ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 31/01/2017

אי הכללת תכנית החומש למגזר הערבי בסעיפי התקציב

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 632

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, ד' בשבט התשע"ז (31 בינואר 2017), שעה 13:10
סדר היום
אי הכללת תכנית החומש למגזר הערבי בסעיפי התקציב, של חה"כ ג'מאל זחאלקה
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

איימן עודה – מ"מ היו"ר

מיקי לוי
חברי הכנסת
עבדאללה אבו מערוף

מסעוד גנאים

חנין זועבי

ג'מאל זחאלקה

עאידה תומא סלימאן
מוזמנים
מיכל פינק - מנהלת אגף בכיר, אסטרטגיה ותכנון מדיניות, משרד הכלכלה והתעשייה

הדר וינטר גולן - אסטרטגיה ותכנון מדיניות, משרד הכלכלה והתעשייה

ראסם נטור - פיתוח תעשייה, מגזר מיעוטים, משרד הכלכלה והתעשייה

יוסי שבת - מנהל אגף תקציבים, משרד השיכון והבינוי

רויטל מילוא קדמי - מרכזת מעקב ובקרה, אגף שיקום שכונות, משרד השיכון והבינוי

יעל לינדנברג - אגף התקציבים, משרד האוצר

ביין ותד - צוות תעסוקה, אגף התקציבים, משרד האוצר

תמי ויצמן - מנהלת תקצוב חינוך לא פורמלי, משרד החינוך

שפיע אלג'מאל - מפקח מדע וטכנולוגיה, משרד החינוך

רפ"ק אבישי קדוש - ראש תקציבי פיתוח, המשרד לביטחון פנים

ד"ר איריס פרנקל כהן - ראש תחום אסטרטגיה, הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי הדרוזי, המשרד לשוויון חברתי

תמיר אגמון - כלכלן, מרכז המחקר והמידע, הכנסת

חיאם קעאדן - סמנכ"ל המגזר הערבי, מרכז השלטון המקומי

אליסה פרוכט - מזכירת הקרן, רשות מקרקעי ישראל

גלית גלעד - סמנכ"ל ארגון בטרם
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים

אי הכללת תכנית החומש למגזר הערבי בסעיפי התקציב, של חה"כ ג'מאל זחאלקה
היו"ר משה גפני
אני פותח את הישיבה.

(קטע חסר בשל תקלה במערכות ההקלטה)
מיקי לוי (יש עתיד)
כספי הסיוע הממשלתי.

(היו"ר איימן עודה)
היו"ר איימן עודה
אני מציע שנציגי משרדי הממשלה ימשיכו ונקשיב להם.
מיקי לוי (יש עתיד)
אדוני, שאלה קטנה, בהמשך למה שאמרה חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. זה מאוד מהותי. אם תביאי לנו את הנתונים, הם ממשיכים בעבודתם, כי אם המפעלים מנצלים את התשלום של השלושים חודשים עבור השכר של 25 אחוזים, אנחנו בבעיה. אם זה לא כך, מבורך לחלוטין.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
זה מראה שמרכזי ההכוון מצליחים.
מיקי לוי (יש עתיד)
בהחלט.
הדר וינטר גולן
צריך להבין שהמנגנון הוא בשנה הראשונה סבסוד גדול יותר והוא הולך ופוחת לאורך שלושים חודשים. זה כדי להראות שיש תפוקה לעובד. אני יכולה לתת נתונים מדויקים.
ראסם נטור
אבל אני אתן נתון כללי בארץ. היא דיברה על מרכזי הכוון. במרכזי הכוון הממוצע של העזיבה של אלה שהושמו, אלה שעברו השמה, התקבלו בעבודות של מרכזי ההכוון, עומד בערך על שישים אחוזים.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
סליחה, מרכזי ההכוון עובדים כבר שנה.
ראסם נטור
לא.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
מרכזי ההכוון התחילו, תאמין לי, אני יודעת.
ראסם נטור
לא. אני חבר ועדת ההיגוי ואני מכיר ויודע היכן הקמנו. אני רוצה לתת לך נתון מאוד מדויק. הממוצע הארצי של עזיבת אנשים שעברו השמה הוא מעל 65, מרכזי הכוון הם מתחת לממוצע הזה. לכן אני חושב שבמרכז ההשקעות האחוז הוא יותר טוב. אבל אפשר לתת נתון, אנחנו נחקור את זה וניתן תשובה.
היו"ר איימן עודה
תודה רבה. נמשיך עם נציגי משרדי הממשלה.
איריס פרנקל כהן
אני יכולה לפרוט את יתר הכלים. קודם כל, יש את הסוכנות לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים שגם שם היינו צריכים להקצות 11.4 מיליון שקלים והם הוקצו במלואם.
היו"ר איימן עודה
מה זאת אומרת הוקצו?
איריס פרנקל כהן
אחוז ביצוע.
ג'מאל זחאלקה (הרשימה המשותפת)
זה מעט מאוד ואני אגיד לך למה אתם הקציתם. אם אתם מדברים על הקצאה של 11.5 מיליון שקלים, זה מעט מדי. לפי דעת כל המומחים, זה סכום קטן מאוד כדי להתניע תהליכים כלכליים. אתה זורק משהו, זאת טיפה בים. לכן את התקציב הזה, יש דרישה רצינית של מומחים לכלכלה שצריך להגדיל אותו ספציפית. הוא מנוצל מאה אחוזים.
איריס פרנקל כהן
האמת היא שהוא מנוצל ביותר ממאה אחוזים. צריך להבין שני דברים.
ג'מאל זחאלקה (הרשימה המשותפת)
כי הוא קטן.
איריס פרנקל כהן
צריך להבין איך המנגנון עובד. קודם כל, לסוכנות יש פריסה של מרכזים בכל הארץ ולא משנה מי יגיע ומאיזו אוכלוסייה ומיעוטים, הוא יכול להיכנס לכל סניף ולקבל שירות. אין כאן איזושהי הגבלה לכמות האנשים שיכולים לקבל את התמיכה של יזמות. זה דבר ראשון. דבר שני, דבר נוסף שמתוקצב לא מתוקף התכנית הזאת אבל אלה מרכזי עסקים שהם עוד מתוקצבים מטרכטנברג ולא מ-922 והחל משנת 2017 הם יתוקצבו ב-7.9 מיליון שקלים נוספים, כך שאנחנו מגיעים קרוב לעשרים מיליון שקלים בהקשר הזה. זה לשנת 2017.

מסלול נוסף שיש לנו זה באמצעות מינהל סחר חוץ שזה מסלול כסף חכם וגם הוא בוצע במלואו.
היו"ר איימן עודה
תודה רבה לך. איפה נציג משרד החינוך?
תמי ויצמן
כאן.
היו"ר איימן עודה
אתם חשובים ביותר כי כל הזמן זה היה מעורפל. 9,7 מיליון חוץ מהחינוך. מה עם החינוך? חשוב לנו להקשיב לכם. אם כן, אנחנו ממשיכים לשמוע את משרדי הממשלה.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
מהאוצר עדיין לא הגיעו.
מיקי לוי (יש עתיד)
למה? יעל כאן.
תמי ויצמן
מנהלת תחום חינוך לא פורמלי, משרד החינוך. אצלנו התכנית מחולקת לשלושה חלקים. יש לנו את הכשרת המורים, יש לנו את החינוך הלא פורמלי ויש לנו את ההישגי.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
סעיף אפס, זהו? התמלא? בדין האחרון לפני כחודש שאלנו על התקציב.
תמי ויצמן
על ה-130 מיליון.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
כן.
תמי ויצמן
אני אסביר את זה בצורה מדויקת. אני אמרתי שיש לנו שלושה חלקים. הכשרת מורים, אנחנו קיבלנו את כל התקציב וקיבלנו אותו גם בשנת 2017 בבסיס. חינך לא פורמלי, מדובר על 130 מיליון שקלים שאותם קיבלנו לשנת 2016 רק בסוף השנה, מה שהצלחנו לעשות זה רק לרשום התחייבויות.
ג'מאל זחאלקה (הרשימה המשותפת)
כלומר, אפס בשנת 2016. לא היה ביצוע.
תמי ויצמן
לא היה תקציב. הוא נכנס ממש בסוף השנה. אנחנו רשמנו התחייבויות ועכשיו אנחנו מצפים שהם יחזרו בעודפים. אנחנו רק מקווים מאוד שלא יקרה התרחיש של שנה קודמת, אז קיבלנו את העודפים בסוף השנה. לגבי 2017, התקציב של החינוך הלא פורמלי על 130 מיליון שקלים, לא נמצא במשרד החינוך. הכשרת מורים נמצא, ה-130 מיליון לא נמצאים. ההישגים נעשים על ידי התקציב של המשרד בתגבור שעות, כך שאין לנו בעיה עם זה.
היו"ר איימן עודה
תודה רבה. מסעוד גנאים. שר החינוך שלנו בממשלת הצל של המשותפת. מה אתה אומר?
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
למה זה לא נמצא בבסיס?
ג'מאל זחאלקה (הרשימה המשותפת)
זה נושא עיקרי בחינוך. אמצעים גדולים.
היו"ר איימן עודה
אני חשבתי שנשמע ממנו.
תמי ויצמן
הוא ידבר על הנושאים הפדגוגיים. איך אנחנו עובדים על ההישגים.
היו"ר איימן עודה
הכסף התוספתי נמצא בעיקר בדיפרנציאלי. מה קרה עם זה?
תמי ויצמן
הכסף התוספתי נמצא. יש את הכסף. אין לנו תלונות לגבי הדיפרנציאלי. הכסף נמצא אצלנו.
קריאה
לגבי תקצוב דיפרנציאלי, אולי לנו יש תלונות.
תמי ויצמן
זה משהו אחר. לנו אין תלונות לגבי האוצר.
שפיע אלג'מאל
יש תוספת של 52 אלף שעות ליסודי וחטיבות ביניים.
תמי ויצמן
זה מתפרס לחמש שנים.
שפיע אלג'מאל
לחמש שנים, אבל בעיקר אנחנו מדברים על אותן שעות לגבי הישגים לימודיים, גם עברית על הרצף וטיפוח שפת האם הערבית שזה מבוצע, מתמטיקה חמש יחידות כאשר הכפלת אחוז התלמידים הניגשים לחמש יחידות במתמטיקה שזה מבוצע, זכאות לבגרות ואיכות תעודת הבגרות בתגבורים לימודים שזה מבוצע, ותכנית מרום שזה ליווי ארגוני, הדרכה פדגוגית בשני מסלולים, ליווי מוגבר לשלוש שנים כאשר אוטוטו עומד להסתיים הפיילוט שלו.

זה בקשר להישגים הלימודיים. בקשר לאיכות ההוראה וחיזוק ההוראה, דמות המורה - - -
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
מה הסכום? 55?
תמי ויצמן
58 מיליון שקלים.
שפיע אלג'מאל
בקשר להעלאת איכות המתקבלים להוראה. זה מבוצע כבר שלוש שנים בהעלאת תנאי הקבלה. לגבי פיתוח הכנה והכשרה, זה מבוצע החל מתשע"ז בכל המכללות או במסגרות להכשרת מורים דוברי ערבית. לגבי השליטה הלשונית בשפה הערבית, זה מבוצע החל מתשע"ז בכל המכללות.

אני רוצה לדבר גם על איכות ההכשרה העיונית והדרכה בשדה, שזה דבר אקוטי שגם הוא מבוצע החל מתשע"ז בכל המכללות. יש את מה שנקרא באיכות ההוראה שזה הייחודי, התרבותי והחברתי, שזה גם מבוצע.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אבל מה זה קשור לתקציב? סליחה שאני מתפרץ. מה זה קשור לכסף, לתקציב? זה מהלך פדגוגי חינוכי וכך צריך להיות. מה זה קשור לתכנית החומש? מה זה קשור לכסף? מאות מורים ומורות בלי עבודה וחסרות מאות כיתות ושעות לימוד. מה זה קשור? איפה זה מול זה? איפה התכנית? לתת עבודה למורים ומורות שהם יותר מאלפים ולפתוח כיתות לימוד חדשות ושעות לימוד חדשות. זה מהלך פדגוגי שאתה לא צריך לדבר עליו.
מיקי לוי (יש עתיד)
אם אין לו כיתות, איפה ילמדו?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
על זה אנחנו מדברים. צריך לפתוח כיתות ולתת למורים ולמורות שמובטלים לעבוד.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
זאת לא החלטה 922.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
לא. עם כל הכבוד, אם זאת לא החלטה 922, אז אנחנו לא צריכים את כל זה. מהלך פדגוגי חינוכי, אתה מחדש לנו ומגלה לנו את אמריקה?
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
בתחם החינוך, החלטה 922 מדברת רק על שני סעיפים.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
בסדר, אז לא צריך לבזבז זמן על דברים שהם חינוכיים. אנחנו עכשיו בכיתה א'? מהלך חינוכי, מהלך פדגוגי, מה זה? עם כל הכבוד.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
החלטה 922 בתחום החינוך מדברת רק על שני סעיפים. אפילו השעות של הדיפרנציאלי אינן חלק מההחלטה 922.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אז נדבר עליהן.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
אפילו שני הסעיפים של חינוך בלתי פורמלי ושל הכשרת מורים, דיברו עליהם לפני החלטה 922 ואחר כך הם כללו אותם בהחלטה 922. החלטה 922 לא מדברת על תקציב של שעות דיפרנציאליות. בהחלטה 922 יש שני סעיפים, הכשרת מורים וחינוך לא פורמלי. זהו. זאת החלטה 922 בחינוך.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
חייבים להוסיף את זה. אם עד עכשיו לא ידענו, לא שמנו לב, אז מה, נקבל עונש על כך שזה לא יהיה? זה מה שצריך.
שפיע אלג'מאל
לגבי כל סעיף שאני דיברתי בתכנית הפדגוגית, יש מ-2015 ומ-2017 ויש תקנות תקציביות. אני יכול לתת לך לגבי כל סעיף שנמצא בתכנית תקנה תקציבית ואתה יכול לבדוק.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
עם כל הכבוד, זה א'-ב' למהלך פדגוגי חינוכי. לא דיברו אתנו על הדבר הזה.
היו"ר איימן עודה
תנו לחבר הכנסת ג'מאל זחאלקה לומר משהו. יש לו כמה דברים לומר.
ג'מאל זחאלקה (הרשימה המשותפת)
נושא החינוך באופן כללי, למעט שני סעיפים שהתייחסה אליהם חברת הכנסת חנין זועבי, לא כלול בתכנית. אבל יש תכניות אחרות. הייתה דרישה והיו דיבורים על כך שנושא החינוך יתווסף כך שיהיה חלק מהתכנית הכוללת. אבל בכל מקרה, התכניות שאתה דיברת עליהן, הן נמצאות קודם ואנחנו לא ראינו תוספת. אנחנו דיברנו בהחלטה 922 על כך שיהיו תוספות. אנחנו לא ראינו תוספות למעט בזה וזה לא בוצע. חינוך לא פורמלי, 130 מיליון שקלים הגיעו בסוף השנה והשנה לא נמצאים. זה בורח לנו בין הידיים.
תמי ויצמן
למה בורח? הכסף נמצא בתקנות.
ג'מאל זחאלקה (הרשימה המשותפת)
אמרת שב-2017 לא נמצא.
תמי ויצמן
לא. אמרתי שהחינוך הלא פורמלי.
ג'מאל זחאלקה (הרשימה המשותפת)
על זה אני מדבר.
תמי ויצמן
רק החינוך הלא פורמלי.
ג'מאל זחאלקה (הרשימה המשותפת)
אני אומר שזה היה כלול ב-922 והכסף הגיע בסוף השנה ובשנת 2017, תסבירי לי איפה הכסף. עד סוף השנה הוא לא הגיע ובתחילת השנה הוא איננו.
מיקי לוי (יש עתיד)
מישהו עשה העברה תקציבית כמו שנהוג לגבי תקציבים אחרים?
קריאה
לא.
מיקי לוי (יש עתיד)
רגע. האוצר. אם הכסף לא נוצל בסעיף תקציבי משנה קודמת, מתקציב קודם, אתם מגיעים דקה וחצי לפני סיום שנת התקציב 2016 ומבקשים העברה לסעיף תקציבי דומה או אותו סעיף תקציבי ב-2017. האם זה בוצע? או שהכסף עף?
היו"ר איימן עודה
תודה רבה מיקי.
ג'מאל זחאלקה (הרשימה המשותפת)
שיהיה ברור. הדיון הוא על 922 אבל אנחנו לא כבולים ב-922. אני רוצה שהוועדה במעקב שהיא תבצע על הפיתוח הכלכלי של החברה הערבית, אנחנו נדבר על החקלאות גם אם אין חקלאות.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
דיברנו על זה כמה פעמים. נכון.
ג'מאל זחאלקה (הרשימה המשותפת)
אנחנו נדבר על חינוך גם אם מרבית החינוך לא נמצא שם. אנחנו נדבר על הרבה דברים שלא נמצאים, גם על החסר שלא נמצא בתוך התכנית.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
גם בריאות.
ג'מאל זחאלקה (הרשימה המשותפת)
יש לנו שאלות בקשר לכיתות לימוד. יש תכנית לפי החלטת הממשלה 1848 לבנות 17 אלף כיתות לימוד. כמה מהן נבנו?
מיקי לוי (יש עתיד)
על פני כמה שנים?
ג'מאל זחאלקה (הרשימה המשותפת)
על פני חמש שנים. אנחנו רוצים לראות כמה מהן ייבנו בישובים הערביים. אנחנו יודעים שיש מחסור גדול. יש לנו שאלה למה משרד החינוך לא מפרט להסיט תקציבים באופן דיפרנציאלי על פי החלטת הממשלה של 1.4 מיליארד שקלים. אנחנו רוצים שקיפות גם בנושא החינוך. אפילו אם זה לא כתוב בתכנית, אנחנו שואלים מה קורה עם הכסף ואיפה הכסף בכל מקום.

(היו"ר משה גפני)
היו"ר משה גפני
תודה רבה.

דוקטור איריס כהן פרנקל, הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי והדרוזי.
איריס פרנקל כהן
אני למעשה תכננתי להציג מצגת שתציג בפני הוועדה את מה שנעשה עד עכשיו אבל מבחינה טכנית אי אפשר להציג את המצגת. לפניכם יש את המצגת המודפסת.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
טוב שאי אפשר להציג כי ראינו כבר כמה פעמים ראינו את המצגות האלה וזה לא העיקר, עם כל הכבוד.
היו"ר משה גפני
זאת המצגת?
איריס פרנקל כהן
כן.
היו"ר משה גפני
קח. אני לא אוהב מצגות.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
את המצגות האלה ראינו כבר כמה פעמים.
איריס פרנקל כהן
אני מדברת קצר.
היו"ר משה גפני
אני רוצה להגיד גם לחברים וגם לאורחים. הדיון הזה לא הולך להיות דיון בודד אלא הוא הולך להיות דיון שילווה אותנו במשך השנה ויהיו לנו עוד הרבה הזדמנויות לדבר, או לשבח או להגיד שהדברים לא מתבצעים.
איריס פרנקל כהן
כנציגת הרשות לפיתוח כלכלי, אני רק יכולה לברך על כך מאחר ובאופן רציף זה התפקיד שאנחנו לוקחים על עצמנו וזה התפקיד שמוגדר במסגרת החלטת הממשלה לנו. אכן אנחנו מבצעים את המעקב יחד עם אגף התקציבים באופן הדוק ושוטף וגם מול המשרדים. זאת אומרת, המצגת, כל מטרתה הייתה לבוא ולהניח את מה שנעשה בשנת 2016. מה התקציב שהיה, מה התקציב שהועבר. למעשה עיון מרפרף יכול להראות - - -
היו"ר משה גפני
לא עיון. תגידי. תגידי כמה היה התקציב וכמה עבר.
איריס פרנקל כהן
עברו כ-2.4 מיליארד שקלים.
היו"ר משה גפני
עברו.
איריס פרנקל כהן
עברו.
היו"ר משה גפני
ב-2016.
איריס פרנקל כהן
כן. למעשה יותר מהתקציב שתוכנן. אני יכולה לתת דוגמאות.
היו"ר משה גפני
לא. את לא נכנסת כאן ל - - -
איריס פרנקל כהן
אני לא נכנסת לדקויות. אני מדברת רק על העיקרון.
היו"ר משה גפני
אני לא אמרתי את המילה דקויות. אני דווקא בעד. אני רק שואל האם כשאת מדברת על 2,4 מיליארד שקלים, האם כלולים בסכום הזה תקציבים שאתך או בלעדיך ואתנו או בלעדינו היו בין כה וכה בתקציב?
איריס פרנקל כהן
זו שאלה קצת מעניינת.
היו"ר משה גפני
אני מתנצל על שאני מתעניין בדברים האלה, בדברים שוליים. למשל, יש כסף שמשרד התחבורה אומר שצריך לכלול כביש באום אל פאחם, אתך או בלעדיך, אתם או בלעדיהם.
איריס פרנקל כהן
אותו דבר בתכנית הצפון, אגב.
היו"ר משה גפני
על אלה אני בוכייה. עכשיו את אומרת לי גם תכנית הצפון? אני שואל ותגידי בכנות. אני מאוד אשמח ואני אברך על כך.
איריס פרנקל כהן
עד כמה שידוע לי.
היו"ר משה גפני
אם מדובר על תקציב שאילולא תכנית החומש הוא לא היה, זה דבר מבורך וזה תקציב תוספתי. אם מדובר על תקציב שחלקו היה בין כה וכה, אז תגידי. יכול להיות שזה בסדר אבל צריך לדעת את זה. זה אחד המרכיבים המרכזיים של תכנית החומש. זה גם אחד הדברים המרכזיים של תכנית הצפון. האופוזיציה טוענת נגד הממשלה והיא אומרת, מה אתם עובדים עלינו? תכנית הצפון, אין לה שום משמעות כי בלאו הכי היה שם את התקציב של משרד התחבורה והתקציב של משרד החינוך. השאלה במקרה הזה היא האם זה באמת תוספתי.
מיקי לוי (יש עתיד)
האם זה תקציב צבוע או אין תקציב צבוע.
היו"ר משה גפני
בדיוק. אני יודע ואני אומר את זה כאן לחברים בפעם השנייה. אני נמצא כאן הרבה שנים ואני אומר לכם שהשנה יש העברות תקציביות למגזר הערבי בסדרי גודל שבעבר לא היו.
איריס פרנקל כהן
נכון.
היו"ר משה גפני
מה הם, אני לא יודע אבל אולי את תדעי להגיד.
איריס פרנקל כהן
אני לא חושבת שאני כרגע צריכה לבוא ולנתח כמה תוספתי וכמה לא.
היו"ר משה גפני
אם את לא יודעת, זה בסדר.
איריס פרנקל כהן
העניין הוא שצריך לראות את התמונה הרחבה ואני מנסה לדבר על התמונה הרחבה, אם יותר לי.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
איריס פרנקל כהן
כפי שיעל התחילה לומר לפני, יש כאן איזשהו שינוי תפיסתי שנעשה במסגרת החלטה 922. השינוי התפיסתי הזה אומר שאתם לא רוצים כל פעם לבקש איזשהו סכום שייתנו לחינוך או לתחבורה אלא אנחנו לוקחים ושמים את הכול בתוך חבילה אחת. אגב, חברי הכנסת הערבים וגם ועד ראשי הרשויות הם שותפים למהלך של גיבוש תכנית החומש. זאת לא הפתעה לאף אחד. מה שנמצא בתוך התכנית ומה שלא נמצא בתוך התכנית, זה חלק מתוך איזשהו מהלך שלם ואנחנו יודעים, היינו רוצים יותר ולא רק לזה אלא לתכניות אחרות. בוודאי שהיינו רוצים יותר.
היו"ר משה גפני
כמה כסף יש שם?
ג'מאל זחאלקה (הרשימה המשותפת)
גם אם את אמרת משהו ולא קיבלו את עמדתך, אומרים שאת שותפה לדיון.
איריס פרנקל כהן
כן.
ג'מאל זחאלקה (הרשימה המשותפת)
אנחנו לא קיבלנו.
היו"ר משה גפני
כמה התכנית הזאת לשנה?
איריס פרנקל כהן
התכנית הזאת בהיקפה היא 9.7 מיליארד שקלים לא כולל החינוך הדיפרנציאלי שהיה עליו דיון שלם קודם לכן.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני מבקש פירוט.
היו"ר משה גפני
כן. בסדר.
איימן עודה (הרשימה המשותפת)
לי חשוב לחדד משהו. אנחנו כן ישבנו מול האוצר בשבעים פגישות וכן השפענו. מה שאנחנו רוצים זה לראות יישום. ג'מאל זחאלקה ביקש יישום ואמר שזאת הצעה בכיוון הנכון ואני חושב שהוא צודק אבל זה לא מספיק. צריך לראות את זה בשטח.
איריס פרנקל כהן
אני מסכימה לחלוטין.
היו"ר משה גפני
זה בסדר, אני אתן לך להשלים אבל תשלימי ממש בקצרה. מטרת הישיבה היום כפי שהיא מסתמנת היא לעשות עוד ישיבה ובישיבה הבאה יהיה פירוט של הכול, גם של משרד האוצר, גם של המשרדים, ואנחנו נרצה לדעת כמה כסף היה בשנים קודמות וכמה כסף יש עכשיו לפי תקציב צבוע.

משרד האוצר, את מובילה את המהלך. אני רוצה לקבל פרטים. אני לא יודע אם את יודעת, את נמצאת הרבה בוועדה?
יעל לינדנברג
נמצאת.
היו"ר משה גפני
מפעם לפעם אבל לא כל הזמן. אני נודניק גדול. לא מתכוון לעזוב את זה. עדיף שתתנו את זה מהר לפני שאני אתחיל לצעוק.
יעל לינדנברג
חשוב לי להדגיש כאן שגם אנחנו מצטרפים למה שנאמר כאן על ידי חברי הכנסת. מבחינתנו שקיפות כאן ויישום של זה בשטח, זה מה שאנחנו עושים. אנחנו חייבים להעביר את הכספים.
מיקי לוי (יש עתיד)
את רוצה שהחיים שלך בוועדה יהיו יותר קלים?
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
נאמר 2,5 מיליארד שקלים. זה נאמר במליאה.
יעל לינדנברג
כמו שאמרתי, המספרים קיימים ואפשר להביא אותם. אם תעברו בין המשרדים השונים, הם גם אומרים את המספרים והכספים הועברו.
מיקי לוי (יש עתיד)
אפשר להציע משהו לאוצר?
היו"ר משה גפני
כן.
מיקי לוי (יש עתיד)
את מוכנה בבקשה לשבת ולקבוע אתם ולקיים דיון מכין כדי שזה לא יהיה כך? הרבה פעמים גם היושב ראש עושה את הגישור הזה ואז הם ישאלו את השאלות היותר קשות. תבואו עם ספר התקציב.
ג'מאל זחאלקה (הרשימה המשותפת)
זה לא במקום מעקב של הוועדה.
מיקי לוי (יש עתיד)
לא במקום
היו"ר משה גפני
לא במקום. להפך, לבוא אחר כך לוועדה ותגידו אם זה בסדר או לא בסדר.
מיקי לוי (יש עתיד)
זאת ההצעה שלי.
היו"ר משה גפני
הצעה טובה מאוד.

אני מאוד משבח אנשים בממשלה שעושים את עבודתם ובאמת מביאים לשינוי. אני מאוד מתרגז על כאלה שלא עושים את עבודתם ומגיעים לכאן ומנסים למרוח אותנו. מה שהציע מיקי לוי, זאת הצעה טובה. תבואו לכאן ותגידו. תגידו שיש חילוקי דעות, זה בסדר אבל אל תמרחו אותנו. תגידו שזה התקציב, זאת התוספת, תעברו משרד-משרד. אנחנו מאוד נשמח.

משפט לסיכום.
איריס פרנקל כהן
אני רוצה להמשיך את דבריך. אכן הרעיון של שקיפות עומד בראש מעיננו. יש גם אתר אינטרנט ואנחנו מפרסמים את הנתונים התקציביים.
היו"ר משה גפני
יש ועדת כספים. כאן תגידו.
איריס פרנקל כהן
יש ועדת היגוי שמתכנסת כל מספר חודשים. כבר קבועה ועדה שלישית בעוד שבועיים. ועד ראשי הרשויות הוא חלק מוועדת ההיגוי הזאת, הוא שומע את הנתונים ומשרד האוצר גם הוא כמובן בא.
היו"ר משה גפני
אני מודה לך. תודה רבה.

חיאם קאדן, בבקשה, המרכז לשלטון מקומי. אם אפשר בקצרה, זה דיון מהיר.
חיאם קעאדן
שלום. הערה קטנה. תחושת העמעום והאי ודאות על תכנית החומש, מה מגיע, מה הגיע, היא מסתובבת כאן כל הזמן. שנה וחצי אני נמצא בדיונים האלה. למה לא ליצור נוהל. אנחנו עברנו שליש מהתקופה. זאת תכנית חומש, חמש שנים אבל שנה וחצי עברה. אני לא חושב שהחלק היחסי של התקציב עבר.
היו"ר משה גפני
מה אתה מציע?
חיאם קעאדן
אני מציע לבקש מאנשי האוצר ומאנשי המשרד לשוויון חברתי להגיש לוועדת הכספים, חברי הכנסת - - -
היו"ר משה גפני
טוב שאמרת כי אמרתי את זה קודם. זאת גם תביעה של השלטון המקומי ואני שמח על כך.
חיאם קעאדן
אני מדבר על דוח מפרט. דוח ביצוע ותכנית לחצי שנה. כך אנחנו נדע איפה אנחנו עומדים.

במשרד הכלכלה, ברגע שהם נתנו 97 מיליון שקלים, ואני זוכר את המספר נכון, ויש חברות מנהלות את זה, יש כאן בעיה. כמה כסף נטו בסופו של דבר מגיע לתושבים. צריך לבדוק את הנקודות האלה. תודה רבה.
היו"ר משה גפני
אני מזדהה עם דבריך לחלוטין. טוב שאמרת אותם. גם אני טוב שאמרתי את זה והכול בסדר. אנחנו שנינו אמרנו את אותו הדבר.
יוסי שבת
מנהל אגף תקציבים במשרד הבינוי והשיכון. קודם כל, אני רוצה להגיד שבמשרד השיכון הקמנו לפני שנה אגף ייעודי למיעוטים, בין היתר כתוצאה מהחלטה הזו וכדי למקד את המאמצים. יש שם אדם מאוד חזק, יוסי חדד. אנחנו את כל התקציבים של המיעוטים, היו כנסים - - -
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת זחאלקה, בדברים שהוא הציג, הוא אמר שאפשר לעשות תכניות שימנעו הריסה. אתה מכיר דבר כזה?
יוסי שבת
אני לא מכיר שיש שם מניעת הריסה. יש תכנון. יש תקציבי תכנון.
ג'מאל זחאלקה (הרשימה המשותפת)
התכנון ימנע.
יוסי שבת
התכנון. יכול להיות שבמסגרת התכנון אפשר לבצע את הפעולות האלו.

ראשי הרשויות מעודכנים והתקציבים מתואמים אתם. היו כנסים עם ראשי הרשויות. היה בתחילת ינואר כנס עם ראשי הרשויות. כל התקציב והקריטריונים הועברו לאנשים בכתב ואני רוצה לתת את סדרי הגודל. התקציב עצמו עומד על 1.4 מיליארד שקלים של משרד השיכון לחמש שנים. בשנת 2016 היו תקציבים של 250 מיליון שקלים, מאתיים מיליון למוסדות ציבור וחמישים מיליון לתכנון בעיקרם. הכול הופעל. התקציבים לשנת 2017-2018 הם בסדר גודל הזה. הם בערך מאתיים מיליון שקלים למוסדות ציבור והיקפים כמו שנים קודמות לתכנון. נמצא בספר התקציב.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אני רוצה לסכם. יש עוד מישהו שרוצה לומר משהו? אני לא רוצה להרחיב. אני רוצה לסכם כדלהלן.

הדבר הראשון. אנחנו מקבלים בדיון המהיר את מה שאמרו כאן חברי הכנסת הערבים, את מה שאמר חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה שהוא הגיש את הדיון המהיר. אני רוצה שזה יונח על שולחן הכנסת. אני מקבל את ההצעה של מיקי לוי שנציגי המשרדים ישבו עם חברי הכנסת הערבים ועם ראשי רשויות שעוסקים בעניין הזה. לא לעשות מזה דיון מדי גדול אלא דיון הכנה לדיון בוועדת הכספים. דיון הכנה כדי לבדוק מה בכל משרד ומשרד הכספים שהועברו ומה הכספים שיתווספו, כמה בוצע וכמה צריך להיות מבוצע בהמשך.

לאחר מכן יהיה דיון מעקב של ועדת הכספים. בדיון המעקב, אני מקווה שאתם תבואו עם עמדה אחידה. אם תהיה מחלוקת וחברי הכנסת הערבים יאמרו שזה לא נכון כל הנושא הזה, שיש משרד שנותן נתון נכון ויש משרד אתו יש מחלוקת, שנדע גם את המחלוקת. לא נורא. אף אחד לא הולך לשום מקום. צריך לקיים את הדיון הזה. גם זה אני רוצה שיונח על שולחן הכנסת.

אני מקבל את הבקשה שהציע מציע הדיון המהיר, ראשית, שיהיה דיון מעקב. אנחנו נעקוב אחרי זה. אני לא רוצה לקבוע זמן, שלושה חודשים זה זמן קצר, אבל יהיה דיון מעקב. אנחנו לא מתכוונים להרפות מהעניין הזה. לכן צריך את הישיבה המכינה, כדי שלא יבואו עם דעות חלוקות.

אני דורש להגדיל את התקציב של המאבק בתאונות דרכים במגזר הערבי. אני לא קובע סכומים אבל אנחנו נדבר על זה בהמשך. המגזר הערבי, מסיבות שונות שאני לא נכנס אליהן עכשיו, מספר הנפגעים בתאונות הדרכים הוא גבוה יותר, לאין ערוך גבוה יותר, מאשר במגזר היהודי. יכול להיות שזה בגלל התשתיות, יכול להיות שזה בגלל חוסר חינוך, יכול להיות שזה בגלל סיבות שאני לא יודע אותן. אני לא איש מקצוע. אבל צריך להגביר תקציבים באופן משמעותי.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אתה אומר את הסיבות ואחר כך אומר שאתה לא יודע מה הסיבות. אלה הסיבות.
היו"ר משה גפני
עדיף להגיד לא יודע.

משרד השיכון, אני מבקש להגדיל את התקציב לגבי הנושא הזה של התכניות שאנשים מגישים כדי למנוע אחר כך דברים כמו צווי הריסה. אם אתם תגבירו את התקציב באופן כזה שאנשים יוכלו להגיש את התכניות, אנחנו נימנע מכל העניין הזה.

אני בזה מסכם את הדיון. את זה אני אניח על שולחן הכנסת ואני מקווה בעזרת השם ובלי נדר לקיים את דיוני המעקב אבל אני קודם כל מחכה בבקשה. את נראית לי אישה רצינית ממשרד האוצר ויחד עם הנציגים האחרים שגם הם כאלה, אני מבקש שתשבו עם חברי הכנסת הערבים, עם כמה ראשי רשויות, הם יחליטו מי צריך לשבת, ולהכין את הישיבה הבאה של ועדת הכספים, מה מתבצע ומה לא מתבצע.
ג'מאל זחאלקה (הרשימה המשותפת)
הם ישלחו לך דוח מפורט.
היו"ר משה גפני
כן. הדוח המפורט של מה שנעשה אבל זה חלק מהתכנית המעקב.
קריאה
שהדוח יהיה פר ישוב.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:00.

קוד המקור של הנתונים