ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 20/02/2017

חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 15

מישיבת הוועדה המשותפת

לוועדת החוקה, חוק ומשפט, ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת המדע והטכנולוגיה

בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים

יום שני, כ"ד בשבט התשע"ז (20 בפברואר 2017), שעה 10:30
סדר היום
הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה), התשע"ז-2016
נכחו
חברי הוועדה: אורי מקלב – היו"ר

זוהיר בהלול

יואב בן צור

ענת ברקו

תמר זנדברג

דב חנין

חיים ילין
חברי הכנסת
יעל כהן-פארן

יוליה מלינובסקי

מיכאל מלכיאלי
מוזמנים
ראש תחום ייעוץ, משרד המשפטים

_

אביטל שטרנברג

עו"ד מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - ליאת יעקובוביץ

ממונה משפט וטכנולוגיה, משרד המשפטים - ניר יעקב גרסון

עו"ד, מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - מיכל אברהם

יועץ, משרד הפנים - יורם אורן

מנמ"ר רשות ביומטרית, משרד הפנים - עמיר אריהן

יועץ ביומטרי, משרד הפנים - מיכאל כהן

לשכה משפטית, משרד הפנים - קרן בהט

עו"ד לשכה משפטית, משרד הפנים - מרגלית לוי

מנהל, משרד הפנים - יהודה נוימן

מנהל תחום הגנת הפרטיות, משרד הפנים - מאיר גופשטיין

היועץ המשפטי, משרד הפנים - יהודה זמרת

ר' מעבדת ט.א, המשרד לביטחון פנים - דוד אטיאס

יועמ"ש, ביטחון פנים - יואל הדר

קמ"ד חקירות באח"מ, המשרד לביטחון פנים - דימטרי חינבלאום

עו"ד, ביטחון פנים - אלעזר יצחק כהנא

ר' מעבדה לראייה דיגיטלית, המשרד לביטחון פנים - נטע לב טוב

עוזרת היועמ"ש, ביטחון פנים - בר לוי

מלווה-חטיבת הדוברות-מ"י, ביטחון פנים - שבתי גרברצ'יק

ראש אגף בכיר, משרד ראש הממשלה - עמנואל אליסף

רח"ט טכנולוגיות בלוט"ר, משרד ראש הממשלה - יואב זקס

מ"מ הממונה על היישומים הביומטריים, משרד ראש הממשלה - רועי פרידמן

יועץ בכיר לר' מערך הסייבר הלאומי, משרד ראש הממשלה - אמרי קוזק

יועצת משפטית, המטה הלאומי ליישומים ביומטריים

_

נעמה בן צבי ריבלס

התנועה לזכויות דיגיטליות - צבי דביר

יועץ תקשורת, התנועה לזכויות דיגיטליות - ניר הירשמן

פרופ', התנועה לזכויות דיגיטליות - אלי ביהם

מנהל אגף פרויקטים, רשות האוכלוסין - ברוך דדון

ע"פ ח"כ תמר זנדברג - דור בן דור

מנב"ט, רשות האוכלוסין - עירית ויסבלום

מנהל תחום מרשם ודרכונים, רשות האוכלוסין - אליהו לוי

מנהל אגף מערכות מידע, רשות האוכלוסין - יוגב שמני

מנהל אגף מרשם ומעמד, רשות האוכלוסין - עמוס ארבל

קארן אמיגהעודד פריד

שדלן/ית (גורן עמיר יועצים בע"מ), מייצג/ת את דפוס בארי - ליעד אילני
ייעוץ משפטי
נירה לאמעי רכלבסקי
מנהל הוועדה
אסף פרידמן
רישום פרלמנטרי
שלומית כהן

הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה), התשע"ז-2016
היו"ר אורי מקלב
בוקר טוב לכולם. אנחנו מתכנסים לישיבה נוספת של הוועדה המשותפת לוועדת חוקה, חוק ומשפט, ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת המדע והטכנולוגיה, בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009. היום יום שני, כ"ד בשבט התשע"ז, ה-20 בפברואר 2017.

אנחנו ממשיכים לדון בהצעת החוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים. מסוף השבוע שעבר ובתחילת השבוע הזה נעשו מאמצים בין הגופים המקצועיים לדון, גם להציע ניסוחים וגם להגיע להבנות במספר דברים לא מועט שהשארנו אותם פתוחים. מטבע הדברים, כמו הנושא של הניסוח על הפסקת הוראת השעה, גם לאחר מכן עדיין לא ברור במקרה שהשר ירצה לחדש את הוראת השעה, מה התהליך. משרד הפנים מציע שהתהליך יהיה ישירות לכנסת. הצעת הוועדה היא שזה יעבור דרך הוועדה ולאחר מכן לכנסת. אם הובנתי בעניין הזה, ואם לא כאשר נגיע לזה נפרט. הנושא של הדיווח של ראש מערך הסייבר, מה הזמנים שבהם הוא ידווח. למשל, חשבנו שלדווח אחר שנה זה מוקדם מדי, וכדאי לתת פרק זמן קצת יותר ארוך כדי שהוא יוכל לבחון פיתוחים טכנולוגיים חדשים. צריך גם ללטש מה בדיוק התפקיד שלו, מה אנחנו מבקשים ממנו ועל מה זה ישפיע. ביקשנו שזה ישפיע על שני דברים, גם על הארכת תוקף המסמך וגם על עצם מאגר טביעות האצבע. גם הנושא של שימושים נוספים של גופים נוספים, חוץ מרשות האוכלוסין ורשות הביומטרי, מתי זה חל ועל מה זה חל, כמה זמן. דהיינו, גם אם מקבלים שלא יהיה מאגר על מאגר, גם אם המשטרה לדוגמה מקבלת זהויות של אנשים, מה היא עושה עם הזהויות האלה, האם היא משתמשת בזה לעוד דברים או רק לנושא החקירה שעליה קיבלה אישור מבית-המשפט, מה קורה עם אנשים שהם לכאורה לא רלוונטיים, הם רק איבדו את הזהות שלהם, כמה זמן. ואם הם נשארים, האם הם נשארים במאגר. דיברנו גם על קשישים.
תמר זנדברג (מרצ)
באופן כללי השימושים המשטרתיים.
היו"ר אורי מקלב
בעניין הזה אגיד לכם בגדול, כדי להוריד את המתח, בגדול קבענו שהכול יגיע בתקנות. עכשיו נצלול לכל מה שאנחנו יכולים ונרחיב. לא נוכל למצות את התקנה בכל היקפה, אבל מה שחשוב הוא שכאשר יהיו תקנות יבואו לכנסת ונדון בזה כאן בוועדה, בכל זמן.
תמר זנדברג (מרצ)
זה אומר שלא יוכל להיות שום דבר אחר עד שלא יותקנו תקנות כאן בוועדה.
היו"ר אורי מקלב
מכלל הן אתה שומע לאו. כמובן שכל זמן שאין תקנות, לא יוכלו לעשות שום שימוש. אבל נתנו כמה דברים עקרוניים שכן רצינו כדי שכאשר מביאים אלינו לתקנות לא נתחיל מהתחלה. אנחנו לא רואים לנכון שצריך להיות עוד מאגר בעניין הזה, בוודאי שלא לחקירות אחרות. בעניין הזה נתנו רק ראשי פרקים איך אנחנו רואים את הדברים, ולאור הדברים האלה אני מבין שיש הבנה. זה ברור, לא נוכל עכשיו לדון רק בתקנות עצמן. גם השימושים למאגר הקטן, לבדיקות הטכניות והתפעול של אותם קיוסקים.
נירה לאמעי רכלבסקי
ביקשו לא לקרוא לזה מאגר.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זה לא מאגר, זה מכשיר אימות. הוא כביכול לא אוגר.
היו"ר אורי מקלב
אבל רשות האוכלוסין כן אוגרת מספר, שכתבנו האם זה 1,000 ולכמה זמן, לצורך הבדיקות של אותן עמדות שנותנות את השירות. בעניין הזה הגענו לסיכום ולאחר מכן הבנו שיש בקשה לתת לזה חודש ולא רק שבועיים, כפי שביקשנו. אבל התכנסו למה שאנחנו סיכמנו.

יש לנו הנושא של הקשישים והנושא של נוער, שעדיין לא סיכמנו אותם. בסמכותו של השר בתוך התקופה – יש לנו בנושא הזה אי הבנה, מה סמכותו של השר או מה תפקידו של השר בתוך תקופת הוראת השעה. אנחנו היום מאשרים הוראת שעה לחמש שנים. אנחנו ביקשנו מראש מערך הסייבר שייתן דוח, שאולי נוכל לקצר את התקופה או לשנות בהוראת השעה, כמו את תוקף המסמך וכמו מאגר טביעות האצבע. אבל בוודאי שלא רצינו לגרוע מהשר, במידה שהוא מתרשם, בצורה כזאת או אחרת, או כל הדברים שיגיעו לידיו במסגרת העבודה השוטפת והמקצועית של רשות האוכלוסין, רשות הביומטרי, והוא החליט שצריך לשנות או את הארכת המסמך או את מאגר טביעות האצבע או דברים אחרים שבסמכותו. אנחנו חושבים שצריך להשאיר לשר את הסמכות. אני מבין שיש התנגדות בעניין הזה, ואבקש לנמק אותה.

נושא נוסף שלא העלינו אותו פה, אבל הוא הועלה על-ידי היועצת המשפטית, כתובת לתלונות במידה שיש למאן דהוא תלונה על שימושים לא נכונים שלא במסגרת הסמכות בנושא של מאגרים או טביעות אצבע או טביעות פנים או פגיעה בפרטיות. כל מה שהוא, במיוחד לאור השימושים. כתובת, אפילו המשרדים. מישהו טוען שמאגר שלו או טביעת אצבע שלו נכנסה לתיק חקירה שלא בצדק ועדיין נמצאת בתיק, והוא חושב שזה לא היה צריך להיות, או לא קשור לעניין, בטעות נכנסה. למי הוא פונה? אנחנו צריכים כתובת. כשאנחנו הולכים על מאגר והשלכות כאלה, אנחנו צריכים גם כתובת לפנייה למשהו. כל הצעה שאתם תציעו, נבחן אותה.

אני לא רוצה להרחיב עכשיו, כדי לא לדבר פעמיים. רציתי רק לתת ריענון בזיכרון. היום נסיים את ההקראה בניסוח שהופץ, שיש לנו עוד קטע קטן של הוראת שעה שנקרא, נדון בזה, ואחר כך נעבור כסדר על כל הנקודות שעדיין לא סיכמנו כדי שנוכל לסיים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אם אפשר דבר קטן, לפני שפותחים בהקראה, בהתייחס לדברים שאמרת בפתיחה. אנחנו לא כל כך התייחסנו לזה בדיון הקודם, מאחר שלא מתוקן הסעיף בחוק. אבל בחוק המקורי, סעיף 16, גם הוא מתייחס ואפילו נותן פתח הרבה יותר נרחב לשוטר לבדוק כל טביעת אצבע של מישהו שהוא פוגש ברחוב, וגם לכך צריך להתייחס בתקנות שהוא לא ייכנס.
היו"ר אורי מקלב
זה אולי הדבר המחולל שהביא לכך שלא נוכל לדון בתקנות, מכיוון שהתובנה שכל שוטר יוכל לא נשמעה לנו סבירה. זה גם לא מציאותי מבחינה טיפולית. לא יכולים לתת, וגם הרשות הביומטרית לא יכולה לעמוד בזה. זה משהו שלא מתאים למציאות העכשווית.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אז אפשר למחוק את הסעיף?
תמר זנדברג (מרצ)
אי-אפשר להשאיר את הסעיף על כנו.
היו"ר אורי מקלב
אנחנו משאירים את זה, אבל כמו שאמרת, אם לא נוכל להשתמש בזה כל זמן שאין תקנות, אז מה זה משנה?
תמר זנדברג (מרצ)
השאלה מבחינה משפטית ניסוחית, איך נבהיר שאי-אפשר להשתמש בסעיף הזה כל עוד לא מותקנות תקנות. אחרת מה שקיים בחוק קיים.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני חושב שמבחינת המבנה והארכיטקטורה המשפטית הנכונה, אם הכוונה שלנו וההבנה שלנו שהדבר הזה לא יכול להיות מיושם בהיעדר תקנות, הוא לא צריך להיות בחקיקה ראשית. אני חושב שמבחינת בניית החקיקה זו התנהלות לא נכונה שאנחנו כותבים טקסט שנמצא בחוק והוא לא ישים. כשזה יהיה ישים לדעת הממשלה, תתכבד ותגיד לנו שהיא רוצה לתקן, ותביא את זה לפנינו.
תמר זנדברג (מרצ)
גם מה זה נקרא לא ישים? איך אנחנו יודעים שזה לא ישים?
היו"ר אורי מקלב
אתם צודקים. אם היינו עכשיו דנים בחוק, הייתי אומר: נכון. אבל החוק הזה קיים, אנחנו צריכים להתחיל עכשיו לשנות אותו. אנחנו חוקקנו משהו אחר, לא נגענו בחקיקה הזאת.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
למה? עשינו עוד תיקונים לחקיקה.
היו"ר אורי מקלב
עשינו תיקונים על דברים אחרים, אבל לא עשינו בסעיפים האלה. החוק הזה הוא קיים. אנחנו לא מחוקקים עכשיו את סעיף 16. אנחנו צריכים עכשיו לשנות אותו.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אבל כשאנחנו משנים את כל הקונסטרוקציה של כל החקיקה הכללית, אנחנו לא יכולים לעשות איזה מן ניתוח גזירה החוצה.
היו"ר אורי מקלב
בכל הנושא של שימושים נוספים אנחנו לא נוגעים בחקיקה הזאת. אנחנו לא נאפשר לה עכשיו להיות מופעלת עד שלא יהיו תקנות. אבל לא נגענו בכל הנושא של החקיקה. אני חושב שזה עדיף מאשר עכשיו נתחיל לדון.
נירה לאמעי רכלבסקי
יש כן תיקון בעקבות הדיון האחרון, בסעיף שאומר שהמשטרה יכולה להעביר לרשויות אכיפה אחרות מידע שהיא קיבלה לפי צו בית-משפט, מבית-משפט לגבי חקירה מסוימת. למשל, משטרת ישראל, המכון לרפואה משפטית, רשות אכיפה זרה וכדומה. בעקבות הדיון האחרון חידדנו שהעברה היא רק לצורך הנושא שלגביו ניתן הצו.
היו"ר אורי מקלב
זה בהבנה, אבל זה לא בחקיקה.
נירה לאמעי רכלבסקי
אבל הצורך בהבהרה עלה.
היו"ר אורי מקלב
אנחנו נגיע לזה עוד מעט. נעשה כסדר. נתחיל בהקראה ולאחר מכן דיון. נתחיל בהוראת השעה, ולאחר מכן נדון בכל הדברים שהעלינו.
אביטל שטרנברג
זה הנוסח שהועבר אתמול בערב או שזה נוסח יותר מעודכן?
נירה לאמעי רכלבסקי
זה נוסח מעודכן מהבוקר. שלחתי לכם מייל.
אביטל שטרנברג
סליחה, אנחנו היינו בדרך לפה. לא קיבלנו.
נירה לאמעי רכלבסקי
לא השתנה דבר פרט לזה שהורדתי הוראות לגבי ממונה על הפרטיות, שביקשתם להוריד. בהוראת השעה לא השתנה שום דבר, חוץ מזה שנכנס הסעיף שסיכמנו להעביר.
היו"ר אורי מקלב
אם באמת אין לכם התיקון של היום, אני מציע לתת את זה לאנשים שלא קיבלו את זה.
נירה לאמעי רכלבסקי
זה מונח על השולחן ושלחתי להם במייל.
היו"ר אורי מקלב
אולי תצייני מה השינוי מאתמול להיום, אם זה דבר מהותי. בבקשה.
נירה לאמעי רכלבסקי
זה בסך הכול מה שהם ביקשו. שלחו את זה מאוחר בלילה.

אנחנו בעמוד 8. הגענו לסעיף 15 של הוראת השעה.
אביטל שטרנברג
תוכלי לחזור אחורה? כי היו תיקונים בסעיפים יותר מוקדמים.
נירה לאמעי רכלבסקי
אנחנו נחזור אחורה.
היו"ר אורי מקלב
את מקשיבה לדיון? הגעת עכשיו? דיברתי על כך שנסיים לקרוא ואחר כך נחזור על כל החוק מתחילתו.
נירה לאמעי רכלבסקי
הוראת שעה

15.

(א) בתקופה שמיום התחילה עד תום חמש שנים מהמועד האמור (להלן – תקופת הוראת השעה), יקראו את החוק העיקרי כך:

(1) בסעיף 3, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

יש לקיים דיון לגבי הסכמה מדעת של קטינים להכללת טביעות אצבעותיהם במאגר

"(ג1) על אף הוראות סעיף קטן (ג)(2), תמונות טביעות האצבע ונתוני הזיהוי כאמור באותו סעיף קטן, יועברו לרשות גם לצורך הכללתם במאגר הביומטרי, אם התושב שממנו ניטלו התמונות האמורות נתן את הסכמתו לכך, בכתב, בדרך ובתנאים שייקבעו בתקנות, באישור הוועדה המשותפת.

זה בעצם הסעיף שאומר שטביעות אצבע הן וולונטריות. זה הסעיף שמסמיך אותנו לבקש הסכמה, יסבירו לנו תכף איך.
היו"ר אורי מקלב
את אומרת שהדרך של ההסכמה היא זאת שתבוא בתקנות.
נירה לאמעי רכלבסקי
הייתי רוצה שנפרט כאן קצת יותר, מכיוון שזאת נקודה מרכזית מאוד בחוק, איך אתה מסביר לאזרח שהוא לא חייב לתת טביעת אצבע, שטביעת האצבע היא וולונטרית, שהיא תיכנס רק אם הוא מסכים לכך ושאולי יש השלכות להכנסת טביעת אצבע.
היו"ר אורי מקלב
מה קורה כשנער בן 16 מגיע יחד עם אביו ללשכה?
נירה לאמעי רכלבסקי
סוגיית הקטינים היא סוגיה נוספת.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
בכוונה כתבת תושב ולא אזרח?
נירה לאמעי רכלבסקי
כן. כל החוק הזה מתייחס לתושבים. תושבים לפי כל חוקי האזרחות, שמקבלים תעודת זהות.
היו"ר אורי מקלב
האם אזרח שמקבל תעודת זהות גם כלול? זאת שאלתו של חבר הכנסת בהלול.
נירה לאמעי רכלבסקי
בוודאי.
יהודה זמרת
מדובר פה בטופס. יש טופס שהוא צריך לחתום עליו, השאלה היא מה זה "בדרך או בתנאים". גם היום בתקופת המבחן זה היה טופס.
תמר זנדברג (מרצ)
אבל היום כשמדובר בטביעת אצבע, האם זה דבר שיעודכן פה, התקנות האלה?
נירה לאמעי רכלבסקי
כן, כתבתי את זה. הייתי שמחה שנכניס גם אם אנחנו רוצים איזשהם תנאים לאיך אנחנו רוצים שהמידע יועבר לאזרח.
תמר זנדברג (מרצ)
בדיוק. הייתי נותנת חובת יידוע אקטיבית של הפקיד את האזרח בנושא טביעת האצבע, ושהוא יכול לסרב ושהוא לא חייב. זה חובה. זה שזה כתוב בטופס אי-שם באותיות הקטנות, זה לא מספיק.
נירה לאמעי רכלבסקי
יש כאן הערה שמדברת על הסכמה מדעת של קטינים, בהנחה שקטינים בני 16 הם אוכלוסייה שונה במעט בכל מה שקשור להסכמה מדעת. איך אנחנו אומרים לקטינים שהם יכולים להכניס את טביעת האצבע למאגר וגם לא, ועד כמה אנחנו יכולים לסמוך על הסכמה מדעת של קטין בן 16 להכניס טביעת אצבע שלו למאגר ביומטרי, שהדבר הזה הוא וולונטרי.
היו"ר אורי מקלב
בסופו של דבר זאת החלטה של שניהם או החלטה של אחד מהצדדים?
יהודה זמרת
הוא מצביע בבחירות ונוהג ברכב, זה לא הקטין בן 8.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בן 16 לא נוהג ולא הולך לצה"ל.
תמר זנדברג (מרצ)
הוא גם לא מצביע בבחירות.
יהודה זמרת
כי בסופו של יום גם לקחו את טביעת האצבע שלו.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כי מאוד קל להשפיע עליהם.
תמר זנדברג (מרצ)
זה גם לא עניין של להשפיע. זה נכון גם למבוגרים.
יהודה זמרת
אני אגיד את עמדתי. אני לא מנסה לשכנע, כי לא אשכנע פה.
תמר זנדברג (מרצ)
השר שלך הוא זה שהחליט על המנגנון.
חיים ילין (יש עתיד)
זה לא 16 של פעם.
היו"ר אורי מקלב
יהודה, דבר על ההערות שלך, דבר על השאלות שאנחנו שאלנו.
יהודה זמרת
אני כרגע מדבר על הסעיף הזה. הכוונה הייתה שתהיה הסכמה בכתב, וזה החידוש, שהוא צריך לתת הסכמה אקטיבית והיא צריכה להיות בכתב. יהיה טופס, הוא יהיה חייב לחתום עליו. בלי שהטופס הזה ייחתם הוא לא יעבור, הוא לא ייכנס, הוא לא יקבל. זה לכל האזרחים. זה חלק מהמנגנון פה. המונח הזה "בדרך או בתנאים" – אני לא מבין מה זה "בדרך או בתנאים".
היו"ר אורי מקלב
מה יהיה כתוב במסמך?
תמר זנדברג (מרצ)
הוא אומר שאנחנו נחליט אם זה יהיה מסמך נפרד, מה יהיה צריך להציג לו?
היו"ר אורי מקלב
השאלה היא האם יובלט באופן ברור שההסכמה שלו מביאה אותו לידי כך שהוא נכנס למאגר.
יהודה זמרת
לכן אמרתי, המונח שזה יהיה הסכמתו בכתב והנוסח, התקבל בתקנות נוסח זה או נוסח אחר. אני מבין אותו, אבל אני לא יודע מה זה "בדרך ובתנאים". אנחנו מדברים על טופס. רוצים שהטופס יהיה כתוב ככה?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
למה רק טופס?
יהודה זמרת
הכוונה היא שתהיה הסכמה שלו, הוא צריך לחתום.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
הרי כולנו יודעים איך נראים טפסים שחותמים עליהם אנשים. נותנים לך איזשהו נייר, אומרים תחתום פה, ואתה חותם פה.
היו"ר אורי מקלב
חבר הכנסת חנין, מבקשים פה שההסבר יהיה בעל-פה ולאחר מכן הוא גם יחתום על טופס.
תמר זנדברג (מרצ)
שזה יהיה טופס מיוחד לנושא הזה, שזה לא יהיה בתוך כל הטפסים.
יהודה זמרת
אני גם שם את המצב שצריך לתת שירות בלשכות. אנחנו יכולים לדעת שיש טופס, אדם יושב וממלא אותו. יש מסע פרסום שמתוכנן ואנחנו נפעיל אותו כדי שהאזרחים ידעו, כי גם אנחנו רוצים לזרז את התור. אני לא חושב שזה נכון כרגע שישב אדם וימלא טופס, ואחר כך ישב עוד אדם מולו ויתחקר אותו ויתשאל אותו ויחתום על עוד טופס. זה לא אותו זמן. אנחנו מכירים את המצב בלשכות.
תמר זנדברג (מרצ)
אנחנו לא רוצים לעכב. בנקודה הזאת אנחנו רוצים לעזור לאזרח.
היו"ר אורי מקלב
אתה יכול להגיד איך זה נעשה היום, כשזה היה בפיילוט?
ברוך דדון
אני מאגף הפרויקטים ברשות, מנהל הפרויקט הביומטרי. התהליך בלשכה הוא מאוד פשוט. הוא מסודר, הוא מאורגן, הוא מובנה. אי-אפשר לדלג על שום סעיף. הדבר הראשון זה הזיהוי של האדם. ברגע שזיהינו את הזיהוי הראשוני והאדם מביע את הסכמתו שהוא רוצה להיכנס למסלול הביומטרי, מדפיסים לו טפסים עם הפרטים שלו. כל הטפסים האלה עוסקים בביומטריה בלבד. כלומר, זה טופס הסכמה. שם כתוב: שמי כך וכך, מספר כך וכך, לאחר שקראתי והבנתי, מסכים כך וכך. מחתימים אותו.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
איפה מצורף מה שהוא קרא והבין?
ברוך דדון
למטה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
באיזה פונט? באיזה גודל האותיות?
ברוך דדון
שאפשר לקרוא את זה בלי משקפיים, למי שמרכיב משקפיים. זה מספיק גדול.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אפשר לראות את זה?
היו"ר אורי מקלב
אני מציע שאנשים יראו את זה, למי שיש לו הערות על הטופס.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אפשר לראות את הטופס?
ברוך דדון
זה טופס על 4A, כתוב באותיות קידוש לבנה, ברור, קריא.
תמר זנדברג (מרצ)
זה לא רק עניין של טופס. אנחנו מבקשים מאדם את טביעת האצבע שלו. אדם שהוא אזרח, הוא לא חשוד, הוא לא במשטרה, הוא לא בשום דבר.
היו"ר אורי מקלב
אני רוצה לשקף את מה שנאמר פה. זה הכול טפסים סטנדרטיים שאנחנו נותנים הבהרות. כאו מבקשים ממישהו לתת משהו באופן וולונטרי. אתה רוצה עכשיו שמישהו בהסכמתו, או אפילו יתנדב באיזשהו מקום, שזו זכות שלו. לדעת רבים יש לזה משמעות, ואני לא מדבר דווקא על מישהו שהוא בן 16, וחושבים שהתהליך צריך להיות יותר ברור ויותר אמיתי ושקוף לגמרי. דהיינו, צריכה להיות תורה שבעל-פה ותורה שבכתב. פעם אחת צריך להסביר לו את התהליך שעכשיו הוא הולך לעשות. תגידו אם אתה רוצה שהתוקף של המסמך יהיה 10 שנים, למקרה שתיתן טביעות אצבע, או שאם אתה רוצה לתת טביעות אצבע תוכל לקבל תעודת זהות ל-10 שנים. או שסתם אתה רוצה לדעת לשמור על הזהות שלך יותר. לא משנה המילים שתגידו לו. אבל המשמעות צריכה להיות ברורה, התוכן של הדברים. זו צריכה להיות הנחת העבודה הראשונית, צריך להסביר. אנחנו רוצים לגבות את העבודה הזאת על-ידי טופס. אנחנו לא חושבים שהטופס בעל-פה הוא הגיבוי לטופס. מה שצריך הוא להסביר את התהליך. אנחנו גם אומרים שאנחנו גם רוצים טופס לגבות את התהליך, שאם אדם חתם אנחנו בטוחים שהיה תהליך של הסברה. השאלה היא אם זה נעשה.
ברוך דדון
זה נעשה, וזה בדיוק מה שייעשה בלשכה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אבל אנחנו רוצים לקבוע את זה.
ברוך דדון
אם תרצו, אסביר לכם את התהליך.
היו"ר אורי מקלב
אלה הדברים שיהיו בתקנות, ואנחנו מצפים שזה מה שיהיה.
ברוך דדון
התהליך הוא קיים. הפקיד יסביר לאדם שעומדות בפניו שתי אפשרויות.
היו"ר אורי מקלב
הבנו. אנחנו הרי לא נכתוב עכשיו בחוק שצריך להסביר וכמה הסבר. הבנו שזה צריך להיות רוח הדברים.
נירה לאמעי רכלבסקי
אפשר להוסיף משפט: לאחר שהוסבר לו בעל-פה.
יהודה זמרת
צריך גם להבין שהמערכת צריכה להתנהל.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אבל זה נורא פשוט.
יהודה זמרת
זה נורא פשוט, אבל המערכת לא תתנהל.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
להפך. אנחנו רוצים לקבוע את העיקרון, למשל איזשהו נוסח.
נירה לאמעי רכלבסקי
אתם מאשרים את התקנות.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא, את העיקרון צריך לקבוע בחוק. זה חמור מאוד. הם לא רוצים להסביר בעל-פה, מה זה הדבר הזה?
תמר זנדברג (מרצ)
זה לא יהיה בלי הסבר בעל-פה.
יהודה זמרת
המשמעות היא לעכב את התור.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אז אתה אומר שלא יהיה הסבר בעל-פה. זה מה שאתה אומר לנו. בניגוד למה שאמר נציג הרשות, שמסבירים. אתה אומר שלא מתכוונים. איך מסבירים אם לא בעל-פה, בשפת הסימנים? אני לא מבין.
עירית ויסבלום
הסבר יכול להינתן לאו דווקא על-ידי פקיד.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
זו שערורייה. מה זה לא מסבירים בעל-פה? בשפת הסימנים? באותות מורס? ישלחו לו מכתב בדואר?
היו"ר אורי מקלב
אתה לא עוזר לי בניהול הישיבה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני חושב שזאת סוגיה מאוד חמורה.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
מר דדון, מכיוון שגם קידוש לבנה לפעמים נעלמות מעיניו של הפונה, אז אולי יש חובה על הפקיד להודיע גם בעל-פה את זכויותיו של אותו אדם.
ברוך דדון
יש פרסום במנשרים.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
הסוגיה הזאת שעלתה עכשיו בחילופי הדברים דרך אגב, מעוררת ויכוח מאוד עקרוני. השאלה איננה שאלה של יעילות. אני חושב שיש פה הסכמה רחבה, קואליציה ואופוזיציה, שגם אם למדינה יש טעמים משלה לשאלה למה היא רוצה את טביעות האצבעות ולמה היא בכלל רוצה את המאגר הביומטרי, יש שיקולים מאוד כבדים בצד השני למה הדבר הזה בעייתי. כל המאמץ של הוועדה הזאת הוא לנסות להגיע לאיזושהי נקודת איזון, שבסופו של דבר אנשים ידעו מה הם עושים, יקבלו את ההחלטה שהם רוצים לקבל, המדינה תוכל לקדם את האינטרסים שהיא מעוניינת לקדם, או שהיא מאמינה שהם תורמים, ומצד שני לא תהיה פגיעה יותר מדי קיצונית בזכויות בסיסיות של האזרחים. כולנו יודעים איך נראים טפסים. כל אזרח בישראל חותם מבוקר ועד ערב על טפסים שונים ומשונים, ואני הייתי מציע לעשות ניסוי כללי במדינת ישראל, לפני שאנחנו מחילים את חוק המאגר הביומטרי, לבדוק מה אנשים יודעים על הטפסים שהם חתמו עליהם. אני חושב שהתוצאות תהיינה מדהימות. בואו נעשה את זה כאיזשהו ניסוי.
היו"ר אורי מקלב
התייחסות לקטינים גם.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני עוד לא הגעתי לקטינים. יש פה שאלה מאוד עקרונית. כולנו יודעים שאם נעשה את הסקר הזה, יהודה יתנגד לסקר הזה. למה? כי הוא יודע מראש את התוצאות. הוא יודע שלרוב האזרחים אין מושג על מה הם חותמים ועל מה הם חתמו, למרבית הצער. אז אנחנו יכולים לשתף פעולה עם הבלוף הזה ולהגיד: זה לא משנה שאנשים לא יודעים על מה הם חותמים, אנחנו מבחינתנו נמשיך להחתים אותם על הדברים שהם לא יודעים שהם חתמו עליהם.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אתה מדבר על היהודים, אל תדבר על הערבים. הערבים קוראים.
חיים ילין (יש עתיד)
הסטרטאפ שלו זה לעכב את המערכת, שיהיה יותר קל לאזרח. אמרתי לו שאם הוא יצליח למצוא את הסטרטאפ הזה, הוא גאון הדור. אם מישהו מתעכב, גם השני סובל. זה סבל לשני הצדדים. אין דרך אחרת לעבור את הגיהינום הזה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
חיים יקירי, אתה תצטרך כנראה לתת לי את הפרס הגאונות הזה, כי הפתרון הוא לא כל כך מסובך. אבל לדעתי, אדוני היושב-ראש, חייב להיות הסבר. הדרך היחידה שאני מכיר להסבר בעולם שלנו, לא בעולם של המאה ה-22, זה דיבור. אתם יכולים להגיד שהוא יעשה את זה בשפת הסימנים. אם מדובר בחירש, שיעשה בשפת הסימנים. אבל אין ברירה אלא להסביר.
עירית ויסבלום
יש עוד דרכים להסביר.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני רוצה לדעת. אני רוצה לענות לספק שיהודה העלה.
היו"ר אורי מקלב
פרשת השבוע, חבר הכנסת חנין. במתן תורה קודם היה תורה שבעל-פה ואחר כך היה תורה שבכתב.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
נכון. אני יכול להיתלות פה בדעת גדולים, ואפילו בדעת תורה. אבל אני רוצה, יהודה, לנסות להפיס את דעתך בשאלה שמטרידה אותך ואת חברי חיים, שהיא שאלת הזמן.
חיים ילין (יש עתיד)
אני רוצה להבין את הסטרטאפ הזה. הוא גאוני.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
הסטרטאפ הזה הוא לא כזה מסובך. אנחנו יכולים לקבוע שיהיה איזשהו נוסח מחייב של אמירה, שהוא יכול לכלול אפילו 20 מילים, לא צריך להיות דיון ארוך. כמו חוקר משטרה, שאומר לכל חשוד שעומד בפניו: אדוני, זכותך לשמור על שתיקה, אבל כל דבר שתאמר יוכל לשמש בעתיד נגדך. 30 מילים מחייבות.
יהודה זמרת
ואז אתה מחייב אתו בווידיאו לתעד.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
זה מצוין, תחייב אותו בווידיאו, מצוין. אנחנו בעולם הדיגיטלי. בעולם הדיגיטלי, שבו כל אזרח חייב לתת טביעות אצבע, או נדרש לתת טביעות אצבע, בעולם הזה לפחות נצלם את הפקידים שנותנים את האזהרה. אלמנטרי לחלוטין, פשוט ביותר, לא לוקח גם זמן. זה לוקח בדיוק חצי דקה, אבל זה עושה את ההבדל הגדול.
יהודה זמרת
חצי דקה כפול מאה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אתה אומר לאדם: זכותך שלא לתת טביעת אצבע, אבל אם אתה נותן טביעת אצבע, דע לך שהיא יכולה לשמש לכך וכך דברים. זה לוקח חצי דקה. ככל שאנחנו נצמצם את יכולות השימוש בטביעות האצבע, גם נוסח האזהרה הזאת יהיה יותר קצר. לכן למדינה יהיה אינטרס.
היו"ר אורי מקלב
ברור, הטכניקה תהיה מהירה. בבקשה, חברת הכנסת זנדברג.
תמר זנדברג (מרצ)
תודה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה להזכיר שני דברים בהקשר לטביעות האצבע, ואפילו דבר מקדים. הדבר המקדים הוא, שכידוע לכולנו מדובר בדבר דרמטי. במידה רבה מאוד על זה קמה ונופלת השאלה עד כמה הרסני, עד כמה פוגעני יהיה המאגר הביומטרי, מה הסכנות בדליפה שלו, מה הסכנות באגירה כזאת של כל האזרחים, וזאת הסיבה שהשר, לא אף דרג מקצועי במשרד, החליט החלטה פוליטית, החלטה ערכית עקרונית, שטביעות האצבע יהיו וולונטריות. אנחנו לא רוצים להגיע למצב, שבגלל שיקולים שאולי יש תור ואולי אין תור, ואולי אנחנו רוצים לתת שירות כזה לאזרחים או שירות אחר לאזרחים, ההחלטה של השר, שהיא החלטה ערכית מוסרית ממוסמסת בידי הדרג המקצועי, והופכת לאות מתה בגלל שיהיה טופס ואיפה זה יהיה בטופס, וזה יהיה בסעיף האחרון בטופס, ותחתום, כמו במערכונים של הגשש, פה, פה ופה. לא, זה לא העניין. זה לב לבו של הנושא כאן. לכן אני מצטרפת לכל מילה, ואפילו יותר מזה, של חבר הכנסת דב חנין. אי-אפשר לשקול בכלל שזה יהיה ללא הסבר, ואני אפילו אגיד יותר מזה, וכאן אני עוברת לדבר הבא. אנחנו בוגרי 3.5 שנים של הפיילוט. אחד הדברים המרכזיים בפיילוט היה נתינת הסבר לאזרח על המשמעויות של המאגר הביומטרי והשארה לבחירתו האם הוא מעוניין להצטרף או לא. אנחנו כאן בוועדה, ובבתי המשפט באמצעות העתירות של התנועות האזרחיות, ניהלנו אין-ספור דיונים על השאלה מה זה ההסבר הזה, האם ניתן כמו שצריך או לא, האם כל מיני חיילים בודדים ותלמידים ועולים חדשים וכל מיני אנשים צורפו למאגר באיזשהו טייס אוטומטי בלי שקיבלו את ההסבר הראוי הזה בתקופת הפיילוט. אז עכשיו שיבואו ויגידו לנו שנתנגד להסבר? לא יקום ולא יהיה. יתר על כן, אני חושבת שכבר עכשיו הניסיון כאן להתנער מהמילים "בדרך ובתנאים שייקבעו בתקנות", שזה משאיר לנו - - -
היו"ר אורי מקלב
זה לא מספק אותנו. אנחנו רוצים בהסבר בעל-פה.
יהודה זמרת
אנחנו הכנסנו את זה. לא התנערנו.
נירה לאמעי רכלבסקי
זה המינימום. לא אמרתי שלא אני הכנסתי את זה. זה מופיע בנוסח מהתחלה. לא הכנסנו את זה אתמול בלילה, אלא בשלב מאוד מוקדם.
תמר זנדברג (מרצ)
המילים האלה אומרות שאנחנו נקבע את הדרך כאן בוועדה, מפני שזה דבר שהוא מאוד דרמטי. ואם אתה רוצה לדלג על זה, ויותר חשוב לך התור מאשר השירות לאזרח, אז אני אומרת שוב, השר שלך החליט על זה.
יהודה זמרת
התור לא מעניין אותי בגללי, התור מעניין אותי כי אזרחי מדינת ישראל עומדים בתור, לא אני.
תמר זנדברג (מרצ)
אין שום בעיה. אתה רוצה לקצר את התור, אז אל תיקח טביעת אצבע בכלל. טביעת האצבע זה מבחינתנו אחד מאבני היסוד המרכזיות ביותר של כל החוק הזה.
היו"ר אורי מקלב
עצם טביעות האצבע הן הבעייתיות. לא תעודת הזהות החכמה היא הבעיה. המאגר של טביעות האצבע הוא הבעייתי ועל זה אתה מבקש הסכמה. זה צריך להיות יותר ברור.
תמר זנדברג (מרצ)
בדיוק. אם אנחנו רוצים לדלג על הדבר הזה ובאמצעי מנהלתי לעקר את מה שהוועדה רוצה ואת מה שהשר החליט, אז אנחנו לא ניתן.
היו"ר אורי מקלב
חברת הכנסת פארן רוצה גם היא להתייחס. בבקשה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני רוצה להתייחס דווקא לא לנקודה הזאת, אלא לתיקון שאני רוצה להציע לניסוח סעיף (ג1), שבעצם משאיר אותו עם אותה מהות, אבל נותן את הדגש, שלדעתי זאת רוח הוועדה היום. אני מציעה שייכתב כך: על אף הוראות סעיף קטן (ג)(2), תמונות טביעות האצבע ונתוני הזיהוי כאמור באותו סעיף קטן, לא יועברו לרשות לצורך הכללתם במאגר הביומטרי, אלא אם התושב שממנו ניטלו התמונות האמורות נתן את הסכמתו לכך, בכתב, בדרך ובתנאים שייקבעו בתקנות, באישור הוועדה המשותפת.

זה אותו עניין, אבל הפוך.
חיים ילין (יש עתיד)
זה פוזיטיב, זה נגטיב.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בדיוק.
תמר זנדברג (מרצ)
תיקון טוב.
היו"ר אורי מקלב
אבל אם את אומרת "מפורשת" זה גם יכול להיות בכתב, ואז זה לא בדיוק מה שרצינו פה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
דווקא רצית בכתב.
היו"ר אורי מקלב
לא רק בכתב.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לא שיניתי את "בכתב", רק את זה שלא יועברו אלא אם נתנו את ההסכמה. זו ההדגשה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אפשר למצוא משהו ביניים.
תמר זנדברג (מרצ)
יש פה בעיה. "יועברו לרשות גם לצורך הכללתם". מה זה אומר?
היו"ר אורי מקלב
אם נגיע להבנה מה אנחנו צריכים, את הניסוח אני בטוח שנמצא. תסמכו על נירה שהיא תגיע למקסימום, אם נסכים על משהו.
נירה לאמעי רכלבסקי
אני באמת הכנסתי את המינימום. אני לא יודעת למה אתם כל כך כועסים. אבל זה באמת המינימום.
היו"ר אורי מקלב
ניר, בבקשה.
ניר הירשמן
תודה רבה לך, כבוד היושב-ראש. אני חוזר לסוגיית ההסבר. בפועל מה שיקרה בלשכות האוכלוסין, כמו שאנחנו רואים היום, הרבה מאוד אנשים מגיעים ללשכות האוכלוסין ואומרים להם: תעשו ביומטרי, זה כבר מה שצריך. יש לנו סדרה ארוכה של עדויות שמדברות על הדברים האלה ואנשים שמבקשים לצאת החוצה.
ברוך דדון
אתה ממציא דברים.
ניר הירשמן
זו לא המצאה שלי.
עמיר אריהן
הבטחת שתביא אותם. אנחנו עדיין ממתינים.
היו"ר אורי מקלב
אמוציות שאולי לא בוועדות האחרות, אתם עכשיו מנסים להוציא על שולחן הוועדה עכשיו? ניר מדבר. יכול להיות שהוא מגיש נגדכם בג"צים ועוד, אבל כאן בוועדה ההתייחסות היא רק לסעיף של החוק, לא לדברים אחרים.
ניר הירשמן
בסופו של עניין מה שיקרה בלשכת האוכלוסין, יעמוד פקיד מול האזרח ויגיד לו: כבר שמת את טביעת האצבע, קח תעודה ל-10 שנים, בוא רק תחתום לי כאן. לכן ההסבר הזה הוא חיוני. אני רק רוצה להזכיר, שהתנועה לזכויות דיגיטליות הלכה לבג"ץ כנגד משרד הפנים על מנת שיוסיפו אזהרות אל הקמפיין, והמדינה נאלצה להוסיף אזהרות לקמפיין שעלה כדי לעודד את הכניסה למאגר הביומטרי. צריך לומר שהדבר הזה לא נעשה לפני כן, ולכן ההסבר הוא חיוני בהחלט. תודה רבה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אני חושב שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. מצד אחד אומר לך היועץ המשפטי של משרד הפנים: זה ישרוף זמן, אין זמן לעשות את זה. טענה הגיונית. מצד שני אומרים לך דב ותמר, שכאשר אנשים חותמים על ערימת דפים, אנחנו מכירים את זה מכל מיני חתימות שאנחנו עצמנו חתמנו.
היו"ר אורי מקלב
לא באמת הוא יודע על מה הוא חותם.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני מאשרת את התקנון, מסמנת V במחשב בלי שקראתי כלום.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
יכול להיות שנמצא פשרה, גם לא לבזבז זמן וגם לפתור את הבעיה, שזה יהיה דף נפרד עם אותיות גדולות, ברורות, לא בתוך טקסט עם אותיות קטנות.
היו"ר אורי מקלב
אתה צודק. אפשר להסביר גם בעל-פה מה המסמך הזה אומר. יש נוסחאות, כמו שכל נציג מכירות יודע לעשות, בצורה מהירה. מוצאים את הנוסח. אגיד לכם איפה המחלוקת. יש אנשים שלא רוצים בכלל את מאגר טביעות האצבע, וככל שלא יהיה הרי זה משובח. זו התפיסה של ניר למשל. זו השקפת עולם, ומבחינתו כל עיכוב שיהיה בדבר הזה, הרי זה מבורך. הוא לא רוצה, וזה לגיטימי. מצד שני יש אנשים או גופים שרוצים כמה שיותר טביעות אצבע. זה יותר מאמת את המאגר. אנחנו, שנמצאים באמצע, אומרים שזה יכול להיות עם החלטת השר, שזה צריך להיות בצורה וולונטרית, אז זה צריך להיות בצורה וולונטרית כמשמעותו, ואי-אפשר לסחוב את זה ולהגיד: אחרי שהוא נתן הסכמה, אני כבר אוביל אותו לעניין הזה. זה צריך להיות באמת בהבנה שאדם יודע למה הוא הולך.

לדעת חברי הכנסת, ואני באופן אישי גם מסכים לזה, רק הנושא שבכתב עדיין לא ייתן את ההבנה. הרבה אנשים יעברו דרך התהליך הזה והם לא ידעו שיש להם זכות. אנחנו חושבים שצריך תוספת בעל-פה. יהודה, אם היית אומר שזו תוספת זמן בלבד, הייתי מקבל את זה. אבל אתה אומר: תוספת זמן, חקירות, דרישות. העצמת את זה בצורה שהיא באמת לא משקפת את ההליך. כל התהליך הזה צריך להיות גם אם זה לא היה וולונטרי. אנחנו מצפים מפקידי ציבור שיסבירו תהליכים שקורים. קל וחומר בן בנו של קל וחומר בתהליך שכל כולו היה צריך להיות וולונטרי. שאדם יבין על מה הוא הולך. הוא לא מבין על מה הוא הולך. אם אתה נמצא במאגר, אז יכול להיות שהמשטרה פעם תבקש זהות, הזהות שלך תעלה, ועוד אלף השלכות. אני לא מבקש להסביר מה ההשלכות שכל מיני אנשים חושבים. המאגר יכול להיפרץ, יכולה להיות דליפה של המאגר. אני לא מבקש ממך להסביר את זה. אני מבקש ממך להסביר את הדבר האלמנטרי, הברור, שאתה הולך על תהליך וולונטרי, שאתה הולך עכשיו לתת טביעות אצבע ושטביעות האצבע נכנסות למאגר. זה הכול.
אביטל שטרנברג
אני רוצה להסתכן ולהציע סוג של פתרון אמצע. הרי במהות אני לא חושבת שיש בינינו מחלוקת. ההסכמה צריכה להיות הסכמה מדעת, ואדם צריך להסכים באמת מתוך ידיעה על מה הוא מסכים. יחד עם זאת, עם כל החשיבות של החוק, אסור לנו לשכוח את כללי החקיקה הבסיסיים. כל הדברים שדיברנו עליהם, מקומם בחקיקת משנה. לכן הניסוח כפי שהוא כרגע, בדרך ובתנאים שייקבעו בתקנות שתאשר הוועדה הזאת, נראה לי הדבר הכי נכון. הרי זה לא יהיה רק העניין של ההסבר בעל-פה. הרי חלק מהפונים יהיו אנשים עם מוגבלויות שנצטרך להתאים את דרך ההסבר. לא נצליח כאן כרגע לחשוב על הכול. זה מסוג הדברים שצריכים להיות בחקיקת משנה, ולכן הניסוח הרזה שישנו כאן, שלא נכנס לפרטים, הוא הנכון.
היו"ר אורי מקלב
הייתי רוצה מילה של הסבר בעניין. מילה שגם יהיה ברור לדור הבא. אני לא יודע מתי יביאו את התקנות.
אביטל שטרנברג
ברור שהסכמה היא הסכמה מרצון.
היו"ר אורי מקלב
גם התייחסות לנושא של נוער.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אמרת שאתה לא יודע מתי יקבעו את התקנות. זה ייכנס לתוקף לפני שנקבעו תקנות?
אביטל שטרנברג
לא.
היו"ר אורי מקלב
לא מדובר על עוד הרבה זמן. אנחנו עוד לא בדור הבא, זה נכון. זה אנחנו. אבל עם כל זה אני חושב שצריך לקבל את העמדה שלנו בעניין הזה, שלא יגידו שאנחנו דורשים דרישות חדשות. אנחנו מדברים גם על הסבר.

ליאת, בבקשה. התייחסות גם לנושא של קטינים. זה גם יגיע לתקנות, כל הנושא של קטינים?
אביטל שטרנברג
אלא אם כן נכתוב את זה פה בחוק.
ליאת יעקובוביץ
צריך שמשרד הפנים יתייחס לנקודה הזאת. אני אדבר על העקרונות.
אביטל שטרנברג
לא אמרנו שלא נכניס או כן נכניס. פשוט לא קיבלנו את העמדה.
היו"ר אורי מקלב
מה העמדה של משרד המשפטים?
ליאת יעקובוביץ
העקרונות לגבי קטינים מבחינתנו הם בדומה למה שהוסכם בצו. זאת אומרת, החלת טביעות האצבע וגם נתוני הזיהוי הביומטרי שהופקו מהם במאגר עצמו מקטין שטרם מלאו לו 14 שנה, זה יהיה בהסכמה בכתב של נציגו. בהמשך למה שנירה אמרה, בדרך ובתנאים שייקבעו בתקנות באישור הוועדה.

לגבי קטין שמלאו לו 14, זו תהיה הסכמה כפולה, גם של נציגו וגם של הקטין עצמו, באותה דרך. אנחנו מוסיפים פה עוד היבט, שאותם קטינים שנכללו טביעות האצבע שלהם במאגר, כשהם יגיעו לגיל 18 משרד הפנים יפנה אליהם בכתב וייתן להם את האפשרות לבוא ולהימחק מהמאגר. זאת אומרת, עוד לפני השלב שבו יונפק להם מסמך זהות חדש.
חיים ילין (יש עתיד)
בתנאי ששניהם קיבלו החלטה כן להיות.
ליאת יעקובוביץ
כן, ברור. אנחנו מדברים מראש, אותה קבוצת קטינים. עד גיל 14 אנחנו מדברים בהסכמת הורה, זה דרכון. מגיל 16 אנחנו מדברים על תעודת זהות. מגיל 14 אנחנו מדברים על הסכמה כפולה, גם של קטין וגם של ההורה, עד 18. בגיל 18 ניתן להם אפשרות לבוא ולצאת מהמאגר. זאת אומרת שיפנו אל הקטין בכתב ויודיעו אותו שהוא יכול עכשיו לבוא ולהימחק מהמאגר. היה וירצה, יפנה למשרד הפנים.
היו"ר אורי מקלב
אותו קטין שבגיל 14 נתן את הסכמתו, מגיע גיל 16 והוא מנפיק תעודה.
חיים ילין (יש עתיד)
הוא לא נתן.
היו"ר אורי מקלב
הוא נתן יחד עם אבא שלו, בסדר.
ליאת יעקובוביץ
בהסכמה כפולה.
היו"ר אורי מקלב
הוא מגיע לגיל 16, עכשיו הוא מנפיק תעודת זהות. אבל אם בגיל 16 הוא לא מסכים, לא לוקחים ממנו, נכון? אז יש נקודת יציאה גם בגיל 16 אם הוא רוצה לצאת מהמאגר הזה.
נירה לאמעי רכלבסקי
אם הוא עושה תעודת זהות ולא מסכים, אומר שהוא התחרט?
היו"ר אורי מקלב
אני מציע להיכנס לפרטים בתקנות.
ליאת יעקובוביץ
אנחנו מדברים כרגע רק על מי שהסכים להכניס טביעות אצבעות למאגר.
היו"ר אורי מקלב
אבל היציאה שלו היא רק גיל 18?
חיים ילין (יש עתיד)
העיקרון הוא שבגיל 18 מי שבתוך המאגר יקבל מכתב האם הוא רוצה להמשיך להיות במאגר, כן או לא.
היו"ר אורי מקלב
כיום בפיילוט, אדם שהסכים או ביקש דרכון ביומטרי, הוא חייב גם הנפקה של תעודת זהות ביומטרית. זה מה שקרה בפרקטיקה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אנחנו לא בפיילוט.
היו"ר אורי מקלב
אותו אחד שהנפיק בגיל 14 דרכון, כשהוא מגיע לגיל 16 הוא מוציא תעודת זהות. אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שעכשיו הוא יותר בוגר, השאלה היא אם הוא יוכל גם בגיל 16 לצאת.
יהודה זמרת
כל אלה שנכנסו לפיילוט, יוכלו לקבל נקודת יציאה בלי קשר לגיל 18. יש פה הוראה שמסדירה את נקודת היציאה שלהם.
ליאת יעקובוביץ
זה מוסדר בחוק עצמו.
נירה לאמעי רכלבסקי
איך קטין מגיע לנקודת היציאה הזאת? עוד לא הגענו לזה.
יהודה זמרת
לא קטין, כולם. גם מי שהוא בן 50 ומי שהוא בן 70. כולם מקבלים. אמרנו שהם יוכלו לבקש תוך תקופת מסוימת.
היו"ר אורי מקלב
הניסוח הוא כזה שיכלול גם אותם בעניין הזה.
ליאת יעקובוביץ
גם צריך שיהיה סעיף מקביל גם לאדם שמונה לא אפוטרופוס בהסכמת נציגו.
היו"ר אורי מקלב
אני רוצה בעניין הזה קצת להקל, ואני אומר את זה לחברים. התהליך היום של הנפקת תעודות זהות שנעשות דרך בתי הספר הוא תהליך מאוד חשוב, יעיל מאוד. בסופו של דבר הנערים לא מגיעים. ההנפקה של תעודת זהות חדשה – היום בבתי-ספר יש תהליך, חלק זה עם טקס, בחלק מהמקומות זה בלי טקס. בבתי הספר יש גם אימות. זאת אחת ההנפקות המאמתות ביותר. ילד לא יכול להתחזות, בית הספר יודע, הוא חותם על השמות. מקבלים את זה בהסכמת בית הספר. זה תהליך ששמור, ואני חושב שהוא גם מייעל את העבודה בלשכות וגם נותן אפשרות לכל הנערים להנפיק תעודת זהות, פרט לכאלה שמסרבים. אבל לדעתי 95% עושים את זה דרך בתי הספר. אם אנחנו היום, בגלל תעודות הזהות הביומטריות, נבטל את כל התהליך הזה בגלל שצריך עכשיו מכונות או עמדות שיעשו את זה. ואנחנו עכשיו לא נעשה את זה בגלל הסכמת ההורים לתת תעודת זהות, ואנחנו מאוד נדבק בזה שנרצה את טביעות האצבע שלו, הרי רק בשביל תעודת הזהות החכמה ותמונת הפנים אנחנו לא צריכים את הסכמת ההורים. זה לפי חוק. אנחנו נבטל את כל התהליך הזה רק בגלל שאנחנו רוצים ללכת על החלק הוולונטרי, וכדי לקיים את החלק הוולונטרי אנחנו צריכים הסכמה של ההורים, ומשרד המשפטים יטען טופס כזה ואחר, ואנחנו את כל התהליך הזה נבטל – באמת יצא שכרו בהפסדו. אני אומר למשרד המשפטים, שאני שומע שהוא זה ששם חסמים על כך במסמכים שאתם תדרשו בהסכמת ההורים. אני כמעט הייתי מתנה את החוק בזה שהתהליך הזה יישאר.
עמוס ארבל
כבוד היושב-ראש, הפרויקט בפני עצמו יבוטל כי צריך לעשות את ההרכשה, ואי-אפשר לעשות בבתי-הספר הרכשה ביומטרית.
היו"ר אורי מקלב
למה לא? לי אמרו כאן בוועדה שאפשר לצאת עם ניידת כזאת או אחרת.
עמוס ארבל
אבל בגדול 300,000 תלמידים במדינת ישראל, אי-אפשר לצאת אליהם כל שנה כדי לעשות את זה.
היו"ר אורי מקלב
כל שנה מנפיקים 300,000?
עמוס ארבל
כיתות י' בבתי-הספר. 200,000 או 150,000 זה מספר מספיק גדול.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אז אתה רוצה שהם יבואו ללשכה?
עמוס ארבל
הם יהיו חייבים מחר בבוקר לבוא ללשכה כדי לעשות הרכשה ביומטרית. עזבי עכשיו את נושא ההסכמה. מעצם התהליך הוא חייב לבוא ללשכה. זו הרעה בשירות, זו הרעה בתהליך, זה מוסיף על העמדות, מוסיף על העומס. עד שנגיע למצב שנוכל לצאת לאנשים החוצה, וזה מצב שבשנה הקרובה לא יהיה.
היו"ר אורי מקלב
יש לכם תוכנית עבודה?
עמוס ארבל
אם אנחנו רוצים עוד יותר להקשות את זה, אז נדרוש גם שאחד ההורים יבוא, כדי שהוא יסכים לשים, כן או לא. העמדה שלנו היא, שהילד הוא בן 16, בתקופת החובה, יבוא ויבקש תעודת זהות ביומטרית והוא יחליט לעצמו לגבי הסכמה.
ליאת יעקובוביץ
לנו יש קושי משמעותי עם זה. כולנו מודעים כבר, ושמנו את הדברים על השולחן. יש לנו שימושים משניים ויש לנו השלכות מעבר לתעודת הזהות שהיום מנפיקים. ולכן ההתעקשות שלנו היא להסכמת הורה מגיל 14 וגם מגיל 16 עד 18.
היו"ר אורי מקלב
דהיינו, אתם דורשים שההורה יבוא ללשכה?
ליאת יעקובוביץ
כשאנחנו באנו ושאלנו, אמרו שזה יהיה גם בבתי הספר בנוכחות ההורה.
היו"ר אורי מקלב
גם לי אמרו את זה כאן בוועדה. אני לא יודע מאיפה הנסיגה באה.
ליאת יעקובוביץ
אבל הסכמת הורה היא מהותית.
היו"ר אורי מקלב
אני אומר את זה לחברי חברי הכנסת, המצב הזה שכל התהליך הזה ייפסק בבתי-ספר, יעבור ללשכות, ויחד עם זאת יבוא יחד עם ההורה, אנחנו נגיע למצב ש-10% מבני הנוער ינפיקו את תעודות הזהות. לאחרים בכל התקופה הזאת לא תהיה תעודת זהות. כל המושג הזה של כל מה שקורה בהנפקה הראשונה שאתה מקבל, היא פעולה מאוד יפה אבל היא תיעלם ותיפסק. אני חושב שמשקיעים כל כך הרבה, צריך לתת את הדעת בעניין הזה. אני הבנתי מכם שזה לא דבר שהוא לא מציאותי. לא מדובר על 150 בני נוער, מדובר על 300 בתי-ספר. כשזה מגיע לבית-ספר, זה תהליך שבאותו יום הניידת יכולה לעשות כמה וכמה בתי-ספר. במשך תשעה החודשים שלומדים אפשר להספיק את כל בתי הספר בארץ. ואם צריך שתי ניידות, אז שתי ניידות.
נירה לאמעי רכלבסקי
האם אפשר להחליט שלא לוקחים טביעות אצבע מגיל 16?
יהודה זמרת
למה לא לוקחים טביעות אצבע? כי בלאו הכי צריך לקחת? זה התיעוד שלו.
נירה לאמעי רכלבסקי
למאגר.
יהודה זמרת
אבל הוא לא עלול לקחת לו, כי הוא לא יקבל 10 שנים.
מרגלית לוי
לפני שאנחנו עוברים לסעיף הבא, אני רוצה לציין שאנחנו כבר מדברים על פרק הוראת השעה. יש סעיף 10א מההוראות שסיכמנו.
נירה לאמעי רכלבסקי
אנחנו נחזור לזה. הוא נכנס.
מרגלית לוי
מדובר בסעיף שהחלטנו שאנחנו מעבירים אותו לפרק הוראת השעה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הוא מופיע בנוסח, תסתכלי.
מרגלית לוי
הוא לא מופיע.
עמוס ארבל
רציתי לציין, אם לא הובנתי קודם, שהיכולת הטכנית קיימת לעשות הרכשה מחוץ ללשכות. יש כזה מצב.
היו"ר אורי מקלב
לא טכנית, ההיערכות שלכם לזה.
עמוס ארבל
קשה מאוד להאמין שנוכל בשנה הראשונה לעשות את כל תלמידי כיתות י' במדינת ישראל, שתהיה להם הרכשה מחוץ ללשכות.
היו"ר אורי מקלב
ל-2018 יש ניידת מתוכננת בתוכנית העבודה? מי נמצא כאן מרשות האוכלוסין שיכול לענות על זה? יש בתקציב רכישה של ניידת אחת או שתיים?
יוגב שמני
יש לנו לשכה, ניידת. כבר עשינו את זה בעבר גם בבית-ספר במעלה-אדומים וגם בפרויקטים נוספים. אין לנו בעיה מבחינה טכנית לעשות את זה. כפי שעמוס ציין, לבצע פריסה בכל הארץ - - -
היו"ר אורי מקלב
אני מבקש מכתב ממשרד הפנים, מרשות האוכלוסין, לפני שאנחנו מחוקקים את החוק, מה תוכנית העבודה לגבי הנפקה לבני נוער. אנחנו נתלה את זה בזה. אני בטוח שהשר קשוב מאוד לדבר הזה. אין לי ספק שהוא יהיה קשוב. תתאמו את זה, תנחו, אנחנו רוצים מכתב לוועדה מה התוכנית שלכם לגבי ההנפקה. לא יוצא שכרו בהפסדו. לא יכול להיות שעם כל זה שאנחנו מקדשים את הדבר הזה של הביומטרי, אנחנו נפסיד.
ליאת יעקובוביץ
אבל היה ביניכם הסכמת הורה.
היו"ר אורי מקלב
זה לא קשור להסכמת הורה.
יהודה זמרת
הניידות יצאו ולא יהיו לקוחות. זה בסדר.
ליאת יעקובוביץ
יש לכם ברירת מחדל שזה בלי לקחת טביעות אצבעות.
יהודה זמרת
אבל אז זה נותן לו לחמש שנים, ואני לא רוצה לתת לו. אין שום מניעה בדבר הזה, לא לו ולא לי.
ליאת יעקובוביץ
אתה תציע את האפשרות, והורה שירצה יגיע.
חיים ילין (יש עתיד)
כבוד היושב-ראש, כל עוד שאנחנו מדברים על המאגר הביומטרי, ואני אומר את זה פה בגלוי, אני באופן אישי מתנגד שיגיעו ניידות לבתי-ספר, ואני אנסה לנמק. זה כמו הברינקס, פחות או יותר. עכשיו תצטרכו לשים גם על הניידת הזאת, בגלל שיש שם עכשיו בית-ספר עם אלף תלמידים. צריך אומנם פרופורציות, אבל צריך גם היגיון לכל ההתנגדות שלנו כלפי המאגר הביומטרי. אז אני מתנגד. אני אגיד לך גם למה.
היו"ר אורי מקלב
למה?
חיים ילין (יש עתיד)
כי מסתובבת עכשיו ניידת עם 500 זהויות של צעירים, שכל אחד יכול לעקוב ולגנוב אותן. זה כסף. אם אתה מתנגד למאגר, אז אתה צריך להיות עקבי. יהיה לנו מאגר ביומטרי, יהיו לנו מאגרי ביומטרי ניידים ויהיה לנו עוד מאגר שהוא לא ביומטרי באוכלוסין. אין חיה כזאת, כבוד היושב-ראש. ככל שהמערכות האלה הופכות להיות לא מרכזיות וניידות, עוד יותר אתה לוקח סיכון שיפרצו את המערכת.
קריאה
נשים אבטחה.
חיים ילין (יש עתיד)
תהיה מציאותי. זה צחוק. לכן הטענה הבסיסית שלי היא, שאם יש תעודה ביומטרית, בלי מאגר, אפשר לעשות אותה בבתי-הספר, אין שום בעיה. כי הביטחון נמצא בתוך התעודה, לא בתוך הניידת. אבל אם רוצים מאגר ביומטרי, עם כל מה שאנחנו דנו עליו, רק בלשכה המרכזית, אבא ונער, אימא ונער, יגיעו ויעשו את מה שצריך לעשות בלשכות. אני כבר אומר לכם מראש, השר יצטרך לדאוג שיהיה כסף לשעות נוספות. כי מי שרוצה את ההורה יחד עם הנער, הוא חייב בערב. לא שתגידו עכשיו שאין כסף לשעות נוספות, כמו שהיה עם MRI, שקנו מכשירים אבל אין מי שיעשה משמרות בלילה.
היו"ר אורי מקלב
אני מודה שכיוונתי לדעתך. עוד בדיונים הפנימיים שהיו לנו, בהכנה לפני הצעת החוק, הגשתי למשרד הפנים ורשות האוכלוסין התנגדו לזה. אני טענתי שמכיוון שמדובר בבני-נוער שאתה לוקח מהם טביעות פנים, לבטל את המאגר או טביעות האצבע למאגר. מדוע? כי הרי אנחנו עושים את זה בשביל האימות. כאן יש לנו האימות האמיתי. אין אימות יותר גדול מהמסגרת. הרי בית-הספר מאשר את הרשימה, אף אחד לא מתחזה בתוך בית-הספר. בואו נוותר על זה. אם אני מסתכל על שולחן הערכים, על מה שאנחנו צריכים איזון ומידתיות, אפשר לוותר על זה. לא קיבלו את הדבר הזה. רוצים לשימושים אחרים, יש כוונות אחרות. הרי לא סתם מתנגדים. בהנפקת תעודות הזהות, רק בשביל לאמת את הנושא של מי שמנפיק אותו ושאנחנו אומרים שזאת תכלית החוק, רק כדי שנדע מי הזהות של האדם, אנחנו מקבלים את זה גם אם נוותר על המאגר של טביעות האצבע אצל בני הנוער בהנפקה ראשונה. אבל כנראה שרוצים בכל אופן את הדברים האלה ורוצים את המאגר, לכן לא הסכימו לזה. גם כשאתם אומרים שיהיה תור בכל ההסברה בעל-פה, אני יודע. אני יודע שעכשיו אנחנו מסתכלים רק על מי שמבקש להנפיק תעודת זהות. אבל אני יודע שמאחוריו עומדים עוד שורה של אנשים, שאחר כך נבוא לכאן לשולחן ונשאל למה לוקח כל כך הרבה זמן ברשות האוכלוסין להנפיק תעודת זהות, למה אנשים עומדים שעות. אנחנו יודעים שנבוא בעניין הזה. אבל זו שאלה של איזונים. זה נכון שהדברים האלה איך שלא יהיה לוקחים יותר זמן. אנחנו יודעים שגם הנושא הזה של בתי-ספר, יש בזה בעייתיות, איך שומרים עליו. אבל בסופו של דבר במערכת האיזונים נראה לי שהדברים האלה גוברים. הם הרבה יותר יעילים, הרבה יותר הצליחו.
חיים ילין (יש עתיד)
כבוד היושב-ראש, אני הולך אתך, ואז במקום מה שנאמר פה, בגיל 18 יקבלו מכתב ויגידו: וולונטרי אתם רוצים? כן או לא.
היו"ר אורי מקלב
אני סומך גם על החיים. שאלתי את היועצת המשפטית לפני הישיבה האם יש אפשרות לרשות האוכלוסין לוותר או אפילו להציע באופן וולונטרי. הבנתי שכן. זאת אומרת, הם לא חייבים להציע את זה. דהיינו, אם משרד החינוך יגיע להסכמה עם רשות האוכלוסין ומשרד הפנים שיהיה אפשר בבתי-ספר ולא ניקח טביעות אצבע, יהיה אפשר לעשות את זה. יכול להיות שזה גם תלוי בנו, אנחנו גם נעשה פעילות בעניין הזה, אבל בחוק כרגע אני לא יכול להכריח את זה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני רוצה להעיר על עצם זה שהם כל כך מתנגדים ולא רוצים את זה. אני שומעת שזה היה בדיונים מקדימים, וזה לא כאן על השולחן. בואו נניח סיטואציה, הם יבואו לבתי-ספר, כביכול השיטה הקלה לתלמידים, לעשות את זה עכשיו בלי טביעת אצבע למאגר, או שילכו בערב עם אבא או אימא וייתנו גם עם טביעת אצבע למאגר. מי ייתן טביעת אצבע למאגר? לכן הם לא רוצים את זה. לא משום סיבה אחרת.
נירה לאמעי רכלבסקי
אני רוצה לסכם את הסעיף הזה, וגם את הנוסח טנטטיבית.

(1) בסעיף 3, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג1) על אף הוראות סעיף קטן (ג)(2), תמונות טביעות האצבע ונתוני הזיהוי כאמור באותו סעיף קטן לא יועברו לרשות לצורך הכללתם במאגר הביומטרי, אלא אם התושב שממנו ניטלו התמונות האמורות נתן את הסכמתו לכך, בכתב לאחר שהוסבר לו בעל-פה, בדרך ובתנאים שייקבעו בתקנות, באישור הוועדה המשותפת.
יהודה זמרת
אנחנו מתנגדים.
חיים ילין (יש עתיד)
לא ציפית שאתה תגיד כן. אתה מפתיע אותי מאוד.
נירה לאמעי רכלבסקי
יתווסף סעיף לגבי קטינים, לפי מה שנאמר לנו במשרד המשפטים, שעד גיל 14 תהיה הסכמה של נציג.
יהודה זמרת
אני צריך תקנות.
היו"ר אורי מקלב
היא הביעה את העמדה שלה. אני לא מוסיף על זה סעיף.
נירה לאמעי רכלבסקי
כל מה שנאמר לגבי הקטינים לא נכנס לחוק?
היו"ר אורי מקלב
נאמר, היא נתנה כאן הצהרה. זה לא נכנס לחוק, זה יהיה בתקנות. אני לא מכניס. שר המשפטים יכול להתנגד.
ליאת יעקובוביץ
אנחנו דיברנו על העקרונות, לא דיברתי על מערכת ההסדרה.
היו"ר אורי מקלב
נכון, גם אני הבנתי את זה. היא רצתה להגיד את זה העמדה שלה, אבל זה לא נכנס לתוך הסעיף.
תמר זנדברג (מרצ)
אבל אין שום התייחסות בחוק עצמו לקטינים?
היו"ר אורי מקלב
זה יבוא בתקנות.
יהודה זמרת
זה חלק מההסכמות, איזו הסמכה אני דורש, באיזה אופן.
תמר זנדברג (מרצ)
אולי נוסיף "בדרך שתיקבע בתקנות, לרבות נטילת הסכמה מקטינים", על מנת להבהיר שזה יינתן בתקנות.
עירית ויסבלום
יש את זה בתיקון לסעיף 35 בהצעת החוק.
היו"ר אורי מקלב
זה כתוב בפירוש. היה כאן רק הוויכוח המשפטי, היא רצתה להבהיר את העמדה שלהם.
תמר זנדברג (מרצ)
את זה אני מבינה. אני אומרת על מנת שיהיה ברור שזה צריך להיקבע בתקנות, הנושא של הקטינים.
היו"ר אורי מקלב
סעיף 2.
נירה לאמעי רכלבסקי
(2) במקום סעיף 5א יבוא:

"תוקף מסמך זיהוי

5א.

(א) על אף האמור בכל דין, תוקפו של מסמך זיהוי שהנפיק מרכז ההנפקה, של תושב שרק תמונת תווי הפנים שלו הוכללה במאגר הביומטרי, לא יעלה על חמש שנים.

(ב) השר יבחן, אחת לשלוש שנים לפחות, את הצורך בהפעלת סמכותו לפי סעיף קטן (א)."

אני מבקשת פה שהם יסבירו, כי אני גם לא לגמרי מבינה בנוסח למה הכוונה "השר יבחן הפעלת סמכותו", מבחינת ניסוח. כי אין כאן סמכות בסעיף (א).
יהודה זמרת
הסעיף נותן הסמכה. הסעיף הזה מחייב אותו. הסעיף הזה לכאורה הוא סעיף סמכות חשוב, הוא יכול לכאורה לא להפעיל את סמכותו. זו הייתה הכוונה שאומרת: כל שלוש שנים אתה חייב לבחון.
נירה לאמעי רכלבסקי
אבל איזו סמכות? לא מוגדרת הסמכות.
מרגלית לוי
צריך להוסיף את הפסקה שמופיעה בהוראת הקבע. בהוראת הקבע יש משפט שאומר כך: "אלא אם כן קבע השר בצו תקופת תוקף ארוכה יותר". ואת המשפט הזה שמופיע בהוראת הקבע צריך להוסיף לכאן, כדי לדבר על סעיף ההסמכה אליו את מתכוונת, וזה בסדר.
יהודה זמרת
אני מסביר למה שניהם הועתקו, וכרגע בגלל הוראת השעה יכול להיות שצריך לבחון אותה.
נירה לאמעי רכלבסקי
כי כאן זה לא כתוב, לא רציתי להוסיף סתם.
יהודה זמרת
יש סעיף קבוע לגבי תקופה הרבה יותר ארוכה, גם אחרי שהוראת השעה אולי תפוג ולא תוארך הוא ימשיך. הכוונה הייתה שכל שלוש שנים שר הפנים יהיה חייב לעשות נקודת חשיבה אם אפשר להאריך את תקופת הדרכונים מעבר לחמש שנים. הכוונה הייתה כדי שזה לא יהיה רק סמכות שברשות, אלא לחייב נקודות כל שלוש שנים.
נירה לאמעי רכלבסקי
אבל אתם רואים מצב בתקופת הקבע? הרי הוראת השעה היא - - -
יהודה זמרת
יכול להיות שיש מצב שמישהו אמר: אני מחליט שאני לא יכול להאריך יותר משמונה, קיבלתי החלטה מודעת זו או אחרת שלמרות האמור אני מקבל את ההחלטה לבטל, ואני מסתפק בשמונה או בתשע שנים. זו החלטה שהיא החלטה של מדיניות, והיא אפשרית בסופו של יום. לכן באו ואמרו: כל שלוש שנים אנחנו מצפים מהשר להסתכל עוד פעם בנתונים ולקבל החלטה.
היו"ר אורי מקלב
זה רק לגבי הארכת תוקף המסמך, או גם לגבי המאגר?
יהודה זמרת
המאגר הוא הוראת השעה. עוד מעט נדבר עליו. אני מדבר בתקופת הקבע, בהנחה שנמחקת הוראת השעה ויש לנו רק תמונות מאגר, ועדיין זה נשאר חמש, שש, שבע שנים. שר הפנים כל שלוש שנים יהיה חייב לחשוב מחדש ולהגיד אם הוא יכול להאריך יותר או לא. כי החוק אמר חמש שנים, אבל הוא ביקש שלשר לא תהיה רק סמכות להאריך, אלא כל שלוש שנים הוא יבצע הארכה מחודשת של המצב, מתוך נטייה לנסות להאריך כמה שאפשר את תוקף המסמך.
מרגלית לוי
אז המשפט הוא לקחת מהוראת הקבע את המשפט שכנראה הושמט: "אלא אם כן קבע השר בצו תקופת תוקף ארוכה יותר". ואז סעיף (ב) מדבר על אותה הסמכה.
היו"ר אורי מקלב
זה מדבר על השורה האחרונה בסעיף (א), שכתוב "לא יעלה על חמש שנים". על זה בא ההמשך.
נירה לאמעי רכלבסקי
"אלא אם כן קבע השר בצו תקופת תוקף ארוכה יותר", ואז באמת השר יבחן אחת לשלוש שנים את הצורך בהפעלת סמכותו לפי סעיף (א).
מרגלית לוי
נכון.
יהודה זמרת
גם בתקופה הזאת, שלוש שנים. יכול להיות שאם זה יוארך יהיה עוד שלוש שנים. אני לא יכול לדעת, אבל אנחנו רוצים להוסיף אמירה מסוימת שאומרת שתהיה בחינה, זאת לא תהיה סמכות שתישאר אלא כסמכות רשות.
חיים ילין (יש עתיד)
מול מי הוא עושה את הבחינה?
יהודה זמרת
הוא בודק את הנתונים. צריך לזכור, אנחנו רוצים להאריך את התוקף.
היו"ר אורי מקלב
אחת הנקודות שמעיקות עלינו בחוק הזה היא קיצור תוקף המסמך. חמש שנים, זה אומר שכל חמש שנים צריך לבוא. זה מעיק על כולנו, זה גם מעיק על הגופים המקצועיים. במקרה הזה אנחנו נמצאים באותה סירה ביחד. מכיוון שגם הם היו רוצים יותר מחמש שנים אם זה היה מתאפשר. יש לנו ויכוח מקצועי בעניין הזה. אבל בפרקטיקה כולנו רוצים שזה יהיה. אנחנו רוצים לתת אפשרות לשר בפרקטיקה להאריך. אבל איך הוא יבחן את זה? על-ידי גורמים מקצועיים.
חיים ילין (יש עתיד)
אני בעד. אם זה כבר יעבור, מבחינתי שגם יהיה ל-10 ו-15 שנה שהוא יאריך. אלא שאנחנו כל הזמן מדברים גם על הצד השני. זה בתנאי שאנחנו ממשיכים עם המאגר ובאותה טכנולוגיה. לכן שאלתי מול מי הוא מתייעץ, מי מביא את הנתונים. האם אותה ועדה של הפיילוט?
יהודה זמרת
זו לא ועדה. יש לו גורמי מקצוע במשרד.
חיים ילין (יש עתיד)
זה שיש לך תפיסה מהירה, את זה אני יודע כבר מזמן. זה שאתה לא נותן לי ולמי שנמצא בבית לדבר, זה לא בסדר. יש חמישה שמסתכלים עכשיו, אתה לא נותן להם.
היו"ר אורי מקלב
אני מבין שזה יהיה רלוונטי לא בחמש השנים הקרובות, אלא בחמש השנים שאחר כך.
חיים ילין (יש עתיד)
אני לא בטוח. אם בסוף נגיע למסקנה הטכנולוגית, בהסכמה של כולם, כולל הוועדות שבדקו כבר את כל הטכנולוגיות, שיש תחליף אחר למאגר, אז אני מצפה שבכל רגע נתון זה יקרה, ולא שיאריכו בעקבות לחץ פוליטי שלא צריך להיות.
היו"ר אורי מקלב
אבל גם יכול להיות מצב שלא יהיה מאגר של טביעות אצבע, ועדיין הסעיף הזה רלוונטי.
חיים ילין (יש עתיד)
אני מודיע לך חגיגית, חד-משמעית, שאם האלטרנטיבה היא שאתה מוותר על המאגר הביומטרי ותמורת זה הדבר שמשתנה לפי גילאים זה הפנים, הרי זה מה שאמרו פה, אין לי שום בעיה שיהיה כל שלוש שנים, או ארבע או חמש שנים.
היו"ר אורי מקלב
אבל זה צריך תוקף.
חיים ילין (יש עתיד)
אנחנו מנתקים את זה מהמאגר.
היו"ר אורי מקלב
זה לא קשור למאגר. גם אם אין מאגר, עדיין התוקף בגלל טביעות הפנים זה רק לחמש שנים. אנחנו מבקשים שיהיה עוד יותר, שהוא יכול לבדוק את זה. אנחנו הוספנו עוד שלייקס, אולי אפילו יותר משלייקס, של ראש מערך הסייבר שנותן לנו עוד חוות דעת. נניח שזה בתוקף לשנתיים הקרובות, לארבע השנים הקרובות. אבל מי יהיה אחר כך?
חיים ילין (יש עתיד)
כבוד היושב-ראש, אני מבקש בסוגריים, לא קשור למאגר. אני אציין כל פעם שזה לא קשור למאגר. זה חשוב, כי אני לא רוצה שביום שאתה תבטל בגלל טכנולוגיה, אתה לוקח את כל החוק וזורק אותו לפח.
היו"ר אורי מקלב
אני הבנתי אותך אחרת, חבר הכנסת ילין. מה שאתה תומך זה בגלל שאין מאגר. אם היה מאגר לא היית תומך. ראיתי את הקו שלך לכל אורך הדרך.
חיים ילין (יש עתיד)
בסדר. יש היגיון לראש.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לגבי סעיף (2): "השר יבחן אחת לשלוש שנים לפחות את הצורך בהפעלת סמכותו לפי סעיף (א)". השאלה אם אין מקום להביא לידיעת הוועדה, לדווח לוועדה, להביא את כל הנתונים בפני הוועדה, אם אין מקום לזה.
היו"ר אורי מקלב
כשמדובר על להחמיר, אנחנו עושים ועדה. כשמדובר על להקל, אין לנו סיבה. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שאנחנו נסכים מיד.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אבל אם הוא לא יקל?
היו"ר אורי מקלב
אז הוא לא חייב לבוא.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בוא נצא מנקודת הנחה שהוא אומר לא משנה שום דבר.
היו"ר אורי מקלב
אז הוא לא חייב לבוא.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
מבחינתך, אם אין שינוי אז הוא לא צריך להגיע לפה. אני אומרת שאם כן יש מידע, הוא צריך לבוא בפני הוועדה. אגיד לך יותר מזה, אני חוששת שכבר היום לא כל המידע מוצג בפני הוועדה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
את צודקת. לכן, רק בגלל הסיבות שאמרת, בהוראת השעה יש לנו עכשיו סעיף שבעוד שנתיים ראש מערך הסייבר יבחן את הטכנולוגיה הקיימת ויחפש דברים כאלה כדי להביא לנו. לא רק זה, משהו שהשר הסכים ברצון, שלא רק על השר אלא גם משהו חיצוני, דמות שהיא מקובלת עלינו. דמות שהיא לא נוגעת בעניין מבחינת משרד הפנים, מישהו שמסתכל על הדבר הזה במערך הכולל, מתמצא בטכנולוגיה המתקדמת בגלל תפקידו, יש לו הכישורים לבחון את זה והוא יביא לשר את המסמך שיהיה אפשר להאריך.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לשר או לוועדה?
היו"ר אורי מקלב
אחרי זה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אם אנחנו לא מגדירים בחוק שהוועדה צריכה לקבל את כל המידע בעניין, אז אנחנו מאוד מחלישים את עצמנו.
היו"ר אורי מקלב
הסיכום שהוא גם יגיע לוועדה, נכון?
יהודה זמרת
אנחנו אמרנו שעם החלטת השר אנחנו נעביר גם את המסמך.
נירה לאמעי רכלבסקי
אנחנו ביקשנו שברגע שתהיה חוות דעת כזאת של מערך סייבר, היא תגיע לוועדה והוועדה תדון עליו.
יהודה זמרת
אמרנו שקודם כל מתקבלת ההחלטה המנהלית, גומרים אותה ואז נצרף את כל המסמכים.
היו"ר אורי מקלב
אם אנחנו ביקשנו את זה, אז בסך הכול אנחנו רוצים גם לקבל את זה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
האם היום לממונה על המאגר הביומטרי יש עבודות שלא הוצגו לוועדה בנושא מאגר הפנים? יש חוות דעת שלא הוצגו לוועדה בנושא חלופת הפנים?
היו"ר אורי מקלב
חוות דעת היו כאן. היו כאן מחלוקות.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
השאלה אם יש חוות דעת מקצועיות שלא הוצגו בפני הוועדה.
היו"ר אורי מקלב
70 פנים לתורה. 70 פנים לחוק. כל אחד הסביר כאן אחרת מה נושא טביעות הפנים.
נעמה בן צבי ריבלס
יש לנו מסמכי עבודה כמובן.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
שלא הוצגו לוועדה? מה הוצג לוועדה?
נעמה בן צבי ריבלס
הוצגו לוועדה דוחות הפיקוח, נמסרו דוחות מסכמים, יש שם סיכום העמדה של הוועדה המייעצת ושל הממונה. כמו כן יש הדוח של הוועדה המייעצת עצמה, שמציגה את העמדה בצורה סדורה עם השיקולים לכאן ולכאן.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
חוות הדעת המקצועיות שקיבלתם, יש מספר חוות דעת שקיבלתם בנושא חלופת הפנים?
נעמה בן צבי ריבלס
כל מסמך קצה כזה, שמוצג כמוצר מוגמר לוועדה בכנסת, בגב שלו יש מסמכי עבודה של היחידה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
שלא הוצגה במלואה?
אלעזר כהנא
המשטרה כתבה מסמך מאוד מסודר בעניין הזה, אני לא יודע אם הוא הוצג פה ואם הוא צורף לעבודה שלהם. אבל המשטרה כתבה מסמך מאוד מסודר לגבי המשמעויות של תמונות פנים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
המשטרה הציגה אותה בוועדה?
אלעזר כהנא
לא הצגנו.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
ואילו עוד חוות דעת יש לכם שלא הוצגו בפני הוועדה?
נעמה בן צבי ריבלס
יש ניירות מטה של היחידה. כל מסמך כזה שבסוף יוצא כמוצר מוגמר, מטבע הדברים יש ניירות בגב שלו.
היו"ר אורי מקלב
אני מניח שאם חבר הכנסת או מישהו יפנה אליכם לבקש את המסמכים מהעבודה שלכם, אתם תתנו.
נעמה בן צבי ריבלס
אם יפנו אלינו, נצטרך לבחון את האפשרות למסור אותם, בכפוף לסיווג. חלק מהמסמכים הם מסווגים.
היו"ר אורי מקלב
תודה, נעמה. צבי דביר, בבקשה.
צבי דביר
קודם כל, כמובן אשמח אם באמת המשטרה תציג את ניירות העמדה שלה, שלא הוצגו. בנושא הזה אני מנסה כבר בערך חודש לקבל איזשהו מסמך שתי עבודות שנעשו על-ידי יחידת הממונה, שדווקא יחידת הממונה מוכנה לתת אותה אבל יהודה זמרת, נציג משרד הפנים, הוא זה שמתנגד להציג אותה.
יהודה זמרת
לא שאני אישית טיפלתי בזה. עד כמה שאני יודע, מר דביר הוא לא הוועדה.
היו"ר אורי מקלב
במסגרת חופש המידע.
יהודה זמרת
במסגרת חוק חופש המידע, כשפונה אזרח יש לנו ממונה והוא מקבל - - -
צבי דביר
אין בעיה. אבל אני פניתי לפני חודש וחצי.
היו"ר אורי מקלב
חברי כנסת זה משהו אחר מכם. צבי, בואו לא ננסה עכשיו דרך הוועדה לסגור כל מיני חשבונות.
צבי דביר
רק אגיד שאלה שני מסמכים מאוד מוגדרים. יש רפרנס.
מרגלית לוי
אנחנו נמצאים בתהליך של חופש מידע, וזה בתהליך.
היו"ר אורי מקלב
האם אתה רוצה לשכה שפעילה הרבה שעות ביום? אני מוכן לשרת אותך, ויש כאן עוד חברי כנסת שמוכנים לשרת אותך. אבל לא במסגרת שולחן הוועדה. הזמן של האחרים יקר קצת.

סעיף 10א.
תמר זנדברג (מרצ)
אלה רגעים שבהם חוק חופש המידע משמש למנוע מסירת מידע, במקום הפוך.
היו"ר אורי מקלב
אני לא רוצה לבזות את עצמנו, חברת הכנסת זנדברג.
אביטל שטרנברג
זה עורר שאלות משפטיות וזה מטופל אצלנו. הוא יקבל תשובה.
היו"ר אורי מקלב
אני תמיד אומר לעוזרים שלי, בואו נבקש את המסמך על-ידי חופש המידע, נקבל יותר מהר ממה שאני מקבל. אני לא רוצה לבזות אותנו לפני כולם, אבל לוחות הזמנים שאנחנו מקבלים הם לפעמים הרבה יותר ארוכים מאשר אני מקבל את זה אצלך במסגרת חופש המידע. אז אולי צריך לעשות חקיקה בעניין חופש המידע לגבי חברי כנסת, כמה זמן.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אבל זה לא אומר שזה מקודם יותר מהר.
היו"ר אורי מקלב
יש מתנדבים, עורכי-דין בלשכה, שבאים אלינו להתארח, הם מספרים לי איך הם מקבלים מסמכים שאנחנו ביקשנו חודשים קודם ולא קיבלנו. הם מקבלים את זה במסגרת חופש המידע.
תמר זנדברג (מרצ)
אבל התשובה עכשיו במסגרת חופש המידע, זו תשובה מעניינת כשפונים לבקשת מידע.
מרגלית לוי
יש חוק ויש הליך, מה זאת אומרת?
תמר זנדברג (מרצ)
השאלה היא איך את – וזה לא אישי – משתמשת בחופש המידע על מנת לבחון, במקום למסור את המידע פשוט.
יהודה זמרת
הכנסת חוקקה את החוק הזה.
תמר זנדברג (מרצ)
הכנסת חוקקה על מנת להבטיח שכל מידע שהוא ציבורי. המידע הזה הוא לא שלכם באופן פרטי. אתם הפקתם אותו במסגרת עבודתכם הציבורית. הוא שייך לציבור ולא לכם, וזה שאתם משתמשים בהליך הזה שבחוק חופש המידע כדי לעכב מסירת מידע, זה בניגוד לרוח החוק. זה לא משרת את החוק.
היו"ר אורי מקלב
אם ירצה השם, נבקש מהיושב-ראש הקבוע לקיים דיון בנושא חופש המידע. אני חושב שזה שווה דיון. אביטל מרגישה שאולי פגעו במשרד המשפטים בתהליכים, אז זכות התגובה בעשר שניות.
אביטל שטרנברג
לפני שמאשימים את כולנו פה בהפרה ובשימוש לרעה בחוק חופש המידע, אני רוצה להגיד שהבקשה של מר צבי דביר מטופלת בשיא הרצינות, על-פי מה שקבוע בחוק חופש המידע. חוק חופש המידע קובע גם סייגים, וישבנו וקבענו בזהירות מה בדיוק הוא עתיד לקבל, והוא יקבל תשובה ממש בימים הקרובים.
היו"ר אורי מקלב
תודה. נקיים ישיבות במסגרת ביעור חמץ, עוד לפני פסח, אם היושב-ראש יסכים.
חיים ילין (יש עתיד)
תמיד אני שמח שדרך חוק אחד אנחנו מנסים לתקן את כל העולם.
נירה לאמעי רכלבסקי
"הוראה מיוחדת לעניין תמונות טביעות אצבעות

10א.

תמונות טביעות האצבע ונתוני הזיהוי
הביומטרי שהופקו מהן, אשר הועברו לרשות
לצורך קבלת תוצאת זיהוי לפי סעיף 14, לא
ייכללו במאגר הביומטרי, ולא ייאגרו בו
מעבר לנדרש לצורך קבלת תוצאת זיהוי
כאמור; הרשות תמחק את תמונות טביעות
האצבע והנתונים שהופקו מהן מיד לאחר
קבלת תוצאת הזיהוי.(ב) אמצעים או נתונים ביומטריים הנכללים
במאגר באופן זמני כאמור בסעיף קטן (א),
ישמשו את הרשות רק לצורך השוואתם מול
האמצעים או הנתונים הביומטריים הכלולים
במאגר הביומטרי וקבלת תוצאת זיהוי לפי סעיף
14, ולא יימסרו לכל גורם אחר, לרבות גורם
מהגורמים המנויים בסעיפים 16 עד 18 ו־21.

לדעתי זה אמור לבוא לפני סעיף 15.
מרגלית לוי
לכן ציינתי את זה גם בהערה מהלילה. בעצם מדובר פה בשני סעיפים שמדברים על מנגנון של מי שלא מוכן שתמונות טביעות האצבע שלו ייכנסו למאגר. אנחנו מעבירים את טביעות האצבע רק לצורך ההשוואה, כדי להבטיח שהוא זה הוא.
יהודה זמרת
תסכמו ביניכם על המיקום בתוך החוק. את זה אפשר לסכם עם הלשכה המשפטית.
מרגלית לוי
רק החלק השני הוא מנגנון שמדבר על מנגנון הגנה על התושבים, שמעבירים את תמונות טביעות האצבע לצורך השוואה. לא ייעשה בהם שימוש בפרק הזמן הזה.
ניר הירשמן
אתם מיידעים את האזרחים שמעבירים את התמונות שלהם?
נירה לאמעי רכלבסקי
זה שמעבירים לצורך הנפקה?
ניר הירשמן
לצורך השוואה.
יהודה זמרת
זה חלק מהמנגנון הקבוע.
ניר הירשמן
רק שהם ידעו.
חיים ילין (יש עתיד)
כולם נותנים טביעה. על זה אין הסכמה אבל יש הסכמה.
היו"ר אורי מקלב
יש חוק, הם מחויבים.
חיים ילין (יש עתיד)
כשמנפיקים לך, מוחקים למי שלא רוצה. ומי שמתנדב לשים את ראשו, אז הוא מתנדב.
היו"ר אורי מקלב
כמו שתשאל מישהו שמצטלם, האם הוא מבין שאחרי שהוא מצטלם מניחים את התמונה הזאת במקום כלשהו. זה מובן.
תמר זנדברג (מרצ)
הסעיף הזה מדבר על טביעות האצבע שלא נכנסו למאגר מפני שהאזרח לא הסכים, נכון?
נירה לאמעי רכלבסקי
כן.
תמר זנדברג (מרצ)
כלומר, המחיקה מיד אחרי קבלת הוצאת הזיהוי, זה אומר שזה מושווה למאגר לאלה שכן נתנו את הסכמתם למאגר? מצאו או לא מצאו, הייתה הרכשה כפולה או לא הייתה, באופן מיידי?
נירה לאמעי רכלבסקי
כן. לכן זה נמחק מהוראת הקבע, כי בהוראת הקבע לא אמורות להיות טביעות אצבע במאגר, יש רק מאגר תמונות.
תמר זנדברג (מרצ)
מה זה אומר מיד?
מרגלית לוי
מיד עם קבלת הוצאת הזיהוי. זה לא נשאר במאגר.
תמר זנדברג (מרצ)
מיד זה דקה, שעה, יומיים, שבוע? יש פרשנות מקובלת ל"מיד" בחוק?
היו"ר אורי מקלב
אם תגדירי מה זה נקרא "משהו", אז נגדיר מה זה נקרא "מיד".
נירה לאמעי רכלבסקי
זה אומר שמתקבלת הוצאת זיהוי, ומיד אחריה מוחקים את הטביעה. ברגע שאומתה הזהות והאדם הזה התגלה כישר ולא רמאי, מוחקים את טביעת האצבע. היא לא אמורה להיאגר מעבר לזה.
היו"ר אורי מקלב
ציפיתי לשאלה מה קורה עד קבלת התוצאות. זה יכול לקחת יום, יומיים, שלושה. אבל אני מניח שיש לוחות זמנים.
עמיר אריהן
יש לזה לוחות זמנים בחוק.
מרגלית לוי
דיברנו על לוח זמנים שהובא בתקנות.
חיים ילין (יש עתיד)
בסוף יבינו שטביעות האצבעות באמת מיותרות, או מישהו מתחמן את המערכת. אני אומר לכם את זה חד-משמעית. כי אם יש רק מיליון איש שהסכימו, מול מי משווים אותי? רק מול מיליון. איפה עוד שבעה מיליון? או שאף אחד לא יסכים. מול מה משווים את הראשונים שאין מאגר?
נירה לאמעי רכלבסקי
יש מאגר של הפיילוט היום.
חיים ילין (יש עתיד)
אבל מעכשיו זה מה יש, אין יותר.
עמיר אריהן
יש 1.1 מיליון אנשים. זו הנחה שלך, אני קצת חלוק על ההנחה.
חיים ילין (יש עתיד)
הנחה שלי? יש פה ארגונים שיצאו בפרסום, ואל תשימו את הראש שלכם על הגיליוטינה. ההשוואה אל מול שמונה מיליון, אני מבין. אבל מול שלושה או ארבעה, זה לא נכון, לא הגיוני.
עמיר אריהן
הם יכלו לצאת עד היום.
נירה לאמעי רכלבסקי
גם כל אנשי הפיילוט יוכלו לבקש את המחיקה שלהם. אז לכאורה יכול להיגרם מצב עובדתי שבו לא יהיה למה להשוות.
היו"ר אורי מקלב
אז מה הבעיה? אז עשינו חקיקה מיותרת. אז לא יהיה.
חיים ילין (יש עתיד)
אני מנסה לדבר אל ההיגיון, כבוד היושב-ראש. ההיגיון אומר: תמחקו את זה.
היו"ר אורי מקלב
אחרי שישבנו שעות וניסינו להסביר להיגיון ולא עזר, לא נצפה שעכשיו זה יקרה. הם חושבים שהעובדות יהיו אחרות. זו לא שאלה של היגיון, זו שאלה של עובדות.
תמר זנדברג (מרצ)
שאלת תם. אדם שלא הסכים שטביעת האצבע שלו תיאגר, האם לא נובע מכך שהוא לא הסכים שטביעת האצבע שלו תושווה? הוא בעצם נתן הסכמה לזיהוי.
נירה לאמעי רכלבסקי
החוק לא מחייב את ההרכשה הכפולה.
תמר זנדברג (מרצ)
מי שלא הסכים שטביעת האצבע שלו תיאגר במאגר, למעשה כל מה שהוא הסכים זה לתיעוד ולהשוואה אותו מול עצמו.
היו"ר אורי מקלב
את צודקת.
תמר זנדברג (מרצ)
האם אנחנו מרחיבים כאן את ההשלמה של זה בעצם זה שהוא מורכש כפול?
היו"ר אורי מקלב
זה תלוי איך את מסתכלת על זה. יש כאלה שמסתכלים על זה כמו המשטרה או מרשם האוכלוסין, שלא יזייפו, ויש כאלה שמסתכלים על זה כדי לשמור על הזהות שלו, אני בודק אם מישהו אחר לא בא אליו. זה מה שאני עושה. אני רוצה לבדוק אם מישהו אחר לא השתמש בשם שלו. ההשוואה היא לא תמיד רק בשביל מה שהם רוצים, ההשוואה היא גם בשביל עצמו.
תמר זנדברג (מרצ)
אבל אם הוא סירב?
היו"ר אורי מקלב
החוק מחייב אותו.
תמר זנדברג (מרצ)
החוק מחייב אותו בשביל הזיכוי, הוא לא מחשב אותו בשביל המאגר.
היו"ר אורי מקלב
זה החוק עכשיו.
יהודה זמרת
בשביל לבצע את ההרכשה הכפולה אתה צריך לעשות את השלב הזה. אחר כך מאגר, זה כבר מאגר לכל הדברים. זה לא.
תמר זנדברג (מרצ)
ההרכשה הכפולה היא פונקציה של המאגר.
היו"ר אורי מקלב
התשובה היא כן. דנו בזה בוועדות. אנחנו לא חוזרים לזה עכשיו.
תמר זנדברג (מרצ)
בנקודה הזאת דנו? אני לא זוכרת שדנו בה.
היו"ר אורי מקלב
ועוד איך. אנחנו דנו מה זה אומר שיש השוואה. על הדברים האלה דיברו.
תמר זנדברג (מרצ)
והוא יכול לסרב?
היו"ר אורי מקלב
הוא לא יכול לסרב.
נירה לאמעי רכלבסקי
על הסירוב לא דיברנו.
היו"ר אורי מקלב
איך אפשר להגיד שלא דיברנו? דיברנו מה המשמעות של טביעות האצבע, מה המשמעות של בהסכמה, על איזה חלק הסכמה.
נירה לאמעי רכלבסקי
אמרתי שאף אחד לא העלה את השאלה של סירוב, וזאת האמת.
תמר זנדברג (מרצ)
אז יכול להיות שלא הייתי, אני מתנצלת. אבל עכשיו אני מבינה את המשמעות. אני מדברת על הסרבנים.
היו"ר אורי מקלב
אני לא יודעת אם מישהו דיבר על סרבן. דיברנו מה המשמעות של החוק.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
סרבן זה מונח בעייתי. נורמטיביים שלא רוצים לתת את הטביעה.
תמר זנדברג (מרצ)
לפחות במצב הזה, אותו אדם שסירב שטביעת האצבע שלו תהיה במאגר, האם לפחות הוא צריך להיות מיודע שהוא מבצע פעולה שהיא מעבר לזיהוי שלו מול עצמו?
היו"ר אורי מקלב
מה זה יעזור לו?
תמר זנדברג (מרצ)
מה זאת אומרת? אם הוא מסרב לזה?
היו"ר אורי מקלב
הוא לא יכול לסרב. אז הוא לא יכול להנפיק תעודת זהות.
תמר זנדברג (מרצ)
אבל הוא כבר סירב לטביעת האצבע.
היו"ר אורי מקלב
אבל החוק מחייב אותו. מה קורה אם מישהו מסרב לטביעות פנים?
תמר זנדברג (מרצ)
אבל בטביעת אצבע החוק נתן לו אפשרות לסרב.
היו"ר אורי מקלב
נכון. אבל הוא לא נתן לו את טביעות האצבע לצורך תעודת הזהות החכמה.
תמר זנדברג (מרצ)
זו השוואה למאגר, לא לזיהוי שלו מול עצמו.
היו"ר אורי מקלב
לצורך תעודת זהות חכמה הוא יכול לסרב לטביעות אצבע? הוא לא יכול.
תמר זנדברג (מרצ)
אבל הוא יכול לסרב למאגר. וההרכשה הכפולה זו למאגר לא לתיעוד.
היו"ר אורי מקלב
נכון. אבל הוא מסרב למאגר של עצמו, הוא לא יכול לסרב לבדיקה שנעשית מול המאגר. זה מה שאומר החוק. זה חלק מההסדר.
חיים ילין (יש עתיד)
אם הלוגיקה הזאת נופלת, כל מה שאנחנו דנים כרגע לא שווה.
תמר זנדברג (מרצ)
זה בדיוק חלק מהכריכה של התיעוד עם המאגר. מטרתנו הייתה בין היתר להפריד בין התיעוד שהוא חובה לכל אחד לבין המאגר שהוא חובה לתמונות הפנים ולא חובה לטביעות האצבע. זה מה שאנחנו עושים עכשיו. התכונה המרכזית של המאגר זאת אותה הרכשה כפולה. מה שאנחנו אומרים הוא שאדם שלא מעוניין לתת את טביעת האצבע שלו, עדיין יתבצע כלפיו אקט של הרכשה כפולה, שהוא אקט שהוא לא רצה לקחת בו חלק כלפי טביעת האצבע שלו. נשאלת השאלה למה. ובנוסף, האם לא חובה לפחות ליידע אותו בזה. כי למה הוא סירב? הוא סירב כי הוא לא רוצה שטביעת האצבע שלו תהיה במאגר.
היו"ר אורי מקלב
היא לא תהיה במאגר.
תמר זנדברג (מרצ)
אבל ההרכשה הכפולה זו תכונה של המאגר, זו לא תכונה של הזיהוי מול עצמו. ולראיה, מכיוון שהמאגר הוא לא סטטוטורי, לא יהיה שם זיהוי, כי אין שם כל ההכרחים.
היו"ר אורי מקלב
הבנו את החידוש בעניין הזה, אבל זה חלק מהתהליך. זה היה ברור. הוולונטרי זה בכניסה למאגר. חלק מהבדיקה באימות מול האחר, הבנו שזה חלק מהתהליך של האמון של המערכת.
תמר זנדברג (מרצ)
זה ממש לא חלק מהמאגר. זה חלק מהכריכה של המאגר עם התיעוד. זו הליכה אקסטא-מייל, שאני לא יודעת אם השר נתן על זה את דעתו.
היו"ר אורי מקלב
ניר הירשמן, 30 שניות.
ניר הירשמן
בהמשך למה שאמרה חברת הכנסת זנדברג, כמו שאנחנו מיידעים אזרח לגבי מה שמור עליו במוקדי שירות לקוחות, מה שמור עליו בממשלה, מה שמור עליו בבתי-הספר וכן הלאה, זכותו של אדם לדעת שטביעת האצבע שלו משמשת להשוואה. אני חושב שמן הראוי שיידעו אותו.
היו"ר אורי מקלב
יכול להיות שאתה צודק בעניין הזה, שאדם צריך להיות מודע לכל התהליכים, כולל תמונת פנים.
ניר הירשמן
בסדר גמור, שיידעו אותו.
נירה לאמעי רכלבסקי
אז אולי בתקנות, כשנגיע לאותו טופס.
היו"ר אורי מקלב
בסעיף אתה נכנס לתהליך ביומטרי. הכוונה היא שאנחנו לוקחים את טביעות הפנים שלך ואנחנו משווים את זה. אתה צודק. אבל לסרב הוא לא יכול. אם המשמעות היא לסרב, יש לידע שתהיה התמונה הכוללת.

