פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 367

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שלישי, ב' באדר התשע"ז (28 בפברואר 2017), שעה 8:30
סדר היום
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 109), התשע"ו-2016
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

עבדאללה אבו מערוף

זאב בנימין בגין

זוהיר בהלול

יעל גרמן

יעל כהן-פארן
חברי הכנסת
עבד אל חכים חאג' יחיא

איתן ברושי

מסעוד גנאים

אוסאמה סעדי

איימן עודה
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

לירון אדלר מינקה (עוזרת משפטית)
מוזמנים
המשנה ליועץ המשפטי לממשלה - ארז קמיניץ

ראש מינהל התכנון, משרד האוצר - שירה ברנד

לשכה משפטית מינהל התכנון, משרד האוצר - אלעד פישר

מנהל תחום אכיפה - מחוז ירושלים, משרד האוצר - יוחאי אלבס

המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין, פרקליטות המדינה - בת אור כהנוביץ

המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין, פרקליטות המדינה - עמית אופק

מחלקה לאכיפת דיני מקרקעין, פרקליטות המדינה - אשר זליגר

יועצת משפטית מתפ"א, בטחון פנים - סיגלית יאמין

יועץ לצגזר הדרוזי, מרכז השלטון המקומי - נביה נאסר אלדין

סגן מנהל מחוז צפון, רשות הטבע והגנים הלאומיים - גל אריאלי

מנהלת אגף תכנון, רשות הטבע והגנים הלאומיים - נירית אהרון

רכז דרון- תנועת רגבים, תנועת רגבים - עמיחי יוגב

פעילה, המשמר החברתי - שרה חג'בי

מנהל מחלקת דיני מקרקעין ותכנון ובנייה, חברת החשמל - ארז סרי

לשכה משפטית, חברת מקורות - ציפי איסר איציק

לשכה משפטית, חברת מקורות - גלית ביק

ממונה סטטוטורית, חברת מקורות - רקפת תיבי

ראש עיריית טמרה, ראש עיר - סוהיל דיאב

דלית אל כרמל - פהמי חלבי

נציג עמותת רגבים - מאיר דויטש

שדלן/ית (גורן עמיר יועצים בע"מ), מייצג/ת את מקורות חברת המים הלאומית - רחל וידל

אמיר טועמה

ביאן מטרי
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
יפה קרינצה

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 109), התשע"ו-2016
היו"ר דוד אמסלם
בוקר טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 109), התשע"ו-2016, מ/1074, הכנה לקריאה שניה ושלישית.

היום אנחנו מתחילים ישר בהקראה. תומר יאמר כמה מילים ונתחיל את ההקראה. בשעה 10:30 אני יוצא מהאולם. בבקשה, תומר.
תומר רוזנר
בוקר טוב לכולם. נפתח את ההקראה בנוסח שנשלח לחברי הכנסת ופורסם בציבור. השינויים שמופיעים ב"עקוב אחר שינויים" הם שינויים שברובם הם סיכום בינינו - צוות הוועדה - לבין נציגי הממשלה וברובם המכריע הם בהסכמה. שינויים שיש לגביהם מחלוקת, הוועדה תצטרך להכריע בה. כמובן, גם לגבי השינויים המוסכמים הוועדה יכולה לשנות, אבל לגבי שינויים במחלוקת הוועדה תצטרך להכריע והם מסומנים בסימון צהוב. בדיונים האינטנסיביים שאנחנו מקיימים עם נציגי הממשלה ועם נציגים אחרים יש אוזן קשבת להמון הערות שאנחנו משמיעים. ניסינו לקבל תמונה יותר מלאה של הדברים ונפגשנו גם עם הסנגוריה הציבורית וגם עם תובעים מקומיים שונים כדי לקבל תמונה יותר מלאה של הדברים מבחינת הצרכים, ותראו שהצענו פה די הרבה שינויים, ולשמחתי הרבה, מצאנו אוזן קשבת בממשלה, והיו דיונים מאוד אינטנסיביים וגם שיתוף פעולה ראוי לציון.

סדר הדיון יהיה שנפתח בפרק ההגדרות, שלגביו אעיר מספר הערות, ולאחר מכן נעבור על החוק לא לפי סדר הצעת הממשלה, אלא חשבנו שלאחר שנגדיר את ההגדרות צריך לראות מי הם השחקנים שמשחקים במגרש הזה ולהגדיר את סמכויות הפקחים ואת היחידות הרלוונטיות השונות. לכן הקדמנו את הדיון בנושא הזה, נציע גם שזה יבוא קודם במסגרת החוק, כפי שיאושר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אם יאושר.
תומר רוזנר
אם יאושר – בוודאי.
היו"ר דוד אמסלם
יש לך ספק?
תומר רוזנר
לכן אני מציע שנפתח בסימן הראשון, שהוא סימן ההגדרות. ההגדרות האלה ילוו אותנו לכל אורך הצעת החוק. לגבי חלק קטן מההגדרות יש בקשה מצד הממשלה לחשוב עוד קצת על דיוקים לפה ולשם, שיכול להיות שבהמשך – אחרי שתיעשה החשיבה הזאת - נביא שינויים מוצעים לוועדה כדי לדייק את הדברים בצורה יותר ברורה, אבל כרגע מונח בפניכם נוסח.

לפני סעיפי ההגדרות יש לנו שני סעיפים טכניים: סעיף אחד הוא סעיף שמתקן הפניות, מבחינת מספרי הסעיפים; סעיף שני מבטל עבירה שמופיעה בסעיף 48 לחוק הקיים, והיא תעבור לפרק העונשין הכללי. אלה סעיפים טכניים לחלוטין.
היו"ר דוד אמסלם
תודה, תומר. מי מקריא?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אפשר הערה לפני התחלת ההקראה?
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
הערה קטנה, לוועדה ולא רק לפרוטוקול. כל מילה שכתובה בחוק, לפי הלשון העברית, בצורת העבר או ההווה, תשונה לצורת העתיד. כל מילה שישנה בחוק בצורת עבר או הווה תשונה לצורת העתיד, מבחינה מילולית, זה מה שאני רוצה. ואז יהיה דיון פעיל, דיון יעיל ודיון טוב.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. מה שעבדאללה מתכוון זה שתחולת החוק היא לעבירות החדשות – מכאן וקדימה.
שירה ברנד
תמיד זה ככה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
כל מילה שכתובה בלשון העברית בפועל שהוא עבר – אני מדבר על דקדוק עכשיו - - -
שירה ברנד
זה לא משנה איך אתה כותב.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
זה משנה מאוד.
היו"ר דוד אמסלם
הרב עבדאללה, אני הבנתי. נתקדם.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אבל ההערה התקבלה, תומר?
היו"ר דוד אמסלם
הסברתי שתחולת החוק היא לעבירות החדשות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל יש עבירה נמשכת, קנס מתמשך.
היו"ר דוד אמסלם
אבל הסברתי. אתם רוצים שאסביר עוד פעם מה הסיכומים? אבהיר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
שיבהירו. במקום שניכנס לכל סעיף עכשיו, אם הם יגידו שלא חל על בנייה שקיימת בעבר אלא על בנייה שתתחיל להיבנות בעתיד - - -
היו"ר דוד אמסלם
אז אסביר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בבקשה.
היו"ר דוד אמסלם
בנושא האכיפה – יש אכיפה על בסיס החוק הזה ויש אכיפה על בסיס החוק הקיים היום. דרך אגב, עבריין בנייה, אנחנו לא מכשירים אותו ועוד מעט ניתן לו להדליק משואה בהר הרצל. יש עבירת בנייה – נטפל בה. מה שסיכמנו – ואת זה אמרתי בדיון הקודם - שיש ארבעה בסיסים עליהם מתקדמים: 1. מקמות שיש תוכנית מתאר מאושרת – אם יש קו כחול ואם יש תוכנית מתאר מאושרת – אנחנו מתייחסים לאכיפה הארצית מחוץ לקו הכחול.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
המאושר או המוצע?
היו"ר דוד אמסלם
אם תקשיב עד הסוף.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני מנסה להקשיב. מנסה להבין.
היו"ר דוד אמסלם
אתה מנסה להבין, אבל אל תנסה להקשיב. תקשיב, ואתה תבין בסוף. תוכנית מתאר מופקדת ומאושרת – יש לה קו כחול; האכיפה הארצית תתייחס למה שמחוץ לקו הכחול. מה שמחוץ לקו הכחול לא יאושר אף פעם.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
איך אתה יודע?
היו"ר דוד אמסלם
בגלל שזה מחוץ לקו הכחול.
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
יוסף, תן לי. אתה כנראה לא מבין מה המשמעות "מחוץ לקו הכחול".
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
אתה עדיין לא מבין מה קורה בחברה הערבית, זה המצב.
היו"ר דוד אמסלם
אבל תקשיב לי רק שניה. אני מבין מה קורה בחברה הערבית, אני גם הקדשתי - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אם אין תוכנית מאושרת - - -
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
אם היית מבין טוב היית מחכה עם החוק הזה.
היו"ר דוד אמסלם
אני מבין, ולא רוצה לחכות. תוכנית שבהפקדה ולא מאושרת – נתייחס לקו הכחול שלה כאילו היא אושרה. תוכניות שהן בהתהוות או שעדיין לא קיימות בכלל, לגביהן סיכמתי עם מערכת האכיפה שבשנתיים הקרובות לא יאכפו, ותוך כדי זה מינהל התכנון יתחיל לגבש את התוכניות המאושרות והמופקדות, וכל תוכנית שתיכנס ללופ ותופקד – יש לה קו כחול מבחינתנו ונתחיל אכיפה.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
איפה זה כתוב, חוץ מההצהרה שלך?
היו"ר דוד אמסלם
זה יהיה לפרוטוקול של החוק מבחינתי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
למה לא מכניסים לחוק את מה שאמרת?
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
הפרוטוקול לא מחייב אותם.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להתקדם בקריאה, אחרי זה - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
למה לא מכניסים לחוק מה שאמרת? זה בהסכמתם ועל דעתם?
היו"ר דוד אמסלם
אוסאמה, אסביר משהו - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אמרת שסיכמת אתם.
היו"ר דוד אמסלם
אוסאמה, אני חוזר על עצמי. עשיתי שלושה דיונים עד עכשיו; שמעתי את כל חברי הכנסת, שמעתי את כל ראשי העיר. היו שני דיונים לחברי הכנסת, שמענו את כל הנתונים ממינהל התכנון, שמענו את הארגונים ואת כל ראשי העיר. הקדשתי את הדיון הזה להקראה. מבחינתי, לא צריכות להיות לכם שאלות, ואם יש לכם שאלות – תשמרו אותן עד הסוף.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
אמרת דברים חשובים. אנחנו שואלים איפה זה כתוב.
היו"ר דוד אמסלם
את הדברים האלה אמרתי גם בישיבה הקודמת. לא יכול להיות שכל אחד בא לכאן מתי שהוא רוצה ואני צריך לחזור על הדברים שלי עוד פעם וגם להתווכח אתו חצי שעה. אני מסביר פעם אחת - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
שמענו כמה פעמים. אנחנו שואלים איפה זה בחוק.
היו"ר דוד אמסלם
אמרתי שבחוק אנחנו לא מכניסים מדיניות אכיפה. זה סיכום שיהיה גם לפרוטוקול של הוועדה, אבל לחוק לא מכניסים את זה. אני מבקש מכם, תתייחסו עכשיו לחוק. תרצו להתנגד – תתנגדו, הכול בסדר.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
הבעיה היא שלחומרא – הכול בחוק; לקולא – זה מחוץ לחוק.
היו"ר דוד אמסלם
אבל זה החוק. צריך להבין – חוק זה חוק מדינה. אני לא כותב מה שיהיה, בגלל שזה לא חוקי בכלל, זו מדיניות אכיפה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
למה לא חוקי? אם יש יישוב שאין בו תוכנית מתאר - - -
היו"ר דוד אמסלם
שאלת, אני - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אתה אומר שזה לא חוקי, אז אני אומר לך שזה חוקי ואפשר להכניס את זה. ברגע שאין מדיניות - - -
היו"ר דוד אמסלם
טוב, אוסאמה, תנאם. בבקשה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, אני לא רוצה לנאום. אני שואל אותך.
היו"ר דוד אמסלם
אז אני מסביר לך: בן אדם שעשה עבירה, גם אם אין לו תוכנית מאושרת - הוא עבריין. גם אם הוא צודק - הוא עבריין. אתה עורך דין הרי, אז אל תתחכם לי פה בשאלות האלה. זה הסיכום שישבתי אתם, ולקח לי הרבה זמן להגיע לנקודה הזאת. עכשיו בואו נתקדם בהקראה.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
אמסלם, בכל זאת תרשה לי, גם לפרוטוקול. אין מניעה לכתוב את הדברים הללו בתוך החוק, בלי להשוות. אם אתה לוקח את חוק ההסדרה - אין דבר שלא נכתב בחוק ההסדרה, כל מיני מניפולציות משפטיות - - -
היו"ר דוד אמסלם
אתה מכיר את חוק ההסדרה?
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
מה שאתה אומר זה דברים חשובים.
היו"ר דוד אמסלם
אתה מכיר אותו?
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
הייתי בדיונים יותר ממך, זה בטוח. אז את הדברים הללו אפשר לכתוב, אין מניעה לכתוב אותם.
היו"ר דוד אמסלם
בזה אני סומך על - - - בגלל שאני הייתי פה.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
לחברתי יעל גרמן יש אפילו עוד הצעה. אתן לה להציע אותה.
יעל גרמן (יש עתיד)
יש לי הערה ויש לי הצעה. לא בכדי אנחנו רואים כאן סביב השולחן את כל חברי הכנסת הערבים.
היו"ר דוד אמסלם
גם אותך ואת ברושי.
יעל גרמן (יש עתיד)
אנחנו שניים, אבל הרוב - - -
היו"ר דוד אמסלם
מה זה לא בכדי?
יעל גרמן (יש עתיד)
לא בכדי, זאת אומרת 90% מעבירות הבנייה הן במגזר הערבי, ואנחנו יודעים את זה. זה לא רק סתם אלא יש לנו את צוות 120 הימים, שדיברנו עליו, ישנן גם החלטות ממשלה שבאות להסדיר את כל בניות חריגות הבנייה ובעיות הבנייה במגזר הערבי. לכן אני מבקשת להציע שהחוק הזה - שבכללו אני חושבת שהוא טוב, וגם הרעיון שלך עכשיו הוא בוודאי רעיון טוב – שתחולת החוק תיכנס לתוקפה רק לאחר שהממשלה תגיע לתוכנית כוללת למגזר הערבי. אחרת זה נראה כאילו רדיפה של המגזר הערבי.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. דרך אגב, זה נאמר גם בעבר. לא לא, אני לא רוצה - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל הצעה על מה שהצעת.
היו"ר דוד אמסלם
אוסאמה, אתה מעכב לי. אתה לא הוגן.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני רוצה להציע לקדם את העניין.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה, בוא נשמע מה אתה מציע. דרך אגב, אתם יכולים לעשות ארבע ישיבות רק על ההצעות, וכל פעם אותו דבר – יבוא לי אחד אחר ויתחיל להציע. נו, בבקשה. בוא תאיר את עינינו.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בוועדת החוקה, כשדנו בעניין של הלבנת הון, בנושא האכיפה הביאו מכתב מהיועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה, לוועדה. מכתב רשמי נכנס לפרוטוקול הוועדה. אנחנו כבר נכווינו גם לפני שבועות ספורים, שחלק אמרו שיש הסכמות, יש הסכמות וכל זה. אני מאמין לך, אדוני היושב-ראש, שאתה רוצה לקדם את זה. אני מבקש שיביאו לנו את זה בכתובים מהיועץ המשפטי לממשלה, שהוא הגורם האחראי על האכיפה, לא מינהל התכנון, לא אבי, לא אני ולא אתה. שיביאו לנו מכתב מהיועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה, על ההסכמות האלה. מכתב שייכנס לפרוטוקול של הוועדה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. בואו נתחיל בהקראה.
יעל גרמן (יש עתיד)
זה לא יעזור לך בבית-משפט.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יעזור.
היו"ר דוד אמסלם
אשקול את העניין, אבל בואו נתחיל את ההקראה.
לירון אדלר מינקה
כל סעיף 1, סעיף ההגדרות, עבר לפרק י'.

"סעיף 2. ביטול סעיף 48 סעיף 48 לחוק העיקרי - בטל.

סעיף 3. תיקון סעיף 151. בסעיף 151(ב2)(1)(ד) לחוק העיקרי, במקום ״לפי סעיפים 239 או 241״ יבוא יתוקן בהוראת ״לפי פרק י'״.

סעיף 4. החלפת פרק י'. במקום פרק י' לחוק העיקרי יבוא: ״פרק י׳: סמכויות_פיקוח, אכיפה ועונשין. סימן א׳: הגדרות. סעיף 203. בפרק זה - ״גן לאומי״ ו״שמורת טבע״ - כהגדרתם בחוק גנים לאומיים;"
היו"ר דוד אמסלם
מפתה אותי לשאול את השאלה הזאת: ״'גן לאומי' ו'שמורת טבע' - כהגדרתם בחוק גנים לאומיים". יש הגדרה אחרת? אז למה אתם מכניסים את זה כל פעם?
לירון אדלר מינקה
זה נוסח.
היו"ר דוד אמסלם
טוב.
לירון אדלר מינקה
"'הריסה' - לרבות פירוק עבודה שנעשתה או סילוקה וכן כל פעולה הדרושה לשם השבת המקרקעין למצב בו היו לפני שהוחל בהם בביצוע עבודה, והכל כפי שנקבע בצו הריסה לפי פרק זה.

'היחידה הארצית לאכיפה' - היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנוו והבנייה במשרד האוצר;
'המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין'". כתוב
"המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות המדינה;". אנחנו נדייק את השם: זה המחלקה להנחיית תובעים ומסמכי היועץ המשפטי לממשלה".

'מנהל היחידה הארצית לאכיפה' - מנהל היחידה שמונה לפי סעיף 203א;

'עבודה אסורה' – 1. עבודה הטעונה היתר, שנעשתה בלא היתר או בניגוד לתנאי היתר;

"מהנדס הוועדה" - לרבות מהנדס רשות מקומית המוסמכת לאכיפה, ולעניין מרחב תכנון מקומי כמשמעותו בסעיף 12 - מתכנן המחוז;"
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מתי אנחנו מתייחסים, אדוני היושב-ראש, לכל הגדרה?
היו"ר דוד אמסלם
נעצור. כשאני אגיד "התייחסות" – זה יהיה.
לירון אדלר מינקה
"'מהנדס הוועדה' - לרבות מהנדס רשות מקומית המוסמכת לאכיפה, ולעניין מרחב תכנון מקומי כמשמעותו בסעיף 12 - מתכנן המחוז;

'מפקח' - מי שהוסמך למפקח לפי סעיף 257א לחוק;

"מפקח" - כתוב "בכיר", זה יהיה "מפקח מיוחד" - "מפקח הנמנה על היחידה הארצית לאכיפה שהוסמך לפי הוראות חוק זה לעניין זה לאחר שעבר הכשרה מיוחדת לעניין הסמכויות הנתונות לו לפי פרק זה;

"צו מינהלי" - כל אחד מאלה:

צו הפסקה הפסקת עבודה מינהלי כאמור בסעיף 204; צו להריסת תוספת בנייה כאמור בסעיף 205 ; (2א) צו מינהלי להפסקת שימוש -כאמור בסעיף 205א; (2ב) צו לסגירת מקום כאמור בסעיף 205ב; צו הריסה מינהלי כאמור בסעיף 206;
"רשות אוכפת" - כל אחת מאלה, לפי העניין
ועדה מקומית - לעניין עבירה שבוצעה במרחב התכנון שלה; רשות מקומית המוסמכת לאכיפה - לעניין עבירה שבוצעה בתחומה של אותה רשות מקומית; היחידה הארצית לאכיפה; רשות הטבע והגנים - לעניין עבירה שבוצעה בתחום גן לאומי או שמורת טבע;

"רשות הטבע והגנים" - הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים כהגדרתה בחוק הגנים הלאומיים;

'רשות מקומית המוסמכת לאכיפה' - רשות מרחבית שהוסמכה לפי סעיף 248;

'שטח חיוני' - מקרקעיו המיועדים בתוכנית לתכליות המפורטות בהגדרת "תשתיות לאומיות" שבסעיף 1 ושטח בינוי ציבורי;

'שטח פתוח' - מקרקעיו המצויים בסביבה החופית, גו לאומי, שמורת טבע וכן שטח המיועד בתוכנית לשטח חקלאי לגן לאומי, לשמורת טבע או ליער, שטח שייעודו בתוכנית הוא שטח ציבורי פתוח, שטח נחל וסביבותיו, שמורת נוף ופארק מטרופולין.

'שימוש אסור' – (1) שימוש בעבודה אסורה; (2) שימוש במקרקעיו הטעון היתר, שנעשה ללא היתר או בניגוד לתנאי היתר או בניגוד לתכנית;

'תובע' - כמשמעותו בסעיף 12 לחוק סדר הדיו הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982."
היו"ר דוד אמסלם
אלה ההגדרות?
תומר רוזנר
כן. אסביר: חלק גדול מההגדרות האלה ישרתו אותנו בהמשך, כשנגיע לסעיפים פרטניים. למשל, "רשות מקומית מוסמכת לאכיפה" – יש על זה פרק שלם. אני מציע שלא נדון בהגדרות שהן רלוונטיות לפרקים אחרים. אני מציע שנדון רק - - -
היו"ר דוד אמסלם
זה הגדרות, אין בעיה. מי שיש לו הערה להגדרות, בבקשה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב-ראש, אני חושב שההגדרות אומרות הכול - שמפה מרחיבים את ההגדרות, אפילו הרבה מעבר למה שקיים.
היו"ר דוד אמסלם
מה זאת אומרת? זה החוק.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני מדבר גם מבחינת התקופות, גם מבחינת ההגדרה. מה זה "עבודה אסורה"? ב"עבודה אסורה" אתה יכול להכליל כל דבר ועניין, ולכן יש לנו הסתייגויות לעניין הזה.
היו"ר דוד אמסלם
איזה סעיף?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כל מה שקשור לצו מנהלי. "צו מנהלי" – כל מה שקשור לסעיפים 204, 205א, 205ב בהגדרות אלה. אנחנו יודעים, אדוני היושב-ראש, שהיום אפשר להוציא צו הריסה מנהלי אם היתה תקופה של שישה חודשים. עכשיו מאריכים את זה פה.
היו"ר דוד אמסלם
נגיע לזה. אנחנו בהגדרות. ההגדרה אותך מפנה אותך לסעיף קיים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
נגיע לסעיף 205א ואז נתייחס להגדרות האלה?
תומר רוזנר
לא, אם יש לך משהו להגדרה עצמה.
היו"ר דוד אמסלם
205א זה חוק תכנון ובנייה רגיל.
תומר רוזנר
נגיע אליו פה, הוא בהמשך. מציעים בהצעה הזאת סעיף חדש.
יעל גרמן (יש עתיד)
גם 204א.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז כשנגיע לסעיפים האלה נתחיל - - - ?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
ההגדרה מעבירה את הסמכות לארגונים ארציים, שאין להם את הידע הנכון.
תומר רוזנר
אבל זה לא כתוב פה, זה לא כתוב בסעיף עצמו.
היו"ר דוד אמסלם
נגיע לסעיף ואז נקרא מה הוא אומר. כרגע אנחנו לא יודעים מה הוא אומר, נגיע אליו בהמשך.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
"עבודה אסורה" – זה היה בנייה, ועכשיו כותבים "עבודה אסורה". מחקו את ההגדרה הקודמת, שהיתה: "בנייה או עבודה שנעשו שלא בהתאם להוראות לפי חוק זה ובכלל זה". ואז גם בסעיף קטן (1) מחקו "בנייה או - - - הטעונים היתר, שנעשו" והשאירו רק את "העבודה". למה התיקון הזה?
תומר רוזנר
חוק התכנון והבנייה מדבר בסעיף 145 על עבודה טעונה היתר. הוא מגדיר סלילת דרך, בנייה, עבודות אחרות, כמו חפירה שמוגדרת בטענות כעבודה טעונת היתר. גם חפירה היא עבודה שצריך לגביה היתר בנייה, אם אתה לא עומד בתנאי פטור מסוימים. אתה לא בונה שום דבר, אתה חופר.
היו"ר דוד אמסלם
"עבודה" זו הגדרה רחבה יותר מ"בנייה". בנייה זו קבוצה מוחלת בתוך עבודה.
תומר רוזנר
אבל לפי בקשת הממשלה אפשר להחזיר את המילים. בהגדרה הזו אני מבין שהממשלה מבקשת להחזיר את המילים "בנייה או עבודה".
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה בנייה, למה עבודה?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
נגיד חפירת מנהרה – צריך היתר?
היו"ר דוד אמסלם
למה כתבתם "עבודה"?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא מבקשים היתר ולא יבקשו היתר.
קריאה
חייבים את המילה "עבודה".
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
למה?
תומר רוזנר
לכן נחזיר את המילים "בנייה או עבודה".
היו"ר דוד אמסלם
למה שיניתם את זה? הרי אם יש היתר חפירה אתה לא צריך היתר בנייה. היתר חפירה זה לא היתר בנייה; יש היתר חפירה שנקרא "היתר חפירה". יש חפירות שלא קשורות לבנייה, למשל תשתיות, אז הן לא טעונות היתר בנייה.
שירה ברנד
שלא טעונות היתר, נכון.
היו"ר דוד אמסלם
אני מתחבר למה שאמר אוסאמה. יש לך הגדרה מוכנה בחוק התכנון והבנייה. על זה אנחנו מדברים, אז למה לך לשנות אותה? שינית אותה ואתה חוזר אליה?
תומר רוזנר
זו בקשה שלנו, מכיוון שהחוק הקיים היום וגם העבירות שקיימות בחוק היום מדברות על עבודה. אפשר להוסיף "עבודה או בנייה", אין בעיה עם זה.
היו"ר דוד אמסלם
נרשום "עבודה או בנייה". בסדר? אז יהיה לך גם בנייה וגם עבודה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
למה מחקו את סעיף (2) בסעיף 2 – "בנייה או עבודה שנעשו בניגוד לתוכנית"? במיוחד כשאנחנו מדברים על כך שיכול להיות שיש מקרים שאין תוכנית מאושרת, אין תוכנית מתאר. יש תוכנית מוצעת והוא בונה לפי התוכנית המוצעת הזאת, ואין לו היתר ביד ואין לו תנאי היתר. פה מחקו את כל ההגדרה "בנייה או עבודה שנעשו בניגוד לתוכנית".
היו"ר דוד אמסלם
הוא שואל שאלה נכונה לטעמי, בלי קשר להמשך.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לפעמים זה שאלות נכונות.
היו"ר דוד אמסלם
אתה בדרך כלל שואל שאלות נכונות. "בנייה או עבודה שנעשו בניגוד לתוכנית" - למה מחקתם את ההגדרה הזאת? אני מניח שבהמשך נצטרך להתייחס לעבודות שנעשו בניגוד לתוכניות מאושרות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כל הבנייה שאנחנו מדברים עליה.
לירון אדלר מינקה
אם זה בניגוד לתוכנית אז זה גם בניגוד להיתר.
היו"ר דוד אמסלם
אם ככה, למה יש בכלל הגדרה של "בניגוד לתוכנית"?
תומר רוזנר
לכן הורדנו אותה.
היו"ר דוד אמסלם
הרי העתקתם את זה ממקום אחר, לא?
תומר רוזנר
לא העתקנו משום מקום. זו הגדרה חדשה.
היו"ר דוד אמסלם
התשובה שלירון אמרה היא שעבודה שהיא בניגוד להיתר היא גם בניגוד לתוכנית.
תומר רוזנר
להיפך – עבודה שהיא בניגוד לתוכנית היא גם בניגוד להיתר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יש הבדל בענישה, גם בקנסות, לפי החוק הקיים. אם אתה בונה ללא היתר בכלל, הקנסות הם משהו אחר; ואם אתה בונה בניגוד להיתר, יש קנס מקסימלי שאי-אפשר לחרוג ממנו. לכן ההגדרות האלה חשובות מאוד: בנייה בלא היתר, בנייה בניגוד להיתר, בנייה בניגוד לתוכנית.
היו"ר דוד אמסלם
לירון הלכה על פירוט יותר מדויק. זו שאלה של ניסוח. היא אומרת שבהמשך כתבו "בנייה בניגוד להיתר".
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל אין היתר. אנחנו מדברים על אלפי בתים שייבנו גם בעתיד. זה האישיו בחוק הזה – ההגדרה הזאת, כי אחרי זה - - -
היו"ר דוד אמסלם
תסביר לי מה מפריע לך בבטן.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני יודע שבשנה, בשנתיים, בארבע השנים הקרובות, עד שיאושרו כל התוכניות, אף אחד לא יקבל היתר. לכן כל בנייה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אז אתן לך את התשובה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
תהיה עבירה. יכול להיות שאחד בונה בניגוד לתוכנית - - -
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי את מה שאתה אומר. דרך אגב, בניגוד לתוכנית זו עבירה, בדיוק כמו בניגוד להיתר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל בעונשים יש - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני לא יודע, עוד לא הגעתי לעונשים. כשנגיע - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני יודע, אני כבר מכוון לעונשים.
היו"ר דוד אמסלם
יש בדיחה שמספרת שהיה עוצר ברוסיה משעה 7:00 בערב, ומי שחורג מכללי העוצר יורים בו. יום אחד שני חיילים הלכו ברחוב וב-6:30 בערב מישהו הרים את הנשק, ירה במישהו והרג אותו. החבר שלו שאל אותו: למה ירית בו עכשיו? יש לו עוד חצי שעה. אז הוא אומר: אני יודע איפה הוא גר, הוא לא יגיע הביתה בזמן.

זה מה שאתה עושה פה עכשיו. בוא נגיע לסעיף ונדבר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, עם כל הכבוד - - -
היו"ר דוד אמסלם
אתה אומר לי שאתה יודע, אבל אני לא יודע. נגיע לסעיף - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אתה לא יודע, אבל אני יודע, ואתה יכול לשאול את היועצים המשפטיים. זה משפיע על הענישה בהמשך. גם אם זה לא חוקי, גם אם זה עבירה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל אוסאמה - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אתה מוחק את ההגדרות גם ב-(2) וגם ב-(3). בסעיף קטן (3): "בנייה או עבודה הפטורות מהיתר או שאינן טעונות היתר, שנעשו שלא בהתאם להוראות לפי חוק זה". למה מחקו את זה?
היו"ר דוד אמסלם
אוסאמה, אתה מעכב אותי עוד בשלב ההגדרות, וזה לא טוב.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אם אני מעכב אותך, אז נלך הביתה. אנחנו מדברים על הגדרה - זה הבסיס של עבודה אסורה.
היו"ר דוד אמסלם
לא, אני לא מסכים אתך.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
למה?
היו"ר דוד אמסלם
יש את ההגדרות, וכשנגיע ליישום שלהן בסעיפים אז תעיר את ההערה שלך.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל זה משליך.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא יודע.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני אומר לך. זה משליך.
היו"ר דוד אמסלם
אתה מתעכב אתי על ההגדרות. עכשיו תקשיב לי ואל תתווכח - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בשביל משפטן ובשביל בית-משפט, הכי חשוב זה הגדרות. יגידו לך, לכן אני מתעקש. אחרי זה שירוץ על העניין - - -
היו"ר דוד אמסלם
אתה רוצה להמשיך להפריע לי?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא.
היו"ר דוד אמסלם
אתה אומר לי שזה ישפיע על הענישה, ואני לא יודע על מה מדובר. הרי בחוק תהיה גם ענישה. כשנגיע לסעיף תגיד לי: דודי, בסעיף הזה כתוב שנעשה כך וכך, יהיה קנס כך וכך, אבל בגלל הסעיף ההוא הגדילו.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אבל בנייה היא - - - מאשר בנייה בלתי חוקית.
היו"ר דוד אמסלם
תתייחס כשנגיע לסעיף.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מתייחס פה כי זה חשוב לי.
היו"ר דוד אמסלם
אז תודה רבה. שמעתי, תודה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
נגיד שמישהו בנה חודש אחרי כניסת החוק.
היו"ר דוד אמסלם
אתה לא מקשיב לי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני מקשיב.
היו"ר דוד אמסלם
אז מה אתה מתווכח אתי?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני מתווכח על ההגדרות של הסעיף, מה זה "עבודה ובנייה אסורה". מישהו בונה בעוד חודש בטייבה, כשיש תוכנית מופקדת. הוא בונה בתוך הקו הכחול. הוא לא מקבל היתר. למה? כי אין עדיין תוכנית מתאר וגם לא תוכנית מפורטת. הוא לא יקבל היתר.
היו"ר דוד אמסלם
נכון.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז מה, עכשיו הוא בנה בלא - - - ?
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא. אתה אומר שאם זה במסגרת הקו הכחול, גם אם יש תוכנית מוצעת - - -
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי מה שאתה אומר. תעצור כאן, חבל לי על הזמן. אתה מבזבז לי כבר 17 דקות.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
למה מבזבזים? דיון ענייני.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה החוק הזה, זה ההגדרה שלך. אני מבזבז?
היו"ר דוד אמסלם
אם יש לך הגדרה עניינית על ההגדרה – תגיד.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני מציע - - -
היו"ר דוד אמסלם
אם יש לך בעיה בהבנת הנקרא של ההגדרה – תגיד לי שיש לך בעיה. כשנגיע ליישום שלה - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה לא - - -
היו"ר דוד אמסלם
אתה ממשיך לדבר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל שמעתי מה הוא אמר לך.
היו"ר דוד אמסלם
אל תענה לו. כשנגיע לסעיף - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל זה הסעיף.
היו"ר דוד אמסלם
לא, זו הגדרה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל הסעיף זה הגדרה.
היו"ר דוד אמסלם
אתה ממשיך להתווכח, אתה לא מבין מה אני אומר לך. גם אם אני לא מסכים אתך – תבין, ומתקדמים. יש הגדרות; אם אתה לא מבין את ההגדרה, תגיד מה היא. לא הבנת? הסברתי לך. נגיע לסעיף הרלוונטי, תגיד לי: שמע דודי, פה בסעיף זה ככה וככה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
שיסבירו לי למה הורידו את סעיפים (2) ו-(3).
היו"ר דוד אמסלם
עכשיו אסביר מה אמרת, בגלל שכנראה לא הבנת מה אמרתי. אנחנו מדברים על כך שהאכיפה הארצית תתייחס לאכיפה מחוץ לקו הכחול. בתוך הקו הכחול זו אחריות של הרשות העירונית, בדיוק כמו היום. לרוב היא לא עושה את העבודה שלה, בגלל זה יש עבירות בנייה. זה לא אומר שבן אדם שאין לו היתר הולך לבנות מחר בבוקר. הוא עבריין, אבל אנחנו משאירים לרשות המקומית לטפל בו. מה היא תעשה? היא כנראה לא תטפל בו. איך אני יודע? בגלל שהיא לא טיפלה כמעט באף אחד עד היום.
אמרתי לכם
האכיפה הארצית תתייחס לתוך הקו הכחול רק בתשתיות לאומיות. לא ניתן להדליק לבחור להדליק משואה בהר הרצל – כבר אמרתי - בגלל שהוא עבריין. למה הוא עבריין? בגלל שהוא בונה לא על-פי החוק. יכול להיות שהוא צודק, שהוא נמצא באיזושהי צרה, אבל עדיין הוא פועל מחוץ לחוק.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
אתה מדבר על מאות אלפי אנשים, אתה יודע את זה. ההערכה שלנו היא שזה לפחות חצי מיליון אנשים.
היו"ר דוד אמסלם
יוסף, אל תגיד לי הערכות לא הערכות.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
חצי מיליון אנשים.
היו"ר דוד אמסלם
נו, אז מה?
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
זה חצי מיליון אנשים בחברה הערבית.
היו"ר דוד אמסלם
אז מה? אם חצי מיליון אנשים לא משלמים מס הכנסה, אז הם לא עבריינים?
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
הבעיה היא לא אצל חצי המיליון אנשים, הבעיה היא אצל הממשלה.
היו"ר דוד אמסלם
אבל יוסף, אתה הרי לא בא לדיונים. היית בעמונה.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
אתה הופך חצי מיליון אזרחים ערבים - - -
היו"ר דוד אמסלם
יוסף, מה מפריע לי אצלכם? שהיית בעמונה – אמרת - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא היינו בעמונה, בחוק של עמונה.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
תעזוב את הדברים האלה. אנחנו יודעים, אנחנו עקבנו, הגשנו הסתייגויות.
היו"ר דוד אמסלם
אתה בא מתי שנוח לך ופותח לי את הדיון הראשון כל פעם.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
אתה קובע ביום ראשון ב-8:00 בבוקר. זה דבר שאולי לא קרה בתולדות הכנסת.
היו"ר דוד אמסלם
הגיע הזמן שחברי הכנסת יגיעו גם ביום ראשון ב-8:00 בבוקר. למה, אתה עובד יומיים?
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
אבל אתה קובע את זה לפני יומיים, וזה אפילו בניגוד לתקנון הכנסת.
היו"ר דוד אמסלם
אתה יכול להתלונן עלי תמיד, וזה בסדר. תודה רבה, ממשיכים.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
לא נתלונן. יש לי הערה על ההגדרות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה מאוד חשוב לי, כי זה חוק שאני - - -
היו"ר דוד אמסלם
אוסאמה, אתה ממשיך להפריע לי בדיון. לא נותן לך את זכות הדיבור. בבקשה, יוסף.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל אני מדבר על ההגדרות - - -
היו"ר דוד אמסלם
אין לך זכות דיבור עכשיו. בבקשה, יוסף.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל אנחנו דנים בסעיף של ההגדרות.
היו"ר דוד אמסלם
שמעתי אותך. אוסאמה, תראה מה הכללים. יש לך תכונה שאתה לא עוזב עד שאני לא מסכים אתך, ואני לא מסכים אתך.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל לא שמעתי אותו - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנת – אני מחליט אם הוא עונה או לא. בבקשה, יוסף.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
המציעים בטח יודעים שאנחנו, ככלל, נגד החוק הזה. לכן זה קצת קשה להתנגד בכלל לחוק ואחר כך לנסות - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני מבין. בוודאי שאתה נגד החוק להסדיר את הנושא של הבנייה. אתה מעדיף שימשיכו לעשות עבירות בנייה.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
לא. אמרתי לך שאני בעד שהממשלה תסדיר את - - -
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו מסדירים את זה. בד בבד מסדירים. מה ההערה?
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
מה שאנחנו דנים בו כרגע זה בדיוק ההיפך ממה שאמרת בתחילת הדיון. בתחילת הדיון אמרת שלא תהיה אכיפה בתוך הקו הכחול - - -
היו"ר דוד אמסלם
להוציא תשתיות לאומיות.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
החוק הזה אומר שאלה עבריינים. הוא מכתים יותר מחצי מיליון אנשים.
היו"ר דוד אמסלם
איך אתה רוצה שאקרא להם? מה זה עבריין אצלך? בוא נשים בהגדרות גם "עבריין". מה זה עבריין בנייה בשבילך?
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
זו המדינה שעושה אותם עבריינים. הייתי בבית-משפט שלום בחדרה על עברייני בנייה. אתה רואה 100 אנשים בתוך האולם, וזה כמו תעשייה. השופט אומר: יאללה, מי הבא בתור? אתה? 100,000 שקל; אחריו – 150,000 שקל. ככה זה הולך, כי כולם יודעים את הסיבות.
היו"ר דוד אמסלם
שאלתי מה הערות שלך להגדרות. דרך אגב, זה הדיון הראשון שעשינו, נתתי לכל אחד חמש דקות לדבר על החוק.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
כנראה שאף אחד לא שכנע אותך.
היו"ר דוד אמסלם
היית בעמונה, אז לא היית פה.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
אני אומר לך שכנראה שאף אחד לא שכנע, אז גם אם הייתי לא הייתי משכנע אותך.

לגבי ההגדרה של שטח פתוח – בחיים שלי לא ראיתי הגדרה רחבה כזאת. זה כל הארץ. "מקרקעין המצויים בסביבה חופית, גן לאומי, שמורת טבע, שטח המיועד" – איפה זה מיועד? לא ברור.
תומר רוזנר
בתוכנית.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
"שטח חקלאי לגן לאומי, לשמורת טבע או ליער, שטח שייעודו בתוכנית" – איזו תוכנית? לא יודע – "הוא שטח ציבורי, שטח נחל וסביבותיו". הגדרה כל כך רחבה, שסותרת בכלל את הדין הפלילי.
היו"ר דוד אמסלם
איזה הגדרה אתה מציע? אולי יש לך הגדרה יותר טובה. תגיד לנו מה זה "שטח פתוח", אני לא יודע.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
לצמצם את ההגדרה.
היו"ר דוד אמסלם
תגיד לי מה לצמצם. מה אתה רוצה? שנוריד שטח חקלאי, גן לאומי? תגיד לי מה, תהיה אופרטיבי.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
מה זה "שטח ציבורי פתוח"? להוריד את כל - - -
היו"ר דוד אמסלם
יוסף, בוא נתקדם ככה: תגיש את ההסתייגות שלך עכשיו.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
אנחנו לא מגישים הסתייגויות.
היו"ר דוד אמסלם
יפה. תגיד לי מה אתה מציע. נכתוב.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
אני מציע להוריד את כל הסעיף של "שטח פתוח".
היו"ר דוד אמסלם
תרשמי: מבקש להוריד את כל הסעיף של שטח פתוח? אז מה אתה מציע לכתוב – שהחוק הזה חל רק על בניין קיים?
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
אני לא אציע כי אני מתנגד בכלל לחוק הזה. שהמציעים יתייחסו להגדרה הזאת.
יעל גרמן (יש עתיד)
למה לא את ההגדרה הקיימת היום לשצ"פ?
שהיו"ר דוד אמסלם
"שטח פתוח" זה לא שצ"פ. פה בהגדרה זה לא שצ"פ.
יעל גרמן (יש עתיד)
אז מה זה?
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
זה משהו חדש שהם מכניסים.
היו"ר דוד אמסלם
שצ"פ זה שטח ציבורי פתוח, פה מדובר על שטח פתוח.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
מה זה, המצאה חדשה עכשיו בחוק?
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, נחל זה לא שצ"פ.
יעל גרמן (יש עתיד)
שטח פתוח זה גם שטח פרטי?
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי. שטח חקלאי, שטח פרטי – בוודאי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יש הגדרה של שטח פתוח גם בחוקים אחרים?
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
באמת, זו המצאה חדשה, השטח הזה? מי המציא את ההגדרה הזו?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יש הגדרה בחוקים אחרים?
יעל גרמן (יש עתיד)
כל מה שהם כותבים זה רק ציבורי. בפירוט של ההגדרה הם מציינים רק ציבורי.
היו"ר דוד אמסלם
לא רשום ששטח חקלאי זה שטח ציבורי.
יעל גרמן (יש עתיד)
מדברים על שמורת טבע.
היו"ר דוד אמסלם
גם בשמורת טבע יש שטחים פרטיים. את לא יודעת, אבל אני מספר לך. תומר, תסביר ונתקדם. רשמנו את ההסתייגות.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
אבל תענה לנו אם קיימת בכלל הגדרה כזו או שזו המצאה של החוק הזה.
היו"ר דוד אמסלם
מותר לנו גם להמציא דברים חדשים בחוק.
תומר רוזנר
המטרה של - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לפני תומר – גם בשטח - - -
היו"ר דוד אמסלם
יש לך זכות דיבור?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בוודאי, ביקשתי.
היו"ר דוד אמסלם
לא לא, קיבלת כבר. שאלתי מה ההערות שלך, אמרת אותן.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
על השטח הפתוח. לא נתת לי. התווכחתי על עבודה אסורה, אבל על כל ההגדרות יש לי הערות.
היו"ר דוד אמסלם
אז תגיד מה יש לך על השטח הפתוח.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בסיפא של ההגדרה יש: "שטח נחל וסביבתו". בקלנסווה זו הבעיה העיקרית – שכל השטח הוא נחל וסביבתו.
היו"ר דוד אמסלם
שאלתי מה ההסתייגות שלך. אל תספר לי קלנסווה, מה ההסתייגות שלך? להוריד את זה? תרשמי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בוודאי. אני מציע להסתפק ב"שטח חיוני".
היו"ר דוד אמסלם
תרשמי שאוסאמה מבקש להוריד את כל ההגדרה ולבקש "שטח חיוני". יש לך עוד הערות להגדרות?
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
אנחנו בשטח פתוח.
היו"ר דוד אמסלם
אני רואה שככה זה לא ילך. אתן לך - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הסעיף מאוד חשוב.
היו"ר דוד אמסלם
אוסאמה, אני נותן לך את הסיפור של ההגדרות. תעבור, אל תסביר לי, תגיד מה ההסתייגות שלך. תגיד לי מה ההצעה שלך - מה אתה לא מקבל ומה ההצעה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
"שטח פתוח" – להוריד.
היו"ר דוד אמסלם
רשום.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
"שימוש אסור".
היו"ר דוד אמסלם
מחקו "שימוש אסור".
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא. למה התעקשתי על עבודה אסורה? כי פה אמרו ששימוש אסור זה שימוש בעבודה אסורה, אז חזרנו להגדרה של "עבודה אסורה". אתה אומר לי כל הזמן: למה אתה מתעקש על "עבודה אסורה"? כי עכשיו לא רק עבודה – שזה בנייה, אלא גם כל שימוש, וגם בעונשים תראה שכל שימוש הוא אסור.
היו"ר דוד אמסלם
"שימוש בעבודה אסורה", הכוונה שימוש בבית הלא חוקי.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
לא עבודה, בנייה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
תראה איזו הגדרה היתה: "שימוש אסור" - כל שימוש במקרקעין שנעשה שלא בהתאם להוראות לפי חוק זה". למה ההגדרה הזאת, שהיא הגדרה עשרות שנים - - - ?
תומר רוזנר
אין הגדרה כזאת בחוק היום.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל זה היה בחוק. למה אתם מוחקים את זה?
היו"ר דוד אמסלם
אסביר לך. השימוש במקרקעין הוא הרבה יותר חמור מאשר השימוש בעבודה אסורה. מה ההערה? תגיד את ההסתייגות. אוסאמה, אני מבקש שתגיד לי את הסעיף ומה אתה מציע שיהיה כתוב.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
שימוש אסור זה גם בהקשר לעבודה אסורה.
היו"ר דוד אמסלם
מה אתה מציע?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יש לצמצם את העבירות או לעשות מדרג.
היו"ר דוד אמסלם
אל תסביר לי - - -
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
לא "עבודה", "בנייה".
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה שתנסח את הסעיף. בבקשה, אני רושם.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אחרי זה אגיש הסתייגויות.
היו"ר דוד אמסלם
עכשיו אתה בהסתייגות. תגיש את ההסתייגות עכשיו.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
עכשיו אין לי את הניסוח המדויק. כשנגיע לשלב הגשת הסתייגויות בכתב, נגיש.
היו"ר דוד אמסלם
אתה יכול להגיש גם בעל פה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אנחנו מגישים גם עכשיו. אנחנו מבקשים להוריד את המילה "עבודה".
היו"ר דוד אמסלם
יש בחוק הזה עשרות דפים. אני לא יכול שעל כל שורה כל אחד יעכב אותנו חצי שעה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הגדרת "רשות אוכפת" – כמעט כל המדינה היא רשות אוכפת, גם ועדה מקומית.
היו"ר דוד אמסלם
מה ההצעה שלך?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני מציע ש"רשות אוכפת" תהיה את ההגדרה של היחידה הארצית לאכיפה.
תומר רוזנר
אתה מבקש להוריד את כל האחרים?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כן. רשות הטבע והגנים יכולה להוציא צו?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
רק (1) ו-(2).
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. מה עוד?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
"שטח חיוני" – איפה יש הגדרה מה זה "תשתיות לאומיות"?
תומר רוזנר
בחוק התכנון והבנייה.
שירה ברנד
בסעיף קטן של ההגדרות.
היו"ר דוד אמסלם
יש עוד הערה? עבדאללה, מה ההערה שלך?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
זה אותו דבר: ב"שימוש אסור" - - -
היו"ר דוד אמסלם
אם זה אותו דבר אז עזוב. יש חדש?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
להשמיט את המילה "עבודה". שיהיה "בנייה" במקום זה.
היו"ר דוד אמסלם
יפה. זוהיר, בבקשה.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
מכיוון שהפילוסופיה של החוק הזה היא להסדיר את העסק, אתם לא תגרמו להריסתם של חצי מיליון בתים.
היו"ר דוד אמסלם
אבל אתה יודע את זה. ברשותך, אפריע לך. בישיבה הראשונה סיפרתי לחברים איך הסיפור התחיל, שפנית אליי לפני כמעט שנתיים. קראנו לבינת שוורץ.

תראה, הם מדברים ועוד מעט יוסף ישאל את אותה שאלה ולא יבין למה אני קצת חסר סבלנות.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
אני שומע.
היו"ר דוד אמסלם
ביקשנו ממינהל התכנון להתחיל לקדם את הסיפור של תוכניות המתאר במגזר.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
היינו אז, כן.
היו"ר דוד אמסלם
גם אתה היית אתנו, עבדאללה. לכן, אנחנו מכירים את הסיפור. במסגרת הקו הכחול החדש, יש תוכניות מתאר חדשות. הרי לכל עיר יש תוכנית מתאר, מלפני 40 שנה, 50 שנה. עכשיו מינהל התכנון מקדם תוכנית מתאר עם אופק של 30 שנה קדימה – הוא מוסיף שטחי שיפוט, מוסיף הכול. הם הציגו את זה כאן, הציגו את הנתונים במשך שעתיים וחצי, אבל הוא היה בעמונה אז הוא לא שמע. עכשיו הוא רוצה שנציג לו עוד פעם שעתיים וחצי.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
אמסלם, מה הסיפור?
היו"ר דוד אמסלם
אתה אמרת שהיית בעמונה.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
לא בעמונה, בחוק של עמונה.
היו"ר דוד אמסלם
אבל מה לעשות, שאנחנו מתקדמים במקביל בכנסת.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
אני אומר שבחוק ההסדרה מצאו כל דרך לעשות את הדברים חוקיים. פה על כל דבר אתה - - -
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
מותר לי להמשיך?
היו"ר דוד אמסלם
ודאי.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אם זו הפילוסופיה ואתם הולכים לקראת אופק חדש - אני נותן לך קרדיט – אז בואו נחריג דברים. למשל, הסעיף של "שטח פתוח" הוא מאוד בעייתי. אני אומר לך, בבית ג'אן בנו בשמורת טבע, אבל זו אדמה פרטית; בקלנסווה זה נחל וסביבתו אבל זו אדמה פרטית. מה יעשו האנשים?
היו"ר דוד אמסלם
אסביר את הכול. אין קשר בין האכיפה לבין התוכנית. יש חוק תכנון ובנייה; אזרח רגיל צריך לעבוד לפי חוק התכנון והבנייה – לא קשור לחוק שלנו. למה הוא לא עובד לפי החוק התכנון והבנייה – זה סיפור אחר, אבל אזרח במדינת ישראל שעובר על החוק, גם אם הוא צודק ויש לו נסיבות מקלות ומוצדקות, הוא עדיין עובר על החוק.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
כן, אבל צריך להסדיר את הדברים האלה.
היו"ר דוד אמסלם
נכון. זה עובר בשני אפיקים: יש אפיק של תוכניות המתאר. תוכניות המתאר באות לאפשר איפה שאפשר לתת לבן אדם.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אז להחריג - - -
היו"ר דוד אמסלם
שאלת, אז אני נותן את כל המתווה שהתחלנו. אני חוזר אחורה לישיבה הראשונה. תוכנית המתאר באה להסדיר את האופציה, שהבן אדם יכול להסדיר את העבירה. קרי, יש לו עבירת בנייה; אם זה עומד בכללים של תוכנית המתאר והוא לא הוציא רישיון – עכשיו הוא מתחיל את הרישום מההתחלה, לא הורסים לו. הוא הולך לעירייה, פותח תיק, עושים לו דיון, ישלם את האגרות והכול בסדר. מה שמחוץ לתוכנית המתאר לא יהיה חוקי אף פעם, בגלל שכרגע עשינו את תוכנית המתאר, והרחיבו אותה והכניסו בתוכה גם את המצב הקיים. התחשבו במצב הקיים היום.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
חלקה בדיונים.
היו"ר דוד אמסלם
אבל עניתי על זה ואני לא רוצה לענות עוד פעם.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
שטח נחל בקלנסווה עדיין במשא ומתן. ברגע שאתה - - -
היו"ר דוד אמסלם
יוסף, אני עונה לו, אל תתערב. אני אומר לך, אני אוציא אותך.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
אבל זו אותה הגדרה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אל תפריע לי.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
אני לא מפריע לך.
היו"ר דוד אמסלם
אתה כל הזמן מפריע לי.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
אנחנו מסבירים לך.
היו"ר דוד אמסלם
אולי באת בבוקר כדי להפריע לי. אולי אתה לא רוצה לקדם את החוק ובאת לכאן רק כדי להפריע לי. אז אני לא אתן לך להפריע לי, אתה מכיר אותי.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
קודם כול, זה לגיטימי לתת הערות והסתייגויות.
היו"ר דוד אמסלם
כשאני נותן לך את זכות הדיבור. זה לא לגיטימי מה שאתה עושה עכשיו.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
אז תמשיך. תמשיך לדבר.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו מתכוונים באופן בסיסי להסדיר כל מה שניתן להסדר, הרי אחרת אין חוק, אחרת בכלל לא מדברים על תוכנית מתאר. רבותי, מחר הוא יתחיל לאכוף את כל מה שהוא צריך, והוא לא צריך אישור מאתנו. היום זה עבירה. תוכנית המתאר שעובדים עליה - והציגו אותה פה, ואמרתי שחלק מהפגישות שלי אתם זה גם לתוכניות מתאר בעייתיות, כמו שהיינו בטמרה. רק שלשום הייתי אצלך, בטמרה. אני מקדיש לזה זמן – לא אגיד שקצת יותר מכם, אבל הרבה מאוד זמן.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
בסך הכול היית בטמרה.
היו"ר דוד אמסלם
אני מבקש ממך, יוסף, לא על כל הערה שלי תענה.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
אתה ממשיך לתקוף אותנו כל הזמן.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא תוקף אותך.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
אתם לא באתם, אתם בעמונה, אתם לא מכירים, אתם לא עושים - - - כאילו פעם אחת אתה מבין את כל הסוגיות של הציבור הערבי ואנחנו לא יודעים כלום.
היו"ר דוד אמסלם
יכול להיות שאני אהבל, אבל מה לעשות, אני יושב-ראש הוועדה עכשיו.

תוכניות המתאר החדשות הורחבו ונתנו אופק תכנוני. חלק מהתוכניות האלה הוזרמו דרך הוותמ"ל כדי לקדם דווקא את ההיתרים במגזר הערבי. אני חוזר: חלק מתוכניות המתאר הן בהתהוות – עדיין לא הופקדו, אבל הולכות לקראת הפקדה. מה שבפנים – זה במסגרת החוק הקיים. החוק שלנו - בסנקציות, בשינויים, בכול - לא מדבר על עבירה שכבר נעשתה. עבירה שנעשתה, יש לה חוק ישן שיטפל בה. זה מדבר על עבירות חדשות. בתוך הקו הכחול עדיין ראשי העיר, שלא עושים את העבודה, אמורים לאכוף את חוק התכנון והבנייה. זה התפקיד שלהם. הצעתי, ויכול להיות שאציע בהצעת חוק אחרי שנשלים את הכול, שראש עיר שלא אוכף עד אחוז מסוים של עבירות בנייה, אציע להדיח אותו מתפקידו, בגלל שהוא מועל בתפקידו. זה חלק מהתפקיד שלו.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
לחילופין, אם יש ראש עיר, כמו ד"ר סוהיל דיאב, שרוצה לאכוף את החוק, תן לו את האפשרות. ברגע שמדובר באדמות פרטיות, גם אם מדובר בשטחים פתוחים, תן לו אפשרות להיות אחד מהפקטורים בתוך ההחרגה הזאת.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
לפי מה שאתה רוצה, הוא יהפוך לקבלן הריסות, אבל לתת אישור למרפסת הוא לא יכול לתת.
היו"ר דוד אמסלם
קודם כול, ראשי העיר, יש להם את הוועדות שלהם - יש להם את הוועדות המקומיות ויש את הוועדות המחוזיות, כמו בכל מקום. אין קשר בין בעלות על הקרקע לבין שימושי הקרקע. גם פה, בירושלים, בהר נוף, יש שטחים ירוקים, יש שאם אולי גם שטחים פרטיים. דרך אגב, אם אמא שלי תבנה מרפסת הפרטי שלה – יורידו לה. זה לא קשור.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
אבל אתה יודע שרוב השטח הפרטי זה ביישובים הערבים. את זה אתה יודע.
היו"ר דוד אמסלם
אין קשר בין בעלות על הקרקע לבין השימושים בקרקע לבין העבירה. אין קשר.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אני מדבר בקול נמוך ואומר לך: אם מדובר במאסה של בנייה, אי אפשר להרוס את המאסה הזאת.
היו"ר דוד אמסלם
אבל זה לא שם. אני מסביר עוד פעם: אין קשר בין האדמה הפרטית לבין העבירה. גם לי, באדמה הפרטית שלי, אסור לי לבנות מה שאני רוצה בלי רישיון.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
זה שונה.
היו"ר דוד אמסלם
אני חוזר על עצמי: הכוונה היא להסדיר את המצב הקיים, איפה שזה אפשרי, בתוך הקו הכחול. אני מניח שבגלל זה גם הרחיבו, ותתקן אותי שירי, שבמסגרת המתאר הם התחשבו גם במצב הקיים. הרי ברור להם שאם יש כאן כבר 100 בתים, אז ננסה להכניס אותם כדי להכשיר אותם.
ארז קמיניץ
תוכניות as is בדליה.
היו"ר דוד אמסלם
הרי זו המטרה; המטרה היא לא להרוס, המטרה היא להכשיר את מה שקיים, ומעכשיו ליישר קו וכולם להתקדם. זו הכוונה. הרי מזה התחלנו עם בינת שוורץ לפני שנתיים, זאת היתה הכוונה. דיברנו אתה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני מבקשת - - -
היו"ר דוד אמסלם
שניה, אגיע אלייך. זוהיר, יש לך עוד הערה?
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
לא לא.
היו"ר דוד אמסלם
יוסף, בבקשה.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
הערה לגבי הדברים שאמרת. נקודת ההנחה שלך כאילו מה שמוצע עונה על הצרכים, עם כל הכבוד, דוד, והחבר'ה כאן יודעים, היא לא נכונה במובן של ההיצע האמיתי של ראשי הרשויות המקומיות. זה הרבה מעבר.
היו"ר דוד אמסלם
אתה מכיר את תוכניות המתאר?
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
זה הרבה מעבר למה שהמדינה מוכנה לתת.
היו"ר דוד אמסלם
שאלתי אם אתה מכיר את תוכניות המתאר. אל תנאם לי לאומה. אתה מכיר?
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
כן כן.
היו"ר דוד אמסלם
איזו תוכנית אתה מכיר?
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
אום אל פחם.
היו"ר דוד אמסלם
ומה הבעיה באום אל פחם? שירי, תעני לו על אום אל פחם בלבד.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
אום אל פחם זה יישוב משנות ה-70, אין תוכנית מתאר כוללנית.
שירה ברנד
יש בהכנה, ויש הרבה שטחים שנכנסים לוותמ"ל.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
היא הופקדה, כן.
היו"ר דוד אמסלם
ומה ההערה שלך לגבי התוכנית החדשה שהופקדה?
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
דוד, תפסיק עם השאלות הקנטרניות. אתה מכיר, ואני מכיר. אני מכיר טוב מאוד, תשאל את ארז. הוא יודע שאני מכיר.
ארז קמיניץ
9,000 יחידות דיור בטייבה; זה לא מספיק?
היו"ר דוד אמסלם
כמה יחידות חדשות יש בתוכנית?
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
תשאל את ראש העיר, הוא יגיד לך שזה לא מה שהוא רוצה. הוא היה רוצה הרבה מעבר לכך.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי, הוא רוצה להגיע עד תל-אביב. מה לעשות.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
לא לא. כשהוא מסתכל על חריש לידו ורואה איך בשנה אחת כבר - - -
היו"ר דוד אמסלם
מה הקשר לחריש? למה הקנאה שלכם כל הזמן מה קורה בחריש ומה קורה פה? מה אתה צריך?
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
כי זה אדמות - - -
היו"ר דוד אמסלם
מה אתה צריך? מעולם לא הסתכלתי מה צריך שם. כל היום אתה בא לפה ומסתכל מה יש בחריש ומה יש בעמונה. תגיד מה אתה צריך, מה אכפת לך מה יש שם?
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
מה אכפת לי?
היו"ר דוד אמסלם
כן. הוא אומר 9,000 יחידות בנייה.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
כשאצלי אין תוכניות דיור, אין מגרשים ואין תשתיות - - -
היו"ר דוד אמסלם
תפסיק לקטר, עכשיו אנחנו הולכים להסדיר. אתה מבין למה אני מאבד את הסבלנות עם כל הנאומים שלך? יוסף, מה ההערה שלך?
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
אם תיתן לי לדבר אגיד לך.
היו"ר דוד אמסלם
קח שתי דקות לדבר מה שאתה רוצה.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
ההנחה שאומרת שהקו הכחול המוצע עונה על הצרכים - זה לא נכון. אמיתי זה לא נכון.
היו"ר דוד אמסלם
תציע תוכנית חלופית.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
זה דבר אחד. דבר שני, תושבי אום אל פחם, יש להם כ-20,000 דונם בבעלות פרטית באזור אל רוחא, שהיו מתפללים שזה ייכנס לתוך התוכנית הכוללנית, וכמובן שלא מכניסים את זה. אז אל תציירו את התמונה כאילו שהם מקבלים כל מה שרוצים. שירי יודעת, 20,000 דונם.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה.
פהמי חלבי
אני מדלית אל כרמל.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
לשעבר ראש עיריית דלית אל כרמל ויושב ראש ועד בית ואדמה.
פהמי חלבי
אני מאוד פעיל בנושא של תוכניות מתאר. מה שאומר יוסף זה נכון - תוכניות מתאר מסדירות את הקיים, לא נותנות אופק לעתיד.
היו"ר דוד אמסלם
עשיתי על זה דיון. זה גם לא נכון.
פהמי חלבי
הייתי בכל הדיונים. זה לא עונה על הצרכים של התושבים אני אומר לך, תוכניות המתאר רק מסדירות את הקיים, לא עונות על הצרכים של התושבים לעתיד. זה בטוח. בדלית אל כרמל מכינים תוכניות, התוכנית של דליה היום מסדירה רק את הקיים.
שירה ברנד
לא נכון. תוכניות המתאר עונות על הרבה יותר.
היו"ר דוד אמסלם
הרי ברור לך שלא נעשה כאן דיון. אתה אומר את זה, והם אומרים: לא נכון. היה פרופסור בדיון הקודם – שכחתי את שמו – שבא מהדוקטרינה של התכנון והוא לא בדיוק תמך את מה שאתה אומר, ואני לא יודע מה לעשות. אם יש לך תוכנית מתאר - - -
פהמי חלבי
אני מכיר אותו, הוא לא אומר את האמת.
היו"ר דוד אמסלם
רק אתה אומר את האמת. אבל בוא תקשיב לי - - -
פהמי חלבי
ישבתי אתו לפני שבוע - - -
היו"ר דוד אמסלם
סליחה, פהמי, נגמרה זכות הדיבור שלך בקטע הזה. אני אומר שכל תוכנית מתאר שמישהו מרגיש בה מקופח - אני לוקח על עצמי לקבוע אתו, עם ראש העיר שלו ועם מינהל התכנון אצלי בחדר. חצי שעה–שעה, נשב על הפרטים ונבין. לא ככה. בסדר? בגלל שאני מאמין שתוכנית מתאר חדשה שמופקדת היום צריכה לתת אופק לפחות 25–30 שנה.
פהמי חלבי
אני מסכים, אם זה היה ככה.
היו"ר דוד אמסלם
לא הולכים להנציח מצב קיים ובעוד חמש שנים לדון על אותה בעיה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
על זה מדובר. שירי, דיברנו גם על זה, שעד כמה שאפשר, להחריג את קו הכחול. ביקשנו 8%, ולא הסכמתם על 8%, אז לפחות להסכים על 2.5% - מי שעדיין לא הגיש, שאכן לפי מה שסיכמנו עליו.
היו"ר דוד אמסלם
אני בהגדרות שעה וחצי כמעט.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל זה מה שחשוב, ההגדרות.
היו"ר דוד אמסלם
לא חשוב לי ההגדרות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
חשוב מאוד.
היו"ר דוד אמסלם
לא. אצלך חשוב, לי לא. אצלי חשוב החוק; תגיע לסעיף – תגיד.

כל מי שחושב שתוכנית המתאר לא מתאימה לו, שיכתוב לי מכתב ויביא לי אותו. אני מבטיח אישית, שעל כל תוכנית מתאר אזמין את שירי אלי לחדר, יחד אתו, ונדון על התוכנית. אז בואו נעזוב את הפרק הזה בצד. עכשיו חברת הכנסת גרמן.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני רוצה לדבר על השטח הפתוח ועל ההערה שלי לגבי שטח ציבורי פתוח ועל מה שאמרת, שבתוך השטח הפתוח יש גם שטחים פרטיים. אני רוצה להזכיר לך, אדוני היושב-ראש, שלפני שנה ישבנו כאן ביחד ב-8:00 בבוקר ואישרנו בקשה של קיבוץ בית אורן להרחיב את הבנייה בתוך שטח ציבורי פתוח, של יער - - -
היו"ר דוד אמסלם
בתוך שמורה.
תומר רוזנר
גן לאומי.
יעל גרמן (יש עתיד)
שזה שצ"פ לכל דבר ועניין.
היו"ר דוד אמסלם
זה שמורה, זה יותר משצ"פ.
יעל גרמן (יש עתיד)
קל וחומר. אישרנו בנייה פרטית בתוך שטח ציבורי פתוח.
היו"ר דוד אמסלם
מה זה פרטי? זה קרקעות מדינה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אדם פרטי יושב שם. עוד יותר גרוע. אני רוצה להדגיש: דובר על בנייה פרטית, אנשים פרטיים - 25 קוטג'ים צמודי קרקע בתוך שטח ציבורי פתוח. כאן מדברים על לעג לרש, הם לא מדברים על שטח ציבורי פתוח, הם רק אומרים שיכול להיות שישנם שטחים פתוחים פרטיים שהם רוצים לבנות.
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת גרמן, מה השאלה? אני רוצה להבין מה השאלה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני לא שואלת. אני מגישה הסתייגות על הנוסח ועל ההגדרה, שלא יהיה "שטח פתוח" אלא "שטח ציבורי פתוח". אני לא יודעת מה זה "שטח פתוח", אני לא יודעת מה נעשה שם. "שטח ציבורי פתוח" - אני יודעת. אני לא יודעת מה זה "שטח ציבורי פתוח", ואני חושבת שזה לא הוגן ולא נכון להכניס פה שטח פתוח, כשכולי עלמא יודעים שהכוונה היא רק למגזר הערבי.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
ההצעה היא להחריג שטח בבעלות פרטית. זאת ההצעה.
יעל גרמן (יש עתיד)
"שטח ציבורי פתוח" זה דבר ברור וידוע, וזאת הגדרה ידועה בכל חוק התכנון והבנייה.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. בבקשה תומר, תסביר.
תומר רוזנר
אתחיל עם "שטח פתוח". צריך לקרוא את ההגדרה בהקשרה, ומטרתה של ההגדרה היא לתת הגנה יותר חזקה לשטחים פתוחים מאשר לשטחים שמיועדים לבנייה, למשל. המטרה המרכזית של ההגדרה היא לומר שבשטחים הפתוחים, כפי שהוגדרו כאן, אם נעשית שם בנייה בלי היתר או לא לפי תוכנית - העבירה חמורה הרבה יותר מאשר בנייה בשטח שמיועד לבנייה.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
למה לא לכתוב "שטח ציבורי"? זאת השאלה.
תומר רוזנר
נציגי הממשלה מסרו לנו שהם רוצים עוד לחשוב איך לדייק את ההגדרה הזאת טיפה יותר במה שייחשב כשטח פתוח, אז יכול להיות שגם כאן יהיה איזשהו שינוי. אבל המטרה של ההגדרה הזו היא להגדיר את השטחים שבהם העבירה של בנייה באותם שטחים תהיה חמורה הרבה יותר מאשר בנייה בשטחים שאינם מוגדרים כשטחים פתוחים. כלומר, המטרה היא להגן על אותם שטחים פתוחים הגנת יתר ולהפוך את העבירה של בנייה בהם לעבירה בנסיבות מחמירות. כשנגיע לעבירות תראו את ההבדל שמוצע, שיהיה בין בנייה בשטחים כאלה לבין בנייה בשטחים אחרים.
יעל גרמן (יש עתיד)
יש הגדרה כזאת בחוק התכנון והבנייה היום?
תומר רוזנר
לא.
יעל גרמן (יש עתיד)
אז למה אנחנו - - - ?
ארז קמיניץ
חברת הכנסת גרמן, אנחנו מבקשים לדייק את ההגדרות האלה בצורה יותר טובה. כמו שאמר תומר, היא מיועדת להבחנה בין סוגי עבירות, אבל ההגדרות – גם מה שמופיע כרגע - לא סופיות מבחינתנו. יש שם דברים שנרצה לדייק אותם, אני מציע שנשאיר - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
למה אתם מגיעים עם מינוח חדש ולא נצמדים ל"שטח ציבורי פתוח" שכולנו מכירים ויודעים?
ארז קמיניץ
אפשר לכתוב "שטח ציבורי פתוח", אפשר לכתוב את המילים האלה.
יעל גרמן (יש עתיד)
שטח ציבורי פתוח הוא חלק מהשטח הפתוח.
ארז קמיניץ
חברת הכנסת גרמן, אנחנו עוסקים בשאלה של הגדרות. בסוף מה שחשוב הוא התוכן, מה יופיע בפנים. המילה "שטח פתוח" היא פחות חשובה, מה שחשוב זה מה שמופיע במילים שבתוך ההגדרה, ואת זה אנחנו רוצים לבדוק. הגדרנו פה שטח פתוח כגן לאומי ושמורת טבע; אני חושב שאנחנו מסכימים שגן לאומי ושמורת טבע, למשל, יצטרכו הגנה משמעותית יותר.
יעל גרמן (יש עתיד)
זה שטח ציבורי פתוח.
ארז קמיניץ
לא לא. גן לאומי ושמורת טבע זה לא בהכרח שטח ציבורי פתוח. אפשר לקרוא לזה "שטח מיוחד", לא חייבים לקרוא לזה "שטח פתוח", אפשר לקרוא לזה מילה אחרת. מה שחשוב זה המילים שנכנסות בתך ההגדרה הזאת, ואותן אנחנו רוצים לדייק. אז בואו נעזוב את המילים "שטח פתוח", נקרא לזה מילים אחרות, ומה שחשוב זה גן לאומי, שמורת טבע ומה עוד.
יעל גרמן (יש עתיד)
אתה עדיין לא אומר מדוע צריך להוסיף או להמציא.
ארז קמיניץ
היועץ המשפטי הסביר.
יעל גרמן (יש עתיד)
אם יתברר שבתוך השטח הפתוח שאתה מדבר עליו יש שטח שהופקע לפי 50 או 100 שנה ממישהו פרטי ולא עשו בו שימוש ובית-המשפט יגיד שיש להחזיר בחזרה לבעלים הפרטיים, אז זאת עבירה?
ארז קמיניץ
ואם זה בתוך שמורת טבע? זה לא קשור לבעלות.
היו"ר דוד אמסלם
אקריא עוד פעם: "שטח פתוח' – מקרקעין המצויים בסביבה חופית". כנראה שהיא רוצה לבנות על החופים, רק שעשינו את זה בוות"ל היא התנגדה. "גן לאומי - - - "
קריאות
לא, זה לא.
היו"ר דוד אמסלם
אני מקריא.
יעל גרמן (יש עתיד)
חוף זה שטח ציבורי, ויש חוק חופים. אני לא באה לבקש - - - חוק אחר, אז אל תבלבלו. אל תכניסו חופים.
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת גרמן, אל תפריעי לי. שמעתי אותך ואני מתייחס לעניין.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
עד שהצלחנו שארז סוף-סוף יקבל איזושהי הערה אתה מקלקל? סוף-סוף הסכים אתנו על משהו.
היו"ר דוד אמסלם
יוסף, באת במשימה בבוקר להפריע לי. יוסף, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.

אני מקריא את ההגדרה. לפעמים את מבלבלת אותי, לפי הנושא את כל פעם אומרת משהו, לטעמי, שהוא הפוך ממה שאת רוצה. אז אני מקריא מה זה שטח פתוח: "מקרקעין בסביבה חופית, גן לאומי, שמורת טבע" – עד עכשיו את מסכימה או לא?
יעל גרמן (יש עתיד)
אבל אדוני היושב-ראש, אני מדברת על עיקרון. עד היום - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא עיקרון. את מסכימה? בחוק הזה החלטנו לשנות. אנחנו גם משנים.
יעל גרמן (יש עתיד)
על הדברים האלה דברים אחרים מגנים. על החופים יש חוק חופים שמגן. זה לא יבטל את חוק החופים.
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת גרמן, מותר לנו גם לשנות הגדרות. גם אם חשבנו משהו, אז אנחנו משנים. תגידי לי רק מה לא טוב בשינוי. בסביבה חופית את רוצה שנבנה?
יעל גרמן (יש עתיד)
אני חושבת שהיא מוגנת על-ידי חוק.
היו"ר דוד אמסלם
אבל אכפת לך שנכתוב את זה עוד פעם?
יעל גרמן (יש עתיד)
אין צורך.
היו"ר דוד אמסלם
אין צורך, אבל אני אוהב לעשות עוד פעם.
יעל גרמן (יש עתיד)
אין צורך, יש חוקים.
היו"ר דוד אמסלם
גן לאומי?
יעל גרמן (יש עתיד)
גם על הגן הלאומי - - - אין צורך.
היו"ר דוד אמסלם
שמורת טבע – יש לך בעיה עם זה?
יעל גרמן (יש עתיד)
כנ"ל – אין צורך.
היו"ר דוד אמסלם
אוקיי. אכתוב שאת מבקשת להוריד. אין בעיה. "שטח המיועד לתוכניות לשטח חקלאי ולגן לאומי"?
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
מה זה מיועד? ואם - - -?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
להוריד, להוריד.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל יש אפשרות לשינוי ייעוד.
היו"ר דוד אמסלם
אסביר עוד מעט.
יעל גרמן (יש עתיד)
לשנות את זה ל"שטח ציבורי".
היו"ר דוד אמסלם
אתם יודעים מה, אני אפסיק את הישיבה. לא אתן לכם לדבר מילה. אתה דיברת כבר במצטבר למעלה מחצי שעה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני?
היו"ר דוד אמסלם
כן, אתה. אתה מפריע לי כל הזמן. עכשיו אני עם גרמן. אני רוצה להבין אותה, כדי שכשאציג את החוק בכנסת אסביר למה היא התנגדה. ב"שטח פתוח" אסביר למה היא התנגדה. היא התנגדה שהבנייה הערבית תהיה – לא היהודית – תהיה בחופים. אני אסביר אותה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אל תסביר אותי, אני יודעת להסביר את עצמי טוב מאוד.
היו"ר דוד אמסלם
לפעמים אני אוהב להסביר אותך.
יעל גרמן (יש עתיד)
אל תסביר אותי.
היו"ר דוד אמסלם
למה? אני אוהב להסביר.
יעל גרמן (יש עתיד)
תסביר את עצמך. אני מסבירה דברים מאוד ברור ומדויק.
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת גרמן, כידוע לך, אני לא נמצא במפלגה שלך. לפעמים אני רוצה להסביר אותך, מה לעשות. מותר לי, לא? אחרי זה תעלי ותגידי מה שאת רוצה. על שמורת טבע או יער את רוצה שנבנה?
יעל גרמן (יש עתיד)
אני מבקשת לשנות את ההגדרה "שטח פתוח" ל"שטח ציבורי פתוח". כמעט כל הדברים שנמצאים פה מוגנים על-ידי חוקים אחרים, ולכן אין בהם צורך.
היו"ר דוד אמסלם
הבנו. תרשמי את ההערה שלה, שחברת הכנסת גרמן מתנגדת להגדרה של "שטח פתוח", שכולל גן לאומי, שמורת טבע וכו'. היא רוצה שהיה רק "שטח ציבורי פתוח".
יעל גרמן (יש עתיד)
גברתי היועצת המשפטית, תכתבי מה שאני אומרת ולא מה שהוא אומר. אני אומרת שאני מבקשת בהסתייגות שלי לשנות את המינוח "שטח פתוח" ל"שטח ציבורי פתוח", וכל התוספות הן לא שלי.
היו"ר דוד אמסלם
עכשיו אענה לחברת הכנסת גרמן, שאמרה לגבי הנושא של שמורת הכרמל, ואני גם עונה לשאלה שלך. היום כל אחד זכאי לעשות תוכנית שינויי ייעוד, גם בגן לאומי. בגן לאומי, החוק קובע שזה צריך לבוא לאישור הכנסת והממשלה. שם הממשלה ביקשה. זה היה גריעה והוספה, זאת אומרת, גרעו מצד אחד והוסיפו לגן מצד שני את אותו שטח, וזה בא לאישור ועדת הפנים ואישור ממשלה, ורק אחרי זה יכלו לבנות. דרך אגב, בדיון צמצמנו את השטח. אמרנו להם: לא, אנחנו לא מוכנים הכול. צמצמנו, וכך היה. אף אחד לא בנה על - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני יודע, אני מסכים אתך. אני יודע שאפשר להגיש שינויים. אבל נגיד בקלנסווה, יש שם בנייה קיימת שם והגישה בקשה לשינוי ייעוד ולהפוך את העניין הזה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אם יאשרו לה – בבקשה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה שהצעת בענייני אכיפה, שכאשר יש שינוי תוכנית מופקדת, מוצעת, יראו את הקו הכחול כאילו כבר אושר. איפה זה עומד?
היו"ר דוד אמסלם
שינוי ייעוד לא בא בחלל ריק, יש כללי תכנון. בדרך כלל, במדינת ישראל מותר לך לבקש מה שאתה רוצה. אתה יכול לבקש לבנות את הבית שלך על הים. תבקש.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אפשר?
היו"ר דוד אמסלם
לבקש – כן, אבל סביר להניח שלא יאשרו לך את זה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בדובאי בנו בתוך הים.
היו"ר דוד אמסלם
ברגע שיש את הקו הכחול של תוכנית המתאר, זה על גבול הבלתי אפשרי בעליל לאשר לך בנייה שם. זה החוקים. למה? אתה צריך להגדיל את תוכנית המתאר, להכליל אותה בשטח, ורק אחרי זה לעשות בשטח שינוי ייעוד, אם זה לא הייעוד שלו. יש פרוצדורה שיכולה, אבל - - -
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
זה מה שאנחנו רוצים, ואין לנו כוח פוליטי לעשות את זה. זה מה שאנחנו מנסים לעשות.
היו"ר דוד אמסלם
אמרתי לך: תכתוב לי מכתב על איזו תוכנית - - -
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
זה מה שאני מסביר לך, שאין לנו את הכוח הפוליטי לעשות את מה שצריך לעשות. בירושלים יש להם את זה.
היו"ר דוד אמסלם
תגיש לי - - -
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
יש להם כוח פוליטי לשנות שטח מנחל - - -
ארז קמיניץ
9,000 יחידות דיור בטייבה?
היו"ר דוד אמסלם
אתה ממשיך בנאומים שלך. אמרתי לך: תכתוב לי באופן פרטני על אותם חלוקי נחל ונחל שאתה מדבר עליהם, נזמין אותם ונדבר. אז נוכל לדבר בניחותא, קונקרטית, ואם זה עושה שכל – נבקש מהם להרחיב. אבל לא לנאום כאן סתם.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אפשר לקבל תשובה על ההערות שלי על שימוש אסור ועבודה אסורה? אני מבקש שארז - - -
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אני מבקש לסגור את העניין של ההסתייגות לגבי שטח פתוח, שיהיה כתוב. אני מציע: "שטח פתוח הוא מקרקעין המצויים בסביבה החופית, שטח שייעודו בתוכנית הוא שטח ציבורי פתוח" ואת השאר להשמיט.
היו"ר דוד אמסלם
אתה מוכן גם את החופית. גרמן לא מוכנה להכניס את החופית. בסדר.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
דווקא אני גם רוצה, שמורת טבע. אתה מבין את זה טוב מאוד, ארז. אתה יודע טוב מאוד שאבו מערוף יודע מה זה גן לאומי ומה זה שמורת טבע, אבל שלא יהיה רשום בהגדרות.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר, בואו נמשיך.
תומר רוזנר
אשיב רק לנושא של ההגדרות "שימוש אסור" ו"עבודה אסורה". ההגדרה, כפי שהציעה הממשלה בהצעה הממשלתית, היתה רחבה מאוד. צריך לקרוא את ההגדרות האלה בהקשרן; ההגדרות האלה מגדירות את רוחב העבירה – ככל שההגדרות רחבות יותר, ככה העבירה רחבה יותר. מה שניסינו לעשות, בהסכמת הממשלה, זה לדייק, לצמצם ולתחם את גבולות העבירה. אם היה כתוב, כפי שהממשלה הציעה במקור, "כל בנייה שלא לפי הוראות חוק זה" – אתן דוגמה קיצונית, שכמובן לא היתה כוונה אליה – שאם היתר הבנייה נצבע בצבע ירוק ולא בצבע אדום, כי כך כתוב שצריך לעשות תסריטים של היתר, בירוק ולא באדום, אז זו היתה נחשבת עבירה. כמובן שלא התכוונו לזה, ולכן אנחנו מנסים לדייק את ההגדרה. יחד עם זאת, נמסר לי שגם כאן מנסים לדייק את ההגדרה הזאת, והיא עדיין לא סופית.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כשנקבל – נתייחס.
היו"ר דוד אמסלם
אני מציע לך, בגדול, להתייחס למה שאמר ארז קמיניץ. אנחנו שעה וחצי בהגדרות. זה לא העיקר, העיקר זה מה כתוב בסעיף. אם בסעיף תתייחס קונקרטית יהיה לי יותר קל להבין את הקונקרטיזציה של ההגדרה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מי שעבר עבירה של בנייה אסורה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אז שם נסביר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
למה? שם זה רק העונשים. המשנה ליועץ יגיד לך שההגדרה זה הבסיס לכל עבירה.
היו"ר דוד אמסלם
אוסאמה, אתה לא מקבל את עמדתי. טוב, מכבד אותך.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני מקווה שהממשלה תחשוב על הנוסח ואז נתייחס.
היו"ר דוד אמסלם
נחשוב על הנוסח. בואו נתחיל בהקראה.
גלית ביק
אני מבקשת להעיר. חיכיתי יפה. אני מייצגת את חברת "מקורות".
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
גם היא רשות אוכפת?
תומר רוזנר
חברה ממשלתית, כן.
גלית ביק
אני מבקשת הסתייגות קצרה. החברים פה התייחסו להגדרה של - - -
היו"ר דוד אמסלם
מי שמסתייג זה רק חברי כנסת.
גלית ביק
סליחה, הערה. אנחנו מבקשים להעיר על נוסח העבודה האסורה והשימוש האסור מסיבות מעט שונות ממה שעלו עד עכשיו. התיקון לחוק מבקש לאפשר אכיפה מנהלית לעבודות חדשות. כלומר, כל עבודה חדשה שתתבצע ניתן יהיה לאכוף באכיפה מנהלית. לכן אנחנו חושבים שהגדרת העבודה האסורה לא מדויקת. מדוע? מאחר שהיא מתייחסת לעבודות שבוצעו בעבר. נאמר כאן: "'עבודה אסורה' – עבודה הטעונה היתר, שנעשתה בלא היתר או בניגוד לתנאי ההיתר".
ארז קמיניץ
בשום פנים ואופן. את רוצה שזה יהיה רק לעתיד?
גלית ביק
אפילו לא לעתיד, אפשר שזה יהיה בהווה.
ארז קמיניץ
מה את אומרת? שחברת "מקורות" עשתה עבירות תכנון ובנייה לפי החוק הקיים על ימין ועל שמאל ואת זה את רוצה לפטור? אני לא מצליח להבין.
גלית ביק
לא, זו ממש לא הכוונה שלי.
ארז קמיניץ
זה מה שאת אומרת. חבל שאני שומע את זה בוועדה, שחברת "מקורות" עושה עבירות.
היו"ר דוד אמסלם
דיברתי על זה גם קודם. זה לא אומר שעכשיו הקמנו את המדינה. כאן יש לנו החמרה או שינוי בכל נושא האכיפה. נעשו עבירות עד רגע החוק - אז הן יטופלו במסגרת החוק הקיים היום. מרגע שהחוק הזה ייכנס לתוקף – אין ענישה רטרואקטיבית אחורה. אז אם חברת "מקורות" תעשה עבודה שתהיה חדשה - - -
גלית ביק
לא נתת לי לסיים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
עבירה שנעשתה לפני שנה - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא לא, אוסאמה. אוסאמה, אתה עושה דבר לא הוגן. תחשוב קצת: אתה שואל, אתה גומר לשאול והוא שואל; הוא גומר לשאול ההוא שואל, וכל היום אנחנו שואלים. אז צא החוצה עכשיו ודבר אתו.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני רוצה לפרוטוקול.
היו"ר דוד אמסלם
לא לא, כבר דיברת לפרוטוקול בערך 40 דקות מהשעה וחצי. בבקשה.
גלית ביק
סעיפי ההגדרות האלה נועדו לשימוש במסגרת סעיפי החוק החדשים שנוגעים אך ורק לאכיפה המנהלית. אני לא מדברת על מה שיש מעבר לזה.
תומר רוזנר
לא, זה נוגע לכל החוק.
גלית ביק
ברור שככל שמדובר בעבירות שבוצעו בעבר, כמובן שכל הסמכויות עדיין קיימות. לכן אנחנו סבורים שככל שהדבר מתייחס לעבודה אסורה, אותה טרמינולוגיה שנעשית בה שימוש במסגרת כל צווי האכיפה המנהליים, נכון יותר יהיה לעשות שימוש באותה טרמינולוגיה שאתם בעצמכם הצעתם בהצעת החוק, שהיא "מבוצעת", במקום "שנעשתה בעבר". כנ"ל לגבי שימוש אסור.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. בבקשה.
ארז סרי
אני מחברת החשמל. אני מתייחס להגדרת שטח חיוני. אחת הבעיות הקריטיות - שגם יחידת האכיפה יודעת ואני חושב שאין חולק לגבי הבעייתיות – זה בנייה מתחת לקווי חשמל קיימים. הבעיה היא לא רק בהיבט של בעיות בטיחותיות קשות, של מי שבונה מתחת לקווי החשמל, אלא בשנים האחרונות הבעיה הפכה כמעט לאסטרטגית עקב כך שפרוזדורים קיימים לא ניתן לשדרג ונפגעת יכולת העברת אנרגיה מהדרום למרכז.
היו"ר דוד אמסלם
מה ההערה?
ארז סרי
צריך להבין שההגנה בשטח חיוני היא על מקרקעין המיועדים בתוכנית. כל מנגנון הקמת קווי החשמל עד ינואר 2016 היה הצבה כדין, בהתאם למנגנון שלא כלל תוכנית מתאר. התוצאה היא שכל מה שיחידת האכיפה נרתמה לסייע, היא לא תוכל להשתמש בתיקון על מנת להגן מפני עבודות חדשות.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להבין מה שאתה אומר. אתה אומר שקווי המתח העליון לא עובדים על-פי התוכנית. אני לא יודע בדיוק איזה היתרים נדרשים, אבל הם כנראה לא נדרשים להיתרים הרגילים. הוא שואל האם בטרמינולוגיה שהשתמשתם בה כאן, לגבי תשתית לאומית, אתם מאפשרים להם לשמור על הפרוזדורים שלהם, גם כשזה לא לפי תוכנית.
שירה ברנד
ביקשנו לבחון מחדש את שתי ההגדרות האלה, "שטח חיוני" ו"שטח פתוח", עוד בתחילת הבוקר.
היו"ר דוד אמסלם
תודה על ההערה, הערה טובה. רבותי, יש מישהו - - -?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אדוני, אפשר לשמוע את ארז בעניין של "נעשתה"? למה הכוונה?
היו"ר דוד אמסלם
לא, אני רוצה להתחיל להקריא.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל זה בהגדרה. באמת, עד שיש את ארז. "שנעשתה" – למה הכוונה? אם הם לא רוצים - - -
היו"ר דוד אמסלם
אסביר עוד פעם. השינויים בחוק הזה צופים פני עתיד, הם לא הולכים אחורה. עד היום, נכון לרגע לזה, יש חוק תכנון ובנייה רגיל. תפתח אותו, תראה מה כתוב שם. מרגע שמאשרים את החוק הזה, הוא נכנס לתוקף לבנייה חדשה. לא מה היה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מדברים על בנייה שנעשתה.
היו"ר דוד אמסלם
"שנעשתה" – מהרגע שנוצר החוק זה מתחיל.
ארז קמיניץ
יש הוראות מעבר. תסתכלו על התחולה ועל הוראות המעבר, אלה הוראות בסוף החוק ונגיע אליהן. אבל כל החידושים זה דברים שנחיל לעתיד, אבל זה לא אומר שלא אוכפים לפי החוק הקיים היום. עבירות שנעשו בעבר לא ממורקות בגלל שאנחנו מתקנים את החוק. זה ברור?
היו"ר דוד אמסלם
זה מה שאמרתי לך.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, הוא אומר משהו אחר. עבירה שנעשתה לפני שנה, אחרי כניסת החוק הזה לתחולה הוא יגיד שזה שימוש אסור, לא בנייה אסורה. עבירה נמשכת.
ארז קמיניץ
חוץ משימוש אסור.
היו"ר דוד אמסלם
כשנגיע לסעיף תעיר את זה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל זה בהגדרה.
ארז קמיניץ
מה שמטריד אותך זה רק שימוש?
היו"ר דוד אמסלם
אני לא יכול אתך. ארז, אני לא רוצה שתענה לו.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
זה בשימוש, ארז.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא יודע אם זה רק בשימוש. הוא מפריע לי כל הדיון בגלל שהוא מתעקש שאלך בדיון לפי מה שהוא רוצה. כשנגיע לסעיף בשימוש תגיד לי: דודי, זה השימוש, ואז נשאל אותו ויכול להיות שנשנה את זה אז. אבל אתה מעכב אותי כבר שעה, כמעט 50% מהזמן, רק על ההגדרות.

בואו נמשיך. בבקשה.
תומר רוזנר
אנחנו קוראים עכשיו מי הם השחקנים במגרש האכיפה ומה סמכויותיהם. גם היום, בחוק הקיים, יש הגדרות יחסית ארכאיות של סמכויות האכיפה והפיקוח של גופי האכיפה. מה שמבקשת הממשלה לעשות זה להגדיר את גורמי האכיפה במסגרת החוק ולתת בידיהם את סל הסמכויות שהם נדרשים לו לצורך האכיפה. לאחר שכבר פרסמנו את הנוסח, סיכמנו עם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה שסעיף 203א, לגבי מנהל היחידה, ישונה מעט ונקריא את הנוסח המעודכן.
לירון אדלר מינקה
"סימן ב': סמכויות פיקוח ואכיפה. מנהל היחידה 203א. שר האוצר ימנה את מנהל היחידה הארצית הארצית לאכיפה אשר יעמוד בראש היחידה הארצית לאכיפה ויהיה אחראי למילוי תפקידיה לפי חוק זה .

סעיף ב', כאן יש את השינוי הקטן. יהיה כתוב: "(ב) מנהל היחידה הארצית לאכיפה יהיה עובד בכיר בשירות המדינה" ואנחנו נמחק את המילים: "הכפוף במישרין למנהל הכללי של משרד האוצר לכל הפחות".
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
מה המצב היום?
תומר רוזנר
היום הוא לא מעוגן בחוק.
היו"ר דוד אמסלם
חבר'ה, תרשמו את ההערות.
לירון אדלר מינקה
"(ג) למנהל האכיפה יהיו הסמכויות הנתונות למפקח ולמפקח מיוחד לפי הוראות חוק זה.

(ד) מנהל היחידה הארצית לאכיפה יקבע הנחיות מקצועיות שלפיהן יפעילו מפקחים את סמכויותיהם לפי חוק זה; הנחיות כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של היחידה הארצית לאכיפה."
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
מה המצב היום? הוא לא עובד מדינה?
יעל גרמן (יש עתיד)
עובד מדינה, רק לא כפוף למנכ"ל.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
למה אתם לא רוצים שיהיה כפוף לשר האוצר?
היו"ר דוד אמסלם
לא לא - - -
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
רק שאלה.
היו"ר דוד אמסלם
לא לא. עבדאללה, לא. בסוף אעצור ואתן לך את הזמן. תכתוב.
לירון אדלר מינקה
יש כאן תיקון שהוא: במקום סעיף 257 לחוק העיקרי נתקן את סעיף 257. אין כרגע את הנוסח, אז אני מדלגת הלאה.

"במקום סעיף 257א לחוק העיקרי יבוא:"
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מתי נקבל את הסעיף?
תומר רוזנר
כשהוא יהיה מוכן. כרגע יש עליו עבודה במשרד המשפטים.
היו"ר דוד אמסלם
נחזור אליו, אל תדאג.
לירון אדלר מינקה
החלפת סעיף 257א 5. במקום סעיף 257א לחוק העיקרי יבוא: ״מינוי מפקחים 257א.

(א) שר האוצר יסמיך מבין עובדי משרדו מפקחים לעניין חוק זה, אשר יוסמכו בסמכויות לפי סימן זה, כולן או חלקן, ורשאי הוא להסמיך מפקחים כאמור מבין אלה:

(1) עובדי המדינה - בהסכמת השר הממונה על משרדו של העובד; (2) עובדי ועדה מקומית לפי סעיף 18 או רשות מקומית מוסמכת לאכיפה - בהסכמת ראש הרשות המקומית שהוא עוׂבדה; (3) עובדי ועדה מרחבית - בהסכמת יו"ר הוועדה המרחבית שהוא עוׂבדה.

(ב) סמכויות המפקחים מבין עובדי המדינה יהיו בשטח המדינה כולה או חלקה, כפי שיקבע שר האוצר בעת הסמכתם; סמכויותיהם של מפקחים מבין עובדי ועדה מקומית יהיו בתחום מרחב התכנון שלה וסמכויותיהם של מפקחים מבין עובדי רשות מקומית יהיו בתחומה של אותה רשות.

(ג) למפקח כאמור בסעיף קטן (א) יוסמך אם מתקיימים בו כל אלה:

(1) משטרת ישראל הודיעה, לא יאוחר משלושה חודשים מיום קבלת פרטי העובד, כי היא אינה מתנגדת למינויו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי;

(2) הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי חוק זה, כפי שהורה שר האוצר, בהסכמת השר לביטחון הפנים;

(3) הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה שר האוצר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים.

(ד) הודעה על הסמכת מפקח תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של היחידה הארצית לאכיפה, הוועדה המקומית או הרשות המקומית, לפי העניין.

(ה) מצא מנהל היחידה הארצית לאכיפה כי מפקח אינו ממלא אחר ההנחיות המקצועיות כאמור בסעיף קטן (ד), רשאי הוא, לאחר שנתן למפקח להביא בפניו את טענותיו, לבקש משר האוצר לשלול או להגביל את סמכויותיו של המפקח דרך כלל או לתקופה.

סמכויות מפקחים 257ב. (בא) לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה, רשאי מפקח –

(1) לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

(2) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך הדרושים לו לצורך ביצוע תפקידו; בפסקה זו, ״מסמך״ - לרבות פלט כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995;

(3) לערוך בדיקות או מדידות.

(4) להיכנס בכל עת לכל מקרקעין, ואולם לא ייכנס מפקח למקום המשמש למגורים, אלא באחד מאלה: (א) בעת סבירה ולאחר שקיבל את הסכמת המחזיק, ובלבד שהמחזיק הוא בגיר וכי המפקח הודיע למחזיק כי הוא רשאי לסרב לכניסת המפקח; (ב) ניתן צו בית משפט המתיר לו להיכנס למקום;

(ב) התעורר חשד לביצוע עבירה לפי חוק זה, רשאי מפקח –

(1) לחקור כל אדם הקשור לעבירה כאמור או שעשויות להיות לו ידיעות הנוגעות לעבירה כאמור; על חקירה לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים (2) ו-(3) לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), בשינויים המחויבים;

(2) לתפוס כל חפץ הקשור לעבירה; על תפיסה לפי פסקה זו יחולו הוראות הפרק הרביעי לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ״ט-1969 (להלן - פקודת מעצר וחיפוש), בשינויים המחויבים;

(3) לבקש מבית המשפט צו חיפוש לפי סעיף 23 לפקודת מעצר וחיפוש ולבצעו; על חיפוש לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 24(א)(1), 26 עד 28 ו-45 לפקודת מעצר וחיפוש, בשינויים המחויבים;

(4) להיכנס בכל עת סבירה למקרקעין, ורשאי המפקח לעשות שימוש בכוח סביר לשם כך, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא לפי צו של בית המשפט.

סירב אדם להיענות לדרישת מפקח, על פי סמכותו בהתאם להוראות סעיף זה, והיה חשש שיימלט או שזהותו אינה ידועה, רשאי המפקח לעכבו, ויחולו על עיכוב כאמור הוראות סעיפים 75(ב) ו-(ג) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996, בשינויים המחויבים.

(ה) אין בסמכויות מפקח לפי חוק זה כדי לגרוע מסמכויות פיקוח שנתונות לו לפי כל דין אחר."

הסעיף הבא זה סמכויות פיקוח לגבי מערכת הביטחון.
היו"ר דוד אמסלם
נעשה פאוזה. עבדאללה, בבקשה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
סעיף (ב) בהגדרות: למה אתם לא רוצים שהוא יהיה כפוף למשרד האוצר? למה לא? למה רק בכיר בשירות המדינה?
ארז קמיניץ
הוא כפוף למשרד האוצר, שר האוצר ממנה אותו.
שירה ברנד
סעיף קטן (א) אומר שהוא ממשרד האוצר וסעיף (ב) - - -
ארז קמיניץ
השאלה היא כפיפות מנכ"ל או כפיפות שר. זה משהו שאנחנו לא רוצים להחליט עליו עכשיו. זו שאלה של איזה סוג של יחידת סמך זו.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
(א) סותר את (ב).
קריאות
לא לא.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
לא כפוף למנהל הכללי של משרד האוצר?
תומר רוזנר
לא בהכרח כפוף. יכול להיות שיהיה כפוף ישר לשר.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
בוודאי בעוד שנתיים תהיה קואליציה אחרת ושר האוצר לא יהיה אחראי על תכנון ובנייה, זה יהיה שר הדתות.
ארז קמיניץ
אז מעבירים סמכויות.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אז שיהיה שר האוצר עכשיו. כרגע זה לא שר האוצר.
ארז קמיניץ
כרגע שר האוצר אחראי על מערכת התכנון. יכול להיות שהממשלה הבאה - - -
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
לא שאני בעד, עם כל הכבוד לכחלון. אבל העניין הוא - - -
היו"ר דוד אמסלם
כשהעתיקו ממשרד הפנים למשרד האוצר כתבו שורה אחת: איפה שכתוב "שר הפנים" יהיה "שר האוצר", ונגמר. אם ירצו להחזיר חזרה יכתבו שאיפה שכתוב "שר האוצר" יהיה "שר הפנים".
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אבל למה שלא יהיה כפוף.
היו"ר דוד אמסלם
אסביר לך. זה פעם אחת. עכשיו השאלה היא אם יהיה כפוף ישירות לאיזה שר – לא חשוב איך קוראים לו - או למנכ"ל או למשנה למנכ"ל. אני חושב שזו שאלה פרוצדורלית ולא הייתי מכניס אותה בכלל לחוק. מה זה חשוב? יש עקרונות שהם חשובים - העיקר שיהיה עובד מדינה ולא ייקחו איזה חברה פרטית. הם אומרים שהם רוצים לשקול את זה. הם רוצים שהעובד יהיה בכיר. אין לי מושג למה כתבו "עובד בכיר", אין לי מושג מה זה בכיר, האם יש הגדרה חוקית מה זה בכיר - אני לא נכנס לזה. אבל זה לא משנה במהות, המהות היא שזה יהיה בן אדם בכיר שיהיה מחובר לאינסטנציה גבוהה. הם נתנו רצינות לעניין, שלא יהיה פקיד זוטר לכאורה, בגלל הסמכויות. הם רוצים שזה יהיה משהו הכי גבוה שהם יכולים להביא באופן מעשי.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
הכי גבוה שיכול להיות, שיהיה אדם שיבוא מאני לא יודע מאיפה - - -
היו"ר דוד אמסלם
עבדאללה, הבנת אותי?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אותך אני מבין, אבל אותם אני לא מבין.
היו"ר דוד אמסלם
מה ההצעה?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אם משרד האוצר עדיין אחראי על תכנון ובנייה, שיהיה כפוף לשר האוצר.
שירה ברנד
זה כתוב ב-(א).
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אבל אתם רוצים להשמיט את זה. הוא רק ימנה שם.
ארז קמיניץ
כפוף.
היו"ר דוד אמסלם
אתה לא מקשיב, אתה קורא.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
יהיה "כפוף לו", זה הכול.
היו"ר דוד אמסלם
ראית שאתה לא מקשיב? בגלל שקראת והמשכת את השוונג של המשפט שלך.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אבל אני מבין שלא יהיה כפוף. הוא רק ממנה.
ארז קמיניץ
עובד המדינה תמיד כפוף.
היו"ר דוד אמסלם
במקרה דנן, העובד כפוף בסוף השרשרת לשר האוצר. השאלה היא האם שר האוצר מנהל אותו באופן ישיר או מנכ"ל האוצר מנהל אותו באופן ישיר או המשנה למנכ"ל. זו השאלה. בוודאי שהוא שייך לשר האוצר; שר האוצר ממנה אותו, בסוף השרשרת האחריות עליו היא של שר האוצר, כל עוד שר האוצר אחראי על תחום התכנון והבנייה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אז למה צריך את סעיף (2)? לא צריך.
היו"ר דוד אמסלם
לא צריך. תרשמי שעבדאללה מבקש שלא יהיה סעיף (2).
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
צריך להשאיר את המילים "כפוף לשר האוצר". תרשמו את זה בסעיף (א).
היו"ר דוד אמסלם
תאמין לי, זה לא מהותי.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
לא לא, זה מהותי. בן אדם בכיר במדינה.
היו"ר דוד אמסלם
תרשמי: עבדאללה מבקש להכפיף אותו ישירות לשר האוצר.

בבקשה, זוהיר.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
ואם שר האוצר מהבית היהודי?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב-ראש, אנחנו מרכזים כמעט את כל סמכויות האכיפה בידי פקיד אחד, כמה שהוא בכיר. הוא יהיה האחראי.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
כמו שר בינוי עכשיו.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני קורא לו "שר האכיפה". אני מבקש לדעת: היחידה הארצית לאכיפה, איפה יש את הסמכויות שלה? איפה מוגדרות הסמכויות שלה?
תומר רוזנר
בחוק הזה. בסעיף שהקראנו, "סמכויות הפקחים", זה סמכויות הפקחים של היחידה הארצית וגם של הפקחים של הרשויות המקומיות, כמובן.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
דבר שני, אני מבקש שההנחיות שיקבע המנהל, שבכל זאת יאושרו על-ידי דרג – מצדי זה יכול להיות ועדת הפנים או שר הפנים. לא יכול להיות שמנהל היחידה הארצית - - -
היו"ר דוד אמסלם
תרשמי שאוסאמה אמר שההנחיות התפעוליות יהיו דרך השר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הנחיות מקצועיות, לא תפעוליות. כתוב: "יקבע הנחיות מקצועיות".
היו"ר דוד אמסלם
מקצועיות. שזה יהיה באישור ועדת הפנים.
יעל גרמן (יש עתיד)
איזה סעיף?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
סעיף (ד). אני מבקש גם בעניין סמכויות המפקחים: נותנים להם סמכויות רחבות מאוד - גם של שוטר, גם של תובע, יש לו סמכות לחקור. אני מפנה לסעיף בעמוד 9.
היו"ר דוד אמסלם
כן כן, יש לו סמכות לחקור.
תומר רוזנר
יש לו את זה גם היום.
היו"ר דוד אמסלם
זו אותה סמכות שיש גם היום לפקחים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
גם לעכב?
היו"ר דוד אמסלם
לחקור הוא יכול גם היום.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לעכב, יש לו סמכויות לפי פקודת מעצר וחיפוש בסעיף קטן (2) בעמוד 8. הוא יכול לבקש צו חיפוש, הוא יכול להיכנס בכל עת ורשאי המפקח לעשות שימוש בכוח סביר. רבותי, מה אנחנו עושים פה? יש עבירת בנייה; הוא יכול לבוא, לצלם - - -
היו"ר דוד אמסלם
ואם לא נותנים לו לצלם?
ארז קמיניץ
ואם יש גדר לגן האירועים?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז יפנה לבית המשפט, כמו שכתוב בסעיף לפני, ויבקש מבית המשפט צו חיפוש. שהמשטרה תעשה את זה, אני יודע מי זה המפקח הזה? הוא יכול לגבות עדות שתשמש אחרי זה - - - ?
היו"ר דוד אמסלם
טענה חזקה. אוסאמה מבקש שלגבי הנושא של צו החיפוש – שזה יהיה באישור בית המשפט.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא. כתוב: "יבקש מבית המשפט צו חיפוש".
היו"ר דוד אמסלם
אז מה, צו כניסה?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
רק הכניסה למקרקעין של מגורים, שים לב. לשטח אפשר להיכנס ולבית לא, כמו שאני מבינה את זה. זו שאלה, זו סמכות מאוד נרחבת.
היו"ר דוד אמסלם
אתה מבקש שגם כניסה למקרקעין תהיה דרך בית המשפט.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כן.
היו"ר דוד אמסלם
אני מנסח: כל כניסה למקרקעין בצו בית משפט.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הוא יכול להיכנס, אם זה שטח ונכנס. אבל להשתמש בכוח סביר?
ארז קמיניץ
אם יש שער?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז לבקש מבית המשפט. מה, הוא יכול לפרוץ ככה?
היו"ר דוד אמסלם
לגבי הנושא של כוח סביר – זה רק לכניסה למקרקעין. אני מבין שאתם לא מתכוונים לכך שהבן אדם עוצר אותו ואז הוא עצמו מזיז אותו בכוח סביר. הכוונה - - -
תומר רוזנר
התשובה היא כן, גם זה.
יעל גרמן (יש עתיד)
יש משטרה.
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת גרמן, בואו נקשיב לתשובה.
ארז קמיניץ
אני מבקש שיחידת - - - תענה.
עמית אופק
הרעיון של הסעיף הזה הוא שכאשר יש חשד לביצוע עבירה יש לך אפשרות לעשות שימוש בכוח סביר כדי לתוך המקרקעין, להבדיל מבית מגורים, שזה בכל מקרה בצו. כדי להיכנס לחצר או להיכנס למבנה שלא משמש למגורים, למשל מחסן שמשמש למסחר.
תומר רוזנר
אבל השאלה שהיתה האם שימוש בכוח - - -
עמית אופק
שימוש בכוח הוא גם כלפי המנעול?
תומר רוזנר
כלפי אדם.
היו"ר דוד אמסלם
לגבי רכוש – הבנתי. נניח שיש שם שער וכו'.
עמית אופק
אם אדם עומד בשטח, אז הסמכות לשימוש בכוח כוללת גם את ההזזה שלו הצידה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אבל הכוונה היא - - - למה צריך את זה?
היו"ר דוד אמסלם
מה המצב היום?
עמית אופק
היום יש הוראת חוק גורפת, שיש אפשרות להיכנס לכל מקום. בבית מגורים יש מגבלות, אבל יש אפשרות להיכנס בכל מקום. אין התייחסות לשימוש בכוח או לצו בית משפט.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז למה אתם מכניסים את זה?
היו"ר דוד אמסלם
אני מקבל חלק מהעניין. תעשו חושבים על זה ותחזרו אלי עם תשובה. אני מבין לגבי רכוש; לגבי אדם – זה עלול להתפתח למקום לא טוב פיזית. אני חושב שזה לא נכון.
ארז קמיניץ
אנחנו צריכים את זה בעיקר לגבי הרכוש.
עמית אופק
אנחנו צריכים את זה בעיקר לגבי המנעול.
היו"ר דוד אמסלם
לכן ההערה של אוסאמה במקום בקטע הזה. בבקשה.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
לגבי המנעול – זה בכלל לא ככה בסעיף. הניסוח הוא הרבה מעבר לזה.
עמית אופק
זה מה שהיושב ראש ביקש.
היו"ר דוד אמסלם
ביקשתי להרחיק את הסוגיה של בני אדם.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
לא רק בני אדם.
היו"ר דוד אמסלם
אני החלטתי רק בני אדם.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אדוני, אני חוזר לעניין החקירה.
היו"ר דוד אמסלם
אומר ארז שזו סמכות שקיימת היום.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
אם היא קיימת, למה צריך את זה?
ארז קמיניץ
כתוב בחוק הזה.
היו"ר דוד אמסלם
אתה מזכיר לי את ההערות של גרמן. היא תמיד אומרת שזה כתוב בחוק אחר.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
אם זה כתוב בחוק אחר - - -
היו"ר דוד אמסלם
לפעמים אנחנו אוהבים לכתוב כמה פעמים אותו דבר.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
במיוחד כשזה קשור לערבים, אתה אומר.
ארז קמיניץ
מה קשור?
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
אתה יודע שזה קשור.
ארז קמיניץ
זה לא, כי החוק הזה הוא לא רק נגד ערבים.
יעל גרמן (יש עתיד)
- - - אחוז זה ערבים.
ארז קמיניץ
לא נכון. איך הגעתם לתוצאה הזאת?
יעל גרמן (יש עתיד)
ממחקר שהגישו - - -
היו"ר דוד אמסלם
ארז ועמית, מספיק.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
מתי הרסת בתוך חודש 20 בתים?
היו"ר דוד אמסלם
יוסף, אם אתה רוצה להרגיש שזה נגד ערבים, תרגיש ככה. טוב, בסדר, שיהיה לך אלף לבריאות.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
מה לעשות. אתה לא חי נוח עם זה, אבל זאת האמת.
היו"ר דוד אמסלם
אלף לבריאות. יש לך הסתייגות נגד ערבים, אתה רוצה שנכתוב - - - ?
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
זאת עובדה שרק בחברה הערבית מתקוממים נגד.
היו"ר דוד אמסלם
יוסף, אני קורא לך לסדר פעם שניה.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
תראה מי יושב סביב השולחן. אתה רואה נציג אחד של קיבוץ כאן?
היו"ר דוד אמסלם
אני קורא לך לסדר פעם שלישית. צא החוצה.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
אתה רואה נציג אחד של קיבוץ? אתה רואה רק נציגי החברה הערבית, שאתה נטפל אליהם ופוגע אליהם, ואחר כך אתם מיתממים שזה לא נגד ערבים. תפסיקו. תגיד שזה נגד הערבים, וזהו. לא צריך להסתיר את הגזענות.

(חבר הכנסת יוסף ג'בארין יוצא מחדר הוועדה.)
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה, אוסאמה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני מתייחס לסעיף של העדות והחקירה. "לחקור כל אדם הקשור לעבירה כאמור או שעשויות להיות לו ידיעות הנוגעות לעבירה כאמור. על חקירה לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים קטנים (2) ו-(3) לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) בשינויים המחוייבים". זאת אומרת, הוא יכול לגבות עדות וזה יכול לשמש בבית משפט. קודם כול, אנחנו מדברים על משהו פלילי.
תומר רוזנר
כן כן, זה המצב היום.
היו"ר דוד אמסלם
זה המצב היום. אומרים לי תומר וארז שזה המצב היום לגבי מפקח רגיל. אז יכול להיות שאתה רוצה לפתוח את כל החוק – זה גם מותר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אם זה נמצא בחוק, אז למה זה פה?
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו אוהבים לכתוב כמה דברים פעמיים. אמרתי את זה, אפילו שלוש פעמים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אפשר לברר עם הייעוץ מה חדש? שיגידו לנו.
היו"ר דוד אמסלם
הוא הסביר שבסוגיה הזאת זה אותו דבר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני מבקש שיגידו לי איפה זה קיים בחוק, באיזה סעיף. תגידו לי, ארז. אני לא רוצה לראות את זה. אני לא מומחה בתכנון ובנייה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כל התיקון - - -
היו"ר דוד אמסלם
רק שניה. חברת הכנסת פארן, קיבלת את רשות הדיבור?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני מנסה להבין.
היו"ר דוד אמסלם
לא לא, מנסים להבין בשקט, לא מדברים פה. עוד מעט אגיע אלייך, אני עובר בסדר. עכשיו אני עם אוסאמה. חברת הכנסת גרמן, אני מבקש לא להפריע לי.
יעל גרמן (יש עתיד)
- - -
היו"ר דוד אמסלם
את. אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.
יעל גרמן (יש עתיד)
על מה אתה קורא לי לסדר?
היו"ר דוד אמסלם
על ההפרעה שלך עכשיו.
יעל גרמן (יש עתיד)
איזה הפרעה?
היו"ר דוד אמסלם
עכשיו את מפריעה לי. בבקשה, תענה לאוסאמה.
עמית אופק
המצב היום בסעיף 257א, שאנחנו מחליפים אותו – פרק י' מוחלף בנוסח החדש: "257א(ב) למפקח שמונה כאמור בסעיף קטן (א) יהיו הסמכויות המסורות לשוטר לפי סעיפים 2, 3(1), 4, 6 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) והסמכויות המסורות לקצין משטרה לפי סעיפים 2 ו-3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) לצורך ביצוע החוק". זה המצב היום, פשוט הסעיף הזה - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
זה כולל חקירה?
היו"ר דוד אמסלם
חבר הכנסת גרמן, אגיע אלייך. אוסאמה, בבקשה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
סעיף אחרון: "סירב אדם להיענות לדרישת המפקח

עמית

כן.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
סעיף (ד): "סירב אדם להיענות לדרישת מפקח, על פי סמכותו בהתאם להוראות סעיף זה, והיה חשש שיימלט או שזהותו אינה ידועה, רשאי המפקח לעכבו - - -"
היו"ר דוד אמסלם
יש לו סמכות לפי מה שהוא הקריא?
שירה ברנד
יש, זה קצין משטרה.
עמית אופק
זה סעיף 257א שהקראתי נתן גם את סעיפים 2, 3, 4 ו-6 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש). אלה סעיפים שבוטלו והוחלפו בחוק המעצרים, שהם כוללים את סעיף העיכוב.
היו"ר דוד אמסלם
יש לך עוד הערה?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
"לחקור כל אדם הקשור לעבירה כאמור או שעשויה להיות לו ידיעה" – זה דבר דרקוני. אז לכתוב לחקור את הקשור במישרין לעבירה. זה הכול, את השאר להשמיט.
תומר רוזנר
בסדר גמור.
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת גרמן, בבקשה.
יעל גרמן (יש עתיד)
באמת לא זכרתי שיש כל כך הרבה סמכויות למפקחים. מה שאני רוצה לשאול זה איזה סמכויות הוסיפו בחוק הזה על הסמכויות הקיימות?
עמית אופק
סמכות התפיסה הוספה בחוק הזה – לתפוס חפץ.
תומר רוזנר
ראיה נגיד, שצריך אותה למשפט.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אתה יכול לתפוס את הבניין שנבנה?
היו"ר דוד אמסלם
לא לא, דיברת. אני רוצה לסיים, אני כבר באיחור. הם אומרים תפיסה וכניסה לחצר.
עמית אופק
רק האלמנט של השימוש בכוח.
היו"ר דוד אמסלם
אמרנו: השימוש בכוח – חוץ מבני אדם - והתפיסה.
אשר זליגר
מצד שני, גם צמצמו. כרגע, בחוק הנוכחי, אפשר להיכנס לבית מגורים גם ללא צו. צמצמנו את זה ובמקום שבו יש חשד לעבירה צריך צו מבית משפט.
יעל גרמן (יש עתיד)
מה שאני מבקשת זה להוריד את השימוש בכוח.
היו"ר דוד אמסלם
לגמרי?
יעל גרמן (יש עתיד)
את התוספת על החוק, שמאפשר שימוש בכוח.
ארז קמיניץ
אנחנו מבקשים לעשות אבחנה בין רכוש - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
קיבלנו את ההערה שלך.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני רוצה להעיר שיש לנו בשביל זה משטרה, אם באמת צריך כוח.
היו"ר דוד אמסלם
תרשמי: יש לנו בשביל זה משטרה. כבר אמרנו את זה, סייגנו את זה.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
העיכוב נשמע לי מאוד ערטילאי. "והיה חשש שיימלט או שזהותו אינה ידועה, רשאי מפקח לעכבו". מה זה "לעכבו"?
תומר רוזנר
בסעיף זה יש הפנייה לחוק אחר, שמגדיר זה מה זה סמכויות עיכוב, מה הוא יכול לעשות. הוא יכול לעכב אותו עד שלוש שעות, עד שבא שוטר.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
ואם הוא נמלט, אפשר לירות בו?
תומר רוזנר
לא לא.
היו"ר דוד אמסלם
חבר הכנסת חאג' יחיא, בבקשה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
חברים, אנחנו מדברים על שינוי בחוק. אם היה משהו בחוק מסוים, זה לא אומר שלא ניתן לשנות אותו. כשמדברים על לעכב אותו ואם הוא נמלט – אני מרגיש שמדברים על סוחר סמים שהוא במרדף חם. אנחנו מדברים על עבירת בנייה, שזה לא משהו שאתה יכול לקחת, להרחיק ולהעלים ראיות.
היו"ר דוד אמסלם
מה אתה מציע?
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אני מציע את כל זה להוריד – העניין של החקירה - - -
היו"ר דוד אמסלם
איזה סעיפים?
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
כל סעיף ד. להגיד שיש את זה בחוק הקיים, לחקור – מה לחקור? אני חושב שהתפקיד של המפקח לבוא ולמסור את הצו. לא קיבל אותו, הוא יכול להיעזר - -
ארז קמיניץ
מי יחקור?
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
- - ולהגיש את כתב האישום.
לירון אדלר מינקה
איך הוא יגיש כתב אישום?
היו"ר דוד אמסלם
מספיק. תרשום. קיבלתי, אנחנו רושמים את ההסתייגות שלך.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ארז, מצלמים את הבנייה, רואים שזה בלי היתר וזהו. איזה חקירה?
היו"ר דוד אמסלם
אוסאמה, אני קורא לך לסדר פעם שניה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני בפעם ראשונה? אז לפני שאצא בפעם שלישית, אני יוצא.
היו"ר דוד אמסלם
רשמתי את ההערה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אנחנו מדברים על מבנים. להגיד שנפעיל כוח - - -
היו"ר דוד אמסלם
רשמתי את זה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אבל עוד לא סיימתי.
היו"ר דוד אמסלם
מה ההערה הבאה שלך? רשמנו את זה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
מה שעבדאללה אמר, העניין להיות כפוף או לא כפוף. אחרי שקיבל את המינוי, יש לו את השטח שלו והוא יעשה בו מה שהוא רוצה, אם הוא לא כפוף למנכ"ל.
היו"ר דוד אמסלם
למי אתה רוצה שהוא יהיה כפוף?
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
למנכ"ל.
היו"ר דוד אמסלם
מאה אחוז. הכפיפות של מנהל היחידה, שתהיה למנכ"ל. בבקשה, חברת הכנסת כהן-פארן.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
הרי יש פה הרחבה מסוימת, נכון? קראתם את הסעיף ואמרתם שהדברים כבר מצויים בחוק, אבל בכל זאת גם הרחבת ההגדרה וגם המינוי הספציפי של מנהל יחידת אכיפה, הגדרה של מי ימונה להיות מפקח, זה נותן לזה יותר משמעות בשטח.
ארז קמיניץ
יותר סדר. פשוט שיהיה יותר מסודר, זה הכול.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אם היום באמת מבוצעים מבצעים כאלה של אכיפה על-ידי פקחים אז לא ברור מי הסמיך אותם. אם כבר היום 257א קיים בחוק. אז תבהיר את זה.

בסעיף (ג)(2) מדובר על הכשרה: "המפקח כאמור בסעיף קטן (א) קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי חוק זה". אני חושבת שיש כאן מקום להבהרה כי נותנים סמכויות נרחבות, כולל שימוש בכוח סביר, כולל כניסה למקרקעין. שוטר עובר קורס הכשרה של בית-ספר לשוטרים; אני לא יודעת מה הפקח הזה יעבור.
עמית אופק
לגבי סעיף 257א, גם היום שר האוצר הוא מי שמסמיך את המפקחים לבצע את הסמכויות לפי החוק – מה שהקראנו קודם - ובלבד שהמפקח עבר הכשרה מתאימה, כשפי שקבעו שר האוצר ושר המשטרה. גם זה כתוב היום. המפקחים עוברים קורס פיקוח על הסמכויות שרלוונטיות להם ולדיני התכנון והבנייה. זה קורס פיקוח שמי שמייצר אותו זה, בין היתר, גם אבי, ששותף לוועדת ההיגוי. הוא מבוצע על-ידי מפעם השפלה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כמה מפקחים כאלה, שעברו את קורס הפיקוח, יש היום? אני מנסה להבין מה המצב היום לעומת המצב שהחוק לוקח אותנו אליו.
עמית אופק
אותו דבר.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אבל החוק בכל זאת מסדיר פה איזושהי פרוצדורה, לטעמי כדי להגביר את הפיקוח. נכון? זה מוסכם על כולם.
אבי כהן
חברת הכנסת כהן-פארן, אני אחראי על ההכשרה בהאצלה משר האוצר. אנחנו מרחיבים את ההכשרות, בדיוק בגלל הדברים האלה, להכשרה הרבה יותר ארוכה – ל-96 שעות. היא גם תהיה הכשרה ממיינת; לא כל מפקח יוסמך בסוף ההכשרה הזאת. גם סידרנו תנאי סף. זאת אומרת, נערכנו לקראת הרחבת הסמכויות הזאת גם בוועדות המקומיות. גם במצב היום אין מפקח בוועדות המקומיות שחוקר באזהרה אם אין לו סמכות, תעודה שחתומה על-ידינו, והוא לא שומר על כשירות.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כמה פקחים עם הסמכות הזאת יש היום?
אבי כהן
בין 350 ל-400. זה תלוי, כי כל הזמן יש אחד שפורש ואחד שנכנס ויש לנו קורסים עיתיים כדי להכשיר אותם. יש לנו גם בחינות בשטח.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אז בין 350 ל-400, וזה לא מספק מענה?
אבי כהן
בוועדות המקומיות.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זה נשמע לי הרבה מאוד.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להתקדם. אני צריך להגיע לרהט בעוד שעה ועשר דקות. מה הסעיף? אנחנו דנים על החוק בערך שש שעות, על כל מה ששאלתם. מה הסעיף?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
סעיף (ג)(2). רציתי לקבל הבהרה לגבי ההכשרה המתאימה. זה נענה. אבל אני רוצה לברר: היום יש 350–400 פקחים שמוכשרים על-ידי ובתוך הרשויות המקומיות וזה לא מספק מענה או שהם לא עושים את העבודה? זה נשמע לי הרבה מאוד.
היו"ר דוד אמסלם
אל תענה לה עכשיו. אני לא עושה הצבעות. תשב אתה אחרי זה ותסביר לה את כל הפרוצדורה. אני חייב לטוס, אני כבר חורג ב-12 דקות מהזמן שהגדרתי לדיון.

בבקשה, בני.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
כמו לחבריי, גם לי יש קושי עם הסמכויות.
היו"ר דוד אמסלם
יש לך קושי להעניק סמכויות תמיד.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
כן, אני מודה. זו גישתי הכללית כלפי הרשויות.
היו"ר דוד אמסלם
לא שאני חולק עליך בעניין הזה באופן כללי. אתה יודע.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
כולל בחוק המאבק בטרור, תחת הכותרת "ביטחון המדינה ושלום אזרחיה".

כמו שנאמר, אי-אפשר להסתיר את העבירה - זו עבירת בנייה. אפילו אם היא בבית, אז זה חדר שאפשר אולי לצלם אותו מבחוץ. אבל פה אנחנו קוראים: לתפוס כל חפץ הקשור בעבירה, בתור דוגמה. האם תוכלו להאיר את עינינו, איזה חפצים קשורים לעבירה אחרי שנעברה?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
מערבל בטון, שופל - - -
בת אור כהנוביץ
אני מנהלת המדינה להנחיית התובעים בפרקליטות המדינה. היום, גם על פי דרישות בית-המשפט, מבוצעת חקירה לפני הגשת כל כתב אישום, בעיקר כדי לרדת לחקר האמת ולתת לנאשם את הזכויות וההגנות שנדרשות. במסגרת חקירה כזאת יכולים להיתפס מסמכים, כגון: מסמכי היתר, חוזי שכירות, קבלות בספר חשבונות בעסק שפועל במקום לא חוקי. יש מגוון רחב של מסמכים או חפצים שהם רלוונטיים כדי להוכיח ביצוע העבירה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
למה? את רואה וצילמת את החדר, את המבנה. מה יש עוד - - -?
בת אור כהנוביץ
קודם כול, אנחנו צריכים להוכיח את הזיקה של הנאשם הספציפי למקרקעין, והדבר הזה נדרש בראיות. עצם העובדה שהמבנה קיים עוד לא מבססת את הזיקה של הנאשם הספציפי שאנחנו מבקשים להעמיד לדין. דבר שני, גם משך ביצוע העבירה. המפקח נמצא במועד מסוים כשהעבירה בוצעה בתקופה נרחבת יותר. מסמכים כאלה יכולים להעיד - - -
ארז קמיניץ
קבלות של אירועים בגן אירועים או - - -
עמית אופק
תמורה כלכלית.
בת אור כהנוביץ
כל אלה דברים שמתאספים - - -
היו"ר דוד אמסלם
הם לא מתכוונים לאסוף מסמכים שלא קשורים לאירוע. חפץ שקשור לאירוע.
בת אור כהנוביץ
כל הדברים האלה נתפסים במסגרת חקירה. הם עוזרים לרדת לחקר האמת.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
משפט אחד.
היו"ר דוד אמסלם
אני מאחר רבע שעה. בבקשה.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אני פונה לאבי: זה יפה שאתה מכשיר את האנשים, אבל אנחנו מבקשים שתכשיר אנשים בצלם אנוש. זאת אומרת, שיתייחסו לערבים לא כאויבים, כאמרתו של ראש הממשלה: כוחותינו הורסים בתים בקלנסווה. תסביר להם, לאלה שאתה מכשיר אותם, שמדובר עדיין באזרחי מדינת ישראל, לא עוכרי מדינת ישראל, וזאת בסך הכול עבירת בנייה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. אני מסכים עם כל מילה שלו פלוס. בבקשה, אבל בדקה, ואני מסיים.
נירית אהרון
אני מרשות הטבע והגנים. הערת הבהרה: סעיף 254א קובע רשימה סגורה של גורמים, שמביניהם שר האוצר רשאי להסמיך מפקחים. חשוב לי להסב את תשומת ליבכם לסעיף 60 לחוק גנים לאומיים, שהוא מאפשר לרשות מרשויות המדינה להסמיך את פקחי הרשות לבצע שורה של חיקוקים, לרבות חוק התכנון והבנייה. החשש שלי שסעיף 257א יוצר איזשהו הסדר שלילי, כי יש פה רשימה סגורה.
היו"ר דוד אמסלם
התשובה כאן היא שזה לא מצמצם את אותו סעיף.
נירית אהרון
כלומר, לא תהיה מניעה - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא תהיה מניעה שתסמיכו את אותם אנשים אצלכם.
נירית אהרון
לא לא, זה שר האוצר.
היו"ר דוד אמסלם
שהשר יסמיך.
נירית אהרון
בסדר גמור, תודה.
היו"ר דוד אמסלם
רבותי, אני מודה לכולם ונועל את הישיבה בגלל שאני חייב לזוז. ההמשך מחר, המשך ההקראות. כל השאלות שיש לכם, עכשיו אבי כהן כאן ותשאלו אותו. לא מחר תוך כדי הקראה. טוב? תודה.

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:43.

------------------------ 8 -

קוד המקור של הנתונים