ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 30/01/2017

חוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון, התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 11

מישיבת הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת החוץ והביטחון

בהצ"ח הסדרת התיישבות ביהודה והשומרון (פ/3549/20)

יום שני, ג' בשבט התשע"ז (30 בינואר 2017), שעה 11:00
סדר היום
הצעת חוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון, התשע"ז-2016
נכחו
חברי הוועדה: שולי מועלם-רפאלי – היו"ר

אמיר אוחנה

רוברט אילטוב

עמר בר-לב

יעל גרמן

שרן השכל

מיכאל מלכיאלי

רויטל סויד

אוסאמה סעדי

טלי פלוסקוב

נורית קורן

יואב קיש

מיכל רוזין

נחמן שי
חברי הכנסת
ישראל אייכלר

מיכל בירן

איל בן ראובן

יהודה גליק

יצחק וקנין

מנחם אליעזר מוזס

אברהם נגוסה

איילת נחמיאס ורבין

בצלאל סמוטריץ

יעקב פרי

עיסאווי פריג'
מוזמנים
עו"ד מחלקת יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - תהילה רוט שטרן

עוזר משפטי-חקיקה, הכנסת - ירון שמואל אונגר

ראש מועצת הר חברון, ראש מועצה איזורית - יוחאי יעקב דמרי

מנהל פרויקט רגבים - חנן גרינולד

איש חינוך - נפתלי רז

נציגת תנועת אורות, מלכ"ר - עינת קורמן

ניבאל חסניןיצחק אליהו
ייעוץ משפטי
אלעזר שטרן
מנהל/ת הוועדה
אסף פרידמן
רישום פרלמנטרי
הדס צנוירט; שלומית כהן

הצעת חוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון, התשע"ז-2016
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
בוקר טוב, אני מתכבדת לפתוח את הישיבה. יום שני, ג' שבט התשע"ז, 30 בינואר 2017. אני פותחת את ישיבת הוועדה המשותפת לוועדת החוקה ולוועדת חוץ וביטחון בנושא הצעת חוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון, התשע"ז-2016.

אנחנו מתחילים בהצבעות על ההסתייגויות. בבקשה, אלעזר היועץ המשפטי של הוועדה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגויות כולן ממוספרות. גם הלחלופין ממוספר לפי אל"ף-בי"ת. אציין כל פעם את העמוד.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
לא מדברים היום?
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לא. נקבעה ישיבה להצבעות בלבד.
מיכל רוזין (מרצ)
אבל בהבדל מוועדות אחרות, כאשר מציגים הסתייגויות, יש אפשרות לחברי הכנסת או לפחות להקריא את ההסתייגות, גם אם לא להסביר, אז אני מבקשת להקריא את ההסתייגות ואז להצביע. שיידעו חברי הכנסת על מה הם מצביעים, ולא כרגיל, שייראה בתקשורת – בעד, נגד, בעד.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
בישיבה היום אנחנו רק מצביעים.
מיכל רוזין (מרצ)
אני מבקשת להקריא את ההסתייגות ועליה להצביע. כך עושים בכל הדיונים בכנסת. אין סיבה - גם במליאה מקריאים.
קריאות
- - -
יעל גרמן (יש עתיד)
אין לי הנייר.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
שלחתי לך.
יעל גרמן (יש עתיד)
אין לי כאן.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אפשר לטעון נושא חדש?
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
כשנגיע. חברים, הכול יהיה בסדר הנכון. אנחנו מתחילים להצביע על ההסתייגויות. כשתרצו לטעון נושא חדש, תטענו, כשיהיה על מה, ואז נקבץ את הנושאים החדשים ונמשיך בהצבעות עד לסיום. נלך עם הדברים בדרך המלך.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
אנחנו נמצאים בעמ' 7 בנוסח שנמצא לפניכם. ההסתייגות הראשונה, הסתייגות מס' 1, לשם החוק.
מיכל רוזין (מרצ)
את לא רוצה שיקראו לו חוק הבית היהודי? את יודעת כמה מנדטים זה יוסיף לך?
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד הסתייגות מס' 1?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 7

הסתייגות 1 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה.
מיכל רוזין (מרצ)
סליחה, כמה יש לאופוזיציה וכמה לקואליציה?
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
10 לקואליציה ו-6 לאופוזיציה. בבקשה, אלעזר.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
אנחנו מצביעים על החלופין א להסתייגות מס' 1.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 7

ההסתייגות לחלופין א לסעיף 1 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין א נפל.

אנחנו עוברים להצבעה על הלחלופין ב להסתייגות מס' 1.
מיכל רוזין (מרצ)
חוק גזל הגוי.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
זה הפוך – מעכשיו התושבים יתחילו לשלם דמי חכירה, לא?
מיכל רוזין (מרצ)
ברור. הם ישלמו לפלסטינים. זה מיטיב עם הפלסטינים. אנחנו גם נותנים להם עבודה באזורי התעשייה שאנחנו גוזלים מהם.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 7

ההסתייגות לחלופין ב לסעיף 1 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות לחלופין ב נפלה.
מיכל רוזין (מרצ)
זה ממש חוק שנותן תקווה לפלסטינים.

אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין ג להסתייגות מס' 1.
מיכל רוזין (מרצ)
חוק הסיפוח הזוחל.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 8

ההסתייגות לחלופין ג לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
חבר הכנסת סמוטריץ, אתה יכול להצביע.
מיכל רוזין (מרצ)
הוא לא חבר.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
הוא מחליף את חבר הכנסת ניסן סלומינסקי בהצבעות.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות לחלופין ג נפלה. אנחנו עוברים להסתייגות מס' 2.
יעל גרמן (יש עתיד)
גברתי היושבת-ראש, אני רוצה להגיש הסתייגות על כל סעיף – לא על כולם ביחד. כלומר רביזיה.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
בקשתה של חברת הכנסת גרמן נרשמה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
גם אני מבקש רביזיה על כל סעיף.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
גם חברי הכנסת רוזין, אוסאמה סעדי, עמר בר-לב וחבר הכנסת נחמן שי.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות מס' 2.
מיכל רוזין (מרצ)
חוק להסדרת הגזל – מי בעד?
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 8

הסתייגות מס' 2 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 2 נפלה.

אנחנו עוברים להצבעה על הלחלופין א של הסתייגות מס' 2.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 8

ההסתייגות לחלופין א לסעיף 2 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות לחלופין א נפלה.

אנחנו עוברים להסתייגות לחלופין ב להסתייגות מס' 2.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 8

ההסתייגות לחלופין ב לסעיף 2 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
נפל.

עוברים להצבעה על לחלופין ג של הסתייגות מס' 2.
מיכל רוזין (מרצ)
חוק להכשרת השרץ.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 8

ההסתייגות לחלופין ג לסעיף 2 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות לחלופין ג נפלה.

אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות לחלופין ד להסתייגות מס' 2.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 8

ההסתייגות לחלופין ד לסעיף 2 לא נתקבלה.
יעל גרמן (יש עתיד)
זה חוק להונאת תושבי עמונה. ממילא הבג"ץ לא יאשר זאת.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות לחלופין ד נפלה.

אנחנו עוברים לחלופין ה להסתייגות מס' 2.
מיכל רוזין (מרצ)
חוק הכניעה לבית היהודי. בעד – אופוזיציה. נכנעים לבית היהודי, וסמוטריץ בראש.
יעל גרמן (יש עתיד)
וזו דמוקרטיה.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 8

ההסתייגות לחלופין ה לסעיף 2 לא נתקבלה.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
אני מבקשת להסב את תשומת לבך, חבר הכנסת נחמן שי – אתה לא מצביע.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ה נפלה.

עמ' 8.
מיכל רוזין (מרצ)
מטעים את הציבור, מטעים את העולם. נטעה גם את חברי הכנסת עם הסעיפים. עושים צחוק מעצמנו.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
אנחנו בעמ' 8. עוברים להצבעה על לחלופין מס' ו.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 8

ההסתייגות לחלופין ו לסעיף 2 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ו נפל.

מצביעים על לחלופין ז.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 8

ההסתייגות לחלופין ז לסעיף 2 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ז נפל.

עוברים להצבעה על לחלופין ח, אותו עמוד.
מיכל רוזין (מרצ)
חוק להעדפת יהודים בשטחים הכבושים. אתם לא בעד, הבית היהודי?
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
הם לא שטחים כבושים.

מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 8

ההסתייגות לחלופין ח לסעיף 2 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ח נפל.

אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין ט.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 7

ההסתייגות לחלופין ט לסעיף 2 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ט נפל.

אנחנו עוברים להצבעה לחלופין י.
מיכל רוזין (מרצ)
חוק התקפלות כולנו והליכוד לבית היהודי.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
חבר הכנסת מוזס מחליף את חבר הכנסת מקלב.

מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 7

ההסתייגות לחלופין י לסעיף 2 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין י נפל.

עוברים להצבעה על לחלופין יא.
מיכל רוזין (מרצ)
חוק להסדרת זכויות במקרקעין שנתפסו שלא כדין בידי אזרחי ישראל. שתדעו על מה אתם מצביעים.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 8

ההסתייגות לחלופין יא לסעיף 2 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין יא נפל.

עוברים להצבעה על לחלופין יב.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 8

ההסתייגות לחלופין יב לסעיף 2 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין יב נפל.

עוברים להצבעה על לחלופין יג.
מיכל רוזין (מרצ)
הפקעה זדונית בלתי-חוקית של זכויות קניין.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 8

ההסתייגות לחלופין יג לסעיף 2 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין יג נפל.

עוברים להצבעה על לחלופין יד.
מיכל רוזין (מרצ)
עיגון זכויות הגזלנים בקרקע.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין יד לסעיף 2 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין יד נפל.

עוברים להצבעה על לחלופין טו.
מיכל רוזין (מרצ)
עקיפת דיני הקניין לתכנון ובנייה.
יעל גרמן (יש עתיד)
בניגוד לקמיניץ.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין טו לסעיף 2 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין טו נפל.

אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין טז.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין טז לסעיף 2 לא נתקבלה.
יעל גרמן (יש עתיד)
חוק גזל כבשת הרש. זה דווקא יצירתי מאד. מתחבר לתנ"ך.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
תמיד אני גאה בכל יהודי שרואה בתנ"ך את העוגן לחיים שלו.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין טז נפל.

אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין יז.
מיכל רוזין (מרצ)
מיסוד הכיבוש והתחלת הסיפוח. מי בעד?
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 8

ההסתייגות לחלופין יז לסעיף 2 לא נתקבלה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
תחילו את הריבונות. ממה אתם מפחדים? למה אתם עושים את זה בדרך עקיפה?
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
בעזרת השם.
מיכל רוזין (מרצ)
הם בדרך. לא הבנת שזה שלב א'? זה מה שהם רוצים וזה מה שהם עושים. שיטת הסלמי.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
סיימנו את ההצבעות על הסתייגות 2 והחלופין שלה.

הסתייגות מס' 3.
יעל גרמן (יש עתיד)
אנחנו מגישים כמובן רביזיה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לא צריך לומר את זה כל פעם – זה רשום.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

הסתייגות 3 לא נתקבלה.
מיכל רוזין (מרצ)
חוק ההלבנה לגזילת הקרקעות.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין א להסתייגות מס' 3.
מיכל רוזין (מרצ)
חוק הגזילה והשוד.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 8

ההסתייגות לחלופין א לסעיף 3 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
עוברים להצבעה על לחלופין ב להסתייגות מס' 3.
מיכל רוזין (מרצ)
חוק סיכול פתרון שתי המדינות. באמת. איפה הימין פה?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
זה חוק לטובת הפוליטיקאים ולרעת התושבים.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 8

ההסתייגות לחלופין ב לסעיף 3 לא נתקבלה.
מיכל רוזין (מרצ)
זה לרעת מדינת ישראל. זה מה שחשוב.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין ג להסתייגות מס' 3.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
חוק האפרטהייד במיטבו.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 8

ההסתייגות לחלופין ג לסעיף 3 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
עוברים לעמ' 9. הסתייגות מס' 4.
מיכל רוזין (מרצ)
חוק הגזל.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 7

הסתייגות 4 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות מס' 4 נפלה.

עוברים להצבעה על לחלופין א של הסתייגות מס' 4.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 7

ההסתייגות לחלופין א לסעיף 4 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות לחלופין א נפלה.

אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות לחלופין ב להסתייגות מס' 4.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 7

ההסתייגות לחלופין ב לסעיף 4 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
נפלה לחלופין ב.

עוברים להצבעה על לחלופין ג.
מיכל רוזין (מרצ)
עקיפת החוק הבין-לאומי.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 8

ההסתייגות לחלופין ג לסעיף 4 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ג נפל.

אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין ד להסתייגות מס' 4.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 8

ההסתייגות לחלופין ד לסעיף 4 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות לחלופין ד נפלה.

סיימנו את ההסתייגויות לשם החוק. אנחנו בעמ' 9. הסתייגות מס' 5.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 8

הסתייגות 5 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 5 נפלה.

אנחנו עוברים להצבעה על הלחלופין להסתייגות מס' 5.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 8

ההסתייגות לחלופין א לסעיף 5 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות לחלופין להסתייגות 5 נפלה.

אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות מס' 6.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

הסתייגות 6 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות מס' 6 נפלה.

אנחנו עוברים להצבעה על הלחלופין של הסתייגות מס' 6.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

הסתייגות לחלופין א לסעיף 6 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הלחלופין נפל.

אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות מס' 7.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

הסתייגות 7 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות מס' 7 נפלה.

אנחנו עוברים לעמ' 10, לחלופין א להסתייגות מס' 7.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין א לסעיף 7 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין א נפל.

אנחנו עוברים ללחלופין ב בעמ' 10.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ב לסעיף 7 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין ג באותו עמוד.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ג לסעיף 7 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות לחלופין ג נפלה.

אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות לחלופין ד.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ד לסעיף 7 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות לחלופין ד נפלה.

אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות לחלופין ה.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ה לסעיף 7 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
אנחנו בעמ' 10.

עכשיו נעבור להצבעה על לחלופין ו.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ו לסעיף 7 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות לחלופין ו נפלה.

אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות לחלופין ז.
מיכל רוזין (מרצ)
מחבלים ביחסי החוץ של מדינת ישראל.
נחמן שי (המחנה הציוני)
לא, משפרים. תבקשו ויזות מטראמפ.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ז לסעיף 7 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות לחלופין ז נפלה.

אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין ח.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ח לסעיף 7 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות לחלופין ח נפלה.

אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות לחלופין ט.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ט לסעיף 7 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ט נפל.

אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין י.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין י לסעיף 7 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין י נפל.

אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין יא.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין יא לסעיף 7 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
עוברים להצבעה על לחלופין יב.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין יב לסעיף 7 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות לחלופין יב נפלה.

עמ' 11. לחלופין יג. עוברים להצבעה.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין יג לסעיף 7 לא נתקבלה.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
ברוך הבא ליושב-ראש הקואליציה. תמשיך, אדוני היועץ המשפטי.
נחמן שי (המחנה הציוני)
לחלופין יג נפל.

עוברים להצבעה על לחלופין יד.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין יד לסעיף 7 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות לחלופין יד נפלה.

אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין טו.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין טו לסעיף 7 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין טו נפל.

אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין טז.
מיכל רוזין (מרצ)
למנוע את גאולת הקרקע? לגאולת הקרקע אתה מתנגד. באמת.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין טז לסעיף 7 לא נתקבלה.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
חברי הכנסת מתבקשים לשים לב בהצבעות, מה קורה אתם. אל תשאירו ידיים למעלה.
מיכל רוזין (מרצ)
שואלים שוב ושוב: נגד? נגד?
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
זה קורה משני הכיוונים. הערתי גם לאוסאמה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין טז נפל. אנחנו עדין בעמ' 11.

עוברים הסתייגות מס' 8.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 8

הסתייגות 8 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות מס' 8 נפלה.

אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין א של הסתייגות 8.
מיכל רוזין (מרצ)
המשך ביסוסה ופיתוחה של ההתנחלות. באמת. הבית היהודי, אתם פוגעים בעצמכם.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין א לסעיף 8 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין א נפל.

אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין ב של הסתייגות 8.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אין דבר. ההצבעה הבאה תהיה בבית הדין הבין-לאומי בהאג.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ב לסעיף 8 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות לחלופין ו נפלה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
תפסיקו להלך אימים.
מיכל רוזין (מרצ)
הוא לא נוסע לחו"ל – לא יעצרו אותו בשום מקום. זו המטרה הסופית שלך, שאף אחד לא ייסע לחו"ל, וכולנו נישאר פה. בצלאל רוצה שאף אחד לא ייסע לחו"ל וכולנו נישאר בארץ ישראל.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
אנחנו עוברים לחלופין ג של הסתייגות 8.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ג לסעיף 8 לא נתקבלה.
דוד ביטן (הליכוד)
בואו נצביע מקשה אחת.
מיכל רוזין (מרצ)
אני מוכנה שננמק את ההסתייגויות, ואז אפשר להצביע בבת אחת.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אפשר לעשות דיל? נדבר במקום כל ההצבעות.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
עוברים להצבעה על לחלופין ד להסתייגות מס' 8.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ד לסעיף 8 לא נתקבלה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
את מוכנה? נעשה דיל. אפשר?
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות לחלופין ד נפלה.

עוברים להסתייגות מס' 9, עמ' 11.
מיכל רוזין (מרצ)
בעד אופוזיציה. גניבת קרקעות פרטיות.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

הסתייגות 9 לא נתקבלה.
דוד ביטן (הליכוד)
אני מוכן להצביע אתכם שתי הסתייגויות ותורידו לנו הכול. תגידו מה.
מיכל בירן (המחנה הציוני)
ביטול החוק.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 9 נפלה.

אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות מס' 10.
מיכל רוזין (מרצ)
מי בעד לנוטש את הדין הישראלי? זה משמעות החוק.
יעל גרמן (יש עתיד)
והמשפט הבין-לאומי.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

הסתייגות 10 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 10 נפלה.

אנחנו עוברים לעמ' 12, לחלופין א להסתייגות 10.
נחמן שי (המחנה הציוני)
זה יפה, על האג.
מיכל רוזין (מרצ)
השקענו, אה?
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין א לסעיף 10 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין א נפל. אנחנו בעמ' 12.

לחלופין ב.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ב לסעיף 10 לא נתקבלה.
דוד ביטן (הליכוד)
אני רוצה לשאול את היועץ המשפטי שאלה. אני רוצה לדעת, איפה כתוב בתקנון, שההצבעה צריכה להיות בהרמת יד? אני יכול גם בעיניים להצביע. בתקנון של חברות כתוב שהצבעה בהרמת יד. פה לא כתוב, בתקנון שלנו.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין ג, עמ' 12.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ג לסעיף 10 לא נתקבלה.
מיכל רוזין (מרצ)
שב ליד סמוטריץ. הוא ינהל אותך. במילא הוא מנהל את הממשלה הזאת.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
עוברים להצבעה על לחלופין ד.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ד לסעיף 10 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ד נפל.

אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין ה.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ה לסעיף 10 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ה נפל.

אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין ו בעמ' 12.
מיכל רוזין (מרצ)
תוותרו על החוק המיותר הזה, שמסבך אותנו, מסבך את העתיד שלנו. אתם הרי נגד ממילא. אתם נסחפים אחרי הבית היהודי. איפה ההנהגה היהודית במדינת ישראל?
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ו לסעיף 10 לא נתקבלה.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
חבל על הזמן. אל תשרפי זמן.
מיכל רוזין (מרצ)
אתם הולכים אחרי מיעוט מתנחל קיצוני משיחי. אתם. אתם.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין ז בעמ' 12.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ז לסעיף 10 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות לחלופין ז נפלה.

אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות 11. אני מסב את תשומת לבכם - הסתייגות 11, ההסתייגות היא לנושא, וההצבעה היא על כלל התיקונים. אנחנו מצביעים על כלל התיקונים שכלולים באותה הסתייגות נושא.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 9

הסתייגות 11 לא נתקבלה.
מיכל רוזין (מרצ)
אה, הוא נמנע. יפה. נמנעת. אומץ פוליטי.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
תני לי לעשות לך הפתעות נוספות במליאה.
מיכל רוזין (מרצ)
נראה אותך עושה להם תרגילים נוספים. הרי אתה יודע שהם נכנעים לכל התרגילים שלך. לך עד הסוף.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
סיימנו את ההסתייגויות לסעיף 1.

עוברים להסתייגויות לסעיף 2. הסתייגות מס' 12.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
גם אני רביזיה על ההסתייגות הזאת.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

הסתייגות 12 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 12 נפלה.
מיכל רוזין (מרצ)
ליברמן לא אמר שהחוק הזה לא טוב, אסור שהחוק הזה יעבור? מה קרה התהפכתם?
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 13.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

הסתייגות 13 לא נתקבלה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מיכל, את מנהלת את האופוזיציה כל כך טוב – תישארי שם עוד הרבה שנים.
מיכל רוזין (מרצ)
אם אני הייתי מנהלת את האופוזיציה, היא לא היתה נראית כמו שהיא נראית; היא היתה נראית הרבה יותר טוב, וחוק ההסדרה לא היה עובר, אגב. ונתניהו לא היה ראש הממשלה. חבל על הזמן איך המדינה היתה נראית – פורחת ומשגשגת.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות מס' 14.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

הסתייגות 14 לא נתקבלה.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
שולי, על כמה בתים החוק הזה אמור לחול?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
פורחת מאוטובוסים מתפוצצים.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
אין דיון בישיבה הזאת. זה לא רלוונטי. כל הדיון התנהל קודם.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
על כמה בתים? על מה עושים את כל הבלגאן הזה?
מיכל רוזין (מרצ)
כמעט 4,000 בתים.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות מס' 14 נפלה.

עוברים לעמ' 13. הסתייגות מס' 15.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

הסתייגות 15 לא נתקבלה.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
שולי, זה סוד, על כמה בתים עומד לחול החוק הזה?
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
רויטל, אמריקה אתנו.
קריאות
- - -
יעל גרמן (יש עתיד)
נמצא בהאג, לא בוושינגטון.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
אני לא רוצה לקרוא לסדר לחברים. זה לא דיון – זה רק הצבעות. בואו נעשה את זה בצורה מכובדת. בואו נמשיך. בבקשה, היועץ המשפטי.
יעל גרמן (יש עתיד)
- - -
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
כשתהיי בממשלה, נדבר על זה. כרגע ממשלת הימין, שיש עתיד לא חלק ממנה, מעבירה את החוק החשוב הזה.
יעל גרמן (יש עתיד)
זה נכון, לדיראון עולם.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
עוד כמה בתים?
קריאות
- - -
מיכל רוזין (מרצ)
מוכרים את המדינה- - -
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
חברת הכנסת רויטל סויד, אני קוראת אותך לסדר בפעם הראשונה. אדוני היועץ המשפטי.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
למה את לא עונה? זה חוק שלך.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות מס' 16.
מיכל רוזין (מרצ)
למה צריך הליכי תכנון? בחייאת. בואו נמחוק בכל המדינה הליכי תכנון.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני רוצה להזכיר לכולם- - -
מיכל רוזין (מרצ)
יריב לוין לא רוצה הליכי תכנון. הוא רוצה לעשות מה שהוא רוצה. אני בעד, יאללה. שלא יהיו הליכי תכנון.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

הסתייגות 16 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות מס' 16 נפלה.

אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין להסתייגות מס' 16.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין א לסעיף 16 לא נתקבלה.
מיכל רוזין (מרצ)
יש לנו 34 ימים לפי החישוב שלי, לדיון במליאה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
עוברים להצבעה על הסתייגות מס' 17.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
רגע, הדיון עכשיו בוועדת הפנים, להחמיר בענישה לבנייה בלתי-חוקית, יחול גם?
מיכל רוזין (מרצ)
מה פתאום? יש חוק אחד למתנחלים וחוק אחד לכולם.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

הסתייגות 17 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 17 נפלה.

עוברים להצבעה על לחלופין א של הסתייגות 17.
דוד ביטן (הליכוד)
מזכיר לכם שהרבה דברים שרצינו להחיל על יהודה ושומרון – אתם לא הסכמתם. אז גם החוק ההוא שאת מדברת, לא יוחל.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
כלומר מחילים רק חוק אחד.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין א לסעיף 17 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין א נפל.

אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין ב של הסתייגות מס' 17.
קריאות
- - -
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ב לסעיף 17 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ב של הסתייגות 17 נפל.

אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות 18.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

הסתייגות 18 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 18 נפלה.
מיכל רוזין (מרצ)
איך נפלו גיבורים. הליכוד, ישראל ביתנו, יהדות התורה. כולכם נפלתם לרגלי סמוטריץ והחברים שלו.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הצבעה על הסתייגות מס' 19.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
איפה כולנו?
מיכל רוזין (מרצ)
הנה טלי פלוסקוב, מייצגת את כולנו, שאמרו שלא ייתנו לחוק הזה לעבור. ליברמן – החוק לא יעבור.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

הסתייגות 19 לא נתקבלה.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
- - -
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
חבר הכנסת עמר בר-לב, חברת הכנסת מיכל רוזין – אני קוראת לכם לסדר בפעם הראשונה. גמרתם את הדיונים, גם הפנימיים, בתוך האופוזיציה.
מיכל רוזין (מרצ)
אסור לנו לדבר בינינו?
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מותר לכם לא להפריע בהצבעה.
מיכל רוזין (מרצ)
לא מפריעים. מותר לדבר בינינו.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
גם את זכות הדיבור לקחתם לנו? אנחנו רק משוחחים בינינו.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
אל תפריעו בהצבעות.
מיכל רוזין (מרצ)
אנחנו לא מפריעים.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
עוברים להצבעה על הסתייגות לחלופין א להסתייגות 19.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין א לסעיף 19 לא נתקבלה.
מיכל רוזין (מרצ)
שחקן חיזוק הגיע – רוברט.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
אנחנו חוזרים על ההצבעה על הסתייגות לחלופין א להסתייגות מס' 19.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

ההסתייגות לחלופין א לסעיף 19 לא נתקבלה.
מיכל רוזין (מרצ)
התיישבות ישראלית. המילה ישראלית. לא חשוב ישראלית? למה אתה נגד ישראליות? מרוב שאתה קנאי דתי, אתה נגד הישראליות.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
עוברים להצבעה על לחלופין ב להסתייגות 19.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ב לסעיף 19 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה.

עוברים להצבעה על לחלופין ג להסתייגות מס' 19.
נחמן שי (המחנה הציוני)
מוזס, אנחנו יחד נעמוד בקונסוליה האמריקאית לקבל ויזות.
קריאות
- - -
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ג לסעיף 19 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
עוברים להצבעה על הסתייגות 20.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

הסתייגות 20 לא נתקבלה.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
אולי במקום קואליציה ואופוזיציה נאמר ממלכת יהודה וממלכת ישראל.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות מס' 20 נפלה.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
מי ממלכת יהודה ומי ממלכת ישראל.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
עוברים להצבעה על הסתייגות 21.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?
רויטל סויד (המחנה הציוני)
בעד – ממלכת ישראל. נגד – ממלכת יהודה.

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

הסתייגות 21 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 21 נפלה.

אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות מס' 22.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?
מיכל רוזין (מרצ)
ממלכת ישראל בעד.

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

הסתייגות 22 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה.

הסתייגות 23 בעמ' 14.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 10

הסתייגות 23 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות 23 נפלה.

הסתייגות 24.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

הסתייגות 24 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 24 נפלה.

אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות 25.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

הסתייגות 25 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
25 הסתייגות נפלה.

עוברים להצבעה על הסתייגות 26. עמ' 14.
מיכל רוזין (מרצ)
מפריטים את המדינה. כל רשות מקומית בשטחים יכולה להחליט מה שהיא רוצה, בדיעבד. פשוט מטורף, מה שאתם מאשרים כאן. פשוט מטורף.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

הסתייגות 26 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה.
מיכל רוזין (מרצ)
הפרטה של המדינה. לא ראש הממשלה, לא הממשלה, לא שרי הממשלה - כל רשות מקומית.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 27.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

הסתייגות 27 לא נתקבלה.
מיכל רוזין (מרצ)
אתם מבינים מה אתם מאשרים?
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 27 נפלה.

אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות 28.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
ממלכת ישראל, בבקשה. ממלכת יהודה, בבקשה.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

הסתייגות 28 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 28 נפלה.

עוברים להצבעה על הסתייגות 29.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 10

הסתייגות 29 לא נתקבלה.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
ממלכת יהודה, בבקשה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 29 נפלה.

נעבור להצבעה על הסתייגות מס' 30.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

הסתייגות 30 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 30 נפלה.

עוברים להצבעה על הלחלופין של הסתייגות מס' 30.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

ההסתייגות לחלופין א לסעיף 30 לא נתקבלה.
מיכל רוזין (מרצ)
אני חושבת שדוד ביטן לא הבין את החוק.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין של הסתייגות 30 נפלה.

אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות 31.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

הסתייגות 31 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 31 נפלה.

אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות מס' 32.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 3

נגד – 9

הסתייגות 32 לא נתקבלה.
מיכל רוזין (מרצ)
זה מה שהם רוצים – לצפצף על הממשלה, על ראש הממשלה, לעשות מה שהם רוצים. מה זה, תתקנו את החוק? זה החוק. זה מהות החוק.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 32 נפלה. עוברים להצבעה על לחלופין א של הסתייגות 32.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

ההסתייגות לחלופין א לסעיף 32 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין א נפל.

עוברים לעמ' 15. ראשית העמוד. לחלופין ב. הסתייגות 32.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

ההסתייגות לחלופין ב לסעיף 32 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ב נפלה.

אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין ג של הסתייגות 32.
מיכל רוזין (מרצ)
שכחת את ימיך באופוזיציה, כשאנחנו היינו בצד שלך והם היו נגדך, עם השוויון בנטל.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
חזרו בתשובה.
מיכל רוזין (מרצ)
חכה, חכה. יחכו לכם בסיבוב.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

ההסתייגות לחלופין ג לסעיף 32 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה.

עוברים להצבעה על הסתייגות מס' 33.
מיכל רוזין (מרצ)
אתם שוכחים את העבר, שוכחים את ההווה, ומחסלים את העתיד של מדינת ישראל.
אמיר אוחנה (הליכוד)
עוד מעט תגידי ששכחנו מה זה להיות יהודים.
מיכל רוזין (מרצ)
אגב, החוק הזה, זה שכחתם את המוסר היהודי לחלוטין.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

הסתייגות 33 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 33 נפלה.

עוברים להצבעה על הסתייגות 34.
מיכל רוזין (מרצ)
בעד הסכמת המדינה. מי זה המדינה? הפכתם כל רשות המקומית למדינה, בניגוד לעמדות השרים והממשלה. מדהים. הפרטה טוטאלית של המדינה.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

הסתייגות 34 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות 34 נפלה.

עוברים להצבעה על לחלופין א להסתייגות 34.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

ההסתייגות לחלופין א לסעיף 34 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין א נפלה.

עוברים להצבעה על לחלופין ב להסתייגות 34.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 10

ההסתייגות לחלופין ב לסעיף 34 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ב נפל.

עוברים להצבעה על הסתייגות מס' 35.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

הסתייגות 35 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 35 נפלה.

אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות 36.
מיכל רוזין (מרצ)
בעד – ממלכת ישראל. נגד – ממלכת יהודה.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

הסתייגות 34 לא נתקבלה.
מיכל רוזין (מרצ)
איך נפלו גיבורים? שמו להם רגל. כדי שהם לא יהיו- - -
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 36 נפלה.
מיכל רוזין (מרצ)
הם לא ישראליים? זה שאתם מנסים להוציא אותם, ושהם לא יהיו אזרחים שווים- - -
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
ממלכת ישראל – יש לזה הגדרה מאוד מוגדרת.
מיכל רוזין (מרצ)
אני רוצה ששולי תסביר לי את ההבדל בין ממלכת ישראל לממלכת יהודה.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
אחר כך, בזמן הפנוי של שתינו.
מיכל רוזין (מרצ)
גם אלעזר שטרן יכול להסביר את זה, היועץ המשפטי לממשלה, מה ההבדל בין ממלכת ישראל.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
אדוני היועץ המשפטי של הוועדה, יש לומר.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
אנחנו עוברים להצבעה על הלחלופין של הסתייגות 36. שימו לב שהטקסט של החלופין מופיע בעמ' 16.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

ההסתייגות לחלופין א לסעיף 36 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות לחלופין נפלה.
מיכל רוזין (מרצ)
אם ישראלים גרים בקנדה, החוק תופס? בצלאל. אם יש התיישבות ישראלית בסיליקון ואלי, האם החוק הזה תופס? אם איזושהי רשות תורמת כסף – הסוכנות היהודית – האם זה הופך להיות מדינת ישראל? באמת. שאלה עניינית. סיליקון ואלי – נקרא לו יהודה ושומרון. כמו שאפשר לשטחים הכבושים לקרוא.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
עוברים להצבעה על הסתייגות 37.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

הסתייגות 37 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 37 נפלה.

עוברים להצבעה על לחלופין א להסתייגות מס' 37.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 9

הסתייגות לחלופין א לסעיף 37 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין א נפל.

אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין ב להסתייגות 37.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ב לסעיף 37 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ב נפל.

עוברים להצבעה על הסתייגות 38.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 8

הסתייגות 38 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 38 נפלה.

עוברים להצבעה על הסתייגות 39.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

הסתייגות 39 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 39 נפלה.

נעבור להצבעה על הסתייגות 40.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

הסתייגות 40 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 40 נפלה.

אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות 41.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אוי, אתם תתחרטו.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

הסתייגות 41 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
רגע, אבל את מי יעצרו בבית הדין הלאומי בהאג?
מיכל רוזין (מרצ)
את כולנו.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
אבל נראה שאנחנו נגד.
מיכל רוזין (מרצ)
אמר היועץ המשפטי למשרד הביטחון – אף אחד לא יחתום על הצו, ומי שיחתום, לא יוכל לצאת מהארץ.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 42.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

הסתייגות 42 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 42 נפלה.

אנחנו מצביעים על לחלופין של הסתייגות 42.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

ההסתייגות לחלופין א לסעיף 42 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות על הלחלופין נפלה.

עוברים לעמ' 17. מצביעים על הסתייגות 43.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

הסתייגות 43 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 43 נפלה.

אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות 44.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

הסתייגות 44 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 44 נפלה.

אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות מס' 45.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

הסתייגות 45 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 45 נפלה.

אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות מס' 46.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

הסתייגות 46 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 46 נפלה.

עוברים להצבעה על הסתייגות לחלופין ל-46.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

ההסתייגות לחלופין א לסעיף 46 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 46 נפלה.

עוברים להצבעה על הסתייגות 47.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

הסתייגות 47 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 47 נפלה.

אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות מס' 48.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 8

הסתייגות 48 לא נתקבלה.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
מי בעד מדינה דו-לאומי - שיצביע נגד.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות מס' 48 נפלה.

אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות מס' 49.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

הסתייגות 49 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
שולי, בסוף תגלי לנו על כמה בתים זה אמור לחול? רק בסוף. תבטיחי לנו. תגידי לנו.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
בעז"ה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 49 נפלה.

אנחנו מצביעים על הלחלופין של הסתייגות 49.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין א לסעיף 49 לא נתקבלה.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
מי בעד דו-לאומית – שיצביע נגד.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הלחלופין נפל.

אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות מס' 50.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

הסתייגות 50 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה.

אנחנו עוברים לעמ' 18. הסתייגות מס' 51.
מיכל רוזין (מרצ)
אזור הנתון בתפיסה לוחמתית. חבר'ה, זו ההגדרה של היועץ המשפטי לממשלה. אתם כרגע מצביעים נגדו. אתה - אני יודעת שאתה רוצה להפריט גם את זה ולהביא עורך דין פרטי, אבל חשבתי שהליכוד קצת יותר הגונים ורציניים.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
עוברים להצבעה על הסתייגות 52.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

ההסתייגות 52 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 52 נפלה.
מיכל רוזין (מרצ)
איך נפלו גיבורים? סמוטריץ שם להם רגל.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
אנחנו עוברים להצבעה על הלחלופין של הסתייגות 52.
מיכל רוזין (מרצ)
כשאמרתי את זה לפני שנה וחצי, כולם צחקו. היום כולם יודעים שאני צודקת.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

ההסתייגות לחלופין א לסעיף 52 לא נתקבלה.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
מי בעד מדינה דו-לאומית – שיצביע נגד.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
עוברים להצבעה על הסתייגות מס' 53.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

הסתייגות 53 לא נתקבלה.
דוד ביטן (הליכוד)
מי בעד המלחמה בטרור?
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
זה היה ככה – זה היה: מי בעד חיסול הטרור?
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגת 53 נפלה.

אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות 54.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

הסתייגות 54 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 54 נפלה.

אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין א להסתייגות 54.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

ההסתייגות לחלופין א לסעיף 54 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין א נפל.

אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין ב.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

ההסתייגות לחלופין ב לסעיף 54 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ב נפל.

אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין ג.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

ההסתייגות לחלופין ג לסעיף 54 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ג נפל.

אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין ד.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

ההסתייגות לחלופין ד לסעיף 54 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ד נפל.

אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין ה.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ה לסעיף 54 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ה נפל.

אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין ו.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 10

ההסתייגות לחלופין ו לסעיף 54 לא נתקבלה.
מיכל רוזין (מרצ)
מראש או לאחר מעשה? קודם תגנוב, ואז נאשר לך את זה, שזה בסדר.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ו נפל.

אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין ז.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 10

הסתייגות לחלופין ז לסעיף 54 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ז נפל.

אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין ח.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 2

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ח לסעיף 54 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ח נפל.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
מי בעד מדינה דו-לאומית - שיצביע נגד.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
אנחנו עוברים ללחלופין ט.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ט לסעיף 54 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ט נפל.

לחלופין י.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין י לסעיף 54 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין י נפל.

אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין יא.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

ההסתייגות לחלופין יא לסעיף 54 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין יא נפל.

אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין יב.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

ההסתייגות לחלופין יב לסעיף 54 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין יב נפל.

עוברים לעמ' 19. ראשית העמוד. לחלופין יג.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין יג לסעיף 54 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין יג נפל.

עוברים להצבעה על לחלופין יד.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

ההסתייגות לחלופין יד לסעיף 54 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין יד נפל.

עוברים להצבעה על לחלופין טו.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

ההסתייגות לחלופין טו לסעיף 54 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות מס' 55.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

הסתייגות 55 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 55 נפלה.

עוברים להצבעה על לחלופין א להסתייגות 55.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

ההסתייגות לחלופין א לסעיף 55 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
אני עוצרת. תקשיבו, אני עוצרת, ואנחנו חוזרים על ההצבעה הזאת. אני מבקשת להיות קשובים. הנהלת הוועדה, מנהל הוועדה צריך לספור ולעשות את זה בצורה מתוקנת.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
נצביע שוב על לחלופין א להסתייגות 55.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

ההסתייגות לחלופין א לסעיף 55 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין א נפל.

אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין ב.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

ההסתייגות לחלופין ב לסעיף 55 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ב נפל.

אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין ג.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

ההסתייגות לחלופין ג לסעיף 55 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
עוברים להצבעה על לחלופין ד להסתייגות 55.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

ההסתייגות לחלופין ד לסעיף 55 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ד נפל.

עוברים להצבעה על לחלופין ה.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ה לסעיף 55 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ה נפל.

אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין ו.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 10

ההסתייגות לחלופין ו לסעיף 55 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ו נפל.

עוברים להצבעה על לחלופין ז.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

ההסתייגות לחלופין ז לסעיף 55 לא נתקבלה.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
מי בעד מדינה דו-לאומית – שיצביע נגד.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ז נפל.

אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין ח.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

ההסתייגות לחלופין ח לסעיף 55 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין ט.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

ההסתייגות לחלופין ט לסעיף 55 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ט נפל.

עוברים להצבעה על לחלופין י.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

ההסתייגות לחלופין י לסעיף 55 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות לחלופין י נפלה.

עוברים להצבעה על הסתייגות 56.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

הסתייגות 56 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 56 נפלה.

אנחנו מצביעים על הסתייגות 57.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

הסתייגות 57 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 57 נפלה.

אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות 58.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

הסתייגות 58 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 58 נפלה.

עוברים להצבעה על הסתייגות מס' 59.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

הסתייגות 59 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 59 נפלה.

אנחנו עוברים לעמ' 20, להצבעה על לחלופין א של הסתייגות מס' 59.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

ההסתייגות לחלופין א לסעיף 59 לא נתקבלה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
בעד – בעד ההתיישבות. נגד – נגד ההתיישבות.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין א' נפל.

עוברים להצבעה על לחלופין ב.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
בעד – בעד ההתיישבות. נגד – נגד ההתיישבות.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

ההסתייגות לחלופין ב לסעיף 59 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ב נפל.

עוברים להצבעה על לחלופין ג.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

ההסתייגות לחלופין ג לסעיף 59 לא נתקבלה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
בעד – בעד ההתיישבות. נגד – נגד ההתיישבות.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
ממלכת ישראל.
אמיר אוחנה (הליכוד)
נגד הקמת מדינת אויב בלב ארץ ישראל. זה סיכון אזרחי ישראל.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ג נפל.

אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין ד.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
בעד – בעד ההתיישבות. נגד – נגד ההתיישבות.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

ההסתייגות לחלופין ד לסעיף 59 לא נתקבלה.
אמיר אוחנה (הליכוד)
נגד הטרור.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ד נפל.

עוברים להצבעה על לחלופין ה.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

ההסתייגות לחלופין ה לסעיף 59 לא נתקבלה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
בעד – בעד ההתיישבות. נגד – נגד ההתיישבות.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ה נפל.

אנחנו עוברים להסתייגות מס' 60, עמ' 20.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
בעד – בעד ההתיישבות. נגד – נגד ההתיישבות.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

הסתייגות 60 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 60 נפלה. אנחנו מצביעים על הלחלופין להסתייגות מס' 60.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

ההסתייגות לחלופין א לסעיף 60 לא נתקבלה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
בעד – בעד ההתיישבות. נגד – נגד ההתיישבות.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הלחלופין נפל.

אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות מס' 61.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
בעד – בעד ההתיישבות. נגד – נגד ההתיישבות.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

הסתייגות 61 לא נתקבלה.
מיכל רוזין (מרצ)
תכף מגיעה הסתייגות של סמוטריץ, שאומרת שזה לא משנה אם אנשים גרים שם; עצם זה שיש אחיזה בקרקע, איזה שלט – זה כמו סאלח שבתי. שלט על עץ: שלנו.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 62.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
בעד – בעד ההתיישבות. נגד – נגד ההתיישבות.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

הסתייגות 62 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 62 נפלה.

אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין א להסתייגות 62.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
בעד – בעד ההתיישבות. נגד – נגד ההתיישבות.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 10

ההסתייגות לחלופין א לסעיף 62 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין א נפל.

אנחנו מצביעים על לחלופין ב להסתייגות 62.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
בעד – בעד ההתיישבות. נגד – נגד ההתיישבות.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 10

ההסתייגות לחלופין ב לסעיף 62 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ב נפל.

אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות 63.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
בעד – בעד ההתיישבות. נגד – נגד ההתיישבות.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 9

הסתייגות 63 לא נתקבלה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
בצלאל מצביע בחצי אצבע. לא נעים לו שהוא נגד ההתיישבות.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 63 נפלה.

אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות מס' 64.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
בעד – בעד ההתיישבות. נגד – נגד ההתיישבות.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

הסתייגות 64 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 64 נפלה.

אנחנו עוברים לעמ' 21, להצבעה על לחלופין של הסתייגות מס' 64.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

ההסתייגות לחלופין א לסעיף 64 לא נתקבלה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
בעד – בעד ההתיישבות. נגד – נגד ההתיישבות.
אמיר אוחנה (הליכוד)
זה די מפריע. הרעיון ברור.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אני חשה צורך להפריע לכם. זה חלק מהכלים הקואליציוניים שעומדים לרשותי.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
נגד הטרור.
מיכל רוזין (מרצ)
איך זה מונע טרור, המאחזים הבלתי-חוקיים?
קריאות
- - -
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
לא מתאים לך, מוזס.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
איך זה נגד ההתיישבות?
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
אנחנו בעמ' 21, מעלים להצבעה את הסתייגות 65.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

ההסתייגות לסעיף 65 לא נתקבלה.
מיכל רוזין (מרצ)
תום לב. זה מזכיר לי מישהו שאמר: היתממות.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אתן לאמיר אוחנה קצת חופש.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות מס' 65 נפלה.

אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין של הסתייגות 65.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

ההסתייגות לחלופין א לסעיף 65 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הלחלופין נפל.

עוברים להצבעה על הסתייגות מס' 66.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 10

הסתייגות 66 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות מס' 66 נפלה.

אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות מס' 67.
קריאות
- - -
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 10

הסתייגות 67 לא נתקבלה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
סמוטריץ, אתה רוצה להצביע על ההסתייגות שלך?
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגת מס' 67 נפלה.

אנחנו סיימנו את ההצבעות על ההסתייגויות לסעיף 2. אנחנו עוברים להצבעות על ההסתייגויות לסעיף 3. אנחנו מעלים להצבעה את הסתייגות מס' 68.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

הסתייגות 68 לא נתקבלה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
בעד – בעד ההתיישבות. נגד – נגד ההתיישבות.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 68 נפלה.

אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות מס' 69.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

הסתייגות לסעיף 69 לא נתקבלה.
מיכל רוזין (מרצ)
אם זה לא היה כל כך עצוב, היינו צוחקים.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 69 נפלה.

אנחנו עכשיו מצביעים על הלחלופין של הסתייגות 69.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 10

ההסתייגות לחלופין א לסעיף 69 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הלחלופין נפל.

אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות מס' 70.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

הסתייגות 70 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 70 נפלה.

אנחנו עוברים לעמ' 22, להסתייגות מס' 71.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

הסתייגות 71 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 71 נפלה.

אנחנו עוברים להסתייגות מס' 72.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
זה הפרומו להיום בלילה, ביטן.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 9

הסתייגות 72 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 72 נפלה.

אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות 73.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

הסתייגות 73 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 73 נפלה.

אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין א להסתייגות 73.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 10

ההסתייגות לחלופין א לסעיף 73 לא נתקבלה.
מיכל רוזין (מרצ)
זה תלוי בחקירה? כעומק החקירה כך עומק ההסדרה?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
עדיף עומק העקירה שהפלתם את שרון- - -
מיכל רוזין (מרצ)
כן, אנחנו שרון. מנהיג השמאל ומרצ שרון.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין א נפל.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
זה תשאל את ביטן – הוא היה בליכוד.
מיכל רוזין (מרצ)
עד לפני שבוע-שבועיים ראש הממשלה היה נגד, ופתאום הוא מקדם, כשיש חקירות.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
שלא תשתף פעולה עם ההפרעות למהלך ההצבעות התקין. בבקשה, היועץ המשפטי.
קריאה
- - -
רויטל סויד (המחנה הציוני)
ביטן, מה תעשה כשראש הממשלה יהיה- - -
מיכל רוזין (מרצ)
כעומק החקירה כך עומק ההסדרה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
ביטן, לא היה כלום כי אין כלום, נכון, ביטן? אמר לכם היועמ"ש – תרדו מזה.
דוד ביטן (הליכוד)
לא יהיה כלום.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
חברת הכנסת נחמיאס ורבין - אני קוראת אותך לסדר בפעם הראשונה. את יכולה לדבר – לא לצרוח.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
לא צעקתי. פשוט קשה לגבור על קולו.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
ביטן, מה תעשה כשראש הממשלה יהיה עצור? מילא נפתלי בנט – לא אכפת לכם ממנו.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
לבקשת היועץ המשפטי של הוועדה, נצביע שוב. אנחנו מצביעים שוב.
קריאות
- - -
דוד ביטן (הליכוד)
- - -
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
נצביע שוב על הסתייגות לחלופין ב להסתייגות 73.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 2

נגד – 10

ההסתייגות לחלופין ב לסעיף 73 לא נתקבלה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אני מבקשת הצעה לסדר – אני רוצה שתיקחי לי את הקריאה שקראת לי בפעם הראשונה, כי זה היה במאמץ לגבור על קולו של ביטן.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ב נפל.

אנחנו מצביעים על הסתייגות מס' 74.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
חברת הכנסת מיכאלי במקום חברת הכנסת רויטל סויד.

מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 2

נגד – 10

הסתייגות 74 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 74 נפלה.

אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות 75.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

הסתייגות 75 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 75 נפלה.

אנחנו מצביעים על הלחלופין של הסתייגות 75.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 10

ההסתייגות לחלופין א לסעיף 75 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה.

עוברים להצבעה על הסתייגות 76.
מיכל רוזין (מרצ)
שולי, בלב את יודעת שאנחנו צודקים. חזרנו לתום לב. שימו לב. הכול כל כך בתמימות.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
זה שסמוטריץ לא הגיש הסתייגות על סעיף 7, זה לפלא בעיניי.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 10

הסתייגות 76 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 76 נפלה.

עוברים להצבעה על הסתייגות 77.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

הסתייגות 77 לא נתקבלה.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
אני יוצא וחוזר בעוד עשרים דקות.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
אנחנו עוברים לעמ' 23, להצבעה על הלחלופין א של הסתייגות מס' 77.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין א לסעיף 77 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין א נפל.

אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין ב'.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 8

ההסתייגות לחלופין ב לסעיף 77 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ב נפל.

אנחנו מצביעים על לחלופין ג להסתייגות מס' 77.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ג לסעיף 77 לא נתקבלה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
סמוטריץ, אתה מצביע בעד ההסתייגות? כבוד, סמוטריץ. יס. סוף-סוף.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות לחלופין ג נפלה.

אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין ד.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 10

ההסתייגות לחלופין ד לסעיף 77 לא נתקבלה.
מיכל רוזין (מרצ)
שוד לאור היום המתבצע בתום לב.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
ואז הצבעה לסמוטריץ. אמרתי לך – זה בעד, נגד וסמוטריץ.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ד נפל.

אנחנו מצביעים על לחלופין ה.
מיכל רוזין (מרצ)
החוק להנצחת הגזל.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ה לסעיף 77 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ה נפל.

מצביעים על לחלופין ו.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ו לסעיף 77 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ו נפל.

אנחנו מצביעים על לחלופין ז.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ז לסעיף 77 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין ח.
מיכל רוזין (מרצ)
הצבעתם נגד כרם נבות. ככה יעשה לאיש שהמלך חפץ ביקרו.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
אני גאה בכל אחד שהתנ"ך הוא אבן יסוד לרגליו.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 10

ההסתייגות לחלופין ח לסעיף 77 לא נתקבלה.
מיכל רוזין (מרצ)
מגילת אסתר. עושים קרקס ופורים מהמדינה הזאת.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ח נפל.

אנחנו מצביעים על לחלופין ט.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
במקום לעשות ט"ו בשבט. לטעת, לבנות.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 10

ההסתייגות לחלופין ט לסעיף 77 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
עוברים להצבעה על הסתייגות 78.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות 78 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 78 נפלה.

אנחנו עוברים לעמ' 24. נצביע על לחלופין הסתייגות 78.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 10

ההסתייגות לחלופין א לסעיף 78 לא נתקבלה.
מיכל רוזין (מרצ)
הם לא רוצים לבדוק אם נפגעו זכויות. חס וחלילה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הלחלופין נפל.

עוברים להצבעה על הסתייגות 79.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

הסתייגות 79 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 79 נפלה.

אנחנו עוברים לעמ' 25. לחלופין א להסתייגות 79.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין א לסעיף 79 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין א נפל.

מצביעים על לחלופין ב.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ב לסעיף 79 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ב נפל.

מצביעים על לחלופין ג.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ג לסעיף 79 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ג נפל. מצביעים על לחלופין ד.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ד לסעיף 79 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ד נפל.

עוברים להצבעה על לחלופין ה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
מה שנפל זה ההתיישבות, אדוני.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ה לסעיף 79 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ה נפל.

אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות 80.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

הסתייגות 80 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 80 נפלה.

עוברים ללחלופין א להסתייגות 80.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין א לסעיף 80 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין א נפל.

אנחנו עוברים לעמ' 26. ראשית העמוד. לחלופין ב להסתייגות מס' 80.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ב לסעיף 80 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ב נפל.

אנחנו מצביעים על לחלופין ג.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ג לסעיף 80 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
עוברים להצבעה על לחלופין ד.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
בעד – בעד ההתיישבות. נגד – נגד ההתיישבות.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ד לסעיף 80 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ד נפל.

אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין ה.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 10

ההסתייגות לחלופין ה לסעיף 80 לא נתקבלה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
בעד – בעד ההתיישבות. נגד – נגד ההתיישבות.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ה נפל.

עוברים להצבעה על הסתייגות 81.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
בעד – בעד ההתיישבות. נגד – נגד ההתיישבות.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

הסתייגות 81 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 81 נפלה.

עוברים להצבעה על לחלופין א להסתייגות 81.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין א לסעיף 81 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין א נפל.

אנחנו מצביעים על לחלופין ב של הסתייגות 81.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ב לסעיף 81 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ב נפל.

עוברים להצבעה על לחלופין ג.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
שולי, את לא בעד ההתיישבות?
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
ברור. בגלל שאני בעד ההתיישבות, אני פה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ג לסעיף 81 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ג נפל.

עוברים לעמוד 27. ראשית העמוד. לחלופין ד.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ד לסעיף 81 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ד נפל.

מצביעים על לחלופין ה.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ה לסעיף 81 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ה נפל.

עוברים להצבעה על לחלופין ו.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ו לסעיף 81 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ו נפל.

מצביעים על הסתייגות 82.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 8

הסתייגות 82 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
עוברים לעמוד 28. לחלופין א להסתייגות 82.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין א לסעיף 82 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה.

מצביעים על לחלופין ב.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ב לסעיף 82 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
עוברים לעמ' 29. מצביעים על לחלופין ג.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ג לסעיף 82 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ג נפל.

מצביעים על לחלופין ד.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ד לסעיף 82 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
כמה קר פה.
מיכל רוזין (מרצ)
ההחלטה הזאת גורמת לו לקור פנימי. נבטל אותה – יהיה לך חום פנימי.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
אנחנו עוברים לעמ' 30, ראשית העמוד. לחלופין ה.
מיכל רוזין (מרצ)
מי שיש לו באמת תום לב, סמוטריץ, חם לו. מי שאין לו, קר לו.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ד לסעיף 82 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
עמ' 30, הסתייגות 83.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

הסתייגות 83 לא נתקבלה.
מיכל רוזין (מרצ)
אילטוב, עזוב אותך. ראש המפלגה שלך אומר שהוא נגד החוק. למה אתה מצביע בעד? זהו, הפסקתם להקשיב לליברמן?
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
חבל. סוף-סוף דברי טעם, ואז לא מקשיבים לו.
מיכל רוזין (מרצ)
איפה נעלמה הדיקטטורה, כשסוף-סוף צריכים אותה?
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
עכשיו הם נזכרו להיות בעד דמוקרטיה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 83 נפלה.

מצביעים על הסתייגות 84.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

הסתייגות 84 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 84 נפלה.

עוברים להסתייגות 85.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

הסתייגות 85 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 85 נפלה.

מצביעים על הלחלופין להסתייגות 85.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין א לסעיף 85 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין נפל.

מצביעים על הסתייגות 86.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות 86 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 86 נפלה.

אנחנו מצביעים על לחלופין א של הסתייגות 86.
מיכל רוזין (מרצ)
אתם לא בעד שלא יהיו הוראות שסותרות את החוק הזה?
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין א לסעיף 86 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה.

אנחנו מצביעים על לחלופין ב להסתייגות 86.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין א לסעיף 86 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה.

אנחנו מצביעים על הסתייגות 87.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

הסתייגות 87 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 87 נפלה.

עוברים ללחלופין א להסתייגות 87.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין א לסעיף 87 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין א נפלה.

עוברים לעמ' 31, ראשית העמוד. לחלופין ב להסתייגות 87.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ב לסעיף 87 לא נתקבלה.
מיכל רוזין (מרצ)
מי בעד גניבה בתום לב ובהסכמת המדינה?
נחמן שי (המחנה הציוני)
מי בעד שלמות העם או שלמות הארץ?
מיכל רוזין (מרצ)
או שלמות הסמוטריץ.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ב נפל.

עוברים ללחלופין ג.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ג לסעיף 87 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ג נפל.

אנחנו מצביעים על לחלופין ד.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ד לסעיף 87 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ד נפל.

עוברים להצבעה על לחלופין ה.
מיכל רוזין (מרצ)
מי בעד מדינת ישראל?
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
אני בעד מדינת ישראל. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ה לסעיף 87 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
עוברים להצבעה על לחלופין ו.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ו לסעיף 87 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ו נפל.

עוברים להצבעה על הסתייגות מס' 88.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד? נאוה מחליפה את חבר הכנסת ביטן.

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לסעיף 88 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין א להסתייגות 88.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין א לסעיף 88 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין א נפל.

אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין ב להסתייגות 88.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ב לסעיף 88 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
עוברים להצבעה על לחלופין ג.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ג לסעיף 88 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ג' נפל.

עוברים להצבעה על לחלופין ד.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ד לסעיף 88 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ד נפל.

מצביעים על לחלופין ה.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ה לסעיף 88 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ה נפל.

עוברים להצבעה על לחלופין ו.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ו לסעיף 88 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ו נפל.

עוברים להצבעה על לחלופין ז.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ז לסעיף 88 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ז נפל.

אנחנו עוברים לעמ' 32. ראשית העמוד. לחלופין ח.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 8

ההסתייגות לחלופין ח לסעיף 88 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ח נפל.

מצביעים על לחלופין ט.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ט לסעיף 88 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
עוברים להצבעה על לחלופין י.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין י לסעיף 88 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין י נפל.

עוברים להצבעה על לחלופין יא.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין יא לסעיף 88 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין יא נפל.

מצביעים על לחלופין יב.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין יב לסעיף 88 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין יב נפל.

אנחנו מצביעים על לחלופין יג.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין יג לסעיף 88 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין יג נפל.

מצביעים על לחלופין יד.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין יד לסעיף 88 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין יד נפל.

מצביעים על לחלופין טו.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין טו לסעיף 88 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
מצביעים על לחלופין טז.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין טז לסעיף 88 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין יז.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 3

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין יז לסעיף 88 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין יז נפל.

מצביעים על לחלופין יח.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 3

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין יח לסעיף 88 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין יט.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 3

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין יט לסעיף 88 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין יט נפל.

מצביעים על לחלופין כ.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 3

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין כ לסעיף 88 לא נתקבלה.
מיכל רוזין (מרצ)
או, הגענו להסתייגות של בצלאל סמוטריץ.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
אנחנו עוברים לעמ' 33. הסתייגות מס' 89. ההסתייגות היא הסתייגות לנושא, לכן ההצבעה היא על כל התיקונים שכלולים באותה הסתייגות לנושא.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 1

נגד – 8

ההסתייגות לחלופין לסעיף 89 לא נתקבלה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
בצלאל, עכשיו תראה מה זה להיות בבדידות מזהרת.
מיכל רוזין (מרצ)
לא צריך, אפשר לעשות התיישבות בגושים, לחזק אותם.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה.

סיימנו את ההסתייגות לסעיף 3. אנחנו עוברים לעמ' 34, יש הסתייגות לאחרי סעיף 3, הסתייגות מס' 90.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 3

נגד – 9

הסתייגות לסעיף 90 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 90 נפלה.

עוברים להסתייגות מס' 91.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 3

נגד – 9

הסתייגות 91 לא נתקבלה.
מיכל רוזין (מרצ)
רכוש ממשלתי שהושג במרמה – זה מה שאתם מצביעים בעדו.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 92 נפלה.

אנחנו מצביעים על לחלופין של הסתייגות 92.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 3

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין א לסעיף 92 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 93.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 9

ההסתייגות 93 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 93 נפלה.

אנחנו מצביעים על הסתייגות מס' 94.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 9

הסתייגות 94 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 94 נפלה.

אנחנו מצביעים על הסתייגות 95.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 9

הסתייגות 95 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתיגות נפלה.

אנחנו מצביעים על הסתייגות 96.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 9

הסתייגות 94 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה.

אנחנו מצביעים על הסתייגות 97.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 9

הסתייגות 97 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
מצביעים על לחלופין א להסתייגות מס' 97.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין א לסעיף 97 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
עמ' 35. תחתית העמוד. נצביע על לחלופין ב להסתייגות מס' 97.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ב לסעיף 97 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה.

לחלופין ג, הסתייגות 97.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ג לסעיף 97 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה.

מצביעים על הסתייגות מס' 98.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 8

הסתייגות 98 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה.

אנחנו עוברים לעמ' 36. לחלופין א להסתייגות 98.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין א לסעיף 98 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה.

אנחנו מצביעים על לחלופין ב.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ב לסעיף 98 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה.

עוברים ללחלופין ג.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ג לסעיף 98 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה.

עוברים להסתייגות מס' 99.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 9

הסתייגות 99 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
עוברים לעמ' 37. ראשית העמוד, הסתייגות מס' 100.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 9

הסתייגות 100 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות מס' 100 נפלה.

אנחנו מצביעים על הלחלופין להסתייגות מס' 100.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין א לסעיף 100 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה.

אנחנו מצביעים על הסתייגות מס' 101.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 8

הסתייגות 101 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אנחנו בעד – מי שבעד מדינה יהודית ודמוקרטית, מטבע הדברים. ובעד היועץ המשפטי לממשלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
עוברים להסתייגות 102.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 9

הסתייגות 102 לא נתקבלה.
מיכל רוזין (מרצ)
הסכמה בכתב של בעל הזכויות במקרקעין. מה קרה?
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה.

אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות 103.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

הסתייגות 103 לא נתקבלה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני רק רוצה להודיע לכם שכרגע מתקיים הדיון על חוק קמיניץ בחדר הסמוך.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה.

אנחנו מצביעים על הסתייגות מס' 103.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 9

הסתייגות 104 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה.

אנחנו מצביעים על הסתייגות מס' 105.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 9

הסתייגות 105 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה.

אנחנו מצביעים על הסתייגות מס' 106.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 9

הסתייגות 106 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה.

אנחנו מצביעים על הסתייגות מס' 107.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 9

הסתייגות 107 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה.

אנחנו מצביעים על הסתייגות מס' 108.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 9

הסתייגות 108 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
אנחנו עוברים לעמ' 38. בראשיתו אנחנו מצביעים על הסתייגות 109.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 9

הסתייגות 109 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה.

מצביעים על הסתייגות מס' 110.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

הסתייגות 110 לא נתקבלה.
מיכל רוזין (מרצ)
כמה יש פה?
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
עד 10 יש לנו פה, וכרגע נמצאים פה 9.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות 110 נפלה.

עוברים להצבעה על הסתייגות 111.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

הסתייגות 111 לא נתקבלה.
מיכל רוזין (מרצ)
אנחנו על בית המשפט העליו. מה, אתם נגד בית המשפט העליון? מה קורה לכם?
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות נפלה.

אנחנו מצביעים על הסתייגות מס' 112.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

הסתייגות 112 לא נתקבלה.
מיכל רוזין (מרצ)
איך אתם לא מתביישים, שניכם? חברי הוועדה לבחירת שופטים. אתם נגד בית המשפט העליון.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה.

סיימנו את ההסתייגויות לסעיף 4. עוברים להסתייגויות לסעיף 5.
נורית קורן (הליכוד)
זה עוד עבודה.
קריאות
- - -
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
תאפשרו ליועץ המשפטי להמשיך.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות לסעיף 5. עמ' 38, הסתייגות מס' 113.
מיכל רוזין (מרצ)
מה גובר – היועץ המשפטי לממשלה או לוועדה, מבחינת החוק הישראלי?
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

הסתייגות 113 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה.

אנחנו מצביעים על לחלופין א להסתייגות מס' 113.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין א לסעיף 113 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה.

עוברים ללחלופין ב לסעיף 113.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

ההסתייגות לחלופין ב לסעיף 113 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ב נפל.

אנחנו מצביעים על הסתייגות 114.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 3

נגד – 8

הסתייגות 114 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
היו"ר שולי מועלם-רפאלי: גברתי היושבת-ראש, יש לי נושא חדש לסעיף 3. אני מבקש נושא חדש, ומוכן לנמק.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
זה אומר שזה יעבור לוועדת הכנסת. כל סעיף 3?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כן.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
אבל לא מסבירים פה.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
היועץ המשפטי לוועדה, לחבר הכנסת אוסאמה סעדי יש טענת נושא חדש על סעיף 3. אנחנו ממשיכים בהצבעות, והנושא הזה יעבור לוועדת הכנסת.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
הוא אמר מראש.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לא. הוא אמר מראש על התוספת – הוא לא אמר מראש על סעיף 3.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
לא, לא. חבר הכנסת סעדי, אמרת רק על התוספת.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
על התוספת אי-אפשר להצביע.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
התוספת – זה מה שאמר חבר הכנסת סעדי.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
לי יש נושא חדש לסעיף 10.
מיכל רוזין (מרצ)
זה מה שביקשנו מהתחלה ואמרתם לא.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לגבי טענות "נושא חדש", טענת "נושא חדש" לפי התקנון טוענים על הצעה לתיקון נוסח הצעת החוק. מכיוון שכל מההסתייגויות פה יצאה לתיקון, אז אנא מכם, תבהירו לאיזו הסתייגות אתם מתכוונים. חברת הכנסת סויד אמרה שהיא אומרת "נושא חדש" על סעיף 10, האם הכוונה שלך לכל ההסתייגויות לסעיף 10 או להסתייגות ספציפית לסעיף 10. אנא מכם, הבהירו על מה בדיוק טענת "נושא חדש". לא לומר באופן כללי על כל סעיף 3.
מיכל רוזין (מרצ)
ביקשתם לא להסביר.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
יש הבדל בין להסביר לבין להגיד על מה טוענים. הנימוק הוא לא פה, הנימוק הוא בוועדת הכנסת.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
אנחנו לא רוצים נימוק, אנחנו רוצים אמירה על מה טענת הנושא החדש ועל איזה סעיף הטענה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
על מה נטענת טענת "נושא חדש", כדי שזה יהיה ברור. כרגע אנחנו נמצאים בהצבעות על סעיף 5.
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
האם אפשר לדעת בצורה מפורשת על מה הוגש "נושא חדש"?
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
בינתיים עוד לא הוגש.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
מה שרשום לי זה שהוגש בדיעבד, כי על הצבענו כבר, חבר הכנסת סעדי על סעיף 3, ועל התוספת שעליה עוד לא הצבענו ואנחנו גם לא יכולים להצביע בגלל טענת "נושא חדש". חברת הכנסת סויד אמרה שהיא מגישה על סעיף 10, אבל אני מבקש, חברת הכנסת סויד, אם תוכלי למקד את הטענה שלך. למקד לא במובן של לנמק, כי לנמק יהיה בוועדת הכנסת, אלא למקד על מה את טוענת "נושא חדש".
רויטל סויד (המחנה הציוני)
בהצעת החוק שעברה בקריאה ראשונה לא היה סעיף ועדת השגות כמו סעיף 10א. זה סעיף חדש שמגיע עכשיו.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
עכשיו אנחנו לא מתעסקים בהצעת החוק, אלא בהסתייגויות. האם את טוענת טענת "נושא חדש" על ההסתייגויות לסעיף 10?
רויטל סויד (המחנה הציוני)
לא. יש פה סעיף.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
אז את זה את לא יכולה.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
אני לא מצליחה להבין למה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
אני אסביר. לפי התקנון, הוועדה רשאית לתקן את הצעת החוק, להכניס בה תיקונים, כל עוד התיקון לא חורג מגדר הנושא. כרגע אנחנו נמצאים בשלב שבו אנחנו מצביעים על ההסתייגויות. בעצם ההסתייגויות האלה – כל אחת ואחת מהן הן הצעות של חברי הכנסת, הצעות לתיקון.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
אתה אומר שאת הנושא החדש אפשר להעלות עכשיו, הוא רק קשור להסתייגויות?
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
כן. כשנגיע להצביע על החוק, תוכלי על סעיף 10. לכן אני שואל על איזה מההסתייגויות לסעיף 10 את טוענת טענת "נושא חדש".
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
לא, אין לה טענה על הסתייגויות.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
על החוק? אז כשנגיע לחוק תטענו על החוק. כרגע אנחנו בהסתייגויות.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
נמשיך בהצבעות.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
אנחנו עוברים לעמוד 39.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
אוסאמה, שלך זה על ההסתייגויות?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, על החוק.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
אז גם לא עכשיו. כשנגיע לחוק. אנחנו כרגע מתעסקים בהסתייגויות. אם יש לך טענה שהסתייגות מסוימת היא נושא חדש, זה הזמן לטעון אותה. כשנגיע להצבעה על החוק, אז תטען טענת "נושא חדש" על התוספת. עכשיו טענות "נושא חדש" על ההסתייגויות. אז כרגע בעצם אין שום נושא חדש על השולחן, כי על ההסתייגויות אין טענת "נושא חדש".
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מנהל הוועדה עושה סדר. שימו לב שמי שמצביע, צריך להצביע, ומי שלא, לא מצביע.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
אני החלפתי את מרב.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
חבר הכנסת עמר בר-לב החליף את מרב, שהחליפה את נחמן. רועי במקום פלסקוב. מיכל בירן במקום איילת ורבין, חיים במקום יעל גרמן.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
אנחנו עוברים לעמוד 39, לחלופין א להסתייגות מספר 114.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד לחלופין א להסתייגות 114? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 8

