ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 15/02/2017

חוק המכון הלאומי למצוינות בספורט (מכון וינגייט), התשע"ז–2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 365

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום רביעי, י"ט בשבט התשע"ז (15 בפברואר 2017), שעה 9:00
סדר היום
הצעת חוק המכון הלאומי למצוינות בספורט (מכון וינגייט), התשע"ו-2016
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

מירב בן ארי

מסעוד גנאים

חיים ילין

עודד פורר

נורית קורן

איציק שמולי
מוזמנים
מנכ"ל משרד התרבות והספורט

-

יוסי שרעבי

יועצת משפטית, משרד התרבות והספורט

-

הדס פרבר

מנהל אגף בכיר תקציבים ותכנון, משרד התרבות והספורט

-

גיא אטיאס

סגן ראש מנהל הספורט-רשויות, משרד התרבות והספורט - עופר בוסתן

מרכז בכיר תקציבים, משרד התרבות והספורט

-

חביב קטן

ייעוץ וחקיקה כלכלי פיסקלי, משרד המשפטים

-

לימור תוסיה כהן

רפרנט מאקרו תקציב וספורט באג"ת, משרד האוצר

-

תמיר כהן

עו"ד באגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

-

מאור לזר

לשכה משפטית, משרד האוצר

-

אביעד נימקובסקי

מנכ"ל מכון וינגייט, מכללת וינגייט - אמוץ בכר

מזכיר הסתדרות עובדי המדינה במרחב נתניה, ההסתדרות הכללית החדשה - יאיר אברהם אלגאוי

יו"ר ההסתדרות במרחב נתניה, ההסתדרות הכללית החדשה - משה סמיה

כלכלנית באגף הכלכלה, ההסתדרות הכללית החדשה - אלי גרשנקרוין

יו"ר ועד העובדים, מכון וינגייט - נעם עמיר

מנכל, מכללת וינגייט - שלמה בן גל

נשיא, מכללת וינגייט - רוני לידור

סמנכ"ל מרכז הספורט הלאומי - ירון פוזננסקי

עוזרו של משה בר - דן קדרון

רפרנט חינוך-אגף שכר, משרד האוצר - אברהם פרידמן

איל"ת - אריק קפלן

שדלן/ית (משרד עו"ד תדמור ושות' פרופ' יובל לוי ושות'), מייצג/ת את מכון וינגייט - אמיר שרף

שדלן/ית (ח.ב הקבינט ישראל בע"מ), מייצג/ת את מרכז הספורט הלאומי תל אביב יפו בע"מ


צח בורוביץ

שדלן/ית (קונטקטי בע"מ), מייצג/ת את מרכז הספורט הלאומי תל אביב יפו בע"מ - גילי ברנר
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
שרון רפאלי

הצעת חוק המכון הלאומי למצוינות בספורט (מכון וינגייט), התשע"ו-2016
היו"ר יעקב מרגי
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, 15 בפברואר 2017, י"ט בשבט התשע"ז. הצעת חוק המכון הלאומי למצוינות בספורט (מכון וינגייט), התשע"ן-2016, הצעת חוק ממשלתית 1066. אנחנו הקראנו את כל החוק. היו תיקוני נוסח שהיינו צריכים לסכם אותם. אנחנו נעבור על התיקונים היום. יש עוד שני סעיפים בנושא חברות הבת. אנחנו נשמע הבהרות מדויקות מה קרה בסוגיית העובדים. הבנתי שהיו משאים ומתנים. נשמע את השאלות של ההסתדרות ואת התגובה של המשרד ושל הממונה על השכר באוצר. הנה, הגיעה גם נציגת משרד המשפטים.

בבקשה, חבר הכנסת שמולי.
איציק שמולי (המחנה הציוני)
אדוני היושב-ראש, אני בעיקר מוטרד מהעניין של העובדים. לא היה פה דיון אחד מהותי בגלל שאתה, כמובן, אפשרת את זה, שיתנהל בינתיים המשא ומתן באופן מקביל. אבל דווקא לאור ההיסטוריה שדברים שהובטחו והיה ברור שהם מסוכמים ולא סוכמו, אנחנו חייבים לדעת במה דברים אמורים, וגם לדעת לוח זמנים ברור מתי יש הסכם. עצם זה שהולכים להעביר את החוק בלי שהדברים סוכמו עד הסוף בכתב עם העובדים. זה משהו שמטריד אותי מאוד.
היו"ר יעקב מרגי
לכן הדגשתי שנציגי העובדים בהסתדרות ישאלו את השאלות ומה הדברים הפתוחים. יש לנו כאן נציג המשרד וגם נציג - - - יצטרכו לתת תשובות לשאלות האלה אם יש תשובות. לא בהכרח כל מה שהעובדים רוצים הם מקבלים, אבל בזכויות הבסיסיות ביותר אף אחד לא ייגע, ואנחנו נגן עליהן.

כפי שאמרתי בדיון הראשון – כולנו נולדנו עם שאיפות גדולות, ובסוף אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אבל נראה. השאיפה שלנו היא כמה שיותר עם פנים לציבור העובדים. זה ודאי הצהרה ידועה. נשמע בהמשך הדיון.
חיים ילין (יש עתיד)
דיברתי עם המנכ"ל, וביקשתי הבהרה גם בנושא הקרקעות כי בדיון הקודם לא הייתי. הסוכנות היהודית העלתה אותי לארץ. היא אחראית עלי, אז אני לפעמים דואג לה קצת.
היו"ר יעקב מרגי
נציג הסוכנות הגיע היום? לא הגיע.
חיים ילין (יש עתיד)
אני רוצה לדעת אם יש הסכמות. שלא יהיה מצב כזה שאין. אני שמעתי שיש, אבל אני רוצה לשמוע.
היו"ר יעקב מרגי
יש הסכמות. הן נאמרו בדיון הקודם, ונחזור עליהן.

התקבל מכתב מהמכללה האקדמית וינגייט, נכון?
שלמה בן גל
כן.
היו"ר יעקב מרגי
אתם רוצים להתייחס אליו עכשיו לפני שנתחיל להקריא?
שלמה בן גל
אני מהמכללה האקדמית בוינגייט. בדיון הקודם העליתי את הסוגיה של הקרקעות, הרחבת המכללה להתפתחות, נושא המתקנים שהיו תחת אחריות משרד החינוך. אז משרד הספורט היה תחת משרד החינוך - -
היו"ר יעקב מרגי
יש לי תחושה שלא הובנתי טוב בדיונים הקודמים. אין לי בעיה עם המכתב. אני לא הספקתי לקרוא אותו. אבל מה שהעלית שם נגענו בו בדיונים? אם אני זוכר נגענו במתקנים.
שלמה בן גל
אני אעשה את זה בקצרה כמו שאתה רוצה. יש מסמך של ד"ר אורי שפר, ראש מנהל הספורט, ליושב-ראש ועדת החינוך של הכנסת חבר הכנסת עמרם מצנע וגם בידיעת השרה לימור לבנת. אני מקריא סעיף 3: "לגבי פיתוח המכללה ובעיית הקרקע במקום, ככל הידוע לנו, סוכם בעבר כי בכל עת בו המכללה תבקש מקרקעין מהמכון לצורך המשך התפתחותה האקדמית היא תקבל מקרקעין למטרה זאת". אמרת מסמכים – יש מסמך. יש מסמך נוסף לגבי בנייה שהייתה במקום. כל המבנים שנבנו נבנו תחת משרד החינוך, ואין הצדקה היום להקים מבנים נוספים עבור המכללה. פשוט צריך לשריין. אנחנו לא נגד החוק. אנחנו רוצים שתהיה הסדרה של המתקנים עבור השימוש של המסלול האקדמי שלא ייפגע ולא יהיו שיבושים. תמיד הייתה העדפה לבוא בבוקר בלימודים למכללה. זאת הבקשה, כולל המעונות לסטודנטים. בעבר הוקצו חמש מאות שלושים מיטות וירדנו למאתיים עשרים. הרבה סטודנטים מעוטי יכולת מהפריפריה לא ניתנה להם האפשרות ללמוד במכללה בגלל המרחק. זאת הבקשה שלנו. אם זה יוסדר אנחנו נשמח, ואין לנו שום טענות נגד החוק.
היו"ר יעקב מרגי
נשמע התייחסות לטענה. ככל שידוע לנו, אומר נציג משרד ממשלתי מסמך כתוב זה כמו התחייבות שלטונית. נכון שזה לא מנכ"ל וחשב - -
חיים ילין (יש עתיד)
יש לי חדשות בשבילך.
שלמה בן גל
אורי שפר הוא סמנכ"ל.
היו"ר יעקב מרגי
אתה רוצה להפריע לי או לעזור לי? אז בוא אני אגיד לך מה זה, זה מפריע לי. כפי שידוע לי, אלא אם כן שונה, מסמך מנכ"ל וחשב מהווה התחייבות שלטונית. הוכרע, מוכח בכל ערכאה משפטית. אז ככל שידוע לנו, יש התחייבות או סוכם, אז גיא, בבקשה.

עכשיו אני אומר הצעה לסדר: אני לא הולך לפתוח דיון. זה כמה דקות ראשונות. אם מישהו חושב שהוא הולך להחזיר אותי על כל החוק זה לא יקרה.
גיא אטיאס
אני אתחיל את התהליך. המכללה יושבת על 6.2 דונם – יתקן אותי אמוץ אם אני טועה. אנחנו במסגרת החוק הולכים לאשר 11.2 דונם לטובת המכון כדי להסדיר את המצב הקיים. בנוסף לזה זה נעשה כדי לתת מענה למכתב הזה. אנחנו הולכים להסדיר מצב שלכאורה לא היה תקין, ואנחנו הולכים להסדיר את זה בחוק. מוסיפים עוד חמישה מיליון בטאבו - -
חיים ילין (יש עתיד)
אתה שם עוד חמישה מיליון בטאבו? המנהל מעביר לסוכנות?
גיא אטיאס
אם מעבירים את זה לסוכנות או למכללה זה עדיין לא נסגר. לטובת המכללה יוקצו 11.2 דונם.
חיים ילין (יש עתיד)
עם זכויות בנייה?
גיא אטיאס
כן. עם זכויות כפי שהן ממומשות בפועל. הם בנו כבר בפועל על 11.2.
חיים ילין (יש עתיד)
להסדיר את המצב הקיים.
גיא אטיאס
כן.

בנושא האולמות – אמרנו שאחרי הספורט תינתן עדיפות למכללה לפי מחירי השוק. הם יהיו השחקן הראשון מבין כל המשתתפים האחרים.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. אמרנו את זה בדיון הקודם.

מעונות?
גיא אטיאס
בכל נושא המעונות, לפי דרישה שלהם והתחייבות שלהם למיטות, יינתן מענה מלא. התחייבנו על זה לאוצר. הייתי שמח לשמוע את משרד האוצר בסוגיה הזאת כי יש כאן סוגיה של המקרקעין.
חיים ילין (יש עתיד)
בגלל זה שמענו מה הזכויות. אם הם יכולים לבנות שם מיטות זה מצוין.
גיא אטיאס
המיטות ייבנו במסגרת המקרקעין של המכון, והם ישכירו את זה לטובת המכללה לפי הצרכים שלהם. תחת כל התחייבות שלהם למיטות אנחנו נעמיד את המיטות לפי המטרז'.
אמוץ בכר
רק להוסיף בנושא המעונות. יש הסכם בינינו לבין המכללה לגבי פרויקט B.O.T בנושא בניית מיטות חדשות בוינגייט שמתוכן מוקצות בהסכם למכללה. יש אינטרס כזה גם למכון למאתיים מיטות נוספות.
היו"ר יעקב מרגי
הוא אמר את זה.
גיא אטיאס
אמרתי את זה.
היו"ר יעקב מרגי
תמיר, בבקשה. אם אין בעיות אל תוסיף.
תמיר כהן
אין בעיות, אבל לבקשתו של משרד התרבות והספורט, אני אבהיר את הנקודה וגם לטובת שלמה והחברים. בהסכם שבינינו לבין משרד התרבות והספורט אנחנו סיכמנו – ומה שעולה בקנה אחד עם רוח החקיקה – שאנחנו נפעל להסדיר את המקרקעין של התאגיד שהוקם בשים לב לשומה הקיימת ולמצב הקיים. מתוך ההסדרה הזאת עד 11.2 כפי שגיא ציין, יעמדו לטובת המכללה. מבחינתנו העניין מוסדר.
היו"ר יעקב מרגי
חשוב לציין שהנושא לא היה מוסדר. אילו לא היינו מחוקקים את החוק הזה זה היה נמשך כאורך הגלות. אבל אומר - - - שזה מסדיר את המצב הקיים; אומרים נציגי המכללה שהם גם רוצים אופק שירות. הם רוצים שלא מחר-מחרתיים ייעשה מעשה הרצליה; שבנו בית עלמין, ואמרו שאין יותר עתודות קרקע, ולכן אי אפשר יותר - -
יהודית גידלי
אי אפשר יותר למות.
היו"ר יעקב מרגי
לא. למות זה לא תלוי בך.
חיים ילין (יש עתיד)
גם לזה, כנראה, לא יהיה מקום עוד מעט.
היו"ר יעקב מרגי
יש התייחסות לעניין העתידי הזה? אתה רואה שאני עושה את זה טוב?
רוני לידור
אנחנו מודים לך, אבל בכל זאת זה לא תשובות - -
היו"ר יעקב מרגי
עוד לא נתת תשובה להבהרה לשאלות שלי.
רוני לידור
התשובות האלה זאת אחיזת עיניים. סליחה שאני אומר את זה.
היו"ר יעקב מרגי
הוא נתן תשובה לגבי הסדרת המצב הקיים, ואתם צריכים להיות מרוצים שגם המצב הקיים מוסדר. לא היה מוסדר אילולא החוק.
גיא אטיאס
לגבי העתיד, ברגע שתהיה הסדרת הקרקע של המכון זה יהיה על שטחי המכון. מבחינתנו אין התחייבות שלטונית לגבי התפתחות עתידית.
היו"ר יעקב מרגי
למרות שזה לא עונה לך, אבל כל הכבוד שהוא לא מנסה לתת מצג מעוות.
גיא אטיאס
אני אומר את המציאות כפי שהיא.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. אין לך ברירה.

רוני, בבקשה.
רוני לידור
אני נשיא המכללה. אני רק רוצה לשאול שאלה אחת את גיא ואת יוסי. אתה אומר שאנחנו בעדיפות אחרי הספורט. מה יקרה אם תהיה התעוררות במדינת ישראל – שאני מאחל לה; אני איש ספורט. זה שאני פרופסור באקדמיה זה בסדר, אבל אני אוהב ספורט לא פחות מכם. מה יקרה במצב שיהיו אימונים במכון וינגייט בכל האולמות – יש שם בסך הכול ארבעה או חמישה אולמות – אנחנו לא מדברים על חמישים-שישים – מ-8:00 בבוקר עד 20:00 בערב. נבחרת ג'ודו מ-8:00 עד 10:00, היאבקות 10:00 עד 12:00, משקלות וכדומה.
היו"ר יעקב מרגי
אני עונה, ואם לא אשלים אתה תענה. אני אומר את זה עכשיו לנציגי משרדי הממשלה: האוצר, התרבות. אם אני הולך לחוקק היום את החוק הזה, ואני נשאר במצב של חוק וינגייט הנוכחי אז כדאי שלא נצביע ולא נחוקק אותו. כל החששות שלך הם עתידיים. מצד אחד החשש שלך הוא בגלל ההתפתחות הצפויה, ומצד שני אתה חושש שבמצב הקיים - -

הולך להיות שם, כנראה, משהו אחר ממה שיש היום וגדול יותר.
רוני לידור
אבל לא קיבלתי תשובה על השאלה שלי. מה יקרה במצב שהספורט ישתלט על הגבעה?
היו"ר יעקב מרגי
אני יודע שבאקדמיה אוהבים להרצות שעה אקדמית. אני נתתי לך תשובה במשפט וחצי. אתה רוצה תשובה ארוכה יותר? בבקשה, גיא.
גיא אטיאס
אין לי מה להגיד. אחרת אין באמת טעם לזה.
שלמה בן גל
היו לנו חמש מאות שלושים מיטות שמשרד החינוך בנה עבור הסטודנטים - -
גיא אטיאס
בנה?
שלמה בן גל
בנה. יש מסמכים. אנחנו נביא את כל המסמכים בצורה מסודרת.
גיא אטיאס
משרד החינוך, התרבות והספורט.
שלמה בן גל
ודאי. זה כולל את הספורט. משרד החינוך בכל העולם כולל גם את הספורט.
גיא אטיאס
- - -
היו"ר יעקב מרגי
אני ארגיע את כולכם – זה המדינה בנתה.
שלמה בן גל
מסכים.

