ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 06/02/2017

חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון מס' 4), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 430

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, י' בשבט התשע"ז (06 בפברואר 2017), שעה 9:30
סדר היום
הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון מס' 4) (איסור הפליה מחמת מקום מגורים), התשע"ו-2016 (פ/2395/20) (כ/638), של חה"כ שולי מועלם-רפאלי
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר

דוד ביטן

עבד אל חכים חאג' יחיא

דב חנין

שולי מועלם-רפאלי
חברי הכנסת
מיכאל מלכיאלי

אוסאמה סעדי
מוזמנים
עו"ד, מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - אריאל צבי

עו"ד, משרד המשפטים - הילה דוידוביץ-בלומנטל

משרד המשפטים - ליאת בן מאיר שלום

לשכה משפטית, משרד הפנים - נאווה אושר

עו"ד בלשכה המשפטית, משרד הפנים - שחר פרלמוטר

עוזרת משפטית – מכרזים, חקיקה ואזרחי, משרד הכלכלה והתעשייה - אגם אביגיל דניאל

יועמ"ש, מ. שלטון מקומי - מירה סלומון

מנכ"ל מועצת יש"ע - שילה אדלר

יועצת משפטית, איגוד לשכות המסחר - שרון כ"ץ

יועץ משפטי, שופרסל - ערן מאירי

שדלן/ית (גורן עמיר יועצים בע"מ), מייצג/ת את פורום ה-15 הערים העצמאיות - יהושע שלמה זוהר
ייעוץ משפטי
אביגל כספי
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
ירון קוונשטוק

הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון מס' 4) (איסור הפליה מחמת מקום מגורים), התשע"ו-2016 (פ/2395/20) (כ/638), של חה"כ שולי מועלם-רפאלי
היו"ר איתן כבל
בוקר טוב, גברתי מנהלת הוועדה, היועצת המשפטית, דובר, רשם, חברי הכנסת, ברשותכם, אני רוצה, כמידי יום שני, לצערנו, לפתוח בתאונות הדרכים. אנחנו נמצאים היום ב-40 הרוגים לעומת 35 הרוגים בשנה שעברה, שהייתה קטלנית בפני עצמה, וכבר אנחנו בחמישה הרוגים יותר.

נקבעה לי פגישה עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה. שיחתנו הראשונה האמת הייתה קצת מביכה – עדיין אוספים חומר ומחקרים. באמת, אני אומר זאת, לפעמים אתה כבר לא יודע מה לומר, מה לעשות.
לאה ורון
כן, כשאדוני אומר עדיין הוא לא מתייחס לתקופה.
היו"ר איתן כבל
כן, אני כבר מדבר על תקופה של 180 יום, משהו כזה, שהם עדיין אוספים חומרים. זה פשוט סיפור מטורף לגמרי. ושוב, אני מזכיר שבזמן הקרוב אנחנו מקיימים דיון סיכום של 2016 ומה עושים ל-2017. וכמובן, אתה גם צריך להיות בדיון הזה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב-ראש, שאלה לי אליך. הוועדה הרי הכינה מסמך מפורט ומקיף, שהעברנו אותו למשרדי הממשלה. האם קיבלנו תשובה בכתב מפורטת?
היו"ר איתן כבל
קיבלנו, כן, כן.
לאה ורון
מקבלים כל הזמן.
היו"ר איתן כבל
הבעיה היא לא התשובות, הבעיה היא המעשים. הוקמה ועדת משנה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
כן, כן, אני יודע, בהחלט.
היו"ר איתן כבל
זו לא הבעיה.

ובמעבר חד, באמת חד, רציתי לברך אותנו, את חברי ועדת הכלכלה, אלה שנכחו והיו שותפים לדיון – ואחרים, צריך גם לומר, לא רק חברי ועדת הכלכלה היו – על הדיון שקיימנו בנושא הרצון להעביר את גלי צה"ל מתוך צה"ל אל משרד הביטחון. אני שמח שהיה לנו חלק בעניין, שבסופו של עניין שר הביטחון הודיע אתמול, מסיבות שלא נפרט אותן עכשיו, שהוא מעדיף שגלי צה"ל תמשיך להיות חלק בלתי נפרד ממערך צה"ל. אני אומר: הלוואי שכל האנומליה, שכולן תהיינה כמו שמתקיים בגל"צ, שגם ייאמר לזכותו של מפקד גל"צ הנוכחי, שגם הפתיחות, גם לרעיונות פוליטיים, לאו בהכרח גם מהצד שלי, לקבוצות נוספות, לא היו כמותן עד היום, וזה משמח אותי מאוד. וכן, מותר לנו גם לטפוח לעצמנו על השכם כשאנחנו שותפים בעניין הזה.

ואנחנו עוברים, ברשותכם, להצעת החוק שמונחת כאן על סדר-היום. הדיון האחרון התקיים ב-1 באוגוסט - -
לאה ורון
ב-18 בינואר.
היו"ר איתן כבל
- - אני מתנצל, 18 בינואר 2017. התקיימה ישיבה, הוועדה מכינה את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית. ההצעה כבר הייתה אמורה לעבור להכנה לקריאה שנייה ושלישית, ואז הגיעה ההסתייגות של מרכז השלטון המקומי.

אני חושב, אם אומר זאת כך, זה מין בשאינו מינו. זאת אומרת, החוק לא כיוון לעניין הזה, הוא לא עסק בשאלה הזו. גם המהות שלו, של החוק, היא לא בעניינים האלה. אבל אני מקבל את הגישה שאומרת: גם מה שמובן, מוטב לעיתים שייאמר. ואני מקבל את הדברים, את יודעת, כמו שהם. אבל ממש ממש אין לזה שום קשר לעניין. האמת, שלקח לי זמן להבין מה המרכז רוצה, גם כשדיברו אתי.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
גם לנו.
היו"ר איתן כבל
כי יש עניינים שנוגעים, כל רשות לעניינים שלה. וברור לי, על זה אין מחלוקת. אז בואו נראה איפה אנחנו, גברתי היועצת המשפטית, אוחזים. כן, גברתי, רק שם ותפקיד.
מירה סלומון
מירה סלומון, מרכז השלטון המקומי. אכן, כפי שנאמר על-ידי הוועדה, הצעת החוק לא הייתה מכוונת להשפעה והשלכות על השלטון המקומי. ובשבועיים שחלפו הבנו שמשרדי הממשלה ישבו על המדוכה, והכינו נוסח להסדרת ההחרגה - - -
היו"ר איתן כבל
כן, אני אתך, סליחה.
מירה סלומון
לא, לא, אני מתנצלת, פשוט המתנתי לתשומת הלב. בשבועיים שחלפו הבנו שמשרדי הממשלה ישבו על המדוכה, והכינו נוסח שמסדיר את ההחרגה של הרשויות המקומיות מהסוגיה.
היו"ר איתן כבל
אין שום בעיה, אבל אני חושב שאפילו הלכת עם המילה החרגה באקסטרים. אוקיי, העניין ברור.
מירה סלומון
הפרשנות המשפטית יכולה הייתה להתפרש כך.
היו"ר איתן כבל
תודה. הבהרנו את זה, בואו נתקדם.
נאווה אושר
אנחנו רק רוצים להוסיף - - -
היו"ר איתן כבל
מי זה אנחנו?
נאווה אושר
נאווה אושר ממשרד הפנים ושחר פרלמוטר.
מירה סלומון
ההחרגה עצמה עדיין לא הוצגה.
היו"ר איתן כבל
בבקשה. חברים, תודה רבה שאתם מנהלים לי את הדיון, בכל הכבוד. את יודעת, לדעתי כאילו נוצרה פה איזו פרצה שפתאום אתם דוהרים לתוכה. הי, בואו נרגיע, מה קרה? בסך הכול מה העניין? אמרנו: הרשויות המקומיות הן לא חלק מהעניין זה, זו לא הייתה כוונת המחוקק. אבל, גברתי, בבקשה, אם עדיין משהו אולי לא ברור, אז גברתי תבהיר לנו.
נאווה אושר
כן, אז אנחנו מסכימים עם הצעת החוק, אנחנו לא מתנגדים אליה, אבל כמו שנאמר, לפעמים עדיף באמת לכתוב את הדברים - - -
היו"ר איתן כבל
כבר אמרתי.
נאווה אושר
אוקיי. עכשיו, מאחר שרשות מקומית, הרבה פעמים מי שפועל באמצעותה, באמצעות אישיות משפטית נפרדת, אלו הם התאגידים העירוניים. עכשיו, הם אלו שיוצרים את האפליה הזאת לטובת התושבים של הרשות המקומית.
היו"ר איתן כבל
לא, אני רוצה לומר לפרוטוקול, סליחה, גברתי: אנחנו לא – אולי באמת, לפעמים זה מוציא אותי מדעתי – לא עוסקים באפליה של רשות מקומית. זה לא כתוב, לא נאמר, לא ברמז. גם בטלטול לא תוציאי את זה - -
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
מהצעת החוק הזאת.
היו"ר איתן כבל
מהצעת החוק הזו. מדובר על מתן שירות של גורמים, בהתקשרות ארוכת טווח, שאתה בא, קונה. לא בחובות שלך כחובה. הרי מה העניין עם העירייה? זה חובות שאתה חייב כלפי מים, ארנונה, או דברים מן הסוג הזה. זה לא קרוב לזה. זה עניין שאתה בא מיוזמתך, לא כמישהו שבא אליך ומכריח אותך, מחייב אותך לזה, ואתה מזמין אותו אליך לתקן את המוצר, והוא אומר: אני לא מגיע לכפר-קאסם, היה אתמול רצח, אני לא רוצה להיכנס לכפר. מזמינים אותו לאריאל, אומר: אני לא נוסע לאריאל, מסוכן בדרך הזו לנסוע לשם.

חבר'ה, נו, מה כל העניין? אפילו התפשרנו, התפשרה המגישה, שאומרת שאם זה ייאמר מראש, אז זה מתאפשר. כדי שלא נמצא את עצמנו, לפעמים, אתה יודע, יש גם אירועים כאלה ואחרים, יש כל מיני גופים, אני לא רוצה להיכנס לשיקולים למה ואיך. מי שרוצה, שייגש אחר כך לבג"ץ, להגיד, לחייב אנשים.

כן, גברתי, בבקשה, שם ותפקיד.
ליאת בן מאיר שלום
ליאת בן מאיר, משרד המשפטים. החלק בהצעת החוק שנוגע לתיקון חוק איסור הפליה מדבר על מי שעיסוקו בהספקת מוצר או שירות ציבורי או בהפעלת מקום ציבורי, לא יפלה בהספקת המוצר או השירות הציבורי במקום העסק – בסדר? עסקינן במקום העסק – במתן הכניסה למקום הציבורי או במתן שירות במקום הציבורי, מחמת מקום מגורים.

אני מדגישה את במקום העסק. זה הנוסח שבסופו של דבר הוחלט - - -
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
כמו שאמר יושב-ראש הוועדה: התפשרה המציעה.
ליאת בן מאיר שלום
אמת. בעקבות הנושא שעלה בדיון האחרון, אכן גם אנחנו הבנו שכוונת המציע לא הייתה בכלל לנושאים האלה, אבל מכיוון שהחוק חל גם על רשויות ציבוריות – דרך אגב, הוא חל באופן כללי גם על המדינה, למרות שעל המדינה ועל רשויות ציבורית ממילא חל גם עיקרון השוויון – אבל מכיוון שהחוק חל על רשויות מקומיות, הבנו בדיון הפנימי שעשינו בעקבות ההערה של מרכז השלטון המקומי, שיש כאן איזשהו קושי שצריך לתת לו מענה, במובן זה שהמהות או התפיסה של רשויות מקומיות, שהן פועלות לטובת תושביהן, וצריכות להשקיע את המשאבים שלהן לטובת התושבים שלהן.

ולכן הצענו לסייג את אותן הבחנות שהן הבחנות לגיטימיות מתחולת התיקון. כשמדובר באבחנה שאינה לגיטימית, היא תחסה תחת התיקון, במובן זה שאותו נפגע יוכל גם לתבוע לפי החוק הזה ולזכות בסעד כספי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה זה במקום העסק? לא הבנתי, התיקון הזה שהוספתם, את יכולה להסביר? מה זה במקום העסק? אם זה שירות ציבורי או מוצר ציבורי, אז מה זה עסק? אנחנו מדברים על שירות ציבורי או על הספקת מוצר - - -
ליאת בן מאיר שלום
אם זה מועדונית, אז המיקום של המועדונית. זה לא משהו חדש. זה מלכתחילה ההסכמה בין - - -
היו"ר איתן כבל
תסלחו לי.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
כן, זהו, אתם - - -
היו"ר איתן כבל
תסלחו לי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל לא הבנתי, אנחנו מדברים על משהו ציבורי?
היו"ר איתן כבל
אאפשר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אנחנו מדברים על משהו ציבורי, זה לא עסקי, זה לא ביזנס.
היו"ר איתן כבל
אנחנו מדברים על עסק.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז מה זה שירות ציבורי?
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
עסק. אתה קונה - - -
אביגל כספי
רגע. באופן כללי, בלי להיכנס לעניין הזה של מה שעלה ברשויות המקומיות, חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, בעצם לוקחת את עקרון השוויון, שכמו שעורכת-דין בן מאיר הזכירה, חל על המדינה ועל הרשויות המקומיות וכו', והיא אומר: בדברים ספציפיים הוא חל גם על אנשים פרטיים. והחוק הזה הוחל גם לרשויות המקומיות ולמדינה, אבל גם על אנשים פרטיים. וזה מה שאמרת, מה נכנס פה עסקים? זה באופן כללי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז אני יכול לחייב עוסק פרטי המספק שירות?
אביגל כספי
כן.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה עסק פרטי. אני לא מדבר - - -
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
זה הרעיון.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
איך אתה יכולה?
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
אתה לא יכול לכפול עליו שיספק שירות, אתה צריך לכפות עליו שהוא יודיע שהוא לא מספק את השירות. הרי, אוסאמה, אנחנו מנהלים על זה – אדוני, אני יכולה רגע לדבר - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
את יכולה לנהל על זה כמה שאת רוצה.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
לא, אני רוצה להסביר לך.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל איך את יכולה לחייב אדם פרטי, עסק פרטי - - -
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
אבל אני רוצה להסביר לך.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מישהו מתקשר אלי - - -
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
אבל אני רוצה להסביר לך.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אתה מחייב אותו.
היו"ר איתן כבל
תני לי. אוסאמה, חברים, אנחנו כבר בסוף. קצת קשה להסביר למי שמגיע בסוף - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
למה? אנחנו את החוק הראשון מלווים מהקריאה הראשונה.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
לא, לא היית פה בכנסת הקודמת, חברי אוסאמה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בכנסת הקודמת לא הייתי - - -
היו"ר איתן כבל
חברים יקרים, עזבו אותי מה היה בכנסת הקודמת. בכנסת הקודמת הרבה דברים הגיעו לפה והם נראים אחרת. אני רוצה להבהיר את הדברים בצורה הבאה: המהות של החוק השתנתה, כבר לא עוסקים באותו תהליך, שמחייב להגיע. במקרה הזה אני אומר שהיישובים מעבר לקו, וחלק ניכר מיישובים מהכפרים הערבים, חיים באותה קטגוריה.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
נכון. זה מדהים שאתם מתנגדים לזה.
היו"ר איתן כבל
באותה קטגוריה לגמרי.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אין לנו נוסח עדכני אבל, אדוני. אנחנו לא יודעים על מה מדובר.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אבל אנחנו מסרבים להיות באותה קטגוריה, כי אנחנו לא באותה קטגוריה. אנחנו מסרבים להיות.
היו"ר איתן כבל
חאג', הכרחתי אותך להצביע?
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
לא, לא - - -
היו"ר איתן כבל
תן לי שנייה, אני רק מספר. לא מחייב אף אחד להצביע. חבר'ה, נו, תירגעו. מה שאני מנסה לומר לכם, רק להגיד את המהות של החוק. אפשר להתנגד אליו גם ערכית, כי אתה לא רוצה ששמך בזה ייכתב גם בדברי ההסבר האחד ליד רעהו.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
חד-משמעית.
היו"ר איתן כבל
זה בסדר. גם אני נוהג לעיתים כך בעניינים אחרים. אני לא מתייפייף או מנסה להתנשא מעל מי מכם. כל העניין הוא, שקודם כל נבהיר במה דברים אמורים. כל המהות של החוק בסוף התכנסה, עוד לפני שנכנסו הרשויות המקומיות ופתאום נפתחה לנו מערה חדשה שלא ידענו עליה, כל העניין הוא שבסופו של עניין כשאתה רוכש טלוויזיה, סתם דוגמה, והוא אומר לך: תשמע, אני כבר מודיע לך שאם תהיה תקלה או תיקון או לא יודע מה, אנחנו ליישוב הזה וזה לא נכנסים, או ניכנס רק ביום כזה בליווי לא יודע מה. אם הוא אמר את זה והתריע, ואני אומר לו: אתה יודע מה? למרות זאת אני מוכן לקחת את הסיכון – תקין.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
איפה זה כתוב? זה לא הנוסח שיש כאן.
היו"ר איתן כבל
אם הוא לא הבהיר את זה, אז זו הבעיה. זה הכול.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל יכול להיות שמי שקנה, הוא לא אמר לו: אני קונה את הטלוויזיה הזאת והזאת, ואני צריך ליישוב פלוני אלמוני. איך הוא יידע להגיד לו מראש?
היו"ר איתן כבל
לא, לא.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
מה זאת אומרת?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הוא בא, קונה טלוויזיה, ולוקח את זה מהמקום. הוא לא אומר לו - - -
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
אם הוא לוקח, שלום עלייך נפשי - - -
היו"ר איתן כבל
אוסאמה, עזוב, אל תיתמם.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
בדיוק.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה להגיד לך שני דברים. אוסאמה, קודם כול, תקשיב. מותר לכם, וזו זכות לגיטימית שלכם להגיד – אומר לך אני – החוק הוא חוק ראוי, כי אתם, המגזר הערבי, סובל עוד לאין שיעור יותר מאשר יישובים בהתנחלויות. ויחד עם זאת, מותר לך.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
תאמין לי, אדוני היושב-ראש, זה לא המטרה של מציעת החוק. ומציעת החוק רוצה להכניס את העניין הזה של יהודה ושומרון גם לחוק הזה. וזה עוד חקיקה זוחלת בכיוון של הסיפוח. תפסיקו להיתמם.
היו"ר איתן כבל
אוקיי. אני לא שם.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
תודה רבה, אל תגנו על היישובים הערביים ועל האוכלוסייה הערבית. תודה רבה. תודה רבה.
היו"ר איתן כבל
לא קרה כלום. אוסאמה, זה בסדר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כל הזמן אתם מכניסים אותנו, את היישובים הערביים.
היו"ר איתן כבל
אוסאמה, אני לא מכניס כלום.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אתם מכניסים את זה כאילו זה חוק טוב לערבים.
היו"ר איתן כבל
בסדר. גברתי, בבקשה.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
תודה, אדוני. אדוני, בכל זאת אני רוצה להתחיל מלפני ארבע שנים. כעת חיה אתמול, ב-5 בפברואר לפני ארבע שנים, הושבענו לכנסת, חברי הכנסת הוותיקים, כמו איתן ודב, וחברי הכנסת החדשים. ויחד אתנו הושבע חברינו האהוב השר אורי אורבך, זכרו הטוב, שהתחיל את העבודה על החוק הזה בכנסת ה-18, וקיבלתי ממנו את המשימה בכנסת ה-19, ואני זוכה, בעזרת השם, לסיים אותה בכנסת ה-20.

אני מבקשת להגיד פה את מה שאמרת, אדוני. בחוק הזה יש מה שיש בו, אין בו את מה שאין בו. יחד עם זאת, אני לא מחכה ללגיטימציה לטפל באזרחי מדינת ישראל ממי מחברי הכנסת. אני מטפלת באזרחי מדינת ישראל כולם, גם כשהם גרים בעפרה, גם כשהם גרים בכפרים ערביים, וגם כשהם בערבה או במטולה. וראה זה פלא, כל הציבורים שגרים במקומות האלה סובלים שנים רבות מאותה אפליה.

אני מסכימה אתך, אדוני, אין לי צורך בשכנוע כזה או אחר. אני רק מבקשת לא לשים, לא מהמשרדים ולא מחברי הכנסת ולא מהשלטון המקומי, לא לשים בחוק הזה את מה שאין בו, אלא לשמוח על התיקון המשמעותי שנעשה דרכו. בעזרת השם, לחוק הזה בחודש הקרוב יצורפו התקנות, כי הן כבר כמעט בסוף דרכן, וכולנו נוכל לתת שירות טוב יותר לכל אזרחי מדינת ישראל בכל מקום שהם נמצאים. תודה, אדוני.
היו"ר איתן כבל
תודה, גברתי. דב, בבקשה. חברים, קצר.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
תודה לך, אדוני היושב-ראש.
היו"ר איתן כבל
רזית או - - -
דוד ביטן (הליכוד)
אכלתי במיליון מסעדות, איך רזיתי?
היו"ר איתן כבל
לא יודע. שב, שב.
דוד ביטן (הליכוד)
מה, יש הצבעה, משהו?
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
כן, עכשיו, חיכינו רק לכם.
דוד ביטן (הליכוד)
אין רוב, שהזמינו אותי?
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
כן. בוא שב, ביטן.
היו"ר איתן כבל
כן. אין לך רוב. אח שלי, אתה מעכב, ב-11:00 נתחיל דיון חדש. שב או - - -
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
לא, אני צריכה הרבה קודם - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
תודה רבה, אדוני היושב-ראש.
דוד ביטן (הליכוד)
עכשיו - - - בהסתדרות?
היו"ר איתן כבל
חיכיתי לטלפון.
דוד ביטן (הליכוד)
הייתי בלונדון. אבל עכשיו, היום אדבר - - - יותר חשוב ההסתדרות.
היו"ר איתן כבל
כן, בבקשה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
בוקר טוב, דוד.

תודה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה לומר כך: ברור לי לגמרי שהצעת החוק איננה בשלה לקריאה שנייה ושלישית. היא מעוררת שאלות מאוד מאוד עקרוניות, וצריך להבהיר אותן. אני למשל תומך, חברי לסיעה, באיסור הפליה מטעמי מקום מגורים. אני חושב, למשל, שהתופעה המבישה, שבה עיריית רעננה בכניסה לפארק רעננה אומרת שהיא לא מאפשרת כניסה למי שאיננו תושב רעננה אלא אם כן הוא ישלם - -
קריאה
היא לא אסרה כניסה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
- - זו תופעה פסולה. זו תופעה פסולה, ועם התופעה הזו צריך להתמודד. אם החוק מבקש להתמודד עם התופעה הזו, אני בעד.
היו"ר איתן כבל
אלא ש - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא, לא, אני אומר: אני בעד. אלא שעכשיו כשאני שומע את ההערות - -
היו"ר איתן כבל
בכל זאת אמרת אלא ש - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא, - - כשאני שומע את ההערות של הממשלה, אני מבין שדווקא את העוקץ הזה רוצים להוציא מהצעת החוק. אז אני לא מבין - - -
היו"ר איתן כבל
היא לא קשורה לזה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
היא לא קשורה? טוב.
היו"ר איתן כבל
אין לי בעיה, דרך אגב, שאתה ואני נגיש הצעת חוק משותפת בעניין הזה. הנה, אתגרתי אותך.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא, אני אומר: זה מסוג הדברים שצריך לאסור אותם.

אני אומר, אדוני היושב-ראש, שברור לי לחלוטין, שכמו לכל חוק אחר של מדינת ישראל – יאללה, דוד.
היו"ר איתן כבל
דוד, דוד.
דוד ביטן (הליכוד)
מה אני עושה?
היו"ר איתן כבל
אתה לא מבין, גם כשאתה לוחש, זה נשמע כאילו אבנים מתדרדרות מההר.
דוד ביטן (הליכוד)
באמת? מה שאני מרוצה אצלך, שכל פעם אתה אומר את זה עם דוגמה אחרת. זה יפה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב-ראש, כמו כל חוק אחר במדינת ישראל, לחוק הזה יש תחולה טריטוריאלית מובנית. חוקים במדינת ישראל חלים על שטח מדינת ישראל. ישנם חוקים שבהם המדינה משתמשת בכל מיני מנגנונים כדי להחיל את החוקים שלה מחוץ לתחומי מדינת ישראל. כך שלדעתי ברור לחלוטין שלגבי סעיף 1, אני אומר את זה לצורך הפרוטוקול ואני מבקש שהדברים יירשמו, שכשמדובר על איסור הפליה מחמת מקום מגורים, אנחנו מדברים על מקום בתחומי מדינת ישראל.

הרי לא ייתכן שנגיד, שבן-אדם שחי באנגליה, הוא חי מחוץ לתחומי מדינת ישראל, ואנחנו לא נותנים לו את אותם שירותים כי הוא חי באנגליה. החוק באופן בסיסי חל על מדינת ישראל, וזו הוראת סעיף 1. זה מה שאני מבין מהחוק.
היו"ר איתן כבל
דב, תודה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
עכשיו, לגבי סעיף 2. לגבי סעיף 2, אני חייב לומר, שאני לא מבין - - -
היו"ר איתן כבל
דב, אל תאפשר לי לקטוע אותך, עברת להילוך איטי.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
זה הילוך ענייני.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
יש הצבעות חשובות בעבודה ורווחה, ומחכים לי שם. אז בוא נמשיך.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
כן, בהחלט. לגבי סעיף 2, אדוני היושב-ראש.
היו"ר איתן כבל
כן, בוודאי הצבענו על זה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לגבי סעיף 2, אני לא מבין לא את המטרה ולא את המנגנון שהחוק מציע. אני מבקש שהייעוץ המשפטי יסביר לנו.
היו"ר איתן כבל
אבל כבר אישרנו את הסעיפים האלה. הלאה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אישרתם את הסעיפים האלה? אז אני מבקש רוויזיה.
היו"ר איתן כבל
דבר.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני אומר: אם אישרתם את הסעיפים האלה, אני מבקש רוויזיה.
היו"ר איתן כבל
אוקיי.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
בוא נצביע ותהיה רוויזיה.
היו"ר איתן כבל
גברתי, את היום באקסטרים. באמת. עוד לא הגענו לעניין הזה, חברי כנסת מדברים. אלא אם כן יש לך הערות להם.
מירה סלומון
סליחה. ממש לא. וגם לא על הנושא הזה.
היו"ר איתן כבל
אז תודה.
מירה סלומון
האמת היא - - -
היו"ר איתן כבל
גברתי.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
בוא נצביע.
היו"ר איתן כבל
גברתי, אני מציע לך, באמת. אני לא חושב ששלחו אותך למנוע את החוק, נכון?
מירה סלומון
לא, חלילה.
היו"ר איתן כבל
אז גברתי מפריעה לי לנהל את הדיון. באמת. תמיד אפשרתי לך. בבקשה, רגע. כן, בבקשה.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
זהו, הוא סיים.
היו"ר איתן כבל
ביקש חאג'. בבקשה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
גם אני ביקשתי.
היו"ר איתן כבל
כן, כן, אוסאמה, אני זוכר. גברתי, אלה החיים בכנסת.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
אדוני רוצה להתחיל עכשיו עוד ארבע שנים של דיונים?
היו"ר איתן כבל
הרי כבר ראש הממשלה ביקש מכם לדחות את חוק ההסדרה.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
לא, באמת, זה לא רלוונטי.
היו"ר איתן כבל
אני צוחק. בבקשה, חאג'.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
אבל באמת כל פעם זה אותו סרט.
היו"ר איתן כבל
כשחאג' מדבר, הוא חבר קבוע ומבורך ופעיל בוועדה, לא אאפשר להפריע לו. בבקשה.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
ברור.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
כבוד היושב-ראש, החוק הזה הוא לא חוק כדי לתקן את הטלוויזיה ולא כדי לתקן את מכונת הכביסה. החוק זה בא כדי לנסות ולתת עוד לגיטימציה להתנחלויות, שאין להן לגיטימציה. בקיצור, זה החוק. לכן זה לא עניין של לתת שירות פה, שירות שם. הממשלה והימין שנמצא שם, אין להם את האומץ לבוא ולספח, אז הם רוצים עוד ועוד.

לכן, פשוט מאוד, אנחנו לא מקבלים בשום פנים ואופן לקשור את היישובים הערביים שהם בתום מדינת ישראל, בחוק אחד ובנימה אחת, להזכיר אותם ביחד. לכן אני מוחה על זה שמנסים לקשור אותם, כאילו שאנחנו נהנים מזה. אנחנו לא נהנים מזה ואנחנו לא רוצים את החוק הזה, כי הוא בא לתת לגיטימציה להתנחלויות, שאנחנו מתנגדים להן. ואנחנו יודעים ומבינים שלפי החוק הבין-לאומי הן פשע מלחמה.
היו"ר איתן כבל
תודה, אדוני. בבקשה, חבר הכנסת אוסאמה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, קודם כול אני מצטרף לדברים של דב ושל חברי חאג' יחיא, אבל אני אומר: זה המשך, אדוני היושב-ראש, של חקיקה ישירה של הכנסת על השטחים שהם מחוץ לגבולות מדינת ישראל. ויש פה נגיסה זוחלת. והם עושים את זה בחוכמה, אני חייב להגיד. גם חברתי שלי - - -
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
שולי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
שולי, סליחה.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
שלי זה מיום אחר.
היו"ר איתן כבל
- - -
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
כן, בדיוק. לא, שלי זה מעסק אחר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני מסתכל עליך, אני ישר נזכר בשלי.
היו"ר איתן כבל
אתה פותח חזית.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
שינוי חזית – פסול.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
שלי זה מעסק אחר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כן. שולי מועלם, וגם סמוטריץ, לוקחים דברים, כמו נגיד עידוד השקעות הון בהתנחלויות, איסור הפליה בהתנחלויות, עוד דברים כאלה קטנים: נקודות זיכוי, הורות, אומנות – דברים כאלה, ולאט-לאט, טיפין טיפין, מחילים את החוק הישראלי על השטחים.

עכשיו, לפחות הם מצהירים שהם רוצים את הסיפוח, ומעלה-אדומים תחילה. אבל אני שואל את יושב-ראש הקואליציה שיושב פה: אם הליכוד תומך בסיפוח, תבואו ותגידו: סיפוח. שמעתי אתמול את נשיאת בית-המשפט העליון בדימוס, שאמרה שהכנסת מצפצפת על בית-המשפט העליון, במובן הזה. אם אתם רוצים סיפוח, תעשו סיפוח, ואז העולם יתמודד עם זה. אבל אי-אפשר, אדוני היושב-ראש, להכין חוק – מה זה מקום מגורים, עם ההסתייגות של חברי דב חנין, בתוך מדינת ישראל. משרד המשפטים צריך לבוא מיד: כן, בוודאי, מה, אני יכול לחוקק על מחוץ לגבולות מדינת ישראל, על אנגליה?
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אין סמכות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
איזה סמכות יש?

וסעיף 2 דווקא, שאומר: עכשיו יהודה ושומרון בחוק הגנת הצרכן. אם הסעיף הראשון היה אומר: מקום מגורים בתוך מדינת ישראל, אז לא היינו מתנגדים.
היו"ר איתן כבל
תודה, אוסאמה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
היינו אומרים: כן.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
היינו מצטרפים לחוק הזה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל כשאומרים מקום מגורים בלי להגדיר איפה - - -
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
כרגיל, חברים, תוציאו את שתי העיניים של הציבור הערבי, רק בשביל להוציא עין אחת למתנחלים.
היו"ר איתן כבל
שולי, תני לי לסכם.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
סליחה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
וסעיף 2, שמדבר במפורש על החלת החוק הזה על ההתנחלויות בשטחים הכבושים, זה בוודאי לא חוקי ולא חוקתי.
היו"ר איתן כבל
אוסאמה, תודה. כן, גברתי, רציתם עוד משהו להבהיר? הרי הסכמנו כבר לכול.

אני רוצה להבהיר את הדבר הבא, קודם כול גם את הגישה שלי: עמדתי לגבי יהודה ושומרון ברורה, חד-משמעית, אינני מתנצל. אבל אני רוצה לומר לך ולחברי, שעוד כשהייתי לצדו של יצחק רבין, זכרונו לברכה, והייתי ממונה מטעמו על כל הנושאים הנוגעים ליהודה ושומרון, קבעתי, וזו תפיסתי: כל עוד ממשלות ישראל שולחות אנשים לשם וחיים שם אנשים, תפקידה של מדינה לתת להם את המענה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
לא. אם הם יישמעו לממשלה שתגיד להם לחזור ויחזרו, אז לפחות לחשוב על הכיוון הזה.
היו"ר איתן כבל
חאג', אם אזרחי ישראל ייתנו לי את המנדט להוביל את המדינה הזו – לנו, למפלגה שאני חבר בה – אני מבטיח לך שאעשה כל מה – במה שתלוי בי, לשנות את המצב הקיים. אבל כל עוד זה לא המצב, כמו שאני חושב שגם אם יש שלטון היום אחר, הוא צריך לתת למגזר הערבי את כל הזכויות – את כל הזכויות – ללא הבדל, כי גרים שם בני-אדם. זה היחס שלי.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
אזרחים.
היו"ר איתן כבל
אני לא רוצה לערבב פה מין בשאינו מינו, לטעמי.

לכן, אני רוצה ברשותכם להגיד את הדבר הבא: יש את הרוויזיה על סעיף 2 של דב. מי בעד - - -
לאה ורון
לא, אדוני. לא, לא, סליחה.
היו"ר איתן כבל
עוד כמה זמן? נשמה, קודם כול, לא צריך לכעוס עלי.
לאה ורון
סעיף 115 לתקנון הכנסת - -
היו"ר איתן כבל
אני יודע. אני רוצה את השאר קודם כול.
לאה ורון
- - מחייב להודיע לפחות חצי שעה מראש.
היו"ר איתן כבל
אני לא מצביע על זה. לרגע חשבתי שצריך לעשות הצבעה כדי לאשר.
לאה ורון
אה, לבקשה – לא, לא.
היו"ר איתן כבל
כן, כן. אוקיי. אני יודע שלא, רק לרגע, זה הכול, קורה לפעמים.

עכשיו, סעיף 3, רציתי להיות יותר צדיק מהאפיפיור.
לאה ורון
כולנו.
היו"ר איתן כבל
סעיף 3 – אני מעלה אותו להצבעה. דיברו על כך שהתחילה תהיה ביום הפרסום. מבחינתי לא צריכה להיות בעיה, לא צריך היערכות מיוחדת.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
יש לנו כמה הסתייגויות.
היו"ר איתן כבל
אוקיי, אין שום בעיה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
מאה אחוז. אז אני מציע שלוש הצעות חלופיות. הצעה ראשונה היא תחילתו של החוק תהיה - -
היו"ר איתן כבל
בביאת המשיח.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
- - יום לאחר ביאת המשיח.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
כמו חוק ההסדרה – 3330.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
תחילתו של החוק תהיה 50 שנה לאחר חתימת הסכם השלום בין מדינת ישראל לבין מדינה פלסטינית.
היו"ר איתן כבל
כבר אתם מפרים ולא מוכנים לעשות דבר אחרי חתימת ההסכם?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
50 שנה.
קריאה
למה 50 שנה?
היו"ר איתן כבל
תגיד: יום אחרי.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
יום, יום.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
זה כי הוא כל כך מאמין בהסכם השלום הזה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
רגע, אני הולך לקראתך, אדוני היושב-ראש. הגישה שלך אופטימית יותר ומתאימה יותר. תחילתו של חוק זה תהיה יום אחרי חתימת הסכם השלום בין מדינת ישראל לבין המדינה הפלסטינית העצמאית.

והצעה שלישית – תחילתו - -
דוד ביטן (הליכוד)
אבל את זה תגיד לאבו מאזן, שלא רוצה - - -
היו"ר איתן כבל
תן לי, אני רוצה להצביע.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
יתחלף.
דוד ביטן (הליכוד)
הוא לא רוצה הרי.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
- - תחילתו של חוק זה תהיה ביום 1 בינואר שנת 3000.
היו"ר איתן כבל
בסדר גמור.

גברתי, אנחנו מצביעים על - - -
לאה ורון
כן, צריך - - -
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
על החלופות.
היו"ר איתן כבל
אני מעלה להצבעה - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אנחנו מגישים רשות דיבור בשם כל הסיעה.
היו"ר איתן כבל
חברים, שימו לב, קודם כול, אוסאמה ביקש בשם כל הסיעה רשות דיבור. זה דבר ראשון. דבר שני, שיש את שלוש ההסתייגויות האלה, אני מבקש להעלות אותן להצבעה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אדוני, על הסעיפים הקודמים כבר - - -
היו"ר איתן כבל
הוצבעו, הוצבעו, עשית רוויזיה בגלל זה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
כן, הבנתי. שני הסעיפים, 1 ו-2, הוצבעו.
לאה ורון
סעיף 3 עדיין לא אושר, ולפיכך העלית הצעות - - -
היו"ר איתן כבל
נכון. אוקיי.

אני מעלה להצבעה את שלוש ההסתייגויות של דב חנין. מי בעד ההסתייגות הראשונה? ירים את ידו. מי נגד?
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
יש לכם רק שני חברים בוועדה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
לא, יש לנו את ג'מאל זחאלקה. הוא במקום ג'מאל זחאלקה.
היו"ר איתן כבל
שולי מצביעה במקום בצלאל - - -
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
לא, שולי מצביעה במקום שולי.
לאה ורון
לא, שולי חברת ועדה.
היו"ר איתן כבל
נכון, סליחה, אני מתנצל. דב חבר, חאג' חבר.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
במקום ג'מאל זחאלקה.
היו"ר איתן כבל
מצביע במקום ג'מאל זחאלקה.
לאה ורון
לא, חבר הכנסת אוסאמה סעדי מצביע במקום חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה.
היו"ר איתן כבל
נכון.
לאה ורון
חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מצביע במקום חבר הכנסת יצחק וקנין.
היו"ר איתן כבל
נכון.
לאה ורון
שאר החברים כולם חברי ועדת הכלכלה ויכולים להצביע.
היו"ר איתן כבל
בדיוק. אוקיי.

מי בעד - -
לאה ורון
ההצעה הראשונה של חבר הכנסת חנין: יום לאחר ביאת המשיח.
היו"ר איתן כבל
- - ההצעה הראשונה של חבר הכנסת דב חנין? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות (1) לחלופין של חבר הכנסת דב חנין לסעיף 3 לא נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
תודה.
לאה ורון
ההצעה לא התקבלה.
היו"ר איתן כבל
לא אושרה.

הלאה. הצעה שנייה, הסתייגות שנייה.
לאה ורון
50 שנים לאחר חתימת הסכם השלום בין מדינת ישראל לבין - - -
היו"ר איתן כבל
מי בעד? ירים את ידו.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
יום, יום. שינינו. הלכתי לקראתכם.
היו"ר איתן כבל
יום, יום. תיקנתי לו את זה. הוא הלך לקראתי.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
הוא נהיה אופטימי.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
ממש למחרת.
היו"ר איתן כבל
מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות (2) לחלופין של חבר הכנסת דב חנין לסעיף 3 לא נתקבלה.
לאה ורון
ההצעה לא התקבלה.
היו"ר איתן כבל
תודה. לא אושר. הלאה, 3.
לאה ורון
הצעה שלישית: ה-1 בינואר 3000.
היו"ר איתן כבל
תודה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות (3) לחלופין של חבר הכנסת דב חנין לסעיף 3 לא נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
תודה, ההצעה נפלה.

אנחנו עכשיו מצביעים על סעיף 3. מי בעד סעיף 3? ירים את ידו. כן, גברתי.
אביגל כספי
כשדיברנו על סעיף 3 בדיון הקודם, אז איגוד לשכות המסחר העלה בקשה שזה יחול רק על עסקאות שטרם - - -
היו"ר איתן כבל
כן, אוקיי. גם כתבת לי את זה פה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
לא רטרואקטיבית.
היו"ר איתן כבל
כן, לא רטרואקטיבי. יש בזה גם היגיון.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
ברור.
היו"ר איתן כבל
מי בעד? ירים את ידו. תודה. מי נגד?

הצבעה

בעד סעיף 3, כנוסח הוועדה – רוב

נגד – מיעוט

סעיף 3, כנוסח הוועדה, אושר.
היו"ר איתן כבל
הסעיף אושר.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
רגע, יש לי הצעה לעוד סעיף.
היו"ר איתן כבל
תנו לי לסיים. מה אתה רוצה, דב?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
הצעה לתוספת סעיף.
היו"ר איתן כבל
אוקיי.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
יתווסף סעיף 4 שבו ייכתב: למרות האמור בכל מקום אחר בחוק זה, החלה של החוק מחוץ לתחומי מדינת ישראל תחייב אישור השל הכנסת ברוב מיוחס של 90 חברים.
היו"ר איתן כבל
אוקיי. לא אהיה באותו יום, אתה יכול 89?

אוקיי, מי בעד ההסתייגות של דב? ירים את ידו. תודה. מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות של חבר הכנסת דב חנין לגבי הוספת סעיף לאחר סעיף 3 לא נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
ההצעה נפלה.

ברשותכם, אני צריך עכשיו רק ככה: התוספת של מרכז השלטון המקומי, סוכם שזה ייכלל בתוך הנוסח. יש משהו מיוחד שאני צריך לומר?
אביגל כספי
לא, אז אקריא את הנוסח שהגיע אלינו. משרד המשפטים שלח נוסח שאקריא אותו: מבלי לגרוע מהוראות כל דין, לא יראו כהפליה לפי סעיף קטן זה הבחנה שנעשית על-ידי רשות מקומית בין תושביה לבין מי שאינם תושביה, במידה הנדרשת לשם ביצוע תפקידיה של הרשות המקומית או הפעלת סמכויותיה לטובת תושביה.

אני רק רוצה להעיר: מבחינת נוסח, זה נעשה אחר כך, יכול להיות שמבלי לגרוע מהוראות כל דין יעבור לסיפה, שזה יהיה: והכול הוראות כל דין. זהו.
היו"ר איתן כבל
אוקיי, תודה.
נאווה אושר
רגע, רק הערה. הנוסח הזה מקובל עלינו, משרד הפנים. אנחנו מבקשים שאחרי ההבחנה שנעשית על-ידי רשות מקומית, שיתווסף: ותאגיד שבידי רשות מקומית לפחות מחצית מההון, או מחצית מכוח ההצבעה בו – על מנת שגם תאגידים מקומיים, שהם הזרוע הארוכה של הרשויות המקומיות יוכלו להמשיך ולפעול לטובת התושבים.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
ממש לא. מישהו יטען לנושא חדש גם.
היו"ר איתן כבל
אוקיי. שילה, בבקשה.
נאווה אושר
אני רק רוצה להגיד שזה לא נושא חדש.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
גברתי, ארבע שנים. איפה הייתם?
היו"ר איתן כבל
סליחה, חברים יקרים. שולי, תודה רבה. כן, שילה, בבקשה, שם ותפקיד.
שילה אדלר
שילה אדלר, מנכ"ל מועצת ישע. אני קודם כול מלווה את החוק הזה שנים, עבדתי בזמנו עם אורי אורבך, זכרונו לברכה, כך שאני מכיר את החוק הזה בצורה טובה. אמר דב: 50 שנה – חבל שאנחנו צריכים 50 שנה לחכות לחוק הזה שיחוקק. הוא חוק זכויות אדם לגיטימי. זה אבסורד שדווקא הערבים והשמאל מתנגדים לחוק - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אין זכויות אדם בהתנחלויות. אין. אין זכויות אדם. זה שטח כבוש. אתם צריכים לחזור לתוך גבולות מדינת ישראל.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
זכויות אדם של בעלי הקרקע שאתם יושבים עליהם.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
תפסיקו להשוות בין אזרחים של מדינת ישראל הערביים לבין המתנחלים. תפסיק עם זה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
זכויות האדם של האנשים שגנבתם להם את האדמה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אל תטיף לנו מוסר.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
זכויות אדם לבעלי הקרקע - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה שאתם תופסים את הממשלה הזאת בביצים אנחנו מבינים, עם חוק ההסדרה היום. אותו דבר.
שילה אדלר
משהו אחד אני מסכים אתך.
שעבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
זכויות אדם הם לבעלי הקרקע ששדדתם להם.
שילה אדלר
חבר הכנסת חאג', השתדלתי לא להפריע. אגיד משפט אחד: במשהו אחד אני מסכים אתכם, שהממשלה צריכה לקבל החלטות, ואנחנו בעד. אבל החוק הזה זו לא מטרתו.

סיפור קטן, ובזה אסיים. חזרתי לפני כמה חודשים משדה התעופה.
היו"ר איתן כבל
איפה אתה גר, שילה?
שילה אדלר
בעלי. שילה מעלי. אתה צריך לבקר אצלנו, דיברנו על זה.
היו"ר איתן כבל
במילואים אני תמיד מבקר.
שילה אדלר
הייתה מזוודה שנתקעה. מתקשרים אלי מחברת ההובלה: תגיע לקחת את המזוודה. אני אומר להם: למה? אומרים לי: אנחנו לא יכולים להגיע עד לעלי. בקושי לאריאל, שאריאל זה עשר דקות נסיעה מצומת קאסם, לא מוכנים להגיע. אמרתי: למה לא אמרתם שום דבר? למה לא כתבתם את זה?
היו"ר איתן כבל
יפה. הנה, זה התקדמות. מנכ"ל יש"ע אומר קאסם, לא אומר קסם.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
תמיד אומרים ככה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
הערת לו, זאת תהיה פעם אחרונה שהוא אומר את זה.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
לא, לא.
שילה אדלר
חס וחלילה.

אסיים בזה, רק אגיד, שמטרת החוק - - -
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
בניגוד לחברי הכנסת הערבים - - -
שילה אדלר
זה הזוי שדווקא חברי הכנסת מהשמאל, שזכויות האדם לנגד עיניהם, חברי הכנסת הערבים, שמטרת החוק הזה היא בכוונה גם לדאוג לערבים וגם ליהודים כדי למנוע אפליה, דווקא הם מתנגדים לחוק, שבוא לסייע לכל כך הרבה אנשים.
היו"ר איתן כבל
תודה, שילה. נתתי לך להשמיע את דברך.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
החוק הזה לא ישים. יהיה ויכוח – אמרתי לך ולא אמרת לי. עזוב, זו לא הכוונה. ברור. אתה קונה ממני – אמרתי לך שאני לא מגיע. לא אמרת לי, כן אמרת לי. זה סיפור סתם, זו לא המטרה של החוק. המטרה של החוק: לגיטימציה שלכם, ולא תקבלו את הלגיטימציה.
שילה אדלר
אבל יש אותה כבר.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אין לכם לגיטימציה. אתם זה פשע מלחמה.
היו"ר איתן כבל
משרד המשפטים, אני לא מכניס תאגידים. די, נו, חבר'ה. כן, גברתי, משפט אחרון.
לאה ורון
הסעיף אושר.
נאווה אושר
תאגידים עירוניים המון פעמים פועלים ככה.
היו"ר איתן כבל
גברתי, כבר קיבלתי החלטה. די, מספיק. אוקיי, גברתי, מה עוד אני צריך לקבל החלטה?
אביגל כספי
להצביע על התוספת.
היו"ר איתן כבל
אוקיי, מה שהקראת. תודה.

