ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 20/02/2017

תקנות ניירות ערך בעניין ביטול דוח אירועים ובעניין אימוץ מוקדם: 1. תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך)(תיקון מס' ), התשע"ו – 2016. 2. תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים)(תיקון מס' ), התשע"ו – 2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 650

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, כ"ד בשבט התשע"ז (20 בפברואר 2017), שעה 11:15
סדר היום
תקנות ניירות ערך בעניין ביטול דוח אירועים ובעניין אימוץ מוקדם:

1. תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך)(תיקון מס' ), התשע"ו–2016.

2. תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים)(תיקון מס' ), התשע"ו – 2016
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

נאוה בוקר

דוד ביטן

מיכל בירן
חברי הכנסת
יוליה מלינובסקי
מוזמנים
ענת פייער - מנהלת מחלקת שוק ההון, משרד האוצר

שרה קנדלר - יועצת משפטית של הרשות, הרשות לניירות ערך, משרד האוצר

אורית שרייבר - עו"ד, מחלקת ייעוץ משפטי, הרשות לניירות ערך, משרד האוצר

עדי טל - סגנית רו"ח, מחלקת תאגידים, הרשות לניירות ערך, משרד האוצר

אביטל קרופניק - עו"ד במחלקת החקיקה, רשות לניירות ערך, משרד האוצר

סיון חן - ע. תשקיפים, מחלקת תאגידים, הרשות לניירות ערך, משרד האוצר

צליל סלמון - עו"ד, מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

גלית ניב - רו"ח, חברת ועד ני"ע, לשכת רואי החשבון בישראל

איריס אלדר - רו"ח, מנהלת לשכה מקצועית, לשכת רואי החשבון בישראל

ענת פילצר סומך - יועמ"ש, איגוד החברות הציבוריות

הראל פרימק - עמותת צדק פיננסי

עודד פריד - דובר, צדק פיננסי
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

אייל לב ארי
מ"מ מנהל/ת הוועדה
ליאת קרפטי
רישום פרלמנטרי
אושרה עצידה

תקנות ניירות ערך בעניין ביטול דוח אירועים ובעניין אימוץ מוקדם: 1. תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך)(תיקון מס' ), התשע"ו–2016. 2. תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים)(תיקון מס' ), התשע"ו–2016
היו"ר משה גפני
אני מחדש את הישיבה. אנחנו בתקנות ניירות ערך בעניין ביטול דוח אירוע ובעניין אימוץ מוקדם.

מי מציג את התקנות?
שרה קנדלר
שרה קנדלר, הרשות לניירות ערך. יש פה שתי הקלות שאנחנו רוצים להעביר היום. התקנות מדברות על דוח הצעת מדף. צריך לעשות תשקיף כדי להציע ניירות ערך, ויש דרך לעשות את זה בצורה יותר פשוטה ומהירה באמצעות תשקיף מדף שאז כדי להוריד מהמדף כל פעם צריך רק להגיש דוח הצעת מדף. אחד הדברים שצריך לצרף החל מ-2014 זה דוח אירועים שכולל את כל האירועים המהותיים שהתרחשו מאז פרסום הדוח הכספי עד מועד הורדה מהמדף. ראינו שזו חובה שמעיקה על החברות. אנחנו רוצים להקל, ולכן אנחנו רוצים לבטל פה את דוח האירועים. במקום זה רואה החשבון יאשר שדוח הכספי יצורף גם לדוח, ואנחנו נסתפק בדיווחים שהחברה ממילא מגישה מתקופת הדוח עד ההורדה מהמדף - זה התיקון הראשון.

התיקון השני הוא כדי לאפשר הנפקה והורדה מהמדף בחודש מרץ. היום התקנות לא מאפשרות כי הדוחות הכספיים יכולים להיות מוגשים תוך 15 חודשים. זאת אומרת, עד סוף מרץ. בדוח הצעת מדף כתוב שצריך להיות דוחות שהוגשו לא יותר מ-14 חודשים לפני כן. לכן, אנחנו מציעים להשוות את הנושא, ושזה יהיה גם 15 חודשים ואפשר יהיה להנפיק דוח מדף גם בחודש מרץ.

אני אקריא?
היו"ר משה גפני
לא. יש הערות?
גלית ניב
לנו יש הערות על הביטול של - - -
שרה קנדלר
זה לא בתקנות האלה. הם רוצים לסט השני של התקנות, יש להם הערות לסט השני. יש שני סטים.
היו"ר משה גפני
על דוחות כספיים שנתיים?
גלית ניב
כן, אבל גם לעניין הזה רק הערה אחת. אני גלית ניב מלשכת רואי חשבון. אני יושבת-ראש הוועדה לתקני ביקורת. החלפתי את יזהר. קודם כל, יזהר לא הגיע לפה כי נבצר ממנו להגיע. יש השבוע כנס רואי החשבון בים המלח, והוא מעביר שם את הכנס בימים אלה.
היו"ר משה גפני
כן, אני יודע.
גלית ניב
הדיון לא דחוף. קודם כל, הוא מתנצל. קודם כל, אנחנו מברכים על הביטול של מכתב ההסכמה. זה באמת הכביד על השוק, זה באמת תיקון שכולנו מברכים עליו.

ההערה היחידה היא שיש באתר הרשות עמדת סגל משפטי שנוגדת את לשכת רואי חשבון. היה עליו המון מחלוקות. אנחנו מבקשים שעד שזה יפורסם ברשומות שאו העמדה הזו תרד או שתעבירו לנו את העמדה הזאת המתוקנת כי יש שם סעיפים שקשורים לאיך מוציאים מכתב הסכמה ויש לנו מחלוקות לגבי הדברים שרשומים שם בתוך העניין הזה.
שרה קנדלר
נייר העמדה לא קשור לתיקון חקיקה. נעביר את התיקון ואז נראה אם צריך לשנות עמדות.
היו"ר משה גפני
לא, שניה. את תוכלי להעביר להם את העמדה לפני שזה מתפרסם ברשומות?
שרה קנדלר
צריך לבחון את זה אצלנו.
גלית ניב
העמדה המתוקנת.
שרה קנדלר
אני רוצה שעדי תדבר כי היא הגורם המקצועי.
עדי טל
עדי טל, רשות ניירות ערך, מחלקת תאגידים. העמדה שיש לנו היום באתר כוללת מספר מרכיבים שחלקם לא נוגעים באופן ישיר לתיקון הספציפי הזה, אלא נוגעים להיבטים נוספים ואחרים שעניינם דוח אירועים. זה נייר שהתפרסם לפני למעלה משנתיים. אנחנו מודעים לאי-ההסכמות שקיימות מול לשכת רואי החשבון, זה לא משהו חדש. הוא לא נוגע לנייר הספציפי הזה. ההתאמות שאנחנו חושבים שעשויות להיות רלוונטיות לנייר הן רק התאמות שנוגעות לעובדה שאנחנו מבטלים את דוח האירועים הרבעוני. המחלוקת שקיימת עם לשכת רואי חשבון לעניין מודל האישור ועניין ההיבטים של החתימות ומסכת הנהלים שנדרשת לא נוגעת לתיקון הזה. היא ידועה לנו ואנחנו לא חושבים שיש מקום לקשור בין השניים ולחייב אותנו לשנות - - -
היו"ר משה גפני
לא לקשור בין השניים, אבל לאפשר ללשכת רואי החשבון לראות את העמדה ולקיים איתם דיון על זה?
עדי טל
לשכת רואי החשבון מכירה את העמדה הקיימת.
היו"ר משה גפני
לא, לנהל איתם דיון ולראות.
עדי טל
נוהלו איתם דיונים רבים לגבי העמדה הקיימת, עשרות דיונים. עדיין הם לא מסכימים עם הגישה שהרשות לניירות ערך הציגה. זה לא נכון לקשור בין אי-ההסכמות שקיימות.
היו"ר משה גפני
יש פה שלוש שאלות, אבל נשאל רק אחת. הבנתי שזה לא קשור, והכול. האם אחרי שאני מבקש מכם לא תשבו איתם ותשנו קצת את העמדה שלכם? זו השאלה. אני מבין שישבתם עשרות פעמים, אבל לא ביקשתי - - -
עדי טל
ישבנו גם לאחר בקשות קודמות של ועדת הכספים. הצענו תיקון חקיקה נוסף בהמשך לפגישה שנעשו איתם, תיקון שלהבנתנו היה מוסכם גם על הלשכה. לבוא היום דרך הדיון הזה ועוד הפעם לפתוח את ההסכמות - - -
היו"ר משה גפני
אמרת את זה, הבנתי. בסדר, אנחנו הרבה פעמים גם עושים את זה. דרך זה אנחנו גם מעלים - - -
שרה קנדלר
זה הקלות פה, אנחנו יכולים למשוך את זה ולא להעביר את זה. אם הם לא רוצים את ההקלות אז לא. יש פה הקלות ויש פה משהו שלא קשור. אני לא חושבת שזה הבמה הנכונה.
גלית ניב
עדי, בתיקון האחרון שהיה בשבוע שעבר מי חותם על דוח האירועים אז גם יש פה עניין שבתוך הנייר עמדה שלכם כתוב משהו טיפה אחר. לכן, זה גם סותר אפילו את התקנה שעברה בשבוע שעבר. לכן, מה שלשכת רואי חשבון מבקשת, והיא גם העבירה אליכם הצעה איך לדעתנו זה צריך להיות, אתם לא חייבים לקבל אותה, אבל אנחנו בהחלט חושבים שצריך לעשות תיקון שיתאים לתיקון שעבר בוועדת הכספים בשבוע שעבר פה, ולהמשיך להידבר על איך רואים את המשך האישור מכיוון שלשכת רואי החשבון צריכה להוציא תקן של מכתב הסכמה. התקן של מכתב הסכמה המקורי פורסם ביולי 2014, ומאז הוא מתעכב בגלל המחלוקות האלה. זה לא נכון ששוק ההון יעבוד בלי תקן כתב הסכמה.
עדי טל
אני מבקשת להגיב. כפי שאמרתי, התיקונים שאנחנו ראינו לנכון שנדרש יהיה לעשות התאמה לנוסח של העמדה זה בהתאם לתיקונים של החקיקה שנעשים. המחלוקת שקיימת מול לשכת רואי החשבון היא מחלוקת שנוגעת לתהליכים עצמם, והלשכה מעוניינת להכניס - - -
היו"ר משה גפני
הבנתי, זה חוזר על עצמו. אתם מתנגדים לתיקון הזה?

גלית ניב

לא, לא. אנחנו מברכים.
היו"ר משה גפני
מאה אחוז. אם אתם מברכים זה בסדר. ברכות זה תמיד טוב.

אני אעביר את זה עכשיו, ואבקש שתשבו איתם עוד הפעם. יש להם השגות לגבי העמדה הזו ואני מבקש שתגיעו לאיזושהי הסכמה. אם לא, תגידו לי.
שרה קנדלר
בסדר.
היו"ר משה גפני
מה הסט השני?
שרה קנדלר
הסט השני מדבר על תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים). זה עניין אחר.
היו"ר משה גפני
תקריאי קודם את הראשון.
שרה קנדלר
אוקי, כך חשבתי.

"1.

בתקנה 1 לתקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס"ו-2005 (להלן - התקנות העיקריות), ההגדרות "אירועים", "דוח אירועים" ו-"מועד חתימת הדוחות" – יימחקו.

2.

בתקנה 4 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:

"(ד) לעניין הכללת דוחות כספיים בדוח הצעת מדף בהתאם לתקנה 60ב לתקנות פרטי תשקיף - בתקנה 56(א) לתקנות האמורות, במקום "לא יותר מארבעה עשר חודשים" יקראו "לא יותר מחמישה עשר חודשים".

3.
במקום תקנה 4א לתקנות העיקריות יבוא
"הסכמה להכללת חוות דעת של רואה החשבון

4א.

בדוח הצעת המדף תובא הסכמה של רואה החשבון המבקר להכללת חוות דעת שנתן לדוח הנכלל בהצעת המדף; לעניין זה, "הסכמה" - לרבות הסכמה שניתנה במועד חתימת דוח שהגיש התאגיד מעת שפורסם תשקיף המדף.".

4.

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן."
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור התקנות? ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד – פה אחד

תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך)(תיקון מס' ), התשע"ו - 2016, אושרו.
היו"ר משה גפני
התקנות אושרו.

כן, בבקשה.
שרה קנדלר
אנחנו מדברים פה על תיקון לתקנות דוחות שנתיים. התאגידים נדרשים לערוך את הדוחות לפי כללי ה-IFRS. לכן, המשמעות שכל פעם שהמוסד לתקינה בין-לאומית מפרסם כלל חשבונאי חדש הוא חל באופן מידי על התאגידים בישראל. מהניסיון שנצבר למדנו שלעיתים תקופת הביניים עד שהתקן נכנס לתוקף, הוא יכול להימשך מצב כמה שנים טובות. המצב הזה שחלק מהתאגידים מאמצים וחלק לא מאמצים וחברה יכולה להחליט שמתאים לה חשבונאית לאמץ תקן חדש ואחרות לא, זה מצב לא טוב. גם גילינו שברוב מדינות העולם אין את האימוץ האוטומטי ברגע שהמוסד הבין-לאומי קובע תקינה חדשה. לכן, אנחנו רוצים לעשות הסמכה לרשות חצי שנה לבחון – שהתקן לא ייכנס לתוקף והרשות תבחן. ואם היא באמת רוצה לדחות את האימוץ הוולונטרי ולהגיד שיהיה רק אימוץ במועד שנקבע על-ידי המוסד הבין-לאומי היא צריכה להתייעץ עם המוסד לתקינה ולקבל החלטה בהתאם. גם אז לרשות תישאר סמכות באופן פרטני לאפשר לגוף מסוים לדווח על-פי התקן החדש.
היו"ר משה גפני
הערות?
ענת פילצר סומך
עו"ד ענת פילצר, מייצגת את איגוד החברות הציבוריות. קודם כל, נודה על האמת. מדובר בהכבדה רגולטורית. המצב דהיום הוא שאם המוסד לתקינה חשבונאית בין-לאומית מוציא איזשהו תקן חדש, אז יש איזושהי תקופה שבמהלכה החברות יכולות להחליט וולונטרי אם הן מאמצות אותו, אם לאו. מעבר לתקופת המעבר הזו יש תקופה שהיא מחייבת ברמה החשבונאית משפטית שאז אין בכלל שאלה ואוטומטית התקן נכנס לתוקף. משמע, זה עבר בחינה בין-לאומית של המוסד שהוא המוסד הבין-לאומי לתקינה, ויש חופש שהמוסד מעצמו נותן לתאגידים לאמץ אם הם רוצים להיערך לזה מראש בצורה הדרגתית או לא.

באה הרשות לניירות ערך ובצורה פטרנליסטית אומרת: לא. אתם לא יכולים לאמץ או כן או לא. אני מחליטה שבחצי שנה הראשונה או כן או לא, ואחר כך בהתייעצות אני מחליטה אם כן או לא. ואני שואלת: למה? אם המוסד לתקינה חשבונאית בין-לאומית שהוא זה שמתקין את התקנים, הוא האינסטנציה העליונה, הוא מאפשר לתאגידים את החופש הזה, למה הרשות לניירות ערך נכנסת במקום שבו ממילא הבורסה גוססת, ממילא יש רגולציה עודפת, ממילא קשה לשרוד, ולהכביד בעולם שברור היום כבר לכולם שכדי שהבורסה תשרוד צריך לייצר הקלות ולא הכבדות?
גלית ניב
המרכז לתקינה הוקם על-ידי לשכת רואי החשבון ועל ידי הרשות לניירות ערך. לשכת רואי החשבון בעצם התנתקה מהחשבונאות והסכימה לתת את הקביעה של כללי החשבונאות למוסד התקינה, ובגוף הזה מחזיקים 50-:50. בקשת לשכת רואי החשבון שלא יהיה כתוב היוועצות אלא המלצה. כי אם שני הגופים ראו שהגוף הנכון שמתקין תקינה חשבונאית בישראל הוא המוסד לתקינה, ראוי לא רק להיוועץ אלא לשמוע את המלצתה. נכון שבסוף הדרך הרשות לניירות ערך תוכל לעשות את ההכרעה הסופית. אבל אנחנו חשבנו שראוי שיהיה כתוב: המלצת המוסד לתקינה כי זה הגוף שהיום בישראל - - -
היו"ר משה גפני
מה כתוב?
קריאות
התייעצות.
ענת פילצר סומך
וגם רק אחרי חצי שנה. בחצי השנה הראשונה הרשות לניירות ערך יכולה לעשות מה שהיא רוצה.
היו"ר משה גפני
רגע, אני יכול להתבלבל אם אומרים לי שני דברים יחד. מה ההבדל בין התייעצות לבין המלצה? מי יוזם?
גלית ניב
היום אם הגוף שנותן היום את דעתו על כללי החשבונאות בישראל, כולל סוגיות שעולות ב-IFRS, זה הגוף שנותן, אז אם הוא ימליץ נגד הרשות לניירות ערך אולי תחשוב אחרת ולא תגיד: אוקי, למרות שהיא חושבת נגד - - -
שרה קנדלר
אבל זה חובת ההתייעצות.
קריאה
לא, זה לא.
גלית ניב
ולכן, אנחנו חושבים שראוי לקבל את המלצתה ולא את ההיוועצות. אם זה נשאר כהיוועצות אז המשולש הזה של לשכת רואי חשבון - - -
היו"ר משה גפני
מפריע לכם שיהיה כתוב בהמלצה?
קריאה
כן.
שרה קנדלר
אני חושבת שמשפטית אין כזו בעיה. אני חושבת שבחקיקה מתייחסים תמיד למונח התייעצות.
ענת פילצר סומך
שרה, לא. בואי נחדד.
היו"ר משה גפני
רגע, שניה. זה לא שינוי מבנה הבורסה, ולילי אבן חן לא פה – לא, לא בפרוטוקול.
שרה קנדלר
בכל מקרה, הסמכות היא של הרשות. הרשות תיוועץ - - -
היו"ר משה גפני
שניה, אני לא כל כך בקי בעברית. המלצה והתייעצות – התייעצות את צריכה לקבל את מה שמייעץ לך המוסד הישראלי לתקינה.
שרה קנדלר
לא. גם לא בהמלצה וגם לא בהתייעצות.
קריאה
בהמלצה, כן.
היו"ר משה גפני
אני בסוף לא אבין מה שאני אומר. אם יהיה כתוב בהתייעצות כמו שכתוב בפועל אז צריך להתייעץ עם המוסד הישראלי לתקינה ולא חייבים לקבל את מה שהוא מייעץ.
שרה קנדלר
נכון.
היו"ר משה גפני
אם יהיה כתוב: המלצת המוסד הישראלי לתקינה, המוסד הישראלי לתקינה יכול להמליץ, אתם לא חייבים לקבל את המלצות.
שרה קנדלר
נכון.
היו"ר משה גפני
אם היה כתוב באישור המוסד הישראלי לתקינה רק אז - - -
שרה קנדלר
נכון, אני מסכימה. אני רק אומרת שהמונח המשפטי הרגיל בחקיקה, לדעתי, זה התייעצות או אישור. אני לא מכירה בהמלצה.
היו"ר משה גפני
הכול בסדר. אז אני מפריע לכם שהם מבקשים שיהיה כתוב בהמלצה? עם קשה המשפטנים. למה אי-אפשר ללכת פשוט עם העברית?
שרה קנדלר
אם זה לא משנה אז למה כל כך אכפת להם שיהיה כתוב בהמלצה?
גלית ניב
כי מה שקורה – יש גוף שיש לו שלושה צדדים: יש את המוסד לתקינה, יש את הלשכה ויש את הרשות לניירות ערך. ברגע שאת רק מתוועצת איתם, לשכת רואי החשבון נשארת בחוץ. לכן, ההצעה החלופית שלנו, אם לא תתקבל ההצעה שלנו לגבי ההמלצה, אנחנו מבקשים שהיוועצות תהיה עם המוסד לתקינה ועם לשכת רואי חשבון.
שרה קנדלר
לא, לא. הלשכה היא חלק מהמוסד. אין שום סיבה שתהיה חובת היוועצות.
ענת פילצר סומך
תבקשו אישור.
שרה קנדלר
מה זה "תבקשו אישור"? אולי שהם גם יחוקקו ויתקינו תקנות.
ענת פילצר סומך
שרה, בכנות, אני לא מבינה למה בארצות-הברית אין דבר כזה.
שרה קנדלר
בארצות-הברית אין אימוץ וולונטרי, אין.
ענת פילצר סומך
בארצות-הברית הרשות לניירות ערך לא אומרת את דברה על כל תקן IFRS של המוסד לתקינה. למה אנחנו צריכים להיות חריגים?
עדי טל
אני רוצה להגיב לכמה דברים. קודם כל, בארצות-הברית הפלח שתקני ה- IFRS רלוונטיים אליו - - -
היו"ר משה גפני
איך הגעתם לארצות-הברית?
ענת פילצר סומך
כי בארצות-הברית הדבר הזה לא קיים.
היו"ר משה גפני
רגע, אני עוד לא בארצות-הברית. אני בקושי הגעתי עד לחוף הים פה. זה מפריע לכם שיהיה כתוב בהמלצה?
עדי טל
כן.
היו"ר משה גפני
איפה הבעיה? מה אני לא מבין?
עדי טל
בסופו של דבר, כפי שאני מסתכלת על ההבנה של לשכת רואי החשבון לעניין הזה, ההמלצה מעבירה את הסמכות ואת משקל הכובד למוסד לתקינה. למעשה, זה מאפשר לו ליזום את התהליך הזה של האם כן לאמץ או לא לאמץ באימוץ מוקדם את התקן. הגורם הרלוונטי שאחראי בסופו של יום על הדיווח הכספי של תאגידים מדווחים בישראל ושל כל החברות שנסחרות בבורסה זו הרשות לניירות ערך, זה לא המוסד לתקינה. חשוב להדגיש ולומר שהמוסד לתקינה הוא אומנם מוסד שעוסק בסוגיות חשבונאיות, אבל עניינו של המוסד לתקינה כיום הוא התקנה של תקנים חשבונאיים לתאגידים שאינם כפופים לחוק ניירות ערך אלא לחברות שהן חברות פרטיות. גם העיסוק של המוסד לתקינה בסוגיות חשבונאיות שנוגעות לתקני ה-IFRS הוא עיסוק שבחלקו הוא תיאורטי ולא נוגע באופן עקרוני או ספציפי למקרה פרטני, ובסופו של יום הגורם הפרשני והאחראי לאכיפה זה עדיין הרשות לניירות ערך - - -
היו"ר משה גפני
עו"ד פילצר סומך שואלת למה אתם מתערבים? מגיעים להסכמות, מה - - - ? נכון?
שרה קנדלר
יש פה הרבה אי-דיוקים.
עדי טל
אחדד ואדגיש. זה לא עניין של: אנחנו מתערבים. צריך לזכור שהתקינה הבין-לאומית אומצה בישראל במקורה אכן כפי שהיא פורסמה. זאת אומרת, כל תקן שמפורסם על-ידי המוסד הבין-לאומי, באופן אוטומטי ללא מקום של שיקול דעת לאף גורם בישראל נכנס לתוך התקינה עצמה. המודל הזה הוא מודל מאוד חריג בעולם באופן רוחבי. ישראל היא מהמדינות הבודדות שזה המודל שקיים אצלה. במרבית המדינות שבהן תקני ה-IFRS הם התקינה הרלוונטית המחייבת עובדות בתהליך שנקרא אנדורסמנט כשיש שם תהליך מוסדר שסופו החלטה האם בכלל תקן ספציפי כן או לא יהיה רלוונטי ותקף באותה מדינה או באיחוד האירופאי ביחס לאיחוד האירופאי.
היו"ר משה גפני
כמה זה מפריע לכם?
ענת פילצר סומך
זה חבל. מאפס עד עשר - - -
היו"ר משה גפני
היום אני הולך עם הרשות לניירות ערך. זה לא יום טוב - - -
ענת פילצר סומך
מפריע.
שרה קנדלר
אין היגיון.
היו"ר משה גפני
אתם יכולים לוותר על זה?
עדי טל
לא.
שרה קנדלר
אין היגיון - המצב הקיים שחברה יכולה להחליט. חברת אחת תאמץ, חברת אחת לא מאמצת. אין סדר, אין - - -
ענת פילצר סומך
אני רק רוצה לסבר את אוזנו של היו"ר. הדברים האלה מקבלים ביטוי. זאת אומרת, זה לא שחברה אחרת מפרסמת באימוץ מוקדם וחברה שנייה מפרסמת לא באימוץ מוקדם. אם אני מפרסמת באימוץ מוקדם, ממילא התקן מחייב אותי לבצע השוואה. זאת אומרת, שהמשקיע בשום צורה ואופן לא מולך שולל, לא מוטעה.
עדי טל
זה לא מדויק.
היו"ר משה גפני
אני מבקש להקריא את התקנה.
ענת פילצר סומך
אפשר לפחות אולי להציע הצעת פשרה, כבוד היו"ר?
היו"ר משה גפני
אה, בטח. פשרה – אני בעד.
ענת פילצר סומך
יופי - שחובת ההיוועצות תחול מהרגע הראשון ולא בחלוף חצי שנה. אם הם כבר כופים אז היוועצות מהרגע הראשון.
היו"ר משה גפני
זה נשמע פשרה.
עדי טל
לא, היא לא מדייקת בבקשה שלה.
היו"ר משה גפני
לא משנה, אבל פשרה.
עדי טל
שניה. היוועצות ביום הראשון לא יכולה להיות כי איך שהתקן מפורסם - - -
ענת פילצר סומך
אז ניתן לך גרייס של שבועיים.
היו"ר משה גפני
רגע, תני לי להבין.
עדי טל
ההיוועצות לוקחת הרבה מאוד זמן כי מדובר בתקנים שחלקם - - -
היו"ר משה גפני
אני רואה עלייך שאת לא מפא"יניקית. תשכנע אותך שרה שתסכימי.
עדי טל
כי שרה עורכת דין ואני רואת חשבון, ולכן חשוב לי לדייק בהקשרים האלה.
ענת פילצר סומך
אז פניה של עורכת הדין לפשרות.
עדי טל
אני גם עורכת דין אז - - -
ענת פילצר סומך
מצוין, לכי על זה.
עדי טל
הסיבה שפרק הזמן שניתן הוא תקופה של שישה חודשים זה המורכבות של חלק מהתקנים שלא מאפשרת היוועצות של תקופה כזו - - -
ענת פילצר סומך
שישה חודשים את צריכה להיוועץ? אני מחזיקה ממך יותר מזה.
עדי טל
שישה חודשים אני צריכה לעשות תהליך בחינה.
ענת פילצר סומך
זה המון זמן. אז תני לי פטור מפרסום דוחות בשש החודשים האלה?
עדי טל
לא.
ענת פילצר סומך
קחו חודש, חודש וחצי. אבל לא יכול להיות ש - - -
שרה קנדלר
את יודעת מה אורך של התקנים האלה.
ענת פילצר סומך
בואו נתפשר, גם אנחנו ויתרנו.
עדי טל
אנחנו לא יכולים להתפשר בעניינים שלא מאפשרים.
ענת פילצר סומך
למה? הנה, שרה אומרת לך שזה בסדר.
עדי טל
שרה היא לא רואת חשבון והיא לא מבינה את התהליכים שקשורים בלוחות הזמנים של בדיקה של משמעויות של אימוץ תקן.
ענת פילצר סומך
חצי שנה את לא צריכה לבחון משמעות של תקן – זה הגזמה.
עדי טל
ה- IFRS-15לקח לנו שנה.
ענת פילצר סומך
נראה לי שהפשרה מקובלת על שני הצדדים והיא ראויה. כבוד היושב-ראש, הפשרה התקבלה.
היו"ר משה גפני
קבלו את הפשרה הזו, נו. טוב, אנחנו מקבלים את הפשרה.
שרה קנדלר
אז אפשר לקבוע ארבעה חודשים עם סמכות להאריך במקרים חריגים? יש תקנים מאוד ארוכים ומסובכים.
ענת פילצר סומך
את צריכה ארבעה חודשים לבחון תקן?
שרה קנדלר
כן, זה לא עמוד אחד.
עדי טל
- - - עד ארבעה חודשים. יש לנו סמכות שלושה חודשים לאפשר לנו - - -
היו"ר משה גפני
כן, בבקשה. אני מסיים את זה.
גלית ניב
אם התקנה נשארת כך בהיוועצות אז לשכת רואי חשבון מבקשת שההתייעצות תהיה גם עם המוסד לתקינה וגם עם לשכת רואי החשבון כי אז המשולש של המוסד לתקינה, הרשות לניירות ערך, ולשכה משאירים אותה בחוץ.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני מבקש, זה לא יהיה בתקנות. אני מבקש כדרכי תתייעצו גם עם לשכת רואי החשבון. זה לא יהיה בתקנות.
שרה קנדלר
בסדר.
היו"ר משה גפני
אני מקבל את הפשרה הזו של - -
שרה קנדלר
ארבעה חודשים וסמכות להאריך במקרים מיוחדים.
היו"ר משה גפני
כן. בבקשה, תקריאי.

"

בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010 (להלן – התקנות העיקריות), בפתיח, במקום "לפי סעיפים 17 ו - 36" יבוא "לפי סעיפים 17, 20, 36 ו - 36א".

בתקנה 1 לתקנות העיקריות -

(1) אחרי "בתקנות אלה – " יבוא:

""אימוץ מוקדם" – יישום בידי תאגיד של תקן דיווח כספי בין-לאומי שפורסם טרם מועד תחילתו המחייב, לפי תקנה 3א;".

(2) אחרי הגדרת "דוחות כספיים או "דוחות" יבוא:

""המוסד לתקינה" - המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות;".

בתקנה 3(א) לתקנות העיקריות, בסופה יבוא "ולפי תקנות אלה".
אחרי תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא
"אימוץ מוקדם

3א.

הרשות רשאית לאסור ביצוע אימוץ מוקדם בארבעת החודשים הראשונים שמיום פרסום תקן דיווח כספי בין לאומי כמשמעותו בסעיף 20(ג) לחוק (בתקנה זו – התקן);..."

אייל, נוסיף בנוסח סמכות הארכה בטעמים מיוחדים.
אייל לב ארי
של כמה זמן ההארכה?
שרה קנדלר
של עוד ארבעה חודשים.

ענת פילצר סומך

אז את חוצה את השמונה, לא. אז את מטיבה את מצבך באופן יחסי. לא, לא. עוד חודשיים לחצי שנה. את לא יכולה להטיב את מצבך. זה פשרה, זה לא הרעת תנאים.
שרה קנדלר
אבל השגרה תהיה ארבעה חודשים.

ענת פילצר סומך

בסדר גמור, ועוד חודשיים לחצי שנה.
שרה קנדלר
ואז עוד ארבעה חודשים.

ענת פילצר סומך

לא, לא - כבוד היו"ר. הפשרה הופכת להיות הרעת תנאים.
שרה קנדלר
טוב, חודשיים נוספים. בסדר, ניסיתי.

"...

במהלך ששת החודשים כאמור, הרשות בהתייעצות עם המוסד הישראלי לתקינה, תחליט האם לאסור ביצוע אימוץ מוקדם גם לאחר ששת החודשים שמיום פרסום התקן, ובלבד שפרסמה על כך הודעה באתר הרשות. .."

ענת פילצר סומך

גם פה ארבעה, שרה.
קריאה
בסדר.
שרה קנדלר
כן, יבוא ארבע.
אייל לב ארי
לא. צריך להגיד במקום ארבעה, במהלך תקופת - - -
שרה קנדלר
כן, בדיוק. במהלך תקופת ה - - -
אייל לב ארי
ואז או ארבעה או ארבע פלוס שתיים.
שרה קנדלר
נכון.

"

הרשות רשאית להתיר לתאגיד מסוים ביצוע אימוץ מוקדם גם אם אסרה זאת לפי תקנת משנה (א) או (ב), לאחר ששוכנעה כי אין בכך בכדי לפגוע בעניינם של ציבור המשקיעים.".

תחילתן של תקנות אלה, שלושים ימים מיום פרסומן.
גלית ניב
כבוד היו"ר, רק דבר אחד. אם יש התייעצות עם הלשכה זה חייב לבוא בתקנה, אחרת איך יהיה סמכות? לא כתוב את זה בשום מקום.
שרה קנדלר
הוא ביקש מאתנו, אבל לא בתקנות.
גלית ניב
אנחנו מבקשים שההתייעצות עם לשכת רואי חשבון תהיה בתוך התקנה. היום אנחנו יושבים פה, מחר אנשים אחרים יושבים פה. אם זה לא יהיה כתוב, לא תהיה התייעצות.
היו"ר משה גפני
כן, אבל אין בתקנות התייעצות עם רואי החשבון. אני הייתי מעוניין בזה. אתם צריכים להתייעץ איתם.
עדי טל
צריך לזכור שיש להם משקל מאוד משמעותי במוסד לתקינה ויושבים שם מספר רב של נציגים - - -
היו"ר משה גפני
לא משנה. יש לי גישה מיוחדת ללשכות, ובמיוחד ללשכת רואי חשבון, ובמיוחד שמזמינים אותי לוועידה שלהם - לא, סתם. אבל צריך את ההתייעצות בגלל שעם כל הכבוד אתם יושבים ברשות לניירות ערך, הם נמצאים בשטח והם עומדים מול האנשים. אני מבקש את ההתייעצות איתם.

סיימת את ההקראה?
שרה קנדלר
כן.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור התקנות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - מיעוט

נמנעים - אין

תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) (תיקון מס' ), התשע"ו–2016, אושרו.
היו"ר משה גפני
התקנות אושרו.
היו"ר משה גפני
אנחנו עוברים לתקנות הבאות.

הישיבה ננעלה בשעה 11:50.

קוד המקור של הנתונים