היו חמש מאות שלושים מיטות, ומתוכן ירדנו למאתיים עשרים מיטות. מעל שלוש מאות מיטות ירדו, וסטודנטים מיעוטי יכולת לא יכלו להגיע ללמוד. גם היום יש צמצום בגלל פעילויות מוגברות של המכון על חשבון המסלול האקדמי. המשמעות היא שאם מחר ייכנס הספורט סוגרים את המכללה. אם אתם רוצים לסגור את המכללה זה מה שיהיה.
גיא אטיאס
כל מיטה שתידרש תקבל מענה.
שלמה בן גל
אנחנו רוצים עכשיו חמש מאות מיטות. אתה יכול לתת מיטה נוספת? אתה לא יכול לתת.
גיא אטיאס
נתחייב על חמש מאות מיטות תשלום – תקבל חמש מאות מיטות. אומר את זה גיא לפרוטוקול.
חיים ילין (יש עתיד)
אי אפשר להכניס את זה לחוק.
היו"ר יעקב מרגי
אני מבין את הרצון שלך. שאיפות, תכניות זה דבר גדול - -
שלמה בן גל
אני מדבר על היום שאנחנו מקבלים.
היו"ר יעקב מרגי
גם היום אין לך חמש מאות.
רוני לידור
היו לי חמש מאות שלושים מיטות.
היו"ר יעקב מרגי
מה יש לך היום? עזוב מה היה.
רוני לידור
מאתיים עשרים מיטות.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
רוני לידור
אבל יש חמש מאות מיטות במכון.
היו"ר יעקב מרגי
יפה. חמש מאות האלה הוקצו כל הזמן למכללה? ניצלת אותן?
רוני לידור
ודאי. תמיד. אנחנו החזקנו את המעונות. המעונות נבנו עבור סטודנטים במכללה. אין לנו בעיה עם הספורט, חבר'ה. אנחנו לא נגד הספורט. רק המגמה הזאת תגרום לכך שהפעילות של המכללה תיסגר בעוד עשר שנים אם כל האולמות יהיו תפוסים. זה הכול. זאת הטענה שלנו.
אמוץ בכר
המעונות נבנו לא רק לסטודנטים, אלא גם לספורטאים. שנית הירידה במספר המיטות במכללה היא בהלימה עם הירידה במספר המיטות גם לספורטאים מאחר שבשנים האלה נגרטו הרבה מאוד מיטות ומבנים בגלל הגיל שלהם. אלה מבנים שנבנו בשנות ה-60 וה-70.
היו"ר יעקב מרגי
מה עשו איתם?
אמוץ בכר
הם נגרטו. פשוט הורידו אותם. אי אפשר לתחזק אותם יותר, והם ירדו. כשם שהם ירדו לספורטאים הם ירדו גם למכללה.
חיים ילין (יש עתיד)
כבוד היושב-ראש, אנחנו מדברים פה על חוק שצריך לתת תשתית לעתיד. אין שום חוק בחיים שיכול להיכתב בו שהספורט והמכללה צריכים להסתדר. זה נראה מגוחך לגמרי. בסוף יש פה בני אדם שיש להם אינטרס אחד – אני מקווה – לקדם את הספורט. אם המצב הוא שחסרים אולמות וחסרות מיטות – קלסי. אני לא עונה במקום האוצר, אבל אי אפשר להכניס בחוק. אבל אפשר להגיד לפרוטוקול – שמה?
גיא אטיאס
על מיטות עתידיות.
חיים ילין (יש עתיד)
שגם אולמות וגם מיטות ייבנו, לפי הצורך. זה מה שצריך להגיד לפרוטוקול, והאוצר מתחייב שכך זה יהיה. גם בנושא הקרקעות – כי בחוק אתה לא יכול להכניס את מה שאני אמרתי עכשיו.
גיא אטיאס
אני עונה - -
חיים ילין (יש עתיד)
לא אתה.
היו"ר יעקב מרגי
הוא נציג משרד התרבות.
גיא אטיאס
האוצר יכול לתקן אותי. במשרד התרבות והספורט אנחנו מקדמים תכנית מתקנים לאומית שהמקור הכספי שלה נמצא במועצה להסדר ההימורים בספורט. במסגרת תכנית המתקנים הלאומית הוקצו - -
חיים ילין (יש עתיד)
בסוסים?
גיא אטיאס
רגע. אני מוכן ציניות, אבל עזוב רגע.

במסגרת תכנית המתקנים שפורסמה ברשומות יש מאה מיליון שקל לטובת בתים לאומיים שהחלק העיקרי של הכסף יגיע לטובת המכון לבניית מתקנים חדשים ושדרוג מתקנים קיימים.
חיים ילין (יש עתיד)
זה נאמר לפרוטוקול?
היו"ר יעקב מרגי
חששות נאמרו לפרוטוקול, התשובות נאמרו לפרוטוקול.

אנחנו עוברים עכשיו להקראת תיקוני הנוסח.
מירב ישראלי
לא רק נוסח.
היו"ר יעקב מרגי
תיקוני נוסח – אם זה ללא שינוי מהותי אנחנו רק מקריאים אותם ולא פותחים דיון. אם יש שינויים מהותיים נתייחס אליהם.
מירב ישראלי
מה שמסומן בצהוב במה שמונח אצלכם זה דברים - -
חיים ילין (יש עתיד)
תגידי מה יש אצלנו.
היו"ר יעקב מרגי
אצלנו יש קווים.
מירב ישראלי
באפור.

בסעיף 1 נוספה הגדרה של אמצעי שליטה. זה נדרש לצורך נושא תאגיד הבת. אז רק לסגור עם משרד המשפטים שאנחנו מאמצים את ההגדרה מניירות ערך.
לימור תוסייה כהן
כן.
מירב ישראלי
הוספנו הגדרה של תאגיד הבת, שמדובר על בית הנבחרות, על מלון הספורט. זה השם של החברה.
לימור תוסייה כהן
זה תאגיד ספציפי שאותו יורשה המכון להחזיק.
מירב ישראלי
גם אחרי החוק. בהמשך יש הסדר - -
חיים ילין (יש עתיד)
הכול עובר לתאגיד?
מירב ישראלי
כן.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו נתייחס לחברות הבת בסוף. אנחנו עכשיו בשלב ההגדרות.
מירב ישראלי
בסעיף 5 לחוק בעמ' 3 למטה, אם אתם זוכרים הוחלט להשאיר את בית הספר הלאומי למאמנים אז נמחקה מהמטרות הלאומיות המילה "לאומיות", וזה יישאר רק בבית הספר - -
היו"ר יעקב מרגי
למה? בצלאל סמוטריץ' ביקש לבטל? כי רק הוא אחראי ללאומיות פה.
מירב ישראלי
זה פשוט לא נדרש פה.

בעמ' 5 למטה בסעיף 5(ד) – נושא שיתוף הפעולה עם הוועד האולימפי. מה הנוסח הסופי? אצלי יש עוד כל מיני הערות אז רציתי שתגידו לי מה הנוסח הסופי.
הדס פרבר
זה הנוסח המקורי בלי השינויים.
היו"ר יעקב מרגי
שזה אומר?
הדס פרבר
"המכון ישתף פעולה עם הוועד האולימפי בישראל לצורך הפעלת היחידה לספורט בהתאם לתכנית עבודה שתיקבע".
מירב ישראלי
בסדר.

בסעיף קטן (ו) – "המרכז לקידום ספורט הנשים בישראל" – גם פה יש כל מיני הערות. מה הוחלט?
הדס פרבר
(ו) "המרכז לקידום ספורט הנשים בישראל כאמור בסעיף קטן (ב)(1)(ד) יפעל בהתאם למדיניות משרד התרבות והספורט בנושא זה".
מירב ישראלי
זה גם אושר.

סעיף 6.
אמיר שרף
אני לא מוצא את סעיף 5(ב)(4). מה זה?
מירב ישראלי
דיברנו על סעיף (ו) עכשיו.
אמיר שרף
לא בהתחלה של סעיף 6.
מירב ישראלי
פשוט המספרים של הסעיפים השתנו, וכרגע לא נגעתי בזה בגלל שזה שב והשתנה. הכוונה היא שלמרות מה שכתוב שהפעילות תהיה ללא כוונת רווח.
אמיר שרף
ב-6 ההפניה היא ל-3?
מירב ישראלי
זה על אף האמור בסעיף 5(ג)(3). הכוונה היא שלמרות שנאמר שפעילות נוספת צריכה להיות שלא למטרות רווח במצבים מסוימים ובתנאים מסוימים אפשר לקיים פעילות למטרות רווח. אז את הניסוח נעשה אחר כך. אני רושמת לי את זה בסימן שאלה.
לימור תוסייה כהן
בסעיף (ו) – "מדיניות משרד התרבות והספורט בנושא זה שתימסר למכון בכתב ותפורסם באתר המכון והמשרד".
מירב ישראלי
זה מוסכם?
היו"ר יעקב מרגי
אני אמרתי לכם שאני לא אחזור חזרה.
לימור תוסייה כהן
לא, זה סעיף שהקראתם עכשיו.
היו"ר יעקב מרגי
לא. (ו) כבר גמרנו.

גיא, אתם רוצים דחייה?
גיא אטיאס
לא.
היו"ר יעקב מרגי
יש לי דברים אחרים לדון בהם.
גיא אטיאס
סליחה, אדוני היושב-ראש.
היו"ר יעקב מרגי
תבהירי מה רצית ב-(ו).
לימור תוסייה כהן
להוסיף בסוף: "שתימסר למכון בכתב ותפורסם באתר המכון והמשרד".
היו"ר יעקב מרגי
לגבי המדיניות?
לימור תוסייה כהן
כן.
היו"ר יעקב מרגי
תקריאי שוב את הנוסח.
מירב ישראלי
כרגע הנוסח של הסעיף כולו: "המרכז לקידום ספורט הנשים בישראל כאמור בסעיף קטן (ב)(1)(ד) יפעל בהתאם למדיניות משרד התרבות והספורט בנושא זה שתימסר למכון בכתב ותפורסם באתר המכון והמשרד". שיהיה ברור מה זה מדיניות.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי.
לימור תוסייה כהן
זה פשוט בהלימה למדיניות הספורט הלאומי שקבענו בחוק.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי.
מירב ישראלי
הוספנו.

בסעיף 6 נפנה ברישא לסעיף הרלוונטי. הייתה פה הערה של האוצר. הכוונה היא להגיד שהפעילות הנוספת זה לא גורע מהאפשרות להפעיל את תאגיד הבת. זה הכול. הניסוח עוד יתוקן.
הדס פרבר
בסעיף של הוועד האולימפי –"הפעלת היחידה לספורט הישגי" – "בהתאם לתכנית עבודה שתיקבע באישור המנהל הכללי של המשרד".
מירב ישראלי
זה בדיוק מה ששאלתי אתכם.
הדס פרבר
זאת טעות שלי.
מירב ישראלי
זה לא היה שנוי במחלוקת?
היו"ר יעקב מרגי
אני שואל אתכם שאלה – כשאומרים "מדיניות משרד התרבות והספורט" – אין משילות במדינת ישראל? אז איפה המנכ"ל? הלך? פקיד זוטר יהיה? ואם יקבע מישהו שהמנכ"ל הסמיך?
מירב ישראלי
הם שותפים ביחידה לספורט הישגי.
לימור תוסייה כהן
אני לא מבינה.
היו"ר יעקב מרגי
אם את כותבת "מדיניות משרד ממשלתי", למה צריך להדגיש את המנכ"ל במשרד הממשלתי?
לימור תוסייה כהן
אני לא אמרתי מנכ"ל.
היו"ר יעקב מרגי
היא ביקשה עכשיו להכניס את המנכ"ל.
הדס פרבר
לא. כתוב "תכנית עבודה", לא כתוב "מדיניות המשרד הממשלתי". "המכון ישתף פעולה עם הוועד האולימפי לצורך הפעלת היחידה לספורט הישגי בהתאם לתכנית עבודה שתיקבע" – זה הנוסח שדיברנו עליו, ואנחנו מבקשים להוסיף: "באישור המנהל הכללי של המשרד".
היו"ר יעקב מרגי
כן, בסדר. ככה זה כשלא מקשיבים. אנחנו חזרנו ל-(ו) בשבילה, ואת מחזירה אותי ל-(ד) בשבילך. גיא, לאיזה סעיף אתה רוצה לחזור בגלל שלא הקשבת?
חיים ילין (יש עתיד)
תעשה הפוך. נתחיל מחברות בת.
מירב ישראלי
אז הוספתי: "באישור המנהל הכללי של המשרד".

בסעיף 6 הנוסח עם המיזם המשותף היה מוסכם אז הייתה לי שוב הערה של האוצר על זה. זה נשאר?
תמיר כהן
כן. נשאר עם ההבהרה שאמרת לנו.
היו"ר יעקב מרגי
בנוסף לפעילות תאגיד הבת?
מירב ישראלי
לא. זה דבר אחד, ויש גם "לרבות בדרך של מיזם משותף" – זה גם היה בחוק. פשוט העברנו את זה סעיף.

בסעיף 6(4) – יש פה תיקון שעשינו בישיבה הקודמת: "היא מנוהלת כמשק סגור מבחינה תקציבית וחשבונאית, ואולם רווחים שהתקבלו מפעולות לפי סעיף זה יכול שישמשו גם למטרות המכון לפי סעיף 5". זאת אומרת גם למטרות הלאומיות.

גם תיקנו בעקבות הערה של האוצר ב-(7): "הפעילות אינה גירעונית, אלא אם כן אושרה על ידי השר ושר האוצר ובתנאי שמשכה לא יעלה על שלוש שנים". זה גם תוקן בפעם הקודמת.

בסעיף 8 תיקנו לפי מה שהוחלט בישיבה הקודמת – אחד עשר חברים.
היו"ר יעקב מרגי
שהם?
תמיר כהן
פה יש לנו הערה.
היו"ר יעקב מרגי
חכה, אני עוד לא יודע על מה צריך להעיר.
תמיר כהן
על נושא הוועדה.
היו"ר יעקב מרגי
חכה, תן לה לסיים.
מירב ישראלי
יש במועצה: ראש מנהל הספורט, שני עובדי משרד התרבות והספורט, עובד משרד התרבות הממונה על קידום ספורט נשים; כאן הוספנו, לבקשת האוצר, גם עובד אגף התקציבים במשרד האוצר; ארבעה נציגי ציבור, נציג הוועד האולימפי ונציג איל"ת שהוספנו בפעם הקודמת.
היו"ר יעקב מרגי
אתם לא רוצים גם נציג לממונה השכר באוצר?

מה ההערה שלך?
תמיר כהן
היה דיון על הוועד בדיון המקורי, והיה דיון האם למדינה יש רוב או אין לה רוב. כל הדיון הזה התנהל ברקע על כך שלא קמות לתאגיד וינגייט שאנחנו עכשיו מקימים, תאגידי בת. עכשיו אנחנו במגעים עם משרד התרבות והספורט שהיו מאז הישיבה בשבוע שעבר. הוחלט שבסופו של דבר מלון בית הנבחרות – תאגיד הבת – כן יקום פה. זה בתור משרד האוצר מאוד מדאיג אותנו. לאור זאת עשינו מנגנונים שישביעו את רצוננו, אבל אנחנו מבקשים את יושב-ראש הוועדה שלמדינה יהיה רוב בוועד המנהל.
מירב ישראלי
לא, אין. הייתה החלטה מפורשת בפעם הקודמת בגלל עניין עצמאות התאגיד. זה לא קשור לתאגיד הבת. אם מדאיג אותך משהו בתאגיד הבת תעשה מנגנונים בתאגיד הבת. זה לא קשור. אלה שני דברים שונים.
אמיר שרף
בתאגיד הבת לא נותנים לו לזוז מילימטר.
גיא אטיאס
זאת המטרה.
מירב ישראלי
אתה רוצה, תחשק אותו עוד.
יוסי שרעבי
לדעתי, אפשר לפתור את זה. יש כאן ארבעה נציגי ציבור, ויש מנגנון. אפשר לפתור את זה.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו הולכים לדון - - - תאגידי הבת? תכניס את זה שם. למה אתה פותח את זה?
יוסי שרעבי
יש לזה גם פתרון.
משה סמיה
אפשר גם להוסיף משקיף לעובדים.
מירב ישראלי
זה מבחינת מבנה המועצה.

גם עשינו תיקון שיושב-ראש המועצה יהיה מנציגי הציבור. זה כבר היה. הוספנו את ממלא מקומו הקבוע מבין חברי המועצה שמונו לפי סעיף קטן (א)(5). זאת אומרת הוא יכול לבחור או עובד מדינה או עובד ציבור.
הדס פרבר
לא, לא. הסיכום היה - -
מירב ישראלי
זה מה שהוחלט.
הדס פרבר
לא. הסיכום היה שממלא המקום הקבוע הוא מקרב עובדי המדינה.
מירב ישראלי
אמרנו שהוא, כנראה, יהיה מקרב עובדי המדינה, אבל לשר יש סמכות אם הוא ירצה. את יכולה לבדוק את זה.
היו"ר יעקב מרגי
גם אני זוכר עובד מדינה.
הדס פרבר
זה מה שתמיד עושים.
מירב ישראלי
כן, אבל אמרנו, למה להגביל את השר. אם הוא רוצה הוא יבחר עובד מדינה, ואם הוא רוצה הוא יבחר נציג ציבור.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו רוצים להגביל את השר.
מירב ישראלי
זאת שאלה אחרת. הם לא רוצים להגביל אותו.
היו"ר יעקב מרגי
הגבלנו את השר שלא ימנה מקרב עובדי המדינה - -
יוסי שרעבי
זה קיים בכל התאגידים.
היו"ר יעקב מרגי
מירב, כמי שהיה שם, אני כרגע מהגורמים המקצועיים של המשרד. אם אני השר, ודעתי היא לא בקו ישר עם הגורמים המקצועיים. הגורמים המקצועיים מנווטים אותי לפרסונה מסוימת במשרד. כשר אני גורם פוליטי, ודעתי לא נוחה. אז אני לא רוצה נציג - - - מה שהשר רוצה. למה לתת לו עוד חופש פעולה?
מירב ישראלי
עקרונית אין חובה שהסגן יהיה עובד מדינה. השאלה אם אתם רוצים לקבוע שתהיה חובה כזאת על השר. פה יש לו חופש פעולה. הוא יכול לבחור או עובד מדינה או נציג ציבור. למה להגביל את שיקול הדעת שלו?
היו"ר יעקב מרגי
התייחסות. על זה לא יקום וייפול. בבקשה, הכרעה.
חיים ילין (יש עתיד)
אם אנחנו בסעיף הזה אין סיכוי שהספורט יתקדם ככה לשום מקום. שר האוצר הקים את רשות שוק ההון – שלושה טריליון שקל הוא נתן כדי שינהלו את זה אנשי מקצוע - -
היו"ר יעקב מרגי
טוב, אני מכריע.
חיים ילין (יש עתיד)
הנוסח שמופיע בחוק. או-או. בבקשה.

דרך אגב, בחוק איה כורם ישבו פה נציגי משרדי הממשלה, ואני שואל אותם, רבותי, הנוסח הזה מוסכם עליכם? הם אומרים לי, כן. אני מגיע, השרה אומרת, זה לא על דעתי, זאת לא הפשרה שלי. לכן התעכבתי חצי דקה ויותר. אני חייב לתבוע את עלבוני. אני פעלתי בגניבה? אני אביא את הפרוטוקול. לכן התעקשתי פה ונתתי עוד חצי דקה כדי שלא תגידו, גנבנו את השרה.
נורית קורן (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, תמיד אפשר להאשים את חברי הכנסת.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, סעיף (ג).
מירב ישראלי
ב-(ג) הבהרנו שמדובר בכתב אישום גם בעבירה פלילית וגם בעבירת משמעת.

סעיף 9 – יש פה כמה תוספות. אני אקרא את (1): "תקבע את המדיניות הכללית של המכון ואת קווי הפעולה שלו בהתחשב במדיניות הספורט הלאומית שקבע השר, ככל שקבע, ואשר נמסרה למועצה בכתב ופורסמה באתר האינטרנט של המשרד (בחוק זה – מדיניות הספורט הלאומית)". זה מקובל, נכון?
גיא אטיאס
כן.
לימור תוסייה כהן
באתר האינטרנט של המשרד ושל המכון.
מירב ישראלי
יש הנושא של רואה החשבון המבקר. לאחר דיונים פנימיים בנושא הזה, מכיוון שמדובר בנושא רוחב הוחלט להוריד את "רואה חשבון המבקר" מהחוק. גם בהמשך ירד הסימן שמחייב מינוי בצורה מסוימת לפי החוק. כמובן, יהיה רואה חשבון מבקר, והדוחות הכספיים יהיו מבוקרים. לכן התייחסנו בכל מקום שיש דוחות כספיים ל"דוחות כספיים מבוקרים". כשייצא תזכיר התאגידים הסטטוטוריים הכללי הנושא יוסדר באופן כללי לגבי כל התאגידים הסטטוטוריים.
היו"ר יעקב מרגי
נאמר לפרוטוקול.
מירב ישראלי
אז כבר ירד פה הנושא של רואה חשבון מבקר. נשארו התפקידים: לאשר תכניות עבודה, תקציב, לעקוב ברציפות אחרי הגשמת המדיניות, לאשר דוחות כספיים מבוקרים במקום רואה חשבון, מינוי מבקר פנימי, מינוי ועדת מחקר ואמות מידה.

היו כל מיני טענות בישיבות הקודמות שצריך להכניס דברים נוספים. בדקתי את זה, ולא צריך להכניס את זה לניסוח.
היו"ר יעקב מרגי
שתיקה כהודאה זה נוגע גם לכם, נציגי המשרדים.
מירב ישראלי
כן, בדקנו את זה יחד.

בסעיף 10(ד) הוספנו בעקבות החלטת הוועדה שהמניין החוקי בישיבות המועצה – מכיוון ששינינו את המבנה – ובלבד שלפחות אחד הוא עובד המדינה. הוספנו את זה.

בסעיף (ז) רציתם שהמכון יערוך פרוטוקולים? לא המועצה?
לימור תוסייה כהן
כן.
מירב ישראלי
זה ברור מה זה המכון?
לימור תוסייה כהן
כן. כך זה מופיע.
מירב ישראלי
אז אני מתקנת.
היו"ר יעקב מרגי
מה ההבדל?
מירב ישראלי
משרד המשפטים העיר שהחובה היא על המכון ולא על המועצה.

ב-12(ב) – דיברנו בישיבה הקודמת מה קורה אם השר לא ממנה בתוך שנה חבר חדש כי אמרנו שהוא ימשיך לכהן. גם על זה היה ויכוח אז תגידו לי מה הוחלט בסוף מבחינתכם.
לימור תוסייה כהן
אני אקריא את הנוסח שסוכם בסעיף (ב): "חבר המועצה שתקופת כהונתו תמה לכהן תקופת כהונה נוספת שלא תעלה על שנה עד למינוי חבר אחר במקומו או עד למינויו מחדש לפי העניין (בסעיף זה – תקופת הכהונה הנוספת). בתום תקופת הכהונה הנוספת הממשלה רשאית למנות את החבר או חבר אחר במקומו לפי הוראות סעיף 8 בשינויים המחויבים".
חיים ילין (יש עתיד)
רק בתום התקופה?
לימור תוסייה כהן
כן.
חיים ילין (יש עתיד)
זאת אומרת בעצם השר יראה את זה - -
לימור תוסייה כהן
לא. תקופת הכהונה הנוספת היא של שנה נוספת. בתום תקופת הכהונה הנוספת - -
מירב ישראלי
פשוט יש חוקים שבהם אין הגבלה על התקופה הזאת. הרעיון הוא שאם השר לא ממנה תוך שנה - -
היו"ר יעקב מרגי
לא לתת לו חופש פעולה מדי.
מירב ישראלי
זה דווקא להגביל אותו.
לימור תוסייה כהן
זה הפתרון שהיושב-ראש ביקש.
מירב ישראלי
אז זה תעבירו - - -
היו"ר יעקב מרגי
דרך אגב, בונים על זה שביבי ימשיך עוד שתי קדנציות, ויש לו יחסים טובים וחלק לא טובים עם שרים כאלה ואחרים, אז לא בהכרח השר יקבל מהממשלה מה שהוא רוצה.
לימור תוסייה כהן
בסופו של דבר אנחנו מגיעים לקדנציה שלא תעלה על חמש שנים לכל היותר.
מירב ישראלי
אוקיי.

ב-13 אין תיקונים.
היו"ר יעקב מרגי
היה. נציג איל"ת.
מירב ישראלי
זה כבר הכנסנו. זה כבר משהו שהיה בישיבה הקודמת. אני אומרת רק דברים חדשים.
לימור תוסייה כהן
ב-13(ב)?
מירב ישראלי
כן, רציתם להוסיף גם את המשמעתי.
לימור תוסייה כהן
כן. צריכה להיות הלימה לכל האורך בעניין הזה לגבי חברי המועצה ולגבי המנכ"ל.
מירב ישראלי
אז צריך להבהיר שזאת גם עבירה פלילית וגם עבירה משמעתית. זה משהו של ניסוח שנדאג בסוף לסדר.

סעיף 14 – "העברה מכהונה" – גם פה הכנסנו תיקונים בעקבות החלטות בישיבה הקודמת. הוספנו מחצית מהישיבות במשך שנה אחת – אם אתם זוכרים. זה חדש.

סעיף 15 – "ניגוד עניינים" נשאר כמו שהוא.

סעיף 16 – "תוקף פעולות" – פשוט התאמנו את הניסוח לניסוח מחקיקה אחרת: "קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שהתפנה מקום של חבר מחבריה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שרוב חבריה מכהנים כדין". זה גם תיקון רוחב ניסוחי.

סעיף 18 – "החלת דינים" – נשאר אותו דבר.

כל עניין מספרי הסעיפים נעשה בסוף. פשוט הכול משתנה כל הזמן.
מירב בן ארי (כולנו)
מרגי רואה - - - התעוררת פתאום מהחוק.
היו"ר יעקב מרגי
אני רואה ילדים אני רואה חיות.

את מי אנחנו מקדמים בברכה?
קריאה
אנחנו כיתה ט' 7 מבית ספר "ברנקו וייס" בבית שמש.
היו"ר יעקב מרגי
במערכת הבחירות הייתם בכיתה ח'. במערכת הבחירות האחרונה אני הייתי בעין הסערה כנציג ש"ס ב"ברנקו וייס". אחלה בית ספר. היה שם פאנל שהנושא המרכזי שלו היה חרדים וחילונים. אמרתי שם, אתם יודעים מי אשם שהעיר פה חרדית? נציגי אלה שיושבים פה. הם לא פתרו את הבעיה בירושלים, ושלחו את כל החרדים לבית שמש. אל תבחרו בהם. הם שלחו לכם את החרדים.

ברכת ברוכים הבאים. מאחל לכם שהעיר שלכם תמשיך להתפתח ולשגשג וגם המושבים מסביב. אני יודע שחלקכם משם.

אנחנו ממשיכים, בבקשה.
חיים ילין (יש עתיד)
אזורי רישום.
מירב ישראלי
סעיף 19 – ועדות משנה – אין תיקונים.

סעיף 20 – ועדת ביקורת – עשינו כבר תיקון בישיבה הקודמת. אמרנו שוועדת הביקורת תהיה עם שלושה - -
היו"ר יעקב מרגי
משרד התרבות, תרבות הדיון אצלכם חלשה.
מירב ישראלי
זה כבר תיקנו בפעם הקודמת – שלושה חברים, עובד מדינה ולא עובדי מדינה.

ב-20(ב) עשיתם רק תיקון ניסוחי. נכון, לימור?
היו"ר יעקב מרגי
תלמידות ותלמידים יקרים, אנחנו נמצאים בעיצומה של חקיקת חוק מכון וינגייט – המכון הלאומי לספורט. מאחר שיש לנו רק שתי מדליות ארד באולימפיאדה אנחנו רוצים שיהיו יותר מדליות.

מתקנים אותי שיש לנו שלוש מדליות.
חיים ילין (יש עתיד)
כשיתחילו בספורט בבוקר זה יפתור את הבעיה.
היו"ר יעקב מרגי
הממשלה החליטה לחזק את כל עניין הספורט במדינת ישראל, להעצים אותו על-ידי שהיא מקימה מכון לאומי למצוינות בספורט שייקרא "המכון הלאומי לספורט" שהיה בעבר מכון וינגייט. בשיעור אזרחות תוכלו לומר שהייתם שותפים להליך חקיקה בוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. אנחנו לקראת הצבעות על הכנתו של החוק בניסוח סופי. אתם הייתם חלק ממנו.
מירב בן ארי (כולנו)
הוספת ממד דרמטי לחוק הזה. אין ספק.
היו"ר יעקב מרגי
חכו שנגיע לסוגית העובדים.
מירב ישראלי
בסעיף הזה זה רק תיקון ניסוחי. נכון? כי הפניתם לסעיפים?
לימור תוסייה כהן
כן.
מירב ישראלי
בסדר. אז זה נשאר.

ב-(ג) יש כבר התחלה של התייחסות לתאגיד הבת. אולי תגידו כמה מילים על תאגיד הבת כדי להציג את הנושא.
היו"ר יעקב מרגי
אולי לא נקדים את המאוחר ונשאיר את זה לסעיפים?
מירב ישראלי
אבל צריך להסביר כדי להבין מה אנחנו עושים.
היו"ר יעקב מרגי
מי עושה את זה? מ
הדס פרבר
אני אעשה את זה.
היו"ר יעקב מרגי
רק תעשו את זה ב - -
הדס פרבר
בקצרה. תמיד בקצרה.
היו"ר יעקב מרגי
לא, עניינית. אנחנו לא נאיץ בכם. בהליך חקיקה אנחנו לא מאיצים.
הדס פרבר
היום המכון מחזיק בשתי חברות: אחת – החברה הכלכלית שהיא במאה אחוז בבעלותו; והשנייה היא חברת מכון וינגייט מלון ספורט בע"מ שמכונה גם "בית הנבחרות", שמתחזקת את המלון הקיים במכון שמיועד לצורכי ספורט לאנשים שמגיעים לפעילויות במכון. היא מוחזקת ב-80% על-ידי המכון והשאר על-ידי הוועד האולימפי וההתאחדות לכדורגל.

בזמנו היו דיונים לגבי החזקת חברות הבת על-ידי המכון שישמשו לפעילות הכלכלית של המכון. זאת הייתה גם ההמלצה של אהרון פוגל שבזמנו ישב בוועדה למעמדו של מכון וינגייט. האוצר לא הסכים, אבל עדיין נשארנו עם הבעיה מה עושים עם חברת בית הנבחרות. לפיכך סוכם שמניות העמותה בחברת בית הנבחרות עוברות למכון, ותהיה מערכת של מגבלות ושל - - - על ההתנהלות של חברת הבת. המקום הראשון שבו אנחנו נתקלים בזה זה בוועדת הביקורת שתהיה רשאית להיות גם ועדת הביקורת של תאגיד הבת.
מירב ישראלי
נכון. זאת אומרת תאגיד הבת נשאר תאגיד נפרד, והמניות של העמותה עוברות להיות המניות של המכון.
גיא אטיאס
חברת הבת שנשארת תפעיל רק את בית הנבחרות. לא תהיה לה שום הגדלה של פעילות מעבר לפעילות הקיימת. זאת ההתחייבות, ואנחנו גם מעגנים את זה בחוק.
יוסי שרעבי
גם בחוק וגם בהסכם.
גיא אטיאס
גם בחוק וגם בהסכם.
היו"ר יעקב מרגי
בדיון על חברות הבת עשיתם את המיגונים? אנחנו שבעים מחברות בת שמפתחות מה שבמכון לא יכול להיעשות, ואחר כך נכנסות להרפתקאות כאלה, ויש הרמת מסך, ומבחינה משפטית הכול נופל על המדינה. יש מיגונים, הגנות, משרד האוצר או משרד המשפטים?
תמיר כהן
בגדול אני מתואם עם משרד התרבות והספורט. אנחנו לא רוצים להתייחס מה ההסכם הכולל ומה הכוונות העתידיות כדי לא לפגוע ולא ליצור - -
היו"ר יעקב מרגי
אז נעשה ועדת משנה לנושאים חסויים?
תמיר כהן
לא, לא. מסיבה של - -
יוסי שרעבי
אנחנו נסדיר את זה בהסכם הצו בין האוצר לבין משרד התרבות.
מירב ישראלי
אבל גם בחקיקה יש בהחלט הגנות.
תמיר כהן
יש פה הגנות.
מירב ישראלי
הפעם הראשונה שאנחנו מתייחסים לתאגיד הבת הזה הוא בוועדת הביקורת. תפקידי ועדת הביקורת הם לעמוד על ליקויים בניהול המכון, אז הוסף כאן: "לרבות ליקויים הנוגעים לתאגיד הבת". גם פה יש תיקון: לא רואה חשבון מבקר, אלא רואה החשבון שביקר את הדוחות הכספיים בהתאם למה שאמרתי קודם. אלה התיקונים מהפעם הקודמת.

אותו דבר בסעיף קטן (ז) לגבי רואה החשבון המבקר.

בסעיף 21(ג) – לגבי תכניות עבודה היה גם דיון בין המשרדים: "המנהל הכללי יכין את תכניות העבודה של המכון בהתחשב במדיניות הספורט הלאומית" – שהגדרנו אותה קודם. כאן רציתי לוודא שזה הנוסח הסופי או שהסכמתם על משהו אחר. דיברנו על תכניות העבודה אתמול. מה הוחלט שם בסוף?
לימור תוסייה כהן
שאין אישור של תכניות עבודה.
מירב ישראלי
אז זה כמו פה?
יוסי שרעבי
לא, לא. יש סעיף התקציב. סעיף התקציב מכסה גם את - - - העבודה.
מירב ישראלי
אז כאן זה נשאר ככה, ונתייחס לזה בסעיף התקציב?
לימור תוסייה כהן
כן.
יוסי שרעבי
בסעיף התקציב יש התייחסות.
היו"ר יעקב מרגי
זה נשאר.
מירב ישראלי
אז כרגע הנוסח הוא "המנהל יכין תכניות עבודה של המכון בהתחשב במדיניות הספורט הלאומית ובתקציב השנתי שלה, יביאם לאישור המועצה, וידווח למועצה על פעילויות המכון". אז זה נשאר. אני מוחקת את ההערה.

22(ב)(2) –לגבי "הורשע או הוגש נגדו כתב אישום" – בנוסח הכחול היה, נדמה לי, "הורשע או הוגש נגדו כתב אישום". לימור, מה החלטתם פה בסוף? כתבת שיש סתירה, ופשוט שמנו שתי חלופות.
לימור תוסייה כהן
זה שתי החלופות?
מירב ישראלי
כן.
חיים ילין (יש עתיד)
- - -
מירב ישראלי
ברישא כתוב שהוא לא יכול לכהן, ובסיפא כתוב שהוא מושעה.
לימור תוסייה כהן
אני חושבת שסוכם על החלופה השנייה.
מירב ישראלי
השעיה.
חיים ילין (יש עתיד)
השעיה וממלא מקום. זה הכי הגיוני.
מירב ישראלי
אוקיי. אז נתקן את הנוסח בהתאם.

הגענו לעובדים.
היו"ר יעקב מרגי
תקריאי אותו. אם יש תיקונים ניכנס עכשיו לשלב השאלות.
מירב ישראלי
יש לנו שאלה שאני עדיין לא קיבלתי עליה תשובה אז אולי תגידו לפרוטוקול – מה קורה עם העובדים של תאגיד הבת?
אמיר שרף
אני עורך דין אמיר שרף ממכון וינגייט. לבית הנבחרות, חברת הספורט, אין עובדים משל עצמה. כל העובדים והשירותים מראש מקבלים מהמכון.
היו"ר יעקב מרגי
אז ממילא אנחנו דנים על עובדי המכון ודנים על העובדים. תודה. נאמר לפרוטוקול ונרשם.
מירב ישראלי
צריך להבהיר את זה באיזושהי דרך?
אמיר שרף
לא. יש פה גם הוראה לעובדים.
מירב ישראלי
היום אין להם, מחר הם יעסיקו.
היו"ר יעקב מרגי
אבל זה לא נוגע לעובדים הקיימים.
מירב ישראלי
לא, אבל בחוק צריך להגיד.
לימור תוסייה כהן
יש שני דברים שצריך להתייחס אליהם: א', השאלה אם יש עובדים, ואז מה עושים איתם; ב', אם חברת הבת תגייס עובדים בעתיד אלו הוראות צריכות לחול עליה. לכן הסעיף הזה 23 שמתייחס בנוסח המקורי רק לתאגיד הציבורי גם מתייחס לסדרי קבלתם של עובדי מדינה, אנחנו חשבנו לכתוב אותו קצת אחרת באופן שיאמר כך: "קבלתו של אדם לעבודה במכון ובתאגיד הבת תיעשה בהתאם לעקרונות השוויון והייצוג ההולם, השקיפות, הפומביות וטוהר המידות על-פי נהלים שונים שתקבע מועצת התאגיד".
מירב ישראלי
אז זה מקובל גם על האוצר שזה לא יהיה כשל עובדי המדינה?
היו"ר יעקב מרגי
משרד האוצר, בבקשה.
אבי פרידמן
הנוסח מקובל עלינו.
היו"ר יעקב מרגי
מי הדובר? לפרוטוקול.
אבי פרידמן
אני נציג אגף השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר. אנחנו רק רוצים לציין שהשכר בתאגיד יהיה של עובדי חברת הבת על-ידי תאגיד הבת, ככל שיהיה, גם כפוף לאותם תנאים. לכן אנחנו מציעים: "תנאי העסקתם של עובדי המכון ושל עובדי תאגיד הבת יהיו כשל עובדי המדינה".
לימור תוסייה כהן
זה סעיף (ב).
היו"ר יעקב מרגי
(א) ו-(ב).
לימור תוסייה כהן
סעיף קטן (א) מדבר על סדרי הקבלה של עובדים, וזה נוסח שהקראתי קודם לפרוטוקול; לעומת זאת סעיף קטן (ב) שמדבר על - - -
היו"ר יעקב מרגי
היא צודקת בהבחנה.
מירב ישראלי
השאלה שלי הייתה האם ב-(א) אתה מסכים שזה לא יהיה כשל עובדי המדינה, אלא הנוסח החלופי שלימור הקריאה עכשיו. זה שוויוני כפי שתקבע המועצה.
אבי פרידמן
אין לנו בעיה.
היו"ר יעקב מרגי
שוויוני.

תנאי שכר. אתה הולך לטוהר מידות ושקיפות שזה מובן מאליו. אני מדבר על תנאי שכר ותנאי העסקה. ההדגשה שלך הקפיצה אותי. ברגע שאתה מדגיש לי שקיפות וטוהר מידות באת לי עם האצבע. ואני אומר לך חד משמעית – זה כולל תנאי ההעסקה שלהם.
איציק שמולי (המחנה הציוני)
לא, הם צריכים להגיד את זה.
קריאה
נאמר פה בסעיף (ב).
היו"ר יעקב מרגי
סעיף (ב), בבקשה.
מירב ישראלי
- - - של עובדי המדינה. על עובדי המדינה זה בוודאי חל.
היו"ר יעקב מרגי
מה הנוסח המוסכם בסעיף (ב)? אתה רואה מה אתה עושה? כל המוסיף גורע.
אבי פרידמן
אני מקריא את הנוסח שאנחנו מציעים: תנאי העסקתם של עובדי המכון ושל עובדי תאגיד הבת יהיו כשל עובדי המדינה בשינויים שהמליצה עליהם המועצה וששר האוצר אישר, לפי סעיף 29 לחוק יסודות התקציב לאחר התייעצות עם השר".
הדס פרבר
אמרנו שנחליף את הסדר, אבל זה רק עניין ניסוחי.
אבי פרידמן
הסדר לא משנה.
היו"ר יעקב מרגי
אני רוצה לחדד. אני אתן ליאיר לשאול עכשיו את השאלות. כרגע לחברות הבת אין עובדים. העובדים של חברות הבת הם עובדי המכון - -
אבי פרידמן
לכל דבר ועניין. נאמר לפרוטוקול.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, תקשיב. הדבק הוא כל כך חזק, לא צריך גם מסמרים. מדאגה שלא תהיה דלת מסתובבת שיכניסו מפה עובדים ויוציאו את אלה שאלנו איך הליך קבלת העובדים לחברות הבת, כי החוק לא קובע שלחברות הבת לעולם לא יהיו עובדים. בעתיד בהתאם למדיניות שתיקבע ושאישרנו בכל הסעיפים יגייסו עובדים. מהם תנאי הקבלה ומהם תנאי ההעסקה? אז עכשיו אנחנו מתמקדים על אלה שבאים.
איציק שמולי (המחנה הציוני)
על הקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
מה השאלות? בבקשה, מירב.
מירב בן ארי (כולנו)
אני רוצה להבין. יש פה קצת סלט. יש פה שני שרים שמודגשים: שר האוצר ואחר כך כתוב "השר".
היו"ר יעקב מרגי
ובצדק.
מירב ישראלי
השר שמופיע בהגדרה.
מירב בן ארי (כולנו)
אז למה צריך את כל הסיפור הזה?
היו"ר יעקב מרגי
כדי לא לומר כל פעם "שר התרבות".
מירב בן ארי (כולנו)
אבל זה קבלה של עובדים, מה קרה? גם באישור של שר האוצר וגם בהתייעצות עם שר התרבות והספורט?
היו"ר יעקב מרגי
כן, כן. מחר-מחרתיים שר התרבות ישתגע ורוצה להעסיק מאמנים בשכר של שופט עליון - -
מירב בן ארי (כולנו)
כן, אבל - -
היו"ר יעקב מרגי
- - זה צריך אישור של שר האוצר.
איציק שמולי (המחנה הציוני)
אפשר להוריד את האוצר.
תמיר כהן
אנחנו מתנגדים.
מירב בן ארי (כולנו)
אני לא אומרת, אני רק אומרת, למה צריך את כל זה?
היו"ר יעקב מרגי
שאלת למה, וקיבלת תשובות.
מירב בן ארי (כולנו)
תראה, זה שאתה צועק עלי זה לא אומר שקיבלתי את התשובה שרציתי.
היו"ר יעקב מרגי
אז, בבקשה. במה לא הנחתי את דעתך?
מירב בן ארי (כולנו)
אני רוצה לשאול שאלה: למה תנאי העסקה של עובד מכון, שעם כל הכבוד, זה לא הכור הגרעיני, כל כך מורכב? על מה אנחנו מדברים פה?
קריאה
על הכור הגרעיני.
מירב בן ארי (כולנו)
האמת היא שגם בכור לא נראה לי שיש שני שרים שמאשרים מינוי.
היו"ר יעקב מרגי
ארבעה שרים.
מירב בן ארי (כולנו)
מה זה? תגידו לי. אל נשכח שיש גם עוד התייעצות עם המלצת המועצה. תגיד לי, מה אנחנו מקבלים כאן? מה זה?
היו"ר יעקב מרגי
חוק וינגייט – תראי כמה עובדי אוצר וכמה עובדי משרד התרבות.
נורית קורן (הליכוד)
וכמה ישיבות כבר עשינו.
מירב בן ארי (כולנו)
אנחנו באים לעשות חקיקה שתפחית את הנטל ולא כל עובד ימונה על ידי שני שרים והתייעצות מועצה? למה אנחנו מקבלים אותו? להיות מאמן ספורט.
מירב ישראלי
צריך להסביר שאם הם הולכים לפי התנאים של עובד מדינה אז לא צריך כלום.
מירב בן ארי (כולנו)
יפה. אז אם הוא עובד מדינה כמו שכתוב כאן - -
מירב ישראלי
אם הם רוצים לחרוג מהתנאים ולתת יותר בדרך כלל אז הם יכולים לחרוג - -
מירב בן ארי (כולנו)
אין בעיה, מירב, אז תחליפי את (א). אם את כותבת ב-(א) שסדרי קבלה של עובדים למכון יהיו כשל עובדי מדינה, אז כמו כל עובד מדינה. אבל את לא יכולה לרשום (א), ואז ב-(ב) - -
היו"ר יעקב מרגי
ואם מחר יש מדיניות חדשה?
גיא אטיאס
יש הבדל בין קבלה להעסקה.
מירב בן ארי (כולנו)
אבל זאת מדיניות. יש שר, יש שרה, יש לו מדיניות.
גיא אטיאס
כבוד היושב-ראש, אלה שני סעיפים שונים – קבלה ותנאי העסקה.
היו"ר יעקב מרגי
ברור. הבהרתי.
מירב בן ארי (כולנו)
אז תחליט לאן אתה הולך.
היו"ר יעקב מרגי
אני אשתדל לענות, ואם לא תשלימו אותי. אם אני מצמצם, כפי שאמרת "כשל עובדי מדינה", באמת את צודקת – לא צריך שום דבר אחר. "כשל עובדי מדינה" זה דבר מוגדר, ברור וידוע איך זה עובד - -
מירב בן ארי (כולנו)
אז למה צריך גם את - - -
מירב ישראלי
כי לפעמים רוצים לתת יותר.
היו"ר יעקב מרגי
מאחר שבחקיקה נתנו אפשרות לשרה ולמכון לקבוע מדיניות ספורט חדשה שתאושר על-ידי שר התרבות ושר האוצר - -
מירב בן ארי (כולנו)
והמלצה של המועצה.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר, זה בסוף.
גיא אטיאס
איזו מועצה?
מירב בן ארי (כולנו)
הנה, תראה: "לאחר התייעצות המועצה, ועל-פי המלצה". אתה לא קורא? תקרא את (ב).
גיא אטיאס
המועצה קודם כול צריכה להמליץ על השכר. מי ממליץ על השכר? המועצה והדירקטוריון?
היו"ר יעקב מרגי
אבל אני לא רוצה לתת למועצה חופש פעולה.
מירב בן ארי (כולנו)
זאת בעיה. אני לא מבינה על כל הסלט הזה.
היו"ר יעקב מרגי
מירב, החשש שלך מיותר.
מירב בן ארי (כולנו)
זה מה שיקל עליכם קבלה של עובדים? מי יעצור אתכם?
היו"ר יעקב מרגי
יאיר, שאלות עכשיו. על מה אתה שואל? אתה רוצה לפתוח את כל סוגית העובדים?
יאיר אברהם אלגאוי
כן.

קודם כול הופתענו משינוי הנוסח של סעיף 23, והיה ראוי שכשמנהלים אתנו משא ומתן קיבוצי יישבו אתנו ויביאו בשקיפות ויאמרו לנו שיש כוונה לשנות את הנוסח.
היו"ר יעקב מרגי
צודק. מה מפתיע אותך בנוסח?
יאיר אברהם אלגאוי
אם ניכנס לקטע של השינויים שהוצגו פה – אנחנו לא יודעים מה השינויים בפועל - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, רגע, יאיר. אני לא הולך לחזור על כל הדיון. אין פה שינוי. אני אסביר לך מה נעשה. שינוי הנוסח הזה בא במקום ובצדק. מרגע שהחוק נתן סמכות לקבוע מדיניות ספורט מדי פעם כשצריך, ויכול להיות שבמדיניות החדשה הוא יצטרך לתת העדפה לעובדים מסוימים ראוי שהמכון והמועצה שחושבים שכך צריך תביא את ההחלטה שלה לאישור שר התרבות והספורט ולאישור שר האוצר. זה נוסח מתקבל. אין פה עיזים שהכניסו לך. לכן אל תיתלה על זה. תשאל את השאלות המהותיות שאתה באמת חושש לגביהן.
יאיר אברהם אלגאוי
אנחנו לא נתלים, אנחנו רק מבהירים את ההתנהלות.

סדרי קבלת העובדים הם כמו בשירות המדינה – מקובל עלינו; לעניין סעיף (ב) – תנאי העסקתם של עובדי המכון - -
היו"ר יעקב מרגי
וחברות הבת.
יאיר אברהם אלגאוי
אם הנוסח הוא "כשל עובדי מדינה" – אין לנו בעיה. אם משנים את הנוסח יש לנו בעיה.
היו"ר יעקב מרגי
ב-(א) לא שינינו.
מירב ישראלי
זה מה שלימור התריעה.
היו"ר יעקב מרגי
שונה?
מירב ישראלי
כן. לימור הקריאה עכשיו נוסח אחר.
היו"ר יעקב מרגי
לימור, תקריאי לי אותו מחדש.
לימור תוסייה כהן
"קבלתו של אדם לעבודה במכון ובתאגיד הבת תיעשה בהתאם לעקרונות השוויון והייצוג ההולם, השקיפות, הפומביות וטוהר המידות על-פי נהלים וכללים שתקבע מועצת התאגיד".
מירב ישראלי
כלומר זה לא עובדי מדינה. מועצת התאגיד - -
אבי פרידמן
לא יהיו כשל עובדי מדינה.
מירב ישראלי
רק הקבלה. לא תנאי ההעסקה. לדעתי, הוא מקל.
היו"ר יעקב מרגי
אתה אומר דברים על דעת עצמך?
גיא אטיאס
הוא מקל, בדיוק.
קריאה
אני רק רוצה לחדד את השינויים שנעשו. יש פה שני שינויים – אחד בסעיף (א) והשני בסעיף (ב). השינוי שנעשה בסעיף (א) נוגע לתנאי הקבלה. תנאי הקבלה – אני אומר את הדברים כפי שאני מבין אותם – כל עוד הם עומדים בקריטריונים שאמורים שם אין לאף אחד התנגדות שהם יהיו כמו שהם יהיו, לאו דווקא בהכרח כמו עובדי המדינה כדי לתת למכון קצת יותר גמישות.
היו"ר יעקב מרגי
זה סעיף מקל.
גיא אטיאס
זאת הייתה דרישה של המשרד כי אם אתה רוצה לקלוט עובדים לפי תנאי העסקה של עובדי מדינה יש בירוקרטיה מאוד סבוכה. אפשר לעשות בירוקרטיה יותר קטנה ובלבד שיש קריטריונים שוויוניים.
היו"ר יעקב מרגי
יאיר, אומרים לך שהתיקונים בסעיף - - -
גיא אטיאס
ההפך, זה בא להקל על העובדים.
היו"ר יעקב מרגי
- - למרות שלא התייעצו אתך הם באים בסך הכול להקל. זה לטובת העובדים.
יאיר אברהם אלגאוי
לי אין בעיה עם פישוט הכללים. אבל צריך להבין מה קורה. מדובר פה קודם כול על העסקת עובדים בתאגיד הבת שהיום זה לא קיים. זאת אומרת מחר יכול להיות שתהיה דיפרנציאציה. יעדיפו לקלוט עובדים בתאגיד הבת כדי לא לקלוט עובדים במכון.
היו"ר יעקב מרגי
מה אכפת לך?
יאיר אברהם אלגאוי
זה משפיע. נניח שמחר יגידו לנו שעקב מצב כלכלי במכון מבקשים לפטר עובדים, ויקלטו עובדים בתאגיד הבת - -
מירב ישראלי
אבל הם יכולים לעבוד רק בבית הנבחרות.
גיא אטיאס
הגבלנו את תאגיד הבת רק לבית הנבחרות.
יאיר אברהם אלגאוי
אבל הם גם יכולים להרחיב.
היו"ר יעקב מרגי
יאיר, שאלת שאלה?
חיים ילין (יש עתיד)
יאיר, לפי החוק, הכול חייב לעבור לתאגיד. עזוב את העובדים כרגע – הכול חייב לעבור לתאגיד. אם כל הנכסים עוברים לתאגיד, עובדים שהם גם נכס עוברים לשם ככה כמו שהוא. אני לא מבין מה החשש.
היו"ר יעקב מרגי
יש הצעה של היועצת המשפטית. מאחר שבסעיפים של התאגיד שעוד לא קראנו אותם יש הגנות ומגבלות בוא נגמור את נושא חברות הבת והתאגידים ולאחר מכן נחזור לזה. לא נתקדם בחקיקה אם אתה לא שואל את השאלות שלך.
יאיר אברהם אלגאוי
אוקיי.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו ממשיכים בהקראת התיקונים.
מירב ישראלי
אז אני רק מסכמת בשבילי לנסח, שבסעיף קטן (א) זה הנוסח שהוקרא על-ידי משרד המשפטים, ולגבי תנאי ההעסקה בסעיף (ב) אנחנו מוסיפים את תאגיד הבת.
גיא אטיאס
הנוסח שהקריא הממונה על השכר מקובל, נכון?
מירב ישראלי
הוא פשוט שינה את הסדר.
יאיר אברהם אלגאוי
סליחה, אדוני, חוזרים אחר כך לסעיף 23?
היו"ר יעקב מרגי
אני חוזר לכל השאלות שתשאל בסוגית העובדים. תרכז לך אותם. גם אם זה יהיה על סעיף ההגדרות וקשור לעובדים, תשאל.
מירב ישראלי
לגבי מינוי מבקר פנימי – סעיף 24.
מירב בן ארי (כולנו)
היום אין מבקר פנימי?
מירב ישראלי
עקרונית בכל תאגיד סטטוטורי יש מבקר פנימי, לפי חוק הביקורת הפנימית. אז אנחנו כותבים את זה גם פה. גם פה נשאלת השאלה האם למבקר הפנימי יש סמכויות גם לגבי תאגיד הבת.
מירב בן ארי (כולנו)
למה לא?
מירב ישראלי
הם פשוט לא העבירו לי את התשובה.
לימור תוסייה כהן
התשובה היא שאין מניעה שתאגיד הבת ימנה את אותו מבקר פנימי גם לביקורת פנים של תאגיד הבת. לא צריך לעגן את זה בנוסח, אלא פשוט צריכה להתקבל החלטה בתאגיד הבת על מינוי המבקר הפנימי.
מירב ישראלי
בתאגיד הבת חייב להיות מבקר פנימי?
לימור תוסייה כהן
למיטב הבנתי, לא.
מירב ישראלי
זאת השאלה. השאלה היא לא אם הוא רשאי. השאלה אם אנחנו רוצים לחייב אותו.
לימור תוסייה כהן
אין מניעה לחייב אותו. אתם רוצים?
היו"ר יעקב מרגי
כן. ההחלטה היא כן. אנחנו עמותה שמגלגלת 150.20 שקל – מחייבים אותה בוועדת ביקורת - -
לימור תוסייה כהן
בסדר, אני לא מתווכחת.
מירב ישראלי
השאלה האם למועצה יש סמכות למנות - - -
לימור תוסייה כהן
פשוט נקבעה בחוק חובה על תאגיד הבת למנות מבקר פנימי.
מירב ישראלי
אז זה לא פה.
לימור תוסייה כהן
לא פה. זה בהוראות של תאגיד הבת.
מירב ישראלי
בהוראות תאגיד הבת חובה למנות מבקר פנימי. וזה לא חייב להיות אותו מבקר?
לימור תוסייה כהן
לא חייב. יכול.
היו"ר יעקב מרגי
אין מניעה.
מירב ישראלי
אם אין מניעה לא צריך להגיד את זה.

כפי שאמרתי קודם הסימן של רואה חשבון מבקר נמחק. מתייחסים לדוחות מבוקרים.

סעיף 28 – אישור תכניות עבודה – נמחק. אנחנו תכף נתייחס לזה בסעיף התקציב.

סעיף 29 – אין שינויים.
היו"ר יעקב מרגי
גיא, כמה שנים אתה עובד על החוק הזה?
גיא אטיאס
ארבע.
היו"ר יעקב מרגי
אתה יודע שכשגומרים פרויקט קורה משהו שהוא כמו "חיים שכאלה".
יוסי שרעבי
יותר מארבע שנים.
היו"ר יעקב מרגי
זה ביני לבינו. לא צריך לפתוח דיון. אם אתה רוצה קמע אני אתן לך.
גיא אטיאס
תן לי עכשיו. אחרי מה שאמרת, כבוד היושב-ראש, אני חייב קמע.
מירב ישראלי
סעיף 30 – ועדת המחקר – כפי שהוחלט בפעם הקודמת יהיו בה חמישה חברים.

סעיף 31 – תקציב המכון ומימון – כאן יש כמה תיקונים. אני אקריא: "המועצה תגיש לשר ולשר האוצר לאישורם לא יאוחר מ-31 ביולי בכל שנה את הצעת התקציב של המכון ואת הצעת התקציב של תאגיד הבת לשנת התקציב הבאה; התקציב השוטף של המכון ושל תאגיד הבת ותקציב הפיתוח שלהם הנכללים בהצעות התקציב כאמור לא יהיו גירעוניים".

בסיפא תגידו לי מה הוחלט. כאן התיקון?
לימור תוסייה כהן
"אישור התקציב כאמור בידי השר ייעשה בשים לב לתכנית העבודה של המכון ולהתאמתה למדיניות הספורט הלאומית".
היו"ר יעקב מרגי
מה שהיה.
מירב ישראלי
זה מה שהיה. בסדר.

סעיף (ד) - -
אביעד נימקובסקי
היה תיקון נוסף - -
היו"ר יעקב מרגי
מי השחקן החדש שהצטרף?
אביעד נימקובסקי
אני מהלשכה המשפטית במשרד האוצר. ב-(ג) היה לנו תיקון נוסח.
מירב ישראלי
מסגרת תכנית נפרדת?
היו"ר יעקב מרגי
נמחק.
אביעד נימקובסקי
"חלקו של התקציב השנתי של המכון מתוך תקציב המדינה ייקבע בחוק התקציב השנתי".
מירב ישראלי
עניין של ניסוח. את סעיפי התקציב מנסחים כל פעם אחרת בכל חוק. צריך להיות עקביים.
אביעד נימקובסקי
את צודקת.
מירב בן ארי (כולנו)
את מוחקת את זה?
היו"ר יעקב מרגי
את הסיפא.
מירב ישראלי
את הסיפא. את סעיף תקציב משרד התרבות והספורט.

ב-(ד) נאמר שההכנסות הנוספות של המכון לא יוכלו לשמש לתקורות. את הניסוח לקחתי מסעיף קטן (ה) של הוצאות הנהלה וכלליות. אתם רציתם להוסיף פה שכר.
קריאות
כן.
מירב ישראלי
יש בזה צורך? אני לא יודעת, אני שואלת.
תמיר כהן
אם מהנוסח זה ברור שזה כולל הוצאות שכר אז לא צריך.
מירב ישראלי
אתם ניסחתם ב-(ה) בהצעה הממשלתית - -
היו"ר יעקב מרגי
בדיון הקודם אפשרתם 2.5%. מה עכשיו?
גיא אטיאס
סטיות מעל 2.5 מיליון.
היו"ר יעקב מרגי
יפה. אז מה עכשיו?
אביעד נימקובסקי
אני אסביר את החשש.
מירב ישראלי
תראה את (ה) רגע.
אביעד נימקובסקי
אני רואה.
מירב ישראלי
אולי גם שם צריך לתקן.
גיא אטיאס
הוצאות הנהלה וכלליות כוללות שכר.
אביעד נימקובסקי
אני אסביר את החשש.
היו"ר יעקב מרגי
אני חשבתי שמשבוע שעבר אתם לא עושים כלום במשרד, רק מסיימים את החוק הזה.
גיא אטיאס
סיכמנו.
מירב ישראלי
האמת שהם היו אצלי כבר יומיים.
אביעד נימקובסקי
אני אסביר את החשש. לפעמים יש מקרים בתאגידים שמתקבלות תרומות, והן משמשות רק עבור שכר, ולפעמים אפילו לתקופות ארוכות, ויום אחד מסתיימת התרומה ואתה נשאר עם העובד ובלי התרומה. לכן אנחנו רוצים שהדברים האלה יילקחו בחשבון. זאת אומרת שלא ישמשו דווקא לשכר או כתחליף או גם לא לתמרץ בצורה - -
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי.
מירב ישראלי
השאלה אם הוצאות הנהלה וכלליות כוללות את זה.
היו"ר יעקב מרגי
לא.
מירב ישראלי
וב-(ה) זה צריך גם לכלול?
היו"ר יעקב מרגי
בניתוח דוחות הנהלה וכלליות זה לא שכר.
מירב ישראלי
"הכנסות נוספות לא ישמשו להוצאות הנהלה וכלליות".
גיא אטיאס
הוצאות הנהלה וכלליות כוללות רק את ההוצאות - -
היו"ר יעקב מרגי
ברור מה זה כולל.
גיא אטיאס
אבל זה לא הוצאות של פעילות ישירה.
היו"ר יעקב מרגי
אבל שכר.
מירב ישראלי
אנחנו עכשיו ב-(ד), לא ב-(ה). זה תרומות, עיזבונות ומענקים.
אמיר שרף
הערה לגבי (ד) – יש פרויקטים או תרומות שבהם כן נכלל שכר, למשל פרויקט זלינגר ששם יש מאמן - -
היו"ר יעקב מרגי
אני חושב שההגבלה הזאת תחנוק אותה. כי אם אני מקבל תרומה לפרויקט מסוים התרומה היא אד-הוק. גם העסקה של העובד בפרויקט תהיה אד-הוק. אם תאמר לו ללא שכר מה הוא יעשה עם התרומה? הוא יצטרך לקנות שירותים מהדר יוסף, והוא לא רוצה לקנות שירותים מהדר יוסף.
מירב ישראלי
איפה הדר יוסף היום?
היו"ר יעקב מרגי
הוא התייאש בדיון הקודם. אתם רואים שאני מייצג אותו נאמנה. תאמרו לו, לשטיינר.
אמיר שרף
אבל, אדוני, הנוסח לא מאפשר את זה. הנוסח אומר שזה לא יהיה לשכר.
היו"ר יעקב מרגי
לכן תעשו לכם הגנות אחרות.

האוצר, אולי אתם רגילים שעובדים אצלכם. אני לא עובד אצלכם. תעשו לכם מיגונים אחרים מסעיפים אחרים, ובינתיים תעבדו על זה. הנהלה וכלליות – נקודה.
אביעד נימקובסקי
יש לנו הצעה לנוסח ברמה הרעיונית. נכתוב שמה שייכלל בהנהלה וכלליות ייקבע על-ידי השרים.
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא. זה שטחי, רדוד, לא רציני. זה מעליב את הליך החקיקה. תעשו לכם מיגונים אחרים.
חיים ילין (יש עתיד)
הנהלה וכלליות זה כל מה שלא מוגדר בחיים.
רות דיין מדר
שהשר והשרה יהיו המועצה.
היו"ר יעקב מרגי
הם ימצאו בחוץ נוסח.

אנחנו מתקדמים.
מירב ישראלי
אז להשאיר ככה?
היו"ר יעקב מרגי
בינתיים הנהלה וכלליות בלבד.
מירב ישראלי
אז תחשבו - -
היו"ר יעקב מרגי
הם עובדים על זה בחוץ.
מירב ישראלי
(ה) גם נשאר ככה? הנהלה וכלליות?
קריאה
כרגע כן.
מירב ישראלי
סעיף 32 – "מחיר שירות" – היו פה כל מיני דיונים על נושא של שוויוני וכולי. הנוסח כרגע: "בלי לגרוע מהוראות חוק זה" – הכוונה היא שאם יש מקומות שהם יכולים לפי החוק לקחת פחות אז אנחנו לא גורעים מזה. "המכון יגבה בעד כל שירות שהוא מספק בתשלום מחיר המשקף את השווי הכלכלי של השירות לפחות לפי אמות מידה שוויוניות".
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי.
מירב ישראלי
הנוסח הזה מקובל?
קריאה
להעביר את "לפחות" לפני - -
מירב ישראלי
כן, זה ניסוח.
אריק קפלן
זה אומר שהמכון לא יכול לסבסד פעילויות ספורט?
היו"ר יעקב מרגי
לפי אמות מידה שוויוניות, אם הוא נתן לאחד ככה – גם לשני.
אריק קפלן
אבל הוא אומר: "המשקף את השווי הכלכלי של השירות לפחות".
מירב ישראלי
נכון, הוא לא יכול.
אריק קפלן
אבל זאת המטרה של המכון.
מירב ישראלי
הוא לא יכול, אלא אם כן ניתן לו בחוק שיתוף פעולה. הרישא "בלי לגרוע מהוראות חוק זה" - -
אריק קפלן
אבל זאת המטרה של המכון – לממן את פעילויות הספורט.
היו"ר יעקב מרגי
בלי לגרוע. מה אומר בלי לגרוע?
מירב ישראלי
יש פה שני דברים: יש פה מקומות בחוק שמותר לו לסייע לגופים.
היו"ר יעקב מרגי
דנו בזה בדיון הקודם.
מירב ישראלי
תשים לב שזה רק אם הוא לוקח תשלום. אם הוא לא לוקח תשלום הסעיף הזה לא חל.
אריק קפלן
הספורט רוצה להשכיר אולם ספורט. מכון וינגייט שמקבל סכומים יסייע לארגוני הספורט. הוא אומר לו, לי עולה מאה שקל, אבל אני מקבל מהמדינה מספיק כסף, ואני נותן לכם בשמונים שקל. החוק אומר - - -
היו"ר יעקב מרגי
שאלת – תקבל תשובה.
מירב ישראלי
אני העליתי את השאלה הזאת בפעם הקודמת – האם כל שירות זה לא רחב מדי, והאם אנחנו לא רוצים להגיד איזה פעילויות. נאמר לי, לא, זה לא רחב מדי.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אבל למה אנחנו צריכים לכתוב: "משקף את השווי הכלכלי של השוק"?
מירב ישראלי
היה ויכוח גדול בפעם הקודמת.
היו"ר יעקב מרגי
בדיון הקודם עלתה השאלה הזאת, ונאמר במפורש שיש מנדט למכון אם יש עניין לקדם ענף מסוים, תחום מסוים ותקבל במדיניות שלה לתת פרויקט מסוים לא במחיר כלכלי יש לך האפשרות.
גיא אטיאס
ובלבד שזה לפי כללים שוויוניים.
קריאות
- - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
בסעיף הזה יש שני נושאים שונים.
קריאה
נכון.
גיא אטיאס
אני אבהיר את הרציונל, ואז זה יהיה פשוט. ואז תגידו לי אם זה תואם את הניסוח או לא. הרציונל הוא שהמדינה מעמידה תקציב לטובת המכון. המכון, אסור לו להיות גירעוני, כלומר חלק מהתקציב צריך להגיע מהמדינה, וחלק צריך להגיע מגופי הספורט. יחד הם צריכים להחזיק את כל פעילות המכון שלא תהיה גירעונית.
יוסי שרעבי
לגבי פעולות יזומות שלו.
גיא אטיאס
בנוסף לכך מה שאנחנו אומרים בסעיף הזה הוא שכל ההתנהלות חייבת להיות כלכלית מכיוון שהמחיר הכלכלי של שעת עבודת פעולה בתוך המכון תיקבע על-ידי המכון. המחיר הכלכלי הוא מחיר. מי מסבסד את המחיר הכלכלי הזה? הן המדינה והן האיגודים. אבל המחיר שנקבע הוא מחיר כלכלי.
היו"ר יעקב מרגי
אם אני מבין אותך טוב – האם במחיר הכלכלי נקבע בהתייחס להצעת התקציב שנקבעה על-ידי המכון. לא יצויר שבהצעת התקציב הכנת איקס מיליונים לסבסוד פעולה מסוימת זה נכלל?
גיא אטיאס
אני רוצה להפריד בין העלות לבין מי שמממן את העלות.
מירב ישראלי
אז כתוב "יגבה". זה בדיוק העניין.
גיא אטיאס
אמרתי – הוא יגבה את ההפרש. המחיר הכלכלי הוא לא סוגיה מי מממן אותה. המכון קובע שעלות שעת הפעלת מתקן היא איקס. אנחנו נבחן שזה באמת כלכלי ועומד בכל התנאים הכלכליים. עכשיו השאלה היא איך הפעולה הזאת ממומנת. שעת הפעולה הזאת היא חלק מהמקורות התקציביים של המדינה – חלק ממקורות חיצוניים שזה האיגודים. יחד כולם יממנו את המחיר הכלכלי.
מירב ישראלי
- - -
גיא אטיאס
המחיר הכלכלי הוא בסמכות גורמי המקצוע בתוך המכון. לא לנו יש say, לא לאיגודים יש say.
יוסי שרעבי
זה בהתאם לתקציבים שמגישים. זה כמו שהיושב-ראש אומר.
גיא אטיאס
נכון.
קריאה
אבל זה לא מה שאומר הסעיף.
גיא אטיאס
זה הרציונל.
קריאה
- - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה רוצה לראות שזאת ההתפרצות האחרונה שלך בדיון? אני אומר לך, אני מגיע היום להצבעות.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אין לי מחלוקת על הרציונל. יש לי מחלוקת על מה שמופיע פה בסעיף הזה מהסיבה הפשוטה שהוא יפגע ברציונל. המכון יכול לומר שיש תחומים מסוימים שלא רק שאני גובה את המחיר הכלכלי – אני קובע 30%-20% מעל המחיר כי אני חושב שאני יכול להרוויח שם כסף, ואין לי אינטרס - - -
היו"ר יעקב מרגי
מותר לו.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
- - והוא יכול לעשות את זה. בסכום הזה הוא מסבסד פעילות אחרת שאותה הוא לא גובה במחיר הכלכלי, אלא ב-50%. את התקציב שלו הוא שומר בסעיף אחר שאתה אומר שאסור לו לחרוג מתקציבו. זה בסדר, זה לגיטימי כמו כל גוף ציבורי.
גיא אטיאס
יש אלטרנטיבות בשוק.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
תנו לי לסיים. הוא יפגע במכון וגם באינטרסים של משרד הספורט. אני אומר את זה לאדוני המנכ"ל. זה מגביל יותר מדי.
היו"ר יעקב מרגי
כשאנחנו כותבים כאן "בלי לגרוע מהוראות חוק זה", למה זה מכוון?
מירב ישראלי
אני הכנסתי את זה כי אמרתי, לפחות הדברים שהם ברורים בחוק. למשל שהוא יכול לסייע לאיגודים. זה מה שסיכמנו אתמול. אני חשבתי שהמגבלה של "מחיר כלכלי לפחות" מאוד תגביל אותם בפעילות שלהם כי הם גם לא יכולים להעביר מפעילות לפעילות. אז לפחות הדברים שמופיעים בחוק - -
היו"ר יעקב מרגי
אם אני משאיר "מבלי לגרוע מהוראות חוק זה" זאת אומרת שיש לי אפשרות ליישם את המדיניות שהחוק הזה אומר למרות הסעיף הזה?
יוסי שרעבי
אתה יכול לסבסד גם דברים אחרים? זאת השאלה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
רק במה שמופיע בחוק.
גיא אטיאס
רק בחוק. זאת הכוונה. בדיוק.
היו"ר יעקב מרגי
זאת הכוונה. אני לא רוצה שהוא פתאום יחליט על משהו שהוא לא המדיניות של הספורט.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אבל בסעיף הזה אתה נכנס כדי להגיד לו כמה הוא יגבה על כל דבר. זה מופרז בחקיקה, וזה גם מופרז ביכולת של המכון לנהל. "מבלי לגרוע בסעיף זה" – זה מצד אחד, וזה צריך להישאר בכל מקום - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה, עודד.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
- - הוא יגבה מחיר לפי אמות מידה שוויוניות.
יוסי שרעבי
אני חושב שההערה של חבר הכנסת עודד פורר היא הערה נכונה. אנחנו לגמרי חושבים שיש מקום לתת גמישות בניהול. יש מסגרת תקציבית, יש דברים שהם שווי כלכלי, ויש דברים שצריכים לעשות סבסוד צולב. זה חלק מהגמישות שלו. הפתרון שניתנה כאן היועצת המשפטית הוא פתרון שיוצר איזונים כי במסגרת החוק יש אפשרות – ונניח שהאוצר לא מתנגד לזה כי זה מופיע – שהתאגיד הזה יתמוך בפעילויות ספורט. הוא רשאי לעשות את זה אז בהינתן שיש האפשרות הזאת הסעיף הזה מתאפשר.
גיא אטיאס
אבל יש ערבוב, אדוני היושב-ראש.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, מה השם?
ירון פוזננסקי
אני ירון ממרכז הספורט הדר יוסף.
היו"ר יעקב מרגי
אז אתם פה.
ירון פוזננסקי
אמרתי לו שאתה מתגעגע. מסרתי לו. הוא מצטער שהוא לא יכול היה להגיע.

- - - עוד פעם נפגע פה. אם אנחנו מדברים על הסבסוד של הפעילות במכון אז זה אומר שאנחנו שוב גורמים לעצמנו חוסר תחרותיות או מונופול. אני מבקש לפרוטוקול להגן על זה. שמחירי השוק זה עדיין מה שיקבע. כי היום אני יכול להגיד לאריק קפלן מאיל"ת שעדיין יותר זול במרכז ספורט לקבל את אותו אולם במחירים טובים יותר.
היו"ר יעקב מרגי
אני הבנתי אותו. ראיתי שלמרות הטרקטורים על מסלול האתלטיקה לא פגעו לך בתחרות.
ירון פוזננסקי
בונים עוד וולודרום. בונים עוד ענף ספורט. עוד מדליות.
היו"ר יעקב מרגי
הבנתי. אמרתי לך שאני לא רוצה לפתוח דיון. רק נשאר לי ככה על הקצה.
חיים ילין (יש עתיד)
- - - הקנדי המיליונר תורם. איפה המדינה?
היו"ר יעקב מרגי
נראה לי שהסוסים ברחו מהאורווה.
חיים ילין (יש עתיד)
מה, אנחנו צריכים תרומות כדי להגיע לאן שאנחנו מגיעים?
היו"ר יעקב מרגי
גיא, מילה אחרונה. אני מכריע.
מירב ישראלי
פסקה 5(ג) לא ייגרע.
היו"ר יעקב מרגי
מה לגבי הנוסח?
גיא אטיאס
לגבי המנכ"ל - - -
היו"ר יעקב מרגי
הניסוח מקובל?
גיא אטיאס
כן.
היו"ר יעקב מרגי
הוא אומר לך, מבלי לגרוע.
מירב ישראלי
זה בעיקר 5(ג). 5(ג) מאפשר שהמכון יתמוך ויסייע.
היו"ר יעקב מרגי
זה מאפשר, זה לא מונע מהם.
מירב ישראלי
אז להשאיר ככה?
היו"ר יעקב מרגי
כן. בינתיים.
מירב ישראלי
תסתכל על 5(ג).
היו"ר יעקב מרגי
רבע לאחת עשרה – הצבעות.
מירב ישראלי
שאלתי אתכם אם (ה) בסעיף 31 חל על תאגיד הבת?
היו"ר יעקב מרגי
לא שאלת. דיברנו – לגבי הנהלה וכלליות.
מירב ישראלי
לא. אבל לגבי תאגיד הבת זה חל?
היו"ר יעקב מרגי
יש תשובה?
קריאה
חל גם לגביו.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
איך סעיף (ג) אומר שהוא יכול לעשות דברים במחיר אחר שהוא לא מחיר שוק? בסעיף (ג) מפרטים את כל הפעילויות – זה מצוין. אבל אף אחד לא מציין שהוא יכול לעשות את זה במחיר שהוא מתחת למחיר השוק, לפחות, שהוא צריך לגבות. הוא חייב לגבות.
גיא אטיאס
אני אענה?
היו"ר יעקב מרגי
כן, תענה לו. אם לא אתה, מי?
גיא אטיאס
אנחנו מתכוונים שהמחיר הוא מחיר כלכלי שמי שקובע אותו הוא אך ורק המכון. במסגרת החוק אני מעביר תקציב לפעילות הסטטוטורית. המכון מסבסד את הפעילות, אבל המחיר נקבע על-ידי המכון.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
שחייב לשקף את השוק ככלכלי לפחות.
היו"ר יעקב מרגי
אתה נתקעת בסעיף הזה, עודד.
גיא אטיאס
אני אומר שבכל הליך החקיקה המחיר נקבע שם, והמקורות של הכסף - -
מירב ישראלי
יש פה שני עניינים: אחד זה "מבלי לגרוע מהוראות חוק זה". אם אתה מסתכל על 5(ג) הוא יכול לקיים שיתוף פעולה מקצועי, זאת אומרת להביא את המשאבים שלו לשיתוף פעולה מקצועי; מותר לו להעניק סיוע מקצועי, והוא גם יכול לקיים פעילות אחרת שהמועצה החליטה אם השר אישר, והיא לא למקורות רווח.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אין בעיה. הוא יכול לקיים אותה. זה עדיין לא גורע מהוראות חוק זה, ועדיין הוא חייב לגבות עליה את השווי הכלכלי. איפה סעיף ג(3) יכול להיות ללא עלות?
גיא אטיאס
אין ללא עלות.
היו"ר יעקב מרגי
אין ללא עלות.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
נניח שהיא החליטה שהיא רוצה לעשות עכשיו משהו ולסבסד אותה ב-100%?
היו"ר יעקב מרגי
אין דבר כזה.
תמיר כהן
האוצר מתנגד לסעיף כזה, חד וחלק.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
בקיצור, אתם עושים מועצה שכל הספורט - - -
היו"ר יעקב מרגי
חכה, מישהו שאל אותך? בנו להעביר סעיף. אתה רוצה שאני אפסיק להתייחס אליכם? למה אתה קופץ? אתה כל הזמן קפיץ. מישהו הולך לשדוד אותך או את הקופה הציבורית? למה אתה קופץ?
תמיר כהן
אני שומר עליה.
היו"ר יעקב מרגי
אז אני אומר לך, מהיום והלאה, תרצה רשות דיבור – תבקש.
תמיר כהן
מקובל.
מירב ישראלי
שיתוף הפעולה והסיוע המקצועי, לפי מה שדובר פה – המכון נותן משאבים שלו כדי לסייע ולשתף פעולה עם גופים אחרים. אני הבנתי שלא בהכרח זה שווי כלכלי.
היו"ר יעקב מרגי
ככה אנחנו הבנו לאורך כל החקיקה.
מירב ישראלי
ככה הבנו. אולי זה לא נכון.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זה לא מופיע בחוק.
מירב ישראלי
זה מה שנאמר פה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לפי החוק כרגע, כשאני נכנס לסעיף 32 זה שווי כלכלי. הם יצטרכו לגבות שווי כלכלי.
מירב ישראלי
זאת שאלה אחת. שאלה נוספת היא ניסוחית יותר. גיא, יכול להיות שהמילה "יגבה" היא לא נכונה פה, לפי מה שאתה אומר. כי בעצם אתה אומר, הוא יקבע שווי כלכלי, ואז הוא יראה שיש לו מקורות כספיים שונים - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
הוא לא יכול לחרוג מהתקציב.
מירב ישראלי
- - - השווי הכלכלי הזה. לא "לגבות". זה שני דברים שונים.
יוסי שרעבי
להבנתי, הסעיף הזה שאומר "להעניק סיוע מקצועי לרבות בהעמדת מתקנים" ואז הוא אומר: "לפי החלטת המועצה" – הפרשנות שלי היא – ואני גם מבין את עמדת האוצר וההבנה היא גם איתם – שככל שהמועצה מחליטה שהיא מעמידה מתקנים ללא תשלום - -
היו"ר יעקב מרגי
היא צריכה להביא מקורות.
יוסי שרעבי
ואז היא מביאה מקורות. זה בספר התקציב שלה.
מירב ישראלי
זה לא הסעיף הזה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
סעיף 32 יחייב אותה - -
היו"ר יעקב מרגי
עודד אומר בצדק, שמצד אחד נתת לו מסלול ירוק מאושר בגוף התקציב וב-32 לקחת אותו לו.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אתה אומר "תקבע"?
גיא אטיאס
תקבע.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
"תקבע" אין לי שום בעיה.
מירב ישראלי
"תקבע" זה משהו אחר.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני מסכים אתך שאם היא נותנת כמו למשל עוד שימוש במתקן, לפחות היא תדע שזה עולה לה מאה שקל שהיא לא גובה אותם.
יוסי שרעבי
זה כתוב. זאת הפרשנות. "בהתאם להחלטת המועצה" – זאת המשמעות.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
"תגבה" זה אומר שאני צריך לקבל ממך כסף. "המכון יקבע".
היו"ר יעקב מרגי
"המכון יקבע מחיר המשקף".
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מצוין.
מירב ישראלי
אז צריך "מבלי לגרוע מהוראות חוק זה"?
גיא אטיאס
כן. אז אני יכול לסבסד את זה.
יוסי שרעבי
זה האיזון.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
"המכון יקבע". במקום "יגבה" – "יקבע".
מירב ישראלי
הוספנו את תאגיד הבת ב-31(ה). בסדר?
היו"ר יעקב מרגי
כן. הלאה.
מירב ישראלי
סעיף 33 – גמול והחזר הוצאות.
גיא אטיאס
רק בנושא - - - הנהלה וכלליות – אני רוצה שיהיה ברור - -
היו"ר יעקב מרגי
גם על חברות הבת.
גיא אטיאס
כל מה שאמרנו שהוצאות הנהלה וכלליות – כל מה שקשור לשכר עורך דין, רואה חשבון, הנהלה, שיווק – כל הדברים האלה הם חלק מהוצאות הנהלה וכלליות. מה לא כולל בהוצאות הנהלה וכלליות? למשל בבית ספר למאמנים יש השכר של הגורם המקצועי שהוא לא חלק מהוצאות הנהלה וכלליות, אלא מההוצאה הישירה של בית ספר למאמנים. אז אני עושה הפרדה מאוד ברורה, ואמרתי את זה לפרוטוקול. אם יש הערות לאוצר, אין בעיה.
מירב ישראלי
אז על זה הסעיפים האלה לא חלים.
גיא אטיאס
נכון.
תמיר כהן
אבל זה כן חל על השכר של השיווק.
מירב ישראלי
גם שכר לצורך זה? זה מה שאתה אומר?
היו"ר יעקב מרגי
הנהלה וכלליות במונח הרחב.
תמיר כהן
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
אתה יודע שחסמתם את עצמכם בצורה אחרת עקיפה. אבל לא אכפת לי מהאוצר. מה שאתם לא מחמירים עם עצמכם אני לא הולך להחמיר בשבילכם. מצד אחד שמרת על משהו, אבל חסמת את עצמך. אבל, בסדר, הלאה.
מירב ישראלי
סעיף 33 – גמול והחזר הוצאות – גם פה אתם צריכים להגיד לי את נושא של תאגיד הבת, ומי מקבל. יש פה כל מיני הערות שהעברתם לי.
היו"ר יעקב מרגי
אתם בפוקוס אתנו?
גיא אטיאס
לגמרי.
היו"ר יעקב מרגי
אז תענו.
מאור לזר
אני ממונה על השכר, לשכה משפטית. הסעיף הזה צריך לחול על תאגיד הבת, ויש להוסיף בסעיף (א), (ב) ו-(ג) לאחר "חבר המועצה" – "חבר ועדת משנה או חבר דירקטוריון תאגיד הבת".
היו"ר יעקב מרגי
מקובל.
לימור תוסייה כהן
אני מציעה שנדבר גם על הנוסח אחר כך כי זה גם לא יכול להיות ועדת משנה של הדירקטוריון. זאת אומרת הסעיף הזה - - - יחול על תאגיד הבת בשינויים המחויבים.
מירב ישראלי
יכול להיות שצריך יהיה להתייחס לזה גם בסעיף של תאגיד הבת. חוץ מזה אין פה תיקונים.

סעיף 34 – מקרקעין – זה תיקון בעקבות הישיבה הקודמת, שמי שיקבע זה הממשלה או שר התרבות והספורט ושר האוצר אם הממשלה הסמיכה אותם.

סעיף 35 – איסור העברת נכסים – בסוף החלטנו להשאיר את זה ככה בגלל סוגית הרוחב והתאגידים - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
- - -
היו"ר יעקב מרגי
סגרנו את זה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
כי בעצם לא לוקחים מקרקעין - -
היו"ר יעקב מרגי
הפוך. זה גם דבר שלא היה מהודק. עכשיו הולכים להסדיר את זה בחוק.
מירב ישראלי
איסור העברת נכסים השארנו בסוף ככה.
לימור תוסייה כהן
בתיקון של סעיף (ד), מרב.
מירב ישראלי
כן, דיברתי על הסעיף באופן כללי. ושוב, החלה על תאגיד הבת.

סעיף 36 – פטור ממסים – נשאר כמו שהוא.

סעיף 37 – דין וחשבון שנתי – גם פה - -
יוסי שרעבי
סליחה, בעניין פטור ממסים, יש תשובה לבקשה שלי?
תמיר כהן
כרגע אין.
היו"ר יעקב מרגי
איזה מסים? פטור מארנונה?
יוסי שרעבי
כן.
היו"ר יעקב מרגי
לא שייך. זרקנו את זה כבר בדיון הקודם. יש פה השלטון המקומי. תרצו – תעשו חקיקה אחרת נפרדת.
אמיר שרף
לגבי ארנונה אפשר להתייחס? כפי שציינתי בישיבה הקודמת - -
היו"ר יעקב מרגי
קיבלת תשובה גם בישיבה בדיון הקודם.
אמיר שרף
אני מבקש להוסיף בקצרה. מאוד מקובל בשורה שלמה של חוקים של תאגידים סטטוטוריים שכתוב במפורש - -
היו"ר יעקב מרגי
לא רוצה - - - אין לך חוק אם יש לך סעיף של ארנונה.
אמיר שרף
למה?
היו"ר יעקב מרגי
ככה. החלטתי שאין. תרצה – לכו להידיין עם השלטון המקומי ועם משרד האוצר. לא פה – נקודה. אתה רוצה לתקוע את החוק? אין בעיה. תכניסו ארנונה – אין לכם חוק.
משה סמיה
אתמול אמרה לי ראש עיריית נתניה שהיא סיכמה - -
היו"ר יעקב מרגי
אני שואל אותך שאלה, למה אתה פותח? יש לך תחושה שאני הולך לפתוח את זה?
משה סמיה
לא, לא.
היו"ר יעקב מרגי
לא לפתוח את זה. דיברנו על זה בדיון הקודם. חבל שאתם פותחים את זה שוב. למרות שיש לי יצר הרע לדגדג קצת את ראש העיר. אבל בהזדמנות אחרת נעשה לה את זה.
אמיר שרף
זה לא משהו חריג.
היו"ר יעקב מרגי
שמע, אנחנו למעלה מחוקקים על כל אסכולה כזאת או אחרת פטור מארנונה. פה אתה רוצה להכניס הכול יחד?
יוסי שרעבי
לא נפתח את זה, בסדר.
מירב ישראלי
סעיף 37 – דין וחשבון שנתי שמנהל המכון מגיש לשר. הוספנו את פעילות תאגיד הבת; מה הוחלט לגבי שר האוצר? הייתה שם שאלה.
תמיר כהן
זה דין וחשבון כספי? זה לא דין וחשבון כספי.
מירב ישראלי
אז אני מורידה.
תמיר כהן
לא צריך שר אוצר.
מירב ישראלי
סעיף 38 – אישורים. זה סעיף שכבר קראנו. ב-(3) הוספתם לי משהו – "קביעת אמות מידה לעניין מכסות ותנאי קבלה למרכז לספורטאים מחוננים". יש פה תוספת שאני לא יודעת של מי היא.
קריאה
של הדס.
מירב ישראלי
הדס, מה הוספת פה בסעיף 38(ב)(3)?
הדס פרבר
אני רוצה שגיא יאשר שזה מקובל עליו.
מירב ישראלי
מה?
הדס פרבר
זאת הערת עבודה פנימית.
מירב ישראלי
אז אני משאירה את הנוסח כפי שהוא.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. בזבזנו דקה וחצי על הערת עבודה פנימית.

אתם אלופים. דאגתם להבריח את כל חברי הכנסת.
מירב ישראלי
הגענו לתאגיד הבת. יש עוד שני עמודים שחולקו לכם.
תמיר כהן
אפשר הערה, כבוד היושב-ראש?
היו"ר יעקב מרגי
כן.
תמיר כהן
בגלל שהיינו בתקציב ולאור השינוי שהוכנס על כך שהמכון לא צריך לגבות מחיר של שווי כלכלי, אלא לקבוע שווי כלכלי, אנחנו מבקשים להוסיף שהשרים יוכלו לקבוע הוראות לגבי הצעת התקציב - -
היו"ר יעקב מרגי
אני אשאל אותך שאלה – אם הצעת התקציב טעונה אישור השרים למה אני צריך הוראות מיוחדות? שלא יאשר אותן. למה אתה רוצה שאני אכניס עכשיו הוראות מיוחדות? לא יהיה. נקודה.
תמיר כהן
להבין את הרציונל.
היו"ר יעקב מרגי
תגיד לשר שימשוך את החוק.
תמיר כהן
תבין את הרציונל. בסופו של דבר אנחנו מאשרים הצעת תקציב, אבל אנחנו רק רוצים לראות את המחירים שנקבעו כדי לראות את גובה הסבסוד.
קריאות
- - -
היו"ר יעקב מרגי
אדוני, לא יהיה. אני מעביר את החוק ככה. אני אומר לך – עומדת הזכות לשר האוצר למשוך את החוק. תפסיקו, בחייכם. חוק של ארבעה דפים עשיתם אותו שלושים דפים.

בבקשה – תאגידים.
מירב ישראלי
בשני העמודים כתוב "תאגיד הבת" – סעיף 42.

"המכון יהיה רשאי להחזיק אמצעי שליטה" – שהגדרנו אותם כמו בחוק ניירות ערך שזה כפי שכתבתי בתחילת החוק: זכות הצבעה באסיפה הכללית ובגוף מקביל והזכות למנות דירקטורים של התאגיד.
היו"ר יעקב מרגי
תקשיב, הלו"ז של הוועדה שלי מלא עד לפגרה, עד אמצע חודש מרס. זה אומר שאם זה לא זה, זה נדחה אחרי הפגרה. אם תתחילו על כל דבר ותהיה לי מהירות תגובה של דקה וחצי עד שתבינו איפה אני נמצא לא יהיו הצבעות. אני לא - - - על החוק.
יוסי שרעבי
בסדר. מאה אחוז.
הדס פרבר
מירב, ב-(א) זה "בלבד" בסוף.
מירב ישראלי
אני הוספתי את הדברים שדיברנו עליהם אתמול. תגידו לי אם יש דברים נוספים. "המכון יהא רשאי להחזיק אמצעי שליטה בתאגיד הבת שינהל ויפעיל את בית הנבחרות בלבד". השאלה אם "ינהל ויפעיל את בית הנבחרות בלבד" זה ברור? ברור מה זה אומר?
היו"ר יעקב מרגי
זה תאגיד הבת.
גיא אטיאס
אני אומר לפרוטוקול שמבחינתנו רק המצב הקיים.
מירב ישראלי
זה לא אומר את זה.
גיא אטיאס
אני אומר את זה לפרוטוקול.
לימור תוסייה כהן
אפשר להחליט את ההחלטה העקרונית ולהביא את זה לידי ביטוי מפורש בנוסח?
יוסי שרעבי
אפשר להגיד שזה יהיה בהתאם להסכם הצו שייחתם בין הצדדים? אפשר לכתוב את זה?
קריאות
לא, לא.
היו"ר יעקב מרגי
רגע. זאת חברת הבת של בית הנבחרות?
קריאות
כן.
היו"ר יעקב מרגי
אז מה הבעיה עם הנוסח הממוקד שהכוונה שלך היא רק מצב קיים?
לימור תוסייה כהן
לא, כרגע התקנון של המצב הקיים הוא יותר רחב מזה. הכוונה היא לצמצם.
יוסי שרעבי
אבל זה יהיה במסגרת הסכם הצו.
מירב ישראלי
אבל עדיין במסגרת החקיקה להגיד איזושהי תיבה - -
היו"ר יעקב מרגי
אם אתה כותב "בית הנבחרות" ומצמצם זה מוגבל בחוק.
מירב ישראלי
הם לא רוצים. השאלה היא האם לנהל את בית הנבחרות בלבד מבחינתכם זה מספיק?
תמיר כהן
זה אומר שהם לא יכולים לעשות פעולות חדשות? זה לעשות רק את המצב הקיים?
מירב ישראלי
לא.
גיא אטיאס
אז מה צריך לעשות - - -
היו"ר יעקב מרגי
פחות מהמצב הקיים.
מירב ישראלי
אתה לא יכול להגיד את זה פה. השאלה מה זה המצב הקיים. תגיד לי מה המצב הקיים.
גיא אטיאס
היום הם מפעילים רק את בית הנבחרות.
היו"ר יעקב מרגי
אז מה אתה רוצה? זה כתוב.
גיא אטיאס
זה מה שאני אומר.
מירב ישראלי
אתה רוצה להגיד "הפעלת בית המלון? מה אתה רוצה להגיד?
גיא אטיאס
"הפעלת בית הנבחרות".
מירב ישראלי
אין הגדרה של בית הנבחרות בחוק.
הדס פרבר
הבעיה שלהם היא המילה "הפעלה", מירב. הם רוצים שיהיה שימור מצב קיים.
מירב ישראלי
אז תגידו לי איך לנסח. אין בעיה.
היו"ר יעקב מרגי
"אשר תנהל ותפעיל את בית המלון"?
מירב ישראלי
זה לא אומר את זה.
גיא אטיאס
"בלבד".
מירב ישראלי
תגידו לי מה זה "קיום בית הנבחרות". בואו נגדיר מה זה.
יוסי שרעבי
אפשר להגיד, "הכולל את בית המלון".
חיים ילין (יש עתיד)
מה זה בית הנבחרות? זה בית הלורדים?
היו"ר יעקב מרגי
נבחרות ספורט. שלא יהיו לך דמיונות. רק נבחרות ספורט.
חיים ילין (יש עתיד)
מלון. כולה מלון. אכסניה.
מירב ישראלי
העברתם לי נוסח קודם ודובר על מקרקעין של המכון. אתם עומדים על זה? זה לא קיים פה.
קריאה
באיזה סעיף?
מירב ישראלי
בסעיף הזה בנוסח הקודם היה שזה במקרקעין של המכון. אתם צריכים את זה?
גיא אטיאס
כן.
מירב ישראלי
תכניסו את זה להגדרה של - - -

גם רציתם לבדוק האם להכפיף את זה לפעילות לפי סעיף 6. בדקתם את זה? החלטתם שלו? בסדר, פשוט דובר על זה אתמול. לא?
גיא אטיאס
לא.
מירב ישראלי
אני מורידה את זה.

