ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 15/05/2017

צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספת הרביעית לחוק), התשע״ז-2017, צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספות השנייה והחמישית לחוק) (מס' 2), התשע״ז-2017, צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספת החמישית - משרד התחבורה), צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספות השנייה והחמישית לחוק), התשע״ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 403

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, י"ט באייר התשע"ז (15 במאי 2017), שעה 10:00
סדר היום
1. צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספת הרביעית - חברת נט 4 פי אייץ' איי).

2. צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספת השנייה והתוספת החמישית - חברת תרכובות ברום בע"מ.

3. צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספת החמישית - משרד התחבורה).

4. צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספת החמישית - רשות המסים).
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

אכרם חסון
מוזמנים
ראש אגף בכיר תמ"ק, רשות הסייבר, משרד ראש הממשלה - אלי גזית

יועץ ראש מערך הסייבר הלאומי, משרד ראש הממשלה - אריאל חזן

יועמ"ש המטה הקיברנטי, רשות הסייבר, משרד ראש הממשלה - עמית אשכנזי

משרד ראש הממשלה - א' ה'

משרד ראש הממשלה - ע' ג'

יועץ בכיר לראש הרשות הלאומית להגנת הסייבר, משרד ראש הממשלה - תובל צ'סלר

יועמ"ש, המשרד לביטחון הפנים - יואל הדר

ע' יועמ"ש בט"פ, לשכה משפטית, המשרד לביטחון הפנים - איילת לוי

עוזר יועמ"ש, המשרד לביטחון הפנים - חיים אמיגה

ר' יחב"מ, המשרד לביטחון הפנים - סנ"צ סימה ימין

רמ"ד תשתיות אג"מ, המשרד לביטחון הפנים - סנ"צ אורי יורן

יועץ השר, המשרד לביטחון הפנים - ליאור חיימוביץ

מזכירה, יועמ"ש בט"פ, המשרד לביטחון הפנים - עדן רחימי

מנהל אגף בכיר חירום, ביטחון מידע וסייבר, רשות המסים, משרד האוצר - אורן בן שבת

ממונה משפט פלילי ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - גבריאלה פיסמן

מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - ענת אסיף

מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - איה דביר

מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - תהילה רוט שטרן

מתמחה, מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - נועם עוזרד

אבטחת מידע ותעופה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - אביטל שלס

מנהל המרכז המבצעי לאבטחת התעופה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - דביר רובינשטיין

סגן מנהל מינהל כימיה ואיכות הסביבה, משרד הכלכלה והתעשייה - זאב ברל

יועץ משפטי, משרד הכלכלה והתעשייה - אור רוזנמן

ממונה תמ"ק, מפעל תרכובות ברום - יסמין טל בדש

מנהל ביטחון כי"ל ישראל, מפעל תרכובות ברום - תומר בדש

מנהל ביטחון, מפעל תרכובות ברום - יורם גליסקו

פעיל חברתי - בני פרץ
ייעוץ משפטי
עידו בן יצחק
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
טלי רם

1. צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספת הרביעית - חברת נט 4 פי אייץ' איי)
היו"ר דוד אמסלם
רבותי, בוקר טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. יש מספר צווים, נתחיל בצו הראשון: צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספת הרביעית – חברת נט 4 פי אייץ' איי). בבקשה.
עידו בן יצחק
קודם קצת על המסגרת של הדיון. חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים כולל מספר תוספות, שבהן הגופים המנויים מונחים, כל אחד בהתאם לתוספת - אם זה בעניין אבטחה פיזית , זה יכול להיות או המשטרה או שב"כ; אם זה בעניין אבטחת מידע, זה בדרך כלל שב"כ; ואם זה באבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות, זה או השב"כ או גופי תקשורת או רשות הסייבר בשאר הגופים.

