי
זו חקיקת משנה.
היו"ר יעקב מרגי
אילן, אני לא רוצה שיהיה פה איזה אזור דמדומים שהוא בעייתי. אני מבין איך נקבע כל התהליך של תקצוב רשות מקומית לגבי ענייני החינוך ויש דברים שעכשיו הם נוספים, שעד היום בנוסף לצו התקצוב התבצעו פרויקטים. איך שזה התנהל היום, שמעון, תקן אותי, מיזם ההדרכה הוא של משרד החינוך, מתבצע על ידי הרשות המקומית, יש יחידה שהחלטתם איך - - - אני מבין את הקושי שלך לבוא ולומר היום בתקנה 75%, 80% מההשתלמות, איך, לא יודע, תמצאו לי איזה ניסוח שיניח את דעתו של מרכז השלטון המקומי. תדברו ביניכם, לדיון הבא, מקובל?
מירה סלומון
תודה, אדוני.
היו"ר יעקב מרגי
מה ההערה הבאה?
מירה סלומון
הנושא הבא, באותו סעיף, תקנה 5(א), פסקה נוספת שהתווספה עכשיו שנוגעת להכשרות של המלווים, אני מבקשת לדייק - - -
היו"ר יעקב מרגי
איפה?
מירה סלומון
הפסקה שעכשיו התבקשנו להוסיף אותה שנוגעת להכשרות של המלווים, אני מבקשת לדייק ולהבהיר שאנחנו כיום מבצעים רענון של נהלים. מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות לא מייצרים הכשרה שמשתמע ממנה שזה איזה - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא לוקחים אותם לאיזה כיתה וזה, אבל מדריכים אותם?
מירה סלומון
רענון נהלים. עושים להם רענון של הנהלים, מה נדרש על פי נהלי משרד החינוך, מה מצופה מהם לבצע - - -
היו"ר יעקב מרגי
מי שמגייס את המלוֶה או המלוָה - - -
שמעון אבני
זה נכון לגבי מלווה שכבר - - - מלווה חדש שנכנס חייב לעבור הדרכה, הוא לא יכול לעבור רענון על מה שהוא לא יודע.
היו"ר יעקב מרגי
הוא מקבל הדרכה?
שמעון אבני
בוודאי, כשהוא מתחיל לעבוד. אחר כך מרעננים לו.
היו"ר יעקב מרגי
לגבי הרענון יש לך שאלה?
מירה סלומון
אז אני אומרת, קודם כל ביקשתי להבהיר שמדובר ברענון, אני לא יודעת שאנחנו מייצרים הדרכה מלאה, אני יכולה לבדוק את זה ולהשיב לוועדה עכשיו, ככל שמדובר, שוב, בהכשרה שהיא - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני יכול לומר לך בוודאות, מהדיון הקודם, שהייתה הסכמה שמתקיימת הדרכה במימון של המשרד, בהשתתפות המשרד, תקראו לזה איך שאתם רוצים, באמצעותכם.
מירה סלומון
זה בדיוק הדבר שרציתי לבקש, שבכל מקרה אם יש דבר כזה, שכאן תהיה אחריות משותפת, מימון - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא, מה שאמרתי קודם, שאתם הולכים לדבר עד הדיון הבא, תזכרי, זה מחייב אותך ומחייב אותו לדבר איך זה יופיע, באיזה מסגרת הבנות מה מי מו.
מירה סלומון
- - - תודה, אדוני.
היו"ר יעקב מרגי
ודאי, רענון והדרכה.
מאיר אסרף
עורך דין מאיר אסרף, הסתדרות המורים. בסעיף 10(א) מופיעים המילים רגישות ואלרגיות, כשאני מסתכל בתוספת ב', אני מפנה אתכם לתוספת ב' כתוב רגישות ואלרגיות, וההערה שלי מדברת על הגדלת המילים אלרגיות או התוויות נגד וגם להוסיף את המיקום של המזרק האוטומטי, זה דבר שהוא - - -
אילן שי
בתוספת, אבל עוד לא קראנו את התוספת.
מאיר אסרף
אני מפנה אתכם לתוספת השנייה.
שמעון אבני
עוד לא הגענו לזה.
מאיר אסרף
לגבי ההכשרה, צריך להוסיף גם שימוש ב - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה חוזר עכשיו ל-5?
מאיר אסרף
ל-5.
היו"ר יעקב מרגי
אז למה קפצת ל-10 קודם?
מאיר אסרף
אני קורא את 10, 5 והתוספת ביחד. השימוש במזרק אוטומטי הוא חלק - - -
היו"ר יעקב מרגי
איפה זה מופיע בחמש?
מאיר אסרף
השימוש במזרק אוטומטי לילד אלרגי?
היו"ר יעקב מרגי
כשנגיע לזה תפתח לי את הכול.
מאיר אסרף
זה ב-5, הכשרה, הושטת עזרה ראשונה לרבות החייאה, צריך לכלול גם, אני פשוט לא עוסק בנוסח - - -
אילן שי
זה הדרישות המקצועיות של משרד הבריאות.
היו"ר יעקב מרגי
לא, אתם לא הבנתם אותו. אתה עכשיו הכנסת גול עצמי, אתה יודע למי? למי שאתה מייצג.
מאיר אסרף
לא, אני לא חושב.
