ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 06/03/2017

אי חיבור מחנות צה"ל ביהודה ושומרון לביוב

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 364

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, ח' באדר התשע"ז (06 במרץ 2017), שעה 9:00
סדר היום
אי חיבור מחנות צה"ל ביהודה ושומרון לביוב - ישיבת מעקב
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר
מוזמנים
איתן ארם - ראש חטיבת הגנת הסביבה ותשתיות, משרד הביטחון

בר חן - מנמ"ח התחשבנות והתקשרויות לאירועי הגנת הסביבה, משרד הביטחון

בני אלבז - קמ"ט איכות הסביבה, משרד הביטחון

אבנית אשתר - יועצת חיצונית, משרד הביטחון

יחזקאל ליפשיץ - סמנכ"ל תשתיות אנרגיה ומים, משרד התשתיות האנרגיה והמים

אמיר ארז - ראש אגף מים, המשרד להגנת הסביבה

חגי בלכנר - מנהל תחום פיקוח ואכיפה, המשרד להגנת הסביבה

דוד וינברג - מהנדס ארצי, תכנון וקולחין, משרד הבריאות

לאוניד מריאכין - מנהל המילת"ב בפועל, רשות המים

אורלי אלמגור לוטן - ראש צוות, מרכז המחקר והמידע, הכנסת

שירי ספקטור בן ארי - מרכז המחקר והמידע, הכנסת

יצחק מאיר - מנכ"ל איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה

שי קבון - רכז תשתיות זורמות, מועצה אזורית שומרון

הלל גלזמן - מנהל יחידת ניטור נחלים ופקח צפון, רשות הטבע והגנים הלאומיים

גיתית הרש - קשרי ממשל, החברה להגנת הטבע

תומר ישראל - הפורום המשפטי למען א"י
ייעוץ משפטי
לירון אדלר מינקה
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים

אי חיבור מחנות צה"ל ביהודה ושומרון לביוב
היו"ר דוד אמסלם
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא אי חיבור מחנות צה"ל בהודה ושומרון לביוב. זאת ישיבת מעקב. להזכירכם, קיימנו דיון ב-29 לפברואר, בדיוק לפני שנה. האמת היא שבגלל שלא עקבתי אני באופן אישי אחרי הנושא הזה הרבה זמן, לכן החמצנו את הדיון. בכל מקרה, אני ביקשתי מצה"ל לתת לנו איזשהו דיווח מה קורה עם העניין הזה. ברור לכם שאנחנו בקטע הזה לא מקבלים את המצב שצה"ל מזרים את הביוב בחלק מהמקומות לוואדיות הסמוכים. זה דבר שלא מתקבל על הדעת.

אני מבקש משירי לתת לנו איזושהי סקירה קצרה בנושא ואחרי כן אני רוצה לשמוע את עמדתכם בעניין.
שירי ספקטור בן ארי
תודה רבה. מרכז המחקר והמידע התבקש לכתוב איזשהו מסמך מעקב בעקבות הדיון היום. ככלל, אפשר להגיד שהתכנית לחיבור בסיסי צה"ל לשפכים הותוותה בהחלטת ממשלה 1770 בשנת 2010 כאשר ההחלטה דיברה על כלל בסיסי צה"ל בישראל ומתייחסת לכ-180 בסיסים. ההחלטה עצמה מולאה באופן חלקי. הייתה אמורה להיות עד סוף שנת 2015 וההחלטה עצמה מולאה באופן חלקי.

ככלל, ההחלטה לא התייחסה לבסיסים ביהודה ושומרון. זו הייתה החלטה מקדמית של הוועדה שהחליטה על אילו בסיסים היא הולכת לדון.
קריאה
כולל תקצוב.
שירי ספקטור בן ארי
כולל תקצוב.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי. החלטת הממשלה התייחסה לבסיסי צה"ל.
שירי ספקטור בן ארי
התייחסה לבסיסי צה"ל באופן כללי, קבעה קריטריונים באילו בסיסים היא הולכת לדון, זאת אומרת, קבעה סדרי עדיפויות לבסיסים שצריך לטפל בהם. הבסיסים ביהודה ושומרון לא נכללו בהחלטה מכל מיני סיבות שאני משערת שאנשי המשרדים יפרטו. בהחלטה המקורית נכללו בה בסופו של דבר 11 בסיסים בלבד מיהודה ושומרון.
היו"ר דוד אמסלם
מה אמרה ההחלטה?
שירי ספקטור בן ארי
ההחלטה תקצבה חיבור של בסיסי צה"ל למערכות ביוב. מדובר על כ-177 בסיסים. מדובר על החלטה לשנים 2010 עד 2015 והיא קבעה סדר עדיפויות לחיבור הבסיסים האלה.
היו"ר דוד אמסלם
למה צריך החלטת ממשלה? משרד המשפטים כאן? לא. לא הוזמנו. אני אשאל את המשרד להגנת הסביבה. למה צריך החלטת ממשלה בדבר כזה? האם זה חוקי להזרים ביוב לוואדיות?
קריאה
ברור שלא.
איתן ארם
משרד הביטחון. שני תיקונים קטנים. קודם כל, בהחלטה היו גם בסיסים ביו"ש.
שירי ספקטור בן ארי
11 בסיסים ביו"ש.
איתן ארם
הייתה רשימה בתוכה היו בסיסים ביו"ש. לא הייתה החלטה שלא מחברים את יו"ש. ההחלטה גם אמרה שצריך להשלים את חיבור כלל הבסיסים.
היו"ר דוד אמסלם
את זה הבנתי. לא את זה שאלתי.
איתן ארם
ההחלטה לא תקצבה את החיבור אלא היא אמרה שצריך להשלים את החיבור וקבעה איזשהו תקציב, קבעה שחלקו צריך להגיע בהלוואה, אבל היא לא תקצבה את החיבור.
היו"ר דוד אמסלם
לא את זה שאלתי.
איתן ארם
דבר נוסף שחשוב לי להגיד. אין בסיסים שמזרימים באופן קבוע שפכים החוצה. יש תקלות, יש בסיסים שהפתרון שלהם הוא לא סביבתי, הוא לא עומד בתקנים העדכניים. אין בסיסים שבאופן מוגדר מזרימים החוצה וזה חשוב להבהיר ושיהיה כאן על השולחן.
היו"ר דוד אמסלם
אני שואל שאלה עקרונית אחרת וזאת השאלה ששאלתי. אני הבנתי מהדיון הקודם שצה"ל מזרים ביוב לוואדיות.
בני אלבז
רק בתקלות. יש שם בורות ספיגה והם באים לרוקן אותם אבל רק בתקלות זה זורם.
איתן ארם
לא בורות ספיגה אלא בורות רקב. בורות אטומים שמגיעה ביובית ושואבת אותם.
היו"ר דוד אמסלם
איצ'ה, מה המצב? אנחנו הרי חוזרים על הדיון הקודם. הרי בסופו של דבר אני מניח שאם לא הייתם מזרימים לוואדיות, לא הייתה בעיה. מה הבעיה?
יצחק מאיר
אם אני זוכר נכון, החלטת הממשלה נבעה כתוצאה מביקורת שעלתה בוועדה הזאת ובוועדות אחרות לגבי המצב. זאת אומרת, אם משרד הביטחון היה מטפל בבסיסים בכל הארץ בתחום הביוב, לא הייתה מגיעה החלטת ממשלה.
היו"ר דוד אמסלם
אני מניח כך.
יצחק מאיר
אני מוכן לוותר על כבודי ולתת לשירי להשלים את הדברים.
היו"ר דוד אמסלם
עוד מעט. היא תמשיך.
יצחק מאיר
היא עשתה עבודה מצוינת.
היו"ר דוד אמסלם
אני אתן לך להמשיך בסקירה. זה בסדר. אני מתעכב כרגע על איזושהי נקודה מסוימת ספציפית ושואל האם באופן בסיסי מהמצב שאתה מכיר ביהודה ושומרון יש הזרמה של ביוב לוואדיות. הרי אני ראיתי את זה בעיניים. אתה הראית לי.
יצחק מאיר
לאורך שנים רבות. כן.
היו"ר דוד אמסלם
אתה הרי לקחת אותי וראיתי את זה בעיניים. יכול להיות שראיתי משהו אחר.
יצחק מאיר
מה שאומרים כאן, זאת תקלה אבל זאת תקלה שנמשכת 15-20 שנים.
היו"ר דוד אמסלם
תקלה מתמשכת.
יצחק מאיר
זאת לא תקלה. זאת תופעה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. שירי, תמשיכי.
שירי ספקטור בן ארי
כמו שאמרתי, החלטת הממשלה בכלל הארץ בוצעה באופן חלקי. היא נגעה לשנים 2010-2015. כיום, מתוך כ-180 בסיסים שחולטו בהחלטת הממשלה, מאה עדיין לא מחוברים בכלל ישראל.
היו"ר דוד אמסלם
שוב פעם אני שואל, למה צריכה להיות החלטת ממשלה? יש את משרד הביטחון, שיחבר. כל מטבח שמקים משרד הביטחון, זאת החלטת ממשלה?
שירי ספקטור בן ארי
צריך לשאול את משרד הביטחון. יכול להיות שבגלל שמדובר בתקציב בסדר גודל גדול.
היו"ר דוד אמסלם
במשרד הביטחון מדובר על תקציבים שהם בעשרות מיליארדי שקלים. אני מניח שעוד כמה מיליוני שקלים, זה לא הסיפור.
שירי ספקטור בן ארי
כמו שאמרתי, לא קיבלנו את הנתונים הרשמיים והמלאים ממשרד הביטחון לגבי מצב החיבור של הבסיסים באיו"ש. קיבלנו את הנתונים מאיגוד ערים שומרון ואיגוד ערים יהודה ומהנתונים האלה עולה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אתם ביקשתם מהם את הנתונים והם לא נתנו לכם?
שירי ספקטור בן ארי
ביקשנו ועדיין לא קיבלנו.
היו"ר דוד אמסלם
למה לא נתתם להם את הנתונים?
איתן ארם
העברנו נתונים. הגיעה בקשה נוספת בשבוע שעבר. אמרנו שמה שחסר נמסור כאן בוועדה ונבהיר בוועדה. אם אחר כך יידרשו השלמות נוספות, יקבלו.
שירי ספקטור בן ארי
לפי הנתונים של איגודי הערים, איגודי הערים התייחסו לכארבעים בסיסים באזור יהודה ובאזור שומרון. בערך ארבעים אחוזים מתוך הבסיסים שנמסרו לנו מחוברים היום לתשתיות ביוב תקינות. שישים אחוזים מחוברים או לפתרונות שאינם תקינים, זאת אומרת, הם בורות רקב או בורות ספיגה, או לפי הדיווחים של איגודי הערים הם מוזרמים לסביבה באיזושהי צורה.

