ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 07/03/2017

תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(דיווח מקוון), התשע"ו-2016

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים