ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 27/02/2017

חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 17

מישיבת הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט, לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת המדע והטכנולוגיה

בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים

יום שני, א' באדר התשע"ז (27 בפברואר 2017), שעה 9:30
סדר היום
הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה), התשע"ז-2016
נכחו
חברי הוועדה: אורי מקלב – מ"מ היו"ר

דוד ביטן

ענת ברקו

דב חנין

חיים ילין

מיכאל מלכיאלי

רויטל סויד

נורית קורן

יואב קיש
חברי הכנסת
טלב אבו עראר

זוהיר בהלול

איתן ברושי

יואב בן צור

מיכל בירן

מסעוד גנאים

יעל גרמן

יוליה מלינובסקי

אברהם נגוסה

בצלאל סמוטריץ

עודד פורר

עיסאווי פריג'

טלי פלוסקוב

מיכל רוזין
מוזמנים
ממונה בכירה, מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - אביטל שטרנברג

עו"ד מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - ליאת יעקובוביץ

ממונה משפט וטכנולוגיה, משרד המשפטים - ניר יעקב גרסון

ראש אגף בכיר, משרד ראש הממשלה - עמנואל אליסף

מ"מ הממונה על היישומים הביומטריים, משרד ראש הממשלה - רועי פרידמן

יועמ"ש, משרד ראש הממשלה - נעמה בן-צבי

מנהלת, משרד הפנים - מרב אברמס

יועץ משפטי, משרד הפנים - יהודה זמרת

מנמ"ר רשות ביומטרית, משרד הפנים - עמיר אריהן

מנהל תחום הגנת הפרטיות, משרד הפנים - מאיר גופשטיין

מנהל אגף פרויקטים, רשות האוכלוסין - ברוך דדון

מנהל אגף מערכות מידע, רשות האוכלוסין - יוגב שמני

מנהל תחום מרשם ודרכונים, רשות האוכלוסין - אליהו לוי

יועץ ביומטרי, משרד הפנים - מיכאל כהן

עוד לשכה משפטית, משרד הפנים - קרן בהט גרשון

לשכה משפטית, משרד הפנים - מרגלית לוי

סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש, משרד הפנים - אברהם חליבה

היועץ המשפטי, משרד הפנים - יהודה זמרת

רמ"ד זיהוי רפואי, משרד הביטחון - אריאל הירשהורן

רע"ן זו"ק, משרד הביטחון - חיים לנדאו

מנהל תחום מחקרים במדעי החיים, משרד המדע - יוסי קאליפא

עוזרת היועמ"ש, המשרד לבטחון פנים - בר לוי

יועץ השר, המשרד לבטחון פנים - ליאור חיימוביץ

ר' מעבדה לראייה דיגיטלית, המשרד לבטחון פנים - נטע לב טוב

קמ"ד חקירות באח"מ, המשרד לבטחון פנים - דימטרי חינבלאום

ר' מעבדה ט.א, המשרד לבטחון פנים - דוד אטיאס

אגף מחשוב, משרד הבריאות - יעל אוריין

מרכזת את פרויקט הביומטרי בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - יעל קליימן

פרופסור, אוניברסיטאות ומוסדות אקדמים - קרין נהון

יועץ משפטי, התנועה לזכויות דיגטיליות - יהונתן קלינגר

יועץ תקשורת, התנועה לזכויות דיגטיליות - אוהד מוזר

יועץ תקשורת, התנועה לזכויות דיגטיליות - ניר הירשמן

מומחה סייבר ואינטרנט, מומחים שונים - דורון שקמוני

שדלן/ית (גורן עמיר יועצים בע"מ), מייצג/ת את דפוס בארי - ליעד אילני

שדלן/ית (גורן עמיר יועצים בע"מ), מייצג/ת את בארי - משה ביבי
ייעוץ משפטי
נירה לאמעי
מנהל/ת הוועדה
אסף פרידמן
רישום פרלמנטרי
אתי אפלבוים

הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה), התשע"ז-2016
היו"ר אורי מקלב
בוקר טוב. אני פותח את ישיבת הוועדה המשותפת לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים. על סדר-היום: הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה), התשע"ז-2016

היום א' באדר, התשע"ז-2016.

על סדר יומנו הנמקת הסתייגויות והצבעות בלבד. כפי שמקובל, אנחנו נשמע את ההנמקות של כולם ואחרי זה הסתייגות.

קיבלתי אתמול הרבה פניות מעיתונאים. אחד מהם ביקש את תגובתו של יושב ראש הוועדה לשאלה: האם אתם חושבים שמוצו הדיונים בחוק והאם לדעתי דיון אחד מספיק כדי לדון בהסתייגויות, להכניס אותן לחוק ובאותו יום להעביר את החוק בקריאה שנייה ושלישית?
הם מסבירים כאן שהשאלה היתה
האם ביום אחד שבו מציגים את ההסתייגויות, מצביעים על החוק ומביאים אותו למליאת הכנסת לאישור בקריאה שנייה ושלישית? זה מאוד חפוז בשביל חוק מאוד מורכב, שמחייב את אזרחי ישראל לגשת בשנים הקרובות ללשכת משרד הפנים ולהנפיק תעודה ביומטרית, שהפרטים שלהם ייכנסו למאגר ממשלתי מחייב. אני מבין שכבר רוצים לסיים את החוק ושכבר מוצו הדיונים בחוק, אבל מרגיש שישנם עוד הרבה דברים באוויר. מה עם הוראת השעה? מה עם השימושים הנוספים? מי עוד יכול לגשת למאגר? יש הרבה קצוות פתוחים שעדיין לא קיבלו התייחסות.

זאת היתה השאלה ומה שעניתי אני אגיד גם לכם. קודם כל, זה שאנחנו דנים היום בהסתייגות ולא ביום רביעי שעבר, זה היה מכיוון שרצינו ללכת לקראת המגישים של ההסתייגות כדי שיהיה להם מספיק זמן לנסח ושנדע לאיזה סעיף. בסופו של דבר אנחנו יודעים שההסתייגויות שמגיעות מצד המסתייגים, בסופו של דבר יש עדיין עוד הרבה עבודה.
חיים ילין (יש עתיד)
יש לו זכות דיבור במליאה?
היו"ר אורי מקלב
זה מופיע. לא קראתי את הכתבה אבל הכתבה התפרסמה היום. אני לא רוצה לחשוף מי שפנה, אבל פנו הרבה באותו נושא. אני חושב שעשינו הליך נכון, הליך שנותן את כל הזמן. זה שהיום אנחנו דנים בהסתייגות וזה גם עולה למליאה, זה צעד שלא פוגם בשום דבר במהות הדיון. יכול להיות שמבחינה טכנית ואדמיניסטרציה זה דבר לא פשוט. אבל היום אנחנו דנים בהסתייגויות ביום דיונים רגיל. הוועדה המשותפת מתכנסת בלי לחץ. ביטלתי היום את המחויבות שהיתה לי בוועדת המדע כדי שכל היום יהיה לפנינו. אנחנו לא לחוצים ולדון בכובד ראש.

להגיד שאנחנו לא יודעים מה עם הוראת שעה? אנחנו יודעים. אנחנו לא יודעים מה עם השימושים הנוספים, האם כן או לא? אנחנו יודעים שאנחנו לא דנים בשימושים הנוספים. היו כאן עוד שאלות. בדברים האלה לא דנו בצורה חפוזה.

נכון, אני מודה שהיו הרבה ויכוחים. לא כולם מסכימים עקרונית למאגר והרבה גם לא חושבים שקיבלו תשובות לשאלות שעלו. יש לנו מחלוקות גם על העובדות עצמן, דבר שמייחד את החוק הזה. יש מחלוקות על העובדות, האם אפשר בחמש שנים? האם אפשר היה להגיע לטכנולוגיות אחרות? האם בטכנולוגיות שקיימות כבר היום אפשר להגיע להערכה?

אנחנו נמצאים פה אחרי שמיצינו. לא סתם מיצינו אלא מיצינו הלוך וחזור את כל הדיונים. אנחנו נמצאים עכשיו בהליך של הנמקת ההסתייגויות. אני אתחיל לפי סדר היושבים פה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
יש לי הצעה לסדר, אדוני.
עיסאווי פריג' (מרצ)
איזה סדר אתה עושה? כל הסתייגות?
היו"ר אורי מקלב
כל מי שיש לו הסתייגות יקבל מספר דקות לנמק. אני חושב שסיעה שהגישה הסתייגות, צריך להיות נציג של אותה סיעה. אם יש עוד מישהו שרוצה להוסיף מאותה קבוצה, גם אאפשר לו.
עיסאווי פריג' (מרצ)
מה הלו"ז של הוועדה? נישאר עד 16:00?
היו"ר אורי מקלב
מתי שנסיים נצביע.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אדוני, תודה על הדברים. אני חושב שהדברים שאמרת בפתיחה די משקפים את מה שחושבים רוב חברי הוועדה. האבסורד הוא שאת מה שאמרת, חושבים גם רוב חברי הקואליציה. כולנו יודעים מה חושבים על החקיקה הזאת אנשים שיושבים פה. אני לא רוצה להכניס דברים לפיהם של חברי, אבל אף אחד מחברי הכנסת, לא נוח לו עם החוק הזה. לא בקצב שהוא מובא, לא כפי שהוא מובא ולא באופן הגורף שהוא מובא.

זה נכון שיש בחקיקה הזאת רצונות שאומרים שזה מסייע לנו לנושאים ביטחוניים. אני רוצה לומר פה, וחשוב שזה יהי על השולחן. הסיכון בקיום המאגרים האלה לביטחון הלאומי, גדול לאין ערוך מהתועלת שאנחנו משיגים מהעובדה שמקימים מאגר זה ובאמת הוא יסייע לתפיסה של עבריינים.

בכל העולם מצאו לזה פתרונות אחרים. אני אומר פה גם את העמדה שלי. אני בעד תעודה ביומטרית, אני בעד דרכון ביומטרי. אני נגד מאגר. המאגרים האלה דינם להיפרץ. כל מי שאומר לנו שהם לא ייפרצו, זה כל אלה שאמרו שהם ייפרצו.

אני חושב שגם לאור הדברים שאמרת, אין מקום עדיין לקיים פה הצבעות היום. אני חושב שדווקא פה הוועדה צריכה למצות את הדיונים האלה כדי להטיב עם העניין.
היו"ר אורי מקלב
אני שמח שקיבלת חלק מדבריי. הסיפא של דבריי היתה שהדיונים מוצו. אפשר להסכים או לא להסכים, אפשר לקבל את העובדות, אפשר לחשוב אחר. זה לגיטימי ואני אולי אחד מתוך הדיונים שהיו פה. להגיד שלא מוצו הדיונים? אני חושב שהם מוצו. אנחנו בהחלט בשלים, בהסכמות או לא בהסכמות, לדיון הזה.

חבר הכנסת חיים ילין, אני אתן לך לנמק.
עיסאווי פריג' (מרצ)
את סותר את עצמך, אדוני היושב ראש.
נורית קורן (הליכוד)
יש לי שאלה. עכשיו כולם מנמקים ואחר-כך אנחנו מצביעים?
היו"ר אורי מקלב
נימוקים ואחרי זה הצבעות.

חבר הכנסת חיים ילין, בבקשה.
חיים ילין (יש עתיד)
יעל מודאגת אז אני מודאג שהיא מודאגת.

כבוד היושב ראש. כשמתנגדים, לעולם לא מוצע חוק וכשבעד אז ז לא משנה עם מוצע חוק או לא מוצע חוק. זאת הדרך בקואליציה ובאופוזיציה להתנהג. אני דווקא כן חושב שהיה דיון טוב למרות שאני מתנגד. אני מאוד מכבד גם את הפתיחות שלך ואת זה שאתה נותן לאנשים להביע את דעתם. מי שהשתכנע השתכנע ומי שלא, אז לא. היה מספיק זמן להשתכנע, אין ספק. אני גם חושב שההסתייגויות צריכות להיות מנומקות וכן להתחיל לדון עליהן ולהבין אותן. זה התהליך החשוב. בסוף בסוף, כל מה שלא התקבל מגיע לפה.

לי יש שאלה שהיא שאלה מהותית. הדיונים התחילו פחות או יותר לפני שנתיים. יושבת ראש הוועדה מציגה, יחד עם עוד גופים – אני רוצה לנסח את זה מדויק. הם אמרו שהם בעד תמונה, בעד המאגר ושאין צורך בטביעות האצבעות. אני מדבר על הוועדה המייעצת. שמענו גם עוד גופים שתמכו בעמדה הזאת. זאת עמדה שבעצם מרכזת עבודה שעשיתם נאמנה תקופה מאוד ארוכה.

אז אנחנו מגיעים לפה ואנחנו מוצאים את עצמנו שרוצים בכוח ובחקיקה לדחוף את תמונת טביעת האצבעות. אז, כשמתחילים להתנגד גם מתוך הקואליציה, עושים רברס. מה אומרים? זה יהיה וולונטרי.

אני אסביר לכם איך פוליטיקאים עובדים בממשלה. הם אומרים: אנחנו עכשיו נקצץ רוחבי 3% ואז פתאום הם אומרים: לא 3% אלא 1.5%. אז כולם מוחאים כפיים. עדיין מקצצים ב-1.5%, מה שלא היה לפני זה. אותו דבר פה. עדיין המלצתם שלא יהיו טביעות אצבעות. עכשיו יש טביעות? לא, אבל עכשיו זה גם וולונטרי. זאת שאלה עקרונית שעד היום לא קיבלתי תשובה, איך פתאום הדבר הזה נכנס.

נושא השני שבו אני לא מקבל תשובה לאורך כל הדיון ולפני הסתייגויות אני מציע לשים את זה פה. אם הטביעות הופכות להיות וולונטריות לחלוטין ואני מעריך שרוב הציבור לא ירצו שהטביעות יהיו שם, למה אנחנו צריכים את זה? מול מה להשוות את זה? זה באג ניהולי, תתחילו להבין את זה. לא בכוח צריך ללכת גם כששר מחליט. משהו פה לא מובן לי. לא יכול להיות שהדבר הזה הוא פוליטי אלא אם מאחורי הדבר הזה מסתתרת אג'נדה אחרת, שרוצים להשתמש בטביעות אצבע, כאשר כל שוטר יוכל לקחת. זאת אומרת, לא בחוק הזה פה, אלא בתקנות שיגיעו בשימוש עצמו. אם זה כך, כבוד היושב ראש, יש פה חוסר שקיפות לחלוטין מה המטרה האמיתית של החוק וסטייה ניכרת ממשמעות החוק.
נירה לאמעי
אני חייבת שאלת הבהרה.

היתה הוראה שבאמת הגיעה בהצעה המקורית, שגם בתקופת הקבע יהיו השוואות לטביעות אצבע. ההוראה הזאת ירדה. ברגע שאנחנו קבענו שכשהוראת השעה פוקעת, טביעות האצבע נמחקות. אם השר רוצה להאריך את הוראת השעה, הוא צריך להגיע לוועדה ולכנסת.
חיים ילין (יש עתיד)
לא על זה אני מדבר.
נירה לאמעי
אז בהוראת הקבע אין סעיף. בהוראת הקבע יש מאגר פנים ואין השוואה לתמונת טביעות אצבע. יש השוואה למאגר באופן כללי.
חיים ילין (יש עתיד)
זה וולונטרי.
נירה לאמעי
בהוראת השעה.
חיים ילין (יש עתיד)
הוראת שעה, יופי.

אם זה וולונטרי ורוב האנשים לא צריכים את זה, אז למה להכניס את זה בכלל?

אני רוצה תשובות למה ששאלתי.
היו"ר אורי מקלב
אין עכשיו שאלות.
חיים ילין (יש עתיד)
אני לא מנסה לבזבז את הזמן, אני מנסה לקבל תשובות.
היו"ר אורי מקלב
חבר הכנסת ילין, דיברו כבר.
חיים ילין (יש עתיד)
לא קיבלתי.
היו"ר אורי מקלב
נכון, אני אמרתי שלחלק מדברים לא קיבלנו תשובות. יש לנו ויכוח על העובדות עצמן. אני אגיד לך עוד דבר. הם המליצו על 10 שנים. הם המליצו שהתוקף של תעודת הזהות יכול להיות ל-10 שנים. עם כל זאת, העמדה של הרשות הביומטרית ושל משרד הפנים ורשות האוכלוסין היתה 5 שנים.
חיים ילין (יש עתיד)
אני אקריא את הסתייגויות, אבל אני אגיד מתוך הדברים שאני אמרתי אותם כאן.

אם אני לא מקבל תשובות על הדברים האלה, אני בעצם מאשים את שר הפנים ואת ממשלת ישראל, שמקבלת החלטות שהם לא שקופות. יש בחוק הזה מטרה שהיא בעצם להיות האח הגדול של כל אזרח במדינת ישראל. מותר לי לומר את הדברים האלה אם אני לא מקבל תשובות ואף אחד לא משכנע אותי שזה אחרת לגמרי.
היו"ר אורי מקלב
נכון, זה חלק מהנימוקים.
חיים ילין (יש עתיד)
אמנם לאח הגדול יש רייטינג מאוד גדול כנראה ועושה הרבה מאוד כספים, אבל זה לא התפקיד של ממשלת ישראל לעשות רייטינג. הממשלה צריכה להנהיג ולשמור על ביטחונם של האזרחים והיום היא לא עושה זאת.
היו"ר אורי מקלב
תגיד את ההסבר הכללי.
חיים ילין (יש עתיד)
אמרתי את מה שאמרתי ואני מתנגד בכל תוקף למאגר הביומטרי. לעומת אחרים, לא על כל פסיק ונקודה אני שם הסתייגות. ההסתייגויות שלי הן עקרוניות וניהוליות.

אני מבקש שהוראת קבע תהפוך להיות הוראת שעה, זה סעיף 1. בתקופה שמיום תחילת עד תום 5 שנים.

סעיף מספר 3: תוספת לסעיף 5א, תוקף מסמך זיהוי. במקום 5 שנים יבוא 10 שנים.
היו"ר אורי מקלב
אתה רואה? כן ביקשת את זה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
יש לי הערה לסדר.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
גם לי יש הערה לסדר.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אתה לא יכול להתחיל עם ההסתייגויות.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
הערות לסדר זה לפני הסתייגויות.
היו"ר אורי מקלב
אני אתן לך.
חיים ילין (יש עתיד)
סעיף 4, תיקון סעיף 6: יימחק לגמרי הסעיף.