סעיף 10ב.
נירה לאמעי רכלבסקי
הוראות לעניין הכללת תמונות טביעות אצבע במאגר

10ב.

(א) על אף הוראות סעיף 10א, נתן תושב את הסכמתו להכללת תמונות טביעות האצבע שניטלו ממנו לפי סעיף 3 ונתוני הזיהוי הביומטרי שהופקו מהן, במאגר הביומטרי, כאמור בסעיף 3(ג1), ייאגרו גם תמונות טביעות האצבע או הנתונים האמורים במאגר, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 10; לא נתן תושב את הסכמתו כאמור, יחולו לעניין התמונות והנתונים כאמור הוראות סעיף 10א.

(ב) תושב שתמונות טביעות האצבע שלו הוכללו במאגר הביומטרי לפי הוראות סעיף קטן (א), יוכל לבקש, במועד שבו הוא מבקש הנפקת מסמך זיהוי חדש, את מחיקת טביעות האצבע שלו מן המאגר, והכול בדרך ובתנאים שקבע השר – ואני הוספתי – בתקנות שהובאו לאישור הוועדה המשותפת; היה בידי תושב המבקש מחיקה כאמור, בעת הגשת הבקשה להנפקת מסמך זיהוי חדש, מסמך זיהוי אחר בתוקף, יהיה מסמך הזיהוי האחר בטל עם הגשת הבקשה האמורה, אלא אם כן מתקיימות נסיבות מיוחדות שקבע השר.";

(4) בסעיף 33(א) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (1) יבוא:

"(1א) מספר התושבים שכל אמצעי הזיהוי הביומטריים שלהם נכללים במאגר לפי הוראות פרק ד' ומספר התושבים שרק תמונות תווי הפנים שלהם נכללות במאגר לפי הוראות הפרק האמור;";

(5) בסעיף 35(א), אחרי פסקה (1) יבוא:

"(1א) הסכמה בשם קטין או אדם שמונה לו אפוטרופוס לנטילת תמונות טביעות אצבע מקטין או מאדם כאמור, לצורך הכללתן במאגר הביומטרי;".

אולי תסבירו לגבי סעיף החרטה.
מרגלית לוי
אנחנו מדברים כאן על אפשרות לנקודת יציאה של תושב שנתן את תמונות טביעות האצבע שלו למאגר, ונקודות היציאה בהחלפת מסמך הזיהוי שלו. ניתן יהיה להתחרט ולבקש את מחיקת טביעות האצבע שלו מן המאגר.
תמר זנדברג (מרצ)
ואם זה לא במעמד הגשת מסמך חדש? נניח שהוא פתאום התחרט והוא רוצה לבוא למשרד ולהגיד שהוא מתחרט?
יהודה זמרת
הוא יוכל להחליף את המסמך.
תמר זנדברג (מרצ)
כלומר, בקשת המחיקה תהיה מחייבת החלפת מסמך.
יהודה זמרת
בחינת התוקף, נניח שזה היה 10 שנים, אני עובר ל-5. אני חייב להתאים תוקף של המסמך.
מרגלית לוי
זה משהו שמחייב החלפת מסמך.
יהודה זמרת
זה לא כמו שהיה פעם, שמשנים בעט.
תמר זנדברג (מרצ)
זה רק בגלל התוקף, או שיש משהו טכני?
ענת ברקו (הליכוד)
גם למחוק וגם תוקף.
יהודה זמרת
הרעיון הוא לא לפתוח עוד הליך ועוד הליך. אבל מעבר לכך גם בפועל, לא כל יומיים אנשים ייכנסו ללשכה ואנחנו נשנה.
תמר זנדברג (מרצ)
הרי התיעוד עצמו לא משתנה ויש עליו גם הטביעה.
יהודה זמרת
התיעוד כן חייב להשתנות.
תמר זנדברג (מרצ)
אז זו רק שאלת התוקף. זאת שאלה נפרדת. זה עניין מהותי.
ענת ברקו (הליכוד)
ואם זה אחרי 10 שנים?
יהודה זמרת
אחרי 10 שנים הוא בלאו הכי יצטרך להחליף מסמך. הוא ממילא מחליף ואז הכול מתחיל מהתחלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
התוקף מצוין על התעודה עצמה פיסית?
מרגלית לוי
התוקף מצוין על התעודה.
יהודה זמרת
אני נותן לאדם תוקף דרכון, יש לו 10 שנים ביד.
ניר הירשמן
יש בעיה טכנית לקצר את התוקף?
יהודה זמרת
זה מודפס פיסית. זה לא עט.
תמר זנדברג (מרצ)
נניח בעולם היפותטי שהתוקף היה 10 שנים לכולם, שלא היה הבדל.
יהודה זמרת
אם זה 10 שנים לכולם, כנראה חלק ממה שאנחנו מנהלים פה כרגע לא היה מתנהל. אם הייתי אומר שאני מסוגל בתמונות לעשות 10 שנים, אז לא הייתי עושה את כל המאגר.
תמר זנדברג (מרצ)
אז 5 שנים לכולם, לא חשוב.
יהודה זמרת
5 שנים לכולם לא עושים מסיבות של טובת האזרח.
תמר זנדברג (מרצ)
אני שואלת שאלה היפותטית. באופן עקרוני הרי טביעת האצבע בכל מקרה שם. מדובר על מחיקה מהמאגר.
יהודה זמרת
אבל אני נותן למסמך הזה את חוזקו ואת תוקפו ואת תוקף הזמן שלו בהתבסס על המאגר שעומד מאחוריו.
נירה לאמעי רכלבסקי
כל השאלה היא אם הוא צריך לשלם עוד פעם בשביל זה.
יהודה זמרת
לא דיברנו על התשלום.
נירה לאמעי רכלבסקי
אז הוא כן צריך לשלם או לא?
ניר הירשמן
יש לך 30% מהאנשים שמשאירים את התעודות בלשכות, כי הן לא מגיעות אליהן. הרי אנחנו יודעים את זה. זה טרטור של אזרחים. למה שהם יצטרכו להנפיק מחדש? שבפעם הבאה שהוא מגיע כדי לחדש. תשלחו להם אוטומטית.
תמר זנדברג (מרצ)
אבל למה אדם לא יכול לבקש למחוק את טביעת האצבע שלו?
עירית ויסבלום
בקשה כזאת צריכה להיות חתומה.
יהודה זמרת
הסברנו את עמדתנו. אנחנו אומרים לאזרח ואומרים לו: אלה נקודות היציאה שלך.
תמר זנדברג (מרצ)
זה דבר דרמטי.
יהודה זמרת
אני לא מזלזל בדרמטיות. לא שאני בטוח בדרמטיות שלה, כי אני לא בטוח שהמאגר סופו להיפרץ. יש לנו כנראה מחלוקות אחרות בסוגיה המקצועית הזאת. אבל האזרח חותם, הוא יודע מה המשמעות של הדבר הזה. בפעם הבאה שהוא יבוא, הוא יודע שזאת המשמעות שלו לתקופה הקרובה. ברגע שהוא מגיע להחליף מסמך, הוא איבד אותו, נגנב, נגמר התוקף, יש לו נקודת בחירה מחדש.
תמר זנדברג (מרצ)
אבל אתה לא יכול לבחור בשבילו. נניח שהוא החליט.
יהודה זמרת
הוא בחר, אני לא בחרתי בשבילו. הוא חתם על הסכמה.
תמר זנדברג (מרצ)
נניח שאחרי שנתיים הוא התחרט ועכשיו הוא רוצה לבוא ולבקש מחיקה.
יהודה זמרת
מבחינתי, להנפיק לו מסמך חדש.
תמר זנדברג (מרצ)
למה?
יהודה זמרת
כי התוקף של המסמך שנתתי לו היה ל-10 שנים.
עמיר אריהן
יכולת ההשוואה שלי ללא טביעת אצבע – דיברנו עליה קודם.
עירית ויסבלום
העיקרון הוא, וזה עיקרון שנקבע בהצעת החוק ועבר את היועץ המשפטי לממשלה ואת הממשלה וועדת שרים וכו', הוא עיקרון שהוחלט מהתחלה. חוץ מהציבור שיצטרף בתקופת המבחן ותהיה לו תקופה של אפשרות לבקש מחיקה, האנשים הנוספים שייכנסו בהמשך יוכלו לבקש מחיקה, לא כל יומיים ולא כל חודשיים, אלא אנחנו קוראים לזה בלשון העם "תחנות יציאה". תחנת היציאה היא כאשר האדם נזקק למסמך נוסף, להנפקה חדשה.
נירה לאמעי רכלבסקי
ואם הוא סתם רוצה להחליף? אני מוכנה לשלם ולקבל מסמך חדש, אני רק רוצה למחוק. גם זה לא?
עירית ויסבלום
הרעיון הוא שאנשים שחותמים על הסכמה לא יוכלו לבוא כל חודשיים כי אתמול חלמו שהמאגר נפרץ והם בלחץ.
תמר זנדברג (מרצ)
זה לא בגלל התוקף. זו הצעת חוק, אנחנו אלה שמחוקקים את החוק.
עירית ויסבלום
אני כרגע מסבירה, אז אולי לאפשר לי להשלים את זה.
תמר זנדברג (מרצ)
לא. אתם אמרתם שני דברים שונים.
ענת ברקו (הליכוד)
ההסכמה על המסמך, ורק לאחר מכן אפשר יהיה?
עירית ויסבלום
אני באמצע הסבר. אם אפשר להשלים, אני אשמח.
תמר זנדברג (מרצ)
אני רוצה לעצור אותך בנקודה הזאת.
ענת ברקו (הליכוד)
לא נתת לה להשלים את דבריה.
תמר זנדברג (מרצ)
לא נתתי לה, מכיוון שאני רוצה בנקודה הזאת לעצור. מכיוון שאדוני היועץ המשפטי וגברתי אמרו שני דברים שונים. אדוני היועץ המשפטי אמר שהסיבה היא בגלל התוקף, זה תוקף 10 וזה תוקף 5 ולא רוצים לקצר, ואת אמרת משהו אחר, שאתם החלטתם בהחלטה פוליטית ערכית לכבול את האזרחים לתקופת ההסכמה שלהם, וזה לא אותו דבר. אני רוצה להטיל בזה ספק ולהגיד, האם אנחנו כוועדה סבורים שאדם לא יכול למחוק אחרי שנה או אחרי שנתיים, בגלל שהוא קרא או גילה דברים או החליט לחקור בנושא. הם החליטו שלא. אני לא זוכרת שאנחנו קיבלנו החלטה כזאת.
עמיר אריהן
אף אחד לא אמר שלא. קוראים פה סעיף שכן.
תמר זנדברג (מרצ)
זה מה שהיא אמרה. היא אמרה שחלק מהסעיף מבחינתם זה הסכמה לכל התקופה.
עמיר אריהן
הסעיף הזה הוא סעיף מחיקה, הוא הפוך ממה שאת אומרת.
יהודה זמרת
הסעיף הזה שאנחנו דנים בו הוא לא הסעיף הזה פשוט.
עירית ויסבלום
יכולה הייתה להתקבל החלטה, וזו הייתה החלטה מושכלת, שכמו בתקופת המבחן, מרגע שאדם נכנס אי-אפשר להתחרט. יכולה הייתה להתקבל פה גם החלטה כזאת. אבל הייתה החלטה מושכלת לאפשר חרטה. יחד עם זאת, אי-אפשר שאדם מבוגר שחתם וקיבל החלטה, כל יומיים או שלושה ימים יחזור בו מהחלטה שהוא קיבל ויחזור ללשכה.
תמר זנדברג (מרצ)
זה פעם אחרת.
עירית ויסבלום
הוא יכול כל שלושה ימים.
היו"ר אורי מקלב
איך את מציעה, מתי הוא כן יוכל?
עירית ויסבלום
זה לא מה שאני מציעה. לכן בהצעת החוק נכתב שמעבר לאנשי תקופת המבחן, שיקבלו תקופה מסוימת לחזור בהם, לכל אזרח שהסכים להכללת טביעת אצבע במאגר תהיה אפשרות לבקש מחיקה בפעם הבאה שהוא נזקק למסמך.
היו"ר אורי מקלב
רק בעוד 10 שנים?
עירית ויסבלום
10 שנים. אם הוא לא איבד אותו קודם או שנגנב לו מסמך, או אם השתנו פרטים.
תמר זנדברג (מרצ)
אז זה רק בעוד 10? אחרי שנתיים הוא לא יכול להתחרט?
עירית ויסבלום
זו הצעת החוק. חוץ מזה יש גם ההסבר הטכנולוגי.
היו"ר אורי מקלב
אני ציפיתי שאם מבקשים מאדם וולונטרית, ברגע שהוא מתחרט תהיה לו אפשרות להתחרט. אתם הרי מפעילים נגדו סנקציה שיש לו תשלום מחדש. אלא שבפעם השנייה שבה הוא יבקש, מנקודת הנחה שאני כן מקבל את זה שהוא יכול להתחרט גם באמצע תקופה, לאחר שנה הוא רוצה להתחרט, אתם משנים לו את התעודה, היא נהפכת לתעודת זהות ל-5 שנים במקום ל-10 שנים. לכן הוא צריך תעודה חדשה והוא משלם פעם נוספת. לכן אנשים לא ימהרו לעשות את זה. המשמעות היא שהו א יוכל מתי שהוא ירצה. הרי זו סנקציה כספית. אתם ביקשתם ממנו וולונטרית, ואני ציפיתי שגם אני נותן למי שוולונטרי גם אפשרות להתחרט ומנפיק לו תעודת זהות בלי כסף. מבקשים מאדם להיות בקבוצת ניסוי כלשהי, אז כשהוא מתחרט נותנים לו להתחיל את התהליך מחדש.
עירית ויסבלום
זו לא קבוצת ניסוי.
היו"ר אורי מקלב
אבל לא הלכנו עד כדי כך. אמרנו שמי שהסנקציה הכספית הזאת תישאר כלפיו, הוא לא יתחרט כל יום. לא יעלה על הדעת שתגידי שזה יכול להיות וולונטרי ויש לו אפשרות לצאת, אבל אפשרות היציאה היא רק בעוד 10 שנים.
ענת ברקו (הליכוד)
10 שנים זה המון זמן.
היו"ר אורי מקלב
וכי מה חשבת, שאדם נותן את ההסכמה שהוא נותן עכשיו עד ביאת גואל צדק?
יהודה זמרת
לא עד ביאת גואל צדק, עד תום תוקף התעודה.
היו"ר אורי מקלב
עד 10 שנים?
יהודה זמרת
נסביר לו את כל מה שיש באותיות קידוש לבנה.
היו"ר אורי מקלב
מה החידוש? שאחרי 10 שנים הוא יכול להתחרט? מה חשבנו אחרת? מה המשמעות שאתה אומר שיש אפשרות לצאת?
יהודה זמרת
הרי ברגע שהוא אומר שהוא רוצה לצאת, אני צריך למחוק את טביעת האצבע שלו מהמאגר. הרי לכאורה היה אפשר להגיד: נכנסת לתוך המאגר בפעם הראשונה שלך, לאורך כל השנים ינפיקו לך תעודות, אבל אתה תישאר במאגר טביעת האצבע שלך. אומרים לך שהחידוש הוא שאתה מנפיק, נשנה לך את התוקף ונסגור. מתי מנפיקים חדש? אדם איבד, נגנב לו.
היו"ר אורי מקלב
אתה מרמז בדבריך שאדם שירצה לעשות את זה יגיד שנגנב לו?
יהודה זמרת
אני לא מרמז בזה. היום לא בא אדם ואומר: אני רוצה סתם להחליף את תעודת הזהות שלי. אין כזה דבר היום בחקיקה.
ענת ברקו (הליכוד)
יש אנשים שאפילו התמונה לא מוצאת חן בעיניהם והם מחליפים.
תמר זנדברג (מרצ)
אין היום מאגר. אני מבטיחה לך שביום שהמאגר ידלוף, למחרת יהיה גל של ביטולים, ואז מה תגידו?
עירית ויסבלום
אנחנו מניחים שהמאגר פשוט לא ידלוף. אם זה יקרה, נדבר על זה.
היו"ר אורי מקלב
אם נותנים לאדם בחינם, מה הוא יעשה? אם לא נעשה את זה, יתחכמו עלינו. אדם יבלה את תעודת הזהות שלו.
מרגלית לוי
זו עבירה פלילית.
היו"ר אורי מקלב
הוא ישחית אותה, אשתו תכבס אותה בטעות במכונת הכביסה, ואז הוא יגיד שהוא רוצה בחינם. ההחלטה בעניין הזה, שאני לא נותן לא שנה ולא שנתיים, הוא יכול לצאת באמצע הדרך. הוא צריך לשלם.
עמיר אריהן
אבל זה בדיוק הסעיף.
נירה לאמעי רכלבסקי
על תעודת זהות אין תשלום. נכניס אגרה על תעודת זהות?
עמיר אריהן
הסעיף שרשום פה כרגע אומר דבר פשוט: כל אדם, בכל נקודת זמן, יכול לבוא ולהתחרט ולהגיד שהוא רוצה למחוק.
נירה לאמעי רכלבסקי
זה לא מה שכתוב כאן.
עמיר אריהן
אני יכול לסיים?
נירה לאמעי רכלבסקי
אוקיי. אבל משפטית זה לא מה שכתוב.
היו"ר אורי מקלב
מה אתה הבנת? צריכה להיות פתיחות כאן, שקיפות.
יהודה זמרת
לא.
היו"ר אורי מקלב
אתם משתיקים כאן את האנשים?
יהודה זמרת
לא משתיקים, אבל יש לנו - - -
היו"ר אורי מקלב
שום דבר. אני רוצה שהוא ישלים את מה שאמר. אדם דיבר בוועדה, אני רוצה שישלים את מה שהוא אמר. בבקשה. אתה צריך מהם אישור?
עמיר אריהן
לא, אני לא צריך אישור.
היו"ר אורי מקלב
אז מה אתה הבנת?
עמיר אריהן
אני מביע את העמדה של הרשות לניהול המאגר הביומטרי. הרשות לניהול המאגר הביומטרי אומרת שברגע שמונפק תיעוד ל-10 שנים, זה אומר שיש נתונים ביומטריים מאחוריהם שאני יכול לאמת את זהותו של האדם. ברגע שאותו אדם אומר שהוא רוצה למחוק את הנתונים הביומטריים שלו, אני לא יכול לתמוך בתיעוד ל-10 שנים מבחינת הביומטריה, מבחינת היכולת למניעת הרכשה כפולה. לכן זה מחייב מבחינתי החלפת תיעוד, כי אני מסוגל לתמוך אך ורק בתיעוד לחמש שנים.
מרגלית לוי
אני רוצה להבהיר נקודה שחשובה כאן. זה נאמר, אבל אני רוצה לחדד אותה. תושבים שנכנסו בתקופת המבחן לפני החלת החוק – ברגע שנחיל את החוק, על-פי המתווה הם יוכלו בכל נקודת זמן בפרק הזמן שאנחנו נקצה לחזור בהם ללא תנאי של נקודת יציאה. זאת אומרת, הם יכולים להגיע ללשכות ולהגיד: אני רוצה להתחרט מחר בבוקר או מחרתיים.
נירה לאמעי רכלבסקי
לא נכון. יהיו מסמכי הזיהוי שבידו בטלים.
עמיר אריהן
תקופת המבחן, נירה.
מרגלית לוי
בפרק המעבר יש הוראה מפורשת לאלה שהיום נמצאים במאגר ויש להם אפשרות לצאת בכל תקופת זמן.
נירה לאמעי רכלבסקי
שאם הם יבקשו, יהיו מסמכי הזיהוי שבידו בטלים.
יהודה זמרת
בטח, כי נתתי ל-10, אני חייב להגביל ל-5.
היו"ר אורי מקלב
מרגלית אומרת שאלה שנמצאים עכשיו במאגר, זה תהליך מיוחד. את מדברת עכשיו על מי שבתוך מסגרת החוק. שם את לא רוצה לעשות כך.
מרגלית לוי
ברור. כי שם אתה אומר לאנשים: יש מתווה חדש, זהו המתווה, אתם צריכים עכשיו לבחור האם להיכלל בתוך המאגר או לא. ברגע שהחלטתם שאתם נכללים במאגר, קחו בחשבון שזו נקודת היציאה.
היו"ר אורי מקלב
הבנו את ההבדל, ולמרות זה אנחנו חושבים שגם כשהסברנו לו שהוא הולך לתהליך חדש ועל חוק שחוקק, הוא יכול לצאת באמצע ולהגיד שהוא רוצה להפסיק. אל תיכנסו לקטנות. בכמה אנשים מדובר בעניין הזה? ואם כן, אז הוא משלם על תעודת הזהות.
עירית ויסבלום
על תעודת זהות אין תשלום.
היו"ר אורי מקלב
ניר, בבקשה.
ניר הירשמן
לו אני מאבד היום את רישיון הנהיגה שלי, אני ממלא טופס באינטרנט ורישיון הנהיגה נשלח אלי הביתה. אני חושב שמן הראוי שמי שמבקש לצאת החוצה מהמאגר הביומטרי, יופעל כזה נוהל.
היו"ר אורי מקלב
תהיה כן. כל מה שקורה ברישיון הנהיגה אתה רוצה לאמץ?
ניר הירשמן
לא בטוח.
היו"ר אורי מקלב
אני שמעתי ממך פה תורה שלמה מה הם עושים.
ניר הירשמן
אבל הם שולחים גם ככה הביתה. אז שאני אוכל לבטל און-ליין ולצאת החוצה. כי אחרת כמו שכבודו דיבר על הסנקציה שמופעלת כלפי אנשים, להגיע ללשכת האוכלוסין, עם כל הכבוד לחברים, זו איזושהי סנקציה. זה כרוך באובדן ימי עבודה וכן הלאה.
נירה לאמעי רכלבסקי
לפי מה שנאמר פה, אנחנו מורידים את התנאי שאומר שרק כשהוא מבקש או צריך מסמך זיהוי חדש.
היו"ר אורי מקלב
יהיה לו מסמך זיהוי חדש אחרי שהוא יבקש.
נירה לאמעי רכלבסקי
אחרי.
יהודה זמרת
אנחנו לא מסכימים.
נירה לאמעי רכלבסקי
(ב) תושב שתמונות טביעות האצבע שלו במאגר הביומטרי לפי הוראות סעיף קטן (א) יוכל לבקש את מחיקת טביעות האצבע שלו מן המאגר והכול בדרך ובתנאים שקבע השר בתקנות שהובאו לאישור הוועדה המשותפת. היה בידי תושב המבקש מחיקה כאמור בעת הגשת הבקשה להנפקת מסמך זיהוי חדש מסמך זיהוי אחר בתוקף, יהיה מסמך הזיהוי האחר בטל עם הגשת הבקשה האמורה, אלא אם כן מתקיימות נסיבות מיוחדות שקבע השר.
יהודה זמרת
זה לא בעת הגשת הבקשה להנפקת מסמך.
נירה לאמעי רכלבסקי
הבקשה לחרטה.
יהודה זמרת
לא. "היה בידי תושב המבקש מחיקה כאמור מסמך זיהוי אחר בתוקף, יהיה מסמך הזיהוי הזה בטל". כי אין לי ברירה.
נירה לאמעי רכלבסקי
לכן אמרנו: אוקיי, אתם רוצים שאדם יבוא ויבקש והמחיר יהיה שהוא משלם על מסמך חדש, בסדר. אבל תנו לו אפשרות לבטל.
יהודה זמרת
אנחנו כמובן מתנגדים למשמעות הזאת. יש לה משמעות אופרטיבית. אני לא אכנס. אנחנו יכולים להאריך על המשמעות. אנחנו מדברים על כמויות, ירדנו לחמש שנים. יש לנו עומסים גם ככה מהחוק הזה. זאת המשמעות. לכן אנחנו מתנגדים. קבענו את נקודת היציאה הזאת, היא נראית כנקודת יציאה שמאזנת בין כולם ואנחנו מתנגדים לה.
היו"ר אורי מקלב
היא לא נקודת יציאה.
יהודה זמרת
מה זה נקודת יציאה?
היו"ר אורי מקלב
צריך לבקש מהם מחדש. תגיד תודה שאחרי שאתה מנפיק לו אחרי 10 שנים אתה לא צריך לבקש ממנו רשות מחדש להיכלל בביומטרי.
יהודה זמרת
זה מה שהיה בחוק המקורי.
היו"ר אורי מקלב
אני הייתי יכול להבין שאחרי 10 שנים תשאל אותו מחדש. אתה לא שואל אותו מחדש.
יהודה זמרת
אני שם את החוק המקורי. אנחנו משנים לנקודה שהייתה. זה לא אומר שאם נכנסת לא יצאת.
היו"ר אורי מקלב
אבל מה קורה אחרי 10 שנים? ישאלו אותו?
יהודה זמרת
אחרי 10 שנים שהוא חותם לי על הסכמה מחדש על הכול.
היו"ר אורי מקלב
אז זה לא נקרא נקודת יציאה.
יהודה זמרת
כי בחוק המקורי, אם נכנסת לא יצאת. לכן זו נקודת יציאה. אמרנו שזאת הייתה עמדת הממשלה, שמנו אותה. יש מחלוקת, אנחנו שמים אותה, רק עמדתנו השתנתה. בכל מקרה ברור לכולם שמאותו רגע שהוא מבקש, מסמך הזהות הקיים בידיו בטל.
היו"ר אורי מקלב
אי-אפשר לקרוא לזה נקודת יציאה אם אתה לא נותן לו את האפשרות לכניסה מחדש בעוד 10 שנים.
יהודה זמרת
נקודת חרטה, לא משנה. מבחינתי מהמאגר זה יימחק. זאת המשמעות מבחינתי. זאת הודעה שלו, וזה יימחק.
היו"ר אורי מקלב
מתי?
יהודה זמרת
אני רק אמרתי שברגע שמנפיקים לו חדש, כי לא רצינו בתוך המערכת הזאת כל הזמן להנפיק ולהנפיק. צריך להבין עוד דבר אחד. בדרכונים במידה מסוימת אתה אומר: האדם משלם, אז אני מקבל עוד פעם ועוד פעם. בתעודת זהות, בגלל שאנחנו יודעים שאנחנו מנפיקים לאדם, נתנו לו עד 10 שנים להנפיק על חשבון המדינה. אבל אם מגיע אדם ורוצה להחליף, אנחנו צריכים להסדיר את זה, ואני עוד לא יודע איך, שהוא לפחות ישלם אגרה. כי נתנו לו ל-10 שנים, הנפקנו את הדבר הזה, עשינו את כל העבודה, הוא רוצה לקצר, לפחות שישלם אגרה.
היו"ר אורי מקלב
לזה אני בצער רב אסכים. לכן זה גם יהיה חסם לבוא לבקש כל הזמן החלפות. זה גם חלק מהחסימה. אנחנו מדברים בהיגיון, לא מדברים כאן דברים לא בהיגיון. אנחנו לא דווקנים, ואני מצפה מכם גם שתהיו לא דווקנים, כיוון שאנחנו מגלים גמישות יתר בהבנה שלנו לפי הפרקטיקה שלכם. כשזה מגיע להבנה שלנו, לא מגלים שום גמישות. מקובעים בתוך המחשבה הזאת, לא רוצים, כך זה נראה לנו. אנחנו נמצאים בתהליך של חקיקה, אנחנו הולכים על דברים מאוד סבירים ומאוזנים, ולכן חבל על הזמן שלכם. אתם רוצים שתהיה חקיקה. בסחיבה הזאת ובוויכוחים האין-סופיים תביאו לכך שלא נוכל לחוקק את החוק בזמן.
עירית ויסבלום
אני רוצה לחדד, ואני לא מבינה למה אדוני היושב-ראש אומר שזאת לא נקודת יציאה. הייתה יכולה להתקבל החלטה ולבוא לכנסת ולהתמקח עליה, שאי-אפשר להתחרט. מי שנתן הסכמה, נתן הסכמה. אז זו כן נקודת יציאה.
היו"ר אורי מקלב
הבנתי מה שאת אומרת. מכיוון שקבעתם אחרת, שיש נקודת כניסה נוספת אחרי 10 שנים, אז אחרי שקיבלתם את ההצעה הזאת אתם לא יכולים להגיד שיש נקודת יציאה. אז אל תתיימרי להגיד שיש נקודת יציאה.
עירית ויסבלום
זאת לא נקודת יציאה.
היו"ר אורי מקלב
קבעתם מאוד יפה שבעוד 10 שנים נכנסים. אחרי שקבעתם את זה, אל תגידי עכשיו שלציבור יש נקודת יציאה.
עירית ויסבלום
אבל לא קבענו כניסה נוספת. הוא כבר נכנס.
היו"ר אורי מקלב
אחרי 10 שנים את שואלת אותו מחדש, את מנפיקה לו מחדש. יכולנו לא לעשות את זה, עשינו את זה, לכן את תתיימרו עכשיו להגיד שיש נקודת יציאה. בזה צריכה להיות שקיפות מלאה. השר לא קבע. כל מה שהשר אומר, וכמו שאתם אמרתם, שיש נקודת יציאה – אין נקודת יציאה.
נירה לאמעי רכלבסקי
על נוסח לגבי האגרה נצטרך לדבר.
היו"ר אורי מקלב
זה לא צריך נוסח חדש, כי זה נקרא הנפקה חדשה. אדם שהנפיק בגלל שאבד לו, הוא צריך לשלם על זה. את הזכות הוא קיבל ל-10 שנים, הוא רוצה לממש את הזכות שלו בתוך 10 השנים, ולא משנה מאיזו סיבה – אבד, הושחת, נגנב – והוא רוצה להנפיק מחדש בגלל סיבות שיש לו, אז הוא משלם.
תמר זנדברג (מרצ)
התשלום הזה הוא הקנס.
היו"ר אורי מקלב
הוא קנס.
עירית ויסבלום
זה לא קנס.
ניר הירשמן
אם תעודת הזהות שלי אבדה או נגנבה, אני משלם?
יהודה זמרת
אתה אשם, אתה משלם.
היו"ר אורי מקלב
מרגלית, את יכולה להאיר את עינינו מה הכוונה בסעיפים 4 ו-5? מספר התושבים שכל אמצעי הזיהוי הביומטריים שלהם נכללים במאגר לפי הוראות פרק ד.
מרגלית לוי
זו בעצם תוספת. יש סעיף 33(א) בחוק העיקרי, של מנגנון דיווח ראש הרשות, רשויות הביטחון והממונה על הפרטיות. במסגרת הצעת החוק, דיברנו על כך בסעיפים הקודמים שאנחנו מבקשים לבטל את פסקה 2 בסעיף 33(א). במקום הפסקה הזאת הכנסנו סעיף חדש, לאור המנגנון והמתווה החדש, שאומר שהדיווח יכלול גם מספר תושבים שכל אמצעי הזיהוי הביומטריים שלהם נכללים במאגר ומספר תושבים שרק תמונות תווי הפנים שלהם נכללים במאגר. בעצם אנחנו רוצים ליצור מנגנון פיקוח שמאפשר לוועדה לדעת כמה מתוכם נכללו במאגר עם טביעות אצבע. הוספנו חובת דיווח לוועדה שמחזקת את מנגנון הדיווח.
היו"ר אורי מקלב
צריך בשביל זה חוק, כדי לאפשר לכם לעשות את זה?
מרגלית לוי
לאחר שביטלנו את פסקה 2, במקומה הבאנו פסקה אחרת שמרחיבה את חובת הדיווח ומותאמת למתווה הקיים, שבו יש עולם של תמונות.
היו"ר אורי מקלב
מה עם 35(א)?
עירית ויסבלום
זו הסמכה שנכנסת לסעיף הביצוע, לסעיף התקנות, שמאפשרת לשר לקבוע בתקנות סעיפים והוראות מיוחדות לקטינים.
היו"ר אורי מקלב
איך זה יעבוד עכשיו עם נכים, עם אנשים שיש להם בעיות? קיבלתי מכתב מאבא לילד נכה, עם בעיות מוטוריות קשות, שכותב כך: ישנו קושי רב מאוד להביא אותו ללשכת האוכלוסין ובוודאי להצליח לגרום לו להניח את היד בצורה מסודרת בכדי לקחת ממנו טביעות אצבע. לפני כן היה ניתן להביאו בתוך רכב ללשכת האוכלוסין, הפקיד התורן היה מזהה אותו והאפוטרופוס שמונה עבורו היה חותם בשמו למעלה. יש לנו בן נכה במשפחה שאנחנו צריכים להנפיק לו תעודת זהות בשביל לקבל תג נכה לרכב ואנו נתקלים בבעיה כזאת. אשמח לשמוע על כיוון כלשהו לפתרון הבעיה החמורה.

אנשים מודאגים מאותם נכים, שהם נכים קשים, שיש בעיה לקחת מהם טביעת אצבע לא לצורך המאגר, גם לצורך הנפקה של תעודת זהות או דרכון. איך אתם מתכוננים לעשות את זה? צריכה להיות נגישות.
עירית ויסבלום
זה מוסדר כבר היום בתקנות.
היו"ר אורי מקלב
אפשר להניח את דעתם של כל אלה שמודאגים, שבסעיף נגישות צריכה להיות גם נגישות לצורך טביעות האצבע. זה צריך להיות דבר ברור.
עירית ויסבלום
במקרים האלה אפשר גם לקבל את זה בלי האמצעים הביומטריים, עם תמונה סרוקה.
היו"ר אורי מקלב
אסור לפגוע בהם, שרק במקום מסוים אפשר, אבל מי שגר רחוק יותר צריך לבוא להנפיק תעודת זהות במקום רחוק ממקום מגוריו, כי לקחת טביעות אצבע לנכים אפשר רק במקום מסוים. אני חושב שהשירות לא צריך להיפגע.
יהודה זמרת
חובת הנגישות שלנו חלה עלינו מתוקף חוק השוויון.
היו"ר אורי מקלב
הנחתם את דעתנו.
תמר זנדברג (מרצ)
נטילת טביעות האצבע היא מן הסתם לא אחת החובות שבחוק הנגישות.
היו"ר אורי מקלב
החוק הזה לא גובר, בגלל שזה חוקק אחר כך. לא כתבו בנגישות לקיחת טביעות אצבע.
עירית ויסבלום
יש בעלי מוגבלויות שיכולים להגיע ללשכות ויש ההנגשה, והם כן יוכלו לעשות את ההליך הרגיל בלשכה. ומי שממש לא יכול לעשות את ההליך הרגיל בגלל נכותו, זה מוסדר בתקנות. יש תקנה 8, וכבר עשינו את זה.
היו"ר אורי מקלב
הדוברות של הוועדה מציעה שיימצא כל פתרון לגבי נכים ובעלי מוגבלויות שלא יכולים ולא יעכב בני-אדם. או שיפטרו אותם או שימצאו דרך להגיע אליהם כדי שלא תיפגע הנפקת תעודת הזהות.

סעיף 16ב.
נירה לאמעי רכלבסקי
זה נמצא במסמך נפרד. עמוד אחד שנמצא על השולחן.
תמר זנדברג (מרצ)
מה לגבי הקטינים?
היו"ר אורי מקלב
התקנות יגיעו לפה.
תמר זנדברג (מרצ)
אבל קודם דיברנו על הסעיף של הקטינים. אמרת שזה מוסדר בסעיף 35.
עירית ויסבלום
בסעיף 35 אנחנו מוסיפים סעיף קטן שקובע הסמכה לשר לשים בתקנות.
תמר זנדברג (מרצ)
לא. בסעיף הקודם אמרת שזה יהיה בסעיף הזה. עכשיו הגענו לסעיף הזה, אבל גם כאן לא כתוב שחלק ממה שכאן יאושר בתקנות זה נושא התקנות לנטילת טביעות אצבע וכו' מקטינים. מידע ביומטרי. זה לא כתוב. כתוב כאן רק הסכמה בשם קטין או אדם. אנחנו רוצים שיצוין במפורש שהוועדה הזאת תתקין תקנות לנטילת אמצעים ביומטריים מקטינים.
מרגלית לוי
יש בסעיף 35(א) בסעיף התקנות. סעיף התקנות אומר: השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי באישור ועדת שרים לנושאים ביומטריים, באישור ועדת הכנסת המשותפת וכו', לרבות תקנות בעניינים כמפורט להלן: 1. אופן נטילת אמצעי זיהוי ביומטריים לפי חוק זה, לרבות נטילה מקטינים, מקשישים או מאנשים עם מוגבלות.

אנחנו מוסיפים (1א), "הסכמה בשם קטין או אדם שמונה לו אפוטרופוס לנטילת תמונות טביעות אצבע מקטין או מאדם כאמור, לצורך הכללתן במאגר הביומטרי". זאת אומרת גם הנטילה מהקטין וגם ההסכמה בשם קטין או אדם שמונה לו אפוטרופוס.
היו"ר אורי מקלב
הוראת שעה, סעיף 10ב.
יהודה זמרת
אתם הכנסתם את הסיפור של הסכמה בתקנות לפי הסעיף ההוא. עכשיו את התקנות של הקטינים אתם מכניסים פה מתוקף סעיף אחר.
נירה לאמעי רכלבסקי
אז נתקן את הנוסח ונאחד. שם זו הסכמה לגבי שמירת טביעת אצבע במאגר שמתבצעת בזמן הנטילה, וכאן זה אופן הנטילה. אני יכולה להבחין בין הדברים, אבל אם הממונה על הנוסח החוק תחשוב שצריך לאחד, נעשה מה שהיא אומרת.
ליאת יעקובוביץ
אולי נכתוב גם פה את ההסכמה והדרך והאופן בו יינטלו. לעשות את זה הסדר כולל כאן ב-35. לאחד את שני הסעיפים.
יהודה זמרת
הבנתי. זו הסכמה לנטילה והיא הסכמה קבועה, ושם זו הסכמה מסוג אחר.
עירית ויסבלום
יש למשל בתקנות את ההסדר שרק מגיל 12 נותנים.
נירה לאמעי רכלבסקי
אני יודעת.
היו"ר אורי מקלב
אולי תעשו סעיף אחד לכל הנושא.
יהודה זמרת
לא. זה הסדר הקבע וזה הסדר העראי.
עירית ויסבלום
ההסכמה רלוונטית רק בהוראת השעה.
נירה לאמעי רכלבסקי
אנחנו נבחן את הסעיף הזה מול התקנות לגבי הסכמה לשמירת טביעת אצבע.
יהודה זמרת
נראה לי שאלה שני דברים שכל אחד עומד בפני עצמו.
היו"ר אורי מקלב
אני סומך עליכם שתגיעו להבנה. זה לא מהותי.
נירה לאמעי רכלבסקי
סעיף הוראת השעה. אם תשימו לב, יש היגדים באמצע הסעיף שנמצאים בסוגריים גדולים. אלה המקומות שבהם יש איזושהי מחלוקת לא פתורה כרגע, וכל היתר כרגע בהסכמה.

"(1) בתום תקופת הוראת השעה יימחקו תמונות טביעות האצבע מן המאגר. בשנה הראשונה או בשנתיים הראשונות לתקופת הוראת השעה, יבצע ראש מערך הסייבר הלאומי בדיקה לגבי קיומם של אמצעים טכנולוגיים המאפשרים זיהוי ואימות זהות של תושב לצורך קבלת הוצאת זיהוי לפי סעיף 14 לחוק, על בסיס מאגר של תמונות פנים בלבד, באופן שנותן מענה במידה נאותה למטרות החוק ולתכליתו, ויגיש את חוות דעתו לשר הפנים לא יאוחר מתום – תלוי, 15 חודשים או 20 חודשים, מה שנקבע – מתחילת הוראת השעה".
עכשיו בסוגריים
"חוות דעת כאמור תימסר גם לוועדת הכנסת המשותפת אשר תדון בה. זה אם לא בהסכמה. לעניין זה, מערך הסייבר הלאומי כהגדרתו בסעיף 21ב בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998".

"(2) טרם מתן חוות דעתו לפי פסקה (1) ייתן ראש מערך הסייבר הלאומי הזדמנות לראש הרשות לניהול המאגר הביומטרי ולממונה על הסימנים הביומטריים להשמיע את עמדותיהם בפניו.

(3) לא קוצרה תקופת הוראת השעה – זה מתייחס לאם יהיו שנתיים ועוד שנתיים – לפי סעיף קטן (ד) עד תום שנתיים מיום התחילה, יערוך ראש רשות הסייבר בדיקה נוספת, כאמור בפסקה (1), בשנה השלישית והרביעית להוראת השעה.

ד. שר הפנים רשאי בצו לקצר את תקופת הוראת השעה לאחר שהונחה בפניו חוות דעתו של ראש מערך הסייבר הלאומי, כאמור בסעיף קטן (ג), וככל ששוכנע – ואנחנו אומרים כאן: בין על סמך חוות הדעת כאמור בסעיף קטן (ד) ובין מטעמים אחרים, כי קיימים טכנולוגיים המאפשרים זיהוי ואימות זהות של תושב לצורך קבלת תוצאת זיהוי לפי סעיף 14 לחוק על בסיס מאגר של תמונות פנים בלבד, באופן שנותן מענה במידה נאותה למטרות חוק ולתכליתו.

ה. שר הפנים יבחן את הצורך בקבלת החלטה לפי סעיף קטן (ד) וכן את הצורך בהפעלת סמכותו להארכת תוקפו של מסמך זיהוי בהתאם לסעיף 5(א) לא יאוחר מתום 15 חודשים או שנתיים לאחר תחילת הוראת השעה. החליט השר לאחר קבלת חוות דעת כאמור שלא לקצר את תקופת הוראת השעה, ימסור לוועדה המשותפת הודעה על כך ויצרף להודעתו את חוות דעתו של ראש מערך הסייבר הלאומי שהוגשה לו בהתאם לסעיף ג".

זה יתייתר אם בכל מקרה חוות הדעת הזאת גם ככה נמסרת לנו.
היו"ר אורי מקלב
גם הפוך. אפשר רק את זה בלי הדבר הזה.
נירה לאמעי רכלבסקי
אבל זה רק אם הוא מחליט לא להאריך. כאן אתה מקבל בכל מקרה.
יהודה זמרת
אם הוא מקצר, אז יתפרסם צו ברשומות. לא צריך להביא את זה לוועדה, נגמרת התקופה. כתוב פה שרק אם הוא לא יחליט לקצר, אז אני צריך פיקוח.
נירה לאמעי רכלבסקי
שר הפנים רשאי בצו, באישור הממשלה, באישור הוועדה המשותפת ובאישור הכנסת – כאן מה שנמצא במחלוקת זה "הוועדה המשותפת" – להאריך את תקופת הוראת השעה לתקופות נוספות שלא יעלו על חמש שנים כל אחת.

המחלוקת היא שאנחנו רוצים שהארכת הוראת השעה תגיע גם לוועדה וכאן מבקשים שזה יגיע ישירות למליאת הכנסת.
היו"ר אורי מקלב
מה זה נקרא ישירות למליאת הכנסת?
יהודה זמרת
כמו בצו שיש לנו למשל צו הוראת השעה אחמ"שים. יש אישור ממשלה ואישור כנסת. כשהוא מגיע לכנסת הוא טעון קריאה אחת בכנסת.
נירה לאמעי רכלבסקי
סעיף 16, הוראות מעבר.

הוראות מעבר
16.

(א) מיום פרסומו של חוק זה עד יום התחילה ימשיכו לחול הוראות צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תקופת מבחן), התשע"א–2011‏, כנוסחו ערב תום תקופת המבחן, למעט חובות הדיווח והבדיקות לפי סעיפים 8א עד 10ב ו־11 לצו האמור.

(ב) תושב שתמונות טביעות האצבע שלו ונתוני הזיהוי הביומטריים שהופקו מהן, הוכללו בהסכמתו במאגר הביומטרי בתקופת המבחן שלפי סעיף 41 לחוק העיקרי יוכל לבקש את מחיקת התמונות והנתונים כאמור מהמאגר הביומטרי, בתוך תקופה שיקבע השר (בסעיף זה – תקופת מעבר) ובדרך שיקבע – הוספתי גם שזה משהו שיגיע גם לאישור הוועדה, איזו דרך ומתי – ביקש כאמור –

(1) לא יחולו לעניין התמונות והנתונים כאמור, עד תום תקופת המעבר, הוראות סעיפים 16 עד 18 ו־21 לחוק העיקרי; כלומר, לא יעשו שימושים.

(2) יהיו מסמכי הזיהוי שבידו בטלים עם הגשת הבקשה.

כלומר, גם זה תנאי. אם היית בפיילוט ואתה מבקש למחוק את הטביעות שלך, אתה צריך לבקש מסמך זיהוי חדש, על כל המשמעויות.
היו"ר אורי מקלב
התייחסות לשני הסעיפים.
יהודה זמרת
לפי הסיכום היה מדובר שיש מה שנקרא נקודת בדיקה כעבור שנה או שנה וחצי. זה פחות משנה, אבל נקודת בדיקה אחת. ראש מערך הסייבר הדגיש, לבצע את הבדיקה על קיומם של האמצעים הטכנולוגיים, על היכולת. השר יבחן את חוות הדעת ויקבל את החלטתו פעם אחת. דיברנו אחרי שנה, בדיקה, היו דיונים ובסופו של דבר גם בנוסח הכנסנו את זה.
היו"ר אורי מקלב
מה היה קורה אם לא היינו מכניסים את הסעיף הזה? איך הייתה ההתנהגות אם היה מתברר לשר הפנים שיש היום טכנולוגיות חדישות שיכולות לאתר את טביעות האצבע?
יהודה זמרת
אפשרות אחת הייתה שהיו מאריכים את כל הדרכונים בפועל, ולכן המשמעות הייתה שבסופו של יום היינו באים לכנסת, מתקנים, מבטלים.
היו"ר אורי מקלב
לא הבנתי. אתם הגשתם חוק, החוק כמו שהוא הגיע במתכונת שהוא הגיע אלינו.
יהודה זמרת
אין לנו מחלוקת על אובדן. ביקשו ששר הפנים יהיה מוסמך, כמו שהוא מוסמך לבקש הארכה הוא יהיה גם מוסמך לבקש קיצור. אמרנו ששר הפנים יוכל לבחון את קיצור התקופה. שר הפנים אמר: אני מסכים שבמהלך התקופה תוגש חוות דעת.
היו"ר אורי מקלב
אל תתייחס עכשיו לחוות דעת אחרת. תתייחס רק למה שאתם הבאתם. יש לו הסמכות להאריך את תוקף המסמך פעם אחת ולבטל את מאגר טביעות האצבע.
יהודה זמרת
לפי החוק המקורי לא הייתה סמכות.
היו"ר אורי מקלב
מה היה קורה אז?
יהודה זמרת
היינו מגישים שלוש קריאות לכנסת, ואני מתאר לעצמי שבשביל לבטל את המאגר כנראה שהדיון היה קצת פחות פרובלמטי, והיינו אומרים שהמאגר התייתר.
היו"ר אורי מקלב
התשובה היא שלא הייתה סמכות לשר לבטל את זה, אלא הוא חייב להמשיך את המאגר כל התקופה הזאת עד חמש שנים.
יהודה זמרת
מבחינה מעשית אני אומר, מאחר שאם הוא יכול היה לתת הוא היה מאריך את הדרכונים ואת התמונות לעשר שנים, המשמעות הייתה שאולי הייתה הוראת חוק, אבל בפועל מבחינת היישום שלה היא לא הייתה מתבצעת. ולכן גם בתום חמש השנים לא הייתה לה נפקות. מבחינה מעשית, אולי משפטית זה היה, אבל בפועל אם כל אזרח היה מקבל ב-10 שנים גם תמונות וגם טביעות אצבע, כנראה לא היו טביעות אצבע במאגר באופן מעשי. אנשים לא היו מבקשים. הרי אם שר הפנים יכול היה לעשות את זה, הוא פשוט היה מאריך את תוקף הדרכונים ואת מסמכי הזיהוי עם תמונות אצבע בלבד ל-10 שנים, ואז כל האמירה של הצורך לא הייתה.
היו"ר אורי מקלב
אבל יש חדשים ויש נאבדים. הוא היה צריך לעשות גם את זה למאגר.
יהודה זמרת
ברגע שהוא היה אומר שהוא מאריך את הדרכונים ל-10 שנים, מבחינה מעשית אנשים לא היו מבקשים להיות במאגר.
היו"ר אורי מקלב
לא הבנתי מה שאתה אומר. הייתה שאלה אם הייתה סמכות לשר למחוק את המאגר של טביעות האצבע. אתה אומר שלא.
יהודה זמרת
לא הייתה.

אנחנו יכולים להסביר את ההשגות שלנו על התיקונים שהוצעו פה על-ידי היועצת המשפטית של הוועדה. דיברנו בזמנו על נקודת בחינה אחת שתיעשה במהלך השנה הראשונה וחוות דעת. שר הפנים יקרא את חוות הדעת של ראש מערך הסייבר ויקבל את החלטתו אם לבטל את המאגר או לא. פה מוצע פתאום שיהיה צריך לעשות בדיקה גם בשנה השלישית והרביעית. זה לא היה במקור, עד כמה שאני הבנתי, במקומות שהיו בבסיס הסעיף הזה. לכן אנחנו מתנגדים למה לעוד בדיקה ועוד בדיקה. בסופו של יום תיעשה פה בדיקה. אין לנו בעיה. אמרו שהבדיקה צריכה לקחת יותר זמן, אני גם מסכים, אי-אפשר בתוך השנה גם לעשות את הבדיקה וגם חוות הדעת. לכן אמרנו שאפשר לרווח את התקופה תוך שנה בדיקה, 15 חודש יגישו את הדוח, השר יהיה חייב לקבל החלטה כעבור עוד שלושה חודשים, חצי שנה לאחר מכן. ברור לי שצריך את הדברים האלה לתחם ולהכריע, מתי תתקבל החלטה לכל אורך המשימה הזאת.
היו"ר אורי מקלב
כתוב הנוסח כל שנה?
יהודה זמרת
לא, כתוב מהשנה השלישית וברביעית.
נירה לאמעי רכלבסקי
זה מה שהם הסכימו כביכול. זה שנתיים ראשונות.
יהודה זמרת
הכוונה הייתה לבדיקה אחת. לבצע במהלך השנה הראשונה עוד בדיקה ולקבל לגביה החלטה. לא אמרנו ששר הפנים אחר כך יראה עוד חוות דעת ולא יוכל לקבל את ההחלטה. הוא יוכל לקבל. אבל זו לא חובת בדיקה.

לגבי "חוות הדעת תימסר לוועדה", אמרנו שהשר יקבל את החלטתו אחרי שהוא יקבל את חוות הדעת והוא דן אתו ועשו את כל הנושאים המקצועיים, ואז הוא יודיע על החלטתו לוועדה ויצרף את חוות הדעת. אנחנו חושבים שזה המועד להעביר לוועדה גם את ההחלטה, גם את חוות הדעת.
היו"ר אורי מקלב
תוך איזה פרק זמן?
יהודה זמרת
כתוב שהוא חייב לקבל ב-18 חודש.
היו"ר אורי מקלב
נניח שלוחות הזמנים היו שנתיים, הוא קיבל את החלטתו, תוך כמה זמן הוא צריך להביא לוועדה את ההחלטה שלו?
יהודה זמרת
אין לי בעיה לכתוב שתוך 30 יום מיום קבלת החלטתו יעביר.
היו"ר אורי מקלב
תוך 30 יום מיום שקיבל את המסמך?
יהודה זמרת
לא. שלושה חודשים.
נירה לאמעי רכלבסקי
אבל זה רק אם הוא החליט לא להאריך. אם הוא החליט לקצר?
יהודה זמרת
אם הוא החליט לקצר, אני לא רואה מקום להביא את זה לוועדה.
נירה לאמעי רכלבסקי
אבל אם הוא החליט לקצר לא בחמש שנים, אלא בשנה?
יהודה זמרת
אין לי בעיה לבוא לוועדה על כל דבר. זאת לא הבעיה המהותית. דיברנו על חוות הדעת, מתי העיתוי שהיא תימסר לוועדה, ואמרנו שאנחנו חושבים שזה צריך להיות אחרי קבלת ההחלטה, ואז הוא ימסור הודעה לוועדה והיא יכולה לדון, כמובן זו סמכותה.
בסעיף ד כתוב
שר הפנים רשאי בצו. הוא צריך לקבל חוות דעת. זו סוגיה טכנולוגית, זו לא החלטה שנעשית. הוא מקבל את חוות הדעת הטכנולוגית, ואז הוא יהיה צריך להיות משוכנע. הוא יכול להיות משוכנע כי הוא קרא בחוות הדעת. יש פה איזו תוספת לא ברורה: בין מסמך חוות הדעת כאמור ובין מטעמים אחרים. אני לא יודע מה זה "מטעמים אחרים".
נירה לאמעי רכלבסקי
אם חוות הדעת עדיין לא הוגשה, לא עברו שנתיים, אבל אחרי שנה יש בעולם טכנולוגיה מדהימה של זיהוי פנים, לשר יכולה להיות פררוגטיבה להחליט.
יהודה זמרת
אבל בסוף אנחנו מנהלים פה הליך מקצועי.
נירה לאמעי רכלבסקי
אתה מונע מהשר - - -
יהודה זמרת
אני לא מונע ממנו, אבל כתוב בחוק שהוא חייב להגיש את זה. הוא יגיש את הדבר הזה, אני לא רואה פה בעיה.
נירה לאמעי רכלבסקי
זאת אומרת, מסר כפול בחוות הדעת. ואם בעולם יש טכנולוגיית זיהוי פנים שברורה לכולי עלמא, ברור לכולם, השר לא יכול?
יהודה זמרת
אבל בסוף מנהלים הליך מקצועי.
אביטל שטרנברג
לא מקובל להכניס את זה לחקיקה. לא מקובל לכבול את השר לחוות דעת - - -
יהודה זמרת
כשאני עושה הליך התייעצות עם ועדה, בסוף אני צריך לעבור את הגורם המקצועי. לכן אני לא יודע מה זה "מטעמים אחרים". זה כאילו עלום שם, הדבר הזה.
אביטל שטרנברג
את לא צריכה לכתוב את זה בכלל, זה כלל בסיסי בחקיקה. זה מיותר לחלוטין. יהודה לא רוצה את זה, הוא אומר שהוא לא רוצה את זה.
יהודה זמרת
כי כתבת "לאחר ששוכנע", אני לא צריך את ההמשך.
היו"ר אורי מקלב
"מטעמים אחרים" היה אפשר גם להסביר לא רק מחוות הדעת של ראש מערך הסייבר, אלא יש לו עוד מסמכים שהוא קיבל.
יהודה זמרת
כתוב "לאחר שהונחה בפניו", לא הגבלנו אותו. צריך רק להניח. אבל לאחר שהוא שוכנע, לא אמרנו בגלל חוות הדעת.
היו"ר אורי מקלב
אמרי, בבקשה.
אמרי קוזק
אני יועץ של ראש מערך הסייבר, של ד"ר אביתר מתניה. דיברנו אתמול ובימים האחרונים על כל הסעיף הזה, גם עם משרד הפנים. לעיקרון הכללי אין לנו כמובן התנגדות. יש לנו כמה הערות טכניות ואחת מהותית.

דבר ראשון, צריך לסנכרן את לוחות הזמנים. בין אם ידובר בבדיקה אחת, אז זה שנה, ובין אם ידובר ביותר בדיקות, אנחנו מסכימים שצריך להיות שנתיים.
היו"ר אורי מקלב
כלומר שנתיים ועוד שנתיים?
אמרי קוזק
אם זה מה שיוחלט, זה לא יכול להיות כל שנה. זה לא הגיוני מקצועית.
היו"ר אורי מקלב
יכול להיות שכל שנה יש טכנולוגיות ומתחדשות. שנה קלנדרית היא שנת אור בטכנולוגיה.
אמרי קוזק
אנחנו מדברים על חוק שאמור להימשך שנים.
היו"ר אורי מקלב
ברור.
אמרי קוזק
דבר שני, צריך לסנכרן את לוח הזמנים בין המועד שראש המערך מגיש את חוות הדעת לבין המועד שהשר אחר כך מקבל את ההחלטה, כי זה לא ברור כרגע.
היו"ר אורי מקלב
דיברנו על זה.
אמרי קוזק
ההערה המהותית שיש לנו, כרגע סעיף ג(1) מדבר על זה שראש המערך צריך להתייחס לאמצעים הטכנולוגיים המאפשרים לזיהוי של תושב לצורך קבלת זיהוי לפי סעיף 14 על בסיס מאגר של תמונות פנים בלבד באופן שנותן מענה במידה נאותה למטרות החוק ותכליתו.

אנחנו מבקשים להוריד את התוספת של "מטרות החוק ותכליתו", מהסיבה שראש מערך הסייבר, להבדיל מהשר, אינו אמור לכלול את כל תכליות ומטרות החוק. הוא אמור להתייחס להיבטים הטכנולוגיים.
היו"ר אורי מקלב
היה קל לכם אם הייתי על תוקף המסמך ועל מאגר טביעות האצבע?
אמרי קוזק
לא. הנוסח שאנחנו מציעים הוא כזה: בשנה הראשונה או השנתיים לתקופת הוראת השעה יבצע ראש מערך הסייבר הלאומי בדיקה לגבי קיומם של אמצעים טכנולוגיים באופן שנותן מענה במידה נאותה לזיהוי ואימות זהות של תושב לצורך קבל תוצאת זיהוי לפי סעיף 14, על בסיס מאגר תמונות פנים בלבד.
היו"ר אורי מקלב
יפה. מקצועי מאוד. אני מודיע עכשיו שניפגש מחר לצורך השלמה.
ניר גרסון
אני מהרשות למשפט טכנולוגיה ומידע. אני מבקש להציע הצעה להליך הפעלת סמכות קיצור הוראת השעה, להביא בפני שר הפנים גם עמדה מנקודת המבט של הפרטיות. זאת אומרת שגם עמדת רשם מאגרי המידע תובא בפני השר כשהוא מחליט.
היו"ר אורי מקלב
אוקיי. את המשך ההתייחסות גם של אנשי המקצוע, מי שלא דיבר בסעיפים האלה, נקיים בתחילתה של הישיבה מחר. לאחר מכן, גם תצא הודעה על כך, נחזור על כמה סעיפים שעדיין לא סיכמנו ונדון בהסתייגויות. לאחר מכן יהיו הצבעות.
תמר זנדברג (מרצ)
הצבעות מחר? אנחנו צריכים להגיש הסתייגויות, אנחנו צריכים לנמק אותן ואחרי זה אנחנו צריכים להצביע עליהן.
היו"ר אורי מקלב
כשאנחנו מגישים הסתייגויות אנחנו מנמקים אותן ומצביעים עליהן. אני לא מכיר דרך אחרת.
תמר זנדברג (מרצ)
עדיין אין נוסח סופי, על מה נסתייג?
היו"ר אורי מקלב
יש נוסח סופי.
תמר זנדברג (מרצ)
לא, אין. יש כל מיני דברים מהדיון היום שלא נסגרו. לא החלטנו עליהם.
היו"ר אורי מקלב
אבל הנוסח הסופי הופץ.
תמר זנדברג (מרצ)
הופץ מתי? אדוני היושב-ראש, זה לא רציני.
היו"ר אורי מקלב
ככל שהייעוץ המשפטי יאפשר לנו, כך נעשה.
תמר זנדברג (מרצ)
אתה רוצה שנגיש הסתייגויות על נוסח שעדיין לא קיים? אולי חלק מההסתייגויות שלנו יתקבלו וחלק לא בדיון? מתי ננמק אותן?
היו"ר אורי מקלב
אני בדעה שאפשר כבר להוציא את הנוסח.
תמר זנדברג (מרצ)
אבל רק היום אנחנו יושבים כאן כמעט שלוש שעות.
אמרי קוזק
רק לגבי הדיון מחר, יש לנו עוד כמה הערות שעוד לא הספקתי להגיד.
תמר זנדברג (מרצ)
אדוני, עם כל הכבוד, גם לנו, חברי הכנסת, יש הערות שלא הספקנו להגיד. תודה רבה לך על ההתפרצות. אנחנו, חברי כנסת, מסתייגים. קודם כל, לא סיימנו את ההערות שלנו לעכשיו. יש לי עוד הערות על הסעיפים האלה. זו לא הוועדה הראשונה שמחוקקת חוקים. קודם כל יש נוסח. על הנוסח אנחנו מסתייגים. על ההסתייגויות אנחנו מנמקים. אולי חלק מהדברים שאמרנו בדיונים נכנסו וחלק לא? זה לא רציני, מהיום למחר, על מה נסתייג?
היו"ר אורי מקלב
אנחנו נפיץ את הנוסח.
תמר זנדברג (מרצ)
מתי?
היו"ר אורי מקלב
עד מחר.
תמר זנדברג (מרצ)
אבל איך נלמד את הנוסח החדש ונסתייג עליו? אתם עושים מאתנו צחוק?
היו"ר אורי מקלב
יכול להיות שניתן לכם אפשרות להציג הסתייגויות על מה שכן סוכם, חוץ מהוראת שעה שתהיה עוד אפשרות להגיש הסתייגות אחר כך.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:05.

קוד המקור של הנתונים