אני חושבת שדבר שהכי בלט כל הזמן שניסינו לקבל תשובות ולהבין את הנושא היה חוסר הבהירות בנוגע לסמכויות לגבי מי אמור לאכוף את כל הנושא של חיבור בסיסי צה"ל לטיפול שפכים באיו"ש כאשר לא ברור באיזו מידה יש למשרד להגנת הסביבה סמכויות, באיזו מידה יש לאיגודי ערים סמכויות, למשרד הביטחון עצמו, למינהל האזרחי. כל אחד טוען שהסמכות שלו היא מוגבלת בהקשר הזה ושבסופו של דבר ההחלטה היא של משרד הביטחון עצמו. אני חושבת שזה דבר שהוא בהחלט עומד בבסיס הנושא כאן.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. בזמנו בפרוטוקול שהוצאתי, הוצאנו מכתב. בוועדה ביקשנו שמשרד הביטחון יעביר תוך חודשיים דוח מיפוי של כלל בעיות הביוב במחנות צה"ל, אומדן עלויות ותכנית רב שנתית לביצוע ותיקון המצב הקיים היום בתחום. לא העברתם לנו שום דבר. אתה היית בדיון הזה.
איתן ארם
הייתי בדיון.
היו"ר דוד אמסלם
אני כותב דברים ואתה חושב שאני שוכח.
איתן ארם
אני לא חושב.
היו"ר דוד אמסלם
אז למה? אתה חושב שזאת רק המלצה ואם לא בא לך, אתה לא עושה.
איתן ארם
הייתי בדיון הקודם. אני זוכר את הבקשה. העבודה גם נעשתה. היא לא הושלמה.
היו"ר דוד אמסלם
לא שאלתי אם היא הושלמה או לא. אני כתבתי לך מכתב. אני לוקח את העסק ברצינות, אולי קצת יותר מאשר אתה וזה לא התפקיד שלי. אני לא עובד משרד הביטחון ולא מזהם כלום. אני עשיתי כאן דיון לפני שנה ואני מקריא לך מה כתבתי. אתה היית בדיון הזה. הקראתי כרגע את מה שכתבתי. דרך אגב, חודשיים זה מביא אותנו לסביבות אפריל 2016. בפסח כנראה אתה בחופשה, אז חיכיתי במאי-יוני. אתה מספר לי שעוד היום אתה עובד? אתה רוצה שאני אזמן את שר הביטחון לכאן?
איתן ארם
אני אומר שהעבודה נעשתה בחלקה הגדול והיא עדיין לא הושלמה כי עלו דברים ועלו נתונים נוספים שלא הכרנו.
היו"ר דוד אמסלם
אני הייתי מציע לך לא לתת את התשובה הזאת. היא לא אינטליגנטית, בלשון המעטה. שנה אתה מדבר אתי על נתונים. אני מבקש ממך שתיתן לי נתונים, מיפוי, אומדן. אתה רוצה? אני אעשה את זה בשבוע.
איתן ארם
אני לא בטוח שאפשר לעשות את זה בשבוע.
היו"ר דוד אמסלם
אני אביא לך בן אדם שיעשה לך את זה בשבוע. אתה מדבר אתי שנה ואתה עוד אומר לי שאתה אוסף את הנתונים?
איתן ארם
אני אומר שכל הנתונים שהיו בידינו נעשו בהתאם לבקשה שלך או לדברים שנאמרו בדיון הקודם. נתונים נוספים שקיבלנו לאחרונה מהפיקודים, בשבועות האחרונים, הם עדיין לא מופיעים במסגרת אותה עבודה. כל הנתונים שהיו בידינו עד אז, העבודה בעניינם הסתיימה.
היו"ר דוד אמסלם
אני ביקשתי מיפוי. יש לך מיפוי של כלל בעיות הביוב בתחומי מחנות צה"ל, אומדן עלויות, תכנית רב שנתית לביצוע ותיקון המצב הקיים? יש לך דבר כזה?
איתן ארם
יש לי, אני אומר, בנוגע לתשעים אחוזים מהבסיסים.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, למה לגבי עשרה אחוזים מהבסיסים לא היה לך? אני עוד מעט אכנס לתשעים אחוזים, אבל למה לא היה לך לגבי עשרה אחוזים? למה אתה לא יודע? בכמה בסיסים מדובר?
איתן ארם
הנתונים הנוספים שהגיעו אלינו הם בין שלושים לארבעים בסיסים נוספים שהגיעו מהפיקודים ואותם אנחנו בודקים כרגע.
היו"ר דוד אמסלם
כמה בסך הכול בסיסים או נקודות שלא מחוברות לקו הביוב ביהודה ושומרון?
איתן ארם
ביהודה ושומרון או בכלל?
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו מדברים כרגע על יהודה ושומרון. הדיון שלי כרגע הוא לגבי כל הארץ, אבל אני התנעתי דיון לגבי יהודה ושומרון. אבל בכל הארץ. אותי מעניינת מדינת ישראל.
איתן ארם
תכף נגיד לך בדיוק כמה יש ביהודה ושומרון.
קריאה
13.
איתן ארם
ביהודה ושומרון, 13 על פי הנתונים שיש לנו כרגע.
היו"ר דוד אמסלם
13 בסיסים שלא מחוברים?
איתן ארם
שעוד נדרשים לחיבור. חלק בעבודה, חלק נחתמו הסכמים והם בטיפול של המועצה. יש עוד 13 בסיסים שצריכים להתחיל בעניינם מאפס.
היו"ר דוד אמסלם
אלה לא הנתונים שיש לנו מאיגודי ערים.
איתן ארם
אנחנו עובדים בשיתוף.
יצחק מאיר
אין פער גדול בין הנתונים כי ישבנו אתם וראינו מה בוצע.
היו"ר דוד אמסלם
על איזו גזרה אתה מדבר? על בנימין? על מה?
יצחק מאיר
אתה מדבר על יהודה ושומרון ואני מייצג כאן את איגוד יהודה.
היו"ר דוד אמסלם
ומדינת ישראל בכלל? כל המדינה?
איתן ארם
בכל המדינה, סדר גודל של עוד מאה בסיסים שנדרשים לחיבור. שוב, אנחנו צריכים לבדוק את הנתונים החדשים שהגיעו אבל מה שהיה לנו עד עכשיו, זה סדר הגודל.
היו"ר דוד אמסלם
איתן, אני רוצה קודם כל לשמוע את האחרים ואני אחזור אליך לאחר מכן. אני פשוט לא מקבל את זה בשום פנים ואופן שאני יושב כאן לפני שנה ואתה נותן לי תשובות מהסוג הזה. זאת פשוט בושה וחרפה. זה זלזול. תבין, אני לא עובד צה"ל ולא שייך למערכת הביטחון. אני מקדיש לזה המון שעות. לא יכול להיות שאתה בא אחרי שנה ונותן לי תשובה מהסוג הזה. אני לא רוצה לספר לך אם הייתי המנהל שלך, מה הייתי עושה לך על זה. ניהלתי כמה אנשים בחיים שלי. זה לא הגיוני. אולי אתה ציפית שאני לא אעשה את הפגישה הזאת אבל כנראה אתה לא מכיר אותי. כל פגישה, אני בסוף עושה אותה שוב. אני עוקב אחרי הדברים, גם אם לוקח קצת יותר זמן. זה רק מעלה לי יותר את הפיוזים כשהזמן עובר ואתה לא עושה כלום.

זה לא הגיוני. אתה יודע מה? אני נעלב מההתנהלות הזאת שלך. לכן אני גם כועס עכשיו.

אני רוצה לעבור למשרד להגנת הסביבה. ארז, מה נשמע? קודם כל, מבחינת מחנות צה"ל, אני מבין שהאחריות של מחנות צה"ל היא בתוך הבסיס אבל מחוץ לבסיס זה כבר הופך להיות בעיית מדינת ישראל. זאת אומרת, שלכם. מה קורה עם הזרמת הביוב מחוץ לבסיס?
אמיר ארז
השאלה אם זה בישראל או ביו"ש.
היו"ר דוד אמסלם
תתייחס לשניהם.
אמיר ארז
בישראל, בעיקרון יש להם חובה כמו כל גוף אחר. אני אעביר את הכדור לחגי שידבר על נוהל העבודה של המשרד מול צה"ל, נושא שעלה כאן בוועדה והוא לא סגור.
היו"ר דוד אמסלם
לפני מספר חודשים – בשנה שעברה - אנחנו שינינו את החוק.
לירון אדלר מינקה
לגבי המדבירים.
היו"ר דוד אמסלם
רק לגבי המדבירים?
לירון אדלר מינקה
כן. זה לא היה כללי.
אמיר ארז
זה לגבי ישראל.
היו"ר דוד אמסלם
אחרי כן יבואו לכאן שר הביטחון, הצבא, הרמטכ"ל, כמו שהיה בשנה שעברה, כדי שלא נשנה את החוק ובסוף שינינו אותו כי זה מה שקורה עם צה"ל. עכשיו זה הביוב, אז אלה היו המדבירים. אחר כך תספרו לנו למה יש לכם בתי דין צבאיים ואתם מטפלים בזה לבד.
אמיר ארז
לגבי יו"ש זה עוד יותר מורכב כי הסמכויות של המשרד הן אך ורק בתחומי ההתיישבות הישראלית. לפי המפות שהאלוף חתם עליהן, רוב הבסיסים הם לא יושבים בקווים האלה ושם אין לנו סמכויות.
היו"ר דוד אמסלם
ומי הסמכות שם?
אמיר ארז
המינהל האזרחי.
לירון אדלר מינקה
פנייה שלכם למשרד הביטחון בעניין הזה, לא בהפעלת סמכות אלא פנייה למשרד הביטחון שיטפל בנושא.
אמיר ארז
הנה, חגי יכול לתת לך דוגמאות אמיתיות מהשטח.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. דרך אגב, דברו אתי על כל המדינה ולא רק על יהודה ושומרון. יהודה ושומרון זה קטע מהמדינה והמדינה היא קצת יותר רחבה מיהודה ושומרון.
חגי בלכנר
בכל המדינה, היכן שניתן, במדינת ישראל, אנחנו כן אוכפים, היכן שניתן. בשנים האחרונות ניתנו גם הודעות תשלום קנס לצה"ל בגין הזרמות שפכים.
היו"ר דוד אמסלם
מה זאת אומרת? צה"ל משלם מתקציבו את הקנס? אני רוצה להבין. או שזה משהו אישי?
חגי בלכנר
זה משהו שנרשם לצבא הגנה לישראל, מי המפקד. לעניין התשלום זה משהו שהוא נגרר כבר שנים, אם משלמים או לא משלמים. אולי רק מקרים בודדים.
היו"ר דוד אמסלם
אתם מבינים שזאת בדיחה. בסוף האחריות צריכה להיות של מפקד הבסיס, שהוא ישלם את זה. לא הצבא. מה זה הצבא? אתה מעביר מהכיס הזה לכיס הזה?
קריאה
בכל מקרה לא משלמים.
היו"ר דוד אמסלם
אחר כך אני אסכם את זה.
חגי בלכנר
כמו שאמיר אמר, ביו"ש זה עוד יותר חמור כי אין לנו בכלל סמכויות.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. עכשיו נעזוב את איו"ש. דבר אתי על כלל המדינה. מה המצב היום מבחינתם? האם יש הזרמה באופן שוטף?
חגי בלכנר
הזרמות קבועות אני לא מכיר. הזרמות שלא מטופלות, תקלות ודברים תחזוקתיים שלא מטופלים, יש מקרים כאלה. כן.
היו"ר דוד אמסלם
מה זה לא מטופלים? כמו שאמר איצ'ה, יכול להיות שזה זמני 15 שנים.
בני אלבז
נכון. 15 שנים, שלוש וארבע שנים ואני בהחלט יכול להגיד שיש מקומות עם תקלות.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, יש הזרמה של ביוב במשך שלוש שנים וזה נראה לך עדיין תקלה.
חגי בלכנר
זאת ממש לא תקלה. גם היה לנו מקרה שהתחלנו הליכי אכיפה וזימנו אנשים ממשרד הביטחון ומצה"ל להליכי אכיפה, לשיחות בירור ושימועים שנערכו למפקדים על הזרמות שהיו ושלא טופלו. כמובן שאנחנו מגיעים לזה אחרי שניסינו לדבר אתם, כתבנו מכתבים, הראינו תמונות, היינו בסיור בשטח ובכל זאת הדברים האלה נמשכים. אז הגענו לשלב של זימון לשימוע ובעקבות הזימונים לשימוע האלה פתאום זזו דברים, השקיעו כספים והדברים האלה נפתרו.
בני אלבז
אני אתן לך דוגמה לגבי המקרה שהוא מדבר עליו. באגד מחנות בית אל היו בעיות קשות - - -
היו"ר דוד אמסלם
בני, עוד מעט אני אתן לך את רשות הדיבור לגבי יהודה ושומרון. חכה.
בני אלבז
זאת דוגמה לפעילות נגד מפקד בסיס.
איתן ארם
מחנות בית אל מחוברים.
בני אלבז
נכון מאוד. אני נותן דוגמה טובה אחרי אכיפה.
היו"ר דוד אמסלם
עוד מעט נגיע ליהודה ושומרון. אני רוצה להישאר עם חגי. אתה עדיין מכיר תקלות מתמשכות שקיימות גם היום?
חגי בלכנר
בודדות, אבל כן.
היו"ר דוד אמסלם
שלח לי את המקרים האלה. קח לך שבוע ושלח לי את הרשימה היכן לדעתך יש תקלות מתמשכות. מבחינתי תקלה מתמשכת - - -
חגי בלכנר
אין לי שום בעיה להעביר את הנתון, אבל זה לא יהיה להיום.
היו"ר דוד אמסלם
לא היום.
חגי בלכנר
אני צריך קצת זמן כדי לבדוק את זה.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה. קח שבועיים.
איתן ארם
היכן שיש תקלות שנמשכות שלוש-ארבע שנים, גם אני אשמח לדעת. אנחנו לא מכירים את זה.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, לא צריכה להיות תקלה שנמשכת לא שבועיים וגם לא שבוע. אני אספר לך מה קורה כאשר תקלה נמשכת יום ואיך זה עובד. אני אספר לך גם מה קורה באיגוד, כשיש להם תקלה של חצי יום, מה אני מקבל כאן ואיזה קנסות הם מקבלים כולל אישיים.