42(ב) בדירקטוריון חברת הבת יכהנו מנהל המכון, סגן המנהל הכללי לענייני כספים של המכון וחבר מועצה שמונה לפי סעיפים 5(א)(1) עד (4); שזה עובד מדינה.
היו"ר יעקב מרגי
אם לא תגיבו אני מתקדם.
מירב ישראלי
את עובד המדינה שזה לא אקסופיציו, מי ממנה לדירקטוריון?
הדס פרבר
המועצה.
יוסי שרעבי
לא, את עובד המדינה.
גיא אטיאס
עובד המדינה – המועצה. זה סמכות המועצה. זאת חברת בת של המועצה.
מירב ישראלי
זה צריך להיות כתוב.
הדס פרבר
המועצה היא האסיפה הכללית. זה לא משנה את הכללים של חוק החברות.
לימור תוסייה כהן
אפשר להוסיף בסיפא: "שייקבע על-ידי מועצת המכון".
מירב ישראלי
אוקיי. אני מוסיפה.

(ג) המכון יהיה רשאי לדרוש מתאגיד הבת ומכל דירקטור מטעמו בתאגיד הבת, מידע ומסמכים בענייני תאגיד הבת;

(ד) החלטות תאגיד הבת או המכון בנושאים אלה יהיו טעונות אישור שר התרבות והספורט ושר האוצר מראש, אם הן אחת מאלה:

הקצאת מניות בתאגיד הבת;
מירב ישראלי
בסעיף (1) הכוונה היא גם להקצאה לגוף חיצוני וגם להקצאה בתוך השלושה.

(2) החלטות שיש בהן כדי להביא לשינוי מהותי ביחסי הכוחות בין
בעלי המניות בתאגיד הבת או שינוי מחזיקים באמצעי שליטה
או כוח ההצבעה בתאגיד הבת או בזכות למנות דירקטור
בתאגיד הבת;

(3) כל שינוי בתקנון תאגיד הבת;

(4) הנפקת איגרות חוב, בין הניתנות להמרה במניות ובין אם לאו;

(5) חידוש ארגונו של תאגיד הבת, פירוקו מרצון, פשרה, סידור או
מיזוג עם חברה;(ה) חברת הבת לא תהא רשאית להחזיק אמצעי שליטה בתאגיד כלשהו.

(ו) המכון רשאי לפעול לפירוק מרצון של תאגיד הבת או למכירת אמצעי השליטה של המכון בו, באישור השר.
היו"ר יעקב מרגי
יש הערות?
הדס פרבר
הם רוצים שהוא לא יחזיק בשום מניות וגם לא באמצעי שליטה.
מירב ישראלי
לא רק אמצעי שליטה? זה מה שאתם אומרים?
הדס פרבר
כן.
מירב ישראלי
בחוקים שונים יש הגדרות שונות של אמצעי שליטה. לכן שאלתי - -
אמיר שרף
כתוב בחוק: "אמצעי שליטה כהגדרתם בחוק לניירות ערך".
מירב ישראלי
אז אנחנו צריכים לוודא שכל הדברים האלה - -
הדס פרבר
אמצעי שליטה זה החזקת מניות שאת נותנת להם זכות - - -
אמיר שרף
לא. אמצעי שליטה זה מניות, זה לא שליטה.
מירב ישראלי
אני מציעה כדי לא לבזבז על זה זמן - -
היו"ר יעקב מרגי
יש לי אישור לעוד עשר דקות – 11:10.
מירב ישראלי
אז כדי לא לבזבז על זה זמן בואו נחליט מה ההגדרה המהותית של אמצעי שליטה, ואחר כך נראה.
הדס פרבר
לא, מירב, נחליט שאין החזקה במניות ולא ב- - -
היו"ר יעקב מרגי
נקודה.
גיא אטיאס
סגרנו. אין מניות.
לימור תוסייה כהן
הם דיברו על (ה), ואתם מדברים על (ו). לגבי סעיף קטן (ו) האוצר רוצה לומר: "המכון רשאי לפעול לפירוק מרצון של תאגיד הבת באישור השר ושר האוצר". זהו. לא תתאפשר מכירת אמצעי השליטה של המכון.
מירב ישראלי
אבל הם דיברו על (ה). מה ב-(ה)?
לימור תוסייה כהן
ב-(ה) מה שאמרתי.
מירב ישראלי
הגדרה כוללת מניות.
היו"ר יעקב מרגי
לפי חוק ניירות ערך, זה אמצעי שליטה.

פרק ז'. תתעוררו, ואחר כך תדברו. אני אומר לכם, זאת פעם ראשונה אחרי ארבע עשרה שנה בהליכי חקיקה שצוות מקצועי לא מגיע מוכן, ומידיין לי פה. קורה על סעיף אחד או שניים. לא על כל דבר שזז.
גיא אטיאס
חברת הבת זאת הסוגיה.
מירב ישראלי
סעיף התחילה – מוצע בהסכמת כל משרדי הממשלה לדחות אותה בעוד כמה חודשים מכיוון שזה נראה זמן קצר. אז זה 1 באפריל 2018 במקום 1 בינואר 2018.
היו"ר יעקב מרגי
מקובל.
מירב ישראלי
(ב) עד יום התחילה ימונו המועצה ויושב ראש המועצה, לפי הוראות סעיף 8.

כאן אני חושב שיש לנו קצת בעיה כי יש בסעיף של הוראת המעבר אפשרות למנות כמה מחברי המועצה בתקופת הביניים כדי שהם יפעלו להעברת הנכסים מהעמותה למכון. לכן יכול להיות שאת המינוי הזה אנחנו צריכים לעשות לא עד יום התחילה, אלא קודם.
גיא אטיאס
כמה זמן קודם?
לימור תוסייה כהן
יום התחילה אינו מונע מצב של קודם.
מירב ישראלי
לא מונע, אבל לא מחייב.
לימור תוסייה כהן
אז אפשר להגיד יותר מזה – אולי צריך למנות את כל המועצה.
מירב ישראלי
את כל המועצה. כן.

אז אני שואלת אתכם תוך כמה זמן - -
חביב קטן
עד 1 במרס. זה יאפשר בחודש הזה לחתום - - -
מירב ישראלי
1 במרס 2018?
גיא אטיאס
חודש לפני כן זה בסדר?
לימור תוסייה כהן
אתה יכול גם קודם.
גיא אטיאס
אני יכול, אבל החוק קובע מינימום.
היו"ר יעקב מרגי
אתה רוצה את החוק?
אמיר שרף
אני רוצה - - -
היו"ר יעקב מרגי
תחשוב ארבע פעמים לפני שאתה שואל.
אמיר שרף
מנגנון המעבר של פירוק מרצון – הדגשתי בישיבה הקודמת, ואני מדגיש עכשיו – הוא מנגנון שעלול לגרום לחוק הזה לא להתממש. מנגנון של פירוק מרצון מחייב שחברי הוועד המנהל יצהירו שלעמותה יש יכולת לפרוע את כל חובותיה בשנה הקרובה. זה דבר שאני מתקשה לראות את חברי הוועד המנהל מצהירים עליו לאור המצב הכלכלי של המכון. דבר שני צריך לפרסם הודעות בעיתון לכל הנושים - -
יוסי שרעבי
מה אתה רוצה?
היו"ר יעקב מרגי
מה אתה רוצה?
אמיר שרף
העברתי הצעה למנגנון של נקודת חתך גם ליועצת המשפטית של הוועדה וגם ליועץ המשפטי של משרד החינוך - - -
גיא אטיאס
סוכם.
מירב ישראלי
אז אני אגיד מה סוכם. ראינו את ההצעה, ואתמול ישבנו וניסינו למצוא מנגנון. המנגנון שבסופו של דבר נמצא הוא מצד אחד פירוק מרצון של העמותה והעברה של הנכסים שלה בצורה וולונטרית למכון, ומצד שני נקבע פה שכל הנכסים והעובדים עוברים בנקודת זמן מסוימת - -
אמיר שרף
זה לא כתוב.
מירב ישראלי
זה כתוב בנוסח החדש.
אמיר שרף
יש משפט אחד שאומר שהעמותה תפעל לפירוקה מרצון ולהעברת נכסיה, התחייבויותיה וחובותיה למכון בהתאם להוראות כל דין. זה אומר שצריך לעשות התקשרות חדשה עם כל לקוח, עם כל ספק, עם כל תלמיד כשעל כל משא ומתן כזה יש גם הצד השני וגם המשרדים הרלוונטיים.
היו"ר יעקב מרגי
את רוצה 1 באפריל 2019?
הדס פרבר
לא.
אמיר שרף
אני חושב שזה חבל. כדי שזה יקרה מהר - -
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו מתקדמים. בינתיים ההכרעה היא לפי הנוסח המוסכם. בהמשך תקבלו החלטה.
חיים ילין (יש עתיד)
למה? יש שקיפות מלאה. אתה מעביר מפה לפה. כמו שזה, as is.
אמיר שרף
זאת ההצעה שלנו, שתהיה נקודת חתך שיום אחד כל הנכסים, ההתחייבויות והזכויות יעברו מהעמותה לתאגיד.
מירב ישראלי
הוא רוצה שזה יהיה סטטוטורי ומה שנעשה פה זה בעצם שאנחנו קובעים תאריך - -
אמיר שרף
אתם עושים טעות חמורה.
יוסי שרעבי
בסדר, אנחנו מבינים שאנחנו עושים טעות חמורה. בואו נמשיך.
היו"ר יעקב מרגי
הוכרע.
הדס פרבר
מירב, אולי להוסיף אפשרות הארכה בצו?
מירב ישראלי
תכף. נדבר בסוף. צריך לראות של איזה תאריכים צריך אפשרות הארכה.

אמרנו שעד 1 במרס 2018 ימונו המועצה ויושב-ראש המועצה.
היו"ר יעקב מרגי
מיצינו.
מירב ישראלי
פה הורדנו את פרסום ההודעה של רשם העמותות על פירוק. אז מה נשאר ב-(ג) מבחינת התחילה של סעיפים? כי זה לא יכול להיות ביום פרסומו.
הדס פרבר
אמרנו שהזכויות והחובות עוברות ביום התחילה.
קריאה
ב-1 באפריל.
מירב ישראלי
אז זה יהיה ב-1 באפריל?
קריאות
כן.
הדס פרבר
הגדרנו את יום התחילה, מירב.
מירב ישראלי
לא, כי פרסום ההודעה זה משהו אחר.
לימור תוסייה כהן
אבל ההודעה הייתה בהמשך. (ג) נשאר.
מירב ישראלי
הורדנו את ההודעה של רשם העמותות.
לימור תוסייה כהן
בסדר.
מירב ישראלי
עכשיו ל-(ג) אין משמעות.
לימור תוסייה כהן
הנה: "העמותה תגיש לרשם העמותות את הדין וחשבון ואת אישורו בידי האסיפה הכללית". זאת פרוצדורה - - -
הדס פרבר
העמותה צריכה לעשות.
חיים ילין (יש עתיד)
זה לא ייגמר.
היו"ר יעקב מרגי
זה לא ייגמר. זה טעון דיון. אי אפשר לחפף. הצבעה לא תהיה היום. אני אומר לך מראש. אנחנו נמצה את הדיון פה על העובדים עד 11:10. אם לא אנחנו נמצה את הדיון על תאגיד. על העובדים זה יהיה בתחילת הדיון הבא.

תמשיכו, תעשו שיעורי בית על הגב שלי פה.
מירב ישראלי
אני מרגישה שאנחנו חייבים לשבת על המועדים בצורה מסודרת. אני לא מרגישה שאני - -
היו"ר יעקב מרגי
אבל אני לא סומך עליכם יותר. אני רוצה למצות את זה פה, ותשבו על המועדים. אני רוצה לשבת פה על מה שאתם הולכים לשבת.
מירב ישראלי
אין בעיה, בשמחה.
היו"ר יעקב מרגי
נקודה. מפסיק לסמוך עליכם.
מירב ישראלי
אנחנו צריכים לראות מה אומר סעיף (ג) ומה המועד של - - - פרסום הודעה.
הדס פרבר
מרב, סעיף (ג) הוא הנעת התהליך על ידי העמותה. צריך לקצוב לו זמן.
מירב ישראלי
אין בעיה. איזה זמן?
היו"ר יעקב מרגי
מהו יום פרסום ההודעה? א', ב' של קריאת נוסח.
מירב ישראלי
המנגנון שהוגש בהצעת החוק בנוסח הכחול היה מנגנון אחר. עכשיו אנחנו משנים אותו, אבל לא חשבנו על כל הפרטים שלו כי לא היה זמן. אני אומרת את זה על השולחן. לכן אני מרגישה שאנחנו לא סגורים על כל המנגנון של החברה הבת. אני חייבת להגיד את זה.
גיא אטיאס
אמרנו 1 באפריל, נכון?
מירב ישראלי
אבל אני לא יודעת מה זה אומר כי אני צריכה לעבור על הסעיפים האלה, לראות מה הם אומרים. הודעה של רשם העמותות היא הודעה שהייתה במנגנון הקודם שביטלנו אותו שאמרה שביום הזה העמותה מפורקת. עכשיו אנחנו עושים שני תהליכים מקבילים. עשינו משהו שונה. מצד אחד יש פירוק מרצון של העמותה שהוא ממשיך. הוא יכול לקחת גם שנים. אם נושים יתבעו אז לא יפרקו את העמותה, וזה יכול להיות גם שנתיים-שלוש. במקביל אנחנו אומרים שלא נחכה שיפרקו את העמותה, אלא נעביר ביום התחילה מכוח החוק – לא מכוח החוק, אבל החוק יגיד שההסכמים צריכים להגיד שעד יום התחילה כל הנכסים, ההתחייבות וכדומה של העמותה עוברים למכון. במקביל העמותה ממשיכה להתקיים עד שרשם העמותות מפרק אותה. הורדנו את ההודעה של רשם העמותות כי שינינו את המנגנון. העובדים עוברים ביום התחילה ולא ביום הפירוק. שינינו את זה. עכשיו אנחנו צריכים לחשוב על הפרטים – איזה מועדים, איזה סעיפים מתחילים ואיפה, מתי ממנים את מי. אני לא חשבתי על זה, אני אומרת. זה משהו שדורש בדיקה בפרטים.
היו"ר יעקב מרגי
ספק אם יהיה לי איפה להכניס בשבוע הבא. מה אני אעשה? אלה דברים שהייתם צריכים לעשות משבוע שעבר.
גיא אטיאס
ישבנו שבוע שלם.
היו"ר יעקב מרגי
ישבתם ולא גמרתם שיעורי בית.

תשלימי את התאריכים ואת הסעיף ההוא.
מירב ישראלי
נבדוק איזה תאריך זה צריך להיות.

הוראות המעבר. אני מקריאה.

הוראות מעבר

43.

(א) בסעיף זה –

"חוק העמותות" – חוק העמותות, התש"ם–1980‏;

"העמותה" – עמותת מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט ע"ר;

"רואה החשבון" – רואה החשבון שמונה לפי הוראות סעיף קטן (ג).

(ב) מיום פרסומו של חוק זה תפעל העמותה לפירוקה מרצון של העמותה ולהעברת נכסיה, לרבות אמצעי השליטה בתאגיד הבת, התחייבויותיה, חובותיה ופעילותה (בסעיף זה – הנכסים), למכון בהתאם להוראות כל דין; הנכסים יועברו למכון כאמור ביום התחילה; העברת אמצעי השליטה בתאגיד הבת מהעמותה למכון תיעשה בהתאם לחלקה היחסי של העמותה בתאגיד הבת ולעניין זה יבוא המכון בנעליה של העמותה ויפעיל את תאגיד הבת לפי הוראות סעיף __.

(ג) העמותה תגיש לרשם העמותות את הדין וחשבון ואת אישורו בידי האסיפה הכללית המסיימת של העמותה לפי סעיף 47(ב) לחוק העמותות, עד יום 1 בספטמבר 2017; הוראות חוק העמותות לעניין פירוק מרצון יחולו על פירוק העמותה, בשינויים המחויבים.

(ד) העמותה תפעל לתיקון תקנון תאגיד הבת בהתאם לאמור בחוק זה עד ליום התחילה.

(ה) רואה החשבון שמונה לפי סעיף (ו) ילווה גם את פעילות תאגיד הבת עד להעברת אמצעי השליטה בה למכון, ויחולו ביחס לתאגיד הבת הוראות סעיף (ו) (1) עד (3) בשינויים המחויבים.
מירב ישראלי
בסיפא של סעיף (ב) הסעיף הוא הסעיף הקודם שהקראנו.

בסעיף (ה) הכוונה לפעילות של רואה החשבון.

ב-(ו) – כאן הוחלט שזה לא יהיה שר האוצר, אלא שר התרבות והספורט שימנה את רואה החשבון.

