ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 22/02/2017

מערך הגיור הממלכתי בישראל - דוח מבקר המדינה 63ג - ישיבת מעקב שלישית

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 214

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום רביעי, כ"ו בשבט התשע"ז (22 בפברואר 2017), שעה 10:45
סדר היום
מערך הגיור הממלכתי בישראל – דו"ח מבקר המדינה 63ג – ישיבת מעקב שלישית
נכחו
חברי הוועדה: קארין אלהרר – היו"ר

בצלאל סמוטריץ'
חברי הכנסת
עליזה לביא
מוזמנים
יאיר וולף - המפקח הכללי, אגף הפיקוח הכללי, משרד ראש הממשלה

בטי מנדלסון - אגף הפיקוח הכללי, משרד ראש הממשלה

ירון קטן - מנהל אגף הגיור, משרד ראש הממשלה

הרב יצחק פרץ - ראש מערך הגיור, משרד ראש הממשלה

עו"ד אברהם קטלן - יועמ"ש מערך הגיור, משרד ראש הממשלה

אריאל ניסטנפובר - מנהל לשכת ראש מערך הגיור, משרד ראש הממשלה

שמעון שטרית - מנהל אולפני גיור, משרד החינוך

ציפי שלזינגר - עוזרת למנהל החטיבה לביקורת משרדי ממשלה, משרד מבקר המדינה

אהרן אליאסף חסדאי - מנהל תחום יישום והטמעת הרפורמה, נציבות שירות המדינה

נירית אלקלעי - מבקרת הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה

עו"ד רינה נשר - הלשכה המשפטית, רשות האוכלוסין וההגירה

הרב רפאל דיין - יו"ר ועדת חריגים, הרבנות הראשית לישראל

ג'ק קורקוס - הסוכנות היהודית

כרמי רונן - מנהל, עמי אולפני גיור

הרב ישראל וורצמן - מורה, עמי אולפני גיור

דורית וורצמן - מלווה ועוזרת, עמי אולפני גיור

עו"ד אלעד קפלן - מנהל המחלקה המשפטית, מכון עתים

עו"ד אלה סקעת - המחלקה המשפטית, מכון עתים

עו"ד שרה וינברג - מכון עתים

אלן רוזנבאום - מתנדב, מכון עתים

הרב אריאל קונסטנטין - מציון – המכון לציונות ומורשת ישראל

יונתן מאיר - נתיב

תני פרנק - נאמני תורה ועבודה

סיון יעקבסון - דוברת ורכזת מדיה, קולך – פורום נשים דתיות

שירה בן ששון - פעילה, מכון על משמר הכנסת
מנהלת הוועדה
חנה פריידין
רישום פרלמנטרי
יעקב סימן טוב

מערך הגיור הממלכתי בישראל - דו"ח מבקר המדינה 63ג - ישיבת מעקב שלישית
היו"ר קארין אלהרר
בוקר טוב לכולם. אני מתכוונת לפתוח ישיבה נוספת של הוועדה לענייני ביקורת המדינה. 22 בפברואר 2017, כ"ו בשבט התשע"ז. אנחנו כאן, היום, במערך הגיור הממלכתי בישראל – דו"ח מבקר המדינה 63ג, ישיבת מעקב שלישית. בוקר טוב לגברת ציפי שלזינגר, נציגת משרד מבקר המדינה; חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' והגופים המבוקרים.

תראו, הדיון הזה נקבע ממש לפני שבועיים, אם אני זוכרת נכון.
חנה פריידין
שבוע.
היו"ר קארין אלהרר
שבוע. היינו זריזים.

אני אומרת שוב: ההתמקדות היא ועדת חריגים לעניינים מאוד-מאוד ספציפיים. אני לא אאריך במילים, כי אנחנו באמת ככה בדיון של סוף. שממש הכול כבר די גמור וברור.

הטענות שהועלו בדיון הקודם הן טענות בנוגע לנימוק בפרוטוקולים. בעצם, נימוק ההחלטה של ועדת החריגים. אמרנו מדוע ועדת חריגים אמורה לשמש הגוף המחליט, אבל היא לא מנמקת.

ב-11 לינואר שלחתי מכתב לרב רפי דיין בתשובה לחוות הדעת שהוא העביר לגבי הפרוטוקולים. טענות מרכזיות שעולות מהמכתב: מדוע ועדת החריגים אמורה לשמש שומר הסף - - - ההליך ולא הדיין עצמו? זו הייתה השאלה הראשונה. לפי נורמות המינהל התקין, רשות צריכה לפרסם את ההנחיות לפיהן היא פועלת ושיקול הדעת שהיא מפעילה ומחויבת להנמקה. הובא פסק הדין של בית המשפט העליון, בו נסיבות דומות – דרשה רשות ציבורית לא לפרסם פרוטוקולים, והיא חויבה לפרסם אותם. נקבע שהיא לא יכולה לפרסם באופן גורף, ואני מבינה את זה. אם יש משהו שאמור לפגוע במאן דהוא, לא היינו רוצים שתיווצר פגיעה. אבל בכל זאת, כדי שאדם יוכל לתכנן ולדעת אם הוא רוצה לערער, כן או לא, לעשות משהו עם ההחלטה הזאת – ראוי שהדברים יפורסמו.

אתם כבר מכירים את עמדתי. דנו בה מספר דיונים. ואני קיבלתי אתמול בערב מכתב ממערך הגיור שאומר הרבה מאוד דברים. אבל בסופם של דברים אומר את הדבר הבא, בסיכום: בהתאם להמלצות שהועלו בדיון בוועדה, סוכם כי מנהלי עבודת ועדת החריגים יחולו השינויים הבאים: אל"ף, הדיין או שליח בית הדין שערך את הריאיון למבקש הגיור יהיה נוכח בעת הדיון לגבי המבקש – בין בנוכחות פיזית, בין באמצעות טלפון או שיחת וידאו. ככל ששאלות שיעלו חברי הוועדה במהלך הדיון יצריכו בירור נוסף, ישוב המראיין המבקש לצורך בירורים נוספים. בי"ת, יורחב הנימוק להחלטות ועדה, ככל שהן דוחות את הבקשה. אז אני מברכת על השינוי.

חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', תרצה בשלב הזה?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא.
היו"ר קארין אלהרר
לא.

הרב ישראל וורצמן?
ישראל וורצמן
כן.
היו"ר קארין אלהרר
בבקשה, אדוני.
ישראל וורצמן
שלום. אני מגיע מבאר שבע, עירו של אברהם אבינו. אני כבר עוסק בגיור מאז שהוקם מערך הגיור, כבר 15 שנה, אבל למעשה, גם לפני כן. יש לי ניסיון של עשרות שנים בנושא הגיור. הקמתי שם, בבאר שבע, גם קהילה של מתגיירים כדי שהם יוכלו לבצע את מה שהם עומדים לקראת הגיור. והמקום באמת מהווה אטרקציה ומשפחה שנייה למתגיירים. זה התפרסם בכל העולם, בכל הארצות הדוברות שפות לטיניות.

הבעיה שאני מעלה כאן היא שכשאנחנו מגישים בקשה ראשונה לוועדה, הרבה זמן הדבר מתארך. מתארך עד שמקבלים את התשובה. ובסופו של דבר, התוקף של הוויזה של המבקשים פג והם הופכים להיות בלתי חוקיים. ואני רואה את האנשים, אני נפגש עם אנשים בקהילה – אנשים טובים, עזבו את הכול - - -
היו"ר קארין אלהרר
זה נושא שעלה לדיון מספר רב של פעמים.
ישראל וורצמן
עזבו את המדינה שלהם, עזבו את המשפחה, עזבו מקום עבודה, עזבו את השפה, עזבו את הכול. אנשים בעלי אמונה מוצקה. הדבר האחרון שהם חולמים זה להפוך לבלתי לגאליים בארץ ישראל.
היו"ר קארין אלהרר
תודה. תודה.

רשות האוכלוסין וההגירה – יש נציג?
רינה נשר
כן.
היו"ר קארין אלהרר
כן. גברתי, זה נושא שעולה כבר בפעם המי יודע כמה, ואני רוצה לשאול: אומר מערך הגיור, מבחינתו בצדק – הוא לא אחראי על אשרות שהייה במדינת ישראל. האם אתם מקיימים איזושהי התחשבות באותם אנשים שמגישים בקשה לוועדת החריגים בעניין הזה? הם רוצים להתחיל איזשהו תהליך. מה שיקרה, אנחנו נשלח אותם לחוץ לארץ. הם, כנראה, כן או לא, יתגיירו בחוץ לארץ. לא בטוח שזה יוכר בארץ, להבנתי.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אבל אזרחות זה ייתן להם בארץ.
היו"ר קארין אלהרר
בסדר, אבל אולי הם רוצים להיות גם מוכרים בארץ.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני רק אומר: אתם לא מרוויחים שום דבר.
היו"ר קארין אלהרר
כן.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
יש לנו נתונים של כמה זמן בממוצע נמשך טיפול בבקשה? למה זה לוקח כל כך הרבה זמן? אפשר לחשוב. הרי אין איזה 3,000 בקשות בשנה.
היו"ר קארין אלהרר
אז אולי נתחיל בזה?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
כמה בקשות יש? מה ממוצע הטיפול בבקשה?
רינה נשר
לגבי הזמן, זה מערך הגיור צריך להגיד - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
למה? ועדת חריגים זה לא מערך הגיור. ועדת חריגים זה שלכם.
היו"ר קארין אלהרר
לא, לא, לא, זה מערך הגיור.
אלעד קפלן
לא, זה משותף.
היו"ר קארין אלהרר
כן.
רינה נשר
אז זה אני לא יודעת.
היו"ר קארין אלהרר
נציגים של רשות האוכלוסין וההגירה נמצאים בוועדה.

הרב יצחק פרץ, אתה יודע לומר?
יצחק פרץ
800 בשנה.
היו"ר קארין אלהרר
800 בשנה. זה לא מעט.
יצחק פרץ
לא מעט.
היו"ר קארין אלהרר
כמה הזמן הממוצע?
יצחק פרץ
100 נדחים על תנאי סף – עובדים זרים שהמדינה לא מוכנה לקבל אותם. והשאר כמעט, מעט מאוד נדחים - - -
היו"ר קארין אלהרר
הרב יצחק פרץ, מה הזמן הממוצע לטיפול בבקשה?
יצחק פרץ
הזמן הממוצע: בדרך כלל, שלושה חודשים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
זה סביר לחלוטין. אם זה ככה, זה סביר לחלוטין.
היו"ר קארין אלהרר
זה לא מהנתונים שאני קיבלתי.

עמותת עתים, אתם מכירים נתונים אחרים? כי אני הבנתי שזה לא שלושה חודשים.
אלעד קפלן
יש לנו אנשים שמחכים חודשים ארוכים, והבעיה - - -
היו"ר קארין אלהרר
מה זה "חודשים ארוכים"?
אלעד קפלן
יש לנו תיקים שהם למעלה מחצי שנה. לא חישבתי את הזמן הממוצע. יש לנו תיקים שלמעלה מחצי שנה מחכים לתשובה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אבל כמה? עוד פעם, יש עשרה תיקים מורכבים שצריך שם בדיקות וחיקורים וכולי. זה נורמלי.
אלעד קפלן
מדובר בלא מעט תיקים. יש אצלנו עשרות תיקים שמטופלים וזה דבר שחוזר על עצמו פעם אחר פעם שאנשים לא מקבלים תשובה ואשרת השהייה בישראל מסתיימת. עכשיו, אם לא קיבלו תשובה וכבר עבר הרבה יותר מהזמן הסביר למתן תשובה, לפחות שיאריכו את אשרת השהייה עד למתן תשובה. כלומר, אם ועדת החריגים מתעכבת, זו לא סיבה להעניש את מבקשי הגיור.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
כמה זמן זה אשרת שהייה בדרך כלל?
רינה נשר
עורכת הדין רינה נשר מהלשכה המשפטית של רשות האוכלוסין וההגירה.

אשת המקצוע שלנו שיושבת בוועדה לא נמצאת פה כי יש היום, בשעה הזאת, גם ועדה הומניטרית ואי אפשר היה לוותר על נוכחותה שם. אז אני מתנצלת שאני אוכל לענות את התשובה הכללית.

קודם כל, אם אנשים יודעים לפני שהם נכנסים לישראל שהם מתכוונים להיכנס לישראל לצורך גיור, הם יכולים להגיש את הבקשה עוד מחוץ לארץ.
היו"ר קארין אלהרר
ואם לא?
כרמי רונן
אין אפשרות.
רינה נשר
רגע. רק שנייה.

אני חושבת שאם מישהו כבר מחסל את כל ענייניו ונכנס לישראל למטרת - - -, הוא לא יכול להעמיד את המדינה בעצם בפני מצב שהוא מעשה עשוי ולהגיד: אני עזבתי הכול ועכשיו תנו לי להתגייר. זו אמירה אחת כללית.

באופן עקרוני, אני מבינה שרוב הבקשות לוועדה - - -
היו"ר קארין אלהרר
אם על פי רוב הכול מסתדר – מצוין, אנחנו מברכים. עכשיו אנחנו מדברים על המקרים שמתעוררות בהם בעיות נקודתיות.
רינה נשר
אז ככל שיש מקרה שמצדיק הארכה של אשרה, מאריכים אשרה, אבל אי אפשר להגיד שזה יהיה ככלל. כי אם עצם הגשת בקשה למערך הגיור, התוצאה שלה תהיה הארכת אשרה לשהות בישראל – זו גם לא תוצאה שאנחנו רוצים - - -
אלעד קפלן
רק - - -
היו"ר קארין אלהרר
רק עד שתינתן תשובה בוועדה.
רינה נשר
שוב, תלוי למה לא ניתנת תשובה. קודם, מהניסיון שלנו - - -
היו"ר קארין אלהרר
מה זה "תלוי"?
אלה סקעת
מה זה משנה?
רינה נשר
אני אומרת: לפעמים אנשים מקבלים תשובה שלילית ומבחינתם זה לא לקבל תשובה, כי לא מקבלים תשובה חיובית.
היו"ר קארין אלהרר
לא.
רינה נשר
שוב, אני מדברת באופן כללי.
אם מתן התשובה מתעכב
כי זה משהו יותר מורכב, כי יש בעיה עם התיק – זה לא מסוג הדברים שנכון להאריך אשרה. אם זה מסוג הדברים שמצריך בירורים נוספים, אבל על פניו לא נראה שיש איזושהי בעיה – אפשר להאריך אשרה. כל בעיה בקשה כזאת נבדקת לגופה.
שוב אני אומרת
כלל אי אפשר לקבוע. אני מבינה שמדובר על מיעוט המקרים, ומיעוט המקרים האלה נבדקים לגופם, ככל שיש אפשרות.
היו"ר קארין אלהרר
שוב אני רוצה לשאול: תראי, הם קיבלו תשובה. זה עולם אחד. הם עדיין לא קיבלו תשובה? אני יכולה לומר: לשכתי העבירה פנייה, אני כבר חודשיים מחכה לתשובה.
רינה נשר
דווקא על המקרה הזה, מה שביקשנו למסור – לא היו שם פרטים מזהים שהצלחנו בכלל לאתר את התיק, ולכן לא ניתן היה לתת תשובה.
היו"ר קארין אלהרר
זה שאתם לא יודעים לאתר את התיק, זה בעייתו של - - -
רינה נשר
אבל אם אין צילום דרכון - - -
נירית אלקלעי
אבל זה - - - והדרכון אצלו או מספר הדרכון.
רינה נשר
אם אין צילום של דרכון, אם מספר הדרכון הוא לא מדויק, אני לא יכולה לאתר את בן האדם.
נירית אלקלעי
חזרנו אליכם עם בקשה - - -
היו"ר קארין אלהרר
חזרתם אליי ללשכה בעניין הזה?
נירית אלקלעי
כן. אני חזרתי. אני נירית אלקלעי, המבקרת הפנימית. לא הצלחתי לאתר את הדרכון על פי הפרטים שנמסרו - - -
היו"ר קארין אלהרר
אחרי חודשיים חזרת אליי.
נירית אלקלעי
חזרנו עם בקשה - - -
היו"ר קארין אלהרר
תראו, אני חייבת להגיד לכם משהו: אם חבר כנסת ממתין חודשיים, אני אפילו לא רוצה להעלות בדמיוני כמה מעלה אדם שהוא לא תושב, הוא לא אזרח, הוא שום דבר ולא כלום. ולכן אני אומרת: גם אם לא ידעתם את מספר הדרכון, אתם מקבלים מכתב. למה לחכות חודשיים ולהגיד: אין לנו את הדרכון?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
זה רק בגלל שלך יש הרבה סבלנות. אני, אחרי שבועיים, הייתי מתחיל לעצור הצבעות לוועדת הכספים. אז הייתי מקבל תשובות.
היו"ר קארין אלהרר
אני פשוט לא חברה בוועדת הכספים, חברי, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. אתה יודע, אני מנומסת. הנימוס עולה לי.
נירית אלקלעי
אני קיבלתי את זה לשולחני לפני כשבוע. חזרתי אלייך עם תשובה - - -
היו"ר קארין אלהרר
אז להאשים את הדואר? לזמן אותם לדיון?
נירית אלקלעי
לא יודעת. לא את הדואר, אבל אני אומרת שוב: ברגע שזה הגיע לשולחני, באותו רגע טיפלתי. ניסיתי להעלות את זה על המחשב. חזרתי אליכם עם בקשה לקבלת פרטים מדויקים כדי שנוכל לברר מה המקרה, ועד היום לא חזרו אליי.
קריאה
חזרו - - - היום, אתמול - - -. נכון?
נירית אלקלעי
לא, לא אליי. זה לא חזר אליי, למחשב שלי. למייל.
היו"ר קארין אלהרר
אני מבינה שיש בעיה במייל? שנדאג לסדר אותה? לא, באמת.

באמת, עכשיו, בואי נחזור להיות רציניות. המקרה הזה הוא אחד. את יודעת מה, בהנחה הכי אופטימית, יש לפחות עוד אחד כזה. עכשיו, דמיינו לעצמכם את האדם שמחכה לתשובה. ובינתיים, מה אנחנו עושים? אנחנו הופכים אותו ללא חוקי. אז יש לו שתי ברירות: או להיות מפר חוק ולהישאר ולהמתין וֶ-וֶ-וֶ, ואז תעצרו אותו ותהיה שמחת בית השואבה, או לחזור. אז למה? למה כל הטררם הזה, אם אפשר לפתור את הבעיה? אני לא מדברת על מצבים שבהם ניתנה תשובה שלילית. אני מדברת על מצבים בהם טרם ניתנה תשובה. ואני מבקשת מכם לבחון דבר שנשמע לי הכי לגיטימי בעולם: כל עוד לא ניתנה תשובה של מערך הגיור, של ועדת החריגים, תתנו המשך אשרה. אני אגלה לכם סוד: זה יתמרץ את הוועדה. הם יעבדו בספיד.

מה אומרות?
רינה נשר
אני אגיד: באופן גורף זה לא יכול להיות כלל. כי המשמעות היא שעצם הגשת בקשה לוועדת חריגים תהיה מתן אשרה במדינת ישראל.
היו"ר קארין אלהרר
לא.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אז מה יקרה אם הם יקבלו אשרה לעוד חודש? הרי בסוף הוועדה תיתן את התשובה – עוד חודש, עוד חודשיים. הם יישארו פה עוד חודשיים.
רינה נשר
אני מבינה שמדובר במקרים מאוד ספורים, והוועדה - - - בזמנים - - -
ישראל וורצמן
לא. לא, זה לא מקרים ספורים. זה לא מקרים ספורים.
יצחק פרץ
- - -
ישראל וורצמן
סליחה, זה לא מקרים ספורים.
יצחק פרץ
סך הכול מתוך 800. כמה אתה רוצה? כמה - - -?
ישראל וורצמן
- - -
יצחק פרץ
- - -
רינה נשר
אם בן אדם מגיש בקשה לוועדת החריגים יומיים - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
גברתי היושבת ראש, אפשר שאלה?
היו"ר קארין אלהרר
חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני רוצה לשאול שאלה: בדרך כלל, כמה זמן אדם מקבל אשרת שהייה? גברתי יושבת הראש, יש הבדל, כמו שאמרה נציגת רשות האוכלוסין וההגירה, בין אדם שהיה פה שלושה חודשים, ועכשיו, ביומיים האחרונים החליט שהוא מגיש בקשה, ואז הוא אומר: לא קיבלתי תשובה.
היו"ר קארין אלהרר
מקבלת את זה. בסדר.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
וזו שאלה של שיקול דעת שאתם צריכים להפעיל. בסדר? מתי הוא הגיש את הבקשה, כמה זמן עוד נשאר לו.
רינה נשר
נכון.
היו"ר קארין אלהרר
אני לא אמרתי - - -
רינה נשר
אז לכן אמרתי: הכלל לא יכול להיות גורף. זאת אומרת, ככל שמדובר באנשים שיש להם רישיון ישיבה מסוג א5, יש להם רישיון ישיבה לשנה – יש מספיק זמן שהם יכולים לפנות. אני מניחה שלאלה אין בעיה. מה שמדובר זה על תיירים. אז שוב אני אומרת: ככל שבן אדם יודע מראש שהוא מתכוון להיכנס לישראל לצורך גיור, אפשר להסדיר את הכול מראש.
אלעד קפלן
לא, אי אפשר.
כרמי רונן
אין מנגנון כזה. אין מנגנון.
אלעד קפלן
אי אפשר.
קריאה
אי אפשר.
כרמי רונן
אין מנגנון כזה.
אלעד קפלן
אנחנו מדברים על אנשים שהגישו בקשה כבר כשהם הגיעו לארץ בתור תיירים - - - מספיק זמן כדי לקבל תשובה - - -
רינה נשר
אז אני אומרת: שיקול הדעת מופעל בסבירות . אני לא אקבע פה כלל כללי. כשמוגשת בקשה בזמן סביר - - -
היו"ר קארין אלהרר
יש כזאת תיירות – תיירות לצרכי גיור?
אלעד קפלן
יש, למשל - - -
היו"ר קארין אלהרר
אז אני לא מבינה את השאלה.
ישראל וורצמן
חס ושלום, אם מישהו בא לגבול, למשטרת הגבולות, והוא אומר שהוא בא להתגייר – שולחים אותו בחזרה.
רינה נשר
שוב אני אומרת: מי שמטפלת בזה לא נמצאת. אני מתייחסת לסיטואציה - - -
היו"ר קארין אלהרר
אני רק רוצה לציין שאני הסכמתי לשחרר את מי שמטפל בזה בתנאי שמגיעים עם נתונים.
רינה נשר
זה לא נתונים שאצלי. זה לא נתונים שקיימים אצלנו.
היו"ר קארין אלהרר
הייתם צריכים להתעדכן. אני לא יודעת מה להגיד לך.
רינה נשר
אני מצטערת. הוועדה הזאת נקבעה בשבוע שעבר. ועדה בין-משרדית לעניינים הומניטריים זו ועדת עם הרבה משרדי ממשלה. אנשים שבאמת מגישים בקשה מטעמים הומניטריים לקבל מעמד - - -
היו"ר קארין אלהרר
גברתי לא תלמד אותי על הצורך בוועדה הומניטרית, עם כל הכבוד.
רינה נשר
אז לכן אני אומרת: היא לא - - - הוועדה הזאת. - - - שם.
היו"ר קארין אלהרר
ולכן בדיוק לא התעקשתי שהאנשים הספציפיים יבואו. מה שכן התעקשתי, ונשמע לי כמו בקשה מנומסת וראויה: אנא, תאמו ביניכם קודם ותגיעו עם נתונים. מה העניין?
רינה נשר
אבל זה לא נתונים שאצלנו. אני לא יכולה להגיד לך כמה בקשות - - - למערך הגיור וכמה זמן לוקח לוועדה לטפל בהן. זה לא נתונים שאני יכולה לענות לך. גם לא אשת המקצוע אצלנו יכולה לענות על זה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
בסדר, אבל מערך הגיור - - -
היו"ר קארין אלהרר
אבל מערך הגיור כאן. הוא יענה לנו על זה.
רינה נשר
אז בסדר. אז לכן אני - - -
היו"ר קארין אלהרר
אני רק שואלת, גברתי, אומרים כאן, ותתקני אם מישהו טועה: אין כזה דבר תיירות גיור.
רינה נשר
יש, לפי מה שאני יודעת. שוב, מערך הגיור יכול להגיד. יש קהילות בישראל שמבקשות שמדינת ישראל תסייע להן פה בגיור. אני שמה את זה בצד. אני התייחסתי לטענה שהועלתה כאן, שאנשים מכרו את כל עסקיהם וכבר הגיעו למדינת ישראל לצרכי גיור, ולכן מצפים שאנחנו נדון במהירות בבקשה שלהם. לסיטואציה הזאת התייחסתי. אם בן אדם אומר מראש שהוא נכנס לישראל לצורך גיור והוא כבר חיסל את ענייניו שם ומגיע לישראל כתייר – לסיטואציה הזאת התייחסתי.
היו"ר קארין אלהרר
הרב יצחק פרץ מכיר את הסיטואציה?
רינה נשר
אני לא מכירה, אבל על זה הוא דיבר.
יצחק פרץ
מי שמחסל זה למעשה בני המנשה והעדה האתיופית, אבל השאר זה תיירים.
רינה נשר
בני מנשה נכנסים הנה באשרה - - -. זה לא האנשים האלה.
ישראל וורצמן
גם בקהילה שלי יש כאלה. אנשים בעלי אמונה מוצקה שרוצים להצטרף לעם ישראל, - -
יצחק פרץ
- - - תיירים?
ישראל וורצמן
- - הופכים להיות בלתי חוקיים - - -
היו"ר קארין אלהרר
- - -
דורית וורצמן
- - - ומגרשים אותם.
ישראל וורצמן
ומגרשים אותם. מגרשים אותם מהארץ.
דורית וורצמן
נכנסו וגירשו אותם.
היו"ר קארין אלהרר
חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני רוצה להגיד אמירה כללית, שאני חושב שגם תקרב אותנו לסיכום שיושבת הראש הקריאה אותו קודם.

בסופו של דבר, הרי אין ויכוח, הרב ישראל וורצמן. אתה כאדם פרטי שפוגש את האנשים ומכיר אותם ומעיד עליהם – זה מצוין. המדינה כמדינה בסוף צריכה לאזן בין, מצד אחד, הרצון ודאי לתת מענה למי שכוונתם כנה וטהורה ולא משתמשים בזה רק כאיזשהו תרגיל לרכישת אזרחות דרך בני זוג פיקטיביים או לא חשוב מה, לבין כאלה, וכנראה יש גם כמה כאלה בעולם, שהם כן.

עכשיו, מה לעשות שלא כולם זה המוסד שלך ולא כולם זה אתה, והמדינה כמדינה צריכה לאזן בין שני הצרכים האלה.
היו"ר קארין אלהרר
מקובל.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לכן, אני חושב ואני רוצה להציע: אני חושב שהכיוון הזה, שבו יצרפו עכשיו את אותו נציג שטיפל בגיור, אותו מראיין, לתוך הוועדה.
היו"ר קארין אלהרר
מבורך.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
זה משהו שאמור - - -, ובאמת יכול לעזור לנו לברר כמה הכוונות הן רציניות.

אני חושב שאתם צריכים להשתדל, מערך הגיור. ושוב, אני לא אומר שאתם לא בסדר, כי יש לכם 800 פניות בשנה – זה לא מעט. אבל צריך להשתדל כמה שאפשר להחיש, בלי קיצורי דרך כמובן. לברר מה שצריך לברר. ואמרתם את זה. אנחנו, נראה לי, אומרים את אותו הדבר בסוף. אתם צריכים, וגם לכם יש נציגה בוועדה, לכן לא צריכה להיות לכם בעיה לבדוק איפה הבקשה מוצדקת.

אני מציע שנקבל את הסיכום הזה, ניתן לו עכשיו לרוץ חצי שנה-שנה, נראה איך הוא עובד. אם נראה שזה נותן מענה – גם קצת יותר ההנמקה, גם השילוב של נציג הגיור בתוך הוועדה, גם שיקול הדעת שהם יפעילו איפה שצריך כן להאריך קצת את האשרה כדי לא להכניס את האנשים שבאמת מגיע להם. אלה סיטואציות מורכבות; שוב, ברגע שגם יש נציגים. הרי גם לכם יש נציג בוועדה, - -
רינה נשר
שיקול הדעת הזה מופעל.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
- - וגם עכשיו יהיה נציג הגיור בוועדה וגם יוכלו לדבר ביניהם, ונציג הגיור יגיד: חבר'ה, זה נראה לי רציני, תנו עוד חודש לבדוק.
רינה נשר
שיקול הדעת הזה מופעל.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
בהנחה שהרצון של כולם הוא חיובי, אני מציע שניתן לזה תקופת הרצה - - -
היו"ר קארין אלהרר
אז אני שואלת.
רינה נשר
אני אומרת ששיקול הדעת הזה מופעל.
היו"ר קארין אלהרר
יש מצבים שבהם אתם מתקנים?
רינה נשר
בוודאי. בוודאי.
היו"ר קארין אלהרר
את יודעת לתת לי מספרים?
רינה נשר
לא.
אלעד קפלן
יושבים פה לא מעט אנשים שמטפלים בתיקים של ועדת החריגים, ואנשים מוצאים את עצמם כשוהים לא חוקיים בישראל לאחר שהסתיימה להם האשרה ולא קיבלו תשובה לאחר עיכוב ממושך מוועדת החריגים, בכל המקרים. אני לא מכיר מקרים שהארכתם את האשרה - - -
אריאל קונסטנטין
או שיוצאים וחוזרים ועוצרים אותם - - -
ישראל וורצמן
הטיפול הוא גורם שלילי.
היו"ר קארין אלהרר
תודה, תודה.
ישראל וורצמן
הטיפול הוא גורם שלילי.
קריאה
בדיוק מה שרציתי לומר.
אריאל קונסטנטין
יש הרבה שגם יוצאים כדי להיות חוקיים - - -
היו"ר קארין אלהרר
מי אדוני? לפרוטוקול. שם.
אריאל קונסטנטין
הרב אריאל קונסטנטין.

אז יש הרבה שמנסים להיות חוקיים. לא רוצים להיות בלתי חוקיים. אז יוצאים, נכנסים ויוצאים, ועוצרים אותם בשדה התעופה: למה אתם נכנסים ויוצאים? הם מסבירים להם בדיוק למה. עוצרים אותם בצד. זו חוויה משפילה - - - וזה קורה הרבה, ואנשים פשוט מחכים לזה, רוצים לעשות הדבר הנכון – החוק – רוצים לשמור על החוק, ואנחנו עושים להם את המוות. ואני לא מבין למה אפשר עד התשובה. מה זה מורכב? לא מורכב, מורכב, לא מורכב. - - - תן תשובה: כן, לא. אם זה מורכב, הם יכולים לערער. יכולים להגיד לא ואז לערער. להגיד לא וזה חוזר לנימוקים שאמרנו בפעם הקודמת. אם יש נימוקים אפשר אז לערער ולהגיד: לא או לשפר את המצב. אבל לפחות לתת להם את היכולת להיות חוקיים. הם רוצים לשמור על החוק.
היו"ר קארין אלהרר
תודה.

הרב יצחק פרץ, אתה רוצה להוסיף משהו?
יצחק פרץ
כן. אני פשוט רוצה להגיד דבר: קצת ככה מתווכחים, וברוך השם אנחנו ידידים עם כולם.

סך הכול, 798 – 500. חבר הכנסת מאיר כהן היה פה ואמר: הוועדה הומניטרית – מתוך 9,000 אחד מתקבל. אצלנו, מתוך 798, 500 כבר - - -
היו"ר קארין אלהרר
אני לא חושבת שכדאי להשוות בין המצבים.
יצחק פרץ
בסדר, אבל את רואה שכל כך הרבה עוברים. כל כך הרבה עוברים.
היו"ר קארין אלהרר
תראו, אני רוצה לסכם את הדברים.
כרמי רונן
גברתי, אני רוצה נקודה אחת.
היו"ר קארין אלהרר
מי אדוני?
כרמי רונן
שמי כרמי רונן. אני מנהל של עמי אולפני גיור.

הוועדה, לטעמי, לא יודעת לעסוק בחריגי החריגים. זאת אומרת, יש מקרים יוצאי דופן, באמת, שנעשה עוול, שקרה. ואחרי כל הסינון, שהוא הגיוני – הכול עובד נכון מבחינת החשיבה הלוגית של משרד הפנים או של האגף – אבל עדיין קרה עוול. אין מנגנון שנקרא חריגי חריגים. ואני חושב שהוועדה צריכה לפתח אותו.
היו"ר קארין אלהרר
אדוני, אני רוצה בנקודה הזאת לעצור.

תראו, אני חושבת שהתחלנו את הדיונים בנושא בנקודה מסוימת, והיום אנחנו נמצאים בנקודה שהיא נותנת, לי לפחות, ואני מקווה שגם ליתר האנשים שנמצאים כאן, סביב השולחן, פתח לתחושה מאוד טובה. אני רוצה לברך על שתי ההחלטות החשובות שהתקבלו: גם הנוכחות של האדם שהיה במגע עם מבקש הגיור וגם ההארכה של ההחלטות של הוועדה, שהיא - - - בעצם הנימוק. אבל מי שמתחיל במלאכה צרך גם לסיים אותה. אנחנו צריכים עוד קצת שקיפות.

עכשיו, ראיתי את תשובתכם, תשובת מערך הגיור, שעל פי פסיקת בית המשפט העליון אין חובה בשקיפות כלפי אדם שהוא לא אזרח. אני חושבת שיש דבר כזה שנקרא כללי הצדק. אנחנו לא צריכים להיות דווקנים. אני לא ראיתי על איזה פסק-דין אתם מסתמכים. הייתי שמחה לקבל הפנייה. אבל אני חושבת שראוי שננהג בזרים, בגרים, באנשים שהם עדיין לא שלנו – ראוי שננהג בהם דין שווה. אנחנו לא היינו רוצים שיתייחסו אלינו שונה במדינות אחרות. בואו ניתן לאנשים את התחושה הטובה.
ושוב אני אומרת
אם יש משהו שעשוי לקלקל, לפגוע, אז אני כמובן לא נלחמת עליו, אבל הדברים האלמנטריים, שבן אדם שהוא התכבד, הגיע, ביקש בקשה – אתם לא חייבים להסכים. לכם הפררוגטיבה להגיד: לא מתאים; אבל המינימום, תגידו לו: אדוני היקר, ניסית. לטעמנו, x, y, z לא מתאים. זה נשמע לי לגיטימי.

אני מבקשת לדעת מהו משך ההמתנה הממוצע בוועדת חריגים. ממוצע. ברור שיש קיצון לכאן ולכאן.
יצחק פרץ
שלושה חודשים, כמו שאמרתי. שלושה חודשים, בדרך כלל. זו האשרה שמקבלים. ותוך שלושה חודשים, רוב רובם, 90% מקבלים תשובות.
היו"ר קארין אלהרר
מה משך ההמתנה של מי שלא מקבל? מקבל תשובה שלילית.
יצחק פרץ
יש תנאי סף, שלא עמד בתנאי סף – מקבל מיד.
היו"ר קארין אלהרר
תנאי סף – מידית?
יצחק פרץ
מידית, כן.
היו"ר קארין אלהרר
ומי שלא בתנאי הסף?
יצחק פרץ
כשהוא בתנאי סף, אז הוא נכנס לוועדה.
היו"ר קארין אלהרר
כן, אבל כמה זמן לוקח - - -
אלעד קפלן
תנאי סף זה גם בני זוג של ישראלים, שנדחים מיד.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
בסדר. אם יש תנאי סף, מה אתה רוצה? יש חוק.
קריאה
יש תנאי סף.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אתה לא רוצה? נשנה את החוק. יש חוק, יש הגדרות.
אלעד קפלן
- - - אתה רוצה שתהיה התבוללות? אנשים - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
רגע, אבל מה אתה רוצה מהם? אם יש תנאי סף שנקבעו - - -
אלעד קפלן
- - -
אריאל קונסטנטין
- - - סף. זה לא חוק.
יצחק פרץ
תנאי סף זה חוק.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
תנאי סף זה חוק. מה אתם מדברים, חבר'ה? מה אתם רוצים מהם?
היו"ר קארין אלהרר
הרב יצחק פרץ, אני מבקשת במחילה: תעבירו לי את זה כתוב, בצורה מסודרת.
יצחק פרץ
בסדר.
היו"ר קארין אלהרר
בואו נראה את הנתונים.

אני רוצה לדעת גם – הלשכה המשפטית שלכם או מי שכתב את המכתב: על איזה פסק-דין התבססתם בעניין של השקיפות? הם כתבו פסיקת בית המשפט העליון. כי הם משפטנים ואני סקרנית.
אלעד קפלן
זכות העיון במידע חל על כל אדם.
היו"ר קארין אלהרר
בסדר. אני קטונתי. אני כבר לא משמשת כעורכת דיין אי אלו שנים. אני צריכה להתעדכן בפסיקה. תעזרו לי בעניין הזה.

ואני מבקשת לקבל מרשות האוכלוסין וההגירה את הנתונים הבאים: כמה פעמים הוארכו אשרות בשנת 2016? זה רק כדי ללמד. אם זה קורה, אני מברכת. אם זה לא קורה - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
כמה בקשות הוגשו - - -?
היו"ר קארין אלהרר
כן. כמה הוגשו וכמה הוארכו?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
כמה הוגשו וכמה הוארכו?
היו"ר קארין אלהרר
אם אתם יודעים למה לא הוארך, במקרים שלא הוארכו, כי אני מניחה שהיו כאלה, אז אני אשמח לדעת. כי אם יש נימוק שהוא ראוי ורלוונטי, אין לי מה להגיד. ואם זה לא ראוי, אז אנחנו נצטרך לשוב ולדבר.

דיון המשך בחודש מאי. תודה רבה לכולם ויום טוב.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
תודה.
עליזה לביא (יש עתיד)
תודה רבה וכל הכבוד על - - - גברתי יושבת הראש. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:14.

קוד המקור של הנתונים