ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 13/02/2017

חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 46), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 350

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, י"ז בשבט התשע"ז (13 בפברואר 2017), שעה 9:00
סדר היום
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 46) (בחירות בבתי סוהר ובמקומות מעצר), התשע"ז-2017
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

אכרם חסון
חברי הכנסת
אילן גילאון

עליזה לביא
מוזמנים
יוסף ברון - מנהל אגף בכיר בחירות ברשויות המקומיות, משרד הפנים

רון אלמוג - לשכה משפטית, משרד הפנים

אליהו לוי - מנהל תחום מרשם ודרכונים, רשות האוכלוסין, משרד הפנים

ירון שלמה - ראש ענף רישום וניהול אסירים, המשרד לביטחון פנים

יוכי גנסין - יועמ"ש שב"ס, המשרד לביטחון פנים

רויטל גור - ע' יועמ"ש בט"פ, המשרד לביטחון פנים

שמעון בר גור - רח"ט כליאה שב"ס, המשרד לביטחון פנים

אורטל בלילתי - ע' יועמ"ש משטרה, המשרד לביטחון פנים

טובי בן שלום - קמ"ד חקירות באח"מ, המשרד לביטחון פנים

יוסי ראובני - ר' חוליית כליאה, המשרד לביטחון פנים

אהוד לנדאו - מתמחה יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עמי ברקוביץ - ממונה חקיקה, משרד המשפטים

אלעד דהן - סגן בכיר ליועמ"ש, הרשות לשיקום האסיר

פיני קבלו - סמנכ"ל כנסת ורווחה, מרכז השלטון המקומי

בן ציון לבני - פעיל, המשמר החברתי

דנה חוגרי - פעילה, המשמר החברתי

שרה חג'בי - פעילה, המשמר החברתי
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

אור אלדר
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
יפעת קדם

הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 46) (בחירות בבתי סוהר ובמקומות מעצר), התשע"ז-2017
היו"ר דוד אמסלם
בוקר טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא: הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 46) (בחירות בבתי סוהר ובמקומות מעצר), התשע"ז-2017 (פ/2385/20) (כ/676), של חברי הכנסת אילן גילאון וחברת הכנסת עליזה לביא, הכנה לקריאה שנייה ושלישית.
עליזה לביא (יש עתיד)
כמו שהצגנו גם בדיונים קודמים, אנחנו מבקשים להעניק יכולת הצבעה לאסירים שנמצאים בתאי הכלא. אנחנו מדברים על הצבעה לבחירות המקומיות. זה קיים בבחירות הארציות, זה לא חל על האסירים שרוצים להצביע, להשתתף, לקחת חלק בבחירות המקומיות. חשבנו, חבר הכנסת גילאון ואנוכי, להעניק להם את הזכות. אנחנו דוגלים בלקחת חלק בצרכים של הקהילה, חלק במשחק הדמוקרטי, מתוך הבנה שהאנשים שמרצים את עונשם יחזרו לקהילה, יחזרו לחיים. זו אחת הדרכים. המגמה היום היא לבוא ולראות איך משלבים, איך מלמדים לקחת אחריות, להבין שהמרחב הציבורי הוא של כולנו. אני חושבת שבחוק הזה יש הרבה כדי להשפיע על האחריות הזאת. אנחנו מבקשים את הצבעת החברים פה בוועדה, על-מנת באמת לסיים את זה, אדוני היושב-ראש, ולהעניק את הזכות הזאת שנמנעה עד כה.
אילן גילאון (מרצ)
הרעיון האזרחי ברור לגבי שילוב האנשים. כל התיקונים נראים לי, למעט דבר אחד שלא הבנתי, וזה פרסום ההתרחשויות בבחירות, פרסום הרשימות על לוח. נאמר לי על ידי השב"ס שזאת עלולה להיות בעיה בטיחותית, בעיה ביטחונית. האם יש דרך שהמציאות שבה פוגש המצביע - במקרה הזה המצביע האסיר - את הבחירות, את פרסום הבחירות, את הרשימות תהיה מוקדם יותר מאשר בתוך הקלפי? הוספנו פסקה שאומרת שיפרסמו על לוחות המודעות. יכול להיות שטכנית יש בעיה לפרסם את כל הרשימות על לוח המודעות.
היו"ר דוד אמסלם
בכנסת אין בעיה, יש רשימות ארציות. פה יש למעלה מ-250 רשויות שיש להן מועמדים פנימיים.
אילן גילאון (מרצ)
אני מדבר על זה שאנשים יוכלו לדעת, יוכלו להתלבט ולראות בעד מי הם מצביעים.
היו"ר דוד אמסלם
הכיוון הוא לעשות חוברת כך שכאשר בן אדם מגיע לקלפי, הוא יפתח את החוברת.
אילן גילאון (מרצ)
לא כשהוא מגיע לקלפי, לפני שהוא מגיע לקלפי.
היו"ר דוד אמסלם
איפה אתה רוצה לחלק את החוברות האלו?
היו"ר דוד אמסלם
זו שאלה טכנית.
אילן גילאון (מרצ)
אם אני מכבד את ההצבעה של האדם, אני לא אתן לו נייר לפני שהוא נכנס לקלפי, אני אתן לו לקרוא, להתעניין. לפחות למראית עין אני אתן לו את דברים האלה.
היו"ר דוד אמסלם
גם זה שמצביע בקטע המוניציפאלי מתעניין. הוא לא מגיע, רואה פלייר ומצביע.
אילן גילאון (מרצ)
איפה האפשרות להתעניין?
עליזה לביא (יש עתיד)
אפשר לשים את זה בכניסה לחדר האוכל.
אילן גילאון (מרצ)
שיהיה הפרש או מרחק של זמן בין ההצבעה לעיון.
היו"ר דוד אמסלם
לי אין אידיאולוגיה בעניין, סך הכל אני מסכים איתך. השאלה היא טכנית: האם השב"ס יכול לעמוד בזה.
אור אלדר
בהמשך להערות שקיבלנו מהוועדה והערות שקיבלנו ממשרדי הממשלה, עשינו מספר שינויים ותיקונים בהצעת החוק. קבענו מספר הוראות שמבהירות את ההוראות שכבר היו קיימות בהצעת החוק. הבהרנו שחברי ועדות הקלפי לא יהיו סוהרים. לגבי התעמולה שמשודרת בכלי התקשורת, אנחנו מבהירים בהצעת החוק שהתרת התעמולה המשודרת לא מטילה חובה על שירות בתי הסוהר ועל המשטרה לספק את אותם כלי תקשורת לאסירים. אנחנו מחילים את אותן הוראות על הבחירות לראש הרשות. כמו שדיברנו, נמחקה החובה על השב"ס לפרסם לוח מודעות עם רשימות כל המועמדים. לגבי ההוראות שנוגעות לסדרי ההצבעה ואופן קיום הבחירות בבתי הסוהר, בנוסח הקודם היה כתוב שההוראות האלו לא יפורסמו ברשומות. אנחנו רצינו קצת לסייג את ההוראה הזאת, לקבוע שההוראות יפורסמו רק אם יש איזה שהוא צורך בהול לתקן את ההוראות הקיימות. יש צורך לפרסם את ההוראות האלו באתר האינטרנט של משרד הפנים, לאחר מכן ברשומות.

חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 46), התשע"ז–2017

הוספת פרק ח'1

1.

בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה–1965‏, אחרי סעיף 84ב יבוא:

"פרק ח'1: בחירות בבתי סוהר ובמקומות מעצר

הגדרות

84ג.

בפרק זה –

"אסיר" – מי שביום הבחירות נתון במשמורת בבית סוהר;

"בית סוהר" – בית סוהר או בית סוהר ארעי כמשמעותם בפקודת בתי הסוהר;

"מקום מעצר" – כמשמעותו בסעיף 7(1) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו–1996‏;

"סוהר" – כמשמעותו בפקודת בתי הסוהר;

"עצור" – מי שביום הבחירות נתון במשמורת במקום מעצר;

"פקודת בתי הסוהר" – פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב–1971‏;

קלפיות לאסירים ועצורים

84ד.

(א)

(1) לא יאוחר מהיום ה־53 שלפני יום הבחירות לכל המועצות כאמור בסעיף 4, ימסור השר לביטחון הפנים לשר רשימה של כל בתי הסוהר ומקומות המעצר ויציין לגביהם פרטים נוספים כפי שייקבע בתקנות.

(ג) סוהר או שוטר הנמצא ביום הבחירות בבית סוהר או במקום מעצר יהיה רשאי להצביע בקלפי לאסירים, וכן יהיה רשאי להצביע בקלפי לאסירים חבר ועדת הקלפי ומזכיר ועדת הקלפי.

ועדות קלפי לאסירים

84ה.

(א) לכל קלפי לאסירים תמונה ועדת קלפי בת שלושה חברים שהם עובדי המדינה שאינם סוהרים; אחד מחברי ועדת הקלפי שמונה כאמור יהיה המזכיר ואחד יהיה היושב ראש; דרכי מינויים של חברי ועדות הקלפי ייקבעו בהוראות לפי סעיף 84ו.

(ב) מינוי חברי ועדות הקלפי לאסירים טעון אישור השר לביטחון הפנים או מי שהוא מינה לכך; השר או מי שהוא מינה לכך יעביר לשר לביטחון הפנים או למי שהוא מינה לכך את פרטיהם של מי שמועמדים להתמנות לחברי ועדת קלפי כאמור בסעיף קטן (א), והוא יחליט, לא יאוחר מ־20 ימים לפני יום הבחירות, על אישור מינוים של המועמדים או על סירוב לאשרם.

(ג) על ועדות קלפי לאסירים, לא יחולו הוראות סעיף 34(ה).
רון אלמוג
יש לנו 3 הערות לסעיף הזה. הערה ראשונה נוגעת למספר חברי הוועדה. בהצעת החוק נכתב 3, אנחנו מבקשים שייכתב שני חברים. לוועדת הקלפי לאסירים, בדומה לוועדת קלפי לחיילים, אין הרבה סמכויות של ועדת קלפי רגילה - היא לא סופרת את הקולות בסוף היום, היא לא מכריעה אם יש קול פסול או מעטפה פסולה, אין לה רשימת בוחרים. היא לא מזהה את הבוחר מול רשימת בוחרים, היא לא מסמנת מי נכנס ומי יצא, היא לא מקבלת שום החלטה. היא גם לא פוליטית, לכן לא צריך איזון בין מספר אי זוגי של חברים. ועדת הקלפי מזהה רק את האסיר מול התעודה שלו, לא מול רשימת בוחרים, לכן אין טעם ב-3 חברים.
אילן גילאון (מרצ)
לא יכולה להיות איזו שהיא מחלוקת בנושא של הקלפי? עדיף שיהיה מספר בלתי זוגי.
היו"ר דוד אמסלם
מה קורה בכנסת?
רון אלמוג
ועדת הקלפי בכנסת היא ועדת קלפי של נציגי סיעות, היא ועדה פוליטית.
היו"ר דוד אמסלם
אני מדבר על אסירים.
רון אלמוג
גם באסירים זו ועדה של נציגי סיעות, לכן נקבע מספר אי זוגי.
היו"ר דוד אמסלם
למה זה שונה מהמוניציפאלי?
רון אלמוג
אין במוניציפאלי סיעות. בבחירות לכנסת יש סיעות ארציות שיכולות לשלוח נציגים. בבחירות המקומיות אנחנו לא יודעים אם זו סיעה של תל-אביב, סיעה של הרצליה או סיעה של נתניה.
היו"ר דוד אמסלם
כל סיעה יכולה לשלוח נציג לבית סוהר?
רון אלמוג
כן.
היו"ר דוד אמסלם
אתה בא פה מטעמי החיסכון, 2 במקום 3?
רון אלמוג
אם היה צריך, היינו משקיעים את המשאבים בעוד חבר, בעוד 3 חברים. אין להם תפקידים לעשות בפועל, כיוון שאת הסמכויות שיש בוועדת קלפי רגילה אין בוועדת קלפי כזאת.
היו"ר דוד אמסלם
בבחירות לכנסת יש ספר בוחרים?
רון אלמוג
גם לכנסת אין שם ספר בוחרים. בכנסת יש נציגי סיעות, לכן צריך איזה שהוא איזון בין הסיעות.
היו"ר דוד אמסלם
למה בכנסת צריך נציגי סיעות, הרי בסופו של דבר אנחנו מדברים על הליך טכני, אנחנו מדברים על כך שבבית הסוהר אין ספר בוחרים, אתה צריך לזהות אותו?
אילן גילאון (מרצ)
למה שניים?
רון אלמוג
בגלל זה קבענו שהם יהיו עובדי מדינה.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא נכנס אם שניים, אחד או שלושה. מה שמפריע לי כאן זה שעושים את ההבדל בין הכנסת לעיריות.
אילן גילאון (מרצ)
יש סיבה לזה. בכנסת יש סיעות.
היו"ר דוד אמסלם
בבית סוהר העסק מתבצע בהליך טכני. אין ספר בוחרים בבית הסוהר, אין ספירת קולות. את אותה משימה שיש לו במוניציפאלי יש לו גם שם.
רון אלמוג
גם אצל החיילים יש שניים.
אילן גילאון (מרצ)
אני לא רואה בזה בעיה. מהבחינה הזאת גם יכולתם לשים אחד.
רון אלמוג
הערה שנייה נוגעת למזכיר. בניגוד לוועדה בכנסת שיש מזכיר שממונה על ידי ועדת הבחירות המרכזית, כאן שני חברי הוועדה הם עובדי מדינה שממונים על ידי שר הפנים. אנחנו מבקשים שלא יהיה מזכיר, אלא שנקבע את התפקידים של חברי הוועדה בהוראות.
היו"ר דוד אמסלם
מה איכפת לך שיהיה מזכיר?
תומר רוזנר
יש לו תפקידים בחוק.
היו"ר דוד אמסלם
מי מביא את המעטפות? אתה צריך שמישהו יבדוק שהקופסא ריקה. אם אתה אומר שהוועדה תבדוק, אף אחד לא יבדוק. כשיש לך מזכיר, האחריות היא של המזכיר, הוא המנהל. גם בחוק זה מוגדר. מה איכפת לך?
רון אלמוג
אפשר לכתוב שאחד מהם יישא בסמכויות של המזכיר.
היו"ר דוד אמסלם
למה לך להתפלפל?
רון אלמוג
המזכיר הוא עזר כנגד הוועדה.
היו"ר דוד אמסלם
אתה אומר שמזכיר זה דבר טכני שלא קשור לוועדה.
רון אלמוג
אם הבעיה היא סמכויות, אפשר לכתוב שאחד מהם יקבל את הסמכויות של המזכיר.
היו"ר דוד אמסלם
האם אתה אומר שלמזכיר קלפי יש הליך טכני, הוא לא חלק מהוועדה?
רון אלמוג
הוא נועד לאזן את ההרכב הפוליטי של ועדת קלפי רגילה. אנחנו ממנים כאן שני עובדי מדינה כחברי ועדה, אין לנו צורך במזכיר.
היו"ר דוד אמסלם
מה התפקיד של מזכיר?
רון אלמוג
מזכיר הוא זה שבפניו מזדהים בקלפי רגילה. הוא יכול גם להכריע לגבי הצבעה של בעלי מוגבלויות שצריכים מלווה.
אילן גילאון (מרצ)
האם זה דומה למה שקיים בבחירות לכנסת?
רון אלמוג
זה דומה לחיילים ברשויות מקומיות.
היו"ר דוד אמסלם
מה הסמכויות של מזכיר?
רון אלמוג
את כל סמכויות המזכיר ועדת הקלפי תעשה. ועדת הקלפי תזהה, ועדת הקלפי תכריע לגבי מוגבלים בניידות, ועדת הקלפי תקבל את החומר.
היו"ר דוד אמסלם
אומר לי היועץ המשפטי של הוועדה שלמזכיר יש סמכויות סטטוטוריות. מה הסמכויות שלו?
רון אלמוג
הוא מזהה את המצביע, הוא מכריע לגבי מלווים שנכנסים, הוא אחראי על רישום הפרוטוקול, הוא מקבל ציוד, מוסר ציוד.
היו"ר דוד אמסלם
מישהו צריך לזהות את המצביע?
רון אלמוג
כן.
היו"ר דוד אמסלם
אם לא נכתוב מישהו באופן ספציפי, אף אחד לא יזהה את המצביע. נניח שבבית סוהר יש מישהו שזקוק לליווי. מישהו צריך להכריע אם כן או לא?
רון אלמוג
כן.
היו"ר דוד אמסלם
יש פרוטוקול. נניח שנפלה התקרה, הלך האור בלילה. מישהו כותב על האירוע? מישהו כותב פרוטוקול מה קרה במהלך היום, נכון?
רון אלמוג
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
מישהו צריך לבדוק את הציוד, למקם אותו? למה אתה חושב שלא צריך מזכיר?
רון אלמוג
מי שיבצע את הפעולות של המזכיר זה אחד מחברי הוועדה.
היו"ר דוד אמסלם
גם בקלפי רגילה אני יכול להחליט שאין מזכיר, שאחד מהוועדה יעשה את הפעולות, אבל כבר הגדרתם מזכיר. אם כבר הגדירו אותו שם, מה איכפת לך להגדיר אותו פה? שאחד מהם יהיה מזכיר. לא אמרתי לך לשלם לו יותר.
רון אלמוג
מזכיר הוא לא חלק מהוועדה. כאן אנחנו קובעים ועדת קלפי שמורכבת משני עובדי מדינה מקצועיים.
היו"ר דוד אמסלם
תקבע ועדה שמורכבת מאדם אחד פלוס מזכיר. או שנעשה שלושה: שניים פלוס מזכיר.
רון אלמוג
בהוראות אנחנו קובעים את הסמכויות של ועדת הקלפי.
היו"ר דוד אמסלם
כמה אנשים יש בוועדה רגילה?
תומר רוזנר
לפחות שלושה.
רון אלמוג
ועדת קלפי רגילה מורכבת מ-3 נציגי סיעות.
היו"ר דוד אמסלם
פלוס מזכיר?
רון אלמוג
פלוס מזכיר. היא מתכנסת לפעמים עם מזכיר לבד, או עם מזכיר וחבר נוסף.
היו"ר דוד אמסלם
זה יכול להיות אחד פלוס מזכיר. אני חושב שצריך להיות כאן מזכיר. אם תחליט שיש בעיה, נשים שני נציגים פלוס מזכיר.
רון אלמוג
הערה שלישית נוגעת לסעיף (ג). אנחנו חושבים שההוראה הזאת מיותרת, היא יוצרת לנו קושי בפרק של החיילים. סעיף 34(ה) מאפשר לשלוח משקיפים של רשימות שמתמודדות בבחירות.
היו"ר דוד אמסלם
אמרנו שאין משקיפים.
רון אלמוג
זה כבר ברור מהחוק. להוסיף את ההבהרה הזאת יוצר לנו קושי מול הפרק של החיילים. בחיילים אין סעיף כזה.
תומר רוזנר
אנחנו נוסיף אותו גם בחיילים.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה, זה הליך טכני.
אור אלדר
הוראות בדבר בחירות בקרב אסירים ועצורים

84ו.

השר, לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים, יקבע הוראות בכל הנוגע לבחירות בקרב אסירים ועצורים, ובכלל זה סדרי הפעלתן ועבודתן של הקלפיות לאסירים ושעות ההצבעה בקלפיות בכלל או בקלפי מסוימת; בנסיבות חריגות הנוגעות לצורך דחוף לתקן הוראות שנקבעו, סמוך למועד הבחירות, רשאי השר לקבוע בהוראות שיפורסמו באתר האינטרנט של משרד הפנים כי הן ייכנסו לתוקף במועד הפרסום באתר כאמור, ובלבד שהפרסום יפורסם ברשומות בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום שני ימי עבודה ממועד הפרסום באתר האינטרנט.

סדרי הצבעה

84ז.

(א) ההצבעה בקלפיות לאסירים תהיה בשעות שייקבעו בהוראות לפי סעיף 84ו.

(ב) בשעות ההצבעה לא יימצא אדם במקום הקלפי לאסירים זולת חברי ועדת הקלפי, נציג המשרד לביטחון הפנים, בוחרים שהותר להם להיכנס לשם הצבעה, השר או בא־כוחו וסוהרים או שוטרים הדרושים לשמירת הסדר, הביטחון ושלום הציבור.

(ג) הרוצה להצביע בקלפי לאסירים חייב לזהות את עצמו כאמור בסעיף 60 או בכרטיס אסיר שהונפק על ידי שירות בתי הסוהר, בתעודת השוטר או בתעודת הסוהר שלו.

(ד) המצביע בקלפי לאסירים ישים את מעטפת ההצבעה שלו לתוך מעטפה שנייה, וועדת הקלפי תציין על פני המעטפה החיצונית את שם המצביע, את שם הרשות המקומית המתאימה, מספר הזהות שלו במרשם האוכלוסין ופרטים אחרים שייקבעו בהוראות לפי סעיף 84ו.

(ה) בתא ההצבעה וכן, בסמוך למקום הקלפי לאסירים, תוצג הודעה על רשימות המועמדים שאושרו כאמור בסעיף 41, בצירוף האות והכינוי שאושרו לכל רשימה וכן שמו של המועמד הראשון ברשימה.
עמי ברקוביץ
אני תוהה אם ציון שם המועמד הראשון ברשימה לא עלול ליצור פה בלבול, לאור העובדה שתהיה רשימה נוספת של מתמודדים על ראשות הרשות. מכיוון שלא כל מועמד ראשון ברשימה הוא בהכרח מתמודד, יכול להיות פה בלבול.
היו"ר דוד אמסלם
אתה צודק.
תומר רוזנר
במקום שם המועמד הראשון יהיה שם המועמד לראשות הרשות.
אור אלדר
מיון מעטפות של אסירים ועצורים וספירת הקולות

84ח.

(א) מיון המעטפות של אלה שהצביעו בקלפיות לאסירים והעברתן לוועדות הבחירות שליד הרשויות המקומיות המתאימות יהיו בהתאם להוראות לפי סעיף 84ו.

(ב) בהגיע המעטפות של המצביעים כאמור בסעיף קטן (א) לוועדת הבחירות, תיגש הוועדה ללא דיחוי לבדיקתן כדי לברר אם המצביעים, ששמותיהם רשומים על המעטפות החיצוניות, הם בעלי זכות לבחור למועצה ואם לא הצביעו בקלפיות אחרות.

(ג) עם סיום הבדיקה וגניזת המעטפות שנמצאו פסולות, יופרדו מעטפות ההצבעה מן המעטפות החיצוניות הכשרות, ולא יוחל בספירת הקולות אלא לאחר גניזת המעטפות החיצוניות.

(ד) במעמד בדיקת המעטפות של המצביעים כאמור בסעיף קטן (א) ומניין הקולות לא יימצא אדם זולת אלה: חברי ועדת הבחירות, מנהל הבחירות, באי־כוח רשימות המועמדים או ממלאי מקומם, השר או בא־כוחו ושוטרים הדרושים, לדעת ועדת הבחירות, לשמירת הסדר.

פרוטוקול

84ט.

(א) ועדת הבחירות תנהל פרוטוקול, בטופס שייקבע בתקנות, על הבדיקה לפי סעיף 84ח ועל מניין הקולות, ותמסור את הפרוטוקול לידי מנהל הבחירות.

(ב) כל חבר ועדת הבחירות ובא־כוח כל רשימת מועמדים או ממלא מקומו יחתמו על הפרוטוקול; היו מהם שלא חתמו, לא ייפגם הפרוטוקול בשל כך.

סיכום מניין הקולות

84י.

בסיכום מניין הקולות לפי סעיף 65 יובאו בחשבון גם הקולות של מי שהצביעו לפי פרק זה בהתאם לפרטים שבפרוטוקול לפי סעיף 84ט.

תעמולת בחירות

84יא.

(א) תעמולת בחירות המתפרסמת ומשודרת בכלי התקשורת תהא מותרת בין כתלי בתי הסוהר ומקומות המעצר, במידת האפשר ומבלי שהדבר יטיל חובה על שירות בתי הסוהר או המשטרה, לספק כלי תקשורת כאמור; השר, בהסכמת השר לביטחון הפנים, יקבע הוראות לעניין הדרך שבה תופעל הוראה זו ומידת הפעלתה.

(ב) פרט לאמור בסעיף קטן (א), אסורה כל תעמולת בחירות בין כתלי בית סוהר או מקום מעצר, בין בכתב ובין בעל פה.

(ג) שום תעמולה לא תהיה מכוונת לאסירים או לעצורים בלבד.

סמכויות מיוחדות

84יב.

הוראות סעיף 61א יחולו, בשינויים המחויבים, על הבחירות בבתי סוהר ובמקומות מעצר."
רון אלמוג
יש כאן פער מול החיילים. אנחנו מבקשים להחיל את זה גם על חיילים, או להוריד את זה.
אור אלדר
בסדר, נחיל את זה גם על חיילים.

תיקון חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם)

2.

בחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה–1975, בסעיף 7(ב)(2), במקום "ח'" יבוא "ח', ח'1".
אילן גילאון (מרצ)
מה הוא האופן שבו אנחנו מפרידים מבחינת הזמן? אני מדבר על מה שרצינו לעשות בלוחות המודעות.
עליזה לביא (יש עתיד)
אני מציעה שתהיה חוברת.
היו"ר דוד אמסלם
אני מניח שזה מה שיקרה. שלא ישימו פלקטים, אחרת יצטרכו את כל החומה של בית הסוהר.
אילן גילאון (מרצ)
זה חייב להיות רשום.
היו"ר דוד אמסלם
אומר אילן שאנחנו צריכים לעשות את המקסימום כדי שאנשים יקבלו את האינפורמציה. מצד שני, יש מגבלות בבתי סוהר שאנחנו לא מודעים להן - כניסת חומרים, פיזור שלהם. איך אנחנו מאזנים בין הדברים?
שמעון בר גור
בבית סוהר שיש בו 1000 אנשים יש אסירים שמשתייכים ל-160 רשויות מקומיות. ההדבקות לא באות בחשבון. עלה במהלך הדיונים שתהיה חוברת מאחורי הפרגוד וגם במקום הציבורי שמתקיימת בו ההצבעה.
אילן גילאון (מרצ)
לא יכול להיות מאחורי הפרגוד, אף אחד לא קורא תעמולה מאחורי הפרגוד.
שמעון בר גור
המפקח על הבחירות יספק לנו את החוברת מספיק זמן לפני הבחירות. היא תונח במשרד מפקד האגף. שם האסירים יוכלו להסתכל בה בזמנם החופשי.
היו"ר דוד אמסלם
איך מתבצעת ההצבעה בפועל? האם מוציאים כל אסיר, או שמרכזים אותם באיזה חדר?
שמעון בר גור
בבחירות הארציות יש סדר גודל של כ-60 קלפיות. חלקן ניידות, חלקן נייחות. הניידות הולכות לאותם מקומות של אגפים סגורים שבעייתי למיין את האסירים למקום ציבורי.
אילן גילאון (מרצ)
הקלפי מגיע לכל אסיר ואסיר באגף הסגור?
שמעון בר גור
כן.
היו"ר דוד אמסלם
רוב האסירים לא נמצאים באגפים הסגורים. אני לא בקי בהתנהלות היומית, אבל אני מניח שיש מקומות שבהם הם מתרכזים.
שמעון בר גור
משרד מפקד האגף נמצא באגף עצמו. כשהם יוצאים לחצר, הם יוכלו לראות את זה.
עליזה לביא (יש עתיד)
למה לא בכניסה לחדר האוכל?
היו"ר דוד אמסלם
עכשיו אמרת שהם יוצאים לחצר. מה דעתך שזה יהיה בחצר, הרי כולם בסוף נפגשים בחצר?
שמעון בר גור
כדי שלא יהיה בלאי מואץ.
תומר רוזנר
השאלה אם אתם רוצים לקבוע את זה בחוק, או שאתם רוצים להשאיר את זה להוראות.
שמעון בר גור
אנחנו נשים את זה באגף שנגיש לכלל האסירים.
אילן גילאון (מרצ)
אני מציע לציין זמן סביר לקבלת החוברת.
שמעון בר גור
מתי שנקבל את זה. זה תלוי בלוחות הזמנים של המפקח.
יוסף ברון
את אותו הליך שמבוצע בהצבעה בצבא נעשה גם פה. באותה חוברת אנחנו מרכזים את כל הרשימות, את כל המועמדים.
אילן גילאון (מרצ)
אנחנו דיברנו על מגוון מיקומים בהם אתם יכולים לשים את זה. אני אומר שזה לא יהיה במשרד של מפקד הכלא.
שמעון בר גור
זה יהיה נגיש לכלל האסירים באגף.
אילן גילאון (מרצ)
שזה לא יהיה במקום של מקור סמכות שמטיל את חיתתו על אחרים.
יוסף ברון
אם תשים את זה בחדר של אסיר, אחרי 10 דקות לא תהיה חוברת.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו משאירים את זה להחלטות שלכם. אני סומך עליכם שתעשו את האיזונים.
תומר רוזנר
מה לגבי הנושא של מספר החברים?
רון אלמוג
אפשר להציע שאחד החברים ימלא את תפקידי המזכיר.
היו"ר דוד אמסלם
אין לי בעיה, אבל מי זה האחד הזה שימלא? אם שולחים שני אנשים, כל אחד חושב שזה השני. מזכיר יש אחד, יש לו כתב מינוי. מפקד בית הסוהר יקבע מי זה המזכיר?
עמי ברקוביץ
מי שממנה את הוועדה.
היו"ר דוד אמסלם
אז תמנה מזכיר.
רון אלמוג
בגלל זה הצענו את האפשרות שאחד מהחברים ימלא את תפקידי המזכיר. אנחנו מציעים שייכתב שאחד החברים הוא זה שימלא את תפקידי המזכיר.
עליזה לביא (יש עתיד)
בוא נשאיר את זה שניים פלוס מזכיר.
רון אלמוג
הסברנו ששלושה אנשים מיותרים כאן.
תומר רוזנר
תגישו הסתייגות.
היו"ר דוד אמסלם
על כמה קלפיות מדובר בבתי הכלא?
שמעון בר גור
60.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו מדברים על 60 אנשים. זה מה שמטריד אתכם?
רון אלמוג
מה שמטריד אותנו זה מה הם יעשו בפועל.
היו"ר דוד אמסלם
יוכי, מה אתם חושבים שצריך להיות מבחינת השליטה, מבחינת הנראות?
יוכי גנסין
היו לנו ויכוחים בישיבה שהייתה בשבוע שעבר בלשכה המשפטית בראשותו של תומר. אנחנו לא ראינו שום הצדקה לשנות מהנוהל הרגיל.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו מקבלים את העמדה שלכם בעניין הזה. אנחנו נלך על שניים פלוס מזכיר. אם תרצו, תגישו הסתייגות.
אור אלדר
הסכמנו לתקן את הפרק שעוסק בחיילים כך שלא יחולו ההוראות על המשקיפים. הסכמנו גם לגבי הסמכויות המיוחדות. הסכמנו לכך שבמקום השם הראשון של המועמד הראשון בתא ההצבעה יהיה שם המועמד לראש הרשות.
היו"ר דוד אמסלם
מה שתיקנו.
רון אלמוג
אנחנו נעביר לשר את האפשרות לשקול להגיש את הנימוק שלנו כהסתייגות.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד הצעת החוק? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 46) (בחירות בבתי סוהר ובמקומות מעצר, התשע"ז-2017, אושרה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:55.

קוד המקור של הנתונים