חגי, תכין לי איזשהו מסמך לגבי כל המקומות שיש בהם תקלה. דרך אגב, תקלה מבחינתי, כפי שאמרתי, מעל שבוע, זאת תקלה. זה המון זמן. זה המון ביוב.
חגי בלכנר
אלה דברים מאוד דינאמיים. יכול להיות שאני אכתוב לך משהו שתוקן.
היו"ר דוד אמסלם
אין החכם אלא מה שעיניו רואות. אנחנו מדברים על אותו רגע. זאת אומרת, מהרגע שאתה כותב.
אמיר ארז
רק להשלים. גם במקומות שזאת לא תקלה ויש מתקנים, המתקנים מיושנים. בריכות חמצון, קשה לקרוא לזה מתקן שמכבד את שנת 2017. גם כשיש מכוני טיהור שלא מתפקדים ומה שיוצא מהם הוא ברמה בינונית, זה גם זיהום. אנחנו לא נגיד שזאת תקלה, אבל זה זיהום.
היו"ר דוד אמסלם
אני אגיד לך מה אני חושב. יש סור מרע ויש קצת סור מרע וטיפה עשה טוב. אני עוד לא נמצא במצב הזה. הם כרגע מזרימים ביוב ואני ראיתי בעיניים שלי ביהודה ושומרון. הייתי עם איצ'ה והוא הראה לי. הרי מאיפה נולד הדיון? הדיון נולד כתוצאה מסיור שעשיתי. יכול להיות שהם לא מגדירים את זה כביוב, אין לי מושג, אולי אני הרחתי אבל אני ראיתי ביוב. כנראה יש להם בעיה בהרחה וכנראה הם מגדירים את זה אחרת.

אני כרגע רוצה קודם כל את התקלות שאתם מכירים כתקלות, שיש הזרמה. לגבי איך מחנות צה"ל נכון לשנת 2017 עדיין יש להם בורות ספיגה, שאלה קשה. אפילו שאלה קשה מאוד. מה זה שבעים מיליארד שקלים ועדיין עושים לנו בורות ספיגה? לכל יש אבל לא לזה. למסיבות יש, למסיבות פרידה יש, למסוקים יש, לכל יש, חוץ מאשר לביוב ולחיילים הקטנים.
הלל גלזמן
אני מרשות הטבע והגנים. שנים רבות אני מלווה את הנושא של הזרמת ביוב. אנחנו עובדים עם המשרד להגנת הסביבה, בצמוד לרשות המים ואחרים. אנחנו עוסקים בניטור הנחלים, באיתור מוקדי זיהום.

החברים ממשרד הביטחון, יש לי דוגמה אחת. כבוד היושב ראש, ביקשת דוגמה. בצפון יש בסיס על הר מירון. אני מלווה אותו מעל שלושים-ארבעים שנים, כבר שלושים שנים, הביוב מזרים את שפכיו.
היו"ר דוד אמסלם
על מה אתה מדבר? על מה שלמעלה?
הלל גלזמן
כן. בהתחלה המצב היה גרוע מאוד, גולמי. לאחר מכן פנינו וביקשנו טיפול. התקינו מתקן טיהור מקומי קומפקטי אבל הוא מזרים לסביבה, הוא מזרים לתוך שמורת הר מירון ומזהם את הסביבה ואת מי התהום.
איתן ארם
הוא לא מזרים שפכים. הוא מזרים את המים המטופלים.
הלל גלזמן
זה הפתרון.
איתן ארם
זה הפתרון שיש שם.
הלל גלזמן
הפתרון אינו פתרון סביבתי הולם. אני יודע בדיוק מה קורה שם וזה לא פתרון קביל על הרשויות.
איתן ארם
ולכן כרגע עוסקים בחיבור שלו.
הלל גלזמן
אני לא מתווכח אתכם אלא אני בא לתאר את המצב, מה קורה במשרד הביטחון ואיך התהליכים לוקחים עשרות שנים. זאת דוגמה שמתנהלת עשרות שנים. לפני שבע-שמונה שנים הגישו לראשונה תכנית לחבר את הבסיס הזה למערכת האזורית. לפני כארבע שנים קיבלנו תכניות. היינו בסיורים ועד היום זה לא מבוצע. אומרים אין תקציב, יש תקציב, אין תקציב וכולי, אבל בפועל בשטח הדברים מתנהלים לאט מדי ומאוחר מדי.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. מישהו אישר לכם להזרים את זה כך לטבע? יש לכם אישור כזה?
איתן ארם
אני לא מכיר. המתקן הוצב שם לפני הרבה זמן, הרבה שנים. אני לא יודע להגיד איזה אישור אז ניתן או לא ניתן. חשוב להגיד שמדובר בשפכים מטופלים. בימים אלה מטפלים בהסדרת החיבור שם ושם תיפסק ההזרמה. חתמנו הסכם, שילמנו למועצה על חיבור למערכת הביוב שלה.
היו"ר דוד אמסלם
אני מספר לך שאין הזרמה כזאת. היא לא חוקית. אני אומר לך את זה באחריות גם כשאתה אומר לי טיפול, אתה צריך להגיד לי גם באיזו רמת טיפול. אתה יודע כמה רמות טיפול יש?

כל הזרמה שאתה מזרים אותה לטבע, אתה בעצם צריך לקבל את האישורים להזרמה.
איתן ארם
אני מכיר את זה.
בר חן
מקבלים.
בני אלבז
ראש רשות המים חותם על כל הזרמה לסביבה. מקורות מזרימה מים שפירים לקידוח, צריכה לקבל צו.
היו"ר דוד אמסלם
אגב, משרד הבריאות לא נותן אישורים מהסוג הזה.
קריאה
בטח שכן.
היו"ר דוד אמסלם
אני מודיע לכם. קודם כל, תשלחו לי את האישור. אני רוצה לדעת. יכול להיות שביקשתם אישור ממישהו שלא אמור לתת את האישור.
איתן ארם
אנחנו לא מזרימים. במקרים בהם יש לנו את אישור משרד הבריאות זה לא להזרמה לוואדי אלא זה לשימוש בקולחים להשקיה.
היו"ר דוד אמסלם
זה משהו אחר. עכשיו אתה מסביר לי משהו אחר לגמרי. דרך אגב, גם השימוש הוא בתנאים מאוד מאוד מחמירים. אני מספר לך, גם אני ישבתי עם משרד הבריאות.
איתן ארם
זה נעשה בתיאום עם משרד הבריאות בדרום. יש את האישורים שלהם להשקיה.
היו"ר דוד אמסלם
גם בתוך הבסיסים.
איתן ארם
גם ביו"ש יש שני מתקנים או מתוכננים שני מתקנים בהם מוצב הסלע והשני בנווה יאיר. גם שם זה יהיה להשקיה. זה לא להזרמה לוואדי אלא להשקיית סרק. בתיאום עם משרד הבריאות.
בני אלבז
לא משרד הבריאות. הזרמה היא רק סמכות שלי. שיהיה ברור.
קריאה
השקיה. זה חלק מתנאי המכרז.
אבנית אשתר
זה חלק מתנאי המכרז, האישורים האלה, כי אחרת לא נותנים לנו לרכוש אותם. זה לא שכל אחד קם בבוקר ורוכש את זה.
היו"ר דוד אמסלם
אני הבנתי לגבי הנושא הזה. דרך אגב, במה אתם עוסקים במשרד הביטחון? איתן, מה התפקיד שלך?
איתן ארם
אני ראש החטיבה להגנת הסביבה ותשתיות.
היו"ר דוד אמסלם
אתה בטוח? אני מניח שאתה קם בבוקר וזה אמור להיות העיסוק המרכזי שלך.
איתן ארם
יש לי עוד כמה דברים שאני עוסק בהם.
היו"ר דוד אמסלם
אבל איכות הסביבה, אני אומר לך, אני דן כאן באיכות הסביבה בכל מדינת ישראל בהרבה נושאים, אחד המרכזיים בהם, ואולי המרכזי, זה הנושא של הביוב.
איתן ארם
בהחלט נושא מרכזי בעשייה שלנו.
היו"ר דוד אמסלם
אבל תראה בנושא מרכזי שלך, תראה מה התשובות שלך.
איתן ארם
אני אתייחס. יש הרבה עשייה בתחום הזה. יש גם הרבה התקדמות. חיברנו עשרות בסיסים בשנים האחרונות, גם ביו"ש חוברו בסיסים, הרבה מאוד כספים מושקעים בנושא הזה. תר"ש גדעון.
היו"ר דוד אמסלם
עזוב. אתה מכיר מתקן אזרחי מכובד שלא מחובר לביוב? אתה כאילו אומר לי עכשיו שאתם מתקדמים, משקיעים המון, ואני שואל אותך הפוך.
איתן ארם
בוא נדייק בטרמינולוגיה. המתקנים מחוברים לביוב. יש מקומות למשל בחטמ"ר שומרון, תקן גדול, יש לו פתרון שהוא לא סביבתי, הוא לא עומד בתקנים העדכניים. יש לו בריכות חמצון. בא משרד הבריאות ואמר שבריכות החמצון שלכם יושבות ליד קידוח מי שתייה, אנחנו מבקשים שתפנו אותן. אנחנו הולכים להשקיע שם למעלה משמונה מיליון שקלים להתחבר למת"ש של הישוב.
היו"ר דוד אמסלם
על זה היה אומר לך הגשש תודה רבה, איפה זה לשכת הסעד. באמת תודה רבה.
איתן ארם
זה לא זורם לוואדי. יש פתרון.
היו"ר דוד אמסלם
זה מזהם את פני התהום. האנשים כנראה שותים את המים האלה באיזשהו מקום. הרי קודחים אותם ושואבים. אחר כך חולים במחלות כי המים מזוהמים ואתה אומר לי שאתם נהניתם לבקשה שלהם?
איתן ארם
אנחנו מחברים את הבסיס למתקן של הישוב. כן, בעקבות הדרישה של משרד הבריאות.
היו"ר דוד אמסלם
האם נראה לך סביר שאם זה היה בתחומי מדינת ישראל איזה גוף אחר שהוא לא צה"ל, מישהו היה נותן לו להתנהל כך?
איתן ארם
אני אומר שגם בתחומי מדינת ישראל יש בסיסים שהפתרון שלהם הוא בריכות חמצון. צריך לשדרג, צריך לראות שהן מטופלות כמו שצריך, אבל יש מקרים שבהם זה הפתרון.
לירון אדלר מינקה
אבל באיזה טווח זמן? עוד כמה זמן ייקח לפתור את העניין הזה? מה טווחי הזמן המתוכננים לכל העניין הזה?
איתן ארם
הפקטור המרכזי הוא היקף התקציב שמושקע בזה. ייקח עוד כמה שנים להערכתי. אם אנחנו מדברים על התכנית הרב שנתית של צה"ל, תר"ש גדעון, עד 2020, מתוכננים להשקיע בזה מאה מיליון שקלים בנושא הזה כאשר במסגרת התקציב הזה יחוברו עוד 18 בסיסים חדשים. הנושא בעבודה, משקיעים בזה הרבה עבודה, הרבה כספים והתחושה או הדברים שנאמרו כאן כאילו הנושא לחלוטין לא מטופל, היא לא מדויקת.
היו"ר דוד אמסלם
אני אגיד לך משהו. הנושא הזה לא שהוא לחלוטין לא מטופל. הנושא הזה לדעתי צריך להיות מטופל לא בתכנית רב שנתית אלא בשנה. הכנסת לא הייתה יכולה לתפקד ואף אחד לא היה נותן לה לתפקד אלא היו סוגרים אותה, מוציאים לה צו סגירה, אם הביוב שלה כאן היה זורם החוצה. הכנסת. אבל אצלכם כנראה הכללים אחרים. אתם מחליטים לעשות מה שאתם רוצים, במיוחד ביהודה ושומרון, כי מה המצב שם? הרבה יותר גרוע. למה? אתם גם הממשלה.
קריאה
הריבון.
היו"ר דוד אמסלם
אתם גם הריבון. אתם גם לעצמכם קובעים. לאחרים הייתם מוציאים את הצווים, סוגרים אותם, אבל לעצמכם – הכול בסדר.
איתן ארם
אנחנו מדברים על פערים של עשרות שנים.
היו"ר דוד אמסלם
מה זה קשור?
איתן ארם
כל הבסיסים שאנחנו מדברים עליהם הם בסיסים שהוקמו לפני שנים.
היו"ר דוד אמסלם
מה זה קשור? לא הבנת.
איתן ארם
כל הבסיסים החדשים שמוקמים, חלק מההקמה שלהם הוא חיבור לביוב. יש כאן פער תשתיות גדול שצריך לסגור אותו.
היו"ר דוד אמסלם
אבל מה זה קשור? מה זה קשור עכשיו לזה? רוב הבסיסים הם ישנים. זה כבר סיפור של עשרות שנים. לא הבנתי מה זה קשור. בזמנו הייתה פחות מודעות, עשו בורות ספיגה אבל היום אנחנו נמצאים בעידן אחר. אנחנו גם מבינים שאלה מחלות. איך אמרתי? זה לא רק ריח לא טוב באף. אנשים מתים מהדברים האלה. זה מחלחל לקרקע, חלחל שם ויצא בראש העין, שאבו, מישהו שתה, התפתחה לו איזו מחלה פה, מחלה שם, הוא לא יודע לזהות אתכם ולתבוע אתכם. אנחנו מודעים לזה. אנחנו מודעים לכך שרוב המחלות היום או חלק גדול מהן זה בכלל זיהום אוויר ובגלל זיהום קרקע. פעם חשבנו שזה כמה מוזרים כאלה שאוהבים רק לנשום אוויר נקי שיהיה להם נעים אבל זה כבר לא שם מזמן. אני אראה לך מחקרים שחלק גדול מהמחלות במדינת ישראל באות מזה. היות ואנחנו כבר מבינים שאנחנו שם, אנחנו צריכים לפעול במהירות לתקן את זה.

