ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 01/03/2017

חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 29), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 662

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, ג' באדר התשע"ז (1 במרץ 2017), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 29) (פטור מארנונה לבית כנסת בתוך בית מדרש), התשע"ז-2017, של חה"כ יואב בן צור ושל חה"כ אליעזר מוזס
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

מנחם אליעזר מוזס
חברי הכנסת
יואב בן צור
מוזמנים
אריאל יוצר - רכז ממ"י ותכנון, משרד האוצר

גליה כהן - מנהלת תחום בקרה, תקצוב ופיתוח ברשומ"ק, משרד הפנים

שחר פרלמוטר - לשכה משפטית, משרד הפנים

רן ישי - מנכ"ל משרד ירושלים ומורשת, משרד ראש הממשלה

שרית גולדשטיין - ראש אגף ירושלים ומורשת, משרד ראש הממשלה

מירב ארגמן - מנהלת לשכת השר, המשרד להגנת הסביבה

הילה זהבי - כלכלנית, מרכז השלטון המקומי

יוחאי דמרי - עוזר ליועמ"ש, עיריית ירושלים

משה לוי - ראש אגף גבייה ושומה, עיריית ירושלים

ציפי גרונשטיין - שדלן/ית
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
סמדר לביא, חבר המתרגמים

הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 29) (פטור מארנונה לבית כנסת בתוך בית מדרש), התשע"ז-2017
היו"ר משה גפני
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים, אנחנו דנים היום בהצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 29) (פטור מארנונה לבית כנסת בתוך בית מדרש), של חבר הכנסת יואב בן צור וחבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס. אנחנו סיימנו פחות או יותר את הדיון בעניין הזה, כבר מיצינו אותו מכל כיוון אפשרי. היה מדובר שתהיה נוסחה שאפשר להקריא אותה? יש?
שגית אפיק
היה מדובר בזה שמשרד הפנים יבחן את הנושא של עדות אחרות, האם יש נתונים שזה מתקיים לגביהם. אני מבינה שבחנתם.
היו"ר משה גפני
מי ממשרד הפנים?
גליה כהן
בוקר טוב. גליה כהן, ממינהל השלטון המקומי, ועורך דין שחר פרלמוטר מהלשכה המשפטית במשרד הפנים. בחנו את הסוגיה מול האגף לעדות לא יהודיות במשרד וכפי שנמסר לנו, בעדות הלא יהודיות לימודי הדת הם ככלל לוקחים חלק בבתי התפילה, זאת אומרת אין הפרדה. יש מבנים שמשמשים ללימודים וייתכן שמתקיימת שם תפילה, אבל היא לא תפילה קבועה, ולכן אי אפשר להקיש מהמקרה הספציפי הזה גם לעדות לא יהודיות.
היו"ר משה גפני
אוקיי. אני, כשעשיתי את החוק המקורי, הכנסתי כנסיות ומסגדים, הם חלק מהחוק הזה. למיטב ידיעתי, אני לא משרד הפנים, אז אני לא יודע להגיד במקומך, אבל המושג הזה של לימוד בבית הכנסת הוא לימוד רק בעם היהודי, אני לא מכיר מושג כזה בהיסטוריה.
גליה כהן
זה מה שנמסר לנו. אין השלכות.
שגית אפיק
אז בהיעדר נתונים עובדתיים אין לנו מה להכניס את זה?
גליה כהן
אין לנו מה להכניס - - -
שגית אפיק
אם תוכלו, עיריית ירושלים הגישה חוות דעת שמתייחסת לאפליה בשני מישורים, המישור השני הוא ביחס לאוניברסיטאות ותיכונים, בחנתם את העמדה הזאת?
שחר פרלמוטר
אנחנו לא מכירים את חוות הדעת, אבל הטענה על פניה, אני כשלעצמי לא רואה בה ממש. הרי אנחנו לא מדברים פה על חדרים שמשמשים כבית תפילה, אנחנו מדברים על חדר שמשמש מראש ללימוד וכן לתפילה.
שגית אפיק
והתפילה צריכה להתקיים באופן קבוע ובאופן תדיר.
שחר פרלמוטר
אם אני אקח את הדוגמה של האוניברסיטה, אני לא מכיר שיש שם חדר שמשמש להרצאות וגם לתפילה קבועה. יש שם אמנם שמשמש לבית כנסת, אבל הוא זכאי לבית הכנסת והעירייה גם אמרה את זה.
שגית אפיק
יש מישהו מעיריית ירושלים?
משה לוי
כן, אנחנו מעיריית ירושלים. עורך דין יוחאי דמרי ואני משה לוי. חוות הדעת שהעירייה המציאה מדברת גם על זה שהניסוח של הצעת החוק הוא די מעורפל, היא אמורה לגרום לאי הבנות כאלה ואחרות. היא לא רק מדברת על האפליה פה ושם, היא גם מעורפלת, להבנתנו. היא רק תגרום להתכתשויות ואי הבנות משפטיות בין משרדי עורכי דין שייצגו את מי שידרוש את ההנחה הזאת לבין העירייה וריצות לבתי משפט וכן הלאה.
היו"ר משה גפני
לכן מה אתם מציעים?
משה לוי
אם הרצון של הוועדה פה ושל החברים פה הוא לקבוע שאולם שלומדים בו ומתפללים בו יהיה פתוח, אז צריך לכתוב שאולם בישיבה שמשמש ללימוד - - -
היו"ר משה גפני
מי דיבר על ישיבה? דווקא דיברתי על אוניברסיטה.
משה לוי
לדעתי זה גם יכול להתקיים, לא יכול להיות - - -
היו"ר משה גפני
אז למה אתה אומר ישיבה? מה זה נוגע לישיבה?
משה לוי
לא, אני התייחסתי לניסוח החוק. לגבי האוניברסיטה, אני מניח שזה גם יכול להתקיים בנסיבות כאלה ואחרות שיהיו באוניברסיטאות, אולם שלומדים בו והוא גם משמש לתפילה. גם זה יכול להיות.
היו"ר משה גפני
אני אגיד לך. את רוצה להתייחס לדברים האלה?
שגית אפיק
תגיד אתה ואני אתייחס אחר כך.
היו"ר משה גפני
אני מבקש קודם כל להגיד, אני לא מבין את פרטי ההתעקשות של עיריית ירושלים, סתם אני לא מבין. הרי לא מחדשים פה עולם ומלואו, אומרים דבר נורא פשוט, על פי החוק בית כנסת ולהבדיל מסגד, כנסייה, מקום שבני דתות אחרות מתפללים בו, פטורים מארנונה. זו תמונת המצב. מתוך הנחת היסוד הזאת יוצא חבר הכנסת בן צור. עכשיו הוא בא ואומר, אני מניח שזה בגלל עיריית ירושלים, בגלל שאני לא שמעתי על תלונות כאלה - - -
יואב בן צור (ש"ס)
היה גם בתל אביב קצת.
היו"ר משה גפני
היה בתל אביב, אבל ממש בשוליים. העיקר זה בירושלים, אני לא שמעתי על מקומות אחרים, בן צור אומר שהיה בתל אביב גם אולי. יש מקומות שבהם יש בתי כנסת ושמה לומדים, זה בעיקר בדת היהודית וזה יכול להיות בישיבה וזה יכול להיות באיזה שהיא שכונה באיזה שהוא מקום וזה יכול להיות גם באוניברסיטה. יכול להיות, מאוד רחוק, אבל יכול להיות. החוק אומר שאם הוא בית כנסת קבוע הוא פטור, באה עיריית ירושלים ואומרת 'מצאתי מקומות שבהם לומדים וכיוון שלומדים, מקומות שלומדים שהם בתי מדרש, הם לא פטורים, יש להם הנחה'. בא בן צור ואומר, 'מה זאת אומרת? זה מקום שמתפללים בו קבוע, הוא בית כנסת קבוע, למה הוא לא פטור?' ולכן הוא מבקש את החוק הזה, שהוא חוק שמבהיר את תמונת המצב המשפטית.

לדעתי עיריית ירושלים הייתה צריכה לעמוד מהצד, היא לא הייתה צריכה בכלל להתערב בזה, בגלל שאחת מהשתיים, אם אנחנו היינו מחליטים עכשיו שאנחנו עושים את זה על משהו חדש, לא על בית כנסת קבוע, אלא על בית מדרש, שאין שם בית כנסת, הייתם מתערבים, הייתם אומרים שזה עולה כסף. אבל אם מדובר על מקום שבו בית הכנסת קבוע, והשאלה על האוניברסיטה, אם יש שם בית כנסת קבוע, אז בית הכנסת הקבוע פטור בכל מקרה, גם אם באוניברסיטה. אם מתפללים שם שלוש תפילות ביום. לדעתי בית הכנסת של הכנסת עד לא מזמן לא היה פטור בגלל שלא התפללו בו שלוש תפילות ביום, היום מתפללים שלוש תפילות ביום, היום בית הכנסת של הכנסת פטור מארנונה על פי החוק, אני לא יודע מה הוא עושה בפועל. אבל בית כנסת שהוא קבוע ולומדים בו, אומר חבר הכנסת בן צור, 'אני מבקש שהוא יהיה פטור כמו בית כנסת רגיל'. למה אתם מתערבים בזה? אני לא יודע, אבל בסדר.
יוחאי דמרי
הבעיה פה היא לא בפטור שיינתן לבתי כנסת ובתי מדרש, בזה אנחנו לא מתערבים ולא מעוניינים להתערב.
היו"ר משה גפני
מה השם?
יוחאי דמרי
עורך דין יוחאי דמרי, אני מהלשכה המשפטית.
היו"ר משה גפני
של עיריית ירושלים כמובן.
יוחאי דמרי
אמת. הבעיה היא בעמימות שיוצרת לשון החוק במקרה הזה, הבעיה שהעמימות הזאת מובילה אותנו להבדל משמעותי בין 18 מיליון ₪, שזה - - -
היו"ר משה גפני
לא, אל תדבר איתי בסכומים גדולים, אני - - -
שגית אפיק
אבל לא הצעתם נוסח חלופי לאורך כל הדרך, לא לפני הקריאה השנייה ועכשיו אנחנו לפני שנייה ושלישית.
יוחאי דמרי
הצענו.
שגית אפיק
איזה נוסח?
יוחאי דמרי
אני יודע שעוזר המנכ"ל ביקש ממני וישבנו.
שגית אפיק
אז תקריא.
יוחאי דמרי
אין לי את זה עכשיו, לישיבה הקודמת - - -
שגית אפיק
זה לא רציני.
היו"ר משה גפני
אתה יכול להביא את זה בעוד שנה, לא נורא.
שגית אפיק
אומר משרד הפנים, פרסמנו את זה לקריאה ראשונה, זה נוסח שמקובל על משרד הפנים - - -
יוחאי דמרי
לישיבה הקודמת זה נשלח.
שגית אפיק
נוסח שמקובל פה על חברי הוועדה. אם אתם חושבים שהוא עמום, תציעו לנו משהו אחר שהוא לא עמום, כי אנחנו לא חושבים שהוא עמום.
יוחאי דמרי
לישיבה הקודמת עוזר המנכ"ל הביא את הנוסח החלופי. אנחנו רק אומרים שהעמימות הזו יכולה להביא להרבה מקרים שלא מתאימים לרצון המחוקק פה וזה יכול לגרור פטורים נוספים ומיותרים ורחבים.
היו"ר משה גפני
אוקיי. אריאל יוצר.
אריאל יוצר
בוקר טוב. בקשה, כדי שאוניברסיטאות לא יתחילו להגדיר עכשיו הרבה חדרים - - -
היו"ר משה גפני
הם לא יכולים להגדיר.
אריאל יוצר
למה?
היו"ר משה גפני
מכיוון שחדרים לא נחשבים בית הכנסת גם אם מתפללים שם, אלא אם כן מדובר על מקום שהוא אכן בית הכנסת קבוע.
אריאל יוצר
איך יהיה ברור שזה - - -
שגית אפיק
זה לא העניין, אריאל. אני רוצה לעשות סדר, הטענה של עיריית ירושלים.
יואב בן צור (ש"ס)
יש הרבה נוכלים, אז תתפוס את כולם.
שגית אפיק
לא, אני חושבת שאנחנו קצת מתבלבלים.
יואב בן צור (ש"ס)
אתה אומר עכשיו משהו היפותטי שלא יודע מה, באמת נו.
אריאל יוצר
כשהחוק הזה - - -
שגית אפיק
טענת עיריית ירושלים היא אחרת, היא לא טוענת שהחוק בנוסחו העמום, כפי שהיא טוענת, עלול לחול גם על האוניברסיטאות, היא טוענת שנוסחו של החוק מפלה אוניברסיטאות, זו הטענה. הטענה שלה, אם אני מבינה את חוות הדעת, ונוסח לא קיבלתי אבל חוות דעת כן קיבלנו, היועץ המשפטי של הכנסת ואני, ובחנו אותה. חוות הדעת טוענת בשני מישורים, היא טוענת שיש אפליה כנגד דתות אחרות, ענו כאן ממשרד הפנים שאין. היא טוענת שיש אפליה כנגד אוניברסיטאות, ככל הנראה אין גם אפליה כנגד אוניברסיטאות.
אריאל יוצר
בכלל מה זה עניינה של עיריית ירושלים האפליה, לא היא מייצגת את האפליה או - - -
שגית אפיק
אז אני עונה לטענה החוקתית שהועברה אלינו.
אריאל יוצר
לא, אבל - - -
שגית אפיק
אז אני מסבירה. הם לא טוענים ואין טענה שהנוסח, ותיכף נקריא אותו, חל על אוניברסיטאות שיש בהן בית כנסת שיש בו גם לימוד תורה וגם משמש כבית כנסת כל היום. אם יש באוניברסיטה בית כנסת שעומד בפני עצמו, הסעיף המקורי, הקיים, בלי התיקון הזה, חל ובית הכנסת פטור. זה המצב.
אריאל יוצר
אין בעיה, זאת לא השאלה, שגית.
שגית אפיק
כאן התיקון הזה בא לתקן מצב אחד בלבד, הוא בא לתקן מצב שבו בבית מדרש, שלומדים בו תורה יש חדר שלומדים בו תורה, אבל הוא משמש גם כבית כנסת לאורך כל היום ויש בו תפילה באופן סדיר וקבוע. זה המצב.
אריאל יוצר
שאלה. האם - - -
שגית אפיק
כיוון שאין את זה במקומות אחרים אין אפליה ולכן - - -
אריאל יוצר
שגית, רק רגע. האם החוק הזה חל גם על אוניברסיטאות?
היו"ר משה גפני
יש מקום שמתפללים בו, זה לא בית הכנסת.
אריאל יוצר
החוק לא חל על אוניברסיטאות?
יואב בן צור (ש"ס)
אני אגיד לך על מה הוא יחול. אתה יודע על מה הוא יחול? מזה אתה צריך להיות מודאג.
אריאל יוצר
אני אסביר - - -
יואב בן צור (ש"ס)
אני אסביר לך, אני אחסוך לך.
היו"ר משה גפני
תן לחבר הכנסת בן צור, מה יש לכם אתם?
אריאל יוצר
בטח שאני אתן לו.
יואב בן צור (ש"ס)
אני אגיד לך ממה אתה צריך לחשוש. הגמרא אומרת 'עתידים בתי קרקסאות ובתי תיאטראות שיהפכו לבתי מדרש', מזה תתחיל לחשוש.
שגית אפיק
לא, אני רוצה לענות לך. החוק הקיים, לא התיקון הזה - - -
אריאל יוצר
אבל רגע, שגית, אני לא מצליח לשאול.
שגית אפיק
אני הבנתי את השאלה שלך.
אריאל יוצר
מה השאלה?
שגית אפיק
האם זה חל על אוניברסיטה.
אריאל יוצר
לא, זו לא השאלה. אני מבהיר את השאלה. עזבו רגע אם זה חל על אוניברסיטה או לא אוניברסיטה, אמרתי אוניברסיטה בגלל חבר הכנסת. בוא נדבר רגע על בית מדרש. אם אני מבין נכון את הטענה של עיריית ירושלים, עיריית ירושלים אומרת שהנוסח פרוץ, אני מסכים איתכם שכשמישהו אומר 'פרוץ' חובה עליו להביא נוסח שהוא לא פרוץ, אני לא מתווכח עם זה, אבל היא אומרת שהנוסח כרגע פרוץ ומה שיכול לקרות בשטח הוא שיגדירו הרבה חדרים בבית מדרש שהם בית כנסת ומה שהם רוצים זה לצמצם את הנוסח. זו הבקשה.
משה לוי
כן, לדייק, למקד.
היו"ר משה גפני
תקריאי, בבקשה, את הנוסח. נראה אם יש חשש.
משה לוי
אם יורשה לי, רק לפני, לגבי האוניברסיטאות. יש תקדים בעניין הזה. בזמנו מעונות, גם של האוניברסיטה וגם של הישיבות, לא היו פטורים והנה התקבלה הנחיה במשרד הפנים שמעונות של ישיבות בתנאים מסוימים - - -
