ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 08/03/2017

הסדרת מערך התמיכה בפעילות כפרי הסטודנטים- על רקע סכנת הסגירה של עמותת "איילים"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים