ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 27/02/2017

חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 120), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 453

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, א' באדר התשע"ז (27 בפברואר 2017), שעה 11:30
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 117) (קווי שירות למוניות), התשע"ז-2016 (מ/1092)
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר

יעקב אשר

עבד אל חכים חאג' יחיא

דב חנין

יעקב פרי

עיסאווי פריג'

נורית קורן
מוזמנים
מנהל הרשות הארצית לתחבורה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - מאיר חן

ע. מנהל הרשות הארצית לתח"צ, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - שירלי שמואל

סגנית היועמ"ש, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - חוה מרים ראובני

עוזר רפורמה במוניות - מחוז מרכז, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - ניר משה

רפרנט תחבורה ציבורית באג"ת, משרד האוצר - הראל שליסל

רפרנט מו"פ והשכלה גבוהה, משרד האוצר - אלון מסר

עו"ד, משרד האוצר - הראלי שירה מזרחי

משפטן במח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - דרור וגשל

יו"ר, ארגוני המוניות - יהודה בר אור

מת"ל, כנסת 19 - פריד אברהם

מנכ"ל מוניות העיר אשדוד, ארגון מוניות השירות - אילן זיקרי

מנהל מוניות הטייסים, ארגון מוניות השירות - שלמה בורה

הנהלה מוניות ראשון לציון, ארגון מוניות השירות - שמעון דהרי

הנהלה מוניות יצחק שדה, ארגון מוניות השירות - יהודה סודרי

הנהלה מוניות השרון, ארגון מוניות השירות - אלי אטלן

הנהלת ארגוני המוניות, ארגון מוניות השירות - בן בדרי

מנכ"ל ארגון מוניות ת"א קווים 4-5, ארגון מוניות השירות - אבי גזית

מנהל מוניות מרכז, ארגון מוניות השירות - ציון חדד

איגוד מוניות השירות, ארגון מוניות השירות - גבריאל דהן

איגוד מוניות השירות, מנהל קווים 4-5, ארגון מוניות השירות - עצמון אליס

מנהל תחנת פתח תקווה קו 66, ארגון מוניות השירות - אורי חי

מנהל מוניות מרכז, ארגון מוניות השירות - אליהו אסולין

מנהל מוניות הגיבורים, ארגון מוניות השירות - ציון אסולין

מנהל מוניות הגיבורים, ארגון מוניות השירות - יהודה אסולין

מנכ"ל קווי הגליל, ארגון מוניות השירות - הייתם עבד אלחק

מנהל איגוד קו 51 פתח תקווה, ארגון מוניות השירות - יונה דרור סוריאני

מנהל פרויקטים, גט טקסי, ארגוני המוניות - דני שפירו

חבר הנהלה, ארגון חברות ההסעה - דני גונן

מנכ"ל, מועצת המובילים והמסיעים - דוד כוכבא

נציג הנהלה, מועצת המובילים והמסיעים - יצחק חאקי

מנהל פורום חברות התחבורה הציבורית, מפעילי התחבורה הציבורית - יער אמיר

מנכ"ל 15 דקות ארגון צרכני תח"צ, ארגונים לקידום התחבורה הציבורית - גיל יעקב

יועצת, סיעת מר"צ - מרים מיטל להבי

מ"מ ראש עיריית נתניה - אלי דלאל

מוזמן - יצחק דווידי

מוזמן - אייל דהרי

מנכ"ל עיריית אשדוד - אילן בן-עדי

שדלן/ית (גלעד יחסי ממשל ולובינג), מייצג/ת את התאגדות נהגי מוניות השירות - איתן אלון

שדלן/ית (גלעד יחסי ממשל ולובינג), מייצג/ת את התאגדות נהגי מוניות השירות - עמית אבנר

שדלן/ית (פוליסי בע"מ), אינו/ה מייצג/ת לקוחות בדיון זה (לקוחות קבועים נוספים שנושא הישיבה נוגע אליהם באופן ישיר: GETT) - חניתה חפץ

שדלן/ית - ויקטור אררה

שדלן/ית - אורי זליגמן
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
אסתר מימון

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 117) (קווי שירות למוניות), התשע"ז-2016 (מ/1092)
היו"ר איתן כבל
שלום לכולם, אני מבקש להתחיל את הישיבה השנייה היום, והיא בנושא הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 117) (קווי שירות למוניות), התשע"ז-2016. גברתי מנהלת הוועדה, היועץ המשפטי, רשמת, דובר, חברי הכנסת, חברת הכנסת, אורחים נכבדים, כמו תמיד מוניות שירות גוררות אמוציות ורגשות, כולם מגיעים לכאן בכוחות מוגברים ומתוגברים.

ברשותכם אני רוצה לומר כמה מילים לפני. לא לחינם ביקשתי לזמן את הדיון הזה, לא כי יש לי בשורות גדולות, אלא אני רוצה להכין את עצמנו, שלא נמצא את עצמנו אחר-כך בבעיה.

אם חברי הכנסת ירצו להחרות להחזיק אחרי ולהוסיף דברים, אני אשמח מאוד. ברשותכם אני רוצה לומר את הדבר הבא. אזכירכם שהצעת החוק הונחה על-ידי שר התחבורה, חוה, כשהתפקיד שלה היה להסדיר את כל נושא מוניות השירות.

אזכירכם שגם נפגשתי עם השר, והשר הודיע לי אז שבכוונתו להוסיף אל תוך החוק את נושא ההמרה שלשיטתו וגם לשיטת חלק מהאנשים היושבים כאן סביב השולחן, יש לכך השלכות כבדות על התהליך עצמו, בלי שאני עכשיו מפרט או עוסק בעניין. אני רק מניח את הדברים על משקל המביא דברים בשם אומרם. אלא שהונחה הצעת החוק, היא לא כללה את עניין ההמרה שהוא מרכיב מרכזי מאוד.

אזכיר ואומר שהודעתי למשרד התחבורה ולגם לגורמים במשרד המשפטים את העניין הבא, שלא רק שאני מבקש שתונח בפנינו הצעה מסודרת בעניין הזה, כדי שנוכל לחבר אותה - - -
לאה ורון
נוסח הצעת החוק.
היו"ר איתן כבל
אתה לא יכול לדון בהצעת חוק שהיא לא מונחת בפניך והיא לא עברה את הגורמים המוסמכים, פעם אחת, ופעם שנייה גם ביקשתי את חוות-הדעת המשפטית בכל הנוגע לנושא ההמרה, מה המשמעויות שנובעות מעניין ההמרה. אני אומר את הדברים, חברותיי וחבריי חברי הכנסת, בעברית מדוברת, ברורה, ללא כחל וסרק.

עד לרגע זה - - -
לאה ורון
לא. המשנה ליועץ המשפטי לממשלה השיב שהוא מבקש לגבש הצעת חוק ממשלתית.
היו"ר איתן כבל
התשובה היתה, כדי שאנחנו גם נבהיר אותה. המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, מחלקת ייעוץ וחקיקה – כלכלי-פיסקלי, אבי ליכט, הודיע – אני אקרא רק את סעיף 3 ו-4: 3. משכך, יש לגבש הצעת חוק ממשלתית חדשה שתכלול את התיקונים המבוקשים על-ידי שר התחבורה. 4. אנו נגבש חוות-דעתנו כמקובל במסגרת הליכי הכנסת הצעת החוק הממשלתית.

כמובן שאין לי מה לומר ואין לי מה להתייחס או להתכתב עם העניין, הדברים מאוד-מאוד ברורים. אלא שאני רוצה להזכיר כאן שתי נקודות: נקודה אחת נוגעת לעניין החוק שממנו מוניות השירות יכולות לעבוד, שפג תוקפו בסוף 2016 והארכנו בחצי שנה, כדי שחס וחלילה לא נמצא שנהגים נוהגים בניגוד לחוק או פועלים בניגוד לחוק. הארכנו, אני רוצה להזכיר למכובדים כאן, עד יוני כמדומני 2017. למה הקדמנו עכשיו את השיח הזה? כיוון שטרם הונחה בפנינו ההצעה המתכללת, המסודרת, שעברה את כל מה שצריך היה לעבור. אינני רוצה חס וחלילה שנמצא את עצמנו נכנסים לפגרת הכנסת ונגרום לכך שיוני יגיע ולא הארכנו את המועד, וחס וחלילה שוב נהגים ינהגו שלא על-פי דין.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
הם יבואו אלינו להאריך.
היו"ר איתן כבל
אנחנו נהיה בפגרה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
לא ביוני.
היו"ר איתן כבל
אתה לא עושה את זה ביוני.
קריאה
צריך זמן לפני.
מיטל להבי
זה מה שיהיה בסוף.
היו"ר איתן כבל
חברים, תודה רבה. יקיריי, בסך-הכול אני לא צריך עזרה ברגע זה מאף אחת ואף אחד, זה כל-כך פשוט שאפילו אני מסוגל להגיד את זה.

מה שאני מנסה לומר לכם שהתכנסנו כאן כדי לתת ארכה נוספת, כדי שלא נמצא את עצמנו בדקה ה-90 מתחילים להסתחרר פה כמו פורפרות.

דרך אגב, זו יומה שלנו, מנהלת הוועדה, זה בא מתוכנו, פשוט על מנת לראות את הדברים - - -
לאה ורון
על מנת לאפשר לוועדה ולמשרד לגבש את העמדה שלהם במכלול נושאים, לא רק בנושא מתווה ההמרה.
היו"ר איתן כבל
דבר אחרון, ברשותכם, שאני רוצה לומר, אני אומר למשרד התחבורה ולמשרד האוצר וכמובן שזה משליך באופן ישיר על התחבורה הציבורית בכלל ועל נהגי מוניות השירות בפרט.

אחד הדברים, חברותיי וחבריי חברי הכנסת, וחשוב לי הקשב שלכם, שלמדתי מתוך ההתעסקות בעניין, שאין מדיניות, מה המדינה רוצה ממה שאנחנו קוראים לו "מוניות שירות". לטעמי כל עוד אין הגדרה ברורה בעניין הזה, לא נצליח לתת את המענה הנכון והראוי מהי ההחלטה הנכונה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
מהו הקו האדום.
היו"ר איתן כבל
בדיוק. העניין הוא כזה, אם תגדיר מונית שירות כאקסטרה, האם מונית שירות היא בנקודות מסוימות אקסטרה ובמקומות מסוימים היא הכוח המרכזי? צריך לקבל החלטה מה המדינה מצפה, או משרד התחבורה במקרה הזה יחד עם האוצר – איך הם בכלל מתייחסים למונית השירות.

אני אומר לכם, נכון לרגע זה, יש מכלול שלם של רעיונות, כל אחד לוקח את זה לאן שהוא רוצה, וצריך לראות איך זה מתכתב בתוך התהליך הזה, כדי שגם לכם, גם למשרד, גם לנו, גם לתמהיל הנכון, 100 מוניות הספיישל - - -
יהודה בר אור
"ספיישל" זו לא מילה גסה. אנחנו בהגדרה מוניות משלימות לתחבורה הציבורית. יש לזה הגדרה.
היו"ר איתן כבל
לא לזה התכוונתי. כאן בדיוק הנקודה.
יהודה בר אור
הגיע הזמן שתעשה את זה. עשית את זה בחקיקה.
היו"ר איתן כבל
מנקודת המבט שלי אנחנו צריכים לדעת פחות בקשר להתעסקות אתך, אלא בהתעסקות עם המוניות האחרות. חברות וחברים, אני אומר משפט ואתו אני אסיים "ישראל עומדת". אני אומר את זה בצורה אפילו יותר בטוחה בעצמי: המצב היום הוא שבכל הנוגע להמשך מסיבי של תשתיות כבישים, אנחנו מגיעים ממש-ממש כבר לקצה, כשכמעט כל תוספת כזאת לא עושה את השינוי המיוחל והנדרש. חייבת מדינת ישראל – משרד התחבורה – את אותה מהפכה עצומה, שאי-אפשר לקחת אותה וצריך להוקיר ולומר תודה לשר התחבורה שהוביל את המהפכה הגדולה הזאת – אותה מהפכה ואולי יותר צריך עכשיו לעשות בנושא התחבורה הציבורית. לא יעזור, גם אם נסלול עכשיו כבישים גם באוויר, נמצא את עצמנו במצב בלתי אפשרי. לכן הגישה שמדברת על תחבורה ציבורית משוכללת, מתואמת, מחוברת, היא הדבר היחיד שיכול היום לעשות את השינוי הגדול.

אני אומר לכם את זה כמי שגר בראש העין היום וזה הולך להיות גיהינום. זה כבר היום גיהינום והולכים להגדיר מחדש את הגיהינום. אני אומר את זה באמת, אני לא אומר ליד, לא כאילו, ועוד זה לפני שסירקין מפונה והולכים לבנות שם עוד אלפי יחידות דיור. תושבי ראש העין יעבדו חלק בבוקר וחלק בערב.
שלמה בורה
איתן, לא הזכרת את הרב קו.
היו"ר איתן כבל
זה לא הדיון.
שלמה בורה
למה? גם ההמרה לא היתה הדיון. אז מה?
מיטל להבי
גם ההמרה זה לא.
היו"ר איתן כבל
חברות וחברים - - -
שלמה בורה
איתן, הרב קו זה - - -
היו"ר איתן כבל
אדוני לא יפריע לי. תודה.
שלמה בורה
לא. אבל אתה לא יכול - - -
היו"ר איתן כבל
תן לי. אני מנהל את הדיון. תן לי לנהל אותו, לא שכחתי. החוק הקיים עוסק ברב קו. חברות וחברים – בורה, שאלת אותי, נשמה, לפחות תקשיב לי – לא פתחתי עכשיו. הצעת החוק שהונחה בפנינו כללה ועסקה בעניין הרב קו.
קריאה
לא. היא לא עסקה.
היו"ר איתן כבל
היא לא עסקה בכל המרכיבים שלו.
קריאה
לא הוזכר בכלל.
היו"ר איתן כבל
חברות וחברים, נושא הרב קו נדון בחוק אחר, שאנחנו עוסקים בו. בורה, יש עכשיו התעסקות שלמה בכל הנוגע לרב קו. יש חוק נפרד, ממשלתי, עם צירוף של שתי הצעות חוק פרטיות של אייכלר. ומי עוד? כבר אינני זוכר.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אין לרב קו השלכות בחוק הזה?
היו"ר איתן כבל
יהיו לו, אבל - - -
קריאה
הוא קיים.
שלמה בורה
זה לא קיים. זה רב קו למוניות שירות בלבד.
נורית קורן (הליכוד)
אולי כדאי - - -
היו"ר איתן כבל
סליחה, אני יודע בדיוק מה אני אומר. חברות וחברים, החוק הזה פה – לא יוכנס עניין הרב קו, זה לא המקום שלו. יש חוק שעוסק בנושא הרב קו, הצעת חוק ממשלתית, עם שתי הצעות חוק פרטיות, ושם אנחנו עוסקים בשאלה של האחדת הרב קו, והאם זה יהיה חלק ממוניות השירות, כן או לא, זה דיון שלם.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אתה חושב שזה יעיל להפריד את סוגיית הרב קו מהדיון של היום?
היו"ר איתן כבל
אלה שני נושאים - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני יודע שאלה שני נושאים.
היו"ר איתן כבל
זה מעניין לעניין באותו עניין, אבל לא כל דבר שעכשיו הוא רב קו, בכל מקום נגיד שיהיה גם רב קו.
שלמה בורה
אי-אפשר להמשיך לחיות ככה. אנחנו חייבים לדון בזה.
היו"ר איתן כבל
אלה שני דברים שונים לחלוטין.
שלמה בורה
למה? זה חלק מהרפורמה, הרב קו הזה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
כבוד היושב-ראש, הרפורמה הזאת לא תהיה מועילה אם הרב קו לא יהיה בפנים.
חוה ראובני
להכניס רב קו זה חוק שלם.
שלמה בורה
נכון, אבל יש לך מספיק זמן לעשות את זה.
היו"ר איתן כבל
בורה. בורה, אני קורא אותך - - -
חוה ראובני
- - -
היו"ר איתן כבל
חוה, זה לא עניינך לענות עכשיו.
שלמה בורה
לנו אין אוויר לחיות. איתן, אנחנו רוצים להמשיך להתפרנס.
היו"ר איתן כבל
בורה, צא החוצה. אין לי כוח להתווכח.
שלמה בורה
מה זה "צא החוצה"? אני בא להילחם על הפרנסה שלי.
היו"ר איתן כבל
צא החוצה.
שלמה בורה
אתה מתעלם ממנה.
היו"ר איתן כבל
בבקשה, צא החוצה.
שלמה בורה
אבל אתה מתעלם מהפרנסה שלי.
היו"ר איתן כבל
אני לא מתעלם ממך. כל אחד עושה את עבודתו. צא החוצה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
תסביר לי הסבר מקצועי. בלי הרב קו זה עקר.
שלמה בורה
בלי הרב קו אין רפורמה.
היו"ר איתן כבל
בורה, צא. תירגע. תחזור.
שלמה בורה
גם ביטן אמר את זה.
היו"ר איתן כבל
תודה. לא ידעתי שביטן הוא משגיח הכשרות שלי.

(שלמה בורה יצא)
עיסאווי פריג' (מרצ)
הוא בעל הבית בחוקה - - -
היו"ר איתן כבל
שנייה. תן לי. חברי הכנסת, אני בעיקר פונה אליכם. יש גם הליכי חקיקה, בסדר, יש את הרצון שלנו למצוא חן. אני בעד, אני רוצה להזכיר שמי שהעלה את הרב קו – לא הייתי צריך שבורה יגיע מבת ים כדי להודיע לי את זה או ביטן יגיע מראשון כדי להגיד את זה – אני הבאתי את זה ואני זה שפרצתי יחד עם חברי הכנסת, אלה שפה וחלק לא פה.

כל העניין הוא כזה, יש כאן חוק שעוסק במוניות השירות והסדרתן ומעמדן, ויש חוק שעוסק בנושא הרב קו.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
מי מגיש את הצעת החוק הזאת?
היו"ר איתן כבל
היא כבר הוגשה, אנחנו כבר דנים פה. חברים, מה הקשר?
עיסאווי פריג' (מרצ)
יש קשר, באמת.
נורית קורן (הליכוד)
היא כבר עברה טרומית?
לאה ורון
מדובר בהצעת חוק של הממשלה, היא כבר עברה קריאה ראשונה.
מיטל להבי
איך אנחנו לא באים לדיונים על הרב קו?
היו"ר איתן כבל
חבר'ה, אל תפריעו לי.
עצמון אליאס
בקיצור, סתם אמרתם לנו לבוא בשביל לתת לנו חצי שנה, וזה סתם דיון לסבן אותנו.
לאה ורון
הודענו למי שפנה אלינו מראש שבישיבה הזאת לא ידונו בסעיפי הצעת החוק - -
היו"ר איתן כבל
באתי ממקום טוב.
לאה ורון
- - הכוונה של הוועדה לדחות את מועד התחילה. הודיעו לכם את זה בטלפון.
היו"ר איתן כבל
סליחה, אני לא חייב התנצלות, אני לא הממשלה. אם יש לכם בעיה, תפנו אותה לממשלה. אנחנו לא הממשלה. אנחנו מנסים בכל דרך ללכת לקראתכם, ולכן גם לא העברנו לא את הנושא ההוא ועדיין לא את הנושא הזה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
שמעתי והבנתי שאין זכות קיום למוניות השירות בלי הרב קו. איך אפשר להבחין? זאת השאלה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אין זכות קיום למוניות השירות בלי כבישים, אז תדון בכבישים? מה זה קשור?
היו"ר איתן כבל
עיסאווי, כי מישהו אמר? אין לזה שום קשר. יש דיון שהממשלה צריכה להחליט עליו, ויש היום בכלל כתבה שלמה ב"דה מרקר" שעוסקת בעניין הזה. דרך אגב, אני מאמין באמונה שלמה שצריך סבסוד לכולם וצריך חיבור - - -
בן בדרי
אדוני, ב"דה מרקר", חוץ מהתאריך, שום דבר לא נכון.
היו"ר איתן כבל
בסדר. אוקיי.
בן בדרי
רק שתדע.
היו"ר איתן כבל
עצם העובדה שאתה קורא אותו, אתה יודע מה כתוב שם.
עיסאווי פריג' (מרצ)
איך אתה קורא "דה מרקר" - - -
היו"ר איתן כבל
מה שאני מנסה לומר לכם, חברות וחברים, כדי שאני אסכם את העניין הזה, אני לא מציע למי מאתנו לערבב דברים, לא כי אנחנו נגד, כי לכל אחד יש לו האכסניה שלו על-פי הכללים, זה הכול. לא כדי למצוא חן נערבב מין שבאינו מינו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אדוני היושב-ראש, עד שכבר מבקשים בוועדה בכנסת להכניס "רב"... אתה עוצר גם את זה?
נורית קורן (הליכוד)
ועוד עיסאווי מבקש...
גיל יעקב
- - -
היו"ר איתן כבל
חברים יקרים, כל אחד משפט, אבל בסוף יש חברי כנסת.
גיל יעקב
באתי לדברים הללו.
היו"ר איתן כבל
חברים, אני יכול לומר לכם שעד לרגע זה הממשלה בהצעת החוק של הרב קו לא העבירה שום התייחסות הנוגעת למוניות השירות.
חוה ראובני
אני מבקשת לתקן, יש סעיף בהצעת החוק על מוניות שירות.
קריאות
- - -
חוה ראובני
זו שאלה אחרת, אבל יש.
היו"ר איתן כבל
חוה, נהיית דקדקנית? את יודעת בדיוק למה התכוונתי. מכיוון שידעת למה התכוונתי, לא התאים לך לקפוץ. אני מתכוון לזה בהמשך למה שכיוונו בשיחותינו הקודמות. בהקשר הזה אין מענה נכון לרגע זה.

דב. נורית, אני אתן לך מיד אחריו. בבקשה, דב. משפט, אבל קצר.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
קצר-קצר. תודה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה לומר את הדברים גם לעמיתיי, חבריי חברי הוועדה, וגם לכל האורחים שלנו, כולל נהגי מוניות השירות. יש פה למעשה שני דיונים, יש דיון אחד שהוא דיון מהותי, ובדיון המהותי נדמה לי שיש הסכמה רחבה בכנסת, ובראשה עומד דווקא יושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת כבל – אדוני היושב-ראש, תקשיב כדי שתדע לתקן אותי אם אני מביע את עמדתך בצורה לא מדויקת – יש הסכמה רחבה בוועדה הזאת, שאותה מוביל יושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת כבל, שבפועל אם לא יהיה רב קו, כמו שאנחנו יודעים ומבינים רב קו, לא איזה המצאה חדשה שלא קיימת, אלא רב קו כמו שאנחנו מכירים - -
קריאה
מסובסד.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
- - אם הוא לא יהיה במוניות השירות, אין שום עתיד לענף מוניות השירות.
אבי גזית
אפשר לסגור כבר מחר.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
ההסכמה המהותית הזאת לדעתי קיימת בוועדה.
קריאה
- - -
היו"ר איתן כבל
חברים.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
יש שאלה אחרת - - -
בן בדרי
חשוב לציין שיהיה מסובסד.
היו"ר איתן כבל
אנחנו, חברים, מדברים, אנחנו לא עכשיו קצרנים שלכם. חבר כנסת מדבר, אל תכתיבו לו מה לומר.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
זו ההסכמה שלדעתי קיימת ברמה המהותית.

יש שאלה אחרת שהיא שאלה דיונית, כי כרגע הנושא הזה נמצא בשתי הצעות חוק נפרדות. האחת, הצעת חוק על מוניות שירות שלא מדברת על רב קו, והשנייה, הצעת חוק על רב קו, שלא מדברת על מוניות שירות. השאלה היא מהו המקום - -
היו"ר איתן כבל
שמחבר בין שני הדברים.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
- - שמחבר בין שני הדברים.

ופה, אדוני היושב-ראש, אני בהחלט מוכן ללכת גם עם הגישה שלך שאומרת: בואו נכניס את מוניות השירות לרב קו במסגרת חוק הרב קו.

ופה אני רוצה להגיד לכם מה החשש שלי. החשש שלי, אני אומר בגלוי, הוא מעמדת הממשלה. לא במקרה הממשלה התייחסה למוניות השירות כמו שהיא התייחסה בחוק הרב קו, שזה להגיד לא. להגיד לא בצורה קצת מתוחכמת, אבל בעצם להגיד לא. החשש שלי הוא שעכשיו נעביר את החוק הזה, ואז כשנגיע לחוק השני, יגידו: רגע-רגע, הממשלה לא רוצה להתעסק בזה.
היו"ר איתן כבל
דב, אני אעצור אותך מסיבה פשוטה שאין הצעת חוק מונחת בפנינו.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
יש. יש הצעת חוק של הרב קו.
היו"ר איתן כבל
לא הרב קו, הצעת חוק מונחת לפנינו.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב-ראש, מה שאני מציע שנסכם את עמדתנו המהותית, ונסכם על דעת כל חברי הוועדה שהוועדה הזאת תחתור, בין אם בחוק הזה ובין אם בחוק הזה, למצוא פתרון לדבר הזה. אם אנחנו נעשה את הדבר הזה, לדעתי גם האנשים יקבלו ביטחון שאנחנו הולכים בכיוון הנכון ונוכל לעבוד בצורה יותר יעילה.
היו"ר איתן כבל
תודה. בבקשה, נורית. תודה, דב.
נורית קורן (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, תודה רבה על הדיון. זה דיון חשוב ואנחנו רואים כאן שכולם הגיעו, כי זה באמת חשוב. כמו שאמרת, אני חוזרת שוב, אנחנו חייבים למצוא פה את קו ההמרה, מה שהבטיח השר בדיון הראשון שהיה כאן על ההמרה. הרב קו – זה ברור שאם לא יהיה סבסוד, מה שיקרה שמי שייפגע זה רק האוכלוסיות החלשות, ובזה צריך לטפל. אני חושבת שהגיע הזמן להתאים את כל קווי השירות לרכבת הקלה כדי שיהיה אפשר להשתמש במוניות שירות. כמו כן עלה על הפרק בדיון הראשון להגדיל את מספר הנוסעים מ-11 ל-13.
היו"ר איתן כבל
מ-10 ל-13 נוסעים.
נורית קורן (הליכוד)
אלה הדברים החשובים ביותר, ואני רוצה באמת שאנחנו נרגיע את האנשים שאנחנו פועלים בשבילם, ואנחנו דואגים כי אנחנו חושבים שמוניות השירות הן חשובות מאוד לציבור. תודה. סליחה שאני יוצאת.
היו"ר איתן כבל
זה בסדר. תודה. יעקב פרי, חאג' ומשפט לעיסאווי.
יעקב פרי (יש עתיד)
כשאני קורא את הכותרת של הצעת החוק, רישיון להפעלת מונית בקו שירות ורישיון לנסיעת שירות, חשבתי לתומי שהרפורמה הזאת, שהיא בסך-הכול רפורמה ברוכה, כשאני מבין שמשרד התחבורה מעלה אותה, ורוב רובן של מוניות השירות תומכות, להוציא הערות כאלה ואחרות, היא תכלול מכלול. והחשש שהרב קו לא ייכלל פה הוא לפי דעתי יותר גדול מאשר אם נאריך את התקופה בעוד חצי שנה או בעוד שנה. אני סמוך ובטוח שמדינת ישראל עם כל הבעיות והקלקולים לא תיתן לנהגי המוניות להיות עבריינים בנושא הזה, זה פחות מדאיג אותי.
היו"ר איתן כבל
הבעיה היא לא זאת - -
יעקב פרי (יש עתיד)
אני יודע.
היו"ר איתן כבל
- - הבעיה היא טכנית.
יעקב פרי (יש עתיד)
אני יודע. אני יודע.
היו"ר איתן כבל
היא בכלל לא קשורה.
יעקב פרי (יש עתיד)
רשמתי לעצמי בדיונים הקודמים חמש נקודות. הנקודה הראשונה היתה הרב קו, כי דיברנו על הסבסוד, במיוחד סבסוד לאוכלוסיות של קשישים וסטודנטים. דבר שני רשמתי לי, העלאת מספר הנוסעים מ-10 ל-13, אני לא זוכר שקיבלנו – יכול להיות שלא הייתי בדיון - - -
מיטל להבי
לא קיבלנו.
יעקב פרי (יש עתיד)
- - - לא קיבלנו תשובה ממשרד התחבורה. דבר שלישי זה הפחתת גובה הערבות ממה שרוצים לתת – 225,000 שקלים ל-150,000 שקלים – בחזרה. דבר רביעי, זה הארכת תקופת הרישיון שאמורה לפוג בסוף 2019. והדבר החמישי, הארכת התקופה בין המכרזים. בחלק מהדברים האלה לא שמעתי תשובות ממשרד התחבורה. הרושם שלי, וזה רושם גם כמשתתף קבוע לשמחתי בדיוני ועדת הכלכלה וגם משיחות ואווירה שאני שומע במסדרונות לקראת הוועדה, הוא שהממשלה גוררת.

על הוועדה הזאת אני לא יכול להגיד, כי באמת אנחנו באים לכאן עם רצון אמיתי, רצון כן לטפל בנושא. יש לי מין הרגשה שפעם זה משרד המשפטים ופעם זה משרד התחבורה, ואנחנו באים בסופו של דבר לדיון ואנחנו לא עושים את מה שאנחנו יכולים לעשות במסגרת הכנסת, לא במסגרת הממשלה, על מנת לקדם נושא, לקדם את פיתוח התחבורה הציבורית, ואני חושב שבעניין הזה אנחנו צריכים להרים קול צעקה.
היו"ר איתן כבל
תודה. תודה, יקירי. חאג', בבקשה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
כבוד היושב-ראש, אנחנו יושבים פה ומבקשים פעם אחר פעם ממשרד התחבורה לבדוק דברים ולחזור אלינו, והחברים שדיברו על מספר נושאים אמרו שיבדקו. אני לא יודע כמה זמן צריך לבדוק, אלא אם אתם לא רוצים לבדוק ורק מורחים אותנו ומעבירים את הזמן. לכן הייתי מבקש שנקבל בתוך פרק זמן מסוים תשובה בנושא הזה לפחות, אם יש אפשרות או אין אפשרות. אומרים: אנחנו בקשר עם מחלקת הבטיחות של משרד התחבורה, אם כן ואם לא, ואנחנו לא מקבלים תשובות. אני מבקש שייקבע להם פרק זמן מסוים. זה דבר אחד.

דבר שני, הנושא של הרב קו. אני אומר לך במפורש, היות שאין רכבות ליישובים ערביים, כמעט ואין - -
יעקב פרי (יש עתיד)
ושישי שבת.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
- - וגם אין מספיק קווי אוטובוסים שמעבירים אותם ליישובים אחרים, בנוסף גם רוב שירותי הממשלה לא נמצאים ביישובים ערביים וצריכים להגיע לערים הגדולות הסמוכות, המצב של המוניות שירות ייפגע והתושבים ייפגעו, כי לא לכל אחד יש רכב פרטי ולא יכולים לחייב את מי שיש לו רכב פרטי לנסוע ולהתחיל לחפש מקומות חניה כי זה פוגע בנו. החוק הזה, אם אנחנו מתקדמים בו, אני רוצה שנקשור אותו, אפילו אם נאריך את התקופה מעבר ליוני עוד פעם – נקשור אותו גם לחוק של הרב קו.
בן בדרי
רב קו לא מסובסד לא שווה כלום.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
ברור שזה מסובסד. מה הכוונה ברב קו? חברים, בלי סובסידיה נהגי המוניות גם לא רוצים את הרב קו, כי אם הוא באותו מחיר הם ישלמו את ההפרש מהכיס שלהם, והם לא רוצים את זה. ברור שזה רב קו למוניות עם סובסידיה.
היו"ר איתן כבל
תודה.
גבי צלקה
בלי סובסידיה זה שווה כקליפת השום, איתן. כולנו יודעים את זה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
עוד פעם, יש לי שתי בקשות, לפחות על הראשונה לתת תשובה, כי כבר חודשיים אין תשובה על מספר הנוסעים במונית.
היו"ר איתן כבל
תודה. עיסאווי, בבקשה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
רק שני משפטים, איתן. עכשיו באתי מוועדת החוקה, שם דנים בביומטרי. יש דיון סוער ומחלוקות לא מעטות, ומי שמנהל את הדיון, שיושב על הכיסא, הוא חבר הכנסת מקלב, אבל מי שמנהל את הדיון בפועל זה דוד ביטן, שעומד מאחורי מקלב, יוצא, מקיים דיונים והוא שנותן את הטון.

שמעתי את הבחור מבת-ים, בורה, בורה אמר והצהיר "דוד ביטן אמר" - - -
שלמה בורה
גם איתן אמר. גם איתן אמר שבלי רב קו לא יכולה להיות רפורמה.
מיטל להבי
ביטן הוא יושב-ראש הקואליציה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
ידידי היושב-ראש איתן, בכדי שניתן את דעתנו ונתעמק בהצעת החוק – אני לא רוצה שנגיע למצב שנהיה תיאטרון בובות שדוד ביטן יבוא בסוף ויגיד: 1, 2, 3 – תתיישרו. אני סומך ונותן את ידי - - -
היו"ר איתן כבל
הוא לא יכול לעשות את זה פה, יש לנו פה רוב.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני אמרתי את הערתי.
היו"ר איתן כבל
אתה מביך את עצמך ואותנו.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני לא מביך את עצמי, הרבה דברים תלויים בכבודו. בגדול אני חושב שמוניות השירות חשובות ונחוצות לחברה ולתחבורה הציבורית, ואני ארחיב על הדברים תוך כדי הדיון.
היו"ר איתן כבל
תודה. ברשותכם, אני רוצה לסכם כדי להבהיר את הדברים. יש כאן טעות, טעות גדולה מאוד. אני יכול לדבר בשם עצמי, כנראה גם בשם רוב חברי בוועדת הכלכלה, אני לא רוצה לדבר בשם כולם.

שתי הצעות החוק שמונחות פה, גם הרב קו וגם ההסדרה, אלה הצעות חוק ממשלתיות. לבוא ולהטיח את התלונות כלפינו זה כמו לבוא לטלר ולהגיד לו: למה המנהל לא מאשר לי את ההלוואה? בכל רגע נתון, גם אם אנחנו נבצע פעולה שהיא בניגוד לדעתו של המשרד, או של השר במקרה הזה, השר בכל זמן נתון יכול למשוך את החוק. אז קודם כול, לפני שאנחנו צועקים אחד על השני ולא נרגעים ומדליקים את עצמנו, בורה, העניין הוא קודם שנדע איך הכללים מתקיימים.

העמדה שלנו, של חברי הוועדה, או לפחות רובם, אלה שדיברו, אני לא יכול לדבר בשם כולם, היתה מאוד ברורה לשני הצדדים. גם בעניין של הצורך לקבוע את מקומה של מונית השירות במכלול הכולל, מה תפקידה באמת – אני עוד מדבר אתכם על סבסוד, כן או לא, של השירותים. ויש לזה עוד נדבך שאנחנו מבקשים, כדי לשכלל, שזה גם מעבר, כי יכול להיות סבסוד גם בלי רב קו. לכן אני אומר שיש כאן שני דברים. האם אנחנו מכניסים את הרב קו, והאם הרב קו גם יהיה מסובסד.

אתם חייבים לבוא בדברים, אתם כנציגי המוניות, בכל הכבוד, ויש לי כבוד לוועדה הזאת שעוקרת הרים וטוחנת אותם זה בזה יותר מכל ועדה אחרת, אבל גם אני יודע את המגבלות שלנו אל מול הממשלה, ואין לי שום רצון לעשות מעצמי צחוק ומעצמנו צחוק. אנחנו יכולים לבוא ולומר שהצעות חוק כאלה ואחרות שיונחו בפנינו, נאמר את דברינו בצורה ברורה ולא נאשר משהו שלא יידע להתכתב עם מה שרוב חברי הוועדה מוכנים לקבל. זה נכון לרב קו, זה נכון להצעת החוק שמונחת כאן בפנינו וזה נכון לגבי כל הצעת חוק ממשלתית שמונחת בפנינו.
לאה ורון
מתווה התנועה.
היו"ר איתן כבל
כולנו מתעלמים מכך שהסיפור הגדול של הצעת החוק כאן לא היה הרב קו, בכל הכבוד, הסיפור המרכזי שלה היה התמורה. אני רוצה להזכיר.
קריאה
ההמרה.
היו"ר איתן כבל
זה כמעט אותו דבר.
שלמה בורה
איתן, זה לא נכון.
מיטל להבי
ההמרה מחסלת את הענף. אם זו המטרה של הצעת החוק הזאת, אז זה חיסול הענף.
היו"ר איתן כבל
גברתי אומרת את זה לי? אני בסך-הכול מנסה להביא את הדברים כמו שהם, שאולי קודם כול נבין - - -
גבריאל דהן
זה לא מדויק, זה לא נכון. זה לא נכון. זה בכלל לא נכון.
היו"ר איתן כבל
מה לא נכון?
לאה ורון
תסלח לי, אתה לא ברשות דיבור וגם אי-אפשר לרשום אותך לפרוטוקול כי אתה לא ליד רמקול.
היו"ר איתן כבל
מה תפקידו של אדוני במשרד התחבורה?
גבריאל דהן
אני דירקטוריון במוניות העיר אשדוד.
היו"ר איתן כבל
חשבתי שאתה מדבר בשם השר.
גבריאל דהן
לא באתי לפה לשם תמונה, באמת שלא. סליחה שהתפרצתי אבל זה לא מדויק. זה פשוט לא מדויק.
היו"ר איתן כבל
הבנתי. בסדר.
עיסאווי פריג' (מרצ)
מה מדויק?
גבריאל דהן
מה מדויק? אם ייתנו לי את רשות הדיבור, אני אדבר.
היו"ר איתן כבל
אני אאפשר לך.

קודם כול היה חשוב לי לשים את הדברים כמו שהם. אנחנו יכולים לעזור לכם. חברות וחברים, יש פה אנשים גם פוליטיים סביב השולחן שיודעים פה לפרפר את כולם, אז אנא, בכל הכבוד לכל אחד ואחד מכם, אל תעשו עלינו את "הפוזות שלכם". אתם מבינים בדיוק למה אני מתכוון. כבר אמרתי והתייחסתי לדברים בדיון הקודם, אי-אפשר שהדיון הזה יהיה שידור חוזר של הדיון הקודם. הייתם אתם קודם כול אמורים לעשות את המעשה, לא אני. אני לא שר התחבורה ולא נציג משרד התחבורה בעניין הזה. נפתח את הדיון. נאפשר לאלי דלאל, ומיטל להבי – לאחר מכן. בבקשה, אלי. בקצרה, חברים.
אלי דלאל
אני מודה ליושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת איתן כבל, על הדיון פה ועל דבריך. אני גם רוצה לומר ששר התחבורה עשה אכן מהפכה בכל תחום התשתיות, ואני חושב שצריכה להיות גם מהפכה בתחום התחבורה הציבורית. אני רואה את המוניות כחלק בלתי נפרד מהתחבורה הציבורית, וזה חייב להיאמר. היום, כשאני מסתכל על נתניה ללא מוניות, העיר בקריסה. יותר מזה, אם המוניות לא היו, העיר היתה מושבתת. לכן יש צורך לא לדכא את המוניות, לתת להן את כל הכלים. יש פלטפורמה של המוניות. היום מחפשים נהגים להיות נהגי אוטובוס, למוניות יש נהגים, יש מוניות, פשוט צריך להגדיל את המספר מ-10 ל-13 או ל-14. יש פלטפורמה. צריך היום לחבק את המוניות ויחד אתם לקדם תחבורה ציבורית בנתניה ובכל מדינת ישראל. תודה.
היו"ר איתן כבל
תודה לך. מיטל בבקשה, ואחריה – איל בן-עדי.
מיטל להבי
אני מודה ליושב-ראש, אני גם רואה את המחויבות שלך לנושא ואת המחויבות של יושב-ראש ועדת התחבורה לנושא, ואני נורא מצטערת שפוליטית מי שעושה את העבודה זה דווקא האופוזיציה ולא הקואליציה, ואני חייבת להגיד גם את זה.

אני מסתכלת על הדבר הזה ואני שואלת: מה זה החוק הזה? ההמרה, המשמעות שלה שמ-2,200 מוניות יישארו רק 700 מוניות. ההמרה, המשמעות שלה חיסול הענף. אם לא שמים בצד השני של ההמרה את הרב קו מסובסד, המשמעות היא שמחלישים את הענף. ומה שאלי דלאל חושש ממנו, שלא יהיו מוניות שירות בנתניה, זה יקרה לא רק בנתניה אלא גם בתל-אביב.

אי-אפשר לעשות את החוק הזה שכולל רק את ההחלשה של הענף בלי לכלול בו את החיזוק של הענף. מה שאני רואה פה זה רק מטרה אחת לחוק, לעשות הליך תחרותי. עם כל הכבוד לכל ההליכים התחרותיים שהתקיימו בענף התחבורה הציבורית, הם בכלל לא מרשימים אותי. דן דרום עם דן צפון עם דן גוש דן – הם כולם אותו דבר. אתם לא קולטים שלא היתה הפרטה בענף התחבורה הציבורית, אתם לא קולטים שזה אותם תאגידים שגם הולכים לעבוד אחר-כך בחוץ-לארץ על חשבון הסובסידיות שמדינת ישראל משלמת להם?

חברים, מוניות השירות נחוצות, ומה שהחוק הזה עושה, הוא עושה עוול במתכונת הנוכחית, ואני יודעת שאני צריכה לשבת בשקט ולהיות מנומסת, ולהגיד: הלוואי שהם יצליחו לעבוד, אבל כשאני יודעת שאין מוניות שירות ליפו, בגלל שזה לא משתלם כלכלית, אני אומרת שלא יהיו לכם מוניות שירות לאוכלוסייה חלשה, כי כל נקודת המבט פה היא תחרות וכלכלה.

תסלחו לי, ביום ש"דה מרקר" מפרסם תחבורה ציבורית חינם, אני לא מבינה מה אנחנו עושים. כל הזמן הורסים. אנחנו הורסים את המשק, מוסיפים ליוקר המחייה את המחויבות לכל אחד להחזיק רכב, כשמוניות השירות הן פתרון. הצורה שהחוק הזה מתנהל זה זלזול. מ-2006 ועד היום חתיכת נייר, חמש הצעות אני מגישה, על אף אחת אני לא מקבלת תשובה, חברי כנסת מכובדים שואלים פה שאלות ולא מקבלים פה תשובה. לא בסדר הדיון הזה. אני רואה את המעמד של כל חברי הוועדה, אבל אם צריך לקרוא פה לדין וחשבון של יושב-ראש הקואליציה או השר, אז זה מה שצריך לעשות.
היו"ר איתן כבל
תודה.
מיטל להבי
עוד משפט אחד אליכם. אתם באים לפה בכל פעם כצאן לטבח, הגיע הזמן שתעלו ותעשו מחאה. הציבור פה לא מבין את זה אחרת.
היו"ר איתן כבל
מיטל, תודה לך. אילן בן-אדי, מנכ"ל עיריית אשדוד. בבקשה.
אילן בן-עדי
שלום לכולם. אני מודה על רשות הדיבור. אשדוד היום עוברת מהפכה תחבורתית. משרד התחבורה יחד עם משרד האוצר משקיע כ-500 מיליון שקלים בתחבורה בת קיימא בעיר. המשמעות היא המילה האחרונה בתחבורה ציבורית. זה אומר כל מה שקשור בדיגיטציה, כרטוס חכם, נתיבים ציבוריים, מסלולי העדפה, תשתיות, קווים, תדירויות, נוחות. כל מה שחלמנו אי-פעם על תחבורה ציבורית, העיר אשדוד מקבלת.

