ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 16/01/2017

חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 35), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 8

מישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הכנסת ושל ועדת החוקה, חוק ומשפטלדיון בהצ"ח מימון מפלגות (תיקון – הגדרת גוף פעיל בבחירות), התשע"ו–2016

יום שני, י"ח בטבת התשע"ז (16 בינואר 2017), שעה 13:45
סדר היום
הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון - הגדרת גוף פעיל בבחירות), התשע"ו-2016 – הצבעה
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר

יואב בן צור

ענת ברקו

יואל חסון

איילת נחמיאס ורבין

רויטל סויד
חברי הכנסת
איתן ברושי

שולי מועלם רפאלי
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון - הגדרת גוף פעיל בבחירות), התשע"ו-2016
היו"ר יואב קיש
שלום לכולם. אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת. על סדר היום רביזיה על הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון – הגדרת גוף פעיל בבחירות), התשע"ו-2016. הגיש את הרביזיה יואל חסון. בבקשה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אדוני היושב-ראש, אני ביקשתי את הרביזיה הזאת מכיוון שמתחת לרדאר של חברי הוועדה מעבירים כאן סעיף מושחת ביותר, סעיף 4, אפרופו מה שקורה עכשיו. סעיף 4 הולך למעשה להחריג את "ישראל היום" מהחוק הזה.
היו"ר יואב קיש
את "ידיעות אחרונות", אתה מתכוון.
יואל חסון (המחנה הציוני)
את "ישראל היום". אל תפריע לי, אדוני, אתה יודע את האמת הזאת. אני מודיע לך שאנחנו לא הולכים לעבור על זה לסדר היום. אני כבר פניתי למבקר המדינה בכל סוגית "ישראל היום". יש היום אקדח מעשן על השולחן - -
היו"ר יואב קיש
למה לא לבג"ץ?
יואל חסון (המחנה הציוני)
- - לכולם ברור שראש הממשלה נתניהו הוא המו"ל של "ישראל היום", הוא נושא באחריות ל"ישראל היום". הוא מקדם עבורו נושאים, הוא מעורב בו עד הסוף בתכנים שלו, הוא מנהל משא ומתן בשמו. כל ההצהרות שהיו בעבר כאילו אין קשר בין נתניהו לבין "ישראל היום" – לכולם ברור שזה שקר מוחלט, וששיקרו לא רק את מבקר המדינה, אלא גם את יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית. אבל יחד עם זאת דווקא בעת הזאת שכולם חשודים כמעט בכול, ככה להעביר סעיף כזה מושחת? אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, אני מזהיר אותך ברמה האישית כי אני יודע שאתה אדם ישר והגון. אתה נותן פה יד.

עכשיו תראה, אני אמרתי את זה , ואנחנו גם הולכים להציג הוכחות לקראת הקריאה השנייה והשלישית. כולנו יודעים את האמת שעורך דין דוד שמרון מעורב בחוק הזה. אנחנו יודעים שהוא ניסח אותו, אנחנו יודעים שהוא הגיע משם. כשהוא הגיע מעורך דין שמרון הוא הגיע מראש הממשלה. כשהוא הגיע מראש הממשלה הוא גם הגיע עם הסעיף שדואג שחלילה ההגדרה של "ישראל היום" לא תיכנס לתוך החוק הזה, והוא יהיה מוחרג ממנו.

לכן אני מזהיר את חברי הכנסת, כולל מהקואליציה. יהיה יום אחרי נתניהו יום אחד. לא צריך ללכלך את הידיים בשבילו בכל מחיר. אני אומר לכם שיום אחד הסעיף הזה ייחקר, והסעיף הזה ייבדק. אני מזהיר את כולכם – תזכרו שאני אמרתי את זה, אתם חברים שלי. אני לא רוצה שתיפול בידיכם שגגה - -
רויטל סויד (המחנה הציוני)
גם אנחנו חברים שלך?
יואל חסון (המחנה הציוני)
גם אתם. אבל את מהמצביעים אתי אז הכול בסדר.

אתם נותנים יד למעשה מושחת שהגיע דרך עורך-דין שמרון מראש הממשלה – עוד צעד שמוכיח את הקשר הישיר והחד-משמעי של נתניהו ל"ישראל היום" והאינטרסים האישיים שגלומים בסיפור הזה. לכן הגשתי את הרביזיה. לכן אני מתנגד לחוק הזה יחד עם דברים נוספים.

אנחנו ניהלנו שבועות של שבועות על החוק הזה. החוק הזה עבר תיקונים, שינויים, המלצות. אתה ריככת אותו והחמרת אותו. בדבר אחד לא נגעת – בסעיף הזה. בסעיף הזה למרות שהזהרנו, אדוני, אתה לא נגעת, והצגנו לכם את זה פה בוועדה. העדויות נמצאות בידי. אלה עדויות שיביכו הרבה מאוד אנשים. אני בוחר לא להציג אותן כרגע. אבל כשאני אציג אותם - -
היו"ר יואב קיש
תודה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
- - כל מי שנתן יד להעברת הסעיף הזה, נתן יד למעשה מושחת, לא פחות.
היו"ר יואב קיש
תודה. אני אתייחס בקצרה להערות שלך.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
נתניהו מתוסכל מזה שהוא לא המוציא לאור גם של עיתון - - -
יואל חסון (המחנה הציוני)
מחפש להם משקיעים.
היו"ר יואב קיש
יואל, אני עונה לבקשתך. ראשית שום דבר לא נעשה מתחת לרדאר. בדיונים בחוק הזה אנחנו בישיבות רבות ובשיחות רבות. לכן "מתחת לרדאר" זה ממש לא בלקסיקון.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אתה ממשיך להכחיש שזה לא ממשרדו של דוד שמרון.
היו"ר יואב קיש
אני אתייחס גם לעניין הזה. אמרתי בפירוש שאני התייעצתי בעניין הזה עם עורך דין דוד שמרון כמי שהגיש את התביעה נגד V15וכמי שמנוסה מאוד בכל הנושא הזה של דיני מימון מפלגות.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אתה רק התייעצת עם דוד שמרון?
היו"ר יואב קיש
אני התייעצתי עם דוד שמרון.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רק התייעצת.
היו"ר יואב קיש
יואל, אני לא בחקירה. אני יודע שאתה רוצה לשים גם את ראש הממשלה בחקירה וגם אותי. אבל אני לא בחקירה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אני מזכירה לך שוב ושוב – אף אחד מאתנו לא רוצה שראש הממשלה יהיה בחקירה. הוא ראש הממשלה שלי גם.
יואל חסון (המחנה הציוני)
לא רוצה? הוא הביא את עצמו למצב הזה.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
אדוני, עכשיו אנחנו פותחים דיון על חקירה של ראש הממשלה?
היו"ר יואב קיש
אני רוצה להגיד עוד דבר – אני התייעצתי עם עוד משרדי עורכי דין בעניין. זה מהלך ראוי ומקצועי שמתייעצים עם מומחים בדברים, ואני לא רואה בזה שום פסול.

לגבי מה שאמרת, לא נגעת – אני לא מבין את התלונות שלך. פעם אחת אתה מתלונן שלקחנו והפכנו את החוק ועשינו משהו אחר; אחרי זה אתה מתלונן שהייתי צריך להשאיר את החוק. בקיצור, הבנת. האופוזיציה, מה שלא נעשה זה לא בסדר. באנו לקראתכם - -
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
לא, יואב, מההתחלה אמרנו שיש בעיה בסעיף הזה.
היו"ר יואב קיש
- - בנושא המאה אלף שקל. אני לא אלך עכשיו לפגוע בשוק התקשורת במדינת ישראל. אני לא אסגור לא את "ישראל היום" ולא את "ידיעות אחרונות" ולא את "הארץ". ראינו שלכל העיתונים יש אינטרסים. זה לא בא לערבב את התקשורת בסיפור הזה, וזה בא למנוע מכסף גדול של אנשים פרטיים להיכנס למימון בחירות. זה הכול. אתה מתנגד לזה? תצביע נגד.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
יואב, דבר אחד אתה לא יכול להכחיש, שמתחילת הדרך דרך כל הוועדות טענו שאתם מחריגים את ישראל היום ביודעין בלי להתבלבל.
היו"ר יואב קיש
את רוצה לדבר? שבי, ואני אתן לך לדבר.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אני מתנצלת, אני בעוד ועדה. אבל גם מה שאני אומרת, ואני עומדת מאחורי זה – העמדה שלנו לא השתנתה בעניין הזה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
מה, אנחנו נסבול עכשיו שאין לך רוב?
היו"ר יואב קיש
א', יש לי רוב, כי אם אני עושה עכשיו הצבעה הרביזיה שלכם נופלת.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אז תעשה וזהו.
היו"ר יואב קיש
אבל אני רוצה לשמוע את חברי הכנסת.
יואל חסון (המחנה הציוני)
בדרך כלל ברביזיה רק המציע של הרביזיה מדבר.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
נכון. אבל הוא מנסה לנהוג - - -
יואל חסון (המחנה הציוני)
אתם עושים בתקנון מה שאתם רוצים.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
לא משנה, אם צריך אני אבטל.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
אז בואו נצביע, אדוני.
היו"ר יואב קיש
אין לי בעיה, אבל אני נהגתי בנימוס, כי יושבת פה חברת הכנסת איילת ורבין שהייתה ברוב הישיבות, והתחילה להגיד את דעתה, והרגשתי צורך לתת לה לסיים לומר את דברה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
נורא מרגש.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אני מעריכה את זה. אנחנו היינו עקביים לאורך כל הדיונים בעניין הסעיף הזה – אתה לא יכול להגיד שלא – וטענו מההתחלה שאתם מחריגים את זה ביודעין בלי למצמץ ואולי גם בלי להתבלבל ואולי גם מתוך רצון. זה כל מה שאמר חבר הכנסת חסון.
היו"ר יואב קיש
תודה. אני מעלה להצבעה את הרביזיה. מי שמצביע בעד הוא בעד הרביזיה, ומי שמצביע נגד מתנגד לרביזיה. מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
בעד – 3; נגד – 4. הרביזיה נפלה. תודה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:00.

קוד המקור של הנתונים