(ו) שר האוצר ימנה, בתוך 30 ימים מיום פרסומו של חוק זה, רואה חשבון שילווה את פעילות העמותה ויכהן עד לחיסולה של העמותה ושל התאגיד החברה הכלכלית; כל עוד מכהן רואה החשבון יחולו הוראות אלה:
מירב ישראלי
כל זה צריך הגדרות וניסוחים.
אביעד נימקובסקי
יש לנו גם הערה אחת לנוסח שעלתה תוך כדי דיונים שהעמותה לא תוכל להתחייב בעד מינוי רואה החשבון שלא ייווצר פער זמנים.
גיא אטיאס
אתה לא יכול.
מירב ישראלי
- - -
אביעד נימקובסקי
אז הם יצטרכו לקבל כל התחייבות שיש להם?
גיא אטיאס
אתה צריך לסמוך עלינו.
הדס פרבר
תזדרזו עם רואה החשבון.
מירב ישראלי
אתם ממנים.
אביעד נימקובסקי
יש שלושים יום שניתן לקבל כל התחייבות.
הדס פרבר
אז תעשו את זה לפני כן.
היו"ר יעקב מרגי
תודה, שמענו את ההערה. תסגרו אחר כך. בינתיים זה הנוסח שהוכרע.
מירב ישראלי
(1) לרואה החשבון יהיו נתונות כל הסמכויות הנתונות לפי כל דין לחבר הוועד של העמותה וחבר דירקטוריון תאגיד הבת לעניין קבלת מידע על אודות פעילותה, הוא יוזמן לישיבות האסיפה הכללית ולישיבות הוועד של העמותה ויהיה רשאי להשתתף בהן, ואולם לא תהיה לו זכות הצבעה;

(2) התחייבות כספית מטעם העמותה לא תחייב אותה, אלא אם כן חתם עליה גם רואה החשבון, והתחייבות כספית שלא נחתמה כאמור – בטלה; על כל התחייבות כספית יצוין בכתב כי מונה לעמותה רואה חשבון לפי סעיף זה וכי היא תחייב את העמותה רק אם נחתמה על ידו כאמור; לעניין זה, "התחייבות כספית" – לרבות בחוזה, בכתב התחייבות, במסמכי תשלום, בהסדר פשרה המוגש לבית משפט או לבית דין על מנת לקבל תוקף של פסק דין, או בתעודה אחרת;

(3) לא יהיה אדם לעובד העמותה, אלא אם כן אישר רואה החשבון, מראש ובכתב, את העסקתו ואת תנאי העסקתו.

(ז) המועצה רשאית לייפות את כוחם של שניים או יותר מחבריה לחתום בשם המכון על מסמכים ולבצע פעולות משפטיות אחרות לשם העברת נכסיה, התחייבויותיה, חובותיה ופעילותה של העמותה למכון, והכול בכפוף לכל סייג שבייפוי הכוח.
מירב ישראלי
לצורך זה צריך למנות את המועצה כדי שהם יוכלו כבר לפעול בשם התאגיד למרות שהוא עוד לא קם. אמרנו שזה יהיה חודש לפני יום התחילה. אני עדיין שואלת האם חודש זה מספיק. יכול להיות שחודש זה לא מספיק.
גיא אטיאס
את רוצה חודשיים?
מירב ישראלי
אתם תגידו.
גיא אטיאס
אנחנו חושבים שחודש זה מספיק.
מירב ישראלי
השאלה היא כמה אתם צריכים כדי למנות ושייתנו להם כמה שיותר זמן.
יוסי שרעבי
מה אכפת לך שזה יהיה יותר זמן?
גיא אטיאס
אין לי בעיה.
מירב ישראלי
קחו את המינימום שאתם צריכים למינוי כי כדאי שיהיה זמן לפעול.
לימור תוסייה כהן
את צודקת במה שאת אומרת אבל מגבלת שלושים הימים היא מועד סופי שבו הם חייבים למנות. הם יוכלו למנות גם הרבה לפני כן כדי לדעת.
מירב ישראלי
אז אני מציעה שאם יש - -
הדס פרבר
מירב, אני לא רציתי לתת זמן. אני רוצה שמישהו יתחיל לעשות את זה כמה שיותר מהר.
מירב ישראלי
אבל נתת זמן.
היו"ר יעקב מרגי
נתת עד חודש לפני. נתת את המקסימום.
מירב ישראלי
זה מה שאני אומרת. זה לא יהיה זמן מספיק. בחודש הם לא יעבירו את כל הדברים המשפטיים. זה מסובך. איך אתם יכולים להספיק בחודש?
הדס פרבר
צריך להתארגן.
מירב ישראלי
זה לא יקרה.
היו"ר יעקב מרגי
זה הנוסח. אם תחליטו אחרת נאפשר להם.
מירב ישראלי
לדעתי, זה לא מספיק זמן.

(ח)

(1) מי שהיה עובד העמותה ערב יום התחילה, לרבות המנהל הכללי של העמותה (בסעיף קטן זה – המנהל הכללי המכהן), יהיה לעובד המכון מיום התחילה לפי סעיף קטן (ה).
מירב ישראלי
אמרנו שזה מיום התחילה, לא יום הפרסום.
לימור תוסייה כהן
ביום התחילה עוברים כל הנכסים וגם העובדים.
מירב ישראלי
וגם העובדים, נכון? זה מה שהוחלט. אז פה זה יהיה מיום התחילה ולא מיום פרסום הודעה.

(2) על אף האמור בכל דין, עובד העמותה שעבר להיות עובד המכון כאמור בפסקה (1) (בסעיף קטן זה – עובד עובר) לא יהיה זכאי להטבות פרישה כלשהן בשל המעבר.

(3) כל הזכויות שהיו לעובד עובר ערב יום התחילה והתקבלו כדין יישמרו לו ויראו אותן כזכויות הנובעות מעבודתו במכון, ובלבד שאושרו לפי הוראות סעיף 29 לחוק יסודות התקציב.

(4) על המנהל הכללי המכהן יחולו ההוראות החלות על המנהל הכללי לפי חוק זה, ויראו אותו כאילו החל בכהונתו לפי חוק זה ביום התחילה.
מירב ישראלי
על אפשרות הארכה אני מציעה שנדבר על זה אחרי שנקבע את כל התאריכים, ונראה לאיזה תאריכים צריך.
היו"ר יעקב מרגי
טעון דיון?
מירב ישראלי
אני צריכה לדבר איתם על זה.
היו"ר יעקב מרגי
ואחר כך טעון דיון? לא יהיו שום דיונים.
מירב ישראלי
אני אקריא את זה.
יאיר אברהם אלגאוי
שתי הערות: אחת לסעיף 43(ו)(3). נאמר: "לא יהיה אדם לעובד העמותה אלא אם כן אישר רואה חשבון מראש ובכתב את העסקתו ואת תנאי העסקתו". מדובר על עובדים קיימים. למה צריך שרואה חשבון יאשר את ההעסקה ואת תנאי ההעסקה? תהיה רשימה בהסכם הקיבוצי שייחתם, וגם יש חוק.
גיא אטיאס
אנחנו מדברים רק על עובדים חדשים.
יאיר אברהם אלגאוי
אני אומר, יש חוק מתן הודעה לעובד בדבר תנאי עבודה ושכר מ-2002. למה רואה חשבון צריך לאשר את זה? שתבוא הנהלת העמותה- -
גיא אטיאס
פסיקה חדשה, יאיר.
לימור תוסייה כהן
פסיקה חדשה בתקופת המעבר.
היו"ר יעקב מרגי
יאיר, אתה משפטן. אתה נמצא בסעיף של הוראות המעבר. בתקופת המעבר יש התייחסות מיוחדת לעובד חדש. מה זה נוגע לך?
גיא אטיאס
אז אני אסביר: נקלט עובד חדש, ויש לי פעימת שכר שמגיעה. הוא לא זכאי לקבל אותה?
היו"ר יעקב מרגי
מה הקשר פה? מה כתוב פה?
יאיר אברהם אלגאוי
אנחנו מנהלים משא ומתן קיבוצי. הוועדה מתנהלת בפני יושב-ראש הוועדה מאוקטובר. אנחנו היום בפברואר ותראה את גרירת הרגליים. אף אחד לא מסכם אתנו את כל ההסכמות שאנחנו מגיעים אליהן, ואנחנו לא מקבלים ניירות ולא כלום. אם אני אגיע איתם להסכמות על ברירות מחדל או על פעימות שכר, ויקבלו עובד במהלך תהליך הפירוק, והוא יהיה זכאי לפעימת שכר, למה שיקבלו אותו בשכר מינימום?
היו"ר יעקב מרגי
אני שואל אותך שאלה. אני לא רוצה להתעצבן. הכעס שלי על הצד - - - של משרד התרבות יותר גדול משלך. אז בוא תקשיב: סעיף ברור – לא יהיה אדם לעובד עמותה, אלא אם כן אישר רואה חשבון מראש ובכתב את העסקתו ותנאי העסקתו. כרגע בהוראת המעבר יש עמותה של רואי חשבון. אתה רוצה להעסיק עובד לצורך כלשהו. ודאי שצריך אישור. החוק מחייב את רואה החשבון לאשר העסקת עובד כדי שלא תהיה הפקרות מסוימת בתקופת המעבר שאחר כך נצטרך להנציח אותה. מה זה נוגע כרגע? כרגע אתה רוצה לבנות אפילו את רצח ארלוזורוב. אני לא מבין.
אבי פרידמן
לא, אין רצח. בסעיף (2) כתוב בסיפא: "לא יהיה זכאי להטבות פרישה כלשהן בשל המעבר".
היו"ר יעקב מרגי
"על אף האמור בכל דין עובד העמותה שעבר להיות עובד המכון - -
אבי פרידמן
אני שואל, למה? יש לנו הסכמים - -
היו"ר יעקב מרגי
תסלחו לי שאני מחליף אתכם. יש הביטוי "אי אפשר להחזיק בחבל משני קצותיו"? מצד אחד אתה הולך להסכם איתם. הם הולכים לקחת אותך עם כל הגיבנת שלך. הם לוקחים אותך עם כל העובדים, מצלמים מצב, אפילו משפרים קצת ונותנים תוספות.
קריאה
זה לא גיבנת, זה כסף.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר, סליחה על הביטוי "גיבנת". אני עכשיו בראש שלו, מה אכפת לך? לא בראש שלו.
קריאה
גם הוא חושב שזה כתר. זה יהיה גיבנת על כתר - - -
היו"ר יעקב מרגי
- - לוקח את כל מצבת העובדים – כשמעבירים עובדים במכירה או בהעברת אחריות נותנים פיצוי כשאומרים לך שזה החלפת מעביד. לוקח אותך, מסדיר הכול, מסדיר את זה במעמד של עובדי מדינה, נותן 2 נקודה- -
גיא אטיאס
12 נקודה.
היו"ר יעקב מרגי
אתה רואה אי אפשר לגנוב אותם בעשירית האחוז. עכשיו אתה רוצה להכניס? תחליט – או זה או זה. תחליט. אני לא רוצה להיות במקומכם. תחליט או זה או זה. תקבל פיצויים מוגדלים. אל תחייב אותם. תיתן לי אוקיי ללכת למשא ומתן כזה?
אבי פרידמן
את המשא ומתן אני משאיר למשא ומתן.
לימור תוסייה כהן
אנחנו עוד לא קיבלנו - - - ממה שאמרת.
היו"ר יעקב מרגי
הבנתי. אתה מבין מה שאני אומר לך? אי אפשר לאחוז את החבל משני קצותיו – זה הרציונל של הסעיף. אלא אם לא עניתי לכם, תענו לו.
מירב ישראלי
יש משהו בהסכם הקיבוצי שעשוי לסתור את הסעיף הזה?
אבי פרידמן
ההסכם הקיבוצי קובע שהמעבר מקובל.
מירב ישראלי
אבל אם אתה קורא את סעיף 29 לחוק יסוד התקציב יש דברים שיש לך בעיה איתם במקביל?
היו"ר יעקב מרגי
אני ב-(2). למה קפצת ל-(3)? "לא יהיה זכאי להטבות פרישה כלשהן בשל המעבר".
מירב ישראלי
זה מקובל.
היו"ר יעקב מרגי
מה שעניתי מקובל?
אבי פרידמן
מקובל.
מירב ישראלי
זאת המשכיות. זה בעצם כאילו אותו - -
היו"ר יעקב מרגי
סעיף (3). מה השאלה? איפה שכתוב "עובד" תעבור בדקדקנות.
יאיר אברהם אלגאוי
לגבי סעיף (3) אנחנו רוצים להבהיר שיש הסכם קיבוצי במכון. אנחנו מבקשים שמשרד האוצר יכיר ויבין שיש הסכם קיבוצי. תגידו בפיכם.
היו"ר יעקב מרגי
"ובלבד שאושרו לפי הוראות סעיף 29 לחוק יסודות התקציב". אני שואל שאלה שהם היו צריכים לשאול אותה. אני אשאל אותך, ואני אומר לך שבמצב הנוכחי המכון העסיק עובד לא לפי סעיף 29 לחוק יסודות התקציב בחריגות שכר. מופיע אפילו בדוח הצבעוני השנתי.
גיא אטיאס
זה הסעיף.
היו"ר יעקב מרגי
אז אמרתי לך שעכשיו אני איתו, לא איתך.
מירב ישראלי
השאלה האם ההסכם הקיבוצי יכול לסתור את זה.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא יודע אם יש מצבים כאלה – שלא תבינו אותי לא נכון. הסעיף הזה בא לשריין. הוא אומר לך, מצד אחד אתה אומר לי, אני עושה העתקה מוחלטת, אבל אתה מכניס לפה עז.
מירב ישראלי
זה עושה לך בעיה הסעיף הזה?
היו"ר יעקב מרגי
זה עושה להם בעיה.
מירב ישראלי
אני שואל אותו במשא ומתן.
אבי פרידמן
המשא ומתן מדבר על הסדרה של תנאי השכר של העובדים במכון. הוא אומר מה יהיו תנאי השכר החוקיים במכון. כרגע מבחינת המשאבים של האגף עוד לא בוצעה ביקורת שכר מקיפה במכון, ולכן יכולות להיות חריגות שכר במכון. אם יש חריגות שכר - -
היו"ר יעקב מרגי
אז אתה בא לא בתום לב. אתה יודע למה?
אבי פרידמן
למה?
היו"ר יעקב מרגי
כי בסעיפים הקודמים היית צריך לומר את זה. אתה אמרת בסעיפים הקודמים "סעיף כולל" שאומר שכל העובדים עוברים למכון. עכשיו אתה מכניס לי עז ומשאיר אותם חשופים?
אבי פרידמן
כבוד היושב-ראש, אנחנו דיברנו על זה לכל אורך המשא ומתן ולכל אורך המשא ומתן אנחנו באנו ואמרנו שלא נעשתה ביקורת שכר, ושהן לא חלק מהמשחק פה.
היו"ר יעקב מרגי
יש לי יצר הרע לומר לך שהצבעה תהיה כשיהיה מסמך חתום ביניכם.
גיא אטיאס
לא.
קריאה
אי אפשר.
היו"ר יעקב מרגי
אי אפשר? דברו ברור.
גיא אטיאס
אמרנו ברור לכל אורך המשא ומתן, כבוד היושב-ראש.
יוסי שרעבי
האמירה הזאת לא מוכרת להם?
גיא אטיאס
מאוד מוכרת. שההסתדרות תגיד שהם לא מכירים את האמירה הזאת. אני מאוד אשמח לשמוע את זה.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, גיא, נאמר לכם בצורה מפורשת.
יאיר אברהם אלגאוי
אני אומר משהו מפורש מאוד: כל יום אנחנו נתקלים בגרירת רגליים. אנחנו ביקשנו ניירת - -
גיא אטיאס
קיבלתם.
יאיר אברהם אלגאוי
- - גם אתמול - ישבנו איתם ארבע שעות, וביקשנו הסכם עקרונות. לא שמים לנו נייר על השולחן. כשהמכון היה גוף נתמך הוא היה תחת ביקורת – אף אחד לא מנע מהם לעשות ביקורת. היום מבקשים לחפש ולבקש את ראש העובדים – לא מוכנים לתת להם. קיבלתם מכון לאומי – תכירו שיש הסכם קיבוצי - -
היו"ר יעקב מרגי
תוך שנייה אימצת את מה שאמרתי לך על הסעיף הקודם. כל הכבוד, יאיר. לפני שלושה דיונים דיברנו וסיכמנו שהעקרונות של המשא ומתן מקובלים עליהם ועליכם. נכון? מה מנע מכם לגמור את זה?
אבי פרידמן
בשביל משא ומתן קיבוצי צריך הרבה גורמים. אנחנו כבר העברנו הסכם קיבוצי ביום ראשון אחרי ההערות שלנו. ביקשנו לקבל הערות על ההסכם הקיבוצי בהתאם להסכמות. עד לשעה זאת לא קיבלנו הערות על ההסכם הקיבוצי. אנחנו חושבים - -
יאיר אברהם אלגאוי
לא נכון. העברתם טיוטה ביום ראשון. אתמול באנו במיוחד עם יועצת משפטית כדי לנהל איתכם את השיח ולגמור איתכם. אמרתם שהיועצת המשפטית שלנו מאור לא פנויה לכך. לא הבאתם אותה. היינו איתכם שעות.
היו"ר יעקב מרגי
תקשיבו - -
יאיר אברהם אלגאוי
מאוקטובר אנחנו יושבים אתכם - -
היו"ר יעקב מרגי
יאיר, סיכמתי. מה לעשות – ביבי לא יודע להיות גננת, ואני אוהב להיות גננת. הנה, אני אומר לכם: עד למועד הדיון הבא של ההצבעות שאני לא יודע מתי הוא, אני מבקש את כל השאלות שלכם בכתב – נייר עמדה מסודר של משרד האוצר לגבי הסט. אם לא, אני לא מביא את זה. אני מבקש נייר עמדה מפורש מה הולך להיות בהסכם. הכוונה היא לקווי יסוד.
גיא אטיאס
קווי היסוד כבר סגורים.
קריאות
- - -
היו"ר יעקב מרגי
עשיתם את העבודה שלכם כל כך טוב שיש לכם עזות מצח? אל תתפרצו לפחות.

עד לדיון הבא אני רוצה את כל השאלות שלכם בכתב; אני מבקש נייר עמדה - -
אבי פרידמן
כבוד היושב-ראש, יש לנו כבר הסכם קיבוצי לפי ההסכמות.
היו"ר יעקב מרגי
אני מבקש לקבל מה ששלחת להם. תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:15.

קוד המקור של הנתונים