היו"ר משה גפני
מה זה מעונות של ישיבות?
משה לוי
יש מעונות.
שגית אפיק
נכון, אני גם אומרת, בית הכנסת שבאוניברסיטה.
משה לוי
סליחה רגע, תרשי לי, אני לא בבית כנסת, דיברתי על האוניברסיטה, איך זה מתפשט. המעונות של הישיבות זכו לקבל הנחה.
היו"ר משה גפני
ושל האוניברסיטאות.
משה לוי
של האוניברסיטה לא, ואז הם הגישו בג"צ ועכשיו מה החליטו? שהפטור, שני שליש, יחול גם על המעונות של האוניברסיטה כי הוא כבר חל על המעונות של הישיבות הקבועות.
הילה זהבי
אפשר משהו קטן על הרשות המקומית? בפעם שעברה שנכחתי פה דיברתי על זה שכן צריך לעשות תיקון נוסח, ההצעה מעורפלת ואנחנו מסכימים שאפשר לעשות תיקון נוסח. בדברי ההסבר כתוב שהפטור יינתן לגבי שטח האולם המרכזי שיש בו ארון קודש, אז הצענו לכתוב שהאולם המרכזי לעניין התפילה ייכתב בו שיהיה צריך גם ארון קודש וגם מניין. זו התוספת שביקשנו לתקן. אז אם אמרתם שההצעה מעורפלת, עכשיו היא פחות מעורפלת, בהינתן התיקון.
יוחאי דמרי
או לחילופין חלל אחד, שזה גם - - -
יואב בן צור (ש"ס)
מה זה חלל אחד? לא, לא, לא. לא, סליחה, ואם הישיבה גדולה, שיש בה 3,000 ולא נכנסים באולם?
היו"ר משה גפני
אז זה לא ישיבה, יש מקום שיש שלושה בתי כנסת.
יואב בן צור (ש"ס)
לא הבנתי. יש להם ארבעה בתי כנסת, לא כולם נכנסים בבית כנסת אחד, מה לעשות?
היו"ר משה גפני
מה הנוסח?
שגית אפיק
'בפקודת מסי הממשלה ומסי העירייה (פטורין), 1938, בסעיף 5ג(ה)(1א)', זה הסעיף שקובע את הפטור לגבי בית כנסת, 'במקום הסיפא החל במילים "התורה ושאין בו"', היום החוק קובע שאלה פטורים, 'בית כנסת, לרבות מבנה או חלק ממבנה שייעודו העיקרי הוא קיום תפילה והשימושים הנוספים בו ככל שישנם הם ללימוד תורה או לצרכים הנובעים מקיום התפילה ומלימוד התורה', ועכשיו התווסף 'במבנה שייעודו העיקרי לימוד תורה והוא משמש ללימוד תורה יראו כבית כנסת רק את החלק במבנה האמור המיועד ומשמש לקיום תפילה באופן קבוע וסדיר נוסף על ייעודו ושימושיו ללימוד תורה, והכול בלבד שאין בהם פעילות עסקית', כש'הבלבד שאין בהם פעילות עסקית' יחול גם על התיקון הזה וגם על החוק הקיים, שזה בית הכנסת.
אריאל יוצר
שגית, אפשר להבין איך חדר שינה, לצורך העניין, פטור מההגדרה הזו?
שגית אפיק
חדר שינה משמש ללימוד תורה באופן קבוע?
יואב בן צור (ש"ס)
מה, תגיד לי, אתה עושה את עצמך?
אריאל יוצר
חדר שינה יכול להיות חלק מבית מדרש, אני לא מומחה גדול, ואפשר לקיים בו שלוש תפילות ביום וזה עולה תחת ההגדרה של החוק.
היו"ר משה גפני
התשובה לא.
אריאל יוצר
למה?
היו"ר משה גפני
מכיוון שבית הכנסת זה בית כנסת שיש שם ארון קודש - - -
יואב בן צור (ש"ס)
אסור לישון. אסור לישון בבית הכנסת.
היו"ר משה גפני
קודם כל גם אסור לישון. הבעיה שבמשרד האוצר חדר השינה שלכם הוא לפעמים רחב.
אריאל יוצר
אבל אפשר לנמנם.
יואב בן צור (ש"ס)
גם אסור.
היו"ר משה גפני
זה לא חל על חדר שינה. אני הייתי מציע, אריאל, שלא תשאל שאלות כאלה בחוגים אחרים. פה אני ויואב בן צור סלחנים, אז אנחנו מקבלים את זה בהומור, אבל אם תשאל את זה בחוגים אחרים היו מעיפים אותך מהחדר.
אריאל יוצר
לא בהומור.
היו"ר משה גפני
אריאל, מה, אתה לא יודע לקרוא? היא קראה.
אריאל יוצר
לא, מה זה לא יודע - - -
היו"ר משה גפני
מדובר על בית הכנסת, בית הכנסת הזה, יש בו ארון קודש, יש בו מניין, כפי שאמרה הגברת, לא מתפלל שם אדם יחיד, הוא בית כנסת ממש, במלוא מובן המילה. על זה מדבר חבר הכנסת בן צור, הוא לא מדבר על שום דבר אחר וזה הנוסח.
אריאל יוצר
גפני, אני מעולם לא הייתי מודד שטחים של העירייה, אבל ממה שאומרת העירייה, עוד פעם, ממה שאומרת ה - - -
היו"ר משה גפני
אבל מקודם אמרת שאתה לא אומר מה שהעירייה אומרת, מה החבירה הזאת עכשיו פתאום?
אריאל יוצר
אין שום חבירה, הרי אתה מבין מה - - -
היו"ר משה גפני
העירייה אומרת שיכול להיות שאנחנו מפלים לרעה את האוניברסיטאות והוא גם הסביר את זה עכשיו.
אריאל יוצר
האם זה מה שאומרת - - -
היו"ר משה גפני
זה יורחב. אתה רק שמעת שהם חוששים שאולי זה יורחב, אז אמרת 'אני לא איתם'.
אריאל יוצר
בוודאי, נכון, זה באמת מה ש - - -
היו"ר משה גפני
לא יורחב לשום מקום. מדובר על דבר מוגדר. כמו שהחוק על בית הכנסת עצמו לא הורחב לחדר שינה, לא הורחב, החוק ההוא כבר נעשה בכנסת ה-18.
יואב בן צור (ש"ס)
יכולת להגיד את זה גם על בית כנסת, נכון?
אריאל יוצר
לא, ממש לא.
יואב בן צור (ש"ס)
למה לא?
אריאל יוצר
מה שהוא רק בית כנסת - - -
היו"ר משה גפני
בית הכנסת, על זה אנחנו מדברים.
אריאל יוצר
הרי מאוד ברור כשבית כנסת, כשהוא רק בית כנסת, הוא בית כנסת.
יואב בן צור (ש"ס)
מה זה בית כנסת? בכל בית כנסת גם לומדים.
היו"ר משה גפני
על זה מדובר.
אריאל יוצר
אני מבין שאתה רוצה לפטור בתי מדרש או אוניברסיטאות.
היו"ר משה גפני
שגית, אני מבקש עוד פעם, אם אפשר להקריא, אני רוצה להצביע.
שגית אפיק
כן. בעצם מה שאנחנו אומרים זה שסעיף (1א) נשאר על כנו, שזה 'בית כנסת, לרבות מבנה או חלק ממבנה שייעודו העיקרי הוא קיום תפילה והשימושים הנוספים בו ככל שישנם הם ללימוד תורה'.
היו"ר משה גפני
מה את קוראת?
שגית אפיק
את הקיים. 'הם ללימוד תורה או לצרכים הנובעים מקיום התפילה או מלימוד התורה, ושאין בו פעילות עסקית'. אנחנו מוסיפים על זה, וזה יהיה בנוסף על הפטור הזה, אומר שחר ממשרד הפנים שאולי יש משהו בנוסח שלכאורה מחריג את בית הכנסת הזה כשאנחנו מדברים על מבנה שייעודו העיקרי לימוד תורה, אז אני מבהירה שזה בנוסף על זה, 'בנוסף על זה במבנה שייעודו העיקרי לימוד תורה והוא משמש ללימוד תורה יראו כבית כנסת, רק את החלק במבנה האמור המיועד ומשמש לקיום תפילה באופן קבוע וסדיר, נוסף על ייעודו ושימושיו ללימוד תורה, והכול בלבד שאין בו פעילות עסקית'.
היו"ר משה גפני
למעשה הוא לא משנה את החוק הקיים, כל החששות להרחבות, דווקא חדר השינה מצא חן בעיניי - - -
אריאל יוצר
אתה רואה? לפני רגע רצית להעיף אותי מפה.
היו"ר משה גפני
לא, אחרים יעיפו אותך, אני לא.
יואב בן צור (ש"ס)
האמת שאני התאפקתי בגלל גפני, אבל בסדר.
אריאל יוצר
מזל שהוא כאן.
היו"ר משה גפני
