ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 23/01/2017

דיווח שר המדע והטכנולוגיה, ח"כ אופיר אקוניס, על פעילות משרדו

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 96

מישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה

יום שני, כ"ה בטבת התשע"ז (23 בינואר 2017), שעה 11:15
סדר היום
דיווח שר המדע והטכנולוגיה והחלל, ח"כ אופיר אקוניס, על פעילות משרדו
נכחו
חברי הוועדה: אורי מקלב – היו"ר

מנואל טרכטנברג

חיים ילין

יעל כהן-פארן
חברי הכנסת
מיכאל מלכיאלי
מוזמנים
שר המדע והטכנולוגיה והחלל אופיר אקוניס

פרץ וזאן - מנכ"ל משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל

אברהם ענתי - סמנכ"ל משרד המדע, משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל

ליבי עוז - דוברת המשרד, משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל

חגית שוימר - סגנית מדען ראשי, משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל

נדב דואני - ראש לשכת השר אקוניס, משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל

אנדריי ברויסמן - מנהל תחום מדע יישומי והנדסי, משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל

יוסף אסף לוי - רגולציה ופרויקטים, משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל

ישראל חשין - יועץ לענייני המגזר החרדי והתורני, משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל

אילנה לוי - מנהלת האגף לקשרי חוץ, משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל

נתנאל מזאה - מנהל אגף מדע וקהילה, משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל

אלה שטראוס - מנהלת תחום כימיה, אנרגיה, חומרים וננו טכנולוגיה, משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל

יוסי קאליפא - מנהל תחום מחקרים במדעי החיים, משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל

שרון יגור קרול - מנהלת תחום מדעי הרפואה, משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל

משה בן ששון - מנהל מדעי מים, חקלאות וסביבה, משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל

סקיי גרוס - מנהלת תחום מדעי הרוח והחברה, משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל

יעל ימין - מנהלת תחום אוריינות דיגיטלית, משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל

פדיל סלאח - מנהל מדעי פיזיקה ומתמטיקה שימושית, משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל

עידית חכימי - מנהלת תחום בכירה מדעי החברה וההתנהגות, המשרד לביטחון פנים

שי סופר - מדען ראשי, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

פנינה אל על - סגנית מנהלת מח' לשת"פ תרבותי, משרד החוץ

אבי בלסברגר - מנכ"ל, סוכנות החלל הישראלית

ענבל קרייס - סגנית מנהל מבת חלל, התעשייה האווירית

משה פולק - מדען ראשי בלמ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

שלמה שריג - חוקר, מו"פ קטיף/שדות נגב, מרכזי מו"פ אזוריים

יונתן גורליק - מנהל מדעי, מרכז מו"פ אזורי יהודה, מרכזי מו"פ אזוריים

ענבר אדמון גולדשטיין - מנהלת קשרי ממשל ומדיניות, עמותת תפוח

משה פריאל - מנהלת קשרי ממשל ומדיניות, עמותת תפוח

שמעון חננאל - מנהלת קשרי ממשל ומדיניות, עמותת תפוח

חניתה חפץ - שדלן/ית (פוליסי בע"מ), מייצג/ת את עמותת עד"י (לקוחות קבועים נוספים שנושא הישיבה נוגע אליהם באופן ישיר: HPI, חינוך לפסגות, תעשייה אווירית)
מנהל/ת הוועדה
ענת לוי
רישום פרלמנטרי
הדס גור, חבר המתרגמים

דיווח שר המדע והטכנולוגיה, ח"כ אופיר אקוניס, על פעילות משרדו
היו"ר אורי מקלב
אני מתכבד לפתוח ישיבה של ועדת המדע והטכנולוגיה, היום יום שני, כ"ה בטבת תשע"ז, ה-23.1.2017. על סדר יומנו דיווח שר המדע והטכנולוגיה, חבר הכנסת, אופיר אקוניס על פעילות משרדו. אני באמת מתכבד גם בהופעתך בפנינו, כבוד השר, גם אנחנו יודעים שזאת לא ההופעה הראשונה שלך. בכלל לא ההופעה הראשון אבל זה גם לא הדיווח הראשוני. זה דיווח שהוא מתמשך אז זה מראה ומשקף כמה דברים. ראשית, רצף שלטוני של משרד המדע והטכנולוגיה, זה לא היה כל כך ברור וגם רצף אישי שלך של קובע המדיניות שיש לזה חשיבות מאוד גדולה. אנחנו גם מבחינתנו יש לנו כבר דיווחים קודמים שאדוני השר דיווח בפני הוועדה עם תכניות עבודה ואנחנו היום כבר יודעים למדוד מה התקדמו ומה התכניות לעתיד. זה לא רק תכניות לעתיד, אלא גם דברים שהתקדמו. אני חושב שכולם מרגישים את זה, ובוודאי אנחנו בכנסת מרגישים את זה, לא רק בוועדת המדע, שמשרד המדע והטכנולוגיה התקדם בתקופה האחרונה. המשרד הזה גם ראינו בעקבות הפעילות או גם התקציב, לא משנה, מה שהגיע קודם. אנחנו יודעים גם שהגדלת התקציבים באופן דרמתי בהרבה נושאים יש לה השפעה על הפעילות וזה גם מראה באמת על הנחיצות ועל היום, על החשיפה ועל הצורך בעבודת משרד המדע והטכנולוגיה. אנחנו יודעים שתקציב זה לא גשם נדבות, אם אין פעילות מאחורי זה לא ממהרים לתת הרבה גם בתחום המחקר שבוודאי תרחיב בנושא הזה.

בנושאים שאנחנו יודעים שהיום משרד המדע והטכנולוגיה עסוק בהם שזה מגוון נושאים ובמגוון האוכלוסיות ולכל המגזרים בדגש לכל המגזרים. אנחנו יודעים ממחשב לכל ילד ועד לנושא לווינים או מקייטנות טכנולוגיות, סל מדע ועד הסכמים בין מדינות גם בתחום המחקר שהם הסכמים חשובים מאוד וגם בהסכמי מסחר שהמשרד שותף. מעבר לתועלת יש לזה גם נושא של חיזוק קשרי החוץ והקשרים המדיניים שלנו. אנחנו כוועדת מדע וטכנולוגיה גם ערים לדבר הזה וגם נחשפים מעבר למה שהמשרד באמת מדווח עליו. יש לנו יותר יותר בקשות ומשלחות שמבקשות להיפגש עם ועדת המדע והטכנולוגיה. משלחות מיוחדות. גם ועדות מדע וטכנולוגיה במקומות אחרים, במדינות אחרות, רוצות ללמוד על המעצמה הטכנולוגית שהיא מדינת ישראל. מאוד מאוד מעריכים את היכולות שלנו. רוצים ללמוד גם איך זה מגיע ומה אפשר גם לחזק את הקשרים. במיוחד בתקופה האחרונה היו מהודו, גרמניה, אנגליה. מחלקת קשרי החוץ של הכנסת איתנו בקשר רציף עכשיו האיחוד האירופי רוצים גם כן לבוא, דבר ללא תקדים שהיה. ובאמת הנושא של השיתוף פעולה ומה שיש בתחום המדע והטכנולוגיה הוא נושא שהיום תופס מקום מרכזי מאוד.

אדוני השר, אותך עוד לא הכניסו לקבינט, אבל במדינות רבות היום שר המדע והטכנולוגיה הוא שר שנחשב מהשרים הבכירים. אין להם הפריבילגיה שלנו, אנחנו צריכים להתמודד עם שר ביטחון ועם שר לביטחון פנים שהיום כאן מאוד מאוד מרכזיים. אבל במדינות אירופה, ודאי שמדע וטכנולוגיה. הם יודעים את גודל האחריות במגוון הנושאים שיש, ודאי תגע בהם, אנחנו גם נרצה להרחיב.

אני באמת בהזדמנות הזו מבקש גם להודות ולציין את שיתוף הפעולה שיש בין משרד המדע והטכנולוגיה לוועדת המדע והטכנולוגיה. אנחנו גם באותו שם, אבל יש שיתוף פעולה ורואים את המדיניות עין בעין. הדברים החשובים, שחשובים לוועדה במגוון הנושאים: גם בתחום מחקר, גם בתחום המדענים, גם בתחום הפעילות הרבה, החשיפה כפי שאתם שמתם את זה, בהחלט, בדגשים של עידוד מצויינות, הנגשת המידע, המדע, בדגש על פריפריה גם גאוגרפית וגם חברתית, קידום אוכלוסיות מועדפות בעניין הזה, שיתוף הפעולה עם הרשויות המקומיות והתמיכה הגדולה גם במרכזי מחקר. אנחנו גם רוצים את הנושא של המדענים בכל המשרדים. גם דיברנו על כך שצריך לקדם את הנושאים האלה כמו פרויקט להבה של צמצום פערים, יש לו חשיבות מאוד גדולה שאנחנו שמים דגשים. גם בתחום החינוך מאוד ואני חושב שנעשתה שם פעולה יפה. זה חלק מהדגשים שלנו וזה הדגשים שלכם כך שאנחנו חושבים שבאמת צריך לציין את השיתוף פעולה.

אני גם אגיד לחברים, לא היינו צריכים לדחוק בך להגיע לפה. אמנם יש לנו איזה חיוב של שרים להופיע בפני הוועדות הרלוונטיות, אבל לפעמים צריך לדחוק, לפעמים זה נסחב. יש לך מה לא פחות ממה שהעגל רוצה לינוק הפרה רוצה להניק דהיינו יש על מה לדבר, לכן אנחנו נמצאים פה בזמן שהגדרנו. בבקשה אדוני השר.
שר המדע, הטכנולוגיה והחלל אופיר אקוניס
תודה לך אדוני היושב ראש, חברי, חבר הכנסת, אורי מקלב. אני מבקש לברך את חברות וחברי הכנסת שהגיעו לדיון החשוב הזה: חברת הכנסת פארן, חבר הכנסת ילין, חבר הכנסת מלכיאלי את מנהלת הוועדה, מנכ"ל משרד המדע פרץ ואזן ואת כל האורחים והמשתתפות והמשתתפים בדיון הזה.

אתה ציינת בצדק, אדוני היושב ראש, שאני בא לכאן באהבה רבה ובחדווה רבה ובשמחה משני טעמים. קודם כל ועדת המדע היא הוועדה המפקחת עליי כשר מדע והכנסת כפרלמנט זהו הגוף שיותר מאשר בעיני צריך לחוקק את עצמו לדעת. כפי שמתנהגת הכנסת האחרונה והקודמת לה, צריכה לפקח על הממשלה במדינה דמוקרטית. ככה זה, זה הפרדת רשויות, זה בדיוק הדבר שצריך להתרחש. יותר מאשר לחוקק פה עד ארבע לפנות בוקר חוקים שאף אחד בכלל לא יודע מה רוצים ממנו אני חושב שאתם צריכים, חובתכם, לפקח עלינו ואני רואה בדיווח הזה, כמובן, חלק - - - העובדה שאנחנו נחשוף לציבור הצופים בערוץ 99 ובמקומות נוספים את הפעילות של משרד המדע זה עוד מקום לחשוף את הפעילות של משרד המדע וכמובן להעביר לכם כמתבקש דיווח. בדקתי כמה פעמים הייתי פה מאז שהתמניתי לשר מדע בספטמבר 2015, זוהי כבר הפעם השביעית שאני כאן. ואני חושב שבזמן כל כך קצר של כהונה שתמשך כמובן עוד הרבה, אבל עד לרגע זה, בזמן הקצר של הכהונה אני חושב שנשבר כאן שיא של כל הזמנים של הופעה של שר מדע בפני ועדת המדע. ואני רק מאחל לבאים אחריי לשבור את השיאים הללו, אבל לא יותר מדיי כן? ואני גם לא מצפה שזה יקרה בזמן הקרוב אז זה בסדר.

אני אבקש לסקור בקצרה את הפעילות מאז ההופעה האחרונה כאן. ההופעה האחרונה הייתה בפגרת הקיץ כאשר לדאבון הלב צפינו כולנו בעיניים כלות ועצובות כיצד מתפוצץ הלווין עמוס 6 ועל פי בקשתך התקיים דיון מיוחד. וקודם לכן, בקיץ, בתחילת המושב, קיימנו את הדיווח הדו שנתי. לא דיווח שנתי, אתה ואני, אדוני היושב ראש, הגענו למכניזם של דיווח דו שנתי. אני מקווה שגם שרים אחרים עושים זאת בוועדות אחרות שהם נדרשים לכך. הדבר העיקרי שאנחנו צריכים לו, נזקקים לו בפעילות המשרד זה כסף. כל כך פשוט. אני אומר לוועדה, האם אני מרוצה מתקציב המשרד? התשובה היא לא. היה לנו מאבק קשה שניהל מנכ"ל המשרד עם אגף תקציבים במשרד האוצר. זה נכון, אתם רואים את הגרף העולה משנת 2010 יש כאן גרף עולה תראו איזה מן תקציב עלוב היה ב-2010. זו בושה שהייתה לממשלה אז שתקצבה את המשרד ב-146 מיליון ₪. זה פשוט לא יאומן. משרד שהוא פאר היצירה, בחזית הטכנולוגיה העולמית מתוקצב בסכום כזה. אבל תראו איך לאט לאט, בזכות קודמיי, צריך להודות לשר הרשקוביץ, לשר פרי, שהיו קודמיי בתפקיד, מעלים את הסכום בהדרגה. בהדרגה לא קטנה אני מוכרח להגיד לכם. אחר כך יש ירידה בתקציב 2015 שאני מזכיר לכם שהייתה שנת בחירות ובשנת בחירות בדרך כלל ממשלה, כל ממשלה מתפקדת בחסר וגם אין תקציב, אבל תראו שמתקציב 2016 שוב הגרף עולה למעלה ואנחנו שברנו בעצם בזמן כהונתי בעיצוב תקציב דו שנתי של 2017-2018 את תקציב משרד המדע לשיא של כל הזמנים. אנחנו מתחילים מ-443 מיליון ב-2017 ואנחנו לקראת תקציב 2018 שכבר אושר בכנסת והוא יתקרב לחצי מיליארד ₪. אני כמובן מסייג בדיווחי לכנסת, לדאבון הלב, כבר היה פלט אחד, עוד יכול להיות שיהיו עוד פלטים בתקציב המדינה והוא יחול על כל משרד הממשלה, אבל אני מקווה ש - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
יש רק עודפים לא?
שר המדע, הטכנולוגיה והחלל אופיר אקוניס
כן, אגב עודפים, אני מאוד מקווה שהעודפים הללו ישוחררו לטובת הציבור כי אני לא לוקח את הכסף הזה לפעילותי הפרטית.
חיים ילין (יש עתיד)
יש במפלגה שלך כמה חברי כנסת שיכולים לכולנו לתת שיעורים איך להצביע נגד התקציב ולקבל 250 מיליון ₪ ל - - -
שר המדע, הטכנולוגיה והחלל אופיר אקוניס
אני לא מעורב בעניינים אלה, הראש שלי, ברוך השם, במסגרת אחריותי המיניסטריאלית.
חיים ילין (יש עתיד)
אתה שר, אבל יש ח"כים שיכולים לעזור.
שר המדע, הטכנולוגיה והחלל אופיר אקוניס
טוב. נדבר איתם. הנגשת המדע - - - מה עושים עם הכסף. מה עושים עם הכסף הזה, אני חושב שכדאי לדעת, חבר הכנסת ילין, כאשר אני הייתי כאן בנובמבר, נדמה לי, 2015 אמרתי לכם - - - כאשר אני הייתי פה ב-9 בנובמבר 2015 ועוד ב-4 בספטמבר, נדמה לי, ביום שבו נכנסתי למשרד, אמרתי שהמדיניות של המשרד תעמוד על שתי רגליים עיקריות. הרגל האחת, הנגשת המדע והטכנולוגיה לכל אזרחי ישראל באשר הם. יהודים, ערבים, חרדים, חילונים, בעיירות הפיתוח, בפריפריה, ביהודה ושומרון, ברמת הגולן, בכל מקום, בכל מקום. ותיכף תשמעו מה אנחנו עושים. הרגל השנייה היא הסכמים הבינלאומיים והפעילות הבינלאומית שאני אתייחס אליה בהרחבה בעוד כמה דקות.

הנגשת המדע לאזרחי ישראל - מה עושים, איך מנגישים אותו? הדבר הזה בקצה הפירמידה, בקצה העליון, ההצלחה הכבירה, הצלחה של כל הזמנים של פרויקט ליל המדענים שהתקיים בחודש ספטמבר ברחבי הארץ במוסדות אקדמיים בכל רחבי הארץ ובו השתתפו 62 אלף משתתפים. זה מספר אדיר. אני לדאבון הלב, הייתי באותה עת בשליחות בארצות הברית והשנה לא השתתפתי, אבל שמחתי לראות את עשרות אלפי המשתתפים שם. אנחנו, כפי שאמרת, אדוני היושב ראש, מיזם האוריינות הדיגיטלית של להבה מופעל בשלושים רשויות מקומיות. אנחנו מעריכים את ההשתתפות של אזרחי ישראל במספר של 70 אלף. מה עושים שם? אלה מרכזים פתוחים מהבוקר עד הלילה בירושלים יש שניים כאלה בשל גודלה של העיר ירושלים, ובשאר היישובים, בפריפריה וביישובים לא יהודיים ישנם אחד בכל ישוב. חלקם, אגב, נותנים שירות ליישובים סמוכים. תיכף אני אספר לכם איך אנחנו הולכים לשכלל גם את המיזם הזה. ושם בהדרכה מדוקדקת של מדריכים מקצועיים, תושבי ישראל, שאינם יודעים בעצם את ה-א'-ב' של שימוש במחשב הם מקבלים לימודים חינם על איך להשתמש במחשב, תוכנות, גרפיקות וכדומה. ואני רואה ילדים, כפי שראיתי בעיר נצרת, נדמה לי, המנכ"ל, שהם היו בכיתה ב' או ג' ועד אנשים ונשים מבוגרות בירושלים או בנתיבות או בקריית מוצקין או ביישובים אחרים שבהם ביקרנו במיזם הזה.

כדי להגדיל את מספר המשתתפים, אנחנו, בעזרת השם, כאשר המכרזים ייצאו לאוויר העולם, גם אנחנו חיים בתוך סבך הבירוקרטיה הממשלתית, המפלצת הבלתי נגמרת של הבירוקרטיה הממשלתי שאני אומר לכם כאן, לא בוועדת המדע, אלא בכנסת ישראל, שאם חבר הכנסת ילין, אתם כחברי כנסת ואנחנו כחברי ממשלה לא נגדע את ראשה של המפלצת הבירוקרטית הזאת, ישראל בצרות גדולות. תאמין לי. שמעתי שזאת אחת המשימות של הממשלה החדש בארצות הברית, מסתבר שגם בארצות הברית יש מפלצת בירוקרטית. אי אפשר עם זה. פשוט לקצר הליכים, להוריד רגולציה, הציבור נאנק, אנחנו נאנקים, בלתי אפשרי. אבל אנחנו ממשיכים בינתיים בכל השיטות האלה. אפשר לשכלל גם, לא חייבים לחיות בכל מיני שיטות כאלה של פעם. יש אפשרות, צריך לאחד בעניין זה ימין ושמאל, קואליציה ואופוזיציה לטובת אזרחי ישראל. הקטנת רגולציה זה אומר שירות יותר טוב לציבור. ולא כל הזמן, עוד רגולציה, עוד ועוד פקידות ועוד ועוד. די כבר יש גבול לדבר הזה. הציבור סובל מזה וגם אנחנו, גם חברי הכנסת. את מכירה את זה היטב מתחום הגנת הסביבה, הגדילו, הגדילו את הרגולציה והגיעו למצב שבו בסוף הדברים מכבידים על הציבור. זה דיון אחר, כמובן.

בכל מקרה, כשהדבר הזה ייצא, כשהמכרז הזה ייצא אנחנו ניתן שירות להרבה יותר יישובים ורשויות על ידי הוצאת ניידות של להבה שיתנו שירות ליותר יישובים על ידי כך שכמובן ביישובים ש- - - אתם מכירים איך זה עובד, אנחנו נותנים את השירות, הרשויות המקומיות צריכות לתת את האכסניה, את המקום שבו בעצם מתאכסן המרכז הזה של להבה, הם אחראים לקיום של המקום הזה. ואנחנו כך נוכל להגיע ליותר רשויות. המספר הזה של 70 אלף משתתפים הוא נמוך מדיי. כמובן, במרכזי להבה, הזכרת את מחשב לכל ילד, לדאבון הלב, בשל סיבות פוליטיות פנימיות אני נאלצתי להעביר את התפקיד למישהו אחר ורבות מההדרכות של המיזם מחשב לכל ילד, שהוא מיזם חברתי מהמעלה הראשונה נעשות במרכזי להבה באופקים, בעכו, במקומות אחרים. שיתוף פעולה חשוב וטוב ואנחנו דוחפים להעצמתו.

אנחנו נעבור לקצה הימני של המגן דוד העליון - התנסויות במוזיאוני מדע. 500 כיתות בשנה בהיקף של 18 אלף תלמידים. בחנוכה אנחנו פתחנו, משרד המדע, בשיתוף מוזיאון המדע שנמצא פה בגבעה ממול במוזיאון בלומפילד בירושלים לפעילות עד גיל 18 בחינם. השתתפו בו אלפי ירושלמים וגם שאינם ירושלמים בהצלחה גדולה. וחוץ מזה ההתנסויות במוזיאוני המדע במימון שלנו מתקיימות באופן שוטף בכל רחבי הארץ ובכל מוזיאוני המדע.

שבוע החלל, אנחנו מתקרבים אליו. בשבוע האחרון נמצא כאן מנכ"ל סוכנות החלל, אבי בלסברגר, שנכנס השנה לתפקידו, זו הזדמנות לברך אותו, למרות שהוא כבר השתתף בדיון הקודם בוועדת המדע וגם בוועדות המשנה. ובכן, שבוע החלל התקיים בשבוע האחרון של חודש ינואר. אנחנו מזכירים בשבוע הזה את אילן רמון, זכרו לברכה, שנספה באסון הקולומביה בינואר 2003 ומאז אנחנו בכל רחבי הארץ מקיימים אירועים ו-25 אלף ישראלים - - - למה כתבת כאן למעלה מ-60 אלף משתתפים? מי אומר את זה? אתה מעריך שזה מה שיהיה השנה? זה קצת יותר.
אבי בלסברגר
שנה שעברה היו - - -
שר המדע, הטכנולוגיה והחלל אופיר אקוניס
אז אנחנו מתקנים תוך כדי תנועה.
אבי בלסברגר
שנה שעברה היו 67 אלף.
שר המדע, הטכנולוגיה והחלל אופיר אקוניס
67 אלף משתתפים? נו טוב, אז נותר לך לחצות את הקו הזה בשבוע האחרון של ינואר שזה בעוד שבוע וחצי. אתם בוודאי שומעים כבר את הג'ינגל בתחנות הרדיו שמזמין את הציבור לפעילויות.

יום המדע, אנחנו מתקרבים אליו, אנחנו כמובן נקיים ישיבה מיוחדת של מליאת הכנסת ופעילויות רבות מאוד ברחבי הארץ בהשתתפות, הערכה של 40 אלף משתתפים, יכול להיום שגם נגיע ליותר מזה וכמובן, ישיבה מיוחדת, חגיגית של ועדת המדע. זהו יום המדע שמתקיים או ב-14 או ב-15 במרץ לכבוד יום הולדתו של אלברט איינשטיין, המדען היהודי הגדול ביותר בכל הזמנים. אנחנו גם כן מציינים אותו בכל רחבי הארץ. זה הדגש - - -
היו"ר אורי מקלב
על הובלת חקיקה בעניין.
שר המדע, הטכנולוגיה והחלל אופיר אקוניס
כן תיכף. בעניין זה אולי המנכ"ל או מר דואני יתנו סקירה קצרה איפה הדבר עומד מול מזכירות הממשלה ומשרד התרבות והספורט שאחראי על ועדת השרים לסמלים ולטקסים.

