ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 27/02/2017

חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 20

מישיבת הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט, לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת המדע והטכנולוגיה

בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים

יום שני, א' באדר התשע"ז (27 בפברואר 2017), שעה 15:45
סדר היום
הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה), התשע"ז-2016
נכחו
חברי הוועדה: אורי מקלב – היו"ר

ענת ברקו

דב חנין

חיים ילין

מיכאל מלכיאלי

רויטל סויד

נורית קורן

יואב קיש
חברי הכנסת
יעל גרמן

מיכל רוזין

יעל כהן פראן

טלי פלוסקוב
מוזמנים
מנמ"ר רשות ביומטרית, משרד הפנים - עמיר אריהן

ראש מטה השר לפיתוח הנגב, משרד לשת"פ אזורי - משה ארבל

מוזמן/ת - מרגלית לוי
ייעוץ משפטי
נירה לאמעי
מנהל/ת הוועדה
אסף פרידמן
רישום פרלמנטרי
אתי אפלבוים

חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה), התשע"ז-2017, מ/1100
היו"ר אורי מקלב
אני פותח את ישיבת הוועדה.

רבותיי, אני קודם כל צריך להתנצל בפני כל הנוכחים פה. עשינו להם פה ערוץ שליחים, לעלות, לרדת, דנים לא דנים.

בסופו של דבר, בשל ציר הזמן הקצר החליטה הקואליציה ומשרד הפנים למשוך את הבקשה שלהם לפתיחת החוק ולתיקון הסעיף הזה.

אם כך, ברגע שלא היה דיון בוועדת הכנסת ואנחנו לא דנים בנושא חדש, מכיוון שפתחנו את הרביזיה.

אנחנו מבקשים עכשיו להצביע בעד נוסח החוק כפי שקראנו אותו וכפי שהצבענו עליו בעבר, כולל כל התיקונים.

אני מעמיד להצבעה את החוק. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד - 6

נגד - 5

נמנעים – אין

הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה), התשע"ז-2016, נתקבלה.
היו"ר אורי מקלב
אני קובע שהצעת החוק אושרה בקריאה שנייה ובקריאה שלישית ותעלה עוד היום למליאה.

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 16:00.

קוד המקור של הנתונים