ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 20/02/2017

יישום החלטת הממשלה מס' 716 בנושא הבאתם לישראל של אחרוני שארית יהודי אתיופיה בני קהילות הממתינים באדיס אבבה ובגונדר – ישיבת מעקב

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 190

מישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

ופרוטוקול מס' 358

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, כ"ד בשבט התשע"ז (20 בפברואר 2017), שעה 13:00
סדר היום
יישום החלטות הממשלה 716 ו-1911 בנושא הבאתם לישראל של אחרוני בני קהילות הממתינים באדיס אבבה ובגונדר - ישיבת מעקב
נכחו
חברי הוועדה: אברהם נגוסה – יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

דוד אמסלם – יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה

קסניה סבטלובה
חברי הכנסת
עמר בר לב

שרן השכל

מאיר כהן
מוזמנים
דסי צנגן - עורכת דין, לשכה משפטית, רשות האוכלוסין וההגירה

עמוס ארבל - מנהל מינהל רשות האוכלוסין וההגירה

אייל מדן - רפרנט באגף תקציבים, משרד האוצר

דוד יאסו - מנהל אגף א' לקליטת עולי אתיופיה, משרד העלייה והקליטה

הילה טל - מנהלת תחום חברה, משרד ראש הממשלה

אייל סיסו - ראש החטיבה לעניינים קונסולריים, משרד החוץ

הרב יוסף הדנה - הרב ליהודי אתיופיה, המשרד לשירותי דת

הרב משה דגן - מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל

יהודה שרף - מנהל היחידה לעלייה, קליטה ומשימות מיוחדות, הסוכנות היהודית

סוני רוט אודלר - מנהלת אגף אתיופיה וקליטת עלייה, הסוכנות היהודית

אבישג סול מויאל - רפרנטית משרדי ממשלה, נציבות שירות המדינה

מזל דייר מדר - מנהלת מחלקת חברה, מרכז השלטון המקומי

דני גרשון ווזנר - מת"ל, כנסת 19

מזל נייגו - ממונה חקיקה, לשכת עורכי הדין

יעקב ברגיל - חבר הנהלה קשרי חוץ

יעקב שמשי - עורך דין

יצחק הילדסהימר - עיתונאי ופעיל חינוך בתפוצות

פטיי סטוטאו - מוזמן לוועדה

מולו לאקצאו - מוזמן לוועדה

עלמו סורפל - מוזמן לוועדה

שירן עמוסי - מוזמנת לוועדה

טגנה אדלה - מוזמנת לוועדה

הנוק טקלה - מוזמנת לוועדה

מולו דמלאו - מוזמן לוועדה

אבי וורקו - מוזמן לוועדה

ראול ווטליץ - מוזמן לוועדה

בינה מזקאמי - מוזמן לוועדה

יש בינה - מוזמן לוועדה

מלסה אמביאלה - מוזמנת לוועדה

היילה וורקת - מוזמנת לוועדה

טקלה טפרה - מוזמנת לוועדה

אזנה עגרה - מוזמן לוועדה

אלעלא בינה - מוזמן לוועדה

אלמייהו טבבאל - מוזמן לוועדה

יבעלם טדסה - מוזמן לוועדה

טירו צהאי - מוזמנת לוועדה

נייש מיה טדסה - מוזמנת לוועדה

אבבה דסלון - מוזמנת לוועדה
ייעוץ משפטי
מרב תורג'מן
מנהלות הוועדה
דנה גורדון שושני – מנהלת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

לאה קריכלי – מנהלת ועדת הפנים והגנת הסביבה
רישום פרלמנטרי
ר.כ., חבר המתרגמים

יישום החלטות הממשלה 716 ו-1911 בנושא הבאתם לישראל של אחרוני בני קהילות הממתינים באדיס אבבה ובגונדר - ישיבת מעקב
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
רבותי, צהריים טובים. אני מתכבד לפתוח את הישיבה המשותפת לוועדת הפנים וועדת העלייה, הקליטה והתפוצות בנושא יישום החלטות הממשלה 716 ו-1911 בנושא הבאתם לישראל של אחרוני בני הקהילה הממתינים באדיס אבבה ובגונדר – ישיבת מעקב.

רבותי, אני אעשה את זה קצר. ישיבת הממשלה הייתה לפני - - -
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
ב-11 באוגוסט 2016.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
אנחנו כמדומני כבר כמעט חצי שנה אחרי.
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
כן.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
בזמנו סגרנו את כל הנושא של התקציב, סגרנו את הכל, הכל מכל וכל. אנחנו קיבלנו גם אז בהחלטה, לדעתי זה גם היה מוגבל בזמן. אנחנו תיחמנו את זה בלוחות זמנים. למה היהודים לא הגיעו לפה? מישהו יודע לתת לנו תשובה?

עמוס? בואו נתחיל אתכם. מה?
עמוס ארבל
אני אענה, אדוני יושב הראש. עמוס ארבל מרשות האוכלוסין. אני אנסה לענות גם בשם הגופים הנוספים ששותפים לביצוע ההחלטה, למימוש ההחלטה, כי זה מחובר גם אליהם.

ראשית, מיד לאחר קבלת החלטת הממשלה, התחלנו כמובן לעשות פגישות וישיבות של שלושת הגופים המרכזיים, שזה הסוכנות היהודית, משרד החוץ ואנחנו, על מנת להתחיל ולראות איך אפשר לממש את ההחלטה. הייתה תקופה של חגים, בין לבין להזכיר לאדוני שהבאנו קבוצת אוכלוסייה, נדמה לי זה היה ערב יום הכיפורים.
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
חברה, זה מפריע. יש פה רעש, אני לא יודע מאיפה. זה מפריע. בבקשה.
עמוס ארבל
הגיעה לכאן קבוצה ראשונה, שאדוני יושב הראש נכח גם בטקס אז בנתב"ג ומיד לאחר מכן, נדמה לי שזה היה כבר בנובמבר, התחלנו להיכנס לתהליך של הביצוע.

מבחינתנו כרשות האוכלוסין התהליך הראשוני היה שצריך לגייס עובדים חדשים ולאסוף עובדים מהלשכות וכפי שידוע, תהליך של גיוס עובדים הוא איך שהוא לוקח זמן ויש את תהליך ההכשרה. נכון להיום מבחינתנו התגייסו שבעת העובדים ואנחנו עובדים.

תוך כדי ובמקביל היו גם מהומות באתיופיה, שמבחינת משרד החוץ, שאמון על העניין של המצב שם, לא אפשר להתחיל לבדוק שם.
מאיר כהן (יש עתיד)
שזה אידי? מי תוקע את זה?
עמוס ארבל
אף אחד לא תוקע, אני מתאר מצב.
מאיר כהן (יש עתיד)
תעזוב עכשיו. תעזוב לגייס שבעה עובדים וזה. מי תוקע את זה? אתה רציני, אל - - -
עמוס ארבל
תוקע?
מאיר כהן (יש עתיד)
כן.
עמוס ארבל
אדוני, תן לי להגיד - - -
מאיר כהן (יש עתיד)
לא תוקעים את זה?
עמוס ארבל
תן לי אדוני להסביר.
מאיר כהן (יש עתיד)
בינתיים נתת שני הסברים שנשמעים תמוהים לגמרי.
עמוס ארבל
אני לא - - -
מאיר כהן (יש עתיד)
חצי שנה לקח לך לגייס שבעה עובדים?
עמוס ארבל
לא, אני לא אמרתי.
מאיר כהן (יש עתיד)
זה מה שאמרת.
עמוס ארבל
אני עושה הכל כדי שהחלטת הממשלה תתממש כלשונה, בדיוק על פי לוחות הזמנים, בהתאם למה שצריך, בהתאם למה שנכתב. אוקיי? היות ואני לא שחקן לבד במשחק הזה ואם יש מהומות באתיופיה ואי אפשר לשלוח לשם אנשים, אז זה לא תמוה. אם יורים ברחובות - - -
מאיר כהן (יש עתיד)
איפה זה תקוע? היו מהומות יומיים וחצי.
עמוס ארבל
סליחה?
מאיר כהן (יש עתיד)
יומיים וחצי היו.
עמוס ארבל
אני לא יודע מה יומיים, אני לא יודע מה שלושה.
מאיר כהן (יש עתיד)
יומיים וחצי, אני אומר לך, בדוק.
עמוס ארבל
חבל לי, אני לא אמור לנהל מולך ויכוח, אדוני.
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
לא, גם לא היו מהומות באדיס אבבה.
עמוס ארבל
משרד החוץ יכול להתייחס למהומות ויתייחס למהומות. אני עובד על פי - - -
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
עמוס, לא היו באדיס אבבה שום מהומות. היה אפשר להתחיל. יש 3,000 איש באדיס.
עמוס ארבל
שנייה, שנייה.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
בואו נשמע אותו.
עמוס ארבל
אני לא מתנגח. אני מציין את העובדות כפי שהן ואני לא מייצג את משרד החוץ. אני אמרתי שאני חלק ועוד אני מחובר גם אליהם.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
עמוס, כשאתה אומר לי מהומות, הכוונה היא שמשרד החוץ לא מאפשר לכם, מה?
עמוס ארבל
הייתה תקופה שהשגרירה לא אפשרה.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
דרך אגב, השגרירה נמצאת שם? אם יש מהומות, למה לא הבאתם את כולם?
עמוס ארבל
אני לא יודע לענות על השאלות האלה. אני יודע לענות על לשלוח עובדים ל - - -
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
תעצור שנייה, דקה.
עמוס ארבל
בבקשה.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
משרד החוץ. יש שם מהומות?
אייל סיסו
עכשיו אין, תודה לאל. היה שבוע שבאמת היו מהומות.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
כמה זמן היו מהומות?
אייל סיסו
שבוע ימים. כשבוע וחצי.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
על שבוע אנחנו מדברים?
אייל סיסו
הוצאנו כמעט את השליחים שלנו מאתיופיה בגלל מה שהיה שם.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
כן. ומתי החזרתם אותם?
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
לא, לא מאתיופיה.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
לא חשוב.
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
לא. אולי מגונדר. מתוך אדיס אבבה?
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
לא חשוב.
אייל סיסו
לא, לא, הוצאנו - - -
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
מתי החזרתם אותם? כמה זמן הוצאתם אותם?
אייל סיסו
החזרנו אותם אם אני לא טועה לפני חודש וחצי.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
כמה זמן הוצאתם אותם?
אייל סיסו
כשבוע וחצי, אם אני לא - - -
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
כשאתם מדברים איתי על אירוע של בערך כשבעה-שמונה חודשים, שבוע וחצי-שבועיים בטל בשישים. הרי אנחנו לא מדברים למה הם התעכבו שבועיים. עמוס.
עמוס ארבל
הייתה תקופה שבאדיס אי אפשר היה לעבוד שם, תוך כדי ובמקביל.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
מדברים כאן על שבועיים.
אייל סיסו
לא, שבועיים אנחנו הוצאנו את האנשים. הייתה תקופה שהייתה הערכת מצב - - -
עמוס ארבל
זה יותר משבועיים.
אייל סיסו
כן, יותר משבועיים.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
אני מניח שאם הוצאתם את האנשים - - -
יהודה שרף
אדוני יושב הראש, אני אעזור לך. זה לא שבועיים. עם כל הכבוד לחבר הכנסת נגוסה, זה יותר משבועיים כי לי היו אנשים בשטח שם של פרויקט תן. נאלצתי להוציא אותם - - -
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
יהודה, אני מדבר על אדיס אבבה. לא היה.
יהודה שרף
שנייה, דקה.
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
לא היה שום מהומות באדיס אבבה. אפילו יום אחד לא היה.
יהודה שרף
אני רק - - -
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
אז למה לא התחלתם באדיס אבבה? זה כל העניין. גונדר, אוקיי, אמרתם שבוע, שבועיים, היה. אבל באדיס אבבה לא היה שמונה חודשים.
יהודה שרף
אני אענה לך, אני אסביר.
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
זו החלטת הממשלה.
יהודה שרף
אני אסביר. קודם כל בשורה התחתונה החלטת הממשלה תתמלא בלוחות הזמנים עד הסוף. זה לא משנה כרגע ואני הולך כרגע לסוף. אני מיד עונה לאדוני. אם אנחנו צריכים להביא עד כ-1,300 איש, זה לא משנה אם אני מביא 100 בחודש או 300 בחודש, היא תתמלא עד הסוף.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
לא, אבל רק שנייה, יהודה. אני אגיד לך למה זה כן חשוב.
יהודה שרף
אני עונה.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
לא. אפרופו מה שאתה אמרת, אתה אומר תשמע, זה לא חשוב אם נביא את כולם בשבוע האחרון של השנה בגלל שדובר על 1,300 בשנה. אני אומר כרגע בסופו של דבר אנחנו בעצם רוצים להביא אותם כמה שיותר מהר בגלל שהם חיים שם בתנאים קשים.
יהודה שרף
אני עונה.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
הרי יש שם אנשים שהם לא מקבלים טיפול רפואי וכו' והם עלולים גם לסיים את חייהם שם.
יהודה שרף
אדוני יושב הראש, אני עונה. לגבי אדיס, כי עמוס עדיין לא סיים. לגבי אדיס, אנחנו רצינו לעבוד באדיס בתוך השגרירות. משרד החוץ – ואדוני יושב הראש, מר נגוסה יודע – משרד החוץ לא אישר לנו לעבוד בתוך השגרירות, אלא בתוך מתחם השגרירות.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
תעצור רק שנייה. מה זה בתוך השגרירות?
יהודה שרף
השגרירות באדיס מוקפת בחומה. יש חצר.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
כן, דרך אגב חצר גדולה מאד. השגרירות עצומה. אז מישהו לא נתן לכם לעבוד בפנים?
יהודה שרף
בתוך השגרירות לא. ואז - - -
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
מה זה בתוך השגרירות?
יהודה שרף
בתוך מבנה השגרירות, בבניין השגרירות. לא רצו. לא נתנו מסיבותיהם הם.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
שנייה, תעצור. למה לא נתת להם לעבוד בשגרירות?
אייל סיסו
לא נתנו לעבוד בתוך בניין השגרירות - - -
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
שאלתי למה לא נתתם להם לעבוד.
אייל סיסו
לא היה מקום שם. אפשר לעבוד בתוך השגרירות, במתחם השגרירות. אנחנו יודעים, אנחנו מתואמים ומסונכרנים ועכשיו יש - - -
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
רגע, מה זה מתחם? ממה שאני הייתי באדיס אבבה וראיתי, זה משהו חסר תקדים. אין כאלה דברים במדינת ישראל. זה כמעט כל קריית הממשלה.
אייל סיסו
אני פחות מחצי שנה בתפקיד, אנחנו - - -
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
לא הבנתי, אז אתם לא נותנים לארבעה אנשים להיכנס לשם?
יהודה שרף
לא, זה לא ארבעה, להכניס את העולים.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
דרך אגב מה זה העולים? זה יהודים. מה זה להכניס אותם? לא הבנתי, אתם לא רוצים שיכנסו לשם?
אייל סיסו
הם מוזמנים להיכנס ואנחנו מתואמים ויש לנו תכנית מסודרת.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
לא הבנתי, זה עסק פרטי שלכם?
אייל סיסו
אני עונה. אנחנו מתואמים והם מוזמנים להיכנס ואנחנו - - -
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
נו, אבל?
אייל סיסו
ואנחנו כמשרד החוץ, כפי שיהודה מכיר את העמדה שלי לפחות, אנחנו התעקשנו שזה יהיה בתוך השגרירות, מאחר שהשגרירות כ - - - מדינת ישראל ואין מקום שזה ייעשה במקום אחר, למעט השגרירות.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
נכון, זה נשמע לי מאד הגיוני.
אייל סיסו
עכשיו בהתחלה, יהודה צודק. היו בהתחלה חילוקי דעות. אני באופן אישי לא מסכים, תיקנו את זה. זה יושב עכשיו, אנחנו איתם, מתואמים בצורה מאד מאד מסודרת, לפחות בשלושה חודשים האחרונים, ביחד עם - - -
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
מתי סיימתם את העניין הזה? מתי סגרתם את זה?
יהודה שרף
סגרנו את זה מיד אחרי החגים, כאשר אנחנו בונים - - -
קריאה
בדצמבר.
יהודה שרף
בדצמבר הייתי בשטח. כאשר אנחנו בונים בחצר מתחם חדש. בונים מא' עד תו. הבנייה היא בפיקוח ובאחריות משרד החוץ. אני הייתי בשטח. ראיתי מה שצריך שם. סיכמנו את הדברים ואז האדריכל, איך זה נקרא, אדריכל?
אייל סיסו
אדריכל, כן.
יהודה שרף
אנשי משרד החוץ ביקשו להוביל את הבנייה. הם כרגע מובילים את הבנייה. אני מדבר כרגע על אדיס. הם כרגע מובילים את הבנייה. ברגע שתסתיים הבנייה אנשי משרד הפנים יגיעו. האיש שנמצא בשטח, אגב מישהו נמצא בגונדר.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
דרך אגב, על איזו בנייה אנחנו מדברים?
יהודה שרף
אנחנו בונים - - -
קריאה
יבילים.
יהודה שרף
לא, זה לא יבילים. אנחנו בונים מבנים טרומיים, זה לא יבילים. אנחנו בונים מבינים טרומיים שיתנו מענה לעולים שצריכים להיכנס לשגרירות. הם יתנו מענה לאנשי משרד הבריאות, למעבדה הרפואית שלהם, יתנו מענה לאנשי משרד הפנים ולאיש שלי.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
כל זה מתי נגמר, יהודה?
יהודה שרף
אני לא אוכל לתת לך תשובה. רק משרד החוץ יכול להגיד לך את קצב העבודה שם.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
מתי אתם מסיימים את המבנים היבילים האלה, שאתם בונים?
אייל סיסו
תוך חודש ימים.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
חודש ימים מהיום? הבנתי. דרך אגב, למה אתם צריכים את כל המבנים האלה? למה אי אפשר לעשות שם איזה מה שנקרא, הרי מדובר על משהו זמני. למה אתם על הדרך גם צריכים יבילים ו - - -
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
עשרות אלפי עולים עברו דרך השגרירות, אז מה נוצר עכשיו? מה? מה? למה? איפה כל המבנים שהשתמשו לאלפי עולים שהגיעו לפה?
אייל סיסו
כל המבנים שאתה מכיר הם ממקרים אחרים נהרסו כבר. הייתה שם בעיית בטיחות, הרסו אותם ועכשיו צריך לבנות משהו אחר, יביל, זמני, כדי לקדם את הנושא הזה כמה שיותר מהר.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
אתה אומר עוד חודש מהיום זה נגמר?
אייל סיסו
אני מקווה שכן.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
ואז בעצם-. מה אתה עושה לי ככה, יהודה? זה לא יהיה חודש?
יהודה שרף
להערכתי לא.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
כמה זמן?
יהודה שרף
אני אשמח מאד אם לפני פסח אני אוכל להתחיל לעבוד שם. אני מכיר קצב, לצערי אני מכיר את קצב העבודה.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
הבנתי, טוב. שנייה, אני רוצה לעבור לעמוס עוד פעם. עמוס, אתה מבחינתך, אנשים מגויסים, הכל בסדר?
עמוס ארבל
אנחנו יכולים להתחיל לעבוד ברגע שיש לנו את כל התנאים הרלבנטיים לעבוד גם באדיס וגם בגונדר. הייתה קודם התייחסות שלי לגבי המצב הביטחוני שהוא נרגע ואפשר לצאת. היבילים מונעים מאיתנו או מקום העבודה מונע מאיתנו להתחיל לעבוד באדיס. התכנסנו לפני כשלושה שבועות, חודש, משרד החוץ, הסוכנות ואנחנו. ברגע שהגיע אישור מהשגרירה לגבי גונדר, שהמצב נרגע, אפשר להתחיל לעבוד בגונדר. אוקיי?

מבחינתי יש שלושה עובדים ותיקים, שיודעים את העבודה. אגב ללא קשר, יש פה הרבה מאד עבודה בישראל, של כל העובדים האחרים – 12 עובדים של אגף מרשם ומעמד – שעוסקים בכל העניין של בדיקת הזכאות כאן בארץ, חיבור למשפחה. אני לא אכנס כאן לתהליך הטכני של העבודה המקצועית, אבל יש הרבה מאד עבודה כאן, ללא קשר למה שנעשה שם באתיופיה.

אנחנו יכולים להתחיל לעבוד בגונדר. מבחינתי, ביום ראשון הקרוב, ב-26 בחודש, אני אמור להוציא שלושה עובדים לגונדר, שיהיו שם עד ערב פסח, עד ה-6 באפריל בשהייה רצופה. זה עובדים שהם משאירים פה משפחות. עובדים שם רצוף, עם לינה וכל מה שנדרש לעובד, על פי משהו שהוא חדש. יצא ברגע שהתחלתי לדבר איתם על לצאת לאתיופיה. הם דרשו שכר שונה משכר של עובד כאן במדינת ישראל. לטעמי, מוצדק בעניין הזה, כי התנאים שם הם אחרים, העבודה שם היא אחרת וכן הלאה. שוב, גם בעניין של להשאיר פה בני משפחה וכל התנאים שמסביב.

אנשי משאבי אנוש שלנו, התקציבים, ניסינו אגב לעשות שהם יקבלו את השכר דרך הסוכנות או דרך משרד החוץ ושזה לא יהיה דרכנו. הייתה התנגדות של אנשי החשבות שלנו, גם מניגוד עניינים מול הסוכנות וגם בחלק האחר של משרד החוץ. נכון להיום זה עלה לנציב שירות המדינה היום בבוקר, על ידי סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, כדי שיהיה אפשר להוציא אותה ביום ראשון הקרוב. מהתשובה שאני קיבלתי בהודעה טלפונית, הנציב לא אישר. הוא ביקש - - -
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
מה זאת אומרת? כולם תקועים שם בגלל כמה שעות נוספות? זה מה שאתה אומר לי?
עמוס ארבל
זה לא כמה שעות נוספות. הם ביקשו שכר נדמה לי, ואני לא רוצה להגיד פה הגדרות שאני לא עוסק בהן, כי זה סוגיות - - -
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
לא משנה.
עמוס ארבל
יש פה מישהו מהנציבות?
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
שלושה אנשים. על כמה אנשים מדובר?
עמוס ארבל
שלושה.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
שלושה, בבקשה. דרך אגב, זה גם היה בעבר. מה היה בעבר?
אבישג סול מויאל
זה 12.5 - - -
עמוס ארבל
בעבר היותר רחוק הם קיבלו שכר שונה. בהחלטת הממשלה של שנת - - -
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
שכר או אש"ל? תבדיל.
עמוס ארבל
לא, אש"ל אין שום בעיה. אש"ל נשאר 60 דולר - - -
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
אתה אמרת לי אש"ל בזמנו.
עמוס ארבל
אני מדבר על השכר הבסיסי שלהם, שהם מבקשים שכר של שליח ולא שכר של עובד רשות האוכלוסין שעובד בלשכה.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
בצדק.
עמוס ארבל
לטעמי בצדק וזה נכון לעשות את זה. הנציבות - - -
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
מה אתם אומרים שם?
אבישג סול מויאל
היום זה עלה לנציב שירות המדינה ובשתים עשרה וחצי - - -
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
דרך אגב, למה זה עלה רק היום?
אבישג סול מויאל
לא, עד עכשיו הוצעו כמה פתרונות.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
אני שואל למה עד היום רק היום זה עלה?
אבישג סול מויאל
אני אומרת שזה לא היום. היום התקבלה החלטה כן לאשר את זה כשליח.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
אה, היום קיבלתם את ההחלטה?
אבישג סול מויאל
עד עכשיו נעשו כמה פתרונות מול המשרד, שהם לא רצו לקבל אותם.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
מה זה, הם לא מעודכנים? מה זה הדבר הזה?
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
שנייה, עכשיו אנחנו נראה.
עמוס ארבל
באמצע הדיון, היום זה היה במקרה.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
היום במקרה. היום בעצם אישרתם להם את זה כשליחים?
עמוס ארבל
הם יוכלו לצאת ביום ראשון הקרוב כשליחים.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
אתם מבינים? מה השם שלך?
אבישג סול מויאל
אבישג.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
אבישג, את מבינה את האבסורד שקורה פה בשולחן?
אבישג סול מויאל
עד עכשיו היו שתי אופציות שנמסרו למשרד, אחת באמת האופציה של השליחים והאופציה השנייה זה אופציה של כל מיני תוספות נוספות לשכר של העובדים שלכם. אתם בחרתם לא לקחת את האופציה של התוספות הנוספות, למרות שההפרשים לא היו מאד גדולים. בסיכום עם הנציב ובגלל ההבנה של החשיבות הזו, כן אפשר, בכפוף לאישור של אגף התקציבים, להוציא אותם כשליחים.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
זאת אומרת נכון לעכשיו הבעיה נפתרה?
עמוס ארבל
היא אומרת בכפוף לאישור אגף התקציבים, אז כנראה יש פה עוד - - -
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
יש פה אגף תקציבים?
אייל מדן
אני לא מכיר את הנושא הזה. זה משהו שרק עכשיו עלה. אני אייל מדן מאגף התקציבים, רפרנט קליטה. אני יכול רק להתייחס ולהגיד שהנושא לא הובא לידיעתנו, אז אין לי התייחסות כרגע.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
אז זו החלטה שלך, או שאני צריך להביא את שר האוצר בשביל השלושה חברה האלה, עם שתי השעות הנוספות?
אייל מדן
אנחנו נבחן - - -
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
אני שואל, לא יודע. יש פה איזה חד גדיא. אני פקיד, דרך אגב, מעולם לא נתקלתי בדבר כזה. באבסורד כזה מעולם לא נתקלתי. אם הייתם עובדים אצלי, היום לא הייתם בעבודה. עכשיו. זה לא הגיוני מה שקורה כאן. אתם משאירים 1,300 יהודים בשביל איזה 4-5, 7-8 שעות נוספות? או איזה 1,000 שקל, לתת להם עוד איזה 1,000 שקל - לשלושה עובדים כן או לא? אני שואל.
אבישג סול מויאל
אני חושבת שהוא חצי שעה דיבר על למה הסיבות האחרות שבגללן העולים נשארו שם.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
לא, אני שואל משהו אחר. הוא מעכב אותם לפחות יום, את יודעת מה, יום. תיסעי איתי לשם את תביני על מה מדובר.
אבישג סול מויאל
האמת היא שזה עלה וברגע שהמשרד לא קיבל את האופציות שנתנו - - -
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
לא, אני שואל האם אתם קיבלתם את הדרישה ואישרתם אותה או המשכתם להתווכח כאילו מדובר בשקי תפוחי אדמה ואפשר ויש לנו זמן להתווכח. בואו נדבר. יש פה איזה סכסוך עבודה? אולי נעשה שביתה? כולה על שלושה עובדים.
אבישג סול מויאל
יש פרוצדורה שצריך לפעול לפיה.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
אבל לפעמים הפרוצדורה הזאת הורגת את המהות.
אבישג סול מויאל
הפרוצדורה הזו הרגה את המהות?
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
כן.
אבישג סול מויאל
כי זה לא נשמע ככה.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
למה לא נשמע? בגלל שיש שם 1,300 יהודים תקועים כבר חצי שנה, בגלל שאתם רבים. יש פה הרבה תחנות. יש פה תחנה של בינוי ויש תחנה של זה. שימו לב מה קורה כאן. יש פה משרד החוץ, לא מתאים לו. אחרי זה התאים לו ואחרי זה יש לנו בעיה לגייס את העובדים ואחרי זה יש לנו בעיה של האש"ל ועוד מעט של החמוצים. חברה, יש שם 1,300 איש שנמצאים בתנאים קשים מאד. אתם חצופים.
אבישג סול מויאל
אבל אף אחד לא מתווכח על החשיבות של להביא אותם לארץ.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
לא, במעשים שלכם בוודאי. אתם לא צריכים להתווכח, אתם פועלים ככה.
עמוס ארבל
אם זה עלה לרמה של נציב שירות המדינה היום, אז כנראה - - - למטה, שיחליטו את ההחלטה - - - החלטה, חשבו שאולי זה לא חשוב.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
אני מניח שגם אני יכול לנחש - - -
עמוס ארבל
ב-26 בחודש - - -
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
שנייה, עמוס. אני יכול גם לנחש שאם לא היינו קובעים את הישיבה להיום, אני מניח שזה גם לא היה נפתר היום.
אבישג סול מויאל
קודם כל האופציות שנמסרו היו מספיק טובות והיה אפשר לצאת איתן, גם עם האופציות שהיו עד עכשיו. זה שבכל זאת הם התעקשו על השליחים למרות שאנחנו מדברים על מאות שקלים בודדים, זה - - -
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
אבל אבישג, אני לא שם. אני לא נציב שירות המדינה.
אבישג סול מויאל
בסדר.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
ואני לא משרד האוצר. אנחנו פה חברי כנסת שהעברנו החלטה. יש פה החלטת ממשלה שצריך לממש אותה ואתם כל היום רק מתעסקים איך לא עושים אותה. זה מדהים אותי. עכשיו, על מה מדובר? על עוד איזה 200 מיליון שקלים? שלושה עובדים. שלושה עובדים. מה שאני שומע מעמוס. אתה יודע מה, אז ניתן לו עוד 1,000 שקלים שלא מגיעים לו, רק שייסע. אבל אתם – לא. יש כללים, פרוצדורה, נשבות. סכסוך עבודה. נביא אחד - - - רק השעות הנוספות שישבתם על הדיון הזה עלו יותר.
אבישג סול מויאל
אני חושבת שאתה מתמקד בנקודה הלא חשובה פה.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
אני מבקש, אל תחלקי לי ציונים ואל תגידי לי מה חשוב, מה לא חשוב.
אבישג סול מויאל
לא, כי לא בזה הייתה תלויה היציאה - - -
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
לא, אני יוצא מדעתי על התשובה שלך.
אבישג סול מויאל
אז אני יוצאת מדעתי כי לא בזה זה היה תלוי. זה נחמד להיתפס עכשיו לנקודה - - -
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
ממתי את ערה לנושא הזה?
אבישג סול מויאל
לנקודה הכי שולית.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
רק שנייה. ממתי את ערה לנושא הזה? לפני יומיים?
אבישג סול מויאל
בכל הדיונים. לא, ממש לא.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
שאלתי. מתי עמוס פנה אליכם?
אבישג סול מויאל
שוב, אני לא יודעת מתי עמוס פנה לנציבות.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
בערך.
אבישג סול מויאל
לא יודעת. עמוס, תן להם מידע.
עמוס ארבל
שבועיים-שלושה לפחות.
אבישג סול מויאל
אוקיי. אז שבועיים-שלושה אנחנו מדברים. על זה התעכבו 1,300 עולים? בגללנו?
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
לא, אבל את תרמת את השבועיים שלך והוא את החודשיים שלו והוא את הגיוס עוד חודשיים וככה הגענו לשישה חודשים.
עמוס ארבל
- - - ב-26 בחודש כן או לא? מבחינתי זו גם תקלה. אנשים משאירים פה משפחות, צריכים לדעת, להתארגן, לנסוע, צריך. זה לא עובד ככה. זה עוד שישה ימים.
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
עמוס, למה חיכית שבועיים עד שלושה שבועות?
עמוס ארבל
כי בהתחלה חשבנו להוציא אותם דרך הסוכנות. החשבות שלנו לא אישרה. אחרי זה עברנו לשלב מול משרד החוץ. שוב הם חזרו בהם, אנחנו חזרנו. את כל זה ניהלו אנשי משאבי אנוש ותקציבים שלנו. אני לא ניהלתי את המשא ומתן.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
טוב, בואו נתקדם.
עמוס ארבל
את המגעים האלה.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
אייל - - -
עמוס ארבל
ואז חזרנו חזרה לנציבות ומהנציבות קיבלנו תשובה שלילית.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
רגע, עמוס. אייל, בסוף הדיון אתה יושב עם עמוס ואיתה, סוגרים את הפינה, יוצאים מפה עם תשובה חיובית. לא עכשיו ללכת למ"פ בהצעדה ולבקש אישורים. זה כולה שלושה אנשים, אז אני מבקש לגמור את האבסורד.
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
יש כבר תקציב שאושר. בואו נבהיר את העניינים. אתם מנסים למרוח.

חברי, חברי הכנסת, באמת תודה שבאתם. חבר הכנסת מאיר כהן, חבר הכנסת עמר בר לב, חברת הכנסת קסניה סבטלובה וחברת הכנסת שרן השכל וכבוד הרב הראשי של יהודי אתיופיה, הרב יוסף הדנה. תראו, בואו נתחיל מהחלטת הממשלה. החלטת הממשלה התקבלה ב-11 באוגוסט עם תקציבים. תקציבים שאם אתם לא מכירים את הטבלה – כמה הממשלה הקציבה לרשות אוכלוסין לקדם את העלייה – 390,000 שקלים להביא 1,300 עולים עד נובמבר.

ההחלטה מדברת בסעיף 4: משרד הפנים ייערך לתחילת בחינת הזכאות בהתאם לסעיף 1, תוך 60 יום מקבלת החלטה זו. מובהר בזאת כי הבאת הממתינים בגונדר ובאדיס אבבה לא תתעכב עד לגיבוש רשימת כל הזכאים לכניסה לישראל על פי החלטה זו ותעשה במקביל. לכן מה שאתה אמרת, עובדים פה, מכינים וכל זה, בהחלטה כתוב שלא צריך להמתין, צריך להתחיל שם תוך 60 יום.

סעיף 5 להחלטה: החלטה זו מיועדת להביא עד 1,300 מועמדים שכניסתם תאושר במהלך תקופה של 12 חודשים, ככל הניתן החל מחודש נובמבר 2016 ולא יאוחר – אני חוזר על זה – ולא יאוחר מיום 1 בדצמבר 2016. איפה אנחנו נמצאים? ב-20 בפברואר. 8 חודשים מאז החלטת הממשלה.

סעיף 12: משרד האוצר יעמיד לידי רשות האוכלוסין וההגירה, עם קבלת ההחלטה, שבעה תקנים זמניים עד תום השלמת הבאתם של המועמדים שכניסתם תאושר בתוקף להחלטה זו, לרבות הוצאות טיסות, אש"ל והנהלת עובדי הרשות במלואם. נציבות שירות המדינה תאפשר הליך מהיר – אני רוצה שתקשיבי לי – נציבות שירות המדינה תאפשר הליך מהיר שיאפשר את קליטת הצוות עד ה-1 בספטמבר 2016.

את אמרת שאת מודעת לזה, קיבלתם החלטה רק היום, גם זה לא סופי כי נציג האוצר לא בתמונה, הוא לא יודע על זה. אז 1 בספטמבר.

סעיף 13: הסוכנות, אל תברחו מהאחריות.
יהודה שרף
אני לא בורח מכלום.
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
סעיף 13: הממשלה רושמת לפניה את התחייבותה של הסוכנות היהודית לקיים פעולות הכנה לעלייה לישראל. הכנה לעלייה לישראל, אוקיי? ואת הנדרש לצורך קיומן. לאפשר ביצוע בדיקות רפואיות בתיאום ובמימון משרד הבריאות ולארגן את כרטיסי הטיסה והדרכונים של המועמדים, שכניסתם לישראל אושרה.

עכשיו שמעתם את החלטת הממשלה. התקציב כתוב פה. רשות האוכלוסין להגירה – 90,000 לשנת 2016 שלא מומשו. לשנת 2017 – 300,000 שקלים, בסך הכל 390,000 שקלים. עכשיו אני שואל את הסוכנות היהודית קודם כל, זו לא פעם ראשונה שאתם עובדים באתיופיה. זו לא פעם ראשונה שאתם מוציאים אנשים מתוך המלחמה. בתוך. אנחנו יודעים מה עשיתם בסרביה.
יהודה שרף
אני אענה.
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
רגע, רגע. אתה תענה. אני אומר מה זאת אומרת שעד עכשיו אין מבנה? זה לא זה ולא זה. עשרות אלפי יוצאי אתיופיה עברו דרך השגרירות. זה אחד. שניים, בגונדר המבנה, הכל מוכן, אין שום בעיה. המהומות היו, אמרתם שבועיים, אני מקבל שבועיים, אוקיי, אבל אנחנו מדברים על שמונה חודשים, רבותי.

דבר נוסף שאני רוצה להגיד לך, יהודה, האחריות לגבי הסכסוך עם משרד החוץ, אני יודע, אתם רציתם לצאת בחוץ. משרד החוץ אמרו לא, לא, החלטת הממשלה, אחריות הממשלה, צריך לעשות את זה בתוך המתחם של נציגות מדינת ישראל. בצדק. הם צודקים. מה? אמרתם לי שזה מבנה, קרוואן או משהו זמני. קונטיינר. להקים שם זמני. אז גם אם הייתם מדברים, גם השגרירה הייתה נותנת מבנה זמני שם. ולכן הבעיה לא הייתה משרד החוץ ואתם, הסוכנות יודעים לעשות, אם אתם רוצים, יחד עם משרד הפנים.

ולכן, משרד הפנים, אני שמעתי אתכם, כאילו שאני לא יודע שום דבר. אתם מנסים למרוח פה את חברי הכנסת.
יהודה שרף
אפשר?
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
תראה, משרד הפנים – 60 יום הייתם צריכים להחליט. להתחיל. אבל למה זה כל כך הרבה? למה זה לוקח שמונה חודשים? באדיס אבבה היו מהומות? לא היו. פשוט אתם עושים אחד לשני, מכסים. נציבות המדינה, כאילו שהם לא יודעים. להפתעתנו אגף התקציבים של משרד האוצר בכלל לא ידעו על החלטת הממשלה.
אייל מדן
זה לא נכון. אנחנו מכירים את ההחלטה וגם תקצבנו אותה.
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
אבל אתה אמרת שאתה לא ידעת.
אייל מדן
אני התייחסתי רק לנושא של התקצוב הנוסף של השליחים, שזה הגיע עכשיו. זה לא הובא לידיעתנו בכלל.
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
לפני כחודש עמוס אמר לי בשיחה אישית – יש לנו בעיות של לקבל מכתב מהשגרירה, ממשרד החוץ. קיבלתם.
עמוס ארבל
נכון.
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
אמרת שאש"ל עובדי הסוכנות מקבלים יותר ולכן העובדים שלך לא מוכנים, לא אמרתי לי על הבעיה של המשכורת. אמרת לי שהם רוצים לקבל יותר אש"ל.
עמוס ארבל
זה המשכורת.
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
אז בשביל זה צריך לעכב שמונה חודשים? בגלל אש"ל?
עמוס ארבל
אני יכול לענות?
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
כן.
יהודה שרף
שאני אענה קודם, אדוני?
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
כן, כן.
יהודה שרף
אוקיי. אדוני אמר שהסוכנות היהודית יודעת להוציא אנשים תחת אש וזה נכון ואתה יודע בדיוק כמה פעמים שאני עשיתי את זה אישית. לצורך העניין, אני רציתי להתחיל לעבוד מחוץ לשגרירות כדי לזרז עניינים, לא כדי לריב. כי ברגע שראיתי שאני בבעיה בשגרירות, אמרתי אני הולך עם תקציב, בלי תקציב, שוכר משרדים ומתחיל לעבוד. קיבלתי וטו על ההחלטה הזאת ואז נאלצנו ללכת לעבוד בתוך השגרירות. בתוך השגרירות, אדוני יושב הראש, ואתה מכיר את השגרירות, אי אפשר. לא נתנו לי לעבוד בתוך המבנה, בתוך המשרדים, משרדים שלי, מסיבות שכרגע אני לא נכנס אליהן. ואז אני נאלץ להקים בתוך השגרירות, בחצר, מתחם. ואמרתי את זה.

עכשיו, אני לא אחראי להקים את המתחם. אני לא איש משרד החוץ. מי שעושה את המשא ומתן עם קבלנים שם זה לא אני. בגונדר כן, כי זה מתחם שלי. מי שעושה את המשא ומתן זה לא אנחנו. ללא כל קשר למשא ומתן, אדוני אמר למה לא העליתם. אדוני יודע שאני יכול להעלות רק כשאני מקבל אישור ממשרד הפנים להעלות את פלוני אלמוני. ביום הכיפורים העלינו 88 אנשים ואדוני יודע, כי היה להם אישור. אם אין לנו אישור, למי אני אבוא? אתה מדבר איתי על הכנת עלייה - - -
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
לא, לא, אני אמרתי בעניין ההכנה.
יהודה שרף
סליחה, אדוני תקף. אני עונה על ההכנה. הכנת עלייה עושים למועמד עלייה. אני לא אעשה הכנת עלייה, אני לא אחזור על השגיאות שעשיתי בעבר, שעשיתי הכנת עלייה לאנשים ובסוף הם קיבלו סירוב ומי שאמר לאנשים על הסירוב זה רק אנחנו. הייתי צריך להסתכל לאנשים בעיניים ואמרו לי אבל הכנת אותי לעלייה, אבל הם קיבלו סירוב. אני לא חוזר על הדבר הזה, אני לא אביך את האנשים.
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
אני מדבר על הלוגיסטיקה.
יהודה שרף
כאשר אקבל רשימה של אנשים - - -
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
אני מדבר על הלוגיסטיקה. מה הבעיה - - -
יהודה שרף
הלוגיסטיקה אני מוכן.
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
מה הבעיה לסוכנות לעשות - - -
יהודה שרף
את מי אני אכין? אדוני, את מי אני אכין?
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
מה הבעיה לסוכנות לעשות את המבנה בתוך אדיס אבבה, לזרז את זה.
יהודה שרף
אין לי בעיה. מי שמוביל את זה זה לא אני.
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
האם ביקשתם מהשגרירה שתיתן לכם חדר זמני או מבנה שם?
יהודה שרף
כן, כן. אני הייתי במקום.
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
מה הייתה התגובה שלה?
יהודה שרף
כן. כן.
עמוס ארבל
אני - - - משרד החוץ. עם בטמ"ח, עם סמנכ"ל תיאום, סמנכ"ל אפריקה, שכולם התעקשו שהכל יהיה רק בתוך הנציגות.
יהודה שרף
בחצר.
עמוס ארבל
מול ממשלת אתיופיה אסור לעשות שזה יהיה מחוץ. בתוך החצר בלבד.
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
אז למה אתם התנגדתם, משרד החוץ?
עמוס ארבל
בצד המדיני בכלל, לא בצד ה - - -
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
למה אתם התנגדתם שביקשו זמני עד שיהיה מבנה, למה אתם התנגדתם? אתם יודעים את החלטת הממשלה. מתי צריך להתחיל אותה?
יהודה שרף
זה הביטחון שלהם התנגד. ביטחון משרד החוץ התנגד, אדוני יושב הראש. אני אעזור למר סיסו. לא החברה של מר סיסו התנגדו - - -
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
קודם כל אל תעזור לו.
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
למה אתה עוזר לו?
יהודה שרף
הוא לא היה שם.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
יהודה, אל תעזור לו. דבר שני, משרד החוץ זה כולל כל המרכיבים. משרד החוץ זה משרד החוץ. יכול להיות שיש להם מדינה בפני עצמה. יכול להיות. עוד מעט נברר. למה לא אפשרתם להם באופן זמני? המתחם שם קטן?
אייל סיסו
לא.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
למה?
אייל סיסו
משרד החוץ לא אפשר משתי סיבות. אחת זו הסיבה המדינית. סליחה, אני אדבר קודם כל על למה לא לעבוד בחוץ. לא רצינו שיעבדו בחוץ מסיבה מדינית, לא רצו בגלל ממשלת אתיופיה - - -
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
את זה הבנו.
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
את זה הבנו.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
אנשים כאן לא יודעים שהמתחם של השגרירות הוא כמעט פעמיים אצטדיון טדי.
אייל סיסו
18 דונם. אני יכול להגיד לך בדיוק.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
18 דונם אין בכנסת.
אייל סיסו
18 דונם זה השטח של השגרירות. המבנים עצמם הם קטנים.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
אני מבין, אבל כמה אנשים יש לכם בשגרירות שם?
אייל סיסו
כ-20 איש.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
20 איש יושבים על 18 דונם וצפוף לכם?
אייל סיסו
לא. חברה, אנחנו אתכם, אנחנו לא נגד.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
מי זה אתכם?
אייל סיסו
כולנו רואים את זה עין בעין.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
אז מה קרה? אז למה לא נתתם לעבוד באופן זמני? הייתם מוצאים להם שם איזה חדר וחצי ובינתיים, אחרי זה הייתם אומרים להם תבנו כדי להשאיר לנו את המבנים, אז תבנו ככה. הרי כל הסיפור הזה זה שיהיה ל - - -
אייל סיסו
אמר יהודה, יש התנגדות בטמ"ח - - - לשירות ביטחון כללי. לשירות ביטחון כללי יש הוראות ביטחון, הם אמרו לנו לא לעשות בצורה הזאת. הם ביקשו לעשות משהו אחר שאנחנו הולכים לעשות היום במטרה לא לפגוע באנשים. זו הסיבה המרכזית שלא נתנו להם להיכנס באופן זמני. סגרנו את הנושא הזה. איך שאתה אומר, משרד החוץ, זה אמנם בטמ"ח והוא כפוף להנחיות שב"כ, אבל ישבנו איתם ביחד, סגרנו את הנושא הזה היום. יש דרך לפתור את זה. פתרנו את כל זה ואנחנו ערוכים לביצוע.
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
מתי?
אייל סיסו
אמרנו שאנחנו - - -
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
מתי זה יתחיל? מתי תתנו לנו לוחות זמנים?
שרן השכל (הליכוד)
היום רק סיכמתם עם הביטחון?
אייל סיסו
כן. מה זה?
שרן השכל (הליכוד)
וכל הדבר הזה זה בגלל שהיום יש ועדה? לפני זה לא הייתם בלחץ כדי לסגור את זה?
אייל סיסו
לא, למה? אנחנו סגרנו את זה לפני שלושה חודשים. למה אנחנו זה? לא סגרנו את זה היום. אנחנו כבר סגרנו את זה לפני שלושה חודשים. ישבנו שלושת הגופים ביחד, ביחד עם הביטחון, הבאנו נציגי שב"כ - - -
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
אייל, בוא נתקדם קדימה. אתה מבין שמשהו בתהליך פה לא סביר? זה ברור לך?
אייל סיסו
מבין.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
דרך אגב, כל מה שאנחנו מדברים הוא על משהו זמני. אנחנו מדברים על כמה חודשים. לא באנו לבנות איזה משהו. יכול להיות שעל הדרך אתם לוקחים מהם מימון, הרי יש כמה מבנים שאתם רוצים. חסר לכם. אבל אני שואל שאלה וזה ברור לך שמדובר על כמה חודשים.

אני שואל שאלה עכשיו ואני רוצה להסתכל קדימה. האמת היא, הדיון עד עכשיו היה ברמה של התסכול, כדי להראות לכם איך זה נראה מהצד. אמרתי, פקידים אצלי, אני ניהלתי למעלה מ-1,200 עובדים. תשובות כאלה אם הייתי מקבל, ואני מעולם לא פיטרתי עובד, על זה לא הייתם עובדים איתי יותר. בגלל שזה לא נורמאלי. אני מנהל פה כבר מאות דיונים בכנסת. מעולם לא הגעתי לאבסורד כזה. ויש פה אבסורדים, אבל אתם הורדתם את זה לרמה הכי נמוכה כשמה בקצה? חיי אדם. יש שם אני מניח יהודים, שלא יזכו לעלות לארץ ישראל בגלל העיכוב הזה. אולי מישהו קיבל שם מחלה וכו'. אני הייתי שם.
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
נפטרו כבר.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
אין שם בכלל, אי אפשר לסייע להם בקטע הרפואי בכלל. אז אתה רוצה את המבנה וההיא השעות הנוספות ועמוס עוד לא גייס את השבעה וכל אחד יש לו את הקטע שלו. בסוף אנחנו מוצאים את עצמנו שמונה חודשים אחרי, כשזה בעצם חורג אפילו מלוחות הזמנים של ממשלת ישראל. יכול להיות שממשלת ישראל מנחה והתפקידים מתייחסים לזה כאילו זה נייס טו אב. בסדר. לא חשוב. אמרו. אז מה אם אמרו? אז מה אם הממשלה אמרה? אנחנו קובעים. מה זה חשוב? יש לנו בעיה של מבנה ועוד פעם אני נכנס לכל החד גדיא שהיה פה.

אז לכן אני אשים את זה שנייה בצד. אני באמת רוצה לשים את זה שנייה בצד ואני רוצה להסתכל קדימה. אתם יכולים לתת לי כרגע, ואתה אמרת תוך חודש המבנה הזמני נגמר - - -
אייל סיסו
חודש, חודש וחצי.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
עד החודש, חודש וחצי, אפשר להקצות ליהודה ולעמוס איזה חדר שניים שם?
עמוס ארבל
מתחילים בהתחלה בגונדר, אדוני. בתקווה. בעזרת השם.
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
מתי? מתי?
עמוס ארבל
ביום ראשון הקרוב שלושת העובדים ייצאו.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
ביום ראשון הם יוצאים לגונדר, שם יש להם הכל. יש להם חדר, מיטה, מים, מקלחת, הכל מכל יש.
יהודה שרף
אדוני, אדוני, אני בגונדר דיווחתי. אני מוכן בגונדר. יש לי משרדים, יש את כל התשתית הלוגיסטית לאנשים.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
הבנתי. אז בואו נתחיל עם גונדר. עמוס, מתי אתה שולח את החברה?
עמוס ארבל
ביום ראשון מבחינתי יש להם כרטיסי טיסה. הם לא יעלו על המטוס עד שהעניין של השכר שלהם לא ייסגר. אני לא יודע לשלם לעובד מדינה, אדוני.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
אני אמרתי השכר נסגר עכשיו. אתם לא יוצאים, אני מסביר.
עמוס ארבל
תגיד לי סגור, סגור. הם מבחינתי עולים.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
אייל, אני מסביר. מר אייל מדן, הגברת אבישג ועמוס, אתם לא יוצאים היום מהכנסת - - -
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
לא, אולי ייצאו לכמה דקות.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
תן לי דקה.
עמוס ארבל
שיסגרו את זה.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
לא, לא, לא. זה לא יסגרו. אתם יושבים כאן. אתם לא עוזבים את הכנסת היום עד שאתם סוגרים את הפינה ומודיעים לי שהעסק הזה סגור.
עמוס ארבל
בסדר.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
ברור? זה ברור או לא?
אבישג סול מויאל
אם אגף התקציבים - - -
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
אמרתי, יש פה אחד אגף תקציבים. ולא, אני מחר מביא את נציב שירות המדינה, מנהל אגף התקציבים ואת מנכ"ל משרד הפנים. יכול להיות שאתם לא יודעים לסגור את זה ואם לא אני אביא את השרים שלכם. אבל היום מפה אתם לא יוצאים. אחרי הישיבה אתם יושבים כאן. אתם רוצים, את הסודה אני אאפשר לכם כאן כמה בקבוקי סודה שיהיו לכם. אתם יוצאים מכאן כשהעסק הזה פתור. זה ברור?

ואז בעצם עמוס, אתה שולח את העובדים ביום ראשון. יהודה, אתה מוכן ביום ראשון לקלוט אותם?
יהודה שרף
יש לי בן אדם בשטח, בגונדר.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
זה מבחינת גונדר. עכשיו מבחינת אדיס. מתי המבנים שלך גמורים?
אייל סיסו
חודש וחצי.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
עד אז – אתה יכול לתת לי משהו ביניים או שאתה מעדיף - - -
אייל סיסו
לא, לא יהיה - - -
עמוס ארבל
קשה לי לעבוד עם שני צוותים - - -
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
אה, קשה לך? זאת אומרת אתה בעצם מניח שבחודש וחצי אתם תגמרו שם?
אייל סיסו
נסיים לעבוד ואני - - -
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
למה. לא, לא, לא. אני חושב שיש פה - - -
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
דקה.
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
למה? יש לך שבעה עובדים, למה זה קשה לך לעבוד במקביל? אתה שולח עכשיו שלושה, יש לך ארבעה - - -
עמוס ארבל
אני יודע - - -. באמת שאני יודע.
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
אז למה לא יכולים לעבוד במקביל?
עמוס ארבל
יש לנו פה בארץ גם - - -
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
רק שנייה, תן לי רק שנייה. אנחנו מדברים על צוות של שבעה עובדים שחלקם בארץ חלקם שם?
עמוס ארבל
ברור.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
הבנתי. זאת אומרת בעצם השלושה שם והארבעה פה.
עמוס ארבל
צריך פה גם צוות שיבדוק, שייתן אישורים, שיעביר - - -
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
הבנתי. זאת אומרת אתה אומר לי בגדול שבעצם אתם עושים את זה לא במקביל אלא בטור. מתחילים בגונדר, אני מניח שיש שם - - -
עמוס ארבל
אם אדיס היה מוכן לפני זה, כשהיו מהומות בגונדר יכולתי להתחיל באדיס. זה לא משנה.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
הבנתי. לא, עכשיו עמוס, עכשיו.
עמוס ארבל
שנית אדוני, ההחלטה הזו היא החלטה מסובכת, מורכבת, יש בעיות ביישום שלה, בהיבט המקצועי, בסדר? תנו לנו להתגלח קצת על החודש וחצי האלה, בהנחה שביום ראשון יוצאים. נלמד אותה יותר טוב, נכיר את התהליך שלה יותר חזק. היא לא דומה להחלטות ממשלה קודמות, יש בה כל מיני ניואנסים כאלה ואחרים. יחזרו לקראת ערב פסח, נעשה גם חשיבה. תוך כדי גם נלמד את התהליך ונראה מיד אחרי פסח כמה להוציא ולאן. יכול להיות שאני אחליט להוציא שניים לאדיס ושניים לגונדר. יכול להיות שאני אחליט ארבעה רק לאדיס. אני לא יודע להגיד לכם.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
זאת אומרת מה שאתה אומר לי כרגע - - -
עמוס ארבל
אני ממשיך ביישום מיד אחרי פסח, להוציא עוד עובדים לאתיופיה.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
אז אני רוצה להבין. מה שאתה אומר לי, תשמע דודי, אנחנו נוציא כרגע שלושה לגונדר, תוך כדי העבודה שלהם אנחנו נלמד את התהליך ואז נשפר אותו – האם אנחנו נפצל אותם - - -
עמוס ארבל
נכון. אנחנו גם נחליט אם צריך אחד פה, שניים פה, אני לא יודע להגיד לך.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
הבנתי.
עמוס ארבל
הכוונה היא מיד אחרי פסח, בהנחה שהמתחם באדיס גמור, לחזור חזרה שוב לעבודה באתיופיה לתקופות של חודשיים-שלושה של שליחים קבועים שלנו.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
כשבעצם אנחנו מסיימים את כל המבצע הזה לפי החלטת הממשלה.
עמוס ארבל
ובמקביל לעבוד גם בארץ, תוך כדי. אני לא עוצר את העבודה בארץ אפילו לא ליום אחד.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
הבנתי.
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
עוד שאלה. ברגע שתתחילו להעלות את האנשים, האם אתם מזרזים להביא אותם רטרואקטיבית, או אתם תתחילו. החלטת הממשלה מדברת מעל חודש, אז אנחנו נתחיל בעוד חודש וחצי ונביא מעל לחודש. או מה יקרה - - -
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
הוא אמר את זה. הם יעמדו בלוחות הזמנים.
יהודה שרף
אדוני, ברגע שאני מקבל אישור לבן אדם, הוא עושה את הבדיקות הרפואיות. בתוך שבועיים הוא אמור להיות בארץ. אנחנו מחויבים שכל עולה שעולה משם, חייב לעבור בדיקות שמשרד הבריאות עושה אותן. יש לי מעבדה - - -
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
הבנתי את הסוכנות. השאלה שלי היא יותר לעמוס.
עמוס ארבל
אז לא הבנתי את השאלה, אדוני.
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
הייתם צריכים להתחיל 60 יום אחרי החלטת הממשלה ובהחלטת הממשלה כתוב קצב של 100 לחודש. עכשיו אתם הולכים להתחיל נניח - - -
עמוס ארבל
אני לא מכיר קצב של 100 לחודש.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
לא, לא, מה שאברהם אומר שהחלטת הממשלה - - -
עמוס ארבל
יש לי תשובה מאד מאד ברורה. כל אדם שמבחינתנו הוא זכאי - - -
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
לא, אבל עמוס, לא, לא.
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
לא, לא.
עמוס ארבל
יינתן אישור לסוכנות. זה יכול להיות 1,000 בחודש, יכול להיות 3 בחודש. אני לא יודע להגיד.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
אני אומר בגדול - - -
עמוס ארבל
אני לא - - - את האישורים.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
בגדול החלטת הממשלה דיברה על 1,300 איש בשנת 2017. זה היה 2016-2017.
עמוס ארבל
את זה אני מכיר.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
איך אמר יהודה? הוא פתח ואמר אנחנו יכולים להביא, מנובמבר 2016 יכולנו להביא 100 בחודש ועד סוף דצמבר 2017 זה היה 1,300 ואנחנו יכולים להביא את כולם בדצמבר 2017. 1,300 איש להביא בדצמבר 2017.
עמוס ארבל
אני עוסק ב- - -
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
אין בעיה.
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
לא, לא, אבל זה אם משרד הפנים נותן לו אישור. לכן אני אומר, אם משרד הפנים - - -
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
זה בדיוק מה שאני אומר.
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
אם משרד הפנים מסוגלים.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
אני שואל מבחינה לוגיסטית. זו השאלה שלנו, מבחינה לוגיסטית – האם בקטע הלוגיסטי, עמוס, אתה עם צוות האנשים שלך, ערוך לזה שיבואו כולם לפי החלטת הממשלה עד סוף השנה, כל ה-1,300. שלא יהיה מצב שתגיד תשמע, חסר לי עוד 7 עובדים בגלל זה לא הבאנו אותם.
עמוס ארבל
לא, אני לא אגיד חסרים עובדים. אני כן אגיד אולי שלא הגענו ל-1,300 ברי אישורים או זכאים. אני לא יודע להגיד לך. זה סיפור אחר.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
לא, אנחנו דיברנו על קריטריונים.
עמוס ארבל
נכון.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
בסדר, אנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים, על אותם קריטריונים. אני מדבר כרגע בהנחת עבודה שכולם עובדים באותם קריטריונים, בוודאי. אף אחד לא יגיד לך תביא מישהו שהוא לא.
עמוס ארבל
אוקיי, זה ברור.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
אני מניח שאתם מתכווננים לזה שעד סוף השנה אנחנו נביא את כל ה-1,300 כהחלטה.
עמוס ארבל
אני לא אעכב אישורים, אדוני. יהיה לי 200 בחודש – אני אזרים ליהודה 200 בחודש. יהיה לי 300 – 300. יהיו 20 – יהיו 20. אני לא יודע להגיד לך.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
מבחינה לוגיסטית - - -
עמוס ארבל
כמה מתוכם הוא יביא, אני לא יודע.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
למה שתהיה בעיה בכלל? הרי יש סך הכל נדמה לי 9,000, מועמדים לעלייה.
עמוס ארבל
כי יש קריטריונים, אדוני. זה לא חשוב מה הפוטנציאל, חשוב מי עונה לקריטריון.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
בסדר, אז היו שמונה חודשים לבחון.
עמוס ארבל
לא, לא היו שמונה חודשים.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
מה, אני לא מבין.
עמוס ארבל
לא, לא בחנו את הקריטריונים. עכשיו צריך לראיין את האנשים בשטח ולהצליב את המידע. כל מי ש - - - יקבל אישור.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
עמוס, מה שאתה אומר לי ואני רוצה לחדד, מה שאתה אומר לי הוא שברמה הלוגיסטית - - -
עמוס ארבל
אנחנו לא מחליטים לפי צבע עיניים. מחליטים לפי מה ש - - -
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
בסדר, חודש תראיין את כל האנשים.
עמוס ארבל
אני לא אמרתי שיש מניעה לראיין. אני לא אמרתי שאחרי 8 שעות זורקים את העט. לא זה מה שאמרתי. אמרתי שכל מי שירואיין ויעמוד על פי קריטריונים, האישור יעבור לסוכנות היהודית.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
זאת אומרת בגדול אתם אומרים בהנחת עבודה שכל ה-1,300 שעומדים בקריטריונים, אין בעיה עד סוף השנה להביא את כולם, מבחינתכם.
עמוס ארבל
מבחינתנו אין שום בעיה.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
יהודה, מבחינתכם גם אין שום בעיה להביא אותם לארץ.
עמוס ארבל
למה שתהיה?
יהודה שרף
אין בעיה.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
אדוני יושב הראש, יש לי שאלה. מה המטרה של הבדיקות הרפואיות?
קריאה
צנעת הפרט.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
אני לא נכנס לזה.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
לא, מה זה אומר? שמישהו לא בריא, הוא לא עולה לארץ?
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
לא, לא, לא. אני אענה לך. לפני שהאנשים עולים למטוס הם צריכים לעבור חיסונים וגם צילומים. מי שמטפל בזה זה משרד הבריאות הישראלי, כי הם צריכים קודם כל - - -
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
בסדר, חיסונים אני מבין, אבל - - -
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
לא, לא יבטלו לאף אחד זכאות בגלל שיש לו מחלה כלשהי. זה פשוט העניין שעושים את זה כדי להגן על בריאות הציבור, זה הכל.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
תראה, בסופו של דבר דואגים לחסן את האנשים, לעשות את הבדיקות, לא רק שם. יש אזורים בעולם שאתה עושה את הבדיקות האלה כדי גם לטפל בהם.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
בסדר גמור, אבל מה שאני חושש, אדוני יושב הראש, שכמו שאנחנו מתפלאים מה קרה בשמונה חודשים האלה ומסבירים לנו כל מיני בירוקרטיות, אני מאד חושש שזה יהיה גם בהמשך.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
אני אגיד לך איפה התקלה. אני אגיד כזה דבר, תראו, בעצם אני רוצה ל - - -
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
עוד משפט. אומרים צריך לבנות מתקן לבדוק את האנשים, הבנתי. בסדר. צריך לבנות מתקן בשביל לקלוט את האנשים, אבל בשביל לעשות חיסונים? אנחנו במצב חירום כמו שאתה אמרת. אי אפשר שכל הסיבות הבירוקרטיות האלה, מעכשיו והלאה יעכבו משהו.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
אז לכן אנחנו כבר בזבזנו את השמונה חודשים האלה. אם הייתי יכול להחזיר את הגלגל אחורה, אז השאלות שלי היו עם לוחות זמנים אחרים. כרגע אני מסתכל קדימה, אז לכן אני מקבל כרגע דברים קצת יותר אופטימיים שעמוס אומר בהנחת עבודה, וזה לא בהנחה, זה ייסגר כאן היום. הסיפור של השעות הנוספות של 3 אנשים והוא יוציא אותם ביום ראשון ויתחיל ההליך. עד פסח הוא גם יבין את הקצב, את הבעייתיות וכו', האם לווסת, לפצל וכו', בגלל שאנחנו מתכוונים שעד סוף השנה כולם יהיו כאן, בדיוק כמו בהחלטה. בדיוק.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
עד איזה סוף שנה.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
השנה הזאת, כן.
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
אני בספק. אני אגיד לך את הדאגה שלי.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
מאוגוסט עד אוגוסט?
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
לא, מדובר בנובמבר, אבל בעיקרון מדובר עד סוף שנת 2017 אבל זה לא חשוב. אנחנו מבחינתנו, ככל שנביא אותם יותר מהר זה הישג גדול בשבילנו וזו השאיפה שלנו.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
נכון. ואם צריך לשלוח עוד שלושה אנשים מהארץ, אז בואו נשלח.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
בדיוק, כן.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
במקום ששלושה יהיו שם תשעה חודשים, יהיו שישה, שישה חודשים.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
נכון, נכון.
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
הדאגה שלי היא שזה לא שאחרי שיקבלו אישור הסוכנות לא תעלה אותם. זו לא הדאגה שלי. ברגע שהבן אדם אושר, הסוכנות יודעת לעשות את העבודה. הדאגה שלי כמה יאושרו. אם אתה, עמוס, אתה מכיר את העבודה, אם אתה שולח ביום ראשון שלושה עובדים שיעבדו רק בגונדר, אני חושב שזו בדיחה להגיד שאנחנו נספק את מספר העלייה ונשלים את כל זה לסוכנות היהודית. אני חושב שקבלת שבעה עובדים, ואין למיטב ידיעתי מה לבדוק פה. אתה היית צריך לשלוח את כל שבעת העובדים לשם. לפחות שישה – שלושה באדיס, שלושה בגונדר, שיתחילו לבדוק את זה. אתה יודע גם את השיטה.

אחרי הבדיקות אפשר לעבוד פה בעניינים. אחרי שעשו את הבדיקות חוזרים לחגים, לפסח, אני יודע. אחרי חודש אתה מחזיר אותם כי מגיע פסח. אז לפני שחוזרים יכולים לאשר ביחד את הטפסים שהם מילאו עכשיו. אם אתה שולח עכשיו שלושה לאדיס, שלושה לגונדר, עד פסח ימלאו טפסים וזה יכול ללכת. אבל מה שאתם מתחילים עכשיו, זה לא ייצא. זו בדיחה. אני אומר לך.
עמוס ארבל
טוב, ראשית חבל שאדוני משתמש במושגים של בדיחה ולמרוח, כשאנחנו עושים את כל מה שצריך לעשות, גם אם התוצאה בסוף היא לא משביעת רצון כדי שהחלטת הממשלה תקוים כלשונה. אנחנו פקידים ומממשים החלטות ממשלה ויש פה אילוצים שהם לא קשורים לרשות האוכלוסין וחבל שהאצבע מופנית לרשות האוכלוסין. אנחנו לא שחקן לבד במערכה הזו, אוקיי?

אם צריך להגיע עד נציב שירות המדינה בכבודו ובעצמו, כדי לאשר שלושה עובדים ליציאה וזו רק אחת מהדוגמאות וחלקן גם מוצדקות. ציינתי קודם את ההפגנות וכל מה שמסביב, אז אפשר היה להתקדם אחרת. אבל הנסיבות השונות והמגוונות שכל אחד במשרד שאותו הוא מייצג הוביל אותנו לנקודת הזמן הזו, אנחנו מבחינתנו יכולנו לצאת. ראשית.

שנית, אני יודע לנהל את החלק המקצועי שלי וחבל שצריך לתת פה עצות שהן לא רלבנטיות בצד המקצועיות. הם יוצאו שישה עובדים, לא יהיה פה אף אחד שיבדוק. לא יהיה אף אחד שייתן אישורים ליהודה, כי הבדיקה של התיק פה והחלטת הזכאות היא המהות, לא הראיונות באתיופיה. לשלוח שישה עובדים זה נשמע נחמד - - -
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
מה עם העובדים?
עמוס ארבל
שנייה אדוני. עזוב, אני לא - - -
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
יש יותר משבעה עובדים.
עמוס ארבל
אני יודע את המקצוע שלי, האמן לי ואני עושה הכל שההחלטה הזו תתממש ותתקיים כלשונה. חבל. באמת חבל.

שנית, באדיס אין איפה לעבוד, אדוני. אין איפה לעבוד באדיס. אני יכול לשלוח ביום ראשון לאדיס? אי אפשר לשלוח. נכון? אי אפשר לעבוד בשגרירות. הבטמ"ח לא מאשר, אין שם את היבילים. נאמר כאן עוד חודש, חודש וחצי. כשיהיה באדיס, נדבר, נתקדם קדימה. אין כרגע באדיס. כלומר אדיס מבחינתי לא רלבנטית לכלום. מבחינתי, אני. כרשות אוכלוסין אני לא אשלח עובדים ואני אמרתי את זה 100 פעם בדיונים. אני לא אעמוד מול אף אימא או מול אף אישה של עובד שלי, שקרה לו משהו באתיופיה כי רציתי לממש את החלטת הממשלה. ובסוף אני צריך ללכת לאישה ולילדים ולהסביר להם בתקופה של המהומות וגם עכשיו. אם הוא לא מאובטח בצורה ברורה וחד משמעית, העובד שלי לא ייצא. חד משמעית בעניין הזה.

והם הולכים לגונדר - - -
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
הבנו, עמוס.
עמוס ארבל
נממש את גונדר. נקדם את גונדר. שיחזרו, נמשיך הלאה.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
הבנתי, עמוס. תשמעו רבותי, יש פה כמה שרוצים לדבר. אני רוצה להציע את המתכונת הבאה. אני באופן אישי גם צריך לפתוח דיון חדש אצלי עם עמוס, לגבי נושא אחרי לגמרי, הנושא הביומטרי, עכשיו בשתיים.

תראו, בסך הכל אנחנו מבינים ויש פה מבחינתנו, בחד גדיא הזה כרגע, ארבעה שותפים, כשלכל אחד יש לו שותפות קצת שונה מחברו. יש לנו את משרד הפנים, יש לנו את רשות ההגירה – זה אתה עמוס, יש לנו את משרד החוץ, יש לנו את הסוכנות ואת נציבות שירות המדינה, שאיך שהוא נקלעה לכאן עם האוצר. בגדול שמונה חודשים איבדנו בגלל שהחלטת הממשלה הייתה לפני בערך כשמונה חודשים.
עמוס ארבל
חצי שנה.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
חצי שנה. איבדנו חצי שנה. האמת היא שאני מכה על חטא על דבר אחד. כנראה שהייתי צריך לעשות ישיבות מעקב צמודות מאד. אני דיברתי אתכם, כל אחד בנפרד. אז זה היה אומר לי תשמע דודי, יש בעיה עם משרד החוץ והיה פה מאמץ באופן פרטני. אז התקשרו למשרד החוץ ואחרי זה אברהם התערב מול השגרירה ואיבדנו זמנים.

בסופו של דבר בגלל שכרגע, גם ברמת הממשלה אני מצפה שבעצם מינהל האוכלוסין הוא אבן הראשה של האירוע. בסופו של דבר מינהל האוכלוסין צריך לדאוג שהאנשים האלה יגיעו לישראל. ככה אני רואה את זה, בגלל שזה אצלו ובגלל שכרגע הנתיב הוא האישור שלו. והוא צריך כמובן את משרד החוץ, הוא צריך את הסוכנות שתביא אותם, אבל בסופו של דבר להגעה לישראל, עמוס, אם אני הייתי יושב ראש מינהל האוכלוסין אני הייתי רואה את המשימה שלי כמרכזית עם שותפים, אבל אני צריך לדחוף אותה.

בכל משימה בסוף יש איזה מישהו שהוא צריך לדחוף אותה והיא בדרך כלל קשורה לעוד גורמים והגורמים האלה, אם אתה לא דוחף אותם הם נשארים בצדדים. לכן אני חושב שאיבדנו זמן ואני לוקח חלק מהאחריות עלינו בגלל שאני ואברהם לא עשינו איזה מעקב צמוד על העניין הזה.

לפי התשובות שלכם אנחנו פחות או יותר כבר הגענו לאיזה שהוא קו שאנחנו מתחילים לעבוד. לכן בעזרת השם עוד שבועיים נעשה ישיבה, דיון סטאטוס כאן, עוד פעם עם אותו הרכב, כדי שתספרו לנו איך בעצם מתחילים להביא אותם. אני מקווה שאז לא יהיה הסיפור עוד הפעם – שעות נוספות שלהם שם, לא אכלו, אולי רצו עם סטייק ועכשיו נתנו להם רק שניצל. שלא יהיו לנו גם דברים כאלה. ובינתיים כולם מחכים. כל הטור עומד, למה, כי יכול להיות שההוא רוצה עכשיו שניצל. נמאס לו כבר מהפרגיות, הוא רוצה שניצל והוא לא עובד בלי שניצל.

אז אני מבקש שהדברים האלה לא יקרהו, בגלל שבקצה באמת יש אנשים שמדובר במצב חירום, כמו שאמר את זה גם עומר ומדובר בחיי אדם פר-אקסלנס. בסיפור הזה מדובר באמת בחיי אדם, זה לא צחוק. זה לא בדיחה. זה לא אולי מישהו ייפגע. אנשים באופן בסיסי, כל עיכוב שלנו, אנשים נפטרים שם. באחריות. אני אחרי שראיתי את זה בעיניים, זה המצב.

