ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 07/02/2017

חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 49), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 204

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שלישי, ד' בשבט התשע"ז (31 בינואר 2017), שעה 13:30
סדר היום
הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון - תלונה של עובד משרד המבקר), התשע"ו-2016
נכחו
חברי הוועדה: קארין אלהרר – היו"ר

דוד ביטן
מוזמנים
יורם רבין - היועץ המשפטי למבקר המדינה, משרד מבקר המדינה

עמיחי שי - יועץ בכיר למבקר המדינה, משרד מבקר המדינה

מירי אלה - יועצת משפטית לנציב, משרד מבקר המדינה

תהלה וינוגרד - סגנית בכירה למנהל אגף ביעוץ המשפטי, משרד מבקר המדינה

בת אל בן שושן כהן - מתמחה של פרופ רבין, משרד מבקר המדינה

שרית שפיגלשטיין - עו"ד, משרד המשפטים

אדל יונס - משרד המשפטים

שלמה קלדרון - נשיא לשכת המבקרים הפנימיים

מרדכי שנבל - יועץ משפטי, לשכת המבקרים הפנימיים
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

גלעד קרן
מנהל/ת הוועדה
חנה פריידין
רישום פרלמנטרי
יפעת קדם

הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון - תלונה של עובד משרד המבקר), התשע"ו-2016
היו"ר קארין אלהרר
צהריים טובים לכולם, אני מתכבדת לפתוח ישיבה נוספת של הוועדה. היום 7 בפברואר, י"א בשבט התשע"ז. הוועדה תדון היום בהצעת חוק מבקר המדינה (תיקון – תלונה של עובד משרד המבקר), התשע"ו-2016 (פ/3023/20), של חבר הכנסת דוד ביטן.
דוד ביטן (הליכוד)
המבקר הוא הכתובת היום למי שחושף שחיתות. כשמדובר במישהו שעובד בתוך משרד מבקר המדינה, שזה משרד שהפך להיות משרד מאוד מאוד גדול, מבקר המדינה הוא זה שצריך לקבוע לאותו עובד, מה שגורם לניגוד עניינים ברור. הצעתי במקרה כזה ששופט, לאחר שימונה לצורך אותו עניין, יקבל החלטה. נפגשתי עם המבקר, הוא טען בפניי שיש אופציה ללכת לבית הדין לעבודה. התייעצתי עם היועץ המשפטי של הוועדה, שהוא אמון עלי, והוא אמר לי ששתי האופציות האלו קיימות לכל עובד. המסלול הזה קיים ממילא, לכן גם לעובד משרד מבקר המדינה צריכים להיות שני המסלולים. הבנתי שהיועץ המשפטי לממשלה לא מעוניין להיות זה שממנה.
היו"ר קארין אלהרר
הוא גם מבוקר.
דוד ביטן (הליכוד)
לא רק שהוא מבוקר, הוא גם לא מעוניין להיות זה שממנה. אמרתי למשרד המשפטים להציע משהו בעניין הזה. אני הצעתי שזה יהיה יושב-ראש הכנסת. הצעה אחת הייתה יושב-ראש הכנסת, הצעה שנייה הייתה נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים, שגם עם זה אין לי בעיה.
היו"ר קארין אלהרר
זה נכון שלכאורה קיימת רק אופציה אחת לעובדי משרד מבקר המדינה. לחוקק את החוק זה החלק הקל והפשוט בעניין. אני תוהה לעניין היישום של זה בשטח, האם יימצא השופט בדימוס שיעשה את העבודה הזאת. אני לא לגמרי משוכנעת. מי אמור לממן את שכרו של השופט בדימוס שיפעל בעניין הזה? כדי לקבל את ההחלטה צריך איזה שהם כלים חקירתיים, צריך לפתוח מסמכים. האם ההצעה מדברת על הצורך לפתוח את המסמכים?
דוד ביטן (הליכוד)
בשביל זה אמרנו שופט.
היו"ר קארין אלהרר
כתוב שופט, לא כתוב שופט וצוותו. כשמשרד מבקר המדינה פועל לבדיקה של חושף שחיתות, זה לא אדם אחד שעושה את העבודה, זה צוות שלם.
דוד ביטן (הליכוד)
לא מדובר על הרבה מקרים שיהיו.
היו"ר קארין אלהרר
השאלות לא מעידות על כמות האנשים.
דוד ביטן (הליכוד)
לא מדובר פה על מצב שכל יום יבוא תיק בעניין הזה. אולי אחת לכמה שנים יהיה דבר כזה, אפילו אחת לעשור.
היו"ר קארין אלהרר
השאלות שלי לא קשורות לכמות התלונות שתועברנה, השאלות הן שאלות עקרוניות שצריך לתת עליהן את הדעת לפני חקיקה.
עמיחי שי
אנחנו מסתכלים על העניין הזה בשני היבטים. היבט אחד הוא מהותי, היבט שני הוא של מנגנון. כפי שאמר חבר הכנסת ביטן, לכל עובד יש את האופציה של בית הדין לעבודה. האופציה הזאת קיימת גם לעובד משרד מבקר המדינה.

משרד מבקר המדינה לא מתנגד להצעת החוק. אין לנו בעיה עם חושפי שחיתויות, כולל במשרד מבקר המדינה. לגבי המנגנון, אנחנו לא יודעים מה הוא, לכן אנחנו לא יודעים למה להתייחס. עניין המנגנון הוא משהו הרבה יותר מסובך.
דוד ביטן (הליכוד)
אתם צריכים לשתף פעולה.
עמיחי שי
מבחינת פתיחות ומתן מסמכים, הכל פתוח. אני מדבר על המנגנון.
דוד ביטן (הליכוד)
מי שצריך לספק לו את המנגנון זה מבקר המדינה.
שרית שפיגלשטיין
ועדת השרים לחקיקה החליטה לתמוך בקריאה טרומית בהצעת החוק, הכל בכפוף לכך שהמשך הליכי החקיקה יקודמו בהסכמת משרד המשפטים ושלפני הקריאה הראשונה תוחזר הצעת החוק לדיון בוועדת שרים לענייני חקיקה. באנו בדברים עם המציע. הוא הציע שתי אפשרויות. אנחנו חשבנו מלכתחילה שיהיה נכון יותר אם נשיא בית המשפט העליון ימנה את השופט בדימוס. לגבי ההצעה של נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים, התייעצנו עם הנהלת בתי המשפט. אין תקדים בחקיקה למינוי שופט בדימוס על ידי נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים או נשיא בית משפט מחוזי אחר. אני מבינה שעל הפרק עומדת ההצעה של יושב-ראש הכנסת. אנחנו לא מתנגדים להצעה, אנחנו רק חושבים שאולי יהיה נכון שזה יהיה בהסכמה של נשיא בית המשפט העליון.
שלמה קלדרון
מי מבקר את נשיא בית המשפט העליון? אין אף אחד שיבקר אותו.
דוד ביטן (הליכוד)
אם נותנים ליושב-ראש הכנסת - -
היו"ר קארין אלהרר
יושב-ראש הכנסת הוא דמות פוליטית.
דוד ביטן (הליכוד)
אז מה?
היו"ר קארין אלהרר
זה לא מתאים.
דוד ביטן (הליכוד)
יושב-ראש הכנסת קובע את זהות השופט.
היו"ר קארין אלהרר
איזו היכרות יש לו עם שופטים?
דוד ביטן (הליכוד)
זה לא משנה. מי שבודק את התיק ונותן את ההחלטה זה השופט. זה שיש ליושב-ראש הכנסת היכרות עם השופט לא אומר שהשופט לא עושה את העבודה. אם אותו שופט בדימוס ישב בדין, הוא גם יכול לקבוע את זה. אין שום קשר לזה שיושב-ראש הכנסת הוא דמות פוליטית. מה שקובע זה מה אותו שופט הולך לבצע.
היו"ר קארין אלהרר
מה אומר משרד המשפטים?
שרית שפיגלשטיין
משרד המשפטים סבור שעם הסכמת נשיא בית המשפט העליון זה יהיה איזון סביר.
דוד ביטן (הליכוד)
זה מסובך מדיי.
תומר רוזנר
לעובדי משרד מבקר המדינה קיים היום רק מסלול אחד, לעומת שני מסלולים פורמאליים שקיימים לשאר עובדי המדינה. המסלול הנוסף שיש לעובדי המדינה האחרים הוא המסלול של נציבות שירות המדינה. החשב הכללי, היועץ המשפטי לממשלה הם שומרי הסף, גם אליהם אפשר לפנות במצבים של חשיפת שחיתויות. המנגנון הזה לא קיים לגבי עובדי משרד מבקר המדינה, לכן החסר הזה צריך להתמלא.
היו"ר קארין אלהרר
מקובל.
תומר רוזנר
אני חושב שכרשות שמטעמה פועל משרד מבקר המדינה, שלה הוא חייב דין וחשבון, זה נכון שיושב ראש הכנסת ימנה. זה לא אומר שנשיא בית המשפט העליון זה משהו רע. זה קיים לגבי ועדות בדיקה ממשלתיות שהשר ממנה שופט בדימוס. גם לוועדת תלונות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שר המשפטים ממנה את השופט ואת חברי ועדת התלונות. יש הרבה דוגמאות שגורם שהוא כביכול פוליטי ממנה. אני לא רואה עם זה בעיה.

לגבי סמכויות ויכולתו של השופט הבודק לבדוק את העניין, ההצעה מציעה שיהיו לבודק הזה את כל הסמכויות של מבקר המדינה בכל הנוגע לבדיקת התלונה, לכן אין בעיה של סמכויות.

לגבי נכונותם של שופטים למלא תפקידים מעין אלה, אני לא חושב שתהיה בעיה. יש הרבה מאוד דוגמאות בחקיקה למוטבים אד הוק שמתמנים לגביהם שופטים בדימוס או שופטים מכהנים לבירור עניינים, כמו למשל בהשעיית ראשי ערים, חוק שנחקק לאחרונה, שממנים שופט בדימוס שבודק את הבקשה להשעיה, מחליט בה. הכוונה כאן, לפי מיטב הבנתי, היא למקרים בודדים. אנחנו מקווים שלא יהיו בכלל. אם יהיו, הם יהיו מקרים בודדים.

לגבי האפשרות להסתייע בגורמים נוספים, בהחלט ראוי להוסיף את זה בהצעת החוק. זה בדומה למנגנון שקיים בוועדות חקירה. ועדת חקירה ממלכתית יכולה להיעזר באוספי חומר, בעורכי דין שיחקרו עבורה.

לגבי השכר, אני מציע שייקבע מנגנון דומה למנגנון שקיים בוועדות חקירה, והוא המנגנון שמנהל בתי המשפט פוסק את שכרו של הבודק, כאשר השכר משולם לו מאוצר המדינה.
עמיחי שי
הטיפול בחושף שחיתות או באדם שבא ומגיש תלונה לא מסתיים ברגע שהתקבלה החלטה, יש עוד הרבה דברים אחרים. בהנחה שהוא נשאר במקום העבודה, זה מקשה עליו מבחינה נפשית. אנחנו נותנים מעטפת, טיפול נוסף לחושפי השחיתויות שלנו. צריך לראות את זה בראייה קצת יותר רחוקה.
דוד ביטן (הליכוד)
כתבנו שיינתנו לו כל הסמכויות.
עמיחי שי
מישהו יצטרך לשכור עובד סוציאלי או פסיכולוג, כדי לתת לו ולמשפחה את הטיפול המתאים. צריך לקבל החלטה מי מממן את זה.
תומר רוזנר
אין חובה כזאת בחוק. גם בית הדין לעבודה לא עושה את זה, עד כמה שאני יודע.
עמיחי שי
אנחנו עושים.
תומר רוזנר
אתם עושים מעל ומעבר למה שהחוק מחייב.
שלמה קלדרון
אני לא אוהב יותר מידי גופים שמטפלים בביקורות ובהגנה על חושפי שחיתויות. יש ביקורת על השופטים, ביקורת על הפרקליטים. מקימים גופים שעולים כסף. ישנן עוד אופציות, לא רק האופציה של בית הדין לעבודה. כבוד חבר הכנסת, אני מבין שאתה רוצה הגנה על עובד משרד מבקר המדינה שחשף שחיתות כדי שלא יתנכלו לו, כדי שלא יפטרו אותו, נכון?
דוד ביטן (הליכוד)
בין השאר.
שלמה קלדרון
אם זה זה, אז יש שתי אופציות. יש את האופציה של מבקר פנימי. בחוק הביקורת הפנימית כתוב שהמבקר יבחן יעילות, חיסכון, ניהול תקין וטוהר מידות. יש לו סעיף מיוחד שלפיו הוא מטפל בתלונות עובדים. צריך לעשות ככה שהמבקר מפנימי לא יהיה חיצוני, אלא בתוך הארגון, עם כל ההגנות.
היו"ר קארין אלהרר
כמה מקרים אתה מכיר שהמבקר הפנימי נתן צו הגנה לחושפי שחיתויות?
שלמה קלדרון
יש מספר מקרים.
היו"ר קארין אלהרר
מתי זה קרה?
שלמה קלדרון
לא מזמן טיפלתי במבקר הפנימי של עמידר.
עמיחי שי
אתה מדבר על מבקר המדינה שנתן צו למבקר הפנים.
שלמה קלדרון
אני מטפל בהגנות על מבקרים שחשפו ובעקבות זה מתנכלים להם ורוצים לפטר אותם.
תומר רוזנר
מבקר המדינה נתן.
שלמה קלדרון
נכון, שפירא נתן.
דוד ביטן (הליכוד)
לא על זה הוויכוח. אין מקרה שבו מבקר הפנים של הגוף שעובד בו חושף השחיתות נותן את הצו. הצו ניתן על ידי מבקר המדינה. למה? כי מבינים שעדיף מישהו מלמעלה. אותו דבר פה.
שלמה קלדרון
אני מבקש שמבקר הפנים יבדוק אם יש שחיתות. במשרד מבקר המדינה יש ועד עובדים, יש הסכם קיבוצי. עובד שנפגע כתוצאה מזה שהוא גילה שחיתות, יכול לבקש את ההגנה של ההסתדרות. לא זאת הבעיה. הבעיה היא שיש הרבה גופים שלא מבוקרים על ידי מבקר המדינה - חברות ציבוריות, חברות שנסחרות בבורסה, בנקים, חברות ביטוח. יש שם מבקרים פנימיים על פי חוק. אף אחד לא מגן עליהם. מבקר המדינה לא יכול להוציא להם שום דבר, הם לא מבוקרים שלו. לשכת המבקרים הפנימיים מציעה להקים גוף ציבורי, בלתי תלוי, שיטפל במכלול המקרים האלה, לא רק בעובדי משרד מבקר המדינה. יש לי בעיה עם סלקום, פיטרו את המבקר הפנימי שם. הוא מבקר ציבורי על פי חוק. לא הסכימו לקבל שם את הממצאים.
דוד ביטן (הליכוד)
זו לא מטרת החוק.
שלמה קלדרון
אם כבר מקימים את הגוף הזה, שלא יהיה מיוחד רק לעובדי משרד מבקר המדינה.
דוד ביטן (הליכוד)
לא נתפרס.
מרדכי שנבל
כמו שיש בחוק מבקר המדינה הגנה מיוחדת למבקרים פנימיים, כך צריך להוסיף לרשימה הזאת את המבקר הפנימי של משרד מבקר המדינה. נכון שהוא נותן שירותים חיצוניים, הוא לא עובד, אבל כמו שיש הגנה כזאת על מבקרים פנימיים במקומות אחרים, כך צריך להיות גם עליו.
עמיחי שי
אני לא רואה את הקשר. מדובר במבקר חיצוני שנשכר במכרז לתקופה מסוימת.
מרדכי שנבל
היום יש עובד חיצוני, מחר ומחרתיים יכול להיות עובד הארגון. אם המבקר הפנימי עולה על נושא של חשיפת שחיתויות, יכולים לקצר לו את תקופת הכהונה. כמו שאמר שלמה, יש עוד גופים אחרים שבהם מכהנים מבקרים פנימיים.
היו"ר קארין אלהרר
זה לא העניין.
שלמה קלדרון
אפשר להרחיב את החוק הזה.
היו"ר קארין אלהרר
איך זה יעבוד? אם יש בן אדם שרוצה להתלונן, למי הוא פונה?
תומר רוזנר
אם אין מינוי קבוע הוא יפנה ליושב-ראש הכנסת: יש לי תלונה, אנא תמנה שופט. אפשר למנות לתקופה. יש הרבה טריבונלים מעין שיפוטיים שאין להם הרבה עבודה כי אין הרבה ערעורים או תלונות שמוגשים אליהם. יש שתי אפשרויות: או שממנים אד הוק לכל מקרה - -
דוד ביטן (הליכוד)
אני חושב שזה צריך להיות אד- הוק לכל מקרה.
דוד ביטן (הליכוד)
יש אפשרות שממנים לתקופה, שאז אם יש מקרה הוא מקבל שכר עבור המקרה.
היו"ר קארין אלהרר
זה צריך לעבור איזו ועדת מינויים?
דוד ביטן (הליכוד)
לא צריך.
היו"ר קארין אלהרר
גם בוועדת האיתור של רשות השידור שחשבנו שזה יהיה שיא הקלי קלות זה לא קרה.
דוד ביטן (הליכוד)
לא במקרה הזה.
היו"ר קארין אלהרר
אני לא מבינה מאיזה קאדר של שופטים ממנה יושב-ראש הכנסת. איזו היכרות יש לו איתם?
אדל יונס
לכאן מתחברת ההסכמה של נשיא בית המשפט העליון.
היו"ר קארין אלהרר
הוא לא רוצה את ההסכמה של נשיא בית המשפט העליון.
שרית שפיגלשטיין
זאת ההצעה שמקובלת על משרד המשפטים. היא גם תוחזר ככזו לוועדת השרים לחקיקה.
דוד ביטן (הליכוד)
נראה לכם שוועדת שרים לחקיקה תוכל לשנות את מה שנחליט פה? חבל על הוויכוח. אני מתחשב בכם. אל תאיימו עלינו שאם זה יבוא לוועדת שרים לחקיקה הם ישנו את מה שקבענו פה. מה שקבענו פה זה מה שיהיה. לא מפריע לי שתדונו. אנחנו יושבים איתכם בתיאום. לא כתוב בשום מקום שצריך לקבל את ההצעה שלכם כפי שהיא. אל תתחילו בהורדת ידיים, זה לא ילך. אפשר להחליט על נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים, לא יושב-ראש הכנסת, אבל אתם לא רוצים.
תומר רוזנר
בוועדות מהסוג הזה השר ממנה שופט. אגב, גם את הוועדה הציבורית לקביעת שכר חברי הכנסת ממנה יושב-ראש הכנסת. הוא בודק מועמדים מתוך רשימה של שופטים בדימוס.
היו"ר קארין אלהרר
יש רשימה כזאת?
תומר רוזנר
יש רשימה כזאת.
היו"ר קארין אלהרר
האם יהיה ליושב ראש הכנסת שיקול דעת אם למנות או לא?
תומר רוזנר
לא, הוא חייב למנות בכל תלונה. יכול להיות שיושב-ראש הכנסת ירצה למנות לתקופה, לא אד-הוק.
היו"ר קארין אלהרר
חבר הכנסת ביטן, אתה מוכן להשית את יהבך על נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים. מה איכפת לך שזה יהיה עליון?
דוד ביטן (הליכוד)
אני לא חושב שזה נושא כל כך חשוב שצריך להביא לפתחו של נשיא בית המשפט העליון.
היו"ר קארין אלהרר
משרד המשפטים, יש לכם התנגדות שזה יהיה נשיא בית משפט מחוזי?
שרית שפיגלשטיין
זה לא מקובל. אין תקדים למצב כזה.
דוד ביטן (הליכוד)
אתם מוכנים לתיאום עם נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים?
עמיחי שי
הפרקטיקה מראה שמבקר המדינה הוא מי שהיה שופט עליון בדימוס או שופט מחוזי בדימוס.
דוד ביטן (הליכוד)
שים לב שהמינוי הוא או שופט בית משפט עליון בדימוס, או שופט בית משפט מחוזי בדימוס.
עמיחי שי
לא מי שמתמנה ומבצע, אלא מי שמחליט.
דוד ביטן (הליכוד)
מה שקובע זה הבודק, שם צריך רמה גבוהה. אני מוכן בתיאום.
שרית שפיגלשטיין
המונח "בתיאום" בעייתי בחקיקה, אנחנו מנסים להימנע ממנו. הסכמה היא די ברורה. לתיאום אין כל כך משמעות.
תומר רוזנר
אני מציע שלקראת קריאה ראשונה נחליט על יושב ראש הכנסת, לאחר התייעצות עם נשיא בית המשפט העליון. אפשר יהיה לדון בזה לאחר קריאה ראשונה.
דוד ביטן (הליכוד)
מקובל עלי.
היו"ר קארין אלהרר
תבואו עם הסכמה.
שרית שפיגלשטיין
אנחנו חושבים שהסכמה זה יותר נכון, אבל נבדוק את העניין של התייעצות.
דוד ביטן (הליכוד)
הסכמה זה טוטאל לוסט.
היו"ר קארין אלהרר
מה לגבי הסמכויות של הבודק?
תומר רוזנר
זה מופיע.
היו"ר קארין אלהרר
לגבי הצוות, ההצעה שלי הייתה ללכת באותה מתכונת שקיימת בוועדות חקירה ממלכתיות. אם אתם רוצים להכניס אותה עכשיו, אפשר. אם אתם רוצים לדון עליה בהמשך, גם אפשר. לגבי ההסתייעות של בודק, אפשר להיעזר בסעיפים 13 ו-17 לחוק ועדות חקירה. הם מדברים על מינוי אוסף חומר ומינוי עורך דין שיבצע חקירות עבור ועדת החקירה. אפשר לאמץ את המנגנון הזה.
עמיחי שי
לא מגוף מבוקר.
תומר רוזנר
אפשר להוסיף שזה לא יהיה מגוף מבוקר. לגבי השכר, ההצעה היא להסתייע בסעיף 27 לחוק ועדות חקירה כך שמנהל בתי המשפט יקבע את שכר חברי ועדת החקירה ואת שכרם של המסייעים.
שלמה קלדרון
פר מקרה, לא שכר קבוע.
תומר רוזנר
השכר הזה ישולם מאוצר המדינה.
היו"ר קארין אלהרר
שרית, שמעת את ההצעות?
שרית שפיגלשטיין
אנחנו נבחן אותן. לא נראה לי שצריכה להיות בעיה.
גלעד קרן
הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון – תלונה של עובד משרד המבקר), התשע"ז-2017

הוספת סעיף 45א1
"בירור תלונות
עובדי משרד מבקר
המדינה

בחוק מבקר המדינה, התשי"ח – 1958 (נוסח משולב), אחרי סעיף 45א יבוא:45א1. על אף האמור בסעיף 36, עובד משרד המבקר רשאי להגיש תלונה על מעשה כאמור בסעיף 37 שעשה מי שממונה עליו בתגובה על כך שהוא הודיע בתום לב ועל פי נהלים תקינים על מעשי שחיתות, הפרה חמורה של חיקוק או פגיעה חמורה במינהל תקין שבוצעו במשרד המבקר, או על כך שסייע לאחר להודיע כאמור; תלונה כאמור תבורר בידי שופט בדימוס של בית המשפט העליון או של בית המשפט המחוזי, שימונה על ידי יושב-ראש הכנסת בהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, אשר יהיו נתונות לו הסמכויות המסורות לבקר המדינה לעניין תלונה כאמור לפי פרק זה, ויחולו עליה הוראות פרק זה, בשינויים המחויבים."
תומר רוזנר
אנחנו נוסיף את התיקונים בנוגע לאוסף חומר, מסייע בחקירות ושכר, כאשר ההשראה תהיה מסעיפים 13,17 ו-27 לחוק ועדות חקירה. לפי הערת משרד מבקר המדינה, אנחנו נוסיף שהמסייעים האלה לא יהיו עובדי גוף מבוקר.
היו"ר קארין אלהרר
אני מעלה להצבעה את ההצעה כפי שהוקראה עם התיקונים. מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון – תלונה של עובד משרד המבקר), התשע"ז-2017, אושרה.
היו"ר קארין אלהרר
זה עובר למליאה לקריאה ראשונה. עד הדיון הבא הכל כתוב ומוסכם. ברכות לחבר הכנסת ביטן.

הישיבה ננעלה בשעה 14:20.

קוד המקור של הנתונים