היו"ר יעקב מרגי
תן לי רגע, אני אגיד לך. חז"ל אמרו 'ברוב דברים לא יחדל פשע', תקשיב טוב טוב. הרי כל הסיפור של המזרק, הלוואי שעכשיו היינו יוצאים מפה, מבינים שיש אחריות, מי אחראי להזריק את המזרק. כל הוויכוחים שלנו עם הסתדרות המורים זו הסוגיה הזו של האחריות, כיסוי ביטוחי, אל תיכנס לזה.
מאיר אסרף
צריך להסדיר את זה.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר, זה לא זה. אתה רוצה פה?
מאיר אסרף
גם לגבי עובדי הוראה.
היו"ר יעקב מרגי
הנה אני אומר לך, תקבל מנדט מההסתדרות, בוא אליי לישיבה, נסגור את זה.
רויטל לן כהן
אנחנו מסכימים שהמורים יתחילו להזריק.
מאיר אסרף
אם תזמין אותי לישיבה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אסרף, יש לך מזל שבשבת איך קוראים לה לא - - -
מאיר אסרף
לא, דווקא לא.
היו"ר יעקב מרגי
עזוב את זה, זה לא המקום.
רויטל לן כהן
למה, אדוני? אם הוא מוכן להגיד בשמם שהם מסכימים, אפשר.
היו"ר יעקב מרגי
רויטל, אין לי זמן מיותר, תודה.
מאיר אסרף
היא רצתה להשליך אותי לפני שנייה.
רויטל לן כהן
לא רציתי להשליך, רציתי ל - - -
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, רצית לשאול שאלה. ענתה לך?
ערן טמיר
רק על האחריות. הנושא של חיבור ילדים מהחינוך המיוחד.
היו"ר יעקב מרגי
איפה, סעיף, מספר תקנה.
ערן טמיר
ב-11(א).
מירב ישראלי
כן, זה תיקון שהם אמרו בפעם הקודמת שהם לא עושים.
ערן טמיר
השאלה באמת מה זה הנסיבות המיוחדות ומי קובע אותן.
אילן שי
זו בעצם הוראה שמכוונת לרשות המקומית. הרשות המקומית - - -
מירב ישראלי
אתם אמרתם בישיבה הקודמת שמשרד החינוך מעדיף שלא ייסעו ילדים ביחד, ילדים כאלה וילדים כאלה, למיטב זיכרוני. יכול להיות שאני טועה.
אילן שי
נכון, הייתה הוראה ש - - - היה שם את הניסוח שדיבר על כך ש - - - הניסוח שהוועדה ביקשה שנתקן לגבי מקרים חריגים. גם בנוסח הקודם היה כתוב 'ככלל', נדמה לי, היה כתוב 'ככלל' וביקשתם שנשנה מ'ככלל' ל'אלא אם כן ישנן - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני חושב שיכולות להיות נסיבות מיוחדות שמי שממונה על ההסעה יקבע שילד פלוני יכול לנסוע עם - - -
רויטל לן כהן
אבל אז נדרש נימוק.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר.
רויטל לן כהן
אז צריך להוסיף את זה.
היו"ר יעקב מרגי
הוא לא ינמק לך עכשיו את כל הסיבות שיכולות להיות.
רויטל לן כהן
לא, 'מסיבות שינומקו', אחרת הוא יגיד היה לי נסיבות מיוחדות. ברגע שהוא צריך לנמק - - -
מירב ישראלי
מי מחליט?
אילן שי
הרשות המקומית.
מירב ישראלי
אז צריך להיות מישהו ברשות המקומית שמחליט את הדבר הזה.
היו"ר יעקב מרגי
מי מחליט על כל התקנות?
אילן שי
מנהל מחלקת החינוך.
מירב ישראלי
מנהל מחלקת החינוך.
רויטל לן כהן
אבל אם אפשר מסיבות שינומקו, שתהיה חובת הנמקה.
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא.
רויטל לן כהן
אדוני, כשאין חובת הנמקה הם עושים מה שהם רוצים.
היו"ר יעקב מרגי
אפשר לערער.
רויטל לן כהן
על מה? בלי נימוק על מה אני אערער?
ערן טמיר
אפשר, אדוני, לשאול את היועצת המשפטית? כשמדובר בחקיקה בנסיבות מיוחדות צריך לעשות איזה שהיא הנמקה ולהעביר אותה - - -
מירב ישראלי
אז לכן אמרתי, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לכל הסוגיות של הניסוח. אני צריכה לבדוק שהם הגישו נוסח סופי, לפי תקנות אחרות, לפי דברים אחרים - - -
היו"ר יעקב מרגי
מה אכפת לך לחסוך 50% מהעבודה? אם אני מחליט היום - - -
מירב ישראלי
אז אם אתה מוכן עכשיו להכניס 'מנימוקים מיוחדים שיירשמו', אין לי בעיה.
היו"ר יעקב מרגי
תתייחסו לדרישה לגבי נימוקים.
אילן שי
בסדר.
מירב ישראלי
בסדר? פשוט לא רציתי להיכנס עכשיו לוויכוח ניסוחי. ברור שאם יש נימוקים מיוחדים, מישהו צריך לקבוע ומישהו צריך לנמק כשיש נימוקים מיוחדים.
רויטל לן כהן
רק שאם זה לא כתוב לא רוצים - - -
אילן שי
בסדר, זה יהיה בניסוח אחר כך.
מירב ישראלי
בסדר, לכן אני אומרת, אלה נושאים של ניסוחים, אני לא רוצה עכשיו להטריד את הוועדה בזה.
היו"ר יעקב מרגי
הלאה, בבקשה.
אסתר קרמר
רציתי רק לשאול, כי משהו פה לא מובן לי, הרשות המקומית - - -
היו"ר יעקב מרגי
איפה את?
אסתר קרמר
11(ב), הרשות המקומית תסיע ילדים בשתי קבוצות גיל, 3 עד 9 ו-10 עד 21, מה הקריטריון לקביעת דווקא סדרי הגיל האלה?
היו"ר יעקב מרגי
כל גיל שנקבע, כל חלוקה שנקבע היית שואלת את השאלה הזו.
אסתר קרמר
לא, כי החלוקה צריכה להיות לפי חטיבות גיל, ילד בגיל 9 הוא בכיתה ה', פתאום באמצע כיתה ה' הוא יצטרך לעבור הסעה כי יש לו יום הולדת 10?
היו"ר יעקב מרגי
מה היית מצפה?
אסתר קרמר
שיהיה גיל יסודי, חטיבה ותיכון.
חיה הראל
לא רצינו שילדים עד גיל 12 ייסעו עם הילדים ה - - -
מירב ישראלי
היא צודקת לגבי שנת לימודים.
היו"ר יעקב מרגי
שמעון, שמעת את השאלה?
שמעון אבני
שמעתי את השאלה.
היו"ר יעקב מרגי
יש תשובה?
חיה הראל
אנחנו לא קוטעים שנת לימודים. יום ההולדת של הילד - - -
היו"ר יעקב מרגי
היא לא דיברה על קטיעת שנת לימודים, הוא רגיל לנסוע עם אותם חברים בכיתה ה', עכשיו החטיבה מסתיימת באיזה כיתה?
חיה הראל
היסודי ב-ו'.
היו"ר יעקב מרגי
שזה גיל?
חיה הראל
12. ואנחנו חושבים שזה לא גיל שהוא צריך לנסוע עם ילדים צעירים כי זה כבר גיל ההתבגרות.
היו"ר יעקב מרגי
אתם מסתכלים על הפן של הגיל.
חיה הראל
אנחנו מסתכלים על הפן של ההתפתחות של הילד. גיל 12, זה כבר לא טוב שהוא ייסע עם ילדים צעירים.
רויטל לן כהן
אז 10 ו-21 זה כן טוב מבחינה התפתחותית? ילדה בכיתה ד' עם ילד בן 21?
היו"ר יעקב מרגי
איך ד'?
רויטל לן כהן
כי גיל 10 זה כיתה ד'. ילדה בכיתה ד' עם ילד בן 21.
אילן שי
10 זה ה'.
רויטל לן כהן
הבת שלי היא ב-ד', בת 10.
היו"ר יעקב מרגי
אני מבקש לבחון את זה מבחינה מקצועית, לא את הרגש של האמא, מבחינה מקצועית תנו לי תשובה. אני חושב ששייך להקשיב ולראות מה הכי נכון לעשות לטובת הילד.
ולרי זילכה
אולי כדאי להתייחס עם רופאים התפתחותיים.
היו"ר יעקב מרגי
אני מקווה שהם מתייעצים עם מי שצריך להתייעץ. אוקיי, אנחנו ממשיכים.
ולרי זילכה
אדוני, אפשר עוד הערה קטנה?
היו"ר יעקב מרגי
איך חזרנו רוורס?
ולרי זילכה
כי אני לא תמיד מספיקה לעקוב אחרי כל מה שהיא - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, זו תכונה קבועה אצלה, מובנית, עקבית, אצל אביבית. היא מחזירה אותנו כל פעם. בבקשה, זה סיבוב אחרון.
ולרי זילכה
אני אקח אחריות. דיברנו על ההכשרה, בסעיף 6 מדובר על הכישורים של הנהג, יש רק סעיפים שמכשירים את המלווה, אבל אין סעיף שמכשיר את הנהג גם לעזרה ראשונה וגם להכשרה. דיברנו על זה בישיבה הקודמת ואמרנו שמלווה מוכשר ולכן זה מייתר את ההכשרה של הנהג, אבל בעצם יש הסעות שבהן אין מלווה, אם מדובר עם ילדים עם עיוורון או מצבים רפואיים או ועדת חריגים ואז למעשה לנהג אין שום כישור להתמודד איתם, וכך זה גם בתקנות של הפעוטות.
היו"ר יעקב מרגי
ואז אני זוכר ששאלתי מאה פעמים - - - שמעון, אתה זוכר את החוויה המתקנת הזו? שאלתי בתחילת הדיון, יש הסעות בלי מלווה?
שמעון אבני
יש הסעות בלי מלווה, אבל התקנות האלה מדברות על ילדים קשים בחינוך המיוחד הקשה.
היו"ר יעקב מרגי
יש תופעה נוירולוגית שנותנת לך תחושה של דז'ה-וו, אתה מכיר אותה? תקשיב, שאלתי אותך בתחילת הדיון ונפנפתי, האם הסעות שהתקנות האלה מתייחסות אליהן מתקיימות בכל המקרים עם מלווה? אמרת לי בהתחלה כן, בסוף הדיון החזרת אותי רוורס. אז אני מבקש הבהרה חד משמעית, אומרת לך פה עורכת הדין, אני לא אומר מלומדת, כי את לא חדשה - - -
ולרי זילכה
אני דווקא לא חדשה בכלל, אני יכולה לעבור רענון.
היו"ר יעקב מרגי
בשמה של אביבית.
ולרי זילכה
שתינו לא חדשות.
היו"ר יעקב מרגי
הסתבכנו מרגע שהתרבו עורכי הדין.
אילן שי
אני יכול לענות?
היו"ר יעקב מרגי
כן, אבל אתם זוכרים את החוויה הזו?
אילן שי
מי שמסתכל על הנוסח של התקנות רואה שבין תקנה 2, שמדברת על הזכות להסעה, לבין תקנה 3, שמדברת על הזכות לליווי, יש פער. בעצם התקנות רואים שיש תלמידים שיש להם זכאות להסעה ויש כאלה שיש להם זכאות להסעה, אבל אין להם זכאות לליווי, כי הזכות להסעה רחבה יותר.
היו"ר יעקב מרגי
יוצא מכך? יש כאן שאלה.
אילן שי
משרד התחבורה התנגד ל - - -
שמעון אבני
יוצא מכך שיש הסעות עם רק נהג, שאין בהם מלווה.
מירב ישראלי
אני אסביר מה היה. אתם אמרתם שתבדקו, אם אני זוכרת נכון, אמרתם שמה שרלוונטי שהנהג יידע זה עזרה ראשונה, ואמרתם שבתקנות התעבורה בדברים מסוימים יש חובה כזאת ואמרתם שתבדקו את זה.
אילן שי
אין חובת רענון ומשרד התחבורה ביקש שאנחנו לא נקבע הסדרים לגבי הנהג כאן, וגם, אם אני מבין נכון את מה שנציג המשטרה, שלא נמצא כאן כרגע, אבל הוא היה בשני הדיונים הקודמים, אמר, הוא אמר שהיכולת של המשטרה לאכוף זה אם זה נמצא בתקנות התעבורה.
היו"ר יעקב מרגי
לא, אני אגלה לך. קרה לו מה שקרה לעורך דין אסרף, הוא רצה מוטיבציית יתר.
מאיר אסרף
לא, ממש לא.
היו"ר יעקב מרגי
חוזר בי, לא מה שקרה לעורך דין אסרף - - -
מאיר אסרף
משהו אחר - - -
היו"ר יעקב מרגי
עזוב, בסדר, הייתה לו מוטיבציית יתר ואמרתי לו 'לאט לך, הלוואי שתאכפו מה ש - - -', כשבדרך כלל יושבים פה נציגים של הבט"פ, הם אומרים 'לא, אנחנו לא אמורים לאכוף דברים כאלה'. שיאכפו את דיני התעבורה שלהם. אני שואל, מהמצב שנוצר עכשיו, אני שואל שאלה, האם נהג של הסעות מיוחדות כאלה הוא אותו נהג שיכול להסיע הסעה אחרת או שיש לו ייחודיות מסוימת?
אילן שי
מבחינת תנאי כשירות זה אותו נהג.
היו"ר יעקב מרגי
ובכל מקרה, אני שואל את משרד הבריאות כרגע, האם נהג שמסיע ילדים חייב בהשתלמות של עזרה ראשונה?
הדר ירדני
בתקנות של הסעות בטיחותיות לפעוטות הוא נדרש לבצע קורס החייאה.
מירב ישראלי
ספציפית בתקנות?
הדר ירדני
כן.
היו"ר יעקב מרגי
אז את אומרת לי, מכך אני מבין, שכדאי שייכנס גם פה.
הדר ירדני
נכון, ואני גם רוצה - - -
היו"ר יעקב מרגי
ושם משרד התחבורה, לא היה לו סיי בכלל בנושא. אתה מבין, אילן? הנה אני אומר לך, תעתיקו בדיוק כמו שהופיע בתקנות של ה - - -
אילן שי
של הרווחה?
היו"ר יעקב מרגי
של הסעות של פעוטות במעונות יום שיקומיים.
אילן שי
של הרווחה.
הדר ירדני
זה גם של הרווחה. ודבר נוסף, אני עדיין לא הבנתי, האם לכל ההסעות יש מלווה? אני מצטערת שאני מתעקשת - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא, הכרענו בדיון הקודם.
הדר ירדני
לא, הוא אמר שלא.
היו"ר יעקב מרגי
אמר לך אילן במפורש, יש פער בין כשירות - - -
הדר ירדני
אני מדברת על זה, האם פה לכולם יש מלווה?
היו"ר יעקב מרגי
לא. מרגע שאפשרת הסעות במידת הצורך, או לאו דווקא - - -
הדר ירדני
אז אני חוזרת על מה שאמרתי בעבר, שאני חושבת שמבחינה רפואית לא יכולים לנסוע 8 פעוטות עם מוגבלות רק עם נהג בלי שמישהו מסתכל עליהם מה שקורה להם במשך הנסיעה. נתתי דוגמה מה קורה בכביש מהיר, שאחד הפעוטות מתחיל להקיא ולהשתנק והנהג נוהג.
שמעון אבני
אבל זה לא פעוטות, זה ילדים.
הדר ירדני
בסדר, הגילאים האלה. ילד בן 3 הוא פעוט.
היו"ר יעקב מרגי
תודה, גברתי. שמעון, במציאות היום ילדי גן עד א'-ב', איך נוסעים? עם מלווה? או יש מציאות שבלי מלווה?
שמעון אבני
יש מציאות שבלי מלווה, כן. אין הרבה כאלה, כי רוב הגנים - - -
הדר ירדני
אז אין בעיה ל - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, אני מבקש, בלי התפרצויות. אתה זוכר את הסעיף שאתם מקיימים דיונים על אורך הנסיעה ועל מספר ה - - -
שמעון אבני
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
תתייחסו גם אם אתם יכולים להידרש לסוגיה הזו של ילדים קטנים שהם גילאי 3 עד 8, לגבי מלווה.
ולרי זילכה
וילדים עם מוגבלות רפואית קשה.
הדר ירדני
זה יש להם. לאלה יש.
היו"ר יעקב מרגי
'כל המוסיף גורע' אין אצלכם?
קריאה
לעיוורים אין.
ולרי זילכה
ילדים עם עיוורון?
היו"ר יעקב מרגי
זו שאלה.
קריאה
כל ההסעה זה ילדים עם עיוורון?
קריאה
לילדים עם עיוורון אין ליווי.
היו"ר יעקב מרגי
אין הסעה שהם רק ילדים עם עיוורון.
קריאה
אז מה, מה זה קשור?
היו"ר יעקב מרגי
לילד עם עיוורון יש מלווה אישי?
רויטל לן כהן
לא.
היו"ר יעקב מרגי
בכל גיל?
קריאה
בכל גיל.
קריאה
הוא לא בקריטריונים.
הדר ירדני
אבל אם יגידו שלכל הקטנים צריך להיות אז גם לילד עם עיוורון יהיה.
קריאה
רק שישקלו את זה ויבואו עם תשובה.
היו"ר יעקב מרגי
מאחר שכבר נענית לבקשתי, למרות שלא אמרת כן, שאתה תדון גם בסוגיה הזו, אנחנו נמתין לתשובה שלך, במידה שהחלתם את הסוגיה הזו של מלווה צמוד, לפחות בגילאים האלה. אם לא, נפתח את הנושא הזה לדיון.
הדר ירדני
תודה.
היו"ר יעקב מרגי
אביבית, אין רוורס?
אביבית ברקאי - אהרונוף
לא, אבל עדיין - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, קלטתי את ה'לא', זהו. בבקשה, ממשיכים. הרי ממילא תחזירו אותנו, כשנקבל את התקנות - - - אני מכיר אותך.
ולרי זילכה
אז שישקלו את זה כששוקלים את זה, רק את העניין של הילדים הרפואיים.
חיה הראל
אבל זה כתוב, שילד עם בעיה רפואית - - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה, למה את עונה לה?
מירב ישראלי
אדוני, סעיף 13 ולהתייחס גם לתוספת.
רויטל לן כהן
אני רוצה לגבי 12.
היו"ר יעקב מרגי
את לא רוצה כלום, תרשמי לך את זה לדיונים הבאים. 13.
רויטל לן כהן
אדוני, אם אתה לא רוצה לתת לי להגיד אני אקום ואלך ואני אבקש את דרך הדיבור בדרך אחרת, אבל אתה לא נותן לי לדבר.
היו"ר יעקב מרגי
זכותך עומדת לך, נתתי לך קודם.
רויטל לן כהן
נתת לי בנושא מסוים, ביקשת לפי הסדר.
היו"ר יעקב מרגי
רויטל, אל תפריעי לי. תרשמי לך את זה, לא סגרנו את הדיון. בבקשה.
איתן עמרם
מעבר לכל השינויים שהוכרו, בין אם זה שינויים בסעיף 11, קבוצות וכן הלאה, אני מקבל. תיקון קטן לגבי סעיף 12, ילד עם מוגבלות ייסע למוסד לחינוך - - -
היו"ר יעקב מרגי
12 מה?
איתן עמרם
12(א)(1), עמוד 11 בסוף. ילד עם מוגבלות ייסע למוסד חינוך וממנו באופן בטיחותי ותוך שמירה על שלומו, כבודו וביטחונו. אני מבקש להוסיף את המילה 'כבודו'.
שמעון אבני
אין בעיה.
רויטל לן כהן
אם ב-12, אז אפשר עוד משהו?
היו"ר יעקב מרגי
מר שוחט, נראה לי לא היית מרוצה מהדיון כי הבאת תגבורת.
רויטל לן כהן
אדוני, אם אנחנו ב-12 אפשר בכל זאת?
היו"ר יעקב מרגי
כן.
רויטל לן כהן
בסעיף 12(ב), 'הרשות המקומית תוודא כי ההסעה נערכת ברכב בטיחותי בהתאם להוראות תקנות הסעה'. סליחה, לא (ב) - - -
מירב ישראלי
(א)(2).
רויטל לן כהן
ב-12 סעיף קטן (א)(6) יש התייחסות כשמדובר בילד שמבקשים לפצל את ההסעה, לגבי השעות של הסיום. יש ילדים שלמרות ששעת המסגרת מסתיימת בשעה מאוחרת, ארבע או חמש, מבחינת מצבו של הילד, גם המסגרת החינוכית מסכימה שהוא צריך לסיים קודם, ב-12, בשתיים, מסיבות שקשורות בילד והמסגרת החינוכית מבקשת את זה, אבל אז, מאחר שמדובר בפיצול הסעות, הוא לא יכול לחזור. יש פה התנגשות בעצם בין הצרכים המיוחדים של הילד, כמו שהם מוסכמים על ידי משרד החינוך, ובין ההוראה שפה לא לפצל ההסעות ואז במקרים האלה הם נשארים או שבויים בבית הספר - - -
היו"ר יעקב מרגי
את מדברת על מקרה שהמסגרת סיימת לפני הזמן?
רויטל לן כהן
לא, המסגרת מסיימת בארבע או חמש, אבל הילד, מטעמים שקשורים למצב בריאותו או למצבו הרגשי, המערכת ממליצה שהוא יסיים יותר מוקדם, ב-12 או בשתיים.
היו"ר יעקב מרגי
המערכת חייבת לתת מענה.
רויטל לן כהן
אז לא, התשובה שלהם זה שמאחר שבתקנות כתוב שאסור פיצול הסעה, שההורים יבואו לקחת אותו. לא יכול להיות שהמסגרת מסכימה שזה לא טוב לילד להיות עד ארבע-חמש מצד אחד - - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה. שמעון.
שמעון אבני
אם היא מביאה אישורים אנחנו מעלים את זה לוועדה והוועדה אישרה עשרות מקרים כאלה.
רויטל לן כהן
לא נכון, וגם למה להגיע לוועדה?
שמעון אבני
אל תגידי לי לא נכון - - -
היו"ר יעקב מרגי
שמעון, אנחנו רגילים שרויטל, להוציא ממנה פרגון פעם בקדנציה זה הישג, אז אל תצפה בדיון אחד לקבל פרגון. לא, אתם לא עושים, מה אתה אומר שאתם עושים? דבר.
שמעון אבני
אני אומר, הכלל הוא שלא - - - הרי לא סתם בנו לילד תכנית עד חמש בערב, אם היינו בונים עד שלוש הם היו צועקים למה אין עד חמש. ילד שיש לו בעיה ספציפית והדבר הזה נתמך באישורים רפואיים ונתמך בחוות דעת פדגוגית אנחנו מאשרים לו הסעה נפרדת.
היו"ר יעקב מרגי
תודה, נאמר לפרוטוקול.
מירב ישראלי
אז יש בעיה בניסוח.
רויטל לן כהן
קודם כל יש בעיה בניסוח, אבל בי"ת, זה לא נכון עובדתית משתי סיבות. אחת, לא בנו לילד תכנית עד חמש, שיבצו - - -
היו"ר יעקב מרגי
תתאימו את הניסוח שיענה לצרכים.
רויטל לן כהן
רגע, אדוני. המערכת של בית הספר - - -
היו"ר יעקב מרגי
רויטל, נגמר.
רויטל לן כהן
לא, אבל - - -
אילן שי
יש הבדל בין מצב שזה אישור מיוחד לבין מצב שבו מה שהתקנה הזו אומרת זה שאם יש לאותו ילד, רק הוא נוסע בהסעה של ילד בודד, אז לא יצטרכו לפנות לוועדה כי אז פשוט מקדמים את ה - - -
רויטל לן כהן
אדוני, יש לנו - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני לא הבנתי מההפרעות.
אילן שי
אנחנו לא רוצים לקבוע כלל אוטומטי של פיצול הסעות כי יש לזה עלות מאוד גבוהה, אנחנו רוצים שבמקרים האלה יהיה דיון פרטני, אבל כשיש רק ילד אחד בהסעה, שלא צריך לפצל אלא אפשר פשוט להקדים אותה לשעה - - -
היו"ר יעקב מרגי
זה נעשה אוטומטית. תודה.
רויטל לן כהן
אדוני, אבל - - -
היו"ר יעקב מרגי
רויטל, את לא צריכה.
רויטל לן כהן
רק עוד דבר אחד.
היו"ר יעקב מרגי
אבל עוד לא גמרנו את האחד, את רוצה עוד דבר אחד.
רויטל לן כהן
לא, בעניין הזה.
היו"ר יעקב מרגי
אבל עוד לא סיימנו. אילן, תבדקו ניסוח שיניח את הדעת, הרי ממילא הפרוצדורה מתקיימת.
אילן שי
אוקיי, בסדר.
היו"ר יעקב מרגי
אז שזה יופיע.
מירב ישראלי
בתקנה הזו אין אפשרות לחריג.
אילן שי
נפנה לוועדת ה - - -
רויטל לן כהן
אל"ף, אין אפשרות, ובי"ת, דבר מאוד חשוב להגיד בעניין הזה, יש לנו - - - באמת, אני מדברת בהתרגשות, כי יש לנו הורה בקואליציה שקיבל השנה שבץ והתקף לב, הוא עדיין מאושפז בבית חולים בגלל המשחקים האלה - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, קבעת עכשיו באינסטנציה משפטית שבגלל זה הוא קיבל התקף לב, תנו לו פיצוי. תגידי מה הבעיה. מה הבעיה? אין לי זמן להתעסק עכשיו עם הסיפורים.
רויטל לן כהן
הבעיה היא בדיוק במקרים שבהם הילד לא מוסע לבד, במיוחד כשמדובר בבתי ספר רחוקים, כי הרי בית ספר לחינוך מיוחד הוא בדרך כלל - - -
היו"ר יעקב מרגי
מה את רוצה, רויטל? מה את רוצה?
רויטל לן כהן
אני רוצה להזכיר שלהורה אין את הזכות לגשת לוועדת חריגים, רק לרשות המקומית, ולכן מראש מובנה פה ניגוד עניינים שהרשות המקומית, היא לא תגיש את עצמה לוועדת חריגים.
היו"ר יעקב מרגי
תודה, שמעתי. הנה, אני אומר לך, לא תקבלי מענה, הם ימצאו את הניסוח המתאים. ההורים לא צריכים לפנות, המערכת קבעה שהוא - - - את אומרת בעצמך שהמערכת קבעה שהוא צריך לסיים לפני הזמן, אם זה רפואית, אם זה פדגוגית, אז למה אני צריך לתת להורים סיי?
רויטל לן כהן
נכון, אבל רק הרשות המקומית - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, נקודה. גם את בניגוד עניינים, כי את רוצה את המקסימום לנוחות שלך.
רויטל לן כהן
לא, אין לי בעיה, אבל שמשרד החינוך יפנה, אבל לא - - -
היו"ר יעקב מרגי
רויטל, את צריכה לעבוד, תהיה לך עוד עתירה. אני אומר לך לא, לא יהיה. נקודה. מי רצה? בבקשה.
איילת דיין
לא, רק להצטרף למה שרויטל אמרה, יש עכשיו מקרה שהרשות לא מעלה את זה לוועדת חריגים.
היו"ר יעקב מרגי
אין דבר כזה, זה מתקיים יום יום.
רויטל לן כהן
אבל זה מה שאנחנו אומרים, רק לרשות מותר לעלות לוועדת חריגים והרשות היא זאת שמתנגדת לבקשה של בית הספר.
מירב ישראלי
דיברנו על זה בפעם הקודמת, איך להסדיר את ועדת החריגים. צריך לראות מה אפשר לעשות.
היו"ר יעקב מרגי
שמעון.
שמעון אבני
אנחנו לא נעבוד מול הורים, נקודה.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי, תודה.
שמעון אבני
אנחנו לא נעבוד מול הורים, נקודה.
מירב ישראלי
אתם תשיבו לבג"צים של הורים.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר, אמרתי לה.
רויטל לן כהן
הם מנצלים את זה שלהורים אין כסף וזמן ללכת לבג"צ.
אמיתי שוחט
אני אגיד שבאמת בדיון הקודם שהיה לנו על פתיחת שנת הלימודים האמירה בפתיחה של משרד החינוך הייתה שלמשרד החינוך אין אמירה לרשויות המקומיות כלפי ההסעות, מה שאומר שכשרשות מקומית מחליטה לעצור את זה, זה לא יגיע למשרד החינוך. לכן, כמו שאמרנו בדיון הקודם, צריכים למצוא לזה פתרון.
מירב ישראלי
יש פה בעיה.
אמיתי שוחט
יש כאן בעיה.
ערן טמיר
אני רוצה להצטרף למה שאמיתי אומר, צריך לחשוב על פתרון כי אני מניח שיש גם פתרונות אחרים מעבר לחשש של שמעון מהצפה אצלו, כי לא יכול להיות מצב שבו אין שום אפשרות להתמודד מול הטענה של הרשות המקומית אלא בפנייה לבג"צ. בג"צ זה באמת כשכלו כל הקיצין.
אמיתי שוחט
עתירה מנהלית.
ערן טמיר
וגם חלק גדול מהאנשים, בג"צ לא באמת פתוח בפניהם, זה עולה כסף, אתה צריך עורך דין, צריך לשלם אגרה. צריך למצוא איזה שהוא פתרון - - -
היו"ר יעקב מרגי
לפעמים יש לי תחושה שאתם הולכים לרכוש אף-15 כדי להרוג יתוש. תקשיבו טוב טוב, התהליך מתקיים, לקחתם את הרשות המקומית כרגע ושמתם את כולם בניגוד עניינים, בלי להתייחס למקרה הבודד שהוא תקלה, הוא מעניין אותנו. זה שרשות מקומית מתנהלת כמו שצריך ואפילו מעבר למה שצריך, נצדיע לה ביום העצמאות, אבל זה לא המקרה שאנחנו - - - אני מבין את הרציונל, אבל אי אפשר לסבך את התהליך. אני מבין את הסוגיה הזו, אני לא יודע להכריע. אני אומר לכם במפורש - - -
שמעון אבני
אתם מבינים מה אתם אומרים פה? מבטלים אתכם.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, שמעון, תקשיב - - -
מירב ישראלי
שמעון, זה לא נכון, יש פה שני צדדים. זה לא מבטלים אף אחד.
רויטל לן כהן
לא, זה לא יאומן ההתססה הזאת.
מירב ישראלי
זה בסדר, אני מבינה את הצד שלו, אבל זה לא נכון, יש שני צדדים כשלשני הצדדים - - -
היו"ר יעקב מרגי
רויטל, נכון שאת אוהבת שמתייחסים אלייך בסבלנות? תחסכי את ההערות שלך, כי לכם אין בכלל סבלנות ולא סובלנות. איך שאת מתייחסת לפקידים ואיך שאת מתייחסת לבעלי המקצוע, אז אל תעירי את ההערות שלך.
רויטל לן כהן
איך שמתייחסים אליי אני - - -
היו"ר יעקב מרגי
תקשיבי טוב טוב, יושבים פה פורום מכובד ומתייחס אלייך, לצרות שלך ולבעיות שאת מציפה פה, אז אל תטיחי בו דברים כאלה.
רויטל לן כהן
אני יכולה להבין למה אדוני צועק עליי?
היו"ר יעקב מרגי
זה הסגנון האישי שלי, תעירי ליושב ראש הכנסת.
רויטל לן כהן
אוקיי.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, תודה. תקשיבו טוב טוב, שמעון, אני מבין שמשרד החינוך לא יכול לפתוח אצלו ערוץ של עררים, אתה לא אמור, אני מבין את התפיסה, נכון, הזרוע הביצועית שלך זה הרשות המקומית, צריך לבחון. דווקא בגלל ההערה שלך, אף אחד לא רוצה לבטל את הרשויות המקומיות, יש פה טענה שהיא צודקת, יכול להיות לא בראשון, לא ברעננה, אני אקח דווקא את הרשויות הערביות, באשכולות 1-2, שרובם שם, נכון? שראש הרשות המקומית עכשיו, מה הוא צריך את הברדק הזה, זה יעלה לו עוד עלות של 20% השתתפות, לא יודע מה התקורה שם, מסבך לו את העניינים, יחליט שלא. על המקרה האחד מתוך 10,000, אנחנו צריכים שהרשות המקומית, תהיה לה - - - לא יודע אם זה צריך לבוא בתקנות, הנה אני אומר לך, אבל אני חושב שגם לכם טוב שהרשות המקומית, כמו שאנחנו יודעים לערער לוועדות השמה פעם ראשונה ושנייה ויודעים לערער לדברים אחרים, סוגיה של הכרעה כזו, במידה שהילד, תזכרו על מה אנחנו מדברים, ילד שלתקופה מסוימת החליטו שהוא לא ילמד עד השעה של המסגרת וזה כרוך בפיצול הסעה, נכון? אתם מקיימים את הדיונים האלה ממילא ומקבלים החלטות ובסוף בסוף בסוף גם הרשויות המקומיות משופות על ידי משרד החינוך על פיצול ההסעה, אמת או לא?
חיים ילין (יש עתיד)
לא.
היו"ר יעקב מרגי
מה אתה אומר לי לא?
שמעון אבני
כן.
היו"ר יעקב מרגי
יש פה שתי דעות, נשמע את זה.
חיים ילין (יש עתיד)
לא.
היו"ר יעקב מרגי
אתה נכנסת באמצע הדיון, אתה לא יודע למה אני מתכוון, אבל אין לי בעיה, אני אתן לך. אני בא ואומר, על המקרים הבודדים האלה שאולי ויקרו, צריך שלרשות המקומית תהיה אוזן קשבת, יהיה לה מישהו שאפשר לערער על ההחלטה הזו אצלו. כמו שאנחנו יודעים לערער על כל דבר אחר. גם זה תשובות בדיון הבא, השלטון המקומי.
חיים ילין (יש עתיד)
כבוד היושב ראש, אני ממש מתנצל, אבל על זה פשוט יש לי ניסיון, השיפוי אף פעם לא 100%, הוא מעולם לא היה 100% ואף פעם הוא גם לא יהיה 100%.
היו"ר יעקב מרגי
אני אמרתי 100%? הוא לא 100%.
חיים ילין (יש עתיד)
אני רוצה להסביר. יש הבדל גם בין עיר לבין מועצה אזורית. במועצה אזורית, כשאתה צריך לעשות את הדבר הזה, ההסעה עולה לך סדר גודל של בין 20,000 ל-25,000 שקל לחודש, לא יעזור לך כלום, אלה העלויות, זה 250,000 שקל על כל ילד כזה והוא לא משופה. הוא לא משופה, אני אומר לך את הדברים כמו שהם. זה תקציב שלפעמים מי שמקבל מענק איזון, כמו שאצלנו במועצה היינו מקבלים, כמעט בלתי אפשרי - - -
היו"ר יעקב מרגי
הדיון כרגע הוא לא על השיפוי.
חיים ילין (יש עתיד)
רגע, אני מסביר. אין ספק שבסוף, כמו שהמדינה יודעת, מי שמבצע את הדבר הזה בסוף זה אגף החינוך של אותה מועצה או של אותה עיר והם יבואו וישדדו בנקים בשביל לעשות את זה. אני אומר את זה בגלוי, כי זה בערכים שלהם.
היו"ר יעקב מרגי
הם לא שודדים.
חיים ילין (יש עתיד)
הם לא שודדים, אבל עד כדי כך אני אומר לך, בשביל - - -
היו"ר יעקב מרגי
הם מבצעים. הרשויות מבצעות גם מעבר ל - - -
חיים ילין (יש עתיד)
גם כשהן נכנסות למינוס וזה לא נכון. לכן אני חושב, אני אומר לך - - -
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי, לכן נתתי להם את זה להתייחסות.
חיים ילין (יש עתיד)
משרד החינוך חייב לשפות ב-100%, בשבילם זה כמעט לא כסף ומועצה או עיר יכולה להתמוטט. אני אומר את הדברים האלה, אמרתי אותם, לא שיניתי את דעתי וגם לא אשנה את דעתי אם יוכיחו לי אחרת.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. בבקשה.
מוטי אדרי
מוטי, הורה של ילדה. ועדת החריגים, כל שנה יש את המשחק הזה שהעירייה משחקת איתנו עם זה, כן עושים, לא עושים, עד שעושים כבר חצי שנה של הילד הולכת לפח, וגם הם מעלים כל שנה את אותם ילדים לוועדה מחדש. ילד שהתחיל בכיתה א', כל שנה מחדש הם מעלים, בכיתה ב', ג', אותו ילד עולה עוד פעם לאותה ועדה.
היו"ר יעקב מרגי
זה כמו בביטוח לאומי, אני אומר את זה בציניות, שאדם גידם שמקבל קצבת ניידות בוחנים אותו כל שנה אם לא גדלה לו ה - - -
מוטי אדרי
אבל זה בא על חשבון הילד.
היו"ר יעקב מרגי
ברור לי. תהיה התייחסות, עכשיו אני לא פותח את הסוגיה הזו אם כל שנה או לא כל שנה, אני פותח את הסוגיה הזו לגבי אפשרות ערעור לרשות המקומית, אני מבקש תשובה לדיון הבא. עד מתי הדיון הזה?
יהודית גידלי
עד 12.
היו"ר יעקב מרגי
עד 12, והצלחתם לעשות לי את הפיליבסטר ולא התקדמנו. אוקיי, אבל בכל זאת נגענו בנקודות חשובות שהתייחסנו אליהן. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:02.

קוד המקור של הנתונים