כעת אנחנו מתבקשים להוסיף מספר גופים לתוספת. הבקשה הראשונה של חברת נט 4 פי אייץ' איי היא להוספה לתוספת הרביעית, שמשמעותה שהחברה תונחה על-ידי השב"כ לעניין אבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות. אם מישהו יכול להציג את הנושא.
ע' ה'
עופר מהשב"כ. חברת פי אייץ' איי היא חברת בת של חברת פרטנר וחברת הוט מובייל. היא למעשה הוקמה בשנת 2015 בשל מצוקת התדר בדור הרביעי. יש להם תדר משותף, הקימו מערך רדיו אחוד ומשותף. מערך הרדיו הוא חלק מהתשתית הקריטית של חברות התקשורת. מאחר שחברת פרטנר היא תשתית מונחית קריטית והיא כבר בתוספת הרביעית, אנחנו מבקשים להוסיף את פי אייץ' איי. פגיעה, פגיעה מחשובית או פגיעה בסייבר במערך הרדיו של פי אייץ' איי למעשה תביא למימוש איום הייחוס - - -
היו"ר דוד אמסלם
ברור. אני צריך להצביע עכשיו על כל אחד מהצווים?
עידו בן יצחק
כן.
היו"ר דוד אמסלם
אין טעם להרחיב, הבנתי את העניין. מי בעד הרחבת התקנה, שירים את ידו – זה אני בלבד. מי מתנגד? אין. אין נמנעים.

הצבעה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספת הרביעית – חברת נט 4 פי אייץ' איי), נתקבל.
היו"ר דוד אמסלם
סך הכול הרחבנו את הצו.
עידו בן יצחק
מבחינת התחילה של זה, אתם ערוכים להתחיל מיד?
ע' ה'
כן.
היו"ר דוד אמסלם
התחולה היא מידית?
ע' ה'
כן.
היו"ר דוד אמסלם
מידי.

2. צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספת השנייה והתוספת החמישית - חברת תרכובות ברום בע"מ
עידו בן יצחק
הנושא השני הוא הוספת חברת תרכובות ברום לתוספת השנייה ולתוספת החמישית. המשמעות של הבקשה היא שהמשטרה תנחה את החברה הזאת בעניין אבטחה פיזית, ורשות להגנת הסייבר תנחה גם לעניין אבטחת מערכות ממושבות חיוניות וגם לעניין אבטחת מידע.

אני פה חייב להעיר שאני העליתי את השאלה מדוע יש צורך באבטחת מידע בחברה הזאת כי החברה כשלעצמה לא מחזיקה במידע מסווג. ברור שיש לה מערכות ממוחשבות.
היו"ר דוד אמסלם
שלה. כמו אסם.
עידו בן יצחק
נכון. אבל אין לה מידע של המדינה.
היו"ר דוד אמסלם
ומה ענו העונים?
עידו בן יצחק
בוא נראה מה עונים העונים.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
סנ"צ אורי יורן
משטרת ישראל, אורי יורן, ראש מדור תשתיות. הגוף עצמו נמצא בנאות חובב. ההנחיה, אנחנו מבקשים שתהיה זהה לגבי כל הגופים המחזיקים חומ"סים. בשל מסוכנות החומר שהוא מחזיק מבחינתנו, אנחנו נבקש לחייב את הגוף הזה באבטחה פיזית וחמושה. פועל יוצא של האבטחה הפיזית והחמושה זה בבדיקת הנמצאים בתוך המתקן בנושא של התחום הפלילי. גוף לא יכול להחזיק את הנושא הזה שנקרא כספת אם אין לו את האבטחה הפיזית והחמושה שאנחנו מבקשים.
היו"ר דוד אמסלם
כן, אבל אתם ביקשתם להרחיב את זה גם לאבטחת המידע בכל מערכת המחשוב. אני מבין, מה שאתה אומר, היות ויש שם חומרים מסוכנים, אז צריך לנקות את האנשים, לגבי הטיפול בהם – הטיפול, השמירה וכו'. אני מניח שאתם באים בהיבט השמירה.
סנ"צ אורי יורן
כן.
היו"ר דוד אמסלם
זה ודאי, כדי שלא יסתובבו חומרים מסוכנים בארץ. פעם שנייה, אני מבין גם שאתה אומר, מי שעוסק בחומרים מסוכנים בהיבטים האלה, לפחות ברמה מסוימת – אני לא נכנס איזה – צריך להיות אדם ללא עבר פלילי, שלא ייקח חומר כזה ומחר יתחיל למכור אותו בחוץ.
סנ"צ אורי יורן
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, יש כאן גם היבטים פליליים מסוכנים שהם באים מזווית הסכנה, לא מזווית הגניבה של החומר וכו'.

נושא שלישי הוא בעצם אבטחת המידע. החברה הזאת מוכרת לכל מיני גופים בעולם, אני מניח, זו חברה מסחרית. אז למה אתה צריך את אבטחת המידע של המידע?
סנ"צ אורי יורן
בתחום המידע אני לא אחראי. אנחנו אחראים בתחום האבטחה הפיזית והחמושה.
עידו בן יצחק
אולי אני אעזור לו להסביר את העמדה שלו.
היו"ר דוד אמסלם
אתה עוזר לו?
עידו בן יצחק
אני אעזור למשרד לביטחון פנים. מה שהוא אומר, בעצם הבקשה שלהם היא להכניס אותם לתוספת השנייה. התוספת השנייה מחולקת לשני חלקים. חלק אחד אומר באמת אבטחה פיזית, שזה מה שהוא צריך; החלק השני נוגע לאבטחת המידע.

הסיבה שהם רוצים את התוספת השנייה היא בכלל בגלל הוראות בחוק אחר, חוק המרשם הפלילי, שאומר שגופים שמנויים בתוספת השנייה, המנהלים שלהם יכולים לקבל גישה למרשם הפלילי.

לדעתי, הפתרון הוא בתיקון של חוק המרשם הפלילי, זאת אומרת אם יש בעיה שם אז צריך להסדיר אותה שם אבל אין שום סיבה שהגוף הזה יקבל הנחיה על אבטחת מידע כשאין לו מידע מסווג שצריך לאבטח.
איילת לוי
ישנה סיבה נוספת. שאר גופי החומ"ס שהמשטרה מנחה נמצאים בתוספת השנייה כולם, כמו פי גלילות, כמו חברת בתי הזיקוק, וכדומה.
עידו בן יצחק
צריך לבדוק אם זה המקום הנכון שלהם, אגב.
איילת לוי
חברת תרכובות ברום שמחזיקה בחומ"ס, להבנת משטרת ישראל צריכה להיות גם היא בתוספת השנייה כי תפיסת האבטחה שם היא שונה. מהסיבה הזו, בנוסף לסיבה של גישה לכספת של המרשם הפלילי, אנחנו מבקשים שהם יהיו בתוספת השנייה ולא בשלישית - -
היו"ר דוד אמסלם
למה?
איילת לוי
- - שהינה רק אבטחה פיזית.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי למה. כי בתי הזיקוק כבר נמצאים שם? יכול להיות שגם הם לא צריכים להיות שם.
איילת לוי
כל גופי החומ"ס נמצאים כיום בתוספת השנייה.
היו"ר דוד אמסלם
לא חשוב לי, שימי את התוספת השנייה בצד, אני לא כל כך יודע מה זה. אני מניח שבתוספת השנייה יש כל מיני הנחיות.

אני שואל עכשיו שאלה ברמה הלוגית. אנחנו מדברים כרגע על תרכובות ברום. אני הסברתי את עצמי, אני שוב חוזר. אני מבין את האבטחה הפיזית לגבי הנושא של המתקן עצמו, אני מבין גם לגבי הבדיקה של העובדים במתקן. לא הצלחתי להבין, הרי זו גם שאלה של עלויות - בסוף אני מניח שאתם תנחו אותו והוא יצטרך לבוא ולהשקיע בכל מיני עלויות כאלה ואחרות, באבטחת המידע של עצמו. למה זה עניינכם?
איילת לוי
את אבטחת המידע לא עושה המשטרה. את אבטחת המידע עושה או השב"כ או הרשות הלאומית להגנה על הסייבר, בהתאם להוראות התוספת השנייה.
היו"ר דוד אמסלם
כן, אבל למה זה עניינכם?
איילת לוי
זה לא ענייננו. אנחנו ביקשנו שינוי התוספת השנייה משני טעמים. הטעם האחד, שרמת האבטחה שם צריכה להיות אחרת, מקבילה לגופי חומ"ס אחרים, ועל מנת שיוכלו לקבל גישה מהכספת של המרשם הפלילי, כמו שאר גופי החומ"ס. זו הסיבה.
היו"ר דוד אמסלם
כל מי שרוצה לבדוק עובדים שלו יש לו הרשאה להיכנס פנימה או שהוא צריך לפנות למשטרה?
איילת לוי
לא, רק גופים - - -
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, את רוצה לתת לתרכובות ברום – יש שם מנכ"ל, חברה מסחרית רגילה, מוכרת שנים – שהיא תיכנס ותבדוק אם אמסלם דוד, יש לו מרשם פלילי, כן או לא, ועל מה.
איילת לוי
הכול תחת פיקוח.
היו"ר דוד אמסלם
הכול תחת פיקוח. אני שואל.
איילת לוי
כן.
היו"ר דוד אמסלם
זה נשמע לך הגיוני?
איילת לוי
זה נשמע למשטרה הגיוני.
היו"ר דוד אמסלם
לי לא נשמע הגיוני. בכלל לא. זה נראה לי חמור גם.
סנ"צ אורי יורן
הוא לא יכול לבדוק את דוד אמסלם כל עוד דוד אמסלם לא מבקש - - -
היו"ר דוד אמסלם
אז אני אסביר. זה לא תחנת רכבת. ברום תבוא ותפנה אליכם כמו כל גוף. כמו כל גוף במדינת ישראל. כמו עיריית ירושלים שרוצה לפנות אליך לשאול אותך: אני יכולה לגייס את פלוני אלמוני? היא פונה אליכם, אתם עונים.
גבריאלה פיסמן
אני רוצה להסביר.
היו"ר דוד אמסלם
זה נשמע לך סביר והגיוני? חברה פרטית? מילא, חברה ציבורית; מילא, זה גוף ציבורי.
קריאה
רק מי שהוא נכנס לחצרות שלהם. זה לא כל אזרח.
איילת לוי
משרד המשפטים ישלים את התמונה לגבי המרשם הפלילי, אם אפשר.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
גבריאלה פיסמן
היום, מבחינת חוק המרשם הפלילי יש את פרט ח' לתוספת הראשונה. פרט ח' מאפשר בדיקה של העבר הפלילי בגופים שמנויים בתוספת הראשונה, בתוספת השנייה ובתוספת החמישית לחוק הסדרת הביטחון.

בדיקת הר"פ נעשית על-ידי מנכ"ל הגוף או ממונה הביטחון מטעמים שבביטחון המדינה. הרציונל הוא רציונל ביטחוני. זו הסיבה וזו אמורה להיות האוריינטציה של בדיקת הר"פ.

כבר היום מנויים בתוספת השנייה גופים פרטיים. יש לנו את פי גלילות, יש לנו את בתי הזיקוק, חברות תעופה, חברות ספנות. התפיסה הזו כבר קיימת גם ביחס לגופים אחרים.
היו"ר דוד אמסלם
ממתי זה? מאיזה שנים? מתי חוקק החוק הזה?
גבריאלה פיסמן
החוק להסדרת הביטחון הוא חוק מ-98'. בהתחלה, בדיקת הר"פ נעשתה מכוח החלטת ממשלה, מכוח תיקון אחר בחוק המרשם הפלילי, אבל מאז שהחוק נכנס לתוקפו ההסדר הזה היה קיים.
היו"ר דוד אמסלם
ולפני 98' איך בדקו אותם?
גבריאלה פיסמן
לפני 98' הן לא היו חברות מונחות.
היו"ר דוד אמסלם
צים. מה, פתאום הסכנה באה בשנת 98'?
גבריאלה פיסמן
התפיסה של הנחיית הגופים בעצם גובשה בחוק להסדרת הביטחון, התפיסה שבה המשטרה ושירות הביטחון הכללי, בעצם יש להם אפשרות להנחות את אותם גופים פרטיים כדי למנוע פגיעה ביטחונית או פגיעה בתשתיות המדינה, זו תפיסה שהתבססה בחוק להסדרת הביטחון.
היו"ר דוד אמסלם
אני חושב שהיא שגויה בכל הנושא, בוודאי מה שקשור לגופים מסחריים רגילים. מילא, לפני כן כשבתי הזיקוק היו שייכים למדינה, ניחא; צים – בסדר; אז אני לא שואל, זה מדינה. אבל היום, כשיש לך את צים חברה פרטית, יש לך היום את ברום, מוכרת, אולי מחר מישהו שם ירצה לבוא ולבדוק משהו. מה זה, זה נשמע לי הזוי.
גבריאלה פיסמן
אז הרציונל של החוק אומר – וזה מה שהמשטרה בעצם צריכה לבסס – שאכן קיימת הצדקה מקצועית למנוע את כניסתם של גורמים עברייניים לאותה חברה, והמשמעות של כניסת גורמים עברייניים לאותה חברה - - -
היו"ר דוד אמסלם
ולמפעל לבשר לא? אני שואל.
גבריאלה פיסמן
לא.
היו"ר דוד אמסלם
למה? הוא לא יכול להרעיל את הבשר? לא הבנתי.
גבריאלה פיסמן
המשמעות אמורה להיות - - -
היו"ר דוד אמסלם
במקורות זה גם ככה?
גבריאלה פיסמן
מקורות כן, מקורות גוף מונחה. כלומר, פגיעה בתשתיות המדינה.
היו"ר דוד אמסלם
חברת הגז זה ככה?
גבריאלה פיסמן
כן. גם חברת הגז מנויה בתוספת השנייה. זאת אומרת, גופי תשתיות בתפיסה, הם מנויים בתוספת השנייה.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת שהמנכ"ל שלהם או מישהו מטעמם, באופן ישיר יש לו כניסה ישירה בלי לשאול אף אחד, בלי לדווח לאף אחד.
קריאה
לא, זה לא בדיוק.
היו"ר דוד אמסלם
הוא מקבל הרשאה? איך זה עובד?
גבריאלה פיסמן
המסגרת של בדיקת הר"פ נקבעת לפי חוק המרשם הפלילי ביחס להרשעות שהתיישנו אך טרם נמחקו. זו המסגרת של קבלת המידע. המידע מדווח למרשם הפלילי, יש לוג שקולט את הבדיקה. הבדיקה מוגבלת בעיקרון לעובדים ולעוד מספר גורמים שמוגדרים על-פי חוק, זה לא דבר פרוץ. המערכות הן מערכות של משטרת ישראל, זה לא שהם עושים מה שבא להם.
היו"ר דוד אמסלם
אז מה עושים? אבל מישהו אזרחי, רגיל, חברה מסחרית, יכולה להיכנס למרשם הפלילי במדינת ישראל. זה מה שאת אומרת.
גבריאלה פיסמן
לתכלית ביטחונית.
היו"ר דוד אמסלם
הרי הכול לתכלית טובה. הדרך לגיהנום רצופה בכוונות טובות. בוודאי שאני, אין לי התנגדות בבטן לזה שיבדקו אנשים במרשם הפלילי שלהם בצמתים נכונים. אני רק שואל את עצמי. מילא, מדינה – בסדר, אבל אני מניח שיש איזה בן אדם, זה גוף מדינתי, אני יותר שקט, יותר רגוע שאין פה מוטיבציות מעבר לרגיל, בטח לא מוטיבציות כלכליות. אבל חברת ברום, שהיא חברה פרטית לכל דבר ועניין, מוכרת דשנים - -
גבריאלה פיסמן
אני נוטה להסכים - - -
היו"ר דוד אמסלם
- - היא צריכה לדעת מה קורה עם המתחרים שלה? נניח בא לי בראש – סתם, אני רוצה לדעת, שמעתי איזה משהו.
גבריאלה פיסמן
לא, אין לה אפשרות לבדוק מתחרים שלה.
היו"ר דוד אמסלם
למה?
סנ"צ אורי יורן
רק הנכנסים בתוך המפעל.
גבריאלה פיסמן
יש לה אפשרות לבדוק עובדים - - -
היו"ר דוד אמסלם
איך אתה יודע מי נכנס למפעל?
סנ"צ אורי יורן
זה תחת פיקוח. זה לא שהוא לוחץ על המחשב והוא בודק כמו שאני יכול להיכנס למחשב אצלנו.
היו"ר דוד אמסלם
אז איך זה עובד?
סנ"צ אורי יורן
הוא פונה לגורם אח"מים אצלנו במטה הארצי.
היו"ר דוד אמסלם
אוקיי, אז עכשיו סידרת לי. אתה אומר – הוא מעביר לנו בעצם שמות של אנשים ואנחנו מרשים לו להיכנס ולבדוק.
סנ"צ אורי יורן
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
למה לא תענה לו על אותו בן אדם?
סנ"צ אורי יורן
בתנאי אחד, שאותם אנשים שהוא רושם זה לא דוד אמסלם, חבר הכנסת - - -
היו"ר דוד אמסלם
חברה זאת וזאת?
סנ"צ אורי יורן
לא. מי שנכנס לתוך גדרות המפעל בלבד.
היו"ר דוד אמסלם
ודאי.
סנ"צ אורי יורן
או פועל או קבלן חוץ.
היו"ר דוד אמסלם
זה שם פרטי, שם משפחה.
סנ"צ אורי יורן
כן.
היו"ר דוד אמסלם
אם כך, למה אתה לא עונה לו ישר? הוא שאל אותך על דוד אמסלם, ועכשיו למשל נכנס פנימה מסגר חיצוני, אז למה אתה לא תענה לו? הנה, דוד אמסלם באמת יש לו עבר פלילי.
סנ"צ אורי יורן
וזהו, לא מעבר לזה. גם לא מה העבר הפלילי. הוא מקבל כן או לא. הוא לא מקבל מפורט כמו קצין משטרה.
יואל הדר
הוא לא יכול בלי אישור בחוק לענות לו. הוא חייב הסמכה בחוק כדי להשיב.
היו"ר דוד אמסלם
השאלה שלי, יואל, האם הוא נכנס למערכות המחשב של המשטרה.
יואל הדר
לא, מה פתאום.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, אתה עונה לו?
יואל הדר
לא, לא.
היו"ר דוד אמסלם
אז הבנתי, אתה לא הצגת את זה מלכתחילה. אני חשבתי, כמו שהיא אומרת – הכספת. כאילו הוא נכנס פנימה.
יואל הדר
לא, לא.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי, מאה אחוז. מי בעד התקנה כפי שהיא, שירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספת השנייה והתוספת החמישית – תרכובות ברום בע"מ), נתקבל.
היו"ר דוד אמסלם
זה אני. נגד – אין. נמנעים – גם אין.
עידו בן יצחק
פה אני כן אעיר לגבי התחילה.
היו"ר דוד אמסלם
סליחה, אתה רצית להתייחס.
תומר בדש
לא, אם זה הובן אז בסדר. העניין הוא שאתה לא באמת מקבל גישה למאגרי המידע שיש. אתה מקבל go-no go.
היו"ר דוד אמסלם
כנראה הייתי צריך לשמוע אותך מהתחלה. הבנתי. בואו נתקדם.
עידו בן יצחק
גם לגבי הצו הזה וגם לגבי השניים הבאים, מבחינת מועד התחילה.
סנ"צ אורי יורן
אני מבקש להוסיף בנושא הזה משהו לפני שאתה סוגר אותו. הגוף הזה הוא גוף חדש, יש משמעויות בהנחיית גוף כזה בסדר גודל שלו מבחינת המשטרה, זה לא מחר בבוקר.
עידו בן יצחק
תן לי להשלים, אני נותן לך אולי אפילו יותר ממה שאתה רוצה.
היו"ר דוד אמסלם
כמה זמן תחולה? כמה זמן אתה רוצה?
סנ"צ אורי יורן
חודשיים.
היו"ר דוד אמסלם
חודשיים להתארגן?
עידו בן יצחק
אז פה אתה מתפרץ לדלת פתוחה. בגלל דברים שלא קשורים אצלכם, בגלל הוראות המעבר – אנחנו כרגע בתקופת מעבר בין השב"כ לבין רשות הסייבר בכל הנוגע לאבטחת מערכות ממוחשבות. התקופה הזאת מסתיימת ב-31 ביולי, ולכן כדי שיהיה סדר שהגוף הזה יתחיל ישר את דרכו אצל רשות הסייבר ולא ימדוד חודשיים אצל השב"כ ויעבור אליהם, הצעתנו – שמקובלת גם על הרשות – שהגופים, זה נכון גם לשני הגופים הבאים, התחילה שלהם תהיה 1 באוגוסט ואז זה גם פותר לך את זמן ההיערכות.
סנ"צ אורי יורן
תודה.
איילת לוי
תודה רבה.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד 1 באוגוסט שירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

מועד תחילת צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספת השנייה והתוספת החמישית – תרכובות ברום בע"מ), 1 באוגוסט 2017, נתקבל.
היו"ר דוד אמסלם
אין נמנעים. התקנה הזאת עברה. האם יש לך עוד נגיעה בהמשך?
סנ"צ אורי יורן
לא.
היו"ר דוד אמסלם
אז אתה יכול ללכת לסבלותיך. רש"י אומר: לסבלותם, לעבודתם, אז אתה יכול ללכת לעבודה.

3. צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספת החמישית - משרד התחבורה)
עידו בן יצחק
הנושא השלישי הוא הוספת משרד התחבורה לתוספת החמישית. המשמעות היא כזאת. כבר כיום משרד התחבורה הוא בתוספת השנייה, כלומר מונחה על-ידי המשטרה לאבטחה פיזית ועל-ידי השב"כ לאבטחת מידע. המשמעות של הוספה לתוספת החמישית היא כפולה. אחת, רשות הסייבר תנחה אותו גם לגבי אבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות, וסמכות ההנחיה לגבי אבטחת מידע תעבור מהשב"כ לרשות הסייבר.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד הצו, כפי שהסביר היועץ המשפטי, שירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספת החמישית – משרד התחבורה), נתקבל.
עידו בן יצחק
גם זה החל ב-1 באוגוסט.
היו"ר דוד אמסלם
מאה אחוז.

4. צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספת החמישית - רשות המסים)
עידו בן יצחק
הצו האחרון הוא הוספה של רשות המסים לתוספת החמישית, כלומר בדומה למשרד התחבורה שאמרתי קודם, כאן יש איזשהו ניואנס אחד.

היום, רשות המסים לא מופיעה במפורש בתוספת השנייה. יש את משרד האוצר שמופיע בתוספת השנייה, כלומר הוא מונחה על-ידי המשטרה ועל-ידי שב"כ. רשות המסים לא מופיעה שם במפורש.
היו"ר דוד אמסלם
למה משרד האוצר צריך להיות בתוספת השנייה?
עידו בן יצחק
כל משרדי הממשלה.
היו"ר דוד אמסלם
כל משרדי הממשלה. רשות המסים זה לא בתוך משרדי הממשלה?
עידו בן יצחק
אז עכשיו רוצים את רשות המסים בנפרד ממשרד האוצר להוסיף גם לתוספת החמישית.
היו"ר דוד אמסלם
שהיא.
עידו בן יצחק
כלומר, שרשות הסייבר תנחה אותם לגבי אבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות.
היו"ר דוד אמסלם
התוספת השנייה מתייחסת למה?
אלי גזית
למידע מודיעיני, ופיזית.
עידו בן יצחק
פיזית – משטרה, ומידע זה תלוי. מידע זה או שב"כ או אם רשות הסייבר מנחה אותם גם על מחשוב אז היא מנחה אותם גם על מידע.
היו"ר דוד אמסלם
יש מידע שהוא לא מחשוב?
אלי גזית
כן. זה נקרא אבטחת סודות מדינה, אס"מ. אם בגוף יש אס"מ, והוא מוגדר כתשתית מדינה קריטית שעברה אלינו, אז אנחנו קיבלנו את האחריות גם על זה וגם על זה כדי לא לפצל שיהיו לו שני מנחים.
היו"ר דוד אמסלם
בתוספת השנייה, כפי שאמרתם, יש את הסיפור הפיזי ויש את הסיפור של המידע.
אלי גזית
לא קשור לסייבר.
היו"ר דוד אמסלם
אבל המידע היום built-in זה בסייבר.
תובל צ'סלר
לא רק. יש כספות, יש גם ניירות.
היו"ר דוד אמסלם
כן, אבל בוא נגיד ככה. סייבר זה קבוצה מוכלת במידע.
אלי גזית
בגלל זה, מה שעובר אלינו עובר גם עם המידע בתוכו. יש כאלה שלא עברו אלינו ואז יכול להיות שנשאר רק המידע.
היו"ר דוד אמסלם
אתה הבנת אותו?
עידו בן יצחק
כן. יש חפיפה מאוד גדולה, זה שני מעגלים עם חפיפה מאוד גדולה אבל היא לא מלאה.
היו"ר דוד אמסלם
טוב. אני בכלל מציע לכם לעשות סדר בעניין מדי פעם, משרד המשפטים. כדאי לעשות חשיבה, לעשות reshuffle. העולם מתקדם, אז אי-אפשר לעשות אפליקציה על אפליקציה על אפליקציה ולעשות שבעה חוקים, כשבסוף אתה לא מצליח להבין למה הראשון והשני, הרי בין כה וכה הם בשביעי. אז לפעמים קצת מייעלים את החיים כי בעוד 30 שנה זה יהיה כבר בתוספת התשיעית והעשירית, ואז ישאלו מה זה התוספת הראשונה ומה זה השנייה.
עידו בן יצחק
היום כנראה הכנסת תאשר בקריאה ראשונה הוספה של תוספת שישית.
איילת לוי
שזה עניין אחר, להוסיף את צה"ל לחוק הזה כגוף מנחה.
עידו בן יצחק
אז השאלה היא האם אנחנו רוצים לכתוב אותם במפורש גם בתוספת השנייה כדי שלא יהיה מקום לספק?
היו"ר דוד אמסלם
אלה הליכים טכניים. צר לי, אני הערתי את ההערה שלי כרגע. בסופו של דבר צריך לעשות סדר בכל הסיפור הזה. לא צריך ימי עיון, מספיק כמה שעות ועושים סדר.
גבריאלה פיסמן
לא, זה לא - - -
היו"ר דוד אמסלם
כל התוספות האלה למיניהן.
קריאה
זה מאוד מורכב.
היו"ר דוד אמסלם
הכול מורכב. דרך אגב, כשאומרים לי מורכב אז אני מבין שזה פשוט. הנה, כל הצווים האלה שהבאתם, הם מורכבים, נכון? כל אחד בפני עצמו מורכב מאוד.
איילת לוי
זה הרבה הסכמות.
עמית אשכנזי
אדוני, זה נובע מהתפיסה של הכנסת. הכנסת רצתה לפקח על הרשות המבצעת פה ברמת גופים, והתוצאה של זה היא שפעולה שאתה במדינה רגולטורית רגילה בסקטורים אחרים, מבצע באחריות שרים ופקידים ויועצים משפטיים בלי להטריח את הכנסת בתוספות, הכנסת פה החליטה על פיקוח מסוג מסוים, שהתוצאה שלו היא שכל אחת מהמטרות מפורטות בתוספת אחרת. ואנחנו מסכימים לגמרי שצריך להסתכל על זה בתפיסה הוליסטית. כתוצאה מזה, מתיקון שכבר עשינו בקיץ, חיברנו בין הנחית אבטחת מידע - - -
היו"ר דוד אמסלם
מה השם שלך?
עמית אשכנזי
עמית אשכנזי, אני היועץ המשפטי של רשות הסייבר.
היו"ר דוד אמסלם
תראה, עמית, אין קשר בין מה שאתה אומר לבין מה שאני שואל.
עמית אשכנזי
למה?
היו"ר דוד אמסלם
כי בסופו של דבר, גם אם הכנסת רוצה לפקח, וזה בסדר, מדובר פה בדברים בסיסיים – בזכויות אדם ובכלל בזכויות בסיסיות, בוודאי של עובדים. אתה רוצה להיכנס אלי לבדוק לגביי מרשם פלילי - - -
עמית אשכנזי
זה קשור לדיון הראשון.
היו"ר דוד אמסלם
לא משנה, נתתי דוגמה. אני כאן לא יודע מה הולכים לבדוק ברשות המסים, אבל מה שחשוב לי זה לא המהות.
עמית אשכנזי
אלא הסדר.
היו"ר דוד אמסלם
הסדר. אתה יכול לחוקק חוק לגבי כל נושא ואחרי כן זה יהיה פעם אחת בוטנים, אחרי כן תפוחי אדמה וכו', או חוק אחד ולהגיד - בוטנים ותפוחי אדמה בפנים. זה יותר פשוט.
עמית אשכנזי
זה העבודה שלנו.
היו"ר דוד אמסלם
לכן אני אומר, מטבע הדברים, המשפטנים יש להם את הנטייה לעשות את האפליקציות האלה. הרי זה חוק שחוקק בשנת 98'. במקום לשנות – זה דומה לצבא. פעם באחד הקווים ראיתי את מגדלי השמירה האלה, סתם נטוש. אז שאלתי למה זה פה, אמרו: לא יודעים, כנראה איזה סגן אלוף הביא את זה לפני 30 שנה, העמידו את זה פה, עכשיו צריך את הרמטכ"ל שיגיד להוציא את זה. לא משנה שכבר לא משתמשים בו והוא עומד שם ולא צריך אותו.

לכן אני אומר גם פה. עכשיו מה אתה מבקש? בואו נעשה עוד תיקון, עוד תיקון, עוד תיקון.
עמית אשכנזי
מקבלים.
גבריאלה פיסמן
רק למען הפרוטוקול אני אציין שכן נעשית עבודה אצלנו כבר מספר שנים לתיקון החוק, והתכלית העיקרית היא באמת לעשות סדר, רק שלא תמיד יש הסכמות בין הגופים לגבי מהות הסדר ולכן הדברים הם כך.
היו"ר דוד אמסלם
הבנת אותי, גבי.
גבריאלה פיסמן
הבנתי אותך.
היו"ר דוד אמסלם
רבותי, מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספת החמישית – רשות המסים), נתקבל.
היו"ר דוד אמסלם
בעד – כרגיל. נגד – גם כרגיל. בסך הכול, הצווים אושרו ושיהיה לכם יום נחמד.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:35.

קוד המקור של הנתונים