ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 15/03/2017

ישיבה משותפת עם ועדת העבודה הרווחה והבריאות בנושא הסובלים מתחלואה כפולה בהשתתפות - מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן - טוב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים