ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 15/02/2017

מינויים והתקשרויות על רקע זיקה פוליטית או אישית ברשויות מקומיות לאחר בחירות 2013 - דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 208

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום רביעי, י"ט בשבט התשע"ז (15 בפברואר 2017), שעה 9:00
סדר-היום
מינויים והתקשרויות על רקע זיקה פוליטית או אישית ברשויות מקומיות לאחר בחירות 2013 – דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2016.
נכחו
חברי הוועדה: קארין אלהרר – היו"ר

דוד ביטן

איתן ברושי

יוליה מלינובסקי
חברי הכנסת
יעקב אשר

יואב בן צור

יגאל גואטה

דב חנין

מאיר כהן

מיכאל מלכיאלי
מוזמנים
מירה רזין - מנהלת החטיבה לביקורת השלטון המקומי, משרד מבקר המדינה

נידאל בלעום - מנהל אגף בכיר, משרד מבקר המדינה

יחיאל איבינדר - סגן מנהל בכיר על אגף, משרד מבקר המדינה

אורה וייס - מנהלת ביקורת בכירה, משרד מבקר המדינה

דב לוז - מנהל ביקורת בכיר, משרד מבקר המדינה

ולדימיר רשף - מבקר ביקורת בכיר, משרד מבקר המדינה

יורם רבין - היועמ"ש למבקר המדינה, משרד מבקר המדינה

ענבל עפרון וינשטיין - עו"ד בלשכה המשפטית, משרד מבקר המדינה

רותם קפון - עוזרת למנהלת החטיבה לביקורת השלטון המקומי, משרד מבקר המדינה

מרגלית בוטרמן - ממונה ייעוץ משפטי בתח' רשויות מקומיות, משרד הפנים

אורטל דנון - מנהלת תחום הון אנושי, משרד הפנים

ניסים בוסקילה - חשבונאי ראשי משרד הפנים ורשות האוכלוסין, משרד הפנים

אריאל צבי - ייעוץ וחקיקה, אזרחי, משרד המשפטים

פנחס קבלו - קשרי כנסת שלטון מקומי, מרכז שלטון מקומי

אבי בינמו - ראש העיר נשר

מיכל ליבנה - מנכ"ל, עיריית נשר

זאב שפיגלר - חבר מועצה, עיריית נשר

רומן רומנצקו - תושב נשר

יצחק מירון - ראש העיר עפולה

אסתר דהן - מנהלת כוח-אדם, עיריית עפולה

מוטי פריאל - מנהל פניות ציבור, עיריית עפולה

שלמה שלום - חבר מועצת העיר ויו"ר ועדת הביקורת, עיריית עפולה

דן תיכון - חבר מועצת העיר נשר, עיריית נשר

שלומי זינו - דובר סיעת "נשר בתנופה", עיריית נשר

רועי לוי - יו"ר האופוזיציה בנשר, חבר סיעת לצעירי נשר יש עתיד, מבקר עיריית קריית-ים

אבי אלימלך - תושב נשר

נגה שרון - פעילה חברתית ופוליטית, עפולה

איתי כהן - עיריית עפולה

חיים חן סבאג - נהג, ראש העיר עפולה

שלמה קלדרון - נשיא, לשכת המבקרים הפנימיים

מרדכי שנבל - יועמ"ש, לשכת המבקרים הפנימיים

אריק משיח - יו"ר, איגוד המבקרים ברשויות המקומיות

אריאל גמליאל - מבקר העירייה, עיריית אשקלון

יובל ירדני - פעיל, המשמר החברתי

אמנון מרגלית - פעיל, המשמר החברתי

חגי פלק
מנהלת הוועדה
חנה פריידין
רישום פרלמנטרי
רונית יצחק

מינויים והתקשרויות על רקע זיקה פוליטית או אישית ברשויות מקומיות לאחר בחירות 2013 - דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2016
היו"ר קארין אלהרר
בוקר טוב לכולם. אני מתכבדת לפתוח את ישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה, היום ה-15 בפברואר 2017, י"ט בשבט התשע"ז. נושא הדיון הבוקר: מינויים והתקשרויות על רקע זיקה פוליטית או אישית ברשויות מקומיות לאחר בחירות 2013 – דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2016.
בוקר טוב לצוות מבקר המדינה
הגב' מירה רזין, פרופ' יורם רבין היועץ המשפטי במשרד מבקר המדינה; לנציגי הרשויות, גופים מבוקרים, האזרחים הרבים. אנחנו דנים היום בדוח חשוב מאוד של מבקר המדינה, חלק מהדוח השנתי בנושא השלטון המקומי שיצא בנובמבר האחרון. הדוח עוסק במינויים פוליטיים, מינויים והתקשרויות על רקע זיקה פוליטית או אישית ברשויות המקומיות לאחר הבחירות. הדוח עוסק בשש עיריות: אשקלון, גבעתיים, חדרה, נשר, עפולה וקריית-אונו.

אנחנו היום בוחרים להתעסק בשתיים מהרשויות: בנשר ובעפולה, אבל אל חשש, כל הרשויות המוזכרות יקבלו את התייחסותן המלאה. זה דוח מאוד קשה, ככה אני תופסת אותו. לא מדובר באיזו תופעה צדדית שקרתה בשוליים, עושה רושם שיש ככה מה שנקרא כוונת מתכוון.

בדוח מובאים נתונים על הליכי מכרזים למינוי עובדים, 17 בעיריית עפולה, שבע בנשר, שמונה באשקלון, שניים בחדרה ושניים בקריית אונו. בולטת במיוחד עיריית עפולה, שם המועמדים שהוצבו במקומות ארבע, שבע, עשר, 11, 13 ו-14 בסיעתו של ראש העירייה נבחרו לאייש תפקידים רבים בעירייה, ברובם תפקידים בכירים. בעיריות עפולה ונשר נשכרו עורכי-דין שהייתה אתם היכרות מוקדמת ללא מכרז. וזה רק קצת מהתופעות שעמד עליהן מבקר המדינה.

נרצה לשמוע היום מנציגי המבוקרים מה נעשה על מנת שזה לא יקרה יותר, כי זה בלתי אפשרי. בסופו של דבר האזרחים פוגשים – לפני שהם פוגשים חברי כנסת ושרים ונשיא מדינה – הם פוגשים את העירייה, ובסוף גם טוהר המידות וגם שלטון החוק צריכים לחול ברשויות המקומיות לא פחות.

קיבלתי מראש חלק מהתשובות מחלק מהגופים, בחלק מהמקרים זה היה מאוד קונקרטי ובחלק מהמקרים מאוד ערטילאי, למשל, עיריית נשר. והייתה תגובה של החברה הכלכלית של עפולה. עכשיו, תראו, לשלוח מסמך בן 200 עמודים יום לפני הדיון, אני מאוד מקווה שאף אחד לא התכוון שהתשובה הזאת תהיה רצינית ולעניין. אם מישהו ציפה שנקרא את זה ונתייחס ברצינות, אני מניחה שהיה עליו לשלוח את המסמך הזה קודם. אני אומרת מראש שלא הספקתי להתייחס למסמך, ואני אצפה לקבל את התשובה בעל-פה בדיון הבוקר. גברת רזין, תרצי?
מירה רזין
בוקר טוב, תודה רבה, יושבת-ראש הוועדה, חברי כנסת, משתתפי הדיון. בתחילת דברי אני רוצה להגיד תודה לצוות הביקורת שעשה את הדוח, יושבים אתנו פה: מר נידאל בלעום מנהל האגף, רכז המטלה יחיאל איבינדר, וצוות הביקורת, מנהלי הביקורת: אורה וייס, דב לוז וולדי רשף, והיועצת המשפטית ענבל עפרון וינשטיין.

זה דוח מקיף מאוד, והממצאים בו מאוד חמורים. אני רק רוצה לפני כן להגיד שמבקר המדינה לאורך השנים בדוחותיו התריע על נגע המינויים של עובדים ממניעים פוליטיים או מטעמים אישיים במשרות במשרדי הממשלה, ברשויות מקומיות ובחברות ממשלתיות.

השירות הציבורי מבוסס על תפיסה לפיה השירות הוא בעל אופי ממלכתי, מקצועי, ונטול זיקה פוליטית, המוציא לפועל את מדיניותם של נבחרי הציבור. בעלי התפקידים בו אינם מתחלפים עם חילופי השלטון.

עכשיו, בקצרה אני רוצה להביא את הממצאים העיקריים והליקויים שעלו בדוח, ואת ההמלצות של משרד מבקר המדינה. בסוף אוקטובר 2013, ואחרי זה בסיבוב השני בתחילת נובמבר, התקיימו בחירות ב-187 רשויות מקומיות, וב-90 רשויות מקומיות התחלף ראש הרשות. ברבות מהרשויות בהן התחלף ראש רשות נמצא שבעצם לאחר מכן התקבלו עובדים חדשים רבים לעבודה שאיישו משרות, או משרות קיימות, או שבעצם נפתחו תפקידים חדשים.

את כל הנושא של תהליכי קבלת עובדים בעירייה קבע שר הפנים בתקנות, ובתקנות האלה נקבעו המקרים שבהם קיימת חובה לקיים מכרז פומבי לאיוש המשרות, וגם יש רשימה של משרות שבהן אין חובה לעשות את זה באמצעות מכרז.

קבלת עובדים לעירייה מעוגנת בהוראות שונות נוספות, שנועדו להבטיח שהעירייה תאייש משרות פנויות במועמדים מתאימים על סמך כישוריהם המקצועיים בלבד, ושזיקתם של המועמדים לראש העירייה או לסיעתו לא תטה לשבט או לחסד את תהליך המיון, הבחירה והמינוי לתפקיד.

הבדיקה שלנו נעשתה מתחילת שנת 2014 ועד תחילת 2015. בדקנו עשרות מכרזים, בדקנו את תהליכי הקבלה לעבודה בעיקר למשרות בכירות של בעלי זיקה פוליטית, אישית או עסקית לראש העירייה או לסיעתו או לסיעה החברה בקואליציה העירונית, כפי שציינת, בשש רשויות מקומיות. הבדיקה נעשתה על מינויים שנעשו מסוף שנת 2013 ועד תחילת שנת 2015. וכאן נבדקו שלושה מינויים בשלוש חברות כלכליות.

הביקורת התמקדה בפגמים שנפלו בהליכי המינוי בפערים שבין הדרישות על-פי הדין ובין הליכי המינוי בפועל. אנחנו רוצים רק להדגיש שאין בהערות משרד מבקר המדינה כדי הטלת דופי בכישוריהם של מי מהמועמדים שנבחרו.

כשאנחנו מדברים על מה שבדקנו בהליך המינוי, אז בדקנו בעצם ראשית את הצורך בתפקיד; את אופן פרסום המכרז; את קביעת תנאי הסף; את פרק הזמן שניתן להגשת המועמדות; את קביעתהרכב ועדת הבחינה והתנהלות ועדת הבחינה; את כישורי המועמדים; את נימוקי ועדת הבחינה; ואת תנאי העסקתו של המועמד שזכה.

הליקויים העיקריים שמצאנו זה ראשית, שבמרבית המכרזים שנבדקו לא פורסמה דרגת המשרה, ובכמחצית מהם נקבעו תנאי סף שונים מאלה שנקבעו בהנחיות של משרד הפנים. למשרד הפנים יש קובץ עיסוקים לכל משרה, הוא מגדיר מהם תנאי הסף, ועולה חשש שזה הותאם פשוט לכישורים של המועמדים המסוימים, שהיו גם בעלי זיקה פוליטית או אישית לראש העירייה.

פרקי הזמן שהקצו להגשת הטפסים היו קצרים ממה שנדרש. בשליש מהמכרזים היה מספר חברי ועדת הבחינה זוגי. בחלקם לא היה נציג ציבור, יש חשיבות מאוד גדולה לזה שנציג ציבור יהיה בוועדה. התנהלו ועדות בלי נציגי ציבור, ובמרבית מהמכרזים בעצם ראשי העירייה לא קבעו רשימה של נציגי ציבור שיכולים לאייש את המכרזים. ולכן, לעתים כשנציג הציבור לא הגיע אז לא היה מחליף, ופשוט הוועדה התנהלה בלעדיו. ב-13 מוועדות הבחינה לא ניהלו פרוטוקולים של הדיונים כנדרש. הפרוטוקול נועד שאפשר יהיה לבחון מה היה בדיון, שישקף את אופי הדיון. לא היו פרוטוקולים. בכל המכרזים שהיו בעיריית עפולה הפרוטוקולים לא היו חתומים. במחצית מהמכרזים שבדקנו, ועדות הבחינה לא נימקו את ההחלטות שלהם, וזה אומר שאי-אפשר בעצם לדעת מה היה בדיון ומה היו הסיבות לתוצאה אליה הם הגיעו.

עכשיו ספציפית לגבי נשר ועפולה. בנשר התקבלו לעבודה בסוף שנת 2013 עובדים שנבחרו לתפקיד בלא שהיה הליך של מכרז, ובלי שהתכנסה ועדת בחינה. אבל למשל יותר חמור זה שחובר מסמך שנקרא "פרוטוקול", שלא בהתאם לתקנות קבלת עובדים ותוך יצירת מצג מטעה, ומי שמילא אותו זה היה ממלא-מקום ראש העירייה, גזבר העירייה דאז ומזכיר העירייה דאז. זה היה מסמך שלכאורה שיקף פרוטוקול של ועדה, ובעצם לא הייתה בכלל ועדה. ואני חושבת שעצם זה שיש כזה מסמך זה מראה שאולי מי שהכין אותו ידע שצריכה להיות ועדה, וצריך להיות מסמך פרוטוקול של הוועדה.

במרבית המכרזים שנבדקו, שוב בנשר, היו בוועדות הבחינה חברים בעלי זיקה לראש העירייה, ועולה חשש שזיקתם הטתה את בחירתם של המועמדים, והכריעה את הכף לטובתם. המועמדים האלה פעלו בתקופת הבחירות להיבחרותו של ראש הרשות, ומקצתם אף היו מועמדים בסיעתו.

בעיריית עפולה הובילו הליכים בלתי תקינים להחלפת כל שדרת הניהול ב"אנשי שלומנו", קרי מועמדים בעלי זיקה פוליטית, אישית או עסקית לראש העירייה ולחברי סיעתו. גם בעפולה, משהו שהיה חמור יותר משאר הממצאים, לא שהם לא היו חמורים, שישה מכרזים לבעלי תפקידים – בעצם השמות של הזוכים פורסמו עוד לפני שהתקיימה ועדת הבחינה, ואפילו פרסמו את מס' הטלפון שלהם ואת החדרים שבהם הם שובצו ברשות המקומית.

כמו כן, בעפולה העירייה מינתה בהליכי מכרז פגומים מועמדים בעלי זיקה לראש העירייה לתפקידים בכירים, לרבות מנכ"ל העירייה. נמצאו ליקויים בהרכב הוועדה ואי עמידה בתנאי סף ראש מינהל התרבות והספורט; ליקויים של אי פרסום בדרגת המשרה; הרכב ועדת הבחינה ואי חתימה על פרוטוקול הוועדה; סמנכ"ל התפעול, בין היתר אי פרסום דרגת המשרה, אי השתתפות נציג ציבור, ואי עמידה תנאי סף.
בחברות העירוניות של שלוש הרשויות
אשקלון, עפולה וגבעתיים נמצאו שמונו עשרה בעלי תפקידים בעלי זיקה לראשי הרשויות ולחברי סיעתם, לרבות לתפקידים בכירים של מנכ"לים ובכירים נוספים. אני רוצה רק לציין שבדוח עצמו בסוף, בנספח יש פירוט על כל משרה ומשרה, מה היו הליקויים שמצאנו.
ההמלצות העיקריות של הדוח
על העיריות שנבדקו לאייש משרות פנויות במועמדים מתאימים על סמך כישוריהם המקצועיים בלבד, משיקולים ענייניים, בהליך שוויוני ושקוף, ובקיום דקדקני של כל הוראות הדין והעקרונות הבסיסיים של המשפט הציבורי ושל מינהל תקין; על העיריות לפעול על-פי הנחיות משרד הפנים בכל נוגע לדרישות התפקיד ולתנאי הסף למשרות השונות; על ראשי העיריות להקפיד שבוועדות הבחינה לא ישתתפו חברים שלגביהם קיים חשש לניגוד עניינים ביחס למועמד; וגם על חברי ועדת הבחינה עצמם לוודא ולראות שאין להם מניעה להימצא בה; כמו כן, יש למנות נציגי ציבור רבים ככל הניתן כדי שיהיה אפשר למנות נציג ציבור "רזרבי" במידה שנציג הציבור שנקבע לא הופיע לוועדה.

בנוגע למשרד הפנים, אנחנו חושבים שמשרד הפנים צריך לבחון לעומק חלופות להתמודדות עם התופעה של מינויים פוליטיים ברשויות המקומיות – תופעה נרחבת שאנחנו מתריעים עליה שנים – ובהם ייזום הליכים לתיקון הוראות הדין החלות על הרשויות המקומיות, שיחייב מועמד לתפקיד בעירייה לדווח בשאלון אישי שימלא על כל זיקה פוליטית או אישית; עוד, על משרד הפנים לבחון אם יש מקום לשנות את ההוראות בעניין הרכבי ועדות הבחינה בעיריות, ולקבוע בהן הסדרים שיהיה בהם כדי להבטיח שהשיקולים העיקריים בעת בחירת עובדים לתפקידים בכירים בעירייה באמצעות מכרז, בעיקר לאחר תקופת בחירות, לא יהיו קשורים למידת תמיכתם של המועמדים בראש העירייה הנבחר או למידה שהם השתתפו במסע הבחירות שלו; לבחון ייזום תיקוני חקיקה אשר יבטיחו את האיזון הראוי בהרכב ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים, כך שבמידת האפשר יהיה גם ייצוג הולם לאופוזיציה, ואם לא, אז לפחות שהוועדה לא תכלול חבר הנהלה.

אם לא מינה ראש העירייה נציג ציבור לוועדת הבחינה, או אם הוא מינה נציג ציבור שהוא לא הוזמן, אז מן הראוי שוועדת הבחינה לא תתכנס. אבל במידה שהיא התכנסה, אז ראוי שמשרד הפנים ייבחן אחרי זה מה היו התוצאות של המכרז. וספציפית, לבחון מחדש את מינוי העובדים שהתקבלו לעיריות, לחברות הכלכליות והעירוניות, ולגופים האחרים בהליכים שנמצאו בהם ליקויים חמורים בדוח ושעולה החשש שביסוד בחירתם עומד הרקע הפוליטי שלהם ולא הכישורים שלהם.

לסיכום, דוח זה מצביע על כך שבתקופה שלאחר הבחירות לרשויות המקומיות, בנובמבר 2013, זאת אומרת אוקטובר ונובמבר 2013, התקבלו לעבודה בעיריות שנבדקו ובתאגידים שלהן, בהליכים בלתי תקינים, עשרות עובדים שהיו פעילים פוליטיים או מקורבים לראש העירייה או לחברי הקואליציה. מרבית העובדים האלה התקבלו במכרזים שליקויים חמורים נמצאו בהליכי ניהולם. בחלק מהמינויים עלה חשש סביר וממשי שהפן הפוליטי או האישי היה גורם משפיע, ולפעמים אף מכריע, בבחירתם לתפקיד. מספר המינויים הפוליטיים שהועלו מצביע גם על תופעה מדאיגה של חריגה מהוראות הדין הנוגעות לאיוש משרות ומכללי המינהל התקין.

מצד אחד יש את המינויים, אבל יש גם את הצד השני של פיטורים, ומצאנו שפוטרו גם עובדים בכל מיני משרות על מנת לפנות את המקום שלהם למועמדים שהיו מקורבים לנבחרי הציבור.

לנוכח הליקויים החמורים, המהותיים וכבדי המשקל שהעלה משרד מבקר המדינה, בייחוד בהתנהלות עיריות נשר ועפולה, ולנוכח הפגיעה באמון הציבור של תושבי הרשויות האלה במוסדות השלטון המקומי, ומינוי מועמדים שנראה כי קשריהם קדמו לכישוריהם, ממליץ משרד מבקר המדינה למשרד הפנים לנקוט בצעדים תקיפים העומדים לרשותו על-פי דין כנגד ראשי עיריות נשר ועפולה בגין פגיעה קשה בסדרי מינהל תקין, בטוהר המידות ובמוסר הציבורי.

אני רוצה לציין שבעת סיכום הדוח ומסקנותיו התגבש במשרד מבקר המדינה חשש לעבירות פליליות בכמה עניינים, ובהתאם לכך להוראות הדין, הועברו אלה ליועץ המשפטי לממשלה. תודה רבה.
היו"ר קארין אלהרר
תודה רבה. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
תודה, גברתי יושבת-הראש, תודה על כינוס הדיון הזה, ותודה לצוות מבקר המדינה על הדוח החשוב הזה. אני שומע את ההצעות, שגם קראתי אותן בדוח, את ההצעות המעשיות שאתם מקדמים לתיקון ואני מברך עליהן. אני מציע, גברתי יושבת-הראש, אנחנו נשקול מה הדרך לקדם את הדברים. לפי דעתי, בחלק מההיבטים נצטרך תיקוני חקיקה כדי שהדברים יהיו מעוגנים בצורה יותר עמוקה.

אני כמובן לא רוצה להתייחס לפרטים של הדוחות על שתי העיריות המבוקרות, כי אני סומך את ידי על דוח הביקורת, ואני לא מכיר מעבר לזה שום דבר. אבל אני חושב שהסוגיה הזו היא סוגיה בעלת חשיבות מאוד מאוד גדולה, והיא לא קיימת למרבית הצער רק בשלטון המקומי.

בג"ץ קלפנר בבית-המשפט העליון מדבר על איזשהו מאבק שמתנהל לאורך השנים בין גישה שאומרת שמינויים פוליטיים זה דבר טוב, לבין גישה שמנסה לשמור על עקרונות היסוד של השיטה שלנו שאומרת שיש שירות ציבורי שהוא שירות בלתי תלוי הנותן לציבור שירות. וישנם מסביב לנבחרים מספר מאוד מאוד מצומצם ומוגבל של משרות אמון שנועדו לאפשר לנבחר הציבור במעגל הקרוב ביותר לעבודתו לתפקד. התפיסה הזאת היום נמצאת תחת מתקפה. והיא נמצאת תחת מתקפה לא רק בהיבטים של השלטון המקומי, גם כאן בכנסת מועלים רעיונות, מועלות הצעות לפרוץ לגמרי את המערכת הזו ולאפשר מין, קוראים לזה "מודל אמריקני", שבו כשנבחר נשיא, אז הוא ממנה את כל העולם ואשתו לתפקידים שונים ומשונים.

אני מנצל את ההזדמנות של הדיון הזה כדי להזהיר ממהלכים כאלה. אנחנו לא ארצות-הברית, אין לנו את החוקה האמריקנית, אין לנו את מערכת האיזונים והבקרות שנמצאים בארצות-הברית. אני לא בטוח שאפילו בארצות-הברית זה עובד כל כך טוב, ראו את הבלגן של השבועות האחרונים. אבל בוודאי לנו זה לא מתאים, ואני חושב שהדיון הזה הוא הזדמנות נוספת להעלות את חשיבותה הסוגיה הזו כאן בכנסת.

ומשפט אחרון. אנחנו מדברים על הביקורת בשלטון המקומי, ואנחנו נמצאים בימים מאוד מאוד קשים ומדאיגים שבהם אנשים נוספים מצטרפים למעגל הנחקרים של אנשים בכירים בשלטון המקומי. והתחושה היא שמשהו כנראה לא ברור בקווים האדומים שבין המותר והאסור. אם כל כך הרבה אנשים מרשים לעצמם לעשות מעשים שנמצאים תחת חקירה, ולכאורה הן עבירות פליליות, משהו במערכת הזאת מאוד מאוד מאוד בעייתי ומקולקל, ואני חושב שהוועדה צריכה לבחון את השאלות האלה גם במבט הרחב הזה. תודה רבה.
היו"ר קארין אלהרר
תודה רבה, חבר הכנסת דב חנין. רואה-חשבון שלום שלמה.
שלמה שלום
תודה, גברתי יושבת-הראש, אני רוצה לציין שהייתי שם כשהדברים קרו. מבחינה מהותית מתוך 26 מינויים שבדוח, 17 בעפולה. כמובן שהיו יותר, אבל 17 מבוקרים. ואני לא הסכמתי להשתתף באותה ועדה שבה כבר הזוכים היו ידועים מראש. הקראתי כבר את שמות הזוכים מהעיתון שפורסם יום קודם, ומנהל הרשת בעירייה כבר הוציא את המיילים שלהם, את מספרי הטלפון, את השלוחות. במקביל, אלה שפוטרו, על חלק מהם זרקו דברים וירקו עליהם בדרך החוצה ביום הראשון שראש העיר נכנס לתפקידו, חלק נקראו לראש העיר ונזרקו בבושת פנים.
היו"ר קארין אלהרר
החלק הראשון זה ליטרלי מה שקרה?
שלמה שלום
למשל, לסמנכ"ל החינוך, עלו אליו לחדר ופשוט נפנפו אותו בדרך עם יריקות וכדומה, בדרך לראש העיר, וראש העיר כבר הראה לו את הדרך החוצה. הזוכה כבר עבד בתפקידו כבר עוד קודם. למכרז שלו הגעתי, יש מועמדים בחוץ, זה לא משנה, יש מועמדים לשישה מכרזים בחוץ, אבל כבר הזוכים ידועים.

ואני מתריע, ועברו שלוש שנים מאז. במקביל, ראש העיר גם ממנה יועץ משפטי חיצוני. אני מבקש לראות איך הוא התקבל, במכרז, או אולי חתם על ניגוד עניינים אתו, או ראש העיר חתם על ניגוד עניינים, או מנכ"ל חתם על ניגוד עניינים. שום דבר. מבקש לראות לפי חוזר מנכ"ל 02/2014, לא מקבל. לא מקבל שום דבר.

ראש העיר ב-2015 חזר לאחר מעצר בית, והוא מחליט להדיח אותי מכל הוועדות, אני מפריע לו. מפריע לו. אני לא מוכן להשתתף בישיבות שבהם המכרזים ידועים מראש, גם בוועדות מכרזים וכדומה, אבל זה לא העניין. אני שואל על היועץ המשפטי החיצוני שבא בלי מכרז, בינתיים את היועצת המשפטית הפנימית זרקו בבושת פנים. וככה זה מתנהל שלוש שנים.
היו"ר קארין אלהרר
היועצים המשפטיים הם לא מינויים תחת היועץ המשפטי לממשלה?
שלמה שלום
היום יש מכרז ליועץ המשפטי החיצוני, ראש העיר לא חותם אם הזוכה לא מוצא חן בעיניו.
נידאל בלעום
הם לא שייכים.
מירה רזין
הם לא שייכים.
שלמה שלום
זה מה שקורה בגדול. אני לא יכול להיכנס לפרטים, אני מבין ששבוע שעבר פורסם כבר בערוץ הראשון שנפתחה חקירה פלילית כנגד ראש עיריית עפולה, אז אני לא יכול להיכנס לפרטים, אבל אני אתן דוגמה אחת. ראש העיר בבוקר מכרז למנהל איכות הסביבה ורישוי עסקים מתכתב במייל עם המנהל שעתיד לזכות, והם מדברים על איפה הוא הולך לשבת אחרי שהוא יזכה. שלום חבר הכנסת ביטן.
דוד ביטן (הליכוד)
שלום, שלום.
היו"ר קארין אלהרר
תמשיך, אדוני, בבקשה.
שלמה שלום
ומה שקורה, בשש בבוקר ראש העיר מתכתב עם אחד המועמדים, זה שעתיד לזכות על איפה הוא הולך לשבת, הוא אומר לו: תשמע, יש קרוון. הוא אומר לו: תציג חלופות, והם מתכתבים. בשתיים בצהריים יש מכרז, שלושה מועמדים, בין היתר ד"ר אחת ועוד, והמנהלת הנוכחית של רישוי עסקים. מה קורה? כמובן שהמועמד שראש העיר דיבר אתו כבר בבוקר איפה הוא הולך לשבת, הוא זוכה. אבל זאת דוגמה אחת מני רבות ממה שקרה, ממה שראיתי בעיניים שלי.
היו"ר קארין אלהרר
אתה עדיין חבר מועצה?
שלמה שלום
אני חבר מועצה. הודחתי מהוועדות, אני מפריע לו, כמובן. בהיבט של אנחנו מול התושבים, אני לא יכול להגיד לתושבים: תשמעו, קורים פה דברים שהם לא בסדר, כאשר לא קורה שום דבר. מבקר המדינה הרים את הכפפה, זה לקח הרבה זמן. אני יודע שדברים לוקחים זמן.
מירה רזין
אני רק רוצה להגיב על זה. פשוט היות שיש פה נגיעה אל אנשים, כל אחד מהם קיבל פנייה והגיב, והיה הלוך ושוב על מנת שלא יהיה מישהו שבמקרה ייפגע או משהו כזה. ניתנה זכות הטיעון באופן מלא, ולכן זה לקח זמן באופן טבעי.
שלמה שלום
ברור. אבל אני יכול להגיד מה רוח הדברים בציבור.
היו"ר קארין אלהרר
במשפט סיכום.
שלמה שלום
משפט סיכום. בציבור כאילו שהרגולטור לא מספיק אוכף, ולמבקר המדינה אין מספיק שיניים, וכולם מחכים למשטרה. אני חושב שיש גופים אחרים שיכולים לעשות את העבודה מצוין.
היו"ר קארין אלהרר
כמו?
שלמה שלום
אני כיושב-ראש ועדת ביקורת כמובן רציתי לדון בדוח הזה, ביקשתי את הפרוטוקול, אני גם כחבר ועדה צריך לחתום, הרי אמרו פה ממבקר המדינה שהדוחות, הפרוטוקולים לא נחתמו. ביקשתי לראות אותם, אז אמרו לי שזה צנעת הפרט. ישבתי בוועדה, אבל זה צנעת הפרט שאני אחתום על הפרוטוקול. תודה.
היו"ר קארין אלהרר
תודה רבה. מר שלומי זינו.
שלומי זינו
שלום. אני דובר סיעת "נשר בתנופה", זאת סיעה במועצת העיר באופוזיציה. אצלנו בנשר יש שלושה דוחות. מעבר לשני דוחות שאנחנו דנים עליהם הייתה גם החלטה של מבקר המדינה מה-31 באוקטובר ב-2016 שבה ניתן צו הגנה קבוע למנכ"ל החברה הכלכלית כחושף שחיתות.

יש שם סיפור שמבקר המדינה בצורה ממש מדויקת ומפורטת ומנומקת בעצם מתאר את התנהלות ראש העירייה. כיושב-ראש החברה הכלכלית ונשר, כשהמנכ"ל של החברה הכלכלית בעצם מסרב לשתף אתו פעולה בדברים שפה נאמרו על-ידי מבקר המדינה בעצמו כמעשים מושחתים, רוקם ראש העירייה שיושב אתנו פה איזשהו סיפור, ומנסה בעצם לתפור תיק לאותו מנכ"ל של החברה הכלכלית על מנת להדיח אותו מהתפקיד.

זה ממשיך אחר כך בדוח של מבקר המדינה בעניין המינויים הפוליטיים ובעניין היועצים המשפטיים. כשבעניין היועצים המשפטיים החיצוניים פנינו למשרד הפנים ולוועדה לניגוד עניינים כבר בתחילת הדרך כשהמינוי הזה, ההתקשרות הזאת עם העורך-דין החיצוני – שבעצם היה העורך-דין האישי של ראש העירייה במשך שנים לפני שהוא נבחר לראשות העיר – שאפילו בישיבה שבה הוא היה צריך לחתום על הסכם ההתקשרות, העורך-דין לא חתם על שאלון של היעדר ניגוד עניינים. וממלא-מקום ראש העירייה שניהל את אותה ישיבה, כשנשאל על-ידי אחת מחברות המועצה האם הוא לא נמצא בניגוד ענייניים בהקשר למינוי הזה, אז למרות שהבת של אותו ממלא-מקום ראש העירייה שהוזכר בדוח כאחד שמילא פרוטוקול שלא התקיים, הכחיש שיש לו ניגוד עניינים, כשבתו מועסקת כמתמחה אצל אותו עורך-דין.
היו"ר קארין אלהרר
סליחה, אדוני, לשבת.
קריאה
אני רוצה לומר משהו.
היו"ר קארין אלהרר
לשבת, אדוני.
קריאה
אני פוסל את כל - - -
היו"ר קארין אלהרר
אדוני, אתה לא ברשות דיבור.
קריאה
כי הוא מתחזה, ושלושת האנשים - -
היו"ר קארין אלהרר
אדוני, אתה לא ברשות דיבור.
קריאה
- - שדיברו פה הם מתחזים - - -
היו"ר קארין אלהרר
עוד מילה ואתה בחוץ.
שלומי זינו
אגב, זה חלק מעובדי העירייה שהגיעו כמשלחת, ראיתי אותם יוצאים מבניין העירייה הבוקר. משלחת של שלושה רכבים עם עובדי העירייה, שאני מאוד אשמח לדעת שאנחנו לא משלמים להם את יום העבודה שלהם פה, אבל נחזור לענייננו.
היו"ר קארין אלהרר
רק משפט לסיכום, כי אני רוצה לשמוע את ראשי העיריות.
שלומי זינו
עוד משפט אחד. העניין של אותו יועץ משפטי חיצוני, מועצת העיר מחליטה להפסיק את ההתקשרות שלו אחרי שנתיים. יש לנו יועץ משפטי קבוע בעירייה, לא מבינים את הצורך ביועץ משפטי חיצוני שמקבל שכר של מאות אלפי שקלים בשנה. ואחרי שמועצת העיר מחליטה להפסיק את ההתקשרות אתו, הולך ראש עיר וממנה אותו ליועץ משפטי חיצוני בחברה הכלכלית שדיברתי עליה, ללא מכרז, ולאחר שישה חודשים – כשהוא משלם דרך אגב את המשכורת שלו מקופת העירייה, הוא יועץ משפטי חיצוני בחברה הכלכלית, והוא משלם לו את המשכורת מקופת העירייה.

ואחרי שישה חודשים כשמתקיים דיון בדירקטוריון החברה הכלכלית לצורך יציאה להתקשרות למכרז עם עורך-דין חיצוני, כשאותו דיון אותו עורך-דין חיצוני עובד למעשה, משתתף באותו דיון אותו עורך-הדין ומבקש ממנכ"ל החברה בדיון לפרוטוקול – יש לי את ההקלטה של הדיון – שיפנו אליו, שיתקשרו אתו. כאילו הכול מותר, הכול בסדר.

אני חושב שהגיע הזמן, ולקח הרבה כדי שהדוח הזה יצא לפועל, אבל כמו שאמר חברי שלום שלמה, הציבור קצת מאבד את האמון, הוא רואה את כל הדברים שאנחנו מדווחים עליהם ברשתות החברתיות; הוא רואה את הדוח הזה יוצא לפועל; הוא רואה שראש העיר לא נותן לנו עד עכשיו לקיים דיון במועצת העיר בדוחות האלה, למרות בקשות ישיבה שלא מן המניין; הוא רואה שמשרד הפנים לא עושה כלום; והוא פשוט מאבד את האמון. עוד מעט הבחירות, והאנשים האלה שקיבלו את ההבטחות למינויים פוליטיים ומונו - -
קריאה
מתחזה ושקרן.
היו"ר קארין אלהרר
שקט.
שלומי זינו
- - יראו כי טוב, וגם הם יקבלו הבטחות למינויים, וגם הם ימונו, ועולם כמנהגו נוהג.
היו"ר קארין אלהרר
תודה. סדרנים, אני מבקשת, מי שמדבר בלי רשות דיבור מאחורה מוזמן לצאת, להירגע, לשתות משהו, ולחזור. ראש עיריית נשר, מר אברהם בינמו. בבקשה, אדוני.
אבי בינמו
אני מבקש שתינתן לי רבע שעה לדבר.
היו"ר קארין אלהרר
לא, רבע שעה אין בדיוני כנסת.
אבי בינמו
סליחה, גברתי, מדובר ב - - -
היו"ר קארין אלהרר
תראה, אדוני, אני אסביר לך את הכללים.
אבי בינמו
ואני רוצה - - -
היו"ר קארין אלהרר
לא, לא, לפני שאתה רוצה. אני אגיד לך, פה הגעת למקום שיש לו כללים. הדיון מסתיים בשעה 11 אפס אפס. כמו שאתה רואה, החדר מלא מפה לפה, כולם הגיעו מרחוק, רוצים לדבר. אני אתן לך יותר ממה שנתתי לאחרים, כי אתה ראש העיר ומועלות טענות מאוד קשות בקשר להתנהלותך, אבל אתה לא תקבל רבע שעה, עם כל הכבוד והצער. בבקשה, אדוני, תתחיל.
אבי בינמו
בוקר טוב ויום טוב - -
היו"ר קארין אלהרר
בוקר אור.
אבי בינמו
- - לחברת הכנסת קארין אלהרר.
שלמה קלדרון
דבר למיקרופון, שנשמע אותך.
אבי בינמו
לחברת הכנסת ויושבת-ראש הוועדה קארין אלהרר, לחברי הכנסת המכובדים: דוד ביטן, דב חנין, איתן ברושי, ולנוכחים. שמי אבי בינמו, נשוי לאידמית, מהנדסת תעשייה וניהול, אני אבא לאורי ולשלוש בנות: הילה, נעמה ויובל. יש לי בית של 100 מטר מרובע, מכונית טיוטה ושותפות עם משרד הביטחון.
שלמה קלדרון
אוי ויי.
אבי בינמו
חשוב לי להגיד שאנחנו מכבדים את מוסד מבקר המדינה, והראיה היא שלפני שהגענו לכאן היו טיעונים על 11 עובדים, כשהגענו לכאן כבר מדברים על שבעה. תכף נראה שנרד כמעט לשניים. הוועדה שאת מובילה היא ועדה חשובה מאוד, ותפקידי גם לשמור על שמה הטוב של העיר נשר. כל חיי עסקתי בהתנדבות, 25 שנה הייתי חבר אופוזיציה, רוב הזמן לבד. מי שזוכר, בפוליטיקה כך זה מנחם בגין, זיכרונו לברכה, ומזה שלוש שנים אני ראש עיר.
היו"ר קארין אלהרר
טוב.
אבי בינמו
העיר שלנו העיר הכי איתנה כמעט בישראל, כאשר כל יום וכל רגע נתון יש לה בין 200 ל-207 מיליון שקל קופת מזומנים בעירייה. אני אתייחס לדברים שכמובן מופיעים בדוח.
היו"ר קארין אלהרר
אני אשמח.
אבי בינמו
לא פוטר אצלנו אף לא עובד אחד, למרות שלדעתי מתוך 400 עובדים כ-350 הלכו נגדי. אף לא עובד אחד. נתנו סיכוי לכל המנהלים ולכל העובדים. למעשה, מי שהלך היה מזכיר העירייה שהואשם בשוחד, ולאחר מכן אף הורשע בשוחד בין התאריכים – תזכרי שנכנסנו לתפקיד בנובמבר 2013, כל המינויים שמדובר עליהם, מדובר עליהם בין נובמבר לפברואר, כאשר אותו מזכיר שהורשע בשוחד הוא למעשה עסק בנושא הזה. אני לא עסקתי במינויים האלה, וכיוצא בזה.

נקודה נוספת שאני רוצה לציין, שלפעמים תמוה שאני יושב כאן בכלל. אמרתי את זה גם למבקר המדינה. מן הצדק שלא היינו יושבים פה. אני מוכן להתייחס לכל עובד אחד אחד. אחת הטענות על עובד - - -
היו"ר קארין אלהרר
אדוני, שנייה.
אבי בינמו
אחת הטענות על עובד, אני רוצה להגיד.
היו"ר קארין אלהרר
אני אתן לך. אני רק שואלת, מה ההתייחסות שלך לאותו פרוטוקול, במירכאות, שנעשה.
אבי בינמו
חמור מאוד. חמור מאוד.
היו"ר קארין אלהרר
מה? לא ידעת, לא שמעת, לא ראית?
אבי בינמו
לא, לא.
אבי בינמו
חמור מאוד.
היו"ר קארין אלהרר
מתחת לרדאר.
אבי בינמו
לא. חמור מאוד. אבל מה שאנחנו עושים, אנחנו לא מחכים לרגע - - -
היו"ר קארין אלהרר
מה עשית כשגילית?
אבי בינמו
אנחנו מתקנים לאורך כל הזמן. אני שם לפני שנתיים את הביקורת של משרד הפנים, ואנחנו מבצעים את הביקורת. אבל אני רוצה לתת דוגמה מהדוח. חלק מהאנשים ראויים, ודין פרוטה כדין מאה, אין לי ספק בזה. לא עסקתי בוועדות, איפה שהם ביקשו מאתנו לתקן תיקנו. אני רוצה לתת דוגמה - - -
היו"ר קארין אלהרר
מה תוקן? תיתן לי את רשימת התיקונים שבוצעו.
אבי בינמו
בבקשה, אני אתן לך אותה.
היו"ר קארין אלהרר
תדבר עליה, לא צריך להביא לי.
אבי בינמו
אני צריך רק לראות את הרשימה. תראי לי את הרשימה.
היו"ר קארין אלהרר
אה, הרשימה. בבקשה.
אבי בינמו
רק תני לי את השמות של האנשים. בעצם אני זוכר את כולם. לי דדון סיימה את עבודתה.
היו"ר קארין אלהרר
אני לא רוצה שמות. אני רוצה ככה: מנהל יחידת אחזקה ותחזוקה – בן-זוגה של מי שהוצבה במקום, השמיני ברשימת סיעת ראש העירייה.
אבי בינמו
היא סיימה את תפקידה. הוא הולך לתהליך.
שלומי זינו
זה לא היא, זה הוא.
אבי בינמו
כן, היא סיימה את תפקידה. הגב' שהייתה יושבת - - -
שלומי זינו
זה בעלה.
אבי בינמו
בבקשה, אל תפריעו לי.
היו"ר קארין אלהרר
אל תפריעו, אנחנו ניתן לו. כן, סיימה את תפקידה, מתי?
אבי בינמו
לפני כשנה וחצי-שנה היא סיימה את תפקידה. אנחנו בוחנים את התהליך אתו, אם נוכל להגיע להסדרה, נעשה אותה, אם לא, ילך הביתה. אנחנו נעבוד רק לפי הספר, ואיפה שנוצרה טעות נתקן אותה.
היו"ר קארין אלהרר
אני שמחה לשמוע. עובד תחזוקה שהוצב במקום 25 ברשימת סיעתך, לא התקיימה לגביו ועדת בחינה.
אבי בינמו
הוא כבר לא עובד בעירייה. ביקשתי ממנו לעזוב.
היו"ר קארין אלהרר
ממתי?
מיכל ליבנה
אפריל 2016.
אבי בינמו
אפריל 2016. אבל מקום 26 ברשימה שלי.
היו"ר קארין אלהרר
25.
אבי בינמו
25. יש רק 13 חברי מועצה.
היו"ר קארין אלהרר
בסדר, הוא עדיין מוצב במקום 25, עדיין יש זיקה. עובד תחזוקה שגיסתו הוצבה במקום ה-22, לא התקיימה לגביו ועדת בחינה. תשמע, אני לא - - -
אבי בינמו
זו משרת אמון, נהג ראש העיר.
היו"ר קארין אלהרר
נהג ראש העיר. מזכירה לממלא-מקום ראש העירייה, פעילה במסע הבחירות בסיעה שאתה עומד בראשה, לא התקיימה לגביה ועדת בחינה.
אבי בינמו
היא לא עובדת.
מיכל ליבנה
ממרס 2014.
אבי בינמו
ממרס 2014.
היו"ר קארין אלהרר
אז היא לא עבדה בכלל?
אבי בינמו
נכנסה.
היו"ר קארין אלהרר
ראתה מה העניינים והלכה?
אבי בינמו
כן.
היו"ר קארין אלהרר
מרשים.
אבי בינמו
אולי הוליכו אותה.
היו"ר קארין אלהרר
מה קרה?
שלמה קלדרון
כלום, כלום.
היו"ר קארין אלהרר
מזכיר לממלא-מקום ראש העירייה.
דוד ביטן (הליכוד)
אף אחד לא עובד.
היו"ר קארין אלהרר
לא התקיימה לגביו שום ועדת בחינה.
אבי בינמו
משרת אמון.
היו"ר קארין אלהרר
משרת אמון? מנהל המוקד העירוני?
אבי בינמו
כבר לא מאייש את התפקיד.
היו"ר קארין אלהרר
ממתי?
אבי בינמו
לפני כשנה, מ"פ בחטיבת כפיר 504.
שלומי זינו
מה הוא עושה היום?
אבי בינמו
תואר ראשון בהצטיינות.
היו"ר קארין אלהרר
מה הוא עושה היום?
אבי בינמו
היום, מנהל אגף שפ"ע.
מיכל ליבנה
במכרז פומבי.
אבי בינמו
במכרז פומבי מסודר.
היו"ר קארין אלהרר
רכזת משאבי אנוש.
אבי בינמו
קודם כול, מעולם לא ראיתי את הבחורה הזו, לא הכרתי אותה. לא ראיתי אותה מעולם.
היו"ר קארין אלהרר
אני אספר לך, כי אולי אתה לא יודע, תנאי הסף הוקלו לעומת הנדרש בתקנות, ולא התקיימה לגביה ועדת בחינה.
אבי בינמו
אבל היה קובץ עיסוקים ישן, רבותי, ב-2014 בפברואר השתנה קובץ העיסוקים. אבל אמרתי, עדיין אני אומר, כל הדברים האלה יתוקנו, לא נשאיר דבר אחד, נהפוך אבן.
מירה רזין
- - -
היו"ר קארין אלהרר
אני רוצה להתווכח על העובדות, גברתי. סליחה, גב' רזין, אם יש עובדות שהן לא מדויקות כפי שהן מובעות כאן, אני רוצה לדעת עליהן.
שלמה קלדרון
נכון, נכון.
אבי בינמו
תודה רבה.
דוד ביטן (הליכוד)
זכותו לטעון על העובדות, מה הבעיה? אני לא מבין.
שלמה קלדרון
בדיוק, צריך לאמת את העובדות.
היו"ר קארין אלהרר
אני רוצה לדעת את המצב המדויק לדעתכם. יועצת לקידום מעמד האישה.
אבי בינמו
אני אתייחס גם ליועצת לקידום מעמד האישה וגם לרכז הקליטה העירונית ביחד.
היו"ר קארין אלהרר
כן, בבקשה.
אבי בינמו
מבקר המדינה העלה בפנינו שיועצת לקידום מעמד האישה הייתה מס' שלוש ברשימה אחת, ורכז הקליטה היה - -
היו"ר קארין אלהרר
מקום שני.
אבי בינמו
- - מקום שני. יועצת לקידום מעמד האישה, קיבלנו את הטענה שלו במלואה. היועצת לקידום מעמד האישה, היום מתקיים דיון בנושא שלה.
היו"ר קארין אלהרר
היום?
אבי בינמו
היום, היום.
היו"ר קארין אלהרר
מתי היא הועסקה?
אבי בינמו
לפני כשנתיים, או משהו כזה.
מיכל ליבנה
ב-2014.
אבי בינמו
ב-2014.
היו"ר קארין אלהרר
כל תקופת הביקורת לא חשבתם לקיים דיון בעניינה?
אבי בינמו
לא יודע לענות לך על השאלה הזו. אני רק יכול להגיד לך שגם בעקבות הדוח – תשמעי, לפעמים אנחנו צריכים את הביקורת הזו. הביקורת הזו מבחינתנו היא יעילה, אנחנו לא מסתכלים עליה בשלילה. מסתכלים עליה מאוד בחיוב.
היו"ר קארין אלהרר
יופי.
אבי בינמו
למרות שמדובר כאן בדיני נפשות, למרות שרוב, כל האנשים שאני מדבר עליהם זה שכר מינימום, אבל זה לא חשוב, הם ראויים.
היו"ר קארין אלהרר
אבל זה לא העניין, אדוני.
אבי בינמו
זה כן עניין, זה אנשים שמחפשים לחם.
היו"ר קארין אלהרר
לא, זה לא העניין.
אבי בינמו
לא, זה כן העניין לפעמים.
היו"ר קארין אלהרר
אני חולקת עליך.
אבי בינמו
אולי זה לא עניין ראייתי, אבל עדיין - - -
היו"ר קארין אלהרר
תראה, אדוני, העיסוק בדיון היום הוא לא בתנאים שהם תנאים מפליגים, כן או לא. העניין הוא באיך זה מתקבל.
אבי בינמו
אז אמרנו, הודענו שנקבל ונבצע את ההמלצה של מבקר המדינה. לגבי שני האנשים האלה, היום המקרה שלה, חלק מהאנשים יוזמנו לשימוע לפני פיטורים.
היו"ר קארין אלהרר
רגע, היום, ומתי מתקבלת ההחלטה? בו ביום?
אבי בינמו
היום מתקבלת ההחלטה, יש לה זכות טיעון על-פי חוק.
היו"ר קארין אלהרר
בסדר.
אבי בינמו
לאחר מכן יש תהליך. הכול לפי התהליך. לנו ניתן מועד לעוד חודש, אנחנו נעמוד במועדים.
היו"ר קארין אלהרר
אדוני, אני רק רוצה לוודא, בעוד כחודש אתם תעדכנו את הוועדה לענייני ביקורת המדינה מה עלה בגורלה של אותה עובדת?
אבי בינמו
עד ה-8 ביולי אנחנו חייבים לעדכן את מבקר המדינה, בתאריך הזה נעדכן גם אותך.
היו"ר קארין אלהרר
מצוין. לגבי רכז הקליטה העירוני?
אבי בינמו
גם כן, על אותו משקל.
היו"ר קארין אלהרר
על אותו משקל? גם עניינו מועלה היום לדיון?
אבי בינמו
לא. עניינו שונה.
היו"ר קארין אלהרר
למה?
אבי בינמו
כי היועצת לקידום מעמד האישה נבחרת על-ידי מועצת העיר, ומשכך מועצת העיר היא הסמכות שיכולה להגיד אם היא נשארת או לא נשארת.
היו"ר קארין אלהרר
ורכז הקליטה?
אבי בינמו
רכז הקליטה היה מספר שתיים ברשימת "נשר ביתנו", המבקר העיר את ההערה, התיקון הזה יתוקן.
היו"ר קארין אלהרר
מתי?
אבי בינמו
הכול עד ה-8 ביולי.
היו"ר קארין אלהרר
עד ה-8 ביולי. טוב. אב בבית-הספר?
מיכל ליבנה
אב בית.
אבי בינמו
אב בית בבית-הספר.
מיכל ליבנה
זה פטור ממכרז.
אבי בינמו
א', זה פטור ממכרז. אבל אני רוצה כאן להעיר באמת הערה שממש כואבת לי. לפני 25 שנה הקמתי רשימה עצמאית שנקראת "ירוקים למען נשר", הוא היה מועמד שתיים או מס' שלוש. 20 שנה לא ראיתי אותו, אבל זיקה פוליטית של לפני 25 שנה אין לי. אין לי זיקות פוליטיות כאלה.
היו"ר קארין אלהרר
מה תשובת מבקר המדינה לעניין?
אבי בינמו
אנחנו ניגש לתהליך של הסדרה. אנחנו עובדים באמת עם יועצים, נביא את הדברים, נקיים את כל מה שמבקר המדינה המליץ, לא נשאיר. אנחנו מכבדים את זה. גם אם אני לא מסכים, אנחנו נכבד את זה.
היו"ר קארין אלהרר
מוקדנית, לא פורסם מכרז.
אבי בינמו
לא עובדת. זה רק מראה שחלק מהליקויים האלה תוקנו בזה שבאנו אל העובדים האלה.
היו"ר קארין אלהרר
אדוני, אני רק מברכת אותך על תיקון הליקויים, באמת, ללא בדל של ציניות.
אבי בינמו
אני רוצה להגיד עוד שני משפטים.
היו"ר קארין אלהרר
רגע, רק נעבור לעניין היועץ המשפטי החיצוני לעירייה. תגיד לי שתיקנתם את הליקוי, ונעבור הלאה.
אבי בינמו
אמצנו את המלצות היועץ המשפטי לפי חוזר מנכ"ל. בחברה הכלכלית מונה יועץ משפטי על-פי מכרז, לא המדובר. ולגבי יועצים משפטיים אחרים, בהסכמת היועץ המשפטי שלנו, אנחנו יוצאים להתמחרות על-פי המלצת משרד הפנים.

יחד עם זאת, אני רוצה להעיר הערה. עדיין יש לראש העיר פררוגטיבה לבחון יועצים משפטיים. החבורה שבאמת יושבת מולי, יושבת מולי אופוזיציה מדהימה, באמת, חזקה מאוד. יושב שם יושב-ראש הכנסת לשעבר דן תיכון, יושב שם מבקר עיריית קריית-ים, שהוא חבר מועצה אצלי, רועי לוי, שזה משהו שאתם - - -
שלמה קלדרון
שזה ניגוד עניינים. זה אסור על-פי החוק.
אבי בינמו
אולי זה הדיון המרכזי של הוועדה, איך מבקר עירייה הוא גם חבר מועצה. זה דבר הזוי.
קריאה
מי אמר את זה?
שלמה קלדרון
לא אמרתי כלום. אני מדבר עם החברים שלי.
היו"ר קארין אלהרר
מייד ניתן לו את רשות הדיבור.
שלמה קלדרון
עזוב אותו.
אבי בינמו
ולכן, אנחנו מבצעים את כל הליך הליקויים. העומס על היועץ המשפטי שלנו - - -
שלמה קלדרון
מה יש לך? שב, תירגע, תשמע.
היו"ר קארין אלהרר
חברים.
אבי בינמו
היועץ המשפטי שלנו עמוס. באמת לאחרונה גם חלק מחברי האופוזיציה וגם תושבים הגישו נגדנו בערך כחמש עתירות, איפה שהצטרכנו הסתייענו בעורכי-דין חיצוניים. לשמחתנו, לפעמים לצערי, זכינו בכל הדיונים. זכינו בכל הדיונים.

אני רוצה באמת לחזור לאמירה הראשונה. אני באתי ממקום טוב, וכשנכנסתי לתפקיד ביקשתי שהקדוש ברוך הוא ישאיר לי רק את הרגישות והחמלה.
קריאה
אמן.
אבי בינמו
ואמרתי עוד פעם, אני כל חיי התנדבתי במדינת ישראל. ואני רוצה להגיד לך שיש לי גם קשר אישי לעיר עפולה, קשר אדיר, אני בניתי את אתר ההנצחה ל-170 חללי חטיבת כפיר, הכול בהתנדבות. כסף לא עניין אותי, לא מעניין אותי.
היו"ר קארין אלהרר
זה לא נושא הדיון.
אבי בינמו
לא. מה שקורה היום לראשי ערים, אני רואה מה שקורה להם.
היו"ר קארין אלהרר
זה דיון אחר, אל תדאג, גם הוא יהיה.
אבי בינמו
אנחנו נתקן את כל הליקויים, אני מתחייב כאן, גם בפנייך וגם התחייבנו בפני מבקר המדינה ב-8 ביולי.
היו"ר קארין אלהרר
מצוין.
אבי בינמו
הערה אחרונה, כי אני לא יכול להגיד - - -
היו"ר קארין אלהרר
בבקשה, אדוני.
אבי בינמו
שבוע שעבר היינו אצל מבקר המדינה בנושא אחר שקשור למבקר, ובאמת לראשונה שמעתי ממנו אומר לי: בינמו, אתה עושה עבודה טובה בנשר. כי הוא יודע שאנחנו נוגעים בליקויים כמעט יום יום, אבל יחד עם זאת, גם מדובר באנשים, ומחובתי, אם אני יכול להגן עליהם, אני אלחם עליהם עד כלות כוחי, אבל לפי החוק.
היו"ר קארין אלהרר
תודה רבה. תגובת מבקר המדינה לדברים שנאמרו. מי עונה?
דוד ביטן (הליכוד)
הנה, הם יושבים לידך.
היו"ר קארין אלהרר
לא, יש צוות רחב.
מירה רזין
את הפרטים של הדוח.
נידאל בלעום
בכל המקרים שדיבר עליהם ראש העירייה, לכולם הייתה זיקה פוליטית או היכרות אישית. אצלו זה לא קשור אם צריך ועדת בחינה או לא צריך ועדת בחינה, אם זה תפקיד זוטר או לא, אבל ברגע שיש היכרות אישית או זיקה פוליטית היה צריך לשים לב לעניין הזה.
היו"ר קארין אלהרר
מינויים שעליהם הצביע ראש העיר ככאלה שתוקנו, אתם בדקתם אותם?
נידאל בלעום
לא. אחרי שכתבנו את הדוח לא עשינו ביקורת מעקב שם.
היו"ר קארין אלהרר
אתם מתכוונים לערוך כזאת?
נידאל בלעום
זו החלטה של מבקר המדינה, הוא יחליט לעשות ביקורת מעקב בעוד שנתיים-שלוש, אז אנחנו נעשה את זה.
אבי בינמו
נתנו לנו תאריך עד 8 ביולי, מבקר המדינה בנוסף למשרד הפנים. מבקר המדינה עשה עבודה מצוינת, כן, יש לו שיניים, הוא נתן לנו תאריך.
דוד ביטן (הליכוד)
אני רוצה רק להבין משהו.
היו"ר קארין אלהרר
שנייה, חבר הכנסת ביטן. אני אתן לך. אדוני, אני מבינה שעד ה-8 במרס אתה אמור להגיש את תיקון הליקויים.
אבי בינמו
כן, ונגיש.
קריאה
צדיק.
היו"ר קארין אלהרר
בסדר גמור. אני מבקשת רק לקבל העתק לוועדה. חבר הכנסת ביטן, בבקשה.
דוד ביטן (הליכוד)
אני רוצה להבין דבר אחד, לא קשור לנשר, לגבי מה שאמרת. אני מבין שזיקה פוליטית בדרך כלל צריכה לעבור בוועדת המכרזים, למשרות היותר בכירות. אם מדובר בשרת בבית-ספר בעל חצי משרה, אולי המשכורות שלו היא 2,000 שקל בחודש, הוא עבר ועדת בחינה, עדיין הזיקה הפוליטית מונעת ממנו להתקבל? אני רוצה להבין את זה. אני לא מבין משהו. תן לי רגע להדגיש את מה שאמרת. הזיקה הפוליטית מתייחסת למשרות שצריכות לעבור ועדת מכרזים, בעיקר, וגם הנהלים שהועברו, לא על-ידי מבקר המדינה, יש גם את הקוד האתי שיצא לאחרונה וכו', שמתייחס למשרות שעוברות מכרז, וגם מתייחס לתקופה של שנה וחצי. אחרי שנה וחצי בעצם לפי הקוד האתי, אם אני זוכר, וקראתי אותו לפני חמש שנים, אז אחרי שנה וחצי גם הזיקה הפוליטית נופלת. יש מעין תקופת צינון כזאת.

מה ההתייחסות שלכם לעניין הזה? אני לא רואה מצב שאם אדם עבר ועדת קבלה לתפקיד שרת בבית-ספר, ועבר ועדת קבלה בלי נוכחות ראש העיר – ראש העיר לא יושב בוועדת קבלה, ועדת קבלה זו ועדה מקצועית, בעיקר, מנכ"ל לפעמים, מנהל כוח-אדם, וכו' – במצב הזה אני לא חושב שלזיקה הפוליטית יש משמעות. וגם לאורך התקופה, לפי הקוד האתי אחרי שנה וחצי הזיקה הפוליטית נופלת גם במסגרת מכרזים, לא רק במסגרת של ועדות קבלה פשוטות.
היו"ר קארין אלהרר
תשובה.
נידאל בלעום
בכל מקרה כשיש זיקה פוליטית צריך שיהיו כישורים מיוחדים, ככה קבע בית-המשפט.
קריאה
איפה זה כתוב?
קריאה
זה לא כתוב בשום מקום.
דוד ביטן (הליכוד)
זה לא נכון מה שאתה אומר. יש את הקוד האתי, הקוד האתי פירש לתקופה של שנה וחצי, יש תקופת צינון. אז אם בן-אדם ישב - -
קריאות
- - -
היו"ר קארין אלהרר
היי, שקט.
דוד ביטן (הליכוד)
- - בקלפי אז הוא לכל חייו לא יכול להתקבל לעבודה זוטרה, כמו שהוא אומר?
היו"ר קארין אלהרר
תודה, ביטן. תשובה.
רותם קפון
חבר הכנסת ביטן, בעמוד 63 בדוח מתייחסים לסיפור בנושא התחזוקה: משרד מבקר המדינה העיר לעיריית נשר ולעומד בראשה, כי במועד קבלת העובדים האמורים לעבודה בעירייה באופן רשמי, דצמבר 2013, יוחד בקובץ העיסוקים המעודכן לנהג ראש העירייה תיאור תפקיד נפרד מזה של עובד תחזוקה.
דוד ביטן (הליכוד)
אני לא מדבר על עיריית נשר, תסלחי לי. אני מדבר על מה שהוא אמר באופן כללי. אני לא מתייחס כרגע לעיריית עפולה, נשר, וכו'.
היו"ר קארין אלהרר
על עניין של זיקה פוליטית באופן עקרוני.
דוד ביטן (הליכוד)
אני אומר שיש תקופת צינון, מה זאת אומרת?
היו"ר קארין אלהרר
תן לה לענות.
רותם קפון
יש תשובה. לכל המקרים האלו שנבדקו בדוח, כולל המקרים של התפקידים שהציג ראש העירייה, היה כאן בהליך נפרד - - -
דוד ביטן (הליכוד)
אני לא מדבר על המקרים האלה.
היו"ר קארין אלהרר
גברתי, רק שנייה.
דוד ביטן (הליכוד)
אני רוצה להבין את הכלל.
קריאה
זאת לא השאלה שלו.
היו"ר קארין אלהרר
גברתי, זאת לא השאלה.
דוד ביטן (הליכוד)
מה הכלל אומר? אני לא מקבל את הכלל שאמרת. תראה לי - - -
היו"ר קארין אלהרר
ביטן, תירגע רגע.
דוד ביטן (הליכוד)
בטח שזה לא נכון. אי-אפשר לעבוד ככה באף עיר.
קריאות
- - -
היו"ר קארין אלהרר
סליחה, רגע.
נידאל בלעום
קודם כול, תקופת הצינון היא לחבר מועצה, זה קבוע בפקודת הרשויות.
דוד ביטן (הליכוד)
זה לא מדויק.
היו"ר קארין אלהרר
גברתי, חבר הכנסת ביטן שאל שאלה עקרונית, לא מחובר לדוח הספציפי שאנחנו דנים בו הבוקר. שאלתו העקרונית היא האם אין ניתוק של הזיקה הפוליטית בחלוף חמש שנים?
דוד ביטן (הליכוד)
יש היום לפי הכללים שנקבעו בקוד האתי, נדמה לי שנה וחצי, גם במשרות בכירות, לא רק במשרות זוטרות. כי משרה זוטרה, כאשר ראש העיר או סגן ראש העיר או ממלא-מקום ראש העיר, לא משנה, הגוף הפוליטי הנבחר לא יושב בוועדות קבלה. הוא לא יושב בוועדות קבלה. יושבים אנשי מקצוע. הנושא של זיקה פוליטית למשרות זוטרות מאוד, כשהמשכורת אפילו לפעמים היא לא רק שכר מינימום, היא חצי משרה או שלושת-רבעי משרה, אני לא חושב שפה אתם יכולים לטעון לזיקה פוליטית. במצב הזה אי-אפשר יהיה לעבוד. ראש עיר לא יוכל לעבוד, אני מאוד מצטער.
היו"ר קארין אלהרר
תשובה.
נידאל בלעום
תקשיב, בשום מקום בדוח לא אמרנו - - -
דוד ביטן (הליכוד)
הם מתקינים כללים שאי-אפשר לעמוד בהם.
היו"ר קארין אלהרר
ביטן, שאלת שאלה.
נידאל בלעום
בשום מקום בדוח לא אמרנו שזיקה מונעת ממנו להתמודד לתפקיד. אם הוא עומד בכל תנאי הסף והוא גובר על כל המתמודדים האחרים, הוא יזכה.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל זה בדיוק העניין, זה בדיוק חוסר ההבנה שלכם, עם כל הכבוד, בניהול עיר. תקשיבו רגע, כשיש משרה של שרת בבית-ספר, באים 80 איש להתמודד. 80 איש באים ומגישים בקשה, זו מטרת ועדת הקבלה, זה לא מכרז.
שלמה קלדרון
נכון.
דוד ביטן (הליכוד)
אז מה העניין? אז אם הוא ישב בוועדת קלפי מטעם סיעת ראש העיר או סיעה אחרת פוליטית, אז הוא לא יכול להתקבל? איזה כישורים מיוחדים יכולים להיות לשרת בעניין הזה?
שלמה קלדרון
לטאטא טוב.
דוד ביטן (הליכוד)
תקשיבו, ככה אי-אפשר לנהל עיר, עם כל הכבוד לכם, אתם מטילים, אתם אומרים דברים שאי-אפשר לקיים אותם. אי-אפשר לעשות אותם.
היו"ר קארין אלהרר
רגע, שנייה, ביטן.
מירה רזין
סליחה, אבל בכל המקרים פה מדובר על מקרים שבהם ההליך היה לא בסדר. הליך המינוי היה - - -
דוד ביטן (הליכוד)
לא מדבר על המקרים, אני מדבר על הנושא.
היו"ר קארין אלהרר
רגע, אבל תן לה לענות, ביטן.
דוד ביטן (הליכוד)
אתם מטילים כללים בעייתיים, מאיפה אתם לוקחים אותם?
מירה רזין
אני רוצה להגיד, השאלה מה קדם קודם. הזיקה לא קדמה למכרז. קודם כול נבדקו ההליכים של המכרז, וברגע שנמצאו במכרז, ובכל השלבים שתיארתי קודם, דבר שהוא לא - - -
דוד ביטן (הליכוד)
לא מדבר על המכרז.
היו"ר קארין אלהרר
הוא לא מדבר על המכרז, הוא מדבר על ועדה.
מירה רזין
אני מבינה. גם ועדה. אבל ברגע שמצאנו דברים שלא בסדר, אז אמרנו: אוקיי, בוא נראה למה? כי אתה צריך למצוא את ההסבר אולי למה אדם x נבחר על-פני אדם y כשהכישורים שלו לא התאימו.
דוד ביטן (הליכוד)
אתם לא עונים על השאלה.
היו"ר קארין אלהרר
ביטן, הבנתי את השאלה.
דוד ביטן (הליכוד)
מה קורה?
היו"ר קארין אלהרר
ביטן, רגע, אפשר רגע?
דוד ביטן (הליכוד)
אין תקופת צינון מבחינתכם?
היו"ר קארין אלהרר
אפשר? ביטן.
דוד ביטן (הליכוד)
אני רוצה להבין את הכללים שקורים אצל מבקר המדינה בבדיקות שלו.
היו"ר קארין אלהרר
הבנתי שאתה רוצה להבין, תן לי רגע.
דוד ביטן (הליכוד)
אנחנו בוועדת ביקורת המדינה או לא? אנחנו לא מתייחסים עכשיו לעפולה וזה, גם דנים בנושאים עקרוניים.
היו"ר קארין אלהרר
הי, תן לו כוס מים, הוא לא רגוע.
דוד ביטן (הליכוד)
יש לכם תקופת צינון או אין לכם תקופת צינון? איך זה מתיישב עם הקוד אתי שנקבע לגבי ראשי ערים?
היו"ר קארין אלהרר
ענבל, תני לו סודה.
דוד ביטן (הליכוד)
שם תקופת הצינון שנה וחצי.
היו"ר קארין אלהרר
ביטן.
דוד ביטן (הליכוד)
איזה כללים יש להם? מה, אין לכם כללים מוכנים?
היו"ר קארין אלהרר
ענבל, בבקשה.
ענבל עפרון וינשטיין
אני רוצה רק לחדד איזושהי נקודה. אנחנו לא דנו בדרישה, ואין דרישה כזאת בדין לכישורים מיוחדים במקרה שהזיקה הפוליטית, זה לא נכתב בשום מקום בדוח. העניין של הזיקה הפוליטית זה עניין ניטרלי במובן הזה שזה לא אמור להשפיע לא לטובה ולא לרעה.
דוד ביטן (הליכוד)
אתם טוענים שלא הייתה ועדת קבלה.
קריאות
- - -
ענבל עפרון וינשטיין
כאשר יש זיקה פוליטית ובמקביל אנחנו רואים שיש ליקויים בהליך המכרזים, אז אנחנו מעלים את אותו החשש.
דוד ביטן (הליכוד)
בסדר, אני לא מדבר יותר. אני התייחסתי למה שאמר נידאל, הייתי חייב להתייחס ולעשות - - -
היו"ר קארין אלהרר
תודה.
דוד ביטן (הליכוד)
הבנתי אותך.
היו"ר קארין אלהרר
תודה רבה. קיבלת תשובה מספקת?
מאיר כהן (יש עתיד)
היית חוסכת את כל הוויכוח הזה אם היית עונה לי.
שלמה קלדרון
זה מיותר.
דוד ביטן (הליכוד)
לי חשוב מה העמדה של מבקר המדינה, הוא בודק תיקים, באמת.
היו"ר קארין אלהרר
ביטן, קיבלת תשובה מספקת?
דוד ביטן (הליכוד)
לא מספקת, אבל אני מוכן לקבל אותה.
היו"ר קארין אלהרר
אני מודה לך. ההנהלה מודה. רועי לוי, שמך הוזכר, אתה רוצה להגיב? בבקשה, שתי דקות.
רועי לוי
ראשית, אני מברך על הדוח של מבקר המדינה. אני חושב שהם עשו – קראתי את הדוח בעיון – עשו עבודה נפלאה. לצערי, בגלל מסגרת הדיון לא הוכנס לכאן תוצר של הדוח הזה, שזה צו הגנה של חושף שחיתויות שניתן למנכ"ל החברה הכלכלית בעיריית נשר. ואם ניתן צו הגנה של חושף שחיתויות, מה שאומר שקרו שחיתויות בעירייה.

שמעתי את חברי הכנסת, גם את חבר הכנסת מר ביטן, וגם את חבר הכנסת דב חנין, מדברים על הנושא של מינויים או איזה שרת או משהו כזה, וגם הזכירו – לא אתה, חבר הכנסת שהיה לפני כן – את הנושא של ארצות-הברית. אני חושב שיש הבדל גדול מאוד בין ארצות-הברית לבין ישראל. מדברים שם כביכול שכל השלטון הולך, אז לא כל השלטון הולך, 1% מכל השלטון שם מתחלף.
דוד ביטן (הליכוד)
בכל מקרה שרת לא הולך.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
המשרות הבכירות הולכות.
דוד ביטן (הליכוד)
בדיוק.
רועי לוי
נכון מאוד. משרות האמון הן רק משרות להגשמת מדיניות. וכשעושים מינוי פוליטי של שרת, זה לא בשביל מדיניות, זה בכדי שאותו שרת אחר כך ישרת אותך בבחירות. וכבר נאמר על הדבר הזה שהמינויים הפוליטיים ברשויות המקומיות – לא בכולן, אולי נשר גם לא שם, אבל אני מאמין שברובן – הם מינויים בבחינת בעל הג'וב הוא בעל החוב. שבעל החוב הזה אחר כך אמור לשרת אותך בבחירות הקרובות שיגיעו. אלו מינויים מושחתים.

אנחנו מדברים על מינויים פוליטיים, וזה נשמע אולי איזושהי מילה יפה, אז אני מבקש לקרוא לילד בשמו, גברתי היושבת-ראש, מדובר בשוחד בחירות, מדובר בהונאה. גם אמרה כאן גב' רזין, יש כאן פרוטוקולים שזויפו, זיוף פרוטוקולים אלו עבירות חמורות. מדובר כאן על עבירות חמורות כפי שמוצגות בדוח מבקר המדינה הזה, וכפי שמוצג על-פני 16 עמודים בצו שנתן מבקר המדינה למנכ"ל החברה הכלכלית. אז זה יפה שאנחנו עושים כאן איזשהו דיון כזה, דיון על על מינויים פוליטיים, אבל אני אומר לכם באופן חד-משמעי וברור, מדובר כאן בעבירות כתוצאה מהמינויים הפוליטיים האלה.

והדבר הכי חמור של המינויים הפוליטיים האלה זה שבסופו של דבר אנשים טובים, באמת אנשים טובים שאמורים להגיע לתפקידים, והלכו וההורים שלהם שולחים אותם ללמוד תואר ראשון ותואר שני, ומבטיחים להם שזה יהיה העתיד שלהם במדינת ישראל, בסופו של דבר מגיעים להתמודד על איזשהו מכרז, ומישהו אחר עוקף אותם בסיבוב רק כי אבא שלו הרים שלט בבחירות. אז זה יפה מאוד שאנחנו מדברים על מינויים פוליטיים, אבל מה התוצאה של המינויים הפוליטיים האלה? איך זה הורס את החברים שלי? איך זה הורס את החברה שלנו? אנשים כאן ירקו דם על המדינה הזאת.
אבי בינמו
בדיוק איך שהתקבלת כמבקר עיריית קריית-ים. איך התקבלת לעבודה שם? מה אתה מלין על אנשים?
היו"ר קארין אלהרר
ששש. אדוני, אדוני.
רועי לוי
אנשים כאן ירקו דם במדינה הזאת.
אבי בינמו
איך הוא התקבל לעבודה בקריית-ים?
היו"ר קארין אלהרר
אדוני.
רועי לוי
אדוני, ראש העיר, אני מבקש ממך לא - - -
קריאה
מה זה קשור?
דוד ביטן (הליכוד)
לא יודע, הוא אומר שמינויים פוליטיים זה לא טוב. מה לא טוב?
היו"ר קארין אלהרר
מה הבעיה עם זה, אדוני, ראש העיר? אני שואלת.
אבי בינמו
לא יכול להיות ששומר סף ברשות אחת יהיה חבר מועצה ברשות אחרת שסמוכה.
היו"ר קארין אלהרר
למה?
אבי בינמו
ככה כתוב בחוק.
היו"ר קארין אלהרר
אתם בתחרות?
אבי בינמו
ככה כתוב בחוק. לא יכול להיות מנכ"ל של עירייה אחת וחבר מועצה בעירייה אחרת, אין תקדים לזה במדינת ישראל.
היו"ר קארין אלהרר
זה לא יכול להיות? יש הבדל בין מנכ"ל לבין מבקר.
אבי בינמו
אין תקדים לזה שמבקר בעיריית קריית-ים, ואין תקדים לזה שיהיה חבר מועצה ברשות אחרת, זה כתוב על-פי חוק.
דוד ביטן (הליכוד)
זה לא מתקבל על הדעת. אתה מבקר - - -
קריאה
ניגוד עניינים.
אבי בינמו
מה זה? זו עבירה פלילית.
היו"ר קארין אלהרר
זו לא עבירה פלילית.
אבי בינמו
זו עבירה יותר מזה.
קריאה
זה עבירה פלילית.
היו"ר קארין אלהרר
אין שום עבירה.
דוד ביטן (הליכוד)
זו לא עבירה, אבל זה לא ראוי.
יורם רבין
באיזה חוק זה כתוב, אדוני?
דוד ביטן (הליכוד)
זה לא כתוב בשום חוק. כמה דברים אתם אומרים והם לא כתובים בשום חוק? יש כללים ברורים של מינהל תקין, תסלח לי, עם כל הכבוד.
קריאות
- - -
היו"ר קארין אלהרר
סליחה.
יורם רבין
אדוני, אני שואל שאלה כדי להבין, למה אתה כועס?
דוד ביטן (הליכוד)
לא כתוב את זה בשום חוק. לא צועק, אני רק עונה לך.
יורם רבין
תשמע, יכול להיות שזה כתוב, יכול להיות שזה לא כתוב, אבל אדוני אומר שזה כתוב, אני שואל איפה זה כתוב.
דוד ביטן (הליכוד)
זה לא כתוב. ודאי שלא.
יורם רבין
צועק את זה חמש פעמים שזה כתוב בחוק.
דוד ביטן (הליכוד)
יש הרי ועדה לניגוד עניינים, דרך אגב.
יורם רבין
אני מחכה. יכול להיות שזה כתוב בחוק, אני מבקש לראות.
דוד ביטן (הליכוד)
לא יודע, אולי זה כתוב - - -
היו"ר קארין אלהרר
זה לא כתוב, אבל עזבו.
דוד ביטן (הליכוד)
אפשר לפנות הרי לוועדה לניגוד עניינים.
יורם רבין
איזו מן תרבות דיון זו? שואלים שאלה, אתה כועס על השאלה.
דוד ביטן (הליכוד)
מי כועס?
יורם רבין
לא יודע. אתם כועסים על שאלה. אני שואל איפה זה כתוב בחוק, רוצה ללמוד.
דוד ביטן (הליכוד)
שיענה לך. מה אתה רוצה ממני?
יורם רבין
בסדר.
היו"ר קארין אלהרר
תודה.
אבי בינמו
הנה, אני אענה לו, בבקשה. על-פי דיני העיריות - - -
היו"ר קארין אלהרר
מה זה דיני העיריות?
יורם רבין
תפנה אותי לחוק.
אבי בינמו
לפי דיני העיריות - - -
היו"ר קארין אלהרר
אדוני, מה זה דיני העיריות?
יורם רבין
תפנה אותי לסעיף בחוק.
אבי בינמו
לא באתי לכאן עם - - - אם את מוכנה להקשיב - - -
קריאות
- - -
היו"ר קארין אלהרר
סליחה, מה קרה לכם?
דוד ביטן (הליכוד)
אני לא חושב, אני חושב שיש בעיה עם זה, אבל לא משנה.
רועי לוי
אני אראה לך, אני אחר כך אוכיח גם לך.
דוד ביטן (הליכוד)
יכול להיות. אני אענה לך במקומו.
היו"ר קארין אלהרר
ביטן, ביטן.
דוד ביטן (הליכוד)
אני צריך ללכת.
היו"ר קארין אלהרר
נו, תלך. אין לך איזה ערוץ?
דוד ביטן (הליכוד)
אני צריך ללכת, הגיע יושב-ראש השדולה של גיאורגיה, אני חייב ללכת.
היו"ר קארין אלהרר
אה, חברים טובים.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל אני אגיד לכם דבר אחד, לא הכול נקבע בחוק, יש כללים שנקבעים - - -
היו"ר קארין אלהרר
החיים עצמם.
דוד ביטן (הליכוד)
גם משרד הפנים מוציא נהלים ומוציא הודעות וכו', וגם אתם קובעים בספרים האלה איזה נורמה מסוימת שצריך לפעול לפיה, לא הכול נקבע בחוק. אבל הנושא הזה של מבקר עירייה, שזו היד הארוכה של מבקר המדינה בכל עיר ועיר - - -
היו"ר קארין אלהרר
באמת?
יורם רבין
זה לא מדויק.
מירה רזין
לא.
היו"ר קארין אלהרר
מאיפה זה בא?
דוד ביטן (הליכוד)
אני אומר, מה, אתם רוצים להגיד לי? גם אני קובע נורמה, מה הבעיה?
היו"ר קארין אלהרר
אה, אתה קובע? אוקיי.
יגאל גואטה (ש"ס)
מה זה גם אתה קובע נורמה?
רועי לוי
אדוני חבר הכנסת, ברשותך, על הנושא הזה היה דיון בבית-משפט בעניין שלי - -
דוד ביטן (הליכוד)
יכול להיות.
רועי לוי
- - ובית-המשפט המחוזי קבע שאני יכול להיות מבקר עירייה. אז קצת תכבדו את מקום עבודתי, אני מבקש, זה לא הדיון. הדיון כאן הוא על מינוים פוליטיים.
דוד ביטן (הליכוד)
בסדר, אבל אני חושב שמבקרי עיר הם בכל זאת איזושהי יד ארוכה של מבקר המדינה בכל מקום ומקום.
היו"ר קארין אלהרר
ביטן, עד שהוא לא יגיד את כל מה שהוא צריך הוא לא - - -
מירה רזין
הוא גוף מבוקר שלנו, המבקרים ברשויות המקומיות.
דוד ביטן (הליכוד)
אז מה? אבל הוא עדיין היד הארוכה שלכם.
מירה רזין
גם את המבקרים ברשויות המקומיות אנחנו מבקרים, לכן הוא לא זרוע ארוכה שלנו.
דוד ביטן (הליכוד)
זה שהם גוף מבוקר זה לא אומר עדיין שהוא לא ידו הארוכה של מבקר המדינה.
מירה רזין
לא, הוא לא. איך הוא ידו הארוכה אם הוא מבוקר על ידנו?
היו"ר קארין אלהרר
הוא לא ידו הארוכה.
דוד ביטן (הליכוד)
לדעתי.
היו"ר קארין אלהרר
מה זה לדעתך?
דוד ביטן (הליכוד)
לא יודע מה בית-משפט החליט. צריכים לקבוע כללים אחרים לעניין הזה, בלי קשר למינוי שלך כמבקר אני מדבר באופן כללי.
היו"ר קארין אלהרר
תפנה את דעתך לבית-המשפט. תודה רבה, חבר הכנסת ביטן. רועי, בבקשה.
רועי לוי
גברתי, אני מתנצל שקטעו אותי, אני רוצה להמשיך בבקשה מאותו מקום.
היו"ר קארין אלהרר
אבל יש לך עוד דקה וחצי.
רועי לוי
בקושי נתנו לי לדבר.
היו"ר קארין אלהרר
דקה וחצי, בבקשה, זוז.
רועי לוי
אני אשתדל לקצר. גברתי, התחלתי להגיד שהמינויים האלה בסופו של דבר הורסים את החברים שלי והורסים את המדינה שלנו, ויש כאן פגיעה עמוקה ואנושה באמות המוסר. אני חושב שזה לא פחות מהאיומים הביטחוניים שיש עלינו כשצעירים, וזוגות צעירים שהולכים ולומדים לא מוצאים את מקומם רק בשל התופעה הזאת.

