ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 10/05/2017

תקנות התכנון והבנייה (הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו), התשע״ח-2018

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים