ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 14/03/2017

הקמת ועדת משנה לצער בע"ח

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 385

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שלישי, ט"ז באדר התשע"ז (14 במרץ 2017), שעה 9:45
סדר היום
הקמת ועדת משנה לצער בע"ח
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר
מוזמנים
הילה סגל - מפקחת למניעת אלימות, משרד החינוך

זאב גולדבלט - פורום ועדי ההורים היישוביים

מאיר אסרף - שדלן/ית (משרד עו"ד מאיר אסרף), מייצג את גאיה בע"מ
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהל/ת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר תרגומים

הקמת ועדת משנה לצער בע"ח
היו"ר יעקב מרגי
בוקר טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את ועדת החינוך, התרבות והספורט, 14 במרץ, 2017, ט"ז באדר תשע"ז. הנושא על סדר היום, הקמת ועדת משנה לצער בעלי חיים. אני מודיע לפרוטוקול שחבר הכנסת איציק שמולי, שאמור לעמוד בראש ועדת המשנה, ביקש שאייצג אותו מפאת התחייבות אחרת שיש לו מחוץ לכנסת. כיבדתי את רצונו ואמרתי לו שאני אייצג אותו נאמנה.

אני מביא לידיעת הוועדה כי מליאת ועדת החינוך, התרבות והספורט, החליטה בישיבתה היום על הקמת ועדת משנה, הקמתה מחדש של אותה ועדת משנה לצער בעלי חיים בהרכב הבא, יכהנו בה חבר הכנסת איציק שמולי בתור יושב ראש, חבר הכנסת איתן ברושי חבר, חבר הכנסת אמיר אוחנה חבר, חברת הכנסת מירב בן ארי חברה, חברת הכנסת נורית קורן חברה.

הוועדה תהיה רשאית לעסוק בנושאים הבאים: הרחבת החינוך למניעת צער בעלי חיים במערכת החינוך, החמרת הענישה למתעללים בבעלי החיים, לרבות הטמעת עקרונות אלה במערכת המשפט ואמצעי שיפור במערך ההכשרה למניעת צער בעלי חיים בגופים מסחריים. תוקף פעילות ועדת המשנה יהיה מיום הקמתה ועד תחילת פגרת חורף 2018.

בכל מקרה, ההחלטה היא שליושב ראש הוועדה, זאת אומרת לי, כיושב ראש ועדת החינוך, תהיה סמכות להחליט בנושא מסוים אם מליאת הוועדה תדון או ועדת המשנה. זה שאנחנו מקימים את ועדת המשנה לא בהכרח אומר שכל נושאי צער בעלי חיים והנושאים שמנינו במנדט יידונו אך ורק בוועדת המשנה, לפי החלטה שלי נוכל לדון גם במליאת הוועדה לפי הצורך.
מירב ישראלי
זה עד סוף מושב החורף הבא.
היו"ר יעקב מרגי
כן.
יהודית גידלי
אז עד תחילת פגרת הקיץ.
מירב ישראלי
פגרת האביב.
היו"ר יעקב מרגי
זאת אומרת שיש לו שנה מהיום.
מירב ישראלי
שנה.
היו"ר יעקב מרגי
אני מביא את זה להצבעה. מי בעד? זה הוצבע פה אחד. הקמת ועדת המשנה אושרה בוועדת החינוך, התרבות והספורט ונאחל להם הצלחה ועבודה פורייה.

הצבעה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

הקמת ועדת משנה לצער בע"ח אושרה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:50.

קוד המקור של הנתונים