צה"ל הוא גוף עתיר משאבים, עתיר ביותר, אולי גם יותר מדי משאבים. אני אומר לך. אנחנו מדברים על חיבור ביוב. אתה יודע מה? אם יש איזה בסיס שצריך לסלול לו קו של ארבעים קילומטרים בשביל עשרים חיילים, ברור שאף אחד לא אומר לך אבל בוא תסדיר את זה. תמצא את המנגנון הנכון שיש מתקן, שאין שם חלחול מי תהום, שהסירחון לא עולה והכול בסדר, אבל לשם כך יש את המשרד להגנת הסביבה שנותן הנחיות ומאשר דברים כאלה לכל מדינת ישראל ואתה בכללה, אבל לא יכול להיות שאתה עושה מה שאתה רוצה. אני עושה דיון לפני שנה, אתה חוזר אלי עם אותן מנטרות וכשאני אומר לך שתיתן לי תכנית עבודה אחרי חודשיים, אחרי שנה אין אותה ולכן אני מבין גם איך מתנהלת בשוטף העבודה שלך. אתה מספר לי עכשיו את הסיפורים האלה? שיש הרבה מתקנים, הם ישנים, כבר הרבה מאוד שנים. כמה שנים אתה בתפקיד?
איתן ארם
ארבע שנים.
היו"ר דוד אמסלם
ואתה לא מבין שזה הנושא שלך שהוא אולי בין המרכזיים? אני צריך עכשיו לעשות חקיקה ראשית?

תראה, אני אספר לך. בסיפור של המדבירים אתה לא היית כאן. אתה יודע מי ישב כאן? כמעט הפרקליט הצבאי הראשי. כל הפרקליטות של צה"ל ישבה כאן. שר הביטחון ניסה להתערב בחקיקה הזאת. אני מספר לך. הלך לראש הממשלה. אני לא הסכמתי בגלל שאני מבין שאתם פוגעים הרבה פעמים בבריאות גם של החיילים וגם של הסביבה. לכן אנחנו הכנסנו את המדבירים שיעשו גם בדיקה בצה"ל וצה"ל צריך להיות בדיוק כמו כל ארגון אחר. כמובן שאפשר להכניס לשם את האנשים, אפשר להתאים אותם לסיווג הביטחוני, הכול בסדר, אבל אנחנו, ואני ראיתי כאן תמונות ביוב בתוך הבסיסים של צה"ל, בתמונות שהראו לנו אז, כולל בסיסי חיל האוויר, שלדעתי זה היה בתל נוף או בחצור. תשמעו, יש לכם אחריות כאן. יש לכם אחריות כלפי המשאבים של מדינת ישראל שזאת הקרקע והמים. יש לכם אחריות כלפי התושבים שגרים סביב הבסיסים וכלפי החיילים שגרים בבסיס. לכן לא הגיוני שאתה ממשיך לומר לי את הדבר הזה.

