ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 08/03/2017

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(אגרה שנתית לחברה מנהלת)(תיקון), התשע"ו-2016

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים