ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 08/03/2017

חוק הארכת תקופת זכות יוצרים בתקליט וזכויות מבצעים (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 468

מישיבת ועדת הכלכלה

יום רביעי, י' באדר התשע"ז (08 במארס 2017), שעה 10:45
סדר היום
הצעת חוק הארכת תקופת זכות יוצרים בתקליט וזכויות מבצעים (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017 (פ/1884/20)(כ/623), של חה"כ יעקב מרגי, מירב בן ארי, דוד ביטן, נאוה בוקר, יואל חסון, יעקב פרי, עפר שלח - בקשה לדיון מחדש מאת ח"כ איתן כבל ודיון מחדש בהחלת ההוראות בעניין חובת השימוש (הוצאת כמות מספקת של עותקים או העמדה לרשות הציבור) גם על תקליטים שיוצרו או שפורסמו בשנים 1967 עד 1984 כתנאי להארכת זכות היוצרים מ-50 ל-70 שנים
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר

עבד אל חכים חאג' יחיא

יעקב פרי
מוזמנים
עו"ד צבי פולינר - ראש אשכול דיני קניין רוחני, משרד המשפטים

עו"ד נעמה דניאל - אשכול קניין רוחני, יעוץ וחקיקה אזרחי, משרד המשפטים

חן גרוספייס - מתמחה, אשכול קניין רוחני, ייעוץ וחקיקה אזרחי, משרד המשפטים

עו"ד נועם סולן - מנהל זכויות יוצרים, הספרייה הלאומית

עו"ד ליאורה רוט - הספרייה הלאומית

עו"ד אייל פרייס - יועץ משפטי, הפדרציה הישראלית לתקליטים והקלטות

יאיר אבן זוהר - מנהל, זמרשת

עו"ד דלית פלדמן - מנחה משפטית, הקליניקה למשפט וטכנולוגיה, אוניברסיטת חיפה

גילי ברנר - שדלן/ית (קונטקטי בע''מ), מייצג/ת את הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע''מ

קרן ברק - שדלן/ית (קונטקטי בע''מ), מייצג/ת את הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע''מ

ליטל סבר - שדלן/ית, (גלעד יחסי ממשל ולובינג), מייצג/ת את הפדרציה הישראלית לתקליטים והקלטות

מתן אלקלעי - שדלן/ית (ברדוגו יועצים), מייצג/ת את אקו"ם

ציפי גרונשטיין - שדלן/ית (פרילוג בע''מ), מייצג/ת את כליל

זכריה יחיאל רייך - שדלן/ית (פרילוג בע''מ), מייצג/ת את כליל

אייל פרייס - שדלן/ית (עצמאי/ת), מייצג/ת את הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע''מ

ליאורה קסטן רוט - שדלן/ית
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר

מירב תורג'מן
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
יעקב סימן טוב

הצעת חוק הארכת תקופת זכות יוצרים בתקליט וזכויות מבצעים (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017 (פ/1884/20)(כ/623), של חה"כ יעקב מרגי, מירב בן ארי, דוד ביטן, נאוה בוקר, יואל חסון, יעקב פרי, עפר שלח - בקשה לדיון מחדש מאת ח"כ איתן כבל ודיון מחדש בהחלת ההוראות בעניין חובת השימוש (הוצאת כמות מספקת של עותקים או העמדה לרשות הציבור) גם על תקליטים שיוצרו או שפורסמו בשנים 1967 עד 1984 כתנאי להארכת זכות היוצרים מ-50 ל-70 שנים
היו"ר איתן כבל
אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה. היום יום רביעי, י' באדר התשע"ז ה-8 במארס 2017. שלום לכולם: לאורחים, ליועצות המשפטיות, הרשם, וכמובן הדובר, חבריי חברי הכנסת.

בעקבות פנייה של כמה וכמה גופים, שחלקם נמצאים כאן סביב השולחן וחלקם לא, סביב הכותרת, שאני מאוד-מאוד ממקד אותה וחשוב לי לומר את הדברים בצורה הכי ברורה: למרות שהחוק כבר עבר בוועדה את ההכנה לקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת, למרות זאת, באופן מאוד-מאוד חריג, כיוון שהדיון הזה היה מהארוכים שאני הובלתי, וגם, איך אמרתי? הגעתי כבר למצב שקצה נפשי בהתעסקות עימו. כי יש שלב שבו, איך אומרים?
יעקב פרי (יש עתיד)
הסאה מוגדשת.
היו"ר איתן כבל
הסאה כבר הוקדחה.
יעקב פרי (יש עתיד)
הוקדחה.
היו"ר איתן כבל
כן.

למרות זאת, על מנת שאני אוודא שלא תיפול שגגה ושאנחנו עושים את הדבר הנכון, הרשתי לעצמי לבקש בקשה לדיון מחדש, ואני קודם כל מעלה את הבקשה הזו לדיון מחדש, להצבעה.

מי בעד, ירים את ידו.

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה לדיון מחדש של יושב ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת איתן כבל, ודיון מחדש בהחלת ההוראות בעניין חובת השימוש (הוצאת כמות מספקת של עותקים או העמדה לרשות הציבור) גם על תקליטים שיוצרו או שפורסמו בשנים 1967 עד 1984 כתנאי להארכת זכות היוצרים מ-50 שנים ל-70 שנים, נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
תודה רבה. הבקשה לדיון מחודש אושרה.

אני, ברשותך גברתי, רוצה שתשימי את הנקודה בדיוק. אני לא פותח דיון. שאף אחד כאן לא יתבלבל. אני גם לא מרשה לדבר על עניינים שאינם נוגעים לנקודה הספציפית שאותה עכשיו תציג היועצת המשפטית. אני אאפשר כמובן כאן. אני רק רוצה להזכיר שגם, לא רק לנו, גם לפרוטוקול, לדורות הבאים: אנחנו עסקנו בשאלה, שתיכף היועצת המשפטית תיגע בה, וגם הגיעו חומרים. וזה לא בדיוק שראיתי שפה מישהו התנפל על השטיח הירוק כדי לחסום אותנו מלהמשיך ולעסוק בעניין. אבל איך אמרתי? למרות זאת ואף על פי כן, כדי שלא תיפול שגגה ונרגיש שעשינו את הדבר הכי נכון, אז אנחנו פתחנו את זה לדיון.

בבקשה, גברתי.
אתי בנדלר
אוקיי. הנוסח שהכנתי לישיבה הקודמת ושהוקרא בוועדה ואושר בוועדה, הכיל הוראה שאנחנו מכנים אותה כ-use it or lose it. דהיינו, שהארכת זכות היוצרים למפיק תקליט בתקליט מ-50 שנה ל-70 שנה, תהיה מותנת בכך שבעל זכויות היוצרים בתקליט, המפיק, עושה שימוש, כפי שהוגדר בהצעת החוק. דהיינו, מפיק מספיק עותקים לרשות הציבור או שמעמיד את התקליט לרשות הציבור. אלא שכפי שאני ניסחתי את זה, ההוראה הזאת של use it or lose it, כפי שהיא נוסחה, חלה רק במקום שבו יש לגורם זכות מבצעים והוא העביר את זכות המבצעים שלו לבעל זכות היוצרים בתקליט. העולה מזה הוא שמשעה שאין זכות מבצעים בתקליט שהועברה למפיק התקליט, ההוראה של use it or lose it לא חלה.

העלו עוד בדיון, עורכת הדין דלית פלדמן העלתה עוד בדיון את הטענה שאם כך יוצא שלגבי תקליטים שנוצרו לפני שנת 1984; כידוע, חוק זכות מבצעים נחקק בשנת 1984, ולכן יש זכויות מבצעים רק החל מאותה שנה. תקליטים שנוצרו בשנים 1967 עד 1984, מאחר שאין בהם זכות מבצעים – ההוראה הזאת שלuse it or lose it לא תחול לגביה. ההערה נשמעה, הייתה תגובה. חברי הכנסת לא מצאו לנכון לדון בהערה והמשכנו הלאה. אחרי הדיון הייתה שיחת מסדרון בינינו בכל זאת, ובהמשך גם הייתה פנייה: גם לחברי הכנסת, לחברי הוועדה, גם אליי, ואפילו שלחו ליועץ המשפטי. אני מעריכה אתכם שלא שלחתם גם לראש הממשלה בעניין הזה. מכל מקום, הייתה טענה שלא חשבנו.
יעקב פרי (יש עתיד)
יש לקונה.
אתי בנדלר
בעצם, הוועדה לא הבינה. אנחנו, כולנו, לא הבנו את הטענה הזאת, ולכן מבקשים בכל זאת לשוב ולדון מחדש.

עכשיו, אני רוצה להסביר מה המשמעות של השארת המצב כפי שהוא אם הוועדה לא תקבל את הבקשה, ואני אגיד בדיוק מה הבקשה. המשמעות היא שמפיקי התקליטים, שיש כבר זכות יוצרים הרי לתקליטים משנת 1967 ואילך; לגבי התקופה מ-1967 עד 1984 – מוארכת להם זכות היוצרים מ-50 שנה ל-70 שנה, ואף אחד לא יכול לבוא ולומר להם: רגע, לא ניתן להשיג את התקליטים האלה בכלל בשוק. למה? כי התנאי של use it or lose it לא חל לגבי העניין הזה.
היו"ר איתן כבל
לא קיים עליהם.
יעקב פרי (יש עתיד)
כן. לא חל עליהם.
אתי בנדלר
הבקשה, אם כך, לנתק את הזיקה בין הצורך או החובה של מפיק התקליט לעשות שימוש; זאת אומרת, להעמיד את התקליטים לרשות הציבור כתנאי להארכה או שהם יאבדו את הזכות לתקופה נוספת – לנתק את זה מהשאלה אם הייתה או לא הייתה זכות מבצעים בתקליט הזה. זה כל הסיפור. זאת אומרת, לא נותנים זכות מבצעים למי שאין לו זכות מבצעים על פי החוק. זה ברור. אבל ההארכה לתקופה נוספת של 20 שנה מותנית בכך שהם ינצלו את הזכות הזאת. ואם הם לא מנצלים את הזכות הזאת, אז הציבור יכול. הציבור לרבות המבצעים. לא משנה. אבל כל אחד מהציבור יכול לעשות שימוש בתקליט.
היו"ר איתן כבל
תודה, גברתי.

מישהו רוצה להתייחס לדברים? רוצה לומר את עמדתו?
אתי בנדלר
להוסיף, לתקן.
היו"ר איתן כבל
להוסיף, לתקן.
קריאה
אנחנו לגמרי בעד.
אייל פרייס
אפשר?
היו"ר איתן כבל
שם ותפקיד.
אייל פרייס
עורך הדין אייל פרייס, יועץ משפטי חיצוני לפדרציה לתקליטים.

אני מבין שהתיקון שפה מדובר, כי אני התכתבתי עם הוועדה לפני, היא שפסקה - - -
אתי בנדלר
איתי התכתבת.
לאה ורון
עם היועצת המשפטית אתי בנדלר. כן.
אתי בנדלר
אני לא הוועדה.
אייל פרייס
עם היועצת המשפטית אתי בנדלר.

פסקה 2ב, שנמצאת כרגע לפני סעיפים 1 ו-2, תועבר לפני סעיפים 3 ו-4.
אתי בנדלר
אני השבתי לך שאני אחליט על הנוסח הסופי אחרי שהוועדה תחליט לקבל את העניין. אני מניחה שזה יהיה העניין, אבל אני חוזרת ואומרת: הניסוח זה הפררוגטיבה שלי בהתאם ובלבד שהניסוח נותן ביטוי מושלם להחלטות הוועדה. אני לא רוצה להתחייב כרגע. אני חושבת שזה מה שאני אעשה, וכתבתי לעצמי אפילו נוסח שאני היום אשב עליו באופן סופי, גם עם החברים. זאת אומרת, עם משרד המשפטים, עם הנסחית. ככל הנראה זה מה שיהיה, אבל אני לא רוצה להתחייב.
היו"ר איתן כבל
השאלה המרכזית מבחינתי: האם יש לכם בעיה עקרונית, ערכית, עם העניין הזה? זה מה שחשוב.
יעקב פרי (יש עתיד)
עם 1997 יש לפדרציה בעיה?
אייל פרייס
ככל שמדובר בפדרציה, אדוני, אנחנו רואים שמדובר פה בתיקון בעל אופי טכני. לא בתיקון בעל אופי מהותי.
היו"ר איתן כבל
כן.
יעקב פרי (יש עתיד)
נכון.
אייל פרייס
ובאמת, נושא ה-use it or lose it, זה בסדר גמור שכפי שאני רואה איך הדברים הולכים להיות מנוסחים – אין לנו בעיה.
היו"ר איתן כבל
אוקיי. תודה רבה.

מישהו רוצה עוד להתייחס?
נועם סולן
נועם סולן, הספרייה הלאומית.

רציתי פשוט לתת קרדיט. מר יאיר אבן זוהר ועורכת הדין דלית פלדמן הסבו את תשומת ליבי. ממני זה ברח.
היו"ר איתן כבל
אני רק רוצה לתת, אם כבר. הפנייה הייתה מהקליניקה למשפט וטכנולוגיה; מהצלחה – התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת; מזמרשת; מוויקימדיה ומאוניברסיטת חיפה. אוקיי. אלה הגורמים שפנו אליי. ובעקבות כך, לאחר - - -
יעקב פרי (יש עתיד)
אם כבר, אולי ניתן לגברת מחיפה זכות של שני משפטים. שהיא לא תגיד שהיא נסעה לשווא.
דלית פלדמן
רק רציתי להגיד תודה רבה לוועדה שבאמת נאותה - - -
היו"ר איתן כבל
בבקשה.

אז קודם כל אני רוצה להצביע. מי בעד התיקון המוצע?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת חוק הארכת תקופת זכות יוצרים בתקליט וזכויות מבצעים (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017, נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
תודה. התיקון אושר. ואני מבקש שזה כבר יעלה במהרה. כבר דחפנו ומשכנו אותם מספיק זמן.
אתי בנדלר
אדוני, זה יונח בשבוע הבא על שולחן הכנסת.
היו"ר איתן כבל
תודה. תודה.

אני רק רוצה לומר לכם, ברשותכם, מילה אחת, ואני אומר את זה לכם: אני מאוד לא אהבתי את האגרסיביות הבלתי מתקבלת על הדעת שבה אתם פעלתם. אני אומר לכם שאילו לא הייתה לי את תחושת השליחות הפנימית, ואין לי ספק שמעטים מחברי הכנסת היו מקבלים את העניין שלכם; כי גם אני יודע. אני ראיתי את הלשון שבה גם פניתם ליועצת המשפטית, שהיא יד ימיני, יד ימיננו כולנו פה, שעושה עבודה מדהימה ועבודת קודש, ובהרבה דברים היא באמת כאור לי שמכוון אותי בעבודה שלי. ואני מוכרח לומר את זה גם כאן לזכותה. ומאוד לא אהבתי. אני רוצה שתדעו שהאינסטינקט הראשוני שלי היה להגיד לכם: חברות וחברים, תודה רבה לכם, תהיו בריאים, סעו לשלום. המפתחות בפנים, מה שנקרא. אבל אמרתי לעצמי שאני אלך הביתה, אני אשן עם עצמי, ואני חושב שבסוף - - -
יעקב פרי (יש עתיד)
אבל בכל זאת, שיהיו בריאים.
היו"ר איתן כבל
נכון. זה תמיד טוב.

תודה רבה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:03.

קוד המקור של הנתונים