טוב, חוגי המדע, אנחנו כבר בחלק התחתון של המגן דוד. פרויקט חוגי מדע וקייטנות מדע ממשיכים בעוצמה, בתקציבים גדולים. אתם רואים חוגי מדע - 3600 משתתפים, קייטנות מדע - אני רוצה להגיד לכם משהו על קייטנות המדע שהתקיימו בכל רחבי הארץ בקיץ האחרון. אנחנו כמעט בכל היישובים שכמובן ענו לקולות הקוראים אנחנו קיימנו קייטנות מדע. הממוצע בדרך כלל עמד על שני מחזורים ותוך כדי חופשת הקיץ, אנחנו היינו פה בתוך מושב הקיץ, אנחנו לא היינו בחופשה, חופשת הקיץ של התלמידים כמובן, אנחנו מקבלים דרישה כמעט מכל יישוב לפתיחה של מחזור נוסף שלישי של קייטנות המדע, ולכן המנכ"ל כבר קיבל הוראה להערך באופן מוגבר יותר מלכתחילה. הלוואי ונקבל עוד פניות, אבל ברגע זה להתחיל במספר מוגבר של קייטנות מדע כי הביקוש היה אדיר. אני קיבלתי תמונות בוואטסאפ וסרטונים מעתניאל בדרום הר חברון ועד אזור הצפון, קריית שמונה והאזור שם ולוד של קיום אותן קייטנות מדע בכל הארץ, פשוט מראות מרהיבים וביקוש הולך וגובר.

אנחנו עוברים למהפכה אמיתית שקיימנו השנה, אפשר לעבור אליה, הינה היא, רואים הרבה מאוד נקודות על מפת ארץ ישראל ואתם רואים שם את המספר 321 יישובים. אני הייתי כאן בנובמבר 2015 ואמרתי שאנחנו מתכוננים במשרד להשקת סל המדע. קיימנו את הכנס, הכל לפי ההתחייבויות, לפי לו"ז שמוגדר מראש של יעדים שקבעתי אותם כשר מדע בחודש מאי בבנייני האומה בהשתתפות עשרות ראשי רשויות הודענו שבתחילת ינואר נתחיל להזרים את הכסף לטובת פעילויות של הרשויות המקומיות. הקצבנו 30 מיליון ₪ לטובת העניין הזה וכבר פועלות, בהתאם למדיניות - - -

אנחנו אמרנו את הדבר הבא, אנחנו נותנים, בעצם מעבירים מקל לרשויות המקומיות לקיים את פעילויות המדע והטכנולוגיה על פי תפיסתן, כמובן על פי קריטריונים שהכתיב אגף מדע וקהילה במשרד. כי הרי אתה לא נותן כסף כדי לעשות דברים אחרים, אלא אתה נותן כסף כדי לקיים פעילויות רובוטיקה או סייבר, לימודי מדעים מדוייקים, תגבור מדעים מדוייקים, גם אנגלית, אגב, ומתמטיקה כמובן בתוך המדעים המדוייקים הללו והם בוחרים. ואם בנתניה הקימו פלנטריום, אגב המדינה לא תרמה כלום, שתדעו לכם, אני אומר לכם, לדאבון הלב, לי אין את הכלים לבנות פלנטריום, לאחרים אין כלים לבנות פלנטריומים, אבל לתורמים ענקיים מיפן, מיפן, שמעתם מה אמרתי? מיפן הביאו תרומה ענקית לראש עיריית נתניה, חברתנו מרים פיירברג, היא הקימה והפעילויות שיתקיימו בפלנטריום הזה, נדמה לי כחצי מיליון ₪ קיבלה העיר נתניה והיא תוכל להשתמש לעשות גם פעילויות בתוך הפלנטריום החדש שהושק במהלך הקיץ בנתניה. וכמובן בכל רחבי הארץ, מרכז החלל במעלה אדומים או מרכז החלל בירכא או באשדוד או בכל מקום אחר הם יכולים לקיים שם פעילויות על פי הקריטריונים וכבר הכסף הועבר אליהם.

תכניות המצויינות שלנו, הדגל הגדול שחבר הכנסת מקלב היה איתי ביותר מאירוע אחד אבל גולת הכותרת הייתה אירוע שקיימנו כאן באודיטוריום של הכנסת. אתם יודעים, אתם צריכים לעמוד על הבמה ולראות מולכם את ההשתקפות של החברה הישראלית במיטבה. יושבות שם נערות חילוניות לצד נערות חרדיות מן המגזר החרדי לצד נערות מן המגזר הערבי כולן ביחד, והן מקבלות תגבור במדעים. 750 במספר, הן לומדות, המיזם הזה מיועד לכיתות ט' עד יב' ואנחנו מקיימים אותו באהבה רבה. אני חושב שטקס הסיום הבא יתקיים בפברואר בתל אביב וגם שם כולכם מוזמנים לראות את פאר היצירה, מדעניות העתיד, דחיפה גדולה במסגרת העדפה שלנו לקידומן של נשים במדע וגם לזה נתייחס בהמשך. כמובן, פרוייקט החונכות ללימודי מדעים על ידי 3000 בני נוער נמשך וגם מתוקצב השנה בשיא של כל הזמנים כפי שהמשרד הוא בשיא של כל הזמנים.

אני עובר לרגל השנייה של פעילות המשרד שהודעתי עליה גם כן כרגל עיקרית. תראו, ישראל היא מעצמה. היא לא מעצמה צבאית, היא לא מעצמה - - - גם פה יש לנו הרבה מה ללמד כמה מאויבינו וכמה מידידינו אפילו, אבל בטכנולוגיה ובחדשנות אנחנו מעצמה. ראיתי את הטבלה שאומרת שאנחנו במקום השני אחרי שוויץ. טוב, תרשו לי לחלוק על הטבלה הזאת, אני חושב שאנחנו במקום הראשון. מי שהוציא את זה ה-OECD אני חושב שאנחנו עוקפים גם את שוויץ. אני אמור לצאת לג'נבה בסוף פברואר למאיץ החלקיקים שנמצא שם, אני אבחן מקרוב את הדבר הזה. אנחנו מעצמת טכנולוגיה וחדשנות מן המעלה הראשונה. בישיבה הקודמת, אדוני היושב ראש, היינו בשיאו של שיח מכוער ואלים שהובל על ידי תנועות ה-BDS לקידום חרמות על ישראל. כך אני אמרתי, אני צוטטתי גם מתוך הישיבה הזאת, כל מי שרוצה להחרים מוזמן להחרים, ההפסד כולו שלו. ואתם חושבים שיש חרמות? מישהו בחדר הזה חושב שיש חרמות בתחום המדע והטכנולוגיה או בתחום המדע והחדשנות התשובה היא לא רק שלא, אלא ההיפך הוא הנכון. נמצאת כאן אילנה שמרכזת את הפעילות הבינלאומית שלנו במשרד המדע. אני רוצה להראות לכם, תראו למטה איזה הסכמים אנחנו חתומים עליהם כבר בתחום המדע והטכנולוגיה ואיזה הסכמים ייחתמו בהמשך השנה.

קודם נעשה את מה שכבר קיים. באסיה, אנחנו בהסכמים עם דרום קוריאה, בהסכם עם סין שאני חתמתי עליו בבייג'ין בדצמבר 2015 עם ידיד גדול של ישראל, ואן גנק, זה השם שלו. הוא שר המדע והטכנולוגיה של סין והוא אומר לי במשרדו בבייג'ין, כבוד השר, אנחנו מבקשים ללמוד מכם איך להיות אומת הייטק. אומר את זה שר המדע של סין, זאת רק המדינה המאוכלסת ביותר בעולם, זאת רק המדינה שיש לה משקל כבר מאוד בשיח הבינלאומי המסחרי, הכלכלי והטכנולוגי. מוחרמים, חרמות, יוזמות עלובות, אין לזה שום שחר, אין לזה שום קשר למציאות. אנחנו בהסכם קיים עם יפן, ועתיד לחתום שר המדע, עבדכם, ככל הנראה יחד עם מנכ"ל סוכנות החלל הישראלית בסוף חודש מרץ אני אמור לצאת לביקור עבודה חשוב מאוד בראשות משלחת של אנשי עסקים שכבר עמלים עליו במשרד החוץ וגם עם חברי כנסת, דרך אגב, שהכנסת תחליט מי הם, עוד שלושה במספר, שיצטרפו על פי החלטת יושב ראש הכנסת אליי לביקור הזה כפי שהצטרפו אליי להודו שתיכף נגיע אליה. טייוואן כבר חתומה. בהודו חתמתי בניו דלהי בתחילת דצמבר בביקור שהיה - - - אנחנו הרי נוסעים רק לבלות. כן, מה אומר הציבור? הח"כים נוסעים לבלות ולעשות חיים בחו"ל. זה גם כן, צריך לנפץ את הדבר הזה. אני אומר לכם, אני מאז הטירונות לא הייתי במסע כומתה כזה או בטירונות כזאת כמו שהיה לי במסע להודו יחד עם חבר הכנסת, קודמי, שהזמנתי אותו איתי, יעקב פרי, חברת הכנסת רוזין וחבר הכנסת ועקנין. אתה בטובך, אדוני היושב ראש, צר לי, קיבלת החלטה שגויה - - -
היו"ר אורי מקלב
ידעתי מה הולך להיות.
שר המדע, הטכנולוגיה והחלל אופיר אקוניס
הוא ידע שזה מסע כומתה. קיבלת החלטה שגויה לוותר על המסע. אנחנו עבדנו 18 שעות ביממה. היינו בניו דלהי בסדרת פגישות ששם חתמתי על ההסכם עם שר המדע ההודי. פתחנו תערוכה. השתתפנו ביום מדע וטכנולוגיה עילית, הייטק, בבנגלור, שהיא עמק הסיליקון של הודו. וכמובן, הסכם חדש להעמקת שיתוף הפעולה עם הודו. עם טייוואן יש לנו הסכם. זה רק המזרח הרחוק שיש שם תשוקה כבירה לשיתוף פעולה עם ישראל כפי שנאמר לי גם על ידי סגן ראש ממשלת ויטנאם שביקר כאן לא מזמן וכמובן פגשתי אותו.

אירופה. אירופה גם כן זירה חשובה ביותר. המקום הזה, ועדת המדע, היא כן מקום נכון להודות לאיחוד האירופי שאיתו יש לי הרבה מאוד חילוקי דעות בעניין המדיני, אבל אין לי חילוקי דעות בעניין המדעי. אתם יודעים, צריך לשים בצד את שני הדברים. יש תרומה גדולה מאוד של ה-EU גם לליל המדענים, גם ל-arise on 20/20, מה צריך כבר לחדש וגם למיזמים גדולים מאוד כשהם עושים נפריד ואני עושה את ההפרדה. כשלי יש משהו לומר לחבריי באיחוד האירופי על המדיניות השגויה שלהם בעניין המדיני אני אומר להם את זה כשאני אומר להם מילים טובות. בעניין המדעי, גם אומר להם את זה. צריך להפריד בין שני הדברים ואני עושה את ההפרדה הזאת. ובכן, פה אגב, ההסכמים אגב הם בילטרליים. הם לא הסכמים עם ה-EU. איטליה, צרפת, אנגליה, גרמניה, פורטוגל, רוסיה, שגם בה ביקרתי ופתחתי את ועדת החדשנות שבה היינו יושבי ראש משותפים עם רוסיה בחודש אוקטובר כשכבר הייתה מוסקבה מושלגת כבר ועוד אנחנו השמש כאן זרחה, ברוסיה זה היה במוסקבה. באוקראינה יש לנו כמובן הסכמים, בפולין, ועם הרפובליקה הצ'כית אנחנו מצפים, נדב, נדמה לי, לבואו של סגן ראש הממשלה של צ'כיה ואנחנו נקבל אותו כאן באהדה גדולה כפי שאנחנו מקבלים את כל האורחים.

צפון אמריקה, ארצות הברית נחתם בפברואר הסכם להעמקת שיתוף הפעולה בנושא מדעי המוח בלוס אנג'לס. אילנה, כן, אני מדייק?
אילנה לוי
ברפואה.
שר המדע, הטכנולוגיה והחלל אופיר אקוניס
ברפואה כן. אה מדעי המוח זה היה מזמן.
אילנה לוי
היית בכנס שם.
שר המדע, הטכנולוגיה והחלל אופיר אקוניס
נכון. הכנס היה של מדעי המוח, אבל נחתם הסכם להעמקת שיתוף הפעולה עם ה-state השישית בגודלה בכלכלה העולמית, לא בארצות הברית. המדינה השישית בגודלה מבחינת כלכלה היא מדינת קליפורניה. כידוע לכם, state בתוך ה-United states שם נחתם ההסכם. והסכם חדש שנחתם בין קנדה לישראל על ידי המנכ"ל פרץ וזאן.

מה אנחנו מצפים ב-2017 ו-2018 הצפויים - הסכמים להעמקת שיתוף הפעולה בתחום המדע והטכנולוגיה עם אוסטריה, דנמרק והולנד. כמובן, הסכם ה-gender net שאנחנו שותפים בו עם ה-EU. הסכם נוסף עם קנדה. אנחנו רוצים לפתוח שתי זירות, שתי יבשות (דרום אמריקה היא תת יבשת של אמריקה) בדרום אמריקה, בברזיל ובארגנטינה. אלה יעדים של חתימת הסכמים. באפריקה אנחנו צריכות למקום שבשנים הבאות, בוא נאמר ככה, אדוני היושב ראש, יש כר נרחב לפעילות מדעית וטכנולוגית עם היבשת הזאת ששמה אפריקה שרוצה בזה. היה ביקור מאוד מוצלח של ראש הממשלה שם ובעקבותיו התבקשו השרים להעמיק את שיתוף הפעולה, בעקבות שיחות שלו שהתקיימו שם. אנחנו מייעדים כרגע, מעלים את אתיופיה, שמים אותה על הגרף לשנת 2017 - - - בהחלט יש לנו גם קהילה גדולה מאוד כאן ואנחנו נוכל לקחת איתנו גם חברי כנסת שיודעים אמהרית זה יהיה יותר קל לקיים את הפגישות ככה, כאשר נגיע לשם. אין כרגע ביקור מתוכנן שם, אבל אחד היעדים לפרוץ שוק ענק. את השוק של ה- far east אנחנו פרצנו. גם חברות הטנולוגיה שלנו כבר פרצו, הן שם, בגדול מאוד. אנחנו צריכים לפרוץ שווקים חדשים. אז אמריקה הלטינית, דרום אמריקה ואפריקה הן היעדים שלנו.

אני שוב רוצה לומר לכם שהשיח המגוחך הזה על החרמות והבידוד של מדינת ישראל הוא פשוט בדיחה. אז אני מציע למי שעדיין משתמש בטיעונים האלה שיפסיק עם - - - הניסיונות האלה הם ניסיונות מקומיים של תתי קבוצות, העמותה האנתרופולוגית של אוניברסיטת UCLA זה שטויות והם גם - - - נכון בדיוק. אני מסכים איתך שאנחנו צריכים פחות להתייחס, אבל לומר להם, א' – הפסד שלכם וב' – אתם לא מצליחים. צריך להגיד להם שהם לא מצליחים כי הם ניסו, היה ניסיון כזה.

בעניין החלל, אני מיד אעביר, מכוון שאני מבקש, ברשותך, אדוני היושב ראש, ממי שעמד בראש הוועדה המיוחדת בעקבות ההתפוצצות של עמוס 6. בעקבות ההתפוצצות הזאת ביום חמישי אני הודעתי ביום שישי בבוקר שתוקם ועדה מיוחדת לגבש מדיניות למדינת ישראל בתחום החלל והוועדה הגישה לי את המלצותיה לפני כשלושה שבועות, בראשה, ביקשתי ממנכ"ל המשרד לעמוד בראשה, כמובן עמד שם המנכ"ל אבי בלסברגר ובאמת בעלי מקצוע מהטובים ביותר בתחום להשתתף בה. מיד הוא יסקור את העיקרים של המלצות הוועדה. אבל רק שתדעו לכם, ובזה אני מסיים, בחלל אנחנו מתכוונים לשגר מעכשיו ועד מחצית 2018 חמישה שיגורים שלנו לחלל. אנחנו מדברים דוכיפת שהוא, אני רוצה להגיד לכם, מיזם חברתי מן המעלה הראשונה של תלמידים מבתי ספר תיכוניים מכל האוכלוסיות. מהאוכלוסייה ביהודה ושומרון, מהאוכלוסייה הבדואית בנגב, מהאוכלוסייה החילונית הישראלית בהרצליה, משתפים פעולה במיזם הזה ובהצלחה רבה הוא ישוגר. ונוס זוהי גולת הכותרת של הפעילות שלנו בשנים האחרונות, אבי, אפשר להגיד את זה. זהו לווין, זה שיתוף פעולה של סוכנות החלל הישראלית עם סוכנות החלל הצרפתית, הוא ככל הנראה ישוגר בין מחצית מאי, לא לתפוס אותי במילה, אתם יודעים ששיגורים נוטים - - - יש כל מיני תנאים לשיגורי לווין. הוא אמור להיות משוגר בין מחצית מאי למחצית יוני פחות או יותר. באמת גולת כותרת של שיתוף פעולה הדוק בינינו לבין סוכנות החלל של צרפת ועוד, כמובן, space il - - -
היו"ר אורי מקלב
בכל אופן, אדוני השר, איזה מילה אחת. אנחנו יודעים שבסופו של דבר - - - שיש הגיעו להסכם בת חלל הגיעה להסכם מדינה עם ארצות הברית או עם חברה אחרת במקום, כתחליף לאותו - - - מה מידת הפגיעה, האם אנחנו נדע להשתקם מאותה פגיעה, האם זה יפגע זה בסך הכל - - -
שר המדע, הטכנולוגיה והחלל אופיר אקוניס
המנכ"ל יתייחס וגם אני אתייחס. אני רוצה להגיד לכם בעניין זה, ההתפוצצות היא טרגדיה גדולה. היא טרגדיה שלא, כמובן שאי אפשר היה לצפות אותה, על לא עוול בכפנו. הלווין הזה שנבנה, כמובן, בהשתתפות שלנו במחקר ופיתוח בעלות קטנה יחסית של 10 מיליון ₪. שלנו הכוונה של משרד המדע, של המדינה, אבל בעיקר על ידי התעשייה האווירית. זאת טרגדיה מאוד גדולה משני טעמים. קודם כל, עמוס 6 היה גולת הכותרת של התעשייה הישראלית. יכול להיות שנציגי התעשייה ירצו להתייחס לכך. ועוד דבר שאני מתריע כאן ואני אומר אותו. ופה הממשלה, חבר הכנסת ילין, חברת הכנסת פארן, צריכה להתייחס אליה בכובד ראש. אנחנו עומדים בפני, אני לא רוצה להגיד עדיין שוקת שבורה, אבל עלולים להגיע למצב משברי שבו אין לנו מספיק לוויני תקשורת.

כל מי שמבין בתחום יודע שלוויני תקשורת היום, אתם יודעים מה, אני אשווה את זה לאוויר לנשימה, תאמינו לי. זה דבר חשוב, זה דבר טוב שיהיה, אחד עומד להתפוגג, אחד נעלם לנו כבר קודם לכן גם כן במהלך השנה הקודמת. שר האוצר שהבטיח תמיכה סביב ההתפוצצות של עמוס 6, הבטיח לי אישית תמיכה בכסף, עזרה בבניית לווין חלופי. עד לרגע זה לא קיבלנו פידבק ממשרד האוצר לעניין הזה. אני מפה להתגייסות מוחלטת של משרד האוצר בעניין הזה. אנחנו את מסקנות הוועדה שהמנכ"ל תיכף יפרט נביא ל- - - בעצם מגבשים עכשיו הצעת מחליטים שעליה יצביע הקבינט המדיני ביטחוני והדבר הזה, עדיין אני אומר לכם, התאריך עדיין לא נקבע, מתקיימים מגעים בין הנהלת המשרד - - -
היו"ר אורי מקלב
בגלל חשיבות העניין אנחנו גם הקמנו ועדת משנה וגם לא בגלל זה, עוד לפני זה ועדת משנה לנושא החלל שבראשה יעמוד ועומד חבר הכנסת יואב קיש. היא תתכנס בעוד שבועיים שלושה ב-12.2 לא בעוד הרבה זמן יתכנס ושמה כל הנושא הזה על כל היבטיו כולל נציגות משרד האוצר. אנחנו נהיה עזר לך במאבק שלך בנושא הזה.
שר המדע, הטכנולוגיה והחלל אופיר אקוניס
אני מאוד מודה לכם ואני אומר לכם תודה למפרע משום שאני מרגיש פה שעומד להיות מאבק. למה? אני מזכיר לכם את השקף הראשון, money, קוראים לזה כסף. משרד האוצר הוא לא אוהב להוציא כסף, אבל הוא יצטרך להוציא כי הדבר הזה הוא עניין אסטרטגי. כי לוויני תקשורת גם לעניינים ביטחוניים, גם לעניינים אזרחיים, כמעט לכל דבר שאזרחי ישראל, ברובם הגדול, עוסק בו ביום יום אפילו מבלי שהוא יודע כמה הוא צריך את אותם לוויני תקשורת. זה פשוט, אתם יודעים. אוקיי, כולם יודעים.

לפני שאני מסיים ומעביר למנכ"ל, אנחנו גילינו, אדוני היושב ראש, שהציבור לדאבון ליבנו ואני אומר את זה גם לדאבון לבי כשר מדע, איננו יודע מספיק על פעילותו של משרד המדע והטכנולוגיה. לא יודע ובסדר, דברים אחרים, חשובים יותר, אולי, הם בראש מעייניו.

לכן, אנחנו החלטנו לפני כחצי שנה לעשות קמפיין למשרד המדע שמספר לציבור מה בעצם הפעילויות שהמשרד עושה לטובתו של הציבור, למי הוא פועל, הרי המשרד הזה פועל למען הציבור הישראלי. ולכן אנחנו העלינו לפני כחודש בתחנות הטלויזיה קמפיין דיגיטלי שמסביר מה המשרד הזה עושה. אני רוצה להראות למי שלא נחשף אליו, זה דקה, נדמה לי, של סרטון. אני רוצה להגיד שאנחנו הקפדנו בו על ייצוג לכל הזרמים והדתות, העדות והדתות, במדינת ישראל משום שאני רואה את עצמי כשר מדע של כולם. התפיסות הפוליטיות הן טובות, אני גם לא בדיוק מאלה שמסתיר אותן ואני נאבק עליהן, אבל בעניין הזה, אני חושב שכך צריך לעשות כל שר, כשמגיע למשרד לקיים את מדיניותו כשר של כולם והקמפיין הזה, אני מקווה, מביא לידי ביטוי את הפעילות הענפה מאוד שמתקיימת במשרד המדע בשנה וחצי שבהן אני מכהן כשר. אז אם אפשר להראות את זה לטובת מי שאינו צפה.

(הקרנת סרטון)

ובכן, זהו הקמפיין, הוא מוצג עד ימים אלה, לדעתי, הוא כבר אמור להסתיים בימים אלה ואני מקווה מאוד שהצלחנו להביא בזה, זה קשה מאוד, תאמינו לי, היו שעות של דיונים איך להביא את הפעילות שלנו בצורה מובנת לציבור. היו גם ויכוחים קטנים, לא חשוב, זה מעניין. בכל מקרה זאת התוצאה ואני מקווה שהיא טובה. כמובן תודה לאנשי לשכת הפרסום הממשלתית שעשו את הקמפיין הזה. אני מבקש לסיים את הסקירה, אבל לפני כן, אם זה מותר לי, גברתי המנהלת, יש לי איזה מתנות להביא ליושב ראש הוועדה ולחברי הכנסת אבל הם בתחום המותר וממשלתיות - - - אני לא יודע מה העלות של זה, אבל זה לא עלות גבוהה כי המדפיס הממשלתי הדפיס את זה. הכל זה ממשלתי וזה גם נשאר אצלכם.

אנחנו בין חודש מרץ 2016 לסוף דצמבר 2016 הצגנו באולם היוצאים של שדה התעופה הבינלאומי שלנו, בן גוריון, את התערוכה "תגליות ופיתוחים ישראלים שהשפיעו על העולם". התערוכה הזאת הייתה מן המוצלחות שבתערוכות שהיו שם. היו פרחים בעבר, היו ספורטאים, עכשיו יש תערוכה על תולדות הציונות שהיא תערוכה חשובה, אבל לא שלי, היא החליפה אותנו. אני חשבתי שחבל שהתערוכה הזאת תתפוגג ולא תהיה לה מזכרת נצח. ולכן אני ביקשתי להוציא את האלבום הזה שהשקנו אותו לפני כשלושה שבועות באירוע בתל אביב יחד עם רבים מן המציגים פה וגם עם האמנים שהיו פה. האלבום הזה, כמובן, ניתן ליושב ראש הכנסת, הוא מצוי בספריית הכנסת, הוא חולק לכל שרי הממשלה, אבל המטרה העיקרית שלו היא ששרי הממשלה ואם אתם רוצים כחברי כנסת יתנו אותו כמתנה לאורחים מחו"ל, אורחים רשמיים, משלחות, חברי פרלמנט, אנשים מתחום המדע בתחום הטכנולוגיה והחלל בכל העולם משום שהספר הזה הוא גאווה ישראלית כבירה. העירו לי על איינשטיין שלא היה ישראלי, אבל הוא מדען יהודי דגול. גם הרמב"ם נמצא כאן והוא היה מדען יהודי כבר בימי הביניים של המאה ה-15, 16 והוא גם כן מציג פה. אבל בעיקר מוצגים פה התגליות והפיתוחים הטכנולוגיים שהשפיעו, משפיעים וישפיעו, לא רק על מדינת ישראל אלא על האנושות כולה - - -
היו"ר אורי מקלב
אני רוצה להגיד לך, אדוני השר, שאנחנו נביא את התערוכה הזאת ליום המדע. מנהלת הוועדה אומרת לי שהתערוכה הזאת, כמה שהיא הייתה מוצלחת, זה רק מראה, משקף לכם שהיא הייתה מוצלחת ובאמת הרשמים והמשובים שקיבלו גם מי שלא - - - יש כאלה שרוצים לנסוע לחוצלארץ כדי לראות את התערוכה. אבל כדי שלא יצטרכו אנחנו נביא כאן ליום המדע. יושב ראש הכנסת קיבל את זה ממך לפני כמה ימים.
שר המדע, הטכנולוגיה והחלל אופיר אקוניס
נכון. בדיוק בשבוע שעבר ויש לו עותק בספריית הכנסת. לשאלתה הכתובה, בפתק הצצתי, של מנהלת הוועדה. גם אני הייתי פעם יושב ראש ועדה, קיבלתי פתקים מהמנהלת. הספר הזה הוא בעברית ובאנגלית. כלומר, אם את מסתכלת עליו מהצד הזה זה: Israeli discoveries and developments that influenced the world וזה באנגלית ובעברית, ולכן אדוני, לך, יש שם אני רואה מישהו שרוצה לצלם, אז זה לך ואני מבקש להעביר לחבר הכנסת ילין, חברת הכנסת פארן, חבר הכנסת מלכיאלי. מי שבא לוועדה מבין חברי הכנסת הרוויח, מי שהעדיף להיות במקום אחר הפסיד.
היו"ר אורי מקלב
אני מבקש באמת להודות לך על הסקירה.
שר המדע, הטכנולוגיה והחלל אופיר אקוניס
אני מודה לך על ההזדמנות לסקור בפני הכנסת, בפני הוועדה. כלומר, בפני הכנסת, את פעילות משרד המדע. תודה.
היו"ר אורי מקלב
תודה. אתה באמת היטבת לסקור את הפעילות אפילו שזה היה על קצה המזלג, אבל היטבת באמת לסקור את זה. הפעילות היא מרתקת והכושר שלך להציג את הדברים הוא גם כן לא יסולא מפז ככה שהשילוב של שני הדברים, הכושר הרטורי יחד עם התוכן של הדברים באמת מרשימים מאוד. אני רק אסיים בסוף דבריך, יש באמת פער גדול, ואתה עושה מאמצים ואני מקווה גם שתהיה הצלחה ואנחנו גם שותפים בעניין הזה, בין הדימוי שאולי או חוסר החשיפה של הציבור לפעילות והחשיבות של משרד המדע והטכנולוגיה, אבל לאט לאט אנשים נחשפים, הפעילות הזאת שהיא בשטח היא מאוד - - - לא זנחת גם את התחום החברתי בתוך פעילות המדע והטכנולוגיה שזה יש בזה הרבה הרבה תועלת. אנחנו שומעים גם את הדאגה מדור העתיד מהמשך המדע והפעילות שלך משתלבת מאוד מאוד בתכניות עבודה ובחשיבות והנחיצות. אני לפני שאני אבקש מהמנכ"ל אני כן הייתי מבקש התייחסות קצרה של חברי הכנסת. הזמן שלנו מוגבל, יש כאן דיון אחר כך אז אנחנו נצטרך אחרי זה בדיונים אחרים להתכנס לזמן ולא נוכל לתת לכולם או בכל אופן נשתדל לדבר קצר כדי שנוכל להספיק לכולם. ראשונת הדוברים, חברת הכנסת, יעל כהן פארן ואחריה חבר הכנסת חיים ילין, לאחר מכן חבר הכנסת מלכיאלי.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
תודה רבה אדוני יושב הראש. אני גם מברכת אותך על הדיון ואת השר על ההצגה המאוד מעניינת. ממש חשוב שגם אנחנו כחברי כנסת ובוודאי הציבור נדע מה עושה משרד המדע. עכשיו, באמת, לאור הדברים שעולים הרבה בוועדת המדע, כמובן שתקציב האוניברסיטאות הוא לא חלק מתקציב משרד המדע, הוא נפרד, אבל יש איזשהו קשר ביניכם ובין התקצוב הזה. ואני חושבת שבאמת חייבים לשים על השולחן את החוסר תקצוב, תקצוב חסר בנושאים רבים וביניהם היה כאן בדיוק לפני שבועיים זה היה, אם אני לא טועה, עדכון של נילי כהן על מצב המדע, על דו"ח האקדמיה למדעים. באמת בעיות מאוד קשות שעוברת האקדמיה בישראל ועוברים המוסדות האקדמיים.

אם זה בתחום מדעי הרוח, משבר ענק, אם זה גם בתחומים אחרים. ואני חושבת שזה בהחלט תפקידו של משרד המדע להיות, בוא נגיד, השופר של הגורמים האקדמיים בישראל בממשלה ולדאוג לאיזשהו חזון, לאן הולכים. הרי בסופו של דבר, מדינת ישראל, כמו שאתה אומר, היא מעצמה מדעית, היא מעצמה בתחום הטכנולוגיה בזכות זה שיש לה רגליים כל כך משמעותיות של חקר מדעי. ואסור, אוי לנו אם זה יאבד לנו, אוי לנו. ופה זה באמת התפקיד שלך והממשלה לא יכולה להזניח את זה. זה התפקיד שלנו ככנסת, שלכם כממשלה, לדאוג שזה ימשיך, שאנחנו לא נמצא את עצמנו בעוד 10-20 שנה בפני שוקת שבורה כי היום לא השקענו את מה שהיינו צריכים להשקיע לדור העתיד. מה שהצגת, הדברים מאוד מאוד יפים, ואני חייבת לציין שיש כל מיני פרויקטים, שאני גם מקבלת המון פניות מתלמידים שעוסקים ברובוטיקה ועושים פרויקטים מדהימים. אין ספק שיש פה פוטנציאל, עם ישראל, אין מה לומר. יש פה פוטנציאל ענק והגענו לאן שהגענו בזכות ההון האנושי שלנו ואנחנו חייבים לזכור את זה וחייבים להמשיך להשקיע בו.

אני חייבת מילה, כי אתה הכנסת את הפוליטיקה וה-BDS ואני חייבת כן להתייחס לזה. אני לא אומרת שאין הסכמים בינלאומיים. אני רק אומרת שאחד - יש קשיים לאקדמאים היום לפרסם מאמרים בשיתופי פעולה, הם נחסמים בכל מיני גורמים ואי אפשר להתעלם מזה. זאת אומרת, אי אפשר להגיד אין חרמות, זה ספורדי, זה לא קיים. זה קיים וצריך לעשות לזה בדיקה מאוד מעמיקה. זה אולי לא קיים כרגע ברמת המדינות, חוץ מהחלטות מועצת הביטחון, אבל ברמת קשרים בין מדינות. אבל זה קיים בקשרים בין מוסדות אקדמיים ובין גורמים שמשפיעים על פרסומים שפחות נותנים אולי מקום לאקדמאים ישראלים - - -
היו"ר אורי מקלב
אנחנו באמת צריכים לקיים דיון מיוחד בעניין הזה - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אבל מילה אחת באמת על הקשרים. הרי כמה הרבה יותר יכלו להיות גם קשרים אם היה פה מצב אחר. אתה יודע אני נפגשת בכנסים בינלאומיים, היינו במרקש בנושא ההסכמים הבינלאומיים על האקלים ונפגשנו עם פרלמנטרים מכל מיני מדינות, גם שישראל לא בקשר איתם, ואין ספק ששמה של ישראל כמעצמת סטרט אפ והייטק וטכנולוגיה הולך לפניה לכל העולם, גם לפקיסטאן ואלג'יר וג'יבוטי וצ'אד ואני לא יודעת מה. וכולם היו שמחים להיות איתנו בקשרים. אבל בהינתן המצב הפוליטי זאת לא הסיטואציה ויכלנו להיות בקשרים עוד יותר. תודה רבה.
היו"ר אורי מקלב
זה שווה דיון רחב יותר ויכול להיות שאנחנו נעשה אותו. חבר הכנסת, חיים ילין, בבקשה.
חיים ילין (יש עתיד)
כבוד היושב ראש, כבוד השר, כבוד המנכ"ל. אני רואה את איינשטיין אני תמיד נזכר במשפט שלו שאני לא יודע איך תראה מלחמת העולם השלישית, אבל ברביעית נזרוק אבנים. אז אני אומר את זה כי יש למדע לדעתי תפקיד מאוד חשוב. גם בהרתעה וגם בפיתוח העסקי של מדינת ישראל, אבל אנחנו מפגרים. מפגרים בחקיקה. אני לא מדבר על רגולציה, שים לב, ולא בירוקרטיה. אנחנו מפגרים בחקיקה לעומת הטכנולוגיה. הטכנולוגיה רצה ואנחנו לא מסוגלים לחוקק בקצב הזה בכלל. אז יש שתי אפשרויות: או שהמשרד שלך ייכנס לעובי הקורה בכל נושא התקנות, לא כל דבר צריך להיות חקיקה. אנחנו ראינו את זה ברחפנים לדוגמה. היה פה דיון על רחפנים.

תשמע, אין, אין מילים. זה תעשייה שיכולה להכניס מיליארדי דולרים למדינת ישראל, הבירוקרטיה, התקנות, החקיקה, משרד הביטחון, כולם ביחד, אבל יש לך את הכוח כשר לבוא ולעשות את התקנות האתה. זה לדעתי המהות. היתר, אם אנחנו מצליחים לפצח את הדבר הזה, לדעתי המשרד שלך, אני חושב שאנחנו יכולים לתת דרור פה לכל היזמים שנתקלים בקירות, ממש נתקלים בקירות. אני רוצה לתת לך טיפ. אני הייתי יושב ראש של קיבוץ להב, הרבה שנים מלפני הרבה שנים. ושם נעשה מחקר, אחד המחקרים שמתוכו יצא מסתם לב. עכשיו, כל פעם שתוקפים אותך או תוקפים את ישראל תבדוק קודם כל אם אין לו מסתם כי זה פטנט ישראלי. זאת אומרת אנחנו נותנים חיים לעולם. את הדברים האלה - - -
היו"ר אורי מקלב
דיסק און קי - - -
חיים ילין (יש עתיד)
דיסק און קי לא נותן חיים לעולם, אבל זה נותן חיים לבני אדם. אנחנו צריכים, למרות הכשלים, כמו שאני רואה אותם, המדיניים, העולמיים, יש לנו דברים טובים שאנחנו יכולים להוריד את ההתנגדות כלפנו. אנחנו חפצי חיים, אנחנו רוצים שלום, אנחנו גם אלה שהביאו את המסתם - - -
שר המדע, הטכנולוגיה והחלל אופיר אקוניס
גם את המסתם וגם את השלום.
חיים ילין (יש עתיד)
אנחנו חפצים בזה. זה אני מדבר איתך על משפט שמחבר גם מדע וגם חזון שאני כל כך חפץ שהוא יהיה. בסופו של דבר יש לך משרד אדיר, וחמש יחידות מתמטיקה זה לא יביא למדע יותר מפותח, אלא דווקא דווקא זה שהנוער שלנו לא מקובע. הוא לא נמצא תחת המוסכמות. הנוער שלנו בועט, הוא לא תמיד ממושמע כמו שהמורים רוצים, אבל דווקא זה מה שמביא אותם להיות יצרניים ויצירתיים בצורה בלתי רגילה. ואת הד.נ.א. הזה אוי ואבוי שמישהו ינסה להרוס.
היו"ר אורי מקלב
הם זוכים גם במקומות ראשונים בתחרויות בעולם. אנחנו גם מעודדים את הדברים לצאת. אם אנשים בירוחם - - - הייתי בסיור בירוחם ושם יש לו צעירים שהם לא יכולים, אין להם את האפשרות, את היכולת בכלל לצאת למקומות האלה. זה גם היה בעידוד ובתמיכה של משרד המדע.
חיים ילין (יש עתיד)
מה שאני מנסה להסביר שאנחנו יודעים לעקוף את הריבוע. אנחנו מעולים בזה. במקום אחר, כיפת ברזל לא הייתה קיימת, היה לוקח איזה 10 שנים, פה לקח שנה וחצי וזה היה, לכן צריך להסתכל - - -
היו"ר אורי מקלב
אני דווקא, חבר הכנסת חיים ילין אנחנו נרדמנו, כמו שאתה אמרת את זה, בנושא הרחפנים וזאת דוגמה מציאותית מאוד שאותו מפתח ישראלי שיושב פה הוא כבול ברגולציה מכבידה מאוד כשהיא לא לעניין כשיש רחפן שהוא בכלל לא דווקא מפיתוח ישראלי, אלא מה ששמים עליו תוכנה שאין לה מה שנראה, ודאי, ובסופו של דבר, מקבלים עליו הכי הרבה זמן שום חשיפה ביטחונית או חשש מדבר כזה. ושאותו צעיר אם הוא היה פותח את אותה חברה בארצות הברית והיה - - - הוא היה גומר לפתח את המוצר, הוא מיד היה משחרר אותו והוא עוד - - - נושא הזמן, ציר הזמן הוא נושא קריטי עבור - - -
חיים ילין (יש עתיד)
שנה ידונו במשרד הביטחון ומשרד התקשורת על התדר.
היו"ר אורי מקלב
אנחנו באמת פועלים, אנחנו הצפנו את הנושא הזה, העלינו את זה לסדר היום הציבורי. משרד הביטחון אמור לתת מענה והוא אמור להופיע בפנינו בעוד זמן מסוים עם שינוי של תקנות ועם הקלות בעניין הזה. אין ספק שגם אתה בתוך הממשלה גם יכול להעלות את הנושאים האלה כדוגמה בשיתוף הפעולה שיש לנו. ואני אומר שוב, אתה אמרת רגולציה ובירוקרטיה, רגולציה יכולה להיות בלי בירוקרטיה. יכולה להיות רגולציה ויכול להיות שהיא תמיד חשובה הרגולציה, אבל היא יכולה להיות מהירה יותר, הרבה יותר נגישה. הבעיה ברגולציה זה הבירוקרטיה שבתוך הרגולציה. רגולציה לבד לפעמים זה דברים שחייבים להיות, אבל הבירוקרטיה שיש מסביב לרגולציה היא הבעייתית מאוד. חבר הכנסת מלכיאלי, בבקשה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
תודה כבוד יושב ראש הוועדה. ברשותך, אדוני השר, קודם כל אני רוצה לומר שאני נוהג להשתתף בסקירה של שרים ותמיד להגיע עם שאלות שמפריעות לי בענייני משרדם. אבל קודם כל בשביל גילוי נאות אני רוצה לומר שאני את משרד המדע מכיר כל יום כל היום. אשתי עובדת המשרד, מתכנתת שם, מתעסקת בנושא של סל מדע, ולכן אני מצוי גם בנושא של משרדך. קודם כל אני רוצה לומר לך אדוני השר שזכית במנכ"ל מהטובים במנכ"לים שקיימים - - -
שר המדע, הטכנולוגיה והחלל אופיר אקוניס
מה זאת אומרת, אני מיניתי אותו, זה מינוי שלי הממשלה אישרה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
עושה עבודה יסודית וטובה. ואני רוצה להגיד לך שאני השתתפתי בכמה מהאירועים שלך עוד לפני היותי כאן ולהגיד לך שבמשרדי ממשלה אחרים יש דבר שמאוד מאוד מפריע לי, ודווקא משרד המדע שכאילו מנותק ציבורית מהציבור החרדי דווקא שם אתה והמנכ"ל שלך שמים דגש מאוד מאוד חשוב. משרדי הממשלה הרבים בפרוייקטים שלהם אף פעם לא חשבו לשים דגש על הייחודיות שיש לציבור החרדי. הציבור החרדי לא רואה טלוויזיה, לא משתתף בפעילות מעורבת בוודאי, לא כל המתנ"סים נותנים להם במה, לא כל הרשויות מבינות את הצרכים שלהם. אני השתתפתי, אני רוצה להזכיר, בטקס של מדעניות העתיד שהיה באחד הסמינרים מהמובילים בירושלים שזה לא דבר מובן מאליו. נושא של מדע, מדעניות העתיד בתוך סמינר של בנות.

הייתי יחד עם היועץ לענייני חרדים שלכם במשרד יושב פה, הרב חשין, שהמושג של ההצרכה יחד עם ההתאמה לציבור החרדי – משרדי ממשלה רבים לא יודעים לעשות את זה. תמיד אחרי שהם נופלים אומרים אולי נחשוב להבא וזה לא קורה, והמשרד שלך עשה את זה בצורה מאוד מאוד מבוקרת, יפה. אתה זוכה לחשיפה מאוד טובה בפרסום בתקשורת ובעיתונות החרדית, דבר שמשרדי ממשלה אחרים לא עושים. ובפרט נושא להבה ברשויות החרדיות, אני נפגשתי עם כמה ראשי רשויות, איתן אתקשר וכל - - -
חיים ילין (יש עתיד)
זה המשרד הכי קרוב לאלוהים. אתה הבנת את זה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אני מקבל את הדברים של חבר הכנסת ילין. זה באמת משרד הכי קרוב לאלוקים. רואים את ההנגשה שלך ושל המנכ"ל שלך. אני באמת רוצה לברך אותך על הדבר הזה, זה לא מובן מאליו, זה אמור להיות מובן מאליו, אבל זה לא ככה. תמשיך ככה ועם הפרויקטים המיוחדים שאתה מציג כאן בוועדה שנזכה לבוא לכאן בעוד סקירות שלך ולראות את ההתפתחות של זה שאני חושב שהציבור החרדי שרואים אותו מתקרב למשרדים, זה רק ברכה. תודה רבה.
היו"ר אורי מקלב
תודה רבה, חבר הכנסת מלכיאלי.
שר המדע, הטכנולוגיה והחלל אופיר אקוניס
אני רוצה שהמנכ"ל יתן סקירה קצרה, אבל אני רוצה לתת להם תשובות. טוב במשפט לכל אחד. חברת הכנסת, פארן, אנחנו משקיעים, שוב, את צודקת הות"ת וההשקעות באוניברסיטאות הן בגדול תחת אחריותו של משרד החינוך, אבל אנחנו משקיעים כ-120 מיליון ₪ במו"פים באוניברסיטאות בכל האוניברסיטאות ובמכוני המחקר. זה כולל את אריאל, את ויצמן, אוניברסיטת חיפה, תל אביב, בן גוריון וכמובן כל האוניברסיטאות שנמצאות בארץ. לגבי ה-BDS אני מקבל שאנחנו צריכים להיות ערים לקשיים שמערימים על חלק מן החוקרים הישראלים או על הניסיונות להשתמש - - - אני ממליץ להם פשוט, זאת המלצה, אם הם רוצים להשיג יעדים של ויכוח פוליטי שיפרידו את המדע הטכנולוגיה והחדשנות מן הדבר הזה. אני יכול להתווכח איתם ואני אמרתי לך את זה בעצמי. לי יש ויכוח עם ה- EEU, ויכוח נוקב, הם שוגים בעיני, הם מפעילים לחץ על הגורם הלא נכון, הם מפעילים מדיניות חד צדדית כלפי ישראל שנים ארוכות בעניין המדיני. בעניין המדעי אנחנו בשיתוף פעולה יוצא מגדר הרגיל. הם נהנים, אנחנו נהנים. והערה אחת, ה-BDS והחרמות, אין מדינה אחת בעולם, תשימו לב טוב למה שאני אומר, state by definition שמקדמת או מובילה מדיניות של חרמות. בדיוק הפוך. תשמעו את ראש ממשלת בריטניה, תשמעו את ראש ממשלת איטליה, תשמעו את ראשי הממשלות בסקנדינביה אפילו, שזה לא זירה מאוד קלה לישראל, וכמובן במקומות אחרים. אין מדיניות רשמית כזאת בשום מקום- - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
וטוב שכך.
שר המדע, הטכנולוגיה והחלל אופיר אקוניס
בוודאי, אני יודע שטוב, אני רק מנסה לחדד את זה. ולכן - - -
היו"ר אורי מקלב
אבל יש תופעות גם - - -
שר המדע, הטכנולוגיה והחלל אופיר אקוניס
נקודתיות, נכון.
חיים ילין (יש עתיד)
לא מדינה.
שר המדע, הטכנולוגיה והחלל אופיר אקוניס
נכון. מה שאני אומר שאין state, ולכן ההסכמים הבילטריליים שלנו הולכים וגדלים כפי שראיתם. כפי שהיו בשנה היוצאת, החולפת וכפי שיהיו בשנה הקרובה ובשנה שלאחר מכן ואני מאמין גם בהמשך. חבר הכנסת ילין - - -
היו"ר אורי מקלב
זה מתוך אינטרסים שלהם ואנחנו צריכים באמת לחזק את האינטרסים כדי שאנחנו לא ניכנע, שהם יהיו מעוניינים בדברים לא רק בגלל ההכרה בזכות קיומה של ישראל, אלא בגלל גם אינטרסים שלהם. אנחנו צריכים להיות צעד קדימה כדי שנמשיך להיות - - - כפי שאנחנו אמרנו לא פעם, זה לא רק הסכמים שמחזקים את ה- - - , את התחום העסקי המחקרי הוא גם מחזק את תחום יחסי החוץ שלנו. זה מוביל לחיזוק ולהרחיב את יחסי החוץ שזה דבר חשוב. אם הממשק שלכם עם משרד החוץ בעניין הזה - - -
שר המדע, הטכנולוגיה והחלל אופיר אקוניס
אני רוצה להגיד לך, הזכרת את משרד החוץ, יש לנו שיתוף פעולה הדוק, הדוק מן ההדוקים עם משרד החוץ. היום תתקיים פגישה גדולה מאוד במשרד החוץ לתיאום הנסיעה הקרובה לטוקיו. ואני בהזדמנות הזאת משבח את כל שליחנו ברחבי העולם. חלק מהם במקומות, שאיך הם מוגדרים, קשיי שירות, מקומות לא פשוטים לשרת. לקחת משפחה, לקחת ילדים קטנים למדינות, תאמינו לי, שפחות נוח להם. למרות שכולם מתלוננים על ישראל, אני מכיר כמה מדינות בעולם שפחות נוח לחיות בהן מאשר מדינת ישראל והם משרתים שם, נותנים לי, למנכ"ל, לצוות שמצטרף אליי, לחברי הכנסת שהצטרפו אליי בביקור האחרון להודו, שירות דיפלומטי מן המעלה הראשונה. אני את ברכותיי שלחתי דרך שר החוץ ומנכ"ל משרד החוץ ואני, כמובן, שולח להם מכתב תודה אישי יום אחרי שאני חוזר מהשליחות.
היו"ר אורי מקלב
שידאגו שסדר היום יהיה יותר אוורירי. טוב, תודה רבה - - -
שר המדע, הטכנולוגיה והחלל אופיר אקוניס
לא סיימתי את ההתייחסויות לחכ"ים. חבר הכנסת ילין – הטכנולוגיה רצה ואנחנו מפגרים, תראה אני בא מתפיסה כלכלית שאומרת שכמה שפחות מדינה מתערבת בשוק הפרטי ובמיזמים כך יותר טוב לה, כך היא יותר ליברלית וכך השוק החופשי פורח וצומח. מדינה שמתערבת כל הזמן, מטילה בירוקרטיות, מטילה רגולציות, בולמת את ההתפתחות של השוק הפרטי ולא נותנת לא לצמוח. אני מסכים איתך שבמקומות שבהם יש צורך בהסרת בירוקרטיה אנחנו צריכים לעשות את הדברים ביחד, ולגבי יוזמות חקיקה פרטיות אני מזמין כאן אותך ואת כל חברי הכנסת שנמצאים כאן ואת אלה שאינם נמצאים כאן אם יש להם יוזמות של חקיקה פרטית בתחום שאני אחראי לו, תביאו לי, נקיים דיון משותף, אין לי שום בעיה ושום גינוני כבוד לתמוך בחקיקה פרטית. נכון - - -
חיים ילין (יש עתיד)
אמרתי את זה, אמרתי שנעשה את זה דרך הוועדה חד משמעית.
שר המדע, הטכנולוגיה והחלל אופיר אקוניס
יופי, אז מצויין. דבר אחרון בהתייחס לדברים של חבר הכנסת מלכיאלי, אני מודה לך. ושני דברים קצרים שאני אתן שמשום מה נשמטו מהסקירה שאנחנו עושים. אתה ציינת, אדוני היושב ראש, את המשלחת מירוחם, יש משלחות בכל רחבי הארץ של בני נוער שיוצאים לתחרויות, לאולימפיאדות מדע בחו"ל וכמעט תמיד, בניגוד למשלחות הספורט שרוב הפעמים לא חוזרות עם מדליות, אבל הן חוזרות כמעט תמיד עם מדליה, לכן בחודש פברואר או מרץ בשנה שעברה קיבלה הממשלה את הצעת המחליטים שלי לממן בעלות של מיליון וחצי ₪ בשנה את הטיסות ואת השהות של משלחות נוער לתחרויות בחו"ל. ולגבי הפעילות בחו"ל, אנחנו השקנו קול קורא חדש לגמרי, מוחות חוזרים, קול קורא על שם יצחק שמיר שאחד מהדגלים שלו היה עלייתם של יהודים לישראל. הקול הקורא הזה הוגדל ל-2.5, התחלנו ב-1.5 אבל בהחלטה האחרונה "מחליטים הייטק" שהתקבלה לפני שמונה ימים במליאת הממשלה אנחנו החלטנו להגדיל את הסכום הזה למוחות החוזרים ל-2.5 מיליון ₪ ולעוד שני דברים שנשמטו. ולכן, עשייה חברתית בפריפריה ומחוצה לה בכל מדינת ישראל וגם בתפוצות כפי שאתם רואים.
היו"ר אורי מקלב
תודה רבה אדוני השר. יש לנו 12 דקות לדיון. אדוני המנכ"ל, במהירות החלל, מה שאתה יכול לתת ונרצה התייחסות קצרה של מספר דוברים, אבל ממש מודה לך - - - לכישורים הרטוריים של השר - - - ויודע גם לקצר אחרי זה.
פרץ וזאן
אחרי הסקירה של השר מצקה באופן ממצה ומקיף את הפעילות של המשרד ואני רוצה לומר רק כמה דברים לגבי תכנון 17, לאחר מכן הישגים בתקציב, ממש בקצרה, ולהשאיר זמן, זה הנושא המרכזי שאני רוצה להתייחס אליו, גם הוא יהיה בקצרה, על נושא של ועדת החלל.

ראשית לגבי הפעילויות המרכזיות אז דובר פה על נושא של קידומי שיתופי פעולה בינלאומיים. בתחום הזה, יש לנו את היעדים, השר כבר ציין, לא אחזור על המדינות שבהן אנחנו רוצים להתמקד בשנת העבודה הבאה, בעיקר בדרום אמריקה, באפריקה, סינגפור, דנמרק ומדינות שעד היום לא היה לנו קשרים מוסדרים איתן בתחום המדע.

חיזוק והרחבת סל מדע – הייתה שנה ראשונה של סל מדע. הייתה הצלחה אדירה, לטעמנו, בנושא הזה. גם סלים ותיקים יותר במשרדי הממשלה לא זכו ש-180 רשויות הגישו ואנחנו רוצים להרחיב גם בתחום - - -
היו"ר אורי מקלב
בכנס בנייני האומה כנס מר שמעון - - -
שר המדע, הטכנולוגיה והחלל אופיר אקוניס
זה כנס ההשקה - - -
פרץ וזאן
זה הייתה השקה ו-180 רשויות שהגישו, זה בהחלט מעודד להגדיל ואנחנו מתכוונים להגדיל את התקציב המושקע בתחום הזה בשנת העבודה הבאה.

הרחבת הפעילות של האוריינות הדיגיטלית, יותר בתחום הניידות על מנת להגיע לכל אותם ישובים שהיום לא זוכים לקבל את השירות הזה ויש כמות רצינית מאוד ונכבדה של ישובים שאינם זוכים לשירות הזה וזאת הכוונה של המשרד בשנת העבודה הבאה לצמצם עוד יותר את כמות האוכלוסיה שאיננה זוכה לשירות הזה.

השלמת בניין ונוס ושיגורו במהלך השנה הבאה. תגבור וחיזוק המו"פים, המשרד אחראי לאחזקתם של שמונה מו"פים במסגרת תקנת תמיכה. אני חושב שהשנה, גם לדעת המו"פים, זה לא רק שהמשרד בא ואומר את זה פה בוועדה, גם המו"פים עצמם יכולים לבוא ולומר שהם קיבלו השנה סיוע ממשרד המדע על מנת להגביר את המחקר, להגביר את הפעילות בצורה משמעותית. כוונת המשרד להגביר את זה עוד יותר בשנת העבודה הבאה.

קידומי תחומי מחקר חדשים כמו שינויי אקלים, צמצום פערים בפריפריה הגיאוגרפית, פיתוח תכניות לקידום אוכלוסיית המיעוטים – אלה נושאים חדשים שהמשרד מתכוון לטפל בהם בשנת העבודה הבאה.

פתיחת מאיץ החלקיקים ססמי בירדן שזה דוגמה לשיתוף פעולה אזורי מתוכנן להתבצע במהלך מאי בשנה הבאה. וכפי שנאמר פה על ידי השר, מתן מלגות לעידוד מדענים חוזרים למדינת ישראל ולעבוד פה.

ההישגים המרכזיים בסיכום התקציבי לשנת העבודה 17' אני גם את זה אגיד בקצרה וטלגרפית: גידול בבסיס התקציב המזומן ב-15%. אני מדבר על 17', ב-18' יש גידול עוד יותר גדול. גידול בבסיס התקציב ההרשאה להתחייב בשיעור של 38%. גידול בתקציב הפעילות הקהילתית, החברתית והגיאוגרפית ב-61%. תקצוב תכנית שר מדע בהיקף של 30 מיליון שאמרתי שבשנה הבאה אנחנו מתכוונים להגדיל אותו עוד יותר. גידול בתקנת התמיכה במרכזי המחקר והפיתוח בקו עימות ב-38%. גידול ותמיכה למרכזי המחקר והפיתוח האזוריים ב-60%. במחקר התשתיתי שזה מחקר שמוענק ישירות למכוני המחקר באוניברסיטאות הייתה עלייה, וציין את זה פה השר, סדר גודל של כ-120 מיליון ₪ שאנחנו מעניקים באמצעות מענקי מחקר לאוניברסיטאות.

הגדלת תקציב פעילות תכנית החלל בבסיס. יכול להיות שבאופן כללי התקציב לא גדל הרבה, היינו רוצים שהוא יגדל יותר ותיכף נדבר על זה במסקנות הוועדה, אבל הצלחנו להכניס לבסיס התקציב סכום גבוה יותר. וכמובן, נושא של הפעילות הבינלאומית, התקציב לשם גדל באופן משמעותי מאוד ובתחום הזה, חשוב לומר, שאתגר שלנו הוא לייצר מהתקציב הזה את מרב ההסכמים. אין לנו בעיה עם כמות מדינות שרוצות לבצע איתנו הסכמים הבעיה היא יותר הביצוע והתקציב מאשר בתחום הרצון. כמו שנאמר פה על ידי השר, יש ביקוש גדול לקשרים במדינת ישראל גם בתחום ההסכמים וגם בתחום המחקרים הבינלאומיים.

מכאן אני עובר בקצרה לנושא של ועדת החלל - - -
היו"ר אורי מקלב
בגלל קוצר הזמן, יש לנו עוד שבועיים ישיבה מיוחדת אז נשאיר את זה לישיבה המיוחדת. אנחנו רוצים להשאיר גם להם משהו בעניין וזה עוד ממש שבועיים, אז לכן אנחנו - - - אדוני המנכ"ל, אנחנו באמת רוצים להודות לך על העבודה הנפלאה שאתה עושה לטובת המדע. הדברים ידועים. וגם אולי, מבט אישי שאני נתקלתי בו, להודות לך על האווירה שאתה משרה בתוך המשרד. האווירה הטובה שיש לו, המוטיבציה שיש לעובדים מעבר למקצועיות וזה דבר חשוב היום ואני חושב שזה חלק מסימן הברכה או התנופה שיש למשרד זה באמת היכולת לרתום ולמצות מאנשים באווירה חשובה מאוד ונכונה, נכונות מאוד גדולה כדי לקדם את המשרד. ממש התייחסות קצרה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של המדען הראשי, משה פולק.
משה פולק
שתי הערות: התקדמות המדע תלויה בקשר הדוק למחקר ורציתי לבקש מהשר שיפעל גם הוא בקשרים שיש לו עם שר האוצר למנוע את הניסיון לפגוע במלגות שרוצים כרגע למצע אותם שאני מבין שהוועדה הזאת - - -
היו"ר אורי מקלב
אנחנו ביום רביעי יושבים פה - - - מיסוי המלגות.
שר המדע, הטכנולוגיה והחלל אופיר אקוניס
סליחה. זאת פעם ראשונה שאני שומע את הבדיחה הזאת. מיסוי, מיסוי, מיסוי, תכבידו על המשק. הדבר הזה הוא בלתי נסבל, מי שהציע את זה שיתבייש. הפקיד שהציע את זה לשר האוצר במשרד האוצר שיתבייש. בושה.
משה פולק
אז כדאי להגיד לשר האוצר - - -
שר המדע, הטכנולוגיה והחלל אופיר אקוניס
על האוויר הם לא הציעו מיסוי? אתה מכיר את המערכון של הגשש? מס עננים.
קריאה
אל תציע להם הצעות, הם עוד יאמצו את זה.
היו"ר אורי מקלב
אדוני השר, זאת בעיה, היא עומדת להתממש וזה מקבל אצלנו עדיפות. יום רביעי אנחנו - - -
משה פולק
אולי עוד הערה אחת לגבי אולי היכולת של השר, דווקא לא בתקציב שלו, אלא בתקציב של אחרים. כשיש מו"פ גם כן במשרדים אחרים או היה צריך להיות, אבל זה לא תמיד קורה. למשל, חקלאות, אין תקציב מו"פ, כלום. לא רק שאין תקציב מו"פ , מדינת ישראל לא יודעת את מצבת החקלאים במדינת ישראל.
שר המדע, הטכנולוגיה והחלל אופיר אקוניס
זה צריך להיות אצלם, בסדר עדיפויות של שר החקלאות.
משה פולק
בסדר, אבל אין לו.
שר המדע, הטכנולוגיה והחלל אופיר אקוניס
במשרד התחבורה יש מו"פ, אתמול אנחנו עוד הוספנו מצדנו - - -
היו"ר אורי מקלב
אדוני השר, זה חלק מהבקשה שלנו, אנחנו נגיע לזה עוד מעט. אנחנו חושבים שעיגון של התפקידים של המדענים בתוך המשרדים יכולה גם להועיל לעניין הזה.
משה פולק
רציתי רק להעיר שהמדינה אפילו לא יודעת כמה חקלאים יש לה ואיפה. סקר חקלאות לא קיים.
היו"ר אורי מקלב
תודה רבה אדוני, המדען הראשי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מר משה פולק. אבי בלסברגר, ממש בקצרה. בכל אופן, איזה משהו, אווירה אופטימית.
אבי בלסברגר
השר והמנכ"ל אמרו באווירה אופטימית שבשנה הבאה יהיה השיגור של לווין ונוס שזה אירוע חשוב לסוכנות החלל - - -
קריאה
השנה.
אבי בלסברגר
השנה, סליחה.
היו"ר אורי מקלב
אנחנו רוצים לראות אמירה שיש עתיד - - -
אבי בלסברגר
לקראת מחצית השנה אנחנו מקווים שיהיה שיגור מוצלח והמדע בארץ יוכל להתקדם בעזרת המחקרים שיעשו בעזרת הלווין הזה. מעבר לכך בישיבה הנוספת נציג את המסקנות.
שר המדע, הטכנולוגיה והחלל אופיר אקוניס
אני רק רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת להזמין איש ציבור שצופה בנו בערוץ 99 וגם אתכם ואת המשפחות. הפעילויות של שבוע החלל הן פעילויות שאני מציע להשתתף בהן, הן ללא תשלום והן רק חלק מהפעילויות השנתיות כפי שסקרתי בתחילת הסקירה וזה מתקיים בעוד שבוע מהיום. בעצם מתחיל ביום ראשון הבא עד סוף השבוע הבא. אז כולם מוזמנים.
היו"ר אורי מקלב
אוקיי, תודה. תעשייה אווירית, ענבל, בבקשה.
ענבל קרייס
שלום, שמי ענבל קרייס, אני סגנית מנהל מפעל החלל בתעשייה האווירית. כמה התייחסויות קצרות, למרות שלא דנו פה היום בנושא של ועדת החלל עדיין סיכום של שנת 2016 באמת הייתה שנה מאוד מאתגרת. אנחנו הכנו לשיגור שני לווינים מתקדמים ביותר: אחד את לווין התקשורת המתקדם והמשוכלל ביותר שנבנה כאן, עמוס 6, ומה שקרה זה אסון גדול. עשרה ימים לאחר מכן שיגרנו את לווין התצפית, אופק 11, מהמתקדם ביותר לאחר חבלי לידה. הלווין הזה נותן תפוקות מדהימות. אנחנו מעריכים מאוד את העבודה שבוצעה במשרד המדע ובהובלה של שר המדע והחלל ואנחנו מעריכים שאם ימומשו המלצות הוועדה שידונו בהם בישיבה הבאה אפשר יהיה לקיים במדינה מערך תקשורת ישראלית, לאומית שמושתת על לווינים ישראלים שמיוצרים אצלנו בתעשייה האווירית, על אופרטורים ישראלים, מפעילים ישראלים. ושיתן מענה לצרכים הלאומיים הרחבים שלנו כמדינה שהיא למעשה אי מנותק מבחינת תקשורת ולווינות התקשורת היא אחד מהערוצים היחידים שלנו לעולם החיצון ובתעשייה האווירית נדרש להתניע במהירות את פרויקט לווין התקשורת הבא. אנחנו עד היום מחזיקים את הצוות של מהנדסי התקשורת, של לווינות התקשורת שלנו, לא פיזרנו אותם. אבל צריך להאיץ את התהליך הזה. זה משימה שאנחנו יום יום שוקדים עליה ומנסים להחזיק את המציאות הזאת בהמתנה הזאת.
היו"ר אורי מקלב
אנחנו גם רואים חשיבות מאוד גדולה בעניין הזה.
ענבל קרייס
שנת 2017 שנכנסנו לתוכה, גם בשנה הזו אנחנו מתכננים לשגר שני לווינים. כפי שדובר כאן, לווין ונוס, לווין אזרחי, מדעי, משימה טכנולוגית ייחודית. יחד איתו ישוגר לווין תצפית בשיתוף עם סוכנות החלל האיטלקית ולמעשה נמצא את עצמנו בקיץ, אחרי השיגור של לווין ונוס ללא תכנית חלל אזרחית בהמשך. וחשוב מאוד שכן תהיה תכנית לווינות אזרחית המשך. יש מספר שנים דיונים בנושא הזה עם ממשלת איטליה על לווין תצפית היפר ספקרלי, שלום, ולהערכתנו מהתעשייה, חיוני מאוד להכריז בהקדם על התקצוב של הצד הישראלי ולהתקדם למימוש התכנית הזאת כדי לייצר רצף בתכניות של לווינות אזרחית מדעית.

הנושא האחרון, נקודה אחרונה קטנה, בעוד חודש מהיום ישוגר, לוווין ישראלי, שרובו ככל לבן, ה-BGUSAT שהוא דוגמה ומודל לשיתוף פעולה בין התעשייה והאקדמיה. התעשייה האווירית הגדולה, תעשיית החלל הקטנה וזו בהחלט פריצת דרך טכנולוגית נוספת שמראה את ה- - - שלנו.
היו"ר אורי מקלב
תודה רבה, באמת מעניין. שי סופר, 30 שניות.
שי סופר
אדוני השר, אני מבקש להודות לך על התמיכה אתמול בישיבת הממשלה בתכנית הלאומית לתחבורה חכמה. 250 מיליון ₪ בחמש שנים לנושאים מאוד מאוד חשובים בתחום. אני מבקש את עזרתכם, את סיוע המשרד בקשרים הבינלאומיים הענפים בתחומים המדעיים, הן בהיבטים של רכב אוטונומי, סייבר ותחבורה, כל מה שקשור בזה, נשמח להעזר בכם. שוב לקידום תועלות של תחבורה חכמה בארץ.
היו"ר אורי מקלב
תודה שי, זה באמת חשוב מה שאתה אומר. אנחנו עדיין חושבים שלמשרד התחבורה יש עוד הרבה מה להוסיף גם ב- - - כמו בתחבורה השיתופית ועוד. נתנאל מאזה - - - הוא נמצא פה נתנאל? ממש 30 שניות על התחום.
קריאה
הוא יצא, הוא לא נמצא.
היו"ר אורי מקלב
אז אני אתן לך ישראל ממש בנגיעה משום שהזכירו הרבה את השיתוף פעולה אז ב-30 שניות אתה יכול להתייחס?
ישראל חשין
שיתוף פעולה הוא הרבה יותר מ-30 שניות.
היו"ר אורי מקלב
החוכמה לתמצת הכל. תראה איך שהשר עשה את זה. תראה איך שהשר עשה ביעילות רבה - - - במילה אחת, יש לך מה להוסיף?
ישראל חשין
כן. אני קודם כל, שלושת העקרונות שתמיד אני אומר אותם שמנחים את המשרד שלנו הם: 1. הנגשה ולא חינוך, מתאימים את הפעילות למגזר. 2. בשולחן העגול ששם נולדות התכניות נמצא נציג חרדי שיודע כבר בשלבי התכנון להתאים את הדברים. 3. המשרד מפרסם את הפעילות שלו בעיתונות החרדית ומנגיש אותה. זה על הפעילות. אבל סל מדע בגדול אני הייתי אומר שסל מדע הוא הסל הכי שוויוני, ממלכתי, ציבורי וענייני. הפרמטרים שלו, אם זה שוויוניות, זה לפי מספר גבוה של תושבים מחד אבל לא מתעלם מיישובים קטנים ש- - -
היו"ר אורי מקלב
נמצא את ההזדמנות להרחיב בדברים האלה, הם באמת מרתקים - - -
שר המדע, הטכנולוגיה והחלל אופיר אקוניס
סליחה על השאלה, אבל למה נתנו כל כך מעט זמן לוועדת המדע?
היו"ר אורי מקלב
כתבתי לה, נכנסו ללוח הזמנים, ולכן אנחנו- - - ב-12:30 כבר ועדה אחרת. אנחנו לוקחים כמה דקות שהוועדה הקודמת אחרה, אבל לא מעבר לזה, אז אנחנו לא יכולים לוותר על דבריו של פרופסור טרכברגר ואני אסיים.
שר המדע, הטכנולוגיה והחלל אופיר אקוניס
למרות שאני אמרתי שמי שלא פה הפסיד ספר, אני אדאג שהוא יקבל ספר.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אני אשמח לקבל, אדוני השר, היושב ראש. אני מתנצל שהגעתי באיחור רב, היו סיבות טובות. קודם כל אני רוצה לברך על הפעילות של משרד המדע שאני עוקב מקרוב, אנחנו בקשר, יש פעילות שלצערי הרב הציבור לא כל כך ער, דיברתם על זה, מכוון שאתה יודע, משרד המדע נחשב משרד קטן ולא מהמרכזיים במערך של המשרדים הממשלתיים. ואני אומר את בצער רב כי במדינת ישראל התחום הזה היה צריך לזכות בהרבה יותר תשומת לב גם ממשלתית, גם בתקציבים והיד נטויה וצריך לדאוג לכך, אדוני היושב ראש, שאנחנו בכל הזדמנות נרים את הדגל הזה כי אין הרבה אחרים שמרימים את הדגל, צריך להבין את זה. זה אמירה אחת. שתי אמירות נקודתיות. אחת לגבי נערות, נשים או ילדות במדע. זה תחום שאם אנחנו לא נטפח אותו ונתקוף אותו חזיתית זה יהיה בעוכרינו לכל אורך הדרך. זה נושא שמאוד קרוב ללבי, יש לי שלוש בנות, ברוך השם, אחת עושה דוקטורט בפיזיקה באוניברסיטה. יש שתי דוקטורנטיות לפיזיקה באוניברסיטת תל אביב. זה פשוט מצב שהוא בלתי סביר בעליל. הקטנה לומדת מדעי המחשב. הפרופורציות הן, אני לא זוכר את המספרים, אבל הם לא שם. זה ניתן לשינוי, אבל צריך לתקוף את זה כמשימה לאומית.
היו"ר אורי מקלב
זה מתחיל עוד בגיל הרך.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
לחלוטין. אבל צריך לשים את זה כמטרה.
היו"ר אורי מקלב
כמטרה לאומית.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
כן לגמרי. כי אתה רואה בתי- - - בהקשר הזה - - -
שר המדע, הטכנולוגיה והחלל אופיר אקוניס
בתכניות לעתיד שסקרנו זה אחת הדרכים.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
לגמרי המחקר היישומי בהנדסה שהמשרד תומך בו. זה דבר נורא חשוב. במדינת ישראל התחום הזה היה יתום כי הקרן הישראלית למדע לא ממש תמכה התחומים האלה, יש לזה חשיבות גדולה מאוד. אני מציע לך, אדוני השר, שבכל הזדמנות נוכל לשתף פעולה גם בוועדה הזאת כדי להרים את קרנו של התחום הזה גם בתקציבים, גם בפעילות אחרת.
היו"ר אורי מקלב
תודה, תודה פרופסור טרכטנברג גם על השותפות שלך המלאה בפעילות שלנו ועל הקשר שיש לנו בנושאים שאתה הזכרת אותם ואנחנו דנים בהם. אני לא אכביר במילים את ההתרשמות ואת ההוקרה והערכה שיש לפעילות המשרד, אבל אני בכל אופן אציין שלושה נושאים שלא נגענו בהם. אני רואה את זה כחלק מהיעדים לקראת הישיבות הבאים או לקראת דיונים הבאים אנחנו נרצה לדון בהם זה עיגון תפקידם של המדענים הראשיים במשרדי הממשלה. זה עונה להרבה דברים בחקיקה, זה צריך להיות עיגון בתפקיד וזה יכול באמת להיות קטליזטור ובכלל למנף לדברים רבים שאנחנו רוצים שהמשרדים יגיעו. הפעילות של ועדת השרים לענייני מדע וטכנולוגיה גם יש איזה האטה בפעילות שלהם או שהם לא יושבים מספיק אנחנו צריכים - - - אני חושב שזה - - -
שר המדע, הטכנולוגיה והחלל אופיר אקוניס
אתה צודק, אנחנו צריכים להתכנס יותר.
היו"ר אורי מקלב
כן. אז זהו, אנחנו צריכים להשאיר קצת זמן גם לנו פנימה וגם פעילות המועצה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי, שגם כן יש לזה חשיבות. בסופו של דבר אנחנו חושבים שכל הפעילות הזאת היא גורם מתכלל וממנף. גם היום הלאומי למדע שגם דיברנו עליו, ביוזמה של הצעת חוק ממשלתית - - -
שר המדע, הטכנולוגיה והחלל אופיר אקוניס
אתה רוצה לעדכן על זה או שאין לנו זמן?
היו"ר אורי מקלב
אין לנו זמן לזה, אבל אנחנו - - -
קריאה
העיקר שזה יהיה בחקיקה עד - - -
שר המדע, הטכנולוגיה והחלל אופיר אקוניס
אנחנו עד סוף השבוע נדע אם זה - - - בסדר, אנחנו נעדכן.
היו"ר אורי מקלב
אוקיי. תודה רבה לכולם. יום טוב.
שר המדע, הטכנולוגיה והחלל אופיר אקוניס
תודה רבה לך, תודה רבה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 12:40.

קוד המקור של הנתונים