ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 01/02/2017

מתווה הטבות המס פוגע בישובי קו הגבול בצפון., מתווה הטבות המס הפוגע ביישוביים בקו הגבול בצפון., מתווה הטבות המס הפוגע בישובים בקו הגבול בצפון, מתווה הטבות המס הפוגע ביישוביים בקו הגבול בצפון

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 636

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, ה' בשבט התשע"ז (01 בפברואר 2017), שעה 10:00
סדר היום
1. מתווה הטבות המס הפוגע ביישוביים בקו הגבול בצפון

2. מתווה הטבות המס הפוגע בישובים בקו הגבול בצפון

3. מתווה הטבות המס הפוגע ביישוביים בקו הגבול בצפון.

4. מתווה הטבות המס פוגע בישובי קו הגבול בצפון.
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

נאוה בוקר

דוד ביטן

מיכל בירן

איתן ברושי

יצחק וקנין

מיקי לוי

מיקי רוזנטל
חברי הכנסת
איל בן ראובן

מסעוד גנאים

איילת נחמיאס ורבין

אוסאמה סעדי

יפעת שאשא ביטון
מוזמנים
נטליה מירנצ'וב - מנהלת תחום מפקחת ארצי, משרד האוצר

יהורם אלבז - מרכז בכיר ניתוח כלכלי, משרד הבינוי והשיכון

בריאן ניגן - היועץ המשפטי, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

יורם ישראלי - ראש המועצה מטה אשר

סיון יחיאלי - ראש המועצה המקומית כפר ורדים

שי כהן - מנהל קהילה, קיבוץ יחיעם

אורלי גבישי סוטו - מרכזת משק, קיבוץ חניתה
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

שיר שפר
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
מוריה אביגד

מתווה הטבות המס הפוגע ביישוביים בקו הגבול בצפון
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים בנושא: מתווה הטבות המס הפוגע ביישוביים בקו הגבול בצפון, של חברי הכנסת איל בו ראובן, יפעת שאשא ביטון, יצחק וקנין ואלעזר שטרן. חבר הכנסת איל בן ראובן הוא הראשון שהציע אבל חבר הכנסת יצחק וקנין, שצריך לנהל את המליאה, יציג את זה. בבקשה, אם אפשר בקצרה.
יצחק וקנין (ש"ס)
חברים, אני אומר מספר מילים, פשוט אני צריך ללכת לפתוח את ישיבת המליאה. כשהעלנו את נושא הטבות המס גם אני העליתי את הבעיה של יישובי גדר. תלכו לפרוטוקול, אתם תראו את הדברים, הם נאמרו בצורה מפורשת. אמרתי שלדעתי יש פה בעיה עם יישובי הגדר. למרות שנקבע, לפי איזו נוסחה שקובעת שמצב המועצה הוא זה שקובע את גובה ההנחה לאותם יישובים, אמרתי שלדעתי יש פה עיוות גדול מאוד כי תמיד התייחסנו ליישובי גדר התייחסות שונה משאר היישובים ופה אני חושב שישנה בעיה רצינית. מדובר ביישובים שאני יכול לציין אותם: ראש הנקרה, חניתה, אדמית, ערב אל עראמשה - - -
יורם ישראלי
עראמשה קיבלו בעזרת השינוי במדד הסוציו-אקונומי, הם בשיא.
יצחק וקנין (ש"ס)
אבל השאלה אם העלו עכשיו.
יורם ישראלי
כן.
יצחק וקנין (ש"ס)
העלו להם את המס?
יורם ישראלי
כן.
יצחק וקנין (ש"ס)
בצת, אילון, מצובה. כל היישובים האלה בעייתיים. אלה יישובים ממש צמודי גדר. לא יכול להיות שהיישובים האלה לא יקבלו את ההנחה בהתאם לשאר היישובים. העליתי את הדבר הזה, אמרתי את זה אז בדיון ואני חוזר ואומר את זה – בשביל זה ביקשנו את הדיון המהיר – אני חושב שצריך לשנות את הדבר הזה.
היו"ר משה גפני
תודה. איל בן ראובן, בבקשה.
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
כבוד היושב-ראש, תודה רבה על הדיון המהיר הזה, חשיבותו גדולה. אני באתי בעצם להצביע פה על אבסורד שחייב בתיקון מהיר. בעיני, זה נושא קל כי האבסורד הוא כל כך גדול. הובלת את סוגיית הטבות המס לפני מספר חודשים, הגעתם לתוצאות מאוד מאוד יפות ומאוד מאוד ראויות אבל נשארו מספר לקונות ועכשיו צריך לתקן אותן, צריך לתקן אותן מהר. המוביל בעיני הוא נושא אותם יישובי קו עימות.

אני מצביע לך על חמישה יישובים כרגע: חניתה, אדמית, ראש הנקרה, בצת ואילון, אלה יישובים שברובם, כבוד היושב-ראש, כשאתה עומד בגן הילדים, למשל בחניתה, אתה רואה את הדגלים של חיזבאללה. בעיני, ביטחון האנשים, סוגיית הביטחון ביישובים האלה – זה יישובים שחיים כבר עשרות שנים תחת איום ביטחוני, וצריך להודות באמת, זה מרכיב מרכזי בחייהם. אנחנו רוצים שליישובים האלה יבואו אנשים וסוגיית הטבות המס היא עניין היום – אני שומע את זה, אני גר בצפון, אני שומע מאנשים עד כמה זה משנה באשר לאיפה אנחנו הולכים לגור. האבסורד הוא שהקריטריון איפה נמצאת המועצה האזורית הפך להיות נושא כל כך חשוב שהוא עולה על קרבת היישובים לקו הגבול. חניתה – יושבת פה אורלי – זה יישוב שדקה של מעבר גדר. הייתי ביישוב – אתה יודע מאיפה אני בא – דקה וחוליה של חיזבאללה נמצאת בפנים. אם אנחנו רוצים שהיישובים האלה ימשיכו להתפתח ואנשים יבואו לשם חייבים לתקן את העיוות הזה ומהר.

עוד נקודה אחת שאני רוצה להעלות פה בהזדמנות שאנחנו פה – יושב פה ראש המועצה של כפר ורדים - - -
היו"ר משה גפני
הוא חבר קבוע בוועדת הכספים.
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
והוא, אגב, גם יושב-ראש קו העימות בצפון. בנושא ביטחון אנחנו כתובת, אנחנו מדברים הרבה. כפר ורדים הוא היום תחת אמירה שב-2017 מסתיים הסכם הטבות המס של היישוב הזה. היישוב הזה היום הולך לבנות 2,000 ומשהו יחידות דיור. כפר ורדים ומעלות זה אותו דבר – נכון שהסוציו-אקונומי קצת יותר גבוה אבל הטיעון של להחליש חזקים הוא לא נכון. כפר ורדים הוא יישוב בריא, אנחנו רוצים שהוא ימשיך להיות בריא, אנחנו רוצים שהוא ימשיך לחיות. לכן גם זאת נקודה – אני מניח שסיון תכף יגיד מילה בעניין הזה – טעונה. עד כאן. אני באמת מבקש החלטות מהירות בעניין הזה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. יפעת שאשא ביטון, בבקשה.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
תודה רבה. כבוד היושב-ראש, אם אני אומר את זה בקצרה, עיקר הטענה לגבי הנושא של הטבות המס היא שילוב מחדש של היישובים שבעצם יצאו מהמתווה והישארות כפר ורדים בשנים הקרובות.
היו"ר משה גפני
היישובים שעליהם מדברים לא יצאו.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
חלקם, אגב, לא מקבלים וחלקם מקבלים הטבה מאוד מאוד נמוכה ביחס למה שהם קיבלו - - -
היו"ר משה גפני
לא מכיר דבר כזה.
אורלי גבישי סוטו
כן, בהחלט, יישובי הגדר בגליל המערבי מקבלים הטבות נמוכות באופן משמעותי.
היו"ר משה גפני
מה זה משמעותי?
יורם ישראלי
משמעותי זה 11 מול 13, ותקרה 168 מול 198.
היו"ר משה גפני
אבל לא להגיד שירדו יישובים. היתה ירידה, 11 היה גם קודם. אבל לא חשוב, בסדר.
מיקי לוי (יש עתיד)
הייתי שם, התקציב היה תקציב סגור.
יורם ישראלי
כי לא משתמשים בו.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
כבוד היושב-ראש, אני רוצה לבסס את הטענה ולהפריד את היישובים האלה, כולל את היישוב כפר ורדים, מהמתווה שעליו דיברנו כאן לפני שנה ונלחמנו עליו כולנו ואני אומר גם למה. אנחנו היום מדברים על תוכנית גליל, אנחנו מדברים על הצורך לחזק את הגליל והצפון. כשאנחנו מדברים על לחזק את הגליל והצפון אנחנו רוצים שם גם אוכלוסיות חזקות, ובואו נודה על האמת, האוכלוסיות האלה לא בהכרח יבחרו להישאר שם ולא יבחרו להגיע אוכלוסיות חדשות אם אנחנו לא נתמרץ ונעודד אותם. בדיוק כמו שאנחנו רוצים לעודד יזמים ובדיוק כמו שאנחנו רוצים לעודד מפעלים, אנחנו רוצים לעודד גם את היישובים החזקים האלה להישאר, לצמוח, לגדול, ואני מניחה שכשהם יהיו חזקים אז גם הגליל בכלל יהיה חזק. מהסיבה הזאת אני מבקשת להאריך את הוראת השעה של כפר ורדים ולהחזיר את הטבות המס כפי שהן היו ליישובים האלה, אפילו כחלק מתוכנית הגליל, ובלי לא לפתוח את כל המתווה כפי שעשינו בשנה שעברה.
היו"ר משה גפני
רק שתביני שהמשמעות של העניין היא שיבואו לכפר ורדים, לא יבואו לקריית שמונה. אחד ילך על חשבון השני, שלא תהיה טעות. אני לא מביע עמדה עכשיו, עכשיו זה דיון מהיר.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אני לא בטוחה שזו המשוואה - - -
היו"ר משה גפני
זו המשוואה.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
גם אנשים שיושבים בכפר ורדים היום לא יבואו לקריית שמונה. צריך לחזק את קריית שמונה, לחזק את כפר ורדים וצריך לחזק את כולם.
סיון יחיאלי
קריית שמונה מקבלת הטבה הרבה יותר גדולה עם תמיכה יותר גדולה.
היו"ר משה גפני
בסדר, אני לא מביע עמדה. בואו נסיים את הנושא הזה. חבר הכנסת ברושי, בבקשה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת וחברי, קודם כל, אנחנו זוכרים ומעריכים, אדוני היושב-ראש, את פעולתך המבורכת ובהחלט צריך לזכור את זה. אבל אני רוצה להגיד משפט עקרוני, יש פה איזה טעם לפגם בניסיון להגיד שיש קריטריונים שמורידים את ההטבה. למשל, מפעל חזק ביישוב חזק לא יקבל פחות מהמקסימום בעידוד השקעות הון בתעשייה. אותו דבר גם בהטבה אחרת, אם זה קרקע או שיכון, קבענו (א)(1), שני ק"מ מהגדר. היה עקרון שעוד עמד עליו יצחק רבין ז"ל – קו עימות זה קו עימות. אז עכשיו אמרו: קו עימות זה קצת הרבה אז ניקח קו גדר, אז נגיד קו גדר קילומטר-שניים, המשמעות היא שבקילומטר או שניים – ואין לזה שום השפעה על קריית שמונה בגלל שזה יישובים קטנים ומבודדים – בקילומטר או שניים יש לנו את המקסימום, כולל חניתה, ראש הנקרה, הדוגמאות האלה. הם צריכים להיות. אם זה 11 או 13 אני לא נכנס כרגע אבל לא יכול להיות שיחולו עליהם הכללים שבגללם מורידים. אצלנו רק מעלים בקודש.

אם אתה לוקח את מי שיושב על הגדר – ובאמת שם אין בעיה של בנייה כי בחיזבאללה אין ועדה מקומית, אין ועדה מחוזית, אין אפילו ותמ"לים, שם בונים כמה שצריך – אנחנו צריכים להגיד שמקום כמו חניתה, שמאז "חומה ומגדל" הוא חומת המגן של מדינת ישראל, הוא לא יכול לקבל פחות מהמקסימום. למה? כי הוא הגדר. אני אומר לך, גפני, זה נאחז גם בקריטריונים למשל של עידוד השקעות הון, של תיירות, של קרקע, של שיכון. אפילו השיכון קבע עכשיו, בגלל שהוא נקלע לסיטואציה כזאת שמי שיושב שני קילומטרים מהגדר מקבל את המקסימום – למה? כי הוא קו העימות, הוא הקו, הוא העימות. אני מבקש להגיד פה, גפני, שאם אתה לוקח את הקו שאני אומר, הוא לא מסבך אותך בקריטריונים והוא גם לא עולה הרבה כסף כי יש שם מעט אנשים. הלוואי שיעלה הרבה כסף. הוא עולה גרושים. יש לך סמכות לאשר את זה.
היו"ר משה גפני
תודה. מסעוד גנאים, בבקשה.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
תודה. אדוני היושב-ראש, חברי איל העלה את נושא הטבות יישובי קו העימות, אני רוצה להעלות עוד עניין בהטבה, אולי זה מצריך דיון, אני וחברי אוסאמה סעדי נבקש אותו - - -
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
אולי מעשה את זה בדיון נפרד באמת?
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
אבל אני רוצה להגיד משום שזה שייך לוועדת הכספים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
במסגרת הקריטריונים.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
זה שייך לישובים כמו העיר שלי, סכנין, שקיבלה הטבה ב-10%, שנה שעברה, 2016, השנה הם מקבלים 7%. השינוי הזה, אומרים להם, בגלל הסטטוס, בגלל האשכול, אבל אי אפשר כאשר מקבלים החלטה בוועדת הכספים והתקציב הוא דו-שנתי שישנו תוך שנה את אחוז ההטבה. לכן, אני וחברי אוסאמה סעדי מבקשים דיון נפרד לנושא הזה.
היו"ר משה גפני
טוב. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני באמת מצטרף לדברי חברי מסעוד גנאים. היינו בסכנין, העניין הזה של השינוי הפתאומי ללא כל הודעה מוקדמת, ללא כל התראה מוקדמת ממש מעורר תסיסה בקרב אלפי אנשים שהיו זכאים, אדוני היושב-ראש. סכנין היתה מקבלת 10%, עכשיו הורידו את זה ל-7%. גם התקרה – הורידו אותה מ-162,000 ל-132,000. בקרב חלק מהמשפחות זה בנטו בערך 500-600 שקל לחודש. אנשים תתכננו את זה - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
אתה יודע כמה יישובים יש? אני פשוט הייתי כאן בכל הישיבות. אחרת היינו פשוט "דופקים" –סליחה על המילה – את היישובים האחרים.
היו"ר משה גפני
כן, אין פה משחקים.
מיקי לוי (יש עתיד)
הוועדה הזאת עשתה הרבה יותר מאשר האוצר נתן.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מיקי, גם אני הייתי ובאמת אני מכיר ומוקיר את מה שעשיתם בוועדת הכספים, הכנסנו עשרות יישובים, גם יישובים ערביים פעם ראשונה.
היו"ר משה גפני
לא גם. לא גם יישובים ערביים – הרבה מאוד מאוד מאוד יישובים ערביים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
כל מי שהיה בגזרה נכנס.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, לא, יש יישובים – טמרה, כאבול, אעבלין – שעוד לא נכנסו. לכן אני אומר, אנחנו נבקש דיון שיבואו גם מס הכנסה. אנשים קיבלו, אדוני היושב-ראש, תיאום לשנת 2017 לפי 10%. אחרי זה, כשסכנין עלתה מ-2 עד 3 – מה זה גם עלתה מ-2 עד 3?
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
יש כאלה שקיבלו בתחילת השנה, בתחילת ינואר – בראשון, שני, חמישי קיבלו הטבה, אחריהם בשבוע קיבלו 7%.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ביטלו את זה, לכן אנחנו נבקש דיון דחוף.
היו"ר משה גפני
תודה. אורלי, בבקשה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אדוני היושב-ראש, קודם כל, כדי להזכיר, אני רוצה לומר תודה רבה וגדולה על מה שהיה פה בכל הנושאים של הטבת המס בפריפריה. אנחנו נדרשנו לבנות איזשהו מודל שלא היה קל לבנות אותו ובאמת עם התאמצות מאוד גדולה של כל הגורמים הרלוונטיים ושל הצוות המשפטי שהיה כאן.
היו"ר משה גפני
סכנין לא ירדה ל-7%.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
היא ירדה ל-7%.
היו"ר משה גפני
היא ב-10%.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הנה, היא ירדה.
היו"ר משה גפני
אמרתם שהיא ירדה ל-7%.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ירדו ל-7% ממה שהודיעו לנו.
היו"ר משה גפני
10%.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
10%, לכן אני אומר, זו החלטת ועדת הכספים - - -
היו"ר משה גפני
אין החלטה של ועדת כספים, יש חוק.
נטליה מירנצ'וב
הם עברו בניקוד למסלול אחר.
שגית אפיק
הם ירדו בניקוד בגלל המדד החברתי-כלכלי החדש?
נטליה מירנצ'וב
כן.
היו"ר משה גפני
אה.
שגית אפיק
עליתם במדד החברתי-כלכלי החדש - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
איזה עלינו?
סיון יחיאלי
חבר'ה, מי שמצליח – מגיע לו עונש.
היו"ר משה גפני
אורלי, תסיימי, יושב-ראש הכנסת לא מאפשר לנו להמשיך.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אני באמת מנסה להסביר את הרציונל שעמד מאחורי המתווה הלא פשוט הזה. בהרבה דברים היינו צריכים באמת לחשוב כי בחלק מהמקרים, בגלל שהיה קבוע סכום מסוים, כל שינוי בקריטריונים יכול לפגוע בקבוצה מסוימת על הקבוצה האחרת ולפלוט החוצה ערים, ונוצר המתווה אולי שהכי פחות פגע. אנחנו ראינו גם בנושא של החוק שהעברנו בהסדרה, שהיה לי גם חלק בו, כל הנושא של הארנונה הממשלתית. אנחנו באים לצמצם פערים ואנחנו צריכים לזכור, כאשר יש לנו תחום קבוע מראש – אני מבינה את העניין של הפגיעה וההיערכות – אז אולי כמו שעשינו שם, אני באמת באה להציע שבנושא הזה תהיה הדרגתיות כדי שהעירייה - - -
היו"ר משה גפני
כן, אבל לא עכשיו, היושב-ראש לא נותן לי. בסדר, את מעלה רעיון.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אני באמת חושבת לנסות לבדוק את הנושא הזה.
היו"ר משה גפני
בסדר, אבל זה לא הנושא.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
זה בדיוק זה כי אם כפר ורדים יורד אז אולי כדאי לעשות את זה באיזושהי הדרגתיות כמו שהצענו שם. אדוני היושב-ראש, לא יתכן שאנחנו נעקר מתוכן את המצב הסוציו-אקונומי. היתה לנו פה נקודה, שם אנחנו גם החלטנו בתוך הקריטריונים האלו, וכל שינוי בתוך הנוסחה יכול להביא לכך שאנחנו נידרש - - -
היו"ר משה גפני
אורלי, תודה. רק משפט, היושב-ראש לא מאפשר לי להמשיך.
יורם ישראלי
רק משפט אחד: א', ישבת פה לפני שנה ונזפת בלמ"ס שהם התחייבו עד סוף השנה לסיים, זה מאוד משמעותי, הפריפריאלי; וב', שלא ידברו על התקציב.
היו"ר משה גפני
רבותי, אני מבקש לסכם את הדיון המהיר. אורלי מחניתה, מילה, בבקשה.
אורלי גבישי סוטו
אני באתי מחניתה ובאמת המצב בחניתה קשה מאוד. משפחות כבר התחילו לעזוב כי הטבות המס ירדו באופן משמעותי, ולעומת זאת, יישובים מרוחקים מהגדר מקבלים – חניתה על הגדר, מטרים ספורים מגדר הלבנון, מה שאיל תיאר זה נכון, מעל גן המשחקים יש עמדה של חיזבאללה. עכשיו אני צריכה למשוך מתיישבים חדשים לחניתה, לאדמית, שנמצאים על הגדר, גם שי בראש הנקרה. אנחנו צריכים לתת פה את האינטרס לחזק את יישובי הגדר.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
צריך לזכור שהמקור של ההטבה היה קו העימות, עליו אפשר להוסיף אבל אי אפשר להוריד את הקריטריון של קו העימות.
אורלי גבישי סוטו
המדד הפריפריאלי הובטח לצאת עד ה-1 בינואר.
היו"ר משה גפני
אורלי, אני הולך להגיד את זה. תראו, אנחנו עשינו את החוק, אין לנו בעניין הזה שיקול דעת. עשינו את החוק בגלל שאם לא היינו עושים אותו, דיברנו על 198 יישובים, נדמה לי, והגדלנו את זה ל-403 יישובים. 403 יישובים שאם לא היינו עושים את החוק הזה קריטריוני – בסוף חודש נובמבר לא היו הטבות מס בשום מקום, וברשות המסים לא היו מצטערים על זה בגלל שהיה להם ויכוח אידיאולוגי אתי. הם אמרו: הטבות המס זה לא דבר חשוב, חשוב חינוך, תשתית וכו. לא משנה. עברנו את זה. הסיפור נגמר. החוק הוא חוק. הוא קובע לפי מדדים שונים. קבענו בחוק כמה דברים שאחד עדיין לא מתבצע. קבענו מדד סוציו-אקונומי לפי יישובים – לא יכול להיות ששני יישובים נמצאים במועצה אזורית, אחד במצב של סוציו-אקונומי אפס ואחד 10, אז גם האפס לא מקבל בגלל שיש שם גם 10. את זה צריך לעשות ונדמה לי שעשו את זה.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
חד-משמעית.
יורם ישראלי
כן, זה תוקן.
היו"ר משה גפני
נמצאים כאן מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה?
בריאן ניגן
אנוכי, מהלשכה המשפטית.
היו"ר משה גפני
יש עוד דבר שקבענו – קבענו שיהיה מדד פריפריאלי גם לפי יישובים. כתוב בחוק - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
והנמוך מביניהם.
היו"ר משה גפני
ואתם עדיין לא הבאתם את המדד הפריפריאלי. למשל, דיברנו על חניתה, הרי הם נמצאים במקום שהמדד הפריפריאלי היה מיד מעלה אותם .
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אז לא להפעיל את המדד הסוציו עד שלא יוסיפו את המדד הפריפריאלי. להכניס אותם ביחד. לא לשנות, לא להפחית - - -
היו"ר משה גפני
אדוני היועץ המשפטי, המדד הפריפריאלי הוא עוד יותר קל לעשייה מאשר המדד הסוציו-אקונומי, המדד החברתי.
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
בוודאי לגבי היישובים האלה.
היו"ר משה גפני
אתה יועץ משפטי, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עוברת על החוק, בגלל שעל פי החוק את המדד הפריפריאלי הייתם צריכים להביא עד ה-1 בינואר 2017. אם הייתם מביאים את זה – ואני עכשיו דורש שתביאו את זה – היינו יודעים מה תמונת המצב. אז היינו רואים שיישובי קו עימות – שזה נושא הדיון המהיר – על אף המדד החברתי שהוא פר ישוב, ועל אף המדד הפריפריאלי שהוא פר ישוב, עדיין יישובי קו העימות נמצאים בבעיה. אז הייתי בא לוועדה והייתי אומר: תשמעו, הנה החוק, לא היתה לנו ברירה, עשינו את זה, אבל גם אחרי כל הפרטים שעשינו בחוק בכדי להגיע לפתרון שאתם מבקשים, מציעי הדיון המהיר, עדיין יש בעיה, ואז הייתי בא ואומר: בואו נתקן את החוק לגבי יישובי קו העימות.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
גדר, אדוני היושב-ראש, גדר ולא עימות.
היו"ר משה גפני
אני עוד לא שם, אני רק אומר כללית כדי לדבר על זה. יכול להיות שנקרא לזה גדר, יכול להיות שנקרא לזה שם אחר. לתקן את החוק. אם יבוא מישהו ויגיד: אני רוצה לתקן גם את יהודה ושומרון למשל - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
היה.
היו"ר משה גפני
אם יהיה מישהו אני לא אתקן. אז בסדר, לא. אנחנו מדברים על יישובי גדר.
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
ספציפי מאוד, זה מאוד מאוד ספציפי.
היו"ר משה גפני
נטליה, יישובי גדר הרי לא תתנגדו, זה לא כסף גדול ואתם חוסכים במקום אחר, אבל את כל זה אני יכול לעשות אחרי שהחוק הושלם. בחוק דיברנו על הנושא של יישובי גדר ולכן קבענו שהממד הפריפריאלי יתוקן עד ה-1 בינואר 2017. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תיקנה את המדד החברתי, שזה פגע בסכנין, אבל לא תיקנה את המדד הפריפריאלי, שזה היה עוזר להם. זאת אומרת, יש מקרים – היות וכל דבר שלוב אחד בשני – שאי אפשר לדבר: בואו נעשה עכשיו תיקוני גבול לחוק הזה. הרי כולנו בשר ודם, רצינו שזה יהיה קריטריוני, אפילו בג"ץ לא הוגש על זה. היה חוק שהוא חוק טוב, אבל ההשלמה של החוק צריכה להיות מהר. אם היא לא תהיה מהר – מה זאת אומרת?
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
הסוציו-אקונומי בסופו של דבר בא ביחד עם קריטריונים אחרים. אם המצב הוא כמו סכנין למשל, או אחרים - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אבל סכנין זה לא קו עימות.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אני סתם נותנת דוגמה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
דוגמה לא טובה.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
כבוד היושב-ראש, אני רוצה שהדיון הזה יתמקד ביישובי קו עימות. אנחנו ביקשנו דיון על קו עימות. יש פה יישובים - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
הכוונה שלא תהיה הפחתה עד יאשרו את - - -
היו"ר משה גפני
אין תהיה הפחתה או לא תהיה הפחתה – יש חוק. אם אין חוק – יש בג"ץ; ואם יש בג"ץ – אין בכלל הטבות.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אבל קריטריון אחד נבחן ונכנס כבר למודל והשני עוד לא נכנס למודל.
היו"ר משה גפני
אנחנו מדברים בדיון הזה על יישובי גדר. כדי לטפל ביישובי הגדר אנחנו צריכים את המדד הפריפריאלי שישנה דרמטית את יישובי קו הגדר. אם הוא לא ישנה אנחנו נבוא לכאן, לוועדה, ונגיד: החוק הושלם, מכיוון שהחוק הושלם התברר שלא נפתרה בעיית יישובי הגדר - - -
סיון יחיאלי
היא לא תיפתר גם. אדוני, עשינו סימולציה, גם אם יישובי הגדר יקבלו את - - -
היו"ר משה גפני
סיון, אז היא לא תיפתר.
סיון יחיאלי
אז בוא נקבע רצפה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אבל אז אנחנו נדע שיש לנו כשל במודל.
סיון יחיאלי
בוא נקבע רצפה. ישוב גדר, ממש כמו שקבעו בעזה, בואו נקבע רצפה לאותם יישובים שנמצאים בדרגת האיום החמורה ביותר.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אסור שיהיה ישוב שיפלט בעקבות ההסדר החדש, אסור. כפר ורדים יצא החוצה.
שי כהן
אפשר ללמוד ממשרד הביטחון.
היו"ר משה גפני
אני מבקש לדעת, היועץ המשפטי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, החוק מחייב אתכם להביא את המדד הפריפריאלי היישובי עד ה-1 בינואר 2017 – יש לכם את זה?
בריאן ניגן
אדוני, קיבלתי אתמול את הזימון לישיבה הזאת מבלי לקבל מסמכים ולא ידעתי במה מדובר. על כל שאלה שנשאלת כאן אני יכול לחזור אל הממונים על הנושאים כדי לקבל את התשובות ואז אני יכול למסור לך את התשובות בפרק זמן שהוועדה תקבע.
היו"ר משה גפני
אני רק רוצה שתדע – אתה היועץ המשפטי של הלשכה – שיש חוק, יש חוק ואתם עוברים עליו עכשיו. אז אני מבקש תשובה מתי אתם מתכוונים להביא את המדד הפריפריאלי כיוון שהחוק מחייב אתכם. נטליה, רצית להגיד משהו, בבקשה.
נטליה מירנצ'וב
אני רוצה להתייחס בקצרה לכל מה שנאמר. אדוני היושב-ראש, לפני כשנה וחצי הועברה פה חקיקה בנושא הטבות מס ליישובים, הרבה גם בזכות העבודה הקשה שעשית כדי לרכז ולאזן את כל האינטרסים המנוגדים של כל הצדדים ומי כמוך יודע כמה שנים של מאמץ קדמו לזה ולא צלחו.
היו"ר משה גפני
ואת עזרת מאוד, כן.
נטליה מירנצ'וב
ועזרתי ככל שיכולתי.
היו"ר משה גפני
מאוד.
נטליה מירנצ'וב
בעיני, החוק הזה באמת בנוי כמו מגדל קלפים שברגע שמישהו מנסה למשוך אז הכול נופל. צריך להיזהר פה מאוד מאוד לפני שנוגעים בקריטריון כזה או אחר.
היו"ר משה גפני
אבל אנחנו נגע בזה – בנושא של יישובי גבול נגע.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
נפלו לנו יישובים בקו עימות שלשמם בכלל הוקם החוק הזה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
יישוב אחד, רק יישוב אחד, אז אפשר לפתור אותו פרטני. אולי שם, כמו בארנונה, צריך לעשות מודל - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
תנו לה לדבר, חברים.
נטליה מירנצ'וב
המודל הזה מדבר על הטבות לפריפריה. ניתנו גם הטבות נוספות ליישובים צמודי גבול, שני ק"מ מהגבול. כלומר, מה שהמודל נותן – יש על זה גם הטבה נוספת למי שנמצא על הגבול. אם יש פה איזושהי בעיית מדידה זה יתוקן.
היו"ר משה גפני
לא, לא.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אין בעיה של מדידה, יש בעיה של הגדרות.
נטליה מירנצ'וב
אבל זה לא נכון להציג שהגבול פוגע בהטבות כי הוא מוסיף להטבות. זו הצגה לא נכונה.
היו"ר משה גפני
נטליה, תודה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
גפני, אני רוצה לומר משפט וגם לעזור לך. לפי דעתי, התמיכה או הסיוע, או הטבת המס, ליישובי הגדר לא קשורה לא לפריפריה ולא לסוציו-אקונומי. אדוני היושב-ראש, תבחין – ואמרתי לך את זה מקודם – גם במשרד השיכון עשו את מה שאני אומר לך עכשיו, מי שיושב על הגדר ק"מ או שניים, נגיד שניים לצורך השיחה, לא מעניין עכשיו הסוציו, הפריפריה והמרחק שלו לבית המועצה, הוא צריך לקבל את המקסימום. זה לא מאיים על אף אחד, גם לא על קריית שמונה. לכן זה הפתרון. זה היה גם בעבר. פעם אמרו קו עימות, עכשיו בואו נגיד קו גדר. קו עימות יקבל את ההטבה, קו גדר מקבל את ה-100% ולא חשוב הסוציו שלו ולא הפריפריה שלו.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
חבר הכנסת ברושי, זה הרבה יותר פשוט אפילו – לא צריך את המקסימום, רק צריך לא לפגוע להם במה שהיה להם.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אותו דבר.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
זה מה שהם מבקשים. הם אומרים: תשאירו לנו את מה שיש לנו.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אבל לא מושפע משום קריטריון.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
תיקנו פה עוול אחד ויצרו עוול אחר ואת העוול הזה צריך לתקן.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אבל גם בית שאן ומקומות אחרים – ירדו להם הטבות המס והתקרה כי זה מה שנקרא לאזן בתוך המשק הסגור. בואו תוסיפו כסף ונשמח מאוד, השאלה אם אנחנו - - -
יורם ישראלי
יש כסף – סכנין ירדו.
היו"ר משה גפני
ירדו – עלו במקומות אחרים. הרי המדד החברתי העלה יישובים אחרים. לא משנה, זה לא רלוונטי, זה לא הנושא של הכסף בכלל. הממשלה אישרה פה תוספת של כמעט 400 מיליון שקל. בואו לא נדבר מתי שלא צריך.

אני מבקש, אדוני היועץ המשפטי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אני מבקש מהר, על פי החוק, את הנושא הזה של המדד הפריפריאלי היישובי. השלמנו את החוק, אנחנו מתכנסים מחדש, אנחנו אומרים: הבעיה נפתרה, יש מקום שלא נפתר – אגב, הממשלה קיבלה גם החלטות נוספות, מה שיפעת אמרה, נושא של חיזוק הגליל, חיזוק הצפון, כל הדברים האלה. אני הייתי אצל ראש הממשלה בתהליך החקיקה ואמרתי: יש דברים שלא יכנסו, תכניסו בדיונים שלכם שצריך לעשות את זה. אבל אני לא הממשלה, אני הכנסת, ואני מבטיח לכם, לאלה שהציעו את זה, במקרה הזה הנושא הא קו גבול, יישובי גדר, וביישובי גדר: מה שייפתר על ידי המדד הפריפריאלי – נפתר; מה שלא ייפתר – אנחנו נתכנס מחדש, נצטרך לעשות תיקון לחוק. אין החלטה. החלטה לא תועיל פה שום דבר. הכול פועל על פי חוק. אין דבר שעכשיו ועדת הכספים תגיד: ניתן לחניתה יותר. כדי לתת לחניתה יותר, אם לא ייפתר העניין במדד הפריפריאלי, נצטרך לעשות תיקון חקיקה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
צריך לשנות את הקריטריונים, ואז זה ישפיע על עוד, לטוב ולרע.
היו"ר משה גפני
אני מודיע לכם מראש: אם תיקון החקיקה הזה יביא ניסיונות שהם לא קשורים למה שדיברנו עד עכשיו אז לא יהיה תיקון חקיקה. אני מקווה שזה כן יהיה.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
בכל מקרה, צריך שהדרגתיות תהיה הרבה יותר משמעותית כי שנה הדרגה זה קצת - - -
היו"ר משה גפני
מאה אחוז, בסדר. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:20.

קוד המקור של הנתונים