ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 27/02/2017

חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 18

מישיבת הוועדה המשותפת בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים

יום שני, א' באדר התשע"ז (27 בפברואר 2017), שעה 13:30
סדר היום
הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה), התשע"ז-2016
נכחו
חברי הוועדה: אורי מקלב – מ"מ היו"ר

דוד ביטן

חיים ילין

מיכאל מלכיאלי

נורית קורן
חברי הכנסת
יואב בן-צור

מיכל רוזין
מוזמנים
יהודה זמרת – היועץ המשפטי, משרד הפנים

עירית ויסבלום – מנב"ט, רשות האוכלוסין

אודי שאולוף – מוזמן/ת
ייעוץ משפטי
נירה לאמעי
מנהל/ת הוועדה
אסף פרידמן
רישום פרלמנטרי
אתי אפלבוים

הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה), התשע"ז-2016
היו"ר אורי מקלב
אני מתכבד לפתוח שנית את הוועדה המשותפת לצורך המשך דיון גם בנושאים החדשים, להגיד מה המסקנות של ועדת הכנסת וגם ברביזיה על ההסתייגויות.

בוועדת הכנסת דחינו את שתי הטענות שעלו. גם את הטענה לנושא חדש של חבר הכנסת פריג' וגם שתי הטענות של יעל כהן פראן וגם של רויטל סויד, אנחנו דחינו את הטענה על נושא חדש.

אם כך, אנחנו יכולים להצביע על שני הסעיפים האלה או על ההסתייגויות שיש לסעיפים האלה.

יש הסתייגות על הסעיפים האלה.
נירה לאמעי
בעיקרון הצבענו על כל ההסתייגויות.
חיים ילין (יש עתיד)
ברגע שיש נושא חדש, צריך לחזור - - -
נירה לאמעי
רגע. הנושא החדש על ההסתייגות בעצם נולד אחרי שהצבענו על ההסתייגות של מלכיאלי. לכן זה לא.
חיים ילין (יש עתיד)
אבל עלה נושא חדש על הסייבר.
נירה לאמעי
ההסתייגויות שקשורות למערך הסייבר הן ההסתייגויות של סעיף 18.

הסתייגות 47.
היו"ר אורי מקלב
מי בעד הסתייגות 47?
נירה לאמעי
סליחה, זה מתחיל ב-45.
היו"ר אורי מקלב
הסתייגות 45.
נירה לאמעי
אנחנו מדברים על הסתייגויות 45, 46 ו-47.
היו"ר אורי מקלב
מי בעד הסתייגות 45?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 2

נגד – 4

נמנעים – אין

הסתייגות 45 לא נתקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא נתקבלה.

הסתייגות 46, מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 3

נגד – 4

נמנעים – אין

הסתייגות 46 לא נתקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 47, מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 3

נגד – 4

נמנעים – אין

הסתייגות 47 לא נתקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא נתקבלה.

מי בעד הסתייגות 48? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 3

נגד – 4

נמנעים – אין

הסתייגות 48 לא נתקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות 49? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 2

נגד – 4

נמנעים – אין

הסתייגות 49 לא נתקבלה.

2 מול 4 כל ההצבעות.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 50 חלופה ראשונה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 3

נגד – 4

נמנעים – אין

ההסתייגות 50 חלופה ראשונה לא נתקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 50 חלופה שנייה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 2

נגד – 4

נמנעים – אין

ההסתייגות 50 חלופה שנייה לא נתקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.

עכשיו אנחנו מצביעים על הרביזיה. היתה רביזיה על כל הסעיפים. אני מציע להצביע,

מי בעד הרביזיה?

עיסאווי ביקש רביזיה.

הצבעה

בעד הרביזיה – 2

נגד – 5

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר אורי מקלב
הרביזיה לא התקבלה.
נירה לאמעי
יש רביזיה של השר.
דוד ביטן (הליכוד)
ניקח רבע שעה שהשר לביטחון פנים ישכנע את שר הביטחון. זאת התעקשות של ישראל ביתנו. הלכתי על הפשרה הזאת בגלל התעקשות של ישראל ביתנו. אם שר הביטחון פנים ישכנע את ליברמן לבקש מהחברים שלו לרדת מהעניין הזה אז אנחנו נקבל את הרביזיה. אם לא, אז לא. נצביע עוד רבע שעה.
נורית קורן (הליכוד)
אפשר להצביע על החוק?
דוד ביטן (הליכוד)
לא, עוד רבע שעה.
חיים ילין (יש עתיד)
אני מודה לשר הביטחון ולשר לביטחון פנים שהם דואגים שהחוק הזה לא יעבור היום.
היו"ר אורי מקלב
(הישיבה נפסקה בשעה 13:40 ונתחדשה בשעה 14:00.)
היו"ר אורי מקלב
אני פותח את הישיבה. השעה 14:03 ואני מחדש את הישיבה. אני באמת מכבד ומעריץ את יונתן ואחרים. אנשים מתנדבים ונמצאים פה כל הזמן. לא ראיתי תופעה כזאת. הלוואי עלינו שאנחנו היינו יכולים לעשות הצבעות והחברים היו באים. בחלק מהדיונים הייתי צריך לחפש רוב.

אני מחדש את הישיבה. ביקשנו הפסקה לאור כך שהשר לביטחון פנים הגיש הסתייגות על ההסתייגות שהתקבלה פה. במקור החוק הופיע שהבקשה של השימושים הנוספים צריכה להיעשות בבית משפט השלום.
נירה לאמעי
החוק קובע היום בית משפט שלום, בסעיף 17.
היו"ר אורי מקלב
התקבלה הסתייגות והוכנס בהסכמה לנוסח שזה רק בית משפט מחוזי וממילא הערר הוא הערכה היותר גבוהה. שר הביטחון מגיש על זה ערר. הוא ביקש גם להגיע להסכמה. מאחר ולא היתה הסכמה עד השעה 14:00 אז אנחנו מעמידים את ההסתייגות שלך להצבעה. במידה ולא נקבל אותה, זכותו של השר להעלות את ההסתייגות הזאת למליאה וההחלטה שתתקבל במליאה היא זאת שתאושר ותוכנס לחוק.

אז אנחנו מצביעים על הסתייגות שר לביטחון פנים. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – אין

נגד – 3

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
אחרי שעברנו את הרביזיה וגם שני נושאים חדשים לא עברו וכל ההסתייגויות חוץ מאחת לא התקבלו, אז אנחנו מצביעים על החוק.
נירה לאמעי
הסתייגות שהצטרפה לסעיף 18(א)(1)(2), כפי שהקראתי לפני כן בוועדה, הסתייגות לגבי מערך הסברה. כרגע נוסף לחוק 18(א)(1)(2) והמילים: "לאחר שהוסבר לו על-כך בעל פה", שמופיעות בסעיף 18(א)(1) יימחקו.

בנוסף, מספר פריטי נוסח נוספים שאני הסברתי לפני כן נכנסו כרגע לנוסח שעליו אנחנו מצביעים. אני אעבור עליהם במהירות. מדובר בסעיף שיתקן את סעיף 7 לחוק. זה יהיה כנראה סעיף 4(א) להצעת החוק אבל, שוב, המספורים משתנים.

סעיף 7 לחוק העיקרי יתוקן בהדגשה ש"אין באמור בסעיף כדי לשנות מסמכויות עיכוב שנתונות לשוטר לפי כל דין".

סעיף 17 יתוקן. כפי שציינתי, בית משפט מחוזי ובהתאם גם סעיף הערר שהיום מתייחס לבית משפט מחוזי יעבור לבית המשפט העליון. זה עדיין יהיה בסעיף 17.

לגבי קטינים עד גיל 16. לא יוכלו לתת טביעת אצבע למאגר. זה יתקן את סעיף 18(א)(1).

נושא נוסף, זה ההסתייגות שנכנסה.

בנוסף, יום התחילה בצרוף עם סעיף התקנות. כפי שציינתי קודם, יהיה דד ליין להבאת תקנות עד ה-1 במאי. יהיה דד ליין לכנסת או לוועדה לאשר את התקנות האלה עד ה-3.7.2017. בכל מקרה, יום התחילה יהיה רק ביום שבו יאושרו התקנות כאמור. התקנות שמופיעות כרגע בסעיף 17 להצעת החוק.

הצבעה

בעד – 3

נגד – 2

נמנעים – אין

התיקונים התקבלו.
יונתן קלינגר
התאריך 3.7 נוגד את מה שכתוב בחוק.
היו"ר אורי מקלב
הצעת החוק התקבלה. אני מודה לכולם.
נורית קורן (הליכוד)
אני רוצה רשות דיבור במליאה.
מיכל רוזין (מרצ)
אסף, אפשר להגיש רביזיה?
נירה לאמעי
עלתה כאן הערה שיכול להיות שיש בה ממש וצריך לחשוב על זה. הצו של תכנית המבחן אומר שבסוף יוני 2017, אם אין החלטה לגבי המאגר הביומטרי - - -
היו"ר אורי מקלב
רביזיה בשעה 14:40.

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:10.

קוד המקור של הנתונים