ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 20/02/2017

הנפקת תעודות ביומטריות בקונסוליות בחו"ל לאזרחים ישראלים

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 359

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, כ"ד בשבט התשע"ז (20 בפברואר 2017), שעה 14:15
סדר היום
הנפקת תעודות ביומטריות בקונסוליות בחו"ל לאזרחים ישראלים
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר
מוזמנים
עמנואל אליסף - ראש אגף בכיר, משרד ראש הממשלה

סטלה ראפ - ראש אגף קונסולרית, משרד החוץ

אייל סיסו - רח"ט לעניינים קונסולריים, משרד החוץ

יוגב שמני - מנהל אגף מערכות מידע, רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול

עמוס ארבל - מנהל אגף מרשם ומעמד, רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול

ברוך דדון - מנהל אגף פרוייקטים, רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול

מאיר גובשטיין - מנהל אגף הגנת הפרטיות, הרשות למאגר ביומטרי, משרד הפנים

עידו תלמי - מנהל אבטחת המידע, רשות ההגירה, האוכלוסין ומעברי הגבול

אליהו לוי - מנהל תחום מרשם ודרכונים, רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי גבול

עירית ויסבלום - עו"ד, לשכה משפטית, רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול

יוסי אבגי - רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול

עמיר אליהו - מנמ"ר רשות ביומטרית, משרד הפנים

יואל הדר - עו"ד, היועץ המשפטי, המשרד לביטחון פנים

בר לוי - עו"ד, עוזרת היועץ המשפטי, המשרד לביטחון פנים

איתן גולדפלם - ראש תחום תקציבי משרד ושירות בתי הסוהר, המשרד לביטחון פנים

יעל לינדנברג - אגף התקציבים, משרד האוצר

חנן אהרון - סגן מנהל אגף הרישוי, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

רפי טרם - מוזמן/ת
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים

הנפקת תעודות ביומטריות בקונסוליות בחו"ל לאזרחים ישראלים
היו"ר דוד אמסלם
צהרים טובים. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום הנפקת תעודות ביומטריות בקונסוליות בחוץ לארץ לאזרחים ישראלים.

הייתי מבקש מרשות האוכלוסין סקירה קצרה על מה קורה בארץ ואיך ההתארגנות לנושא הביומטרי. אחר כך נעבור למשרד החוץ ונשאל מה קורה בחוץ לארץ.
ברוך דדון
אדוני, אנחנו התחלנו את תחילת הניפוק הביומטרי, את תקופת המבחן, ב-30 ביוני 2013. למעשה בגדול סיימנו את תקופת המבחן. הגשנו את כל הדוחות שהתבקשנו על פי החוק ועל פי מה שנקבע בוועדה המשותפת וכרגע יש מתווה.

השר החליט על מתווה חדש לאחר שהוא קיים התייעצויות וקיים דיונים עם כל האנשים הנוגעים בדבר. המתווה של השר אומר שיש מאגר עם תמונות פנים חובה ולכל אזרח יש את האפשרות לשמור את טביעות האצבע שלו במאגר או לא. מי שיסכים שטביעות האצבע שלו יישמרו בנוסף לתמונה, יקבל תיעוד לעשר שנים, ומי שלא יסכים לכך, יקבל תיעוד לחמש שנים בלבד. הסיבה היא פשוטה והיא משום שאנשי המאגר אמרו שהם לא יכולים לזהות אדם מעבר לחמש שנים. עד חמש שנים יש להם את היכולת לזהות בן אדם רק לפי תמונה.
היו"ר דוד אמסלם
זה במאגר.
ברוך דדון
במאגר.
היו"ר דוד אמסלם
בתעודה יש גם את זה וגם את זה.
ברוך דדון
בתעודה נמשיך ליטול מאנשים טביעות אצבע ותמונה.
היו"ר דוד אמסלם
אני אגיד לך למה זה חכם. הרי יש חשש לכאורה שייפרץ המאגר ואז אם המאגר נפרץ, לכאורה, בעצם הבן אדם מאבד את זהותו. נניח מישהו הלך ועכשיו מוציא תעודה על בסיס המאגר והוא מגיע עכשיו לבנק. הבנק, זה הוא. אין משהו אחר. מחר יבוא הבן אדם האמיתי, יגידו לו מצטערים, אין דבר כזה, זה אתה היית בבנק. היום כשבן אדם טוען לזיוף תעודת זהות, המערכות מבינות שבקלות מזייפים תעודת זהות ויש אופציה כזאת. נניח שהמאגר נפרץ, בסופו של דבר אי אפשר להנפיק על בסיסו תעודה כי חייבים לתת טביעת אצבע על התעודה. לכן אני חושב שכאן ההחלטה הזאת היא דרמטית לגבי זיוף התעודה בכלל. אי אפשר לזייף אותה. אתה מסכים אתי? ההחלטה היא יותר טובה מאשר במאגר גם טביעת האצבע.
ברוך דדון
זה שיש טביעת אצבע בתוך הדרכון ובתוך תעודת הזהות, מה שהפך את המסמך הזה, מעבר לזה שביטלנו את כל האפשרות לזיוף של המסמכים, אי אפשר לייצר מסמכים כאלה. שנית, שיטת ההנפקה שאנחנו מנפיקים בשני מרכזי ניפוק, צמצמנו עד כמעט בלתי אפשרי שמישהו תהיה לו היכולת והטכנולוגיה להדפיס את התיעוד הזה. הדבר השלישי, החיבור כפי שאמרת כרגע אדוני. החיבור החד ערכי בין מחזיק התעודה לבין התעודה עצמה, בלי קשר למאגר. המאגר, ברגע שנופקה תעודה, במאגר אין שום משמעות לגבי אורך החיים והחיות של התעודה ושל הדרכון. ברגע שהמאגר אישר לי, קיבל מארז והוא אישר את האנשים והוא אומר לי שאלה מאושרים לניפוק, מאותו רגע המאגר בכלל לא בתמונה. הוא בתמונה רק בפעם הבאה או אם מישהו ינסה דרך הלשכה להזדהות כאחר אבל זה עוצר אותו.

לצורך הניהול, התפעול, הבדיקה וכל מה שקשור למסמכים האלה שנופקו, אין קשר למאגר. המאגר אישר לי או לא אישר לי. זאת הפעולה.
היו"ר דוד אמסלם
אתה אומר שמהרגע שהתעודה יצאה לאוויר, היא לא מחוברת למאגר.
ברוך דדון
לא. אין שום חיבור.
היו"ר דוד אמסלם
ודאי. גם היום הוצאת תעודת זהות, הוצאת אותה.
ברוך דדון
אין חיבור למאגר.
היו"ר דוד אמסלם
אתה לא אתי. למה אתה מקים את המאגר? לטעמי יש שתי אופציות. אופציה אחת, הראשונית, נניח שעכשיו בא בן אדם, נגיד אני עכשיו מזייף תעודת זהות שלך, התחלנו את ההנפקה, אני בא למשרד הפנים ואומר להם שלום, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, אני ברוך. נעים מאוד. אני מביא להם תעודת זהות של ברוך עם התמונה שלי. זייפתי אותה כאן בעשרים שקלים. אני אומר להם, נא להוציא לי עכשיו זהות של ברוך עם מתווה הפנים שלי, עם הפנים שלי ועם התעודה. ברוך למחרת מגיע ואומר שלום, קוראים לי ברוך, אני רוצה תעודה. אומרים לו, מה זאת אומרת, אתמול היית כאן. הוא אומר, זה לא אני. אומרים לו, מה זאת אומרת זה לא אתה? אז אתה הולך למאגר ומתחיל לבדוק, נכנס לעסק ואומר שברוך שהיה אתמול, איזה תמונה הוא נתן לכם? באמת זה לא הוא.
קריאה
שלוש שנים אנחנו מנסים להסביר את זה.
ברוך דדון
כל מה שאמרת אדוני, זה נכון. כך זה מתנהל.
היו"ר דוד אמסלם
בפעם הראשונה אני תופס את הבן אדם שמנסה לבוא בזהות אחרת. כמובן שהוא יכול להסתובב עם הזהות שלך עד שאתה מגיע.
ברוך דדון
או עד שהוא רוצה לחזור לזהות הקודמת שלו.
היו"ר דוד אמסלם
יכול להיות. בהנחתה עבודה. עזוב את זה בצד.
ברוך דדון
אלה שתי אפשרויות.
היו"ר דוד אמסלם
כן. שים את זה לרגע בצד. עזוב את זה. אני מניח שאם הוא רוצה את הזהות שלך, כנראה שהוא מפיק מזה איזושהי תועלת.
ברוך דדון
זמנית.
היו"ר דוד אמסלם
הכול זמני. דרך אגב, כל החיים שלנו הם זמניים. גם התעודה היא זמנית. לכן אני אומר שזאת אופציה אחת.

מתי אתה עולה על זה? כשאתה בא ואומר, רבותיי, זה אני. זה יכול לקחת שנה, שנתיים, שלוש, עד שמגיע תורך לבוא ולהחליף את התעודה. הרי בסופו של דבר אנחנו מחליפים את התעודות כשזמנן פג אחרי עשר שנים. ברגע שיש לנו את המאגר, הבעיה הייתה שלאנשים שחששו שפורצים את המאגר ובעצם במאגר הזה מישהו אחר משתמש, בזהות אחרת. הוא גונב לך את הזהות.
ברוך דדון
הפריצה לבד לא מספיקה.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. אין דבר כזה אי אפשר. בסופו של דבר גם כשאתה מוריד את הסיכונים לרמות קטנות מאוד, עדיין זה קיים כי אחרת לשם מה לך מאגר? אתה מבין לבד שאתה רוצה איזשהו בסיס להשוואה. לכן אני חושב שעצם הפיצול הוא חכם. אחרי שחשבתי על זה, אמרתי שזאת החלטה שאני הייתי מקבל. אני הייתי שם על התעודה שני מרכיבים של הזהות ובמאגר אחד. ברגע שהוא נפרץ, ממילא התעודה מוגנת, הוא לא יכול לעשות אתה כלום. נניח משהו עכשיו פרץ את המאגר, רק את תמונת הפנים שלי, מה הוא יכול לעשות אתה? הוא חייב גם טביעת אצבע כי הוא חייב אותה לתעודה אבל אין. לכן זה מגן על התעודה הרבה יותר מאשר אם היו את שני המרכיבים. כך זה נראה לי על פניו.
ברוך דדון
אני אמשיך בנקודה אם המאגר ייפרץ, מה יקרה. האם אפשר לייצר תעודה עם אותו נתון שהוא ייקח משם? המערכות כפי שהן בנויות כרגע, לא ניתן להגיע למרכזי הניפוק עם חומר שהוא לא עובר בתהליך המוצפן והמוסדר והנתונים זורמים דרך אותה מערכת. אתה לא יכול כאדם זר להגיע ולהזרים לי נתון. אתה צריך להזרים את זה למרכז ניפוק. בלי שהנתונים האלה יגיעו למרכז הניפוק, אי אפשר להוציא תעודה ואי אפשר להוציא דרכון. לכן הדבר הזה הוא קשה שבעתיים. כלומר, יש הרבה חסמים והרבה תהליכים שאנחנו עושים אותם תוך כדי עבודה שמונעים לא רק גניבה ופריצה של המאגר אלא שליטה זדונית על אותם נתונים שזורמים ומוצפנים בתוך המערכת.

לפני שאנחנו מדפיסים את הנתונים האלה ומפענחים אותם ופותחים את ההצפנה להם, אנחנו בודקים שאין נגיעה בכל התהליך לכל אורכו. כלומר, גם על הקו עצמו, גם על הנתונים, גם על המארז שמכיל את זה.
היו"ר דוד אמסלם
אני מבין מה אתה אומר. בגדול אתה אומר שעל הליין שלכם אי אפשר לעבוד, אבל אולי אפשר להביא את זה מכל מיני מקומות אחרים. הטכנולוגיה הזאת תהיה.
ברוך דדון
אני יודע. הייתי שם.
היו"ר דוד אמסלם
אז עזוב. היום אפשר לזייף כל דבר. יש דברים שרק יותר קשה, אבל אפשר.
ברוך דדון
מבחינת רשות האוכלוסין, במשך שלוש וחצי שנים, אנחנו שיפרנו ציוד שנמצא בלשכות, הרחבנו את הלשכות הקיימות, הוספנו לשכות חדשות, תגברנו בכוח אדם נוסף.
היו"ר דוד אמסלם
סגרתם עם העובדים את הכול?
ברוך דדון
נדמה לי בימים הקרובים אמורים לחתום אתם. כבר יש הסכמה.
היו"ר דוד אמסלם
הם דיברו אתי בדרך.
ברוך דדון
יש הסכמות. הם סיכמו ונשאר רק לחתום. נדמה לי שכבר חתמו.
היו"ר דוד אמסלם
יושבת ראש הוועד באה אלי הביתה.
ברוך דדון
נדמה לי שהם כבר חתמו כי ראיתי שפרסמו מכרזים לעובדים.
היו"ר דוד אמסלם
מתי אתם מתחילים?
ברוך דדון
לגבי תאריך ההתחלה. הצו מדבר על ה-1 במרץ. החוק החדש. אנחנו עדיין בתהליכים בכנסת, כבר המושב השישי או השביעי שאנחנו יושבים. כנראה מחר תהיה הצבעה בוועדה.
היו"ר דוד אמסלם
אבל אתם ערוכים ל-1 במרץ.
ברוך דדון
לא. היינו אמורים להיות ערוכים ל-1 במרץ אם החוק היה מסתיים בדצמבר-ינואר.
היו"ר דוד אמסלם
מזכיר לי את הדיון הקודם.
ברוך דדון
כן. אנחנו נצטרך איזו תקופה מיום אישור של החוק של שלושה שבועות, של חודש ימים, על מנת לעשות נהלים, תקנות והדרכות בלשכות.
היו"ר דוד אמסלם
מה זה מפריע לכם לעשות את זה עכשיו?
ברוך דדון
אי אפשר בלי תקנות ואין תקנות, אין נהלים ואין הדרכות.
היו"ר דוד אמסלם
תוציאו את התקנות, תריצו את המערכות, תדריכו את העובדים, תעשו הכול ורק תחכו. אנחנו הרי ועדה משותפת.
קריאה
ואם משהו ישתנה?
ברוך דדון
יש דברים שעשינו.
קריאה
יש למשל התאמות טכנולוגיות שצריך לבצע ובלי ההתאמות האלה אתה לא יכול להתחיל.
עירית ויסבלום
אנחנו בוועדה כל הזמן מסבירים. עדיין במהלך הדיונים בוועדה המשותפת מתעוררות נקודות שצריכות לבוא לידי ביטוי בתקנות. אנחנו לא יכולים לסגור את התקנות עד שהחוק לא יעבור באופן סופי. נגזר מזה האופן שבו נדריך את העובדים. רק היום היה ויכוח האם יינתן הסבר בעל פה על ידי העובדים או שבדרך אחרת. כל זה, עד שלא ייסגר בחוק, נצטרך להמתין.
ברוך דדון
אנחנו ערוכים מהרגע שהתיקון לחוק יאושר וייקבע זמן. אנחנו נעמוד בזמנים. מבחינתנו, מבחינת חומרי הגלם, מבחינת הממשקים וכל מה שצריך, אנחנו ערוכים ומוכנים. מה שנשאר כרגע, כמו שעורכת הדין עירית ויסבלום אמרה, אנחנו צריכים את התקנות, נהלים והדרכות.
היו"ר דוד אמסלם
עירית, אתם דיברתם עם סלומינסקי? מי מכנס את הוועדה?
עירית ויסבלום
מקלב מנהל את הדיונים.
היו"ר דוד אמסלם
תגמרו אתו את העניין. אתם צריכים את ההתערבות שלי בעניין?
עירית ויסבלום
כל התערבות שלך תעזור.
היו"ר דוד אמסלם
אני רציני. אני שואל שאלה מהותית. לפעמים בוועדות מבחינת לוחות הזמנים, יש על הוועדה לחץ ויכול להית שתביאו את התקנות באפריל, אז מה עשינו בזה? השאלה היא האם זה זמן ועדה שאני יכול לדבר אתו שיפנה את הימים הקרובים כי רוצים לסיים את האירוע הזה, מה עוד שיש לכם עוד עבודה להכין.
ברוך דדון
ישבנו היום ויושבים גם מחר.
עירית ויסבלום
על החוק. נצטרך עוד דיונים על התקנות. אם נצטרך עזרה, אנחנו נפנה. הדיונים בוועדה יהיו גם על התקנות.
היו"ר דוד אמסלם
בגדול, אם תרגישו שאתם צריכים את הסיוע שלי מול הוועדה בקידום הדיונים בה, תגידו לי ואני אשתדל לעזור לכם בעניין הזה.
עירית ויסבלום
תודה.
היו"ר דוד אמסלם
אני באמת רואה את זה כדבר חשוב היות וכבר התקבלה החלטה. המערכות גם התכווננו לזה. בואו נעשה את זה כמה שיותר מהר כי זה טוב לעם ישראל.
עמוס ארבל
רציתי להוסיף לגבי הפרויקט הביומטרי. כשאנחנו מדברים על הביומטריה בחוץ לארץ, כמה דברים. ראשית, מדובר רק לגבי מסמכי נסיעה. אין התייחסות או לא צריכה להיות התייחסות לגבי תעודות זהות. אין הנפקה של תעודות זהות בחוץ לארץ.
היו"ר דוד אמסלם
אין דבר כזה.
עמוס ארבל
אין הגדרה כזו. אין הנפקה של תעודת זהות, לא רגילה ולא ביומטרית. הקונסוליות לא עוסקות בזה.
היו"ר דוד אמסלם
דרכונים.
עמוס ארבל
מסמכי נסיעה שזאת תעודת מעבר, דרכון ותמי"ל.

שנית. על מנת להנפיק מסמך ביומטרי, צריך מערכת מחשב שנקראת אביב. כל הנתונים הביומטריים יודעים לעבוד רק דרך מערכת שנקראת אביב. כלומר, צריך להתקין מערכת אביב בקונסוליות כדי שיהיה אפשר לתת תעודה.
היו"ר דוד אמסלם
לי זה ברור שהמערכת עובדת על פה אחת.
עמוס ארבל
היום המערכת הזו לא קיימת בקונסוליות.

נקודה נוספת. אנחנו כרשות אוכלוסין, ואני אומר את זה בצער, אנחנו, כולנו כמדינה, לא ניצלנו את תקופת הפיילוט לבחון גם לגבי ההתנהלות והיכולת של הקונסוליות לגבי - - -
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, כשאנחנו מדברים על המערכת, מדובר במערכת מחשוב שמתקינים אותה?
קריאה
כן.
היו"ר דוד אמסלם
או איזו מערכת לוגיסטית כבדה?
קריאה
האמת, גם וגם.
יוגב שמני
מנהל אגף מערכות מידע, רשות האוכלוסין. נקודה אחת, לפני שניכנס למערכות שבאמת תמחיש מאיפה עלה הצורך הזה. נכון להיום הדרכונים הישנים, אנחנו מנפיקים אותם בכל לשכה. המעבר לתיעוד ביומטרי, רוב ההנפקה המרכזית - - -
היו"ר דוד אמסלם
מה זה בכל לשכה? בארץ.
יוגב שמני
הדרכונים הישנים, כן. כל לשכה יכולה להנפיק דרכון ואותו דבר גם בקונסוליות.
היו"ר דוד אמסלם
לא. דבר אתי על הארץ. בארץ בא בן אדם לסניף שלו, הסניף מנפיק לו את התעודה.
יוגב שמני
נכון. בתיעוד הישן. בתיעוד החדש קבענו גם תעודת זהות וגם דרכונים להנפקה מרכזית. יש שני אתרים ושני אתרי גיבוי ייעודיים.
היו"ר דוד אמסלם
הם ייקחו ממני את הנתונים, את התמונה, ויגידו לי שישלחו לי את התעודה הביתה.
יוגב שמני
כן.
ברוך דדון
זה יוצא במקום אחד.
היו"ר דוד אמסלם
זה הולך למקום אחד מסוים ושם מייצרים את התעודה.
יוגב שמני
נכון. יש אתר מרכזי בו מייצרים את התעודה ואז שולחים אותה בדואר. כמובן שזה לאחר שזה עובר את אישור המאגר. בפועל יש הנפקה מרכזית, מה שמונע ממשרד החוץ, מהנציגויות בעולם, להנפיק דרכונים. בדרך בה הם מנפיקים היום בקונסוליות, את זה עוצרים. הם יצטרכו להנפיק בהנפקה מרכזית.

כל התהליך, גם בהתאם לחוק ולתקנות, צריך להיות בהתאם לתהליך שמתקיים היום בלשכות. לכן המשמעות והדרך היחידה לבצע את זה היא פריסה של מערכת אביב.
היו"ר דוד אמסלם
לפני כן. אני רוצה לשאול. הבנתי שזה לגבי הארץ. איך עד היום הנפיק משרד החוץ דרכונים?
יוגב שמני
הם יוכלו להרחיב אבל בגדול יש מערכת מחשוב של משרד החוץ, מערכת קונסולרית.
היו"ר דוד אמסלם
אני מניח שהיא קשורה עם למערכת שלכם.
יוגב שמני
יש ממשקים אבל היא מערכת של משרד החוץ. היא לא קשורה אלינו. זאת אומרת, יש ממשקים.
היו"ר דוד אמסלם
הוא הוציא דרכון, אתה לא אמור לדעת על כך?
יוגב שמני
יש ממשק. הוא מעביר את המידע והוא מגיע לתוך מערכת אביב, אבל בפועל כל תהליך הנפקת הדרכון מתבצעת במערכת הקונסולרית.
היו"ר דוד אמסלם
זה הבנתי. אני מדבר ברמה הטכנית. ברור שיש לו שם מכונה שמוציאה את הדרכון.
יוגב שמני
הוא סיים את הוצאת הדרכון, המידע עובר אלינו.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, הדאתה בייס יושב אצלך. הוא מזרים, יש לו אפשרות להיכנס פנימה ולהזרים.
יוגב שמני
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. זה נשמע הגיוני. מה שאתה אומר לי שהיום הוא ימשיך לעבוד כמו שאנחנו עובדים בארץ. הוא ישלח לך למרכז המידע. הוא בעצם יכניס את הנתונים למרכז המידע בארץ, הרי לא נשים בכל קונסוליה יצרן אלא יש לנו יצרן אחד בארץ.
יוגב שמני
תהליך הבקשה כפי שמתבצע בלשכה, כמו שאמרת, אתה מגיע ללשכה, יש לך עמדת צילום, יש לך פקיד.
היו"ר דוד אמסלם
אותו דבר יהיה אצלו.
יוגב שמני
בדיוק.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להבין את הטכניקה.
קריאה
צריכה להיות שם מערכת אביב.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי. יהיה לו מה שנקרא ציוד קצה.
יוגב שמני
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
זה בסופו של דבר ישוגר לישראל. יהיה פה את המרכז, לטובת העניין נקרא לו המרכז בחולון, והוא ינפיק את התעודה ואני מניח שישלח אותה אליו ו הוא ימסור אותה לבן אדם במקום.
יוגב שמני
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
עכשיו אנחנו מדברים על מתקני הקצה. מה דורש אצלו מתקני הקצה?
יוגב שמני
בכל נציגות עליה הוחלט על פי משרד החוץ, צריך להתקין ציוד קצה כמו שקיים בלשכות. כלומר, ציוד הרכשה. יכולת לקחת טביעות אצבע, תצלום פנים. למעשה מערכת אביב, מערכת מרשם אוכלוסין, כפי שקיימת בכל לשכה כאן.
היו"ר דוד אמסלם
פלוס הכשרה.
יוגב שמני
פלוס הכשרה של העובדים וכדומה. אני חייב לציין עוד נקודה אחת.
סטלה ראפ
ובינוי.
היו"ר דוד אמסלם
נבנה לכם עוד בניינים עכשיו?
יוגב שמני
צריך לבצע התאמות בנציגויות כי הן לא בנויות היום כמו לשכות כדי לאפשר להם יכולת צילום טובה. צריך שיהיה מספיק שטח ורקע מתאים ותאורה מתאימה.
היו"ר דוד אמסלם
היום אין מספיק שטח?
קריאה
לפני כן יש את הנושא של המצפנים, שזה חשוב לדעת.
עידו תלמי
לא לדבר על זה. זה דיון פומבי.
יוגב שמני
אבל אני כן רוצה לציין משהו מאוד מאוד כללי על כל התהליך, מה שמתבצע בשלוש השנים האחרונות. כיוון שאנחנו מדברים על לפרוס את מערכת אביב בחוץ לארץ, ושוב, בלי להיכנס לפרטים כי הדיון הזה פתוח, יש כאן היבטי אבטחת מידע שהם לא סטנדרטים ולכן נדרשנו לאמצעים קצת שונים.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא נכנס לזה.
יוגב שמני
אני אומר שלכן הייתה כאן עבודת מטה יחד עם משרד החוץ וכל הגופים המנחים.
היו"ר דוד אמסלם
מצוין. אני מבין שבעצם במשרד החוץ צריך להיות להם שם ציוד קצה. זה הדיון שלנו כרגע.
יוגב שמני
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, לפני כן, מבחינה תקציבית, איך זה עובד היום? אתם מתקצבים את עצמכם ומשרד החוץ תקצב את עצמו בציוד קצה? גם היום יש לו ציוד קצה. או שהמערכת כשלעצמה, כשאתם בעצם יצאתם לעסק - אני מדבר עכשיו תקציבית – איפה זה עומד?
יוגב שמני
מבחינה תקציבית, רשות האוכלוסין לא ערוכה לגבי פריסת מערכת אביב בחוץ לארץ. כיום התקציב הוא של משרד החוץ.
היו"ר דוד אמסלם
לא לקחתם אותם בחשבון.
יוגב שמני
לא.
היו"ר דוד אמסלם
נעבור למשרד החוץ.
סטלה ראפ
שלום אדוני חבר הכנסת אמסלם. אני סמנכ"ל האגף הקונסולרי במשרד החוץ. לידי סגני אייל סיסו.
היו"ר דוד אמסלם
היה אתנו בדיון הקודם.
סטלה ראפ
משרד החוץ יחד עם רשות האוכלוסין נערך כבר חמש-שש שנים לפחות לרגע הזה ואנחנו הגענו כמעט לרגע ואנחנו בעצם ערוכים טכנית, ערוכים בהיבט אבטחת המידע. זו הייתה עבודת הכנה מאוד מאוד ארוכה להתגבר על הרבה מאוד מכשולים אובייקטיביים של להציב את המערכת המסווגת הזאת בחוץ לארץ ולחשוב איך נעשה את זה הכי טוב שאפשר מבלי לפגוע באבטחת המידע. בנציגויות, חלק מהבינוי עליו דיברנו, זה להפריד בין עובדים אלה ואחרים ככל שנשמור על המערכת הזו מסווגת. יחד עם רשות האוכלוסין עשינו עבודה ארוכה ופילחנו בכמה נציגויות אנחנו נלך בשלב הראשון של הבינוי. אנחנו מדברים על משהו כמו חמש שנים ראשונות, להציב את המערכות האלה.
היו"ר דוד אמסלם
כמה נציגויות?
סטלה ראפ
יש לנו 103 נציגויות אבל חשבנו בשלב הראשון להציב את זה ב-41 הנציגויות הגדולות. כפיילוט ללכת רק על שתי נציגויות בהתחלה, שאלה שתי נציגויות גדולות בפאריס ובברלין וזאת מהסיבה הפשוטה ששני הקונסולים שמשרתים שם היו כאן בתחילת הדיונים וליוו את החברים מקרוב ומכירים ויודעים על מה מדובר.
היו"ר דוד אמסלם
אתם לא הייתם בפיילוט שהם עשו בכל השנים האחרונות? אתם מתחילים עכשיו פיילוט?
סטלה ראפ
אנחנו עכשיו נתחיל בחוץ לארץ. זה שונה לגמרי מהארץ.
היו"ר דוד אמסלם
במה זה שונה?
סטלה ראפ
בהיבטים הטכניים. ירחיבו על זה החברים.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי. אני מבין שאותה מערכת יושבת אצלכם כמו כאן אלא שהקישור שלה, אולי האבטחה שלה, זה אחרת אבל ברמה הטכנית זאת אותה מצלמה פחות או יותר. אנחנו הרי מדברים על אותו הדבר.
יוגב שמני
לא. יש תהליכים שהם יותר מותאמים לעבודה בחוץ לארץ שבעצם מתבצעים כך גם היום במערכת הקונסולרית.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא נכנס כרגע לתהליך.
יוגב שמני
בסוף צרך להתאים את המערכות גם לעבודה בחוץ לארץ. דוגמה הכי פשוטה היא תשלום במטבע זר. אלה דברים שלא קיימים בארץ כי אתה משלם רק בשקלים. זאת דוגמה פשוטה אבל יש עוד הרבה מאוד דוגמאות. לא סתם ציינתי קודם שהיה תהליך לא קצר לאשר את הפרויקט הזה.
היו"ר דוד אמסלם
אני שואל שאלה אחרת שאותי מרתקת כאן. הרי אתם, משרד הפנים, נמצאם בתהליך הזה כבר הרבה זמן. כמה שנים אתם כבר בתהליך הזה?
יוגב שמני
שלוש וחצי שנים.
עירית ויסבלום
של היישום.
היו"ר דוד אמסלם
אני מדבר רק על היישום. אני הלכתי לפני כשנה, אז הציעו לי דרכון ביומטרי. גם משרד החוץ בסוף עשה לי את הדרכון כחבר כנסת. הם עשו לי את הדרכון הביומטרי. זאת אומרת, העסק הזה כבר נמצא במערכות. משרד החוץ, כפי שאמרתי, הוציא לי דרכון ביומטרי כמעט לפני שנתיים.
עירית ויסבלום
אני רק רוצה לחדד ולומר שהדרכון הביומטרי שמשרד החוץ מנפיק, זה לא לפי התהליכים שאנחנו עושים בלשכות.
יוגב שמני
מבחינה טכנולוגית את צודקת.
היו"ר דוד אמסלם
אני בא לטכנולוגיה.
עירית ויסבלום
זה לא עובר את אותו תהליך.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא נכנס כרגע לטופס. ברור שתעשה את ההתאמה אבל זה בשוליים. אתה מתאים את העסק למציאות המקומית. אנחנו בגדול מדברים על הציוד, על התוכנה ועל ההכשרה של הבן אדם. אם יש לו שם עוד מה רובריקות או פחות, זה פחות מעניין כי אתה התאמת לו את זה אליו. אבל זה הסיפור.

שלוש שנים אנחנו נמצאים באירוע. איך זה עובד? אני רוצה להבין מבחינת תפיסת העולם במדינה. מי אחראי כאבן הראשה? תמיד בכל אירוע, כמו שאמרתי בדיון הקודם, כל דיון שאני עושה נוגע למשרדים אחרים. כך זה מטבע הדברים. זה שיש לך רק משרד אחד, זה הכי פשוט ולרוב הדיון מסתיים אחרי עשר דקות. אבל בדרך כלל אירוע קצת יותר מורכב, הוא כבר נוגע לשלושה-ארבעה משרדים אבל בסוף יש תמיד גורם אחד מרכזי שזה אצלו, חונה בחניה שלו, והוא לפעמים צריך את הסיוע של המשטרה , הוא לפעמים צריך את הסיוע של משר החינוך וכולי.

אבן הראשה, אותו משרד הוא אחראי על האירוע. בסוף זה הוא. הוא צריך לזרז את הגורמים האחרים להיכנס פנימה. מבחינת הדרכונים לפי תפיסתי, זה משרד הפנים. משרד הפנים, כמו בכל מדינה, הוא אחראי על נושא הדרכונים ותעודות הזהות של האזרחים של המדינה. כאן אני רואה שיש לנו את משרד החוץ. רוב הדרכונים מונפקים בארץ.
עמוס ארבל
החקיקה אדוני מחלקת את רשות האוכלוסין בארץ ושר הפנים או שר החוץ מאציל – אולי עירית תגיד את זה יותר טוב בשפה המשפטית – לעובדי הקונסוליות בעולם להיות כפילה, כאילו הם לשכות של משרד הפנים. אפשר להגיד שאלה שתי רשויות נפרדות על פי הכללים והחוקים.
היו"ר דוד אמסלם
אני אסביר לך למה. תשמע. בגדול כשאתה מאציל סמכויות, אתה בדרך כלל יכול להאציל סמכויות לאנשים שהם כפופים אליך או למשרד שלך. הסמכות היא של שר הפנים והוא מאציל אליך את הסמכות ואתה מאציל אותה קדימה. זאת אומרת, כך זה עובד. השרשור מתחיל כך. שר הפנים לא יכול להאציל סמכויות, לדעתי ולהבנתי, סמכות לעובד משרד החוץ.
קריאה
החוק מ-1950.
עירית ויסבלום
החוק מאפשר לו להאציל סמכויות.
היו"ר דוד אמסלם
דרך שר החוץ.
עירית ויסבלום
דרך שר החוץ לנציגים דיפלומטיים וקונסולריים.
היו"ר דוד אמסלם
הסברתי. החוק בעצם מגדיר.
קריאה
הוא קיים -1952.
היו"ר דוד אמסלם
זה נכון שלכאורה יש כאן שני שרים כל אחד מאציל סמכויות בתוך המשרד שלו, אבל בסוף כשאנחנו מדברים על דרכונים, אנחנו מדברים כרגע על משרד הפנים. הרי בסוף המוצר הוא של משרד הפנים.
ברוך דדון
אבל אין למשרד הפנים אחריות על מה שהקונסול עושה בברלין או בפאריס בתחום הדרכונים.
היו"ר דוד אמסלם
זה מה שאני חושב שצריך להיות. אני חושב שהוא עובד אצלך שם. אני אסביר לך למה.
ברוך דדון
אני אקריא לך את החוק מ-1952.
היו"ר דוד אמסלם
אני אגיד לך בתפיסה. הוא נכנס למערכת שלך ולא אתה לשלו. תאר לך סתם, נניח שהוא רשלן והוא דופק לך את כל המערכת שלך שזה הבסיס שלך. אתה עובד שם כאשר 99,9 אחוזים זה אתה. נתת לו כניסה קטנה. תאר לך עכשיו הוא מקלקל לך את כל המערכת ומה אתה עושה? זה שלך. אתה נתת לו להיכנס לעולם שלך. אמרת לו, שמע, העולם הזה הוא ת"פ שלי, אתה, יש לך שולחן קטן בצד ואני נותן לך להיכנס. בוודאי שזה האינטרס שלך שאף אחד לא יפעל בניגוד למה שאתה חושב. אתה הסופרבייזר של הנושא. אתה בא מזווית הדרכונים. הוא משרד החוץ. הוא עוסק ביחסי החוץ. היות ויש לו בעיה עם כל ישראלי או לא ישראלי שאיבד דרכון, הוא צריך לתת לו תשובות והוא צריך לעזור לו. הוא לא יכול להגיד לו שייסע לברוך כי זה לא אני אלא זה הוא. אתה נתת לו. אני עושה בכוונה את ההמחשה הפשוטה. אתה כאילו אמרת לו, שמע, אני מייפה את כוחך לטפל בו בשמי. זה בגדול.