עם זאת, אנחנו שמים לב שנושא המוניות לא מקבל את היחס הנדרש ואת התשובות הנדרשות בהתייחס ובהתחשב בעובדה שתחבורה ציבורית בתפיסת ראש העיר שלנו כוללת גם את המוניות. שרשרת המזון שכרוכה בקבלת שירות כולל בתחבורה הציבורית, וזה יכול להיות רכבת, וזה יכול להיות אוטובוס, ומצדי מחר זה יכול להיות מטוס ואונייה, חייבת לכלול גם את מוניות השירות. מוניות השירות – פעם אחת ביכולת שלהן לנוע על נתיבי תחבורה ציבורית, מסלולי העדפה, ופעם שנייה, לא לקפח אותן מבחינת היכולת התחרותית שלהן במערך הכולל של התחבורה הציבורית. תנו לתושבים לבחור. תודה רבה.
היו"ר איתן כבל
תודה לך. אברהם פריד, יושב-ראש ארגון נהגי מוניות השירות. בבקשה.
פריד אברהם
תודה, אדוני היושב-ראש, אני חייב לציין שלפני שנכנסתי לכאן בלעתי שני כדורי ווליום, כי ידעתי מה התוצאות בסוף. אפילו תכננתי מחאה, כי חשבתי שמשרד התחבורה עומד עוד פעם לדחות, ומסתבר שאדוני היושב-ראש מתכונן לדחות מסיבות טכניות. לא אני לא אתכנן את המחאה הזאת, אבל אני אציין כמה עובדות ברשותך, אדוני.

הייתי כאן ב-2005, הייתי כאן ב-2010, הייתי ב-2013, ב-2016, עכשיו אנחנו ב-2017, וכנראה נהיה גם ב-2018. שום דבר לא קורה. מה שקורה בשיטה הזאת, אם אדוני לא ייקח את העניינים לידיים כמו שהוא לוקח ויושיב את כולם ביחד, הסחבת תימשך, ואותם 2,289 רישיונות שירות שעבדו בימים הטובים ללא סובסידיה, ללא רב קו, ייתנו להם את כל האלמנטים המתאימים, אחרת נגיע למצב שבו בכל שנה יש פחות.

למשל ב-2016 – עשיתי פה רשימה קטנה – היו 50% מהסך-הכול, 2,280. עשיתי רשימה אתמול, לפני שהגעתי לכאן, יש רק 35%. אז בואו נחכה ל-2018, יהיו רק 20%. זה למעשה מוות קליני בטוח וטבעי, ואת זה אתם לא רוצים. כולכם פה אומרים שאין כמו שירות וצריך שירות וכו' וכו' וכו'.
יעקב פרי (יש עתיד)
20% ממה?
מיטל להבי
ממוניות השירות היום.
פריד אברהם
אדוני, השירות קיים משנות ה-60, ואני נמצא שם ועוד חברים נמצאים שם. זה לא נולד אתמול.
יעקב פרי (יש עתיד)
תסביר לי את האחוזים. היו 2,200, והיום כמה יש?
פריד אברהם
2,289. נקודה.
יעקב פרי (יש עתיד)
והיום כמה יש?
פריד אברהם
הגביל את זה גם משרד התחבורה. הוא אמר: שם תעצרו. הוא אמר: תלכו עם הרישיונות האלה, תעשו בהם מה שאתם רוצים.
גבי צלקה
- - -
פריד אברהם
סליחה, אדוני.

- - - תעשו בהם מה שאתם רוצים, תשכרו, תשכירו, אבל זו זכות אבות שלכם. כל אחד חושב שיש לו בית, הוא קנה בית, קנה נכס, קנה מקום עבודה, וזה שווה. משרד התחבורה ברצון רב מאוד וטוב מאוד לטובת הציבור – רכבות, מטרוניות, רב קו וסובסידיה שנתית של 4.5 מיליארד. אפילו שר הכלכלה לשעבר אריה דרעי ישב כאן, ישבתי מולו, והוריד 12% מהמע"מ לתחבורה הציבורית, אבל לא למוניות, למרות ששאלתי אותו מה עם המוניות. הוא אמר: אני אענה על זה, הוא לא ענה.
היו"ר איתן כבל
משפט אחרון.
פריד אברהם
אני אקצר, אדוני. אם אתם לא מתכוננים השנה, הארכה לא הארכה, ממילא זה כוסות רוח למת. אנחנו כמו חולים סופניים, אתם לא נותנים לנו תרופה. התרופה היא רב קו, סובסידיה או המרה. שלושתם ביחד. אם לא, תגידו לנו ביודעין שאנחנו הולכים למות. תודה רבה.
היו"ר איתן כבל
תודה, אדוני. דוד כוכבא. חברים, רק תקצרו בבקשה. אחר-כך אורי זליגמן, ולאחר מכן גיל יעקב.
דוד כוכבא
אדוני היושב-ראש, הרצון הטוב שלך ושל חברי הכנסת שיושבים כאן מוכר לנו הרבה מאוד שנים, זה אפילו חוזר על עצמו. אנשים משתנים, חברי כנסת מתחלפים והאווירה נשארת אותה אווירה.

בסיס הרצון שלי לדבר זה הרצון שתפנימו את העובדה שאנשי משרד התחבורה, שאני מכיר אותם שנים רבות – זה לא רשלנות, זה מדיניות של סחבת, והישיבה הזאת משחקת לידיים של המדיניות הזאת. אנחנו היום יושבים בנושא שהוא נסיגה מהדיונים הקודמים. עד היום דיברנו על המכלול, על הצעת החוק, הוועדה בצדק הענישה לא את הענף, הענישה את משרד התחבורה בכך שהיא קבעה שהיא מאריכה לחצי שנה כי היא אמרה שאם היא תאריך בשנה הם ימשיכו לשחק. ניתן לכם חצי שנה, הענשתם אותם בצדק, הם לא עשו עד היום, אתה חס על שלומנו, והנה אתה בדיוק משחק לידי המדיניות הזאת. זה מלכוד שאנחנו לא יוצאים ממנו עשר שנים.

יש לי את כל הפרוטוקולים האפשריים. ביקשת את המדיניות של משרד התחבורה לרב קו. קיבלת? אני מניח שלא.

אני אתן לך פרוטוקולים מחמש השנים האחרונות כמה השר תומך ברב קו, כולל סובסידיה, כולל 13 מקומות, כולל לוחות-זמנים, כולל הטלה על אנשים ספציפיים עם שמות, שצריכים לקבל בזה – ת"ת ספטמבר, ת"ת ות"ת, ולא קורה כלום. לא קורה כלום מכיוון שכל חודש שעובר - -
מיטל להבי
עוד שניים מתים.
דוד כוכבא
- - מישהו מת, ואז הטבע כביכול עושה את שלו. בעוד שנה כל הדיון הזה מיותר לחלוטין.

דיברנו בפעם הקודמת על הרב קו, הוא חייב להיות חלק מתוכנית הרפורמה. אם הוא יהיה בחוק נפרד, נלך כמו בן-אדם גידם, צולע. אנחנו לא יכולים להתקדם על רגל אחת, הרב קו זה הרגל השנייה של המסע המשותף שלנו, של כל האנשים כאן.
היו"ר איתן כבל
תודה, דוד.
דוד כוכבא
שנייה.
היו"ר איתן כבל
סיים, דוד.
דוד כוכבא
אני אסיים. כן המרה, לא המרה, זה סיפור אחר, קודם כול הרב קו. יכול להיות שההמרה תסייע, תסייע לאלה שגם הרב קו לא יעזור להם.

עוד משפט ברשותך, אם לא אני אפסיק, אבל משפט באמת חשוב.
היו"ר איתן כבל
אחרון.
דוד כוכבא
הפערים בין מוניות השירות לבין המתחרים שלהם גדלים, כי יש מדיניות מפלה חד-משמעית של משרד התחבורה. ככל שמנכ"ל עיריית אשדוד יקדם - - -
יעקב פרי (יש עתיד)
מי המתחרים?
היו"ר איתן כבל
אוטובוסים בעיקר.
דוד כוכבא
ככל שמנכ"ל עיריית אשדוד יפאר את העיר שלו באמצעות תוכניות גרנדיוזיות בתחבורה הציבורית, כל מילה שהוא אומר איך הוא מקדם את התחבורה הציבורית יחד עם דרור גנון שעוזר לו, בצדק, מחליש את המוניות, ועוד שתי מוניות במוניות אשדוד נופלות באותו שבוע.

אותו דבר אני רוצה גם לבשר לממלא-מקום ראש עיריית נתניה. הוא תומך במוניות "שי לי" בנתניה, תחנה מפוארת – גילוי נאות, יש לי גם פעילות אישית שם – אבל בעוד שנתיים, כשאתה תכניס את המטרוניות לנתניה, לפי התוכנית שאני מכיר, גם הראית לי אותה, לא יהיה מה לעשות למוניות "שי לי", שהוא כרגע מפאר אותן, כי הן לא במשחק. צא ולמד מה קורה היום בחיפה, בחיפה אין מונית שירות אחת פנים עירונית, והיו 150. תודה.
היו"ר איתן כבל
אני רק רוצה לומר לך, לפני שאני נותן לאורי לדבר. תשמע, זו חלק ממדיניות ממשלתית, זו לא שאלה אם אני תומך בה, או לא תומך בה. זה מה שאני כל הזמן אומר לממשלה, שהיא צריכה להחליט מה מקומן של מוניות השירות בתהליך הזה, כי אני לא רוצה לבוא ולהתנהג פה כשוטה הכפר – זה בכלל נוסע לכיוון אחר ואנחנו מדברים על משהו שהוא - - -
יעקב פרי (יש עתיד)
עזב את התחנה.
היו"ר איתן כבל
בבקשה, אורי זליגמן, ואחריו – גיל יעקב. חברים, בבקשה לקצר. נכון לרגע זה, לא נפלתי מהכיסא.
אורי זליגמן
אני לא אחזור על הדברים. ההארכות שקיבלנו בסך הכול מזיקות לנו, כי מדי חודש יורדים במספר מוניות השירות הפעילוֹת. כמי שמייצג את רוב רובן של מוניות השירות הפעילות אנחנו רואים את זה.

הבעיה שלי היא הרבה יותר כבדה, אין הידברות בינינו ובין משרד התחבורה. אני קורא לוועדה פה לדרוש שתהיה הידברות כזאת. ניסיתי ואני מנסה לקבוע פגישות. אין פגישות, משרד התחבורה לא מוכנים להיפגש אתנו. גם בקשות שלי לפי חוק חופש המידע, למרות הדין, לא נענות. אין למוניות השירות כסף מספיק להגיש עתירה מינהלית כזאת, אבל אין לנו את הנתונים. אני מניח שאולי גם למשרד התחבורה אין הנתונים האלה. עם משרד האוצר קיימנו פגישה, אבל בפגישה אמרו לנו שלא תהיה סובסידיה במוניות השירות ולא יהיה רב קו במוניות השירות.

אני מבקש מהוועדה אולי ליזום בעצמה ולהכריח את משרד התחבורה ומשרד האוצר להיכנס לדברים, להידבר אתנו ולראות איך אנחנו יכולים לקדם את העניינים. תודה.
היו"ר איתן כבל
תודה, מר זליגמן. גיל יעקב, בבקשה, ואחריו – ויקטור. ויקטור, מה עכשיו יהיה לנו עם הרב קו, הבאת משהו משוכלל יותר? גיל, בבקשה.
גיל יעקב
אני רוצה קודם כול לחזק את הדברים שלך, אדוני היושב-ראש, בנושא המדיניות. על הוועדה ובכלל הציבור לדעת מה בכלל המדיניות, מה העתיד של מוניות השירות, איך רוצים שהן יהיו, איך רוצים שהן ישלימו, כן יתחרו, לא יתחרו. אי-אפשר לקדם ביד אחת את הרב קו, שהוא לא רב קו שמוצע כרגע בהצעת החוק ואת הרפורמה. אנחנו גם לא רוצים להישאר במצב של שחיקה, כי כל יום שנסגר קו מונית שירות, הציבור משלם את המחיר, זה לא משהו ערטילאי של נהג כזה או אחר, מדובר פה בשירות ציבורי. כל הסחבת של משרד התחבורה והאוצר – צריך לזכור שגם לאוצר יש פה יד ורגל בדבר – כל יום שעובר ויש שחיקה בתחום הזה, הציבור משלם את המחיר.

מדברים גבוהה גבוהה על רפורמות שצריך לעשות בתחבורה הציבורית, ואת הכסף הקטן של שילוב הרב קו, להפוך את מוניות השירות לחלק ממערכת התחבורה הציבורית – הכסף הקטן לא מוכנים לתת. אני פשוט לא מצליח להבין איך זה מסתדר עם כל האמירות של האוצר על ההשקעות הגדלות ואיך זה מסתדר עם הפרויקטים של המיליארדים ששופכים על דברים שהתועלת שלהם בטח ובטח שלא נראה אותה בעשור הקרוב. זאת אומרת, יש פה פער גדול מאוד בין הדיבורים על קידום תחבורה ציבורית לבין - - -

מה שאנחנו מבקשים ואולי מציעים, האחד, היתה בקשה לקבל בזמנו את ההערכה התקציבית האמיתית של כמה זה באמת יעלה השילוב. אני חושב שמגיע בטח ובטח לוועדה, גם לציבור משלם המסים, לדעת על מה כל המריבה.
היו"ר איתן כבל
דרך אגב, על העניין הזה נעשית ברגע זה עבודה על-ידי מכון המחקר והמידע של הכנסת. בכל מקרה, על פניו, אני מדבר מבלי לתת את המספרים, מדובר בהרבה מאוד-מאוד כסף. אני לא מביע עמדה בעד או נגד, את עמדתי כבר אמרתי בעבר.
מיטל להבי
בכל אופן, זה לא צריך להיות יותר מעשירית מאגד.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
השאלה אם נקבל את תוצאות המחקר לפני סיום החקיקה.
גבי צלקה
איתן, בנושא הזה מטעים אותך. אתה רוצה ללכת לראות אוטובוסים ריקים?
היו"ר איתן כבל
נשמה, זה עדיין לא בעניין של מטעה או לא מטעה, אני לא הולך עם זה לבנק עכשיו. בסך-הכול אני אומר לך מה הם טוענים.
גיל יעקב
אדוני היושב-ראש, מה שכדאי לשאול באותה נשימה זה גם מה תהיה התועלת לכל עלות של שירות ציבורי, אם יש תועלות.
היו"ר איתן כבל
תודה.
גיל יעקב
נקודה אחרונה. לאחרונה נערך סקר. זה מבורך שנעשה סקר, לדעתנו הוא לא קיבל את הפרסום הראוי, אבל נעשה סקר ששאל את הציבור היכן אנשים רוצים מוניות שירות ובאיזה היקף. אני חושב שמן הראוי שהוועדה תקבל את הנתונים של הממצאים שנאספו, כדי לראות האם באמת הציבור מעוניין, איפה, אולי זה ישליך על המדיניות, על הרחבת השירות. אנחנו מבקשים שהדברים האלה יהיו חשופים לציבור.
היו"ר איתן כבל
גיל, אתה מתעסק עם העניין הזה, אתה גם מייצג גוף חשוב שמקדם את הנושאים האלה. בואו לא ניתמם, כשהציבור אומר "אני רוצה מוניות שירות", הוא אומר שהוא רוצה מונית מסובסדת.
גיל יעקב
בוודאי.
היו"ר איתן כבל
בשביל זה לא צריך סקר.
מיטל להבי
אבל הם עשו.
היו"ר איתן כבל
מיטל. עכשיו אני אקרא את הסקר עם הנתון הזה ואני אומר: וואו, איך לא ידענו את הדבר הזה? זה הרי ברור. כל דבר שמשכלל ועושה. ושוב, אתה חוזר אל הנקודה שקוראים לה "מה מדיניות משרד התחבורה".
גיל יעקב
צריך לזכור את הציבור בנושא הזה.
היו"ר איתן כבל
די, גיל. ויקטור, בבקשה בקצרה. אחריו – אילן מאשדוד.
ויקטור אררה
כפי שהדגיש יושב-ראש הוועדה בפתיחת דבריו וגם מרבית הדוברים היום, אין מדיניות מוגדרת בנושא מוניות השירות. אני רוצה לתת שלוש נקודות. הנקודה המרכזית היא דווקא לא הרב קו, אלא התחרות. שר התחבורה הצהיר בוועדה הזאת שהוא אינו חושש מתחרות. מה זה תחרות? זה תחרות בין מוניות שירות לאוטובוסים. הוא לא חושש מזה, הוא הוכיח גם בתעופה את הנושא של שמים פתוחים, אבל משרד התחבורה רוצה מוניות שירות שלא מתחרות באוטובוסים. הוא רוצה באזורים דלי ביקוש שירותי הסעה לבתי חולים וכו', לא כמו שאנחנו מבינים מונית שירות כשירות משלים לאוטובוסים. זו נקודה בסיסית, מרכזית, שצריך להגדיר במדיניות.

הנושא של הסובסידיה – גם פה שר התחבורה הביע את הסכמתו לשילוב הרב קו במוניות שירות, מותנה בבירור סוגיית הסובסידיה. אפשר לעשות כל מיני חישובם, אבל דבר אחד בסיסי ברור. זה לא מונית מסובסדת, זה לא נכון. מה שמונית שירות רוצה זה שיתאפשר לנוסע לנסוע ולשלם עם הרב קו. הסובסידיה היא של הנוסע, לא של המונית. אם הנוסע לא נסע במונית, המונית לא מקבלת שום דבר.

(מחיאות כפיים באולם הועדה)
היו"ר איתן כבל
חבר'ה, חלאס. זה לא בלומפילד.
ויקטור אררה
אם ממשיכים לא לשלב את הרב קו ולחסל את הענף הזה, אז 35 מיליון נוסעים, שנוסעים היום במונית שירות, יעברו לאוטובוסים, ושם ברור שהסובסידיה היא פי כמה, כי חוץ מהסובסידיה הייעודית של הרב קו, האוטובוס מקבל גם סובסידיה תפעולית וגם סובסידיה לרכש - - -
היו"ר איתן כבל
ויקטור, תסלחו לי, אתם נותנים לי את ההרצאות האלה, ואני כבר נהייתי מומחה להרצאות שלכם. אני רוצה שתבינו שיש כאן מדיניות שנתנה לאוטובוסים את הרוח הגבית. אני לא נכנס עכשיו לעניין אם אנחנו בעד או אנחנו נגד. זאת עובדה, אתם כנראה לא מבינים. אתם משוחחים עם עצמכם ומסתובבים סביב הסיפור של עצמכם, כי ברגע שאתה נותן סובסידיה ונותן לאוטובוס והוא נותן נקודת זינוק מאוד-מאוד גדולה, אז אתה צריך לבוא לממשלה ולשאול אותה, כראשי תחבורת המוניות, מה המדינה מצפה או רוצה ממונית השירות, האם היא רוצה אותה רק כגורם מתחרה, ואז הסיכוי שלך להתחרות הוא אפסי - - -
גבי צלקה
אין לו סיכוי.
היו"ר איתן כבל
אני מודה לאדוני. ברור לי שאם אדוני לא היה עוזר לי, לא הייתי יודע. ברור שאין לו סיכוי. כמו שאמרתי בפתיחת דבריי, נכון לרגע זה אני יודע מה מונח פה לפני. לא מה אתם רוצים, מה מונח פה על-ידי הממשלה. אילן, בבקשה. ואחריו – שלמה בורה.
אילן זיקרי
אדוני היושב-ראש, אני רוצה להביא לפה נתון מהוועדה הקודמת ועד הוועדה הזאת, רק באשדוד נסגרו חמש מוניות. המונית האחרונה במקרה שנכנסה למוסך עם תקלה טכנית בסכום של 15,000-10,000, הוא השאיר את האוטו שם, לבעל המוסך, ויצא משם בלי מקום עבודה, הוא חזר הביתה והיום הוא מחפש את עצמו.
בן בדרי
יגיע הטסט והוא יפסיק לעבוד.
אילן זיקרי
זה בדיוק מה שקורה גם עם אנשים שצריכים לחדש ביטוחים. התחושה הכללית פה היא תחושה של ייאוש. בחוץ אנשים מיואשים בלי אופק ובלי עתיד.

אם על הרב קו אי-אפשר להחליט, ואני רואה שזו המשוכה הקשה פה, אז לפחות על 13 מקומות, זה משהו שכן יכול להקל עלינו להחזיק את הראש מעל המים בתקופה הקרובה.
היו"ר איתן כבל
תודה. שלמה, ולאחר מכן – בן.
שלמה בורה
תודה. אולי במקום שידונו ברפורמה עכשיו, קודם כול שידונו בחוק של הרב קו, ואחרי שיהיה מוכן החוק של הרב קו נכניס אותו לרפורמה כמקשה אחת. אם תעמיד אולטימטום למשרד התחבורה והאוצר, כמו שאתה יודע לעשות, כמו שעשית את זה ברישוי רכב – כשאתה רוצה, איתן, אתה לוקח את המושכות, אף אחד לא יכול לעצור אותך. תעשה את זה.