מי בעד התוספת שהוקראה בנושא הרשויות המקומיות?
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
עוד פעם. הדברים נכנסו אחד לשני, אם אפשר לחזור עוד פעם.
היו"ר איתן כבל
אין שום בעיה.
אביגל כספי
אז אקריא את זה שוב?
היו"ר איתן כבל
כן, כן, בסדר גמור.
אביגל כספי
אוקיי. אז רק אעיר שזה כפוף לשינויי נוסח כמובן - - - את נוסח החוק.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
ברור.
אביגל כספי
רק אסביר. בסעיף 1 הוסיפו לסעיף 3 לחוק איסור הפליה במוצרים ושירותים סעיף קטן (א1), שבעצם אוסר על הפליה מחמת מקום מגורים במקום העסק. ועכשיו מוסיפים לאותה פסקה: מבלי לגרוע מהוראות כל דין, לא יראו כהפליה לפי סעיף קטן זה הבחנה שנעשית על-ידי רשות מקומית בין תושביה לבין מי שאינם תושביה, במידה הנדרשת לשם ביצוע תפקידיה או הפעלת סמכויותיה לטובת תושביה.
היו"ר איתן כבל
אוקיי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
נושא חדש.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
מה פתאום נושא חדש?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בטח, זה האבא של הנושא חדש. התוספת הזאת היא נושא חדש.
היו"ר איתן כבל
שנייה. אני לא חושב שזה נושא חדש.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
זה בדיוק מה שאמר על רעננה. זה בדיוק רעננה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
- - - נושא חדש. ועדת הכנסת תכריע.
היו"ר איתן כבל
אוסאמה, אין לי בעיה, אני לא סוחב את זה על הגב.
אביגל כספי
אני רק יכולה להעיר?
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
אולי היועצת המשפטית תסביר למה.
היו"ר איתן כבל
בבקשה. זה לגיטימי שאתם איך אומרים - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בטח.
היו"ר איתן כבל
אני משתמש – חברים, אלה כלים פרלמנטריים לגיטימיים ומותר. בבקשה.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
לכן אני שותקת.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
למדנו את זה משולי מועלם.
אביגל כספי
אני רוצה רק להסביר את התוספת הזאת. לדוגמה, נתן חבר הכנסת חאג' יחיא את הדוגמה של פארק רעננה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
דב חנין. וחזרתי על דבריו.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זכויות היוצרים של דב חנין.
היו"ר איתן כבל
יש לנו דיון על זכויות יוצרים.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אני לא לוקח לו.
אביגל כספי
אז הזכיר חבר הכנסת את העניין של פארק רעננה. בעקבות בג"ץ פארק רעננה היה תיקון של פקודת העיריות, ודובר שם על עניין של גביית דמי כניסה. ובתיקון לפקודת העיריות נאמר שכל עוד אין כללים על-ידי שר הפנים, הרשות המקומית לא יכולה לגבות דמי כניסה באופן כללי, בלי להיכנס לשאלה: האם ייגבו דמי כניסה מתושבי הרשות המקומית הספציפית, ומתושבי רשויות מקומיות כן ייגבו או לא יגבו?
היו"ר איתן כבל
אוקיי.
אביגל כספי
עכשיו, חשוב לנו מאוד להדגיש, זה היה גם דגש של משרד המשפטים, שהתיבה הזאת "מבלי לגרוע מהוראות כל דין", בין אם היא תהיה בהתחלה או בסוף, המטרה היא שאם היום, כל עוד אין כללים, אי-אפשר לגבות דמי כניסה בכלל בפארקים, ומכוח זה גם אי-אפשר לגבות מתושבי רשות מקומית כן ומתושבי מקומית אחרת לא, כל עוד הכללים האלה לא נקבעו, אי-אפשר לקחת את התוספת הזאת, ומכוחה לגבות דמי כניסה או להפלות - - -
היו"ר איתן כבל
תודה, גברתי. יש לנו שתי נקודות שאנחנו צריכים לקבל עליהן את ההחלטות – לא ברגע זה – האחת, מנהלת הוועדה תוציא לו"ז חדש, שיודיע לנו מתי יעלה לדיון העניין של - - -
לאה ורון
מתי תועלינה הבקשות לדיון מחדש של חברי הכנסת.
היו"ר איתן כבל
הבקשות של דב לדיון מחדש.
לאה ורון
ותצא פנייה - - -
היו"ר איתן כבל
פנייה לוועדת הכנסת, לזימון הוועדה - - -
לאה ורון
לעניין טענת - - -
היו"ר איתן כבל
של נושא חדש.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
זה יהיה היום?
היו"ר איתן כבל
אמורות להיות תקנות בעניין הזה?
לאה ורון
הדיון בוועדה לא יהיה היום.
היו"ר איתן כבל
לא, לא, לא, תקנות להצעת החוק הזה.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
יש תקנות של הגנת הצרכן, שהן כבר בסוף התהליך מול משרד המשפטים. והסיכום שלי איתם היה שהן תוך 30 יום יובאו לוועדה.
קריאה
שעוסקות במה?
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
שעוסקות בגודל של ההודעה בבית העסק וכו' וכו'.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
תקנות לחוק הזה?
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
תקנות לחוק.
היו"ר איתן כבל
שולי, אאפשר לגברתי. אני רק רוצה להבהיר. אוסאמה, יקירי.
לאה ורון
רבותי, הישיבה לא הסתיימה. סליחה, סליחה. שבו בבקשה.
היו"ר איתן כבל
עוד דקה, אני כבר מסיים. חאג', אני לפרוטוקול אומר את זה, ש-30 יום אחרי שהחוק יעבור במליאה בקריאה שנייה ושלישית, אני מבקש שהתקנות יועברו אלינו. כנראה המשיח יגיע לפני שזה יקרה, אבל מותר לי לנסות.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
הן מוכנות כבר. יש לי אותן.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
שולי הכינה אותן.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
לא שולי, שולי היא לא מומחית בתחום.
היו"ר איתן כבל
כן, גברתי. שם ותפקיד.
הילה דוידוביץ- בלומנטל
הילה דוידוביץ, משרד המשפטים. טיוטת התקנות כבר מוכנה. גם ההליך וכל הדברים הפרוצדורליים עוד שנדרשו אצלנו, הכול הסתיים. אני מניחה שהשר יצטרך להחליט אם הוא מביא את התקנות לוועדה. ולכן הזמנים לא רק תלויים בנו כגורמים מקצועיים אלא גם בשר הכלכלה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
בכל מקרה אחרי הפגישה עם טראמפ.
היו"ר איתן כבל
רק ההמלצות שלכם בוודאי בדרך כלל הן אלה שקובעות.

תודה רבה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:59.

קוד המקור של הנתונים