ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 06/03/2017

העברת שדה התעופה המשלים לנתב"ג מרמת דוד לנגב, העברת שדה התעופה המשלים לנתב"ג מרמת דוד לנגב, העברת שדה התעופה המשלים לנתב"ג מרמת דוד לנגב, העברת שדה התעופה המשלים לנתב"ג מרמת דוד לנגב

פרוטוקול

 
îñ÷ðåú îãéåï îäéø, áðåùà äòáøú ùãä äúòåôä äîùìéí ìðúá"â îøîú ãåã ìðâá

îñ÷ðåú îãéåï îäéø, áðåùà äòáøú ùãä äúòåôä äîùìéí ìðúá"â îøîú ãåã ìðâá

t_dfus

2017-03-15knesset[pic]

ה כ נ ס ת

מסקנות

ועדת הכלכלה

בעקבות החלטה על דיון מהיר

הכנסת העשרים ‏ ט' באדר תשע"ז

מושב שלישי 7 במרס 2017
בנושא
העברת שדה התעופה המשלים לנתב"ג מרמת דוד לנגב
של חברי הכנסת
חיים ילין, אורי מקלב, יהודה גליק וטלי פלוסקוב

ביום כ"ד בשבט תשע"ז, 20 בפברואר 2017, החליטו יושב-ראש הכנסת והסגנים להעביר לדיון מהיר בוועדת הכלכלה את הצעותיהם של חברי הכנסת חיים ילין, אורי מקלב, יהודה גליק וטלי פלוסקוב בנושא: העברת שדה התעופה המשלים לנתב"ג מרמת דוד לנגב.

ביום ח' באדר תשע"ז, 6 במרס 2017, קיימה הוועדה, בראשות חבר הכנסת איתן כבל, דיון בהצעה בהשתתפות נציגי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד האוצר, מינהל התכנון, משרד הביטחון, המשרד להגנת הסביבה, רשות שדות התעופה, רשות התעופה האזרחית, משרד התיירות, רשות מקרקעי ישראל, ראשי רשויות מקומיות ומועצות אזוריות מאזור הגליל והנגב, יאט"א, מועצת הנגב, חברת נתיבי ישראל, קלוב התעופה ומטה המאבק נגד שדה התעופה בעמק יזרעאל.

הוועדה עמדה על משמעות ההמלצה הנבחנת עתה להקים את שדה התעופה המשלים לנתב"ג במרחב רמת דוד בעמק יזרעאל – שדה משותף לפעילות צבאית ולפעילות בין-לאומית. תושבי האזור, ראשי ערים ומועצות אזוריות, ארגונים ציבורים והמוסדות להגנת הסביבה מביעים התנגדות עזה לחלופה זו.
החלטות הוועדה
לתבוע מפורום ההתייעצות לנושא שדה התעופה הבין-לאומי שמונה על סמך החלטת המועצה הארצית לתכנון ובנייה מיום 6 בספטמבר 2016 לשתף בדיוניו את נציגי הרשויות המקומיות מצפון הארץ ומדרומה.

יושב-ראש הוועדה החליט לקיים, ביחד עם יושב ראש ועדת המשנה של ועדת הכלכלה לנושא תשתיות התעופה האזרחית, ישיבת עבודה סגורה לנוכח המניעה לפרסם בפומבי את ההמלצות של חיל האוויר ומערכת הביטחון. לישיבה יוזמנו מנכ"ל משרד הביטחון ונציגי חיל האוויר, רשות שדות התעופה ורשות התעופה האזרחית וחברי כנסת.

בישיבה יתבקשו המוזמנים לפרוס לפני חברי הכנסת את השיקולים שהביאו לדחיית ההצעה להקים שדה תעופה משלים לנתב"ג בנבטים בנגב ולהציג חלופות להקמת שדה משלים באזור הנגב ולא להקימו בצפון הארץ.
המסקנות הונחו על שולחן הכנסת ביום
י"ז באדר תשע"ז

15 במרס 2017

קוד המקור של הנתונים