פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 635

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, ה' בשבט התשע"ז (01 בפברואר 2017), שעה 9:50
סדר היום
הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 60) (שינוי מבנה הבורסה), התשע"ו-2016
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

דוד ביטן

מיכל בירן

איתן ברושי

יצחק וקנין

מיקי לוי

רועי פולקמן

עודד פורר

מיקי רוזנטל
חברי הכנסת
מסעוד גנאים

אורלי לוי אבקסיס

מרב מיכאלי

איילת נחמיאס ורבין

אוסאמה סעדי
מוזמנים
צליל סלמון - מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

אביתר תורג'מן - מתמחה, משרד המשפטים

נירית איבי - יועצת למנכ"ל, משרד האוצר

עמיהוד שמלצר - לשכה משפטית, משרד האוצר

ארז אורעד - מנהל מחלקת מלכ"רים, משרד האוצר

שמואל האוזר - יו"ר, רשות לניירות ערך

שרה קנדלר - היועצת המשפטית, רשות לניירות ערך

איציק שורקי - מנהל מחלקת הפיקוח על הבורסה וזירות סוחר, רשות לניירות ערך

אורלי קורן - סגנית מנהל המחלקה לפיקוח על הבורסה, רשות לניירות ערך

אופיר איל - יועץ בכיר ליו"ר, רשות לניירות ערך

חגי בן ארזה - עו"ד ביחידת החקיקה, רשות לניירות ערך

רוני רנץ - מתמחה ביחידת החקיקה, רשות לניירות ערך

שרונה מזליאן - דוברת, רשות לניירות ערך

רונן ניסים - עו"ד, בנק ישראל

אמנון נויבך - יו"ר, הבורסה לניירות ערך

שריה אורגד - סמנכ"ל בכיר, הבורסה לניירות ערך

איה בן דוד אשבל - יועצת משפטית, הבורסה לניירות ערך

יצחק לרנר - יו"ר ועד עובדים, הבורסה לניירות ערך

אורן לרנאו - חבר ועד עובדים, הבורסה לניירות ערך

יוסף בן סימון - חבר ועד עובדים, הבורסה לניירות ערך

טיבי רבינוביץ - מנהל קשרי חוץ, איגוד הבנקים בישראל

לבנת קופרשטיין דאש - עו"ד, איגוד הבנקים בישראל

ענת פילצר סומך - יועצת משפטית, איגוד החברות הציבוריות

עמיר שפטל - יו"ר הסתדרות המעו"ף במרחב ת"א, ההסתדרות החדשה

חביבה דהן - עו"ד, הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

נילי אבן-חן - סמנכ"ל כלכלה ומחקר, התנועה למען איכות השלטון בישראל

דניאל דושניצקי - מנהל מחלקת מדיניות וחקיקה, התנועה למען איכות השלטון בישראל

ד"ר עדי ליבזון - מרצה לדיני חברות, אוניברסיטת בר אילן

אבי טילמן - חוקר בכיר, פורום קהלת

ד"ר עפר ארז - עו"ד, אזרח

מאיר אסרף - שתדלן/ית, עו"ד, מייצג את ועד עובדי הבורסה לניירות ערך

אייל דותן - שתדלן/ית, עו"ד, מייצג את איגוד הבנקים בישראל

איתן אלון - שדלן/ית (גלעד יחסי ממשל ולובינג), מייצג/ת את הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