אבל כל החששות האלה, גם על האוניברסיטאות וגם על חדר שינה וגם כל החששות שעולים, הם היו צריכים להיאמר בחוק המקורי. בית הכנסת פטור מארנונה, מה זה בית הכנסת? חדר שינה זה בית כנסת?
אריאל יוצר
לא.
יואב בן צור (ש"ס)
יוצר, לפני שאתה מדבר היית צריך שבוע להתפלל.
היו"ר משה גפני
אם חדר שינה הוא לא בית כנסת זאת התשובה לחוק הזה. אוניברסיטה שיש בה בית כנסת, אבל לא מתפללים בה קבוע, לפי דעתי זה קיים, נכנסים סטונטים ועושים שם מניין בצהריים, זה לא בית כנסת, הוא לא פטור מארנונה, הוא לא כלול, לא בחוק המקורי ולא בחוק הזה. אם יש אוניברסיטה, לפי דעתי אין, אבל אם יש אוניברסיטה שבה יש בית כנסת קבוע, כמו כאן בכנסת, שבאים המרצים והסטודנטים וההנהלה, באים בבוקר, יש ארון קודש, יש בימה לקריאת התורה והם באים בבוקר והם מתפללים שם - - -
אריאל יוצר
בוודאי שיש.
היו"ר משה גפני
אם יש, אז הם פטורים מארנונה.
שגית אפיק
אבל מהחוק המקורי.
יואב בן צור (ש"ס)
כן, לא מפה.
שגית אפיק
לא מהתיקון הזה.
היו"ר משה גפני
לא מהחוק הזה.
אריאל יוצר
ומגיע להם פטור, אין ויכוח.
היו"ר משה גפני
לא, אני לא בטוח, אני לא יודע.
אריאל יוצר
כן, זה בית כנסת.
יואב בן צור (ש"ס)
השאלה אם יש בו שלוש תפילות ביום.
היו"ר משה גפני
מה שאני מנסה להגיד, עם הצרידות שלי, זה שכל השאלות שנשאלות כאן היו צריכות להישאל בחוק המקורי, בהגדרה של בית הכנסת. חבר הכנסת בן צור מוסיף דבר אחד, שאם יש בית כנסת, בהגדרתו של בית הכנסת, אבל הוא גם משמש ללימוד תורה הוא גם נכלל בהגדרה של בית הכנסת, בגלל שהוא כזה. זה הכול. עוד משהו, אריאל? חוץ מחדר שינה?
אריאל יוצר
מטבח, חצר.
יואב בן צור (ש"ס)
גם שירותים, נו.
אריאל יוצר
לא, זה אני לא אמרתי.
היו"ר משה גפני
מי אמר שבאוניברסיטה יש דבר כזה?
אריאל יוצר
כבוגר אוניברסיטה, כשאני למדתי בה היה בית כנסת.
שגית אפיק
כן, אבל אז הוא זכאי מכוח החוק המקורי.
היו"ר משה גפני
לא, הוא לא זכאי.
אריאל יוצר
מה לא? הוא לא זכאי, אם יש בית כנסת באוניברסיטה? בטח שהוא פטור.
היו"ר משה גפני
אז יש בית כנסת ממש.
משה לוי
אם יש בית כנסת ממש, אז הוא פטור, אין ויכוח, וככה זה בפועל.
היו"ר משה גפני
אתם נותנים פטור?
משה לוי
כן. גם אם יש בבית מלון בית כנסת, שהוא בית כנסת, לא משתמשים בו גם לחדר אוכל, אלא הוא בית כנסת ממש, אז הוא פטור, על זה אין ויכוח בכלל. הבעיה איך מה שאתם מבקשים לא יתפשט לדברים אחרים.
יואב בן צור (ש"ס)
למה, משה? למה?
היו"ר משה גפני
לא יתפשט.
משה לוי
אני אתן לך דוגמה. אני אומר לך שאחרי שהחוק הזה יעבור תוך שנה-שנתיים האוניברסיטאות יגישו בג"צ, למה? כי הם יגידו למה מי שלומד תורה ומתפלל, יש לו פטור מלא, ומי שלומד מקרא באוניברסיטה, על הפקולטה שלומדים בה הוא לא פטור, מה ההבדל?
יואב בן צור (ש"ס)
שיעשה שם בית כנסת.
משה לוי
מה ההבדל?
יואב בן צור (ש"ס)
שיש בית כנסת.
משה לוי
אז הוא יגיד, הנה, באולם לומדים מקרא והחבר'ה של החוג למקרא, שלומדים תואר ראשון ותואר שני מתפללים שלוש תפילות.
יואב בן צור (ש"ס)
שלוש תפילות ביום, יש ארון קודש וספר תורה?
היו"ר משה גפני
צריך ארון קודש.
יואב בן צור (ש"ס)
ארון קודש, ספר תורה, שלוש תפילות ביום. נו באמת.
משה לוי
אז יהיה ארון קדוש.
היו"ר משה גפני
ממש לא, לא יהיה. אם יהיה הם פטורים בכל מקרה מהחוק המקורי.
שגית אפיק
שחר, אתה רוצה להקריא את הנוסח?
שחר פרלמוטר
לא, אולי את תקריאי.
שגית אפיק
אני אקריא, בסדר. אז אנחנו עושים שני תיקונים כדי לנסות שזה יהיה יותר ברור. ואז זה יהיה 'בפקודת מסי העירייה - - - במקום הסיפא, 'מבלי לגרוע מהאמור', אני מוסיפה את 'מבלי לגרוע מהאמור', 'במבנה שייעודו העיקרי לימוד תורה והוא משמש ללימוד תורה יראו כבית כנסת את החלק במבנה האמור המיועד ומשמש לקיום תפילה באופן קבוע וסדיר נוסף על ייעודו ושימושיו ללימוד תורה והכול בלבד שאין בהם פעילות עסקית'. בסדר, שחר?
שחר פרלמוטר
כן.
שגית אפיק
אז זה התיקון.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית?
שגית אפיק
את התחילה אתה רוצה? שזה יתחיל כשזה ייכנס לתוקף?
יואב בן צור (ש"ס)
מיידית, שייכנס לתוקף - - -
היו"ר משה גפני
כן, לתוקף מיד.
שגית אפיק
אז 1 במרץ?
יואב בן צור (ש"ס)
כן.
היו"ר משה גפני
כן. מי בעד אישור הצעת החוק? ירים את ידו. מי נגד?
שחר פרלמוטר
ה-1 במרץ עשוי להיות אפילו רטרו.
שגית אפיק
ה-1 במרץ זה כבר היום.
שחר פרלמוטר
זה לא מיום הפרסום בעצם.
שגית אפיק
אתם רוצים את יום הפרסום? לא לקבוע תחילה ושזה יהיה יום הפרסום?
שחר פרלמוטר
אני לא מחווה דעה, אני רק אומר שלכאורה עשויות להיות לזה משמעויות רטרו מבחינת החקיקה.
היו"ר משה גפני
שמה אתה אומר? אני לא הבנתי.
שחר פרלמוטר
אולי עדיף מיום הפרסום ולא ה-1 במרץ ולא יהיה רטרו?
שגית אפיק
אז מיום הפרסום. תחילה מיום הפרסום ברשומות.
שחר פרלמוטר
אני לא יודע, אני שואל אותך.
שגית אפיק
אין בעיה.
היו"ר משה גפני
אבל למה צריך לכתוב את זה? לאיזה צורך?
שגית אפיק
אם לא כותבים אז זה יהיה מיום הפרסום.
שגית אפיק
לא לכתוב.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
שלום, אדוני.
היו"ר משה גפני
הרב מוזס, אני כבר כמעט הצבעתי בלעדיך. אני הייתי באמצע ההצבעה. אתה רוצה להגיד משהו? משפט?

הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין), כפי שהוקרא על ידי היועצת המשפטית של הממשלה, מי בעד אישור הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית? ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין, הצעת החוק אושרה. תודה רבה.

הצבעה

בעד – 3

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 29) (פטור מארנונה לבית כנסת בתוך בית מדרש), התשע"ז-2017, אושרה.
היו"ר משה גפני
אני נותן לך להגיד משפט על העניין.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
אני נותן משפט על העניין הזה, שצריכים להרחיב גם את הנושא, כשבונים מרכזים עולמיים לתורה, שזה יהיה להם אותו דין כמו להבדיל כשבונים לנוצרים מנזרים שמקבלים הקלות מס, מקבלים בחזרה את כל המיסוי במיליונים.
היו"ר משה גפני
זה לא קשור לזה.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
אני אומר, אני מבין ואני מכין הצעת חוק לידיעת האוצר, ואם חלילה זה לא יעבור - - -

הישיבה ננעלה בשעה 10:45.

קוד המקור של הנתונים