גברתי, אני מבקש להתייחס גם לדברים ספציפיים בעניין של נשר ואולי בהקשר הזה. אני רוצה לספר לוועדה ולחבר הכנסת ביטן, ולחבר הכנסת מאיר כהן שהצטרף אלינו, ולחבר הכנסת ברושי, ולכל הנוכחים, סיפור קטן, ובזה אסיים, כדי להסביר מה עשה המינוי שקראת לו שרת. אבל אני אתייחס לזה באותו כובד של משקל של גנן בעיריית נשר, מינוי פוליטי. אז ביום אחד מספר לנו מבקר עיריית נשר בדוח הביקורת שלו שמגיעות תלונות ברחבי העיר על עצי נוי שנכרתים. הלכו ובדקו את המינוי הפוליטי הזה, ומסתבר שאותו אדם שהיה פעיל בחירות לקח תחתיו שמונה עובדים, בנה מנסרה בביתו על חשבון העירייה, כורת עצי נוי ברחבי העיר, הופך אותם לבולי עץ.
דוד ביטן (הליכוד)
זה בגלל שהוא מינוי פוליטי? זה לא בגלל שהוא מינוי פוליטי. זה בגלל שהוא לא עושה את העבודה שלו. הוא צריך להיות מפוטר באותו רגע.
היו"ר קארין אלהרר
ביטן, אל תענה.
רועי לוי
אדוני, זה מה שממינוי פוליטי בסופו של דבר יוצא.
דוד ביטן (הליכוד)
אין שום קשר למינוי פוליטי.
אבי בינמו
הוא פוטר באותו רגע.
דוד ביטן (הליכוד)
מה הקשר בין זה למינוי פוליטי?
רועי לוי
כשאנשים לא ראויים מגיעים לתפקיד - - -
דוד ביטן (הליכוד)
שום קשר. מי שלא ראוי שילך הביתה.
יגאל גואטה (ש"ס)
מה הקשר?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לא צריך לקחת מקרה אחד ולהטיל על הכול .
היו"ר קארין אלהרר
תודה רבה.
קריאות
- - -
דוד ביטן (הליכוד)
מה זה הדבר הזה?
היו"ר קארין אלהרר
למה אתם מפריעים לי?
דוד ביטן (הליכוד)
מה זה מפריעים?
היו"ר קארין אלהרר
אתם אמורים לעזור לי, לא להפריע לי.
רועי לוי
גברתי, יש המלצה בדוח מבקר המדינה, זה לא דבר שנכתב כל יום. אני קורא הרבה דוחות מבקר המדינה, אולי את כולם.
היו"ר קארין אלהרר
רועי, לסיים.
רועי לוי
אני מסיים. מבקר המדינה ממליץ כאן על פתיחה בחקירה פלילית.
דוד ביטן (הליכוד)
אני צריך ללכת.
היו"ר קארין אלהרר
תלך כבר.
רועי לוי
ואני מזכיר לכל חברי הכנסת ולכל הנוכחים, מבקר המדינה ממליץ על פתיחה בחקירה פלילית בעיריית נשר.
היו"ר קארין אלהרר
זה אצל היועץ המשפטי לממשלה.
אבי בינמו
זה לא נכון, והוא לא ממליץ את זה.
רועי לוי
מה שאומר שבסופו של דבר יש כאן המלצות קשות. היועץ המשפטי לממשלה - - -
קריאות
- - -
רועי לוי
אני מבקש שהאנשים מאחורה לא יפריעו, אני לא יכול לדבר ככה.
היו"ר קארין אלהרר
הסדרנים מאחורה משליטים סדר.
רועי לוי
ראש העיר הביא לכאן אנשים כדי שיפריעו לי, ואני מבקש שלא יפריעו לי.
אבי בינמו
אתה רוצה לפטר עובד של 2,000 שקל?
היו"ר קארין אלהרר
שקט.
רועי לוי
אני מבקש לתת לי לדבר.
היו"ר קארין אלהרר
רבותי הסדרנים, אני חוזרת על בקשתי, אדם שמדבר ללא רשות דיבור יצא החוצה, יש קפיטריה נחמדה, ישתה משהו, יתרענן, ויחזור.
קריאה
אבל נגמרה לו הדקה וחצי, גברתי. גברתי, הדקה וחצי הסתיימה.
היו"ר קארין אלהרר
תודה. אל תנהל לי את הדיון. תודה רבה. בבקשה.
רועי לוי
אני אזכיר רק שמדובר בעובדי עירייה. אבל אני עדיין אומר, ובזה אסיים, אני לא חושב שבדוח הזה צריך להתייחס אך ורק לרשימה של העובדים אם לפטר או לא לפטר.
היו"ר קארין אלהרר
אלא?
רועי לוי
בגלל שזה הש"ג. יש מישהו שאחראי על כל זה, ויש כאן המלצה למשרד הפנים, חד-משמעית, והקריאה אותה הגב' רזין, לנקוט באמצעים תקיפים העומדים לרשותו, למשרד הפנים, כנגד ראש עיריית נשר ועפולה. מה משרד הפנים כרגולטור עושה כדי לפתור את השחיתות ברשויות המקומיות?
היו"ר קארין אלהרר
תודה רבה.
דוד ביטן (הליכוד)
לפני שאני הולך אני יכול להגיד משהו?
היו"ר קארין אלהרר
אתה עוד פה?
דוד ביטן (הליכוד)
כן.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
כבר דיברת חמש פעמים כשאתה מאיים שאתה הולך. קודם כול אל תלך. אם אפשר אל תלך.
דוד ביטן (הליכוד)
אני מדבר על נושאים עקרוניים, עם כל הכבוד לנשר, עפולה, ולא יודע מה.
היו"ר קארין אלהרר
ביטן, במחילה, משפט, כי יש עוד חברי כנסת שרוצים לדבר. תראה, החדר עמוס.
דוד ביטן (הליכוד)
משפט. לא יודע אם אני מסוגל להגיד משפט, אבל פלוס מינוס.
היו"ר קארין אלהרר
כבר אמרת שניים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
בשבת תרבות, תשלים את זה אחר כך.
דוד ביטן (הליכוד)
יש לי שבת תרבות שהמנחה זה זוהיר בהלול בעכו.
היו"ר קארין אלהרר
נו, אני שומעת את זה כבר - - -
דוד ביטן (הליכוד)
רק אני לא יודע אם אני אספיק לתת תשובה לפי אורך השאלה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לפחות תוכל לדבר בעברית תיקנית.
יעקב אשר (יהדות התורה)
צריך להפסיק עם השבת תרבות הזאת. לך תנוח בשבת, עזוב אותנו.
היו"ר קארין אלהרר
יאללה.
דוד ביטן (הליכוד)
אני הולך ברגל לשבת תרבות הזאת.
היו"ר קארין אלהרר
ביטן, קדימה.
דוד ביטן (הליכוד)
אני לוקח - - - והולך ברגל, זה בסדר?
היו"ר קארין אלהרר
ביטן.
דוד ביטן (הליכוד)
מה שאני רוצה לומר, לא ביקורת ליושבת-ראש הוועדה, חס וחלילה, אבל אנחנו בוועדה לביקורת המדינה לא צריכים כל כך להתייחס לגופו של עניין בנשר, בעפולה, או מקום אחר, זה תפקיד מבקר המדינה. תביאי לי רגע, אני רוצה להגיד לך.
היו"ר קארין אלהרר
תגיד לי, אתה מכיר את התפקיד של הוועדה כחבר ותיק?
דוד ביטן (הליכוד)
אני מכיר טוב מאוד, ואני רוצה להתייחס לעניין.
יגאל גואטה (ש"ס)
ביטן הוא חבר כנסת חדש.
דוד ביטן (הליכוד)
בעניין הזה אנחנו צריכים לסמוך על מבקר המדינה, וצריכים לסמוך על תיקון הליקויים, ואם לא נעשה תיקון ליקויים, אז יש אפשרות לטפל בזה. אנחנו צריכים לדבר על נושאים עקרוניים, ולכן נשאלת השאלה – באמת, הועלתה טענה באמת יפה לגבי מינויים פוליטיים ברשויות מקומיות, אז אפשר לעשות דיון אחד שלם על העניין הזה. כמו שאנחנו מצפים ורוצים שבכל הרשויות המינויים יהיו ראויים, אבל זה לא אומר שאם מישהו תלה שלט, כי יש גבול גם לאן אתה הולך בנושא של הקשר הפוליטי, מישהו תלה שלט אז הוא לא ראוי להיות בתפקיד. זה דבר ששמעתי ממך, וזה דבר שעלי לא מקובל.
היו"ר קארין אלהרר
כישורים מיוחדים.
דוד ביטן (הליכוד)
אני צריך להזכיר לכם, ניקח לדוגמה את חברי מרכז הליכוד שלא יכולים הרי לקבל שום תפקיד במדינת ישראל.
היו"ר קארין אלהרר
מסכנים.
קריאה
אנחנו סוטים בכלל מהעניין.
דוד ביטן (הליכוד)
תסלחי לי, וגם הילדים שלהם כשהם ממלאים טופס – גם אם הבת שלי היא בכלל בוחרת מרצ ואין לה שום קשר אתי והיא לא מדברת איתי שנתיים, עדיין היא צריכה לסמן שאבא שלה חבר מרכז, והיא לא יכולה לקבל שום תפקיד.
היו"ר קארין אלהרר
טוב, אוקיי.
דוד ביטן (הליכוד)
הדבר הזה, הריטואל הזה שהלכתם רחוק מדי, שהולכים רחוק מדי עם העניין, עלי הוא לא מקובל.
היו"ר קארין אלהרר
בסדר. תודה.
דוד ביטן (הליכוד)
והגיע הזמן גם ליצור איזון ראוי בין הזכות של אדם להשתתף בכל מה שקשור בדמוקרטיה הישראלית, יש גם חשיבות לפעילים בבחירות.
היו"ר קארין אלהרר
תודה.
דוד ביטן (הליכוד)
ההשתתפות הדמוקרטית שלהם בתהליך הבחירה לבין הנושא של קבלה לעבודה.
היו"ר קארין אלהרר
תודה רבה.
דוד ביטן (הליכוד)
את זה צריכים לסדר, וגם את זה אני מבקש מיושבת-ראש הוועדה שפעם אחת בואי ננהל דיון ראוי לעניין הזה.
היו"ר קארין אלהרר
אני יותר מאשמח.
דוד ביטן (הליכוד)
ונגמור ונקבע כללים שאפשר ללכת אתם.
היו"ר קארין אלהרר
אתך רק דיונים חסויים, ביטן. תודה רבה.
יגאל גואטה (ש"ס)
הבטחת שאתה הולך.
דוד ביטן (הליכוד)
אני הולך, זהו, נגמר. אני נעלבתי ואני הולך.
היו"ר קארין אלהרר
לא. ד"ש לגיאורגים. חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה.
מאיר כהן (יש עתיד)
ביטן, תגיד להם שאתה יודע לדבר גרוזינית.
דוד ביטן (הליכוד)
אני מבקש שתיתני ליש עתיד לדבר.
היו"ר קארין אלהרר
אני אנסה.
מאיר כהן (יש עתיד)
תודה רבה. שלום, גברתי, בוקר טוב לכולם. א', אנחנו צריכים להיות זהירים בישיבות מהסוג הזה כשמדברים על השחיתות ברשויות מקומיות. רוב הרשויות המקומיות אינן מושחתות, וראשי הערים עושים שם עבודה מצוינת. צריך מאוד להיזהר, כי החברה הישראלית יודעת כל כך לשפוט ולתלות ולערוף ראשים גם של כאלה שלא מגיע להם. אז נהיה זהירים בשיח הזה.

מותר לאדם לתלות שלט. אני הייתי ראש עיר כזה או אחר, ובתנאי שזה לא נמצא ברשימה של הכישורים שלו כשהוא בא ל - - -
היו"ר קארין אלהרר
להתקבל למשרה.
מאיר כהן (יש עתיד)
צריך להיות מאוד זהירים. גם בתפקידים שהם תפקידים זוטרים יש משמעות לזה. אם 100 ניגשים להיות שרת, והדרישות הן 12 שנות לימוד, ובתוך ה-100 האלה יש חמישה שהם אנשי שלומי ואחד מהם נבחר, זה לא תקין. נקודה. אלא אם כן באמת יש איזה מרחק פרספקטיבה של זמן שבהחלט מלבינה את העסק הזה. אם אדם תלה שלט, לא צריך לזכור לו את זה לשלוש וארבע וחמש שנים.

אני רוצה רק בנקודה ששמעתי מרועי לוי. יש פסיקה חלוטה של בית-משפט אצל רועי לוי – תדייק, תתקן אותי.
רועי לוי
של בית-משפט מחוזי.
מאיר כהן (יש עתיד)
של בית-משפט מחוזי שאומר שאין ניגוד אינטרסים בין היותו מבקר עיריית קריית-ים לבין היותו חבר במועצת העיר נשר.
אבי בינמו
אני מופתע שאני שומע את זה מחבר כנסת.
רועי לוי
עת"מ 54193-03-15.
היו"ר קארין אלהרר
רועי, תירגע.
מאיר כהן (יש עתיד)
שנייה.
אבי בינמו
אני מופתע שאני שומע את מחבר כנסת.
מאיר כהן (יש עתיד)
אתה לא תעז להיכנס לתוך הדברים שלי, בסדר? סליחה, עם כל הכבוד שאני רוחש לך.
אבי בינמו
אז אני לא אעז.
מאיר כהן (יש עתיד)
אז תפסיק, אל תיכנס. אני הפרעתי לך?
יעקב אשר (יהדות התורה)
מאיר, מאיר. אל תשכח, היינו ראשי ערים, מאיר.
אבי בינמו
מה, אתה מאיים עלי?
מאיר כהן (יש עתיד)
אני לא מאיים, אני אומר לך שלא תעז להיכנס לדברים.
אבי בינמו
אל תאיים עלי.
קריאות
- - -
קריאה
מה אתה מאיים עליו?
היו"ר קארין אלהרר
שקט.
מאיר כהן (יש עתיד)
אני הפרעתי לך? תגיד לי?
יעקב אשר (יהדות התורה)
מאיר.
קריאות
- - -
קריאה
מה אתה מאיים? תתבייש לך, אתה נציג ציבור. תתבייש לך, איך אתה מאיים.
היו"ר קארין אלהרר
סדרנים. לצאת.
קריאות
- - -
היו"ר קארין אלהרר
נא לצאת.
מאיר כהן (יש עתיד)
מה זה הדבר הזה?
שלומי זינו
הם עובדי העירייה, הגיעו בהסעות מהעירייה. אני ראיתי אותם.
מאיר כהן (יש עתיד)
מה זה הדבר הזה?
קריאה
באו בהסעות מתוך בניין העירייה.
היו"ר קארין אלהרר
בבקשה, מאיר, חבר הכנסת כהן.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מאיר, אל תשכח מאיפה באנו, הלו.
מאיר כהן (יש עתיד)
בסדר גמור.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני מרגיע.
מאיר כהן (יש עתיד)
סליחה, אני לא מעז להפריע לראש עיר כשהוא מדבר, אתה יודע את זה, דיבר את כל מה שהוא רצה. אם אני מדבר - - -
אבי בינמו
סליחה. גמרנו.
מאיר כהן (יש עתיד)
אם יש החלטת בית-משפט כזאת שבית-משפט החליט, אז שני דברים, או שאתם הולכים לערכאה אחרת, אדוני, או שתחזיר אותו למועצה.
אבי בינמו
אנחנו בערכאה נוספת.
מאיר כהן (יש עתיד)
האם אתה מתחייב שאחרי הערכאה הנוספת, אם היא תחליט שהוא חוזר לעבודה, אתה מחזיר אותו לעבודה?
אבי בינמו
אני לא המעסיק שלו.
יגאל גואטה (ש"ס)
הוא לא המעסיק שלו.
קריאות
- - -
מאיר כהן (יש עתיד)
אבל פיטרת אותו, על אחת כמה וכמה שהוא נבחר על-ידי הציבור.
היו"ר קארין אלהרר
הוא פיטר אותו.
מאיר כהן (יש עתיד)
הוא פיטר אותו. שים לב, והוא נבחר ציבור. אני רוצה שתבין, אשר, הוא נבחר ציבור.
יעקב אשר (יהדות התורה)
ממה הוא פיטר אותו?
מאיר כהן (יש עתיד)
מלהיות חבר מועצה.
היו"ר קארין אלהרר
מלהיות חבר מועצה.
אבי בינמו
זו הסמכות שלי.
מאיר כהן (יש עתיד)
הבנת את הדבר?
היו"ר קארין אלהרר
אנחנו נתקן את החוק הזה, כבר הגשתי הצעה.
מאיר כהן (יש עתיד)
זה לא שהוא פיטר אותו מהעבודה, הוא פיטר אותו מלהיות נציג.
קריאה
איך תתקנו את החוק?
היו"ר קארין אלהרר
תתפלא.
יעקב אשר (יהדות התורה)
ממה הוא פיטר אותו?
מאיר כהן (יש עתיד)
על זה שהוא מבקר של עיר סמוכה. הלך המבקר - - -
קריאות
- - -
אבי בינמו
אין לו - - - כמבקר.
היו"ר קארין אלהרר
סליחה, אין פה ניגוד עניינים עם העירייה, ואתה פיטרת אותו.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
זה לא הנושא של הדיון היום.
היו"ר קארין אלהרר
חברים. מאיר.
מאיר כהן (יש עתיד)
זהו, תודה רבה, גברתי.
היו"ר קארין אלהרר
תודה. חבר הכנסת אשר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
גברתי, מאיר, אני רוצה לומר משהו באמת גם בהסתכלות אמיתית. קודם כול אני לא יודע, יש חוק איך מפטרים חבר מועצה, זה לא דבר פשוט בכלל.
היו"ר קארין אלהרר
זה דבר מאוד פשוט, דרך אגב, בדקתי את זה, יש אפשרות לראש העיר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
תספרי את זה לראשי הערים, יש כאלה שמתים - - -
היו"ר קארין אלהרר
אדוני, תראה, יכול להיות שבפרקטיקה - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
גואטה היה חבר מועצה אצלי כשהייתי ראש עיר - -
יגאל גואטה (ש"ס)
הוא היה מת לפטר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
- - עוד לא הצלחתי לפטר אותו.
היו"ר קארין אלהרר
הוא לא היה מספיק - - -
יגאל גואטה (ש"ס)
ספר שלם הוא עבר ולא מצא סעיף.
היו"ר קארין אלהרר
גואטה, נפלת על ראש עיר לא מאוד מתוחכם כנראה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני מודה לך.
יגאל גואטה (ש"ס)
אני מוחה על זה.
יואב בן צור (ש"ס)
הוא היה מספיק חכם לא לעשות את זה.
היו"ר קארין אלהרר
בדיוק. אני אומרת לך שהיום לפי פקודת העיריות ראש עיר לא צריך אפילו הסכמה של אף אחד, הוא אומר: ואללה, יש ניגוד עניינים, לא הגעת לישיבות שלושה חודשים - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
אוו.
יגאל גואטה (ש"ס)
אוו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני עכשיו ברשות דיבור.
יואב בן צור (ש"ס)
אבל גואטה גר בעירייה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני עכשיו ברשות דיבור, תני לי רגע להשלים.
יגאל גואטה (ש"ס)
אני יש לי בעיה אחרת, שאני שלושה ימים לא הגעתי הביתה, אני ישן בעירייה.
היו"ר קארין אלהרר
זה לא אוו, אוו. כן, בבקשה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
תקשיבי לי, בואו לא נהיה יפי נפש לשום כיוון, בסדר? וזה מה שאמרתי, וניסיתי להגיע לכאן, ואת יודעת מה, העלית לי את זה להנחתה. יש חוק במדינת ישראל על מה מפטרים, על מה לא מפטרים.
היו"ר קארין אלהרר
נכון.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אי-אפשר לעשות מה שרוצים, וזה טוב שאי-אפשר לעשות מה שרוצים.
שלומי זינו
זה לא הדיון.
יעקב אשר (יהדות התורה)
סליחה, אל תגיד לי מה הדיון, עם כל הכבוד.
היו"ר קארין אלהרר
הוא חבר כנסת, מותר לו.
מאיר כהן (יש עתיד)
בוא הנה, מה זה? לא ראיתי ועדה כזאת. מה זה הדבר הזה?
היו"ר קארין אלהרר
חברים, מותר לו לדבר על החסה. אל תפריעו לו.
מאיר כהן (יש עתיד)
אחד אומר לי תתבייש, אני רוצה לראות מי זה הגיבור הזה. מה זה הדבר הזה?
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני לא רוצה שאף אחד יבוא וינופף מה שנקרא - - -
היו"ר קארין אלהרר
היום אפשר לעשות מה שהם רוצים, אני אראה לך את הפקודה. אם תרצה תצטרף להצעה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אם תגישי הצעת חוק סבירה ונורמלית אני אצטרף אתך בשמחה רבה.
היו"ר קארין אלהרר
הנה, אני מגישה אותה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אבל אני אומר שזה לא עובד ככה. אם חבר מועצה לא הגיע כמה ישיבות או עוד דברים. תני לי רגע לכיוון שלי, בסדר? אני מפחד שבסוף ראש העיר יקבל דוח ממבקר העיר. המדינה, למה לא מיצית את ההליך עם חבר מועצה שלא הגיע לישיבות על-פי חוק? רגע, רגע.
היו"ר קארין אלהרר
עם זה אין בעיה, שיפטר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אז יכול להיות שזה הסיפור.
היו"ר קארין אלהרר
על ישיבות שיפטר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אז יכול שזה הסיפור, אלא מה? אנחנו אומרים שיש מתח גדול במקרה הזה, לא משנה באיזו עיר זה, בין ראש העיר לאותו בן-אדם, וכל אחד מנצל את המתח לכיוון אחר.
היו"ר קארין אלהרר
נכון.
יעקב אשר (יהדות התורה)
כי הרי אם הוא לא היה אופוזיציה הוא לא היה מנצל את כישוריו כמבקר עירייה כדי לדעת – רגע, לא אמרתי שהוא ניצל משהו אחר.
היו"ר קארין אלהרר
לא אמרתי כלום.
יעקב אשר (יהדות התורה)
יפה. הוא לא היה מנצל את אישוריו כמבקר עירייה ומנסה בצורה כזו או אחרת, הרי זה בא מרקע פוליטי, עם כל הכבוד. הוא חושב שמישהו אחר צריך להיות ראש עיר, ולא ראש העיר הזה. הוא משתמש בכלים שיש לו, אז יכול להיות שגם ראש העיר השתמש בכלים שיש לו, אבל הוא השתמש בכלים הנכונים המותרים על-פי חוק. כי אם הוא לא מתפקד כחבר מועצה, הוא יכול לעצור אותו. ולכן אני אומר, בואו לא נעשה משחקים, יש פה אגו פוליטי שקיים גם בבניין הזה, וגם בכל בניין מועצה כנראה במדינת ישראל. זה אחד.
היו"ר קארין אלהרר
הכול בסדר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אנחנו צריכים למדוד את הכול על-פי החוק ועל-פי ההליכים. נציג מבקר המדינה, אנחנו צריכים לבדוק ולבחון את הכול בפלס הזה של התנהלות חוקית או לא חוקית, וציבורית או לא ציבורית, נקודה.

עכשיו אני רוצה לומר עוד דבר אחד. אם אנחנו אומרים שאדם – אני לא מכיר במדינת ישראל חוק שאומר שאסור לאדם לשים שלט לבחירות, ואני לא מכיר את הסיפור הזה אישית, אני חושב שאני כמעט גם לא מכיר אישית את האנשים, ואני גם לא מש"ס.
רועי לוי
מאיפה אתה?
יעקב אשר (יהדות התורה)
מאיפה? אחר כך נשב על כוס קפה, אני אספר לך איפה נולדתי, כמה ילדים יש לי, נכדים, וזה.
מאיר כהן (יש עתיד)
אשר, לא הכול מושלם.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא הכול מושלם. אני לא מכיר חוק שאוסר על בן-אדם – אולי הפוך, אולי יש אפילו הרבה מאוד בדמוקרטיה - - -
היו"ר קארין אלהרר
אין איסור, אני אעזור לך.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אולי בדמוקרטיה אפילו מלמדים יותר את הילדים הפוך, תביעו את דעתכם, שימו שלט, וכו'. לא יכול להיות שבגלל שלבן-אדם היה שלט או שהוא הביע את עמדתו בחוץ, ולא עשה את זה בסתר, אלא הביע את דעתו בחוץ: אני בעד ראש עיר זה וזה, זה אומר שמהיום והלאה – מאיר, אתה גם חייב ללכת? ביטן מחכה לך עם הגיאורגים.
היו"ר קארין אלהרר
הנה, הוא בא.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הנה, ביטן, איפה אתה?
דוד ביטן (הליכוד)
בוטלה הישיבה עם הגיאורגים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הם גילו שאתה בכלל ממרוקו.
היו"ר קארין אלהרר
יאללה, בואו נתקדם.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני אחזור על מילה אחת בשבילך. לא יכול להיות, אני חושב שאנחנו צריכים לעודד את הדמוקרטיה שכל בן-אדם ישים שלט על הבית שלו.
היו"ר קארין אלהרר
תודה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
רגע, אסיים את המשפט. זה לא אומר שאם אדם שם שלט בבית שלו הוא מהיום והלאה על הכוונת של כל מכרז ומכרז, וכל דבר שקשור לעניין ציבורי.
היו"ר קארין אלהרר
צודק.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הדבר הזה לא יעלה על הדעת.
היו"ר קארין אלהרר
אנחנו מסכימים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
יפה. ואני מבקש שלא ניסחף, בואי ניצמד לחוק.
היו"ר קארין אלהרר
לא ניסחף.
יעקב אשר (יהדות התורה)
בואו ניצמד לדברים שצריך לעשות, ולא נלך למחוזות אחרים, כי בסוף הכול פוליטיקה ומאבקי כוח.
היו"ר קארין אלהרר
תודה. חבר הכנסת ברושי, ואחריו ראש עיריית עפולה, שגם הוא מבוקר.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
גברתי יושבת-הראש, חברי הכנסת ושותפים פה, חלקם אני מזהה כחלק מהשלטון המקומי. אני גם רוצה לומר שיש לי היכרות, יושבת-הראש, עם ראש העיר עפולה, הייתי ראש מועצה אזורית בעמק יזרעאל, אני בא מהשלטון המקומי. אין ספק שבחירות ועוד יותר חילופי שלטון ברשויות יוצרות הזדמנות.
דוד ביטן (הליכוד)
- - -
היו"ר קארין אלהרר
ביטן, כשאתה לוחש, שומעים את זה כאן כאילו אתה צועק. לא שומעים.
יגאל גואטה (ש"ס)
תארי לך מה יקרה אם הוא יצעק.
היו"ר קארין אלהרר
שלא. הוא יודע שאני אוהבת אותו, רק אנחנו - - -
דוד ביטן (הליכוד)
התלבשת עלי היום, אני רואה, אה?
היו"ר קארין אלהרר
אני פשוט מתרגשת שאתה מגיע לדיונים, ביטן.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לי לפחות ב-11:00 יש שאילתה לשר האוצר, אני מקווה שעד אז הדיון יסתיים. אני רוצה לומר שחילופי שלטון בכלל בעקבות בחירות בשלטון המקומי הם בוודאי תופעה מוכרת אצל מבקר המדינה, של דוחות, של תלונות של מי שהפסיד את הבחירות. וחלק מההתחשבנות של רשומים פה היא התחשבנות על רקע זה.

אבל אני רוצה לומר כמה מילים. קודם כול, אנחנו ברגע לא קל של השלטון המקומי, על-פי הדיווחים בתקשורת ועל-פי מה שאנחנו יודעים דווקא, אנשי המבקר, הבעיה היא לא עם המינויים אלא עם מה שהציבור בחר. מי שמנהיג את השלטון המקומי אלו ראשי ערים שנבחרו בבחירות דמוקרטיות על-פי חוק, לא מינו אותם בוועדות מינויים, לא מינו אותם במכרזים. מי שנבחר על-ידי הציבור הם ראשי הרשויות, יש בישראל יותר מדי כידוע, 260 וכמה. אבל לא דווקא ערים אלה, ובעיני גם נשר וגם עפולה, ללא קשר למי שעומד בראשם, אני מכיר את אלה שגם היו מקודם, עשו דברים מאוד חשובים, אני אגיד מילה על השלטון המקומי.

אבל, תראו, הטענות פה הן לא למינויים אלא לראשי המערכת. ראשי המערכת נבחרו בבחירות דמוקרטיות, שמו פתק בקלפי ובחרו x ולא y. הם, אותם ראשי המערכת, שלצערי חלקם, ולאחרונה גם במועצות האזוריות שהיו מחוסנות פחות או יותר מהנושאים הללו, לצערי, גם במועצות האזוריות אנחנו מגלים תופעות שהטענה המרכזית היא לא למינוי של גנן, עם כל הכבוד. הטענה העיקרית, כפי שהיא באה לידי ביטוי בתקופה האחרונה, היא דווקא למי שעומד בראש המערכת, שמי שבחר אותו הוא לא מינוי פוליטי של שר או של ועדה. ודאי שיש להם אנשים פוליטיים, אבל הם נבחרו ברוב על-ידי הציבור שהעדיף אותם על מישהו אחר, וחלקם בבחירות חוזרות ונשנות.

והנה, אנחנו רואים מציאות לא טובה שמחייבת בחינה, מדוע אנחנו מגיעים למציאות הזאת. דרך אגב, אני לא חושב של"ו צדיקים יושבים בממשלה. לצערנו, אנחנו עדים, וראינו את זה במדד האמינות שהתפרסם בימים האחרונים במחקרים, על נקודת שפל של הפוליטיקאים ושל חברי הכנסת ושרים ומערכות של שלטון. מצד שני, אני גם בא מהשדה הזה, אנחנו מכירים שברגע שמישהו עבר מצד לצד הוא כבר אויב גם אם הוא עוד לא פתח את הפה.

אני רוצה לומר משהו גם למבקר, לאנשי המבקר. תראו, אנחנו מדינה דמוקרטית ואנחנו משתבחים בזה, יש גם מפלגות דמוקרטיות. נכון, לא כל המפלגות פה דמוקרטיות, אבל לפחות הליכוד ומפלגת העבודה, היום חלק המחנה הציוני, בבית הזה יש מפלגות שמי שממנה את הח"כים זה מי שעומד בראשם, ושם יש משטר מאוד ברור, מי קובע ומי מדבר, על מה מדברים. במפלגות דמוקרטיות כמו הליכוד והעבודה יש פריימריז, יש עשרות אלפי ולפעמים הרבה יותר מתפקדים.
היו"ר קארין אלהרר
אנחנו שמנו את הסכינים במגירה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
רגע, בואי נדבר על זה פעם אחרת. לעומת זה, יש בחירות עוד מעט - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
אבל הוא לא דיבר על יש עתיד.
היו"ר קארין אלהרר
אני יודעת. הוא דיבר עליכם בכלל.
יואב בן צור (ש"ס)
על כחלון.
דוד ביטן (הליכוד)
למה? ביש עתיד חברי המרכז לתקשורת.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
בכל זאת זה לא דיון על הכנסת. אני רק אומר שאנחנו מדינה שיש בה תמיד את או לפני בחירות או אחרי בחירות, והשאלה מה זו זיקה פוליטית, ואיפה הגבול הזה. אני בטוח שבמפלגות שלא עושות פריימריז אומרים לכולם: תתפקדו, תשפיעו, תלכו להיות חברי מועצות עיר, תלכו מגיל 17 לבחור ראש רשות, תלכו לבחור לכנסת. זו הבגרות האמיתית, לקחת אחריות, להיות ראש גדול. ועכשיו בחירות להסתדרות, זאת אומרת שהמדינה הזאת חיה מבחירות לבחירות, ואין פה מישהו שלא מעורב. וגם כל יושבי החדר הזה באים מאיזושהי מעורבות. דרך אגב, אני רוצה לומר לאנשי המבקר - - -
היו"ר קארין אלהרר
ברושי, לסיים, אני רוצה לתת לראש עיריית עפולה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני אתן לו. יש לי ברירה? אני חוזר הביתה. מה שאני אומר, שאל תחשבו שעובדי המדינה אין להם שיקולים כאלה, הם כולם למדו באיזה מקום והתחנכו ויש להם בית אבא ואימא, אבל נוצרה מציאות כאילו אתה פוליטי, יש לך חליפה פוליטית, הם כאילו יש להם איזה חליפה של ניטרליות. אין דבר כזה. לא בעירייה ולא בממשלה.

לעניין עצמו. אני חושב שהבעיה במכרזים היא לא התוצאות שלהם, אלא איך הם נפתחים. הבעיה היא תנאי הסף. אם יהיו תנאי סף יותר ברורים שיגדירו מה זה מותר ומה אסור, אז המכרז לא יכול להיפתח כשלא עומדים בתנאי הסף שלו.
היו"ר קארין אלהרר
תודה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
ולכן, הבעיה היא לא התוצאות אלא נקודת הפתיחה. נקודה אחרונה.
היו"ר קארין אלהרר
לא, די. ברושי.
דוד ביטן (הליכוד)
ברושי, לא תקפת את האוצר הפעם, נו.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
עיקר הדוח צריך להיות – לפי דעתי בוועדה זה מה עושים עם הדוח ולא איך בודקים מה היה. מה שהיה, קיבלנו וקראנו, מי שקרא, השאלה היא מה נקודת המוצא לדיון הזה. האם אנחנו באים עכשיו לבדוק ליקויים שכבר תיקנו אותם ודיווחו עליהם כמתוקנים, או שאנחנו רואים לבדוק מה התקלות של המערכת. התקלה טמונה בשיטה. אם זה נכון שהשיטה לא נכונה, בואו נשנה את השיטה ולא נדון באירועים שעבר זמנם.
היו"ר קארין אלהרר
תודה רבה. אני מבקשת את עורך-דין יצחק מרון ראש עיריית עפולה, בבקשה. אתה בוודאי מכיר את הטענות שהועלו על-ידי מבקר המדינה, הכשלים שנפלו בבדיקה שנעשתה בעיריית עפולה. אני אשמח להתייחסותך לנושא.
יצחק מירון
תודה, גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, הדוח הזה, כמו שכולנו יודעים, עוסק בשבע רשויות, לא רק בעיריית עפולה.
היו"ר קארין אלהרר
נכון.
יצחק מירון
כאשר עיריית עפולה ונשר מובילות, במירכאות, במסקנות. בכל הכבוד, על אף העובדה שאנחנו מאוד מאוד מכבדים את מוסד מבקר המדינה, ואנחנו מכירים גם את חשיבות הביקורת, אנחנו בדעה, וגם הבענו את זה בתגובה למבקר המדינה, שלדעתנו המסקנות שאליהן הוא הגיע בסופו של דבר לגבי כל המינויים שהוא הזכיר, המסקנות פשוט מוטעות. מה שעשה מבקר המדינה – אני מבין, גב' רזין, שזה לא נראה לכם, אבל מותר גם לי פה להביע את עמדתי.
מירה רזין
לא אמרתי כלום.
היו"ר קארין אלהרר
לשם כך זימנו אותך. בדיוק בשביל זה זימנו אותך.
יצחק מירון
אני אסביר גם מה עשה בדיוק מבקר המדינה. אמר: בוא נמצא זיקה פוליטית וסביבה נצייר עיגול, ובזה הראינו שהסיבה הייתה סיבה פוליטית. ואני אומר את זה, ואני תכף גם אפרט, ברשותך.
היו"ר קארין אלהרר
אני אשמח.
יצחק מירון
כי אני יודע שכשקוראים את הדוח הדברים נראים קצת אחרת. אבל מה לעשות, והזווית שלנו מראה שאפשר לראות את הדברים גם בצורה שונה ממה שהדוח מראה. רק כדי להראות כמה דברים שמראים על המגמתיות של הדוח, ואני אומר במפורש, לא רק שהוא סובל מטהרנות יתר, לא רק שהוא סובל מתיאורטיות שאיננה מכירה בכלל איך החיים ואיך המציאות מתנהלים, בוודאי ובוודאי בשלטון המקומי – ואני אומר את זה בצורה חד-משמעית ובכל הכבוד, אז אני אתן לכם שתיים-שלוש דוגמאות על מה אני מדבר.
היו"ר קארין אלהרר
בוא נתחיל מהמנכ"ל.
יצחק מירון
לא, ברשותך, מנכ"ל זה הכי קל, גברתי.
היו"ר קארין אלהרר
אז תגיד.
יצחק מירון
מנכ"ל זו משרת אמון פרופר.
היו"ר קארין אלהרר
אבל הוא לא עמד בתנאי סף.
יצחק מירון
ברשותך, גברתי, אגיד. עומד בכל תנאי הסף, ויותר מזה, וזו הייתה הרמה להנחתה, ואני מודה לגברתי, מפני שיש שלושה אנשים בכירים: מנהל אגף חינוך, מנהל אגף תפעול, ומנהלת אגף הקליטה, שלושה אנשים שהואשמו בזיקה פוליטית. אשמה, דרך אגב, מוצדקת, אכן כולם היו פעילים בצורה כזאת או אחרת. מעשה שטן. שלושת האנשים האלה מילאו במשך שנים את התפקיד הזה בעיריית עפולה, והודחו או שהראו להם את הדלת בקדנציה הקודמת, וכל מה שקרה, הם רק חזרו לתפקידם. זאת אומרת שאולי מישהו יכול לחשוב שהכישורים הם היו הדבר המכריע, ושגב' רזין תאשר או תכחיש את הדברים.

דבר שני, גברתי, שלא הזכירו או לא הבליטו, בעקבות כתבה ב"ידיעות אחרונות" כבר ב-2014 או 2015, שדרך אגב היא הייתה אחד מהטריגרים לפתיחת הבדיקה של מבקר המדינה בעיריית עפולה, משרד הפנים דרש לקבל שוב את כל המינויים של כל הבכירים, בדק אותם על רקע הטענה שלו מינויים פוליטיים ואישר את כו-לם. מה זה אומר לגברתי? מה זה אומר על נכונות הדוח, ומה זה אומר על הרושם הכללי שמתקבל שם?

ואני רוצה גם לומר עוד דבר אחד, כי יושב פה נציג האופוזיציה, ולצערי הדיון הזה גם סובל באיזשהו מקום – הוא הפך להיות זירה של המאבקים הפוליטיים הפנים עירוניים, ולדעתי זאת לא הזירה שבכלל צריכה להיות. חשוב לי שגברתי תשמע את זה וגם כל אנשי מבקר המדינה שיושבים פה, אדון שלום שלמה נציג האופוזיציה, הוא, אבא שלו, אימא שלו ואחותו, עבדו בעת ובעונה אחת בעיריית עפולה. אני מקווה שגם זה ייבדק על-ידי מבקר המדינה אם זה מעניין.
היו"ר קארין אלהרר
הדברים לא עלו בביקורת?
יצחק מירון
מי שגר בבית זכוכית, שלא יזרוק אבנים. בוודאי שלא ידעתם, אני רק מעלה את זה עכשיו, אני לא מצפה - - -
היו"ר קארין אלהרר
סליחה שאני קוטעת אותך, אדוני, במהלך הליך בדיקה הרי אתם המבוקרים נדרשים לתת תשובות ולהתייחס.
יצחק מירון
נתנו.
היו"ר קארין אלהרר
מדוע לא העליתם את הנושא הזה במעמד הביקורת?
יצחק מירון
איזה נושא?
היו"ר קארין אלהרר
שאותו נציג - - -
יצחק מירון
כי הוא לא רלוונטי. רק העליתי אותו כדי שנדע.
היו"ר קארין אלהרר
מה זה לא רלוונטי? זה נשמע סופר רלוונטי.
יצחק מירון
אני אסביר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הוא לא מנהל את הפוליטיקה שלו דרך מבקר המדינה.
היו"ר קארין אלהרר
אשר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה מה שהוא אומר, הוא לא רוצה לנהל את המאבקים שלו דרך המבקר.
יצחק מירון
אני בא להראות לגברתי, כמו שאבי המנוח היה אומר, לא חשוב מה אומרים, חשוב מי אומר. אז כדי שגברתי לא תקבל את הרושם, וכל האנשים שיושבים פה סביב השולחן מה נאמר, אלא גם שנדע מי אמר את הדברים.

לכן, אני רוצה לחזור ולומר, הטענה שלנו שחזרה כחוט השני בכל הטענות והבדיקות של האנשים שנבדקו בעיריית עפולה, שהייתה לרוב האנשים גם זיקה פוליטית, ותכף נדבר גם על זה, מה זו זיקה פוליטית. 50%, מה אפשר לעשות, מתושבי העיר עפולה הצביעו לי.
היו"ר קארין אלהרר
זאת לא זיקה פוליטית.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הם לא הסתירו את זה. הם לא צריכים להסתיר את זה.
יצחק מירון
אבל, גברתי, זה בדיוק העניין. האם כתוב בחוק מה זאת זיקה פוליטית, גברתי? או שמבקר המדינה יכול לקבוע מה זאת זיקה פוליטית?
היו"ר קארין אלהרר
אדוני מסכים אתי שכשתורמים למערכת הפוליטית - - -
יצחק מירון
אני לא מסכים עם גברתי.
היו"ר קארין אלהרר
לא?
יצחק מירון
לא. כי מישהו צריך להגדיר זיקה. בואו נגדיר אותה.
דוד ביטן (הליכוד)
- - -
היו"ר קארין אלהרר
ביטן, אני לא שומעת אותו.
יצחק מירון
ואני אגיע לסוף, ברשותכם. אז מה שאני בא לומר, אמרנו את זה גם למבקר המדינה באופן חד-משמעי, כל האנשים, בכירים כזוטרים, שהיו נשוא הדוח הזה נבחרו על סמך כישוריהם. דרך אגב, אצלנו לפחות, אני לא יודע להעיד לגבי מקומות אחרים, כולם, כולם, וגב' רזין תאשר או תכחיש, כולם נבחרו במכרזים שאכן נפלו בהם פגמים טכניים.

ואני אקדים את המאוחר ואומר, בכולם, כל הפגמים הטכניים שאכן התגלו יש שני דברים לומר על זה, אחד, זו הייתה הפרקטיקה המקובלת עוד בקדנציה הקודמת כשאני הייתי באופוזיציה, לא המצאנו אותה ולא תפרנו אותה במיוחד בשבילי, פעם אחת; ופעם שנייה, כל הליקויים הטכניים האלה תוקנו עוד לפני שמבקר המדינה בכלל נכנס לעניינים. למה? כי מי שפנה אלינו זה משרד הפנים, העיר את תשומת הלב, הדברים כולם תוקנו, ונכון להיום הדברים מתנהלים בדיוק בהתאם לכללים האלה.
היו"ר קארין אלהרר
אדוני, אני רוצה בבקשה לעבור על הרשימה ביחד אתך. מנכ"ל, אתה אומר שהיו לו את כל הכישורים הדרושים?
יצחק מירון
זה אושר על-ידי משרד הפנים, הרגולטור.
היו"ר קארין אלהרר
אושר על-ידי משרד הפנים. תגובת מבקר המדינה לעניין המנכ"ל, מי עונה לי? אני רוצה תשובה.
יצחק מירון
וכדי לקצר, גם שלושת מנהלי האגפים נבדקו על-ידי משרד הפנים ואושרו על רקע הטענות של ליקויים.
היו"ר קארין אלהרר
אדוני, תודה. שמעתי היטב.
דוד ביטן (הליכוד)
- - -
היו"ר קארין אלהרר
ביטן, אני לא שומעת, בחייאת.
דוד ביטן (הליכוד)
רגע, יש לנו פה דין ודברים.
היו"ר קארין אלהרר
בסדר, תעשו את זה בחוץ. יחיאל, בבקשה. אני מבקשת את התייחסותך. טוען ראש העיר: לא רק שזה היה בסדר, זה אף אושר על-ידי משרד הפנים, מה תגובתכם?
יחיאל איבינדר
קודם כול, זה שזה אושר על-ידי משרד הפנים, לא היו בפניו כל הראיות שהיו בפנינו – זה דבר ראשון – לגבי כל המינויים, כלל המינויים, לכן מסרנו את כל פניותינו לשר הפנים כדי שיתייחס פעם נוספת לכל המינויים האלה.
היו"ר קארין אלהרר
מתי זה אושר על-ידי משרד הפנים?
יחיאל איבינדר
ב-2014. הביקורת נערכה מאוחר יותר, היו בפנינו ראיות.
יצחק מירון
ידעתם את זה. אנחנו אמרנו לכם שזה אושר על-ידי משרד הפנים, ואתם מתעלמים מזה.
היו"ר קארין אלהרר
רגע, אדוני.
יחיאל איבינדר
ידענו. לא מתעלמים. זה בתיק.
יצחק מירון
לא קיים. לא חשוב.
היו"ר קארין אלהרר
אדוני, אני רוצה להגיד לך משהו.
דוד ביטן (הליכוד)
משרד הפנים זה לא מחייב אותם.
היו"ר קארין אלהרר
אל תכעס.
יצחק מירון
לא לכעוס? שופכים פה את דמי ולא לכעוס?
היו"ר קארין אלהרר
רגע, אדוני, תן לי. אל תכעס, משרד הפנים גם הוא גוף מבוקר על-ידי מבקר המדינה, וגם בפעולותיו יכול ליפול כשל. עכשיו אני רוצה לשאול את אדוני נציג המבקר, אומר מר מירון: לגבי מנכ"ל העירייה, בוא ניקח את המנכ"ל ושלושת ראשי האגפים, הוא אומר: גם היו לכם את הכישורים וגם זה אושר. עכשיו אני רוצה לגבי ארבעת המינויים הללו, איזה כשל מדויק נפל? הוא אומר שהם כן עמדו בכישורים. אתם טוענים אחרת?
יחיאל איבינדר
אנחנו אומרים שכל הליך המכרז היה פגום – למין אי קביעת תנאי סף במכרז; ועדת מכרזים בהרכב זוגי, כל אחד ועניינו; הפרוטוקולים של ועדת המכרזים לא חתומים; ולא היה נציג ציבור בחלק גדול מהוועדות האלה; לחברי הוועדה הייתה היכרות מוקדמת עם המועמד, בהיותם חברים בסיעתו של ראש העירייה; ועוד אי אילו.
שלמה שלום
שמות הזוכים פורסמו מראש.
יחיאל איבינדר
על זה אנחנו אומרים, שישה מכרזים נפרדים שמתוכם שלושת - - -
שלמה שלום
על זה הוא מדבר.
היו"ר קארין אלהרר
רגע. הוא מדבר עכשיו.
יצחק מירון
לא, הוא מדבר, באמת. קפל את הזנב ולך מכאן.
היו"ר קארין אלהרר
הי, הי.
שלמה שלום
הוא פיטר את אבא שלי אחרי שיצא התחקיר ב"ידיעות אחרונות".
יצחק מירון
אבל אימא שלך ואחותך עדיין עובדות.
שלמה שלום
ב"ידיעות אחרונות" ישר הוא זרק – הוא חשב שאני אהיה אצלו בקואליציה. מרגע שסירבתי הוא פיטר את אבא שלי.
היו"ר קארין אלהרר
תודה. בבקשה.
יחיאל איבינדר
שלושת הסמנכ"לים, דרך אגב, שהזכרת אותם כרגע, לשלושתם היו ידיעות קודמות שאמרו שהם ייבחרו, הדברים פורסמו בעיתון, המינוי שלהם והחדרים שופצו קודם המכרז, גם מס' חדר וגם מס' השלוחה הפנימית פורסמו קודם לכן על-ידי מנהל הרשת בעירייה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הם עבדו פעם בעירייה?
יחיאל איבינדר
אחד מהם.
יצחק מירון
שלושה מהם: חינוך, תפעול וקליטה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הבנתי שכולם. הם היו בתפקידים בכירים. אז מה קורה כשראש עיר רוצה להחזיר אנשים?
קריאות
- - -
היו"ר קארין אלהרר
הי, הי, רגע,
יעקב אשר (יהדות התורה)
למה הי הי? אני רוצה לשאול שאלה.
היו"ר קארין אלהרר
אבל למה אתה כועס?
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני לא כועס. אני שואל.
היו"ר קארין אלהרר
אתה צועק. אם ככה זה כשאתה לא כועס, אני לא רוצה להיות לידך כשאתה כועס.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא, אני נשמע כזה, אני צרוד. אני שואל שאלה. הם היו בתפקידים בכירים?
יצחק מירון
גברתי, מותר לי? אני מבקש להגיב על הנושא של הרשימה המפורסמת.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מותר לראש העיר להחזיר? הוא מחזיר צוות - - -
רועי לוי
זה מינוי פוליטי.
יואב בן צור (ש"ס)
גם עם משרד האוצר זה היה, אז מה? גם במשרד האוצר ידעו מראש מי יזכה.
קריאות
- - -
שלמה שלום
יש אנשים בתפקיד, עם יריקות הוא הוציא אותם.
היו"ר קארין אלהרר
סליחה, סליחה. הי, אדוני, אני אוציא אותך.
יעקב אשר (יהדות התורה)
ולמה הם פוטרו? ולמה אותם אנשים הוצאו? אני לא מכיר. הם עבדו לא טוב בעירייה בזמנו?
היו"ר קארין אלהרר
גברתי הסדרנית, אפשר? חבר הכנסת אשר, תודה.
יצחק מירון
אני מבקש להשלים.
היו"ר קארין אלהרר
שנייה. סיימת, אדוני?
יחיאל איבינדר
כן.
היו"ר קארין אלהרר
אדוני.
יצחק מירון
נושא הרשימה, אחד מהדברים שבלטו גם בתקשורת וגם בזה, שהייתה רשימה עוד לפני שאנשים נבחרו עם השמות.
היו"ר קארין אלהרר
איך אתה מסביר את זה?
יצחק מירון
קל מאוד להסביר, גברתי, אם מישהו מוכן להקשיב.
היו"ר קארין אלהרר
הנה.
יצחק מירון
באתי לעיריית עפולה – זו הייתה תאונה, דרך אגב, ראש העיר הנוכחי היא מס' שתיים שלו, האדון שיושב פה, היו בטוחים שהניצחון בכיס שלהם – ובאמת על הקצה בסיבוב שני קרתה תאונה, ואני נבחרתי. הגעתי לשם כאשר מנהל אגף תפעול יצא, תפעול זה כל הנושא של תחזוקת העיר, מפינוי אשפה ועד כל מה שצריך, יצא לחודש וחצי. אני מגיע לעירייה לבד, ואין אף אחד. מנהל אגף תפעול שלי יצא מייד אחרי שנבחרתי, לחודש וחצי, אני לא מכיר אותו, לתאילנד, משאיר את העיר בלי אף אחד; מנהל אגף החינוך יצא לחופשה; מנהל כוח-אדם ותרבות הודיע, כמו גבר, סליחה על האמירה, אני שם את המפתחות, תודה רבה, אני הייתי עם ראש העיר הקודם. מה עשיתי, בעוונותיי?
היו"ר קארין אלהרר
מה עשית?
יצחק מירון
ביקשתי מחברים שלי שהיו בתפקיד הזה, מנהל אגף החינוך, מנהל אגף התפעול, בואו תעזרו לי בהתנדבות. מה קרה? ראה איש המחשבים – שדרך אגב, אמר את זה בצורה מפורשת למבקר המדינה, אף אחד לא אמר לי לרשום את הרשימה הזאת, אני עשיתי אותה על דעת עצמי – כי הוא ראה שבמשך חודש וחצי עד שנבחרו, עד שפורסמו מכרזים, ועד שנבחרו אנשים, השמות שלהם הופיעו שם, הוא עשה את זה על דעת עצמו.
היו"ר קארין אלהרר
אדוני, אבל אתה מבין שיש בזה טעם לפגם?
יצחק מירון
אני אומר שלא הייתה, לא היינו מעורבים בזה בכלל. וזאת הזדמנות טובה - - -
היו"ר קארין אלהרר
אבל אתה אמרת לי לפני שני משפטים שאתה קראת לחברים שלך שיבואו לתת סעד בידך.
יצחק מירון
נכון. אין שום טעם לפגם בזה, גברתי. שום טעם לפגם.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אנשים שעבדו בעירייה.
יצחק מירון
בתפקידים האלה.
היו"ר קארין אלהרר
שנייה, חברים, סליחה, עם כל הכבוד. מה זה העסק המשפחתי שלי שאני קוראת לחברים שלי לבוא לעזור לי? עם כל הכבוד.
יצחק מירון
סליחה, גברתי, אני חושב שרק צריך להודות להם על העשייה הזאת.
דוד ביטן (הליכוד)
הם עובדי עירייה?
קריאה
הם היו.
שלמה שלום
לא.
יצחק מירון
אנשים שהיו בתפקיד הזה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
הוא אמר חברים שלו, אתה לא שומע?
יצחק מירון
אנשים שהיו בתפקיד הזה.
דוד ביטן (הליכוד)
אז הם עבדו בעירייה?
קריאות
לא, לא.
יצחק מירון
הם לפני זה עבדו בעירייה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
הם עבדו מתישהו בפעם הקודמת.
היו"ר קארין אלהרר
אדוני, אבל אני לא מצפה להבין - - -
יצחק מירון
גברתי, הם ניגשו למכרזים, אלו אנשים שהיו בתפקידים.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אבל זה מכור, זה תפור, אדוני. זה ברור לכל אחד.
יצחק מירון
שנייה, גברתי. זה בסדר, זה ברור לך, עם כל הכבוד.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
מה אתה עושה צחוק מאתנו?
קריאות
- - -
היו"ר קארין אלהרר
סליחה, גברתי. ביטן, זה - - -
דוד ביטן (הליכוד)
מה את רוצה ממני? מה זה שייך לעניין?
היו"ר קארין אלהרר
מה אתה מגן עליו?
דוד ביטן (הליכוד)
אני מגן עליו? - - - אני הגנתי עליו?
נגה שרון
זה ברור גם לכל תושבי עפולה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אתה יודע מה, אל תעשה צחוק מעצמך שאתה מספר את הסיפור - - -
יצחק מירון
לא, לא, זה חד-משמעי, גברתי.
היו"ר קארין אלהרר
אדוני, עם כל הכבוד. סליחה, אתן לך, חברת הכנסת מלינובסקי.
נגה שרון
זה היה ידוע מראש.
היו"ר קארין אלהרר
סליחה, נגה. כבוד ראש העיר, תשמע, אני חייבת להגיד לך, יכול להיות שכוונותיך היו טהורות וזכות, אבל לכל שומע שיש לו את כללי הצדק, אפילו - - -
יצחק מירון
זה שגברתי מתקשה למצוא את המילה מראה שאין שום - - - לדבר הזה.
היו"ר קארין אלהרר
לא, ממש לא. אל תכניס לי מילים לפה.
יצחק מירון
הדבר נעשה בתום לב מתוך רצון לעצור ולפעול.
היו"ר קארין אלהרר
לא, אני מצטערת.
יצחק מירון
אני בא לשם בעיר ריקה, אין לי אף אחד בשדרת הניהול שלי.
היו"ר קארין אלהרר
אדוני.
יצחק מירון
מה גברתי ציפתה לעשות?
היו"ר קארין אלהרר
אל תיכנס לי לדברים.
יצחק מירון
גברתי, ניהלה פעם עיר? אני באמת שואל.
היו"ר קארין אלהרר
סליחה, אל תבוא ותיתן לי ביקורת על מה ניהלתי ומה לא ניהלתי.
יצחק מירון
לא, אני שואל.
היו"ר קארין אלהרר
את זה אני מציעה לך בתור התחלה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אז על זה אני אענה לו.
היו"ר קארין אלהרר
רק שנייה.
יצחק מירון
כי גברתי ניהלה עיר, נכון?
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
- - -
יצחק מירון
ניהלת עיר.
היו"ר קארין אלהרר
אדוני.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
- - -
יצחק מירון
היית אופוזיציה, מה, ניהלת עיר?
נגה שרון
איזו יהירות. זה לא נעים. זו יהירות.
היו"ר קארין אלהרר
אדוני, סליחה. אדוני, חבל, אתה עושה נזק בצורת דיבור הזאת. אני רק אומרת לך, כשאתה מנהל מערכת שהיא מערכת ציבורית, גם אם יש לך תקלה שאנשים התפטרו, יצאו לחופשה, לא מעוניינים וכו', אתה לא מביא את החברים שלך מהבית לעשות את העבודה.
יצחק מירון
החברים שלי מהבית - - -
היו"ר קארין אלהרר
אתה אמרת, חברים שהתנדבו.
יצחק מירון
גברתי, אני לא אמרתי חברים שלי מהבית.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אמרת חברים שלי.
יצחק מירון
אמרתי שהבאתי אנשים שהיו בתפקיד הזה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
חברים.
קריאות
חברים.
היו"ר קארין אלהרר
חברים, אמרת את המילה חברים. לא רק אני שמעתי.
יצחק מירון
גברתי, זה לא עניין של חברים או לא חברים, זה שהם היו פעילים פוליטיים שלי, אף אחד לא זה הסתיר את זה דרך אגב, אפרופו, באמת לא הסתרנו שום דבר. אז זה ההסבר. אפשר לייחס את זה, הרי זאת לא הבעיה. הבעיה היא שמישהו אמר: תראו, ידענו מראש מי יהיה בתפקיד הזה. אז אני אומר, עם כל הכבוד, זה לא אומר את זה, במיוחד לאור העובדה שהרקע של האנשים, זה אנשים היו בתפקיד הזה למעלה משבע-שמונה שנים.
היו"ר קארין אלהרר
אז מה? אז מה?
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
הם עזבו.
היו"ר קארין אלהרר
מה זה אומר?
יצחק מירון
אוקיי, אם לגברתי זה לא אומר שום דבר, אני אסביר.
היו"ר קארין אלהרר
לא, זה לא אומר לי כלום.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מה את רוצה? שהוא ישב לבד, שהוא ייקח את האופוזיציה? שהוא יעבור - - - בית-שאן?
היו"ר קארין אלהרר
תגיד לי, אתה בסדר?
קריאות
- - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא, אבל מה אתם - - -
היו"ר קארין אלהרר
סיימת?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אבל מה אתם מתנפלים עליו עכשיו?
קריאה
לא מתנפלים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
זה מה שאתם עושים. עומד נבחר שהיה לפני זה ראש עיר, הדיחו אותו האופוזיציה, מי שהיה המנכ"ל שלו או סגנו הפך להיות ראש העיר, יש שם מלחמת עולם שנמשכת עשר שנים.
נגה שרון
- - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני לא צריך את העצות שלך.
היו"ר קארין אלהרר
תירגע.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני לא אירגע. אני לא עומד לשום בחירות, אבל אני מנוסה יותר מרבים בחדר הזה.
היו"ר קארין אלהרר
ברור, אתה - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
ואני אומר לכם, תפסיקו להתנפל עליו, יש פה שיקול דעת שונה. ומה הוא היה צריך לעשות? לפתוח שנת לימודים? צריך לטפל בעיר.
היו"ר קארין אלהרר
תודה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מה אתם חושבים שהוא נבחר כדי להיכשל? - - -
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
קודם כול, שנת הלימודים כבבר נפתחה, הבחירות היו באוקטובר.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני לא צריך ממך עצות. גם לך יש שם אינטרסים.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
איזה אינטרסים?
היו"ר קארין אלהרר
הי.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אחר כך נדבר עליהם.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
לא, תסביר לי, אולי אני לא מבינה מספיק.
יצחק מירון
אני יכול להשלים? חברים, גברתי, אני חושב שבאמת קטונתי מלייעץ לגברתי, אבל לדעתי הדיון צריך להיות יותר לרמה העקרונית, ואתם צריכים לקבוע, כמו שאמר פה חבר הכנסת ביטן וכמו שאמרו פה עוד אנשים, בואו תקבעו את הכללים, האם אתם רוצים ללכת לשיטה האמריקנית שברגע שמגיע מישהו כולם - - -
היו"ר קארין אלהרר
התשובה היא לא. הלאה.
יצחק מירון
או שאתם רוצים לקבוע כללים שדומים, ודרך אגב, נאמרו פה דברים שהם לא מדויקים. בשלטון המקומי בניגוד לרמה הממשלתית, מי שיש לו זיקה פוליטית לא צריך להוכיח כישורי יתר. חד-משמעית אני אומר את זה, ושמישהו יראה שזה לא נכון. אז בואו תשנו את זה. תגידו, מי שיש לו זיקה פוליטית, ותגדירו מה זו זיקה פוליטית. האם זה מתחיל ממי שתמך בך או מי שתרם לך או מישהו שהצביע עבורך, ואז האם הוא יכול להגיע לתפקיד או שהוא צריך לעבור ועדת רביבי, או שהוא צריך לעבור משהו בסגנון הזה. לדעתי, זה מה שצריך לקרות.
היו"ר קארין אלהרר
תודה. חבר הכנסת גואטה.
יגאל גואטה (ש"ס)
תודה, גברתי היושבת-ראש, אני קצת חושב שאנחנו מתנהלים כמו בת יענה, גם כחבר מועצת עיר שנים רבות וגם כמנכ"ל לשעבר ברשות מקומית, צריך לעשות סדר בכל הנושא הזה של זיקה פוליטית. אני לא מאמין שיש מישהו בעולם שחושב שאם יש מכרז ויש שני מועמדים ששניהם כשירים לתפקיד ועוברים את תנאי הסף והכול, ואחד מהם הוא קרוב לראש העיר ואחד לא, שראש העיר לא ייקח את מי שקרוב אליו.
יצחק מירון
ראש העיר לא יושב, דרך אגב, באף ישיבת ועדה.
יגאל גואטה (ש"ס)
מירון, תן כבוד קצת לאנשים לדבר, דיברת ומכבדים אותך.
קריאה
הוא צודק.
היו"ר קארין אלהרר
שקט, מה זה? מה קרה לכם?
יגאל גואטה (ש"ס)
המציאות היא שברור שאם יש שני אנשים ואחד מהם לא עומד בכישורים שצריך, שזה פשע לשים אותו.
היו"ר קארין אלהרר
תודה.
יגאל גואטה (ש"ס)
על זה אני לא חושב שיש מישהו שחולק. אבל המציאות היא שאם יש את אותם שני אנשים ושניהם בעלי כישורים במידה שווה, ברור לכל שראש העיר ייקח את מי שעבד לו בבחירות ומי שתלה לו מודעות ומי שקרוב לסבתא שלו ולאחותו ולא יודע למי. ברור שזאת המציאות. אלא אם כן אנחנו באמת רוצים, ויכול להיות שצריך באמת להידרש לזה, שיסדירו את זה במידה מסוימת.

הדוגמה שנתן חבר האופוזיציה בנשר היא לגבי אותו גנן שפתח מנסרה בבית, זה בן-אדם פושע בלי שום קשר לכלום.
קריאה
אז למה את ההמלצה להגיש כתב אישום נגדו הוא לא עושה?
היו"ר קארין אלהרר
לא, לא.
קריאה
אם הוא פושע, ההמלצה אליו.
היו"ר קארין אלהרר
סליחה, אתה לא מדבר יותר.
קריאות
- - -
היו"ר קארין אלהרר
הוא חבר כנסת, תן לו לדבר. גואטה, תמשיך.
יגאל גואטה (ש"ס)
דרך אגב, אתם קצת דיברתם על זה שזה לא יפה שמאחורה צועקים, אתם גם מתנהלים קצת כלהקת מעודדות. תנו דוגמה, ואז האחרים לא יעשו מקהלה מאחורה. אבל אני אומר שוב פעם, אם בן-אדם נבחר לתפקיד והוא עמד בתנאי הסף, והוא אכן באמת קרוב לראש העיר, אבל בסופו של דבר ברמה האישית הוא פושע, ועשה מנסרה, אז שילך לכל הרוחות, ושיעשו את כל מה שצריך לעשות כדי למצות אתו את הדין.
היו"ר קארין אלהרר
לסיכום, גואטה.
יגאל גואטה (ש"ס)
אם הבן-אדם באמת, באמת, באמת ממלא את התפקיד שלו וכשיר לתפקיד שלו והוא קרוב לראש העיר בצורה זו או אחרת או שעזר בבחירות בצורה זו או אחרת, הרי זה לא יכול להיות שכל פעם רק האופוזיציה חושבת שראש העיר מושחת, והקואליציה, כולם חושבים שהוא צדיק, נכון? לא ראינו אף פעם מצב שהקואליציה חושבת שראש העיר מושחת. אז ברור שיש פה גם נגיעות פוליטיות לשני הצדדים, גם לצד הקואליציה וגם לצד האופוזיציה. זה עסק פוליטי לחלוטין, וזה הגרוע שבדבר. עצם זה שלא יכול להיות שקם מישהו מהקואליציה, ואומר: ראש העיר מושחת, זה סימן שמדובר פה על מקהלות, זו מקהלה שנוח לה, וזו מקהלה שלא נוח לה, וכל מי שהחושב אחרת הוא בת יענה לכל דבר ועניין.

לכן, לפי דעתי אנחנו צריכים לעשות סדר בדבר הזה, אולי משרד המבקר, אני לא יודע, מי שאמון על הדבר הזה, לעשות סדר, ולהגיד פעם אחת ולתמיד מה כן ומה לא. תודה רבה.
היו"ר קארין אלהרר
תודה רבה. כן, כך ייעשה. נגה שרון, בבקשה; אחריה – חברת הכנסת מלינובסקי. רק בקצרה, כי אין לנו הרבה זמן.
נגה שרון
תודה. בקצרה, אני ערוכה בדברים, כך שאני לא ארבה בהם. שמי נגה, ואני בעצם באתי לכאן על חשבוני, אני פעילה חברתית ופוליטית, ואני מרגישה שאני מבוגרת אחראית מתושבי עפולה, ולכן הקדשתי זמן להגיע לכאן.

ציינתי שאני גם פעילה חברתית ופעילה פוליטית, לאחר ששירתי במערכת ביטחון 18 שנה, ובעצם אני חושבת ששילמתי את אחד המחירים בעיר מתוך מה שאני עכשיו אספר. יצא שבעצם ראש העיר הנוכחי בהתנהלותו הבעייתית חיסל חשבונות, נקרא לזה בעגה הזאת, עם ראש העיר הקודם, וכל מי שבעצם היה מקורב אליו גם זו הייתה ההתנהלות מולו. אנחנו בעפולה היינו רוצים לראות תכונות אחרות לנבחרי ציבור בשלטון המקומי. בחרנו בשביל לדאוג לאינטרסים שלנו, של התושבים, ולא לאינטרסים הצרים של עצמם. כל הפרשיות האחרונות בכלל בעיר ובמדינה, אנחנו - - -
היו"ר קארין אלהרר
נגה, אני מבקשת, סליחה, יושב כאן ראש העיר, אם יש טענה ספציפית, תאמרי את הטענה הספציפית, אני לא מעוניינת בדיבור בסיסמאות. זה יכול להיות פגיעה בשם הטוב.
נגה שרון
אני אומרת אותה מייד. נולדתי, גדלתי, גידלתי את ילדיי בעפולה, יש לי שני חיילים קרביים, אני ארצה שהם ישובו גם בסיום הצבא הביתה. אבל אני קצת דואגת, כמו שדואגים כל תושבי עפולה, לאן הצעירים יכולים לחזור. האם לכאלה מאורעות? אני חרדה באמת גם לגורל שלי כדורשת עבודה, בגלל שההתנהלות גם מולי, אני אחרונת המפוטרים שלא עבדתי בעירייה, אבל עבדתי בזיקה עם אגף החינוך, ניהלתי תוכנית מטעם ה"ג'ויינט". ארבע שנים של הצלחה מאוד גבוהה וגדולה, וזכיתי שזה ייאמר למנהליי שבגלל שבעצם – וזכיתי גם לביקורת מאוד קשה בשלוש ועדות מטעם ראש העיר כשישבנו בוועדות הראשונות שהוא כינס לקהילה האתיופית. ההשתלחות כלפיי גם בוועדת היגוי מסמנכ"ל אגף החינוך, או איך שהוא נקרא, כן, ומנהליי זכו לשמוע שבגלל שאני הייתי מקורבת או משהו.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
למה את היית מקורבת? אם את עובדת, את צריכה לעבוד, ולא להיות מקורבת לשום דבר.
יצחק מירון
שקר גס. שקר גס.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
את צריכה לעבוד בתפקידך. זה שהיית מקורבת זה לא אומר - - -
רועי לוי
כולם שקרנים - - -
קריאה
לא מכיר אותו בכלל.
היו"ר קארין אלהרר
חברת הכנסת מלינובסקי.
נגה שרון
אני יכולה לציין, אני לא נבחרתי לתפקיד של ה"ג'ויינט", לתפקידי הקודם בגלל שהייתי מקורבת או משהו, נבחרתי על-ידי ה"ג'ויינט" - - -
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אז פה זכית על - - -
שלמה שלום
כולם שקרנים, הוא צדיק.
היו"ר קארין אלהרר
נגה, אני רק רוצה לסכם. פוטרת בגלל?
נגה שרון
אני רוצה גם לומר שבשלטון הקודם שבעצם הייתי כאילו נחשבת לתומכת, לא זכיתי במכרז שאליו ניגשתי. זאת אומרת שלא היה לי שום שיקול זר להיות כאן או אחרת. ברגע שנכנס השלטון הזה - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
מי כן זכה?
נגה שרון
מישהי אחרת, שמה נינה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
היא גם - - -
נגה שרון
לא, לא קשורה, היא הייתה כנראה טובה ממני.
יעקב אשר (יהדות התורה)
כל הכבוד.
נגה שרון
במרכז לגיל-הרך, ולא אני זכיתי, שאפילו שה"ג'ויינט" המליץ עלי וכל זה. אז אני רוצה לספר על זה.
היו"ר קארין אלהרר
משפט, זהו.
נגה שרון
משפט אחרון שלי, בעצם חסרה לי בעיר כתושבת שקיפות, מוסריות, טוהר מידות, זה חשוב לי ולילדים שלי ובעצם לדורות הבאים.
היו"ר קארין אלהרר
תודה רבה. חברת הכנסת מלינובסקי, בבקשה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
תודה, כבוד היושבת-ראש, תודה, גברתי. קצת רקע, אדוני ראש העיר, ולכל הנוכחים, כן הייתי 13 שנה בעירייה, כן הייתי בוועדת ביקורת של העירייה המון שנים, כן הייתי בוועדה לתפקידים בכירים, מנכ"ל ושבעה תפקידי מפתח, אז יש לי רקע די גדול בעניין הזה.

אז קודם כול יש כאן בעיה בשלטון המקומי בכמה מקומות, כי ראש העיר הוא כל יכול, הוא כזה מלך. וכל שומרי הסף שאלו הייעוץ המשפטי, ומבקר – ואני לא מתייחסת אליך ספציפית עכשיו, אני מדברת בכללי.
היו"ר קארין אלהרר
באופן כללי.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
כביכול, אלו שומרי סף, אבל הם כפופים לראש העיר. היועץ המשפטי של העירייה, בחיים, אבל בחיים לא ילך נגד ראש העיר כי הוא ישלם על זה מחיר. ומבקר המדינה יעשה תיאום עמדות עם ראש העיר בביקורת שלו כדי לא לפגוע יותר.
היו"ר קארין אלהרר
מבקר העיר, לא המדינה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
מבקר העירייה, סליחה. אז פה יש לנו בעיה הרבה יותר גדולה. וכשאנחנו מדברים על מכרזים לתפקידים בכירים, שם בוועדה יש נציג אופוזיציה, ואיכשהו מנסים לשמור שם על נראות מסוימת. לפחות בכהונתי חמש שנים ידעו שאני לא אחת שאפשר ככה לשחק, אז שמרו על נראות מסוימת, וראיינו מועמדים, וראינו מסמכים, וכו' וכו'. אני מדברת רק על תפקידים בכירים שאלו שבעה תפקידים בכירים, תפקידי מפתח.

מה שקורה בדרג יותר נמוך זה מערב פרוע. בדרך כלל יושב מנכ"ל בעירייה, יושב מנהל כוח-אדם ועוד מישהו, וזה באמת מאוד קל שם לעשות קומבינציות כאלו ואחרות, וכן לראש העיר, ובלי להתייחס אליך ספציפית, יש אמירה, ואנחנו יודעים את זה. כי ראש העיר זה יותר גדול מראש ממשלה. וזה מביא אותנו לשאלה, האם כדאי לחשוב בכלל על הגבלת קדנציות של ראשי ערים, האם התפקיד הוא כל כך נחשק וכל כך תובעני שכל בן-אדם כלשהו בלי שום קשר לאישיות, זה מפתה.

עכשיו לגבי עפולה. מה שאתה אמרת פה, תקשיב, אני לא אומרת שאני צדיקה גדולה, הייתי שם וראיתי ונחשפתי ואנחנו חיים, אבל כשאתה אומר שאתה לוקח אנשים שהיו פעם בתפקיד הזה, שהם חברים שלי, זה המשפט שלך, ציטוט, ומבקש מהם באופן – אין להם סמכות.
היו"ר קארין אלהרר
וולונטרי.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
לא יכולת אפילו אדמיניסטרטיבית לעשות את זה. בן-אדם יושב, סמנכ"ל חינוך, הוא צריך – קודם כול, שנת הלימודים כבר נפתחה, הבחירות היו באוקטובר, אז זה כבר היה מאחוריך, השיא. אין לו סמכות לחתום על שום דבר, אין לו סמכות להשתתף בישיבות, אין לו סמכות לקבל החלטות.
יצחק מירון
גברתי, הם לא חתמו על כלום. הרי גברתי מהנהנת, הם לא חתמו על שום דבר בחודש וחצי הזה.
היו"ר קארין אלהרר
אז למה הם היו שם?
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
סליחה, אני רוצה לסיים.
יצחק מירון
אז אם גברתי תרצה, אני אפרט לגברתי מה, אבל אני לא רוצה להפריע.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
גברתי היושבת-ראש, זו השיטה שאני מכירה אותה על בוריה, זו שיטה של מ"מ, מה עושים, אבל פה זה מין כזאת שיטה. יש תפקיד, לא עושים מכרז, ממנים מישהו כממלא-מקום כדי לעזור למערכת לתפקד, אחרי חצי שנה-שנה, במקרה הזה עשו מכרז אחרי חודש וחצי או כמה שזה לקח, עושים מכרז שבן-אדם פיזית כבר יושב בתפקיד.
נגה שרון
מי יכול להתמודד נגדו?
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אין טעם אפילו לגשת לתפקיד הזה, כי אתה יודע כבר שיש שם מועמד, וזה הופך להיות למכרז יחיד, לבן-אדם היחיד. המסקנה שלי מכל העסק הזה עכשיו, ואני מקצרת את דברי.
היו"ר קארין אלהרר
כי המליאה מתחילה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
קודם כול, צריך לחסל את השיטה של ממלא-מקום, שממלא-המקום זה דרך לאותם קומבינות שעליהן דיברנו. כמובן שפה, אדוני ראש העיר, יכול להיות, לא יודעת, שהתובנות שלך היו טובות, אבל התוצאה גרועה. לקחת אנשים שהם לא בתפקיד, אז לאותו בן-אדם שעזב את העירייה, נסע לתאילנד היה לו סגן, סביר להניח שהיה, זו לא מחלקה של בן-אדם אחד, היה שם סגן שיכל לעשות את זה.
יצחק מירון
במקרה לא.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
היו עוד עובדים. במחלקת חינוך בטח היו עוד אנשים שיכלו למלא את התפקיד, אז לקחת אנשים שבאותו רגע הם לא קשורים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
יוליה, זה לא חולון, זה כולו עפולה, זו עירייה קטנה.
היו"ר קארין אלהרר
אשר.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אבל עדיין, זה לא - - -
נגה שרון
150,000 תושבים היא לא קטנה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
העירייה, כמה - - -
היו"ר קארין אלהרר
יעקב אשר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
חולון קצת יותר גדולה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
תראה, אנחנו מבינים אחד את השני, אנחנו היינו שם.
יעקב אשר (יהדות התורה)
נכון, נכון.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אבל עדיין יש איזשהם גבולות, נכון? אז עדיין צריך לשמור על הגבולות האלו ולא לפרוץ אותם יותר מדי.
היו"ר קארין אלהרר
יוליה, צריך לסיים, המליאה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אני מסיימת. אדוני ראש העיר, פה עשית טעות, ולדעתי, יהיה טוב אם תודה בטעות הזאת. יכול להיות שהם הכי מתאימים לתפקיד על-פי כישורים וכו' וכו', אבל לקחת אנשים שהם לא קשורים, לשים אותם בתפקיד הזה בהתנדבות, ולתת להם לנהל את הדברים, זה לא נוהל תקין.
יצחק מירון
אבל זה לא נושא הביקורת. הביקורת לא הייתה על זה.
היו"ר קארין אלהרר
זה כן, זה כן.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אדוני, סליחה, זה לא נוהל תקין, זה לא מינהל תקין. לדעתי אתה חייב להודות בכך. תודה רבה.
היו"ר קארין אלהרר
תודה. גב' רזין, רוצה להתייחס? ואנחנו נסכם.
מירה רזין
רציתי להתייחס לדברים של ראש עיריית עפולה שאמר שאין בחוק. אז בתקנות העיריות, בנציגי העירייה בתאגיד העירוני, ציטוט: "מצאה ועדת המינויים כי למועמד לנציג העירייה בגוף המנהל של תאגיד עירוני מקרב הציבור יש זיקה אישית, עסקית או פוליטית לראש העירייה או למי מחברי מועצת העירייה, לא תאשר את מועמדותו, אלא אם כן מצאה כי יש לו כישורים מיוחדים". אז זה קיים בחוק.

ובעמודים 16 עד 19 בדוח התייחסנו בדיוק, מהי זיקה, מאיפה אנחנו גוזרים אותה. ובאמת בהמלצה למשרד הפנים אמרנו שמאחר שחלק מהנורמות זה באמת הנושא הזה של התאגיד, וחלק לקוח מחברות ממשלתיות, לכן המלצנו על זה שמועמד בתפקיד בעירייה ידווח בשאלון אישי, שימלא את הזיקות הפוליטיות והאישיות שיש לו.
היו"ר קארין אלהרר
תודה רבה. אני מבקשת לסכם.
קריאה
אם אפשר רק את עמדת הנוער.
היו"ר קארין אלהרר
לא, לא.
קריאה
רק את הנוער. אתם שומעים את העמדה של כולנו ואת הנוער אתם לא שומעים.
היו"ר קארין אלהרר
לא, לא. סליחה, אדוני.
קריאה
תראו איך אתם נראים בפני הנוער.
היו"ר קארין אלהרר
אדוני, אין פה נוער.
קריאה
זה ייקח דקה בדיוק. יש כאן נערה שיושבת פה, סליחה.
היו"ר קארין אלהרר
אדוני, אל תנהל את הדיון.
קריאה
אני חבר מועצת העיר.
היו"ר קארין אלהרר
בסדר גמור.
קריאה
ואני רוצה לצטט את - - - מה הוא אומר על - - -
היו"ר קארין אלהרר
אדוני, אדוני.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
זה לא קשור לנוער.
אבי בינמו
שיביא את הנוער, הוא לא - - -
קריאות
- - -
היו"ר קארין אלהרר
סליחה – לא, אדוני, תשב – הדיון בוועדה, אדוני, יש עוד הרבה אנשים רשומים שלא הספיקו לדבר, תשב בבקשה.
אבי אלימלך
אני רוצה שתי דקות.
היו"ר קארין אלהרר
לא, אדוני. אני אסביר. תקשיב לי ואז תראה שאני לא יכולה. הדיון בוועדה מסתיים ב-11:00.
אבי אלימלך
אם אני אגיד לך – מחילה, מחילה, שאני בא מצד ניטרלי - -
היו"ר קארין אלהרר
אדוני.
אבי אלימלך
- - שחל לגבי לכולם, תקבלי את השתי דקות האלה?
היו"ר קארין אלהרר
אדוני, אני מוכנה - - -
אבי אלימלך
הבטן שלי מלאה - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
היית כבר אומר מה שאתה רוצה להגיד. תגיד.
קריאות
- - -
היו"ר קארין אלהרר
אדוני. אני לא יכולה ככה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
תגיד כבר.
קריאה
מה, כמו ברוסיה, סותמים פיות.
היו"ר קארין אלהרר
נכון, בסדר. תודה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
- - - שאנחנו לא ברוסיה ולא בשום מקום אחר, אנחנו בישראל.
קריאות
- - -
היו"ר קארין אלהרר
הי.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
ותפסיקו עם השטויות האלה. די כבר, נמאס לי מהבורות הזאת. אף אחד לא יודע איפה זה נמצא, ולהגיד שאתה לא שם. תודה רבה שאתה לא שם.
היו"ר קארין אלהרר
חברת הכנסת מלינובסקי. הדיון הסתיים והיושב-ראש לא התיר לנו אורכה, ולכן אין אפשרות אפילו לא דקה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
ומרוקו גם.
היו"ר קארין אלהרר
מה עכשיו מרוקו?
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אנחנו לא במרוקו. אני לא במרוקו, אני בישראל.
יגאל גואטה (ש"ס)
- - -
היו"ר קארין אלהרר
תודה רבה. גואטה, אתה אמור לעזור לי, אתה לא זוכר?
יגאל גואטה (ש"ס)
היא אמרה שאנחנו לא במרוקו, מה זה זה?
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
נו, אבל אנחנו לא.
אבי אלימלך
על מה שילמתי 500 שקל לבוא לפה?
היו"ר קארין אלהרר
שב, שב. שב בבקשה.
אבי אלימלך
על מה שילמתי באופן אישי?
היו"ר קארין אלהרר
אדוני, אני מוכנה לשבת אתך ולשמוע אותך.
אבי אלימלך
להגיד משהו. למה? בגלל שאת יותר גדולה ממני? אני רוצה גם לדבר.
היו"ר קארין אלהרר
תגיד לי, אתה בסדר?
אבי אלימלך
אני אזרח פשוט שלא שייך לאף אחד.
היו"ר קארין אלהרר
אתה יכול לשבת?
אבי אלימלך
באתי עם עצמי לבד, אני רוצה להגיד משהו שכואב לי לגבי כולם.
מירה רזין
אז תגיד.
היו"ר קארין אלהרר
אדוני, אדוני, יש לך דקה.
יגאל גואטה (ש"ס)
אבל תגיד כבר. תגיד. אתה מדבר שעה, יכולת כבר להגיד שתי דקות.
קריאות
- - -
היו"ר קארין אלהרר
נו, תגיד. דקה.
אבי אלימלך
אני מבקש - - -
היו"ר קארין אלהרר
לא, אתה לא תקבל.
קריאה
- - -
היו"ר קארין אלהרר
לא, הוא נרשם.
קריאות
- - -
היו"ר קארין אלהרר
הי, די.
אבי אלימלך
רבותי, אני רוצה להגיד לכם משהו, אני לא דרשן, אני פשוט לחלוטין, אזרח - - -
היו"ר קארין אלהרר
כולנו אנשים פשוטים.
אבי אלימלך
אינני קשור לשום מפלגה - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
תדבר.
אבי אלימלך
- - ואינני קשור לכלום. אני תושב נשר, בן 50, תושב העיר, מכיר את אותם שלושה חברים האלו, מכיר את ראש העיר, לא בקטע הפוליטי בכלל, בקטע הממש פשוט. אני רוצה לומר דבר אחד. החלטתי לבוא על דעת עצמי שאף אחד לא הזמין אותי לפה, לומר משהו חשוב מאוד, ומשהו החשוב הזה - - -
היו"ר קארין אלהרר
לא, לא לשבת, יש לך דקה, וכבר עברה חצי.
אבי אלימלך
לא ייתכן שראש עיריית נשר מכהן כשלוש שנים, נופלים עליו מהבוקר עד הלילה בטלפונים, בכל הרשתות בקנאה, שנאה, בתחרות. אני רק יכול לומר ששמעתי פה את כל השיחות של כולם פה, אחד ואחד, גם חברי כנסת.
היו"ר קארין אלהרר
כן, כן.
אבי אלימלך
האם יקום בן-אדם וייתן דין וחשבון לפני בורא עולם ויגיד, האם אני אבוא עכשיו לדבר והדיבור שלי שיוצא מהפה, וכולם שומעים אותי, אם אני באמת דובר אמת במה שאני אומר או שיש לי פה שיקולים אישיים פוליטיים לקבל איזה תפקיד.
היו"ר קארין אלהרר
תודה רבה.
אבי אלימלך
לא, שנייה.
היו"ר קארין אלהרר
לא, אמרת דקה.
אבי אלימלך
ראש עיריית נשר, אני מכיר אותו כמו שאני מכיר את האופוזיציה.
היו"ר קארין אלהרר
תודה, אדוני.
אבי אלימלך
רגע, שנייה, אחרון, בבקשה.
היו"ר קארין אלהרר
נו.
אבי אלימלך
ראש עיריית נשר עושה למען תושבי נשר - -
קריאות
- - -
היו"ר קארין אלהרר
אוקיי, תודה.
אבי אלימלך
- - מהבוקר עד הלילה.
נגה שרון
תוציאו אותו.
היו"ר קארין אלהרר
אני מסכמת את הדיון. תודה.
אבי אלימלך
- - - חפותו בדמו ובזיעתו, וזה שפל להגיד שהוא גנב ורמאי.
היו"ר קארין אלהרר
אני מסכמת את הדיון.
אבי אלימלך
אני צד ניטרלי - - -
היו"ר קארין אלהרר
תודה. אני מסכמת את הדיון. אני רוצה להודות לכל מי שטרח והגיע לדיון הזה. תקשיבו, אני באמת כבר הרבה זמן מנהלת דיונים בוועדה, דיון כזה לא היה. לא היה.
יגאל גואטה (ש"ס)
מה, ענייני את מתכוונת?
היו"ר קארין אלהרר
ממש. יש פה איזו תחושה של ירידה מהפסים.
יגאל גואטה (ש"ס)
אנחנו מזמן כבר לא בפסים, גברתי היושבת-ראש.
היו"ר קארין אלהרר
לא, באמת.
יגאל גואטה (ש"ס)
המדינה הזאת מזמן כבר לא בפסים.
היו"ר קארין אלהרר
מדובר בדוח מבקר מדינה.
איתי כהן
אולי תעשו משהו כדי שנחזור לפסים.
יגאל גואטה (ש"ס)
הלוואי. נעשה את זה.
איתי כהן
זה התפקיד שלכם.
קארין אלהרר
אני רוצה להודות במיוחד לראשי הערים שהגיעו ודיברו.
קריאות
- - -
היו"ר קארין אלהרר
די. אני רוצה להודות לראשי הערים שהגיעו ודיברו. עכשיו אני אגיד לכם משהו, ראשי ערים יקרים.
אבי בינמו
אני מבקש גם להודות לך.
היו"ר קארין אלהרר
בסדר. אני רוצה להגיד לכם משהו, תשמעו, התפקיד שלי ושל הוועדה הזאת הוא לקיים דיונים על דוחות מבקר המדינה, לא דיונים עקרוניים, לא על מצב מיקום השמש בשמים, על מה שכתוב בדוח.

ביקשתי את ההתייחסות שלכם, אתם התייחסתם, קיבלתם גם תשובה ומענה מנציגי המבקר שיושבים כאן. אני מציעה, כמו שאני מציעה לכל מבוקר שיושב כאן בוועדה הזאת, להתייחס לדברים שנאמרים בדוח מבקר המדינה באמת בחרדת קודש. למה? אני לא רואה בדוחות מבקר המדינה כלי ניגוח. אני רואה בהם כלי ניהולי. ואם יש משהו שנפל פגם, בין במזיד, בין שלא במזיד, כל מה שאתם מתבקשים לעשות הוא לתקן. אל תיקחו את זה למקום האישי, לא רודפים אתכם, לא עושים לכם את זה באופן. לא. אתה יכול להגיד לי שהאופוזיציה - - -
יצחק מירון
גברתי קראה את המסקנות?
היו"ר קארין אלהרר
רגע. אתה יכול להגיד לי שהאופוזיציה רודפת אותך?
יצחק מירון
לא, לא.
היו"ר קארין אלהרר
רגע.
קריאה
אני יוצא. אני את שלי אמרתי כבר.
היו"ר קארין אלהרר
תצא.
קריאה
נשר זו העיר הכי יפה בארץ. הם רוצים לכער את נשר. נשר הכי יפה בארץ. הם לא יכערו את נשר, הם לא יצליחו. לא יצליחו. נשר הכי יפה. אני 20 שנה סגן ראש העיר, חבר מועצה, אני בניתי את נשר. אין, לא יכערו אותה, לא יכערו. נשר איתנה, חזקה, אף אחד לא יכער את נשר. זו עיר הכי יפה בארץ.
קריאות
- - -
קריאה
תתביישו. גועל נפש.
היו"ר קארין אלהרר
בסדר. תראו, אתם יכולים להגיד שהאופוזיציה רודפת אתכם?
יצחק מירון
לא אמרתי את זה.
היו"ר קארין אלהרר
רגע, אתה יכול להגיד את זה, אני לא כועסת.
יצחק מירון
היא ממש לא רודפת.
היו"ר קארין אלהרר
אתם יכולים להגיד את זה. זה התפקיד של האופוזיציה. להילחם - - -
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
- - - ומה שתפקידם לעשות, לבקר אותך.
היו"ר קארין אלהרר
יוליה, תודה. זה התפקיד של האופוזיציה, להיות קטליזטור ולבקר. מבקר המדינה לא יושב באופוזיציה, הוא מבקר המדינה. מושמעות בפניו טענות, הוא צריך לדעת להתייחס אליהן. זה מה שהוא עשה בדוח הזה.

טוב יעשו כל המבוקרים אם יתייחסו לטענות ברצינות, לא אמירות מזלזלות, לא עושים לי עוול. תענו עניינית. תאמינו לי, מי שעונה עניינית גם נשמע ענייני. הדבר הזה שהיה כאן הוא מיותר, הוא עושה לכם חסד? זה מיפה את המציאות? לא.
אבי בינמו
אני מודה לך מאוד. אני חושב שהדברים שלך הם חשובים, אנחנו נתקן את כל הליקויים.
היו"ר קארין אלהרר
אז אני מבקשת, עד ה-8 ביולי - -
אבי בינמו
את גדולה.
היו"ר קארין אלהרר
- - שהוא המועד שבו צריך להגיש את דוח תיקון הליקויים, להגיש אותו עם העתק גם לוועדה, כל המבוקרים.
אבי בינמו
את שלנו. אני לא יודע מה של אחרים.
היו"ר קארין אלהרר
גם שלך וגם של עיריית עפולה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
ברור, מה. בסדר גמור.
היו"ר קארין אלהרר
ואני אומרת לכם, אין פה, לא בוועדה הזאת ולא אצל מבקר המדינה – אני לא ראיתי אתכם יום אחד בחיי קודם. ואם יש טענות תתייחסו אליהן. תודה רבה לכולם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:14.

קוד המקור של הנתונים