אני רוצה לשמוע את איצ'ה, מה המצב ביהודה ושומרון. היכן שהיינו. ספר לנו קצת.
יצחק מאיר
כהקדמה. קודם כל, אין ספק שהעובדה שהריבון מזלזל בתחום הביוב, הרבה שנים זלזל בתחום הביוב, גורמת נזק גם להתיישבות. אם ראשי המועצות לוקחים הלוואות, מאות מיליוני שקלים, כדי לפתור את בעיית הביוב באמצעות מילת"ב ואחרים, והבסיס ליד הישוב מזלזל, זה משפיע.
היו"ר דוד אמסלם
יש איזה ישוב שלא מחובר לביוב?
יצחק מאיר
רגע. רשמתי. מצד שני, אין ספק שאנחנו רואים שינוי גדול ואני אעבור עליו עכשיו במהירות. צריך להבחין בין מחנות, בסיסים קבועים, לבין מחלקות או נקרא לזה מחסומים שמטבע הדברים הם האחרונים בתור להסדרה. אין לי כאן את הרשימה של אזור יהודה ובקעת הירדן, שם אין פתרונות. בשומרון כמעט כולם לקראת הסדרה בצורה זו או אחרת. זאת אומרת, מחנה ליד אלקנה לקראת פתרון, מחנה תפוח שהוא אחת הדוגמאות של העשרים שנים פלוס זורם לתוך צומת תפוח, ביוב גולמי, בצורה זו או אחרת לקראת פתרון עם המועצה.
איתן ארם
יש שם פתרון לישוב?
קריאה
גם לישוב אין פתרון.
יצחק מאיר
פתרון ישן. יהיה פתרון חדש ואתם תתחברו.
איתן ארם
כשיהיה פתרון חדש שאפשר להשתלב בו, נשתלב בו.
יצחק מאיר
מחנה אלון מורה, הצעה לקראת פתרון. אבני חפץ, המחנה מחובר לישוב, משדרגים בישוב. חרמש, המתקן לא תקין, לקראת פתרון. מבוא דותן תקין. צופים, נבחנות חלופות. עלי זהב, בבדיקה. יש כאן פרויקטורית של משרד הביטחון שהיא פשוט בולדוזר והיא מתקדמת. סליחה, על ההשוואה. חטמ"ר שומרון, שחבר הכנסת אמסלם הביא אותו כדוגמה שזה ביזיון נוראי, יש טיוטת הסכם לביצוע.
איתן ארם
לחטמ"ר שומרון יש בריכות חימצון שלא עומדות היום בתקן.
יצחק מאיר
יש שם שכבה מזוהמת הביוב. גולמי.
איתן ארם
בדיוק בגלל זה יש השקעה עליה דיברתי. אין שם הזרמה לוואדי. יש שם פתרון.
יצחק מאיר
אני הייתי בצבא, וזה היה לפני 45 שנים, הביוב היה במצב הזה. כמעט חמישים שנים.
בני אלבז
לא. הייתה מערכת של הצינור שהתפוצצה בתוך הישוב והשקענו שם ותיקנו.
יצחק מאיר
מעלה אפרים, לקראת פתרון יחד עם הישוב. מחנה עופר, הסתיים. תקין. חורש ירון, תקין. הסתיים. קדומים, אני מקווה לקראת פתרון. נווה יאיר, כפי שנמסר, גם הוא.
היו"ר דוד אמסלם
אני שומע שהרוב לקראת פתרון. כמה זמן זה לקראת הפתרון?
איתן ארם
אני רוצה להתייחס לזה. למשל מעלה אפרים, תקופה ארוכה הייתה שם בעיה, לא רק לנו אלא גם לישוב. המט"ש של הישוב קרס. היינו מחוברים למערכת הביוב של הישוב והמט"ש של הישוב עם השפכים שלנו בתוכם קרס. חתמנו לאחרונה הסכם עם המועצה שאנחנו בתוך הפתרון שלהם. אני מניח שיארך כאן שנתיים לפחות עד שהשפכים שם יפסיקו לזרום. מדובר כאן בתהליכים של תשתיות שלוקחים זמן. גם אם אני בא ואומר חתמתי על הסכם, העמדתי את כל התקציב וחתמתי על הסכם, לוקח שנתיים-שלוש כאשר לפעמים למועצה גם אין לאן לחבר אותי. מגן דן, אנחנו רודפים שם אחרי ראש המועצה כדי שישתלב בפתרון שלנו. אנחנו רודפים שם אחרי ראש המועצה. הוא לא מוכן לפתור יחד אתנו את הבעיה. יכול להיות שיפתור את הבעיה עצמאית. העניין הוא שהשפכים שלו מגיעים אלינו. הוא יושב מעלינו. יש מקומות שגם למערכת האזרחית אין פתרון או לפעמים אין רצון לפתור אתנו את הבעיה.
אורלי אלמגור לוטן
להעיר. אני מחליפה את שירי. לפי מה שהבנו יש פער או הבדל בין יהודה לבין שומרון בהקשר הזה ואתה מתייחס לשומרון. לפחות לפי המידע ששירי קיבלה, המצב ביהודה הוא פחות טוב ובעצם ההסכמות שאתם מגיעים אליהם ביניכם, שהם הדבר העיקרי שדוחף קדימה, הם סוג של וולנטריות.
איתן ארם
למה וולנטריות?
אורלי אלמגור לוטן
אמרתי שלפחות זה המידע שלנו. לכן ביהודה יש פער.
איתן ארם
אני רוצה להתייחס לוולנטריות. זה נאמר בהתחלה בהקשר של החלטת ממשלה. אנחנו לא צריכים החלטת ממשלה או פעילות וולנטרית כדי לחבר את הבסיסים. אנחנו עוסקים בזה. החלטת הממשלה, אפילו שפג תוקפה, היא הייתה עד 2015. אנחנו ממשיכים לעבוד בנושא הזה. לא צריך לא החלטת ממשלה ולא פעילות וולנטרית. עוסקים בנושא, משקיעים בו כספים, יש לנו אחריות ואנחנו עובדים בהתאם.
אורלי אלמגור לוטן
אתה מתייחס כרגע ליהודה ושומרון. לכן התייחסתי לזה. זה נראה כאילו שומרון, מי שיושב באיגוד ערים יותר דוחף את זה מולכם. כך אנחנו הבנו.
איתן ארם
אנחנו עובדים בשיתוף פעולה טוב. זה ממש לא מדויק.
היו"ר דוד אמסלם
איצ'ה, מה המצב ביהודה?
יצחק מאיר
מצטער. אני ראיתי את זה מהעבודה שהכינה שירי, את הרשימה. אני לא מכיר. זה לא האזור.
היו"ר דוד אמסלם
אתה התייחסת רק לשומרון.
יצחק מאיר
כן.
שי קבון
אני מנהל מחלקת תשתיות זורמות במועצה האזורית שומרון. אנחנו באופן סדור בקשר יום יומי אפילו עם משרד הביטחון בנושא הסדרת פתרונות הביוב. זה אפילו מתקדם טוב מאוד. אנחנו נמצאים בהליכים מאוד מתקדמים של חתימת חוזה. כמובן שגם לנו יש את הבעיות הסטטוטוריות שלנו כאשר המתקנים ושכל המעברים שלהם, הקווים שלהם, יוצאים ואמורים להגיע אלינו. אנחנו מסייעים לקדם את הנושא הסטטוטורי. מבחינתנו בגזרה שלנו, בגזרת שומרון לצורך העניין על כל מרחביה, המצב הולך ומתקדם בצורה טובה ואנחנו אופטימיים.
היו"ר דוד אמסלם
שמענו מאיצ'ה. בסדר. גם ביקרנו אצלכם. זה בא כתוצאה מהביקור במקום.
בני אלבז
במעלה אפרים לחצנו על משרד הביטחון והוא הצליח לתת שני מיליון שקלים כולל שניים וחצי מיליון שקלים של המינהל האזרחי והצלחנו להגיע למצב ששמונה וחצי מיליון שקלים כדי לעזור למועצה כי שם החתך הסוציו אקונומי הוא נמוך והאוגדה שם השתמשה במשך עשרות שנים במתקנים והם קרסו. זה יוצא לדרך.
איתן ארם
בני, בוא נדייק. מה זה השתמשה? יש הרבה מקומות בהם אנחנו מחוברים למערכת הביוב של הישוב. אנחנו משלמים. זה לא וולנטרי ולא בהתנדבות. אנחנו משלמים אגרות ביוב בהתאם למה שאנחנו משתמשים.
בני אלבז
במעלה אפרים לא שולמה אגורה.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא מתכוון לעשות כאן דיון על מעלה אפרים. אחרי כן שב ודבר אתו. זה פחות חשוב לי.
בני אלבז
באגד מחנות בית אל הייתה בעיה קשה מאוד. הבאנו את המשטרה הירוקה לתוך תחום המחנה, יצרנו פעילות נגד מפקד הבסיס והצלחנו בסופו של דבר לשדרג את כל אגד מחנות בית אל בהשקעה של ארבעה וחצי מיליון שקלים בחיבור למת"ש של בית אל.
היו"ר דוד אמסלם
עזוב את זה עכשיו. אני שואל אותך שאלה אחרת שיותר מעניינת אותי מאשר בית אל ודברים נקודתיים. בני, יש לכם סנקציות מול צה"ל בנושא הזה?
בני אלבז
צה"ל הוא הריבון.
היו"ר דוד אמסלם
שאלתי.
בני אלבז
זה שונה מאשר בישראל.
היו"ר דוד אמסלם
נניח יש בסיס מסוים שעכשיו מזרים את הביוב שלו לתוך ודאי כלשהו. כך בא לו לעשות. אתה בא ל-ש.ג. ומשאיר שם פתק למפקד הבסיס כי לא ייתנו לך להיכנס ואתה אומר לו שאתה מבקש שיפסיקו. מה הסנקציות שלך שם?
בני אלבז
סנקציות הן הכנסת משטרה ירוקה לתוך תחום מחנה צה"ל לפעול נגד מפקד הבסיס. כך צריך לעשות.
קריאה
אין.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, אין לך. אתה מדבר אתי על דברים תיאורטיים. אנחנו במדע בדיוני עכשיו.
בני אלבז
עשינו את זה כמה פעמים.
היו"ר דוד אמסלם
יש מישהו שרוצה להוסיף משהו לפני שאני מסכם?
תומר ישראל
אני מעמותת ירוק עכשיו. אנחנו עוסקים בנושא כבר הרבה זמן ואני רוצה להגיד שני דברים. אנחנו הגשנו עתירה בנושא הביוב בבית אל, עתירה שאני לא יודע אם היא הייתה המכריעה כמו שקבע בג"ץ או שהיא הייתה רק כוח דוחף להסדרת הביוב במקום. אבל זה מה שהוביל להסדרת הביוב בבית אל.
היו"ר דוד אמסלם
אתה אומר שבג"ץ מתחיל לעסוק בביוב ולעשות חיבורים.
תומר ישראל
אני נאלצתי לגמגם לשופט ג'ובראן כשהוא שאל אותי אם הוא צריך להיות גננת.

משפט אחד נוסף אני רוצה לומר. אף על פי שהרעיון כבר עלה שצה"ל הוא הריבון בשטח, יש עליו חובות מינהליות כמינהל אזרחי. יש עליו גם חובות מינהליות והוא חייב להתנהל בצורה שהיא לפחות נקראת שוויון. זאת אומרת, בדרך כלל המשפט מצפה מהרשות המינהלית להוות דוגמה אבל המינימום הנדרש הוא שוויון וכאשר צה"ל לא עומד כאן בכלל בשוויון התנהלות והוא מאשים שיש גם גופים אזרחיים אחרים שלא מתנהלים בסדר, זה נכון, אבל זה לא מהווה תירוץ ולא פתרון לדבר הזה. צה"ל צריך לטפל בביוב בלי קשר.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. זה ברור. איתן, אתה רוצה לומר משהו לפני שאני מסכם?
איתן ארם
אני אומר שצה"ל לא מאשים ולא מתנער. אנחנו מטפלים, משקיעים בזה תקציבים, יש לנו תכנית עבודה ופועלים בהתאם. אם יצאה מכאן איזו תחושה או לפחות בתחילת הדיון כאילו הנושא לא מטופל או מוזנח, זה לחלוטין לא המצב. נעשית כאן הרבה עבודה. יש תכנית עבודה ואנחנו מתקדמים על פיה.
היו"ר דוד אמסלם
ברשותכם, אני רוצה לסכם את הדיון. אני יוצא ממנו בדיוק כמו לפני שנה פלוס-מינוס עם אותן תשובות ואותם משפטים.

אני אעשה את הדבר הבא. לגבי מה שאמרת, תומר. אתה יודע, אימא שלי סיפרה לי שפעם באו לרב ואמרו לו כבוד הרב, חמור שנפל לבור בשבת, מותר להוציא אותו? אמר להם, מה פתאום, זה חילול שבת. אמרו לו, אבל כבוד הרב, זה החמור שלך ואז הוא אמר: בשקט וצמוד לקיר. זה מה שקורה כאן.

מיד עם תחילת המושב הבא – ואני מבקש, לאה, להקפיד על זה – אני אקיים דיון נוסף ובו אני אבקש שתציגו לנו תכנית עבודה. קודם כל, לא תכנית עבודה אלא קודם כל היכן הבעיות, בשני מישורים, גם של בורות הספיגה, גם בורות החמצון וגם בזרימה וגם היכן זה לא מחובר בגלל כל מיני סיבות. היכן יש פתרונות לא תקניים. דרך אגב, כשהוא לא תקני, זה לא פתרון. אין פתרון לא תקני. כשזה לא תקני, זה לא פתרון.
איתן ארם
זה במקומות בהם אנחנו משקיעים כספים.
היו"ר דוד אמסלם
לך יש איזו טרמינולוגיה להגיד שזה לא, יש שם משהו, יש פתרון אבל זה לא תקני. זה לא תקני, זה לא פתרון. אין פתרון.
איתן ארם
כשאני אומר שיש שם פתרון לא תקני, הכוונה היא שזה לא זורם לוואדי באופן קבוע. זה לא המצב. יש שם פתרון שצריך לשדרג אותו.
היו"ר דוד אמסלם
מה זה חשוב? כשזה לא תקני, זה לא תקני. כשזה לא תקני, זה לא חוקי. מה זה לא תקני? מחר תשים שם דלי ותגיד לי שזה פתרון אבל זה לא תקני.
איתן ארם
אם יש בריכות חמצון, צריך לשדרג, אז עושים את זה.
היו"ר דוד אמסלם
אבל בורות חמצון שהם לא תקניים, הם לא תקניים. אם יש לך אובר פלור וזה נכנס ואם זה לא תקני, זה לא תקני. זאת מערכת שלא צריכה להיות. אני לא נכנס לזה אבל כשזה לא תקני, זה לא חוקי.

תמיד תחשוב מה היה קורה עם גוף אחר. אני אומר לך, אני מצוי בנושא הזה כבר הרבה מאוד שנים, עסקתי בזה בירושלים, אין דברים כאלה היום. דרך אגב, יש כאן ראשי עיר, יש כאן חבר כנסת אחד לפחות שהיה ראש עיר בעבר, עדיין עומדת נגדו תביעה פלילית אישית על ביוב בעיר שלו ואני בספק אם הוא בכלל ידע עליו. תביעה אישית. תביעה פלילית, לא בוא תיקח קנס. בצד האזרחי זה ברור. היות ואתם בעצם גם הריבון של עצמכם, זה הסיפור כאן, אתם צריכים להקפיד על עצמכם קצת יותר מאשר אתם מקפידים על האחרים כי אתם הריבון. תחשוב קצת. תאר לעצמך שהכנסת מזלזלת בחוקי המדינה יותר מהאזרחים, אז מה יגידו האזרחים? קודם כל תהיו אתם מה שנקרא טול קורה מבין עיניך. קודם כל תהיה אתה טוב לפני שאתה מבקש ממישהו אחר. הרי מחר הישוב שם מתנהל עם הביוב לא בסדר, ומי עושה לו את כל הבלגן? אלוף הפיקוד אבל הוא עצמו לא בסדר. אז מה הוא בכלל דורש מהם כשהוא לא בסדר?

לכן אני חושב שזו הדרך וכך אתם צריכים להתנהל.

לכן אין טעם להכביר מלים, אתם מכירים את הנושא וחבל לי למרוח את הזמן. כפי שאמרתי, בתחילת המושב הבא - אני מבקש שזה יהיה בשבועיים הראשונים של המושב – אני אקיים דיון ובו אני ארצה שאתם תציגו את כל התכנית. קודם כל תציגו לי את כל בסיסי צה"ל עם הבעיות. אתה יודע מה? גם לא הבעיות. תעשו את הפריסה בכל מדינת ישראל. אני אתן לך חצי שעה להציג נתונים. כל בסיסי צה"ל שלא מחוברים לביוב תקין, שיש להם בורות ספיגה, בורות חמצון וזרימה רגילה לתוך הוואדי ישירות. תציג לנו קודם כל את הנתונים. לאחר מכן תציג לנו את תכנית העבודה בכפוף לכל התקציבים שנדרשים לכל הפרויקטים האלה. אני מציע לכם להגיש תכנית עבודה שנתית. אם זה רב שנתי, בוודאי לא צריך להיות עשרים שנים.

עד אז אני אשקול אם להזמין גם את שר הביטחון לדיון כי אני רואה את הנושא כדבר חמור. יכול להיות שאני אזמין את הרמטכ"ל. בכל מקרה לדיון הבא אני צריך כאן את משרד המשפטים, את משרד האוצר, את כל משרדי הממשלה הרלוונטיים כמו המשרד להגנת הסביבה, רשות המים. אני מבקש מהמשרד להגנת הסביבה, כולל הייעוץ המשפטי שלו, האכיפה, הסיירת הירוקה וכל העולם ואשתו. פעם אחת ולתמיד אני רוצה לסגור את האירוע הזה.

לגבי יהודה ושומרון, אמרתי, אני כבר אשקול איזה דרג צבאי להזמין לכאן. יכול להיות שזה יהיה אלוף הפיקוד עצמו, יכול להיות שזה יהיה הרמטכ"ל, יכול להיות שניהם ביחד ועם שר הביטחון. אני אחליט על כך. מבחינתי האירוע הזה חייב להסתיים, לפחות בתפיסה הצה"לית. אמרתי, שנתיים, שלוש, אבל צריך לעשות לזה סוף. נגמר. ביובים במדינת ישראל בשנת 2017 כבר לא צריכים לזרום כך. אין דברים כאלה.

יספיקו לך חודשיים להכין את כל מה שאני מבקש?
איתן ארם
אני מאמין שאת ריכוז הנתונים אסיים. כן.
היו"ר דוד אמסלם
אל תאמין. תגיד לי כן או לא. אם אתה רוצה עוד שבוע, תקבל.
איתן ארם
אני מעריך שזה יספיק.
היו"ר דוד אמסלם
זה מה שנעשה. תודה רבה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 09:55.

קוד המקור של הנתונים