האחריות היא שלך על המערכת שלך. זה שלך. דרך אגב, אם זאת המערכת שלי, אני הייתי מנחה אותם. זאת האחריות שלי. אני לא הייתי רוצה שהם יעשו דברים לא נכונים. לא הייתי מאפשר להם לעשות דברים שאני לא מסכים. זה שלי. ההוא בסוף נכנס למסד הנתונים המרכזי שלך.
יוגב שמני
אגב, אין שאלה לגבי האחריות על המערכת.
היו"ר דוד אמסלם
לכן אני אומר לברוך שאם אתה אחראי על המערכת, הוא משתמש בתנאים שאתה מאפשר לו.
יוגב שמני
זה ברור.
עמוס ארבל
אין קשר של מי האחריות. ברמה הלאומית טוב שתהיה מערכת אביב בקונסוליה וכמה שיותר מהר. ברמה הלאומית.
היו"ר דוד אמסלם
ודאי.
עמוס ארבל
לא רק לביומטריה אלא גם לעוד הרבה דברים אחרים.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא מכיר.
עמוס ארבל
יש המון מידע באביב שאין אותו היום בקונסוליות כך שהן היו יכולות לעבוד יותר טוב עם רמת שירות לאזרח או לאדם שמגיע אליהן ברמה יותר טובה, גם לזר וגם לאזרח.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. עכשיו אני רוצה לחזור למשרד החוץ. היות ובעצם הם עושים את הפיילוט כבר שלוש שנים. דרך אגב, הם הוציאו המון דרכונים ביומטרים. אנשים מסתובבים עם דרכונים ביומטרים, בהתנדבות. לא בהתנדבות אלא מרצונם. לא כפו עליו אבל אם הבן אדם מחליט, הוא מקבל. אתם רק עכשיו עושים את הפיילוט. מה יקרה? מהרגע שהחוק נכנס לתוקף, אתם תהיו חובה אבל אין לכם את הכלים. ישראלי איבד דרכון עכשיו בתאילנד, מה עושים אתו?
אייל סיסו
אנחנו לא מתחילים עכשיו את הפיילוט. מבחינתנו הפיילוט זה מה שהם עשו. אנחנו מדברים על התאמות לנציגות. זה פיילוט של כמה, של חודש ימים ולא יותר. מבחינתנו אנחנו ערוכים מחר להתחיל להנפיק דרכונים בחוץ לארץ אבל שיהיו לנו מקורות לעשות את זה.
היו"ר דוד אמסלם
כשהם הלכו לפיילוט, תבין מה המשמעות. הם פרסו את הפיילוט בכל הנקודות בארץ. יש להם את כל הציוד, יש להם את כל התוכנות במקומות, העובדים שלהם שם כבר יודעים לעשות את זה. הם רק מחכים עכשיו להרים את השלטר והכול עובד. זה הפיילוט שהם עשו. לכן הם לא עשו את זה שבוע אלא הם עשו את זה שלוש שנים. הם כבר שמו את כל המערכות. ברגע שהסיפור הזה עובר בכנסת, איך אמר ברוך? אנחנו נכנסים, מרימים את השלטר, נגמר באותו רגע הדרכונים הרגילים, תעודות זהות רגילות, ועוברים לביומטרי. המערכת עובדת במאה אחוזים. אתה בשלב הזה, אין לך לא קצה, אין לך עובדים, אתה לא יודע איך לעשות את זה, אתה מתחיל עכשיו לעשות את ההתאמות.
סטלה ראפ
אדוני היושב ראש, אלה לא אותן מערכות. זאת לא לשכה כמו בנתניה או בחולון. לעשות את זה בחוץ לארץ, במגבלות של השידור שאנחנו נמצאים בו ועידו יושב עלינו, שמישהו יואיל להסביר ליושב ראש הוועדה שנעשתה עד לרגע המאוד אחרון עבודה איך עושים את זה בחוץ לארץ מבלי לסכן את כל המערך ואת המאגר.
היו"ר דוד אמסלם
עכשיו אתם עושים את העבודה.
סטלה ראפ
לא. זה נגמר לפני חודש-חודשיים.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, זה עניין של תפיסת עולם. לפני שהמדינה יצאה לדרך, אתם הייתם צריכים להיות בתחילת הקצה כשאפיינו את המערכת. אתם הרי שותפים. הייתם אומרים להם, רבותיי, אתם בונים מערכת ביומטרית. לא עכשיו, גם לא לפני שלוש שנים, אלא כשהם התחילו להקים את המערכת.
סטלה ראפ
התחילו לפני שש שנים.
היו"ר דוד אמסלם
יפה. הייתם צריכים לבוא ולומר להם, רבותיי, אנחנו חלק מהצוות, לנו יש בעיות שאולי אתם לא ערים להן ונא לפתור לנו את הבעיות.
סטלה ראפ
עשו את זה. בבקשה.
יוגב שמני
לאורך כל תקופת המבחן, כפי שסטלה ציינה גם לפני כן, היו עבודות מטה מאוד מסודרות עם משרד החוץ ועם האגף שלי ועם האגף המקצועי של עמוס. ישבנו ודיברנו על זה המון. כמו שציינתי קודם, התהליך לפרוס בחוץ לארץ לא היה פשוט. הרבה מאוד רגולציה והיבטים של אבטחת מידע שאני כרגע לא יוכל להיכנס אליהם. אבל לשמחתי אנחנו כבר אחרי.
היו"ר דוד אמסלם
זה מפריע לי מה שאתם אומרים כאן. תבין, ניהלנו כמה דברים בחיים. גם מערכות גדולת, גם מערכות מידע גדולות מאוד. תקשיב טוב. מה יקרה בעוד חודשיים?
יוגב שמני
יש פתרון.
היו"ר דוד אמסלם
מה הפתרון?
יוגב שמני
קודם כל, גם בארץ מי שיצטרך לקבל דרכון בדקה התשעים לפני שהוא צריך לטס לחוץ לארץ, יש פתרון עם דרכון חירום וגם את זה יוכלו להנפיק בחוץ לארץ.
היו"ר דוד אמסלם
דרכון חירום, זה הדרכון הישן.
סטלה ראפ
כן.
יוגב שמני
בתצורה אחרת אבל הוא עם תוקף לשנה או לחמש שנים, מה שיוחלט.
היו"ר דוד אמסלם
אתה אומר לי שאתם תתנו לו דרכון זמני.
יוגב שמני
מה שחשוב הוא שאנחנו לא נפגע באזרח.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, הוא יקבל דרכון זמני.
יוגב שמני
בדיוק. דרכון זמני. זאת ההגדרה.
היו"ר דוד אמסלם
אם זה כך וזה הפתרון, למה לא תיתן להם רק דרכונים זמניים? למה אתה מכניס אותם ללופ? מה אכפת לך? אני רוצה להבין את הרעיון. אם אתה אומר לי שאתה לא צריך אותו, אני אתן לו דרכון זמני כמו שקורה היום, הבן אדם יבוא עם הדרכון לישראל וכאן אני אנפיק לו דרכון ביומטרי. למה אני צריך עכשיו את כל המערכות?
יוגב שמני
אני אסביר מה החשש מבחינתנו.
קריאה
ואם הבן אדם לא בא לארץ?
היו"ר דוד אמסלם
הוא יבוא. מה זה לא יבוא? לא יבוא, לא יהיה לו. תן לו אותו לחמש שנים. תן לו דרכון זמני לשנה. מה תוקף הדרכון שמקבל אזרח ישראלי?
יוגב שמני
עשר שנים.
היו"ר דוד אמסלם
מה עושה אזרח ישראלי שלא רוצה לבוא עשר שנים לארץ? אז אין לו דרכון. אז הוא יבוא.
יוגב שמני
לא. הוא הולך לקונסוליה ומקבל דרכון רגיל.
היו"ר דוד אמסלם
אז הוא ילך אליהם ויגיד להם, רבותיי, אנחנו נותנים לך לשנה, אתה לא רוצה, אז לא יהיה לך דרכון. לך לארץ.
יוגב שמני
אני רוצה לחדד את מה שעמוס אמר.
מאיר גובשטיין
אני מהרשות הביומטרית. במידה ואתה תאפשר את המסלול הזה של דרכונים זמניים, אתה בעצם מייצר כאן פרצה כי אנשים יקבלו תיעוד בלי שהוא עבר בדיקה של אימות וזיהוי במאגר הביומטרי כד לוודא שלאותו אדם יש זהות אחת ושהוא לא נכנס אליך לארץ בזהות של מישהו אחר ועד שאני מעביר את התשובה, הוא כבר אצלך כאן. אני חושב שזאת פרצה שצריך לצמצם אותה ולא להגדיל אותה.
סטלה ראפ
גם החוק לא עשה הפרדה בין אזרח בארץ לאזרח בחוץ לארץ. החוק אמר אזרח ישראלי יהיה לו. לכן אנחנו, מי שנותנים את השירותים בחוץ לארץ, מחויבים לעשות הכול.
היו"ר דוד אמסלם
אומר יוגב שגם במצבים האלה יש לנו פתרונות זמניים.
סטלה ראפ
דחק. כמו שיש כאן.
קריאה
מקרי חירום.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה. כל מה שקורה בחוץ לארץ זה מקרה חירום.
סטלה ראפ
לא. יש הרבה מאוד אזרחים שגרים דרך קבע בחוץ לארץ וזה לא מקרה חירום.
היו"ר דוד אמסלם
אזרח ישראלי שמחליט לגור בחוץ לארץ, אנחנו צריכים לאפשר לו את כל הלוגיסטיקה הזאת? שיבוא לארץ ויוציא דרכון. למה משלם המסים בישראל צריך לממן את זה? לא הבנתי.
סטלה ראפ
כל עוד יש לו רק אזרחות אחת.
היו"ר דוד אמסלם
אז מה? אולי גם נשלח לו מתנה לחג לשם?
סטלה ראפ
מרכז חייו שם .
עמוס ארבל
החוק מאפשר.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. אבל החוק מגביל אותו בדברים אחרים. הוא לא מקבל ביטוח לאומי.
עמוס ארבל
הוא זכאי לדרכון, כל עוד הוא אזרח.
היו"ר דוד אמסלם
אבל אתה קובע לו את הכללים. אתה אומר לו, אדוני, אתה רוצה ביומטרי, תבוא לארץ. אני לא חייב לתת לך את זה בחוץ לארץ. דרך אגב, הם נותנים בכל נציגות? בכל מקום, בכל חור?
סטלה ראפ
היום דרכונים מקבלים.
היו"ר דוד אמסלם
ובעתיד? זה יהיה לכם בכל מקום בעולם?
אייל סיסו
בהתחלה לא. אחרי חמש שנים, שבע שנים.
עמוס ארבל
כשכל הנציגויות תהיינה ביומטריות - כן.
היו"ר דוד אמסלם
אתם אמרתם שאתם תגבילו את זה רק למקומות המרכזיים.
סטלה ראפ
בגלל הבעיה הכי אקוטית. הפיל שבחדר הוא היעדר תקציב כי אנחנו לא מתוקצבים.
היו"ר דוד אמסלם
עוד מעט נדבר על התקציב.

אתם אומרים לי שבעצם אתם לא ערוכים להפעיל את זה כאשר המערכות בארץ מתכווננות ומתחילות לעבוד. אתם עדיין נמצאים בקטע של הישן.
אייל סיסו
אנחנו כרגע נמצאים בקטע של הישן. אנחנו ערוכים להתחיל מחר בבוקר. אתמול. יש לנו תכנית מאוד מסודרת ביחד עם יוגב וכל הצוות כאן. אנחנו ערוכים להתחיל. הבעיה שלנו של כולנו כאן היא הבעיה של משרד האוצר שהיא התקציב. הנושא לא מתוקצב.
היו"ר דוד אמסלם
אתם לא תוקצבתם בנושא?
סטלה ראפ
לא.
היו"ר דוד אמסלם
משרד האוצר כאן?
יעל לינדנברג
כן.
היו"ר דוד אמסלם
מה את אומרת? הביומטרי תוקצב?
יעל לינדנברג
הביומטרי, לרשות האוכלוסין הועבר תקציב. אני אזכיר לפני כן שהתקציב של רשות האוכלוסין בשנים האחרונות גדל בעשרות אחוזים.
היו"ר דוד אמסלם
זה לא מה ששאלתי.
יעל לינדנברג
יש תקציב לרשות האוכלוסין.
היו"ר דוד אמסלם
תעני לי.
יעל לינדנברג
אני עונה. יש תקציב לרשות האוכלוסין לנושא הביומטרי. יש תקציבים שהועברו בגין הביומטרי והכול מעוגן בסיכומים.
היו"ר דוד אמסלם
אל תביאי לי כאן נאומים לאומה. תקשיבי לי. תעני רק לשאלות שלי. אתם תקצבתם את רשות האוכלוסין לגבי הביומטרי?
יעל לינדנברג
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
את משרד החוץ אתם תקצבתם בנושא הביומטרי?
יעל לינדנברג
אני אגיד שוב. אני אחראית על תקצוב רשות האוכלוסין ולכן קשה לי לענות על משרד החוץ. אני יודעת שהנושא הספציפי הזה שעלה כרגע לא תוקצב במסגרת התקציב של רשות האוכלוסין ולא הופיע במסגרת הדרישות התקציביות במהלך החתימה על סיכומים תקציביים למרות שהנושא הזה - - -
היו"ר דוד אמסלם
מי לדעתך היה צריך לתקצב את זה אצלו? האם אתם הייתם צריכים לתקצב את זה בכל המתווה של כל הביומטרי ולהגיד שהביצוע יהיה באמצעות משרד החוץ בקונסוליות?
יעל לינדנברג
זה לא משיקול משרד האוצר.
היו"ר דוד אמסלם
זאת פעם ראשונה שאת שומעת את זה?
יעל לינדנברג
לא.
היו"ר דוד אמסלם
שאלתי אם פעם ראשונה את שומעת משרד החוץ, הנציגויות במשרד החוץ, לא מתוקצבות.
יעל לינדנברג
לא. זאת לא פעם ראשונה שאני שומעת.
היו"ר דוד אמסלם
מה עשית עם זה?
יעל לינדנברג
אני יכולה לחזור ולומר שוב. במסגרת החתימה על סיכומים תקציביים, המשרד בעצם אומר שזה סדר העדיפויות שלו והוא רוצה שיתקצבו נושאים כאלה וכאלה. יש דין ודברים ומחליטים על תקצוב. הנושא הזה היה על הפרק ולא עמד ראשון בסדרי העדיפויות של רשות האוכלוסין.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להבין. הביומטרי הוא שאלה של סדר עדיפויות? אם הממשלה קיבלה החלטה לעבור לביומטרי?
יעל לינדנברג
רוצים לעשות הסטות תקציביות בתוך המשרד מדברים אחרים, אין בעיה.
היו"ר דוד אמסלם
לא שאלתי על הסטות. מהרגע שהממשלה קיבלה החלטה. אני כנראה לא מבין את האירוע. משרד הפנים מתנהל עד היום כפי שהתנהל. יש לו את התקציב שלו, יש לו את ההשתלמויות, יש לו מתנות לחג, יש לו תקציב כיבוד, יש לו הכול, כמו שאצלכם יש. יום אחד באו ואמרו לו שמדינת ישראל החליטה – לא אתם – שעוברים לביומטרי. בא עמוס ושאל מה זה ביומטרי. אמרו לו שישאל את יוגב. בא יוגב והכין מסמך. הוא אמר בכמה מלים מה זה ביומטרי ואמר, חבר'ה, כך זה עולה. זה עולה עשרה שקלים. אמרו לו, טוב, אנחנו נדבר עם האוצר שיעביר אליך את עשרת השקלים. זאת החלטת ממשלה. אתם הבאתם לו את עשרת השקלים אבל בקצה יש כנראה עוד מישהו בחוץ לארץ שצריך עוד שקל אחד. אתם לא רואים את הקשר בין הדברים?
יעל לינדנברג
אני שוב אומרת.
היו"ר דוד אמסלם
או את אומרת שהוא יעביר אליהם את הכסף.
יעל לינדנברג
לא. אני אומרת שיש את הסיכום התקציבי וזה לא עלה בדרישות הראשוניות של המשרד.
היו"ר דוד אמסלם
אני אגיד לך למה. אני עכשיו הבנתי למה. בגלל שמשרד הפנים הוא לא ראה את עצמו אחראי על הנושא הזה. הוא אמר שהיות ושם האצלת הסמכויות היא באמצעות שר החוץ, הוא לא הרגיש אחראי. הוא אמר שהוא מטפל בארץ. בחוץ לארץ, עזוב אותי, לא אני. יש הרבה צרות בחוץ לארץ. דרך אגב, איך הם מנפיקים היום את הדרכונים? הרי גם שם מישהו צריך להנפיק אותם, מישהו צריך לתת להם את הדרכון עצמו, תמונות, לא יודע בדיוק מה. גם שם זה עולה כמה שקלים. אני מניח שהם לא מתקצבים אותם.

את לא רואה את כל הביומטרי כמכלול אחד?
יעל לינדנברג
אני רואה את כל הביומטרי כמכלול אחד על פי הדרישות שעלו. זאת דרישה חדשה שעולה וכרגע אין מקורות תקציביים.
היו"ר דוד אמסלם
אני עכשיו שואל אותך ברצינות. נהיה דקה רציניים. אמרתי, שימי בצד את השבלונה. אני גם לא מאשים אותך כי לך אמרו פלאג מספר והתייחסת לזה. באו למשרד האוצר ואמרו לו, שמע, הביומטרי עולה. כמה הוא עולה? כמה מיליארדים.
ברוך דדון
הפרויקט עצמו, כל הפרויקט?
היו"ר דוד אמסלם
כולל שתייה. הכול.
ברוך דדון
הפרויקט עצמו בגדול תוקצב בשנת 2007 בכ-780 מיליון שקלים, הכול מכל כל. כל שנה אנחנו מגישים את מה שאנחנו צריכים לאותה שנה.
היו"ר דוד אמסלם
אם ב-2007 מדובר ב-780 מיליון, בגדול הסכום כבר עלה למיליארד וחצי שקלים.
ברוך דדון
לא. אנחנו עדיין בתחום שלנו. לא חרגנו מהמסגרת. אין חריגה מהמסגרת הכללית. לגבי הדיונים שהיו בנושא של משרד החוץ, בשני דיונים או בשלושה דיונים, גם ב-2017 ו-2018 וגם לפני כן, רשמנו את זה בדרישה שלנו. נאמר לנו שזאת בעיה של משרד החוץ ולא שלנו. לתעדף את זה אצלי, לקחת עכשיו מתוך התקציב שלי - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא ביקשתי. יעל, אני שואל שאלה. הרי בסוף בסוף, חוץ מהכסף יש להם גם אחריות לנושא. את הרי רואה שיש איזושהי בעייתיות. הרי הם דיברו אתך על משרד החוץ. אני מניח שהיית צריכה לשאול מה זה משרד החוץ, תנו לי עשר דקות סקירה, כמו שאני עושה עכשיו. היית מבינה שגם הם צריכים דרכונים. דרך אגב, אם אני מחבר את מה שאמר מאיר, הזמני לא טוב להם. הוא אומר שזאת פרצה שיכולה להביא להם אנשים מחוץ לארץ בזהויות שונות. זה לא בארץ כי בארץ סביר להניח שכבר כולם יהיו במאגר. הוא מתכוון לאלה שנמצאים בחוץ לארץ. אתם מבינים שיש כאן איזו פרצה. אנחנו בונים אחלה מאגר אבל יש לנו פרצה, חבל על הזמן. את מבינה לבד שזה חלק מהתהליך. זה עולה כסף, אז את לא שואלת מה נעשה אתם?
יעל לינדנברג
לא. הסיטואציה, קודם כל, היה לנו את השיח מול רשות האוכלוסין ואני אומרת כאן בגלוי שאני עובדת עם רשות האוכלוסין. ככל משרד החוץ נדרש לתקציב, אני משערת שזה עלה בסיכומים התקציביים של המשרד.
סטלה ראפ
משרד החוץ ביקש לא פעם ולא פעמיים את התקציב הייעודי לפרויקט הזה שמוערך לתכנית חומש לחמש שנים ב-35 עד 40 מיליון שקלים ולא קיבל. לא רק שלא קיבל אלא הוא קיבל גם קיצוצים.
היו"ר דוד אמסלם
עם מי דיברתם על זה?
סטלה ראפ
הרפרנט שלנו. ראש חטיבת תקציבים פנה בדרך המקובלת לרפרנט יותר מפעם אחת כולל במסמך שהוגש לאחרונה על ידי המנכ"ל.
היו"ר דוד אמסלם
מה אמרתם לו?
סטלה ראפ
כתבנו מה הפרויקט ומה צריך בשבילו. לא קיבלנו.
היו"ר דוד אמסלם
אחרי שלא קיבלתם, מה אמרתם לו? אמרתם לו שהכול טוב?
אייל סיסו
לא.
היו"ר דוד אמסלם
תבינו מה קורה כאן. יש כאן פורשה שבונים אותו במפעל. אתם אחראים על כמה ברגים. את הפורשה ממשיכים לבנות. או שעוצרים את הכול, אז אני מבין. אבל זה ברור שהם הולכים לשים עכשיו מיליארד שקלים כאן בנתיב הזה וכאן, בנתיב הזה, חסרים 35 מיליון שקלים שאמורים להשלים את הסיפור הזה.
סטלה ראפ
שמהווים, רק לידיעת כבוד היושב ראש, פחות מההכנסה השנתית שאנחנו מכניסים בנציגויות בחוץ לארץ לאוצר המדינה. כל שנה אנחנו מכניסים כ-34 מיליון שקלים.
היו"ר דוד אמסלם
מהדרכונים.
סטלה ראפ
כן.
היו"ר דוד אמסלם
מהסעיף הזה.
סטלה ראפ
כן. מכל האגרות לטובת אוצר המדינה.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי לטובת אוצר המדינה. למה הם התנגדו לזה?
סטלה ראפ
אני מניחה שמערכת השיקולים עומדת בפניהם. אני לא יכולה לדבר בשמם.
היו"ר דוד אמסלם
אבל מה עשיתם עם זה?
סטלה ראפ
אנחנו יושבים ומטקסים עצה עם חברינו.
היו"ר דוד אמסלם
יש לכם שר שקוראים לו ראש הממשלה. הוא מודע לנושא הזה?
סטלה ראפ
אני לא יודעת. המנכ"ל שלנו מודע לכך והעלה את זה עוד פעם בדרישות לתוספת תקציב וכולי. מודעים לזה אבל עוד לא קיבלנו אגורה.
היו"ר דוד אמסלם
יעל, מה את אומרת? אני חוזר אליך.
יעל לינדנברג
אני שוב אומר. אני לא הייתי בדיונים מול משרד החוץ.
היו"ר דוד אמסלם
את חושבת שזה צריך להיות נושא שיושב במשרד החוץ?
יעל לינדנברג
אני לא חושבת שזה מה אני חושבת.
היו"ר דוד אמסלם
נניח שהצבא אמור לתת איזשהו סיוע למשל לישובים באבטחה של כמה חיילים. נגיד שהם עולים כמה לירות ובא הצבא ואומר, שמע, לי חסרים מיליון שקלים לטובת הנושא הזה, להעביר את החיילים האלה לישובים עליהם הם אמורים לשמור. הם אמורים לשמור על הקטע המוניציפאלי. נראה לך סביר שאני אגיד לו עזוב אותך משטויות, אנחנו ניתן את המיליון שקלים לעיריות והן יגייסו את החיילים?
יעל לינדנברג
אני ממשרד האוצר אבל זה לא מתפקידי להגיד היכן אני חושבת שזה צריך להיות.
היו"ר דוד אמסלם
למה לא? אתם לא תאמינו כמה דיונים יש לי אצלכם עם החבר'ה שלכם שהם גם אומרים איפה הכסף צריך להיות, באיזה משרד, באיזו מחלקה. את יודעת איזה ויכוחים יש לי כאן אתכם? תשאלי את ערן ניצן. תשאלי את יוצר. אני מצפה שמישהו שיושב באוצר וגם אחראי על הכסף, שיפתח קצת את הראש. את לא פקידה קטנה.
יעל לינדנברג
אין בעיה. התקציב הזה - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, שאותו פקיד יבוא וישאל אותם מה זה, ספרו לי, ספרו לי מה קורה במשרד החוץ, יכול להיות שיש עוד מקום שאני לא יודע עליו. מדובר במיליארד שקלים.
יעל לינדנברג
אני אחזור על המנטרה של סדרי עדיפויות.
היו"ר דוד אמסלם
כשאין לך תשובה את חוזרת למנטרה?
יעל לינדנברג
לא. אני אומרת שזה אותו עניין. אנחנו מדברים על משרד החוץ שגם אתו היו דיונים בסיכום התקציבי. שוב, סדרי עדיפויות של המשרד ועל פי זה מקבלים את התקציב. אני לא יודעת היכן זה נמצא בסדרי העדיפויות של המשרד. יכול להיות שבגלל זה הוא לא קיבל את התקציב.
היו"ר דוד אמסלם
אני אשאל שאלה אחרת. אני עשיתי כאן דיון לגבי תעודת הזהות. דרך אגב, אתם מנפיקים גם תעודות זהות או רק דרכונים?
סטלה ראפ
רק דרכונים.
היו"ר דוד אמסלם
אם כן, זאת שאלה לא טובה.
יוגב שמני
הדרכונים הביומטרים מונפקים בירושלים, במדפיס הממשלתי.
היו"ר דוד אמסלם
רבותיי, אנחנו הולכים סביב עצמנו ותראו מה אני אעשה. יש כאן משהו שהוא לא סגור ובסוף תמיד אנחנו מגיעים לכמה שקלים בקצה שעוצרים את כל התהליך.

אני מבקש לזמן אלי. מי אחראי אצלכם ברמת סגן הממונה על התקציבים?
יעל לינדנברג
או ערן ניצן או עופר.
היו"ר דוד אמסלם
מי אחראי על משרד החוץ?
אייל סיסו
ניר אמסל.
יעל לינדנברג
ניר אמסל הוא הרכז.
היו"ר דוד אמסלם
תחת מי הוא עובד?
יעל לינדנברג
תחת עופר מרגלית.
היו"ר דוד אמסלם
תזמיני את עופר מרגלית ואת ערן ניצן ואת יוצר. אני צריך רק אחד ממשרד החוץ. מי זה?
יוגב שמני
אצלנו זה אורי שיינין.
היו"ר דוד אמסלם
במקום יוצר, אורי שיינין.
סטלה ראפ
אני מציעה שיהיה רח"ט התקציבים שלנו עם אחד מאתנו.
היו"ר דוד אמסלם
מי זה?
סטלה ראפ
זאב הראל.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה גם את יוגב ואת עמוס.
יוגב שמני
גם את אלי אלפסי שהוא מאגף התקציבים שלנו.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. ברוך, גם אתה רוצה להיות?
ברוך דדון
אם צריך.
סטלה ראפ
אחד מאתנו יהיה.
היו"ר דוד אמסלם
מי? תגיד לי מי.
סטלה ראפ
את מי אתה רוצה?
היו"ר דוד אמסלם
לא משנה. תחליטו אתם.
סטלה ראפ
אייל יהיה כאן.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. תזמיני את אייל סיסו. אנחנו נעשה דיון לגבי הנושא הזה. תזמיני גם את יעל.
יעל לינדנברג
אני עובדת עם אורי.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. תבואי עם אורי.

אנחנו ננסה לסגור את הפינה הזאת.
סטלה ראפ
נהיה אסירי תודה. הרעיון הוא בעצם לקדם. אנחנו מדינה אחת.
היו"ר דוד אמסלם
הכול ברור. תודה רבה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 15:10.

קוד המקור של הנתונים