ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 16/01/2017

חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 35), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 7

מישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הכנסת ושל ועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצ"ח מימון מפלגות

יום שני, י"ח בטבת התשע"ז (16 בינואר 2017), שעה 12:45
סדר היום
הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון - הגדרת גוף פעיל בבחירות), התשע"ו-2016
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר

עבדאללה אבו מערוף

רוברט אילטוב

דוד ביטן

יואב בן צור

יעל גרמן

יואל חסון

שולי מועלם-רפאלי

מיכאל מלכיאלי

אורי מקלב

אברהם נגוסה

איילת נחמיאס ורבין

רויטל סויד

אוסאמה סעדי

רועי פולקמן

מיכל רוזין

אלעזר שטרן
חברי הכנסת
יעקב אשר

מסעוד גנאים
מוזמנים
דין ליבנה - היועץ המשפטי, ועדת הבחירות המרכזית

אלידור בליטנר - עוזרת ראשית יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהל/ת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
מוריה אביגד

הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון - הגדרת גוף פעיל בבחירות), התשע"ו-2016
היו"ר יואב קיש
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הדיון בוועדה המשותפת של ועדת הכנסת ושל ועדת החוקה, חוק ומשפט בהצעת חוק מימון מפלגות (תיקון - הגדרת גוף פעיל בבחירות), התשע"ו-2016. הדיון פה הוא דיון פשוט. יש פה הצעת חוק שהשינויים שמופיעים בה – ואני אעבור עליהם כדי שלא יהיה פה ספק למישהו – הם שינויים שדיברנו עליהם ודנו בהם בבוקר בפירוש. אני עובר על השינויים: פעילות בחירות – אמרנו שאנחנו נתחיל מ-100,000 ולא מ-300,000. התיקון הראשון מופיע בעמ' 1 לסעיף 1 – במקום 300,000, 100,000.
מיכל רוזין (מרצ)
מה הסיבה שזה שונה?
היו"ר יואב קיש
אם היית פה קודם, בוועדה הקודמת - - -
מיכל רוזין (מרצ)
מה זה "אם היית פה קודם"? חבר הכנסת קיש, אני חברה בוועדה הזאת, מה לעשות שהיינו, באנו לפה ואתם דחיתם את זה.
היו"ר יואב קיש
לא, לא היית בבוקר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יואב, היינו פה ואז באנו ואמרת שלא יהיו הצבעות היום.
היו"ר יואב קיש
אז אני מקבל את הערתך, אני מסכם.
מיכל רוזין (מרצ)
זה לא בסדר, רצנו מוועדה אחרת - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אמרת שלא יהיו הצבעות ולכן הלכנו.
היו"ר יואב קיש
זה לא נכון, אל תגיד מה אמרתי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה מה שאמרת, מה לא?
מיכל רוזין (מרצ)
הגענו לפה שנינו מתוך דיון שלנו בוועדת חינוך. עזבנו את הדיון, באנו לפה, אמרתם לנו: לכו.
היו"ר יואב קיש
תירגעי, תני לי רגע להסביר, שמעתי. אני הולך לעבור על התיקונים שהעלינו בדיון הקודם, שבו אמרתי בצורה הכי ברורה שלא תהיינה הצבעות באותה ישיבה ותהיה הצבעה נוספת היום. התיקונים הם כדלהלן - - -
רויטל סויד (המחנה הציוני)
באיזה סעיף אתה?
היו"ר יואב קיש
אני מדבר ערטילאי כדי שתבינו מה התיקונים. החלטנו להוסיף את נושא המדרוג שלא היה קיים קודם בחוק ואמרנו שמאפס עד 100,000 שקלים הפעילות תהיה מתחת לרדאר, למעשה לא מבוקרת ופתוחה. זה נושא אחד שהכנסנו, היה קיים עד 300,000. מדרגה שנייה: בין 100,000 ל-400,000 שקלים – העלינו את זה מ-300,000 ל-400,000, אמרנו ששם יהיו מספר דברים אבל גם מספר הקלות לעומת המדרגה היותר קיצונית של 400,000. השינויים בין 100,000 ל-400,000 הם: אין חובת התאגדות אבל יש חובת רישום אצל מבקר המדינה, חובת דיווח ושקיפות, ללא עבירות פליליות – העבירות הפליליות נכנסות רק במדרגה הגבוהה – והגדלנו את התרומה המירבית מ-11,000 שקלים ל-22,000 שקלים. זו מדרגת הביניים המרוככת. מדרגה נוספת של 400,000 ומעלה – הגדרנו שתהיה חובת התאגדות ולמעשה כל שאר המגבלות שקיימות בחובה של 300,000 העלינו ל-400,000. זה השינויים שנעשו.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
רף העבירות הפליליות חל רק מ-400,000 ומעלה?
היו"ר יואב קיש
למעשה אפילו לא מ-400,000 – מ-500,000, כי אמרנו שכדי להיכנס לפלילי צריך 1.25 מהסכום, שזה העלה את זה ל-500,000.
דוד ביטן (הליכוד)
קיבלנו את העמדות שלכם בעניין הזה.
היו"ר יואב קיש
בהרבה דברים הלכנו לקראת רבים מחברי הכנסת פה ולכן עכשיו אני עובר על השינויים ואנחנו נצביע על הכול במקשה אחת.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אפשר להצביע במקשה אחת?
היו"ר יואב קיש
בוודאי.
ארבל אסטרחן
כן, זו הצעת חוק בקריאה ראשונה, אין הסתייגויות.
היו"ר יואב קיש
זו הצעת חוק לקריאה ראשונה, בוודאי.
רועי פולקמן (כולנו)
יואב, אפשר רק שאלה אחת?
היו"ר יואב קיש
אתה לא רוצה שאני אעבור ואז נראה אם יש שאלות?
רועי פולקמן (כולנו)
על העמוד שעברתם, סעיף 4.
היו"ר יואב קיש
לא הגעתי לסעיף 4.
רועי פולקמן (כולנו)
אבל אתה לא מקריא אותו - - -
היו"ר יואב קיש
יש עוד תיקונים. דרך אגב, בין קריאה ראשונה לשנייה יעשו עוד שינויים.
רועי פולקמן (כולנו)
ברור. בדיון הקודם לא הבנתי מה הנוסח הזה אומר: "ולמעט פרסום כאמור בכלי תקשורת שהוקם לפחות שלושה חודשים... אם לא שולמה לכלי התקשורת תמורה עבורו" – את יכולה להסביר? דיברנו בפעם הקודמת על כך שהנוסח מסורבל.
ארבל אסטרחן
זה נוסח מסורבל ולא ברור, אני מסכימה, אבל זה הנוסח - - -
רועי פולקמן (כולנו)
את יכולה רק להסביר מה הכוונה?
ארבל אסטרחן
הרעיון הוא שאם יש פרסום - - -
היו"ר יואב קיש
אני אגיד לך מה זה – הכוונה היתה לא לפגוע בעיתונות. זאת אומרת, אם יש עיתון שהוא קיים. שלושת חודשים הם כדי שלא מישהו יעשה עיתון בשלושה חודשים.
ארבל אסטרחן
שישה חודשים.
היו"ר יואב קיש
עיתון שקיים שפרסם מאמר דעה או משהו כזה ולא קיבל עליו תמורה, זה לגיטימי. אם קיבל עליו תמורה זה חלק - - -
ארבל אסטרחן
העניין הוא שמאמר דעה בכלל לא נכנס לפה, כתוב פרסום שיטתי.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
אבל, קיש, מאמר דעה בכלל לא נכנס לזה – רק פרסום.
היו"ר יואב קיש
נכון, זו היתה הכוונה. זו היתה ההבהרה של לפתור את זה, בדיוק.
ארבל אסטרחן
אם עיתון שם מודעות מטעמו, פרסום שיטתי לאורך זמן ואף אחד לא שילם לו על זה, אז זה יכנס כאן.
רועי פולקמן (כולנו)
אז זה אפשרי, אם העיתון הזה היה קיים לפני אז זה אפשרי?
ארבל אסטרחן
נכון, אבל - - -
היו"ר יואב קיש
זה כבר קיים אתנו הרבה בנוסח, ארבל, אני עובר על השינויים. חברת הכנסת רוזין, עניתי לך לבסיס? עכשיו אני עובר על השינויים. אני מסיים להקריא ואנחנו מצביעים. חברים, אז כמו שראינו בעמ' 1, במקום 300,000 זה 100,000 שקלים. תיקון סעיף 8, עמ' 2?
ארבל אסטרחן
זה משהו טכני יותר.
היו"ר יואב קיש
טכני. תיקון סעיף 9א?
ארבל אסטרחן
זה הפלילי.
היו"ר יואב קיש
זה הפלילי. למה פי ארבעה?
ארבל אסטרחן
לא, תראה את פסקה (5) – פי חמישה. מי שביצע פעילות בחירות – פי חמישה. כרגע הסכום הוא 100,000.
היו"ר יואב קיש
אז הלכת דווקא על הסכום הנמוך?
ארבל אסטרחן
דיברנו על 500,000.
היו"ר יואב קיש
כן, אבל חשבתי ללכת לפי 400 כפול 1.25.
ארבל אסטרחן
חשבתי שיותר פשוט לכתוב ככה, זה לא כל כך משנה - - -
היו"ר יואב קיש
כי אז, אם מעלים את ה-100,000 ל-150,000, אז עכשיו אני תלוי בזה.
ארבל אסטרחן
אם נעלה אז נעשה את זה.
היו"ר יואב קיש
טוב, בואו נשאיר, יכול להיות שנשנה את זה בין ראשונה לשנייה. הכוונה היא ל-500,000 שקלים, את הייחוס יכול להיות שנשנה.
ארבל אסטרחן
אז כרגע 500,000 בלי שנרשם או בלי שהתאגד – כי דיברנו על חובת התאגדות – זו עבירה פלילית שעבירה שנה.
היו"ר יואב קיש
מאה אחוז.
ארבל אסטרחן
ו-(6) זה מי שביצע פעילות בחירות ב-400,000 – כי אמרנו שרק מדרגה שנייה ניכנס לעבירות הפליליות – ולא מסר דוח במטרה לרמות. זה מה שנאמר כאן בישיבה הקודמת.
היו"ר יואב קיש
מאה אחוז, בהתאם לשינויים.
ארבל אסטרחן
אלה שתי העבירות הפליליות. השינוי העיקרי הוא בעמ' 3 - - -
יואל חסון (המחנה הציוני)
אין פה נושאים חדשים?
ארבל אסטרחן
אנחנו לפני קריאה ראשונה, לא.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אני יודע, בדקתי בכל זאת.
ארבל אסטרחן
בעמ' 3, למעלה, פסקה (3) שנמחקת, זו חובת מינוי רואה חשבון, שנאמר שרואה חשבון יהיה רק לגוף שהוציא מעל 400,000 שקל, רק הסכומים הגדולים יותר, ויתווסף סעיף (ב), זה השינוי העיקרי. סעיף קטן (ב) אומר: לא יבצע אדם או חבר בני אדם פעילות בחירות בשווי כולל, בכסף או בשווה כסף, העולה על פי 4 מה-100,000 – זאת אומרת, 400,000 – אלא בהתקיים התנאים שקיימים על כל גוף שהוציא 100,000 ושני תנאים נוספים: אחד, חובת רישום כעמותה או חברה לתועלת הציבור, ושניים, מינוי רואה חשבון. אלה דברים שיחולו רק מעל 400,000 שקל. אחר כך, בעמ' 4, בעניין התרומות יש לכם סעיף קטן (ד) - - -
היו"ר יואב קיש
כפל האמור, מה שאמרנו, שמאפשר פי שניים מהמדרגה הקשה.
ארבל אסטרחן
נכון, עד 400,000 שקל זה יהיה 22,000 שקל, ובפסקה (2) אומרת - - -
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
עד 100,000 זה גם 22,000?
היו"ר יואב קיש
לא, 100,000 לא מוגבל. יכול לבוא בן אדם לצורך העניין ולשים 100,000.
ארבל אסטרחן
ואם הוא רוצה להוציא 101,000?
היו"ר יואב קיש
אז על זה הוא יצטרך עכשיו לעבור ל-22,000. מ-100,000 והלאה הוא יצטרך 22,000.
ארבל אסטרחן
אבל יכול אדם אחד לשים 100,000?
היו"ר יואב קיש
כן.
ארבל אסטרחן
אוקיי. עד 100,000 יכולים לשים כל סכום, מ-100,000 עד 400,000 – 22,000, מעל 400,00 – 11,000.
היו"ר יואב קיש
נכון, הלאה.
ארבל אסטרחן
בעמ' 5 רואה החשבון מופנה רק לגופים שמוציאים יותר כסף. בעמ' 6, סעיף קטן (י), רק גוף פעיל מעל 400,000 יצטרך לצרף דוח של רואה חשבון. כל ההפניות של הסנקציות – פשוט השתנו המספרים. בעמ' 7, בסנקציות של מבקר המדינה, בפסקה (1), מי שמבצע פעילות בחירות בלי שנרשם או בלי שהתאגד – חובת ההתאגדות חלה על ה-400,000 ומעלה. אחר כך זה רק הפניות.

בעמ' 9 יש משהו שרציתי להציג בבוקר שלא הספקנו לדבר עליו, זה לא משהו קריטי רק לעניין איך משלמים את הכספים. אנחנו דיברנו בישיבה הקודמת להיעזר במרכז לגביית קנסות ואגרות והם הפנו את תשומת לבנו שככלל הגוף הזה גובה קנסות רק אחרי שאנשים כבר לא שילמו ואנחנו רצינו להסמיך אותו לגבות את הכספים מההתחלה, מהשלב הראשון. לכן, ייאמר כאן שזה על אף האמור באותו חוק, סכומים שהועברו לאוצר המדינה יועברו לגוף הזה אף שטרם הגיע מועד הפירעון.
היו"ר יואב קיש
תיקנת את זה, בסדר, זה די מנהלתי.
ארבל אסטרחן
עוד דבר שדיברנו עליו הוא לגבי מי שיכול לפנות לבית המשפט לצו מניעה – זו לא כל מפלגה אלא רק מפלגה שמיוצגת בכנסת ושהגישה רשימת מועמדים, לא מפלגות מדף. אלה השינויים העיקריים ויש לכם כאן גם דברי הסבר כבר שצירפתי. חברת הכנסת גרמן ציינה שחשוב לציין שם את המטרות אז הכנסתי את זה ואפשר לראות את זה. אני חושבת שאלה הדברים העיקריים. כל השינויים, בכל מקרה, מהישיבה הקודמת גם מסומנים ב"עקוב אחר שינויים".
היו"ר יואב קיש
יפה, תודה. אני מעלה להצבעה לקריאה ראשונה את הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון - הגדרת גוף פעיל בבחירות), התשע"ו-2016. מי בעד – שירים את ידו.
דוד ביטן (הליכוד)
אתם לא יכולים להצביע שניכם.
יואל חסון (המחנה הציוני)
מה אתה מצביע? רגע, מה אתה עושה?
היו"ר יואב קיש
העליתי להצבעה לקריאה ראשונה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
לא, לא, סליחה, לא הודעת - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני מצביע במקום הרב אייכלר.
היו"ר יואב קיש
ככה זה עובד, זה אותו דיון, יואל, באנו להצביע. אתה באמצע ההצבעה, סליחה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
לא אמרת שאתה מעלה להצבעה.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
אבל אנחנו דיברנו, אנחנו לא שמנו לב.
היו"ר יואב קיש
חברים, אני מתנצל, אנחנו בהצבעה. מי נגד – שירים את ידו. גמרנו להקריא.
יואל חסון (המחנה הציוני)
רגע, רגע, תן לנו להגיד מילה.
היו"ר יואב קיש
לא, יואל, בדיון של הצבעה מעלים להצבעה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
תן לנו להגיד מילה.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
נו, בחייך, דיברנו שנייה.
היו"ר יואב קיש
יואל, אתה רוצה להצביע נגד? זה הזמן.
יואל חסון (המחנה הציוני)
תו לנו להגיד מילה.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
שלושתנו במקרה מדברים, מה קרה? מה קרה?
היו"ר יואב קיש
חבר'ה, אני לא אפסיק - - -
יואל חסון (המחנה הציוני)
תן להגיד מילה.
היו"ר יואב קיש
פשוט לא יאומן. פעם ראשונה שאופוזיציה באמצע הצבעה מתנהגת ככה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
פעם ראשונה שקואליציה מתנגדת ככה, מה לעשות?
היו"ר יואב קיש
אנחנו באמצע הצבעה, התחלנו הצבעה - - -
יואל חסון (המחנה הציוני)
תן לנו להגיד מילה.
היו"ר יואב קיש
מי נגד – שירים את ידו.
יואל חסון (המחנה הציוני)
מה זה הדבר הזה? תתבייש לך, באמת. בושה וחרפה.
היו"ר יואב קיש
מי נמנע?
יואל חסון (המחנה הציוני)
ככה החוק הזה גם נראה. אתה יודע מה? אתה מסתיר פה את "ישראל היום". תבוא ותגיד את האמת, שיש פה חוק - - -
היו"ר יואב קיש
טוב, יואל, בבקשה.

הצבעה

בעד – 10

נגד – 5

נמנעים – אין

הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון - הגדרת גוף פעיל בבחירות), התשע"ו-2016, נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הצעת החוק התקבלה. בעד – 10, נגד – 5 .
יואל חסון (המחנה הציוני)
זה שומר על "ישראל היום", יש פה סעיף - - -
היו"ר יואב קיש
תגיש רביזיה, אתה יכול להגיש רביזיה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אני מגיש רביזיה.
היו"ר יואב קיש
אז אנחנו נעשה רביזיה ב-13:45.
יואל חסון (המחנה הציוני)
בושה, אתם עושים כאן מעשה מושחת.
היו"ר יואב קיש
יש לך רביזיה.
היו"ר יואב קיש
אני אגיד את זה ברביזיה.
היו"ר יואב קיש
בדיוק. תודה לכולם, ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:15.

קוד המקור של הנתונים