גילי ברנר - שדלן/ית (קונטקטי בע"מ), מייצג/ת את הבנק הבינלאומי

מתן צדיק - שדלן/ית
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

אייל לב ארי
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
מוריה אביגד

הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 60) (שינוי מבנה הבורסה), התשע"ו-2016
היו"ר משה גפני
אנחנו עוברים להצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 60) (שינוי מבנה הבורסה), התשע"ו-2016. איפה מרב מיכאלי?
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אני במקום מרב מיכאלי.
היו"ר משה גפני
מה מבין ההסתייגויות היא משאירה?
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
את כל ההסתייגויות. גפני, אני יכולה לומר מילה?
היו"ר משה גפני
בטח.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אני באמת חושבת שזה תהליך מאוד מאוד חשוב. הייתי מעורבת בו, פחות ממה שתכננתי, אבל אני באמת חושבת שזה תהליך חשוב. כפי שאתה יודע, אני מאוד מודאגת ממצבו המדולדל של שוק ההון הישראלי, שהיה כבר אמור להיות בעיני במצב טוב בהרבה, אבל אנחנו מאוד מתקשים להוביל אותו אל חוף מבטחים. אני באמת חושבת שצריך לגמור כמה דברים שהם מהותיים, כמו למשל ההסכם עם העובדים. אני יודעת שזה בתהליך, אני יודעת שעמלים על זה ועובדים על זה ואני יודעת שחבר הכנסת גפני מאוד רגיש לעניינים האלה. אני יכולה להגיד לך שעשינו השנה רפורמה מטורפת במכון התקנים, שם יש הרבה יותר עובדים, בסופו של דבר, באותו לילה סגרנו הסכם עם העובדים, תוך כדי תהליך החקיקה. אני רוצה שניקח את זה לתשומת לבנו כי אני חושבת שזה עניין מהותי. כל אחד ימתח קצת לצד שלו אבל צריך לגמור את הסיפור הזה. תודה רבה.
היו"ר משה גפני
טוב. מה עם ההסתייגויות האחרות? העובדים הבנו.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
כל ההסתייגויות נשארות.
היו"ר משה גפני
מרב, בוקר טוב. מה עם ההסתייגויות שלך?
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
טוב, תודה.
היו"ר משה גפני
אני רוצה להצביע. יש הסתייגות שאת עומדת עליהן? יש הסתייגויות שאת דורשת אותן? יש הסתייגויות שאת מורידה? איפה אנחנו עומדים עם זה? אני רוצה לסיים את החוק הזה.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
יש כאלה שאני חושבת שאפשר לקבל כבר עכשיו, אדוני.
שגית אפיק
את רוצה שנעבור לפי הסדר, לפי הסעיפים?
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
נראה לי.
היו"ר משה גפני
יש כאלה שאת לא עומדת עליהן, שאפשר להוריד אותן ולחסוך זמן, או שאת עומדת על כל ההסתייגויות? יש לך הרבה.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
פשוט נלך לפי הסדר, יש את אלה שחשובות לי במיוחד.
היו"ר משה גפני
טוב, אז תציגי אותן.
שגית אפיק
לפי סדר הסעיפים, מרב?
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
כן, אני חושבת שנלך לפי סדר הסעיפים. את רוצה ללכת סעיף-סעיף?
שגית אפיק
כן. סעיף 10 להצעת החוק, ההסתייגות הראשונה שלך.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אני רוצה להוסיף שבורסה לא תסרב סירוב בלתי סביר לבקשה שהוגשה להתקבל כחבר בורסה, אותו תנאי ששמתם במסלקה.
שגית אפיק
אנחנו בעמ' 6 בנוסח שלפניכם, סעיף 45ד.
היו"ר משה גפני
מה את מציעה?
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
כאמור, אני מציעה שבורסה לא תסרב סירוב בלתי סביר לבקשה שהוגשה להתקבל כחבר בורסה.
היו"ר משה גפני
מה זה "בלתי סביר"?
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
בדיוק אותו תנאי ששמו כבר במסלקה – שאי אפשר יהיה לסרב סירוב בלתי סביר - - -
היו"ר משה גפני
מה זה "בלתי סביר"?
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
את זה תגיד אתה, הגדרתם את זה מלכתחילה.
מיקי לוי (יש עתיד)
לא מנומק.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא מנומק זה בלתי סביר, למשל.
היו"ר משה גפני
ההסתייגות התקבלה. "שר האוצר רשאי, בהתייעצות עם הרשות, לקבוע ברישיון בורסה תנאים והגבלות". אם הם מסרבים הם צריכים לתת את הנימוק לכך, לכתוב את זה.
שגית אפיק
את מדברת על חברי בורסה?
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
כן, להתקבל כחבר בורסה. הרי כל העניין הוא - - -
שמואל האוזר
אז זה לא כאן.
שרה קנדלר
החוק כרגע לא מסדיר את זה בכלל, זה בתקנון הבורסה.
שגית אפיק
אז צריך לקבוע סעיף חדש שאין לכם.
נילי אבן-חן
למסלקה שמתם את זה – אז למה לא לשים גם לבורסה?
שגית אפיק
אין בעיה, אז בואו תגידו את הסעיף שיש במסלקה.
נילי אבן-חן
מתבקש כאן בדיוק סעיף כזה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מה אכפת לך להוסיף את זה?
שגית אפיק
אני רוצה לדעת מה, אני לא יודעת מה לכתוב.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הסעיף אומר שאי אפשר יהיה לכתוב - - -
היו"ר משה גפני
רבותי, דקה. מציעה חברת הכנסת מרב מיכאלי שאם אתם מסרבים לקבל מישהו כחבר בורסה צריך שיהיה נימוק בכתב למה מסרבים – איפה המקום של ההסתייגות הזאת?
שרה קנדלר
בתקנון. כרגע כל נושא קבלת החברים הוא בתקנון הבורסה, הוא בכלל לא מקבל ביטוי בחוק.
נירית איבי
תקנון הבורסה בא לאישור הוועדה.
שגית אפיק
הוא כבר לא בא לאישור הוועדה, שינו את החוק.
היו"ר משה גפני
הוועדה מבקשת – זה לא בחוק, זה בתקנון - - -
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אנחנו לא רוצות שהתקנון יבוא לאישור הוועדה?
היו"ר משה גפני
הגשת הסתייגות, יושב-ראש הרשות לנירות ערך מקבל את ההסתייגות הזאת, אני מבקש להוסיף בתקנון שאם מסרבים לקבל מישהו כחבר בורסה – לנמק בכתב, נקודה.
שרה קנדלר
בסדר, אין בעיה, מקובל.
היו"ר משה גפני
אם התקנון יבוא לכאן או לא יבוא לכאן, אנחנו תכף נראה. אנחנו כרגע מדברים על ההסתייגות של מרב מיכאלי. הסתייגות אחת שלך קיבלנו.
שרה קנדלר
מקובל.
שגית אפיק
זה יכנס לתקנון, לא לכאן, אבל אתם מתחייבים להכניס את זה.
שמואל האוזר
מתחייבים.
היו"ר משה גפני
בסדר גמור, הלאה.
נילי אבן-חן
למה מסלקה זה בחוק?
היו"ר משה גפני
לא קיבלת רשות דיבור, עם כל הכבוד, אנחנו בהצבעות עכשיו.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אם יורשה לי להתייחס לשאלה שנשאלה שלא ברשות דיבור, השאלה היא במקומה – למה במסלקה זה בחוק ופה זה לא בחוק?
היו"ר משה גפני
נדבר על זה תכף. הלאה, הסתייגויות.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אני רוצה, ברשותך, אדוני, לעבור לסעיף 22.
שגית אפיק
עמ' 32, סעיף 22 שמתקן את סעיף 51, שמדבר על פיקוח הרשות על פעולות הבורסה.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
נכון.
היו"ר משה גפני
מה את מבקשת?
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אני רוצה להוסיף שם חובות דיווח שיש גם לחברה ציבורית. החברה הרי לא מוגדרת כחברה ציבורית אבל אני כן רוצה שהם יצטרכו למסור דוחות כספיים תוך שלושה חודשים מתום כל שנת חשבון ושגם הבורסה או המסלקה תמסור לרשות את הדוחות האלה. בקיצור, חובות דיווח כמו לרשות ציבורית במסגרת הפיקוח.
שרה קנדלר
היום יש סמכות לרשות לדרוש כל דיווח שהיא רוצה. הסמכות בסעיף 51 היא: הבורסה תמסור לרשות דוחות על פעולותיה במועדים לפי הפרטים שקבעה הרשות תמסור לה על פי דרישתה ידיעות על ענייני הבורסה. זאת אומרת, זה פתוח לגמרי, אנחנו יכולים לדרוש איזה דרישות שאנחנו רוצים.
שמואל האוזר
אנחנו יכולים לדרוש יותר.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אני לא מבקשת שתדרשו יותר. מה שתרצו לדרוש יותר תדרשו יותר - - -
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
חברים, בשביל זה הומצאה המילה "לרבות" – "לרבות דוחות כספיים".
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
לא. אני אומרת שזו תהיה ברירת המחדל, ומעבר לזה הרשות יכולה לבקש מה שהיא רוצה. אני אומרת שאת זה הרשות לא תצטרך לדרוש. את זה היא תקבל בהגדרה בפוש, באופן קבוע וכחובה. מעבר לזה, הרשות רוצה לדרוש מה שהיא רוצה לדרוש – היא תדרוש.
שמואל האוזר
איפה את יכולה להכניס את זה?
שרה קנדלר
אפשר להכניס את זה, כמו שהיא אמרה, בסעיף 51, "לרבות".
שגית אפיק
היא רוצה להוסיף שהדוחות הכספיים ימסרו תוך שלושה חודשים מתום כל שנת חשבון, מידע בדבר בקשה להתקבל כחבר אשר הוגשה, התקבלה ונדחתה בסמוך להחלטת הבורסה לגביה, דוחות ומידע - - -
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
על פעולותיה במועדים.
שגית אפיק
יש את בחוק, את זה כבר יש.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
מאה אחוז.
שגית אפיק
ופרסום לציבור של הדוחות.
איה בן דוד אשבל
הכוונה היא לדוח השנתי?
שרה קנדלר
זה ממילא מפורסם, שגית.
שמואל האוזר
זה מתפרסם לציבור. ברגע שיהיו בעלי מניות זה חייב להתפרסם. כל זמן שאין וזה לא מניות לציבור אז יופיעו הדיווחים שאנחנו מבקשים מהם ומה שאתם תבקשו.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אז אני אומרת, אני רוצה שהדוחות הכספיים יהיו נגישים לציבור גם אם אתם לא מבקשים.
שרה קנדלר
ממילא מפרסמים, אין בעיה. זה פומבי גם היום.
שמואל האוזר
זה פומבי גם היום, הכול.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
לכן זה לא צריך להשתנות.
שמואל האוזר
לא יהיה שינוי.
היו"ר משה גפני
מרב, הבקשה שלך התקבלה, נכניס בחוק. מה עוד?
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אדוני, אני דיברתי – ואחרות ואחרים דיברו בישיבה הקודמת – על צמצום מספר האחוזים שיורשו להחזיק בסופו של דבר בעלי הבורסה הקיימים ואני רציתי לבטל את זה בכלל.
היו"ר משה גפני
דיברת אתי על זה, כן.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
לא רק אתך, דיברתי על זה עם יושב-ראש הרשות ועם אחרים. עכשיו אני מצמצמת את בקשתי, לא להגיד כבר עכשיו: נוריד לאפס, אלא לעשות הוראת מעבר שאם - - -
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
באיזה סעיף אנחנו?
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
45ז.
שגית אפיק
עמ' 8 למעלה, סעיף שעוסק בשליטה והחזקת אמצעי שליטה בבורסה. את קופצת כי את מצמצמת את ההסתייגויות שלך לכמה עיקריות?
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
נכון.
שגית אפיק
סעיף 45ז: "לא יחזיק אדם חמישה אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה בבורסה".
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אני מציעה שאם הרשות לא רוצה כבר היום להגיד שבסופו של התהליך האחוזים יהיו אפס, לקבוע תקופה של שנה או שנתיים – אחרי שכבר ירדו ל-5% – שאם אחריה אנחנו רואות שהמטרה שלשמה נעשתה הרפורמה לא הושגה, אז הם יצטרכו למכור את כל ההחזקות ולהגיע לאפס, בשביל באמת להשיג את ההפרדה הטוטלית בין הבעלות לחברות. הרי, שמוליק, אתה אומר לי: אני רוצה להפריד בין החברות לבעלות, אני אומרת לך: אם אתה רוצה להפריד בין החברות לבעלות, למה לא תפריד טוטלית, ממש חברות לחוד ובעלות לחוד? אתה אומר לי: מידתי, מה מידתי, ונראה בדרך, וגם ככה לא כל הבנקים מקשה אחת, וזה לא 35%, והבנקים המוסדיים לא בהכרח ביחד והכול בסדר – מאה אחוז. אני אומרת, בוא נקבע תקופה של זמן שכשאנחנו נישאר עם ה-35% – אתה אומר לי: הם ימכרו מעצמם. מאה אחוז, הן ימכרו מעצמם. אם לא – אז אתה תוכל לקבוע שהן כן צריכות למכור את כל מה שנשאר להן.
שמואל האוזר
אני חושב שההסדר שמוצע כאן הוא מידתי, אני אמרתי לך את זה ואני אסביר מדוע. אנחנו מדברים באמת על הפרדה. זו מהות החוק. החזקות לפי חוק נירות ערך היום, רוחבי, זה עד 5% לא נחשב החזקה מהותית, מעל זה נחשב בעל עניין. צריך לזכור, אנחנו עושים פה מעשה שהוא מאוד משמעותי, הוא דרמטי. אנחנו אומרים: מעל 5% אתם חייבים למכור. לא רק זאת, אנחנו אומרים להם: מעל 5% אנחנו מגבילים את הזכויות בהון ובהצבעה, לא נותנים לכם להשתמש בזה. אנחנו עושים דברים מאוד מאוד משמעותיים. אנחנו נותנים להם תקופת זמן למכור את זה. אנחנו לא נותנים להם ליהנות יותר מההון העצמי. אנחנו עושים פה דברים מאוד מאוד משמעותיים.

עכשיו אנחנו עושים משהו שהוא כל כך חריג בחוק ניירות ערך, שאני חושב שזה לא נכון לעשות את זה ולא צריך לעמוד את זה. אני אומר, אנחנו נדרוש את זה. אם תרצו תמיד תוכלו – עוד שנה נבוא לדווח לכם, עוד שנתיים – אם תחשבו שזה לא נכון אתם יכולים גם ליזום הצעת חוק, אבל זה לא נכון אפרופו זה. בואו ניתן לשוק הזה לראות איך זה קורה. אני אומר לך שיש סיכוי טוב שהדברים האלה יקרו. לא חייבים לעשות את זה בחוק. יש הבדל מאוד גדול אם הדברים נעשים באופן טבעי או לא טבעי. בואו נראה בעוד שנתיים - - -
היו"ר משה גפני
דקה, שמוליק. אם יהיה דיווח לוועדה בשנתיים הראשונות כל שנה – זה בסדר?
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
זה בסדר אם נשמע מה שרצתה להגיד חברת הכנסת אילת נחמיאס ורבין?
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אני רוצה להגיד משהו. הדבר האמיתי שאני מוטרדת ממנו הוא עד כמה נבנות חומות סיניות במידת היכולת של הבנקים להשפיע על התנהלות הבורסה. אפילו פחות מטריד אותי העניין של הנגישות להון העצמי והדברים האלה, הזכות בבעלות פחות מטרידה אותי, יותר מטרידה אותי מידת היכולת שלהם לגעת ולהשפיע על העמלות ולהשפיע על דברים שבדרך כלל לא שקופים לעין. זה הדבר המטריד ואני חושבת שבזה אתה צריך לנסות להניח את דעתנו, שנהיה רגועים שבאמת היכולת שלהם להשפיע על התנהלות הבורסה מעצם ההחזקה שלהם היא זו - - -
היו"ר משה גפני
אם בשנתיים הראשונות יצטרכו לבוא ותהיה חובת דיווח לוועדה – מה קורה עם הדבר הזה? אז אנחנו נראה האם באמת יש את החשש שאת מעלה.
שמואל האוזר
תבקשו ממני את זה.
היו"ר משה גפני
לא, יהיה בחוק שתצטרך לבוא לדווח בשנתיים הראשונות כל שנה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אני מציעה שמרב תגיד כי זו הסתייגות שלה, אבל אני אומרת לכם, אני יותר פסימית, אני לא חושבת שיהיה כל כך קל להגיע - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
דיברנו על הנושא של הדיווח.
היו"ר משה גפני
כן, אז אני אומר גם על הנושא הזה, שבמשך שנתיים – שזה הזמן שאנחנו רוצים – תהיה חובת דיווח כל שנה, מעבר לדיווח שעליו דיברנו.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אני חושבת שחבר הכנסת פולקמן מסכים אתי בנקודה הזאת. בוקר טוב, חבר הכנסת פולקמן.
רועי פולקמן (כולנו)
אני הרבה פעמים מסכים אתך.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אני יודעת, וגם בנקודה הזאת לדעתי אתה מסכים אתי. אני ביקשתי להכניס הסתייגות שאם אנחנו נראה אחרי שהבנקים נשארו עם 5%, כל הבעלים הנוכחיים, שמטרת הרפורמה לא הוגשמה ולא הושגה, אז יושב-ראש הרשות יוכל להורות על מכירת שאר ההחזקות.
רועי פולקמן (כולנו)
ובכן, זו רוח ההסתייגות שהגשתי.
שגית אפיק
אצלו זה שר האוצר.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
ברור, ברור שאצלו שר האוצר, אצלי פרופ' האוזר.
רועי פולקמן (כולנו)
אני כמובן מסכים עם מה שאמרה חברת הכנסת מיכאלי, רק יש איזה היגיון מסוים שזו תהיה כן החלטה של שר האוצר מהסיבה הפשוטה – זה קצת כמו היחסים בין בנק ישראל והאוצר.
היו"ר משה גפני
אז אומר שמוליק שזה סיפור בעייתי. אני הצעתי שתהיה חובת דיווח.
רועי פולקמן (כולנו)
לרשות לניירות ערך יש עוד מטרות ולא רק התחרות, ולכן בעניין הזה יש איזשהו היגיון מאזן שהמשרד יעשה את זה, שהשר יעשה את זה ולא הרשות. זו ההבנה שלי.
היו"ר משה גפני
למה יש בזה היגיון?
מיקי לוי (יש עתיד)
הוא רשות עצמאית, מה אתה עכשיו לוקח לו את כל העצמאות שלו?
היו"ר משה גפני
אני לא מבין, השר הוא איש מקצוע יותר מאשר הרשות?
רועי פולקמן (כולנו)
לא, אבל הוא מאזן אינטרסים.
שגית אפיק
מה ההבדל בין זה לבין רשות שוק ההון, ששם שר האוצר הוצא לחלוטין?
רועי פולקמן (כולנו)
שוב, הוא מאזן את האינטרסים בין הצורך ביציבות המערכת לבין - - -
היו"ר משה גפני
טוב, אני לא מקבל את ההסתייגות הזאת.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
בכלל לא מקבל?
היו"ר משה גפני
מקבל את חובת הדיווח כל שנה, לראות מה קרה איתם.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
לוועדה?
היו"ר משה גפני
לוועדה.
רועי פולקמן (כולנו)
זה לא קשור לדיווח. סיפור ההורדה מ-5% - - -
היו"ר משה גפני
אי אפשר לא להיות עקבי. יש שתי רשויות - - -
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
א', אפשר. בטח פה.
היו"ר משה גפני
א', אפשר, רק צריך לדעת למה, צריך לדעת את ההבדל. אם אין הבדל והכול מתנהל בדרך מסוימת זה בסדר, אז לא צריך לחקור מה קרה, אבל לא מכבר הלכתי לוועדה להתחדשות העירונית של מפלגת כולנו, הקימו רשות לשוק ההון, הוציאו את שר האוצר לחלוטין, אני הייתי צריך ללכת להילחם להחזיר אותו.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אתה צודק, מה זה שונה ממה שאנחנו אומרים פה?
היו"ר משה גפני
אני נגד ההסתייגות.
רועי פולקמן (כולנו)
קודם כל, יש שני מרכיבים: מרכיב אחד אומר - - -
היו"ר משה גפני
פתאום שר האוצר הפך להיות איש מקצוע?
רועי פולקמן (כולנו)
אדוני היושב-ראש, יש מרכיב שאומר שאנחנו רוצים שאלטר שמאפשר, אם מטרות החוק לא הושגו, לצמצם ולדלל את ה-5% למטה.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
לבין מי יעשה את זה. אני לא נותנת את הסמכות לשר האוצר, זה ברור.
רועי פולקמן (כולנו)
בדיוק, זה ההבדל.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אני חושבת שזה צריך להישאר ברשות. זה צריך להישאר ברשות ללא ספק.
רועי פולקמן (כולנו)
יש כאן שני ויכוחים שונים: אחד, זה עצם ההסתייגות שאת אומרת, שעושים את השאלטר הזה, שניים, מי הגורם שעושה את זה – האם עושה את זה רשות שוק ההון או עושה את זה שר האוצר. זה שני ויכוחים שונים.
היו"ר משה גפני
אומרת חברת הכנסת מרב מיכאלי שצריך שהרשות תוריד את ה-5% - - -
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
היא אומרת שצריך שתהיה לה אפשרות לעשות את זה.
היו"ר משה גפני
אומר חבר הכנסת רועי פולקמן, למרבה ההפתעה, שזה שר האוצר. אגב, בקדנציה הבאה, שר האוצר הולך להיות מישהו אחר בגלל שיכול להיות שכחלון הולך להיות ראש ממשלה.
רועי פולקמן (כולנו)
הכול יכול להיות.
היו"ר משה גפני
אז אתה עדיין עומד על ההסתייגות הזאת?
רועי פולקמן (כולנו)
נראה לי שזה עדיין סביר, זה לא פרסונלי.
היו"ר משה גפני
זה לא פרסונלי. זה משהו אחר – לא פרסונלי.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אדוני היושב-ראש, רק מצער אותי שאתה מאשים את פולקמן באי עקביות. הוא מאוד עקבי – תמיד שר האוצר.
היו"ר משה גפני
יש כמה הסתייגויות שנאמרו קודם: האחת, מרב מיכאלי מוליכה אותה, שה-5% גם ירדו בתהליך מסוים.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אם יהיה צורך.
היו"ר משה גפני
אם יהיה צורך.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
קיבלתי את זה שיכול להיות שלא יהיה צורך.
היו"ר משה גפני
ורועי פולקמן מבקש שיהיה איזון. לא הרשות תסיר את ה-5%, או תוריד את ה-5%, אלא שר האוצר. בבקשה, תתייחס.
שמואל האוזר
אני רק רוצה להגיד לעניין ה-5% מה שאמרתי, אתם תקבעו מה שנראה לכם. לעניין 5% – יש לזה חשיבות כי זה רוחבי על כל חוק ניירות ערך. עד 5% זה לא החזקות מהותיות, מעל 5% זו החזקה של בעל עניין ואז אנחנו מתחילים לדווח. כך זה עומד. לכן, בהתחשב בעובדה שאנחנו גם אומרים לבנקים שאנחנו מורידים להם את הזכויות בהון, את הזכויות בהצבעה, אנחנו גם לא נותנים לכם ליהנות מהון עצמי – אני חושב שזה מאוזן. ככל שאתם מעלים ההסתייגויות – מה שאתם תסכימו ביניכם, אין לי התנגדות. מבחינתי, השר באישור ועדת הכספים.
היו"ר משה גפני
מי אדוני?
עדי ליבזון
מרצה לדיני חברות מאוניברסיטת בר אילן. אני רוצה להעיר שתי הערות לגבי העניין הזה: דבר ראשון, כולם כאן משליכים שהרגולטור עוד שנה עוד שנתיים יבדוק ואנחנו יודעים שהרגולטור בפני עצמו לא להוט אחרי זה. אחד הדברים שלמדתי כשנכנסתי לסוגיה - - -
היו"ר משה גפני
לא, אני לא יכול ללמוד את מה שלמדת עכשיו ואנחנו בהצבעות – הערה.
עדי ליבזון
אוקיי, אז הערה אחת. העניין של הרגולציה על התעריפים הוא עניין סופר מורכב. ישבתי עם פרופ' ראובן גרונאו וראיתי שאפילו אנשים שמבינים את תורת המחירים - - -
קריאה
מה זה קשור?
עדי ליבזון
זה מאוד קשור כי ברגולציה של מחירים, בשביל לראות מה יהיה האפקט עוד שנה-שנתיים – זה עניין סופר מורכב. לכן צריך לפתור את הבעיה בשורש וברגע שלא פותרים את זה בשורש לא תפתרו את זה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
מה אתה חושב שצריך לעשות?
עדי ליבזון
הפתרון, אם ללכת לכיוון - - -
היו"ר משה גפני
הבנתי, מספיק. אני לא מקבל את ההסתייגות הזאת. זה צריך להיות 5% ואני דורש שתהיה חובת דיווח מה קרה עם זה כעבור שנה וכעבור שנתיים.
עדי ליבזון
אפשר לעשות 5% לכל הבנקים.
היו"ר משה גפני
אתה לא יכול להגיד מה לעשות, בשביל שאתה תגיד מה לעשות אתה צריך, או לעבור פריימריז או מועצת גדולי התורה, תחליט. הלאה, מרב, ההסתייגות הבאה.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אדוני, סליחה רגע, אתה הצעת להוסיף פה את הדיווח אז בוא לפחות נעשה את הדבר הזה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
הוא הסכים.
היו"ר משה גפני
לא הסכמתי – הצעתי. אני דורש את זה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
נכון, אז אני הצעתי למרב שנקבל את זה.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אם אתה דורש את זה אז אני מסכימה לך.
היו"ר משה גפני
יהיה בחוק, בעניין הזה, חובת דיווח בשנה הראשונה, אחרי תום השנה, לראות מה קרה עם ה-5% האלה.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
הראשונה והשנייה.
היו"ר משה גפני
אני לא חוזר בי ממה שאמרתי.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אז אני מסכימה לך, אנחנו מחזקות את ידיך.
היו"ר משה גפני
ואחרי זה, בשנה השנייה, שזה בערך פרק הזמן, כך אני מעריך, שנדע איפה אנחנו עומדים בעולם עם כל שינוי מבנה הבורסה. כעבור שנתיים אני מבקש שיהיה כתוב בחוק גם כן שיהיה דיווח לגבי הנושא הזה, מעבר למה שמיקי העלה שדיברנו על חובת דיווח כללי, שזה לא קשור להצעה הזאת. הלאה.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
סעיף 44 זה סעיף שאנחנו מבקשות להוסיף. זה דבר שנדון, ועדת היישום. יסביר לי יושב-ראש הרשות מדוע הוא מתנגד לוועדת היישום.
היו"ר משה גפני
שנדע מה זה ועדת היישום?
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
בדומה לוועדה שהוקמה בהצעת החוק להגברת תחרות וצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות, ועדה שתעקוב אחרי הרפורמות.
שרה קנדלר
שם קמה ועדה כי היתה ועדה שהיא זו שהציעה את הרפורמה והיא רצתה לעקוב אחרי זה. פה יש את יושב-ראש הרשות, הוא ידווח לוועדה, כי הרפורמה נעשית על ידי הרשות ביחד עם הוועדה.
שגית אפיק
זה יחזור לכאן.
שרה קנדלר
לכאן, זה יחזור לכאן.
שגית אפיק
למה את צריכה גם ועדת יישום אם מדווחים לוועדת כספים?
שמואל האוזר
שימו לב, יש משהו מאוד חשוב: רשות ניירות ערך – כל דבר חקיקה שעובר, עובר דרך הוועדה הזאת, אנחנו לא יכולים לקדם שום דבר. הרבה מהסמכויות שישנן גם לבנק ישראל לא ניתנות לנו. הכול עובר דרככם. אתם ועדת היישום. אין משהו יותר - - -
שגית אפיק
אם יש משהו ספציפי שאת רוצה שידווחו לנו אז אפשר להכניס, אבל חבל להקים ועדה.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
בסדר גמור.
שגית אפיק
זהו, את יורדת מכול שאר ההסתייגויות?
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
כן.
היו"ר משה גפני
יש עוד הסתייגויות?
שגית אפיק
יש לאורלי לוי אבל - - -
רועי פולקמן (כולנו)
יש לי גם את ההסתייגויות שלי.
היו"ר משה גפני
בבקשה, רועי.
רועי פולקמן (כולנו)
אז אמרתי, תיקון סעיף 45ז, סעיף 10 להצעת החוק – בתוך שלוש שנים מתחולת החוק יבחן שר האוצר את אפקטיביות הרפורמה, בדגש על כניסת חברים ובעלים חדשים לבורסה. כל מה שאמרנו.
היו"ר משה גפני
רועי, למה אתה צריך את זה? דיברנו על זה כבר קודם.
רועי פולקמן (כולנו)
על זה אני מתעקש. אני רוצה הסתייגות ששמה שסתום – לא דיווח, שסתום – בחוק. אני אסביר גם למה הוא חשוב בלי קשר לתיקון הזה – הוא חשוב כדי לתת תמריץ לבעלים של הבורסה לעמוד ביעדי הרפורמה הזאת. קרי, הם מבינים שיש שוט – ולכן גם בהסתייגות שלי כתוב "במידה ויתרשם כי התחרות אינה מספיקה" - - -
היו"ר משה גפני
מי זה "יתרשם"?
רועי פולקמן (כולנו)
שר האוצר. תפריד רגע בין הדברים, נגיד שכתוב כאן רשות ניירות ערך. גם אם זה כתוב, השוט כאן הוא שהמטרה היא לא לדלל את הבעלים, המטרה היא להוריד עמלות ולהכניס בעלים וחברים חדשים. אנחנו מעלים ספק שהרפורמה, עם כל הכוונות הטובות - - -
היו"ר משה גפני
מי זה "מעלים"?
רועי פולקמן (כולנו)
אני וחברים אחרים כאן, להבנתי. מעלים ספק האם הרפורמה תשיג את מטרותיה. מכיוון שעדיין קיים פוטנציאל ניגוד עניינים בהחזקות הבנקים כבעלים של הבורסה לניירות ערך בישראל, השוט הזה יכול לגרום לזה שכיוון שהם לא ירצו להיות מדוללים פחות מ-5%. לכן אני רוצה את זה בחוק.
היו"ר משה גפני
בסדר. שמוליק, תשובה.
שמואל האוזר
מה הניסוח אומר בדיוק?
רועי פולקמן (כולנו)
הניסוח אמר: "בתוך שלוש שנים ייבחן, בדגש על כניסת חברים או בעלים חדשים לבורסה וירידה בעמלות השונות, במידה ויתרשם כי התחרות אינה מספיקה ניתן יהיה להוריד את שיעור ההחזקות של הבעלים מתחת ל-5%".
שגית אפיק
ויתר החברות – אפשר גם לדלדל אותן אצלך בחוק? יש לכם את זה, או שאחרי שאפשר יהיה רק לבורסה אז יגישו בג"ץ נגד הסעיף הזה?
שרה קנדלר
ממש לא.
רועי פולקמן (כולנו)
למה שיגישו? מה הבעיה עם זה בבג"ץ?
שגית אפיק
כי לגבי כל היתר אי אפשר להוריד מתחת ל-5%.
ירועי פולקמן (כולנו)
יש הצדקה מיוחדת לדבר על אחוזי הבעלות של הבנקים בבורסה לניירות ערך, הצדקה עקרונית ומקצועית. זה מוצדק מקצועית. אין פה דיון על אפליה. החזקת בעלות בבורסה של בנקים – יש לה משמעות מיוחדת.
היו"ר משה גפני
רועי, יש עוד מקרים כאלה?
שרה קנדלר
לא, מה פתאום.
שגית אפיק
אפשר להוריד החזקות על ידי שר האוצר?
שרה קנדלר
לא, לא קיים בשום מקום.
היו"ר משה גפני
זה לא קיים, אז מה?
רועי פולקמן (כולנו)
ויש בעיה עם מה שאני הצעתי?
שגית אפיק
כן.
שרה קנדלר
כן. ההסתייגות שהתקבלה קודם אומרת דיווח לוועדת כספים, שאפשר יהיה להציע - - -
רועי פולקמן (כולנו)
לא מקובל, לא מקובל. אז נעלה את זה מליאה, לא מקובל.
היו"ר משה גפני
כן, בבקשה.
עפר ארז
אני עו"ד פרטי, עבדתי שנים ברשות ניירות ערך, אני לא מייצג פה אף אחד. אני רוצה להגיד - - -
היו"ר משה גפני
רק שנייה, אני רוצה להכניס אותך לפרופורציה הנכונה – אנחנו בהצבעות. יש לך הערה על ההסתייגות שהיתה פה?
עפר ארז
אני מבין, אני רוצה לחזק את מה שחבר הכנסת פולקמן אומר כי כמו שזה כתוב היום, חברי הבורסה ימשיכו לשלוט בקרטל העמלות שהם עשו נגד הציבור. הציבור הרחב משלם פי עשרות ממה שמקובל בעולם היום.
היו"ר משה גפני
תודה, הבנתי. כן, בבקשה, משפט רק לגבי ההסתייגות הזאת.
אייל דותן
רק משפט. אני חושב שברגע שהוסיפו בסוף החוק, בישיבה הקודמת, את ההפרדה בין ההון לבין השליטה ובאו וקבעו שכל עוד כל חברי הבורסה, לא רק הבנקים, מחזיקים יותר מ-50% מהבורסה, יותר ממחצית מהדירקטורים יהיו דירקטורים בלתי תלויים שלא ימונו על ידי האסיפה – שם לכאורה לשיטתכם יש כוח לחברי הבורסה למרות שהם לא מצביעים ביחד – אלא ימונו על ידי הוועדה הבלתי תלויה, ולכן אין חשש ואני מסכים עם חברת הכנסת שאמרה שצריך הפרדה בין ההון לבין השליטה.
היו"ר משה גפני
בסדר גמור.
מיקי לוי (יש עתיד)
איך נכנסו, אחרת, אם זה לא יקרה, הכול הולך.
היו"ר משה גפני
כן, בבקשה, משפט.
נילי אבן-חן
משפט. אני לא מבינה למה יש פחד. אם מדברים על המטרות והם אומרים שהם יעמדו במטרות אז לא צריך להיות פחד לדיווח אחרי שלוש שנים, ואם הם לא יעמדו במטרות אז להוריד את ההחזקות האלה.
היו"ר משה גפני
על מה את מדברת, על איזו הסתייגות?
נילי אבן-חן
על ההחזקות של ה-5%, להוריד את ה-5%. מלכתחילה צריך להבין שאין לזה אח ורע בעולם שהבנקים מחזיקים במניות הבורסה, אנחנו הולכים פה למודל מיוחד למדינת ישראל.
שרה קנדלר
זה לא נכון.
נילי אבן-חן
והדבר הנוסף – אם מדברים על דיווח, לא דיברתם מה יהיה בכלל בתוכן הדיווח הזה, דיווח על מה.
היו"ר משה גפני
טוב, אנחנו נפרט את זה.
רועי פולקמן (כולנו)
לא גמרתי עם ההסתייגויות.
היו"ר משה גפני
כן, מה עוד?
רועי פולקמן (כולנו)
אז יש את ההסתייגות הזאת - - -
שגית אפיק
אתה רוצה להביא אותה למליאה?
רועי פולקמן (כולנו)
בהחלט, אם היא לא מוסכמת. אני חשבתי שהיא מוסכמת על יו"ר הוועדה, אבל אם היא לא מוסכמת אז כן.
היו"ר משה גפני
מישהו מהחברים מסכים להסתייגות הזאת?
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
ננסה להבין אותה, אני מתנצלת שלא התרכזתי, תן לי תמצית.
רועי פולקמן (כולנו)
בתוך שלוש שנים - - -
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
בתוך שלוש שנים – מה שאני ביקשתי, להוריד אותם לאפס? שאפשר יהיה להוריד לאפס?
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
בצורה אחרת.
רועי פולקמן (כולנו)
בדגש על כניסת חברים – ניסחתי את זה קצת אחרת – ובעלים חדשים. במידה ויתרשם כי התחרות אינה מספיקה ניתן יהיה להוריד את שיעור ההחזקות של הבעלים מתחת ל-5%, לא לאפס, לקבוע שיעור אחר. גם לאפס, אבל מתחת ל-5%.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
ומי יהיה זה שיוכל לעשות את זה?
רועי פולקמן (כולנו)
הצעתי היא שר האוצר.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
שר האוצר – לא. אני חושבת שזה צריך להיות בידי הרשות ניירות ערך כאמור.
מיקי לוי (יש עתיד)
שמוליק, אתה צריך לתת תשובה לעניין הזה – מה בסמכותך לעשות אם זה לא יקרה. זה הכול.
רועי פולקמן (כולנו)
אני מוכן לתקן את ההסתייגות כך שהיא תהיה באופן כללי כרגע לרשות ואני אתן הסתייגות נפרדת על שר האוצר בנפרד. אם אתם תומכים בזה, אני אעשה הסתייגות אחרת, בנפרד, את ההסתייגות של ה-5%.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אני רוצה להבין מיושב-ראש הרשות: אם יתברר, היפותטית, שבאמת אחרי שהורדנו את ההחזקות ל-5% הבנקים כן עובדים ביחד ומנצלים את האחוזים המשותפים שיש להם, את ה-25% שלהם, או יחד עם גורמים שיש להם אופציה להגיע למצב שהם מנצלים את כל ה-35% שלהם כגרעין שליטה אחד – מה באמת האופציות לעשות עם זה?
יצחק וקנין (ש"ס)
אני חושב שאני יכול לפתור לכם את הבעיה. כולנו מבינים את העניין עם ה-5% ויש רצון – אם אנחנו רואים שזה בעצם לא מגיע למה שרצינו ב-5%, שיקול הדעת הוא של שר האוצר, או מי הגורם שיקבל את שיקול הדעת על זה. אני מבין שפה הוויכוח.
שרה קנדלר
לא, הוויכוח הוא לא זה.
מיקי לוי (יש עתיד)
לא, המהות. הוויכוח הוא על המהות, איציק, הוא לא טכני.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
גפני, עכשיו אני רוצה לשאול את השאלה שלי.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
שמוליק, אני לא שאלתי אותך את השאלה הזאת - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אדוני היושב-ראש, אני חושבת ששאלת השאלות היא מי הם בעלי השליטה ואיך נקבעת השליטה? 25% בחוק אחר נחשב בעלי שליטה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
בכל חוק החברות.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
ולמה אנחנו פה - - -
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אורלי, אני באמצע שאלה, שניה. אני רוצה להבין מה היתירות שלך, מבחינתך, שמוליק, אם אתה מגיע לשנתיים לאחר מכן ואתה רואה שזה לא השפיע לטובה, לא על הסחירות בבורסה, לא על העמלות בבורסה, על כל המטרות שבעצם המהלך הזה מנסה להשיג. מה בעצם אתה, באותה נקודת זמן, חושב שנכון לעשות? עזוב כרגע את החקיקה, בוא נתנהג כאילו הרפורמה לא השיגה את מטרותיה – מה אתה חושב שאז הפתרון?
שמואל האוזר
אני רוצה שוב להגיד: יש איזושהי הנחה לא נכונה שהבנקים ובתי השקעות חד הם – זה לא נכון. בתי השקעות ובנקים זה משהו אחר. יש הנחה לא נכונה שהבנקים הם חטיבה אחת. חלק מהבנקים - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
למה לא? אנחנו רואים את זה בריבית על המשכנתאות. יותר מאחדות כזאת עוד לא ראיתי.
שמואל האוזר
אני רוצה לתת תשובה לחברת הכנסת מיכאלי. יש גם הגבלים עסקיים, אסור להם לתאם, אסור להם לדבר. בנק הפועלים לא מדבר כמו בנק לאומי, ובנק בינלאומי לא מדבר כמו בנק אחר – אסור להם.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אבל אתה יודע שבהקשר של עמלות הבורסה זה לא נכון כי גילינו את זה.
שמואל האוזר
זו בעיה אחרת. תראו, עשו הרבה רגולציה שקשורה – ועדת בכר, ועדת זקן ועוד – ועדיין העמלות גבוהות. זו המפכה שתשנה את מבנה העמלות. זה מה שיביא ברוקרים זרים כי אנחנו נוריד את החסמים האלה. עכשיו קיבלנו עוד איזושהי הסתייגות.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
איך? אבל אותם שחקנים הם עדיין בעלי השליטה.
שמואל האוזר
אנחנו נביא את כולם, תהיה תחרות, התחרות הזאת תוריד בעשרות-מאות מיליוני שקלים. אנחנו חייבים להאמין בזה. אני אומר את זה לא רק בגלל שאנחנו מאמינים בזה, לא רק שבאנו ושמנו את כל השלייקס האפשריים שבאמת לא נודעו באף מקום אחר, אלא משום שאנחנו יודעים שאנחנו שוק - - -
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
שוק ריכוזי קטן, מה לעשות? הוא לא דומה לשום דבר אחר.
שמואל האוזר
כל השווקים, גם בגודל שלנו, באירופה – נורבגיה, שוודיה ומדינות אחרות – הם בגודל של הבורסה, בגודל של האוכלוסייה הם דומים לנו, כל כולם הביאו למקום יותר טוב מבחינת התחרות. לכן אני מאמין שהתחרות – שום רגולציה שהם ניסו לעשות, משמעותית ככל שתהיה, לא הצליחה לשנות את זה כמו שאני מאמין שזה מה שזה יעשה.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
נירית איבי
אדוני היושב-ראש, אני רוצה להציע הצעה שאולי חברי הכנסת ואדוני היושב-ראש יסכימו אתי. יש דיווח, הדיווח הגיע לוועדה. לעניות דעתי, במידה והדיווח לא יובא, או לא יוסבר, או לא יגיע למימוש מטרות החוק, הוועדה תבוא ותחליט כיצד להתנהל עם החזקות ואז יקבע מודל דילול, שהדילול יהיה – אם חוששים גם מהבנקים וגם בתי השקעות, שדרך אגב, אני חושבת שאין להם אותם אינטרסים – מודל הדילול יקבע בעתיד.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אדוני, אני אגיד לך מה משותף כאן לכולם. קודם כל, צריך להגיד, מר האוזר, שיש פה הרי – לא רק פה, בכנסת בכלל – לבנקים תמיד נציג שמייצג את הבנקים. זה לא שבא נציג של בנק לאומי, נציג של הבנק הבינלאומי ונציג של בנק הפועלים – יש מישהו שמייצג את הבנקים אז אנחנו לא יכולות להתעלם מזה שיש להם אינטרס משותף ופעולה משותפת. זה ממש פשיטא. זה טקסט, זה לא סאב-טקסט. זה הדבר עצמו. זה דבר אחד. לכן, בגלל שהמציאות מוכיחה שהתחרות לא תמיד פותרת כל דבר – למרות שאני מבינה את האמונה שלך בתחרות, היא כמו האמונה של הרב גפני פה בקדוש ברוך-הוא, זה בערך אותו דבר, בעוד שאצל הרב גפני אין לי אפשרות להגיד אם בעוד שלוש יתברר שאין אלוקים, אצלך יש לי אפשרות להגיד אם בעוד שלוש שנים יתברר שהתחרות לא עובדת.
היו"ר משה גפני
מרב, מה את מציעה?
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אני אומרת שהוא לא משכנע אותי. להגיד: אני מאמין שזה יעבוד – אני אומרת: מאה אחוז, אני נותנת לך את האמונה שלוש שנים. אני מציעה בדיוק את מה שפולקמן. פולקמן ואני אומרים את אותו דבר: בואו נעשה איזו תחנה שאם זה לא עובד, מה קורה אז. אני פתוחה להצעות. אנחנו הצענו הצעות - - -
יצחק וקנין (ש"ס)
אני מציע שהתחנות יהיו ועדת כספים.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
לא, אז הכנסת יכולה לשנות את החוק. את זה לא צריך לכתוב בחוק, זה נתון. לא צריך לכתוב בחוק שהכנסת יכולה לשנות את החוק.
היו"ר משה גפני
אני לא נתקלתי האמת בתופעה כזאת, אני לא בקיא בכל הדברים.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
מה המנדט בכלל? אם יש כזה.
היו"ר משה גפני
רק שנייה, אורלי. אני לא נתקלתי בתופעה כזאת. מגיע איש המקצוע בעניין הזה, מדברים וכולם מסכימים שצריך לעשות מהפכה בעניין, צריך שהעסק הזה יעבוד כיוון שאחרת אנחנו מגיעים להתרסקות מוחלטת. אנחנו דנים כאן כבר חצי שעה על השאלה מה יקרה אם זה לא יצליח. אומר שמוליק האוזר: לפי דעתי זו המהפכה הנדרשת. מה יקרה אם זה לא יצליח? הוא בא בעוד שנה לכאן – לא משנה, מתי שאנחנו קובעים – והוא יאמר: זו תמונת המצב, אלה העובדות, יתברר לנו שהכול כשל. מה עושה כנסת נורמלית?
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
מה עשינו עם הכשלים של דוח בכר? היה לו רציונל, היה אמור להוריד את העמלות. בסופו של דבר, כשנתקלנו, המציאות קצת יותר גדולה מכול התסריטים שהוצגו פה.
היו"ר משה גפני
ולכן מה ההצעה?
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אני חושב מראש, כאשר אתה בא ואומר: אני לא יכול להסתכל על הבנקים - - -
היו"ר משה גפני
מה את מציעה?
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אני רוצה להסביר את הרציונל של מה שאני מציעה אז תיתן לי שתי דקות, אני באמת מתנצלת. כאשר אנחנו באים ואומרים: המהפכה הזאת באה להחזיר שחקנים, או להביא שחקנים חדשים, לפתות אותם להגיע, ליצור איזושהי תחרות, לא באמת יצרנו פה משהו חדש, כי בסופו של דבר לבנקים יש אינטרס זהה.
היו"ר משה גפני
אמרת את זה, מה את מציעה?
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
מה גם שהשחקנים הראשיים לא רוצים להכניס שחקנים חדשים. אם מישהו פה אומר שאין תיאום או איזושהי התנהגות בין הבנקים – מספיק שילך לראות מה קורה עם הריבית על המשכנתאות, שהיום הממונה על ההגבלים גם בודקת אם לא היו תיאומים, אם לא ניצלו את הוראות הבנק המרכזי כדי לתפוס טרמפ על העגלה ולעלות, והרוויחו עוד 5 מיליארד שקל בשנה. זו התוצאה. בסופו של דבר, אם אנחנו נותנים להם 5% זה בעצם מקבע את העניין של 25% בעלי שליטה. איך הם יכניסו, מה הם יכניסו – יכול להיות שהרציונל של האוזר פה - - -
היו"ר משה גפני
בקיצור, את מתנגדת לחוק?
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
לא. מה שאני אומרת הוא שמראש אנחנו צריכים להגביל פחות מ-5% ולעשות את התחנה – אני מסכימה לגמרי עם פולקמן ועם מרב – והיה והתחזיות שאנחנו רואים לא תתממשנה, איזו אפשרות יש לנו בנקודת זמן שאפשר עוד לתקן.
רועי פולקמן (כולנו)
אדוני היושב-ראש, רק התייחסות של משפט – גם ברפורמה של כרטיסי האשראי, כשהיה דיון על התשתיות הטכנולוגיות, עשינו את אותה אמירה "מה אם לא". הרי היתה אמירה שיהיה קונה-מוכר מרצון, ואמרנו: אם לא ילך, יהיה מנגנון אחר. גם פה, כל הטענה היא שלא יהיה דיווח ואז נפתח אותו. אדוני היושב-ראש, יש ערך בהכוונת ההתנהגות, כי תבין שאם כבר ממחר הבנקים יידעו שאם קיימת האופציה, שהיא מטרת רפורמה, שהורדת עמלות וכניסת שחקנים לא תושג, יהיה שסתום שמאפשר – נעזוב רגע מי – להוריד עוד את האחוזים, יהיה להם אינטרס מראש, from day one. לכן, אם ניפגש כאן עוד שנה, הם יגידו: חברים, בעוד שנה, בעוד שנתיים נפתח את זה, שינוי חקיקה, לא שינוי חקיקה.

לכן, האירוע של השסתום הוא כן מקובל, אדוני היושב-ראש, עשינו אותו בעוד חקיקות, עכשיו עם "בזק", עם הרפורמה בכרטיסי האשראי. אנחנו שמים שסתום שאומר: אם מטרת הרפורמה לא מושגת אפשר לעשות את התיקון הזה במנגנונים שלא דורשים שינוי חקיקה. לכן, הסעיף הזה הוא סעיף שסתום, שיכול להיות שלא יצטרכו אותו והבנקים יישארו בעלים אבל הם יצטרכו להוכיח שהמטרות הושגו. הם יבואו לוועדה עוד שנתיים ויגידו לנו: חברים יקרים, הריביות ירדו, תיראו, הן דומות למקובל ב-OECD, נכנסו "איקס" שחקנים ובא לציון גואל.
היו"ר משה גפני
תודה.
שרה קנדלר
אני רוצה רק להגיד דבר שאולי לא כולם מכירים פה – את ההוראות של חוק ניירות ערך. אם הבנקים פועלים במשותף אז רואים בהם בעלי שליטה במשותף ואז הם יצטרכו לקבל היתר שליטה והם לא יקבלו והם יצטרכו להוריד בהחזקות שלהם. זאת אומרת, יש לנו את הכלים, לא רק לרשות ההגבלים, גם לרשות ניירות ערך, אם אנחנו רואים שהם מצביעים ביחד, הם עושים את הכול משותף, אז הם מחזיקים ביחד ואז הם צריכים לבוא להוציא היתר. שר האוצר לא ייתן להם היתר שליטה ואז הם יצטרכו להוריד את ההחזקה. לכן, אין שום בעיה ביישום. לנו יש כבר את הסמכויות מובנות בחוק.
רועי פולקמן (כולנו)
אז תעשו את זה עכשיו.
שרה קנדלר
מה זה "עכשיו"? זו סמכות שקבועה בחוק.
רועי פולקמן (כולנו)
גפני, למה לא להכניס את השסתום שאומר שיו"ר הרשות, אם תרצה אפילו באישור ועדת הכספים, יכול, בלי שינוי חקיקה – אם לא עומדים במטרות הרפורמה כפי שהגדרנו אותן – לתקן את אחוזי הבעלות?
שרה קנדלר
אבל זה מה שיקרה בפועל.
נירית איבי
זה מה שכתוב על היתר השליטה בשר האוצר.
היו"ר משה גפני
לא שר האוצר.
רועי פולקמן (כולנו)
עזוב שניה את דיון שר האוצר, תכף נדבר על זה.
היו"ר משה גפני
שמוליק, יש בעיה עם זה שיושב-ראש הרשות, באישור ועדת הכספים - - -
רועי פולקמן (כולנו)
בדיוק, מה הבעיה עם זה?
יצחק וקנין (ש"ס)
מההתחלה אני רוצה להגיד לכם את זה ואתם מסתובבים - - -
שמואל האוזר
כן, אם זה באישור ועדת הכספים - - -
רועי פולקמן (כולנו)
כן, זה סעיף שסתום. מה הבעיה?
היו"ר משה גפני
הלאה, יש עוד הסתייגויות?
רועי פולקמן (כולנו)
קודם כל, לגבי שתי ההסתייגויות האחרות – אני מבין שהן נפתרו, ממילא היתה הסתייגות הדיווח ואני מקבל את זה, אז את ההסתייגות השנייה אני אוריד; ולגבי ועדת האיתור, סוכם שעומד בראשה שופט.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
רגע, מה ההצעה לגבי הדיווח?
רועי פולקמן (כולנו)
תכף הוא יגיד מה הוא מציע. אני כן אגיד, כדי לעשות את זה בנפרד, שבאותם סעיפים שאני, אדוני היושב-ראש, מבקש להוסיף את שר האוצר – יש כמה סעיפים פה בחוק, אני יכול למנות אותם, אני חושב שהייעוץ המשפטי יודע – אני כן אבקש בהסתייגות, אני שם את זה רגע בצד, נדבר על זה עד ההצבעה לצורך העניין, שבאותם סעיפים, כפי שמצוין פה בנוסח בעמוד 3 בסעיף 1, איפה שרשום, זה יהיה בהסכמת או באישור שר האוצר, עם התייעצות, עם כל מה שכתוב כאן.
היו"ר משה גפני
למה באגף שוק ההון לא עשיתם את זה? למה פה כן?
רועי פולקמן (כולנו)
יש סיבות, כמו שאמרתי קודם.
היו"ר משה גפני
מה הסיבות?
רועי פולקמן (כולנו)
אמרתי, יש כאן שני עניינים: את היעדים של הרשות ניירות ערך ואת היעדים לתחרות בשוק, ולכן אנחנו רוצים את האיזון הזה.
היו"ר משה גפני
למה, בשוק ההון לא צריך את זה?
רועי פולקמן (כולנו)
תלוי, תלוי באירוע.
היו"ר משה גפני
למה שם אין פחות מ-5%, רק 5%? למה שם לא ביקשתם את שר האוצר? למה פה זה שונה?
רועי פולקמן (כולנו)
יש עוד סיבה לעניין הזה כאן - - -
היו"ר משה גפני
מה הסיבה? תגיד את האמת אבל.
רועי פולקמן (כולנו)
אני אומר את מה שאני יודע ומבין – הבורסה היא סוג של מונופול במדינת ישראל - - -
היו"ר משה גפני
הבורסה עומדת בפני התרסקות.
רועי פולקמן (כולנו)
אנחנו רוצים שהיא תצליח אבל הבורסה היא מונופול הכרחי - - -
נירית איבי
היא גם תשתית לאומית.
רועי פולקמן (כולנו)
היא מונופול, ובהתעסקות במונופול, אם אתה יודע את זה, יש כאן אירוע שצריך להוציא אותו לדיון של הרגולטור כי זה מונופול. אבל את זה אני רק אפריד בהסתייגות שזה יהיה דיון אופליין עד הדיון במליאה.
היו"ר משה גפני
הבנתי. מה אני אעשה? אני נולדתי תמים אבל כאן בכנסת התברר לי שהחיים הם לא כאלה. אנחנו לא נספיק לסיים את זה, אנחנו צריכים לטפל גם בעניין של העובדים. כל ההתנהגות הזאת לא בסדר, לא של ההסתדרות ולא של האוצר. היא לא בסדר. זה כאילו הכנסת פה היא משהו כזה שמחליפים אותו – אני לא יודע מה. אני אבקש ממנהל הוועדה לזמן את את אבי ניסנקורן, את שי באב"ד, את נציג העובדים, את שמוליק האזור ומנכ"ל הבורסה לישיבה אצלי בחדר לגבי הנושא של העובדים. לאחר מכן אני אכנס את הוועדה, לא חשוב מתי זה יהיה, ואנחנו נצביע על ההסתייגויות. נמאס לי מהעניין הזה.

לצערי הרב, אני מבין מה קרה פה, יש דיון לגופו של עניין, יש שוני בהתייחסות לרשות ניירות ערך מההתייחסות לאגף שוק ההון, הכול צריך להיות פה מעוות, צריך להיות שונה. אין לי ספק בכלל שאם אנחנו נוריד מה-5% - ניפול בבג"ץ. לא ניתן להסביר מה זה שונה מהביטוח, מה זה שונה מאגף שוק ההון, לא נדע להסביר. אני לא יודע להסביר. הבורסה עומדת בפני התרסקות. אני דורש מהאוצר – אני אביא את זה גם להצבעה – לבטל את המס היסף על הבורסה באחוז אחד. אני אביא את זה להצבעה.
מיקי לוי (יש עתיד)
את כל המס יסף, מה זה הסיפור הזה?
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
למה אתה חוזה אפוקליפסה אם אנחנו לא ניתן לבנקים שליטה?
היו"ר משה גפני
אני לא מדבר על שליטה, אני מדבר על להתנהל נורמלי.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אדוני, סליחה, זה לא נכון. זה לא אותו דבר כמו בביטוח כי יש פה פוטנציאל להחזקה מצרפית. זה לא אותו דבר.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
יש פה בעלי אינטרסים משותפים, אנחנו רק מנסים לייצר מצב שבו לא תהיה קבוצה של אינטרסים שיהפכו להיות גוף אחד.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני אבקש, היות ויש החלטה בעניין הזה, להצביע. נעביר את החוק – נעביר; לא נעביר – לא נעביר. אני מקווה שנעביר. נביא את כל הדברים להצבעה, נסיים את הדיון עם העובדים. צריך לקבוע, אם אפשר לקבוע עוד היום. אני רוצה שכולם יהיו. אני רוצה לסיים את העניין הזה. החוק הזה כבר באמת מתחיל לעצבן אותי. הוא כבר מגיע לממדים שמתברר – טוב, עדיף לא לדבר. אני אביא את זה להצבעה אחרי שנגמור את העניין של העובדים. אני חשבתי להצביע היום ולהגיש רביזיה עד שיסתיים העניין של העובדים אבל מתברר שגם להצביע אני לא יכול. העובדים זה כנראה הולך להיות הסעיף – לא הכי בעייתי. אני מקווה שהבעיה הזו תיפתר ולכן אני דוחה את ההצבעה. אני אביא את זה להצבעות, מי שעומד על הסתייגויות יעמוד על הסתייגויות, אני לא הולך לנמק יותר. אמרתי את דעתי, אני נגד, זה לא צריך להיות שונה מכול דבר אחר.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אז לא נוכל לנמק את ההסתייגויות שלנו בהמשך?
היו"ר משה גפני
מתי? היו כבר שתי ישיבות על זה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אני מחכה לנמק אבל לא מספיקים, לא מגיעים.
היו"ר משה גפני
מה "לא מגיעים"?
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אני הנחתי את ההסתייגויות מזמן בכתב אצלכם – אז אנחנו נצביע עליהן בלי לנמק אותן?
היו"ר משה גפני
כן, בלי לנמק.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
בסדר.
היו"ר משה גפני
נימקו כבר הסתייגויות בישיבה הקודמת.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אבל לא נימקו בישיבה הקודמת.
היו"ר משה גפני
נימקו.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
לא, לא הספיקו.
היו"ר משה גפני
נימקו. תודה לכולם, ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:45.

קוד המקור של הנתונים