נמנעים – אין

לחלופין א להסתייגות 114 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה.

אנחנו עוברים לעמוד 40, לחלופין ב להסתייגות מספר 114.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 8

נמנעים – אין

לחלופין ב להסתייגות 114 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה.

אנחנו עוברים לעמוד 41, לחלופין ג. גם זה להסתייגות מספר 114.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

נמנעים – אין

לחלופין ג להסתייגות 114 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה.

אנחנו עוברים לעמוד 42, להסתייגות מספר 115.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד הסתייגות מספר 115? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

נמנעים – אין

הסתייגות 115 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה.

אנחנו עוברים לעמוד 43, הסתייגות מספר 116.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד הסתייגות 116? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

נמנעים – אין

הסתייגות 116 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה. אנחנו מצביעים על הסתייגות מספר 117.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 9

נמנעים – אין

הסתייגות 117 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה.

אנחנו מצביעים על הסתייגות מספר 118.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 9

נמנעים – אין

הסתייגות 118 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה.

אנחנו עוברים לעמוד 44, הסתייגות מספר 119.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

נמנעים – אין

הסתייגות 119 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה.

אנחנו עוברים להסתייגות מספר 120.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

נמנעים – אין

הסתייגות 120 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה.

הסתייגות מספר 121.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

נמנעים – אין

הסתייגות 121 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות התקבלה.

הסתייגות מספר 122.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

נמנעים – אין

הסתייגות 122 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה. סיימנו את ההסתייגויות לסעיף 5. אנחנו עוברים להסתייגויות לסעיף 6. הסתייגות מספר 123.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

נמנעים – אין

הסתייגות 123 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה. אנחנו מצביעים על הסתייגות 124.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 10

נמנעים – אין

הסתייגות 124 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה. אנחנו מצביעים על החלופין א להסתייגות 124.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 10

נמנעים – אין

לחלופין א להסתייגות 124 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה. אנחנו עוברים לחלופין ב.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 10

נמנעים – אין

לחלופין ב להסתייגות 124 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה. אנחנו מצביעים על הסתייגות 125.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 10

נמנעים – אין

הסתייגות 125 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה. אנחנו עוברים לחלופין להסתייגות 125.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 10

נמנעים – אין

לחלופין להסתייגות 125 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה. אנחנו עוברים לעמוד 45, הסתייגות מספר 126.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 9

נמנעים – אין

הסתייגות 126 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה. אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות מספר 127.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 9

נמנעים – אין

הסתייגות 126 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה. אנחנו מצביעים על לחלופין להסתייגות 127.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד לחלופין? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 9

נמנעים – אין

לחלופין להסתייגות 127 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה. הסתייגות מספר 128.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 9

נמנעים – אין

הסתייגות 128 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה. אנחנו מצביעים על לחלופין להסתייגות 128.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 9

נמנעים – אין

לחלופין להסתייגות 128 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
אמיר, אשמח אם תחליף אותי לכמה דקות.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
אנחנו בעמוד 45 בהסתייגות מספר 129.
מ"מ היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 8

נמנעים – אין

הסתייגות 129 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה. אנחנו מצביעים על לחלופין של 129.
מ"מ היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 9

נמנעים – אין

לחלופין להסתייגות 129 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה. סיימנו את ההסתייגויות לסעיף 6. אנחנו עוברים להסתייגות לסעיף 7. הסתייגות מספר 130.
מ"מ היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 9

נמנעים – אין

הסתייגות 130 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה. אנחנו עוברים לחלופין א להסתייגות 130.
מ"מ היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

נמנעים – אין

לחלופין א להסתייגות 130 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה. אנחנו מצביעים על לחלופין ב ל-130.
מ"מ היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 8

נמנעים – אין

לחלופין ב להסתייגות 130 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה. אנחנו עוברים לעמוד 46, להסתייגות מספר 131.
מ"מ היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

נמנעים – אין

הסתייגות 131 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה. אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין א להסתייגות 131.
מ"מ היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

נמנעים – אין

לחלופין א להסתייגות 131 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה. אנחנו מצביעים על לחלופין ב להסתייגות 131.
מ"מ היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

נמנעים – אין

לחלופין א להסתייגות 124 לא נתקבלה.
יהודה גליק (הליכוד)
הפיליבסטרים האלה מקדמים משהו?
מיכל רוזין (מרצ)
החוקים שלך מקדמים משהו? החוק הזה? את מה הוא מקדם החוק הזה?
יהודה גליק (הליכוד)
את החלת החוק הישראלי ביהודה ושומרון.
מיכל רוזין (מרצ)
סיום החזון הציוני, זה מה שאתה מקדם.
יהודה גליק (הליכוד)
נכון, סיום יישום החזון הציוני.
מיכל רוזין (מרצ)
ממש.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לחלופין ב נפל. אנחנו מצביעים על הסתייגות מספר 132.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

נמנעים – אין

הסתייגות 132 לא נתקבלה.
מיכל רוזין (מרצ)
אייכלר, אתה תינוק שנשבה. איך הבית היהודי הצליחו למשוך אתכם.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה. אנחנו מצביעים על הסתייגות מספר 133.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

נמנעים – אין

הסתייגות 133 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה. אנחנו מצביעים על הסתייגות 134.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

נמנעים – אין

הסתייגות 134 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה. אנחנו מצביעים על הסתייגות מספר 135.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

נמנעים – אין

הסתייגות 135 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה. אנחנו מצביעים על הסתייגות מספר 136.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

נמנעים – אין

הסתייגות 136 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה. אנחנו עוברים לעמוד 47, הסתייגות מספר 137.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

נמנעים – אין

הסתייגות 137 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה. אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות מספר 138.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

נמנעים – אין

הסתייגות 138 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה. אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות מספר 139.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

נמנעים – אין

הסתייגות 139 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה. אנחנו מצביעים עכשיו על הסתייגות מספר 140.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

נמנעים – אין

הסתייגות 140 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה. הסתייגות מספר 141.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

נמנעים – אין

הסתייגות 141 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה. סיימנו את ההסתייגויות לסעיף 7. הסתייגויות לסעיף 8. הסתייגות מספר 142.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

נמנעים – אין

הסתייגות 142 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה. הסתייגות מספר 143.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

נמנעים – אין

הסתייגות 143 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה. הסתייגות מספר 144.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

נמנעים – אין

הסתייגות 144 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה. הסתייגות מספר 145.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

נמנעים – אין

הסתייגות 145 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות מספר 146.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

נמנעים – אין

הסתייגות 146 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה. הסתייגות מספר 147.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

נמנעים – אין

הסתייגות 147 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה. הסתייגות מספר 148.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

נמנעים – אין

הסתייגות 148 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה. אנחנו עוברים לעמוד 48, הסתייגות מספר 149.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

נמנעים – אין

הסתייגות 149 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה. הסתייגות מספר 150.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

נמנעים – אין

הסתייגות 150 לא נתקבלה.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
אני רוצה שחוק ההסדרה יחול גם על קיבוצים שהוקמו על אדמות של ערבים והם דורשים לפנות אותם.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה. הסתייגות מספר 151.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

נמנעים – אין

הסתייגות 151 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה. אנחנו מצביעים על לחלופין של 151.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד לחלופין? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

נמנעים – אין

לחלופין להסתייגות 151 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הלחלופין. אנחנו מצביעים על הסתייגות מספר 152.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

נמנעים – אין

הסתייגות 152 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה. אנחנו מצביעים על הסתייגות מספר 153.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

נמנעים – אין

הסתייגות 153 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה. הסתייגות מספר 154.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד 154? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

נמנעים – אין

הסתייגות 154 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה. אנחנו מצביעים על הסתייגות מספר 155.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

נמנעים – אין

הסתייגות 155 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
הסתייגות מספר 156.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

נמנעים – אין

הסתייגות 156 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה. הסתייגות מספר 157.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 10

נמנעים – אין

הסתייגות 157 לא נתקבלה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
ההסתייגות נפלה. אנחנו עוברים לעמוד 49, לחלופין א להסתייגות מספר 157.
היו"ר שולי מועלם-רפאלי