אז לכן כפי שאני אומר תמיד לכל הפקידים, שכל אחד יחשוב שאבא שלו מחכה שם ואז הוא יעשה. אני לא מבקש ממנו שום דבר, רק שיחשוב ויפעל מהבטן. אם הוא עצלן ולא מעניין אותו שאבא שלו יישאר שם, שלא יעבוד. אני מניח שאין דבר כזה. אני מניח שכל אחד, אם אבא שלו או אח שלו היה שם, הוא לא היה ישן בלילה והיה מתחיל לעשות שעות נוספות בלילה על חשבון עצמו, רק להביא אותו. אז לכן תתייחסו לזה ככה.

יש שם אנשים אומללים, חסרי ישע, שנמצאים בתנאים קשים מאד, עם מחלות בסביבה. יש שם גם את הגויים מסביב שלא בדיוק מקלים עליהם את החיים. צריך להביא אותם לישראל.

לכן בעזרת השם בעוד שבועיים אנחנו נקיים דיון ומנהלת הוועדה כבר תודיע לכם בימים הקרובים מתי בדיוק הדיון ואני מבקש שתתנו לנו תשובות – לא שתו לי אכלו לי, אלא רק תבשרו לנו שהמטוסים התחילו להביא אותם לישראל. אברהם, אתה רוצה לומר משהו?
יעקב שמשי
רק נקודה אחת קטנה. יש בירוקרטיה שנגעתם בה עכשיו וחייבים לזרז גם אותה.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
תגיד רק את השם והתפקיד.
יעקב שמשי
עורך דין יעקב שמשי. אני מטפל במקרה פרטני ואני מקווה רק להעיר דרכו. אני לא אגיד שמות. כרגע יש בירוקרטיה אחת חשובה, שהיא הבירוקרטיה של לקבל החלטה לאשר את המועמדים, כמו שכרגע נגעתם וזה מעבר ללוגיסטיקה וכל ההכנות - - -
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
לא, לא, מר שמשי, תעצור. אני לא שם.
יעקב שמשי
צריך לזרז את העניין הזה.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
לא, לא, לא. עזוב, מר שמשי. אנחנו כרגע מתעסקים בלוגיסטיקה. עכשיו לגבי הנושא, יש קריטריונים ואם תהיה הנחיה - - -
יעקב שמשי
לא, רק לתת הנחיות שגם זה יהיה תוך חודש, חודשיים.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
אמרתי. לא חודש חודשיים, עוד שבועיים. אני מצפה עוד שבועיים שאנשים כבר ינחתו בישראל. אתה לא מבין, למה? אמר יהודה - - -
יעקב שמשי
אבל - - -
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
רק שנייה, אני אסביר. כדי להתחיל לבדוק, לא התכוונתי שכולם, אבל אני מניח שאם ביום ראשון הם יגיעו לשם ויתחילו הבדיקות, אני לא יודע כמה זמן הבדיקות לוקחות. לדעתי הן לא צריכות לקחת יותר מדי זמן.
יעקב שמשי
טוב, אני אבהיר את הנקודה.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
לא, לא, לא. אני לא שם.
יעקב שמשי
לא, אני אבהיר את הנקודה. אני חושב שזו נקודה חשובה, רק לא הבהרתי אותה. אני אומר, כרגע אין בכלל גוף שקוף, ברור, שאליו אפשר לפנות לקבל תשובות לגבי פניות של אנשים שנמצאים פה, שיש להם קרובים שם, שמגישים בקשות. אני מטפל במקרה שאני אומר חודשים אני מנסה בכלל להבין אם הבקשה שלי מטופלת. אין גוף ברור. אין שקיפות. אין נהלים. אין מקום שאתה יכול לפנות – טלפון, פקס, אדם ספציפי שמטפל בעניין הזה.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
מר שמשי - - -
יעקב שמשי
אז אני אומר לך שבסוף אנשים מתים גם מהסיבה הזאת, כי - - -
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
עורך דין שמשי, תקשיב. תן לי להתקדם. אנחנו נעשה דיון עוד שבועיים, לא עוד חודשיים, עוד שבועיים. אני רוצה לראות שהמנגנונים התחילו לזוז. כרגע אתה מדבר איתי על בכלל לשאול. כרגע אין את מי, אין את מה לשאול, את מי.
עמוס ארבל
לא, זה מאד לא נכון.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
שנייה. תן לי רק שנייה.
עמוס ארבל
פרסמנו ב - - -, פרסמנו באינטרט. יש שלטים.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
עמוס, תן לי. ברגע שהעסק יתחיל לנוע ויהיו לנו את השלושה פקידים פה ויהיו לנו שם את הארבעה ויתחילו את תהליך המיונים, אז תהיה לי הסבלנות גם להתחיל להגיד לו תשמע, אולי תפתח מוקד עם מי מדברים לבירורים. אנחנו עוד לא שם. אתה עכשיו מדבר איתי על הצבע של האוטובוס, אין לנו אוטובוס בכלל. אז בוא חכה. עוד שבועיים, אני מקווה שאחרי שנעשה V על זה שהעסק התחיל בכלל לנוע, אז נתחיל לטייב אותו. נשאל אותו – יש בן אדם רוצה לשאול על אח שלו – את מי שואלים? תפרסם איזה שהוא מוקד. תן מישהו בקבלת קהל שישאלו. משהו. יתחילו לדבר על זה. בסדר?

אברהם, אתה רוצה לומר עוד משהו?
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
קודם כל ההחלטה עכשיו היא שאתם אמרתם לנו שביום ראשון שלושה עובדים יגיעו לגונדר. באדיס כרגע לא, אבל בגונדר יתחילו ביום ראשון ואז יתחילו לאשר את האנשים. קודם כל בואו נראה שיעשו את הדבר הזה ואנחנו נקיים דיון עוד שבועיים כדי לראות אם זה באמת יתקיים. זה דבר אחד.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
סליחה שאני מפריע. גם לך עמוס וגם לך יהודה וגם משרד הפנים וגם את, כולם. אל תחכו לעוד שבועיים אם יש בעיה. אם יש בעיה – תרשמו את הטלפון שלי – 053-7769651. אם יש עוד בעיה בעוד חצי שעה תתקשרו אלי. לא התכוונו לחכות עוד שבועיים, נבוא נשאל אם יש בעיות. אם יש בעיה מחר, תדברו איתי. אם לך יש בעיה במשרד החוץ – תדבר איתי מחר על משרד החוץ. עמוס, אם יש לך בעיה עם המשרד, תדבר איתי וכנ"ל גם את. אם יש לך בעיה עם הנציב, דברי איתי. לא לחכות עוד שבועיים, מחר. בעוד יומיים. ברגע שאתם מזהים את הבעיה תתקשרו אלי.
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
דבר שני זה בעניין שאני מאד חושש, אלא אם כן, אדוני יושב הראש, כמו שאמרת עכשיו, שלא ישבו פה ויסגרו ויודיעו לנו ואז ביום ראשון העובדים לא יצאו כי הנציבות ואגף התקציבים לא הסכימו - - -
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
לא, ברור, ברור, אמרתי. את זה אני אומר לפרוטוקול: אתם לא יוצאים מכאן עד שיש תשובה חיובית, בסדר? אייל?
אייל סיסו
כן.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
ברור? אתם מתקשרים אלי היום לפה, לא יוצאים מהכנסת. גם אם אני צריך עכשיו להביא היום בלילה – אני אומר לכם – את כל השרים לפה. היום אתם נותנים לי תשובה חיובית, שגמרתם את השעות הנוספות ואת השניצל של שלושת העובדים.
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
זה לא צריך להיות בעייתי, כי זה כתוב. זה החלטת הממשלה. אמרת קודם את זה - - -
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
לא, לא צריך להתנצל. אנחנו לא מתנצלים.
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
זה פשוט. אני לא יודע למה אתה צריך לבדוק. מה אתה צריך לבדוק?
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
בסדר, לא חשוב. תבדוק מה שאתה רוצה, אין שום בעיה. תבדקו מה שאתם רוצים.
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
יש אנשים שרוצים - - -
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
תראו, אפשר להמשיך את הדיון ואני צריך גם את הפרוטוקול לדיון הבא, אבל אני חושב שבסך הכל, גם אם נוציא עוד קיטור, זה לא יעזור לנו, בגלל שאנחנו כבר היינו שם. זה לא מקדם אותנו. אני חושב שהסיכום שלי ושל אברהם בסך הכל הוא סיכום בסדר לדעתי בנסיבות הנוכחיות וכמו שאמרתי, אנחנו נעשה על זה מעקבים צמודים כל הזמן עכשיו, על מנת לעקוב שהעסק הזה מתקדם. זאת אומרת אני מניח שאנחנו נעשה כאן דיונים וישיבות כל שבועיים, שלושה, כדי לראות איך העסק מתקדם ואם יש בעיות שצריך לפתור אותן, אז אנחנו ניכנס פנימה ונראה איך אנחנו מחלצים את העסק, אם הוא נכנס למקום לא טוב.

אז אני מודה לכולם ובאמת לכל האורחים בוודאי שבאו מרחוק. דרך אגב, כל מי שיושב כאן, המשפחות שלהם שם. כל אחד שבא לפה הוא לא מתנדב. הוא בא כדי להתעניין לגבי בן המשפחה שלו. אז תסתכלו עליהם. תסתכלו על הפרצופים.
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
באו משפחות.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
תבינו מה עובר להם בראש ובלב.
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
אני יודע שנציגי המשפחות רוצים לדבר ולהגיד, אבל בנושא הדיון שקיימנו יש לנו עכשיו סיכום ברור ולכן אנחנו סוגרים את הדיון. היינו צריכים לעשות את זה בשתיים.

יש לנו את ההחלטה שביום ראשון יוצאים ועובדי משרד הפנים מתחילים לעבוד בגונדר ובעניין לגבי הסיבה שעד עכשיו התעכבו, אנחנו מחכים שהיום יסגרו ויבהירו לנו. זו ההחלטה שלנו בעניין זה.

גם אני וגם דודי מתנצלים שאנחנו לא יכולים לתת את רשות הדיבור עכשיו, כי הדיון הסתיים. ברור לכם, או שאני צריך להגיד כמה מילים באמהרית לגבי העניין?
קריאה
אם אפשר כמה מילים באמהרית.
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
אוקיי.

(יושב הראש מסביר בשפה האמהרית).

מה שאני מציע, אנחנו נסגור את הדיון. אנחנו סוגרים את הדיון, ללא דיון פורמאלי.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
אתם יכולים להישאר עם אברהם.
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
אני אדבר איתם.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
אני חייב ללכת לדיון אחר עם עמוס עכשיו.
אברהם נגוסה (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
סיכמנו את הדיון.
דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
אבל אנחנו נקבע בעוד שבועיים.

הישיבה ננעלה בשעה 14:15.

קוד המקור של הנתונים