ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 31/01/2017

חוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון, התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 14

מישיבת הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת החוץ והביטחון

בהצ"ח הסדרת התיישבות ביהודה והשומרון (פ/3549/20)

יום שלישי, ד' בשבט התשע"ז (31 בינואר 2017), שעה 15:15
סדר היום
הצעת חוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון, התשע"ז-2017
נכחו
חברי הוועדה: שולי מועלם-רפאלי – מ"מ היו"ר

רוברט אילטוב

אוסאמה סעדי

טלי פלוסקוב

מיכל רוזין
חברי הכנסת
יצחק וקנין

מכלוף מיקי זוהר

בצלאל סמוטריץ

יעל כהן פארן
ייעוץ משפטי
אלעזר שטרן
מנהל/ת הוועדה
אסף פרידמן
רישום פרלמנטרי
אתי אפלבוים

הצעת חוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון, התשע"ז-2017
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
אני פותחת את הדיון על הרביזיה שביקשו חבר הכנסת רוברט אילטוב וחבר הכנסת אוסאמה סעדי. חבר הכנסת סעדי הודיע להנהלת הוועדה שהוא משך את הרביזיה שלו.
מיכל רוזין (מרצ)
אז אני מגישה. זה אומר עוד חצי שעה.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
אין דבר כזה. חברת הכנסת רוזין כותבת את תקנון הכנסת מחדש.
מיכל רוזין (מרצ)
לא, יושב ראש הכנסת כותב אותו מחדש, אני מזכירה לכם.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
לפני שחבר הכנסת אילטוב ינמק את הרביזיה שלו, בקצרה בבקשה אדוני, אני רוצה להגיד כמה מילים כדי להביא אותנו לסוף התהליך.
מיכל רוזין (מרצ)
הוא בקואליציה מתנהג כמו באופוזיציה ובאופוזיציה מתנהג כמו בקואליציה. לא הבנת את זה? שר הביטחון שהוא נגד החוק הזה. הוא מצהיר שהוא נגד החוק.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
אני רוצה לומר כמה מילים חשובות. בדיון הקודם שהיה היום וגם אתמול וגם בעשרות השעות הרבות שהוועדה המשותפת דנה בהם, נאמרו דברים שלרובם בחרתי לא להגיב כי חשבתי שאין מקום לדיון מהותי כשהיתה פרוצדורה.

יחד עם זאת אני רוצה להגיד אמירות מאוד ברורות ביחס - - -
מיכל רוזין (מרצ)
את מנמקת?
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
לא. ביקשתי להגיד כמה מילים בפתיח לפני שאני נותנת לרוברט.

אני מבקשת לדחות מכל וכל את הדיבור על גזל וגניבה וניסיונות לדבר על כבשת הרש ולכתוב מחדש את התנ"ך ואת העולם היהודי. ארץ ישראל שייכת לעם ישראלי.
מיכל רוזין (מרצ)
חס וחלילה, התנ"ך רק שלכם, רק של האורתודוכסים, לא שלנו.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
חוק ההסדרה מטרתו הסדרת ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון.
מיכל רוזין (מרצ)
יש לכם מונופול על התנ"ך. על הכול יש לכם.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
זאת המטרה, ככה היא הוגדרה. מעולם לא אמרנו דברים אחרים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
איפה כתוב בתנ"ך על הזכות של הפלסטינים?
מיכל רוזין (מרצ)
כרם נבו, כבשת הרש, יש הרבה מאוד דברים שאתה צריך ללמוד מהתנ"ך.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
השימוש במילים גזל וגניבה, שנאמרו פה בחדר הזה - - -
מיכל רוזין (מרצ)
לגר, לחלש, לעני. יש הרבה דרכים שתלמד. תפסיקו רק ללמוד את כיבוש הארץ, תלמדו עוד כמה דברים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זה מה שהתנ"ך דרש מאיתנו.
מיכל רוזין (מרצ)
יפה, כיבוש. אני אומרת כיבוש, אתם מתנגדים שזה כיבוש.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
ממשלת ימין תקדם אג'נדה ימנית. ממשלת ימין תמשול בדרך הימנית.
מיכל רוזין (מרצ)
יש עוד דברים ביהדות חוץ מכיבוש. יש דברים יפים ביהדות. דרך ארץ קדמה לתורה.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
נבחרנו בכנסת כדי לקדם את מה שאנחנו מאמינים בו. לא מה שמרצ מאמינים, לא מה שיש עתיד, לא מה שהמחנה הציוני.
מיכל רוזין (מרצ)
אל תגנוב וגר לפני כיבוש הארץ. אל תגנוב, אל תחמוד. זה הגיע לפני כיבוש הארץ.
טלי פלוסקוב (כולנו)
יושבת הראש מדברת כאן ואתם ממשיכים לנהל דיאלוג. מה זה?
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
זה חלק משיטות שבעבר תפסו והיום, לשמחתנו, כבר לא תקפות.
מיכל רוזין (מרצ)
חבר הכנסת זוהר שואל איפה בתורה - - -
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
אנחנו נבחרנו להוביל דרך מסוימת וחוק ההסדרה הוא התחייבות של ממשלת ימין להוביל, אחרי 50 שנה שקרה לנו הנס הגדול של מלחמת ששת הימים, להוביל להסדרה של ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון.

חבר הכנסת רוברט אילטוב, נמק את הרביזיה שלך ונלך להצבעה.
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
כבוד יושבת הראש, ביקשתי להעלות את הרביזיה כי אני חושב שעוד לא השלמנו את כל הדברים שאנחנו צריכים. לכן ביקשתי להעלות את זה לדיון מחדש.
מיכל רוזין (מרצ)
לא הבנתי.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
חברת הכנסת מיכל רוזין דקה כדי להסביר את הרביזיה שלך.
מיכל רוזין (מרצ)
לא הבנתי את הרביזיה שלו.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
הוא עשה את זה דקה, ועשה את זה מאוד יסודי.
מיכל רוזין (מרצ)
מה הוא אמר? גפן או גופן, מה הוא אמר?
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
חברת הכנסת רוזין, יש לך דקה. אני מבקשת לא להפריע לחברת הכנסת רוזין, כמו שהיא נוהגת להפריע לנו. ככה לא להפריע לה.
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
האמת, חברת הכנסת רוזין הבהירה לי שאולי כדאי - - -
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
חברים יקרים, דקה לחברת הכנסת רוזין.

חבר הכנסת זוהר, אני אאלץ להוציא אותך ולקרוא לך רק להצבעה. להצבעה בכל מקרה אני אקרא לך.

חברת הכנסת רוזין.
מיכל רוזין (מרצ)
חס וחלילה, למה ללכת הביתה? שולי עולה במליאה, מציגה את החוק. כולנו נהיה שם לשמוע, להקשיב את דברי הטעם.
יצחק וקנין (ש"ס)
אני רוצה להצביע איתך, נו.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
אני לא יודעת על סמך מה גברתי אומרת את זה. לי לא ידוע שאני מציגה את החוק.
מיכל רוזין (מרצ)
אני נביאה.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
בעזרת השם, נשמח ללכת אחרי נבואת האמת שלך.

גברתי, דקה לנימוק הרביזיה שלך.
מיכל רוזין (מרצ)
נבואת האמת שלי היא שהחוק הזה מוביל אותנו אל פי פחת. החוק הזה, לצערי הרב, באמת לדיראון עולם. כואב לי שבגלל סוג של משמעת קואליציונית לא ברורה, יש פה סיעות בכנסת הזאת – בצלאל סמוטריץ, בבקשה. הוא נוזף בי שאני מפריעה לו. זה מה שנקרא באמת כבשת הרש.

לא מפתיעים אותי כל סדרי הדיון וכל ההחלטות האלה, כי עריצות הרוב שלכם, של חוסר ההבנה של הדמוקרטיה ומה כן תקין בדמוקרטיה ומה לא ומה זכותו של שלטון פוליטי לקבוע שהיא עמדתו ומה אינו, גם אם זכותו של רוב, או אם יכולתו של רוב להכריע בדברים מסוימים, דמוקרטיה חלק ממנה זה לא

רק שלטון הרוב אלא גם זכויות המיעוט.

אמרת שהנבואה ניתנה לשוטים, אבל אני בהחלט מנבאה בעניין הזה, לצערי הרב, שזה יביא אותנו לעימותים מאוד מאוד קשים גם מול העולם וגם בינינו. לצערי הרב, אתם מדברים במתק שפתיים על אחדות העם, אבל אתם מצליחים ובכל זאת זה מיעוט, כי רוב העם כן רוצה להגיע לפתרון, גם אם הוא חושב שיש פרטנר או אין פרטנר, אם זה הזמן או לא. מה לעשות, כמו שרוב העם לא הצביע למרצ, רוב העם לא הצביע לבית היהודי. בסופו של דבר, רוב העם מאמין שצריך להגיע פה לפתרון הסכסוך, על-מנת להגיע לימי שלום. אני חושבת שמה שאתם עושים בחוק הזה, אתם מרחיקים מאיתנו את היום שבו נוכל להגיע לאיזה הסדר, לאיזה מקום שבו נפסיק לכתת את חרבותינו ונוכל לחיות פה בשלום, לא רק אם האויבים שלנו, גם עם עצמנו.

כמו שאמר יוסי שריד כשהוא פרש מהממשלה בגלל חוק נהרי וה-100 מיליון שקלים לש"ס. הוא אמר: גם אם הייתי מביא את השלום בזכות ה-100 מיליון האלה, זה היה שלום לקוי, חסר ופגום מכיוון שהוא בא על בסיס של שחיתות. מה שקורה היום זה כעומק החקירה, כך עומק ההסדרה. כל החוק הזה הוא ביזיון, כי הוא בא בגלל החקירה של ראש הממשלה. אתם יודעים שאין לו סיכוי. אתם מחכים שמישהו אחר יעשה לכם את העבודה ויגיד שזה לא חוקי. לכן הביזיון הזה ממשיך לקרות פה.

אני חושבת שאוסאמה הגיע אז מגיעה לו דקה. אני לא החלפתי אותו.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
חבר הכנסת סעדי משך את הרביזיה שלו ובזה נגמרו ההנמקות. תודה רבה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לא הבנתי מה אילטוב אמר.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
זה לא רלוונטי, חברת הכנסת כהן פארן.
מיכל רוזין (מרצ)
גם אני לא הבנתי את הרביזיה של אילטוב. אבל גם זה ביזוי הכנסת כי זה להעלות כל מיני רביזיות שאין להן משמעות.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
מי שמצביע בעד זה בעד הרביזיה, בעד לפתוח מחדש. מי שמצביע נגד זה להפיל את הרביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה על הצעת החוק? מי נגד.

הצבעה

בעד הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

נמנע – 1

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
הרביזיה לא התקבלה.

הצעת החוק להסדרת ההתיישבות ביהודה ושומרון אושרה בוועדה לקריאה שנייה ושלישית ותעלה היום במליאה בשעה 18:00. בעזרת השם נעשה ונצליח. עם ישראל, ארץ ישראל ומדינת ישראל זכו היום בדבר גדול.

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:27.

קוד המקור של הנתונים