ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 06/03/2017

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 65), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 460

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, ח' באדר התשע"ז (06 במרץ 2017), שעה 11:00
סדר היום
הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - שידורי חדשות בינלאומיים המופקים בישראל), התשע"ו-2016 (פ/2703/20), של חה"כ נחמן שי, ענת ברקו, עודד פורר, קסניה סבטלובה, יצחק וקנין, עליזה לביא, נורית קורן, דוד אמסלם, טלי פלוסקוב, איילת נחמיאס ורבין, איתן ברושי, איתן כבל, מנואל טרכטנברג, יחיאל חיליק בר, יואל חסון, מיקי לוי, עמר בר-לב, חיים ילין, עיסאווי פריג', מרב מיכאלי, איל בן ראובן, שרן השכל
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר

עבד אל חכים חאג' יחיא

יוסי יונה

יעקב פרי

עיסאווי פריג'
חברי הכנסת
נחמן שי
מוזמנים
עו"ד-לשכה משפטית, משרד התקשורת - חגית ברוק

רמ"ט לשכת השר, משרד התקשורת - רן שיטרית

עוזרת ראשית יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - אלידור בליטנר

מנהל לע"מ, משרד רה"מ - ניצן חן

מרכז בכיר בלע"מ, משרד רה"מ - אריאל קצובר

מנהלת אגף כלכלה, משרד התחבורה - דפנה עין-דור

מנהל פרוייקט בלש' המועצה לשידורי כבלים, משרד התקשורת - יונתן בייסקי

מנהלת אגף תוכן ערוצים ורגולציה, חברת הוט - מיכל ריבלין

מנכ"ל, ערוץ I24 News - פרנק מלול

מנהלת קשרי חוץ, ערוץ I24 News - דיאנה מגנזי

מתרגמת, ערוץ I24 News - ג'יזל אבזון

נציג ההסתדרות, הסתדרות החדשה - אלי יריב

חכ"ל - שכיב שנאן

שדלן/ית - ליטל סבר

שדלן/ית - מתן צדיק

שדלן/ית - עינב וידרמן

שדלן/ית - גילי ברנר
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר; אביטל סומפולינסקי
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
שרון רפאלי

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - שידורי חדשות בינלאומיים המופקים בישראל), התשע"ו-2016 (פ/2703/20), של חה"כ נחמן שי, ענת ברקו, עודד פורר, קסניה סבטלובה, יצחק וקנין, עליזה לביא, נורית קורן, דוד אמסלם, טלי פלוסקוב, איילת נחמיאס ורבין, איתן ברושי, איתן כבל, מנואל טרכטנברג, יחיאל חיליק בר, יואל חסון, מיקי לוי, עמר בר-לב, חיים ילין, עיסאווי פריג', מרב מיכאלי, איל בן ראובן, שרן השכל
היו"ר איתן כבל
שלום רב. אני מתכבד לפתוח ישיבה נוספת של ועדת הכלכלה של הכנסת. גברתי, מנהלת הוועדה, היועצת המשפטית, היועצות, הרשמת, הדובר, אורחים נכבדים. הצעת החוק המונחת על סדר יומנו היא הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – שידורי חדשות בינלאומיים המופקים בישראל), התשע"ז-2017.

אני רוצה להזכיר שכבר בדיון הקודם יצרנו את כל התבניות ועסקנו בכל השאלות הנוגעות להצעת החוק הזאת, כולל שאלת הבעלויות הצולבות וכל אותם אלמנטים כאלה ואחרים. הוועדה היא סוברנית להחליט. אני חוזר ואומר כדי שנהיה ברורים בעניין הזה. שכיב הציג בעניין הזה כמה נקודות מרכזיות להתייחסות. אני רוצה להבהיר שעניין השידור בעברית הוא מאסט. זאת אומרת אי השידור. כלומר שלא יהיה כאן עניין שכל המהות המונחת לפתחנו היא שלא יהיו שידורים בעברית. זה כל העניין. לגבי אלמנטים אחרים, כפי שאמרנו, זה גם יבוא לידי ביטוי בחוק. זה יהיה מונח בפני מועצת הכבלים והלוויין. היא תקבע את הכללים, ואני מקווה שהיא גם תדע לעשות את הדברים נכון.

אני סיימתי את הפתיח, אלא אם חבר הכנסת פרי ירצה לומר כמה נקודות. אתה יודע מה, גברתי היועצת המשפטית תאמר כמה מילים בעניין הזה.
אתי בנדלר
אנחנו קראנו סעיפים קטנים (א) ו-(ב). צריכים להמשיך את זה בסעיף קטן (ג), ואז אני אציע את הרעיון שלנו.
היו"ר איתן כבל
בסדר גמור. חבר הכנסת פרי, בבקשה.
יעקב פרי (יש עתיד)
אני רק אגיד שההצעה שמונחת לפנינו היא בסך הכול חיובית. היא מנגישה, להבנתי, חדשות ממקור מקומי לציבור חדש שלם במדינת ישראל שלא יכול היה ליהנות ממנו עד היום. אני יכול להגיד לך שבחו"ל כשאני מזפזפ אני נתקל ב-I24, וכישראלי אני נהנה וגאה כי החדשות שמדווחות, יש להן לעומת הרבה תחנות שידור זרות ניחוח של אובייקטיביות. אבל, כמובן, מדובר כאן לשדר את I24 בשפה זרה. כמובן, ככל חבר כנסת ניסיתי לבדוק עד כמה זה יכול לפגוע בנושא הבעלות הצולבת בדרישות אפשריות של תחנות שידור אחרות לא להיות מופלות לרעה. נאמר לי שבאיזשהו מקום אין סכנה כזאת כי אין תחנות אחרות כאלה. לכן בבואנו לבדוק איזון נכון שייטיב עם הצרכן ולהנגיש חדשות בשפה זרה גם לתושבים מקומיים, אני כמובן, אתמוך בהצעה. אם יצטרכו לעשות תיקונים שינבעו מההערות של מלומדתנו היועצת המשפטית – אני אתמוך בהם.
היו"ר איתן כבל
תודה רבה. נחמן, אתה רוצה להגיד משהו?
היו"ר איתן כבל
כן. אני עובר להקראה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אז קודם נסיים את ההקראה, ואז נדבר.
היו"ר איתן כבל
אוקיי.
אתי בנדלר
אני מציעה שנציגת משרד התקשורת תמשיך. זה נוסח שמוצע על-ידי הממשלה אז אני מציעה שהם יקריאו ויסבירו מה הם מציעים.
חגית ברוק
הקראנו את סעיפים קטנים (א), (ב) בדיון הקודם. אני אקריא שוב את הרישא של סעיף (ב) אף על פי שזה כבר הוצבע כדי שיהיה לנו רצף.

על אף הוראות סעיפים 6כ2 ו- 6סב1(א) ונוסף עליהן, המועצה רשאית לאשר לבעל רישיון כללי לשידורי כבלים להעביר למנוייו את שידוריו של משדר ערוץ חדשות בינלאומי, ובלבד שהתקיימו תנאים אלה:

משדר ערוץ החדשות הבינלאומי קיבל רישיון לשידור מאת המועצה לפי סעיף קטן (ג).

יתקיימו התנאים המנויים בסעיף 6כ2(ב)(2)-(5), בשינוי הבא: במקום "מפיק חדשות עצמאי" יבוא "משדר ערוץ חדשות בינלאומי".
חגית ברוק
הפסקאות הוצבעו?
היו"ר איתן כבל
הוצבעו. עשינו משהו בכל זאת.
חגית ברוק
אז אני ממשיכה ל-(ג).

המועצה רשאית להעניק רישיון למשדר ערוץ חדשות בינלאומי (בסעיף זה- המבקש), למי שהתקיימו בו כל אלה:

(1) הוא חברה כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999;

(2) מתקיים במבקש סעיף 6כ2(ג)(4)-(6).

(3) שידורי משדר ערוץ החדשות הבינלאומי מיועדים בעיקרם לשידור לציבור שמחוץ לישראל ובכלל זאת משודרים בשפה שאינה עברית וללא כתוביות בעברית; המועצה תקבע כללים לעניין זה תוך מגמה להבטיח שמירב זיקותיו של המבקש אינן לישראל.
חגית ברוק
בפסקה (2) מפנים לשלושה דברי חקיקה אחרים שקבועים היום בסעיף 6כ2 לעניין מפיק חדשות עצמאי, שאותם אנחנו חושבים שנכון יהיה להחיל גם לעניין משדר חדשות בינלאומי. סעיף (ג)(4) בחוק התקשורת בסעיף 6כ2 מדבר על כך שמנהל החברה יהיה העורך הראשי. סעיף 5 הוא סעיף הבעלויות הצולבות שתכף נתייחס אליו בהרחבה, וגם משרד המשפטים יתייחס אליו; וסעיף (ג)(6) מכיל הוראות מחוק הרשות השנייה: "המבקש אינו כלול בין מי שאינם רשאים להשתתף במכרז לפי סעיף 41א(2)-(4) לחוק הרשות השנייה". זה כל מיני היבטים של הרשעה: "לא הורשע בעבירה", "אינו חלק ממפלגה" וכולי.

עניין הבעלויות הצולבות נדון רבות בוועדה ומחוץ לוועדה. הממשלה הביעה את עמדתה בכל הרבדים האפשריים. אני אתן למשרד המשפטים להציג את העניין הזה.
היו"ר איתן כבל
זה יפה שאת מעבירה למשרד המשפטים להציג, אבל אני חושב שכבר עסקנו בעניין הזה.
יעקב פרי (יש עתיד)
יניח את דעתי אם משרד המשפטים יאמרו לי שהם לא חוששים מהנושא של הבעלות הצולבת.
אתי בנדלר
אם הנוסח הזה יתקבל הם לא יחששו משום שאין כאן פריצה מהותית של הבעלויות הצולבות. אבל ראוי לומר בכנות שאם הנוסח הזה יתקבל I24 לא יכול לקבל רישיון לשדר.
יעקב פרי (יש עתיד)
למה?
אתי בנדלר
אני אקרא את פסקה 5. זה בסדר שאני מדברת?
חגית ברוק
זה בסדר גמור.
היו"ר איתן כבל
דברי, דברי. כבר חרשת פה - - -
אתי בנדלר
באותו סעיף קטן (ג) בפסקה 5 שיוחל בהתאם להצעת הממשלה נאמר: "מי מן המפורטים להלן וכל המפורטים להלן שהם בעלי שליטה בו" - -
יעקב פרי (יש עתיד)
את זה את קוראת מחוק התקשורת?
אתי בנדלר
מחוק התקשורת שמוצע להחיל את הפסקה הזאת.
"אינו בעל עניין ובעל שליטה במבקש
(א) בעל רישיון כללי לשידורי כבלים, לרבות מי שהוא בעל שליטה או בעל עניין בבעל רישיון כללי לשידורי כבלים;

בעל רישיון לשידורי לוויין לרבות מי שהוא בעל שליטה או בעל עניין בבעל רישיון כאמור

יש גם פסקת משנה (ב)(1) שהיא לא רלוונטית לעניינינו. מה שרלוונטי לעניינינו זה אותה פסקת משנה (א) שאומרת: "בעל רישיון כללי לשידורי כבלים, לרבות מי שהוא בעל שליטה או בעל עניין בבעל רישיון כללי לשידורי כבלים לא יכול להיות בעל שליטה או בעל עניין במבקש".
יעקב פרי (יש עתיד)
כלומר מי שמחזיק את הוט, והוא גם בעל הבית של I24, הסעיף הזה מגביל אותו מלשדר שידורים.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אבל זה היה שורש העניין מלכתחילה. בגלל זה הם לא יכלו.
היו"ר איתן כבל
חברים, אנחנו כבר אחרי זה. נתנו את התרופות כדי שזה לא יהיה - - -
יעקב פרי (יש עתיד)
אמרתי, אני לא אתנגד, אני רוצה רק להבין.
היו"ר איתן כבל
עלא כיפאק, תודה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
איזה תרופות נתנו?
היו"ר איתן כבל
כדי שלא יהיה. התייחסנו לזה עד כמה שניתן. אתה מוביל את החוק.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אנחנו בונים פה על איזון עדין.
היו"ר איתן כבל
הבנו איפה אנחנו עומדים. אתה יודע, לפעמים מילים מיותרות.
יעקב פרי (יש עתיד)
אולי נשמע את משרד המשפטים.
היו"ר איתן כבל
כן, בבקשה.
אלידור בליטנר
אני ממשרד המשפטים. דיברתי בהרחבה בדיון הקודם, ולכן לא אחזור על הדברים.
יעקב פרי (יש עתיד)
אני מצטער שלא היה לי העונג לשמוע אותך.
היו"ר איתן כבל
או לקרוא את הפרוטוקול.
יעקב פרי (יש עתיד)
או לקרוא את הפרוטוקול. אני מודה.
אלידור בליטנר
ההחלטה של ועדת שרים הייתה לתמוך בהצעת החוק כפוף לכמה שינויים מרכזיים. ועדת השרים הציגה שתי חלופות בהחלטה: האחת, לקבוע את מגבלת העלויות הצולבות או לקבוע כללים שיבטיחו שמרב הזיקות של הערוץ לא יהיו לישראל; מכיוון שאם מרב הזיקות של הערוץ הן כן לישראל הרי שלא נכון להבחין בינו לבין משדרי חדשות אחרים, ואז חלים כללי היסוד של רגולצית התקשורת בישראל ובפרט של שידורי החדשות שבאים להבטיח ביזור שליטה; גם כדי להבטיח גיוון בדעות ופלורליזם בשידורים וגם כדי לצמצם את החשש לשוק תקשורת ריכוזי. שוק תקשורת וודאי שוק שידורים ריכוזי תמיד מגביר את החשש ליחסי קח ותן בין השלטון לבין בעלי התקשורת. זה מאוד בגדול, ודיברתי על זה בהרחבה.
יעקב פרי (יש עתיד)
אחרי שהצלחת לסבך אותי, מה הקו התחתון?
אלידור בליטנר
אני מחויבת להחלטה של ועדת שרים שמדברת על שתי חלופות: האחת, במגבלת הבעלויות הצולבות, וזאת לעמדת משרד המשפטים האפשרות העדיפה, והחלופה השנייה היא שיובטח בכללים שמרב זיקותיו של הערוץ אינן לישראל.
אתי בנדלר
אבל זה תנאים מצטברים כאן. יש לך גם את (2) וגם את (3) בסעיף קטן (ג) - -
קריאה
וגם את (1).
אתי בנדלר
סעיף קטן (ג) אומר ככה: "המועצה רשאית להעניק רישיון למשדר ערוץ חדשות בינלאומי למי שיתקיימו בו כל אלה".
יעקב פרי (יש עתיד)
זאת אומרת זה במצטבר.
אתי בנדלר
פסקה (2) מדברת על הבעלויות הצולבות, ופסקה (3) מדברת על זיקות מחוץ לישראל. זאת אומרת אלה תנאים מצטברים – גם שלא יהיו לו מרב הזיקות לישראל וגם שלא יהיו בעלויות צולבות.
אלידור בליטנר
אני מחויבת להחלטה של ועדת שרים שמדברת על זה כחלופות.
היו"ר איתן כבל
תודה, יקירה.

חברים יקרים, אני רוצה להזכיר לכם את הדברים שכבר אמרנו: עם כל הכבוד, אין לי כוונה לפתוח את העניין הזה. הממשלה אמרה את דברה, אני אמרתי את דברי גם בשיחות בארבע עיניים, גם בשש עיניים וגם במליאת הוועדה. נחה דעתי, ואני יכול לומר שגם נחה דעתם של חברי הכנסת שסך הכול יש רצון ויש עניין כן עם כל מה שהוצג ש-I24 יתקיים כגוף משדר בחו"ל על כל המשתמע מכך.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
יש לי שאלה. I24 זה לא רק ערוץ חדשות. זה גם ריאיונות - -
נחמן שי (המחנה הציוני)
חדשות וענייני היום.
חגית ברוק
חדשות ותכניות בענייני היום.
נחמן שי (המחנה הציוני)
חדשות ואקטואליה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
גם אקטואליה, לא רק חדשות. כי אנחנו מדברים פה על חדשות.
היו"ר איתן כבל
המהות שלו היא בעיקר - -
יעקב פרי (יש עתיד)
חדשות ואקטואליה.
היו"ר איתן כבל
כן, כן. זה לא הצד הבעייתי.

חברים, אני רוצה לסיים פה את הפרשה. הסיפור הוא האם היא משדרת פנימה או החוצה. זאת המהות המרכזית של הערוץ הזה.
אתי בנדלר
אני רוצה לוודא שוב כדי שלא יהיו אי הבנות, אלידור, שבסעיף קטן (ג) במקום " למי שיתקיימו נבו כל אלה" ברישא, זה יהיה: "למי שתתקיים בו האמור בפסקה (1) וכן או בפסקה (2) או בפסקה (3)". כמובן, אני אכתוב את זה בלשון משפטית.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אחד מ-(2) או (3).
נחמן שי (המחנה הציוני)
אני רוצה הסבר. אני לא מבין את זה. למרות שאני יוזם החוק אני רוצה להבין מה המגבלות.
אלידור בליטנר
מגבלת הבעלויות הצולבות מופיעה רק בפסקה (5), ולעומת זאת פסקה (2) שהתייחסת אליה אומרת: "מתקיים במבקש סעיפים 6כ2(ג)(4)-(6); כאשר הבעלויות הצולבות הן רק ב-(5). כלומר (4) ו-(6) כן רלוונטיים בכל מקרה.
אתי בנדלר
נכון. בסדר. הבנתי.
יעקב פרי (יש עתיד)
בסדר, זה מחזק.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אני רוצה להבין איך פתרנו את זה.
היו"ר איתן כבל
אין בעיה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
כדי שלא נשאיר את זה בוואקום אני רוצה להבין.
יעקב פרי (יש עתיד)
לא נצביע עד שלא תבין.
נחמן שי (המחנה הציוני)
בהחלט לא. אחרת אני אצביע נגד.
אתי בנדלר
אביטל מעירה את תשומת לבי שאותה פסקה (5) בסעיף 6כ2(ג) לא יכולה להיות חליפית לפסקה (3) כי פסקה רוצים שיהיה בכל מקרה, נדמה לי. נכון? שהזיקות לא יהיו לישראל.
חגית ברוק
גם בפסקה (5) שמוחלת יש עוד מגבלות שאותן כן היינו רוצים להותיר.
אתי בנדלר
אז אולי תבהירו מה אתם מציעים שיחול בסופו של דבר.
חגית ברוק
אפשר פשוט לומר: שמתקיים בו האמור בסעיף 6כ2(5)(ג) עד (ה).
יעקב פרי (יש עתיד)
תהיי קצת יותר ספציפית כי אנחנו מסתכלים גם על חוק התקשורת וגם על הצעת החוק של נחמן. אנחנו רוצים שתגידי לנו מה מתוך חוק התקשורת יופיע בהצעת החוק של נחמן.
חגית ברוק
בנוסח שאנחנו מציעים עכשיו כל פסקה (5) מוחלת במלואה.
יעקב פרי (יש עתיד)
בחוק התקשורת?
חגית ברוק
כן. 6כ2(ג)(5) מוחלת במלואה.
יעקב פרי (יש עתיד)
הבנתי.
אלידור בליטנר
ככל שהוועדה תחליט שלא לכלול את מגבלת הבעלויות הצולבות במלואה זה אומר שפסקה (5) לא צריכה להופיע בהצעת החוק.
היו"ר איתן כבל
אנחנו דיברנו לא להחיל אותה במלואה.
אלידור בליטנר
אז אני מסבירה שאם זאת תהיה ההחלטה של הוועדה פשוט צריך בפסקה (2) להיות כתוב, במקום: "מתקיים במבקש סעיפים 6כ2(ג)(4)-(6)", יהיה כתוב: 6כ2(ג)(4) ו-(6).
היו"ר איתן כבל
זה גם מה שסיכמנו.
יעקב פרי (יש עתיד)
זה יכול לפתור את העניין.
היו"ר איתן כבל
חברים, זה בדיוק מה שסיכמנו בדיון הקודם.
קריאה
זה הסרת הסעיף שמתייחס לבעלויות הצולבות.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אני רוצה להבין איך עניין הבעלויות הצולבות מסתדר. יש פה משחק שאני רוצה להבין אותו. היא קוראת את החלטת הממשלה, והיא קוראת את המשרד, והיא עוצמת עיניים לגבי ההמשך?
היו"ר איתן כבל
היא לא עוצמת.
נחמן שי (המחנה הציוני)
לא? איך אנחנו הסתרנו את זה?
אתי בנדלר
אני תכף אומר מה התקבל בסוף - -
היו"ר איתן כבל
איך סודר העניין.
אתי בנדלר
כן. אני רק מבקשת, חגית ואלידור, את התייחסותכן. אם משמיטים את ההתייחסות לפסקה (5) שעניינה בעלויות צולבות, ועדיין רוצים לוודא שמערכת החדשות הזאת תהיה עצמאית ולא תושפע מהדעות של בעל הזיכיון במקרה הזה או בעל הרישיון - -
נחמן שי (המחנה הציוני)
שיקולים זרים.
אתי בנדלר
- - אז אכן יש סעיף קטן (ה) שחל לגבי מפיק חדשות עצמאי ומוחל כאן בשינויים המחויבים, "יקיים שידורי חדשות מדויקים, מהימנים ומאוזנים, ולא יבוטאו בהם עמדותיהם ודעותיהם הפרטיות של מנהליו, עובדיו או בעל מניותיו או של מנהלי בעל רישיון עובדיו או בעלי מניותיו אם לא ראוי לחייב את המועצה במקרה הזה לקבוע כללים כדי להבטיח את הדברים האלה".
אוריאל בובלי
זה בדיוק מה שנקבע בדיוק בוועדת השרים. בוועדת השרים נקבעו שתי חלופות. החלופה הראשונה זה בדיוק מה שאמרת כרגע; החלופה השנייה הייתה בנוגע לבעלויות צולבות, ולצערי הרב, חיברו בין שתי החלופות ועשו מצטבר.
יעקב פרי (יש עתיד)
נכון מאוד.
אתי בנדלר
אתה מדבר על כללים לעניין הזיקות.
אוריאל בובלי
כן.
אתי בנדלר
אני כרגע מדברת על העצמאות המערכתית.
אלידור בליטנר
אני בעד. אני כמובן לא חושבת שיש חלופה מלאה ושלמה למגבלות הבעלויות הצולבות, אבל כמובן, כל מה שניתן אנחנו בעד.
אתי בנדלר
אני מסכימה אתך, ואין טעם לחזור על מה שאמרנו בישיבה הקודמת בדבר החשיבות של מניעת בעלויות צולבות. אבל כיוון שזאת הייתה ההחלטה וחברי הכנסת רוצים לפעול בהתאם אז צריכים לראות איך - - -
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
יש לי שאלה ל-(3).
נחמן שי (המחנה הציוני)
אז מה התשובה?
אתי בנדלר
הייתי רוצה שיונתן יענה על השאלה של העצמאות המערכתית.
יונתן ביסקי
בוקר טוב, אני מנהל תחום בכיר, המועצה לשידורי כבלים ושידורי לוויין. אני מזכיר שאמרתי בדיון הקודם שיושבת-ראש המועצה מאמינה שמי שצריך לאסדר את הערוץ זאת המועצה לשידורי כבלים בכללים שהיא תתקין לאור הניסיון שיש לה בתחום. אנחנו מאסדרים חמש עשרה שנה את חברת החדשות של ערוץ 9. עברנו עכשיו תהליך מאוד מקיף ומעמיק לאפשר לערוץ 20 לשדר שידורי חדשות. ברור – מיותר לציין – שכל חברת חדשות שנאסדר תהיה כפופה למגבלות ולתנאים הקיימים בחוק התקשורת. ככה שאני לא מבין את החשש.
אתי בנדלר
לעניין סעיף קט (ה) האם הוא יחייב אתכם לקבוע כללים כדי להבטיח את העצמאות המערכתית של אותו משדר?
יונתן ביסקי
לדעתי, זה מיותר כי בוודאי שכל הכללים שהמועצה תקבע יכללו גם את העניין המערכתי וגם את הזיקות שיקבעו שהערוץ הוא אכן ערוץ חדשות בינלאומי שמיועד החוצה.
אתי בנדלר
אין היום חובה לקבוע כללים בעניין הזה. אז תרצו – תקבעו, לא תרצו – לא תקבעו.
היו"ר איתן כבל
חברים, אני רוצה לסכם.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
לפני הסיכום.
היו"ר איתן כבל
לא, אני מדבר על העניין הזה. אתי, אני מבין מה שאת אומרת, אני מבין מה שאתה אומר.
יעקב פרי (יש עתיד)
די, נמאס, מה שנקרא.
היו"ר איתן כבל
הסעיף הזה יתוסף. אם ממילא אתם עושים אותו אז "טובו אוהליך"; אם לא אז - -
אתי בנדלר
אז נחייב כדין.
היו"ר איתן כבל
כן. זה לא סעיף שמשנה את מערכת חייה של המועצה מחד, ומצד שני לא משנה את האופי שאתם מתכוונים לפעול בהתאם לו.
נחמן שי (המחנה הציוני)
השאלה שנשארה פתוחה, ואני חייב לקבל עליה תשובה אף על פי שכל האהבה שלי נתונה לחוק הזה – איך אני מבטיח שבעלי הערוץ לא יתערבו בתכנים?
אתי בנדלר
על זה בדיוק דיברתי – לחייב אותם לקבוע כללים לפני מתן הרישיון. זאת אומרת לא יינתן רישיון, אלא אם כן - - -
יונתן ביסקי
ודאי שלא יינתן הרישיון לפני שייכתב הרישיון והכללים בתוכו.
אתי בנדלר
הכללים הם לא ברישיון. הכללים זה כללים.
יונתן ביסקי
לא יינתן לערוץ רישיון לפני שייכתבו הכללים הרלוונטיים.
אתי בנדלר
אדוני רוצה להגביל את המועצה בפרק הזמן לקביעת כללים?
יעקב פרי (יש עתיד)
רצוי מאוד.
יונתן ביסקי
אנחנו מבקשים לא להגביל.
היו"ר איתן כבל
תגיד כמה זה בדרך כלל.
יונתן ביסקי
אנחנו נמצאים כבר זמן ארוך במחסור משווע של כוח אדם ומשאבים, כמו שאדוני היושב-ראש יודע היטב, ואני מבקש להשאיר את משך הזמן לשיקול יושבת-ראש המועצה, לפי המשאבים שלנו.
היו"ר איתן כבל
רגע. סליחה. תסלח לי, אתה עושה פה מעשה לא הוגן, ואני לא רוצה להגיד "לא הגון". אתם כל הזמן מבקשים שנטיל לפתחיכם מטלות – שלא נזכיר כאן דיונים קודמים. אחר כך אחרי שאני בא ואמרתי, בסדר גמור, ואני רוצה לקבל ממך אתה אומר לי "שתו לי, אכלו לי".
יונתן ביסקי
לא, אני אומר, תעבירו את החוק בלי לקבוע בחוק את לוחות הזמנים.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
הוא רוצה את החוק, אבל לא להפעיל אותו.
היו"ר איתן כבל
אני לא חברת כוח אדם, ואין לי פרורגטיבה להוסיף לכם כוח אדם.
נחמן שי (המחנה הציוני)
- - - כוח אדם.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
הוא רוצה לאשר את החוק, אבל לא להפעיל אותו.
יונתן ביסקי
לא נכון. אני מבקש לא לקבוע בחוק לוחות זמנים.
היו"ר איתן כבל
כיוון ששנינו מתנהלים מול הממשלה, ובסוף אתה גוף ממשלתי אני לא מוכן שאנחנו נמצא את עצמנו שאתה מעכב את הכללים עד שיבוא אגף כוח אדם, ותגיד לו, אין לי כללים.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אבל כאן נקבע לוח זמנים.
היו"ר איתן כבל
- - - הוא יגיד לי, עד שלא יהיו לי עוד שני תקנים אני לא - - -
יונתן ביסקי
אין לי שום כוונה לתקוע את זה או לעכב את זה בכוונה. אני רק מבקש שזה יישאר לשיקול שלנו.
היו"ר איתן כבל
אתה מוערך על-ידי, ונמצא פה לא בפעם הראשונה, אבל עשה לי טובה – אם היית המנכ"ל או היושב-ראש הייתי אומר דברים קצת יותר חריפים. אל תיטול על עצמך אחריות שאיננה נתונה לך. אתה יועץ משפטי - -
נחמן שי (המחנה הציוני)
הוא רוצה ההפך – לא ליטול.
היו"ר איתן כבל
לא. הוא רוצה את כל העוגה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
כן. קודם כול הוא רוצה את זה במועצת הכבלים, ואז הוא אומר לנו, אנחנו לא יכולים.
יונתן ביסקי
אתה רוצה להעביר את זה לרשות השנייה?
נחמן שי (המחנה הציוני)
זה להחזיק את המקל משני הקצוות.
היו"ר איתן כבל
יונתן, כיוון שאני לא רוצה לייצר מצב שאנחנו מברכים, ואחר כך נתחיל לרדוף אחרי הזנב של עצמנו מתי זה יאושר כמו הרבה מן החוקים שאנחנו מחפשים - - -
יעקב פרי (יש עתיד)
מה שנקרא, כנהוג.
היו"ר איתן כבל
כנהוג במחוזותינו. אני לא מוכן לזה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
לא, זה לא יקרה.
היו"ר איתן כבל
מבקש שגם תהיה מגבלה של זמן. כלומר שייכתבו הכללים, ויתאפשר לתת להם את הרישיון לשדר. אנחנו לא נעכב את זה. כי כל עוד הדברים היו באוויר שיחקנו. ברגע שיש חוק הם כבר תקועים, הם לא יכולים לפעול עד שאין להם הכללים. אז אני לא רוצה לייצר את המצב הזה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אז תציע דד-ליין.
היו"ר איתן כבל
כן. כמה להערכתכם?
יונתן ביסקי
90 יום לפחות.
אביטל סומפולינסקי
אבל זה נכון גם לגבי הכללים של הזיקות. גם הכללים של מרב הזיקות צריכים להיות.
היו"ר איתן כבל
הכול.
יעקב פרי (יש עתיד)
מה שנקרא – 90 יום, הכול כלול.
נחמן שי (המחנה הציוני)
זה אומר שהתחולה של החוק הזה תהיה בעוד שלושה חודשים.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אבל יש לי הערה בעניין הניסוח. ב-(3) אני רואה שזה פתוח בסוף: "המועצה תקבע כללים לעניין זה תוך מגמה להבטיח שמרב זיקותיו של המבקש אינן לישראל". "מגמה", "רוב" - הניסוח הזה פתוח מדי.
היו"ר איתן כבל
אני אגיד לך מה העניין שהתכוונו כאן אליו, לדעתי. למשל, יש תכניות שנרכשו מערוצים ישראליים – תקנו אותי אם אני טועה; שאמנם השידור הוא חיצוני, אבל הזיקה של התכנית היא מישראל, מערוץ 2 - -
נחמן שי (המחנה הציוני)
מה הבעיה עם זה?
היו"ר איתן כבל
לא, אני עונה לו - -
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
"מגמה", "זיקה", "רוב" – הניסוח הזה פתוח.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
הוא רוצה ניסוח יותר חד-משמעי.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
לא פתוח מדי לפרשנויות. המגמה שלנו היא לא להשאיר הרבה דברים פתוחים בחקיקה שאנחנו עושים פה.
יעקב פרי (יש עתיד)
העברית שלך השתפרה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
מאז שישבתי לידך. ניסיתי ללמוד קצת ערבית, לא הצלחתי.
לאה ורון
מה עם ללמד?
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
ללמד אותו?
לאה ורון
אותנו.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה לנצל את ההזדמנות. נמצאת אתנו כאן אפי חנוכה, אחותה של ד"ר עדית חנוכה מצוות ועדת הכלכלה. היא אורחת כאן מארצות-הברית. אפי וגלית קסל, שיהיה לכם יום נפלא ותיהנו כאן בדיונים בכנסת, משכן הדמוקרטיה של ישראל.

אני חוזר, ברשותכם, לתוך התהליך עצמו, ואני רוצה להסביר. אני מאוד מפחד מקביעת כללים נוקשים שבסוף חוזרים כבומרנג. נקודת המוצא המרכזית המתקיימת כאן היא שניסינו לרפא את עניין הבעלויות הצולבות שזה עניין אחד, ומצד שני שהשידור הוא החוצה ולא פנימה.

אם אני כבר נכנס לגבי תכנים ומתחיל לדקדק יתר על המידה ולא מאפשר להם את חופש הפעולה אני יכול למצוא את עצמי בא לברך אבל מוצא את עצמי מקלל. לכן כל עוד שני האדנים המרכזיים האלה של שידור מישראל מצד אחד, ומצד שני, עד כמה שניתן הצלחנו לתת קצת תרופות לעניין הבעלויות הצולבות וגם חופש העיתונות בתוספת שהוועדה קבעה את סעיף (ה) לעניין העצמאות המערכתית אני חושב שזה תפסת מרובה לא תפסת. אני אומר לך את זה, חאג'. אני רוצה שניזהר בעניין הזה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
זה פתוח מדי.
יעקב פרי (יש עתיד)
אבל הוא אומר שהוא רוצה שזה יהיה פתוח.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
הבנתי שהוא רוצה אבל אני לא מסכים.
יעקב פרי (יש עתיד)
מה היית כותב?
היו"ר איתן כבל
בוא תגיד לי מה מפריע לך.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אלה שני דברים פתוחים – "מגמה" ו"מרב". מה זה "מרב"? כמה אחוזים?
אתי בנדלר
אתה לא יכול למדוד דבר כזה בצורה מדויקת.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
בדיוק. אני אומר שגם "מגמה" וגם "מרב" הם שני דברים שפתוחים לפרשנויות.
היו"ר איתן כבל
כיוון שאנחנו מביאים את זה עכשיו רק לקריאה ראשונה אני מציע שגברתי היועצת המשפטית וחגית, שלסעיף (3) שהעלה חבר הכנסת חאג' יחיא לגבי "מגמה" ו"מרב", שיהיה לזה ניסוח יותר מהודק, ופחות משוחרר מדי.
נחמן שי (המחנה הציוני)
על המילה "זיקה"?
היו"ר איתן כבל
- - -
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אדוני היושב-ראש, בסעיף זה אם היה כתוב במקום "תקבע כללים לעניין זה כדי להבטיח מרב זיקותיו" – ואז "מגמה" הלכה.
היו"ר איתן כבל
חאג', אני מבין מה שאתה אומר - -
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
- - -
היו"ר איתן כבל
יש לכם בעיה עם הניסוח הזה?
חגית ברוק
ההצעה של חבר הכנסת יונה מקובלת.
אתי בנדלר
- - - "כדי להבטיח".
אוריאל בובלי
ממילא המועצה תקבע בסוף.
אתי בנדלר
אני רוצה לומר כמה דברים. ראשית, בפסקה (3) אומרים שהתנאים שצריכים להתקיים הם ששידורי משדר ערוץ החדשות הבינלאומי מיועדים בעיקרם לשידור מחוץ לישראל. אלה דברים קצת מיותרים כי ההגדרה של משדר ערוץ חדשות בינלאומי זה מי שמשדר ערוץ חדשות לתכניות בענייני היום המיועדות לשידור לציבור. אני אמצא את הדרך, אדוני, אינני יודעת איך. אבל חלק מהאמור היום בפסקה (3) יבוא בכלל להגדרה של משדר בערוץ בינלאומי, וכאן יישאר הנושא של הסמכת המועצה לקבוע כללים.
אלידור בליטנר
ושהמועצה, כמובן, תבדוק אם מתקיימים התנאים בהגדרה.
אתי בנדלר
בדיוק כך.
יעקב פרי (יש עתיד)
זה רעיון טוב.
אתי בנדלר
דבר שני, המועצה תהיה חייבת לקבוע כללים בשני נושאים: א', העצמאות המערכתית או כדי להגדיר את זה בצורה יותר ברורה, להבטיח שלבעלי המניות או השליטה או בעלי עניין בערוץ הזה, הדעות שלהם לא יופנמו לתוך החדשות או תכניות בענייני היום. הנושא השני הוא כללים לנושא של מרב הזיקות מחוץ לישראל. לא יינתן רישיון לפני שייקבעו אותם הכללים בשני הנושאים. הכללים האלה ייקבעו בתוך שלושה חודשים ממועד פרסום החוק. אלה השינויים.
נחמן שי (המחנה הציוני)
ומתי הערוץ יוכל לשדר? אחרי שהכללים יהיו - -
אתי בנדלר
אני מאמינה שהוא יקבל רישיון. רישיון לא יינתן אלא אם - - -
אוריאל בובלי
אני רק רוצה להבין, לפי ההצעה הנוכחית, פסקה (5) יורדת, נכון?
אתי בנדלר
כן.
היו"ר איתן כבל
תודה רבה. אנחנו נצביע.
אתי בנדלר
מדובר בסעיף (ג) עם כל השינויים שדיברנו עליהם.
היו"ר איתן כבל
תודה. מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה

בעד סעיף (ג) – רוב

נגד – נגד

נמנעים – נגד

סעיף (ג) אושר.
היו"ר איתן כבל
סעיף (ג) אושר.
לאה ורון
חבר הכנסת נחמן שי מצביע במקום חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין.
חגית ברוק
(ד). לא יינתן רישיון לפי סעיף קטן (ג), אם לדעת המועצה מתקיימת אחת העילות המנויות בסעיף 6כ2(ד)(1)(א)—(ג) ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 6כ2(ד)(2).
חגית ברוק
הרישיון נוגד את טובת הציבור, סיכון לביטחון המדינה. מדובר במפלגה או בנציגות של מפלגה. זאת אומרת דברים במישור הזה. ויחול סעיף (ד)(2): "המועצה תנמק בכתב את החלטתה שלא לתת רישיון" מאחד הטעמים הללו.
היו"ר איתן כבל
אוקיי.
חגית ברוק
(ה). על משדר ערוץ חדשות בינלאומי שקיבל רישיון לפי סעיף קטן (ג) יחולו הוראות סעיפים 6כ2(ה)ו-(ז).
חגית ברוק
יקיים שידורי חדשות מהימנים ומדויקים. זה דברים במישור של איכות התוכן.
יעקב פרי (יש עתיד)
בחוק התקשורת - - - כולו כתוב: "פקע, פקע, פקע".
אביטל סומפולינסקי
נכון. לכן זה (ה) ו-(ז).
יעקב פרי (יש עתיד)
אז זה לא כולל את (ה)?
חגית ברוק
אנחנו מחילים את סעיף (ה) שב-6כ2 בחוק התקשורת. זה הסעיף שמחייב את משדר ערוץ החדשות הבינלאומי לקיים שידורי חדשות מהימנים, מדויקים וכו' - -
אתי בנדלר
זה אותו סעיף קטן שדיברנו עליו שכבר הסכמנו שהוא יוחל ולעניינו ייקבעו כללים.
יעקב פרי (יש עתיד)
אה, הוא עובר ישר ל-(ז) כי ב-(ו) אני רואה שהכול פקע. רק רציתי לוודא את זה.
אביטל סומפולינסקי
(ו) לא פקע. הסמכות הכללית להתקין תקנות אתם לא מחילים?
אלידור בליטנר
יש סעיף נפרד לזה בסעיף קטן (ז).
אביטל סומפולינסקי
אה, אוקיי.
חגית ברוק
סעיף קטן (ז) שמדבר על איסור העברה, שעבוד או עיקול, איסור פרסומות, שידורים אסורים – זה כללי רגולציה די רוחביים שחלים בתחום השידורים. אין פה משהו מיוחד.

(ו). המועצה רשאית לקבוע כללים לעניין משדר ערוץ חדשות בינלאומי, ובכלל זאת כללים בדבר הליכים למתן רישיון השידור ולביטולו ובדבר חובותיו של בעל הרישיון לדווח למועצה ואופן הדיווח.
חגית ברוק
אלה סמכויות פיקוח בשביל המועצה.
היו"ר איתן כבל
בבקשה, אוריאל.
אוריאל בובלי
נקודה חשובה: הערוץ משדר פרסומות בינלאומיות בחו"ל. זה דבר שלא יוכל להשתנות.
דיאנה מגנאג'י
כל פרסומות לא לוקליות שיש להן עניין בפריסה הבינלאומיות.
נחמן שי (המחנה הציוני)
הפרסומות האלה ישודרו גם בתוך מדינת ישראל? זה הערוץ.
יונתן ביסקי
בערוצי החדשות הבינלאומיים שאינם ישראליים שעוברים בכבלים ובלוויין יש פרסומות שלא מיועדות לקהל הישראלי. למשל, חברת התעופה "אמירייטס" או "קטאר איירוויז", והן משודרות בכבלים ובלוויין; וזה בסדר מבחינת הרישיונות שלהם. כך שככל שהפרסומות לא מיועדות באופן ברור לקהל הישראלי אני חושב שזה יכול לעבור.
יעקב פרי (יש עתיד)
אתה אומר במילים פשוטות ש"אוסם" או "תלמה" לא יוכלו לפרסם.
אתי בנדלר
אני חושבת שכשהם יקבעו את הכללים כמה - - - זיקה לישראל, הם יתייחסו גם לנושא של הפרסומות.
אוריאל בובלי
ואנחנו נתייחס לזה בכללים.
יעקב פרי (יש עתיד)
אלו פרסומות.
היו"ר איתן כבל
לא, זאת שאלה - - -
נחמן שי (המחנה הציוני)
למשל, לסלקום אי אפשר לעשות כי זאת חברה ישראלית מובהקת במדינת ישראל.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
חברות עולמיות שיכולות לתת גם שירות בארץ.
היו"ר איתן כבל
אנחנו הסמכנו את מועצת הכבלים והלוויין. אל תדאגו, כיוון שאנחנו לא היחידים שנראה את הדברים אם הם ינסו לקבוע כללים אחרים כולם יתנפלו עליהם.

לגילוי נאות, איתן ברושי, באיזה דיון שמתי אותו בהצבעה במקומך. זה מקובל עליך?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
קודם כול מחזקים את היושב-ראש.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אם זה כבר עבר, זה בסדר, אבל תלמד להבא.
היו"ר איתן כבל
אני מבקש להצביע על סעיפים (ד), (ה), (ו)

הצבעה

בעד סעיפים (ד), (ה), (ו) – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיפים (ד), (ה), (ו) אושרו.
היו"ר איתן כבל
הסעיפים אושרו.
חגית ברוק
תיקון סעיף 6נא1

2.

בסעיף 6נא1 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (ב), במקום "ויחולו הוראות סעיף 6כ2" יבוא "ויחולו הוראות סעיפים 6כ2 ו-6כ3, לפי העניין".
חגית ברוק
כאן אנחנו מחילים את אותן הוראות לעניין בעל רישיון כללי לשידורי לוויין. כלומר גם בחברת הלוויין תהיה אפשרות להעלות משדר ערוץ חדשות בינלאומי.
נחמן שי (המחנה הציוני)
בהחלט. אנחנו לא סוגרים את השוק.
היו"ר איתן כבל
ברור.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אגב, הוט יוכלו להציע את זה גם ליס. סיכמנו, נכון? אתם יכולים להציע?
היו"ר איתן כבל
ודאי. הם לא יכולים למנוע את זה. ברור.
נחמן שי (המחנה הציוני)
הם יכולים.
היו"ר איתן כבל
מי בעד סעיף 2? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד סעיף 2 – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 2 אושר.
היו"ר איתן כבל
סעיף 2 אושר.
חגית ברוק
תיקון עקיף בחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות

3.

בחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד–2013‏ –

בסעיף 4(ו), אחרי פסקה (8) יבוא:

"(9) משדר ערוץ חדשות בינלאומי שקיבל רישיון לפי סעיף 6כ3 לחוק התקשורת.".
חגית ברוק
זה גם היה אחד התנאים לתמיכת הממשלה בהצעת החוק בוועדת השרים לענייני חקיקה. אנחנו בעצם מוסיפים את "משדר ערוץ חדשות בינלאומי" לרשימת גורמים בעלי השפעה בתחום התקשורת.
היו"ר איתן כבל
בסדר גמור.

מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד סעיף 3 – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 3 אושר.
היו"ר איתן כבל
סעיף 3 אושר.
לאה ורון
אסף וסרצוג, רכז התקשורת באגף התקציבים באוצר, מוסר כי הצעת החוק אינה כרוכה בעלות.
היו"ר איתן כבל
עלא כיפאק.
יעקב פרי (יש עתיד)
זה הם אוהבים.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
כן, הם מתים על החוקים האלה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אבל לא אמורות להיות הכנסות מהערוץ הזה.
היו"ר איתן כבל
כיוון שאנחנו סיימנו את ההקראה, ומכאן זה עולה למליאה לקריאה ראשונה וחזרה לוועדה, אני רק מבקש ורוצה לעשות שיסתיים התהליך.
אתי בנדלר
אני לא יודעת, אדוני. אני כבר אומרת לאדוני שיש תור מאוד גדול אצל הממונה על נוסח החוק. אנחנו מנסים לקבוע תור. אני לא בכדי אמרתי שהצעות חדשות שיונחו אני לא - -
נחמן שי (המחנה הציוני)
לפני הפגרה אנחנו רוצים את זה.
אתי בנדלר
במקרה הטוב זה יפורסם לקריאה ראשונה. אני לא מאמינה שנספיק לטפל בזה גם לקריאה שנייה ושלישית. יש תור כמעט עד סוף הכנס לקביעת ישיבות אצל הממונה על נוסח החוק.
היו"ר איתן כבל
כיוון שסיימנו את התהליך, ואין תוספות זה יעבור לקריאה ראשונה, ואז נחזור לפה כשזה טכני לחלוטין. אז בואו נעשה כל מאמץ. נצליח – נצליח.
נחמן שי (המחנה הציוני)
במי זה תלוי? האם בינתיים אפשר שמועצת הכבלים תתחיל לעבוד על 90 יום האלה? אפשר להניח שהחוק הזה יתקדם - -
יעקב פרי (יש עתיד)
לא. 90 יום מיום תחולתו של החוק.
שכיב שנאן
לא חייב להיות.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אבל אני מצפה - -
שכיב שנאן
זה לא חייב להיות 90 יום מיום תחולתו של החוק.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
זה רק רצון טוב.
היו"ר איתן כבל
זה עד 90 יום.
נחמן שי (המחנה הציוני)
בוא נשמע אותך.
יונתן ביסקי
בגלל העיכוב בשנה שעברה של החוק לעניין ערוץ הכנסת אני מזכיר לכם שעד היום האחרון של מושב הקיץ אנחנו עושים כרגע את מכרז הכנסת בלוחות זמנים מאוד דחוקים. לכן בשבועות הקרובים קשה לי לראות שאנחנו נוכל להתפנות לזה.
היו"ר איתן כבל
אני פונה אליכם ומבקש שתעשו את המאמץ.
נחמן שי (המחנה הציוני)
איתן, אני יכול להגיד כמה מילים לסיום?
אתי בנדלר
יש הערה חשובה לגברת ברוק בקשר להחלטה להשמיט את כל פסקה 5 שמדברת על בעלויות צולבות.
חגית ברוק
החשש מרגע שהורדנו את כל סעיף 5 – שאמנם היועצת המשפטית של הוועדה הציעה את חלופת קביעת הכללים של המועצה שאכן נותנת מענה במישורים מסוימים של התערבות בעלי המניות בתוכן, ונותנת מענה כלשהו לסוגיה הזאת. אבל לדעתי, יש אפשרות להותיר את חלק מהמגבלות הקיימות היום בחוק לעניין בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה שמחזיקים בעלי זיכיונות, בעלי רישיונות לשידורי טלוויזיה לפי חוק הרשות השנייה בחברת חדשות, ועיתון יומי שמחזיק בגוף חדשותי מאוד משמעותי. יכול להיות שלעניינם יש היגיון להותיר את מגבלת הבעלויות הצולבות.
אתי בנדלר
במילים אחרות הגברת ברוק אומרת שהפסקה הזאת כוללת כל מיני גופים שיש איסור בעלויות צולבות איתם, לרבות כאלה שיש להן מערכות חדשות כמו למשל לבעלי הזיכיונות בערוץ 2 או בעלי הרישיונות שיהיו בעתיד שיש להם חברות חדשות או עיתון יומי נפוץ שמדווח חדשות או יש לו מערכות חדשות. ואז היא אומרת שיש אולי בכל זאת מקום להבחין ביניהם לבין הוט או יס לבין בעל רישיון לשידורי כבלים או בעל שידורי לוויין שאין להם מערכות חדשות, כי אסור להם לשדר חדשות ארציות. לכן אולי לא היה מקום להשבתה גורפת של כל פסקה (5). כיוון שהוועדה כבר החליטה על זה אני מבקשת את אישורכם להתייחס לזה בדברי ההסבר ,כך שאכתוב שבעת הכנת החוק לקריאה שנייה ושלישית הוועדה תדון האם יש להחיל חלק מהמגבלות בעניין בעלויות צולבות לפי פסקה (5) גם על משדר חדשות בינלאומי.
נחמן שי (המחנה הציוני)
פרקטית עיתון יוכל עכשיו גם להפעיל ערוץ חדשות בינלאומי שישודר לתוך מדינת ישראל. זה נוגד מאוד את הכוונה שלנו לבעלויות ול - - -
אתי בנדלר
שהוועדה תחשוב על זה לאחר מכן ככל שלאותו גוף יש מערכת חדשות שלו.
היו"ר איתן כבל
לא רצינו למוטט לגמרי את הבעלויות הצולבות.
אתי בנדלר
כרגע הוועדה החליטה על כך שפסקה (5) כולה בחו"ל, אבל אנחנו נתייחס לזה בדברי ההסבר. האם הוועדה מאשרת?
נחמן שי (המחנה הציוני)
כן, זאת נקודה של טעם. אנחנו לא ויתרנו על עניין המגבלות על בעלויות הצולבות במדינת ישראל שהיא קטנה, צפופה וצריך מאוד להיזהר מבעלויות צולבות.
היו"ר איתן כבל
תודה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אני רק רוצה להודות ליושב-ראש, לצוות הוועדה ולחברים שאנחנו מתקדמים. אני מבקש מאוד שנעשה מאמץ מיוחד שנסיים את זה. אני מאמין בצורך שבעיני הולך וגדל של ערוץ שמשדר בשפות האלה לטובת אזרחי מדינת ישראל שדוברים את השפות האלה וגם הקהילה הבינלאומית. ככל שערוץ כזה, ובעתיד, ערוצים אחרים יקבלו תהודה או תפוצה זה ישרת את כולנו כמדינה וכחברה, בהנחה שהערוץ ישדר על-פי עקרונות עיתונאיים ועצמאיים שהדגשנו אותם גם בדיון היום. אני מודה לכל החברים שמסייעים במשימה הזאת שמחכה על השולחן שלנו הרבה שנים – לא יום ולא יומיים. תודה רבה.
היו"ר איתן כבל
תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:55.

קוד המקור של הנתונים