יש להגביל את הרשאת הגישה. זה עקרוני מה שאני הולך להגיד. יש להגביל את הרשאת הגישה החוקית לגופים נותני שירות לקבלת מידע המבוסס על נתוני המאגר. אני חוזר, שבעצם מטרת החוק והפיילוט היה למנוע זיופים והרכשה כפולה. בשום פנים ואופן לא דובר אף פעם שכל שוטר וכל איש ביטחון יכול לקחת מכל בן אדם איך שבא לו ומתי שבא לו.
היו"ר אורי מקלב
אנחנו כרגע לא מאשרים שום דבר בנושא הזה.
חיים ילין (יש עתיד)
לכן אני אומר למחוק.

מחיקת המאגר. ניסיתי להביא פשרה שלא התקבלה אז אני אומר את הדברים כפי שהם: הוספת סעיף 10א: בתום 5 שנים מיום תחילתו של חוק זה יימחק המאגר הביומטרי. או לחילופין, לאחר הנפקת אמצעי זיהוי ביומטריים - - -
היו"ר אורי מקלב
אני מציע, חבר הכנסת ילין - - -
חיים ילין (יש עתיד)
אני לא מוכן. אם הקואליציה עושה את הבלאגן, לפחות שישמעו את האופוזיציה.
היו"ר אורי מקלב
חבר הכנסת דוד ביטן, הדיבורים מפריעים להם עם ההנמקה.
חיים ילין (יש עתיד)
אם יש לך בעיה עם ישראל ביתנו, תצאו החוצה, אין בעיה.
היו"ר אורי מקלב
חבר הכנסת ילין, תמשיך.
דוד ביטן (הליכוד)
עוד פעם הגשת המון הסתייגויות? תאמין לי, מה שמסכמים איתכם, אתם מגישים הסתייגויות.
חיים ילין (יש עתיד)
אני גדלתי בעוטף. אצלנו לא מוותרים לעולם, אתה צריך להבין את זה.
היו"ר אורי מקלב
חבר הכנסת ילין, אתה לא בדו שיח עם חבר הכנסת ביטן.
דוד ביטן (הליכוד)
תן לו הסתייגות אחת.
חיים ילין (יש עתיד)
סמלית, אין מאגר ביומטרי. ההסתייגות היחידה התקבלה, אפשר ללכת הביתה.
היו"ר אורי מקלב
אצל ביטן התקבלה.
חיים ילין (יש עתיד)
לחילופין, לאחר הנפקת אמצעי זיהוי ביומטרי - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אי-אפשר ככה, לא שומעים.
היו"ר אורי מקלב
הגורם המפריע יצא החוצה.
חיים ילין (יש עתיד)
למחיקת המאגר יש שתי אפשרויות. אחת, בתום חמש שנים, אחרי שמסיימים את הכול ובודקים את המאגר.

האפשרית השנייה, לאחר הנפקת אמצעי זיהוי ביומטריים ל-90% מכלל אזרחי ישראל, יימחק המאגר הביומטרי. זאת אומרת, או זה או זה.

שתיים. לאחר מחיקת המאגר, הנפקת אמצעי זיהוי ביומטריים תיעשה לאחר הליך תשאול. זאת אומרת, אני כבר אומר שחלק מהעניין של מחיקת המאגר עצמו, בשביל לנסות לזהות. אם מישהו איבד את התעודה, איך אפשר לדעת אם זה הבן אדם, קיים גם התשאול עצמו. אני מנסה לקחת מה שחלק מהמומחים הביאו לפה, לקחת חלק מהחקיקה ולנסות לחבר בין שניהם. אם לא היו הולכים עם הראש בקיר, שחור או לבן, אז היינו מגיעים לדבר הזה.
היו"ר אורי מקלב
כפי שיש במדינות אחרות.
חיים ילין (יש עתיד)
סעיף 15, הוראת שעה, הסעיף יימחק.

תוקף מסמכי זיהוי, במקום 5 שנים יבוא 10 שנים. לאחר "השר" יבוא "באישור ועדת הכנסת המשותפת ליישומים ביומטריים". אני מבקש שכל פעם שיהיה - - -
נירה לאמעי
היתה פה טעות. אתה מתכוון לוועדה הזאת, זאת ועדת הכנסת המשותפת.
חיים ילין (יש עתיד)
כן, זאת הכוונה.

סעיף 35א(ב), פיתוח טכנולוגיה חלופית למאגר הביומטרי, הוספת סעיף 4: מכרז להנפקת אמצעי זיהוי ביומטריים יכלול הוראות הנוגעות לפיתוח טכנולוגיה חלופית למאגר למניעת גניבת זהויות. פותחה טכנולוגיה כאמור, יימחק מאגר עצמו. זאת אומרת, זה צריך להיות תחליף וזה צריך להיות בילט אין בתוך המכרז החדש.

10(א), תיקון סעיף 35, סעיף 35ו לחוק העיקרי יימחק.
היו"ר אורי מקלב
תודה רבה.

חברת הכנסת יעל כהן פארן, בבקשה. יש לך גם הצעה לסדר.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני אפתח בהצעה לסדר. פניתי הבוקר לשר הפנים בדרישה לעצור את כל הליך החקיקה הזה.

מסמכים שאנחנו ביקשנו, גם שעלו בדיון הקודם, שנתבקשו על-ידי נציגי ציבור ולא הובאו לידיעת הוועדה ולידיעת הציבור, הועברו אלי אתמול, בעקבות פנייתי ליועץ המשפטי לממשלה. אתמול ב-12 בלילה קיבלתי במייל שני מסמכים של התייחסות יחידת הממונה למסמך בנושא: יישום מאגר ביומטרי הכולל תמונות פנים בלבד. שני המסכים האלה גם נשלחו לייעוץ המשפטי של הוועדה וכמובן ליושב ראש הוועדה. זה מסמך קצר, שבגדול אומר שאפשר ליישם תמונות פנים. גם עניין הגיל הוא פתיר. במסמך הרשות לא מתואר ניסיון לבדוק הקמת תהליך חדש למערכת אלא רק התייחסות נקודתית למספר טענות. זאת ביקורת על מסמך הרשות. בחלקים שונים במסמך יש אי דיוקים רבים.

"בסופו של דבר, לאחר שלמדנו את המסמך הזה", כותבים ביחידת הממונה, "לא מצאנו שיש בו כדי לשנות את המלצת הוועדה המייעצת בדבר הסתמכות על מאגר פנים בלבד.

לכן אני באמת לא מבינה איך הגענו עד היום שהמסמכים האלה – אני חייבת לציין שאחד המסמכים עדיין מושחר בחלקו. לא ברור לי מדוע מסמך שהוא בלמ"ס מועבר בצורה מוסתרת. מה מסתירים? מה ממשיכים להסתיר מהוועדה? מדוע ברבע ל-12 בלילה, יום לפני שמצביעים על החוק הזה בקריאה שנייה ושלישית בוועדה, אנחנו מקבלים מסמכים כאלה? גם אם המידע שבהם נרמז עליהם בדיוני הוועדה, מעולם לא הונחו בפני חברי הכנסת. אני חושבת שזאת פשוט שערורייה. אני חושבת שכל הליך החקיקה כאן צריך להיעצר עכשיו. אני גם פניתי לאיל יינון, היועץ המשפטי של הכנסת. אני דורשת שאנחנו נעצור את כל הליך החקיקה ונעשה בירור בעניין ובאמת אין מקום להמשיך אותו.

אם זאת חוות הדעת של הממונה, מדוע היא הוסתרה? מדוע עדיין יש בה חלקים שהם מוסתרים ומדוע לא התייחסנו באמת בצורה רצינית לביקורת שיש כאן? כל התהליך היה צריך להיות אחר לגמרי.
היו"ר אורי מקלב
תודה על הדברים. רצינית או לא רצינית אני לא יודע להגיד. התייחסנו לדברים שנאמרו על ידם. הדברים נאמרו פה בישיבה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
המסמך הזה לא הובא לידיעתנו עד אתמול ב-12 בלילה.
היו"ר אורי מקלב
זה דרישה שלכם למסמך.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
הדברים לא נאמרו בצורה ברורה. המסמך הזה הוא חלק מתהליך ההסתרה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אולי נשמע את דעתה של היועצת המשפטית.
היו"ר אורי מקלב
לא צריך את דעתה של היועצת המשפטית. היא פנתה ליועץ המשפטי של הכנסת.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני רוצה לשמוע את דעתה. אל תיקח את זה כי אתה חייב להעביר את זה.
היו"ר אורי מקלב
מי שהיה שותף פה לדיונים יודע שלא לקחתי את זה לכיוון הזה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
יש דברים מוסתרים.
היו"ר אורי מקלב
היא לא צריכה דובר.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני לא מבינה איך אנחנו הולכים היום להצביע החוק הזה, כשבעצם כל מה שיש בו מופרך לחלוטין. אנחנו הולכים לתזז את כל מדינת ישראל כל חמש שנים ללשכות האוכלוסין בשביל להוציא תעודות מיותרות. אפשר כל עשר שנים, לא צריך את מאגר טביעות האצבע. כל הדיונים שהיו כאן בוועדה התבססו על שקרים וחצאי אמיתות. אני מאוד מצטערת, זה פשוט מחדל איך שניהלנו את זה.
היו"ר אורי מקלב
כששר הפנים דיבר על-כך שטביעות האצבע יהיו וולונטריות, זה בעקבות הדברים שהוא שמע.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בסדר, אבל בעקבות זה אתה מתזז אנשים כל חמש שנים להוציא תעודות ביומטריות. זה לא הגיוני.
חיים ילין (יש עתיד)
הוועדה המייעצת אמרה שלא צריך את זה.
היו"ר אורי מקלב
יש חוות דעת אחרות, לכן הוא קיבל, לפי דעתו, החלטה מאוזנת. יש כאלה שאומרים שלא צריך בכלל. הרשות הביומטרית אומרת שכן צריך. לא רק זה, גם הוויכוח - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
מדוע הדברים האלה לא הוצגו בפנינו בוועדה? באמת, אני שואלת.
היו"ר אורי מקלב
הם הוצגו בפנינו בוועדה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לא הוצגו.
היו"ר אורי מקלב
לא המסמך, אין חובה. אתם ביקשתם בהליך של בקשת מסמכים וקיבלתם. אין לזה קשר לוועדה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
ועדיין לא מראים לנו את כל המידע. נייר שהוא בלמ"ס, לא מציגים לנו אותו.
היו"ר אורי מקלב
במסגרת הזאת של ההתדיינות שיש לך מול חשיפת המסמכים, אני באמת מברך אותך. אני חושב שתפקידך לנסות למצות שהם ייחשפו.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אבל זה צריך להשפיע על ההליך.
היו"ר אורי מקלב
חבר הכנסת דב חנין.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
תודה לך אדוני היושב ראש. אנחנו נמצאים בחוק הזה במצב שהוא מאוד מיוחד ויוצא דופן.
היו"ר אורי מקלב
זאת הצעה לסדר.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
כן, אני ממש מבטיח לא להתייחס לגופו של החוק.

אנחנו נמצאים במצב שהוא מאוד מיוחד ויוצא דופן בכנסת, לפי הערכתי הזהירה, יש רוב של בערך 90 חברי כנסת שהם נגד החוק בצורתו הנוכחית. גם בוועדה הזאת, אם חברי הכנסת היו מצביעים לפי מצפונם, אני בטוח שמספר התומכים בחוק היה מאוד קטן.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
רוב חוקי הקואליציה הם כאלה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
איך אמר גואטה? מתבייש ומצביע?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
יש הרבה חוקים שהקואליציה מקדמת בגלל שיקול פוליטי כזה או אחר ויש אנשים שיש להם ספקות אבל אין להם התנגדות מהותית לגבי עצם החוק והרעיון המרכזי שבו.

אנחנו נמצאים במצב יוצא דופן, אדוני היושב ראש. אנחנו פועלים בשני יקומים מקבילים. יקום אחד הוא היקום שלך, שבו אתה מנהל פה דיונים בוועדה. לזכותך צריך לגיד שכדרכך אתה מנהל את הדיונים בסבר פנים יפות ובצורה עניינית ומאפשר לאנשים לדבר ולהישמע. פה בעצם הרציונל או המסקנה מהדיונים שמתנהלים אצלך בוועדה היא, זה שיש בעייתיות מאוד גדולה בחוק הזה.

אבל האמת היא, שהחלטות מתקבלות ביקום מקביל, אדוני יושב ראש ועדת הכנסת שאיננו היקום של הוועדה הזאת. יש הידברות כזאת או אחרת בתוך הממשלה או בתוך הקואליציה ושם בעצם מתקבלות ההחלטות האמיתיות. פה אנחנו נדרשים פה, וזה החשש שלי, לאיזה סוג של תיאטרון בובות. אנחנו נקריא את ההסתייגויות. רוב חברי הכנסת אולי בליבם יהיו איתנו אבל בגלל משמעת קואליציונית יצביעו כפי שהם מחויבים להצביע ובעצם תיאטרון הבובות הזה יהיה בעיקר בזבוז זמן משותף של כולנו.
השאלה היא
האם זאת התוצאה היחידה האפשרית למהלך הזה שבו אנו נמצאים? אני חושב שזאת לא התוצאה היחידה. למה אני חושב שזאת לא התוצאה היחידה? כי אני שומע לאורך הדרך, וגם אפילו עד הרגע האחרון, שגם אצל שר הפנים יש התלבטויות בעניין. עובדה שהוא לא הלך על המהלך הזה של טביעות האצבע כמו שרצו במקור. הוא היה מוכן להכניס שינויים. הוא מבין שיש כאן בעייתיות ויש כאן ספקות.

הצעתי היא הצעה מאוד עניינית. היא נועדה בעיקר לאמץ מודל יותר רציונלי של עבודה בכנסת. יכול להיות שהוא לא יעבוד, אבל הסיכון בזה הוא מאוד נמוך.

ההצעה שלי היא, שאנחנו היום לא נקיים את ההצבעות, בין היתר גם על בסיס דבריה של חברת הכנסת יעל כהן פארן. אנחנו נדחה את ההצבעות בשבוע. תיקבע קבוצה של שלושה חברי כנסת, שניים מהם מהקואליציה ואחד מהאופוזיציה, מחברי הוועדה, שישקפו בפני הוועדה את הספקות הקיימים, כי גם בקרב הקואליציה יש ספקות. אתה, אדוני היושב ראש, צריך להיות בראש הקבוצה הזאת. הקבוצה הזאת במהלך השבוע הקרוב תקבע פגישת עבודה עם שר הפנים ובה אנחנו נציג בפניו – אני לא עומד על זה שאני אהיה בקבוצה אלא מה שאדוני יקבע, אחד מחברי האופוזיציה ושניים מחברי הקואליציה. נציג בפני שר הפנים את הספקות שעלו כאן.
היו"ר אורי מקלב
אני מעריך את ההצעה הזאת. הבנו את ההצעה. חבר הכנסת דב חנין אל תנצל את זה שאתה מחמיא לי. את אורך הרוח של המחמאה כבר עשיתי.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
התוצאה יכולה להיות אחת משתיים. אפשרות אחת, היא ששר הפנים ישתכנע והוא יכניס כמה שינויים וכמה תיקונים ואז נקצר את זמן העבודה בצורה פנטסטית בכנסת לכולנו, גם במליאה וגם בוועדה.

האפשרות השנייה, ששר הפנים לא ישתכנע, זאת גם אפשרות. אז בשבוע הבא נעשה את אותה הצגה שאנחנו עושים השבוע, אבל נעשה אותה מתוך ידיעה שאין לנו ברירה.
היו"ר אורי מקלב
אני יכול לקבל את החלק הראשון של דבריך. לא בדקתי את זה, אבל חלק גדול מחברי הכנסת לא הולכים בלב שלם עם הצעת החוק הזאת. הם לא השתכנעו, גם אחרי הדיונים שהיו פה . הם לא השתכנעו ולא קיבלו תשובות לכל השאלות ולכל התהיות שלהם אבל התכנסו לאיזה משהו מאוזן מבחינתם בעניין הזה, כמו השימושים הנוספים, כמו שטביעות האצבעות הן וולונטריות, שאנחנו נעשה בדיקות תוך כדי תנועה במשך תקופת הוראת השעה. יש כמה דברים שאיזנו מבחינתם את הדברים. מצפונם נותן להם את האפשרות להצביע, כפי שנאמר לי.

לגבי ועדה משותפת של שניים מחברי הקואליציה ואחד מחברי האופוזיציה. אני רוצה להגיד לך שההצעה שלך תנהלה פה על השולחן הזה בשבועות האחרונים. יותר מזה, לאופוזיציה היו כאן כמה חברים ולקואליציה אולי חבר אחד או שניים. אני גם עמדתי בראש. לדיונים שאתה רוצה להגיע, בדיוק עשינו אותם באורך רוח ובהקשבה רבה. הגענו לאותן מסקנות שהגענו עכשיו ואפילו הרגשנו שאנחנו כבר חוזרים על עצמנו בדברים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
היה מידע חסר.
היו"ר אורי מקלב
לא היה חסר.

נשארנו בחילוקי דעות. היו לנו כאן ויכוחים על עובדות. אנחנו עדיין נמצאים בוויכוחים על עובדות, האם אפשר או אי-אפשר חמש שנים? האם זה מספיק או זה לא מספיק? נשארנו עם המחלוקות האלה.

בסופו של דבר יש את הצד המקצועי שהוא זה שמוביל את החוק. לכן אנחנו היום נמצאים בשלב של הצגת ההסתייגויות.

יואב קיש, בבקשה. אחר כך זוהיר בהלול ואחריו חבר הכנסת פריג'.
יואב קיש (הליכוד)
אני רוצה להגיד כמה דברים. ההתנהלות של החוק הזה התחילה מנושא עקרוני, האם צריך או לא צריך מאגר? הרי זאת היתה ההחלטה. ההחלטה שנתקבלה היא, שמכיוון שהולכים לתעודות חכמות, כדי למנוע את הנושא של הרכשה כפולה הולכים למאגר. זאת החלטה שגם היא יכולה להיות שנויה במחלוקת, אבל זאת ההחלטה שנתקבלה. מהרגע שזה התקבל, אני יכול לומר לך שהכיוון שאני וגם אתה, לדעתי, אדוני היושב ראש, זה איך אנחנו דואגים שאותו מאגר יפגע בצורה הכי מינימליסטית בזכויות הפרט שלנו. השר הסכים שטביעות האצבעות למאגר לא יהיו חובה אלא רק מי שרוצה וזה מאוד חשוב. גם הובלנו פה מהלך, שתיעשה בדיקה גם תוך החמש שנים ראשונות, אם ניתן לוותר על המאגר.

יש לי שתי שאלות. אחת, האם יש הגדרה לסיום הפיילוט בחוק?
היו"ר אורי מקלב
כרגע אין הגדרה על סיום הפיילוט.
נירה לאמעי
מבחינת הוראות המעבר, החוק בעצם מאריך את הפיילוט. אין כרגע תאריך קבוע לסיום הפיילוט. הוא מאריך אותו עד אשר יגיעו תקנות.
יואב קיש (הליכוד)
אז אם כך, אני מצביע נגד החוק, אין פה פשרה. הפיילוט ימשיך לרוץ לנצח ואנחנו נתחיל להתווכח על תקנות. לא מקובל בשום פנים ואופן.
היו"ר אורי מקלב
אנחנו יוצאים מנקודת חשיבה שהחוק יותר טוב מהפיילוט. אין להם עניין להישאר בפיילוט.
יואב קיש (הליכוד)
אני אסביר לך למה, זה בא מהנושא השני שלי. אחד הוויכוחים שהיו פה עכשיו - - -
היו"ר אורי מקלב
אני מקבל את הדברים האלה, אנחנו נקבע תאריך.
יואב קיש (הליכוד)
אני אסביר למה אני מתעקש על זה. אחד הוויכוחים שהיו פה, גם בגלל חבר הכנסת מיכאל, שבעצם הנושא של הסבר בעל-פה. יש לכם הסתייגות שכביכול מונעת את זה. אני בטוח שגם אתם לא רוצים להטעות אזרח שבא ללשכת משרד הפנים, שיבין מה המשמעות, האם הוא מוכן שהאצבעות שלו יהיו במאגר, כן או לא?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
הוא אמור לחתום על זה ולא באותיות קטנות.
היו"ר אורי מקלב
הוא מדבר על תקופת הפיילוט.
יואב קיש (הליכוד)
העניין הזה יוסדר בתקנות. חשוב לי שזה יהיה לפרוטוקול. את העניין הזה נסדיר בתקנות שיגיעו לפה. איך אותו אזרח שמגיע מבין מה קורה עם טביעות האצבעות שלו? אני אומר לכם כבר עכשיו שלא יכול להיות שאזרח יבוא ומשלטים או מאיזה טופס שהוא חותם, הוא כבר מבין שהאצבעות שלו כבר במאגר. חייבים לשאול אותו שאלה: האם אתה מוכן שטביעות האצבעות שלך יהיו במאגר, כן או לא?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
הוא אמור לחתום על זה ולא באותיות הקטנות. יהיה דף, בצורה מסודרת, באותיות קידוש לבנה והוא יצטרך לחתום על זה.
יואב קיש (הליכוד)
אני לא רוצה להיכנס לוויכוח הזה כי לוויכוח הזה ניכנס בתקנות. אני אומר לך, גם אתה וגם אני לא רוצים שאותו אזרח יחתום בלי לדעת על מה הוא חותם. מכיוון שיהיה ויכוח גדול על התקנות. אני קצת חוזה פני עתיד ולכן לא יכול להיות שהפיילוט ישמש כמן הכשר למאגר אצבעות, כל עוד אנחנו מתווכחים על תקנות. אני אומר לך כבר עכשיו, לא מעניין אותי מה יסגרו, אם אין תאריך לסוף פיילוט – אין לי בעיה שזה לא יהיה בעוד חודש, זה יכול להיות לאמצע המושב הבא. אז יגיעו תקנות ולוועדה יהיו חודש לעבוד. יש צורך לתאריך לסוף פיילוט, נקודה.
היו"ר אורי מקלב
חבר הכנסת קיש, אתה יודע שהיו דיבורים לפני הוועדה. הם מעבירים תאריך ואני מקווה שאנחנו נתכנס לתאריך הזה.
יואב קיש (הליכוד)
בסדר. נושא התקנות לא ייפתר עכשיו. אני מבקש כבר עכשיו מאנשי המשרד: גם אתם לא רוצים שהאזרחים לא ידעו על מה הם חותמים.
היו"ר אורי מקלב
חבר הכנסת זוהיר בהלול, בבקשה.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אדוני היושב ראש, שלא תתבלבל. אם תיערך כאן בדיקה ינשופית, תמצא באוויר הדחוס הזה חמצן שיצא מצמד ריאותיו של דוד ביטן. דוד ביטן היה לפני כמה רגעים ורבץ על הגב של כמה מהחברים כאן ונעץ בהם מסמרים באוזניים.
יואב קיש (הליכוד)
זה מה שהוא עשה לך בשבת תרבות, לא?
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
דוד ביטן לא נמצא כאן. שלא תתבלבלו, השד המתעתע של דוד ביטן לא נראה בעליל, אבל הוא נמצא בחדר. לכן, כל מה שאתם רואים כאן, חברות וחברים, זאת הצגה לתפארת. אלה דילים שנרקחו. נאמר תיאטרון הבובות, אני אומר לך דב חנין, מורי ורבי, זה תיאטרון אבסורד שמתנהל כאן. הם כבר רקחו את הדילים, הם מנסים להיטיב לכאורה אותנו, אבל הדורסנות של הכניסה לפרטיותו ולאנונימיות של האדם בישראל היא בעיצומה. מטרתו של החוק הזה להעניק לרשויות המדינה כוח בלתי מוגבל וגישה לא מרוסנת למידע רגיש של כלל אזרחי ותושבי המדינה, לפגוע בזכותו של אדם לפרטיות ולאנונימיות שלו ולאפשר לכל מי שיחפוץ בכך לעשות שימוש פסול במידע שנאסף על-ידי רשויות, לרבות סחיטה באיומים והפללה בביצוע עבירות, בהתבסס על אמון האזרח ורשויות המדינה ובהיעדר יכולתו להתנגד להליך איסוף המידע. זאת אחת ההסתייגויות.

אתם בעצם רומסים ברגל גסה זכויות אדם בישראל באמצעותו של החוק הביומטרי הזה. אל תבלבלו אותי בעובדות ואל תיכנסו לפרטים, כי הכול זאת הצגה וזה תיאטרון אבסורד. אתם כאן מצמצמים את מעגל זכויות האדם בישראל והחוק הזה הוא שיאו של תהליך דורסני, בהובלת הימין הישראלי ובהובלתה של הקואליציה כאן בכנסת.
היו"ר אורי מקלב
תודה לחבר הכנסת זוהיר בהלול.

מה שאתה אמרת, טוב שאמרת את זה, אבל לא נוכל להצביע על המטרה של החוק.
עיסאווי פריג' (מרצ)
למה אי-אפשר להצביע על שם החוק?
נירה לאמעי
בחוק מתקן אי-אפשר לשנות.
היו"ר אורי מקלב
חבר הכנסת עיסאווי פריג', בבקשה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
חברתי תמר זנדברג, שליוותה את החוק הזה ולא נמצאת כאן, הגישה 74 הסתייגויות שהוגשו. אני אדבר באופן כללי ואסכם את רוח הדברים שאנחנו במרצ חושבים.

אדוני היושב ראש, לפני כמה שנים נסעתי לירדן. פתאום לוקחים אותי לדלפק שם, אומרים לי לשים עין, לשים אצבע. שאלתי מה זה? אמרו שמכניסים אותי למאגר ביומטרי. אמרתי להם שאני לא מעוניין, אני רוצה לחזור. הייתי על הגבול בבית שאן, אמרתי שאני לא מעוניין ואני רוצה לחזור. לא אפשרו לי לחזור, חייבו אותי. רציתי לחזור ולא להיכנס לירדן ועוד לא חציתי את הגבול. אי-אפשר.
היו"ר אורי מקלב
אם לא חצית אז איך לא נתנו לך?
עיסאווי פריג' (מרצ)
עברתי את הנקודה הישראלית.

כשקראתי את החוק זה החזיר אותי לשם, מדינת ביטחון, מדינת משטרה. הוחלט כאן ללכת בעקבות ירדן, עירק ופקיסטן, שהחברים יבינו לאן אנחנו הולכים. אני שואל שאלה אחת באוויר: למה מדינות העולם החליטו לרדת מזה ואנחנו מתעקשים להיות שם? אני רוצה תשובה לשאלה פשוטה.

לשם כך, סוגיית הפרטיות היא סוגיה בנפשנו. זאת סוגיה שמבדילה אותנו מהרבה מקומות. אנחנו נמשיך להילחם עליה. סוגיית גזל הפרטיות, שהזכיר אותה חברי זוהיר היא מאוד חשובה. אנחנו מגישים את ההסתייגויות האלה.

מצד שני, החברים דיברו על תיאטרון הבובות, שאנחנו עכשיו נמשיך למשוך זמן ולדבר, עד שהישועה תבוא מדוד ביטן בהתייעצות. ואז כשדוד ביטן יגיד כן, אז נתחיל.

אני מבקש לדעת באיזו שעה יהיו הצבעות?
היו"ר אורי מקלב
עוד רבע שעה.
היו"ר אורי מקלב
עוד רבע שעה יהיו הצבעות? אתה יודע על מה אתה מדבר?
היו"ר אורי מקלב
כן, אני יודע על מה אני מדבר.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
איך יכול להיות? עוד לא התחלנו לנמק הסתייגויות.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
עוד לא התחלנו להגיד את ההסתייגויות.
היו"ר אורי מקלב
אתה יודע מה? ההצבעות עכשיו? אני לא קובע זמן. מבחינתי, זה מה שנראה.
היו"ר אורי מקלב
אתה מעריך שעוד רבע שעה יהיו הצבעות?
היו"ר אורי מקלב
כך נראה לי. אני אומר לך בינינו. אני לא רוצה להתחייב.

נורית קורן, בבקשה.
נורית קורן (הליכוד)
אדוני היושב ראש, כבר דיברתי על הנושא הזה מספר פעמים בישיבות הקודמות. אני מאוד רוצה לדעת שהמאגר הזה יהיה בטוח. אני לא יודעת למה אנחנו צריכים את המאגר של אצבע. נניח שאנחנו כבר מסכימים לזה, שזה יהיה בטוח ולא יינתן לפריצה וזה יזלוג ושהמדינה לא תעשה בזה שום שימוש אחר. זה מה שמטריד את כל האזרחים.

דבר שני, אני מצטרפת לדבריו של חבר הכנסת יואב קיש, שאנחנו צריכים לדעת עד מתי הפיילוט. אם הפיילוט ממשיך עד אין סוף, זה אומר שהמדינה משלמת הרבה כסף על תעודת הזהות בזמן שהתעודה עצמה עולה 10 שקלים והמדינה משלמת 60 שקלים ל-HP. העליתי את הנושא הזה, שגם המחיר והתמחור של תעודות הזהות צריך להיעשות. נאמר לי על-ידי הצוות המקצועי שזה לא בחוק הזה. אבל אני רוצה שבחוק הזה יהיה כתוב שלפחות תוך שנה הם יצאו למכרז הוגן, על-מנת לחסוך כספים לקופת מדינה. ברגע שאנחנו משלמים ויש כסף שהולך בדרך – אפילו מבקר המדינה אמר שיש כאן עלות גבוהה ומטורפת שהיא לא סבירה.

אני רוצה שלדברים האלה יהיה תימוכין בחוק. צריך גם לקצוב את הזמן של התקנות.
היו"ר אורי מקלב
אני רק מזכיר שעכשיו זה הנמקת הסתייגויות, אבל זה בסדר.

חבר הכנסת דב חנין, אתה רוצה לנמק?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אדוני, אני רוצה להבין בדיוק מה אדוני מתכנן לגבי הדיון הזה. אם אדוני אומר לי עכשיו שכל מה שאני הולך להגיד כרגע לא ייחשב ולא ייספר כי אתם החלטתם מראש ויש לכם כבר סיכום ובעצם אנחנו נמצאים בהצגה שבה אני אומר את הטקסט שלי ואתם מצביעים את ההצבעות שלכם, אני אתנהל בצורה אחת.
יואב בן צור (ש"ס)
אתה כבר נמצא כמה ימים בכנסת. באמת אתה תמים?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא, אני לא תמים אבל אני בכל זאת שואל את השאלה.

אם אתה אומר לי שיש משמעות לדיון, אני אתנהל בצורה אחרת. אם יש לכם סיכום איך אתם הולכים להצביע, אז חבל על הזמן.
היו"ר אורי מקלב
יש סיכום. אני אגיד לך פתוח, יש סיכום.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
תשתף אותנו.
היו"ר אורי מקלב
הצעת החוק הונחה בפנינו, ההסתייגויות גם הונחו לפנינו. אנחנו הולכים בתהליך רגיל שאנחנו שומעים את ההסתייגויות ומצביעים עליהן. אני מניח שיש רוב נגד ההסתייגויות כי הצעת החוק התקבלה בהסכמה של הקואליציה. יש הסתייגות אחת של מלכיאלי שעליה יש הסכמה.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
איזה סעיף?
היו"ר אורי מקלב
סעיף 18, יש איזו הסכמה. במקום הסבר בעל-פה יש איזה נוסח של מרכז הסברה עם מדיה ועוד הצגה של דברים. יש הסכמות איך זה ייראה באופן שבו זה ישפר את ההבנה של התהליך.

אחרי זה נצביע על ההסתייגויות. נראה לי שיש רוב כנגד ההסתייגויות. אני אומר לך את זה בצורה ברורה ולא מסתיר ממך. יש הסכמות בתוך הקואליציה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
הבנתי. יש סיכוי לאותו רעיון של מפגש עם שר הפנים כפי שהצעתי?
היו"ר אורי מקלב
חלק מחברי הוועדה נפגשו עם שר הפנים לא פעם אחת. הוא מלווה את החוק הזה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לדעתי הוא לא היה בדיון אחד.
היו"ר אורי מקלב
אמרת נכון אבל הוא קשוב ומלווה את כל הדיונים. הצוות שלו נמצא כאן ומלווה אותנו. אני אשקף במילה אחת את מה שהוא אמר. שר הפנים ישב עם כל הגופים המקצועיים. הוא ישב עם אנשים ביחד, ישב עם אנשים בנפרד. עבר על הדברים שלהם, נפגש עם אנשים יחידים. גם אנשים שמסביבו אמרו שלא היה דבר כזה ששר הגיע בצורה פתוחה כדי לבחון. הוא הגיע למסקנות. מבחינתו הוא מאוד איזן. הוא לא הגיע להסכמות עם הרשות הביומטרית. הם עדיין חושבים אחרת. הם כן חשבו שצריך טביעות אצבע בחובה. תוך כדי דיונים הוא הסכים לעוד מהלך של בדיקות מקצועיות, האם יש אפשרות לבטל את טביעות האצבע, שזה הדבר שחשוב לנו. שאר הדברים, כמו שימושים נוספים, זה לא בחלק שלו.

אני אגיד לך עוד דבר. בנושא שמירה על המאגר, שזה מאוד מטריד אותנו. אמר לי ואמר לנו שר הפנים שהוא בדק את זה. לא רק הוא, בכירים בתוך הממשלה בדקו את הבטיחות של המאגר הביומטרי שקיים. הם הגיעו למסקנה שאין עוד דבר, או כמעט אין עוד דבר במדינה, ששמור יותר מהמאגר הזה. הוא אומר את זה בצורה מקצועית מבחינתו, שהוא סמוך. הוא קיבל את זה בדעה מושכלת, שאת המקסימום שאפשר לעשות מבחינת שמירה על המאגר, נעשה וייעשה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני רק אומר משפט בתשובה לאדוני. מתוך הערכה לשר דרעי – אני אומר את זה לא למען הפרוטוקול אלא באמת מתוך היכרותי איתו. הוא מהשרים שלא תמיד הצוות המקצועי מכתיב לו דברים. לפעמים הוא מגיע למסקנה ולדעה אחרת. אני שמח לשמוע שהוא ישב עם הצוותים המקצועיים ועם האנשים בתוך משרד הפנים. איתנו חברי הכנסת וחברי הוועדה הוא לא ישב. הוא לא ישב, עובדתית.
יואב בן צור (ש"ס)
הוא אמר לך שהוא ישב.
היו"ר אורי מקלב
אז הוא לא ישב.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
איתנו הוא לא ישב, הוא לא הגיע לפה.
היו"ר אורי מקלב
בסדר, הוא לא ישב.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
החוק כל-כך חשוב לו והוא לא הגיע לפה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב ראש, אני אנמק את הדברים שלי בקצרה. אדוני, יושב ראש ועדת הכנסת יש לי שאלה. האם אתם מתכוונים בוועדת הכנסת לתת לזה פטור מחובת הנחה?
יואב קיש (הליכוד)
כן.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
האם לא תיתנו לנו אפשרות לעוד שבוע של הידברות עם שר הפנים?
יואב קיש (הליכוד)
אי-אפשר בגלל הדד ליין של סוף הפיילוט שזה סוף החודש.
היו"ר אורי מקלב
חבר הכנסת דב חנין, קיבלת תשובה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אם כך, יהיה לנו לילה מאוד מאוד ארוך במליאה, מכיוון שפה את הוועדה אני לא מתכוון לשכנע, לא נראה לי שזה יקרה. במליאה אני אוכל לשכנע את הציבור הישראלי.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
את הציבור אתה לא צריך לשכנע, הציבור משוכנע. מספיק לראות את כמות המסרונים שקיבלנו כדי לראות את זה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
במליאה מול כיסאות ריקים בשתיים בלילה תוכל לשכנע.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
לא מתאים לך לזלזל.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
הוא דיבר על יכולת שכנוע.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
המליאה משודרת בשידור חי בטלוויזיה. אפשר לדבר עם עם ישראל ולהסביר לו פעם נוספת כמה הממשלה הזאת פושטת רגל. כאשר רוב חברי הקואליציה מבינים שהחוק הוא גרוע והממשלה מחייבת אותם להצביע בעד החוק, זאת פשיטת רגל.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
מי אמר לך שכך הם חושבים?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני אומר לך. אתה רוצה רשימה?

לזכותך אני צריך להגיד, בלי ציניות, שאתה מאלה שתומכים בחוק, אבל אתה נמצא בכנסת במיעוט ואפילו מיעוט קטן. אתה יכול להגיד קטן ומובחר אבל עדיין מיעוט.

בכל זאת, אדוני היושב, לגופו של החוק. אנחנו הגשנו המון הסתייגויות אבל אני לא מתכוון כרגע לדבר על כולן. אני רק רוצה לדבר על ההסתייגות שאומרת "שינוי של מספר שנות התוקף מחמש לעשר". הממונה על היישומים בעצמו מצא שניתן להנפיק תעודות לעשר שנים. הרעיון של הנפקה של חמש שנים הוא רעיון שמטרתו העיקרית היא טרטור. ברור שאתם רוצים ליצור טרטור כפול. קודם כל, אתם נהנים לטרטר את עצמכם, זה בסדר.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זה לא בסדר, זה בזבוז כספי ציבור. צריך לשים את זה על השולחן.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אמרתי את זה בציניות. אני מודה לך על ההערה.

אתם מטרטרים גם את עובדי המדינה וגם את הציבור הרחב. הטרטור הזה אין לו שום הצדקה חוץ מטרטור. שמעתי פעם, אדוני היושב ראש, ששר הפנים הנוכחי הרב דרעי, מאוד התגאה במנגנונים שהוא ייצר כדי למנוע טרטור של הציבור. אז אני מבין שהוא עכשיו רוצה להחזיר לנו מנה אחת אפיים על כל אותם קיצורים וביטולי בירוקרטיה שהוא עשה לאורך השנים. עכשיו הוא יכה בנו מכה חזקה וכואבת ובאמת יחייב אותנו להגיע כל חמש שנים כדי להאריך את התעודות. הדבר הזה מיותר, הדבר הזה עולה כסף, הדבר הזה מזיק. אין לו שום ואין לו שום הצדקה. לא שמענו בוועדה הזאת שום הצדקה מקצועית למה הטרטור הזה דרוש. זאת נקודה ראשונה.

נקודה שנייה. אני רוצה שיהיה ברור, שכשאנחנו מדברים על בעלי תפקידים ברשות האוכלוסין, אנחנו מדברים אך ורק על עובדי מדינה. אדוני היושב ראש, אנחנו מדברים אך ורק על עובדי מדינה. אנחנו כבר מכירים את המנגנונים של ההפרטה הישירה, העקיפה בכל מיני צורות. מי שנוגע בנתונים האלה חייב להיות עובד מדינה ולא איזה עובד של חברה קבלנית שנותנת שירותים כאלה או אחרים לרשות האוכלוסין.

בנקודה הזאת אני אשמח לשמוע את התייחסותך, אדוני היושב ראש.

כמובן כמובן, כמו כל חברי הקואליציה שידברו כאן לפני, גם אני מבקש לבטל את פרק ה' סימן ג'. פרק ה' זה כל הנושא של השימושים הנוספים במאגר. הרי אנחנו פה נמצאים באיזה מהלך מאוד מאוד גדול של הונאה. תחילת הדרך היתה שסיפרו לנו שצריך מאגר כדי שיהיה תיעוד ביומטרי טוב. אמרו לנו שכל הסיפור הזה טוב כי חסר לנו אמצעי שבלעדיו אי-אפשר יהיה לבצע תיעוד ביומטרי טוב.

עכשיו אנחנו מבינים שבעצם מדובר כאן על אפיק נוסף של הגעה לנתוני גוף של בני אדם, שאיננו קשור בכלל לתיעוד ביומטרי. הנקודה הזאת היא נקודה סופר עקרונית. היא עקרונית גם ברמה המהותית מכיוון שאנחנו חושבים שיש בידי רשויות חקירה למיניהן הרבה מאוד אמצעים אחרים להגיע לנתוני גוף. בן אדם נחשד בעבירה, אפשר לקחת ממנו טביעות אצבעות, אין שום בעיה, ואין שום סיבה להפוך את כל אזרחי ישראל לחשודים במאגר החשודים המרכזי של המערכת. זה נימוק מהותי.

נימוק שני הוא נימוק הליכי. בעצם, לאורך הדרך סיפרו לנו משהו שמסתבר שאיננו נכון. מסתבר עכשיו, שבעצם המאגר הזה מיועד למטרות אחרות מאשר לצורך הניפוק של התעודות עצמן.

לכן, גם מבחינת המהות, הזכויות והעקרונות וגם מבחינת כבודה של הכנסת ומעמדה, כולל כבודה ומעמדה של הוועדה הזאת, אסור לאפשר את השימושים הנוספים בנתוני המאגר הביומטרי לכל מיני גורמים אחרים.

נקודה רביעית ואחרונה בהקשר הזה היא כל הסיפור של הקטינים. אנחנו מציעים למנוע מצב שבו לוקחים נתוני גוף מיותרים מקטינים. זה בגדר ההגנות שאנחנו צריכים לתת לקטינים במדינת ישראל בכלל.
היו"ר אורי מקלב
גם אם זה בהסכמת הורים?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
גם בהסכמת הורים.
היו"ר אורי מקלב
גם אם ההורים מסכימים שלבן שלהם יהיה דרכון ביומטרי?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
גם בהסכמת ההורים. בחקיקה הישראלית יש הבחנה בין פעולות שדרכם של קטינים לעשות ובין פעולות שלא דרכם של קטינים לעשות. יש גבולות גם ליכולת האפוטרופסות של הורים על הילדים שלהם. אני אומר שהורים יכולים לעשות הרבה דברים לעצמם. הם לא יכולים לחייב את הילד שלהם.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
הילד מתחרט שהוא הגיע לגיל 18.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
כשהילד מגיע לגיל 18 קורים לו הרבה דברים. הוא, למשל, יכול להתגייס לצבא, הוא יכול לעשות הרבה דברים. הוא גם יכול לתת את הנתונים הביומטריים שלו. בן אדם שהולך לצבא ואולי הוא הולך להיהרג - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מה המצב כרגע בחקיקה?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
כרגע הם בתוך המערכת.
היו"ר אורי מקלב
עד גיל 18 זה בחתימה של ההורים. הוא צריך להגיע עם ההורים.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
חתימה של ההורים מכניסה את הקטינים לתוך המערכת.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
קטין זה מכל גיל.
נירה לאמעי
עד 14 צריך לבוא עם ההורים. מגיל 14 צריך אישור של ההורים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
יש לי ילדה בת 6, אני צריך לבוא איתה למשרד הפנים לקחת טביעת אצבעות?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
תשלח אותה לבד בגיל 5?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני לא מוציא לה תעודת זהות בגיל חמש.
היו"ר אורי מקלב
הנושא של קטינים, זה באמת מה שמעיק עלי.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני מבקש להגיש הסתייגות.
היו"ר אורי מקלב
היום הנפקת תעודות זהות נעשית במסגרת בתי הספר ו-95% מהתלמידים מקבלים את תעודת הזהות בגיל 16. בסופו של דבר רוב של נערי ישראל מקבלים את תעודות הזהות שלהם בצורה מסודרת. אנחנו עדים לכך שכולם נושאים את תעודת הזהות ויש להם תעודת זהות.

כאן באמת מעיק עלי. יכניסו ניידות ומשרד המשפטים יתגמש בהסכמה שלו, שאפשר יהיה על-ידי הסכמת הורים להנפיק את תעודות הזהות לתוך מוסדות החינוך. המצב כרגע הוא, שכל הילדים יצטרכו להגיע ללשכות אוכלוסין יחד עם ההורים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
באיזה גיל?
היו"ר אורי מקלב
גם בגיל 16 וגם בגיל 17.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
ובגיל 12?
היו"ר אורי מקלב
בוודאי שהוא צריך להגיע, זה ברור.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
יש לי ילדה בת 9. איזה אמצעי זיהוי ביומטריים היא צריכה לתת?
היו"ר אורי מקלב
אם ילדה בת 9 צריכה דרכון - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אתם ירדתם מהפסים? אתם ירדתם מהפסים?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
עודד הורידו את התינוקות, מזל.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
יש לי גם תינוקת בת 4 חודשים, גם איתה אני צריך לבוא?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
עוד מעט.
עירית ויסבלום
אני אדבר על עובדות. מתחת לגיל 12 לא נוטלים טביעות אצבע. זאת הוראה מפורשת בתקנות וזה לא משתנה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
איזה תקנות?
עירית ויסבלום
תקנות הביומטריה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אבל החוק הזה עומד להיכנס עם תקנות חדשות, לא?
רויטל סויד (המחנה הציוני)
למה מגיל 12 כן?
עירית ויסבלום
כי גורמי המקצוע הסבירו שמתחת לגיל 12 טביעות אצבעות משתנות לעיתים קרובות ומעל גיל 12 לא. לכן נקבע הרף של נטילת טביעות אצבע מעל גיל 12. זה דבר אחד.

תעודת זהות מנפיקים מגיל 16 בדרך-כלל, ולכן רלוונטי עניין ההסכמה של ההורים, כן או לא. בעיקרון אנחנו יכולים להביא עמדות הרכשה ניידות לבתי הספר. אם לא יהיו הורים שם, ממילא לא תינתן הסכמה וממילא לא יינטלו טביעות אצבע. זה משהו שהוא אפשרי.
היו"ר אורי מקלב
אבל אתם תבקשו מההורים.
עירית ויסבלום
דרכונים זה הליך מיוחד בלשכה. לגבי קטינים מחויב הורים להגיע בכל הליך שקשור להפקת דרכונים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אבל גם עכשיו עם התעודה הביומטרית זה יהיה בנוכחות הורים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מה קורה אם הילד הוא עולה חדש בשנה הראשונה? הוא גם צריך לתת?
היו"ר אורי מקלב
אם החוק מחייב אותו אז הוא ייתן.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אדוני, אני מבקש להוסיף הסתייגות לחוק.
היו"ר אורי מקלב
דב, ממש בקצרה אני רוצה להגיד לך שהנושא של שימושים נוספים הדאיג אותנו מאוד, על אף שאנחנו לא דנים. זה אולי חלק מהסיבות שאנחנו לא דנים עכשיו. במסגרת הזאת אנחנו לא דנים בשימושים נוספים אלא קבענו שזה יבוא בנפרד לוועדה. נדון בחלק גדול מהדברים שאתה העלית אותם.

לגבי עובדי מדינה, זה באמת עובדי מדינה אלא גם עובדי מדינה עם סיווג גבוהה ביותר, כפי שנאמר כאן לוועדה, ומספר מועט מאוד של אנשים שיכולים להיכנס למאגר.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
האם ברור שמדובר בעובדי מדינה?
רויטל סויד (המחנה הציוני)
מה זה משנה? הכול יזלוג.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
האם מוגדר שזה אך ורק עובדי מדינה?
היו"ר אורי מקלב
כתוב בעלי תפקידים.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אנחנו מכירים כל מיני בעלי תפקידים שהם עובדי קבלן. הם נותנים שירות קבלני. השאלה, האם זה עובדי מדינה או לא?
קריאה
גם בשב"כ יש עובדי קבלן.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
בסדר, אני לא רוצה עובדי קבלן במאגר הביומטרי ולכן אני אומר את זה.
יואב קיש (הליכוד)
אני צריך ללכת לוועדה עוד עשר דקות.

חבר הכנסת מקלב, הגשתי בקשה להסתייגות, שהשר יוכל בכל עת ועת לבטל את מאגר האצבעות, במידה וימצא לנכון שאפשר להמשיך - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אדוני, זה לא עובדי מדינה. התשובה שאדוני לא שמע, היא שיש עובדי קבלן גם היום.
היו"ר אורי מקלב
הם עוברים סיווג ביטחוני.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
עובדי קבלן, נו באמת.
היו"ר אורי מקלב
גם לשב"כ יש עובדי קבלן שעוברים סיווגים וגם כאן בכנסת.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
בכנסת לא עובדים עובדי קבלן.
יואב קיש (הליכוד)
בעוד עשר דקות אנחנו עושים דיון בוועדת הכנסת על עובדי קבלן.
יואב קיש (הליכוד)
אני מתנצל, אני עולה לדיון בוועדת הכנסת.

אני הגשתי הסתייגות, שמשמעותה, שהשר יוכל בכל רגע נתון לעצור את מאגר האצבעות ולעבור לטכנולוגיה אחרת שתיתן רק מאגר צילומים. אני מקבל את השינויים בעקבות השיחות עם הצוות של משרד הפנים. הסיכום שלנו, ואני מבקש שזה יתקבל, שאני ארד מהבקשה שזה יהיה בכל עת, אבל לעומת זאת, נצמצם את פערי הטווח, דהיינו, לא שנתיים אלא שנה וחצי. שלושה חודשים - - -
נירה לאמעי
יהיו שתי בדיקות.

ההסתייגות על הנוסח כרגע, שמדבר על שתי בדיקות של ראש מערך הסייבר כל שנתיים יצומצמו לכל שנה וחצי. שתי בדיקות כל שנה וחצי בשלוש השנים הראשונות.
יואב קיש (הליכוד)
אז תהיה לו המלצה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
את הוראת השעה אפשר לקצר לשלוש שנים?
יואב קיש (הליכוד)
לא. אז תהיה המלצה בסוף שנה וחצי ויהיה לו שלושה חודשים למימוש.
נירה לאמעי
זאת הסתייגות שלך?
יואב קיש (הליכוד)
זאת הסתייגות שעליה נצביע ונאשר.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני רוצה לנמק את ההסתייגויות.

לגבי סעיף המטרה, חבר הכנסת זוהיר בהלול הקריא את זה אבל אני אחזור על זה בכל זאת.
סעיף שינוי המטרה
אחרי הסעיף יבוא 1א: מטרתו של חוק זה להעניק לרשויות המדינה כוח בלתי מוגבל וגישה לא מרוסנת למידע רגיש על כלל אזרחי ותושבי המדינה. לפגוע בזכותו של אדם לפרטיות ואנונימיות ולאפשר לכל מי שיחפוץ בכך לעשות שימוש פסול במידע שנאסף על-ידי רשויות, לרבות סחיטה באיומים והפללה בביצוע עבירות, בהתבסס על אמון האזרח ברשויות ובהיעדר יכולתו להתנגד להליך איסוף המידע. זה אחרי סעיף המטרה.
היו"ר אורי מקלב
חבר הכנסת ביטן, מכיוון שאין אצלך דבר כזה בלחש, אולי אפשר בצד?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני ממשיכה. אני מקריאה את ההסתייגויות שלי.
היו"ר אורי מקלב
יש מסגרת זמן.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
ממתי יש מסגרת זמן בהסתייגויות? זה הליך חדש?
היו"ר אורי מקלב
זה לא הליך חדש.

תני נימוקים כלליים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני רוצה שזה יעלה.

אני רוצה שבסעיף 5א המוצע, במקום 5 יבוא 10. בסעיף א' המוצע, סעיף קטן ב' יימחק.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
כשהמאגר הזה ייפרץ, מי ייתן את הדין?
היו"ר אורי מקלב
מה אפשר לעשות? זה תהליך שטופל.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אין בעיה. אז נמצא משהו למשוך את זה בדרכים של נושא חדש.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בפסקה 3 בסעיף 4, תמחק - - -
היו"ר אורי מקלב
יש לך הסכמה להסתייגות?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אפשר להוציא דרכון לילד לא ביומטרי?
היו"ר אורי מקלב
חבר הכנסת פורר, אנחנו נבדוק את העניין הזה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני רוצה להוסיף להסתייגויות שלי הסתייגות נוספת.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
שיגנבו זהויות של תושבי אזרחי מדינת ישראל זה עדיף? נכון שיש בעיה עם זהויות של קרקע, אבל לגנוב זהות של בן אדם? לפגוע בביטחון של אזרחים?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני מבקש להוסיף בחוק שאם פרטי המאגר ידלפו, מי האחראי?
חיים ילין (יש עתיד)
אין אחראי.
כעודד פורר (ישראל ביתנו)
שהמאגר הזה ייפרץ, מי ייתן את הדין? זה הסיכון הביטחוני. כשהמאגר הזה ייפרץ, מי ייתן את הדין?
רויטל סויד (המחנה הציוני)
ואז אל תגיד: זה לא קרה ואם קרה אז מה קרה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני מודיע לך, שיום הזה המאגר הזה ידלוף.
חיים ילין (יש עתיד)
מחר יהיה דוח צוק איתן ואני אומר לך שלא יהיה אחראי אחד. כולם יכנסו לתוך המנהרות ויעשו במכנסיים.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
ישראל ביתנו לא מצביעים איתכם.
דוד ביטן (הליכוד)
ישראל ביתנו יצביעו איתנו גם כן, זה בסדר.

פורר, עברו שתי דקות בלי שחיממת את עצמך.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
ביטן, על זה אי אפשר להגיד זה לא קרה ואם קרה אז מה קרה.
דוד ביטן (הליכוד)
אני אומר לכם, זה לא קרה. ואם קרה, אז מה קרה?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
ביטן, עובדים עלינו כאן בעיניים. אתמול ב-12 בלילה קיבלתי מסמכים - - -
היו"ר אורי מקלב
חברת הכנסת יעל כהן פארן, את מוכנה להמשיך?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני אחזור על מה שאמרתי. התהיות שלי בעיקר נוגעות לכך שאין שום סיבה להחזיק מאגר ביומטרי של טביעות אצבע במדינת ישראל. המאגר, שגם הוא נתון בספק אבל הפשרה שאנחנו מוכנים לקבל הוא של מאגר פנים בלבד. הוא יכול להיות וצריך להיות כל עשר שנים. אין מקום להכריח אנשים, שלא רוצים לתת טביעות אצבע, לבוא כל חמש שנים ולטרטר אותם לרשות האוכלוסין.

ההסתייגויות שלי אחת אחרי השנייה מדברות על זה.

אני רוצה להעלות הסתייגות נוספת שקשורה למכרז של הגוף שיפעיל את הנפקת התעודות החכמות. ההסתייגות היא לסעיף 19. אחרי סעיף קטן ב' יבוא: בתוך 30 יום מפרסום החוק, יפרסם משרד הפנים מכרז לבחירת הגוף שיפעל מטעמו כמרכז הנפקה כהגדרתו בחוק העיקרי לעניין ייצור והנפקה של מסמכי זיהוי בתנאים ובהיקפים הנדרשים לפי החוק העיקרי, כנוסחו בסעיף זה, ובכלל לפי סעיף 42 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 14 לחוק זה.

לא ייתכן שהפיילוט, ששם לא יהיה הליך מכרזי, עכשיו ימשיכו טייס אוטומטי ללא הליך מכרזי עם אותה חברה שמפעילה את הפיילוט. מדובר פה במכרז ענק ובהליך לא תקין והמדינה חייבת לעשות מכרז פתוח.
היו"ר אורי מקלב
ועדת הביקורת כבר דנה בעניין הזה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בסדר, אבל זה צריך להיות משונה בחוק. אם יש כאן הליך שהוא פטור ממכרז, זה פשוט לא תקין. זה לא יתכן דבר כזה.

אני חוזרת, לתת 5 שנים למי שלא מוכן לתת טביעות אצבעות, זה טרטור מיותר. כמו שדרשתי בסעיף שהקראתי קודם, אני קוראת לשנות את זה ל-10 שנים. אין שום סיבה להכריח אנשים לבוא כל חמש שנים. כל 10 שנים זה מספיק טרטור.
היו"ר אורי מקלב
כיוון שדיברת איתי גם לפני הדיון ואת באה ממקום כואב ונכון. אנחנו באמת מזדהים עם הנושא של החמש שנים. אני מוסיף לטענה שלך ואני אגיד שבעצם נעשה כאן פער בין אלה שנתיים טביעות אצבע והם מקבלים לעשר שנים לבין אלה שלא נותנים. אנחנו מודעים לעניין הזה. זה לא סתם שאין הצדקה אלא שגם בתוך התהליך אנחנו יוצרים שני מסלולים. אנחנו יודעים מה זה טרטור של 5 שנים. אנחנו מוצאים כאן הבדלים שגורמים לכך שאנשים יתנו טביעות אצבע למרות שהם לא רוצים. זה אמנם וולונטרי יש כאן תמריץ.

כדי למנוע את המחלוקת בין הוועדה המייעצת לבין רשות האוכלוסין, תמיד אפשר להגיד שאפשר לעשר שנים. השאלה מה מידת הטעויות ועד כמה זה נותן את הבטיחות? ככל שאתה נותן יותר שנים כך רמת הבדיקה צריכה לעלות להרבה יותר אנשים וכך רמת דיוק יורדת. לכן, כשהם רוצים לקבל רמה מינימאלית, זה הסף. יש חולקים עליהם לגבי הסף. זאת מחלוקת שלא תיגמר פה וגם אי-אפשר להכריע בה. לכן הצעת החוק קיבלה את הנושא של החמש שנים. אנחנו מאוד מקווים שבתקופה הזאת אנחנו נמצא מנועים או טכנולוגיות חדישות שיתנו הארכה למסמך. לכן נעשית בדיקה, שעכשיו הוספנו שהיא תיעשה כל שנה וחצי. הכול למטרה אחת, גם לביטול טביעות אצבע וגם להאריך את הזמן.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני חייבת להתייחס לדבריך. אני יוצאת מהדיונים בוועדה הזאת ובעקבות המסמכים שקיבלתי בלילה, בתחושה שהדברים לא גלויים ויש כאן מניעים נסתרים שדחפו ודוחפים למאגר טביעות האצבע. לכן הם ימשיכו לפעול בכיוון הזה ואנחנו לא נקבל חוות דעת מקצועיות. הן לעולם יהיו מוטות לכיוון של השארת המאגר. בעוד שנה וחצי, בעוד שלוש שנים, בעוד חמש שנים, אנחנו נראה איך המאגר לא יימחק, איך עדיין לא ירצו שיהיה רק מאגר פנים. יש כאן מניעים שהם לא מובאים לשולחן.

אני רוצה להוסיף הסתייגות נוספת. אני רוצה להגיש אותה כי אני מבינה שהיא הורדה על-ידי חבר הכנסת קיש. אני מתייחסת לסעיף 18. בסעיף קטן ג' למילים: "לאחר שהונחה בפניו חוות דעתו של ראש מערך הסייבר הלאומי, כאמור בסעיף קטן ב'" יימחקו. אחרי "אם שוכנע" יבוא, "בין בהתבסס על חוות דעתו של ראש מערך הסייבר הלאומי, כאמור בסעיף קטן ב', ובין מטעמים אחרים".

לחילופין, סעיף קטן ז' יסומן כפסקה 1 ואחרי פסקה 1 יבוא 2: הוארכה תקופת הוראת השעה כאמור בפסקה 1, רשאי השר בצו לקצרה בכל עת אם שוכנע כי קיימים אמצעים טכנולוגיים שיש בהם כדי לתת מענה במידה נאותה לזיהוי ואימות זהות של תושב לצורך קבלת תוצאות זיהוי לפי סעיף 14 לחוק העיקרי, על בסיס מאגר של תמונות פנים בלבד וככל שהדבר מאפשר את יישום מטרות החוק ותכליתו.

המשמעות של ההסתייגות הזאת, שאפשר לקצר את הוראת השעה בהנחיית השר ומטעמים גם אחרים.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
גם אנחנו מצטרפים להסתייגות הזאת.
היו"ר אורי מקלב
חבר הכנסת יואב בן-צור.
יואב בן צור (ש"ס)
רבותי, אני מאמין שאנחנו מדברים פה על צעד חדשני וצעד מתקדם, שכל שרי הפנים בעבר ברחו מהצעד הזה. אף אחד לא העז לקבל החלטה. כולם זרקו את התפוח האדמה הלוהט עוד ועוד. היינו חשופים פה בוועדת הפנים לשכנועים מצד זה ומצד אחר. עד שבא שר פנים עם אומץ רב, עם חשיבה, עם התייעצויות עם עשרות מומחים. בא וקבע מהלך.

נכון שיש מהלכים שבהתחלה לא נשמעים פופולריים, אבל לאורך זמן הם יוכיחו את עצמם. מדינת ישראל הולכת להיות מדינה מערבית מתקדמת בנושאים של מידע ודברים מהסוג הזה.

אתם יודעים שהשר דרעי הוא אחראי, מקצועי ושקול. לכן אין לי ספק שהצעת החוק הזאת תוכיח את עצמה והיא תטיב ותקל על כלל התושבים.
אומרים
"ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאוד". תמיד בהתחלה יש קשיים אבל תוך כדי תנועה מתגברים על הקשיים הללו. הדיון הזה זה עוד ניסיון של האופוזיציה להשמיע קולות והתנגדויות על נושאים שנמצאים בקונצנזוס.

אני מסכים עם חברי, חבר הכנסת דב חנין, שבהחלט צריך לפקח, לנהל את המערכת באחריות וברגישות רבה. אף אדם לא רוצה לפגוע בפרטיות האזרחים וגם לא אנחנו, לרבות קטינים כמובן.

אני רוצה לברך ונקווה בעזרת השם שהחוק יעבור.
דוד ביטן (הליכוד)
לא רוצה לשמוע. בא בן אדם בסוף וברגע האחרון רוצה להפוך את הקערה. יש דבר כזה? היו פה 20 שעות דיון. על מה אתה מדבר? מה אתה חושב שאתה?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אתה לא היית פה, ביטן.

השינויים שאני הסכמתי להם כן, מעבר לזה הכול יידחה. זה הכול. באים בסוף ורוצים להפוך את הקערה.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
אתה סתם מתעצבן כי היו פה חברי כנסת כל הזמן בדיונים.
דוד ביטן (הליכוד)
עכשיו אנחנו נצביע, אתה צודק.
חיים ילין (יש עתיד)
אני שנתיים פה בכיסא הזה - - -
דוד ביטן (הליכוד)
אל תעשו דיונים בשום ועדה. נקרא לפורר, מה שהוא יסכים אנחנו נעשה.
חיים ילין (יש עתיד)
שנתיים אני יושב על הכיסא הזה.
דוד ביטן (הליכוד)
לא מקובלת עלי השיטה הזאת.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
קבלו החלטה כסיעה, יש לכם פה אחריות. זה רק אתם יכולים לבלום את זה.
היו"ר אורי מקלב
חבר הכנסת מיכאלי, בבקשה. אתה רוצה לנמק אחר-כך?
היו"ר אורי מקלב
בבקשה רויטל.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
אדוני היושב ראש, וגם חברי חבר הכנסת דוד ביטן. אנחנו נמצאים היום בישורת האחרונה וברגע האחרון שאפשר לעצור את המאגר המסוכן הזה. אני יודעת שהיו פה הרבה שעות של ישיבות. ביטן, אני יודעת שאתה אומר עשינו ודנו, נכון. אבל יש לנו אחריות והאחריות שלנו היא כלפי כל אזרחי מדינת ישראל. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שנעביר היום את הדבר הזה ונצביע עליו ונעביר אותו ונגרום לכך שאנחנו במו ידינו מעבירים חוק, מאריכים את הפיילוט ומסכנים את אזרחי מדינת ישראל.

הרבה חוקים איומים עברנו פה בשנה האחרונה. סמכנו על בית המשפט העליון, שיבטל אותנו. פה אין דרך חזרה, אין דרך חזרה. למה אנחנו עושים עכשיו פיילוט ומאגר שיש בו מאגר טביעות אצבע, כשאין אף מדינה בעולם שיש בה טביעות אצבע.

למה אנחנו, עם כל ההתמודדויות והאתגרים הביטחוניים - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אבל לא מחייבים אף אחד לזה. מי שרוצה, מה את כופה עליו?
רויטל סויד (המחנה הציוני)
כשאבא שלי בגיל 70 הלך אף אחד לא הסביר ל שהוא לא חייב. אתם מסכנים את אזרחי מדינת ישראל. בשביל מה? בשביל מה? כשהמאגר הזה יזלוג בשלמותו, חס וחלילה, לידיים עויינות, לגופי טרור. מי יהיה שם כדי לשמור על חיילי צה"ל, קציני צה"ל ואזרחי מדינת ישראל? עם מה אנחנו משחקים? איזה מלחמת קואליציה יש פה? באמת, זאת חוצפה.

כל מי שמושקע פה כספית וכל מי שמושקע פה במקומות עבודה, תגחכו. לא אתם תשלמו את המחיר. לא אתם תשבו על כיסאות האלה. אתה יודע מה? גם לא אנחנו. אז תתביישו לכם. עומדים פה אנשים מומחים וזועקים בדם ליבם.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
עומדים מומחים ממשרד המשפטים וממשרד הפנים.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
יש להם אינטרס לזה? באמת? קצת אחריות. על מה אתם מנסים להגן?
חיים ילין (יש עתיד)
לא שמעת מה הם אמרו?
רויטל סויד (המחנה הציוני)
בחירות שלמות. בארצות ברית יש טענה שנגנב מידע כי היתה פריצת סייבר. אז אם בארצות הברית ועכשיו באירופה חוששים מאותו דבר. אנחנו נאפשר מאגר של כל הנתונים שלנו וזיהוי חד חד ערכי שעלול לפרוץ? יש בכלל איזו טענה שהוא לא ייפרץ באיזה שלב?
היו"ר אורי מקלב
אחרונת הדוברים ואחרי זה ניגש להצבעה.

כשייכנס חבר הכנסת פורר, אני אבקש ממשרד הפנים ומרשות האוכלוסין לדבר על הנפקת דרכונים לילדים ואיך התהליך נעשה. עם ההורים? בלי ההורים? האם זה וולונטרי? זה לא קשור להסתייגות אבל אני לא רוצה לברוח מהנושא הזה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני רוצה להכריז נושא חדש.
היו"ר אורי מקלב
כשתקבלי רשות דיבור תכריזי.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אני אנסה להיות קצרה.
היו"ר אורי מקלב
אני אבקש להחזיר אותך לדיונים, כשנימקת את הדברים שלך באמת בשום שכל.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אני אנסה לצמצם ולהגיד בתמצית.

בבריטניה היה ניסיון להקים מאגר, הוא לא צלח, ביטלו אותו. באיחוד האירופי יש את זה רק על דרכונים וזה לא חובה וזה רק הפרצוף. בקנדה זה רק בדרכונים, רק תמונה ולא חובה. באוסטרליה רק דרקונים ורק תמונות. בהודו זה וולונטרי ויש מאגר.

מי מחייב את האזרחים? עירק ופקיסטן. אלה המדינות שמחייבות את האזרחים לתת פרצוף ולתת אצבע וזאת חובה שם. האם אנחנו רוצים להיות בחברה הזאת? לטעמי לא. אולי יש פה אנשים אחרים שחושבים אחרת.

לעצם המאגר ולעצם הדיון. בעינינו, ואני מדגישה פה שההסתייגויות שאנחנו הגשנו הן הסתייגויות סיעתיות אז תתייחסו לישראל ביתנו.

אני גדלתי במדינה טוטליטרית. במדינה הזאת היה כלל שהמדינה יודעת עליך הכול. על כל אחד יש תיק ואתה תחת האח הגדול. החוק הזה מחזיר אותי לזיכרונות של ילדות. החוק הזה מחזיר אותי להרגשה, שרשויות המדינה ומשטרת ישראל רוצים פשוט להיות האח הגדול על אזרחי ישראל. לא מקובל עלינו. זה מנוגד לכל האני מאמין שלי.

אנחנו מבקשים באופן משמעותי, עד כמעט אפס, לצמצם שימושים משטרתיים במאגר הזה, כי המאגר הזה נועד לצורך אזרחי. אולי מסתירים את זה מאיתנו, אולי זה משהו שלא נאמר פה, לפחות להבנתי, המאגר הזה נועד לצורך מלחמה עם גניבת זהויות ושלא יהיו תופעות שאדם פתאום מגלה שהוא לקח הלוואה כשהוא בכלל לא לקח ולא ידוע לו על זה.

אני מתארת לעצמי שיכול להיות מצב קיצון שקרה פשע נוראי והדבר היחיד שיש שם זאת טביעת האצבע שהמשטרה מצאה וכדי לפענח פשע חמור, לא עוון כמו שעכשיו כתוב, אתם צריכים את זה. אבל זה צריך להיות אך ורק באישור של בית משפט מחוזי, שיתייחס לזה בכובד ראש וייתן לזה אישור. המקרים האלה צריכים להיות בודדים. מקרה יוצא מן הכלל וזה צריך להיות מדווח לוועדה המשותפת הזאת פעם בשנה, כי לציבור יש זכות לדעת מה המשטרה עושה עם המאגר הזה.

אני לא מסכימה, ואנחנו בישראל ביתנו לא מסכימים שתהיה יד קלה על הדופק של המשטרה להיכנס למאגר הזה ולעשות בו שימוש. זאת התנגדות עקרונית, אפילו הייתי אומרת אישית שלי.

פעם אמרו לי שלבן אדם טוב אין מה לפחד, כי יש רשויות שיבררו. כך אמרו גם במדינה שבה נולדתי. אבל כשהמערכת רוצה להוכיח משהו נגד אזרח, 99.9%, אם הוא לא גאון או מקושר או משהו, יש לו מזל, היא מצליחה להוכיח. המאגר הזה נותן עוד כלי נוסף ומאוד משמעותי לתופעות שאנחנו לא רוצים להיות שם.

ההתנגדות היא עקרונית.
היו"ר אורי מקלב
יוליה, אתם חברים בקואליציה. יוליה, סיכמנו שאנחנו לא מביאים את זה עכשיו. כל הדברים האלה יהיה דיון מיוחד. זה היה הסיכום.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
זה דבר עקרוני, שכבר עכשיו אני מבינה שאומרים תקנות. עקרונית אני לא אוהבת את נושא התקנות כי בתקנות זה משהו שדברים קורים. אבל בית משפט מחוזי עם ערעור לעליון זה חייב ולא יהיה אחרת. זה, מה שנקרא, רוביקון, אני לא מוכנה לחצות.

לגבי הנושא של הבאת המידע לאזרח. ישבתי עם בעלי במוצאי שבת ודיברנו על המאגר. אדם משכיל בעל תואר שני, עובד במקום מסודר, קורא ומתעניין. אין לו מושג. הוא לא ידע שיש אופציה לחמש שנים, לעשר שנים. אחד כזה היה מגיע למשרד הפנים, היו שואלים אותו: אדוני מה אתה רוצה? הוא היה אומר לפקידה: מה שצריך. אנשים לא מבינים, פשוט לא מבינים את השלכות. הם לא מבינים את ההבדלים, שיש חמש שנים עם פרצוף ועשר שנים עם פרצוף ואצבע. אף אחד לא טורח להסביר להם ולא מסביר להם שיש את המאגר הזה שיושב איפה שהוא ואלוהים יודע מה יקרה.

אז אם מדובר פה על גבר בן 50, שהוא די משכיל, אז מה אנחנו רוצים מילדים ומה אנחנו רוצים ממבוגרים.
היו"ר אורי מקלב
יש סיכום שזה יהיה בכל השפות.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
הדרישה הבסיסית פה – אני לא מבינה למה משרד הפנים מתחמק הזה, שאם כבר, תיתנו לאנשים מידע בשפה שהם מבינים. אנחנו מדינת עלייה. יש פה אנשים שדוברים אנגלית ורוסית וערבית. דרך אגב\, לא שמעתי שיש פה מידע בערבות.
היו"ר אורי מקלב
יש סיכום שזה יהיה בכל השפות.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
צריך להסביר לאדם את כל האופציות, להסביר השלכות. הוא גם כן צריך לחתום על זה בצורה שהוא מבין מה הוא חותם.

לגבי הנושא של המכרז להנפקת תעודות. עד כמה שניסו להסביר לי פה לא הבנתי וגם לא קיבלתי תשובות. אני לא מצליחה להבין למה היום משרד פנים מתעקש לא לצאת למכרז חדש לצורך הנפקת תעודות, כאשר ברור לכל אחד שמה שהיה, שזה כמות מסוימת, ובעתיד הכמות תהיה הרבה יותר גדולה. בזה אנחנו גם יכולים להוזיל את האגרות, כי ברגע שהנפקות יותר זולות - - -
היו"ר אורי מקלב
אני ממליץ לקיים בזה דיון נפרד. זה באמת נושא חשוב. קיבלנו תשובות בעניין הזה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אני לא קיבלתי תשובות.
היו"ר אורי מקלב
אנחנו קיבלנו בוועדה שבעצם מכרז כבר היה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
המכרז היה ב-2008. זאת הסתייגות סיעתית שלנו.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות היא הסתייגות ויצביעו עליה, אני רק מסביר. אני מזדהה עם הטענה הזאת שהיא נשמע גם מפי יעל כהן פארן וגם מאחרים. חבר הכנסת חיים ילין גם הזכיר את זה. אין ספק שמכרז שנעשה 2008 עם ראיית פני עתיד על 5 מיליון תעודות זהות ובעצם אין היום דרך להחליף את החברה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
מה שעשו פה זאת חתונה קתולית. אני לא רוצה חתונה קתולית במדינת ישראל.
היו"ר אורי מקלב
אני מוכן להצטרף ליוזמה לדיון.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
את השאלה הזאת העברתי לוועדה בתחילת הדיונים. היום אנחנו בסוף הדיונים ואתה אומר דיון נוסף?
היו"ר אורי מקלב
לא קשור לחוק, לא הבנת אותי.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אנחנו חושבים שבעוד 5 שנים המאגר צריך להתבטל, דינו פסק דין מוות.

דבר אחרון. נושא של איכות התמונות. אני לא מצליחה להבין למה הדרישה שהתמונות צריכות להיות באיכות הכי גבוהה? רוצים לזהות אנשים דרך מצלמות אבטחה ברחוב? זאת מדינת משטרה?

יש סרט אמריקאי שנקרא "אוייב המדינה". שם זה בדיוק היה סיפור שרצו להתקין מצלמות בכל רחבי ארצות הברית כדי לזהות אנשים דרך המצלמות האלה. מי אמר שאנחנו רוצים את זה?
היו"ר אורי מקלב
חבר הכנסת ילין, אני מעריך את כושר האיפוק שלך בקריאות ביניים. על אף שנימקת, אני מאפשר לך משפט.
חיים ילין (יש עתיד)
כבוד היושב ראש, אני התייעצתי. אני רואה שאנשים שלא היו חלק מהדיונים ולא היו שותפים לדיונים ולא שמעו את כל הקולות, באים ומכתיבים עכשיו מדיניות לחברי כנסת בלי שהם מבינים על מה מדובר.
היו"ר אורי מקלב
לא הבנתי.
חיים ילין (יש עתיד)
אתה צריך לראות מה קורה שם.
היו"ר אורי מקלב
זה ויכוח על ההסתייגויות שלהם.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
זה ויכוח על מהות, לא על ההסתייגויות.
חיים ילין (יש עתיד)
המהות היא אחת ועד עכשיו לא רק שקיבלנו תשובות, אלא שעכשיו כולם סותמים את הפה כמו דג. הרי נאמר פה שאי-אפשר לאבטח את המאגר הזה. דובר על זה שאין מאה אחוז. באים חברי קואליציה, אומרים את המשפט שלהם: אנחנו יודעים שזה יאובטח. אבל אמרו פה המומחים שאין מאה אחוז. אתם אמרתם את זה, כל אחד אומר פה את זה.

גם כשמדברים על זה שהשר אישר, מי יישא באחריות ברגע שזה ייפרץ?

מה שמדאיג אותי פה - - -
יואב בן צור (ש"ס)
מה זה מי יישא באחריות? ראש הממשלה.
חיים ילין (יש עתיד)
מה שמדאיג אותי, כבוד היושב ראש, שיש פה תשתית לחוק, שבסופו של דבר אנחנו נקבל פה את התקנות. כשנקבל את התקנות, אם ההתייחסות תהיה אותו דבר כמו לחוק, אז באמת אנחנו מוצאים את עצמנו בסופו של דבר במקום שאנחנו במשטר משטרתי לחלוטין. לא משטר צבאי, כמו שחווינו את זה במדינות שאנחנו גדלנו, אלא משטר משטרתי.

אתם, תסלחי לי המשטרה, שלאורך כל הדרך אמרתם: אין לנו עניין בכלל, כל מה שאנחנו רוצים זה למנוע זיופים, כבר בתקנות, כבר אנחנו מריחים איך טביעות האצבעות הולכות להיות לחלק אינטגרלי של כל שוטר בערכה שלו. אז המאגר יהיה פרוץ.

לכן אני רואה חיבור ישיר בין התשתית לחקיקה הזאת לבין הדרישות של המשטרה. אין יותר לבוא, אחרי שלא קיבלנו את התעודות. שכחנו אותם בבית ובאנו הביתה ואומרים עכשיו לפנות לתחנה. אני שם אצבע. אתם לא מבינים שעכשיו פרוץ, אין מצב כזה? זאת אומרת שהמאגר נמצא אצל כל שוטר.

תקנות האלה שיבואו לפה, זה מה שמפחיד אותי, הרבה יותר מהחוק. החוק בעצם הוא התשתית. בעצם זה המאגר. עכשיו משם אנחנו נתחיל להתחבר.
היו"ר אורי מקלב
כבוד היושב ראש, אני אומר לך את זה עכשיו. אני לא יודע איך מונעים את הדבר הזה. בכוח שמגיעה לפה הקואליציה, אנשים שלא היו פה בדיונים והולכים להצביע בעד החוק הזה, יצביעו גם על התקנות.
היו"ר אורי מקלב
קודם כל, זה נכון שהקואליציה מצביעה לאחר שהיא מתכנסת, מחליטה, ומקבלת או לא מקבלת הסתייגויות. תוך כדי הדיונים שינינו בגלל דרישות קואליציה. היד של הצעת חוק ממשלתית היא הקואליציה, מטבע הדברים.

האופוזיציה גם לא מתמיד מתייחסת עניינית אבל הקואליציה חייבת ואז היא עושה מערכת איזונים ככל שהיא יכולה.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
אני ממש מוחה על האמירה הזאת.
חיים ילין (יש עתיד)
אתה ראית פה פעם התייחסות, שבגלל שאתם קואליציה ואתם מביאים משהו אז אני התנגדתי לחוק?
רויטל סויד (המחנה הציוני)
לא בוועדת חוקה וגם לא בוועדות המשותפות של ועדת חוקה.
היו"ר אורי מקלב
הרי באת בסוף. את נכנסת באמצע דברי ואת רוצה שבאמת אתייחס? אני התייחסתי למה שאמר חבר הכנסת חיים ילין. שמעתי את דבריו בקשב רב והתייחסתי למה שהוא אומר.

אני אומר גם היום. קואליציה אופוזיציה ומערכת היחסים והצבעות, מצפון או לא מצפון, זה נושא לדיון כמעט בכל חוק שאנחנו דנים בו. בהצעת החוק הזאת אני רצה להחריג. זה לא ביוזמת הקואליציה. זאת לא הצעת חוק שמשקפת השקפת עולם של ימין ושמאל או מרכז. אני לא ראיתי שוני איך שאני הגעתי להצעת החוק ואיך שדב חנין הגיע להצעת החוק. היתה לנו אותה התנגדות. גם היום, לאחר שאני נמצא בכל הדיונים, אני לא אומר שהשתכנעתי. אני עדיין חושב שהיה מספיק תעודת זהות חכמה ולא צריך את המאגרים האלה. אני לא חושב שהנושא של מניעת זיוף תעודות זהות זה הנושא שבגללו אנחנו צריכים לשנות את כל סדרי העולם. היינו יכולים להתגבר. אני נשאר בשלי. אני גם לא חושב היום שאני מצביע על הצעת חוק שהיא מחויבת המציאות ושאין דרך אחרת בלעדיה. חד משמעי.

זה לא אומר שבמסגרת ההצעה, כאשר באה מערכת ממשלתית ומבקשת משהו. יש כאן איזו דינמיקה שמגשימה את עצמה. מקימים רשות, מקימים פיילוט ואחרי זה צריכים לראות באמת שזה התקדם. אחרי זה לבטל את זה? אני בטוח שגם השר לקח בחשבון שהוא איזן, רק בגלל שמדובר במשהו שכבר קיים. אם היה לכתחילה, יכול להיות שהיה מקבל אחרת.

אם היה מקבל לכתחילה החלטה להקים את הפיילוט הזה, יכול להיות שהיה מקבל החלטה אחרת. יש דינמיקה בכל הדברים, גם בחיים שלנו.

לכן היום, אני כן מכבד ואני כן חושב שנעשו כאן שינויים שממתנים, נותנים אופק אחר לשנות את זה. לא לפני זמן היינו בטוחים שמאגר אצבעות היה חובה. היום זה וולונטרי וזה גם משהו. זה הישג של השר, זה לא הישג שלנו. זה הישג חשוב מאוד. זה שאנחנו נותנים הסברה שאנשים ידעו.

אני באמת שואל את האנשים. אני שואל את האנשים: למה אתם לא מקשיבים למה שאומרים לכם? אנחנו מקיימים דיונים ציבוריים, מדברים בשם האזרחים. אולי לא נדבר? אנחנו באמת חושבים שאנשים צריכים לדעת. האם הם מעוניינים במאגר? יש להם אפשרות לא להיות במאגר. למה הקול הזה לא נשמע? למה אנחנו מייצגים את האנשים והאנשים האלה לא מתנהלים בהתאם? למה היום בתקופת הפיילוט, רוב רובם של האנשים, עשו את מאגר האצבע? הם לא היו חייבים, לא היתה הגבלה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אתה שמעת פה שלא הסבירו להם טוב. אנשים הגיעו ופשוט נתנו להם את זה כברירת מחדל.
היו"ר אורי מקלב
אני לא יכול לקבל שאת מייצגת אנשים לא אינטליגנטים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כולם אינטליגנטים. השאלה באיזה פונט נותנים להם את זה שהם חייבים או לא חייבים.
היו"ר אורי מקלב
יש אנשים שיש להם חסמים, הם לא יודעים את הכול. אבל הרבה מאוד אנשים יודעים את הכול ולמרות כל זאת הם הסכימו ועשו את זה בצורה וולונטרית.

אדוני יושב ראש הקואליציה, אני רוצה לגשת להצבעה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני מבקשת להכריז נושא חדש. בסעיף 18(5)(ב), כל הנושא של ראש מערך הסייבר שמחליף את תפקידו של הממונה, זה לא היה בקריאה הראשונה של החוק. זה נושא מהותי ואני דורשת לדון בזה כנושא חדש.
חיים ילין (יש עתיד)
כבוד היושב ראש, דיברנו על זה בפעם הקודמת.
היו"ר אורי מקלב
זכותכם, אני לא מתווכח על הדבר הזה.

אפשר הסבר בקצרה איך זה הולך לגבי ילדים? מתי חובה? מתי לא חובה? יש סיכומים בעניין הזה?
עירית ויסבלום
לגבי ההבחנה בין עניין התיעוד בין עניין התיעוד שכל הזמן מדברים עליו ועניין השמירה במאגר. טביעות אצבע ותמונות פנים ניטלות רק מגיל 12. ז קבוע בתקנות וזה לא ישתנה. לא תהיה נטילת טביעות אצבע מקטינים מתחת לגיל 12. תמונות פנים בכל גיל, גם בגילאים הקטנים ביותר ומגיל 12 נוטלים טביעות אצבע וזה נשמר בשבב של התיעוד הביומטרי. הנטילה, בכל מקרה, בגיל 12 תהיה גם ללא שאלת משמר במאגר או לא.

לעניין המאגר, הצעת החוק - - -
היו"ר אורי מקלב
עד גיל 12 טביעות אצבע בשביל התעודה עצמה - - -
עירית ויסבלום
לא ניטלות בכלל.
היו"ר אורי מקלב
מגיל 12 הוא כן ניטל. האם זה רק לצורך התעודה ולצורך השבב או גם לצורך המאגר?
עירית ויסבלום
הצעת החוק מדברת על ז שנטילה מגיל 12, לצורך הכללת הנתונים האלה בתעודת הזהות ובדרכון הביומטרי. בהצעת החוק, העניין של הסכמה לשמירת טביעת האצבע במאגר, ניתנת לגבי קטינים בכפוף להסכמות ההורים.
נירה לאמעי
בתקנות.
עירית ויסבלום
בעניין הזה הכנסנו הוראת הסמכה בהצעת החוק שמאפשרת לקבוע בתקנות את ההסדרים. בתקנות ההסדרים ייקבעו – כבר יש טיוטה – לפי ההנחיות של משרד המשפטים, שמגיל 14 גם הקטין חותם על ההסכמה בנוסף להורה.
יואב קיש (הליכוד)
אין דבר כזה שלא יהיה סיום לפיילוט, אמרתי את זה מהתחלה.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
בשביל מה אנחנו צריכים עוד הארכה?
חיים ילין (יש עתיד)
ככה נראה קבינט במדינת ישראל, הדלפות וצעקות.
יואב קיש (הליכוד)
ניסן אמר לי שזה סגור, אז מה אתה רוצה? תכניס את התאריך.
עיסאווי פריג' (מרצ)
מה הבלגאן הזה? תחליטו מה קורה פה.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
בשביל מה צריך הארכה? אנחנו מ-2005 בסיפור. לאיזו שנה עוד נגיע? לפחות תחסמו את זה.
דוד ביטן (הליכוד)
אתה לא יכול לבוא כל רגע - - -
יואב קיש (הליכוד)
אתה לא יכול לבוא כשדברים סגורים ולבטל אותם.
עיסאווי פריג' (מרצ)
מה לגבי גיל 16?
היו"ר אורי מקלב
אתם יכולים לעשות את זה בחוץ, למה באתם לפה?

אם אין הסכמות, לא נצביע.
דוד ביטן (הליכוד)
אם אתה מצביע נגד אני מוריד את כל ההערות שלך מהיום הראשון עד עכשיו. אתה רוצה?
יואב קיש (הליכוד)
אין לי בעיה. אתה רוצה, נלך.
דוד ביטן (הליכוד)
עם כל הכבוד, לא אתה - - -
יואב קיש (הליכוד)
ביטן, אני סוגר את זה עם ניסן ולא יכול להיות שאתה מתהפך עלי.
עיסאווי פריג' (מרצ)
למה שייתן לך הישג?
דוד ביטן (הליכוד)
כל רגע נכנס מישהו ומתחיל להשתגע. לא מקובל הדבר הזה.
נורית קורן (הליכוד)
דוד, דיברנו על זה שהפיילוט צריך להסתיים.
דוד ביטן (הליכוד)
הפיילוט זה לחמש שנים.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
אנחנו רוצים נושא חדש.
דוד ביטן (הליכוד)
אין נושא חדש בהסתייגויות.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
בטח שיש.
חיים ילין (יש עתיד)
ביקשנו פעם שעברה ולא אישרו ועכשיו אנחנו מבקשים שוב.
דוד ביטן (הליכוד)
יש חמש שנים והכנסת יכולה להוסיף. אתם לא סומכים על הכנסת?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
הכנסת זה אתה, ביטן. זאת הבעיה שלנו. כרגע אתה הבעיה.
דוד ביטן (הליכוד)
פתאום הכנסת לא שווה, רק השר שווה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
הכנסת זה אתה, זאת הבעיה.
היו"ר אורי מקלב
עירית, בבקשה.
יואב קיש (הליכוד)
זה לא קשר לחמש שנים. אני מדבר על סיום הפיילוט, שלא ימשיכו לקחת את הפיילוט.
עיסאווי פריג' (מרצ)
גבר גבר קיש, ככה צריך להיות, אל תוותר.
עירית ויסבלום
שמעתי שיש פה דאגה מה יקרה לקטין שלא תינתן לגביו הסכמה. זה לא שהוא לא יהיה זכאי למסמך זיהוי. הוא יקבל מסמך זיהוי ביומטרי עם טביעות האצבע ותמונות הפנים. שוב, טביעות אצבע מגיל 12. פשוט, התוקף יהיה לחמש שנים. זאת המשמעות. מי שלא תינתן לגביו הסכמה, התוקף של המסמך יהיה לחמש שנים. ממילא דרכון לקטין היום ניתן עד גיל 18 - - -
היו"ר אורי מקלב
את יכולה להתייחס רק לתעודות זהות? מה התהליך בתעודת זהות?
עירית ויסבלום
התהליך הוא אותו תהליך במובן שהנטילה נעשית באותו אופן. התהליך של הנתינה הוא זהה. מגיל 12 לוקחים טביעת אצבע לשבב של תעודת הזהות. תעודת זהות ניתנת מגיל 16 ובמקרים מסוימים גם בתפר שבין 15 ל-16. במבצעים שעושים בבתי הספר מקבל כל השנתון, גם אם מישהו טיפה צעיר מגיל 16.

בתעודת הזהות נכללות תמונות טביעות האצבע וגם פנים. לפי הצעת החוק נדרשת הסכמה האם תישמר טביעת האצבע במאגר. אם תינתן הסכמה, תינתן תעודת זהות לעשר שנים.
היו"ר אורי מקלב
הסכמה של מי?
עירית ויסבלום
כמו שאמרתי קודם, מגיל 14 הקטין חותם - - -
היו"ר אורי מקלב
לא, מגיל 16, אני מדבר על תעודת זהות.
עירית ויסבלום
הקטין חותם עם ההורים. לא תינתן הסכמה, אם למשל ההורים לא יבואו, אז תינתן תעודת זהות לחמש שנים. זאת המשמעות. זה אומר שגם אם נעשה מבצע בבתי הספר ולא יגיעו הורים, לא תינתן הסכמה, תהיינה טביעות אצבע בתעודות זהות.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
עכשיו דיברנו על זה שעד גיל 16 לא לוקחים.
עירית ויסבלום
זה אם יהיו שינויים.
נירה לאמעי
כל מה שנאמר פה ייקבע בתקנות וזה עדיין לא סגור.
עירית ויסבלום
אני מדברת על הצעת החוק.
היו"ר אורי מקלב
אני מודיע על הפסקה
עירית ויסבלום
יידוע של קטינים זה בהנחיית משרד המשפטים. אנחנו הכנסנו את זה גם לסעיף ההסמכה בסעיף 35. זה נקבע בחוק ואנחנו נפרט את זה בתקנות, שבהגיע הקטין לגיל 18 אנחנו נפנה אליו בהודעה שאומרת לו שהוא יכול להסיר את טביעת האצבע מהמאגר.
נירה לאמעי
חשוב להדגיש שכל מה שנאמר פה עתיד להיקבע בתקנות. הוא לא נכתב בחוק. כל הפירוט של גיל 14, 16 וכדומה, זה משו שנאמר כאן כהצהרה של משרד המשפטים והוא עתיד, בעזרת השם להיכנס לתקנות.
היו"ר אורי מקלב
תודה רבה. אני מכריז על הפסקה עד 11:40. אחרי זה ניגש מייד להצבעות.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
מה עם נושא חדש? אתה לא יכול.
היו"ר אורי מקלב
אני יכול להצביע על הסתייגויות.

על הסעיף שיש לכם הכרזה על סעיף חדש, אני לא אעכב את ההצבעה. על נושא חדש יהיה דיון בוועדת הכנסת.

נושא חדש זה לא על הכול.

הישיבה נעולה.

(הישיבה נפסקה בשעה 11:33 ונתחדשה בשעה 11:57.)
היו"ר אורי מקלב
אני פותח את הישיבה.

אני מחדש את הישיבה. אנחנו ניגשים להצבעות. הקואליציה הגיעו להסכמות בארבעה נושאים. על חלק מהדברים דיברה גם האופוזיציה. אני חושב שגם האופוזיציה לא צריכה להתנגד לתיקונים ולהבהרות היותר ברורות שעליהן סוכם בקואליציה. למשל, שלא לוקחים למאגר טביעות אצבע עד גיל 16. להשוואה כמובן שלוקחים, אין על זה ויכוח.

היועצת המשפטית, בבקשה.
נירה לאמעי
הוסכם שלגבי קטינים עד גיל 16 לא יוכנסו טביעות אצבע למאגר. זה אמור שההסכמה בתקופת הוראת השעה חלה רק על אדם שמלאו לו 16 שנים ביום שהוא מבקש את תעודת הזהות.

דבר שני. אני מבינה כרגע שמבחינה מבנית זה ייכנס דרך ההסתייגות של חבר הכנסת מלכיאלי. יצוין שמערך ההסברה ייתן מענה בחמש שפות ושהדברים האלה יוסדרו בתקנות.
נורית קורן (הליכוד)
שזה יהיה ברור ושאנשים יראו את זה.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
תעזבי, בסוף הם לא מבינים כלום.
נירה לאמעי
אם צריך להבהיר, אז התקנות כמובן יובאו לאישור הוועדה כמו כל התקנות בחוק הזה.
היו"ר אורי מקלב
כולל גודל האותיות.
נירה לאמעי
הנושא של הקטינים ייכנס לסעיף שאומר ש"טביעות אצבע לא יועברו לרשות ובלבד שהתושב שממנו ניטלו הטביעות נתן הסכמתו המפורשת ובלבד שלתושב מלאו 16 שנים ביום הגשת הבקשה". זה אומר שמי שלא מלאו לו 16, לא יכול להסכים לתת טביעת אצבע.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
זה לא מספיק ברור. זה מנוסח באופן שהם לא יועברו לרשות, אבל זה לא מנוסח מספיק ברור - - -
נירה לאמעי
אני אקריא שוב איך זה כנראה הולך להיות כי בכל זאת ניסחנו את זה כרגע: "על אף האמור בסעיף קטן ג' ובסעיף 10א', תמונות טביעות האצבעות ונתוני הזיהוי הביומטרי שהופקו מהן יועברו לרשות גם לצורך הכלתם במאגר הביומטרי ובלבד שהתושב שממנו ניתנו התמונות האמורות נתן את הסכמתו המפורשת לכך ומלאו לו 16 שנים ביום הגשת הבקשה".

זאת אומרת, אתה צריך לתת הסכמה ואתה צריך להיות בן 16 ומעלה.

נושא שלישי זה סעיף 7. סעיף 7 לחוק מדבר על נטילת אמצעי זיהוי ביומטריים על-ידי שוטר ועל הסמכות של שוטר ליטול מאדם טביעות, להפיק מהם נתונים ולהעבירם לרשות לקבלת תוצאת זיהוי, כאשר הוא מבקש לזהות אדם שלא נושא מסמך זיהוי והוא צריך לברר או לאמת את זהותו. או, שהוא נטל מאדם טביעות אצבע וההשוואה שהוא עשה לתעודה יצאה לא נכונה. ביקשו מאיתנו להבהיר כאן שלשוטרים לא תהיה בחוק הזה איזו סמכות שחורגת מהסמכות שחלה היום לעכב אדם ולברר את זהותו. מאחר ובתהליך של קבלת תוצאת זיהוי מהמאגר יכולים להיות עיכובים שעולים על 3 שעות ועולים על הכללים שחלים היום בחוק, מבקשים להבהיר כאן ויובהר, שיחולו הכללים של החסד"פ לגבי עיכוב אדם. לא יהיה אפשר לעכב אדם יותר משאפשר לעכב אותו היום.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
זה יהיה השלב שיעצרו אותו עד שיקבלו את הנתונים מהמאגר.
נירה לאמעי
ובכל מקרה, גם הסעיף הזה, כמו גם כל סמכויות המשטרה לבקש מידע מהמאגר, לא ייכנסו לתוקף עד שיגיעו תקנות בעניין הזה.

דבר אחרון. בסעיף 17, שמאפשר למשטרה לבקש מידע מהמאגר הביומטרי לפי צו של בית משפט למספר תכליות. כרגע בחוק רשום שהבקשה תוגש לבית משפט שלום. הסיכום הוא שהבקשה תוגש לבית משפט מחוזי. אני אומרת שבהתאם, אני אצטרך לשנות את ערכאות הערעור על העניין הזה, שהיום היא מחוזי והיא תהיה כנראה לעליון.
חיים ילין (יש עתיד)
אדוני היושב ראש, אני צריך ללכת. נעמה הודיעה לי שאני לא מפרש נכון את החוק והאמת שאני צודקת. לכן אני מוריד את תיקון סעיף 6 בהסתייגות מספר 4. אני מוריד את ההסתייגות הזאת כי היא תלויה במאגר. להיפך, אם אני רוצה לעודד ביטול מאגר, אז צריך לעשות שימוש נאות בביומטרי עצמו.
נירה לאמעי
סליחה, עוד משהו שנכנס לנוסח. בהוראת השעה, בדיקה של ראש מערך הסייבר תתבצע כל שנה וחצי ולא כל שנתיים, בתקופת הוראת השעה הראשונה. בכל מקום שהיה כתוב שנתיים, יבוא, 18 חודשים.
יהודה זמרת
הבדיקה הראשונה תהיה אחרי שנה וחצי ולא אחרי שנתיים.
היו"ר אורי מקלב
עד שכאן מתארגנים אני רוצה להודות כי אולי לא יהיה לנו זמן. אני רוצה להודות לגופים ולאנשים שהשתתפו מעבר לאנשי המקצוע שבאמת היו איתנו לאורך כל הדיונים. היו לפעמים ויכוחים עזים. בסופו של דבר השתדלתם לתת מענה. במיוחד אני רוצה לציין את הגופים שבאו באופן וולונטרי לדיוני הוועדה, גם כשהוספנו עוד דיונים וגם כשהדיונים התארכו. הכול נעשה כמיטב יכולתנו למיצוי העניין. כשמתווכחים ומתווכחים ובסופו של דבר לא מסכימים, אז לא מסכימים. אנחנו לא מכריחים אחד את השני להבין. העלינו פה נושאים, ניתנו תשובות, ניסינו להבין את התשובות. לא מנענו מאף אחד לדבר וגם לא קטענו את האנשים חוץ מאשר להתכנס ללוח זמנים.

אני רואה לפי הפניות אלי שלא כולם מבינים. תעודת זהות חכמה היא דבר חשוב. כולנו תומכים בזה, כולנו חושבים שזה צריך להיות. זה לא קשור עכשיו למספר ניסיונות הזיופים, כמה מנסים לזייף. לא קיבלנו תשובה בעניין הזה. קיבלנו תשובות שאחרי שסוגרים סיר אחד, אנשים הולכים לשני. בסופו של דבר כל אחד רואה את זה בעיניים שלו. בעקבות חששות שלנו ממעשי פשיעה והונאה אנחנו יכולים לתבוע מאזרחים הרבה דברים. אנחנו לא עושים הרבה דברים ויש מערכת איזונים. אנחנו מבקשים מאנשים להתנהל בדרך המלך ומנסים להתמודד עם עבריינים.

לכן, בעניין הזה לא קיבלנו תשובות ולכן מערכת האיזונים, מבחינתי, לא היתה מדתית. לכן יש כאן פגיעה בשאר האזרחים, שהם צריכים להתכנס למהלך שכל חמש שנים הם צריכים לבוא. אבל אני חושב שהדברים שאנחנו עשינו גם בנושא של הסברה בעל-פה וגם הסברה פרונטלית, שאנשים ידעו מה הם עושים, אני חושב שהגענו למקסימום.

אני חושב שגם החזרנו לכנסת את הפיקוח ולא העברנו הכול למליאה. אנחנו דרשנו שזה יהיה בוועדות. הוועדה תדון בכל הדברים. מפאת סד הזמן של ה-28.2 לא דיברנו על שימושים נוספים. הרגשנו שאם נדבר על שימושים נוספים לא נוכל למצה את העניין. יכול להיות שהיתה הרגשה שעשינו בזה מחטף. אנחנו הפרדנו את הנושא של שימושים נוספים. המשטרה גם גילתה הבנה בעניין הזה. אני יכול להעיד באופן שקוף שלא היה עלי שום לחץ, לא מהמשטרה ולא מהדרג המקצועי והפוליטי. סברתם וקיבלתם בעניין הזה לדון בצורה סבירה ובצורה מתונה בעניין הזה.
נירה לאמעי
יש תיקון נוסף לגבי יום התחילה. בסעיף 17 כרגע, יום התחילה נקבע כ-20.4 או ביום תחילתן של התקנות. כאן התבקשנו לתת פירוט שאומר: "השר יביא תקנות ראשונות לפי הסעיפים שמופיעים כאן עד יום 1.5. מבחינת יום התחילה, הכנסת תאשר תקנות כאמור עד ליום 3.7.2017 ויום התחילה יהיה תלוי באישורן של תקנות כאמור על-ידי הכנסת.
יהודה זמרת
גם היום יש מה שנקרא - - -
נירה לאמעי
כלומר, יהיה סעיף ביצוע ותקנות שידבר על מתי השר מביא תקנות, עד מתי הוועדה מאשרת את התקנות האלה ויום התחילה יהיה כניסה לתוקף של תקנות כאמור.
היו"ר אורי מקלב
אנחנו עוברים להצבעה.
היו"ר אורי מקלב
עד אז הפיילוט נשאר.

אנחנו עוברים להצבעות.
נירה לאמעי
אני מפנה את כולם לעמוד 14 לנוסח הסתייגויות.

הסתייגויות לסעיף 1 להסתייגויות. מצוינות פה שלוש קבוצות עם פירוט חברי הכנסת: קבוצת הרשימה המשותפת, קבוצת מרצ וקבוצת המחנה הציוני מציעים: בכל מקום, במקום "הגנת" יבוא "אי הגנת".

לחילופין, בכל מקום "אחרי הפרטיות" יבוא "אשר אינו יכול לבצע את תפקידו לפי חוק זה כראוי.
היו"ר אורי מקלב
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 3

נגד – 6

נמנעים – אין

ההסתייגות לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר אורי מקלב
הסתייגות לא נתקבלה.

הצבעה

בעד ההסתייגות - 3

נגד – 6

נמנעים – אין

ההסתייגות לחילופין לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא נתקבלה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני מגיש רביזיה.
נירה לאמעי
לאחרי הסעיף 1, חברי הכנסת יוליה מלינובסקי, חמד עמאר, רוברט אילטוב ועודד פורר, להלן קבוצת ישראל ביתנו מציעים: "אחרי הסעיף" יבוא "תיקון סעיף 1. בסעיף 1(1) לחוק העיקרי, הסיפה, החל במילים "וכן קביעת השימושים" תימחק.
דוד ביטן (הליכוד)
אמרנו שאת לא מצביעה.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
היא לא מצביעה על ההסתייגות שלה?
דוד ביטן (הליכוד)
כן.
מיכל בירן (המחנה הציוני)
זה לא רציני.
היו"ר אורי מקלב
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 6

נגד – 6

נמנעים – אין

ההסתייגות לאחרי סעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 3, מי בעד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 4

נגד – 6

נמנעים – אין

ההסתייגות 3 לא נתקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
סדרנים, אתם יכולים להוציא את הסדרנים?
היו"ר אורי מקלב
דוד, אני באמצע הצבעה.
נירה לאמעי
הסתייגות 4 של הרשימה המשותפת, קבוצת המחנה הציוני וקבוצת מרצ.
היו"ר אורי מקלב
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 7

נמנעים – אין

הסתייגות 4 לא נתקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא נתקבלה.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
מי שהצביע עכשיו נגד ההסתייגות, תשימו לב, הוא רוצה להעניק לרשויות המדינה כוח בלתי מוגבל.
היו"ר אורי מקלב
רויטל, לא, לא.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
למה לא? שמי שהגיע עכשיו ידע על מה הוא הצביע.
היו"ר אורי מקלב
עכשיו הצבעות.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
מי יישב פה וייתן את דין אחר-כך כשזה יזלוג.
נירה לאמעי
הסתייגות מס' 5 לסעיף 2.
היו"ר אורי מקלב
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 5

נמנעים – אין

ההסתייגות מספר 6 לסעיף 2 לא נתקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני מגיש רביזיות על הכול.
נירה לאמעי
הסתייגות 6 לסעיף 2.
היו"ר אורי מקלב
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 7

נמנעים – אין

ההסתייגות 6 לסעיף 2 לא נתקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
הסתייגות 7 לסעיף 2, מי בעד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 8

נמנעים – אין

ההסתייגות 7 לסעיף 2 לא נתקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא נתקבלה.
נירה לאמעי
הסתייגות 8 לסעיף 2.
היו"ר אורי מקלב
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 8

נמנעים – אין

ההסתייגות 8 לסעיף 2 לא נתקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.
נירה לאמעי
הסתייגות 9 לאחרי סעיף 2.
היו"ר אורי מקלב
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 8

נמנעים – אין

ההסתייגות 9 לאחרי סעיף 2 לא נתקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.
נירה לאמעי
לחילופין.
היו"ר אורי מקלב
מי בעד לחילופין בסעיף 9? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 7

נמנעים – אין

ההסתייגות לחילופין לסעיף 2 לא נתקבלה.
היו"ר אורי מקלב
הסתייגות לא נתקבלה.
נירה לאמעי
סעיף 3 הסתייגות 10.
היו"ר אורי מקלב
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 6

נמנעים – אין

ההסתייגות 10 לסעיף 3 לא נתקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
חבר'ה, זה הזמן שלכם. לפחות תעשו שזה יהיה לעשר שנים. הקואליציה, גם אם מעבירים את זה, לפחות שזה יהיה לעשר שנים.
היו"ר אורי מקלב
אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.

חברת הכנסת גרמן, אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
על מה? על מה?
רויטל סויד (המחנה הציוני)
שאנשים יבינו על מה הם מצביעים.
היו"ר אורי מקלב
אני קורא לך לסדר פעם שנייה.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
סמוטריץ, חוק ההסדרה, תחשוב שזה זה.
נירה לאמעי
הסתייגות 11 לסעיף 3.
היו"ר אורי מקלב
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 6

נמנעים – אין

ההסתייגות 11 לסעיף 3 לא נתקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.
נירה לאמעי
הסתייגות 12 לסעיף 3.
היו"ר אורי מקלב
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד –7

נמנעים – אין

ההסתייגות 12 לסעיף 3 לא נתקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.
נירה לאמעי
הסתייגות 13 לסעיף 4 .
היו"ר אורי מקלב
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 7

נמנעים – אין

ההסתייגות 13 לסעיף 4 לא נתקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.
נירה לאמעי
הסתייגות 14 לסעיף 4 שתי חלופות.
היו"ר אורי מקלב
מי בעד? מי נגד?

אני מצביע על כל חלופה בנפרד.

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 7

נמנעים – אין

ההסתייגות 14 לסעיף 4, חלופה ראשונה, לא נתקבלה.
היו"ר אורי מקלב
חלופה ראשונה לא נתקבלה.

מי בעד החילופין השני?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 7

נמנעים – אין

ההסתייגות 14 לסעיף 4, חלופה שנייה, לא נתקבלה.
היו"ר אורי מקלב
חלופה שנייה, ההסתייגות לא נתקבלה.
נירה לאמעי
הסתייגות 15 לסעיף 4 שתי חלופות.
היו"ר אורי מקלב
חלופה ראשונה מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 7

נמנעים – אין

ההסתייגות 15 לסעיף 4, חלופה ראשונה, לא נתקבלה.
היו"ר אורי מקלב
החלופה הראשונה לא התקבלה.

מי בעד החלופה השנייה?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 7

נמנעים – אין

ההסתייגות 15 לסעיף 4, חלופה שנייה, לא נתקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.
נירה לאמעי
לאחרי סעיף 4 הסתייגות מס' 16.
היו"ר אורי מקלב
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 7

נמנעים – אין

ההסתייגות 16 לאחרי סעיף 4, חלופה ראשונה, לא נתקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.
מיכל בירן (המחנה הציוני)
יש מי שאומר שהיה פה קול אקסטרה של הליכוד באחת ההצבעות.
היו"ר אורי מקלב
יש חמישה חברים. אם הליכוד היה כאן, לא היו פה.

חלופה שנייה, מי בעד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 6

נמנעים – אין

ההסתייגות 16 לאחרי סעיף 4, חלופה שנייה, לא נתקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא נתקבלה.
נירה לאמעי
הסתייגות 17 לאחרי סעיף 4.
היו"ר אורי מקלב
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות 17 לאחרי סעיף 4 לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.
נירה לאמעי
לסעיף 5 אין הסתייגויות.

לסעיף 6 הסתייגות 18.
היו"ר אורי מקלב
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות 18 לסעיף 6 לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.
נירה לאמעי
חלופה שנייה של הסתייגות 18

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות 18 לסעיף 6, חלופה שנייה, לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
רויטל, אני בעד.

ההסתייגות לא התקבלה.
נירה לאמעי
לאחרי סעיף 6, הסתייגות 19 שתי חלופות.
היו"ר אורי מקלב
חלופה ראשונה, מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות 19 לאחר סעיף 6, חלופה ראשונה, לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.

חלופה שנייה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות 19 לאחר סעיף 6, חלופה שנייה, לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.
נירה לאמעי
הסתייגות 20.
היו"ר אורי מקלב
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות 20 לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.
נירה לאמעי
הסתייגות 21 לסעיף 6. שתי חלופות.
יהונתן קלינגר
הצבעתם נגד ההסתייגות של המחוזי, למרות שאמרתם שכן. הפלתם אותה.
נירה לאמעי
זאת הסתייגות שנכנסה לנוסח.
היו"ר אורי מקלב
יונתן, תודה על תשומת הלב.
יהונתן קלינגר
צריך לדעת על מה מצביעים.
נירה לאמעי
זה לא מדויק. בסעיף 19 יש הסתייגות שמציעה מספר דברים לגבי סעיף - - -
מיכל רוזין (מרצ)
מה עם הנושא החדש שצריך להיות בוועדת כנסת? אמרתם ב-12:30 וזה עכשיו.
נירה לאמעי
בהסתייגות מספר 19 חלופה שנייה יש מספר עניינים לתיקון סעיף 17, שהם דומים לתיקון שאנחנו עומדים לערוך בנוסח אבל הם לא מדויקים. התיקון בנוסח מדבר על הגשה של צו לבית משפט מחוזי במקום לבית משפט שלום. כאן יש הסתייגות מעט שונה לכן גם ההסתייגות נופלת.
עיסאווי פריג' (מרצ)
מה שונה בהסתייגות המונחת כאן?
נירה לאמעי
כאן מבקשים שזה יהיה נשיא בית משפט ומבקשים שזה יהיה גם עבירות מסוג עוון. הסיכום היה שזה יהיה בית משפט מחוזי. ההסתייגות הזאת נפלה, זה לא משנה.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
מה עוד משרד לביטחון פנים רוצה? איזה עוד כוח אתם רוצים? מה אתם רוצים, כוח בלתי מוגבל קיבלתם בחוק הזה.
דוד ביטן (הליכוד)
החוק הזה לא מיועד למשטרה.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
לא, אבל המשטרה היא הנהנית העיקרית.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אתה רואה איך יואב נלחם בכל כוחו. זה החוק, זה חוק משטרה.
היו"ר אורי מקלב
מי בעד? מי נגד? חלופה ראשונה.

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות 21 לסעיף 6, חלופה ראשונה, לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.

חלופה שנייה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות 21 לסעיף 6, חלופה שנייה, לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.
נירה לאמעי
לסעיף 7 אין הסתייגויות.

לסעיף 8 הסתייגות 22 שתי חלופות.
היו"ר אורי מקלב
מי בעד? מי נגד? חלופה ראשונה.

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות 22 לסעיף 8, חלופה ראשונה, לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.

חלופה שנייה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות 22 לסעיף 8, חלופה שנייה, לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
חלופה שנייה לא התקבלה.
נירה לאמעי
לסעיף 9 הסתייגות 23.
היו"ר אורי מקלב
מי בעד? מי נגד? חלופה ראשונה.

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות 21 לסעיף 6, חלופה ראשונה, לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.

חלופה שנייה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 5

נמנעים – אין

הסתייגות 23 לסעיף 9 לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.
נירה לאמעי
לסעיף 10 הסתייגות 24.
היו"ר אורי מקלב
מי בעד? מי נגד?

מי בעד? מי נגד? חלופה ראשונה.

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות 24 לסעיף 10 לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.
נירה לאמעי
לסעיף 11 הסתייגות 25.
היו"ר אורי מקלב
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות 25 לסעיף 11 לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.
נירה לאמעי
לסעיף 12 הסתייגות 26.
היו"ר אורי מקלב
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות 26 לסעיף 12 לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.
נירה לאמעי
לסעיף 13 אין הסתייגויות.

לסעיף 14 הסתייגות 27.
היו"ר אורי מקלב
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 7

נמנעים – אין

הסתייגות 27 לסעיף 14 לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
הסתייגות לא התקבלה.
נירה לאמעי
סעיף 15 הסתייגות 28.
היו"ר אורי מקלב
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 7

נמנעים – אין

הסתייגות 28 לסעיף 15 לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.
נירה לאמעי
סעיף 16 הסתייגות 29.
היו"ר אורי מקלב
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 7

נמנעים – אין

הסתייגות 29 לסעיף 16 לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.
נירה לאמעי
לסעיף 17 הסתייגות 30.
היו"ר אורי מקלב
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 7

נמנעים – אין

הסתייגות 30 לסעיף 17 לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
סעיף 18.
דוד ביטן (הליכוד)
שימו לב, קואליציה, בהצבעה הזאת אנחנו בעד לא נגד.
נירה לאמעי
הסתייגות שביקשו לשנות אותה ואני מקריאה את הנוסח המתוקן: חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי, יגאל גואטה ויעקב מרגי. בסעיף קטן א(1) - - -
היו"ר אורי מקלב
זה נושא חדש?
נירה לאמעי
רגע, רגע. לי אמרו שזה לא נושא חדש על מערך ההסברה.
היו"ר אורי מקלב
זה מערך ההסברה עכשיו.
דוד ביטן (הליכוד)
אין דבר כזה נושא חדש בהסתייגות. הסתייגות זאת הסתייגות. הסתייגות זה אומר שהכנסת אישרה משהו.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אבל אתה מכניס את זה לחוק, זה נושא חדש.
דוד ביטן (הליכוד)
אין דבר כזה נושא חדש בהסתייגות.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אתה גם הפכת להיות היועץ המשפטי?
דוד ביטן (הליכוד)
כן. אין דבר כזה בהסתייגות נושא חדש.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
יש על זה נושא חדש בוועדת הכנסת.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
זה לא על זה, זה על מערך הסייבר.
נירה לאמעי
למיטב הבנתי הוגש נושא חדש על חלק אחר של סעיף 18 שמדבר על ההוספה של הבדיקות של ראש מערך הסייבר. זה לא הסעיף הזה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני שואל שאלה פשוטה, גברתי. האם הסתייגות שהולכת להיות חלק מהחוק מאושרת, אני לא יכול לטעון לגביה נושא חדש?
דוד ביטן (הליכוד)
בוודאי שלא.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
למה הסתייגות של הקואליציה היא לא נושא חדש? יו"ר הקואליציה יואב קיש הגיש הסתייגות. למה זה לא נושא חדש?
דוד ביטן (הליכוד)
נושא חדש זה בנוסח החוק לא במסגרת ההסתייגויות.
יעל גרמן (יש עתיד)
אדוני היושב ראש, אנחנו רוצים לשמוע את היועצת המשפטית.
עיסאווי פריג' (מרצ)
למה אתה מתערב?
דוד ביטן (הליכוד)
אני יכול להתערב ואתה לא?
יעל גרמן (יש עתיד)
אדוני היושב ראש, אני רוצה לשמוע את היועצת המשפטית.
היו"ר אורי מקלב
אני קורא אותך לסדר.
דוד ביטן (הליכוד)
תקרא אותי לסדר. אם אני לא אצביע - - -
נירה לאמעי
אני רוצה לבדוק את זה כי לכאורה מדובר על לפני שהתחילה ההצבעה. אנחנו תחלנו הצבעה אבל בהסתייגויות. לכן אני רוצה לבדוק את זה ואני אתן תשובה.
היו"ר אורי מקלב
את לא צריכה לבדוק את זה. אני מקבל את זה כנושא חדש. אם זה נושא חדש אנחנו נביא את זה להצבעה.
דוד ביטן (הליכוד)
אין נושא חדש בהסתייגויות. יש הבדל בין זה שנוסח הוועדה מתוקן על-ידי הוועדה ובין אם זאת הסתייגות שמאושרת על-ידי – זה לא יכול להיות נושא חדש, אין דבר כזה. הליך של הסתייגויות הוא הליך נפרד ולכן אין בעיה עם זה.
טלי פלוסקוב (כולנו)
זה נכון מה שדוד ביטן אומר.
יעל גרמן (יש עתיד)
אנחנו מבקשים לשמוע את הייעוץ המשפטי.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
זה ברור שזה יהיה חלק מהחוק. מה אכפת לך שיהיה דיון על זה?
דוד ביטן (הליכוד)
זה עניין עקרוני.
נירה לאמעי
אני רוצה לציין שאינני חוששת מדבר. אני באמת ובתמים רוצה לבדוק. מאחר שלשון החוק מדברת על הצבעה ואנחנו התחלנו בהצבעה , אם כי זאת הצבעה על הסתייגויות, אני רוצה לוודא את זה, זה הכול.
יעל גרמן (יש עתיד)
אז בבקשה להפסיק את ההצבעות עד שתבררי את זה.
היו"ר אורי מקלב
אנחנו לא מפסיקים הצבעות.
טלי פלוסקוב (כולנו)
אם זאת היתה הסתייגות של האופוזיציה זה לא היה נושא חדש? אני לא מבינה.
נירה לאמעי
כל עוד לא הצבענו זה לא יכול להיות נושא חדש כי זה לא נכנס לנוסח החוק. האם תירצו שאקריא את ההסתייגות כפי שביקשו ממני לתקן אותה?
דוד ביטן (הליכוד)
כל עוד זה לא אושר, איך אתה יכול לקפוץ?
נירה לאמעי
את ההסתייגות הזאת אני מבקשת להקריא מכיוון שנתבקשתי לתקן אותה, כמו שאני אקריא הסתייגות נוספת שלא נכנסה בטעות.
היו"ר אורי מקלב
אני מגלה כושר איפוק רק בגלל שאתה קואליציה, אבל כמה? אנחנו באמצע הצבעות. היית נותן שיעשו לך את זה? אני לא אומר לך שום דבר על המהלך במשך שלוש השעות האחרונות. אני מגלה את כל כושר האיפוק שיש לי אבל די.
דוד ביטן (הליכוד)
זה נכון. מעכשיו אני יושב בשקט.
נירה לאמעי
ההסתייגות 31 בסעיף קטן א(1) לסעיף 18. 1. בסעיף קטן ג'(1) המוצע, המילים "לאחר שהוסבר לו על-כך בעל-פה" יימחקו. אחרי סעיף קטן ג'(1) המוצע יבוא: "משרד הפנים יקים מערך הסברה כדי להביא לידיעת מבקשי מסמכי הזיהוי, כי העברת תמונות טביעות האצבעות ונתוני הזיהוי שיופקו מהם לצורך הכללתם במאגר הביומטרי מותנת במתן הסכמתו של התושב שממנו ניטלו. מערך הסברה יכלול בין היתר הקרנת סרטוני הדרכה והצבת שילוט בלשכות מרשם האוכלוסין על-מנת לתת מענה לדוברי חמש שפות, והכול כפי שייקבע בתקנות שיובאו לאישור ועדת הכנסת המשותפת.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
במערך ההסברה תסבירו גם את הסכנות או את היתרונות שיש בזה? אני רוצה להבין, מה זה מערך הסברה? במערך ההסברה הזה יסבירו גם את הסכנות שבמאגר הזה? יסבירו את האמת לתושבי ישראל.
היו"ר אורי מקלב
מי בעד? מי נגד? הקואליציה בעד.

הצבעה

בעד ההסתייגות - 6

נגד – 5

נמנעים – אין

הסתייגות 31 לסעיף 18 התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות התקבלה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
מה לגבי נושא חדש?
רויטל סויד (המחנה הציוני)
אנחנו נגד, אנחנו רוצים נושא חדש. מערך הסברה יסביר מה הסכנות?
היו"ר אורי מקלב
זה נקרא שהפסקת?
נירה לאמעי
אתם רוצים שאני אבדוק?
יעל גרמן (יש עתיד)
כן, אנחנו רוצים לדעת.
דוד ביטן (הליכוד)
אני לא רוצה לשמוע אותך כי הלכתי לקראתך והצבעת.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
מה, בקטינים בני 16? במה הלכת לקראתי? הלכת לקראת מיליוני ילדים פה.
דוד ביטן (הליכוד)
הלאה, הלאה.

והצבעת נגד. את רואה, אין לך אג'נדה.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
תתעדכן, זה נכנס בחוק. אתה לא מעודכן. זאת לא הסתייגות, זה כבר נכנס לחוק.
נורית קורן (הליכוד)
אדוני היושב ראש, אפשר להמשיך?
רויטל סויד (המחנה הציוני)
איתי דיברת רק על הקטינים.
נירה לאמעי
הסתייגות 32 חבר הכנסת יואב קיש ביקש להוריד.
היו"ר אורי מקלב
הסתייגות 33 לסעיף 18. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות 33 לסעיף 18 לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.
נירה לאמעי
הסתייגות מס' 34 שתי חלופות.
היו"ר אורי מקלב
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות 34, חלופה ראשונה, לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.
יעל גרמן (יש עתיד)
יואב, אתה לא אמרת פה: לא יהיה מאגר?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות 34, לחילופין, לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.

יהיו 5 שפות, אבל הצבעתם נגד, רק שתדע את זה.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
לא, אנחנו הצבענו נגד ההסתייגות של קיש כי רצינו על זה נושא חדש.
היו"ר אורי מקלב
קיש לא עלה. הצבעתם נגד 5 שפות. היחידה שלא הצביעה נגד היתה גרמן.
יואב קיש (הליכוד)
ההסתייגות שלי היתה שיורידו משנתיים לשנה וחצי.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אורי, למה אתה ממהר? שנבין, אלה סוגיות חשובות.
היו"ר אורי מקלב
לא מיהרתי ומי שהקשבתי ידע. אני לא מיהרתי, ידעתי על חמש שפות.

דוד, אני אפסיק את ההצבעות, אני לא יכול. רק לדבר כל הזמן ולהפריע ולהתעמת עם רויטל סויד. אני לא יכול להוציא אותה רק בגלל שאתה נמצא פה. אני אוציא את שניכם.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני רוצה להבין כדי להחליט.
היו"ר אורי מקלב
בנושא של השפות נאמר כאן בצורה ברורה על-ידי היועצת המשפטית. לא רק שהיא אמרה בצורה ברורה, חברת הכנסת גרמן לא רצתה להצביע נגד בגלל שהיא שמעה והקשיבה והיא אמרה שהיא לא נגד שפות. לכן תשמעו טוב מה שאמרו פה. שום מחטף. טענתם נושא חדש, קיבלו נושא חדש.

אנחנו אוחזים כבר בסעיף 35.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אתה הולך על זה כקבלנות, להעביר ולא להסביר. אתה רואה את דוד לידך ומקבל חאררה.
נירה לאמעי
סעיף 35.
היו"ר אורי מקלב
מי בעד הסתייגות 35?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות 35 לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.
נירה לאמעי
הסתייגות 36.
היו"ר אורי מקלב
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות 36 לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.
נירה לאמעי
הסתייגות 37.
היו"ר אורי מקלב
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות 37 לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.
נירה לאמעי
הסתייגות 38?
היו"ר אורי מקלב
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות 38 לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.
נירה לאמעי
הסתייגות 39.
היו"ר אורי מקלב
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 4

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות 39 לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.
נירה לאמעי
סעיף 40 שתי חלופות.
היו"ר אורי מקלב
חלופה ראשונה מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 4

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות 50, חלופה ראשונה, לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.

חלופה שנייה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 4

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות 40, חלופה שנייה, לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.
נירה לאמעי
הסתייגות 41.
היו"ר אורי מקלב
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 4

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות 41 לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.
נירה לאמעי
הסתייגות 42.
היו"ר אורי מקלב
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות 42 לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.
נירה לאמעי
הסתייגות 44.
היו"ר אורי מקלב
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות 44 לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.
נירה לאמעי
הסתייגות 45.
היו"ר אורי מקלב
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות 45 לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא תקבלה.
נירה לאמעי
הסתייגות 46.
היו"ר אורי מקלב
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות 46 לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.
נירה לאמעי
הסתייגות 47.
היו"ר אורי מקלב
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 4

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות 47 לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.
נירה לאמעי
סעיף 48.
היו"ר אורי מקלב
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 4

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות 48 לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.
נירה לאמעי
סעיף 49.
היו"ר אורי מקלב
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות 49 לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.
נירה לאמעי
סעיף 50, שתי חלופות.
היו"ר אורי מקלב
חלופה ראשונה, מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות 50, חלופה ראשונה, לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.

חלופה שנייה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות 50, חלופה שנייה, לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.
נירה לאמעי
סעיף 51 שתי חלופות.
היו"ר אורי מקלב
סעיף 51 חלופה ראשונה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות 51, חלופה ראשונה, לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.

חלופה שנייה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות 51, חלופה שנייה, לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.
נירה לאמעי
סעיף 52.
היו"ר אורי מקלב
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות 52, לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.
יעל גרמן (יש עתיד)
ישראל ביתנו שוב לא נמצאת פה כדי להצביע על ההסתייגות שלה.
נירה לאמעי
סעיף 53.
היו"ר אורי מקלב
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות 53 לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 54. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות 54 לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.

סעיף 55.

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 6

נמנעים – אין

הסתייגות 55 לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.
נירה לאמעי
הסתייגות נוספת של חברי הכנסת חיים ילין ויעל גרמן, שאני בטעות לא הכנסתי לנוסח, על הוספת סעיף שאומר: מכרז להנפקת אמצעי זיהוי ביומטריים יכלול הוראה הנוגעת לפיתוח טכנולוגיה חלופית למאגר למניעת גניבת זהויות. פותחה טכנולוגיה כאמור, יימחק המאגר.
יעל גרמן (יש עתיד)
מי יכול להיות נגד זה.
היו"ר אורי מקלב
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - 5

נגד – 6

נמנעים – אין

ההסתייגות 56 לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר אורי מקלב
סיימנו את כל ההסתייגויות.
יעל גרמן (יש עתיד)
מתי הנושא החדש?
היו"ר אורי מקלב
אנחנו סיימנו את הישיבה. אנחנו נודיע לכם מתי תהיה הישיבה הבאה. גם על הרביזיות יודיעו.

ב-13:25 יש רביזיה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:55.

קוד המקור של הנתונים