תקשיב, עכשיו מה שאני אומר, הכול נרשם, אבל בסוף אנחנו יוצאים ולנו אין פרנסה. אתה לא מבין, המשחק פה זה זמן. משחקים לנו בזמן. הרי אנחנו נלך לבד בסוף, לזה הם רוצים להביא אותנו. על 13 מקומות לא מסוגלים לתת תשובה? עוד נותנים לנו אגרות של 2,040 שקל מונית לשנה, הרי אתם יודעים את המצב של הענף.
מיטל להבי
הם לא יכולים לשלם על תקופת - - -
שלמה בורה
למה מתעלמים מאתנו, איתן? למה מישהו לא קם ונותן תשובה? 13 מקומות זה לא תקנה, עכשיו הוא יכול להעביר את זה בשנייה. הוא יכול לקום ולהגיד: 13 מקומות. לוקחים לנו 170 שקל לחודש. על מה? גם ככה נשארו 35% מהענף. לאן נלך? תודה.
היו"ר איתן כבל
תודה לך, אדוני. בן, בבקשה.
בן בדרי
אני חושב, אדוני היושב-ראש, שאסור לאשר את ההארכה במתכונת שמוצעת היום. זה משחק לידיים של נציגי כל המשרדים שיושבים פה. לאורך כל הישיבות הם בוחרים לשתוק עד סוף הישיבה. אף אחד מהם, שים לב, לא אומר כלום, אפילו לא מילה, לא מוציא עמדה שלהם, אנחנו לא יודעים - -
היו"ר איתן כבל
אני אאפשר להם.
בן בדרי
- - הכול בשו-שו, אנחנו לא יודעים, אנחנו חיים מפירורי מידע כל הזמן.

אני אישית סגרתי את התאגיד שניהלתי בסוף דצמבר, זה לא היה כדאי כלכלית. כולם חושבים שהם הכי חזקים, אבל הם בדרך לשם. בתחנות הכי חזקות מוניות לא עובדות.

ראוי שנשמע את נציגי משרד המשפטים, משרד האוצר, משרד התחבורה, הם יושבים פה בכל ישיבה, והנה, עוד חמש דקות נסיים את הישיבה, הם ילכו, אנחנו נבוא בעוד חודש.
היו"ר איתן כבל
אני אאפשר להם. אם תקצרו - - -
בן בדרי
למה להאריך? אם לא מתכוונים לתת סובסידיות כמו שמסתמן, תשחררו את כל הענף הזה. תפצו כמו שפיציתם את הדייגים, את נמל אשדוד עכשיו, את נמל חיפה, כל מגדלי הביצים, מגדלי התוכים – את כולם פיציתם. תפצו.

אומרים שאם ייתנו מספרים במקום רישיונות הסעה – יחייך גנון ויחייך גם אלון מסר – זה יציף את השוק. איזה יציף את השוק? תכניסו יד לכיס כמו שפיצו ענפים אחרים. אל תפצו אותנו בחתיכת פלסטיק שעולה 1.5 שקל למדינה, תנו כסף שווה ערך לאנשים שמפעילים את הענף הזה משנות ה-50.
היו"ר איתן כבל
בן, תודה.
קריאה
בדרי, כל הפיצוי הוא 50% ממה שעלה הפינוי של עמונה. זו החלטה פוליטית.
היו"ר איתן כבל
תודה.
קריאה
המרה תחילה.
היו"ר איתן כבל
די, חברים. אבי גזית, ואחריו – גבי צלקה.
אבי גזית
משרד התחבורה וגם משרד האוצר החליטו אולי במסתרים שהם לא רוצים את מוניות השירות, אבל הם משחקים ומשחקים ומושכים זמן כדי להביא לחיסולן הטבעי, שהן יתחסלו מעצמם. הרב קו, או הסובסידיה, או כל צורה אחרת, גם סבסוד אחר לתמוך במוניות השירות שימשיכו לפעול ולתת שירות – הם יכולים לעשות את זה. תודה.
היו"ר איתן כבל
תודה לך. גבי צלקה, בבקשה, ואחריו – יוני.
גבי צלקה
שלום לכול חברי הוועדה, אני שומע פה את כולם, אני מצדיע לך, מר איתן כבל, לכל חברי הכנסת שבעד הרב קו, אבל מה לעשות – איך אמרת? יש דברים קואליציוניים שזה לא יעבור. בואו נשים את זה על השולחן זה לא יעבור. בואו נתקדם הלאה, איתן. הארכה לא צריך. ההארכה הזאת זה לחזק את חבל התלייה ולהרוג אותנו עוד יותר. בואו נתקדם הלאה. נעלה את הנושא של ה-13 מקומות, את הנושא של ההמרה, את הנושא של ההטבות למוניות, כל הנושא של המכרזים. למשל קח את אשקלון, לא ייתכן שבאשקלון אין מוניות שירות בפנים, זה לא הגיוני. לא הגיוני. קו אשקלון-רחובות, אחד הקווים הטובים. אנחנו מתחננים אליהם, תנו לנו לעבוד, לפחות הקווים - - -, נגמרנו, קו אשקלון - באר-שבע לא עובד, אשקלון - תל-אביב לא עובד. תן לנו משהו לעבוד. לא, תחכו לחוק. כמה אפשר לחכות? כמה אפשר לחכות, איתן? אני מפציר בך לא להאריך את הנושא הזה.
היו"ר איתן כבל
תודה, גבי. יוני, ואחריו – גבריאל דהן.
יונה דרור סוריאני
אני שייך למוניות הפעילות. אני חושב שהמוניות הלוא פעילות, אם הם היו מצטרפים אלינו, היו יכולים גם לפעול ולשפר את המערך של מוניות השירות. אני לא מבין למה המדינה עצמה, שצריך להיות לה אינטרס מובהק לטפל במוניות השירות ולעזור להם, וככה היא גם יכולה לעזור לעצמה – אני לא יודע למה משרד התחבורה מ-1996 לא עשה שום דבר בעניין הזה וכמה זמן לוקח לו להחליט מה הוא עושה עם מוניות השירות. אני לא חושב שצריך בכל פעם להאריך בחצי שנה. אני חושב שיש להם אנשים מקצועיים מספיק לטפל בעניין הזה.

כמו אצל אילן באשדוד, רכב שהלך לו מנוע, הוא כבר לא מפעיל אותו, ככה גם קרה אצלנו. זאת אומרת, לאנשים כבר אין כסף להחזיק את הרכבים האלה, עם כל ההיטלים שמשרד התחבורה הוסיף לנו בשנים האחרונות, וכנראה הוא מתכוון להמשיך ולהקשות עלינו, על מנת שנעלם מעצמנו. ואז בבוא היום, כשתרצו לעשות עם זה רב קו או מה שזה לא יהיה, פשוט לא יהיו מוניות. אם אצלנו במרכז כבר נעלמו מוניות שירות, עוד מעט תצטרכו לשלם יותר סובסידיות לאזרח, כי אנחנו כבר לא יכולים לקיים את המוניות האלה מעצמנו, אנחנו לא יכולים להוציא כסף מהכיס שלנו כדי להסיע אנשים, זה לא הולך הדבר הזה.
היו"ר איתן כבל
תודה. תודה, יוני. גבריאל דהן ממוניות שירות אשדוד ודני גונן, חבר ועד ארגון ההסעות, ואחרון יהיה הבחור ממוניות הגיבורים, אז אני אאפשר לכם, ואני אסכם. בבקשה.
גבריאל דהן
יום טוב לכולם, פעם ראשונה שאני נמצא כאן. מכל הבלגן אני רואה גם קצת אופטימיות. אני אסביר. אשדוד היא עיר מגוונת, גם חרדים, גם רוסים, כשכולם בתחבורה הציבורית, בפרט במוניות השירות. אתם מגדירים אותם כמוניות שירות, אני מגדיר אותם "אוטובוסים זעירים". זה חרדים שמחפשים מקומות בודדים, הם לא יושבים ליד נשים, צריכים לכבד את האנשים האלה, זה רוסים, עולים חדשים וישנים שמסתכלים לעניין הסובסידיה בכרטיס, כל אגורה ואגורה הם חוסכים, והם יודעים בדיוק מה לעשות עם הכרטיסים האלה, בפרט עכשיו כשראש העיר והמנכ"ל, בראשות אילן בן-עדי, שנמצא כאן אתנו היום – הוא מדרבן אותנו, והם רוצים אותנו ברפורמה, בנת"צים, במיוחד אחרי שהשקיעו 500 מיליון שקל באשדוד כדי שתהיה לנו תחבורה. גם מנכ"ל עיריית אשדוד כאן, הוא יודע היום טוב מאוד שבמקומות הסבוכים בעיר, הקטנים, שאין מטרוניות ובקושי גם אוטובוסים יכולים להיכנס לשם, מי שנותן את המענה זה מוניות השירות. חבר'ה, אצלנו בעיר עם ראש העיר והמנכ"ל אנחנו מגלים אופטימיות.

לפני שש שנים, בראשותו של מר בן בדרי, מנכ"ל מוניות העיר אשדוד לשעבר – השר היה אצלנו באשדוד ברכבת, הוא ביקש שכל התחבורה הציבורית, כולל מוניות השירות, יהיו כפופים לרכבת, ואנחנו הראשונים, החלוצים שירדנו לרכבת, ויש לנו גם את הסרט, מר בן בדרי יכול להראות לכם אותו, הוא דרבן שם את הרב קו. אנחנו השקענו שם תחנות לתפארת, השקענו שם את המשרדים שלנו, וזה לא רק מוניות השירות, השקענו הרבה משאבים וכספים ואנחנו באמת לא מתכוונים שזה ילך לאיבוד, בשביל זה אנחנו פונים אליך, יושב-ראש הוועדה, להילחם בשבילנו, לגלות אופטימיות. אנחנו לא ילדים חורגים לאלוהים, אנחנו רוצים לעבוד, לא רוצים לצאת לרחובות. פשוט רוצים לעבוד. תודה.
היו"ר איתן כבל
תודה. דני גונן, חבר ועד ארגון חברות ההסעה. בבקשה.
דני גונן
אנחנו מתנגדים להעלאת מספר הנוסעים במוניות שירות ל-13 נוסעים, כיוון שבמצב הנוכחי מוניות השירות מתחרות במכרזים, כשלנו אין שום הגנה עליהם, ולמעשה יכולים לחולל שבר בענף שלנו.
מיטל להבי
אתם 22,000.
היו"ר איתן כבל
קודם כול, זכותו של כל גורם - - -
מיטל להבי
זה 3% מהענף.
היו"ר איתן כבל
סליחה, יש פרנסה פה ויש פרנסה פה. בשביל זה אנחנו פה. אני לא מסכים אתך מסיבה מאוד מסוימת, כי השלושה האלה – אני עוד לא מביע עמדה, אני רק אומר לגופו של עניין – השלושה האלה אם הם לא יהיו, לא כל השאר יזמינו אותך. זה מה שנקרא "נוסעים אקראיים", זה לא שעכשיו מגיע רכב שלך, עשה מכרז ועומד ליד קו 4, אוסף את כולם ואומר: השלושה האחרונים לא יעלו - - -
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
זה קווי שירות. זה משהו אחר בכלל.
היו"ר איתן כבל
אני יודע למה הוא מכוון. יש מקומות עבודה מאורגנים שאם יש לו 13 מקומות או אין לו 13 מקומות - - -
יעקב פרי (יש עתיד)
הסעות.
היו"ר איתן כבל
זה לא כזה חד-חד ערכי. אני מבין מה אדוני אומר, נצטרך להתמודד עם השאלה הזאת.
יעקב פרי (יש עתיד)
אני מבין שהוא חושש בהסעות, ברגע שיש 13, הם יוכלו להתחרות על מכרזים בהסעות שהיום הם לא יכולים להתחרות בהם.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
משרד התחבורה עוד לא נתן תשובה אם הוא מאפשר, אנחנו צריכים לקבל תשובה.
היו"ר איתן כבל
חאג', תראה כמה יש פה, והוא אחד. הוא בסך הכול רוצה על הענף שלו להגיד את הדברים, וזה לגיטימי.
דני גונן
יש להם היום זכות להתחרות בנו במכרזים, שלא כהצעות שירות.
אייל דהרי
אנחנו קיימים לפניך.
היו"ר איתן כבל
זה לא קשור.
קריאה
אתה גם רוצה להתחרות על מוניות השירות.
אייל דהרי
איתן, אנחנו משנות ה-50 עובדים.
היו"ר איתן כבל
בורה, זה שהצלחתם לסיים את הדיון בלי שרבתם ביניכם זה כבר הישג, אז אנא בו נשמור על האווירה הזאת.
היו"ר איתן כבל
אחרון, בבקשה – מוניות הגיבורים.
יהודה אסולין
מ-2010 הרפורמה נגמרה. האריכו אותה בכל שנה, עוד שנה ועוד שנה, ושש שנים, כשאנחנו כבר בשנה השביעית, לא עשו שום שינוי. אז למה שיאריכו עכשיו בחצי שנה? מה כבר יספיקו לעשות? הם נתנו לנו להוציא רישיונות עם כל התנאים של הרפורמה. אין לנו יכולת להוציא את כל הרישיונות שהם מבקשים. הם מחייבים אותנו להוציא כמות של רישיונות. בשביל מה להוציא אותם, בשביל שנעמיד אותם ונשלם עליהם כסף? הם רוצים את כל התנאים של הרפורמה, גם בערבויות של ה-150,000 וגם עם רישיון הסעה, שזה 2,040 שקל או 1,020 לחצי שנה. אין לנו את זה. אם הם רוצים להאריך לנו, ואתם רוצים להאריך לעוד חצי שנה, שלא ייתנו לנו את כל התנאים האלה, שיקלו עלינו.
היו"ר איתן כבל
תודה, יהודה. תודה.
אייל דהרי
בלי לפגוע בנציגים שיושבים פה ממשרד התחבורה, אני יכול להגיד שהאנשים האלה, עם כל הכבוד, נמצאים המון שנים בתפקידים שלהם, המון שנים, אם זה חוה ראובני, אם זה דרור גנון, הם לא משנים את המדיניות שלהם - - -
היו"ר איתן כבל
הם עושים עבודה - - -
אייל דהרי
לדעתך. שנייה. הם לא משנים את המדיניות שלהם, הם סוחבים את כל הענף הזה עד שהוא נגמר. אפילו בבג"ץ כבר החליפו שופטים ועשו שינויים, רק פה לא עושים שינויים.
היו"ר איתן כבל
תודה. זה היה מתוחכם מאוד...

חברות וחברים, יש כאן אי-הבנה אחת גדולה, שקודם כול אני רוצה להבהיר אותה בטרם ניגש לעניין עצמו. משרד התחבורה לא ביקש מאתנו להאריך, שאף אחד כאן לא יתבלבל, ואני לא שליח בעניין הזה.
מאיר חן
אפילו השר מסתייג מהארכה, חשוב להגיד.
היו"ר איתן כבל
אני אאפשר. שאף אחד כאן לא יטעה, מי חושב שבשלושה החודשים האלה או ארבעה החודשים שנותרו עד יוני יינתן המענה, כשמתוך זה יוצאים לפגרה – מתי הכנסת יוצאת לפגרה?
לאה ורון
23 במרץ.
היו"ר איתן כבל
זה עוד שלושה שבועות. לפעמים מי שרוצה לעשות מלאכתו קצת יותר טוב ולהיות מסודר, מוצא את עצמו במצב כזה. אין לי בעיה. לא צריך, חוה, להגיד לנו שיהיה נושא חדש. איך שהוא לחש לי שאמרת את זה, ממש נרעדתי, נרעשתי, הרגשתי שהקרקע נשמטת מתחת לרגליי...
חוה ראובני
אני בטוחה...
היו"ר איתן כבל
נו, באמת. אני הולך להודיע לכם את הדבר הבא: אנחנו נתחיל את הדיון על החוק הקיים, אני ארצה את המנכ"לית פה לפחות, שתיתן התייחסויות לנושאים עקרוניים שנוגעים לעניין. אני רוצה לדעת איפה אני עומד בעניין ה-13, בעניין הרב קו ובעניין הסובסידיה.
בן בדרי
המרה.
היו"ר איתן כבל
אין המרה.
קריאות
- - -
גבריאל דהן
אין המרה. אנחנו רוצים לעבוד. אתם לא רוצים לעבוד, תלכו הביתה. תלכו הביתה. יש לי שבעה ילדים בבית, אני רוצה להאכיל אותם. אם אתה לא רוצה להאכיל, ואתה מחפש כסף, ייתנו לך 200,000 שקל, מה תעשה בהם עוד שנה? תהיה מובטל? תפסיקו כולכם עם רישיונות בכיס. כולכם מחפשים לעשות כסף. לאיפה אני הולך עם שבעה ילדים עם ה-100,000 או ה-200,000 או המספר הירוק שנותנת לי הממשלה? מספיק עם זה כבר, תתחילו להיות אמיתיים.
היו"ר איתן כבל
תודה, גבריאל.
גבריאל דהן
תסכלו לנו בגובה העיניים. הוא יראה אותי מובטל יושב ברחוב? מספיק עם זה. תפסיקו עם ההמרה הזאת. אני מכוון אליכם, במיוחד אתה מר בן בדרי שאתה בראשותם. אתה מנווט את כל החבר'ה, אתה למעשה כלום, אתה לא מנהל תאגיד. אתה שום דבר. מי אתה בכלל?
היו"ר איתן כבל
די, דהן. גבריאל. דהן, תרגיע, אח שלי.
גבריאל דהן
אתה לכולם אומר שאתה אדם רציני. תגיד לכולם מי אתה.
קריאה
רוצים פיצוי, לא רוצים להמשיך בענף הזה.
גבריאל דהן
מי אתה בכלל? אתה ובן בדרי שיושב לידך. עד היום לא הכרתם אותי, אני - - -
היו"ר איתן כבל
תודה. די. חברים יקרים - - -
קריאה
דהן, תחפש את החברים שלך באשדוד.
יהודה בר אור
אתה הדלקת את האווירה. תקבל מלחמה. זה מלחמה.
קריאות
- - -
היו"ר איתן כבל
די. חברים.
יהודה בר אור
פריד הלך בשבילך.
היו"ר איתן כבל
חברים יקרים, יש גבול כמה אני אחראי על הליכות ונימוסים. כשאני במונית שלכם, עושה כך וכך. חברים יקרים, אל תבלבלו לי את המוח. עשה לי טובה. אני לא יכול להגיד שלא נהניתי.
היו"ר איתן כבל
חברות וחברים, אני לא מתכוון שהאש תכוון - - -
קריאה
אנחנו נעלבים מהדיבור הזה. אנחנו בסך הכול מסכנים פה. מרגישים שאנחנו מסכנים וכולכם צוחקים עלינו.
היו"ר איתן כבל
תודה. אף אחד לא צוחק עליכם. אני לא רוצה להשתמש במילה לא יפה. עכשיו עשית דבר שלא ייעשה, אחרי אמירה כזאת אני שואל את עצמי למה אני צריך עוד להתאמץ עבורכם אם זה מה שאנחנו אמורים לספוג מכם?
קריאה
אני מתנצל, אבל אין לי פרנסה.
היו"ר איתן כבל
אדוני, סלח לי, לא בגללי.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
תפנה את זה לשר. למה לפה?
היו"ר איתן כבל
תסלח לי, אני לא ממשלה, עם כל הכבוד. יש מי שנותן להם את הרוב, ולא אני, אז מספיק עם זה לשחק פה את המשחק הזה של נהג המונית שיושב במונית שלו ויודע מה הוא עושה ומה הוא אומר ומספר איך צריך לנהל את המדינה, ובא עכשיו לפה בשם כל הנהגים להטיף לי. אז עשו לי טובה.
גבי צלקה
אתה צודק במיליון אחוז.
היו"ר איתן כבל
אני לא צריך ממך עזרה. בבקשה, עשה לי טובה. די.
גבי צלקה
אנחנו צריכים להפגין. צריך לסגור כבישים, בורה.
היו"ר איתן כבל
מספיק עם זה. אנחנו לא הממשלה פה.
קריאה
הוא התכוון לנציגים.
היו"ר איתן כבל
תסלח לי, אני לא יודע מי. אנחנו פה, והוא מדבר אלינו.

אני מסכם שאנחנו נודיע על מועד חדש. אני כבר מודיע פה לחברים שאומרים פה המרה, לא המרה, בחוק הזה אין המרה. אנחנו מתחילים את הדיון בחוק, מה שהממשלה הניחה בפנינו, דבר אחד. דבר שני, אני מבקש, מאיר חן, אני רוצה שהמנכ"לית תגיע לדיון הקרוב והיא תצטרך לתת לנו תשובות מה שהיא חושבת שצריך שיהיה בנושא 13 המקומות, בנושא הרב קו ונושא הסבסוד.
קריאה
והשנים. כמה שנים.
היו"ר איתן כבל
יש עוד שאלות? אני ארשום... אלה נושאי הליבה, זה לא אם ההגה ייצא בצד ימין או בצד שמאל... אלה נושאי הליבה. אנחנו מתחילים את הדיונים. אני מודיע לכם, הדיון הבא יהיה לגופו של עניין. פה אני לא אאפשר צעקות, אני כבר אומר לכם. מי שרוצה, שילך ויעשה הפגנות איפה שצריך. תודה רבה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:56.

קוד המקור של הנתונים